Документ v039u710-11, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним
поданням 55 народних депутатів України щодо офіційного
тлумачення положень частин першої, другої, третьої
статті 141 Конституції України в системному зв'язку
з положеннями частини другої статті 5, статті 7,
частини другої статті 19, частини першої статті 38,
частини першої статті 58, частини першої
статті 140 Конституції України

м. Київ Справа N 2-39/2011
7 вересня 2011 року
N 39-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича - доповідача, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 55 народних
депутатів України щодо офіційного тлумачення положень
частин першої, другої, третьої статті 141 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в системному зв'язку з положеннями частини другої
статті 5, статті 7, частини другої статті 19, частини першої
статті 38, частини першої статті 58, частини першої статті 140
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А.А. та дослідивши
матеріали конституційного подання, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 55 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої,
другої, третьої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
системному зв'язку з положеннями частини другої статті 5,
статті 7, частини другої статті 19, частини першої статті 38,
частини першої статті 58, частини першої статті 140 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) з метою з'ясувати строк повноважень
Київського міського голови Черновецького Л.М., депутатів Київської
міської ради шостого скликання, обраних на позачергових виборах
25 травня 2008 року, депутатів Тернопільської обласної ради
шостого скликання, обраних на позачергових виборах 15 березня
2009 року, та визначити дату проведення чергових виборів вказаних
представницьких органів.
На думку авторів клопотання, необхідність в офіційному
тлумаченні зазначених положень виникла у зв'язку з тим, що
редакцію статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) відповідно
до Закону України "Про внесення змін до Конституції України щодо
проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 1 лютого
2011 року N 2952-VI ( 2952-17 ) було змінено, проте строк
повноважень Київського міського голови Черновецького Л.М.,
депутатів Київської міської ради шостого скликання, обраних на
позачергових виборах 25 травня 2008 року, депутатів Тернопільської
обласної ради шостого скликання, обраних на позачергових виборах
15 березня 2009 року, не визначено. Разом з тим, як наголошує
суб'єкт права на конституційне подання, у пункті 5 розділу XIV
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" від 10 липня 2010 року N 2487-VI ( 2487-17 ) закріплено, що
чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться всіх без винятку
сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських,
районних у місті, районних та обласних рад, крім виборів
Київського міського голови, Київської міської ради та
Тернопільської обласної ради.
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо
відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з
прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України
процесуальної ухвали від 25 серпня 2011 року про відмову у
відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі
пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), виходить з такого.
Конституційний Суд України повноважний розглядати лише ті
питання, які йому підвідомчі відповідно до положень статті 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Зі змісту конституційного подання вбачається, що 55 народних
депутатів України фактично просять роз'яснити порядок застосування
положень частин першої, другої, третьої статті 141 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) щодо обчислення строків повноважень
названих представницьких органів та встановлення дати проведення
їх чергових виборів.
Конституційний Суд України в Ухвалі від 31 березня 2010 року
N 15-у/2010 ( v015u710-10 ) зазначив, "що офіційне тлумачення і
застосування правових норм є різними видами юридичної діяльності.
Офіційним тлумаченням вважається діяльність компетентного органу
державної влади щодо з'ясування і роз'яснення волі законодавця,
матеріалізованої в нормі права (усвідомлення та роз'яснення смислу
норм права з метою найбільш правильної їх реалізації).
Правозастосовна діяльність полягає в індивідуалізації правових
норм щодо конкретних суб'єктів і конкретних випадків, тобто в
установленні фактичних обставин справи і підборі правових норм,
які відповідають цим обставинам. Пошук та аналіз таких норм з
метою їх застосування до конкретного випадку є складовою
правозастосування. Надання консультацій чи роз'яснень з цього
приводу не належить до повноважень Конституційного Суду України"
(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини) ( v015u710-10 ).
Отже, порушені у конституційному поданні питання непідвідомчі
Конституційному Суду України, що є підставою для відмови у
відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 45, 50 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо
офіційного тлумачення положень частин першої, другої, третьої
статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в системному зв'язку
з положеннями частини другої статті 5, статті 7, частини другої
статті 19, частини першої статті 38, частини першої статті 58,
частини першої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР )
згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору