Документ v0418282-01, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 418 від 22.10.2001

Про затвердження "Комплексної програми здійснення
державного санітарного нагляду в галузі радіаційної
безпеки України, радіаційного контролю об'єктів довкілля
та індивідуального дозиметричного контролю установами
Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я України та науково-дослідними
інститутами АМН України на 2001-2005 роки"

У зв'язку з закінченням терміну дії "Комплексної програми
радіаційного контролю об'єктів оточуючого середовища і харчових
продуктів, об'єктів державного санітарного нагляду, здійснення
індивідуального дозиметричного контролю установами санепідслужби і
науково-дослідними інститутами Міністерства охорони здоров'я
України на 1995-2000 роки" та на виконання законів України "Про
захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" ( 15/98-ВР ),
"Про внесення змін до Закону України "Про захист людини від впливу
іонізуючих випромінювань" ( 2397-14 ), Постанови Верховної Ради
"Про рекомендації учасників парламентських слухань "15 річниця
Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання" від 26.04.2001 р.
N 2404-III ( 2404-14 ) (Розділ IV) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Комплексну програму здійснення державного
санітарного нагляду в галузі радіаційної безпеки України,
радіаційного контролю об'єктів довкілля та індивідуального
дозиметричного контролю установами Державної
санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я
України та науково-дослідними інститутами АМН України на
2001-2005 роки".
2. Головним державними санітарним лікарям АР Крим, областей,
міст Києва та Севастополя прийняти до виконання затверджену
Програму та забезпечити щорічне звітування з її виконання до
1 лютого кожного поточного року.
3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника
начальника управління радіаційного захисту населення та медичних
проблем аварії на ЧАЕС, заступника Головного державного
санітарного лікаря України (Бурлак Г.Ф.)
Перший заступник
Державного секретаря О.О.Бобильова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
від 22.10.2001 N 418
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
здійснення державного санітарного нагляду в галузі
радіаційної безпеки України, радіаційного контролю
об'єктів довкілля та індивідуального дозиметричного
контролю установами Державної санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України та
науково-дослідними інститутами АМН України на 2001-2005 роки
"Комплексна програма здійснення державного санітарного
нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного
контролю об'єктів довкілля та індивідуального дозиметричного
контролю установами Державної санітарно-епідеміологічної служби
Міністерства охорони здоров'я України та науково-дослідними
інститутами АМН України на 2001-2005 роки" розроблена фахівцями
Управління радіаційного захисту населення та медичних проблем
аварії на ЧАЕС МОЗ України, Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України, Запорізької обласної СЕС та інших обласних
СЕС, а також співробітниками науково-дослідних установ АМН
України. Програма передбачає ряд організаційних та методичних заходів
здійснення радіаційного моніторингу об'єктів довкілля, у тому
числі продуктів харчування та харчових раціонів, води, будівельних
матеріалів тощо, індивідуальний дозиметричний контроль населення,
персоналу категорії А, Б, пацієнтів, що здійснюють Управління
радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС
МОЗ України, Центральна санітарно-епідеміологічна станція,
Республіканська санітарно-епідеміологічна станція АР Крим,
обласні, міські та районні СЕС, СЕС на залізничному, повітряному
та водному транспорті, СЕС спеціалізованих медсанчастин, а також
науково-дослідні установи АМН України. Програма розроблена з урахуванням вимог законів України: "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ); "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ); "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ); "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
( 15/98-ВР ); "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ); "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); "Про видобування та переробку уранових руд" ( 645/97-ВР ); "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної
енергії" ( 1370-14 ); "Про внесення змін до закону України "Про захист людини від
впливу іонізуючих випромінювань" ( 2397-14 ); Постанови Верховної Ради "Про рекомендації учасників
парламентських слухань "15 річниця Чорнобильської катастрофи.
Досвід подолання" від 26.04.2001 р. N 2404-III ( 2404-14 ) (Розділ
IV).
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ:
АЕС - атомна електростанція;
АМН - академія медичних наук України;
ВРЛ - відомча радіологічна лабораторія;
ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання;
ДСН - державний санітарний нагляд;
ДК - дозиметричний контроль;
ІДК - індивідуальний дозиметричний контроль;
КМАПО - Київська медична академія післядипломної освіти;
ЛПЗ - лікувально-профілактичний заклад;
МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України;
НВП АКП - Науково-виробниче підприємство "Атомкомплексприлад";
НЦРМ - Науковий центр радіаційної медицини АМН України;
ІГМЕ - Інститут гігієни та медичної екології АМН України;
ОблСЕС - обласна санітарно-епідеміологічна станція;
ПЗРВ - пункт захоронення радіоактивних відходів;
ППРК - пункт постійного радіаційного контролю;
ПРН - пункт радіаційного нагляду;
РАВ - радіоактивні відходи;
РБ - радіаційна безпека;
РГ - радіаційна гігієна;
РСЕС АРК - Республіканська санепідстанція автономної Республіки
Крим;
РК - радіаційний контроль;
РЛ - радіологічна лабораторія;
РП - радіологічний підрозділ;
РР - радіоактивна речовина;
СЕС - санітарно-епідеміологічна станція;
СМСЧ - спеціалізована медико-санітарна частина;
СЗЗ - санітарно-захисна зона;
СРБ - служба радіаційної безпеки;
УРЗНМПА - управління радіаційного захисту населення та медичних
проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України;
ХНДІМР - Харківський науково-дослідний інститут медичної
радіології АМН України;
ЦСЕС - центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ
України;
ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція.
Основні заходи Комплексної програми здійснення
державного санітарного нагляду в галузі радіаційної
безпеки України, радіаційного контролю об'єктів довкілля
та індивідуального дозиметричного контролю установами
Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я України та науково-дослідними
інститутами АМН України на 2001-2005 роки
----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування заходів | Термін | Виконавці |Відмітки | | п/п | | виконання | | про | | | | | |виконання| |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Організаційно-методичні заходи | |---------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Розробити та затвердити "Положення| 2001 р. |УРЗНМПА, | | | |про роботу радіологічних| |ЦСЕС, | | | |підрозділів санепідустанов| |облСЕС | | | |України" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.2. |Відповідно до вимог Закону України| 2001 р. |РСЕС АРК, | | | |"Про захист людини від впливу| |облСЕС | | | |іонізуючого випромінювання"| | | | | |( 15/98-ВР ) розробити спільно з| | | | | |державними адміністраціями| | | | | |регіональні програми захисту| | | | | |населення від впливу іонізуючого| | | | | |випромінювання на 2001-2005 роки | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.3. |Провести наради керівників РП СЕС| 1 раз в |УРЗНМПА, | | | |з питань ДСН в галузі радіаційної| 2-3 роки |ЦСЕС | | | |безпеки | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.4. |Узагальнити та проаналізувати| щороку, |УРЗНМПА, | | | |звітні матеріали облСЕС про стан| квітень |ЦСЕС | | | |радіаційної безпеки в Україні| | | | | |(звітна форма Р-1) та| | | | | |проінформувати обласні СЕС | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.5. |Забезпечити методичне керівництво|2001-2005 р.|ЦСЕС, | | | |роботою СЕС з питань РК | |обл, міськ,| | | | | |райСЕС | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.6. |Забезпечити надання методичної| у разі |УРЗНМПА, | | | |допомоги установам охорони|необхідності|ЦСЕС, | | | |здоров'я, підприємствам інших| |обл, міськ,| | | |міністерств та відомств з питань| |райСЕС, | | | |радіаційної безпеки | |НЦРМ, | | | | | |ІГМЕ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.7. |Розробити "Санітарні правила|2001-2002 р.|ІГМЕ, | | | |забезпечення радіаційної безпеки| |Зап. облСЕС| | | |при поводженні з металобрухтом" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.8. |Розробити "Санітарні правила| 2003 р. |УРЗНМПА, | | | |забезпечення радіаційної безпеки| |ЦСЕС | | | |при транспортуванні РР" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.9. |Розробити "Санітарні правила|2002-2003 р.|ІГМЕ | | | |поводження з радіоактивними| | | | | |відходами" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.10.|Розробити "Санітарні правила|2001-2002 р.|ХНДІМР, | | | |влаштування та експлуатації| |Зап. облСЕС| | | |медичних рентген-кабінетів та| | | | | |проведення рентгенологічних| | | | | |досліджень" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.11.|Розробити "Інструкцію про порядок| 2003 р. |УРЗНМПА, | | | |взаємодії і розмежування функції| |ЦСЕС | | | |між органами Держсаннагляду та| | | | | |регулюючими наглядовими органами в| | | | | |області радіаційної безпеки" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.12.|Прийняти участь у розробці| |НВП АКП, | | | |галузевих стандартів: | | | | | |- методики визначення стронцію-90| 2002 р. |НЦРМ, | | | |у воді за допомогою| |Зап. облСЕС| | | |бета-спектрометра; | |НВП АКП, | | | |- методики визначення радону-222 у| 2003 р. |НЦРМ, | | | |воді за допомогою| |Зап. облСЕС| | | |гама-спектрометра; | | | | | |- методики визначення стронцію-90| 2004 р. |УРЗНМПА, | | | |та цезію-137 в харчових продуктах| |ЦСЕС, | | | |та об'єктах навколишнього| |ІГМЕ | | | |середовища радіохімічним методом | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.13.|Розробити "Методику вимірювання|2002-2003 р.|НЦРМ | | | |об'ємної концентрації радону в| | | | | |повітрі" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.14.|Розробити "Методику розрахунку доз| 2001 р. |УРЗНМПА, | | | |опромінення населення за рахунок| |Зап. облСЕС| | | |харчового раціону" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.15.|Розробити основні заходи з|2001-2005 р.|УРЗНМПА, | | | |реалізації основних положень| |ЦСЕС | | | |"Єдиної державної системи контролю| | | | | |та обліку індивідуальних доз| | | | | |опромінення населення" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.16.|Розробити та затвердити "Положення| 2002 р. |УРЗНМПА, | | | |про ІДК на об'єктах ДСН і в зонах| |ЦСЕС | | | |радіаційного забруднення" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |1.17.