Документ v040d698-00, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2000

                Дайджест від 22 червня 2000 року. 
Перелік законодавчих і нормативних актів, які регулюють порядок
сплати і адміністрування основних податків і зборів (обов'язкових
платежів) - нормативно-правові акти, що регулюють
загальні питання побудови системи оподаткування в Україні та
напрями її реформування
Зміст
Система оподаткування на Україні
Перелік нормативних актів з місцевих податків і зборів та
ресурсних платежів
- Місцеві податки і збори
- Плата (податок) за землю
- Фіксований сільськогосподарський податок
- Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та
користування земельними ділянками лісового фонду
- Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за
користування водами для потреб гідроенергетики
- Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
- Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету
- Плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів
- Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Перелік законодавчих та нормативних актів, що регулюють порядок
сплати та адміністрування податків та зборів, закріплених за
Головним управлінням прямих податків
- Оподаткування прибутку підприємств
- Надання пільг з податку на прибуток підприємствам-інвесторам,
які здійснюють будівництво житла військовослужбовцям і членам
їх сімей
- Вільні економічні зони та інвестиційні проекти
- Патентування деяких видів підприємницької діяльності
- Спрощена систему оподаткування, обліку та звітності
- Збір до Державного інноваційного фонду
- Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
- Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
- Збір на обов'язкове соціальне страхування
- Фонд України соціального захисту інвалідів
- Нарахування та сплата дивідендів на частку Державного майна
- Перевищення фонду споживання
Перелік нормативних і законодавчих актів, які регламентують роботу
ДПС по справлянню акцизного збору
Перелік законодавчих та нормативних документів, які регулюють
оподаткування у сфері ЗЕД
__________________________________________________________________
Розділ I
Система оподаткування на Україні
1) Статті 67, 74, 92, 116, 138, 143 - 145, розділ XV "Перехідні
положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ). 2) Закон України від 25.06.91 N 1251-XII ( 1251-12 ) "Про систему
оподаткування". 3) Закон України від 18.11.92 N 2796-XII ( 2796-12 ) "Про
тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень
видавати декрети в сфері законодавчого регулювання". 4) Закон України від 14.10.98 N 171-XIV ( 171-14 ) "Про порядок
встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів),
інших елементів податкових баз, а також пільг щодо
оподаткування". 5) Постанова Верховної Ради України від 04.12.96 N 561/96-ВР "Про
основні положення податкової політики в Україні". 6) Постанова Верховної Ради України від 24.12.98 N 363-XIV
( 363-14 ) "Про застосування нормативно-правових актів в
Україні". 7) Постанова Верховної Ради України від 12.05.99 N 641-XIV
( 641-14 ) "Про податкову політику в Україні та заходи щодо
удосконалення податкового законодавства". 8) Указ Президента України від 31.07.96 N 621/96 "Про заходи щодо
реформування податкової політики".
__________________________________________________________________
Розділ II
Перелік нормативних актів з місцевих податків і зборів та
ресурсних платежів
2.1 Місцеві податки і збори
1) Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року
N 56-93 "Про місцеві податки і збори" 2) Закон України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР "Про місцеве
самоврядування в Україні" 3) Закон України від 28 червня 1999 року N 762/99 "Про додаткові
заходи щодо фінансування загальної середньої освіти" 4) Указ Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99 "Про
впорядкування механізму сплати ринкового збору" 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.98 N 1511
( 1511-98-п ) "Про затвердження типових правил розміщення
зовнішньої реклами" 6) Наказ Мінстату України від 7 липня 1995 року N 171 ( z0287-95 )
за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України,
Мінфіном України "Про затвердження Інструкції зі статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
України", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня
1995 року за N 287/823
_____
2.2 Плата (податок) за землю
1) Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 N 561-XII
( 561-12 ) 2) Закон України від 19 вересня 1996 року N 378/96-ВР "Про плату
за землю" 3) Закон України від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV ( 161-14 ) "Про
оренду землі" 4) Закони України про Державний бюджет України на відповідний рік
( 2477-12, 3091-12, 3898-12, 126/95-ВР, 96/96-ВР, 404/97-ВР,
796/97-ВР, 378-14, 1458-14 )
_____
2.3 Фіксований сільськогосподарський податок
1) Закон України від 17 грудня 1998 року N 320-XIV ( 320-14 ) "Про
фіксований сільськогосподарський податок" 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року
N 658 ( 658-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок
справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського
податку" 3) Наказ Державної податкової адміністрації України від 27 квітня
1999 року N 230 ( z0289-99 ) "Порядок розрахунку фіксованого
сільськогосподарського податку та заповнення форм розрахунку",
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 1999 року
за N 289/3582 4) Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 травня
1999 року N 267 ( v0267225-99 ) "Щодо затвердження порядку
податкового обліку"
_____
2.4 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та
користування земельними ділянками лісового фонду
1) Лісовий кодекс України від 21.01.94 N 3852-XII ( 3852-12 )
2) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року
N 1378 ( 1378-99-п ) "Про затвердження Правил відпуску деревини
на пні" 3) Наказ Державного комітету лісового господарства України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації
України від 15 жовтня 1999 року N 91/241/129/236/565 ( z0785-99
) "Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за
спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду", зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 листопада за N 785/4078.
