Про погашення заборгованості із заробітної плати
Мінпаливенерго України; Наказ від 17.08.2005395
Документ v0395558-05, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2005 N 395

Про погашення заборгованості
із заробітної плати

На виконання Закону України від 7 липня 2005 року N 2771-IV
( 2771-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" (далі - Закон) Н А К А З У Ю:
1. Створити експертну комісію з розгляду документів
підвідомчих підприємств та організацій вугільної промисловості
(крім вугледобувних) щодо надання їм безвідсоткової бюджетної
позики на погашення заборгованості із заробітної плати
працівникам, яка утворилася станом на 1 квітня 2005 року, та яка
не погашена на момент набрання чинності Законом ( 2771-15 ) у
складі:
Тополов В.С. - перший заступник Міністра - голова комісії
Петриковець К.Я. - директор Департаменту економічного та
фінансового регулювання ПЕК - заступник
голови комісії; Пітік Г.Б. - директор Юридичного департаменту;
Алексєєва Т.К. - директор Департаменту кадрової та
соціальної політики; Лесик Л.С. - директор Департаменту бухгалтерського
обліку і звітності; Дроздов І.В. - директор Контрольно-ревізійного
департаменту; Фічов В.В. - директор Департаменту вугільної
промисловості; Мамченко В.М. - заступник голови Центрального комітету
профспілки працівників вугільної
промисловості України (за згодою) Волинець М.Я. - голова Незалежної профспілки гірників
України (за згодою)
2. Керівникам підприємств, які мають наміри отримати
безвідсоткову бюджетну позику на погашення заборгованості із
заробітної плати, надати експертній комісії у термін до 20 серпня
2005 року:
2.1. Лист-звернення про надання безвідсоткової бюджетної
позики відповідно до Закону ( 2771-15 ) з визначенням напряму її
використання на погашення заборгованості із заробітної плати;
2.2. Інформацію про заборгованість із заробітної плати
(додаток 1 до наказу);
2.3. Договір безвідсоткової бюджетної позики на погашення
заборгованості із виплати заробітної плати (додаток 2 до наказу);
2.4. Графік погашення безвідсоткової бюджетної позики
(додається до договору);
2.5. Договір застави майна (додається до договору);
2.6. Договір поруки та акт звірки при заставі дебіторської
заборгованості (додається до договору).
2.7. Списки працівників, які мають заборгованість із
заробітної плати станом на 1 квітня 2005 року та яка не погашена
на момент набрання чинності Законом ( 2771-15 );
2.8. Статут підприємства або організації - Позичальника,
довідка про включення до ЄДРПОУ;
2.9. Баланс підприємства або організації - Позичальника на
останню звітну дату.
3. Експертній комісії (Тополов В.С.) розглянути подані
документи, та прийняти відповідне рішення щодо надання
безвідсоткової бюджетної позики.
4. Узяти до уваги, що відповідальність за нецільове
використання бюджетних коштів та їх повернення несе Позичальник та
Поручитель (підприємство-дебітор).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Тополова В.С.
Міністр І.Плачков
(Додатки 1, 2 не наводяться)вгору