|Розробити та затвердити "Положення| 2001 р. |УРЗНМПА, | | | |про контроль та облік доз при| |РРВ | | | |проведенні рентгенорадіологічних| |Донецької | | | |процедур" | |обл. | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Робота з кадрами | |---------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Забезпечити підвищення| щороку |УРЗНМПА, | | | |кваліфікації фахівців| |ЦСЕС, | | | |санепідслужби з питань радіаційної| |обл, міськ,| | | |гігієни | |райСЕС, | | | | | |КМАПО | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |2.2. |Забезпечити підвищення| щороку |ЦСЕС, | | | |кваліфікації середніх медичних| |РСЕС АРК, | | | |працівників та| |облСЕС | | | |техніків-дозиметристів | | | | | |радіологічних підрозділів СЕС | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |2.3. |Забезпечити своєчасну атестацію| щороку, |ЦСЕС, | | | |фахівців радіологічних| згідно |РСЕС АРК, | | | |підрозділів СЕС | з графіком|облСЕС | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |2.4. |Забезпечити підвищення| щороку, |ЦСЕС, | | | |кваліфікації фахівців відомчих| згідно |РСЕС АРК, | | | |радіологічних лабораторій, які| з графіком|облСЕС | | | |займаються радіаційним контролем| | | | | |харчових продуктів, сировини,| | | | | |будівельних матеріалів та об'єктів| | | | | |навколишнього середовища | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |2.5. |Забезпечити проведення учбових| 1 раз на |ЦСЕС, | | | |семінарів для відповідальних за| 2-3 роки |РСЕС АРК, | | | |РБ, техніків-дозиметристів, та| |облСЕС | | | |інших фахівців підприємств та| | | | | |установ, які проводять роботи з РР| | | | | |та іншими ДІВ | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |2.6. |Забезпечити організацію та участь| 1 раз на |УРЗНМПА, | | | |у нарадах та конференціях з питань| 2-3 роки |ЦСЕС, | | | |радіаційної безпеки фахівців РП| |РСЕС АРК, | | | |СЕС | |облСЕС | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Контроль радіаційної безпеки при здійснені Держсаннагляду | |---------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Забезпечити контроль за| постійно |ЦСЕС, | | | |радіаційною безпекою персоналу| |РСЕС АРК, | | | |підприємств та установ, де| |обл, міськ,| | | |проводяться роботи з РР та іншими| |райСЕС, | | | |ДІВ | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.2. |Забезпечити контроль за РБ| постійно |ЦСЕС, | | | |персоналу та пацієнтів при| |РСЕС АРК, | | | |проведенні рентгенологічних та| |обл, міськ,| | | |радіологічних досліджень | |райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.3. |Проводити дозиметричний контроль| постійно |ЦСЕС, | | | |на робочих місцях персоналу| |РСЕС АРК, | | | |категорії "А" та контроль| |обл, міськ,| | | |радіаційного забруднення робочих| |райСЕС, | | | |місць, обладнання, транспорту та| |СЕС СМСЧ | | | |інше | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.4. |Проводити дозиметричний контроль| постійно |ЦСЕС, | | | |гама-фону та радіометричний| |РСЕС АРК, | | | |контроль вмісту радону-222 в| |обл, міськ,| | | |повітрі житлових та виробничих| |райСЕС, | | | |приміщень, що експлуатуються та| |СЕС СМСЧ | | | |новозбудованих | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.5. |Проводити контроль за РБ при| постійно |ЦСЕС, | | | |зберіганні,транспортуванні та| |РСЕС АРК, | | | |захороненні РАВ | |обл, міськ,| | | | | |райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ, | | | | | |відомчі СЕС| | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.6. |Проводити видачу санітарних| постійно |ЦСЕС, | | | |паспортів на право роботи з ДІВ| |РСЕС АРК, | | | |підприємствам та установам тільки| |обл, міськ,| | | |при відсутності порушень стану РБ | |райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ, | | | | | |відомчі СЕС| | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.7. |Проводити контроль за| постійно |ЦСЕС, | | | |забезпеченням стану РБ на| |РСЕС АРК, | | | |підприємствах при поводженні з| |обл, міськ,| | | |металобрухтом | |райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | | | | |відомчі СЕС| | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.8. |При здійсненні державної| постійно |ЦСЕС, | | | |санітарно-гігієнічної експертизи| |РСЕС АРК, | | | |та сертифікації харчових| |обл, міськ,| | | |продуктів, сировини, будівельних| |райСЕС, | | | |та інших матеріалів проводити| |СЕС СМСЧ, | | | |контроль вмісту РР | |відомчі СЕС| | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.9. |Проводити радіаційний контроль| постійно |ЦСЕС, | | | |харчових продуктів,| |РСЕС АРК, | | | |сільськогосподарської сировини,| |обл, міськ,| | | |будівельних та інших матеріалів та| |райСЕС, | | | |обладнання, які ввозяться на митну| |СЕС СМСЧ, | | | |територію України | |відомчі СЕС| | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.10.|Проводити розрахунки та аналіз доз| щороку |ЦСЕС, | | | |опромінення населення, отриманих| |РСЕС АРК, | | | |за рахунок рентгенологічних| |облСЕС | | | |досліджень | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |3.11.|Проводити розрахунки та аналіз доз| щороку |ЦСЕС, | | | |опромінення населення, отриманих| |РСЕС АРК, | | | |за рахунок харчового раціону | |облСЕС | | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Радіаційний моніторинг довкілля та харчових продуктів | |---------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Здійснення вибіркового| згідно |РСЕС АРК, | | | |радіаційного контролю питної води| з графіком|обл, міськ,| | | |та продуктів харчування, що| |райСЕС | | | |складають харчовий раціон| | | | | |населення регіону | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |4.2. |Здійснення постійного радіаційного| щороку, |РСЕС АРК, | | | |моніторингу в ППРК та РК територій| згідно |обл, міськ,| | | |розташування АЕС | з графіком|райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |4.3. |Здійснення радіаційно-гігієнічного| щороку, |РСЕС АРК, | | | |контролю питної води річок:| згідно |облСЕС | | | |Дніпро, Дністер, Південний Буг,| з графіком| | | | |Сіверський Донець.(Відповідно до| | | | | |тимчасової програми) | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |4.4. |Здійснення радіаційного| щороку, |РСЕС АРК, | | | |моніторингу води рік України у| згідно |облСЕС | | | |створах, визначених листом МОЗ| з графіком| | | | |України N 7.02/259. | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Радіаційний контроль в зонах радіаційного забруднення | | внаслідок Чорнобильської катастрофи | |---------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Проводити дослідження вмісту РР в|2001-2005 р.|РСЕС, | | | |грунтах населених пунктів та| |ІГМЕ | | | |сільгоспугідь | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |5.2. |Приймати участь при уточненні| при |УРЗНМПА, | | | |переліку населених пунктів, що|необхідності|НЦРМ, | | | |входять до зон радіоактивного| |ІГМЕ | | | |забруднення | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |5.3. |Проводити радіаційний контроль| щороку, |ЦСЕС, | | | |харчових продуктів, що| згідно |обл, міськ,| | | |виробляються в зонах| з графіком|райСЕС | | | |радіоактивного забруднення | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |5.4. |Проводити радіаційний контроль| щороку, |ЦСЕС, | | | |питної води в зонах радіоактивного| згідно |обл, міськ,| | | |забруднення | з графіком|райСЕС | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |5.5. |Проводити радіаційний контроль| щороку, |ЦСЕС, | | | |повітря на робочих місцях| згідно |обл, міськ,| | | |персоналу, що працюють в зонах| з графіком|райСЕС | | | |радіоактивного забруднення | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |5.6. |Проводити оцінку стану здоров'я| щороку, |НЦРМ, | | | |окремих груп населення, що| згідно |ІГМЕ | | | |проживає в зонах радіоактивного| з графіком| | | | |забруднення | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Контроль за станом здоров'я персоналу та населення | |---------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Приймати участь у визначенні| щороку |РСЕС АРК, | | | |контингентів осіб, які працюють з| |обл, міськ,| | | |РВ та іншими ДІВ та підлягають| |райСЕС, | | | |періодичним медичним оглядам | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |6.2. |Приймати участь у роботі медичних| щороку |РСЕС АРК, | | | |комісій з огляду осіб, які| |обл, міськ,| | | |працюють з РВ та іншими ДІВ | |райСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |6.3. |Забезпечити контроль за станом| постійно |РСЕС АРК, | | | |реєстрації та обліку доз пацієнтів| |обл, міськ,| | | |при проведенні рентгенологічних та| |райСЕС, | | | |радіологічних досліджень | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |6.4. |Забезпечити контроль за виконанням| щороку |РСЕС АРК, | | | |пропозицій медичних комісій з| |обл, міськ,| | | |оздоровлення персоналу категорії| |райСЕС, | | | |"А", викладених в заключних актах| |СЕС СМСЧ | | | |огляду | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 7. Матеріально-технічне забезпечення | |---------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Проводити аналіз стану| щороку, |УРЗНМПА, | | | |матеріально-технічної бази РП СЕС | лютий |ЦСЕС, | | | | | |облСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |7.2. |Забезпечити комплектацію РП СЕС|2001-2005 р.|УРЗНМПА, | | | |згідно з діючим "Табелем оснащення| |ЦСЕС, | | | |РП СЕС" | |облСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |7.3. |Забезпечити проведення своєчасної| щороку, |ЦСЕС, | | | |державної повірки апаратури та| згідно |облСЕС, | | | |обладнання РП СЕС | з графіком|СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |7.4. |Забезпечити своєчасну акредитацію| 1 раз |УРЗНМПА, | | | |радіологічних лабораторій РП СЕС | на 5 років|ЦСЕС, | | | | | |облСЕС, | | | | | |СЕС СМСЧ | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |7.5. |Забезпечити своєчасну інформацію| щороку |УРЗНМПА, | | | |РП СЕС про нові розробки та| |ЦСЕС | | | |надходження сучасної апаратури| | | | | |радіаційного контролю | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Аналітична, статистична та інформаційна діяльність | |---------------------------------------------------------------------------| |8.1. |Проводити аналіз результатів| 2 рази |РСЕС АРК, | | | |радіаційного моніторингу продуктів| на рік. |облСЕС | | | |харчування та об'єктів довкілля за| 30.01., | | | | |формою Р-1, результати якого| 30.07. | | | | |представляти в УРЗНМПА | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.2. |Проводити аналіз обсягу та| щороку, |РСЕС АРК, | | | |результатів здійснення ДСН та РК| згідно |облСЕС | | | |РП СЕС за звітною формою N 18 та| з графіком| | | | |представляти в ЦСЕС МОЗ України | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.3. |Проводити аналіз діяльності з| щороку, |РСЕС АРК, | | | |радіаційної гігієни окремих міськ,| згідно |облСЕС | | | |райСЕС та заслуховувати їх на| з графіком| | | | |санепіднарадах | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.4. |Готувати розпорядження|2001-2005 р.|РСЕС АРК, | | | |адміністрації з питань радіаційної| |облСЕС | | | |безпеки та захисту населення від| | | | | |дії ДІВ | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.5. |Готувати накази та розпорядження|2001-2005 р.|РСЕС АРК, | | | |управлінь охорони здоров'я з| |облСЕС | | | |питань захисту персоналу та| | | | | |пацієнтів ЛПЗ від дії іонізуючих| | | | | |випромінювань | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.6. |Приймати участь в роботі колегій|2001-2005 р.|РСЕС АРК, | | | |управлінь охорони здоров'я з| |облСЕС | | | |питань захисту персоналу та| | | | | |пацієнтів від дії іонізуючих| | | | | |випромінювань та організації| | | | | |медичних оглядів персоналу| | | | | |категорії "А" | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.7. |Готувати інформаційні листи з|2001-2005 р.|РСЕС АРК, | | | |питань радіаційної безпеки| |облСЕС | | | |населення та стану радіаційного| | | | | |захисту | | | | |-----+----------------------------------+------------+-----------+---------| |8.8. |Публікувати в засобах масової| щороку |РСЕС АРК, | | | |інформації відомості про| |облСЕС | | | |радіаційний стан довкілля та| | | | | |радіаційну якість продуктів| | | | | |харчування | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Додаток 1
Перелік
апаратури та обладнання радіологічних підрозділів
санітарно-епідеміологічних станцій України
--------------------------------------------------------------------------- | N | Назва приладів, | Призначення |Кількість в СЕС | | п/п | обладнання | |----------------| | | | |обл.|міськ.|рай.| |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------| | 1. Спектрометричні, радіометричні, дозиметричні та інші прилади | |-------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Стаціонарний |Визначення | 1 | - | - | | |гамма-спектрометр |радіонуклідного складу| | | | | |СЕГ-002-"АКП-П" з|та питомої активності| | | | | |напівпровідниковим |гамма-випромінюючих | | | | | |детектором типу ДГДК, з|радіонуклідів у пробах| | | | | |комп'ютерним та|продуктів харчування та| | | | | |програмним забезпеченням|об'єктів довкілля | | | | | |(НВП "АКП", Україна), або| | | | | | |аналог | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.2. |Стаціонарний |Визначення | 1 | - | - | | |гамма-спектрометр СЕГ-01|радіонуклідного складу| | | | | |"АКП-С" або СЕГ-001|та питомої активності| | | | | |"АКП-С" на базі|g-випромінюючих | | | | | |сцинтілляційного |радіонуклідів у пробах| | | | | |детектора типу БДЕГ-63|продуктів харчування та| | | | | |або БДЕГ-150 з|об'єктів довкілля | | | | | |комп'ютерним та| | | | | | |програмним забезпеченням| | | | | | |(НВП "АКП", Україна), або| | | | | | |аналог | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.3. |Стаціонарний |Визначення вмісту 90Sr,| 1 | - | - | | |бета-спектрометр СЕБ-01|137Cs, 40K, в продуктах| | | | | |(150) з комп'ютерним та|харчування з| | | | | |програмним забезпеченням|використанням (або без)| | | | | |(НВП "АКП", Україна) |методів радіохімії чи| | | | | | |концентрації | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.4. |Альфа-спектрометр СА-13П|Визначення вмісту| 1 | - | - | | |з напівпровідниковим|a-радіонуклідів 238Pu,| | | | | |детектором з комп'ютерним|239Pu, 240Pu з| | | | | |та програмним|використанням методів| | | | | |забезпеченням (НВП "АКП",|радіохімії | | | | | |Україна) | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.5. |Установка низькофонова|Визначення вмісту a- та| 2 | - | - | | |УМФ-2000 (НВП "АКП",|b-випромінюючих | | | | | |Україна) або аналог|радіонуклідів у| | | | | | |продуктах харчування та| | | | | | |об'єктах довкілля | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.6. |Гамма-радіометр РУГ-91М|Визначення парціальної,| 2 | 1 | 1 | | |"АДАНІ" ("НАП", Білорусь)|питомої (масової)| | | | | | |активності радіонуклідів| | | | | | |134+137Cs, 