Документ v0397201-14, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2014

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2014 N 397

Про затвердження Змін
до бюджетної класифікації
та Складових частин витрат (видатків)
розвитку та витрат (видатків) споживання

Відповідно до Закону України від 27 березня 2014 року N 1165
( 1165-18 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2014 рік" та з метою удосконалення бюджетної
класифікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації та Складових
частин витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня
2011 року N 11 ( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із
змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра А.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
11.04.2014 N 397

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
та Складових частин витрат (видатків) розвитку
та витрат (видатків) споживання
( v0011201-11 )

a. У Класифікації доходів бюджету ( v0011201-11 ):
1.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |24140100|з "Збір з операцій купівлі-продажу безготівкової | | |іноземної валюти за гривню" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в | | |безготівковій та/або готівковій формі"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41034500|з "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку| | |окремих територій, що є складовою державного фонду | | |регіонального розвитку" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на| | |здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку| | |окремих територій"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41037000|з "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної | | |Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, | | |міських голів" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на| | |проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,| | |селищних, міських голів". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |11010800|"Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді | | |процентів"; | |--------+-------------------------------------------------------| |11010900|"Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних | | |виплат або щомісячного довічного грошового утримання, | | |що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 | | |пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу" | | |( 2755-17 ); | |--------+-------------------------------------------------------| |21083000|"Надходження від реалізації автомобілів, засобів | | |наземного, водного та повітряного транспорту, | | |сільськогосподарської техніки, обладнання та | | |устаткування, що перебувають на балансі органів | | |державної влади та інших державних органів, утворених | | |органами державної влади підприємств, установ та | | |організацій, які використовують кошти державного | | |бюджету". | ------------------------------------------------------------------
1.3. Виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |41031400|"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | | |Дніпропетровської області на створення регіонального | | |центру надання адміністративних послуг"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41032200|"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | | |Луганської області на здійснення капітального ремонту, | | |реконструкції та будівництва споруд Луганського | | |обласного фізкультурно-оздоровчого центру "Авангард" в | | |м. Луганську"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41033200|"Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | | |Києва на будівництво під'їзної дороги та | | |зовнішньоінженерних мереж до інноваційного парку | | |"Біонік Хілл"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41033300|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за | | |рахунок розподілених коштів державного фонду | | |регіонального розвитку"; | |--------+-------------------------------------------------------| |41033800|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |забезпечення харчуванням (сніданками) учнів | | |5 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів". | ------------------------------------------------------------------
b. У Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора
( v0011201-11 ):
2.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | 203500 |з "Інше внутрішнє фінансування" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Фінансування за рахунок випуску цінних паперів"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 303000 |з "Позики, надані іноземними комерційними банками" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Позики, надані іноземними комерційними банками, | | |іншими іноземними фінансовими установами"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 304000 |з "Позики, надані постачальниками" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Фінансування за рахунок випуску цінних паперів"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 305000 |з "Позики, не віднесені до інших категорій" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Інше зовнішнє фінансування"; | ------------------------------------------------------------------
2.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ | 203600 |"Інше внутрішнє фінансування"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 203610 |"Одержано позик"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 203620 |"Погашено позик". | ------------------------------------------------------------------
2.3. Виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | 203130 |"Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що | | |використовуються для управління ліквідністю"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 203230 |"Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних | | |підприємств, що використовуються для управління | | |ліквідністю"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 207000 |"Коригування"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 207100 |"Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і | | |ціною нового випуску зобов'язань"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 207200 |"Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і | | |ціною при погашенні зобов'язань"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 207300 |"Переоцінка вартості в національній валюті"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 307000 |"Коригування"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 307100 |"Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і | | |ціною нового випуску зобов'язань"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 307200 |"Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і | | |ціною при погашенні зобов'язань". | ------------------------------------------------------------------
c. У Класифікації боргу за типом кредитора ( v0011201-11 ):
3.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | 220000 |з "Заборгованість перед банківськими установами" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість перед банківськими та іншими | | |фінансовими установами"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 222000 |з "Заборгованість за позиками, одержаними від інших | | |банків" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість за позиками, одержаними від інших | | |банків, фінансових установ"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 240000 |з "Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших | | |категорій" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість за випущеними цінними паперами"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 250000 |з "Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів,| | |цінних паперів та різницею у вартісних оцінках | | |вищезазначених статей" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість, не віднесена до інших категорій"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 330000 |з "Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних| | |комерційних банків" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість за позиками, одержаними від | | |іноземних комерційних банків, інших іноземних | | |фінансових установ"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 340000 |з "Заборгованість за позиками, одержаними від | | |постачальників" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість за випущеними цінними паперами"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 350000 |з "Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших | | |категорій" | |--------+-------------------------------------------------------| | |на "Заборгованість, не віднесена до інших категорій". | ------------------------------------------------------------------
3.2. Виключити таку позицію:
------------------------------------------------------------------ | 360000 |"Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, | | |цінних паперів та різницею у вартісних оцінках | | |вищезазначених статей". | ------------------------------------------------------------------
d. У Класифікації боргу за типом боргового зобов'язання
( v0011201-11 ) виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | 450000 |"Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, | | |цінних паперів та різницею у вартісних оцінках | | |вищезазначених статей"; | |--------+-------------------------------------------------------| | 550000 |"Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, | | |цінних паперів та різницею у вартісних оцінках | | |вищезазначених статей". | ------------------------------------------------------------------
e. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету) ( v0011201-11 ):
5.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |250203|з "Проведення виборів | 0160 | | |народних депутатів | | | |Верховної Ради Автономної | | | |Республіки Крим, місцевих | | | |рад та сільських, селищних, | | | |міських голів" | | |------+----------------------------+----------------------------| | |на "Проведення виборів | | | |депутатів місцевих рад | | | |та сільських, селищних, | | | |міських голів"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250366|з "Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |на здійснення заходів щодо | | | |соціально-економічного | | | |розвитку окремих територій, | | | |що є складовою державного | | | |фонду регіонального | | | |розвитку" | | |------+----------------------------+----------------------------| | |на "Субвенція з державного | | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |на здійснення заходів щодо | | | |соціально-економічного | | | |розвитку окремих територій".| | ------------------------------------------------------------------
5.2. Доповнити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |090407|"Компенсація населенню | 1060 | | |додаткових витрат на | | | |оплату послуг | | | |газопостачання, | | | |центрального опалення | | | |та централізованого | | | |постачання гарячої води". | | | | | | ------------------------------------------------------------------
5.3. Виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |130116|"Капітальний ремонт, | 0810 | | |реконструкція та | | | |будівництво споруд | | | |Луганського обласного | | | |фізкультурно-оздоровчого | | | |центру "Авангард" | | | |в м. Луганську"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250322|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету обласному бюджету | | | |Дніпропетровської області | | | |на створення регіонального | | | |центру надання | | | |адміністративних послуг"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250327|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |за рахунок розподілених | | | |коштів державного фонду | | | |регіонального розвитку"; | | |------+----------------------------+----------------------------| |250341|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |на забезпечення харчуванням | | | |(сніданками) учнів | | | |5-11 класів загальноосвітніх| | | |навчальних закладів". | | ------------------------------------------------------------------
f. У Складових частинах витрат (видатків) розвитку та витрат
(видатків) споживання ( v0011201-11 ) абзац перший викласти в
такій редакції: "Витрати розвитку - видатки розвитку, надання кредитів з
бюджету, розміщення бюджетних коштів на депозитах та придбання
цінних паперів".
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицькийвгору