Про затвердження Порядку передачі автомобілів швидкої медичної допомоги
МОЗ України; Наказ, Порядок, Зразок [...] від 23.06.2014416
Документ v0416282-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2014, підстава - v0501282-14

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2014  № 416

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 501 від 17.07.2014}

Про затвердження Порядку передачі автомобілів швидкої медичної допомоги

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 577 "Про перерозподіл медичного автотранспорту", відповідно до підпункту 6.40 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених у 2013 році за бюджетною програмою КПКВК 2301380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України", придбаного для закладів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій, а також Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій забезпечити прийняття автомобілів швидкої медичної допомоги відповідно до Порядку.

3. ДУО "Політехмед" (Картавцеву Р.) організувати співпрацю з Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки України з приймання-передачі автомобілів швидкої медичної допомоги відповідно до Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. ЛазоришинецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.06.2014 № 416

ПОРЯДОК
передачі автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених у 2013 році за бюджетною програмою КПКВК 2301380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України", придбаного для закладів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій, а також Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України

1. Цей Порядок визначає механізм передачі Державним українським об'єднанням "Політехмед" (далі - Уповноважене підприємство, ДУО "Політехмед") автомобілів швидкої медичної допомоги (далі - автомобілі), закуплених Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) у 2013 році за бюджетною програмою КПКВК 2301380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров'я України", придбаного для закладів охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій, а також Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України у затвердженому Міністерством охорони здоров'я України порядку (далі - отримувачі).

2. ДУО "Політехмед" здійснює передачу автомобілів отримувачам, керуючись цим Порядком.

3. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 року № 577 "Про перерозподіл медичного автотранспорту" (далі - Розпорядження) Уповноважене підприємство листами звертається до отримувачів, з метою отримання інформації щодо безпосередніх отримувачів, яким буде здійснюватись передача автомобілів.

4. Після надходження інформації щодо безпосередніх отримувачів автомобілів (із зазначенням повної назви отримувача, його керівника, уповноваженої особи, адреси, контактних телефонів та кількості автомобілів, передбачених для передачі цьому отримувачу), Уповноважене підприємство надає повідомлення про кількість автомобілів для отримання та місце їх знаходження.

5. Після надходження відповідного повідомлення безпосередні отримувачі забезпечують подання до Уповноваженого підприємства інформації про осіб, уповноважених на отримання автомобілів, та іншої інформації, необхідної для підготовки, супровідних документів.

6. Передача автомобілів проводиться у визначеному Уповноваженим підприємством місці.

Присутність уповноважених осіб ДУО "Політехмед" та безпосередніх отримувачів під час передачі автомобілів обов'язкова.

7. Передача автомобіля від Уповноваженого підприємства до безпосередніх отримувачів оформлюється відповідним актом приймання-передачі, зразок якого наведений у додатку 1, та видатковою накладною ДУО "Політехмед", які підписуються уповноваженими представниками ДУО "Політехмед" та безпосередніх отримувачів у двох примірниках.

8. Безпосередні отримувачі забезпечують наявність у осіб, уповноважених на отримання автомобіля, довіреності і повноважень на підписання видаткової накладної та акта приймання-передачі автомобіля.

9. Навчання водія, який буде здійснювати транспортування автомобіля до безпосереднього отримувача правилам експлуатації базового автомобіля здійснюється до початку такого транспортування.

10. Постановку автомобілів на облік в органах ДАІ забезпечують безпосередні отримувачі.

11. Після постановки автомобілів на облік в органах ДАІ безпосередні отримувачі інформують про це Уповноважене підприємство та надають повідомлення про необхідність введення в експлуатацію медичного устаткування та обладнання, яким комплектується автомобіль, і навчання медичного персоналу методам роботи на ньому.

На підставі такого повідомлення Уповноважене підприємство інформує Постачальника про необхідність введення в експлуатацію медичного устаткування та обладнання, яким комплектується автомобіль, і навчання медичного персоналу методам роботи на ньому.

12. Факт введення в експлуатацію медичного устаткування та обладнання, яким комплектується автомобіль і навчання медичного персоналу методам роботи у безпосередніх отримувачів підтверджується актом введення в експлуатацію, зразок якого наведено у додатку 2. Акт складається у трьох примірниках, по одному для безпосереднього отримувача, ДУО "Політехмед" та Постачальника.

В.о. директора
Департаменту економіки
та ресурсного забезпеченняА. Купліванчук

В.о. директора
Департаменту медичної
допомогиА. ТерещенкоДодаток 1
до Порядку

ЗРАЗОК
Акта приймання-передачі

№ ______

"___" ____________ _____ р.

Ми, ті, що підписались нижче, представники ДУО "Політехмед" і представники отримувача: _________________, склали цей Акт приймання-передачі про таке.

ДУО "Політехмед" передало (згідно з накладною № ________ від _.__.___), а отримувач прийняв автомобіль швидкої медичної допомоги в кількості 1 од. виробництва ________________,

Торговельна назва

Ідентифікаційні номери кузова

Дата виготовлення кузова

Медичний салон автомобіля швидкої медичної допомоги укомплектовано наступним устаткуванням та обладнанням згідно з переліком:

Найменування устаткування та обладнання

Торговельна назва

Виробник

К-ть, од.

Заводський номерПретензії до ДУО "Політехмед" відсутні.


Представники отримувача

Представники ДУО "Політехмед"


Посада, П.І.Б., підпис, печатка

Посада, П.І.Б., підпис, печаткаДодаток 2
до Порядку

ЗРАЗОК
Акта введення в експлуатацію

№ ____

"___" _____________ _____ р.

Ми, ті, що підписались нижче, представники ДУО "Політехмед", представники отримувача: ______________________, і представники Постачальника ________________, склали цей Акт введення в експлуатацію медичного устаткування та обладнання, яким комплектується автомобіль швидкої медичної допомоги, і навчання медичного персоналу методам роботи на ньому про таке.

Постачальником проведено введення в експлуатацію медичного устаткування та обладнання, яким комплектується автомобіль швидкої медичної допомоги і навчання медичного персоналу методам роботи на ньому.

Торговельна назва

Ідентифікаційні номери кузова

Дата виготовлення кузова

Медичний салон автомобіля швидкої медичної допомоги укомплектовано наступним медичним устаткуванням та обладнанням згідно з переліком:

Найменування устаткування та обладнання

Торговельна назва

Виробник

К-ть, од.

Заводський номерПусконалагоджувальні роботи проведені в повному обсязі відповідно до вимог інструкції з експлуатації цього медичного устаткування та обладнання.

Проведено навчання медичного персоналу роботі з медичним устаткуванням та обладнанням.

Перераховане вище обладнання Постачальник здав і ввів в експлуатацію.

Претензій до Постачальника немає.

Гарантійний строк обслуговування для базового автомобіля - не менше ___ (______) місяців або ________ км пробігу залежно від того, що настане раніше, з моменту підписання акта приймання-передачі автомобіля швидкої медичної допомоги; для медичного устаткування та обладнання - не менше _____ місяців з дня введення устаткування та обладнання в експлуатацію.


Представники Постачальника

Представники ДУО "Політехмед",


Посада, П.І.Б., підпис, печатка

Посада, П.І.Б., підпис, печаткаПредставник отримувача:Посада, П.І.Б., підпис, печатка
вгору