Про призначення державної кваліфікаційної комісії
Мінпаливенерго України; Наказ від 13.07.2004395
Документ v0395558-04, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2004 N 395

Про призначення державної кваліфікаційної комісії

На виконання статті 26 Закону України
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), Положення
про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації
особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
і Міністерства освіти України від 31.12.98 N 201/469 ( z0124-99 )
(державна реєстрація від 01.03.99 N 124/3417), та з метою
проведення у 2004 році державної кваліфікаційної атестації
випускників у державному підприємстві "Спеціалізований центр
підготовки кадрів" (далі - СЦПК) Н А К А З У Ю:
Створити державну кваліфікаційну комісію для атестації
у 2004 році випускників Спеціалізованого центру підготовки кадрів
(далі - комісія) у такому складі:
Улітіч Юрій Іванович - директор Департаменту
електроенергетики, голова комісії;
Цвеліх Сергій Володимирович - заступник начальника Управління
кадрової політики, заступник голови комісії;
Колесніков Іван Давидович - заступник директора СЦПК
з навчання, заступник голови комісії;
Таращук Олег Станіславович - начальник відділу оперативної
інформації Управління паливозабезпечення теплових електростанцій
та теплоцентралей Департаменту електроенергетики;
Верховний Анатолій Олександрович - головний державний
інспектор Управління організації державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці
України (за згодою);
Гришан Ольга Михайлівна - головний державний інспектор
Управління організації державного нагляду у нафтогазовому
та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України (за згодою);
Шамліцький Іван Степанович - начальник відділу підготовки
персоналу СЦПК.
2. Комісії (Улітіч Ю.І.) організувати роботу відповідно
до чинного законодавства у галузі професійно-технічної освіти
та нормативних актів Мінпаливенерго з цих питань.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
кадрової політики (Мамчій Л.М.).
Міністр С.Тулубвгору