Документ v0410225-09, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2009

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2009 N 410

Про результати комплексної перевірки органів
державної податкової служби Донецької області

Результати комплексної перевірки стану організації роботи
органів державної податкової служби Донецької області, проведеної
на виконання наказу ДПА України від 12.06.2009 N 93-к, свідчать,
що податковими органами області вжито заходів для виконання
завдань із забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів і
контролю за справлянням податків, зборів, інших обов'язкових
платежів. У періоді, що перевірявся, ДПА у Донецькій області
забезпечено виконання завдання зі збору платежів до загального
фонду державного бюджету, визначеного відповідними наказами ДПА
України. Водночас суттєві прорахунки у роботі були допущені у
минулому і цьому роках, окремі проблемні питання завадили
виконанню бюджетних призначень Міністерства фінансів України зі
збору платежів до загального фонду державного бюджету. На низькому рівні організовано роботу податкових органів
області з питань адміністрування основних платежів (заступник
голови Ткач А.А., начальник управління Філімонов П.П.). Виконання
бюджетних призначень з податку на прибуток за 5 місяців цього року
не забезпечили 20 державних податкових інспекцій області. Не було вжито достатніх заходів ДПА області та
підпорядкованими підрозділами щодо підвищення рівня податкової
віддачі по податку на прибуток підприємств. Так, при загальному
збільшенні податкової віддачі у I кварталі цього року порівняно з
відповідним періодом 2008 року, зменшення допустили ДПІ в
Амвросіївському районі (Мазуренко О.А.) на 2,83 відс. пункти, ДПІ
у м. Краматорську (Санжура Л.І.) на 0,94 відс. пункти. Не досягли середньообласного показника рівня податкової
віддачі за I квартал 2009 року СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку
(Чернобай О.В.), ДПІ у містах Авдіївці (Криволап Н.М.), Димитрові
(Міленін В.Є.), Харцизьку (Котляренко М.Д.), ДПІ у Будьонівському
(Крухмальов С.Б.), Ворошиловському (Михайлов О.М.), Калінінському
(Бондаренко В.В.), Куйбишевському (Подолян В.В.), Київському
(Локшин І.С.), Кіровському (Покинтелиця В.М.), Петровському
(Жеребко В.І.), Пролетарському (Серебрянський О.В.) районах
м. Донецька, Мар'їнському (Трофимова Т.А.), Тельманівському
(Борота Т.М.), Амвросіївському (Мазуренко О.А.) районах. Непоодинокими були й випадки неякісного проведення
камеральних перевірок суб'єктів господарювання. Так, фахівцями ДПІ
в Амвросіївському та Волноваському (Ростем В.І.) районах при
проведенні камеральних перевірок не розглядалися питання
додержання підприємствами вимог статті 5 Закону України від
28 грудня 1994 року N 334 ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування
прибутку підприємств" (далі - Закон N 334) у частині обмеження у
віднесенні до складу валових витрат платника податку суми коштів
на добровільне перерахування коштів. Крім того, ДПІ у Волноваському районі при наданні звітності
були викривлені звітні дані про кількість платників, які сплачують
податок на прибуток. При звітуванні про 100-відсоткову сплату
податок на прибуток сплачувало лише 97,8 відс. у 2008 році та
96,6 відс. за січень - травень цього року платників, які
перебували на обліку. Не забезпечено ДПА області виконання завдань з акцизного
збору з вироблених в Україні товарів. Так, фактично у січні -
травні цього року надійшло 32,2 млн. грн., або 21,1 відс.
встановленого завдання, що на 131,3 млн. грн. менше надходжень
відповідного періоду минулого року. З податку на додану вартість з 44 ДПІ області завдання
розрахункової бази по збору за січень-травень цього року не
виконала 31 інспекція, найбільше невиконання допустили ДПІ у
Волноваському - 58,2 відс., Тельманівському - 59,1 відс.,
Амвросіївському - 65,9 відс., Ворошиловському - 69,5 відс. районах
м. Донецька, містах Дружківці (Долгальов В.Ю.) - 52,8 відс.,
Авдіївці - 69,2 відс., Єнакієвській ОДПІ (Гринцов О.В.) -
69 відсотків. При зменшенні за 5 місяців 2009 року до 1221,2 млн. грн. суми
податку на додану вартість, задекларованої до відшкодування на
рахунок платника, протермінована сума ПДВ збільшилася на 28,3 млн.
гривень. Найбільший приріст протермінованої бюджетної
заборгованості допущено СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку. Відсутність належного контролю обласного апарату, взаємодії
між структурними підрозділами та податковими інспекціями області
щодо відпрацювання суб'єктів господарювання, які надали податковий
кредит і не задекларували податкові зобов'язання, здійснили
операції, не обумовлені економічними причинами (цілями ділового
характеру), з використанням так званих "податкових ям", сприяла
формуванню податкового кредиту за сумнівними операціями,
проведеними з контрагентами області, окремими платниками податків
та подальшому отриманню відшкодування податку на додану вартість
за заявленими сумами або несплаті ПДВ до бюджету (СДПІ по роботі з
ВПП у м. Донецьку, ДПІ у Калінінському, Будьонівському,
Київському, Ворошиловському районах м. Донецька). І досі податковими органами області не виконуються вимоги ст.
9 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97 ( 168/97-ВР )
"Про податок на додану вартість" (далі - Закон N 168) щодо
здійснення платниками податків умовного продажу при анулюванні
свідоцтва платника ПДВ. Зазначене призвело до ненарахування та
несплати платниками сум податку на додану вартість при наявних
залишках товарних запасів (ДПІ у м. Харцизьку, Слов'янська ОДПІ,
Шахтарська ОДПІ, Єнакієвська ОДПІ, ДПІ Ворошиловському,
м. Донецька, Амвросіївському, Старобешівському районах). Через відсутність контролю ДПА області за виконанням
підрозділами оподаткування юридичних осіб підпорядкованих
податкових інспекцій вимог ст. 17 Закону України від 21 грудня
2000 року N 2181 ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (далі - Закон N 2181) допущено незастосування штрафних
санкцій за неподання звітності, несвоєчасну сплату платежів до
бюджету, ненарахування у деклараціях штрафних санкцій при
самостійному виправленні платником помилки (ДПІ у Кіровському,
Куйбишевському, Ворошиловському м. Донецька, Амвросіївському,
Старобешівському районах, ДПІ у містах Торезі, Докучаєвську,
Димитрові, Слов'янська ОДПІ, Шахтарська ОДПІ, Горлівська ОДПІ,
Єнакієвська ОДПІ, СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку). Неефективна організація роботи підпорядкованих підрозділів
погашення прострочених податкових зобов'язань (заступник голови
Карпилянська Л.І., начальник управління Чаус О.Б.) призвела до
порушень вимог нормативно-правових актів та низької
результативності роботи. Протягом січня - травня цього року
податковий борг платників податків ДПА у Донецькій області
зменшився, проте це зумовлено не фактичними надходженнями до
бюджету у рахунок погашення заборгованості з податків, зборів,
інших обов'язкових платежів, а списанням безнадійного податкового
боргу. Порушення Порядку складання зведеної інформації,
затвердженого наказом ДПА України від 06.02.2006 N 56, та Порядку
формування Зведеної інформації щодо стану адміністрування
податків, доведеного листом ДПА України від 06.11.2006
N 20528/7/16-1317/19-0617 (далі - Порядок N 20528), призвели до
надання недостовірної інформації щодо надходжень до загального
фонду державного бюджету за рахунок вжитих заходів. Так, завищення
звітних даних шляхом зарахування у надходження коштів за
відсутності податкового боргу у підприємств допущено у січні (на
10299,2 тис. грн.), лютому (на 8567,8 тис. грн.), березні (на
7977,9 тис. грн.) квітні (на 9115,8 тис. грн.) та травні (на
7433,9 тис. грн.) цього року (СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку,
ДПІ у Калінінському, Кіровському, Ворошиловському м. Донецька,
Амвросіївському районах, ДПІ у м. Димитрові, Слов'янська ОДПІ). Це
призвело до реального невиконання у цілому по області надходжень
за січень (68,5 відс.), лютий (79,1 відс.), березень (80,7 відс.)
та травень (90,6 відс.) цього року при звітуванні про виконання
(102,9 відс., 110,8 відс., 110,2 відс. та 118,1 відс. відповідно). Недостатній контроль за роботою підрозділів податкових
органів області управлінням погашення прострочених податкових
зобов'язань призвів до порушень вимог ст. 6 Закону N 2181
( 2181-14 ) у частині своєчасності формування та вручення
платникам податків податкових вимог (ДПІ у Калінінському,
Кіровському, Ворошиловському м. Донецька, Амвросіївському районах,
містах Авдіївці, Димитрові, Слов'янська ОДПІ, Горлівська ОДПІ,
СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку). У цих же податкових інспекціях встановлені порушення вимог
ст. 8 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині своєчасності реєстрації
податкової застави підприємств-боржників та звільнення з
податкової застави активів платників податків. ДПІ у Кіровському районі м. Донецька, Горлівською та
Слов'янською ОДПІ порушувалися вимоги ст. 9 Закону N 2181
( 2181-14 ) при прийнятті рішення про застосування
адміністративного арешту активів боржника. Недотримання вимог ст. 10 Закону N 2181 ( 2181-14 ) та
Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника
податків, які перебувають у податковій заставі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2002 року
N 538 ( 538-2002-п ) (далі - постанова N 538), в частині опису та
спрямування готівкових коштів у рахунок погашення податкового
боргу, вилучення готівкових коштів без проведення відповідних
заходів з погашення податкового боргу та прийняття рішення,
вилучення готівки за відсутності податкового боргу, порядку
зарахування коштів, отриманих від реалізації описаних активів,
встановлено в ДПІ у Калінінському, Кіровському, Ворошиловському
районах м. Донецька, Амвросіївському районі, Слов'янській ОДПІ,
СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку. ДПІ у м. Димитрові, Калінінському, Кіровському районах
м. Донецька, Горлівською ОДПІ приймалися рішення про розстрочення
сум податкових зобов'язань платників податків з порушенням вимог
ст. 14 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині визначення податкового
періоду при сплаті та отримання від платника економічного
обґрунтування, яке гарантує сплату розстрочених сум. Горлівською ОДПІ на порушення ст. 15 Закону N 2181
( 2181-14 ) списано податковий борг, щодо якого постановою
господарського суду Донецької області прийнято рішення про
стягнення та відкрито виконавче провадження. Якщо платіж
стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до
повного погашення такого платежу або визнання боргу безнадійним
(п. п. 15.2.1 статті 15 Закону N 2181). Про недостатній контроль обласного апарату за здійсненням
дієвих заходів стягнення податкового боргу податковими інспекціями
свідчить той факт, що у 2009 році податковими органами області
проведено списання безнадійного податкового боргу, який виник
понад 1095 днів, на суму 18,8 млн. грн., у т. ч.: Шахтарською
ОДПІ - 5,4 млн. грн.; Горлівською ОДПІ - 3,5 млн. грн.;
Єнакієвською ОДПІ - 2,2 млн. грн.; Макіївською ОДПІ
(Тімарцев О.Ю.) - 2,1 млн. грн.; Красноармійською ОДПІ - 1,2 млн.
гривень. Крім того, за суб'єктами господарювання, які перебувають
на обліку у ДПІ у Ворошиловському м. Донецька та Амвросіївському
районах, рахується податковий борг, який виник більше 1095 днів,
на суму 15,7 млн. грн. та 1,4 млн. грн. відповідно. Заходи для
стягнення податкового боргу, передбачені Законом N 2181
( 2181-14 ), не були здійснені своєчасно. Потребує поліпшення організація роботи управління податкового
контролю юридичних осіб ДПА області (заступник голови
Чабаненко О.В., начальник управління Самсикін Д.В.). Мали місце випадки виконання доведених показників
підрозділами податкового контролю юридичних осіб шляхом
зарахування у надходження від вжитих заходів переплат, сплати
поточних платежів платників податків, стосовно яких документальні
перевірки не проводилися та донарахування за актами перевірок
відсутні, чим порушувалися вимоги Порядку N 20528 щодо формування
достовірних звітних даних (ДПІ у Ворошиловському, Калінінському,
Кіровському м. Донецька, Амвросіївському районах, містах
Харцизьку, Димитрові, Шахтарська ОДПІ). На порушення вимог ст. 10 Закону України від 4 грудня
1990 року N 509 ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в
Україні" (далі - Закон N 509), Порядку оформлення результатів
невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових
перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого
законодавства, затвердженого наказом ДПА України від 10.08.2005
N 327 ( z0925-05 ) (далі - Порядок N 327), наказу ДПА України від
11.09.2008 N 584 ( v0584225-08 ) "Про затвердження зразків форм
актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення" при
проведенні перевірок суб'єктів господарювання не вивчався вплив
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання на
податкові зобов'язання та неякісно оформлювалися матеріали
проведених перевірок (ДПІ у Ленінському, Куйбишевському,
Ворошиловському, Калінінському м. Донецька, Амвросіївському,
Старобешівському районах, містах Докучаєвську, Харцизьку,
Димитрові, Авдіївці, Слов'янська ОДПІ, Шахтарська ОДПІ). Недотримання вимог Порядку обліку платників податків, зборів
(обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від
19.02.98 N 80 ( z0172-98 ), із змінами та доповненнями (далі -
Порядок N 80), щодо термінів проведення документальних перевірок
платників податків, які подали заяви про зняття з обліку,
встановлено у ДПІ у Пролетарському, Ленінському, Кіровському,
Ворошиловському, Калінінському м. Донецька, Амвросіївському
районах, містах Димитрові, Авдіївці, Дружківці, Шахтарській ОДПІ. Порушення вимог Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій,
затвердженого наказом ДПА України від 21.06.2001 N 253
( z0567-01 ) (далі - Порядок N 253), у частині своєчасного
вручення (направлення) податкових повідомлень-рішень встановлено у
ДПІ у Ворошиловському м. Донецька, Старобешівському районах,
Горлівській ОДПІ, ДПІ у м. Димитрові. Встановлені випадки недотримання посадовими особами ДПІ в
Амвросіївському районі, Горлівської ОДПІ, містах Димитрові та
Авдіївці вимог ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині
визначення кількості періодів та максимально можливої суми
фінансової санкції. Вимагає значного поліпшення і робота управління оподаткування
фізичних осіб ДПА області (заступник голови Левченко В.М.,
начальник управління Ткаченко Ю.В.) з адміністрування податків із
фізичних осіб. Ігнорування вимог Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ
N 727) при видачі свідоцтва про сплату єдиного податку встановлено
в ДПІ у Київському м. Донецька, Мар'їнському районах, Шахтарській
ОДПІ. Крім того, у Слов'янській ОДПІ не вживаються дієві заходи для
своєчасного виявлення суб'єктів господарювання - фізичних осіб,
які перебувають на спрощеній системі оподаткування при перевищенні
у попередньому році обсягу виручки від реалізації продукції
500 тис. гривень і не зареєструвалися платниками податку на додану
вартість. Суттєві порушення нормативних документів щодо порядку
проведення, оформлення та реалізації матеріалів документальних
перевірок суб'єктів господарювання - фізичних осіб встановлені у
ДПІ у Пролетарському, Київському м. Донецька, Мар'їнському
районах, Шахтарській ОДПІ, містах Дружківці та Авдіївці. Відсутність належного контролю обласного апарату призвела до
низької організації роботи з адміністрування податку з власників
транспортних засобів, непроведення камеральних перевірок та
невиявлення порушень Закону України від 11 грудня 1991 року N 1963
( 1963-12 ) "Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів" у частині застосування відповідних
ставок податку платниками та несвоєчасного надходження податків та
штрафних санкцій до бюджету (ДПІ у м. Дзержинську, Київському
м. Донецька, Мар'їнському районах, Слов'янська ОДПІ). У ДПІ у Київському м. Донецька, Мар'їнському районах
встановлені непоодинокі факти порушення вимог ст. 14 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян", п. 14.2 статті 14
Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття
підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІ України від
21.04.93 N 12 ( z0064-93 ), та п. 1 Порядку заповнення патенту про
сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян,
затвердженого наказом ДПА України від 25.03.98 N 137 ( z0196-98 )
"Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення", у
частині здійснення окремими платниками податків - фізичними
особами підприємницької діяльності за фіксованим розміром сплати
податку шляхом придбання патенту. Порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України від
17 березня 1993 року N 24-93 ( 24-93 ) "Про податок на промисел"
щодо видачі одноразових патентів з податку на промисел не за
місцем проживання громадян встановлені у ДПІ у Київському
м. Донецька, Мар'їнському районах, ДПІ у м. Дзержинську. Відсутність контролю обласного апарату за виконанням
підрозділами оподаткування фізичних осіб податкових інспекцій
вимог ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) призвела до незастосування
штрафних санкцій за неподання звітності (ДПІ у Пролетарському
районі м. Донецька); порушення граничних термінів сплати
узгоджених податкових зобов'язань (ДПІ у Мар'їнському районі);
неправильного визначення суми штрафних санкцій при проведенні
документальних перевірок (ДПІ у м. Дружківці). Негативно вплинула на організацію роботи податкових органів і
відсутність належної координації та взаємодії між структурними
підрозділами. Зокрема, цим зумовлені окремі недоліки в роботі
підрозділів обліку та звітності (заступник голови Левченко В.М.,
начальник управління Лапшенкова О.Я.). Так, недотримання вимог
Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами,
що контролюються органами державної податкової служби,
затвердженої наказом ДПА України від 11.06.2003 N 290 ( z0522-03 )
(далі - Інструкція N 290), та Інструкції про порядок ведення
органами державної податкової служби оперативного обліку платежів
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами ДПС
України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 N 276
( z0843-05 ), ДПІ у Пролетарському, Будьонівському, Кіровському
м. Донецька, Амвросіївському районах, Красноармійською,
Слов'янською, Кіровською ОДПІ, ДПІ у м. Димитрові щодо термінів
нарахувань податкових зобов'язань у картках особових рахунків
платників податків спричиняє розбіжності у звітній інформації. Виконання доведеного завдання РУ САТ ДПА України у Донецькій
області (заступник голови Ткач А.А., начальник управління
Харт О.М.) із плати за ліцензії до державного бюджету за січень -
травень 2009 року забезпечено лише на 62,1 відс., при плані
5640,0 тис. грн. надійшло 3503,9 тис. гривень. На порушення вимог п. 7 Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними
елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня
2003 року N 567 ( 567-2003-п ), марки акцизного збору зберігаються
на відкритих стелажах, а не у металевих шафах. Допущені порушення у роботі РУ САТ ДПА України у Донецькій
області при організації контрольно-перевірочної роботи та
застосуванні до суб'єктів господарювання фінансових санкцій,
передбачених статтею 17 Закону України від 19 грудня 1995 року
N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481). Недостатній контроль РУ САТ ДПА України у Донецькій області
призвів до порушень вимог Закону N 481 ( 481/95-ВР ) ОП
Селидівський винзавод "Самтрест" та незаконного обігу спирту.
Також відсутній контроль і за зберіганням спирту, вилученого з
незаконного обігу працівниками податкової міліції та
правоохоронними органами. Виявлено недотримання вимог Тимчасового порядку видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня
1996 року N 493 ( 493-96-п ), у частині своєчасності призупинення
дії ліцензій у разі порушення платником терміну сплати чергового
платежу за отриману ліцензію. На неналежному рівні забезпечується виконання вимог п. 1
наказу ДПА України від 16.11.2004 N 652 ( v0652225-04 ) "Про
організацію роботи в районних (міжрайонних) ДПІ з видачі ліцензій
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами". Пункти приймання та видачі документів на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на
базі органів державної податкової служби області створені, проте
більшість документів на право отримання та продовження терміну дії
ліцензій приймаються лише РУ САТ ДПА України у Донецькій області. Відсутність належного контролю обласного апарату та РУ САТ
ДПА України у Донецькій області за роботою контрольних постів на
акцизних складах підприємств, що виробляють горілку та
лікеро-горілчані вироби, призвела до того, що на території ТОВ
"Кристал-Дон", де здійснюється постійне чергування працівниками
Горлівської ОДПІ (начальник інспекції Данилюк А.І.), працівниками
податкової міліції виявлено підпільний цех із незаконного
виготовлення алкогольних напоїв, а також устаткування, спирт,
алкогольні напої з сумнівними марками акцизного збору. У ТОВ
"Ельбрус ЛТД" (виробник алкогольних напоїв) працівниками ГВПМ СДПІ
у м. Донецьку виявлено на зберіганні фальсифіковану горілку, а у
спиртосховищі спирт без наявних документів. Наявні недоліки і в організації роботи управління податкової
міліції ДПА в області (перший заступник голови - начальник
управління Загоруля С.М.). Так, у січні - травні 2009 року
виявлено 305 злочинів, з яких 284 тяжких, або 93,1 відсотка. Із
загальної кількості викритих злочинів 149 за ст. 212 КК України
( 2341-14 ), з яких по 120 злочинах кримінальні справи порушено
слідчими податкової міліції, що свідчить про недотримання у повній
мірі вимог протоколу наради із керівним складом УПМ ДПА східного
регіону від 24.03.2009 N 6068/7/26-1317. Неналежно організовано роботу щодо викриття злочинів за
ухилення від сплати податків ВПМ ДПІ у Петровському,
Пролетарському м. Донецька, Мар'їнському, Волноваському районах,
Ясинуватської, Добропільської ОДПІ та ДПІ у м. Харцизьку, якими
викрито лише по одному злочину за ухилення від сплати податків. У
цих же ВПМ низькими є показники роботи щодо злочинів, виявлених за
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Стягнення коштів по кримінальних справах, порушених за ст.
212 КК України ( 2341-14 ), склало 44,2 млн. грн., або 86,7 відс.
суми завданих збитків. Найнижчими є показники із відшкодування
збитків за ухилення від сплати податків у ВПМ ДПІ у
м. Краматорську, Артемівської ОДПІ, де не відшкодовано жодної
гривні, та ВПМ ДПІ у Кіровському районі м. Донецька де
відшкодування склало лише 46 тис. грн., або 1,3 відсотка. Наявні факти порушення кримінальних справ за ч. 3 ст. 212-1
КК ( 2341-14 ) вже після відшкодування збитків, зокрема одна
справа по ГВПМ ДПІ у м. Горлівці та 2 по ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП
у м. Донецьку з сумою збитків 5 млн. грн. та 1,9 млн. грн.
відповідно. Мали місце прорахунки в організації роботи окремих
підрозділів податкової міліції із відпрацювання підприємств -
"податкових ям". Так, у ВПМ ДПІ у Ворошиловському районі
м. Донецька, на території обслуговування якого перебуває
24 підприємства, що мають розбіжності у деклараціях по ПДВ,
порушено лише одну кримінальну справу. Так і залишилися не
відпрацьованими ТОВ ТД "Факторіал", з сумою розбіжностей 17,5 млн.
грн., ТОВ "Тредпромпласт" - 10,9 млн. грн. та
ТОВ "Інвестбудпроект" - 8,4 млн. гривень. У зв'язку з неналежною організацією роботи ВПМ ДПІ у
Куйбишевському районі м. Донецька до цього часу не відпрацьовано
ТОВ "ТАУЕР-2007", яке має розбіжності у сумі 20,8 млн. гривень. Незадовільно організовано відпрацювання
підприємств-вигодонабувачів у ВПМ ДПІ у Петровському районі
м. Донецька та Ясинуватської ОДПІ, де не викрито жодного злочину
за ухилення від сплати податків. Не порушувались кримінальні справи за встановленими у цьому
році фактами безпідставної заяви до відшкодування ПДВ у ВПМ ДПІ у
Кіровському районі, ВПМ Костянтинівської ОДПІ за актами перевірок
2009 року. Протягом січня - травня 2009 року не виявлялись конвертаційні
центри ГВПМ Горлівської ОДПІ, ВПМ Костянтинівської ОДПІ, ВПМ ДПІ у
м. Харцизьку, ВПМ Шахтарської ОДПІ. Малоефективними були заходи з
ліквідації конвертаційних центрів ВПМ ДПІ у Ворошиловському,
Кіровському районах м. Донецька, а ВПМ ДПІ у м. Краматорську у
викритому конвертаційному центрі кошти не вилучались і на рахунках
не блокувались. Відсутні результати із виявлення підприємств з ознаками
фіктивності в ГВПМ Горлівської ОДПІ, ВПМ Ясинуватської ОДПІ,
Добропільскої ОДПІ, ДПІ у Калінінському районі м. Донецька, щодо
яких в цьому році не отримано жодного рішення судів про визнання
недійсними установчих документів чи вироків суду за фактами
фіктивного підприємництва. Встановлено факт включення до загальних показників роботи УПМ
ДПА в області вилучення ВПМ Красноармійської ОДПІ одного і того ж
спирту, купажу горілки та виноматеріалу в ОП Селидівський винзавод
"Самтрест" у 2008 та 2009 роках. У 2009 році через неналежну оперативну обізнаність відсутні
результати з викриття підпільного виробництва алкогольних напоїв у
ВПМ ДПІ у Ворошиловському, Калінінському, Кіровському,
Петровському районах м. Донецька, ВПМ Ясинуватської, Єнакієвської,
Добропільської ОДПІ, ВПМ ДПІ у м. Харцизьку. Недостатнім є контроль УПМ ДПА в області за організацією
оперативних заходів із скорочення податкового боргу, зокрема
дотримання підпорядкованими підрозділами ВПМ Порядку застосування
адміністративного арешту активів платників податків, затвердженого
наказом ДПА України від 25.09.2001 N 386 ( z0865-01 ) (ВПМ
Слов'янської ОДПІ, ДПІ у Кіровському районі м. Донецька,
Горлівської ОДПІ). Також виявлені недоліки в організації роботи слідчого відділу
УПМ ДПА області (перший заступник голови - начальник УПМ
Загоруля С.М., начальник відділу Сабіна М.Г.). Так, за 5 місяців
цього року на підставі ст. 206 КПК України ( 1002-05 ) зупинено
провадження у 11 кримінальних справах, проте не всі постанови про
зупинення досудового слідства винесені з дотриманням вимог
кримінально-процесуального законодавства. Крім того, протягом періоду, що перевірявся, прокуратурою
області винесено 13 подань та 49 постанов про порушення
дисциплінарного провадження стосовно слідчих за порушення норм
кримінально-процесуального законодавства, з них у цьому році 4
подання та 8 постанов. Перевіркою дотримання вимог Інструкції про порядок складання
зведеної інформації і статистичних звітів щодо результатів роботи
органів досудового слідства та дізнання податкової міліції ОДПС,
затвердженої наказом ДПА України від 31.08.2004 N 504, встановлено
внесення неправдивих відомостей до звіту форми N 1 та форми 1-СЛ з
метою поліпшення показників роботи щодо встановлених збитків у
закінчених кримінальних справах (СВ ПМ СДПІ у м. Донецьку). Окремі недоліки виявлені в організації роботи із виконання
наказу ДПА України від 21.05.2003 N 233 ( v0233225-03 ) "Про
затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові
операції" (перший заступник голови - начальник УПМ Загоруля С.М.,
начальник управління Щербак І.І.). За період, що перевірявся, не
внесено до банку даних сумнівних операцій жодної картки про
встановлення сумнівних операцій ДПІ у містах Докучаєвську та
Вугледарі. Недотримання вимог Порядку взаємодії структурних підрозділів
органів ДПС України з юридичними підрозділами під час підготовки
та супроводження справ у судах, затвердженого наказом ДПА України
від 22.02.2008 N 106 (заступник голови Степенко С.Г., начальник
управління Хісамутдінова Н.А.), встановлено в ДПІ у Будьонівському
та Калінінському районах м. Донецька. Крім того, у цих же
податкових інспекціях наявні випадки порушення вимог Порядку
ведення договірної роботи органами державної податкової служби,
затвердженого наказом ДПА України від 05.07.2006 N 383, у частині
погодження проектів договорів та дотримання вимог щодо змісту
договору. Перевіркою організації роботи з розгляду скарг (апеляцій)
платників податків (заступник голови Степенко С.Г., начальник
відділу Любчик Л.І.) встановлено, що основною причиною скасувань
податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій є проведення працівниками податкових
інспекцій області перевірок без дотримання вимог законодавчих та
інших нормативно-правових актів, неправильне застосування норм
законодавчих актів з питань оподаткування. Окремі недоліки виявлені в організації масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян (заступник голови Левченко В.М.,
начальник управління Дулгер О.В.). Так, недотримання вимог
Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому
громадян в органах державної податкової служби, затвердженої
наказом ДПА України від 18 червня 2008 року N 395 ( z0554-08 ),
щодо ведення журналу особистого прийому громадян та реєстрації
звернень встановлено в ДПІ у містах Авдіївці та Торезі. Крім того,
ДПІ у м. Торезі на порушення вимог Закону України від 2 жовтня
1996 року N 393/96 ( 393/96-ВР ) "Про звернення громадян" (далі -
Закон N 393) у відповіді скаржнику не зазначався порядок
оскарження прийнятого рішення. Допущені недоліки у веденні бухгалтерського обліку в апараті
ДПА області (заступник голови Кричун Є.П., начальник управління
Літвінова О.Г), зокрема встановлено порушення вимог Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
15.12.2004 N 637 ( z0040-05 ) (далі - постанова N 637). Встановлено випадки нарахування та виплати матеріального
заохочення у період дії дисциплінарного стягнення працівникам
податкової міліції, чим порушувалися вимоги ст. 11 Дисциплінарного
статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом
України від 22 лютого 2006 року N 3460-IV ( 3460-15 ). Витрати по страхуванню при перебуванні у відрядженні
відшкодовувалися без оригіналів страхових полісів. Допускалися порушення і при оформленні подорожніх листів,
веденні обліку з використання автомобільних шин. Недотримані вимоги Заходів щодо економного та раціонального
використання бюджетних коштів органами державної податкової служби
України, підпорядкованими бюджетними установами та державними
підприємствами на 2007 та 2008 роки, затверджених наказами ДПА
України від 03.04.2007 N 206 та від 18.04.2008 N 270 (начальник
відділу Кушнір З.Л.), щодо здачі в оренду майна виключно з дозволу
ДПА України. Перевіркою фінансово-господарської діяльності філії ДП
"Інформаційно-видавничий центр ДПА України" у Донецькій області
(заступник голови Левченко В.М., директор філії Зелена Н.В.)
виявлені окремі порушення порядку ведення бухгалтерського обліку. У роботі тендерного комітету допускалися порушення вимог
нормативних документів щодо закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти, зокрема на порушення вимог Закону України від
22 лютого 2000 року N 1490-III ( 1490-14 ) "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" в оголошенні про закупівлю
нафтопродуктів не зазначалася кількість; при укладанні договору на
закупівлю не витримувалася істотна умова щодо можливості зменшення
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування; учасниками
замість банківської гарантії як тендерне забезпечення надавалися
договори поруки; не оприлюднений через інформаційну систему в
мережі Інтернет "Портал "Державні закупівлі України" річний план
закупівель товарів, робіт і послуг. Потребує поліпшення організація роботи з персоналом
(заступник голови Кричун Є.П., начальник управління
Штабровська В.А.). Так, виявлені порушення Інструкції про порядок
виготовлення, зберігання, видачі і знищення службових посвідчень
посадових осіб органів державної податкової служби України,
затвердженої наказом ДПА України від 12.09.2007 N 539 (далі -
Інструкція N 539) у ДПІ у Кіровському м. Донецька, Амвросіївському
районах, Єнакієвській ОДПІ. При звільнені начальника ДПІ у
Володарському районі Коваленка В.Ю. підрозділом по роботі з
персоналом не забезпечено виконання Інструкції N 539 у частині
повернення службового посвідчення та особистого номерного знака. При службових розслідуваннях у випадках втрати службових
посвідчень не завжди дотримувалися вимоги Порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 року N 950 ( 950-2000-п ) (ДПІ у Куйбишевському районі
м. Донецька, Єнакієвська ОДПІ). З метою поліпшення роботи органів податкової служби області,
усунення виявлених комплексною перевіркою недоліків і порушень у
роботі та недопущення їх у подальшому, забезпечення виконання
доведених розрахункових показників надходжень до бюджетів,
належного рівня адміністрування податків, зборів та інших
платежів, а також посилення відповідальності посадових осіб
державної податкової служби за виконання покладених службових
обов'язків, Н А К А З У Ю:
1. Вказати голові ДПА у Донецькій області Соколову О.А. на
наявність у роботі податкових органів області суттєвих недоліків
та порушень, виявлених комплексною перевіркою, зобов'язати негайно
вжити заходів для безумовного їх усунення та забезпечити у
подальшому недопущення порушень вимог чинного законодавства та
інших нормативно-правових актів.
2. На підставі ст. ст. 147, 148, 149 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) оголосити догану:
2.1. начальнику ДПІ у м. Димитрові Міленіну В.Є. за неналежне
виконання службових обов'язків з організації роботи структурних
підрозділів очолюваної податкової інспекції, що призвело до
порушень вимог Порядку N 20528 та завищення показників роботи
підрозділів погашення прострочених податкових зобов'язань та
податкового контролю юридичних осіб; порушень нормативно-правових
актів при організації, проведенні та оформленні матеріалів
перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб; недотримання
вимог Закону N 2181 ( 2181-14 ) при застосуванні штрафних
(фінансових) санкцій, наданні розстрочок, реєстрації податкової
застави, формуванні та направленні податкових вимог; недотримання
вимог Порядку N 80 ( z0172-98 ) щодо термінів проведення
документальних перевірок платників податків, які подали заяви про
зняття з обліку; несвоєчасного надсилання платникам податків
прийнятих повідомлень-рішень; низького рівня контролю за
дотриманням вимог Закону N 168 ( 168/97-ВР ) суб'єктами
господарювання при використанні товарно-матеріальних цінностей не
в господарській діяльності. Підстава: акт комплексної перевірки від 08.07.2009 вх.
N 604/8, матеріали комплексної перевірки, пояснення Міленіна В.Є.
від 13.07.2009;
2.2. начальнику ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька
Михайлову О.М. за неналежне виконання службових обов'язків з
організації роботи підрозділів очолюваної податкової інспекції, що
призвело до порушень вимог Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині
застосування штрафних санкцій, формування та направлення
податкових вимог, організації роботи щодо реєстрації податкової
застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна
підприємств - боржників, опису активів боржників, на які
розповсюджується право податкової застави; недотримання Порядку
N 20528 та завищення показників роботи підрозділів погашення
прострочених податкових зобов'язань та податкового контролю
юридичних осіб; недотримання вимог п. 9.8 ст. 9 Закону N 168
( 168/97-ВР ) суб'єктами господарювання при визнанні умовного
продажу; порушень нормативно-правових актів при проведенні та
оформлення матеріалів перевірок суб'єктів господарювання -
юридичних осіб; несвоєчасного надсилання платникам податків
прийнятих податкових повідомлень-рішень; відсутності контролю за
проведенням перевірок платників у зв'язку з їх ліквідацією,
недотримання вимог Порядку N 80 ( z0172-98 ) щодо термінів
проведення документальних перевірок платників податків, які подали
заяви про зняття із обліку. Підстава: акт комплексної перевірки від 08.07.2009 вх.
N 604/8, матеріали комплексної перевірки, пояснення Михайлова О.М.
від 13.07.2009.
