Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол від 04.06.2009399
Документ v0399282-09, поточна редакція — Прийняття від 04.06.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2009 N 399

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.03.2001 за N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(Протокол від 04.06.2009 N 19 додається) щодо:
1.1 анулювання ліцензій МОЗ, виданих на провадження
господарської діяльності з медичної практики: приватному
підприємству "Народна медицина та валеологія" (ліцензія від
09.03.2006 серії АВ N 049633, ідентифікаційний код 33974238,
місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпропетровськ, вул.
Гусенка, 13) та підприємству "К.Артель" Кіровоградської обласної
організації Української спілки ветеранів Афганістану
(Воїнів-інтернаціоналістів) (ліцензія від 17.11.2006 серії АВ
N 300522, ідентифікаційний код 31703816, місцезнаходження
юридичної особи: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 31/36), на
підставі Актів про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктами господарювання для одержання
ліцензії;
1.2 видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ): приватному підприємству "Бактерин" (ідентифікаційний
код 20305405, місцезнаходження юридичної особи:
м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 65), приватному підприємству
"Бьюті Дент" (ідентифікаційний код 34916884, місцезнаходження
юридичної особи: м. Дніпропетровськ, пр-т газети "Правда", 56),
ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія" (ідентифікаційний код 24984998,
місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпропетровськ, площа
Жовтнева, 14), фізичній особі - підприємцю Павленко О.Б.
(ідентифікаційний номер 2576013066, місце проживання фізичної
особи: м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 12, кв. 116),
приватному багатопрофільному підприємству "Фірма "Дента"
(ідентифікаційний код 06394035, місцезнаходження юридичної особи:
м. Чернігів, вул. Щорса, 65-А), приватній стоматологічній фірмі
"Дента" (ідентифікаційний код 14233713, місцезнаходження юридичної
особи: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Сакко і Ванцетті, 10),
ТОВ "Оптима" (ідентифікаційний код 32174392, місцезнаходження
юридичної особи: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Переяславська, 27-А/2), приватному малому підприємству
"Міжнародний стоматологічний центр" (ідентифікаційний код
22827705, місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів, пр-т
Перемоги, 63), приватному підприємству "Юргіс-Дент"
(ідентифікаційний код 33336102, місцезнаходження юридичної особи:
м. Чернігів, вул. 1 Травня, 169, корп. 2, кв. 25), приватному
підприємству "Стоматологічна клініка лікаря Петренко"
(ідентифікаційний код 34913380, місцезнаходження юридичної особи:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Алгазіна, 60) та фізичній
особі - підприємцю Соколову В.І. (ідентифікаційний номер
2158504794, місце проживання фізичної особи: м. Кіровоград, пр-т
Правди, 1А, кв. 22);
1.3 видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ) комунальному закладу "Чернігівська обласна станція
переливання крові" Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний
код 02006886, місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів,
вул. Пирогова, 13).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.06.2009 N 399

ПРОТОКОЛ N 19
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
04.06.2009

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Банчук М.В., Жданова М.П., Коновалова Л.М.,
Бєлотєлов М.Г., Гарник Т.П., Зозовська Л.П.
Запрошені голови комісій по перевірках Торовець Л.Ю.,
Садова О.І., Філатова Л.А.
Порядок денний:
1. Про результати позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ПП "Народна медицина та валеологія"
2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Бактерин"
3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Бьюті Дент"
4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія"
5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Павленко О.Б.
6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним багатопрофільним підприємством "Фірма
"Дента"
7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватною стоматологічною фірмою "Дента"
8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Оптима"
9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним малим підприємством "Міжнародний
стоматологічний центр"
10. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Юргіс-Дент"
11. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Стоматологічна клініка лікаря Петренко"
12. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ) комунальним закладом "Чернігівська обласна станція
переливання крові" Чернігівської обласної ради
13. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Соколовим В.І.
14. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) підприємством "К.Артель" Кіровоградської обласної
організації Української спілки ветеранів Афганістану
(Воїнів-інтернаціоналістів)
15. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Банним А.В.
16. Про результати проведених планових та позапланових
перевірок в першому кварталі поточного року та здійснення контролю
за виконанням розпоряджень
Слухали Торовця Л.Ю.: - головного спеціаліста відділу
державного контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту
управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії: На підставі звернення ДП "Комітет з питань народної і
нетрадиційної медицини МОЗ України" від 14.04.2009 N 28/87-04-03
та на виконання наказу МОЗ України від 20.05.2009 N 191-Адм "Про
позапланову та планові перевірки дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
МОЗ з 27 по 28 травня 2009 р. було проведено позапланову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Народна медицина та валеологія"
(ідентифікаційний код 33974238, місцезнаходження юридичної особи
та адреса провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул.
Гусенка, 13), ліцензія МОЗ від 09.03.2006 серії АВ N 049633 видана
на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальностями: неврологія, народна та нетрадиційна медицина. Перевіркою встановлено наступне. Прибувши за адресою провадження діяльності:
м. Дніпропетровськ, вул. Гусенка, 13, комісія встановила, що за
зазначеною адресою розташований комунальний заклад "Міська
клінічна лікарня N 18". Головний лікар Шкільова В.А. зазначила, що договір оренди
приміщення ПП "Народна медицина та валеологія" з 1995 року по
теперішній час не укладався, таке підприємство на території
лікарні не знаходиться. Зазначений факт підтверджує лист від
21.05.2009 N 464 головного лікаря комунального закладу "Міська
клінічна лікарня N 18" Шкільової В.А. Комісії не вдалось розшукати директора підприємства
Веселовську Г.Г. Відповідно до зазначеного, комісією був складений "Акт про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 09.03.2006 серії
АВ N 049633, виданої ПП "Народна медицина та валеологія" на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Торовця Л.Ю.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я на II квартал 2009 року" та на виконання
наказу МОЗ України від 20.05.2009 N 191-Адм "Про позапланову та
планові перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 26 по 29 травня 2009 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Бактерин"
(ідентифікаційний код 20305405, місцезнаходження юридичної особи
та адреса провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча,
65), яке здійснює діяльність за ліцензією МОЗ України від
18.02.2008 серії АВ N 394609 за лікарськими спеціальностями:
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, урологія,
стоматологія. Перевіркою встановлено наступне. Первинна медична документація: "Медична карта
стоматологічного хворого" ф. N 043/о ( va302282-99 ), "Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о ( va302282-99 ),
"Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о ( va302282-99 ),
"Консультативний висновок спеціаліста" ф. N 028/о ( va302282-99 ),
"Медична карта амбулаторного хворого" ф. N 025/о ( va302282-99 ),
які затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"
та наказом МОЗ України від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про
доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ) та наказом МОЗ України від 29.12.2000 N 369
( v0369282-00 ) "Про затвердження форм медичної облікової
документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках
(амбулаторіях)" - не ведеться, що є порушенням вимог п. 2.3.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства
охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 р. N 38/63
( z0189-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Підприємство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2008 N 378 "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2008 N 1009/14276 (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство
проваджує господарську діяльність з медичної практики за
спеціальністю молодший спеціаліст з медичною освітою: сестринська
справа, яка не заявлена в ліцензії МОЗ України, що є порушенням
пункту 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У лікаря-акушера-гінеколога Головні А.Ю. прострочена
кваліфікаційна категорія, що є порушенням статті 74 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) та п. 2.1.2
та 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній договір на утилізацію розхідних матеріалів та
люмінесцентних ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету
Міністрів України N 440 ( 440-95-п ) від 20.06.95 р. "Про
затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" та пункту
2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Аптечка невідкладної медичної допомоги та аптечка для надання
невідкладної медичної допомоги у випадках ВІЛ-інфікування
відсутні, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом
МОЗ України від 17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ) (п. 2.3.1,
п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Медичні працівники підприємства не застраховані на випадок
ВІЛ-інфікування (п. 2.4.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Частина використаного медичного матеріалу не дезінфікується
(не повністю поглинуті в дезінфікуючий розчин одноразові гумові
рукавички), стікельця для взяття мазків на бактеріологічні
дослідження заходились в непристосованому місці для їх зберігання,
що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения" ( v0770400-85 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). Не надані документи, які свідчать про проведення стерилізації
інструментів, що є порушенням ГСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и
дезинфекция изделий медицинского назначения" ( v0770400-85 )
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). У медичних книжках (Сербін Ю.В., Головня А.Ю. та Жилюк О.В.)
відсутні відомості про щеплення проти гепатиту В, що є порушенням
вимог статей 21, 26 Закону України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Журнал вхідного та періодичного інструктажу персоналу з
техніки безпеки відсутній, що є порушенням статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та пунктів 6.3,
6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затверджений наказом
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ). ПП "Бактерин" проваджує господарську діяльність з медичної
практики з 1996 року, проте до теперішнього часу не акредитоване
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів
охорони здоров'я", що є порушенням вимог ст. 33 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (п. 2.1.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Бактерин" розпорядження про усунення в
двомісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Торовця Л.Ю.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я на II квартал 2009 року" та на виконання
наказу МОЗ України від 20.05.2009 N 191-Адм комісією Міністерства
з 26 по 29 травня 2009 року було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Бьюті Дент" (ідентифікаційний
код 34916884, місцезнаходження юридичної особи та адреса
провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, пр-т газети "Правда",
56), яке здійснює діяльність за ліцензією МОЗ України від
30.03.2007 серії АВ N 333267 за спеціальностями: терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія. Перевіркою встановлено наступне. Підприємство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2008 N 378 "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Відповідно до первинної медичної документації (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого")
встановлено, що заключні діагнози не відповідають протоколам
надання медичної допомоги стоматологічним хворим, що є порушенням
вимог наказу МОЗ України від 23.11.2004 N 566 (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). У первинній медичної документації (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого") не
зазначено дані про перенесення супутніх захворювань хворого, дані
об'єктивного огляду, щоденник лікаря, скарги хворого та інше, що є
порушенням вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258
( v0258282-01 ) "Про затвердження типових інструкцій щодо
заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). У первинній медичній документації (форма 043/о
( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного хворого") відсутня
інформаційна згода на проведене лікування, що є порушенням вимог
ст. 39 та 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Підприємство проваджує господарську діяльність з медичної
практики за спеціальністю "рентгенологія", яка не заявлена в
ліцензії МОЗ України, що є порушенням вимог пункту 2.3.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутні інструктивні матеріали з надання невідкладної
медичної допомоги, що є порушенням Протоколів надання медичної
допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів",
затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24
( v0024282-05 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Бьюті Дент" розпорядження про усунення в
місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Торовця Л.Ю.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я на II квартал 2009 року" та на виконання
наказу МОЗ України від 20.05.2009 N 191-Адм комісією Міністерства
з 26 по 29 травня 2009 року було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія"
(ідентифікаційний код 24984998, місцезнаходження юридичної особи:
м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева, 14. Місце провадження
діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 21), яке отримало
ліцензію від 14.07.2006 та в серпні 2007 р. переоформило ліцензію
у зв'язку з розширенням видів діяльності (ліцензія від 17.08.2007
серії АВ N 367406). Товариство здійснює діяльність за лікарськими
спеціальностями: ендоскопія, хірургія, неврологія, нейрохірургія,
анестезіологія, рентгенологія. Перевіркою встановлено наступне. Згідно з первинною медичною документацією (ф. N 025/о,
ф. N 028/о) ( va302282-99 ) встановлено, що за адресою провадження
діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 21, підприємство
проваджує діяльність з медичної практики за лікарською
спеціальністю "рентгенологія". Зі слів директора ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія"
Зоріна М.О. встановлено, що за іншими лікарськими спеціальностями,
які заявлені в ліцензії, товариство не здійснює діяльність у
зв'язку з проведенням ремонтних робіт у приміщенні. Відповідно до штатного розпису встановлено, що підприємство
проваджує діяльність з медичної практики за спеціальностями
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
рентгенологія, які не заявлені в ліцензії МОЗ України, що є
порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія" не акредитоване відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я"
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Засіб вимірювальної техніки (тонометр) не пройшов
метрологічну повірку, що є порушенням ч. 2 ст. 11 Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
(п. 2.1.3 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Прибиральний інвентар зберігається в непристосованому для
нього місці, що є порушенням вимог п. 9.1 СанПіНу N 5179-90
( n0003400-90 ) від 01.01.91 "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Ендоскопічна нейрохірургія" розпорядження
про усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали Торовця Л.Ю.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я на II квартал 2009 року" та на виконання
наказу МОЗ України від 20.05.2009 N 191-Адм комісією Міністерства
з 26 по 29 травня 2009 року, було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Павленко О.Б. (ідентифікаційний номер 2576013066, місце проживання
фізичної особи: м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 12,
кв. 116. Адреса провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул.
Робоча, 166), яка здійснює діяльність за ліцензією МОЗ України від
27.04.2007 серії АВ N 333602 за лікарськими спеціальностями:
ультразвукова діагностика, терапія. Перевіркою встановлено наступне. Первинна медична документація, яка використовується на
амбулаторному прийомі ("Щоденник обліку роботи кабінету
(відділення) ультразвукової діагностики" ф. N 039-8/0
( va369282-00 ) та "Медична карта амбулаторного хворого"
ф. N 025/о) ( va302282-99 ), яка затверджена наказом МОЗ України
від 29.12.2000 N 369 ( v0369282-00 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах
і поліклініках (амбулаторіях)", не ведеться, що є порушенням п.
2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Павленко О.Б. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2008 N 378 "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2008 N 1009/14276 (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). В кабінеті лікаря меблі не мають гігієнічного покриття, що є
порушенням п. 5 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарных правил
устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Приміщення, де здійснює господарську діяльність з медичної
практики Павленко О.Б., потребує поточного ремонту, відповідно до
вимог ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), п. 9.2 СанПіНу
N 5179-90 ( n0003400-90 ) від 01.01.91 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Невпорядковано зберігається верхній та медичний одяг
(зберігається в одній шафі), що є порушенням пункту 9.21 СанПиН
5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Павленко О.Б.
розпорядження про усунення місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.- головного спеціаліста відділу
державного контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту
управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
приватним багатопрофільним підприємством "Фірма "Дента"
(ідентифікаційний код 06394035, місцезнаходження юридичної особи
та місце провадження діяльності: м. Чернігів, вул. Щорса, 65-А).
Ліцензія від 09.07.2007 серії АВ N 348667 видана МОЗ України на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарськими спеціальностями: терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія. Перевіркою встановлено наступне. Підприємство здійснює господарську діяльність з 1986 р., але
на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я"
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В штатному розписі передбачена посада зубного техніка,
спеціальність якого не зазначена в ліцензії, що є порушенням
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не в повному обсязі проводиться стерилізація дрібного
стоматологічного інструментарію (корневі голки, дриль-бори, пульпо
екстрактори, каналонаповнювачі), що є порушенням ОСТ 42-21-2-85
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Матеріал та вата стерилізується в повітряному стерилізаторі,
що є порушенням ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения. Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Недоукомплектована аптечка невідкладної медичної допомоги, та
інструктивні матеріали з надання допомоги при невідкладних станах
не відповідають Протоколам надання медичної допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затвердженим наказом
МОЗ України від 17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ). Первинна медична документація ("Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету" ф. N 037/о ( va302282-99 ), "Щоденник обліку роботи
лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету)" ф. N 039-2/о) ( va302282-99 ) ведеться не в повному
обсязі, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Підприємством не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі приватному багатопрофільному підприємству
"Фірма "Дента" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін
виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
приватною стоматологічною фірмою "Дента" (ідентифікаційний код
14233713, місцезнаходження юридичної особи: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Сакко і Ванцетті, 10, місце провадження діяльності:
Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 67). Ліцензія
від 17.11.2004 серії АБ N 121015 видана МОЗ України на провадження
господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями: терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія. За місцем провадження діяльності: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Сакко і Ванцетті, 10, перевіркою встановлено
наступне: Фірма "ДЕНТА" здійснює господарську діяльність з 1993 р., але
на сьогодні не акредитоване відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 15.07.97 р. N 765 ( va302282-99 ) "Про
державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В штатному розписі передбачена посада медичної сестри,
спеціальність якої не зазначена в ліцензії, що є порушенням
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Первинна медична документація (форма N 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого") ведеться з порушенням
вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258 ( v0258282-01 ) "Про
затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної
медичної документації лікувально-профілактичних закладів" (не
зазначені: скарги хворого, розвиток захворювання, дані
об'єктивного дослідження, зовнішній огляд, зубна формула та ін.). Ліцензіатом не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не в повному обсязі проводиться стерилізація дрібного
стоматологічного інструментарію (корневі голки, дриль-бори, пульпо
екстрактори, каналонаповнювачі), що є порушенням ОСТ 42-21-2-85
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Режимы, методы" ( v0770400-85 ). За місцем провадження діяльності: Чернігівська обл.,
м. Бобровиця, вул. Незалежності, 67 перевіркою встановлено
наступне. Первинна медична документація (форма N 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого") ведеться з порушенням
вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258 ( v0258282-01 ) "Про
затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної
медичної документації лікувально-профілактичних закладів" (не
зазначені: скарги хворого, розвиток захворювання, дані
об'єктивного дослідження, зовнішній огляд, зубна формула та ін.). Не в повному обсязі проводиться стерилізація дрібного
стоматологічного інструментарію (корневі голки, дриль-бори, пульпо
екстрактори, каналонаповнювачі), що є порушенням ОСТ 42-21-2-85
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Відсутні інструктажі по техніці безпеки роботи з
дезінфекційними розчинами, що є порушеннями статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та пунктів 6.3,
6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Державним комітетом України з нагляду за охороню праці від
26.01.2005 р. N 15 ( z0231-05 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі приватній стоматологічній фірмі "Дента"
розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
ТОВ "Оптима" (ідентифікаційний код 32174392, місцезнаходження
юридичної особи та місце провадження діяльності: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Переяславська, 27-А/2). Ліцензія від
27.10.2005 серії АБ N 292637 видана МОЗ України на провадження
господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями: стоматологія, зубний технік, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія. Перевіркою встановлено наступне. ТОВ "Оптима" здійснює господарську діяльність з 2002 р., але
на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я"
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В штатному розписі передбачена посада медичної сестри,
спеціальність якої не зазначена в ліцензії, що є порушенням
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В товаристві працює молодший спеціаліст з медичною освітою за
фахом рентгенологія, спеціальність якого не зазначена в ліцензії,
що є порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не в повному обсязі проводиться стерилізація дрібного
стоматологічного інструментарію (корневі голки, дриль-бори, пульпо
екстрактори, каналонаповнювачі), що є порушенням ОСТ 42-21-2-85
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Товариством не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Оптима" розпорядження про усунення в
трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали Філатову: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
приватним малим підприємством "Міжнародний стоматологічний центр"
(ідентифікаційний код 22827705, місцезнаходження юридичної особи
та місце провадження діяльності: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 63).
Ліцензія від 06.10.2006 серії АВ N 191815 видана МОЗ України на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
лікарськими спеціальностями: ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, стоматологія. Перевіркою встановлено наступне. В штатному розписі передбачена посада медичної сестри, яка не
зазначена в ліцензії, що є порушенням пункту 2.3.3 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Стоматологічний центр здійснює господарську діяльність з
1997 р., але на сьогодні не має акредитаційного сертифіката
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів
охорони здоров'я" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Матеріал та вата стерилізується в повітряному стерилізаторі,
що є порушенням ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения. Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Первинна медична документація (форма N 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого") ведеться з порушенням
вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258 ( v0258282-01 ) "Про
затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної
медичної документації лікувально-профілактичних закладів" (не
зазначені: скарги хворого, розвиток захворювання, дані
об'єктивного дослідження, зовнішній огляд, зубна формула та ін.). Підприємством не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі приватному малому підприємству "Міжнародний
стоматологічний центр" розпорядження про усунення в трьохмісячний
термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
ПП "Юргіс-Дент" (ідентифікаційний код 33336102, місцезнаходження
юридичної особи: м. Чернігів, вул. 1 Травня, 169, місце
провадження діяльності: м. Чернігів, вул. Бєлова, 8). Ліцензія від
25.05.2005 серії АБ N 200288 видана МОЗ України на провадження
господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями: терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, медична сестра з стоматології. Перевіркою встановлено наступне: ПП "Юргіс-Дент" здійснює господарську діяльність з 2003 р.,
але на сьогодні не має акредитаційного сертифіката відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я"
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Підприємство здійснює медичну діяльність за спеціальністю
"рентгенологія", яка не зазначена в ліцензії, що є порушенням
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не в повному обсязі проводиться стерилізація дрібного
стоматологічного інструментарію (корневі голки, дриль-бори, пульпо
екстрактори, каналонаповнювачі), що є порушенням ОСТ 42-21-2-85
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Режимы, методы" ( v0770400-85 ). Первинна медична документація ("Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету)", ф. N 037/о ( va302282-99 ); "Щоденник
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету)", ф. N 039-2/о) ( va302282-99 ) ведеться не
в повному обсязі, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Підприємством не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Юргіс-Дент" розпорядження про усунення в
трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
ПП "Стоматологічна клініка лікаря Петренко" (ідентифікаційний код
34913380, місцезнаходження юридичної особи та місце провадження
діяльності: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Алгазіна, 60).
Ліцензія від 25.05.2005 серії АВ N 348344 видана МОЗ на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальностями: стоматологія, ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, зубний
технік, медична сестра з стоматології. Перевіркою встановлено наступне. ПП "Стоматологічна клініка лікаря Петренко" здійснює
господарську діяльність більше 2-х років, але на сьогодні не має
акредитаційного сертифіката відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 15.07.97 р. N 765 ( 765-97-п ) "Про державну
акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Підприємство здійснює медичну діяльність за спеціальністю
"рентгенологія", яка не зазначена в ліцензії, що є порушенням
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Первинна медична документація (форма N 043/о ( va302282-99 )
"Медична карта стоматологічного хворого") ведеться з порушенням
вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258 ( v0258282-01 ) "Про
затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної
медичної документації лікувально-профілактичних закладів" (не
зазначені: скарги хворого, розвиток захворювання, дані
об'єктивного дослідження, зовнішній огляд, зубна формула та ін.).
Форма N 039-2/о ( va302282-99 ) ("Щоденник обліку роботи
лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення,
кабінету") ведеться не за встановленою формою, що є порушенням
вимог наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та наказу МОЗ
України від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 )
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Шафи невідкладної медичної допомоги укомплектовані з
порушенням вимог Протоколів надання медичної допомоги,
затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24.
( v0024282-05 ) Відсутні інструктивні матеріали з надання допомоги
при невідкладних станах. Підприємством не подаються звіти до регіональних статистичних
органів, що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Стоматологічна клініка лікаря Петренко"
розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Філатову Л.А.: На підставі наказу МОЗ України від 20.05.2009 р. N 188-Адм
"Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики та переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів"
та на виконання наказу від 24.03.2009 N 179 ( v0179282-09 ) "Про
затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на II квартал 2009 року", комісією МОЗ була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів ( z0188-01 )
комунальним закладом "Чернігівська обласна станція переливання
крові" Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний код 02006886,
місцезнаходження юридичної особи та місце провадження діяльності:
м. Чернігів, вул. Пирогова, 13). Ліцензія від 06.10.2006 серії АВ
N 300165 видана МОЗ України на провадження господарської
діяльності з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів Перевіркою встановлено наступне. Внутрішня поверхня виробничих приміщень (підлога) має
розриви, що є порушенням п. 3.9 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів ( z0188-01 ). Контроль якості вхідних витратних матеріалів здійснюється не
в повному обсязі, що є порушенням п. 3.12 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів ( z0188-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі комунальному закладу "Чернігівська обласна
станція переливання крові" Чернігівської обласної ради
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ).
Слухали Садову О.І.- головного спеціаліста відділу державного
контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг, голову комісії: Відповідно до наказів МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та від 05.05.2009 N 158-Адм "Про планові перевірки
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики" комісією МОЗ з 26 по 29 травня 2009 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Соколовим В.І.
(ідентифікаційний номер 2158504794, місце проживання та місце
провадження діяльності: м. Кіровоград, пр-т Правди, 1-А), який
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ від 08.06.2005 серії АБ N 202565 за спеціальністю
"стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Ліцензіатом не в повному обсязі ведеться необхідна медична
документація: ф. N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих",
ф. N 043/о ( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного
хворого", ф. N 039-2/о ( va302282-99 ) "Щоденник обліку роботи
лікаря-стоматолога", ф. N 037/о ( va302282-99 ) "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога" (порушення наказу МОЗ України
від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм
облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 15.05.2001
N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) та абз. 3 п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В стерилізаційному кабінеті, де повинна проводитись
передстерилізаційна обробка інструментарію відсутній умивальник,
що є порушенням вимог п. 8 Санитарных правил устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала, утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В стоматологічному кабінеті відсутня припливно-витяжна
вентиляційна система, що є порушенням п. 6.27 СанПиН 5179-90
( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров"; п. 5.7 "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала, утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83"
( v2956400-83 ), та ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади
охорони здоров'я" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Невпорядковане зберігання прибирального інвентарю, що є
порушенням п. 9.1 "Санитарных правил устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ). Відсутній самоконтроль роботи лікаря-стоматолога по
пломбуванню кореневих каналів, тобто відсутні рентгенологічні
обстеження зубощелепної системи (порушення наказу МОЗ України від
28.12.2002 "Про затвердження нормативів надання медичної допомоги
та показників якості медичної допомоги") ( v0507282-02 ). Розміщення приміщень стоматологічного кабінету частково не
відповідає вимогам п. 2 "Санитарных правил устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала" ( v2956400-83 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Соколову В.І.
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Садову О.І.: Відповідно до наказів МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та від 05.05.2009. N 158-Адм "Про планові перевірки
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики" комісією МОЗ з 26 по 29 травня 2009 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) підприємством "К.Артель" Кіровоградської обласної
організації Української спілки ветеранів Афганістану
(Воїнів-інтернаціоналістів) (ідентифікаційний код 31703816,
місцезнаходження юридичної особи: м. Кіровоград, вул. Карла
Маркса, 31/36, місце провадження діяльності: м. Кіровоград, вул.
Попова, 96). Ліцензія МОЗ від 17.11.2006 серії АВ N 300522 видана
за лікарськими спеціальностями: кардіологія, неврологія, терапія,
урологія, хірургія. При виїзді комісії для перевірки зазначеного приватного
підприємства за адресою: м. Кіровоград, вул. Попова, 96 (зазначена
адреса значиться в довідці МТБ та висновку СЕС) члени комісії
пересвідчились, що даної адреси не існує. За інформацією голови Кіровоградської обласної організації
Української спілки ветеранів Афганістану підприємство "К.Артель"
Кіровоградської обласної організації Української спілки ветеранів
Афганістану (Воїнів-інтернаціоналістів) за адресою: м. Кіровоград,
вул. Космонавта Попова, 96 не здійснює діяльність. Для вияснення ситуації щодо видачі висновку міською СЄС був
запрошений головний державний санітарний лікар Кіровоградської
міської СЕС Касьяненко І.І., який листом за N 2447/02 від
26.05.2009 р. надав пояснення, що припинив дію висновку на
здійснення медичної діяльності, виданого за адресою:
м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 96, постановою від
26.05.2009 N 27-к "Про застосування адміністративно-запобіжних
заходів за порушення санітарного законодавства" та поінформував,
що по даним матеріалам буде проведено службове розслідування. На підставі зазначених фактів комісією був складений Акт про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 17.11.2006 серії
АВ N 300522, виданої підприємству "К.Артель" Кіровоградської
обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі Акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Садову О.І.: Відповідно до наказів МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та від 05.05.2009 N 158-Адм "Про планові перевірки
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики" комісією МОЗ з 26 по 29 травня 2009 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Банним А.В.
(ідентифікаційний номер 1445205832, місце проживання:
м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 17, кв. 89, місце
провадження діяльності: м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 5),
який отримав ліцензію МОЗ від 12.12.2005 серії АБ N 299486 за
спеціальністю "хірургія". При прибутті комісії за адресою м. Кіровоград, вул.
Габдрахманова, 5 (територія поліклініки N 1, де ліцензіат
орендував площі) комісія пересвідчилась, що фізична особа
Банний А.В. за даною адресою свою діяльність не проводить, що
підтвердив головний лікар поліклініки Рибальченко О.М. Банний А.В. поінформував, що припинив свою діяльність та
20.05.2009 подав заяву про анулювання ліцензії за власним бажанням
(реєстраційний номер 58/16680) з оригіналом ліцензії, яка була
анульована рішенням Ліцензійної комісії від 01.06.2009 (протокол
засідання Ліцензійної комісії N 18). Членами Ліцензійної комісії інформацію голови комісії прийнято
до уваги.
Слухали Коновалову Л.М. - заступника директора
Департаменту управління та контролю якості медичних послуг -
начальника відділу ліцензування та метрології, яка поінформувала
членів Ліцензійної комісії щодо результатів проведених в першому
кварталі поточного року планових та позапланових перевірок
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики, переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів ( z0188-01 ) та
здійснення контролю за виконанням розпоряджень. Інформацію Коновалової Л.М. прийнято до уваги.
Голова
Ліцензійної комісії З.М.Митник
Секретар
Ліцензійної комісії Л.П.Зозовськавгору