Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764
Мінсоцполітики України; Наказ від 05.07.2013398
Документ v0398739-13, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2013  № 398

Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764

З метою виконання статей 7 та 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764 "Про регуляторну діяльність Мінсоцполітики у 2013 році" (зі змінами) такі зміни:

1) доповнити План діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік новими пунктами 23 - 27 у редакції згідно з додатком 1;

у зв'язку з цим пункти 23 - 27 вважати відповідно пунктами 28 - 32;

2) доповнити План-графік Міністерства соціальної політики України проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік новими пунктами 28 - 32 у редакції згідно з додатком 2;

у зв'язку з цим пункти 28 - 48 вважати відповідно пунктами 33 - 53.

2. Департаменту громадських комунікацій, контролю соціальної справедливості та зв'язків із засобами масової інформації розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

Міністр

Н. КоролевськаДодаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
05.07.2013 № 398

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України

23

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці України від 29 березня 1993 року № 19"

Метою розроблення проекту акта є забезпечення реалізації виконання абзацу п'ятого пункту 6 розділу XI "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про зайнятість населення"

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

IV квартал

24

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження заяви про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців"

Метою розроблення проекту акта є забезпечення реалізації частини третьої статті 36 Закону України "Про зайнятість населення" та пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 "Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

IV квартал

25

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"

Метою розроблення проекту акта є реалізація підпункту 21 пункту 4 Положення про Державну службу зайнятості України, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2013 № 19

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

IV квартал

26

Проект наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України "Про взаємодію Державної служби зайнятості України та Укрдержреєстру із забезпечення ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців"

Метою розроблення проекту акта є реалізація частини третьої статті 36 Закону України "Про зайнятість населення" та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 "Про затвердження Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців"

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

IV квартал

27

Проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.03.2012 № 135 "Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні"

Метою розроблення проекту акта є приведення наказу Мінсоцполітики від 14.03.2012 № 135 "Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні" у відповідність до положень статті 42 Закону України "Про зайнятість населення", а також затвердження зразка бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості

IV кварталДодаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
05.07.2013 № 398

ЗМІНИ
до Плану-графіка Міністерства соціальної політики України проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік


з/п

Дата та номер регуляторного акта
(проекту регуляторного акта)

Назва регуляторного акта
(проекту регуляторного акта)

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

28

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в IV кварталі 2013 року

"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці України від 29 березня 1993 року № 19"

Базове

Державна служба зайнятості

IV квартал

статистичні дані

29

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в IV кварталі 2013 року

"Про затвердження заяви про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців"

Базове

Державна служба зайнятості

IV квартал

статистичні дані

30

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в IV кварталі 2013 року

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"

Базове

Державна служба зайнятості

IV квартал

статистичні дані

31

Проект наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України планується розробити в IV кварталі 2013 року

"Про взаємодію Державної служби зайнятості України та Укрдержреєстру із забезпечення ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців"

Базове

Державна служба зайнятості

IV квартал

статистичні дані

32

Проект наказу Міністерства соціальної політики України планується розробити в IV кварталі 2013 року

"Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.03.2012 № 135 "Про затвердження Технічного опису бланка дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні"

Базове

Державна служба зайнятості

IV квартал

статистичні дані
вгору