3. Попередити:
3.1. заступника голови ДПА у Донецькій області
Карпилянську Л.І., що у разі неполіпшення контролю за
підпорядкованими згідно з розподілом обов'язків підрозділами та
державними податковими інспекціями області, що призвело до
недотримання вимог Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині формування,
направлення податкових вимог, реєстрації податкової застави у
Державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна
підприємств-боржників; неналежної організації роботи податкових
керуючих щодо виявлення, опису та реалізації активів; викривлення
звітних даних про надходження платежів до державного бюджету від
вжитих заходів підрозділами погашення прострочених податкових
зобов'язань та невжиття відповідних заходів для виправлення
порушень, встановлених комплексною перевіркою, та допущення їх у
подальшому, за результатами перевірки виконання вимог цього наказу
буде розглянуто питання про притягнення її до дисциплінарної
відповідальності;
3.2. заступника голови - начальника СДПІ по роботі з ВПП у
м. Донецьку Чернобая О.В., що у разі невжиття відповідних заходів
для виправлення порушень, встановлених комплексною перевіркою, та
допущення їх у подальшому, за результатами перевірки виконання
вимог цього наказу буде розглянуто питання про застосування до
нього заходів дисциплінарного стягнення;
3.3. начальників ДПІ у Кіровському - Покинтелицю В.М.,
Київському - Локшина І.С., районах м. Донецька, Амвросіївському -
Мазуренка О.А., Волноваському - Ростема В.І. районах,
Єнакіївської - Гринцова О.В., Горлівської - Данилюка А.І. ОДПІ,
ДПІ у містах Авдіївці - Криволап Н.В., Дружківці -
Долгальова В.Ю., Харцизьку - Котляренка М.Д., Докучаєвську -
Древаля А.В., що у разі невжиття відповідних заходів для
виправлення порушень, встановлених комплексною перевіркою, та
допущення їх у подальшому, за результатами перевірки виконання
вимог цього наказу буде розглянуто питання про притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
3.4. начальника РУ САТ ДПА України у Донецькій області
Харта О.М., що у разі невжиття відповідних заходів для виправлення
порушень, встановлених комплексною перевіркою, та допущення їх у
подальшому, за результатами перевірки виконання вимог цього наказу
буде розглянуто питання про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності.
4. Вказати:
4.1. першому заступнику голови Куслію В.О., першому
заступнику голови - начальнику управління податкової міліції
Загорулі С.М., заступникам голови Чабаненку О.В., Кричун Є.П.,
Степенку С.Г., Левченко В.М., Ткачу А.А. на відсутність належного
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів та державних
податкових інспекцій області згідно з розподілом обов'язків, що
призвело до недоліків, виявлених комплексною перевіркою, та
зобов'язати вжити невідкладних заходів для усунення та недопущення
їх у подальшому;
4.2. начальникам ДПІ у Будьонівському - Крухмальову С.Б.,
Пролетарському - Серебрянському О.В., Куйбишевському -
Подоляну В.В. районах м. Донецька, Старобешівському -
Петрівному М.В., Мар'їнському - Трофимовій Т.А. районах,
Слов'янської - Семенцю Є.Я., Шахтарської - Фінаєву В.О. ОДПІ, ДПІ
у м. Торезі - Волкову Е.С. на недоліки в організації роботи, що
призвели до порушень, встановлених комплексною перевіркою, та
зобов'язати вжити невідкладних заходів для недопущення їх у
подальшій роботі.
5. Слідчому управлінню податкової міліції ДПА України
(Бучинський Й.В.) проаналізувати результати перевірки організації
службової діяльності слідчого відділу податкової міліції ДПА у
Донецькій області та розглянути питання про доцільність
притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових
осіб.
6. Директору Департаменту САТ ДПА України Зальотіну М.В. з
метою недопущення втрат бюджету у сумі 5,1 млн. грн. здійснити всі
необхідні контрольно-перевірочні заходи для застосування
фінансових санкцій за порушення законодавства, відображені в акті
позапланової виїзної перевірки ТОВ "МБС Імпорт" від 13.12.2007
N 32-313-000637 та з'ясувати причини неприйняття рішення про їх
застосування при попередньому розгляді матеріалів перевірки.
7. Голові ДПА у Донецькій області Соколову О.А.:
7.1. розглянути питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності: начальника управління погашення прострочених податкових
зобов'язань ДПА у Донецькій області Чауса О.Б. за неналежне
виконання службових обов'язків та відсутність дієвого контролю за
роботою підпорядкованих підрозділів державних податкових інспекцій
області, що призвело до недотримання вимог Закону N 2181
( 2181-14 ) у частині формування та направлення податкових вимог,
реєстрації податкової застави у Державному реєстрі обтяжень
рухомого та нерухомого майна підприємств-боржників, надання
розстрочок; викривлення звітних даних про надходження платежів до
державного бюджету підрозділами погашення прострочених податкових
зобов'язань; начальника управління оподаткування юридичних осіб
Філімонова П.П. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів державних
податкових інспекцій області, що призвело до зменшення рівня
податкової віддачі з податку на прибуток; порушень
нормативно-правових актів при проведенні камеральних перевірок,
відшкодуванні податку на додану вартість; незабезпечення взаємодії
між структурними підрозділами при відпрацюванні суб'єктів
господарювання, які заявили бюджетне відшкодування; заступника начальника Горлівської ОДПІ Косолапова І.А. за
неналежне виконання службових обов'язків та організацію роботи
управління погашення прострочених податкових зобов'язань, що
призвело до недотримання вимог Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині
формування та направлення податкових вимог, застосування
адміністративного арешту активів підприємств-боржників, неналежної
організації роботи з опису активів боржників, на які
розповсюджується право податкової застави; порушення при списанні
податкового боргу;
7.2. забезпечити проведення службових перевірок, у ході яких
за необхідності призначити службові розслідування та позапланові
(повторні) перевірки, відповідно до п. 8 частини шостої статті
11-1 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 )
"Про державну податкову службу в Україні" щодо: списання Горлівською ОДПІ податкового боргу ПП Кіпкаєва О.А.
та ПП Жарка І.В. на суму 131,9 тис. грн. та 179,3 тис. грн.
відповідно за наявності постанови господарського суду Донецької
області про їх стягнення; непроведення ДПІ у Кіровському районі м. Донецька в картці
особового рахунку ТОВ "Страйк" нарахування 1315,2 тис. грн. за
податковим повідомленням-рішенням згідно з актом планової
документальної перевірки від 19.07.2005 N 2437/23-1/32794658 та
нездійснення відповідних заходів примусового стягнення; нез'ясування обставин правомірності формування податкового
кредиту платниками на підставі податкових накладних ПП
"Углеоборудование" (ДПІ у Калінінському районі м. Донецька) та
надання податкової звітності за підписом неуповноваженої особи
починаючи з 18.02.2009, під час якої перевірити дотримання вимог
Закону України від 14 травня 1992 року N 2343-XII ( 2343-12 ) "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" у частині розміру кредиторської заборгованості, за якої
порушено справу про банкрутство, та здійснення ліквідаційної
процедури ПП "Углеоборудование"; нез'ясування обставин правомірності формування податкового
кредиту платниками області на підставі податкових накладних ТОВ
"Техно-Тон", ТОВ "Авенгер", ТОВ "Кофілл", ТОВ "Мелеріт" (ДПІ у
Київському районі м. Донецька) та надання податкової звітності за
підписом неуповноважених осіб; нез'ясування обставин правомірності формування податкового
кредиту платниками на підставі податкових накладних ТОВ "Вектор"
(ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька) та надання уточнених
розрахунків податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням
самостійно виявлених помилок після скасування державної реєстрації
та зняття з обліку; включення до реєстрів та проведення відшкодування податку на
додану вартість ЗАТ "Донецьксталь - металургійний завод" без
урахування інформації про формування податкового кредиту з
використанням контрагентів, яких викрито як конвертаційний центр
та щодо яких порушено кримінальні справи за ознаками злочину,
передбаченого ст. 212 КК України ( 2341-14 );
7.3. з метою усунення виявлених комплексною перевіркою
недоліків та порушень вимог чинного законодавства та
нормативно-правових актів: 7.3.1. вжити відповідних заходів для забезпечення виконання
ДПА у Донецькій області завдань зі збору платежів до загального
фонду державного бюджету, доведених відповідними наказами ДПА
України.
Термін - постійно;
7.3.2. вжити дієвих заходів для сплати до бюджету податку на
прибуток бюджетоутворюючими суб'єктами господарювання в обсягах,
які відповідають валовим доходам та податковій віддачі підприємств
цієї галузі.
Термін - протягом другого півріччя
цього року;
7.3.3. забезпечити виконання статті 17 Закону N 2181
( 2181-14 ) щодо правильного та своєчасного застосування штрафних
(фінансових) санкцій, у тому числі за порушення граничних термінів
сплати узгоджених сум податкових зобов'язань.
Термін - постійно;
7.3.4. зосередити увагу на виявленні суб'єктів
господарювання - фізичних осіб, які протягом календарного року
отримують валові доходи понад 500 тис. грн., провадять діяльність
на спрощеній системі оподаткування всупереч вимогам Указу N 727
( 727/98 ) та незареєстровані як платники ПДВ.
Термін - постійно;
7.3.5. провести навчання із працівниками ДПА у Донецькій
області та підпорядкованих ДПІ щодо правильності здійснення
камеральних перевірок податкової звітності платників податків,
перевірок з контролю за відшкодуванням з бюджету податку на додану
вартість, процедур із погашення прострочених податкових
зобов'язань, застосування штрафних (фінансових) санкцій.
Термін - до 31.12.2009;
7.3.6. вжити заходів для належного виконання органами
державної податкової служби області вимог наказу ДПА України від
21.05.2003 N 233 ( v0233225-03 ) "Про затвердження Положення про
банк даних про сумнівні фінансові операції".
Термін - постійно;
7.3.7. провести аналіз порушень вимог нормативно-правових
актів, виявлених комплексною перевіркою. У разі коли зазначене в
акті перевірки порушення призвело до ненадходження сум податків,
зборів та обов'язкових платежів до бюджету, вжити відповідних
заходів для забезпечення надходження та застосування штрафних
(фінансових) санкцій згідно з вимогами чинного законодавства.
Термін - до 31.12.2009;
7.3.8. здійснювати проведення документальних перевірок
платників податків, які подали заяви про зняття з обліку у
відповідності з вимогами Порядку N 80 ( z0172-98 ).
Термін - постійно;
7.3.9. забезпечити дотримання податковими органами Донецької
області вимог Інструкцій N 290 ( z0522-03 ) та N 276 ( z0843-05 )
у ході ведення оперативного обліку платежів до бюджету, контроль
за справлянням яких здійснюється органами державної податкової
служби України.
Термін - постійно;
7.3.10. забезпечити безумовне виконання вимог Порядку N 327
( z0925-05 ) при оформленні та реалізації матеріалів
документальних перевірок.
Термін - постійно;
7.3.11. привести у відповідність до вимог Порядку N 253
( z0567-01 ) роботу податкових органів Донецької області щодо
своєчасного вручення (направлення) платникам податків податкових
повідомлень-рішень.
Термін - постійно;
7.3.12. взяти під особистий контроль достовірність формування
звітності відповідно до вимог Порядку N 20528 щодо виконання
розрахункових показників за рахунок вжитих структурними
підрозділами ДПА у Донецькій області заходів.
Термін - постійно;
7.3.13. забезпечити належний контроль за дотриманням
податковими органами Донецької області вимог Закону N 2181
( 2181-14 ) при здійсненні заходів із погашення податкового боргу.
Термін - постійно;
7.3.14. забезпечити належний контроль податкових органів за
дотриманням підприємствами вимог Законів N 334 ( 334/94-ВР ) та
N 168 ( 168/97-ВР ) щодо правомірності нарахування та своєчасності
сплати ПДВ та податку на прибуток.
Термін - постійно;
7.3.15. забезпечити відповідно до Закону N 481 ( 481/95-ВР )
контроль за зберіганням спирту, вилученого з незаконного обігу
працівниками податкової міліції та правоохоронними органами.
Термін - негайно.
8. Начальнику Управління по боротьбі з корупцією в органах
ДПС Баканову В.А. забезпечити розгляд та відпрацювання
підпорядкованим підрозділом ДПА у Донецькій області матеріалів
комплексної перевірки щодо наявності у діях працівників податкових
органів області фактів зловживань службовим становищем та інших
проявів корупції.
Термін - до 31.12.2009.
9. Взяти до відома, що наказами ДПА у Донецькій області та
підпорядкованих ДПІ, виданими за наслідками комплексної перевірки
органів державної податкової служби Донецької області, одну
посадову особу попереджено про неповну службову відповідність,
21 - оголошено догани, щодо 14 посадових осіб питання про
притягнення до відповідальності буде розглянуто після виходу з
лікарняного або відпустки, 57 - позбавлено премії, 87 -
попереджено, звернуто увагу та вказано на недоліки.
10. ДПА у Донецькій області про результати проведеної роботи
повідомити Департамент відомчого контролю до 15.01.2010.
11. Департаменту відомчого контролю (Мокрієв В.М.) у
I півріччі 2010 року організувати та провести перевірку ДПА у
Донецькій області з питань виконання вимог цього наказу.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Буханевича О.М.
Голова С.В.Буряквгору