_____
2.5 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір
за користування водами для потреб гідроенергетики
1) Водний кодекс України від 06.06.95 N 213/95-ВР
2) Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 року
N 836 ( 836-99-п ) "Про затвердження нормативів плати за
спеціальне використання водних ресурсів та плати за
користування видами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту" 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року
N 1494 ( 1494-99-п ) "Про затвердження Порядку справляння збору
за спеціальне використання водних ресурсів та збору за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту" 4) Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової
адміністрації України, Міністерства економіки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 1 жовтня 1999 року
N 231/539/118/219 ( z0711-99 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок обчислення і справляння збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами
для потреб гідроенергетики і водного транспорту", зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 року за
N 711/4004
_____
2.6 Плата за користування надрами для видобування
корисних копалин
1) Кодекс України про надра від 27.07.94 N 132/94-ВР
2) Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року
N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових нормативів плати
за користування надрами для видобування корисних копалин та
Порядку справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин" 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 року
N 1440 ( 1440-99-п ) "Про продовження дії пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014" 4) Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації
України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Державного комітету України по геології і використанню надр від
30 грудня 1997 року N 207/472/51/157 ( z0020-98 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння
платежів за користування надрами для видобування корисних
копалин", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня
1998 року за N 20/2460 5) Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації
України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Державного комітету України по геології і використанню надр від
7 квітня 1999 року N 79/187/51/57 ( z0263-99 ) "Про
затвердження Методики розрахунку платежів за користування
надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння) ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної
(виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів і внесення
змін до Інструкції про порядок обчислення та справляння
платежів за користування надрами для видобування корисних
копалин, затвердженої наказом Мінекобезпеки, ДПА,
Держкомгеології, Мінпраці від 30.12.97 N 207/472/51/157 та
зареєстрованої в Мін'юсті 16.01.98 за N 20/2460", зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 27 квітня 1999 року за
N 263/3556
_____
2.7 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету
1) Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року
N 115 ( 115-99-п ) "Про затвердження Порядку встановлення
нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за
рахунок державного бюджету, та його справляння" 2) Наказ Комітету України з питань геології та використання надр і
Державної податкової адміністрації України від 23 червня 1999
року N 105/309 ( z0474-99 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету", зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16 липня 1999 року за N 474/3767
_____
2.8 Плата за спеціальне використання рибних та інших
водних живих ресурсів
1) Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року
N 449 ( 449-98-п) "Про затвердження Порядку справляння плати за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і
нормативів плати за їх спеціальне використання" 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 року
N 231 ( 231-2000-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" 3) Наказ Державного комітету рибного господарства, Міністерства
економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової адміністрації України від 24
грудня 1999 року N 167/156/299/300/650 ( z0017-00 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення
платежів за спеціальне використання рибних та інших водних
живих ресурсів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2000 року за N 17/4238
_____
2.9 Збір за забруднення навколишнього природного середовища
1) Закон України від 25 червня 1991 року N1264-XII ( 1264-12 )
"Про охорону навколишнього природного середовища" 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року
N 303 ( 303-99-п ) "Про затвердження Порядку встановлення
нормативів збору за забруднення навколишнього природного
середовища і стягнення цього збору" 3) Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації
України від 19 липня 1999 року N 162/379 ( z0544-99 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору
за забруднення навколишнього природного середовища",
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 1999 року
за N 544/3837
__________________________________________________________________
Розділ III
Перелік законодавчих та нормативних актів, що регулюють порядок
сплати та адміністрування податків та зборів, закріплених
за Головним управлінням прямих податків
3.1 Оподаткування прибутку підприємств
1) Закон України від 02.10.92 N 2654-XII ( 2654-12 ) "Про
заставу". 2) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
28.12.94 року N 334/94-ВР в редакції Закону України N 283/97-ВР
від 22.05.97 із змінами і доповненнями. 3) Закон України від 15.01.98 N 25/98-ВР "Про запровадження в
порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для
сільськогосподарських товаровиробників". 4) Закон України від 17.12.98 N 320-XIV ( 320-14 ) "Про фіксований
сільськогосподарський податок". 5) Закон України від 14.09.99 N 1039-XIV ( 1039-14 ) "Про угоди
про розподіл продукції". 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р.
N 172 ( 172-94-п ) "Про реалізацію окремих положень Закону
України "Про захист прав споживачів". 7) Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими
обчислюються з початку відповідного сезону (додаток N 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 172). 8) Перелік товарів, з яких утворюються обмінний фонд, ( додаток
N 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94
N 172). 9) Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню), (додаток N 3 до постанови Кабінету Міністрів
України від 19.03.94 N 172). 10) Порядок оформлення поштових відправлень із вкладенням
матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій,
(постанова КМУ від 28.07.97 N 799 ( 799-97-п ). 11) Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті
та внесення змін і доповнень до Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 250, (постанова КМУ від 11.08.97 N 869 ( 869-97-п ). 12) Методика визначення загального розрахункового обсягу видобутку
корисних копалин, (постанова КМУ від 03.10.97 N 1099
( 1099-97-п ). 13) Методика визнання кредитів (інших видів заборгованості)
нестандартними при створенні небанківськими фінансовими
установами страхового резерву для покриття ризиків неповернення
основного боргу за такими кредитами іншими видами
заборгованості), (постанова КМУ від 28.10.97 N 1182
( 1182-97-п ). 14) Положення про порядок консервації основних виробничих фондів
підприємств, (постанова КМУ від 28.10.97 N 1183 ( 1183-97-п ).
15) Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів)
з реалізації заставленого майна, (постанова КМУ від 22.12.97
N 1448 ( 1448-97-п ). 16) Перелік витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування
будь-яких запасів (родовищ корисних копалин з відповідними
витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи
витрат платника податку, які підлягають амортизації, (постанова
КМУ від 04.02.98 N 118 ( 118-98-п ). 17) Правила торгівлі в розстрочку, ( постанова КМУ 01.07.98 N 997
( 997-98-п ). 18) Перелік покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих
виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному
виробництві та залишках готової продукції енергогенеруючих
підприємств, підприємств по виробництву бромзаліза та брому, а
також підприємств з первинної переробки продукції рослинництва,
облік приросту (убутку) балансової вартості яких ведеться за
наслідками звітного (податкового) року, (постанова Кабінету
Міністрів України від 02.10.98 N 1579 ( 1579-98-п ). 19) Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та
за кордон, (постанова КМУ від 23.04.99 N 663 ( 663-99-п ). 20) Про Перелік енергетичних об'єктів, будівництво яких
фінансується за рахунок коштів енергокомпаній, що не
включаються до їх валового доходу, (постанова КМУ від 29.04.99
N 733 ( 733-99-п ). 21) Постанова КМ, від 03.08.1998, N 1214 ( 1214-98-п ) "Про
затвердження Положення про виконання статистичних робіт та
надання органами державної статистики послуг на платній
основі". 22) Порядку гарантійного обслуговування або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів, (постанова КМУ від
22.02.99 N 251 ( 251-99-п ). 23) Постанова КМ, від 01.04.1999, N 524 ( 524-99-п ), "Про надання
деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці".
24) Постанова КМ, від 12.05.1997, N 449 ( 449-97-п ), "Про
внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 р. N 1138". 25) Постанова КМ, від 11.12.1999, N 2266 ( 2266-99-п ), "Про
перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними
підрозділами органів внутрішніх справ". 26) Постанова КМ, від 29.07.1999, N 1379 ( 1379-99-п ), "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери
управління Комітету водного господарства, на замовлення
юридичних і фізичних осіб". 27) Постанова КМ, від 04.06.1999, N 969 ( 969-99-п ), "Про перелік
платних послуг, які можуть надаватися установами і
організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на
державній формі власності". 28) Постанова КМ, від 06.04.1999, N 547 ( 547-99-п ), "Про
внесення змін і доповнень до переліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38". 29) Постанова КМ, від 19.05.1999, N 855 ( 855-99-п ), "Про
затвердження переліку платних послуг у галузі атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації". 30) Постанова КМ, від 05.06.1997, N 534 ( 534-97-п ), "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та
комунальній формі власності". 31) Постанова КМ, від 15.08.92, N 478 ( 478-92-п ) "Про перелік
протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних,
радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що
проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок
відповідних бюджетних та інших коштів". 32) Правила випуску та обігу валютних деривативів, (Постанова НБУ
від 07.07.97 N 216 ( z0393-97 ). 33) Правила інкасації виручки, отриманої у разі здійснення
торгівлі продукцією (валютними цінностями) або роботами
(послугами) з використанням торговельних автоматів або іншого
подібного обладнання, що не передбачає наявності касового
апарата, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою,
(Постанова НБУ від 08.07.97 N 224 ( v0456500-97 ). 34) Методика визначення звичайної процентної ставки за депозит,
(Постанова НБУ від 23.07.97 N 247 ( z0346-97 ). 35) Методика визнання кредитів нестандартними та безнадійними при
створенні банками страхового резерву для повного покриття
ризиків неповернення основного боргу за такими кредитами,
(Постанова НБУ від 29.09.97 N 323 ( v0471500-97 ). 36) Порядок оприлюднення інформації щодо умов укладення
депозитного договору для банківських установ, (Постанова
Правління Національного банку України від 30.06.98 N 250
( z0445-98 ) "Про затвердження нової редакції Правил здійснення
депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 07.07.97 N
216". 37) Положення про порядок формування, розміщення та обліку
страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування
життя, (наказ Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю від 26.05.97 N 41 ( z0221-97 ). 38) Методика формування резервів із страхування життя, (наказ
Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 23.06.97
N 46 ( z0262-97 ). 39) Правила випуску та обігу фондових деривативів, (Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
24.06.97 N 13 ( v0013312-97 ). 40) Порядок обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у
разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку
покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту
(обслуговування), (наказ ДПАУ від 27.06.97 N 203 ( z0276-97 ).
41) Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та
Порядку її складання, (наказ ДПАУ від 08.07.97 N 214
( z0313-97 ). 42) Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ,
(наказ ДПАУ від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ). 43) Про затвердження форми Звіту про використання коштів
неприбуткових організацій і установ та порядку її заповнення,
(наказ ДПАУ від 11.07.97 N 233). 44) Порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності результатів спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, (наказ ДПАУ від 11.07.97 N 234
( z0308-97 ). 45) Про затвердження форми податкового звіту про отриманий
прибуток від реалізації на митній території України спеціальних
продуктів дитячого харчування власного виробництва та Порядку
її заповнення, (наказ ДПАУ від 15.07.97 N 237 ( z0279-97 ). 46) Порядок індексації валових доходів і витрат
підприємств-виробників сільськогосподарської продукції,
виходячи з офіційного індексу інфляції, (наказ Мінсільгоспроду
від 15.07.97 N 212 ( z0316-97 ). 47) Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп
основних фондів, (наказ МФУ від 24.07.97 N 159 ( z0310-97 ). 48) Порядок повідомлення про зменшення валового доходу по
операціях, пов'язаних із реалізацією товарів(виконанням робіт,
наданням послуг), (наказ ДПАУ від 28.07.97 N 256 ( z0312-97 ).
49) Порядок ведення і складання податкового звіту про фінансовий
результат, отриманий підприємствами всеукраїнських громадських
організацій інвалідів від реалізації товарів (робіт, послуг)
власного виробництва (за винятком підакцизних товарів,
посередницької діяльності, грального бізнесу), (наказ ДПАУ від
30.07.97 N 270 ( z0315-97 ). 50) Порядок складання розрахунку податку на прибуток нерезидента,
що проводить діяльність на території України через постійне
представництво, (наказ ДПАУ від 31.07.97 N 274 ( z0352-97 ). 51) Порядок ведення і складання податкового звіту про результати
діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів),
(наказ ДПАУ від 31.07.97 N 275 ( z0318-97 ). 52) Порядок повідомлення про результати розрахунків авансових
внесків податку на прибуток, (наказ ДПАУ від 04.08.97 N 279
( z0301-97 ). 53) Порядок зарахування та сплати консолідованого податку на
прибуток, (наказ ДПАУ від 07.08.97 N 284 ( z0309-97 ). 54) Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових
доходів, (наказ МФУ від 14.08.97 N 168 ( v0168201-97 ). 55) Положення про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток (наказ ДПАУ від 16.01.98 N 23 ( z0063-98 ). 56) Порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності результатів спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, (наказ ДПАУ від 16.01.98 N 24
( z0062-98 ). 57) Про затвердження Порядку складання декларації про прибуток
підприємств, основною діяльністю якого є виробництво
сільськогосподарської продукції, (наказ ДПАУ від 20.02.98 N 82
( z0166-98 ). 58) Про включення до валових витрат (наказ МФУ від 26.02.98 N 43
( z0169-98 ). 59) Інструкція про службові відрядження в межах України та за
кордон, (наказ МФУ від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ). 60) Методичні рекомендації щодо порядку нарахування та сплати
консолідованого податку на прибуток (наказ ДПАУ від 10.04.98
N 175 ( v0175225-98 ). 61) Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості
покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації,
цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива),
комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у
незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому
числі малоцінних предметів на складах), (наказ МФУ від 11.06.98
N 124 ( z0417-98 ). 62) Про затвердження форми Розрахунку суми амортизаційних
відрахувань, що підлягають сплаті до Державного бюджету України
в 1999 році, (наказ ДПАУ від 12.02.99 N 87 ( v0087225-99 ). 63) Про затвердження форми Звіту про використання коштів на
фінансування видатків, пов'язаних з добудовою енергоблоків
електростанцій та теплоелектроцентралей та Порядку обліку і
подання звітності про використання вказаних коштів, (наказ ДПАУ
від 05.03.99 N 112 ( z0170-99 ). 64) Про внесення змін до Порядку повідомлення про результати
розрахунків авансових внесків податку на прибуток, (наказ ДПАУ
від 15.03.99 N 124 ( z0211-99 ). 65) Про порядок проведення в 1999 році розрахунків з державним
бюджетом, (наказ ДПАУ від 30.03.99 N 85/161 ( z0303-99 ). 66) Про порядок обліку і подання податкової звітності про
використання коштів, спрямованих на фінансування видатків,
пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС
з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, (наказ ДПАУ від 29.03.99 N 155 ( z0327-99 ).
67) Про внесення доповнень до Порядку складання Декларації про
прибуток підприємства, (наказ ДПАУ від 21.04.99 N 218
( z0287-99 ). 68) Про затвердження Рекомендацій щодо прийому та термінів
розгляду податкових декларацій по податку на прибуток і
механізму реалізації виявлених правопорушень, (наказ ДПАУ від
11.05.99 N 253). 69) Про затвердження Порядку податкового обліку, (наказ ДПАУ від
19.05.99 N 267 ( v0267225-99 ). 70) Про внесення змін до Порядку складання Декларації про прибуток
підприємства та Порядку і форми повідомлення про результати
розрахунків авансових внесків податку на прибуток, (наказ ДПАУ
від 01.07.99 N 339 ( z0456-99 ). 71) Порядок обліку коштів від сплати податку на прибуток ,
визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнту до норм
амортизації, ( наказ ДПАУ від 09.08.99 N 421 ( v0421225-99 ).
72) Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
(накази МФУ від 08.10.99 N 237 ( z0725-99 ), від 18.10.99 N 242
( z0750-99 ), від 20.10.99 N 246 ( z0751-99 ), від 29.11.99
N 290 ( z0860-99 ).
Додатково дивися розділи 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5.
_____
3.2 Надання пільг з податку на прибуток
підприємствам-інвесторам, які здійснюють будівництво житла
військовослужбовцям і членам їх сімей
1) Закон України від 22.05.97р. N 283/97-ВР "Про оподаткування
прибутку підприємств"; 2) Указ Президента України від 01.07.93р. N 240/93 "Про
інвестування будівництва та придбання житла для
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей";
3) Указ Президента України від 16.10.93р. N 468/93 "Про додаткові
заходи щодо сприяння у будівництві житла військовослужбовцям";
4) Указ Президента України від 12.11.93р. N 521/93 "Про поширення
чинності Указу Президента України від 01.07.93р. N 240 на
військовослужбовців Управління державної охорони та інших
військових формувань"; 5) Указ Президента України від 19.01.94р. N 13/94 "Про внесення
змін і доповнень до Положення про інвестування будівництва та
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та
членів їх сімей"; 6) Указ Президента України від 05.04.94р. N 136/94 "Про внесення
доповнення до Положення про інвестування будівництва та
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та
членів їх сімей"; 7) Указ Президента України від 06.12.96р. N 1166/96 "Про внесення
змін до Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240";
8) Указ Президента України від 11.05.99р. N 495/99 "Про заходи
щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку"; 9) Указ Президента України від 06.04.99р. N 367/99 "Про
продовження строку дії Указу Президента України від 1 липня
1993 року N 240"; 10) Указ Президента України від 22.06.99р. N 687/99 "Про поширення
чинності Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240";
11) Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.98р. N 568
( 568-2000-п ) "Про методологію визначення цін і процедури
зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток
підприємств на суму вартості матеріальних активів, що
інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців
та членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за
використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла";
12) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.98р. N 1692
( 1692-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 27.04.98р. N 568"; 13) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.99р. N 1909
( 1909-99-п ) "Питання інвестування житлового будівництва для
військовослужбовців та членів їх сімей"; 14) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.99р.
N 1436-р ( 1436-99-р ) "На виконання абзацу п'ятого пункту 1
Розпорядження Президента України від 27.10.99р. N 276 "Про
заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих
будинків".
_____
3.3 Вільні економічні зони та інвестиційні проекти
1) Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в
Україні" від 19.09.97 N 535/97-ВР 2) Закон України "Про проведення економічного експерименту на
підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" від
14.07.99 N 934-XIV ( 934-14 ) 3) Закон України "Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999
року N 1242-XIV ( 1242-14 ) 4) Закон України "Про деякі питання валютного регулювання та
оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони
"Сиваш" від 23.02.96 N 65/96-ВР 5) Закон України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний
режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" від
24.12.98 N 356-XIV ( 356-14 ) 6) Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з
питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальних
економічних зон Азов і Донецьк та запровадження спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Донецькій області" від 15.07.99 N 973-XIV ( 973-14 )
7) Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України
"Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим
інвестиційної діяльності в Донецькій області" від 15.07.99
N 984-XIV ( 984-14 ) 8) Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у
Закарпатській області" від 24.12.98 N 357-XIV ( 357-14 ) 9) Закон України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" від
03.06.99 N 721-XIV ( 721-14 ) 10) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони "Славутич" від 03.06.99 N 722-XIV
( 722-14 ) 11) Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" від
15.01.99 N 402-XIV ( 402-14 ) 12) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони "Яворів" від 15.01.99 N 403-XIV
( 403-14 ) 13) Закон України "Про спеціальну економічну зону
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від
18.03.99 N 514-XIV ( 514-14 ) 14) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу
"Курортополіс Трускавець" від 04.02.99 N 421-XIV ( 421-14 ) 15) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу
"Курортополіс Трускавець" від 18.03.99 N 515-XIV ( 515-14 ) 16) Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" від
15.07.99 N 970-XIV ( 970-14 ) 17) Закон України " Про внесення змін до деяких законів України з
питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Луганській області" від 15.07.99 N 971-XIV
( 971-14 ) 18) Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут
монокристалів" від 16.07.99 N 991-XIV ( 991-14 ) 19) Указ Президента України "Про економічний експеримент щодо
стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної
промисловості Чернівецької області" від 30.04.99 N 461/99 20) Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на територіях приоритетного розвитку в Житомирській області"
від 03.12.99 N 1276 ( 1276-14 ) 21) Указ Президента України " Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдінгової компанії
"Київміськбуд" від 27.06.99 N 735/99 22) Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Закарпаття" від 9.12.99 N 1339/98 23) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях приоритетного розвитку та спеціальну
економічну зону "Порт Крим" в АР Крим" від 27.06.99 N 740/99 24) Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Інтерпорт-Ковель" від 22.06.99 N 702/99 25) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях приоритетного розвитку в Волинській
області" від 27.06.99 N 730/99 26) Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Миколаїв" від 28.06.99 N 758/99 27) Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону
"Порто-Франко" на території Одеського морського торговелььного
порту" від 28.06.99 N 760/99 28) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території міста Шостки Сумської області" від
27.06.99 N 726/99 29) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території м. Харкова" від 27.06.99 N 731/99 30) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях приоритетного розвитку в Чернігівській
області" від 27.06.99 N 729/99 31) Указ Президента України "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській
області" від 18.12.99 N 1359/98 32) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку
ведення суб'єктами Північно-кримської експериментальної
економічної зони "Сиваш" обліку використання коштів, на
величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв'язку з
реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони" від
15.03.99 N 365 ( 365-99-п ) 33) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку
звільнення від обкладання ввізним митом і податком на додану
вартість сировини, матеріалів, устаткування та обладнання (крім
підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб'єктами
Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш"
для потреб власного виробництва з метою реалізації у межах цієї
зони затвердженого в установленому порядку інвестиційного
проекту" від 22.01.99 N 73 ( 73-99-п ) 34) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про Спостережну раду по контролю за проведенням
експерименту у Північнокримській експериментальній економічній
зоні "Сиваш" від 08.11.96 N 1354 ( 1354-96-п ) 35) Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Державної
компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної
економічної зони "Сиваш" від 12.09.96 N 1109 ( 1109-96-п ) 36) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пріоритетних видів економічної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області та
Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів..." від
18.06.99 N 1065 ( 1065-99-п ) 37) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пріоритетних видів економічної діяльності на території
Закарпатської області, для яких встановлено спеціальний режим
інвестиційної діяльності" від 06.04.99 N 548 ( 548-99-п ) 38) Постанова Кабінету Міністрів України "Про спеціальну
економічну зану "Славутич" від 27.07.98 N 1166 ( 1166-98-п )
від 15.03.99 39) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану
вартість устаткування та обладнання (крім підакцизних
товарів),що ввозяться в Україну суб'єктами спеціальної
економічної зони "Славутич" для потреб власного виробництва,
пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів" від 15.03.99
N 396 ( 396-99-п ) 40) Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок розгляду і
затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на
території спеціальної економічної зони "Славутич" від 07.10.99
N 1860 ( 1860-99-п ) 41) Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок затвердження
та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на
території спеціальної економічної зони "Яворів" від 07.06.99
N 982 ( 982-99-п ) 42) Постанова Кабінету Міністрів України "Про спеціальну
економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс
Трускавець" від 09.08.99 N 1441 ( 1441-99-п ) 43) Розпорядження Кабінету Міністрів України Про "Перелік
інвестиційних проектів, які реалізуються у Північнокримській
експериментальній економічній зоні Сиваш" від 20.01.97 N 52-р
( 52-97-р ), від 17.04.97 N 209-р ( 209-97-р ), від 21.07.97
N 405-р ( 405-97-р ), від 22.12.97 N 744-р ( 744-97-р ), від
30.11.98 N 988-р ( 988-98-п ) 44) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку обчислення прибутку та складання
відокремленого балансу" від 05.03.99 N 111 ( z0176-99 ),
зареєстрований в Мін'юсті 22.03.99 за N 176/3469 45) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку контролю за цільовим використанням
сировини..." від 07.04.99 N 188/204 ( z0268-99 ) зареєстрований
в Мін'юсті 28.04.99 за N 268/3561 46) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку обчислення прибутку" від 01.02.99 N 61
( z0096-99 ), зареєстрований в Мін'юсті 12.02.99 за N 96/3389
47) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку обчислення прибутку та складання
відокремленого балансу" від 22.07.99 N 385 ( z0529-99 ),
зареєстрований в Мін'юсті 05.09.99 за N 529/3822 48) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку обчислення прибутку та складання
відокремленого балансу" від 31.03.99 N 162 ( z0227-99 ),
зареєстрований в Мін'юсті 09.04.99 за N 227/3520 України 50) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження порядку обчислення прибутку та складання
відокремленого балансу" від 07.06.99 N 290 ( z0394-99 ),
зареєстрований в Мін'юсті 21.06.99 за N 394/3687 51) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, які
здійснюють свою діяльність на територіях пріоритетного розвитку
в Автономній Республіці Крим" 19.11.99 N 649 ( z0824-99 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1999
року за N 824/4117 52) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
інвестування в реконструкцію або модернізацію діючого
підприємства, яке здійснює свою діяльність на території
пріоритетного розвитку у Волинській області" 15.11.99 N 626
( z0814-99 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25
листопада 1999 року за N 814/4107 53) Наказ Державної податкової адміністрації України " Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, які
здійснюють свою діяльність на територіях пріоритетного розвитку
у Житомирській області" 15.11.99 N 625 ( z0818-99 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 1999
року за N 818/4111 54) Наказ Державної податкової адміністрації України " Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
освоєння інвестицій підприємствами, що діють на території
спеціальної економічної зони "Миколаїв" 19.11.99 N 648
( z0823-99 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30
листопада 1999 року за N 823/4116 55) Наказ Державної податкової адміністрації України " Про
затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів вільної
економічної зони "Порто-франко", який звільняється від
оподаткування, та Порядку складання й подання звіту про цільове
використання пільг з податку на прибуток суб'єктами вільної
економічної зони "Порто-франко" 16.12.99 N 705 ( z0918-99 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 1999
року за N 918/4211 (крім Порядку складання й подання звіту) 56) Наказ Державної податкової адміністрації України " Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, які
здійснюють свою діяльність на території міста Шостки Сумської
області" 15.11.99 N 627 ( z0820-99 ) Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 29 листопада 1999 року за
N 820/4113 57) Наказ Державної податкової адміністрації України " Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють
свою діяльність на території міста Харкова" 04.11.99 N 612
( z0819-99 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29
листопада 1999 року за N 819/4112 58) Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від
освоєння інвестицій діючого підприємства, на якому проведено
реконструкцію або модернізацію і яке здійснює свою діяльність
на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області"
19.11.99 N 647 ( z0822-99 ). Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 30 листопада 1999 року за N 822/4115
_____
3.4 Патентування деяких видів підприємницької діяльності
1) Закон України від 23.03.96 N 98/96-ВР "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями).
2) Постанова КМУ від 27.04.98 N 576 ( 576-98-п ) "Про затвердження
переліку послуг, що належать до побутових і підлягають
патентуванню". 3) Постанова КМУ від 18.05.98 N 688 ( 688-98-п ) "Про затвердження
Порядку ведення бухгалтерського обліку суб'єктами
підприємницької діяльності, які придбали спеціальні торгові
патенти". 4) Постанова КМУ від 04.06.98 N 801 ( 801-98-п ) "Про затвердження
Порядку зарахування коштів, одержаних від продажу спеціальних
торгових патентів". 5) Постанова КМУ від 08.06.98 N 826 ( 826-98-п ) "Про затвердження
переліку територій, на яких у порядку експерименту
застосовується спеціальний торговий патент" (з доповненнями).
6) Постанова КМУ від 13.07.98 N 1077 ( 1077-98-п ) "Про
затвердження Положення про виготовлення, зберігання і
реалізацію торгових патентів". 7) Наказ Державної податкової адміністрації України від 13.03.98
N 107 ( z0195-98 ) "Про затвердження форм бланків торгових
патентів та змін до Порядку заповнення бланків торгових
патентів". 8) Наказ Міністерства фінансів України від 15.08.96 N 169
( z0475-96 ) "Положення про бухгалтерський облік фінансових
результатів від здійснення операцій, що підлягають
патентуванню".
_____
3.5 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
1) Указ Президента України від 03.07.98 N 727/98 "Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності" (в редакції Указу
від 28.06.99 N 746/99). 2) Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 N
553 ( z0708-99 ) "Про затвердження форм Розрахунку сплати
єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -юридичною
особою". 3) Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99
N 554 ( z0713-99 ) "Про внесення змін до форми Книги обліку
доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва -юридичної
особи та Порядку її ведення". 4) Наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99
N 555 ( z0709-99 ) "Про внесення змін до форми та Порядку
видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом
малого підприємництва-юридичною особою".
_____
3.6 Збір до Державного інноваційного фонду
1) Закон України від 25.06.91р. N 1251-XII ( 1251-12 ) "Про
систему оподаткування"; 2) Закон України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" (
170/98-ВР ); 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
( 378-14 ); 4) Закон України від 19.09.97р. N 535/97-ВР "Про стимулювання
виробництва автомобілів в Україні"; 5) Закон України від 14.07.99р. N 934-XIV ( 934-14 ) "Про
проведення економічного експерименту на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу України" - 50%; 6) Закон України від 24.12.98р. N 356-XIV ( 356-14 ) "Про
спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної
діяльності в Донецькій області"; 7) Закон України від 15.07.99р. N 984-XIV ( 984-14 ) "Про внесення
змін до статті 3 Закону України "Про спеціальні економічні зони
та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій
області"; 8) Закон України від 24.12.98р. N 357-XIV ( 357-14 ) "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській
області"; 9) Закон України від 03.06.99р. N 721-XIV ( 721-14 ) "Про
спеціальну економічну зону "Славутич"; 10) Закон України від 15.01.99р. N 402-XIV ( 402-14 ) "Про
спеціальну економічну зону "Яворів"; 11) Закон України від 18.03.99р. N 514-XIV ( 514-14 ) "Про
спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу
"Курортополіс Трускавець"; 12) Закон України від 15.07.99р. N 970-XIV ( 970-14 ) "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Луганській області"; 13) Закон України від 16.07.99р. N 991-XIV ( 991-14 ) "Про
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут
електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів";
14) Указ Президента України від 30.04.99 N 461/99 "Про економічний
експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та
деревообробної промисловості Чернівецької області"; 15) Указ Президента України від 09.12.99 N 1339/98 "Про спеціальну
економічну зону "Закарпаття"; 16) Указ Президента України від 27.06.99 N 740/99 "Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в АР Крим";
17) Указ Президента України від 22.06.99 N 702/99 "Про спеціальну
економічну зону "Інтерпорт-Ковель"; 18) Указ Президента України від 27.06.99 N 730/99 "Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Волинській області; 19) Указ Президента України від 27.06.99 N 732/99 "Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Житомирській області; 20) Указ Президента України від 28.06.99 N 758/99 "Про спеціальну
економічну зону "Миколаїв"; 21) Указ Президента України від 27.06.99 N 726/99 "Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки
Сумської області; 22) Указ Президента України від 27.06.99 N 731/99 "Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова"; 23) Указ Президента України від 18.12.99 N 1359/98 "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Луганській області"; 24) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.92р. N 77
( 77-92-п ) "Про створення Державного інноваційного фонду"; 25) Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.93р. N 981
( 981-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.92р. N 77 "Про
створення Державного інноваційного фонду"; 26) Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.96р. N 1217
( 1217-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до Постанови
Кабінету Міністрів України від 06.12.93р. N 981 "Про внесення
змін і доповнень до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 18.02.92р. N 77 "Про створення Державного
інноваційного фонду"; 27) Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98р. N 243
( 243-98-п ) "Положення про Державний інноваційний фонд"; 28) Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.98р. N 1242
( 1242-98-п ) "Порядок формування та використання коштів
Державного інноваційного фонду".
_____
3.7 Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
1) Закон України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 ). 2) Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
( 96/96-ВР ). 3) Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
( 378-14 ). 4) Закон України від 20.06.97 р. N 386/97-ВР "Про формування Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення". 5) Закон України від 15.01.98 N 25/98-ВР "Про запровадження в
порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для
сільськогосподарських товаровиробників". 6) Закон України від 17.12.98 N 320-XIV ( 320-14 ) "Про фіксований
сільськогосподарський податок". 7) Указ Президента України від 10.01.91 N 35/91 "Про особливості
діяльності підприємств вугільної промисловості в умовах
лібералізації цін". 8) Указ Президента України від 05.03.92 N 130/92 "Про деякі заходи
щодо поліпшення економічного стану гірничорудних підприємств".
9) Указ Президента України від 18.06.98 N 651/98 "Про списання та
реструктуризацію податкової заборгованості платників податків -
сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів
(комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року". 10) Указ Президента України від 18.06.98 N 656/98 "Про
встановлення ставки збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення ". 11) Указ Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни
в оподаткуванні". 12) Указ Президента України від 27.01.99 N 71/99 "Про тлумачення
окремих положень Указу Президента України від 18 червня 1998
року N 651/98". 13) Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.97 р. N 1240
( 1240-97-п ) "Про затвердження переліку підприємств
(об'єднань) і організацій Українського товариства сліпих і
Українського товариства глухих, які звільняються від сплати
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення". 14) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. N 396
( 396-98-п ) "Про затвердження Порядку зарахування збору до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і
використання його коштів". 15) Наказ Мінстату від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) "Про
затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати". 16) Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуації та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Мінфіну від 12.05.99 N 135/125 ( z0482-99 ) "Про визнання
наказу Міністерства у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС і Міністерства фінансів від 2
грудня 1994 року N 184/121 таким, що втратив чинність". 17) Наказ Державної податкової адміністрації, Міністерства з
питань надзвичайних ситуації та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Мінфіну від 13.04.99,
N 201/116/109 ( v0201225-99 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок справляння збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення в 1999 році".
_____
3.8 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
1) Закон України від 26 червня 1997 р. N 400/97-ВР "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування"2.Закон України від 3
грудня 1997 року N 680/97-ВР " Про внесення зміни до статті 4
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" 2) Закон України від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР "Про
запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого)
податку для сільськогосподарських товаровиробників". 3) Закон України від 24 липня 1998 року N 64-XIV ( 64-14 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" 4) Закон України від 22 жовтня 1998 року N 208-XIV ( 208-14 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" 5) Закон України від 17 грудня 1998 року N 320-XIV ( 320-14 ) "Про
фіксований сільськогосподарський податок". 6) Закон України від 23 березня 1999 року N 539-XIV ( 539-14 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". 7) Закон України від 15 липня 1999 року N 967-XIV ( 967-14 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування". 8) Закон України від 17 листопада 1999 року N 1222-XIV ( 1222-14 )
"Про внесення змін до деяких законів України". 9) Закон України "Про державний бюджет України на 1995 рік"
( 126/95-ВР ), стаття 16. 10) Закон України "про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 3
грудня 1997 року N 680/97-ВР. 11) Постанова ВР України від 6 грудня 1991р. N 1931-XII
( 1931-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення". 12) Постанова ВР України "Про порядок фінансування видатків з
державного бюджету в І кварталі 1993 року" від 18 грудня 1992
року N 2884-XII ( 2884-12 ). 13) Постанова ВР України "Про порядок введення в дію Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" від 17 червня 1993 року N 3290-XII
( 3290-12 ). 14) Постанова ВР України "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" від 22 жовтня 1993 року N 3550-XII ( 3550-12 ).
15) Постанова ВР України "Про розмір обов'язкових внесків на
соціальне страхування на 1994 рік" від 24 лютого 19994 року
N 3999-XII ( 3999-12 ). 16) Постанова ВР України "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" від 7 лютого 1996 року N 36/96-ВР. 17) Постанова КМУ від 21 січня 1992 р. N 23 ( 23-92-п ) "Про
розподіл відрахувань на соціальне страхування у 1992 році". 18) Постанова КМУ від 28 січня 1992 р. N 39 ( 39-92-п ) "Про
створення Пенсійного фонду України". 19) Постанова КМУ від 2 червня 1993 року N 398 ( 398-93-п )
"Питання соціального страхування". 20) Постанова КМУ "Про розподіл відрахувань на соціальне
страхування у 1994 році" від 27 квітня 1994 року N 263
( 263-94-п ). 21) Постанова КМУ "Про розподіл відрахувань на соціальне
страхування у 1996 році" від 28 грудня 1995 р. N 1055
( 1055-95-п ). 22) Постанова КМУ від 25 серпня 1999 року N 1549 ( 1549-99-п )
"Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських
операцій". 23) Затверджена постановою правління Пенсійного фонду України 30
січня 1992р. N 1-7 ( v01-7572-92 ) "Інструкція про порядок
здійснення операцій по зарахуванню і видатках коштів Пенсійного
фонду України". 24) "Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами страхових внесків до
Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і
витрачання його коштів", затверджена постановою правління ПФ
України від 6 вересня 1996р. N 11-1 ( z0550-96 ), зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1996 року за
N 550/1575.
_____
3.9 Збір на обов'язкове соціальне страхування
1) Закон України від 26.06.97 N 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове
соціальне страхування". 2) Закон України від 3 грудня 1997 року N 686/97-ВР "Про внесення
зміни до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове
соціальне страхування". 3) Закон України від 30 грудня 1997 року N 800/97-ВР "Про внесення
змін до Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне
страхування". 4) Закон України від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР "Про
запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого)
податку для сільськогосподарських товаровиробників". 5) Закон України від 17 грудня 1998 року N 320-XIV ( 320-14 ) "Про
фіксований сільськогосподарський податок". 6) Закон України від 15 січня 1999 року N 403-XIV ( 403-14 ) "Про
внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Яворів".
7) Закон України від 3 червня 1999 року N 722-XIV ( 722-14 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної
зони "Славутич". 8) Закон України від 25.12.98р. N 366 ( 366-14 ) "Про встановлення
величини вартості межі малозабезпеченості та розміру
мінімальної заробітної плати на 1999 рік". 9) Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 539-14 ). 10) Закон України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо здійснення окремих виплат органами соціального захисту
населення" ( 563-14 ). 11) Декрет КМУ від 26.12.92р. N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян". 12) Постанова КМУ від 18 травня 1998 р. N 697 ( 697-98-п ) "Про
затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на
які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування та які не враховуються при обчисленні
середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій". 13) Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.95 N 886
( 886-95-п ) "Про доповнення Переліку видів оплати праці та
інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не
враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для
обчислення пенсій". 14) Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р.
N 1544 ( 1544-96-п ) "Про доповнення Переліку видів оплати
праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески
та які не враховуються при визначенні середньомісячного
заробітку для обчислення пенсій". 15) Наказ Міністерства статистики України від 11.12.95р. N 323
( z0465-95 ) "Про затвердження Інструкції зі статистики
заробітної плати".
_____
3.10 Фонд України соціального захисту інвалідів
1) Закон України від 21.03.91 р. N 875-XII ( 8750-12 ) "Про основи
соціальної захищеності інвалідів України". 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.91 р. N 92
( 92-91-п ) "Про створення Фонду України соціального захисту
інвалідів". 3) Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.93 N 705
( 705-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
Фонд України соціального захисту інвалідів". 4) Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.95 N 441
( 441-95-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.07.91 р. N 92". 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.98 N 1538
( 1538-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
Фонд України соціального захисту інвалідів". 6) Наказ Фонду України соціального захисту інвалідів, Мінпраці,
Мінфіну та Національного банку України від 18.09.96
N 56/75/196/87 ( z0664-96 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України
соціального захисту інвалідів". 7) Наказ Мінпраці, Мінфіну, Державної податкової адміністрації від
02.08.99 N 130/171/398 ( z0592-99 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів
Фонду України соціального захисту інвалідів".
_____
3.11 Нарахування та сплата дивідендів на частку Державного майна
1) Закон України від 19.09.91р. N 1576-XII ( 1576-12 ) "Про
господарські товариства"; 2) Закон України від 05.12.90р. N 512-XII ( 512-12 ) "Про бюджетну
систему України"; 3) Закон України від 18.06.91р. N 1201-XII ( 1201-12 ) "Про цінні
папери і фондову біржу"; 4) Указ Президента України від 02.09.98р. N 969/98 "Про Положення
про Національне агентство України з управління державними
корпоративними правами"; 5) Указ Президента України від 04.04.95р. N 282/95 "Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексі України"; 6) Розпорядження Фонду державного майна України від 05.05.96р.
N 71-р ( v0071224-96 ) "Положення про розподіл та використання
прибутку відкритого акціонерного товариства"; 7) Наказ Міністерства фінансів України від 21.08.96р. N 172
( z0485-96 ) "Про затвердження порядку зарахування до
Державного бюджету України дивідендів, одержаних від акцій, що
належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі
приватизації та корпоратизації підприємств загальнодержавної
власності"; 8) Наказ Фонду державного майна України від 07.04.98р. N 679
( z0324-98 ) "Про затвердження Порядку контролю за нарахуванням
дивідендів, одержаних від акцій (часток, паїв) господарських
товариств, які є у державній власності".
_____
3.12 Перевищення фонду споживання
1) Закон України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату
праці". 2) Постанова КМУ від 11 вересня 1995 р. N 725 ( 725-95-п ) "Про
затвердження Порядку визначення сум, які вносяться до бюджету у
зв'язку з перевищенням фонду споживання". 3) Постанова КМУ від 28 грудня 1995 р. N 1063 ( 1063-95-п ) "Про
внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 1995 р. N 725". 4) Постанова КМУ від 5 травня 1997 р. N 428 ( 428-97-п ) "Про
регулювання фондів оплати праці працівників
підприємств-монополістів". 5) Постанова КМУ від 2 квітня 1998 р. N 423 ( 423-98-п ) "Про
затвердження Порядку визначення сум, що вносяться до бюджету
підприємствами-монополістами у 1998 році у зв'язку з
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці ". 6) Постанова КМУ від 1 квітня 1999 р. N 525 ( 525-99-п ) "Про
Порядок визначення сум, що вносяться до бюджету
підприємствами-монополістами у 1999 році у зв'язку з
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці". 7) Наказ Міністерства економіки України, Міністерства статистики
України, Антимонопольного комітету України від 1 липня 1997
року N 72/164/46/01 ( z0410-97 ) "Про затвердження Переліку
підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання
фондів оплати праці".
__________________________________________________________________
Розділ IV
Перелік нормативних і законодавчих актів, які регламентують
роботу ДПС по справлянню акцизного збору
1) Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26
грудня 1992 року N 18-92. 2) Закон україни "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР. 3) Закон України "Про ставки акцизного збору та візного мита на
тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР. 4) Постанова Верховної Ради україни "Про введення в дію Закону
України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
спирт етиловий та алкогольні напої" ( 179/96-ВР ). 5) Закон України "Про ставки акцизного і ввізного мита на деякі
транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року
N 216/96-ВР. 6) Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі товари (продукцію) від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР. 7) Постанова Кабінету Міністрів "Про запровадження марок акцизного
збору на імпортні алкгогольні напої з вмістом спирту етилового
від 1,2 до 8,5 відсотка обємних одиниць та внесення змін і
доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо
порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від
10 грудня 1998 року N 1956 ( 1956-98-п ). 8) Постанова Кабінету Міністрів "Про положення про порядок
контродю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту
етилового" від 2 грудня 1996 року N 1438 ( 1438-96-п ). 9) Постанова Кабінету Міністрів України "Про контрольні пости
державнрих податкових адміністрацій на підприємствах, що
виробляють спиртта алкогольні напої" від 11 січня 1997 р. N 9
( 9-97-п ). 10) Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасове обмеження
вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видів
готової продукції" від 30 листопада 1996 р. N 1429
( 1429-96-п). 11) Постанова Кабінету Міністрів України "Про Пложення про порядок
обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 р.
N 89 ( 89-97-п ). 12) Постанова Кабінету Міністрів України N 275 ( 275-99-п ) від
27.02.99 "Про затвердження порядку видачі та погашення
податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати
суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької
діяльності у разі отримання спирту етилового неденатурованого,
призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію"; 13) Постанова Кабінету Міністрів України N 2152 ( 2152-99-п ) від
25.11.99 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та
використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства"; 14) Постанова Кабінету Міністрів України N 2148 ( 2148-99-п ) від
25.11.99 "Про внесення доповнень до Положення про контрольні
пости державних податкових адміністрацій на підприємствах, що
виробляють спирт та алкогольні напої, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 січня 1997 року N 9"; 15) Постанова Кабінету Міністрів України N 342 ( 342-99-п ) від
09.03.99 "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого
(спирту технічного), який використовується для виготовлення
продукції з його вмістом; 16) Постанова Кабінету Міністрів України N 498 ( 498-99-п ) від
31.03.99 "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності-підприємствами первинного
виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового
використання"; 17) Постанова Кабінету Міністрів України N 1197 ( 1197-99-п ) від
05.07.99 "Про порядок отримання закладами та установами охорони
здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності, вітчизняними
товаровиробниками спирту етилового і здійснення контролю за
його цільовим використанням" ; 18) Постанова Кабінету Міністрів України N 2112 ( 2112-99-п ) від
22.11.99 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України"; 19) Постанова Кабінету Міністрів України N 1170 від 29.06.99 "Про
затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"; 20) Постанова Кабінету Міністрів України N 1350 ( 1350-99-п ) від
26.07.99 "Про відкриття додаткового рахунка
підприємствам-виробникам горілки та лікеро-горілчаних виробів";
21) Постанова Кабінету Міністрів України N 857 ( 857-99-п ) від
19.05.99 "Про запровадження мінімальних цін на горілку та
лікеро-горілчані вироби"; 22) Постанова Кабінету Міністрів України N 890 ( 890-99-п ) від
25.05.99 "Про внесення змін до ПКМУ від 09.03.99 N 323 "Про
включення легкових автомобілів спеціального призначення
(санітарні автомобілі) до переліку транспортних засобів, оборот
з реалізації яких не підлягає обкладенню акцизним збором"; 23) Постанова Кабінету Міністрів України N 866 ( 866-99-п ) від
20.05.99 "Про внесення змін до ПКМУ від 1 серпня 1996 року
N 882"; 24) Постанова Кабінету Міністрів України N 1300 ( 1300-99-п ) від
21.07.99 "Про тимчасовий порядок сплати податків суб'єктами
підприємницької діяльності України, які здійснюють реалізацію
нафтопродуктів вітчизняного виробництва на території України";
25) Постанова Кабінету Міністрів України N 1112 ( 1112-99-п ) від
24.06.99 "Про деякі питання митного оформлення
пально-мастильних матеріалів"; 26) Постанова Кабінету Міністрів України N 55 ( 55-99-п ) від
18.01.99 "Про внесення змін і доповнень до Порядку отримання
суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що
використовується вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
напівфабрикатів : спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають
реалізації в роздрібній торгівлі"; 27) Розпорядження Кабінету Міністрів України N 887-р ( 887-99-р )
від 30.08.99 (про внесення змін до Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту денатурованого (спирту
технічного), якій використовується для виготовлення продукції з
його вмістом). 28) Розпорядження Кабінету Міністрів України N 580-р ( 580-99-р )
від 18.06.99 (щодо придбання нерезидентами спирту етилового у
вітчизняних спиртових заводів без сплати акцизного збору для
переробки цими спиртовими підприємствами на давальницьких
умовах на іншу продукцію, крім алкогольних напоїв, з подальшим
її експортом). 29) Постанова Кабінету Міністрів України N 731 ( 731-99-п ) від
29.04.99 "Про заходи вдосконалення контролю за обігом імпортних
алкогольних напоїв". 30) Постанова Кабінету Міністрів України N 231 ( 231-99-п ) від
22.02.99 від 22.02.99 "Про розміри плати за марки акцизного
збору на алкогольні напої та тютюнові вироби" (зміни до ПКМУ
від 16.11.99 N 919).
__________________________________________________________________
Розділ V
Перелік законодавчих та нормативних документів, які регулюють
оподаткування у сфері ЗЕД
1) Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96
N 93/96-ВР із змінами і доповненнями. 2) Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91
N 1251-XII із змінами і доповненнями. 3) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
22.05.97 N 283/97-ВР із змінами і доповненнями. 4) Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 "Про
прибутковий податок з громадян" (зі змінами і доповненнями). 5) Чинні конвенції (угоди) України про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно
податків на доходи та капітал. 6) Порядок складання декларації про прибуток підприємства,
затверджений наказом Державної податкової адміністрації України
від 08.07.97 р. N 214 ( z0313-97 ) (зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 14.08.97 р. за N 313/2117). 7) "Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарської
діяльності операцій з продукцією українського походження на
території України без вивезення її з митної території України",
затверджений Постановою КМУ від 30.07.98 N 853 ( 853-98-п ). 8) "Порядок бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів
господарської діяльності з продукцією українського походження
на території України без вивезення її з митної території
України", затверджений наказом Міністерства фінансів України
від 29.07.96 N 183 ( z0506-96 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 09.09.96 за N 506/1531. 9) "Порядок видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом
господарської діяльності продукції українського походження",
затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 23.08.96
року N 174 ( z0487-96 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 26.08.96 за N 487/1512. 10) "Порядок застосування міжнародних договорів України про
уникнення подвійного оподаткування щодо звільнення (зменшення)
від оподаткування доходів нерезидентів, отриманих за
облігаціями внутрішньої державної позики", затверджений наказом
ДПАУ від 17.05.99 N 261 ( z0323-99 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 21.05.99 за N 323/3616. 11) "Положення про порядок реєстрації та обліку постійних
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на
прибуток", затверджено наказом ДПАУ від 12.08.97 N 293
( z0331-97 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
21.08.97 за N 331/2135 із змінами та доповненнями, внесеними
наказом ДПАУ 16.01.98 N 23 ( z0063-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 03.02.98 N 63/2503. 12) "Порядок надання звітів про утримання та внесення до бюджету
податку на доходи нерезидентів", затверджений наказом ДПАУ від
16.01.98 N 28 ( z0056-98 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 30.01.98 за N 56/2496 із змінами і
доповненнями, внесеними наказом ДПАУ від 14.09.99 N 491
( z0652-99 ) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.09.99 за N 652/3945. 13) "Порядок складання розрахунку податку на прибуток нерезидента,
що проводить діяльність на території України через постійне
представництво", затверджений наказом ДПАУ від 03.07.97 року
N 274 ( z0352-97 ), затверджений Міністерством юстиції України
28.08.97 за N352/2156, із змінами і доповненнями, внесеними
наказом ДПАУ від 24.10.97 року N 387 та від 16.01.98 N 29
( z0136-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
відповідно 19.11.97 за N 554/2358 та 25.02.98 за N 136/2576. 14) "Положення про порядок державної реєстрації договорів
(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю
іноземного інвестора", затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 30.01.97. N 112 ( 112-97-п ). 15) "Порядок видачі, обліку та погашення векселів, виданих під час
ввезення в Україну майна, як внеску іноземного інвестора до
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а
також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну
діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього
майна", затверджений Постановою КМУ від 07.08.96 N 937
( 937-96-п ). 16) "Порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності результатів спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи", затверджений наказом ДПАУ від
11.07.97 N 234 ( z0308-97 ), затверджений в Міністерстві
юстиції України 14.08.97 за N 308/2112 із змінами та
доповненнями, внесеними наказами ДПАУ від 16.01.98 N 24
( z0062-98 ) та від 08.10.99 N 549 ( z0706-99 ), затвердженого
в Міністерстві юстиції України відповідно 03.02.98 за N 62/2502
та 18.10.99 за N 706/3999.вгору