Документ v0400506-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - v1774201-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.2010 N 400
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1774 ( v1774201-11 ) від 28.12.2011 }
Щодо затвердження форм фінансової та бюджетної
звітності про виконання Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України і бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
казначейської служби
N 27 ( v0027840-11 ) від 10.02.2011
N 50 ( v0050840-11 ) від 02.03.2011
N 119 ( v0119840-11 ) від 10.05.2011
N 168 ( v0168840-11 ) від 29.06.2011 }

На виконання статей 58-61 Бюджетного кодексу України від
08.07.2010 N 2456-VI ( 2456-17 ) та з метою встановлення єдиних
вимог до складання Державним казначейством України фінансової та
бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя Н А К А З У Ю:
1. Затвердити місячні, квартальні та річні форми звітності
про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету
України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, що додаються: фінансової: звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету
України; звіт про рух грошових коштів; бюджетної: звіт про виконання Зведеного бюджету України; звіт про виконання Державного бюджету України; звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя; звіт про бюджетну заборгованість; інформація про виконання захищених видатків Державного
бюджету України; звіт про використання коштів з резервного фонду Державного
бюджету України; звіт про стан державного боргу; звіт про операції щодо державних гарантійних зобов'язань; інформація про надані державні гарантії; інформація про здійснені операції з державним боргом України; інформація про стан боргу місцевих бюджетів; звіт про виконання показників розподілу видатків Державного
бюджету України; звіт про повернення кредитів до Державного бюджету України та
розподіл надання кредитів з Державного бюджету України; звіт про використання коштів на централізовані заходи між
адміністративно-територіальними одиницями; { Абзац двадцятий
пункту 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 } звіт про використання коштів на здійснення правосуддя в
розрізі місцевих та апеляційних судів; { Абзац двадцять перший
пункту 1 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 } інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів
(дотації вирівнювання з державного бюджету і коштів, що
передаються до державного бюджету, додаткової дотації) та інших
показників міжбюджетних відносин Державного бюджету України з
місцевими бюджетами; { Абзац двадцять другий пункту 1 в редакції
Наказів Державної казначейської служби N 27 ( v0027840-11 ) від
10.02.2011, N 168 ( v0168840-11 ) від 29.06.2011 } інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів
(додаткових дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України
місцевим бюджетам; { Абзац двадцять третій пункту 1 в редакції
Наказу Державної казначейської служби N 27 ( v0027840-11 ) від
10.02.2011 } інформація щодо кредитів (позик), що залучаються державою до
спеціального фонду Державного бюджету України від іноземних
держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації
інвестиційних програм (проектів). { Пункт 1 доповнено абзацом
двадцять четвертим згідно з Наказом Державної казначейської служби
N 27 ( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }
2. Установити, що Державне казначейство України складає
звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя за формами, затвердженими цим наказом,
починаючи зі звіту за січень 2011 року.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) здійснювати
перегляд та внесення, у разі необхідності, змін до форм звітів про
виконання показників, які складаються за формою додатків до закону
про Державний бюджет України, після прийняття або внесення змін до
Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України, в межах повноважень, здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.
6. Наказ Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25
( v0025506-07 ) "Щодо затвердження єдиних (місячних, квартальних
та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та
зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України і
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя" вважати таким, що втратив чинність, після складання
та подання звітності про виконання Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя за 2010 рік.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
8. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова С.І.Харченко

Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
форма N 1дб
------------------------------------------------------------------ |Найменування груп|Код рядка |Залишок на | Залишок на кінець | | | | початок |звітного періоду (року)| | | | звітного |-----------------------| | | | року |до річного | після | | | | |заключення | річного | | | | | рахунків |заключення | | | | | |рахунків(*)| |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Актив | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Активи | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти в НБУ до | 010 | | | | |запитання | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші рахунки | 020 | | | | |Державного | | | | | |казначейства в | | | | | |НБУ | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти бюджетів в | 030 | | | | |інших банках до | | | | | |запитання | | | | | |(рахунки | | | | | |"Ностро") | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші рахунки за | 040 | | | | |коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету в банках | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Дебіторська | 050 | | | | |заборгованість за| | | | | |операціями з | | | | | |банками | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Депозити | 060 | | | | |державного | | | | | |бюджету, | | | | | |розміщені в | | | | | |Національному | | | | | |банку | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші депозити | 070 | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Цінні папери в | 080 | | | | |активі державного| | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кредити, надані з| 090 | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кредити, що | 100 | | | | |надавались під | | | | | |гарантійні | | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти державного | 110 | | | | |бюджету в дорозі | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Активи державного| 120 | | | | |бюджету за | | | | | |взаємними | | | | | |розрахунками | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші активи | 130 | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зобов'язання | 140 | | | | |інших органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші зобов'язання| 150 | | | | |органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Разом - активи | 160 | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Розрахунки | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Взаємні | 170 | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Взаємні | 180 | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 190 | | | | |цінними паперами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 200 | | | | |централізованими | | | | | |проплатами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 210 | | | | |операціями з | | | | | |кредитами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші розрахунки | 220 | | | | |за коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Разом - | 230 | | | | |розрахунки | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Баланс | 240 | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Пасив | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Зобов'язання | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зобов'язання за | 250 | | | | |векселями | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Облігації | 260 | | | | |внутрішньої | | | | | |державної позики | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зобов'язання | 270 | | | | |державного | | | | | |бюджету за іншими| | | | | |цінними паперами | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Облігації | 280 | | | | |зовнішньої | | | | | |державної позики | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Внутрішнє | 290 | | | | |фінансування | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зовнішнє | 300 | | | | |фінансування | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Депозити, | 310 | | | | |отримані | | | | | |державним | | | | | |бюджетом | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зобов'язання | 320 | | | | |державного | | | | | |бюджету за | | | | | |взаємними | | | | | |розрахунками | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зобов'язання | 330 | | | | |перед іншими | | | | | |органами | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші зобов'язання| 340 | | | | |органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Разом - | 350 | | | | |зобов'язання | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Кошти бюджетів | | | | | |та розпорядників | | | | | |бюджетних коштів | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти загального | 360 | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти | 370 | | | | |спеціального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету, які | | | | | |направляються на | | | | | |спеціальні | | | | | |видатки | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Реєстраційні | 380 | | | | |рахунки | | | | | |розпорядників і | | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |одержувачів за | | | | | |коштам загального| | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Спеціальні | 390 | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |розпорядників і | | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |одержувачів за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Кошти | 400 | | | | |розпорядників | | | | | |коштів бюджетів в| | | | | |розрахунках | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Рахунки | 410 | | | | |розпорядників | | | | | |коштів державного| | | | | |бюджету, відкриті| | | | | |в установах | | | | | |банків, за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Рахунки | 420 | | | | |розпорядників | | | | | |коштів державного| | | | | |бюджету, відкриті| | | | | |в установах | | | | | |банків, за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Разом - кошти | 430 | | | | |бюджетів та | | | | | |розпорядників | | | | | |бюджетних коштів | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Розрахунки | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Взаємні | 440 | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Взаємні | 450 | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 460 | | | | |цінними паперами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 470 | | | | |централізованими | | | | | |проплатами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Розрахунки за | 480 | | | | |операціями з | | | | | |кредитами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Інші розрахунки | 490 | | | | |за коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Разом - | 500 | | | | |розрахунки | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Баланс | 510 | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| | Результат | | | | | | виконання | | | | | | державного | | | | | | бюджету | | | | | |-----------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Результат | 520 | | | | |виконання | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
(*) заповнюється при складанні річної звітності
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України

Додаток 2
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про фінансові результати виконання
Державного бюджету України
за 20__ рік

Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2дб
------------------------------------------------------------------ | Стаття | Код |Загальний|Спеціальний| | |рядка| фонд | фонд | |------------------------------------+-----+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Операційний доход | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Податкові надходження | 010 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Податки на доходи, податки на | 020 | | | |прибуток, податки на збільшення | | | | |ринкової вартості | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Збори та плата за спеціальне | 030 | | | |використання природних ресурсів | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Внутрішні податки на товари та | 040 | | | |послуги | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Податки на міжнародну торгівлю та | 050 | | | |зовнішні операції | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Рентна плата, збори на паливно- | 060 | | | |енергетичні ресурси | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Інші податки та збори | 070 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Неподаткові надходження | 080 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Доходи від власності та | 090 | | | |підприємницької діяльності | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Адміністративні збори та платежі, | 100 | | | |доходи від некомерційної | | | | |господарської діяльності | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Інші неподаткові надходження | 110 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Власні надходження бюджетних установ| 120 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Доходи від операцій з капіталом | 130 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Надходження від продажу основного | 140 | | | |капіталу | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Надходження від реалізації державних| 150 | | | |запасів товарів | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Кошти від продажу землі і | 160 | | | |нематеріальних активів | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Офіційні трансферти | 170 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Від органів державного управління | 180 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Від урядів зарубіжних країн та | 190 | | | |міжнародних організацій | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Цільові фонди | 200 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Надходження до Фонду соціального | 210 | | | |захисту інвалідів | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Операційний доход - усього | 220 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Операційні видатки | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Загальнодержавні функції | 230 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Оборона | 240 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Громадський порядок, безпека та | 250 | | | |судова влада | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Економічна діяльність | 260 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Охорона навколишнього природного | 270 | | | |середовища | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Житлово-комунальне господарство | 280 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Охорона здоров'я | 290 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Духовний та фізичний розвиток | 300 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Освіта | 310 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Соціальний захист та соціальне | 320 | | | |забезпечення | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Операційні видатки - усього | 330 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Дефіцит (-)/профіцит (+) (220-330) | 340 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Фінансування | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Фінансування за борговими операціями| 350 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Запозичення | 360 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Внутрішні запозичення, з них: | 370 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- довгострокові зобов'язання | 380 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- середньострокові зобов'язання | 390 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- короткострокові зобов'язання та | 400 | | | |векселі | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- інші зобов'язання | 410 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Зовнішні запозичення, з них: | 420 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- довгострокові зобов'язання | 430 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- середньострокові зобов'язання | 440 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- короткострокові зобов'язання та | 450 | | | |векселі | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- інші зобов'язання | 460 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Погашення | 470 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Внутрішні зобов'язання, з них: | 480 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- довгострокові зобов'язання | 490 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- середньострокові зобов'язання | 500 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- короткострокові зобов'язання та | 510 | | | |векселі | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- інші зобов'язання | 520 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Зовнішні зобов'язання, з них: | 530 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- довгострокові зобов'язання | 540 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- середньострокові зобов'язання | 550 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- короткострокові зобов'язання та | 560 | | | |векселі | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |- інші зобов'язання | 570 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Надходження від приватизації | 580 | | | |державного майна | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Фінансування за активними операціями| 590 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Зміни обсягів депозитів і цінних | 600 | | | |паперів, що використовуються для | | | | |управління ліквідністю | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Зміни обсягів бюджетних коштів | 610 | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Фінансування за рахунок коштів | 620 | | | |єдиного казначейського рахунку | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Зміни обсягів товарно-матеріальних | 630 | | | |цінностей | | | | |------------------------------------+-----+---------+-----------| |Фінансування - усього | 640 | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України ____________________________
(підпис)
Голова Державного
казначейства України ____________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності ____________________________
(підпис)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної казначейської служби N 50 ( v0050840-11 ) від
02.03.2011 }

Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про рух грошових коштів
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 3дб
------------------------------------------------------------------------ | Стаття | Код |Загальний фонд| Спеціальний | | |рядка| | фонд | | | |--------------+--------------| | | | за | за | за | за | | | |звітний|попе- |звітний|попе- | | | |період |редній|період |редній| | | | (рік) | рік* | (рік) | рік* | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| | I. Операційна діяльність | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Операційні доходи | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Податкові надходження | 010 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Податки на доходи, податки на | 020 | | | | | |прибуток, податки на збільшення | | | | | | |ринкової вартості | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Збори та плата за спеціальне | 030 | | | | | |використання природних ресурсів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Внутрішні податки на товари та | 040 | | | | | |послуги | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Податки на міжнародну торгівлю та | 050 | | | | | |зовнішні операції | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Рентна плата, збори на паливно- | 060 | | | | | |енергетичні ресурси | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші податки та збори | 070 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Неподаткові надходження | 080 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Доходи від власності та | 090 | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Адміністративні збори та платежі, | 100 | | | | | |доходи від некомерційної | | | | | | |господарської діяльності | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші неподаткові надходження | 110 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Власні надходження бюджетних | 120 | | | | | |установ | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Доходи від операцій з капіталом | 130 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від продажу основного | 140 | | | | | |капіталу | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від реалізації | 150 | | | | | |державних запасів товарів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Кошти від продажу землі і | 160 | | | | | |нематеріальних активів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Офіційні трансферти | 170 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Від органів державного управління | 180 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Від урядів зарубіжних країн та | 190 | | | | | |міжнародних організацій | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Цільові фонди | 200 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження до Фонду соціального | 210 | | | | | |захисту інвалідів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Операційні доходи - усього | 220 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Операційні видатки | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Поточні видатки | 230 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Видатки на товари і послуги | 240 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Оплата праці працівників бюджетних| 250 | | | | | |установ | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Нарахування на заробітну плату | 260 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Придбання товарів і послуг | 270 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Видатки на відрядження | 280 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Матеріали, інвентар, будівництво, | 290 | | | | | |капітальний ремонт та заходи | | | | | | |спеціального призначення, що мають| | | | | | |загальнодержавне значення | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Оплата комунальних послуг та | 300 | | | | | |енергоносіїв | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Дослідження і розробки, видатки | 310 | | | | | |державного (регіонального) | | | | | | |значення | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Виплата процентів (доходу) за | 320 | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Субсидії і поточні трансферти | 330 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Кредитування | 340 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Внутрішнє кредитування | 350 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надання внутрішніх кредитів | 360 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Повернення внутрішніх кредитів | 370 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зовнішнє кредитування | 380 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надання зовнішніх кредитів | 390 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Повернення зовнішніх кредитів | 400 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Операційні видатки - усього | 410 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |I. Чистий потік від операційної | 420 | | | | | |діяльності (220-410) | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| | II. Інвестиційна діяльність | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інвестиційні доходи | 430 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інвестиційні видатки | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Капітальні видатки | 440 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Придбання основного капіталу | 450 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Придбання обладнання і предметів | 460 | | | | | |довгострокового користування | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Капітальне будівництво (придбання)| 470 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Капітальний ремонт | 480 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Реконструкція та реставрація | 490 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Створення державних запасів і | 500 | | | | | |резервів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Придбання землі і нематеріальних | 510 | | | | | |активів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Капітальні трансферти | 520 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інвестиційні видатки - усього | 530 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |II. Чистий потік від інвестиційної| 540 | | | | | |діяльності (430-530) | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| | III. Нерозподілені видатки | 550 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |III. Чистий потік від операційної | 560 | | | | | |та інвестиційної діяльності | | | | | | |(420+540-550) | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| | IV. Фінансова діяльність | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Запозичення | 570 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Внутрішні запозичення | 580 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Довгострокові зобов'язання | 590 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Середньострокові зобов'язання | 600 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Короткострокові зобов'язання та | 610 | | | | | |векселі | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші зобов'язання | 620 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зовнішні запозичення | 630 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Довгострокові зобов'язання | 640 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Середньострокові зобов'язання | 650 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Короткострокові зобов'язання та | 660 | | | | | |векселі | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші зобов'язання | 670 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Погашення | 680 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Внутрішні зобов'язання | 690 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Довгострокові зобов'язання | 700 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Середньострокові зобов'язання | 710 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Короткострокові зобов'язання та | 720 | | | | | |векселі | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші зобов'язання | 730 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зовнішні зобов'язання | 740 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Довгострокові зобов'язання | 750 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Середньострокові зобов'язання | 760 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Короткострокові зобов'язання та | 770 | | | | | |векселі | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші зобов'язання | 780 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від приватизації | 790 | | | | | |державного майна | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від приватизації | 800 | | | | | |державного майна (крім об'єктів, | | | | | | |для яких передбачено окремий | | | | | | |розподіл коштів відповідно до | | | | | | |Державної програми приватизації на| | | | | | |2000-2002 роки) та інших | | | | | | |надходжень, безпосередньо | | | | | | |пов'язаних з процесом приватизації| | | | | | |та кредитування підприємств | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від приватизації | 810 | | | | | |об'єктів незавершеного | | | | | | |будівництва, що споруджувались | | | | | | |відповідно до Чорнобильської | | | | | | |будівельної програми | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Надходження від приватизації | 820 | | | | | |підприємств, що належать до сфери | | | | | | |управління Міністерства оборони | | | | | | |України | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Понадпланові надходження від | 830 | | | | | |приватизації державного майна з | | | | | | |урахуванням можливого заміщення | | | | | | |інших джерел фінансування | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Фінансування за активними | 840 | | | | | |операціями | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зміни обсягів депозитів і цінних | 850 | | | | | |паперів, що використовуються для | | | | | | |управління ліквідністю | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Повернення бюджетних коштів з | 860 | | | | | |депозитів, надходження внаслідок | | | | | | |продажу/пред'явлення цінних | | | | | | |паперів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Розміщення бюджетних коштів на | 870 | | | | | |депозитах або придбання цінних | | | | | | |паперів | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зміни обсягів бюджетних коштів | 880 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |На початок періоду | 890 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |На кінець періоду | 900 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Інші розрахунки | 910 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Фінансування за рахунок коштів | 920 | | | | | |єдиного казначейського рахунку | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Зміни обсягів товарно-матеріальних| 930 | | | | | |цінностей | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |На початок періоду | 940 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |На кінець періоду | 950 | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |IV. Чистий потік від фінансової | 960 | | | | | |діяльності (570-680+790+840) | | | | | | |----------------------------------+-----+-------+------+-------+------| |Загальний чистий потік від | 970 | | | | | |загальної діяльності | | | | | | |(420+540-550+960) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
_______________
* заповнюється при складанні річної звітності
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної казначейської служби N 50 ( v0050840-11 ) від
02.03.2011 }

Додаток 4
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Доходи
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххххххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II. Видатки
II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники |Загальний | фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |-----------+--------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III. Кредитування
III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Показники | Загальний |Спеціальний| Разом, | | класифікації | | фонд, | фонд, | виконано | |( v0011201-11 ) | | виконано | виконано |за звітний | | | |за звітний |за звітний | період | | | | період | період | (рік) | | | | (рік) | (рік) | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | хххххх | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Усього | | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України

Додаток 5
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Доходи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за |виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | хххххххх | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II Видатки
II.1 Видатки за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0011201-11 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за | відкрито |направлено|виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний |асигнувань|відкритих | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |за звітний|асигнувань|звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період | на | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |здійснення| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | видатків | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |за звітний| |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | період | | змін | | | змін | | | | | | | | | | (рік) | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | ххххххх | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II.2 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за |виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених | (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III Кредитування державного бюджету
III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0011201-11 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за | відкрито |направлено|виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний |асигнувань|відкритих | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |за звітний|асигнувань|звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період | на | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |здійснення| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | видатків | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |за звітний| |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | період | | змін | | | змін | | | | | | | | | | (рік) | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | ххххххх | | | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за |виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| | план на | план за |виконано| план на |виконано| план на |виконано| | | |звітний рік| звітний | за |звітний рік| за |звітний рік| за | | | | з | період |звітний | з |звітний | з |звітний | | | |урахуванням| (рік) з | період |урахуванням| період |урахуванням| період | | | | внесених |урахуванням| (рік) | внесених | (рік) | внесених | (рік) | | | | змін | внесених | | змін | | змін | | | | | | змін | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+----------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Показники | Загальний |Спеціальний| Разом, | | класифікації | | фонд, | фонд, | виконано | |( v0011201-11 ) | | виконано | виконано |за звітний | | | |за звітний |за звітний | період | | | | період | період | (рік) | | | | (рік) | (рік) | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | хххххх | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Усього | | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено| план на | план за |виконано|затверджено| план на |виконано|затверджено| план на |виконано| | | | Верховною |звітний рік| звітний | за | Верховною |звітний рік| за | Верховною |звітний рік| за | | | | Радою | з | період |звітний | Радою | з |звітний | Радою | з |звітний | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період |України на |урахуванням| період |України на |урахуванням| період | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |звітний рік| внесених | (рік) |звітний рік| внесених | (рік) | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | хххххх | | | | | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України

Додаток 6
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Доходи
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххххххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II. Видатки
II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
II. Видатки
II.2 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(20 Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III. Кредитування
III.1 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
III.2 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Показники | Загальний |Спеціальний| Разом, | | класифікації | | фонд, | фонд, | виконано | |( v0011201-11 ) | | виконано | виконано |за звітний | | | |за звітний |за звітний | період | | | | період | період | (рік) | | | | (рік) | (рік) | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | хххххх | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Усього | | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
________________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0011201-11 )
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | класифікації | |--------------------+--------------------+--------------------| |( v0011201-11 )| |затверджено|виконано|затверджено|виконано|затверджено|виконано| | | | Верховною | за | Верховною | за | Верховною | за | | | | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | Радою АРК |звітний | | | | та | період | та | період | та | період | | | | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | місцевими | (рік) | | | | радами на | | радами на | | радами на | | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | змін | | змін | | змін | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | хххххх | | | | | | | | |---------------+----------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------| | |Усього | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України

Додаток 7
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
02.03.2011 N 50)
( v0050840-11 )

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
станом на 1 _________________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані фінансові| | класифікації | |--------------------------------------+----------------------------------------------|зобов'язання на кінець | | ( v0011201-11 ) | | на | на кінець звітного |списана | на | на кінець звітного періоду |списана | звітного періоду | | | |початок | періоду (року) | за |початок | (року) | за | (року) | |-------------------------------| |звітного|--------------------|період з|звітного|----------------------------|період з|-----------------------| | програмної | економічної | | року, |усього | з неї |початку | року, |усього | з неї: |початку |усього | з них | | класифікації | класифікації | | усього | |прострочена |звітного| усього | |--------------------|звітного| | кредиторська | | видатків та | видатків | | | | | року | | |прострочена |термін | року | |заборгованість | | кредитування | бюджету | | | | | | | | |оплати | | | | | державного |( v0011201-11 )| | | | | | | | |якої не| | | | | бюджету | | | | | | | | | |настав | | | | |( v0011201-11 )| | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | ххххххх | |Доходи(*) | | | | | | | | х | | х | х | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | хххх | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ), з виведенням
підрахункових сум по них.
_______________
(*) Заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету
в частині власних надходжень.
Міністр фінансів України(1) _____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) _____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової звітності _____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України.
II. Інформація про заборгованість розпорядників
та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фінансові | | класифікації | | заборгованість | заборгованість | зобов'язання на кінець | | ( v0011201-11 ) | | | | звітного періоду (року) | |-------------------------------| |-----------------+-----------------+--------------------------| | програмної | економічної | | на | на | на | на |усього(*) | з них | | класифікації | класифікації | |початок | кінець |початок | кінець | | кредиторська | | видатків та | видатків | |звітного|звітного|звітного|звітного| |заборгованість | | кредитування | бюджету та | | року |періоду | року |періоду | | | | державного | класифікації | | | (року) | | (року) | | | | бюджету | кредитування | | | | | | | | |( v0011201-11 )| бюджету | | | | | | | | | |( v0011201-11 )| | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | ххххххх | | | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | |усього | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | |---------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+----------+---------------| | | хххх | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ) та класифікації
кредитування бюджету ( v0011201-11 ), з виведенням підрахункових
сум по них.
_______________
(*) При складанні річного звіту графа 8 за кодами
класифікації кредитування ( v0011201-11 ) не заповнюється.
Міністр фінансів України(1) _____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) _____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової звітності _____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України.
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України.
{ Додаток 7 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 50
( v0050840-11 ) від 02.03.2011 }

Додаток 8
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених видатків
Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------- |Код програмної |Код економічної|Показники |План на| План на |Фактично|Касові | | класифікації | класифікації | |звітний|звітний рік|виділено|видатки| | видатків та | видатків | | рік | з | коштів | за | | кредитування | бюджету(*) | | |урахуванням| за |звітний| | бюджету |( v0011201-11 )| | | внесених |звітний |період | |( v0011201-11 )| | | | змін | період |(рік) | | | | | | | (рік) | | |---------------+---------------+----------+-------+-----------+--------+-------| | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------+---------------+----------+-------+-----------+--------+-------| | ххххххх | | | | | | | |---------------+---------------+----------+-------+-----------+--------+-------| | | хххх | | | | | | |---------------+---------------+----------+-------+-----------+--------+-------| | | |Усього | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) заповнюється відповідно до переліку захищених статей
видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого
Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ), а за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування бюджету ( v0011201-11 ), які
є захищеними, заповнюється в розрізі всіх кодів економічної
класифікації видатків ( v0011201-11 )
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України

Додаток 9
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду
Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | КПК | КЕКВ | Найменування |Затверджено| Дата і |Передбачено| План на | Асигнування, |Касові | Залишок | |( v0011201-11 )|( v0011201-11 )| відомчої | Верховною | номер | актами |звітний рік| отримані |видатки|невикористаних| | | або КККБ | класифікації | Радою | акта | Кабінету | з | розпорядниками за | за |асигнувань на | | |( v0011201-11 )| видатків |України на |Кабінету | Міністрів |урахуванням| звітний період |звітний| кінець | | | | державного |звітний рік|Міністрів| України | внесених | (рік) |період | звітного | | | | бюджету | з | України | | змін |-------------------| (рік) | періоду | | | |( v0011201-11 )|урахуванням| | | |усього | у тому | | (року) | | | | | внесених | | | | | числі, на | | | | | | | змін | | | | | умовах | | | | | | | | | | | |повернення | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | | |Затверджено | | х | | х | х | х | х | х | | | |Законом України| | | | | | | | | | | |"Про Державний | | | | | | | | | | | |бюджет України | | | | | | | | | | | |на 20__ рік" | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | | |Видано за | х | х | | | | | | | | | |актами Кабінету| | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | |України - | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | | |у тому числі по| х | | | | | | | | | | |відомствах: | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | ххххххх | | | х | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+--------------| | | хххх | | х | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний звіт підписується заступником голови Державного
казначейства України

Додаток 10
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про стан державного боргу
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Державний внутрішній борг
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Класифікація боргу за|Державний внутрішній| | класифікації | типом кредитора | борг | | ( v0011201-11 ) | ( v0011201-11 ) | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 200000 |Внутрішній борг | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 210000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |з бюджетів різних | | | |рівнів та державних | | | |фондів | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 211000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |з державних фондів | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 212000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |з бюджетів вищих | | | |рівнів | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 213000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |з бюджетів нижчих | | | |рівнів | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 220000 |Заборгованість перед | | | |банківськими | | | |установами | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 221000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |від Національного | | | |банку України | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 222000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |від інших банків | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 23000 |Заборгованість перед | | | |іншими органами | | | |управління | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 231000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |від інших фінансових | | | |установ | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 232000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |від нефінансових | | | |державних | | | |підприємств | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 233000 |Заборгованість за | | | |позиками, одержаними | | | |від нефінансового | | | |приватного сектору | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 234000 |Інша внутрішня | | | |заборгованість | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 240000 |Внутрішня | | | |заборгованість, не | | | |віднесена до інших | | | |категорій | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 250000 |Коригування, | | | |пов'язане із змінами | | | |обсягів депозитів, | | | |цінних паперів та | | | |різницею у вартісних | | | |оцінках | | | |вищезазначених статей| | |---------------------+---------------------+--------------------| | |Разом внутрішній борг| | ------------------------------------------------------------------
II. Державний зовнішній борг
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної | Класифікація | Державний зовнішній борг | | класифікації |боргу за типом |-------------------------------| |( v0011201-11 ) | кредитора | у дол. |у національній | | |( v0011201-11 )|еквіваленті по | валюті | | | |курсу на звітну| | | | | дату | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 300000 |Зовнішній борг | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 310000 |Заборгованість | | | | |за позиками, | | | | |одержаними від | | | | |міжнародних | | | | |фінансових | | | | |організацій | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 320000 |Заборгованість | | | | |за позиками, | | | | |одержаними від | | | | |органів | | | | |управління | | | | |іноземних | | | | |держав | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 330000 |Заборгованість | | | | |за позиками, | | | | |одержаними від | | | | |іноземних | | | | |комерційних | | | | |банків | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 340000 |Заборгованість | | | | |за позиками, | | | | |одержаними від | | | | |постачальників | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 350000 |Зовнішня | | | | |заборгованість,| | | | |не віднесена | | | | |до інших | | | | |категорій | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 360000 |Коригування, | | | | |пов'язане із | | | | |змінами обсягів| | | | |депозитів, | | | | |цінних паперів | | | | |та різницею у | | | | |вартісних | | | | |оцінках | | | | |вищезазначених | | | | |статей | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | |Разом зовнішній| | | | |борг | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Усього державний борг за типом кредитора | | ------------------------------------------------------------------
III. Державний внутрішній борг
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Класифікація боргу за|Державний внутрішній| | класифікації | типом боргового | борг | | ( v0011201-11 ) | зобов'язання | | | | ( v0011201-11 ) | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 400000 |Внутрішній борг | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 410000 |Заборгованість за | | | |довгостроковими | | | |зобов'язаннями | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 420000 |Заборгованість за | | | |середньостроковими | | | |зобов'язаннями | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 430000 |Заборгованість за | | | |короткостроковими | | | |зобов'язаннями і | | | |векселями | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 440000 |Заборгованість за | | | |іншими внутрішніми | | | |зобов'язаннями | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 450000 |Коригування, | | | |пов'язане із змінами | | | |обсягів депозитів, | | | |цінних паперів та | | | |різницею у вартісних | | | |оцінках | | | |вищезазначених | | | |статей | | |---------------------+---------------------+--------------------| | |Разом внутрішній | | | |борг | | ------------------------------------------------------------------
IV. Державний зовнішній борг
------------------------------------------------------------------ | Код бюджетної |Класифікація боргу| Державний зовнішній борг | | класифікації |за типом боргового|-----------------------------| |( v0011201-11 )| зобов'язання | у дол. |у національній| | | ( v0011201-11 ) | еквіваленті | валюті | | | | по курсу на | | | | | звітну дату | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 500000 |Зовнішній борг | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 510000 |Заборгованість за | | | | |довгостроковими | | | | |зобов'язаннями | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 520000 |Заборгованість за | | | | |середньостроковими| | | | |зобов'язаннями | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 530000 |Заборгованість за | | | | |короткостроковими | | | | |зобов'язаннями і | | | | |векселями | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 540000 |Заборгованість за | | | | |іншими зовнішніми | | | | |зобов'язаннями | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | 550000 |Коригування, | | | | |пов'язане із | | | | |змінами обсягів | | | | |депозитів, цінних | | | | |паперів та | | | | |різницею у | | | | |вартісних оцінках | | | | |вищезазначених | | | | |статей | | | |---------------+------------------+--------------+--------------| | |Разом зовнішній | | | | |борг | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Усього державний борг за типом боргового зобов'язання| | ------------------------------------------------------------------
Довідково: Умовний (гарантований державою) борг України
------------------------------------------------------------------ | Класифікація боргу | Гарантований державою борг | | |------------------------------------------| | |у дол. еквіваленті по| у національній | | |курсу на звітну дату | валюті | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |I. Внутрішній борг | х | | |---------------------+---------------------+--------------------| |II. Зовнішній борг | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Разом умовний борг | х | | |(I + II) | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 119 ( v0119840-11 ) від 10.05.2011 }

Додаток 11
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про операції щодо державних гарантійних зобов'язань
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Назва | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Курсова | Сума простроченої | | |позичальника | заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | різниця по | заборгованості перед | | | | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | простроченій | державним бюджетом за | | | | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими |заборгованості| кредитами, наданими | | | | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | перед | підприємствам за рахунок | | | |коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою| державним |коштів, залучених державою| | | | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | бюджетом за | та/або під державні | | | | гарантії, на початок | гарантії, що виникла за | гарантії, погашена за |гарантії, списана протягом| іноземними | гарантії, на кінець | | | | звітного року | звітний період (рік) | звітний період (рік) | звітного періоду (року) |кредитами, яка| звітного періоду (року) | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| виникла за |--------------------------| | | | в іноземній | у | в іноземній | у | в іноземній | у | в іноземній | у |звітний період| в іноземній | у | | | | валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| (рік) | валюті |національній| | | | | валюті по | | валюті по | | валюті по | | валюті по | | | валюті по | | | |-------------| курсу на |-------------| курсу на |-------------| курсу на |-------------| курсу на | |-------------| курсу на | | | | код |сума | початок | код |сума | дату | код |сума | дату | код |сума | дату | | код |сума | кінець | | | |валюти | | звітного |валюти | | виникнення |валюти | |зарахування |валюти | |зарахування | |валюти | | звітного | | | | | | року | | | | | | до | | | до | | | | періоду | | | | | | | | | | | |держбюджету | | |держбюджету | | | | (року) | |--+-------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |--+-------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+-------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| |Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації: | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| |Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| |Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України

Додаток 12
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
про надані державні гарантії
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Гарантія | Обсяг гарантії | | |позичальника |(N та дата|---------------------------------------------------| | | | угоди, | в іноземній | у |Додаткові зобов'язання,| | | |договору) | валюті |національній | що гарантуються | | | | |-------------| валюті | | | | | | код |сума | | | | | | |валюти | | | | |--+-------------+----------+-------+-----+-------------+-----------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+-------------+----------+-------+-----+-------------+-----------------------| | | | | | | | | |--+-------------+----------+-------+-----+-------------+-----------------------| | | | | | | | | |----------------+----------+-------+-----+-------------+-----------------------| |Разом: | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України

Додаток 13
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
про здійснені операції з державним боргом
за _____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Зміст | Період | Код відомчої | Код | Код | Код |Код економічної|Код програмної |Сума | |операції |проведення | класифікації | класифікації | класифікації |функціональної | класифікації | класифікації | | | | | видатків та | фінансування | фінансування | класифікації | видатків | видатків та | | | | | кредитування | бюджету за | бюджету за | видатків та | бюджету | кредитування | | | | | державного | типом |типом боргового| кредитування |( v0011201-11 )| державного | | | | | бюджету | кредитора | зобов'язання | бюджету | | бюджету | | | | |( v0011201-11 )|( v0011201-11 )|( v0011201-11 )|( v0011201-11 )| |( v0011201-11 )| | |---------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+-----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, місячний та квартальний звіти підписуються заступником
голови Державного казначейства України

Додаток 14
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
про стан боргу місцевих бюджетів
за 20__ рік

Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.коп.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код бюджетної |Класифікація боргу|Разом | у тому числі: | | класифікації |за типом боргового| |--------------------------------------------------------------------| |( v0011201-11 )| зобов'язання | | Кредити |Позички|Облігації,|Векселі |Позички | Інші | | | ( v0011201-11 ) | |--------------| ЄКР | емітовані| |місцевих|зобов'язання(*) | | | | |Усього |з них | |місцевими | |бюджетів| | | | | | |надані| | органами | | інших | | | | | | | до | | влади | | рівнів | | | | | | | 2001 | | | | | | | | | | | року | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| |Внутрішній борг місцевих бюджетів | | | | | | | | | |----------------------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 400000 |Внутрішній борг | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 410000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |довгостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 420000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |середньостроковими| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 430000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |короткостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями і | | | | | | | | | | |векселями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 440000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |іншими внутрішніми| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 450000 |Коригування, | | | | | | | | | | |пов'язане із | | | | | | | | | | |змінами обсягів | | | | | | | | | | |депозитів, цінних | | | | | | | | | | |паперів та | | | | | | | | | | |різницею у | | | | | | | | | | |вартісних оцінках | | | | | | | | | | |вищезазначених | | | | | | | | | | |статей | | | | | | | | | |----------------------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| |Зовнішній борг місцевих бюджетів | | | | | | | | | |----------------------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 500000 |Зовнішній борг | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 510000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |довгостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 520000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |середньостроковими| | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 530000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |короткостроковими | | | | | | | | | | |зобов'язаннями і | | | | | | | | | | |векселями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 540000 |Заборгованість за | | | | | | | | | | |іншими зовнішніми | | | | | | | | | | |зобов'язаннями | | | | | | | | | |---------------+------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| | 550000 |Коригування, | | | | | | | | | | |пов'язане із | | | | | | | | | | |змінами обсягів | | | | | | | | | | |депозитів, цінних | | | | | | | | | | |паперів та | | | | | | | | | | |різницею у | | | | | | | | | | |вартісних оцінках | | | | | | | | | | |вищезазначених | | | | | | | | | | |статей | | | | | | | | | |----------------------------------+------+-------+------+-------+----------+--------+--------+----------------| |Усього борг місцевих бюджетів за | | | | | | | | | |типом боргового зобов'язання | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Розшифровка графи 10 надається у пояснювальній записці
Міністр фінансів України(1) ____________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) ____________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності ____________
(підпис)

Додаток 15
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про виконання показників розподілу видатків
Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Код функціо-| Найменування згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд |Разом| | програмної | нальної | з відомчою і |---------------------------------------------+---------------------------------------------| | |класифікації|класифікації| програмною |усього| видатки | з них: |видатки |усього| видатки | з них: |видатки | | |видатків та |видатків та | класифікаціями | |споживання|------------------|розвитку| |споживання|------------------|розвитку| | |кредитування|кредитування| видатків та | | |оплата|комунальні | | | |оплата|комунальні | | | | державного | бюджету | кредитування | | |праці |послуги та | | | |праці |послуги та | | | | бюджету | | державного бюджету | | | |енергоносії| | | | |енергоносії| | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | ххххххх | хххх | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |Усього: | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 15 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }

Додаток 16
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про повернення кредитів
до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Код функціо-| Найменування згідно | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - усього | | програмної | нальної | з відомчою і |---------------------------+---------------------------+---------------------------| |класифікації|класифікації| програмною |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |видатків та |видатків та | класифікаціями | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |кредитування|кредитування| видатків та | | | | | | | | | | | державного | бюджету | кредитування | | | | | | | | | | | бюджету | | державного бюджету | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------+------------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | ххххххх | хххх | | | | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | |Усього: | | | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 16 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }

Додаток 17
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про використання коштів на централізовані заходи
між адміністративно-територіальними одиницями
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | Код |Найменування |Адміністративно-|Затверджено|Виконано| | програмної | згідно з | територіальні | Верховною |протягом| |класифікації| програмною | одиниці | Радою |звітного| |видатків та |класифікацією| |України на | періоду| |кредитування| видатків та | |звітний рік| (року) | | державного |кредитування | | з | | | бюджету* | державного | |урахуванням| | | | бюджету | | змін | | |------------+-------------+----------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-------------+----------------+-----------+--------| | | | | | | |------------+-------------+----------------+-----------+--------| |Усього: | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* перелік кодів програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету наводиться відповідно до закону
України про Державний бюджет України на відповідний рік
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 17 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }

Додаток 18
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ЗВІТ
про використання коштів на здійснення правосуддя
в розрізі місцевих та апеляційних судів
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Код функціо-|Найменування згідно з| Загальний фонд | Спеціальний фонд |Разом| | програмної | нальної | програмною |---------------------------------------------+---------------------------------------------| | |класифікації|класифікації| класифікацією |усього| видатки | з них: |видатки |усього| видатки | з них: |видатки | | |видатків та |видатків та | видатків та | |споживання|------------------|розвитку| |споживання|------------------|розвитку| | |кредитування|кредитування| кредитування | | |оплата|комунальні | | | |оплата|комунальні | | | | державного | бюджету |державного бюджету та| | |праці |послуги та | | | |праці |послуги та | | | | бюджету | | найменування суду | | | |енергоносії| | | | |енергоносії| | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | ххххххх | хххх | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | |------------+------------+---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |Усього: | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |затверджено Верховною| | | | | | | | | | | | | | |Радою України на | | | | | | | | | | | | | | |звітний рік з | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням змін | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+------+----------+------+-----------+--------+------+----------+------+-----------+--------+-----| | | |виконано за звітний | | | | | | | | | | | | | | |період (рік) | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 18 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }

Додаток 19
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400
(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
від 29.06.2011 N 168)
( v0168840-11 )

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних
трансфертів (дотації вирівнювання з державного
бюджету і коштів, що передаються до державного
бюджету, додаткової дотації) та інших показників
міжбюджетних відносин Державного бюджету
України з місцевими бюджетами
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Код |Назва місцевого |Розрахунковий| Міжбюджетні трансферти | |бюджету| бюджету | обсяг |-------------------------------------------------------------------------------------------| | |адміністративно-| доходів, що |Дотація вирівнювання з державного |Кошти, що передаються до державного|Додаткова дотація з | | | територіальної |враховуються | бюджету | бюджету | державного бюджету | | | одиниці | при | | |місцевим бюджетам на| | | | визначенні | | |забезпечення виплат,| | | |міжбюджетних | | | пов'язаних із | | | | трансфертів | | | підвищенням рівня | | | | | | | оплати праці | | | | | | | працівників | | | | | | | бюджетної сфери, в | | | | | | | тому числі на | | | | | | | підвищення | | | | | | | посадового окладу | | | | | | | працівника першого | | | | | | | тарифного розряду | | | | | | | Єдиної тарифної | | | | | | | сітки та виплату | | | | | | |допомоги випускникам| | | | | | | вищих навчальних | | | | | | | закладів, які | | | | | | | здобули освіту за |
| | | | | | напрямами і | | | | | | | спеціальностями | | | | | | | медичного та | | | | | | | фармацевтичного | | | | | | | профілю | | | | |----------------------------------+-----------------------------------+--------------------| | | | |затверджено| норматив |виконано|затверджено| норматив |виконано|затверджено|виконано| | | | | Верховною | щоденного | | Верховною | щоденного | | Верховною | | | | | | Радою |відрахування | | Радою | відрахування | | Радою | | | | | |України на |(у відсотках | |України на | (у відсотках | |України на | | | | | |звітний рік| від обсягу | |звітний рік| від | |звітний рік| | | | | | з |надходжень на| | з |розрахункового| | з | | | | | |урахуванням| території | |урахуванням|обсягу доходів| |урахуванням| | | | | | змін | Автономної | | змін | загального | | змін | | | | | | | Республіки | | |фонду місцевих| | | | | | | | | Крим, | | | бюджетів, що | | | | | | | | | областей та | | | враховуються | | | | | | | | | міста | | |при визначенні| | | | | | | | | Севастополя | | | міжбюджетних | | | | | | | | | доходів | | | трансфертів) | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | | | |бюджету, що є| | | | | | | | | | | | джерелом | | | | | | | | | | | |перерахування| | | | | | | | | | | | дотацій, та | | | | | | | | | | | | коштів, що | | | | | | | | | | | |передаються з| | | | | | | | | | | | місцевих | | | | | | | | | | | | бюджетів до | | | | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | | | | бюджету) | | | | | | | |-------+----------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----------+--------------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------+----------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----------+--------------+--------+-----------+--------| | | | | | | | | | | | | |-------+----------------+-------------+-----------+-------------+--------+-----------+--------------+--------+-----------+--------| |Усього:| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) _________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства
України(2) _________________
(підпис)

Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності _________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 19 в редакції Наказів Державної казначейської служби
N 27 ( v0027840-11 ) від 10.02.2011, N 168 ( v0168840-11 ) від
29.06.2011 }

Додаток 20
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання показників міжбюджетних трансфертів
(додаткових дотацій та субвенцій)
з Державного бюджету України місцевим бюджетам
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------- |Код бюджету|Назва місцевого | Додаткова | Субвенції з державного | | | бюджету | дотація з | бюджету* | | |адміністративно-|державного |------------------------| | | територіальної | бюджету | Субвенція | Субвенція | | | одиниці | на:* |загального |спеціального| | | | | фонду на: | фонду на: | |-----------+----------------+-----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------+----------------+-----------+-----------+------------| | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+------------| | |затверджено | | | | | |Верховною Радою | | | | | |України на | | | | | |звітний рік з | | | | | |урахуванням змін| | | | | |----------------+-----------+-----------+------------| | |виконано за | | | | | |звітний період | | | | | |(рік) | | | | |-----------+----------------+-----------+-----------+------------| | | | | | | |-----------+----------------+-----------+-----------+------------| | | | | | | |-----------+----------------+-----------+-----------+------------| | |Усього: | | | | | |----------------+-----------+-----------+------------| | |затверджено | | | | | |Верховною Радою | | | | | |України на | | | | | |звітний рік з | | | | | |урахуванням змін| | | | | |----------------+-----------+-----------+------------| | |виконано за | | | | | |звітний період | | | | | |(рік) | | | | -------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Додаток 20 в редакції Наказу Державної казначейської служби N 27
( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }

Додаток 21
до наказу Державного
казначейства України
29.10.2010 N 400

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кредитів (позик), що залучаються державою
до спеціального фонду Державного бюджету України
від іноземних держав, банків і міжнародних
фінансових організацій для реалізації
інвестиційних програм (проектів)
за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
--------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | Назва |Загальний| Код |Найменування | Обсяг | Сума | |кредитора та | валюти, в | обсяг | програмної | згідно з | залучення |залученого| |інвестиційної| якій | кредиту |класифікації| програмною | кредиту | кредиту | | програми |залучається|(позики) |видатків та |класифікацією|(позики) на| (позики) | |(проекту), що| кредит |(одиниць)|кредитування| видатків та |звітний рік|за звітний| |реалізується | (позика) | | державного |кредитування | з | період | | за рахунок | | | бюджету* | державного |урахуванням| (рік) | | кредиту | | | | бюджету | змін | | | (позики)* | | | | | | | |-------------+-----------+---------+------------+-------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-----------+---------+------------+-------------+-----------+----------| | | | | ххххххх | | | | |-------------+-----------+---------+------------+-------------+-----------+----------| |Усього: | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* перелік кредиторів та інвестиційних програм (проектів), що
реалізуються за рахунок кредиту (позики) і кодів програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету
наводяться відповідно до закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік
Міністр фінансів України(1) __________________________
(підпис)
Голова (заступник голови)
Державного казначейства України(2) __________________________
(підпис)
Директор Департаменту
консолідованої
фінансової звітності __________________________
(підпис)
_______________
(1) Річний звіт підписується Міністром фінансів України
(2) Річний звіт підписується головою Державного казначейства
України, квартальний звіт підписується заступником голови
Державного казначейства України
{ Наказ доповнено Додатком 21 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 27 ( v0027840-11 ) від 10.02.2011 }вгору