Документ v0420732-11, поточна редакція — Прийняття від 25.08.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.08.2011 N 420

Про внесення змін до Плану перехідних
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт Міністерства енергетики та вугільної
промисловості в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік

З метою ефективного використання бюджетних коштів,
передбачених бюджетною програмою "Прикладні наукові та
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного
комплексу й вугільної промисловості" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Плану перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік, затвердженого наказом Міненерговугілля від 23.05.2011
N 143 ( v0143732-11 ), зміни, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля
25.08.2011 N 420

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі
вугільної промисловості на 2011 рік
( v0143732-11 )

1. У позиції з шифром роботи 17050811010: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"411" замінити цифрами "212"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "463,0"
замінити цифрами "200,0".
2. У позиції з шифром роботи 17050812020: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"411" замінити цифрами "312"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "310,0"
замінити цифрами "140,0".
3. У позиції з шифром роботи 17050812070 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"311".
4. У позиції з шифром роботи 19050808070 у графі "Обсяги
фінансування, тис.грн." цифри "450,0" замінити цифрами "380,8".
5. У позиції з шифром роботи 19050810010: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"112" замінити цифрами "412"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "655,8"
замінити цифрами "295,0".
6. У позиції з шифром роботи 19050915000 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"411".
7. У позиції з шифром роботи 15050912010 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "311" замінити цифрами
"411".
8. У позиції з шифром роботи 15050912020 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "311" замінити цифрами
"411".
9. У позиції з шифром роботи 23051019000 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"411".
10. У позиції з шифром роботи 09050812000: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"411" замінити цифрами "212"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "774,4"
замінити цифрами "624,4".
11. У позиції з шифром роботи 09050813000: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"411" замінити цифрами "212"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "494,0"
замінити цифрами "224,0".
12. У позиції з шифром роботи 09050817000: у графі "Терміни виконання (початок - закінчення)" цифри
"411" замінити цифрами "212"; у графі "Обсяги фінансування, тис.грн." цифри "399,4"
замінити цифрами "249,4".
13. У позиції з шифром роботи 09050818000 у графі "Обсяги
фінансування, тис. грн." цифри "400,0" замінити цифрами "970,0".
14. У позиції з шифром роботи 24051013000 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"411".
15. У позиції з шифром роботи 24051014000 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"411".
16. У позиції з шифром роботи Ц1050808000 у графі "Терміни
виконання (початок - закінчення)" цифри "211" замінити цифрами
"411".
17. Доповнити План перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік новими позиціями згідно з додатком.

Додаток
до п. 17 Змін до Плану
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських
робіт Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17050810030 |МакНДІ, АТЗТ | 409 - 113 | 960,0| 260,0 | 150,0 |Висновок |Мета роботи - | |Розробити автоматичний |"Топазімпекс" | | | | |експертної комісії|створення | |аналізатор для контролю | | | | | |за розслідуванням |автоматичного | |метану у трубопроводах | | | | | |причин аварії з |аналізатора для | |газовідсмоктувальних | | | | | |груповим нещасним |контролю метану у | |установок | | | | | |випадком на ДП "ВК|трубопроводах | | | | | | | |"Краснолиманська";|газовідсмоктувальних | | | | | | | |Висновок |установок. У ході | | | | | | | |експертної комісії|роботи буде розроблено| | | | | | | |за розслідуванням |конструкторську | | | | | | | |причин аварії з |документацію, | | | | | | | |груповим нещасним |виготовлено дослідні | | | | | | | |випадком на АП |зразки, проведено їх | | | | | | | |"ш. |випробування | | | | | | | |ім. О.Ф.Засядька".| | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+---------+------------------+----------------------| |17051021000 |МакНДІ | 310 - 412 | 900,0| 300,0 | 113,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |Розробити спосіб | | | | | |Міністрів України |ефективної комплексної| |дегазації виїмкової | | | | | |від 29.03.2006 |дегазації підробленого| |дільниці з використанням| | | | | |N 374 |гірничого масиву і | |свердловин і | | | | | |( 374-2006-п ), |виробленого простору | |газопроводів, що | | | | | |п. 16 |при зворотноточних | |залишаються в | | | | | | |схемах провітрювання | |неконтрольованих | | | | | | |типу 1-М | |виробках | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+---------+------------------+----------------------| |17051022000 |МакНДІ | 410 - 212 | 900,0| 50,0 | 170,0 |Висновок Урядової |Мета роботи - | |Розроблення класифікації| | | | | |комісії з |розробити нову | |видів газодинамічних | | | | | |розслідування |класифікацію | |явищ на основі їх | | | | | |причин аварії, що |газодинамічних явищ в | |характерних ознак | | | | | |сталася на |сучасних умовах | | | | | | | |дільниці 2-ї |ведення гірничих | | | | | | | |західної лави |робіт. Очікуваний | | | | | | | | 1 |результат - в | | | | | | | |пласта h |результаті виконання | | | | | | | | 6 |роботи буде розроблено| | | | | | | |"Смолянинівський" |СОУ-П "Правила | | | | | | | |ОП "Шахта |класифікації | | | | | | | |ім. Скочинського" |газодинамічних явищ" | | | | | | | |ДП "ДВЕК" | | | | | | | | |06.06.2010 р. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+---------+------------------+----------------------| |19050808030 |НДІГС | 308 - 411 | 280,0| 50,0 | 230,0 |Правила безпеки у |Розробка галузевого | |Розроблення СОУ "Прогноз|"Респіратор" | | | | |вугільних шахтах: |стандарту (СОУ), що | |ендогенної | | | | | |НПАОП |регламентує порядок і | |пожежонебезпеки гірничих| | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |методику проведення | |робіт у зонах | | | | | |( z0327-05 ) |досліджень, що | |геологічних порушень. | | | | | | |дозволяють встановити | |Методика розрахунку" | | | | | | |групу ендогенної | | | | | | | | |пожежонебезпеки шахт, | | | | | | | | |інкубаційний період | | | | | | | | |самозаймання вугілля | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+---------+------------------+----------------------| |19050808040 |НДІГС | 408 - 411 | 260,0| 60,0 | 200,0 |Правила безпеки у |Розробка СОУ, що | |Розроблення СОУ "Система|"Респіратор" | | | | |вугільних шахтах: |передбачає створення | |і технічні засоби | | | | | |НПАОП |технічних та | |саморятування гірників. | | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |організаційних вимог | |Вибір типу саморятівника| | | | | |( z0327-05 ) |для забезпечення | |і місць розташування | | | | | | |рятування гірників у | |засобів колективного | | | | | | |разі виникнення аварій| |захисту органів дихання | | | | | | | | |в гірничих виробках" | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору