Документ v0398609-10, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
02.09.2010 N 398

Про затвердження Переліку національних
стандартів, які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту щодо контейнерів для зберігання
та захоронення радіоактивних відходів

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та
захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 939
( 939-2007-п ) "Про затвердження Технічного регламенту щодо
контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів"
(додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 5 червня 2008 року N 183
( v0183609-08 ) "Про затвердження Переліку національних стандартів
України, які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту щодо
контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Голови Арєф'єва В.В.
Голова О.С.Матвійчук

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
02.09.2010 N 398

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання
та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 року N 939
( 939-2007-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1. |ДСТУ EN 571-1-2001 | | |Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. | | |Загальні вимоги (EN 571-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 2. |ДСТУ EN 583-1-2001 | | |Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. | | |Загальні вимоги (EN 583-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3. |ДСТУ EN 583-3:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. | | |Метод проходження (EN 583-3:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4. |ДСТУ EN 583-4:2007 | | |Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. | | |Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні | | |(EN 583-4:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 5. |ДСТУ ENV 583-6:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. | | |Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення | | |розмірів несуцільностей (ENV 583-6:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 6. |ДСТУ EN 1289-2002 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Капілярний контроль | | |зварних з'єднань. Приймальні критерії (EN 1289:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 7. |ДСТУ EN 1290-2002 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань магнітопорошковий (EN 1290:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 8. |ДСТУ EN 1291-2002 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань магнітопорошковий. Критерії приймання | | |(EN 1291:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 9. |ДСТУ EN 1435:2005 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань, виконаних плавленням, радіографічний | | |(EN 1435:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |10. |ДСТУ EN 1712:2005 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань, ультразвуковий. Рівні приймання | | |(EN 1712:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |11. |ДСТУ EN 1714:2005 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |12. |ДСТУ EN 12062:2005 | | |Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для| | |металевих матеріалів (EN 12062:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |13. |ДСТУ EN 12084:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні | | |вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |14. |ДСТУ EN 12517-2002 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань радіографічний. Приймальні критерії | | |(EN 12517:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |15. |ДСТУ EN 13018:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги | | |(ISO 13018:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |16. |ДСТУ EN ISO 3651-2:2005 | | |Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до | | |міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та | | |феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на | | |корозію у сірчанокислотних середовищах | | |(EN 150 3651-2:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |17. |ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина | | |1. Загальні вимоги (EN ISO 9934-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |18. |ДСТУ ISO 2206:2005 | | |Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. | | |Ідентифікація частин тари в процесі випробування | | |(ISO 2206:1987, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |19. |ДСТУ ISO 2233:2006 | | |Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та | | |одиничні вантажі. Кондиціонування для випробовування | | |(ISO 2233:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |20. |ДСТУ ISO 3506-1:2006 | | |Механічні властивості кріпильних виробів із | | |корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, гвинти | | |та шпильки | | |(ISO 3506-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |21. |ДСТУ ISO 3651-1:2005 | | |Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до | | |міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно- | | |аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у | | |середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси | | |(випробування за Хью) (ISO 3651-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |22. |ДСТУ ISO 4178:2005 | | |Тара транспортна укомплектована, завантажена. | | |Експлуатаційне випробування. Інформація для реєстрації | | |(ISO 4178:1980, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |23. |ДСТУ ISO 4180-1:2006 | | |Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні | | |правила складання програм експлуатаційних випробувань. | | |Частина 1. Загальні положення (ISO 4180-1:1980, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |24. |ДСТУ ISO 4180-2:2007 | | |Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні | | |правила складання програм експлуатаційних випробувань. | | |Частина 2. Кількісні характеристики | | |(ISO 4180-2:1980, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |25. |ДСТУ ISO 10531:2006 | | |Тара транспортна. Паковання. Укомплектована завантажена. | | |Випробування вантажних одиниць на стійкість | | |(ISO 10531:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |26. |ДСТУ ISO 17637-2003 | | |Неруйнівний контроль швів. Візуальний контроль з'єднань, | | |виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |27. |ДСТУ 2828-94 | | |Сталь. Методи вихровострумового контролю | |----+-----------------------------------------------------------| |28. |ДСТУ 2954-94 | | |Сталь. Методи магнітного контролю | |----+-----------------------------------------------------------| |29. |ДСТУ 3291-95 | | |ЄСЗКС. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і | | |виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних| | |металевих споруд | |----+-----------------------------------------------------------| |30. |ДСТУ 3815-98 (ISO 10005:1995) | | |Управління якістю. Настанови щодо програм якості | |----+-----------------------------------------------------------| |31. |ДСТУ 3830-98 | | |Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних | | |понять | |----+-----------------------------------------------------------| |32. |ДСТУ 3855-99 | | |Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів | | |та конструкцій. Терміни та визначення | |----+-----------------------------------------------------------| |33. |ДСТУ 3895-99 (ГОСТ 9.514-99) | | |Інгібітори корозії металів для водних систем. | | |Електрохімічний метод визначення захисної здатності | |----+-----------------------------------------------------------| |34. |ДСТУ 3951.2-2000 (ISO 9956-2:1995) | | |Технічні умови та процедура підтвердження відповідності | | |технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. | | |Частина 2. Технологічна інструкція для дугового | | |зварювання | |----+-----------------------------------------------------------| |35. |ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995) | | |Технічні умови та процедура підтвердження відповідності | | |технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. | | |Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового | | |зварювання сталей | |----+-----------------------------------------------------------| |36. |ДСТУ 3999-2000 (ГОСТ 30738-2001) | | |Покриття захисні полімерні, нафтобітумні і кам'яновугільні.| | |Методи лабораторних випробувань на біостійкість | |----+-----------------------------------------------------------| |37. |ДСТУ 4500-4:2006 | | |Вантажі небезпечні. Методи випробувань | |----+-----------------------------------------------------------| |38. |ДСТУ 4857:2007 | | |Неруйнівний контроль. Зварні з'єднання устаткування й | | |конструкцій. Метод магнітної пам'яті металу | |----+-----------------------------------------------------------| |39. |ДСТУ ГОСТ 30765-2003 | | |Тара транспортна металева. Загальні технічні умови | | |(ГОСТ 30765-2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |40. |ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) | | |Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення | | |морозостійкості. Загальні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |41. |ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) | | |Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визначення | | |морозостійкості | |----+-----------------------------------------------------------| |42. |ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) | | |Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення | | |морозостійкості при багаторазовому заморожуванні і | | |відтаванні | |----+-----------------------------------------------------------| |43. |ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) | | |Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод | | |прискореного визначення морозостійкості | |----+-----------------------------------------------------------| |44. |ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) | | |Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод | | |прискореного визначення морозостійкості | |----+-----------------------------------------------------------| |45. |ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89) | | |ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных | | |испытаний на коррозионное растрескивание | |----+-----------------------------------------------------------| |46. |ГОСТ 9.021-74 | | |ЕСЗКС. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных | | |испытаний на межкристаллитную коррозию | |----+-----------------------------------------------------------| |47. |ГОСТ 9.024-74 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому| | |старению | |----+-----------------------------------------------------------| |48. |ГОСТ 9.026-74 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к | | |озонному и термосветоозонному старению | |----+-----------------------------------------------------------| |49. |ГОСТ 9.029-74 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при| | |статической деформации сжатия | |----+-----------------------------------------------------------| |50. |ГОСТ 9.030-74 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость в | | |ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных | | |сред | |----+-----------------------------------------------------------| |51. |ГОСТ 9.040-74 | | |ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод | | |ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных | | |условиях | |----+-----------------------------------------------------------| |52. |ГОСТ 9.045-75 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы | | |определения светостойкости | |----+-----------------------------------------------------------| |53. |ГОСТ 9.048-89 | | |ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний | | |на стойкость к воздействию плесневых грибов | |----+-----------------------------------------------------------| |54. |ГОСТ 9.049-91 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы | | |лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых| | |грибов | |----+-----------------------------------------------------------| |55. |ГОСТ 9.050-75 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных | | |испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов | |----+-----------------------------------------------------------| |56. |ГОСТ 9.053-75 | | |ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их | | |применением. Метод испытаний на микробиологическую | | |стойкость в природных условиях в атмосфере | |----+-----------------------------------------------------------| |57. |ГОСТ 9.066-76 | | |ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению при | | |воздействии естественных климатических факторов | |----+-----------------------------------------------------------| |58. |ГОСТ 9.070-76 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к воздействию | | |жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия | |----+-----------------------------------------------------------| |59. |ГОСТ 9.083-78 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний | | |на долговечность в жидких агрессивных средах | |----+-----------------------------------------------------------| |60. |ГОСТ 9.308-85 | | |ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические | | |неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |61. |ГОСТ 9.401-91 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы | | |ускоренных испытаний на стойкость к воздействию | | |климатических факторов | |----+-----------------------------------------------------------| |62. |ГОСТ 9.406-84 | | |ЕСЗКС. Покрытия органосиликатные. Технические требования и | | |методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |63. |ГОСТ 9.407-84 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида | |----+-----------------------------------------------------------| |64. |ГОСТ 9.408-86 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод ускоренных испытаний | | |на стойкость в условиях хранения | |----+-----------------------------------------------------------| |65. |ГОСТ 9.701-79 | | |ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость к радиационному| | |старению | |----+-----------------------------------------------------------| |66. |ГОСТ 9.704-80 | | |ЕСЗКС. Резины. Методы определения работоспособности | | |уплотнительных деталей неподвижных соединений при | | |радиационно-термическом и термическом старении | |----+-----------------------------------------------------------| |67. |ГОСТ 9.706-81 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость | | |к радиационному старению | |----+-----------------------------------------------------------| |68. |ГОСТ 9.707-81 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на| | |климатическое старение | |----+-----------------------------------------------------------| |69. |ГОСТ 9.708-83 | | |ЕСЗКС. Пластмассы. Методы испытаний на старение при | | |воздействии естественных и искусственных климатических | | |факторов | |----+-----------------------------------------------------------| |70. |ГОСТ 9.711-85 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные для изделий, работающих в | | |условиях радиационного старения. Общие требования к выбору | |----+-----------------------------------------------------------| |71. |ГОСТ 9.713-86 | | |ЕСЗКС. Резины. Метод прогнозирования изменения свойств при | | |термическом старении | |----+-----------------------------------------------------------| |72. |ГОСТ 9.715-86 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость | | |к воздействию температуры | |----+-----------------------------------------------------------| |73. |ГОСТ 9.802-84 | | |ЕСЗКС. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, | | |синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на | | |грибостойкость | |----+-----------------------------------------------------------| |74. |ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539-1-87) | | |ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Общие требования к методам | | |испытаний на коррозионное растрескивание | |----+-----------------------------------------------------------| |75. |ГОСТ 9.901.2-89 (ИСО 7539-2-89) | | |ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное | | |растрескивание образцов в виде изогнутого бруса | |----+-----------------------------------------------------------| |76. |ГОСТ 9.901.4-89 (ИСО 7539-4-89) | | |ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное | | |растрескивание образцов при одноосном растяжении | |----+-----------------------------------------------------------| |77. |ГОСТ 9.902-81 | | |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на| | |коррозионную агрессивность | |----+-----------------------------------------------------------| |78. |ГОСТ 9.903-81 | | |ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных | | |испытаний на коррозионное растрескивание | |----+-----------------------------------------------------------| |79. |ГОСТ 9.904-82 | | |ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на | | |расслаивающую коррозию | |----+-----------------------------------------------------------| |80. |ГОСТ 9.905-82 | | |ЕСЗКС. Методы коррозионных испытаний. Общие требования | |----+-----------------------------------------------------------| |81. |ГОСТ 9.908-85 | | |ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей | | |коррозии и коррозионной стойкости | |----+-----------------------------------------------------------| |82. |ГОСТ 9.911-89 | | |ЕСЗКС. Сталь атмосферостойкая. Метод ускоренных | | |коррозионных испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |83. |ГОСТ 9.912-89 | | |ЕСЗКС. Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы | | |ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии | |----+-----------------------------------------------------------| |84. |ГОСТ 9.913-90 | | |ЕСЗКС. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных | | |коррозионных испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |85. |ГОСТ 9.914-91 | | |ЕСЗКС. Стали коррозионно-стойкие аустенитные. | | |Электрохимические методы определения стойкости против | | |межкристаллитной коррозии | |----+-----------------------------------------------------------| |86. |ГОСТ 12.1.004-91 | | |ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | |----+-----------------------------------------------------------| |87. |ГОСТ 12.1.011-78 | | |ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы | | |испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |88. |ГОСТ 12.1.044-89 | | |ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. | | |Номенклатура показателей и методы их определения | |----+-----------------------------------------------------------| |89. |ГОСТ 6247-79 | | |Бочки стальные сварные с обручами катання на корпусе. | | |Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |90. |ГОСТ 6992-68 | | |ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость| | |в атмосферных условиях | |----+-----------------------------------------------------------| |91. |ГОСТ 10180-90 | | |Бетоны. Методы определения прочности по контрольным | | |образцам | |----+-----------------------------------------------------------| |92. |ГОСТ 12916-89 | | |Транспортирование радиоактивных веществ. Термины и | | |определения | |----+-----------------------------------------------------------| |93. |ГОСТ 13950-91 | | |Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. | | |Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |94. |ГОСТ 16327-88 | | |Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных | | |веществ. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |95. |ГОСТ 17366-80 | | |Бочки стальные сварные толстостенные для химических | | |продуктов. Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |96. |ГОСТ 18211-72 | | |Тара транспортная. Метод испытания на сжатие | |----+-----------------------------------------------------------| |97. |ГОСТ 18424-73 | | |Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств | |----+-----------------------------------------------------------| |98. |ГОСТ 21798-76 | | |Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для | | |испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |99. |ГОСТ 22574-77 | | |Материалы ядерные делимые. Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| |100.|ГОСТ 25146-82 | | |Материалы радиохимических производств и атомных | | |энергетических установок. Метод определения коэффициента | | |дезактивации | |----+-----------------------------------------------------------| |101.|ГОСТ 26155-84 | | |Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |102.|ГОСТ 29114-91 | | |Отходы радиоактивные. Метод измерения химической | | |устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством| | |длительного выщелачивания | |----+-----------------------------------------------------------| |103.|НП 306.6.124-2006(*) | | |Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні | | |радіоактивних матеріалів (ПБПРМ - 2006) | |----+-----------------------------------------------------------| |104.|НП 306.4.153-2009(*) | | |Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та | | |захоронения високоактивних радіоактивних відходів від | | |переробки відпрацьованого ядерного палива | |----+-----------------------------------------------------------| |105.|НП 306.4.143-2008(*) | | |Вимоги та правила довготривалого зберігання довгоіснуючих | | |та високоактивних РАВ до їх захоронения в глибинних | | |геологічних формаціях | |----------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Дані нормативні документи включені до переліку,| |оскільки вони встановлюють технічні вимоги до контейнерів, що є| |суттєвими для виконання вимог Регламенту ( 939-2007-п ). | ------------------------------------------------------------------
Заст. начальника Управління
технічного регулювання І.О.Прилипковгору