226Ra, 232Th,| | | | | | |40K у продуктах| | | | | | |харчування, будівельних| | | | | | |матеріалах, об'єктах| | | | | | |довкілля | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.7. |Радіометр-дозиметр |Вимірювання потужності| 1 | 1 | - | | |МКС-01Р (НВП "ІЗОТОП")|еквівалентної дози Rx,| | | | | |або аналог |g, 0n-випромінювань та| | | | | | |щільності потоку a-,| | | | | | |b-частинок з поверхні | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.8. |Дозиметр-радіометр |Вимірювання | 2 | 1 | 1 | | |гамма-бета-випромінювань |еквівалентної дози та| | | | | |ДКС-01 "СЕЛВІС"|потужності еквівалентної| | | | | |("Спарінг-Віст", Україна)|дози g- та| | | | | | |рентгенівського | | | | | | |випромінювань, часу| | | | | | |накопичення | | | | | | |еквівалентної дози та| | | | | | |поверхневої щільності| | | | | | |потоку b-частинок | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.9. |Радіометр радону|Експресне визначення| 1 | 1 | 1 | | |портативний РРА-01М-01|об'ємної активності| | | | | |"Альфа-рад" (НВП "Доза",|222Rn в повітрі житлових| | | | | |Росія) або аналог |та робочих приміщень, у| | | | | | |грунтовому повітрі та| | | | | | |воді | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.10.|Радіометр бета-гамма- |Контроль рівню| 1 | 2 | 2 | | |випромінювань РКС-2003|зовнішнього g-фону,| | | | | |"ПРИП'ЯТЬ" (НВП "ІЗОТОП")|радіоактивної | | | | | | |забрудненості поверхней| | | | | | |та вмісту радіоактивних| | | | | | |речовин у харчових| | | | | | |продуктах | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.11.|Дозиметр ДРГ-01Т1, (НВП|Вимірювання потужності| 2 | 1 | 1 | | |"ІЗОТОП") |експозиційної дози| | | | | | |g-випромінювання | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.12.|Дозиметр ДКС-90У, (НВП|Вимірювання | 2 | 1 | 1 | | |"ІЗОТОП") |еквівалентної дози та| | | | | | |потужності еквівалентної| | | | | | |дози безперервного та| | | | | | |імпульсного g- та| | | | | | |рентгенівського | | | | | | |випромінювання | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.13.|Портативний монітор|Контроль рентгенівського| 1 | - | - | | |гамма-випромінювання типу|та g-випромінювань з| | | | | |EL 1101 ("АТОМТЕХ",|можливістю приближеної| | | | | |Білорусь) або аналог |ідентифікації | | | | | | |радіонуклідів по енергії| | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.14.|Портативний селективний|Контроль рентгенівського| 1 | - | - | | |дозиметр типу S2010|та g-випромінювання, у| | | | | |("SENMAK", Литва) |т. ч. реєстрація| | | | | | |імпульсного | | | | | | |випромінювання | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.15.|Калориметр |Визначення вмісту 238U | 1 | - | - | | |фотоелектричний типу| | | | | | |КФК-2 або аналог | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |1.16.|Пересувна радіологічна|Проведення радіологічних| 1 | 1 | 1 | | |лабораторія (ПРЛ) на базі|досліджень у польових| | | | | |автомобілю УАЗ-452 або|умовах | | | | | |РАФ з комплектом| | | | | | |радіологічних приладів | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| | 2. Захисна техніка | |-------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Сейф настінний типу ЗСС |Зберігання контрольних| 1 | 1 | 1 | | | |джерел та зразкових РР | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |2.2. |Сейф нестаціонарний типу|Зберігання джерел ІВ | 1 | 1 | - | | |СН-12 | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |2.3. |Шафа витяжна типу|Виконання хімічних| 3 | 1 | 1 | | |2ШВ-2М-НЖ |аналізів та підготовка| | | | | | |проб | | | | |-------------------------------------------------------------------------| | 3. Лабораторне та допоміжне обладнання | |-------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Ваги електронні типу|Зважування при| 1 | 1 | 1 | | |LS5000 або аналог |попередній обробці проб | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.2. |Ваги електронні типу|Зважування проб при| 1 | 1 | 1 | | |LS200 або аналог |b-спектрометрії та| | | | | | |радіометрії | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.3. |Ваги аналітичні|Зважування при| 2 | 1 | - | | |ВЛА-200 гМ або аналог |радіохімічних | | | | | | |дослідженнях | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.4. |Стерилізатор сухожаровий|Попередня сушка проб | 1 | - | - | | |типу ГП-40 | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.5. |Плита електрична типу|Для попереднього| 1 | 1 | 1 | | |ПЕСМ-4ШБ або аналог |висушування та| | | | | | |спалювання проб | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.6. |Піч муфельна типу СНОЛ|Для перетворення проб| 3 | 1 | 1 | | |або аналог |харчових продуктів у| | | | | | |попіл | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.7. |Піч муфельна типу МІМП-3П|Для перетворення проб| 1 | 1 | - | | |з програмним регулюванням|харчових продуктів у| | | | | | |попіл для| | | | | | |b-спектрометрії | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.8. |Дистилятор ДЕ-10 або|Виробництво | 2 | 1 | - | | |аналог |дистильованої води | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.9. |Насос вакуумний типу|Для радіохімічних| 1 | - | - | | |3НВР-1ДМ або аналог |досліджень | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |3.10.|Холодильник побутовий|Для зберігання зразків| 2 | 1 | 1 | | |електричний типу NORD-226|та радіохімічних| | | | | |або аналог |досліджень | | | | |-------------------------------------------------------------------------| | 4. Оргтехніка | |-------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Персональна |Виконання розрахунків та| 1 | 1 | 1 | | |електронно-обчислювальна |оформлення документів | | | | | |машина типу IBM | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |4.2. |Ксерокс типу "Canon"|Множення документів | 1 | 1 | 1 | | |FC-230 або аналог | | | | | |-----+-------------------------+------------------------+----+------+----| |4.3. |Телефон-факс |Для передачі та| 1 | 1 | 1 | | | |приймання інформації | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Примітка:
У переліку надається мінімальна кількість приладів та
обладнання.
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак
Додаток 2
Норми та частота відбору проб харчових продуктів
та об'єктів довкілля при здійсненні радіаційного
контролю у ППРК і ПРН (1)
----------------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкт дослідження |Маса (об'єм) проби,|Частота досліджень,|При-| | п/п | | кг (л) | разів на рік |міт-| | | |-------------------+-------------------|ки | | | |Радіо- |Спектро- |На |На | | | | |хімічні |метричні |незабруд-|забрудне-| | | | |дослід- |дослід- |неній |ній | | | | |ження |ження |території|території| | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Харчові продукти (дослідження вмісту 137Cs та 90Sr) | |---------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Молоко та молочні| 6,0 | 1,5 | 2 | 4 | - | | |продукти | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.2. |М'ясо та м'ясопродукти | 4,0 | 1,5 | 2 | 2 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.3. |Риба прісноводна та| 5,0 | 1,5 | 1 | 2 | (2)| | |морська | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.4. |Картопля та інші| 6,0 | 1,5 | 1 | 2 | - | | |коренеплоди | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.5. |Хліб та хлібопродукти | 5,0 | 1,5 | 1 | 2 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.6. |Зернові та крупи | 3,0 | 1,0 | 1 | 1 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.7. |Овочі | 6,0 | 3,5 | 1 | 2 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.8. |Фрукти | 8,0 | 1,5 | 1 | 2 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.9. |Свіжі ягоди та гриби | 8,0 | 1,5 | 2 | 4 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.10.|Сухі ягоди та гриби | 0,5 | 0,3 | 2 | 4 | - | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |1.11.|Вода питна | 100,0 | 10,0 | 2 | 4 | (3)| |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Об'єкти довкілля | |---------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Атмосферне повітря |Не менш | - | 4 | 4 | - | | |(сумарна b-активність,|20000 м3| | | | | | |137Cs та 90Sr) |на | | | | | | | |місяць | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |2.2. |Радіоактивні випадіння з| - | - | 12 | 12 | (4)| | |атмосфери (сумарна| | | | | | | |b-активність, 137Cs та| | | | | | | |90Sr) | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |2.3. |Вода відкритих водоймищ| 100,0 | 10,0 | 2 | 2 | (5)| | |(сумарна b-активність,| | | | | | | |137Cs та 90Sr) | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+---------+---------+----| |2.4. |Рівні g-фону в повітрі | - | - | щодня | щодня | - | -----------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Пункти постійного радіаційного контролю (ППРК) створюються
для комплексного динамічного моніторингу і розміщуються в
декількох населених пунктах, де проживає "критична група"
населення регіону. При наявності в області об'єктів ядерної
енергетики один з ППРК обов'язково розміщується в 30-ти км зоні
цього об'єкту. При наявності в області населених пунктів, які
розміщені в зонах радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в кожній зоні створюється по одному
ППРК. Пункти радіаційного нагляду (ПРН) мають допоміжний характер,
і радіаційний контроль у них проводиться в скороченому обсязі, але
повинен забезпечити динаміку спостереження. Лабораторні дослідження в ППРК і ПРН проводяться з метою
визначення та оцінки доз опромінення населення переважно
радіохімічним методом.
2. Досліджується їстівна частина на вміст 137Cs та 90Sr, а
кістки - на вміст 90Sr. З допустимими рівнями порівнюється тільки
їстівна частина.
3. У воді підземних джерел водопостачання досліджується
тільки активність природних радіонуклідів згідно з пунктом 8.6.4.
НРБУ-97 ( v0062282-97 ).
4. Радіоактивні випадіння досліджуються на сумарну
b-активність (при малих кількостях золи - 1 раз на квартал),
об'єднана проба за квартал (або за півріччя) аналізується на 137Cs
та 90Sr.
5. Визначення сумарної b-активності проводиться для
оперативного контролю тільки в випадках аварійних викидів та
скидів.
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак
Додаток 3
Норми та частота відбору проб при здійсненні ДСН
--------------------------------------------------------------- | N | Об'єкт дослідження |Об'єм проби,|Частота досліджень,| |п/п| | л | разів на рік | |---+------------------------+------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+------------------------+------------+-------------------| |1. |Вміст природних| 1,0 | 1 | | |радіонуклідів у| | | | |будівельних матеріалах| | | | |та промислових відходах,| | | | |що використовуються в| | | | |будівництві | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |2. |Вміст 222Ra в повітрі| - |при прийомі в | | |житлових та громадських| |експлуатацію | | |приміщень | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |3. |Рівні g-фону в повітрі| - |при прийомі в | | |житлових та громадських| |експлуатацію | | |приміщень | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |4. |Вміст природних| 1,0 | 1 | | |радіонуклідів у| | | | |мінеральних добривах | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |5. |Вміст природних| 1,0 | 1 | | |радіонуклідів у виробах| | | | |з порцеляни, фаянсу,| | | | |глини, скла, та в| | | | |мінеральних барвниках | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |6. |Рівні радіоактивності| - |при поточному | | |стічних вод об'єктів, що| |нагляді | | |скидають РР | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |7. |Рівні радіоактивного| - |при поточному | | |забруднення на робочих| |нагляді | | |місцях об'єктів, що| | | | |здійснюють роботи з| | | | |відкритими РР | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |8. |Рівні g-фону на робочих| - |при попередньому і | | |місцях та суміжних| |поточному нагляді | | |приміщеннях | | | |---+------------------------+------------+-------------------| |9. |Вміст радіонуклідів у| 1,0 |вибірково | | |лісоматеріалах та торфі | | | ---------------------------------------------------------------
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак
Додаток 4
Норми відбору проб харчових продуктів для радіологічних
досліджень з метою здійснення державного санітарного
нагляду, державної санітарно-гігієнічної експертизи
та сертифікації (гамма-, бета-спектрометрія)
-------------------------------------------------- | N | Об'єкт дослідження |Маса (об'єм) проби,| |п/п| | кг (л) | |---+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+------------------------+-------------------| |1. |Молоко цільне та молочні| 1,6 | | |продукти | | |---+------------------------+-------------------| |2. |Молоко сухе | 0,6 | |---+------------------------+-------------------| |3. |Молоко згущене та| 1,0 | | |концентроване | | |---+------------------------+-------------------| |4. |М'ясо та м'ясопродукти | 1,4 | |---+------------------------+-------------------| |5. |Риба та рибні вироби | 1,5 | |---+------------------------+-------------------| |6. |Хліб та хлібопродукти | 1,6 | |---+------------------------+-------------------| |7. |Зернові та крупи | 1,6 | |---+------------------------+-------------------| |8. |Картопля та інші| 1,4 | | |коренеплоди | | |---+------------------------+-------------------| |9. |Овочі (капуста, огірки,| 3,5 | | |помідори та інші) | | |---+------------------------+-------------------| |10.|Фрукти, ягоди садові та| 1,5 | | |дикоростучі | | |---+------------------------+-------------------| |11.|Свіжі гриби | 1,5 | |---+------------------------+-------------------| |12.|Сухі гриби | 0,6 | |---+------------------------+-------------------| |13.|Чай, кофе, лікувальні| 1,0 | | |трави | | |---+------------------------+-------------------| |14.|Бобові (сухі) | 1,0 | |---+------------------------+-------------------| |15.|Дитяче харчування | 1,0 | |---+------------------------+-------------------| |16.|Напої, у т. ч.| 1,0 | | |слабоалкогольні та| | | |безалкогольні | | |---+------------------------+-------------------| |17.|Яйця | 0,8 | |---+------------------------+-------------------| |18.|Мед | 1,0 | |---+------------------------+-------------------| |19.|Консерви та пресерви| 1,0 | | |всіх видів | | |---+------------------------+-------------------| |20.|Харчові концентрати,| 1,0 | | |добавки та барвники | | |---+------------------------+-------------------| |21.|Жири тваринні та| 1,0 | | |рослинні | | |---+------------------------+-------------------| |22.|Варення, повидло та інше| 1,0 | |---+------------------------+-------------------| |23.|Кондитерські вироби | 1,0 | --------------------------------------------------
Примітка:
Норми відбору розраховані з врахуванням "Методики виконання
вимірювань за допомогою сцинтиляційних спектрометрів та
програмного забезпечення АК-1", затвердженої Головним державним
санітарним лікарем України 15.06.98. та генеральним директором
ДНВО "Метрологія" 10.08.98.
Заступник Головного державного
санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлаквгору