Про затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2005 році
НКРЕ; Постанова, Звіт, Перелік [...] від 30.03.2006395
Документ v0395227-06, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2006

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.03.2006 N 395

Про затвердження Звіту про діяльність
НКРЕ у 2005 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2005 році (додається).
Голова Комісії В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
30.03.2006 N 395

ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2005 році

Зміст
1. Коротка інформація про Національну комісію регулювання
електроенергетики України
2. Оптовий ринок електричної енергії України
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електричної енергії 2.2. Алгоритм розподілу коштів між членами Оптового ринку
електричної енергії 2.3. Стан розрахунків на ринках електричної енергії 2.3.1. Стан розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії 2.3.2. Розрахунки споживачів за електричну енергію з
енергопостачальними організаціями 2.4. Реалізація положень Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) 2.5. Динаміка інвестиційної складової в структурі оптової
ринкової ціни на електричну енергію за 2001-2005 роки та напрями
її використання 2.6. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту 2.7. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення. Реалізація положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії ( 1789-2002-п ) 3. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці 3.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками 3.1.2. Встановлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками 3.2. Формування оптової ринкової ціни 3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії 3.3.1. Формування роздрібної ціни на електричну енергію та її
складових 3.3.2. Стан впровадження єдиних роздрібних тарифів на
електроенергію 3.3.3. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів та
оптимізація витрат електричної енергії на її транспортування 3.4. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці 4. Регулювання підприємницької діяльності та цінова і тарифна
політика в нафтогазовому комплексі 4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі 4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі 5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі 5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці 5.1.1. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії 5.1.2. Підготовка нормативно-правової бази для ліцензування
господарської діяльності у сфері теплопостачання 5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі 5.3. Реалізація контрольних функцій Комісії щодо виконання
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності 5.4. Робота територіальних представництв 6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку
електричної енергії 7. Організація роботи Комісії щодо захисту прав споживачів.
Розгляд та вирішення питань щодо звернень та скарг споживачів 8. Діяльність Комісії щодо формування розвитку
законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу України 9. Діяльність Комісії у сфері євроінтеграції, співробітництво
з міжнародними організаціями та стан реалізації євроінтеграційних
завдань в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі 10. Взаємодія Комісії з державними органами, засобами масової
інформації та громадськістю 11. Адміністративно-організаційна та фінансово-господарська
діяльність Комісії 12. Основні завдання Комісії на 2006 рік
Додатки: Додаток 1.1. Структура Національної комісії регулювання
електроенергетики України ( va395227-06 ) Додаток 2.1.1. Функціональна схема ринку електричної енергії
України ( vb395227-06 ) Додаток 2.3.1. Фактичні виплати всіма видами платежів з ОРЕ
генеруючим компаніям в динаміці за 2004-2005 роки ( vc395227-06 ) Додаток 2.3.2. Динаміка фактичних виплат усіма видами
платежів з ОРЕ генеруючим компаніям за 2000-2005 роки
( vc395227-06 ) Додаток 2.3.3. Динаміка кредиторсько-дебіторської
заборгованості підприємств ПЕК за 2000-2005 роки ( vc395227-06 ) Додаток 2.3.4. Обсяги електроенергії, закупленої
енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2004-2005 роках
( vc395227-06 ) Додаток 2.3.5. Відсоток оплати купованої на енергоринку
електричної енергії на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2002-2005
роках ( vc395227-06 ) Додаток 2.3.6. Динаміка надходження коштів усіма видами
платежів та на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання ліцензіатами з постачання електричної енергії у
2004-2005 роках ( vc395227-06 ) Додаток 2.3.7. Динаміка надходження коштів за куповану на ОРЕ
електричну енергію всіма видами платежів за 2000-2005 роки
( vc395227-06 ) Додаток 2.3.8. Розрахунки та структура заборгованості у
розрізі категорій споживачів електричної енергії ( vd395227-06 ) Додаток 2.3.9. Рівень збору коштів споживачів за електричну
енергію за 2004-2005 роки по галузях економіки ( vd395227-06 ) Додаток 2.3.10. Розрахунки за електричну енергію споживачів
та енергопостачальних компаній за 2005 рік ( vd395227-06 ) Додаток 2.3.11. Структура заборгованості за спожиту
електричну енергію по галузях економіки ( vd395227-06 ) Додаток 2.3.12. Стан виконання завдань з погашення
реструктуризованого боргу приватизованими енергокомпаніями
( vd395227-06 ) Додаток 2.5.1. Перелік енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій і магістральних ліній електропередачі,
будівництво яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду
Державного бюджету України ( ve395227-06 ) Додаток 2.5.2. Динаміка інвестиційної складової в структурі
оптової ринкової ціни на електричну енергію за 2001-2005 роки
( ve395227-06 ) Додаток 2.7.1. Перспективна модель Оптового ринку
електроенергії України ( vf395227-06 ) Додаток 3.1.1. Середній тариф закупівлі електроенергії у
генеруючих компаній ТЕС у 2004-2005 роках ( vh395227-06 ) Додаток 3.1.2. Структура тарифу закупівлі електроенергії у
генеруючих компаній ТЕС у 2004-2005 роках ( vh395227-06 ) Додаток 3.1.3. Динаміка тарифів для АЕС ( vh395227-06 ) Додаток 3.1.4. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ ( vh395227-06 ) Додаток 3.1.5. Динаміка тарифів для ГЕС ( vh395227-06 ) Додаток 3.1.6. Динаміка середніх тарифів ВЕС ( vh395227-06 ) Додаток 3.2.1. Динаміка прогнозованої і фактичної оптової
ринкової ціни на енергоринку в 2002-2005 роках ( vi395227-06 ) Додаток 3.2.2. Структура фактичної оптової ринкової ціни в
2002-2005 роках ( vi395227-06 ) Додаток 3.2.3. Обсяги додаткових платежів генеруючим
компаніям ТЕС для погашення заборгованості перед державним
бюджетом у 2005 році ( vi395227-06 ) Додаток 3.3.1. Структура середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів України в 2004-2005
роках ( vg395227-06 ) Додаток 3.3.2. Середні фактичні роздрібні тарифи на
електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги по
енергопостачальних компаніях за 2004-2005 роки ( vg395227-06 ) Додаток 3.3.3. Динаміка середніх тарифів на передачу та
постачання електроенергії за 2004-2005 роки ( vg395227-06 ) Додаток 3.3.4. Рівні рентабельності відпуску електроенергії
енергопостачальних компаній ( vg395227-06 ) Додаток 3.3.5. Тарифи на електроенергію для населення і
населених пунктів Додаток 3.3.6. Довідка щодо розміру дотацій, які надавалися
енергопостачальним компаніям за 2005 рік ( vg395227-06 ) Додаток 3.3.7. Динаміка планових обсягів фінансування
інвестиційних програм енергопостачальних компаній та факт їх
виконання ( vk395227-06 ) Додаток 3.3.8. Динаміка витрат електроенергії в
електромережах України у 2004-2005 роках ( vn395227-06 ) Додаток 3.3.9. Динаміка витрат електричної енергії за
2001-2005 роки ( vn395227-06 ) Додаток 4.2.1. Роздрібні ціни на природний газ, що
використовується населенням на комунально-побутові потреби Додаток 4.2.2. Динаміка тарифів на транспортування природного
газу в 2000-2005 роках Додаток 4.2.3. Динаміка тарифів на постачання природного газу
в 2000-2005 роках Додаток 4.2.4. Тарифи на транспортування нафти магістральними
нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України Додаток 4.2.5. Тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами Додаток 4.2.6. Динаміка цін на природний газ для соціальної
та бюджетної сфер ( vm395227-06 ) Додаток 4.2.7. Динаміка цін на природний газ для промислових
споживачів ( vm395227-06 )

1. Коротка інформація про Національну комісію
регулювання електроенергетики України
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) є органом державного регулювання діяльності природних
монополій. Комісія утворена Указом Президента України від 8 грудня
1994 року N 738/94 ( 738/94 ) з метою забезпечення ефективного
функціонування енергетичної галузі країни. У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ) та іншими законодавчими і
нормативно-правовими актами. Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань,
визначених Положенням про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженими Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98 ( 335/98 ),
зокрема: державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо функціонування оптового та роздрібних
ринків електричної енергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення ефективності функціонування ринків
електроенергії та газу при збалансуванні інтересів суб'єктів
природних монополій та їх споживачів; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; сприяння конкуренції у сфері виробництва й постачання
електричної енергії, зберігання та реалізації газу, нафти і
нафтопродуктів; провадження цінової і тарифної політики в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі; розроблення і впровадження правил користування електричною
енергією та газом; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво, передачу і постачання електричної енергії, зберігання
та постачання природного газу, транспортування природного і
нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування газу,
нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; здійснення контролю за ліцензіатами щодо дотримання ними Умов
та Правил підприємницької діяльності в енергетиці на території
України; захист прав споживачів електричної енергії та природного
газу; інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000
( 1167/2000 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" НКРЕ визначена центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і
підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені
завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці
міжнародних договорів України та здійснення в межах своїх
повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій та
суміжних ринків. Відповідно до Закону України "Про теплопостачання"
( 2633-15 ) та Закону України "Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу" на Комісію покладено функції щодо
ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері
теплопостачання і комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії, а також регулювання тарифів на теплову
енергію. До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії, які
мають рівні права при вирішенні питань, що належать до компетенції
НКРЕ. Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який
складається з центрального апарату та територіальних
представництв, що діють у всіх областях України та Автономній
Республіці Крим. Станом на 01.01.2006 робочий апарат складався з
300 працівників. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1 ( va395227-06 ).
2. Оптовий ринок електричної енергії України
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електричної енергії Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ) є єдиною
впорядкованою системою взаємовідносин між суб'єктами господарської
діяльності (членами ОРЕ) у процесі здійснення купівлі-продажу
електричної енергії. Функціональна схема Оптового ринку
електричної енергії наведена в додатку 2.1.1 ( vb395227-06 ). Основні правові та організаційні засади, які визначають
загальні умови функціонування діючої моделі ОРЕ, визначені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), рішенням Конституційного Суду
України від 12 лютого 2002 року N 3-рп/2002 ( v003p710-02 )
(справа про електроенергетику), нормативними актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії
регулювання електроенергетики України. Відповідно до положень Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) Оптовий ринок електричної енергії України діє на
підставі Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України (ДЧОРЕ). Враховуючи, що значна частина учасників ОРЕ є
суб'єктами природних монополій або займає домінуюче становище на
ньому, функціонування ОРЕ здійснюється з урахуванням положень
Законів України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Удосконалення нормативно-правової бази функціонування
Оптового ринку електричної енергії та реалізація рішень Уряду
дозволили за останні роки значно покращити роботу ОРЕ. Рівень
розрахунків за куповану (спожиту) електроенергію на Оптовому ринку
грошовими коштами у 2005 році досяг 96,65% від вартості товарної
продукції. Основні організаційні принципи, реалізовані в діючій моделі
ОРЕ, - це перш за все: 1. Самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ, як
представницького органу членів Оптового ринку. 2. Прозорість, яка забезпечується Оператором Ринку в усіх
здійснюваних ним операціях.
2.2. Алгоритм розподілу коштів між членами Оптового ринку
електричної енергії Згідно з положеннями Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) розподіл коштів між учасниками ринку в ОРЕ
забезпечувався відповідно до алгоритму розподілу коштів,
затвердженого НКРЕ. Алгоритм розподілу коштів складається з двох частин. Перша
складова - визначає порядок розподілу коштів з поточних рахунків
зі спеціальним режимом використання постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом. Розрахунковий норматив відрахувань визначається НКРЕ один раз
на місяць і базується на визначенні частки коштів, що належить
енергопостачальнику. При цьому враховуються: а) тарифи на передачу та постачання електроенергії місцевими
(локальними) електромережами, затверджені НКРЕ; б) тарифи на виробництво електроенергії для ГЕС і ТЕЦ
енергопостачальника, затверджені НКРЕ, або ціни на електричну
енергію іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує
електричну енергію в установленому порядку; в) роздрібні тарифи на електроенергію, розраховані
енергопостачальними компаніями відповідно до Ліцензійних умов для
споживачів за класами та групами (крім населення); г) тарифи на електричну енергію для населення, затверджені
НКРЕ; д) обсяги споживання електричної енергії; е) обсяги електричної енергії, що відпускається власними ГЕС
і ТЕЦ енергопостачальника або закуповуються в установленому
порядку в іншого виробника. Покращення стану розрахунків енергопостачальних компаній з ДП
"Енергоринок" значною мірою зумовлено дією стимулюючого механізму,
передбаченого Порядком визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, затвердженим
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 ) (далі -
Порядок). Відповідно до зазначеного Порядку у 2005 році
застосовувалися понижуючі коефіцієнти до нормативу відрахувань
коштів на поточний рахунок постачальника електричної енергії за
регульованим тарифом у випадку невиконання ним договірних
зобов'язань перед Оптовим ринком електричної енергії України щодо
забезпечення повної оплати купованої на ОРЕ електричної енергії та
при перевищенні граничного рівня понаднормативних витрат
електроенергії, встановленого Порядком. Внаслідок застосування
стимулюючих коригуючих коефіцієнтів у 2005 році на поточний
рахунок зі спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок"
додатково надійшло майже 206 млн. грн. З метою створення умов зацікавленості енергопостачальних
компаній до подальшого зниження понаднормативних витрат
електроенергії Комісія постановою від 17.03.2005 N 170
( v0170227-05 ) унесла зміни до Порядку ( v0861227-00 ), якими з
квітня 2005 року граничний рівень співвідношення понаднормативних
витрат електроенергії та нормативних витрат електроенергії
зменшений з 15% до 10%. Внаслідок реалізації зазначеного та інших
заходів за останні три роки спостерігається стала тенденція до
зниження витрат в мережах енергопостачальних компаній. Друга складова алгоритму стосується порядку розподілу коштів
з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (один основний та два
додаткових). Оплата виробникам електричної енергії здійснюється
пропорційно до обсягів товарної продукції (крім
теплоелектроцентралей та вітрових електростанцій). Такий алгоритм
розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії діяв у
січні та лютому 2005 року (постанова НКРЕ від 06.01.2005 N 10
( v0010227-05 ). Унесеними 18 січня 2005 року змінами до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) умови функціонування Оптового
ринку електричної енергії України доповнені вимогою щодо
забезпечення оплати електричної енергії та послуг, закуплених
оптовим постачальником електричної енергії, здійснювалися в
рівному відсотку кожній енергогенеруючій компанії (за винятком
вітроелектростанцій) та підприємству, яке здійснює централізоване
диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України
і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами. Постановою від 21.02.2005 N 102
( v0102227-05 ) НКРЕ з березня 2005 року привела алгоритм
розподілу коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії у
відповідність до Закону ( 575/97-ВР ). З обсягу коштів, що надходили на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, виділялися кошти на оплату державним
підприємством "Енергоринок" податку на додану вартість у Державний
бюджет України (розпорядження Кабінету Міністрів України від
07.03.2002 N 105-р ( 105-2002-р ) та кошти, необхідні для
реалізації окремих рішень Кабінету Міністрів України та постанов
НКРЕ на їх виконання щодо погашення заборгованості, яка виникла
станом на 1 січня 2005 року. З решти коштів першочергово
здійснювались перерахування: на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат
в межах кошторису ДП "Енергоринок"; на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства у
м. Києві за кодом класифікації доходів бюджету 24120000 "Збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію", фіксованою сумою, визначеною на кожний
банківський день розрахункового місяця, виходячи з прогнозованого
обсягу оплати електричної енергії, відпущеної з Оптового ринку
електричної енергії України у розрахунковому місяці. Залишок коштів розподілявся між виробниками електричної
енергії пропорційно до прогнозованого обсягу товарної продукції
кожного виробника, яка окремо визначалася в перший банківський
день та в наступні банківські дні розрахункового місяця. За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця,
наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів
кожній енергогенеруючій компанії (за винятком вітроелектростанцій
та НЕК "Укренерго") в рахунок оплати електричної енергії та
наданих послуг, закуплених оптовим постачальником електричної
енергії у розрахунковому періоді, в обсязі, який забезпечував
рівний відсоток оплати товарної продукції у розрахунковому місяці
кожній генкомпанії. З метою забезпечення у 2005 році фінансування субвенцій з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання
передбачених законодавством пільг ветеранам війни і праці,
ветеранам військової служби тощо за рахунок надходжень до
загального фонду Державного бюджету рентної плати за транзитне
транспортування природного газу і природний газ, що видобувається
в Україні, Комісією на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) "Про затвердження
Порядку перерахування в 2005 році деяких субвенцій на надання
пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального
фонду державного бюджету рентної плати за транзитне
транспортування природного газу і за природний газ, що
видобувається в Україні" була прийнята постанова від 13.01.2005
N 18 ( v0018227-05 ) "Про алгоритм перерахування коштів", у
результаті дії якої перераховано виробникам електроенергії понад
768 млн. грн. для розрахунків за спожитий природний газ. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
06.02.2003 N 163 ( 163-2003-п ) та у зв'язку із затвердженням
21 лютого 2005 року Державним казначейством України Порядку
проведення у 2005 році розрахунків НАК "Нафтогаз України" в
рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до
Російської Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95 МС,
крилатих ракет повітряного базування великої дальності та
обладнання ( 643_116 ), відповідно до постанови НКРЕ від
23.02.2005 N 106 ( v0106227-05 ) "Про перерахування коштів" у 2005
році проведені розрахунки на суму 134,7 млн. грн. На виконання пункту 5 Порядку проведення розрахунків з
погашення заборгованості за електричну енергію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 N 1228
( 1228-2003-п ) "Про проведення розрахунків з погашення
заборгованості за електричну енергію", постановою НКРЕ від
29.10.2003 N 1086 ( v1086227-03 ) "Про алгоритм перерахування
коштів" затверджено алгоритм розподілу коштів, що надходять від
підприємств кінцевих споживачів електричної енергії для погашення
заборгованості за електричну енергію, спожиту до 1 січня 2005
року. Відповідно до зазначеної постанови проведено розрахунки на
суму 83,1 млн. грн. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.07.2003 N 450-р ( 450-2003-р ) "Про розрахунки з погашення
заборгованості за енергоносії та послуги з водопостачання і
водовідведення між підприємствами вугільної промисловості та
підприємствами, що надають послуги з водопостачання і
водовідведення", відповідно до постанови НКРЕ від 25.07.2003 N 730
( v0730227-03 ) "Про перерахування коштів" проведено розрахунки на
суму 4,3 млн. грн. Відповідно до постанови НКРЕ від 30.08.2004 N 870
( v0870227-04 ) "Про розрахунки за електричну енергію, спожиту ВАТ
"Укргідроенерго" для заповнення водосховища Київської ГАЕС" були
проведені розрахунки між ВАТ "Укргідроенерго" та ДП "Енергоринок"
за електричну енергію, спожиту ВАТ "Укргідроенерго" для заповнення
водосховища, на суму 24,8 млн. грн. Для погашення заборгованості генеруючих компаній ТЕС перед
Державним агентством з управління державним матеріальним резервом
за поставлене вугілля, природний газ і мазут та на виконання
рішень Ради Оптового ринку електричної енергії України НКРЕ
постановами від 24.05.2005 N 371 ( v0371227-05 ) "Про
перерахування коштів та внесення зміни до постанови НКРЕ від
21.02.2005 N 102" та від 29.09.2005 N 829 ( v0829227-05 ) "Про
перерахування коштів" установила окремий алгоритм розподілу
коштів, що надходили на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання від ВАТ "Луганськобленерго" (як погашення
заборгованості за електричну енергію, куповану на ОРЕ до
01.04.2002) та енергопостачальних компаній (як погашення
реструктуризованої заборгованості, відповідно до угод про
реструктуризацію заборгованості, укладених цими
енергопостачальними компаніями з ДП "Енергоринок" на виконання
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.10.2000 N 404
( 404-2000-р ), N 405 ( 405-2000-р ), N 407 ( 407-2000-р ), N 408
( 408-2000-р ), N 409 ( 409-2000-р ), N 410 ( 410-2000-р ). Згідно
з цими постановами було проведено розрахунки на суму 82,1 млн.
грн. Для погашення взаємної заборгованості, яка виникла між
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ДП "Енергоринок" та ДП "Херсонська
теплоелектроцентраль", НКРЕ прийняла постанову від 29.09.2005
N 834 ( v0834227-05 ) "Про перерахування коштів", згідно з якою
проведено розрахунки на суму 43 тис. грн. З метою погашення взаємної заборгованості, яка виникла між АК
"Київенерго" та ДП "Енергоринок", враховуючи звернення АК
"Київенерго", НКРЕ прийняла постанову від 25.10.2005 N 941
( v0941227-05 ) "Про перерахування коштів", згідно з якою
проведено розрахунки на суму 60,4 млн. грн. У 2005 році на виконання Указу Президента України від
25.05.2004 N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо
завершення погашення заборгованості із заробітної плати" в частині
забезпечення попередньої оплати за вугільну продукцію та з метою
забезпечення виробниками попередньої оплати за інші види палива з
урахуванням рішень Ради Оптового ринку електричної енергії України
ДП "Енергоринок" для розрахунків з виробниками електричної енергії
залучило в Промінвестбанку кредитні кошти на суму 2435,6 млн. грн.
2.3. Стан розрахунків на ринках електричної енергії 2.3.1. Стан розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії Розрахунки Оптового ринку з кредиторами У 2005 році продаж електричної енергії в Оптовий ринок
здійснювали 35 українських виробників електроенергії, у тому числі
- ДП "НАЕК "Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, ВАТ
"Укргідроенерго", ДП "Дністровська ГАЕС", ВАТ "ЕК
"Закарпаттяобленерго" (ГЕС), 19 підприємств теплоелектроцентралей,
2 підприємства, що виробляють електричну енергію на газотурбінних
установках та 5 підприємств вітрових електростанцій. Обсяг проданої електроенергії в Оптовий ринок у 2005 році у
порівнянні з 2004 роком збільшився на 3,54% (з 153742,6 млн.
кВт.год до 159184,4 млн. кВт.год). Зокрема, обсяг електричної
енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом" збільшився на 1,81% (з
81834,19 млн. кВт.год до 83312,46 млн. кВт.год), компаніями
теплових електростанцій (ТЕС) - на 4,15% (з 53566,51 млн. кВт.год
до 55791,44 млн. кВт.год), компаніями гідроелектростанцій - на
4,93% (з 11390,22 млн. кВт.год до 11951,98 млн. кВт.год),
теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - на 17,77% (з 6765,62 млн. кВт.год
до 7967,79 млн. кВт.год), вітровими електростанціями - на 14,2% (з
31,61 млн. кВт.год до 36,10 млн. кВт.год). Обсяг товарного відпуску електроенергії українськими
виробниками в Оптовий ринок у 2005 році (з урахуванням ПДВ)
становив 20725,86 млн. грн. при загальній сумі оплати 20914,94
млн. грн., що становить 100,9% від вартості товарного відпуску
електричної енергії (додаток 2.3.1 ( vc395227-06 ). Оплата в 2005 році за відпущену в Оптовий ринок
електроенергію становила: ДП "НАЕК "Енергоатом" - 7292,10 млн. грн. (99,9%), у 2004
році - 6608,65 млн. грн. (98,8%); компаніям теплових електростанцій - 11704,71 млн. грн.
(101,3%), у 2004 році - 9542,37 млн. грн. (100,7%); підприємствам гідроелектростанцій та ГАЕС - 495,13 млн. грн.
(99,1%), у 2004 році - 396,22 млн. грн. (95,8%); підприємствам теплоелектроцентралей - 1397,12 млн. грн.
(103,6%), у 2004 році - 1147,76 млн. грн. (100,3%); підприємствам вітроелектростанцій - 7,88 млн. грн. (99,3%), у
2004 році - 6,52 млн. грн. (102,8%); підприємствам з газотурбінними електростанціями - 17,98 млн.
грн. (96,9%), у 2004 році 17,68 млн. грн. (98,5%). ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу електричної енергії мережами
ДП "НЕК "Укренерго") - 1003,54 млн. грн. (98,5%), у 2004 році -
925,23 млн. грн. (99,3%). Загальна сума оплати кредиторам Оптового ринку, які продали
електричну енергію в ОРЕ в 2005 році становила 23533,46 млн. грн.
при вартості товарного відпуску електричної енергії 23750,31 млн.
грн. У 2005 році порівняно з 2004 роком рівень оплати всіма видами
платежів кредиторам ОРЕ зріс з 96,0% до 99,1%. Динаміка фактичних
виплат усіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям за
2000-2005 роки наведена у додатку 2.3.2 ( vc395227-06 ). Заборгованість Оптового ринку електроенергії перед
кредиторами у 2005 році порівняно з 2004 роком зросла з 18106 млн.
грн. до 18323 млн. грн. (збільшившись на 217 млн. грн. або на
1,20%) (додаток 2.3.3 ( vc395227-06 ). Відповідно зросла
заборгованість: перед ДП "НАЕК "Енергоатом" - з 7413,70 млн. грн. до 7417,66
млн. грн. (на 0,05%); перед підприємствами гідроелектростанцій - з 363,67 млн. грн.
до 368,25 млн. грн. (на 1,26%); перед підприємствами вітроелектростанцій - з 0,132 млн. грн.
до 0,188 млн. грн. (на 42,42%); перед підприємствами з газотурбінними електростанціями - з
1,98 млн. грн. до 2,54 млн. грн.; перед ДП "НЕК "Укренерго" - з 1135,15 млн. грн. до 1150,05
млн. грн. (на 1,31%). Водночас відбулося зменшення заборгованості: перед компаніями теплових електростанцій - з 7766,70 млн.
грн. до 7616,79 млн. грн. (на 1,93%); перед підприємствами теплоелектроцентралей - з 244,50 млн.
грн. до 196,01 млн. грн. (на 19,83%). Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок" У 2005 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма
компаніями становила 154648,35 млн. кВт.год, що на 5478 млн.
кВт.год або на 3,67 % більше, ніж у 2004 році. Обсяг купівлі
електричної енергії на ОРЕ енергопостачальними компаніями, які
здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
у 2005 році становив 123217,05 млн. кВт.год, що на 0,96 % більше,
ніж у 2004 році (додаток 2.3.4 ( vc395227-06 ). Загальне надходження коштів від дебіторів по Україні за
куповану електроенергію у 2005 році збільшилось на 3757,49 млн.
грн., або на 18,60% більше у порівнянні з 2004 роком і становило
23962,56 млн. грн. (99,06% від вартості товарної продукції). Рівень розрахунків дебіторів ОРЕ за електричну енергію,
оплата за яку здійснюється на основний поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок", становив у 2005
році 96,53% проти 94,89% у 2004 році (додаток 2.3.5
( vc395227-06 ). Загальна вартість електроенергії, купованої постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом у 2005 році, зросла на
14,49% і становила 20568,58 млн. грн. Загальний обсяг оплати всіма видами платежів за
електроенергію, куповану енергопостачальниками за регульованим
тарифом у 2005 році, за даними ДП "Енергоринок", становив 20318,4
млн. грн. (98,78% від товарної продукції), у 2004 році - 17419
млн. грн. і, відповідно, 96,96%. Оплата електричної енергії, купованої у оптового
постачальника електричної енергії в 2005 році ліцензіатами з
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, проведена на
100% у сумі 2528,08 млн. грн., що на 29,7% більше, ніж у 2004 році
(додаток 2.3.6 ( vc395227-06 ). Рівень оплати ДПЗД "Укрінтеренерго" за електричну енергію,
куповану у 2005 році для експорту, склав 102,7 %, що вище рівня
середніх розрахунків на ОРЕ. Заборгованість ДПЗД "Укрінтеренерго"
перед ОРЕ зменшилась за 2005 рік на 23,53% і станом на 01.01.2006
становила 73,84 млн. грн. Динаміка надходження коштів на куповану на ОРЕ електричну
енергію всіма видами платежів за 2000-2005 роки наведена в додатку
2.3.7 ( vc395227-06 ). У звітному році 22 постачальники електричної енергії за
регульованим тарифом розрахувалися за куплену на ОРЕ
електроенергію на рівні 100% і більше з урахуванням погашення
заборгованості минулих періодів: ВАТ "Кіровоградобленерго" - 117,5% (у 2004 році - 112,5%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" - 116,6% (у 2004 році - 116,8%), Новояворівське КП "Міські електричні мережі" - 112,1% (у 2004
році - 111,6%), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - 110,7% (у 2004 році - 107,7%), ВАТ "Черкасиобленерго" - 107,9% (у 2004 році - 111,7%), ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - 107,1% (у 2004 році - 104,6%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - 106,9% (у 2004 році - 104,5 %), ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 106,5% (у 2004 році - 103,5%), АК "Харківобленерго" - 106,5% (у 2004 році - 103,2 %), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - 105,6% (у 2004 році - 103,1%), ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" - 104,9 % (у 2004 році -
101,3%), ВАТ "Полтаваобленерго" - 104,6% (у 2004 році - 108,3%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 104,5% (у 2004 році - 105,0%), ВАТ "Волиньобленерго" - 104,0% (у 2004 році - 104,5%), ВАТ "Тернопільобленерго" - 103,6% (у 2004 році - 108,4%), ВАТ "Львівобленерго" - 103,4% (у 2004 році - 105,7%), ВАТ "Сумиобленерго" - 103,2% (у 2004 році - 104,2%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" - 103,0% (у 2004 -
88,3%), ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 101,2% (у 2004 році - 98,0%), ВАТ "ЕК Одесаобленерго" - 100,2% ( у 2004 році - 96,2 %), ДТГО "Південно-Західна залізниця" - 100,0 % (у 2004 році -
100,3 %), ТОВ "Сервіс-Інвест" - 100,0 % (у 2004 році - 100,0 %). Відбулось значне покращення стану розрахунків усіма видами
платежів за електричну енергію в порівнянні з 2004 роком таких
енергопостачальних компаній: ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 93,0% (у 2004 році -
90,5%), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 89,8% (у 2004 році - 81,7%), ВАТ "Донецькобленерго" - 87,8% (у 2004 році - 77,9%), ДП "Укренерговугілля" - 85,4% (у 2004 році - 79,6%), МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 74,4% (у 2004 році - 63,8%). Покращення стану розрахунків енергопостачальних компаній з ДП
"Енергоринок" значною мірою зумовлене застосуванням стимулюючого
механізму (введенням коригуючих коефіцієнтів), введеного Порядком
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
зі спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861 ( v0861227-00 ). Застосування стимулюючого коефіцієнта
дозволило значно покращити платіжну дисципліну на енергоринку. У ряді енергопостачальних компаній, що здійснюють свою
діяльність за регульованим тарифом, рівень оплати купованої
електроенергії в 2005 році у порівнянні з 2004 роком знизився: ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" - 98,7% (у 2004 році - 102,0%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - 98,7% (у 2004 році - 99,8%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 96,2% (у 2004 році - 99,8%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" - 91,4% (у 2004 році - 105%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - 87,1% (у 2004 році - 87,7%), АК "Київенерго" - 79,6% (у 2004 році - 100%). Значно нижчий середнього (99,18%) рівень оплати всіма видами
платежів у 2005 році мав місце в таких обласних енергопостачальних
компаніях: МДКП "Розділтеплокомуненерго" - 74,4% (у 2004 році - 63,8%), АК "Київенерго" - 79,6% (у 2004 році - 100%), ДП "Укренерговугілля" - 85,4% (у 2004 році - 79,6%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 86,9% (у 2004 році - 86,3%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - 87,1% ( у 2004 році - 87,7%), ВАТ "Донецькобленерго" - 87,8% (у 2004 році - 77,9%), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 89,8% (у 2004 році - 81,7%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" - 91,4% (у 2004 році - 105%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 93,0% (у 2004 році -
90,5%), ВАТ "Крименерго" - 95,9% (у 2004 році - 95,8%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 96,2% (у 2004 році - 99,8%). Незважаючи на заходи, вжиті НКРЕ з метою стимулювання
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до
покращення розрахунків за електроенергію, куповану на Оптовому
ринку електричної енергії, їх загальна заборгованість перед ОРЕ
зросла на 1,51% (додаток 2.3.3 ( vc395227-06 ). Темпи нарощування
заборгованості знизилися більш ніж у 2 рази порівняно з 2004
роком. Слід відмітити, що при загальному зростанні рівня
заборгованості перед ОРЕ енергопостачальних компаній, що
здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
деякі компанії у звітному році добилися його зменшення. До таких
компаній належать: ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - з 413,8 млн. грн. до 410,4 млн.
грн., ВАТ "Тернопільобленерго" - з 159,8 млн. грн. до 155,2 млн.
грн., ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" - з 151,3 млн. грн. до 139,8
млн. грн., ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго" - з 22,5 млн. грн. до 3,9 млн.
грн., АК "Харківобленерго" - з 708,4 млн. грн. до 655,2 млн. грн., ВАТ "Запоріжжяобленерго" - з 896,6 млн. грн. до 772,4 млн.
грн., ВАТ "Сумиобленерго" - з 159,6 млн. грн. до 151,3 млн. грн., ВАТ "Волиньобленерго" - з 59,8 млн. грн. до 53,1 млн. грн., ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - з 522,8 млн. грн. до 502,8 млн.
грн., ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - з 43,9 млн. грн. до 3,6 грн., ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - з 127,5 млн. грн. до 114,2 млн.
грн., ВАТ "Львівобленерго" - з 345,5 млн. грн. до 325,9 млн. грн., ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - з 30,9 млн. грн. до 1,8 млн.
грн., ВАТ "Полтаваобленерго" - з 94,3 млн. грн. до 78,8 млн. грн., ВАТ "Черкасиобленерго" - з 191,9 млн. грн. до 171,8 млн.
грн., ВАТ "Кіровоградобленерго" - з 113,1 млн. грн. до 80,5 млн.
грн., ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" - з 31,8 млн. грн. до 7,9 млн.
грн., ВАТ "ЕК Одесаобленерго" - з 1039,9 млн. грн. до 1038,3 млн.
грн., ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" - з 5,51 млн. грн.
до 5,45 млн. грн., Новояворівське КП "Міські електричні мережі" - з 2,36 млн.
грн. до 1,98 млн. грн. Вжитими заходами в 2005 році зменшено заборгованість перед
українськими виробниками електричної енергії на 181,2 млн. грн.,
або на 1,20%, і на 01.01.2006 вона становила 15601,5 млн. грн. 2.3.2. Розрахунки споживачів за електричну енергію з
енергопостачальними організаціями У 2005 році значно покращився рівень розрахунків споживачів
за електричну енергію і становив 99,4% від вартості проданої
споживачам електричної енергії, що в порівнянні з попереднім роком
більше на 1,3 відсоткового пункту (у 2004 році - 98,1%). У додатку
2.3.8 ( vd395227-06 ) наведені розрахунки та структура
заборгованості у розрізі категорій споживачів електричної енергії,
у додатку 2.3.9 ( vd395227-06 ) наведений рівень збору коштів
споживачів за електричну енергію за 2004-2005 роки по галузях
економіки. У повному обсязі розрахувалися та частково зменшили
заборгованість за електричну енергію споживачі 24
енергопостачальних компаній. Одночасно не виконали своїх
зобов'язань по розрахунках з постачальниками електричної енергії
споживачі 11 енергокомпаній, а саме: ДП "Укренерговугілля" - 85,2%; ВАТ "Закарпаттяобленерго" - 92,7%; ВАТ "Крименерго" - 93,9%; ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 94,0%; ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 95,1%; ВАТ "Донецькобленерго" - 96,6%; ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - 96,6%; АК "Київенерго" - 97,4%; ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" - 99,1%; ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - 99,2%; ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 99,9%. У результаті покращення збутової роботи компаній та
відключення споживачів-боржників підвищився рівень розрахунків за
спожиту електричну енергію практично всіх категорій споживачів. У
2005 році повністю розрахувались споживачі залізничної галузі -
100,1%, сільських господарств - 107,1%, житлово-комунальних
господарств - 100%, організації державного бюджету - 101,4% та
місцевого бюджету - 101,2% (додаток 2.3.8 ( vd395227-06 ). Розрахунки споживачів залізничної галузі (100,1%) досягли
повної оплати за рахунок високого рівня збору коштів у АР Крим
(101,9%), Київській (102,6%), Кіровоградській (100,9%),
Миколаївській (100,3%), Одеській (101,9%), Тернопільській
(104,8%), Чернівецькій (100,3%), Дніпропетровській (100,1%),
Луганській (100,1%), Херсонській (100,1%) областях, м. Києві
(100,6%), а також підприємств ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,8%) та ДП
"Укренерговугілля" (102,9%). Стовідсоткова оплата здійснена в Донецькій, Житомирській,
Закарпатській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Черкаській,
Чернігівській областях, м. Севастополі та ДТГО "Південна-Західна
залізниця". Разом з тим, окремі споживачі залізниці у Запорізькій
(99,9%), Львівській (99,7%), Івано-Франківській (96,3%), Сумській
(99,4%), Волинській (99,5%) областях не розрахувались зі своїми
кредиторами. Розрахунки споживачів сільських господарств (107,1%) досягли
повної оплати в 28 енергопостачальних компаній, у тому числі
найвищий рівень у Волинській (116,1%), Львівській (107,7),
Тернопільській (127,9%), Харківській (111,4%), Херсонській
(180,8%), Хмельницькій (118,8%) областях. Не забезпечили повну оплату споживачі енергокомпаній ДПЕМ ВАТ
"Атомсервіс" (92,9%), ДП "Укренерговугілля" (99,1%) та АК
"Київенерго" (99,6%). Покращився рівень розрахунків за електричну енергію установ
та організацій державного бюджету (101,4%), що в порівнянні з
попереднім роком більше на 1,7 відсоткового пункту (у 2004 році -
99,7%). Найвищий рівень збору коштів у Дніпропетровській (102,2%),
Донецькій (102,1%), Житомирській (103%), Закарпатській (110,9%),
Київській (105,5%), Кіровоградській (103,1%), Полтавській
(102,9%), Івано-Франківській (ВАТ "Прикарпаттяобленерго")
(103,9%), Тернопільській (106,7%), Харківській (102,1%),
Хмельницькій (106,6%), Черкаській (104,8%), Чернівецькій (106,7%)
областях, а також у постачальників електричної енергії МДКП
"Розділтеплокомуненерго" (118,2%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(107,8%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична Компанія" (104,5%),
Новояворівське КП "Міські електричні мережі" (107,5%), ДПЕМ ВАТ
"Атомсервіс" (105,3%) та ТОВ "Сервіс-Інвест" (101,9%). Не забезпечили повну оплату за спожиту електричну енергію ряд
організацій державного бюджету у АР Крим (99,3%), Вінницькій
(99,8%), Волинській (98,6%), Львівській (99,8%), Миколаївській
(96,9%), Одеській (99,9%), Сумській областях (99,6%), місті
Севастополь (98,8%), а також підприємств-постачальників ДП
"Укренерговугілля" (95,7%) та ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (95,2%). Розрахунки споживачів установ та організацій місцевого
бюджету (101,2%) досягли повної оплати за рахунок найвищого рівня
збору коштів у підприємств ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (102,5%),
ВАТ "Запоріжжяобленерго" (104,6%), ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"
(102,4%), ВАТ "ЕК Одесаобленерго" (102,6%), ВАТ
"Прикарпаттяобленерго" (103,9%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
(104,7%), ВАТ "Тернопільобленерго" (104,2%), ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" (103,3%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (107,8%),
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (102,7%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична
Компанія" (104,1%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (130,5%), ДП
"Укренерговугілля" (102,6%). Незадовільно розрахувались з енергопостачальними компаніями
споживачі органів місцевого бюджету Житомирської області (99,9%),
Миколаївської області (99,9%) та м. Києва (86,2%). Споживачі житлово-комунальних господарств у поточному році
забезпечили повну стовідсоткову оплату коштів у 24
енергопостачальних компаніях. Найвищий рівень оплати у Вінницькій (108,5%), Рівненській
(112,2%), Донецькій (104%), Житомирській (102,4%), Запорізькій
(119,3%), Одеській (103,3%), Київській (105,3%), Львівській
(103,9%), Харківській (122,7%), Херсонській (102,9), Хмельницькій
(109,3%), Черкаській (110,9%), Волинській (101,5%),
Кіровоградській (101,7%), Івано-Франківській (101,3%),
Чернігівській (101,3%) областях, а також у ВАТ "Крименерго"
(102,3%), МДКП "Розділтеплокомуненерго" (102,5%), ВАТ
"ПЕМ-Енерговугілля" (106,9%), ЗАТ "Східно-Кримська Енергетична
Компанія" (185%), Новояворівське КП "Міські електричні мережі"
(116,1%), ДП "Укренерговугілля" (115,3%). Не повністю розрахувалися за спожиту електричну енергію з
енергокомпаніями споживачі житлово-комунальних господарств у
Луганській (75,9%), Дніпропетровській (85,7%), Закарпатській
(96,7%), Миколаївській (93,5%), Полтавській (98,6%), Сумській
(98,8%), Тернопільській (94%), Чернівецькій (91,7%) областях,
місті Севастополь (97,1%), а також споживачі підприємств АК
"Київенерго" (84,9%) та ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (92,3%) (додаток
2.3.9 ( vd395227-06 ). Розрахунки інших споживачів (99,9%) не досягли повної оплати
за електричну енергію у Луганській (99,9%), Львівській (99,9%),
Тернопільській (99,7%), Волинській (99,6%), Київській (99,6%),
Чернівецькій (99,1%) областях, м. Севастополі (99,4%) та ЗАТ
"Східно-Кримська Енергетична Компанія" (99,7%). Незадовільний рівень оплати допустили постачальники
електричної енергії: Новояворівське КП "Міські електричні мережі"
(97,8%), ДП "Укренерговугілля" (97,4%), Донецької (97,8%) та
Миколаївської областей (94,3%). Найвищий рівень оплати за електричну енергію забезпечили
енергокомпанії Закарпатської (102,5%), Харківської (100,9%),
Херсонської (100,9%), Вінницької (100,8%), Житомирської (100,6%),
Івано-Франківської (100,6%) областей та підприємств МДКП
"Розділтеплокомуненерго" (101,6%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(103,7%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (102,1%), ТОВ "Сервіс-Інвест"
(101,1%). Стан розрахунків промислових споживачів за спожиту електричну
енергію залишився на рівні 2004 року - 99,7%. Найкращі розрахунки за спожиту електричну енергію промислових
споживачів у Донецькій (101,3%), Житомирській (102,6%),
Запорізькій (104,8%), Рівненській (101,4%), Сумській (101,6%),
Тернопільській (102,5%), Харківській (102,4%) і Херсонській
(101,9%) областях та м. Києві (101,6%), а також у підприємств МДКП
"Розділтеплокомуненерго" (116,6%) та ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"
(103,7%). Незадовільно розраховувалися споживачі промислових
підприємств Миколаївської (97,5%), Івано-Франківської (98,8%),
Черкаської (96,2%) областей, а також споживачі ВАТ
"ПЕМ-Енерговугілля" (91,3%), Новояворівське КП "Міські електричні
мережі" (97%) та ДП "Укренерговугілля" (85%). Незадовільний стан розрахунків за спожиту електричну енергію
у звітному році мали споживачі категорії "населення". Рівень
розрахунків цієї категорії споживачів у 2005 році становив 94,2%,
проте, в порівнянні з минулим роком, рівень розрахунків збільшився
на 2,6 відсоткового пункту (у 2004 році - 91,6%). Забезпечили повну оплату електричної енергії споживачі
Кіровоградської (101,1%), Львівської (101,9%), Одеської (115%),
Полтавської (100,8%), Рівненської (102,7%), Сумської (100,9%),
Тернопільської (102,9%), Черкаської (101,4%), Чернівецької
(120,7%), Чернігівської (101,4%), Івано-Франківської (103,1%)
областей, а також МДКП "Розділтеплокомуненерго" (103,7%), ВАТ
"ПЕМ-Енерговугілля" (118,3%), ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (111,1%),
Новояворівське КП "Міські електричні мережі" (100,3%) та ДТГО
"Південно-Західна залізниця" (100,8%). Низький рівень розрахунків населення у Луганській (75,6%),
Закарпатській (75,1%), Донецькій (78,9%), Херсонській (92,3%),
Запорізькій (93,6%) областях, АР Крим (75,7%) та споживачів ДП
"Укренерговугілля" (90,2%). У зв'язку з незадовільним станом платіжної дисципліни окремих
споживачів за 2005 рік заборгованість за спожиту електроенергію
цієї категорії споживачів збільшилась на 69,9 млн. грн. (додаток
2.3.9 ( vd395227-06 ). Найбільший приріст заборгованості споживачів за спожиту
електричну енергію допустили 10 енергопостачальних компаній: ВАТ
"ЕК "Дніпрообленерго" - 43,0 млн. грн., ВАТ "Донецькобленерго" -
60,7 млн. грн., ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - 23,5 млн. грн., АК
"Київенерго" - 30,8 млн. грн., ВАТ "Крименерго" - 49,0 млн. грн.,
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 91,5 млн. грн., ВАТ "ЕК
"Миколаївобленерго" - 13,9 млн. грн., ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
- 1,8 млн. грн., ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 12,9 млн. грн., ДП
"Укренерговугілля" - 197,6 млн. грн. Зменшили заборгованість споживачі 20 енергопостачальних
компаній, а саме: ВАТ "АК "Вінницяобленерго" - 6,3 млн. грн., ВАТ
"Волиньобленерго" - 1,9 млн. грн., ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" -
7,3 млн. грн., ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 97,5 млн. грн., ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго" - 7,9 млн. грн., ВАТ "Кіровоградобленерго"
- 1,4 млн. грн., ВАТ "Львівобленерго" - 9,7 млн. грн., ВАТ "ЕК
Одесаобленерго" - 42,7 млн. грн., ВАТ "Полтаваобленерго" - 2,6
млн. грн., ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС "Рівнеенерго" - 8,7 млн. грн., ВАТ
"Сумиобленерго" - 3,1 млн. грн., ВАТ "Тернопільобленерго" - 5,6
млн. грн., АК "Харківобленерго" - 60,8 млн. грн., ВАТ "ЕК
"Херсонобленерго" - 13,9 млн. грн., ВАТ "ЕК Хмельницькобленерго" -
8,8 млн. грн., ВАТ "Черкасиобленерго" - 4,1 млн. грн., ВАТ "ЕК
"Чернівціобленерго" - 12,8 млн. грн., ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" -
3,0 млн. грн., ТОВ "Сервіс-Інвест" - 3,9 млн. грн. Стан
розрахунків за електричну енергію споживачами та
енергопостачальними компаніями за 2005 рік наведений у додатку
2.3.10 ( vd395227-06 ). Структура заборгованості по галузях економіки станом на 1
січня 2006 року наведена в додатку 2.3.11 ( vd395227-06 ). По енергопостачальній компанії ВАТ "Луганськобленерго", дія
ліцензії якої була призупинена до 01.01.2006 через незадовільну
претензійно-позовну роботу зі споживачами, заборгованість
зменшилась на 106,7 млн. грн. Приватизовані енергопостачальні компанії відповідно до
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.10.2000 NN 404-р
( 404-2000-р ), 405-р ( 405-2000-р ), 406-р ( 406-2000-р ), 407-р
( 407-2000-р ), 408-р ( 408-2000-р ), 409-р ( 409-2000-р ), 410-р
( 410-2000-р ) та від 02.02.2001 N 32-р ( 32-2001-р ), починаючи з
2003 року, крім повної поточної оплати повинні щоквартально
сплачувати 1/12 частину суми реструктуризованого боргу з
відстрочкою платежів на два роки. Загальна сума боргів станом на 1
квітня 2001 року по цих компаніях становила 757,1 млн. грн. За
2003-2005 роки 6 приватизованих енергопостачальних компаній
сплатили 337,0 млн. грн. з належного до сплати за ці роки боргу у
сумі 630,9 млн. грн. або 53,4 %. У тому числі в 2005 році компанії
сплатили 61,9% або 156,3 млн. грн. реструктуризованого боргу з
належної до сплати суми 252,4 млн. грн. Енергопостачальні компанії
ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ЗАТ
"Ей-І-Ес Рівнеенерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК
"Севастопольенерго" дотримуються графіка погашення
реструктуризованої заборгованості та щоквартально у повному обсязі
сплачують 1/12 частину суми реструктуризованого боргу, крім ВАТ
"ЕК "Херсонобленерго" (додаток 2.3.12 ( vd395227-06 ). Загальна
сума боргу ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" складає 477,1 млн. грн.
(реструктуризований борг за договором - 405,3 млн. грн.), у тому
числі сума несплаченого реструктуризованого боргу складає 392,7
млн. грн. Згідно з графіком погашення реструктуризованої
заборгованості станом на 01.01.2006 ВАТ ЕК "Херсонобленерго"
сплатило лише 12,5 млн. грн. з 337,7 млн. грн. за графіком, із них
на суму 11,1 млн. грн. проведено розрахунків відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2005 N 664
( 664-2005-п ) "Про заходи щодо проведення у 2005 році розрахунків
з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими
заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР
шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги" та
Законів України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) і "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної
плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та
електроенергію" ( 554-15 ). Відповідно до зазначених законів щодо
боргових зобов'язань за електричну енергію в рахунок погашення
зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями
громадян у 2005 році надійшло 385,1 млн. грн.
2.4. Реалізація положень Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" ( 2711-15 ) визначено комплекс організаційних та
економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Розрахунковою датою, на яку фіксується сума кредиторської та
дебіторської заборгованості, встановлено 1 січня 2005 року. Строк
дії процедури погашення заборгованості підприємствами
паливно-енергетичного комплексу не може перевищувати дев'яти
місяців з дня видання Міністерством палива та енергетики України
наказу про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного
комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.
На цей час найнагальнішою проблемою, яка стримує хід реалізації
Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", є
відсутність переважної більшості передбачених Законом нормативних
актів Кабінету Міністрів України, які повинні регламентувати та
визначати порядок контролю за погашенням заборгованості. Протягом 2005 року Кабінет Міністрів України прийняв лише
одну постанову з передбачених Законом ( 2711-15 ). Постановою від
07.12.2005 N 1163 ( 1163-2005-п ) Кабінет Міністрів України
затвердив "Порядок ведення реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі
погашення заборгованості, та користування його даними". НКРЕ погодила проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу", проект "Порядку
проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників
розрахунків", а також проект "Інструкції щодо порядку виконання
операцій в системі реєстру підприємств паливно-енергетичного
комплексу, які беруть участь у процедурі погашення
заборгованості", розроблені Міністерством палива та енергетики
України на виконання вимог Закону ( 2711-15 ). На цей час у складі оптового постачальника електричної
енергії утворено Розрахунковий центр на період дії погашення
заборгованості. НКРЕ передбачила в складі кошторису витрат ДП
"Енергоринок" фінансування витрат на матеріально-технічне
забезпечення функціонування Розрахункового центра.
2.5. Динаміка інвестиційної складової в структурі оптової
ринкової ціни на електричну енергію за 2001-2005 роки та напрями
її використання Частиною п'ятою статті 12 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) визначено, що джерелами
формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005
рік є надходження у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію. Відповідно до статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію належить до
загальнодержавних податків і зборів. Положеннями цього Закону
передбачено, що розмір та механізм збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію
встановлюється Кабінетом Міністрів України разом з Національною
комісією регулювання електроенергетики України. Згідно із статтею 87 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) на Державну податкову
адміністрацію України, Національну комісію регулювання
електроенергетики України і Міністерство палива та енергетики
України покладено контроль за справлянням (стягненням) збору
коштів у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24.12.2003 N 2002 ( 2002-2003-п ) "Про затвердження Механізму
справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію" платниками збору є Державне
підприємство "Енергоринок" та юридичні особи - виробники
електричної енергії, що продають електричну енергію поза Оптовим
ринком електричної енергії. Об'єктом обчислення збору для
юридичних осіб - виробників електричної енергії, що продають
електричну енергію поза Оптовим ринком електричної енергії є
вартість, без урахування податку на додану вартість, тієї
електричної енергії, яку вони продають поза ОРЕ. На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ), статтею 91 якого визначено обсяг збору
коштів у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
і теплову енергію (далі - збір) у розмірі 2130 млн. грн., що на
350 млн. грн. більше, ніж у 2004 році, а також постанови Кабінету
Міністрів України від 24.12.2003 N 2002 ( 2002-2003-п ) "Про
затвердження Механізму справляння збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
постановою від 29.12.2004 N 1262 ( v1262227-04 ) "Про збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію на 2005 рік" установила на 2005 рік для всіх
виробників електричної енергії, які мають ліцензію на право
здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної
енергії та здійснюють продаж електричної енергії поза Оптовим
ринком електричної енергії України, розмір збору - 14,63
грн/МВт.год. З 1 вересня 2005 року розмір збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію було
збільшено до 17,20 грн/МВт.год. Постановою від 11.04.2005 N 255
( v0255227-05 ) "Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію для ДП "Енергоринок" на
2005 рік" Комісія затвердила величину збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергії для ДП
"Енергоринок" до кінця 2005 року в обсязі 2006,01 тис. грн. Сплата збору ДП "Енергоринок" здійснювалася після повної
оплати електричної енергії, відпущеної енергогенеруючими
компаніями в Оптовий ринок електричної енергії у відповідному
звітному періоді. Кабінет Міністрів України, враховуючи зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ), постановою
від 08.06.2005 N 416 ( 416-2005-п ) "Про внесення змін до пункту 7
Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну і теплову енергію" вніс зміни до Механізму
справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну і теплову енергію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.12.2003 N 2002 ( 2002-2003-п ), внаслідок
чого з червня 2005 року Державне підприємство "Енергоринок" вже
сплачує збір, виходячи з фактично оплачених обсягів електричної
енергії, відпущених у відповідному звітному періоді, не пізніше
наступного дня після отримання плати за них. Станом на 01.01.2006 до Спеціального фонду Державного бюджету
України за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію" було перераховано
1726432 тис. грн., що становить 81,05% від суми, передбаченої
Законом України "Про державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) на 2005 рік, у тому числі ДП "Енергоринок" - 1614978
тис. грн. та виробниками електроенергії, які продають
електроенергію поза Оптовим ринком електричної енергії України -
111454 тис. грн. Розпорядниками коштів спеціального фонду Державного бюджету
України згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) були Міністерство палива та енергетики
України (600 млн. грн.), Міністерство вугільної промисловості
України (1356,5 млн. грн.), Міністерство промислової політики
України (78 млн. грн.), Міністерство аграрної політики України (10
млн. грн.) та Національна академія наук України (11 млн. грн.).
Слід зазначити, що з кожним роком спостерігається зниження долі
фінансування об'єктів електроенергетики у загальному обсязі
фінансування заходів за рахунок коштів цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію. Так, із загальної
суми відрахувань від оптової ринкової ціни електричної енергії в
Державний бюджет України в 2005 році 2130 млн. грн., на розвиток
об'єктів електроенергетики в 2005 році було передбачено всього 708
млн. грн., або 33 % від сумарного обсягу фінансування заходів за
рахунок коштів збору. Решта коштів спрямовувалася на вирішення
проблемних питань інших секторів економіки. Таким чином, за
рахунок електроенергетики здійснювалась дотація інших галузей
економіки, що надалі недопустимо. Перелік енергоблоків, будівництво яких здійснюється в 2005
році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету
України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
08.06.2005 N 420 ( 420-2005-п ) "Про затвердження переліку
енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій і
магістральних ліній електропередачі, будівництво яких здійснюється
в 2005 році за рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету", наведено у додатку 2.5.1 ( ve395227-06 ). У 2005 році
було профінансовано добудову енергоблоку N 2 на Хмельницькій АЕС
на суму 37801,0 тис. грн., добудову енергоблоку N 4 на Рівненській
АЕС на суму 32180 тис. грн., будівництво Ташлицької ГАЕС на суму
229818,0 тис. грн., Запорізької АЕС на суму 17 млн. грн. та
Дністровської ГАЕС на суму 150 млн. грн. Динаміка інвестиційної складової у структурі оптової ринкової
ціни за 2000-2005 роки наведена у додатку 2.5.2 ( ve395227-06 ).
2.6. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту З метою експорту електричної енергії протягом 2005 року ДПЗД
"Укрінтеренерго" закупило на ОРЕ електричну енергію в обсязі
5520561 МВт.год, що на 420265 МВт.год або на 8,24% більше ніж у
2004 році. Для експорту до країн-учасниць UCTE обсяг закупівлі
електроенергії на ОРЕ склав 4722078 МВт.год, що на 539563 МВт.год
або на 12,90% більше ніж у минулому році, до Республіки Молдова -
798483 МВт.год, що на 119298 МВт.год або на 17,56% менше, ніж у
2004 році. Діючі у 2005 році ціни для купованої ДПЗД "Укрінтеренерго" на
ОРЕ електроенергії забезпечували покриття витрат підприємства та
рентабельність цієї діяльності на достатньому рівні. У 2005 році на паритетних умовах здійснювався транзит
електричної енергії з Єдиної енергетичної системи Російської
Федерації через об'єднану енергетичну систему України до
енергетичної системи Республіки Молдова. Оператором такого
транзиту російської електричної енергії через ОЕС України
виступало ДПЗД "Укрінтеренерго". У 2005 році обсяг зазначеного
транзиту електроенергії становив 801731 МВт.год, що на 116050
МВт.год або на 16,92% менше, ніж у 2004 році. У зв'язку із введенням в експлуатацію в 2004 році
енергоблоків N 2 Хмельницької АЕС і N 4 Рівненської АЕС та
прийнятим Урядом рішенням щодо необхідності організації експорту
електроенергії Комісією було затверджено ціну купівлі електричної
енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" в ОРЕ для подальшого її експорту до
Російської Федерації в обсягах понадпланового відпуску електричної
енергії АЕС, визначеного затвердженим Мінпаливенерго Прогнозним
балансом електроенергії та палива. Обсяг такого експорту до
Російської Федерації (з січня по червень звітного року) склав
2826379 МВт.год. Крім цього, згідно з протокольним рішенням
одинадцятого засідання Міжурядової Українсько-Білоруської комісії
з питань торгово-економічного співробітництва Комісія встановила
для ДП "Енергоринок" ціну на електроенергію, що експортується до
Республіки Білорусь, або імпортується до України прикордонними
тупиковими лініями електропередачі та лінією 110 кВ
"Славутич-Комарин". Обсяг такого продажу електроенергії склав 3582
МВт.год. Практика організації експортних поставок електроенергії
свідчить, що однією з основних перешкод нарощування обсягів
експорту електричної енергії з України є недостатня
урегульованість на нормативно-правовому рівні принципів роботи і
засад ціноутворення для суб'єктів, що здійснюють купівлю
електроенергії на ОРЕ з метою подальшого її експорту. Першочерговим заходом у напрямку врегулювання цієї проблеми є
встановлення загальних принципів формування цін на електроенергію,
яка купується для подальшого експорту, та визначення відповідної
методології ціноутворення. Слід також зазначити, що на сьогодні питання доступу до
міждержавних електричних мереж суб'єктів енергоринку (третьої
сторони) не врегульоване. У зв'язку з цим, у відповідності до
рішень Кабінету Міністрів України та Директиви Європейського Союзу
від 26.06.2003 2003/54/ЕС, а також регламенту Європейського
Парламенту і Ради від 26.06.2003 N 1228/2003 в подальшому
необхідно розробити та запровадити єдиний порядок, який повинен
регламентувати засади недискримінаційного доступу всіх суб'єктів
енергоринку до міждержавних електричних мереж.
2.7. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення. Реалізація положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії ( 1789-2002-п ) Оптовий ринок електричної енергії України, який було створено
за зразком моделі пулу електроенергії Англії та Уельсу в 1996
році, функціонує за схемою ринку "єдиного покупця". Механізм
функціонування оптового ринку електроенергії України постійно
удосконалюється, однак існує ряд проблем, які не дозволять в
повній мірі використати потенціал діючої моделі. Насамперед, це
нерозвиненість ринків енергетичного палива: енергетичного вугілля
та природного газу. Хоча існуюча модель ринку не вичерпала всіх своїх потенційних
можливостей, на часі перехід до більш досконалої моделі.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789
( 1789-2002-п ) була схвалена Концепція функціонування та розвитку
Оптового ринку електричної енергії України (Концепція), в якій
визначені коротко- та середньострокові перспективи розвитку
енергоринку - поетапний перехід від діючої моделі єдиного покупця
до повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії -
ринку двосторонніх контрактів з балансуючим ринком для узгодження
попиту та пропозицій на незаконтрактовані обсяги електричної
енергії (додаток 2.7.1 ( vf395227-06 ). Концепцією ( 1789-2002-п ) передбачається перехід до
повномасштабного конкурентного ринку в три етапи: на першому етапі має бути забезпечене більш повне
використання потенційних можливостей існуючої моделі ОРЕ (моделі
"єдиного покупця"), усунення негативних наслідків
загальноекономічної кризи та створення умов для переходу до ринку
двосторонніх контрактів; другий етап передбачає поступове впровадження двосторонніх
договорів та балансуючого ринку, паралельну роботу елементів
старої і нової структури ринку; на третьому етапі передбачається впровадження
повномасштабного ринку двосторонніх договорів та балансуючого
ринку, а також відповідних систем моніторингу. Організація роботи щодо впровадження Концепції
( 1789-2002-п ) покладена на Міжвідомчу комісію з координації
роботи, пов'язаної з реалізацією концепції функціонування та
розвитку ОРЕ, створеною постановою Кабінету Міністрів України від
17.03.2004 N 328 ( 328-2004-п ). У розробці та впровадженні
положень Концепції беруть участь усі заінтересовані міністерства
та відомства при координуючій ролі НКРЕ. Протягом 2005 років впровадження положень Концепції
( 1789-2002-п ) здійснювалось в рамках виконання Плану заходів
першого етапу реалізації Концепції, прийнятого на засіданні
Міжвідомчої комісії 15 червня 2004 року. Заходи були спрямовані на
розв'язання проблем, без вирішення яких не можливо перейти до
наступних етапів розвитку ОРЕ, зокрема: забезпечення повної оплати вартості спожитої електроенергії
та вирішення проблеми накопиченої заборгованості; розвитку конкуренції на ОРЕ; удосконалення системи економічного регулювання в
електроенергетиці; удосконалення виробничо-технологічної системи та системи
забезпечення роботи ОРЕ; формування цілісної правової бази функціонування
електроенергетичної галузі. Протягом першого етапу реалізації Концепції ( 1789-2002-п )
була, в основному, вирішена проблема поточної сплати за спожиту
електроенергію, суттєві зрушення досягнуті у вирішенні проблеми
накопиченої заборгованості, здійснювалися заходи з розробки
нормативної бази та удосконалення договірних відносин на ОРЕ,
розвитку системи комерційного обліку та інформаційної системи ОРЕ. У грудні 2005 року робочі групи Міжвідомчої комісії та
заінтересовані органи державної влади розробили План заходів
другого етапу реалізації положень Концепції ( 1789-2002-п ) на
2006-2008 роки, який було затверджено на засіданні Міжвідомчої
комісії 27.12.2005 року. Основними напрямками роботи з реалізації
положень Концепції на другому етапі є: розв'язання невирішених питань першого етапу реалізації
положень Концепції ( 1789-2002-п ) (перехресне субсидіювання,
проблема боргових зобов'язань тощо); визначення структури і правил нової моделі ринку
електроенергії (двосторонні контракти, балансуючий ринок) та
шляхів переходу до нього; розробка нормативно-правової бази для забезпечення
впровадження нової моделі ринку електроенергії; розробка та впровадження технічних систем забезпечення
діяльності нової моделі ринку електроенергії.
3. Цінова і тарифна політика в електроенергетиці
Проведення тарифної політики в галузі електроенергетики є
одним з головних напрямків діяльності НКРЕ. НКРЕ здійснює регулювання цін (тарифів) на продукцію
(послуги) суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці
керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, основним
з яких є принцип забезпечення балансу економічних інтересів
суб'єктів енергоринку, що здійснюють виробництво, передачу та
постачання електричної енергії і споживачів їх продукції та
послуг. Реалізація цього принципу передбачає встановлення економічно
обґрунтованих тарифів і цін на продукцію та послуги, рівень яких
має враховувати поточні та інвестиційні витрати природних
монополій і відповідну величину прибутку з урахуванням
економічного стану споживачів та рівня платоспроможного попиту. Відповідно до повноважень, передбачених чинним
законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для виробників електричної енергії: ДП "НАЕК "Енергоатом",
ТЕЦ, ГЕС, ВЕС та затверджує тарифи на передачу і постачання
електроенергії суб'єктами підприємницької діяльності, що займають
монопольне становище на ринку електричної енергії. Генеруючі компанії ТЕС здійснюють свою діяльність в умовах
конкуренції. Вони продають вироблену електричну енергію в Оптовий
ринок за ціновими заявками. Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в
договорах між постачальником і споживачем електричної енергії. Розгляд пропозицій та прийняття рішень при затвердженні цін і
тарифів у звітному році здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ,
а процедура проведення засідань була прозорою і неупередженою. При
розгляді питань щодо встановлення тарифів та цін на засідання
Комісії запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів
виконавчої влади та засобів масової інформації.
3.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Встановлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (теплові
електростанції та Харківська ТЕЦ-5), у 2005 році здійснювалося
згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України
( v0921227-03 ) погодинно і складалося з таких платежів: платіж за вироблену електроенергію (у структурі тарифу
становив 77,6%); платіж за робочу потужність (7,5%); платіж за маневреність (9,8%); додаткові платежі на реконструкцію та на виконання урядових
рішень (4,1%); інші платежі (1,6%); зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи
(0,6%). Слід відмітити, що з червня 2005 року відповідно до рішення
Ради ОРЕ змінено порядок формування цін за електричну енергію, на
основі яких визначаються платежі за електроенергію. До введення змін у порядок формування цін за електричну
енергію, нарахування платежів за електроенергію виробникам
електричної енергії проводилися за принципом визначення граничної
ціни системи, яку визначав найдорожчий маневрений енергоблок.
Після внесення змін до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ), у разі, якщо
ціна енергоблоку нижча за граничну ціну системи, платежі за
електричну енергію нараховувалися за заявленою ціною енергоблоку.
Водночас був уведений у дію Тимчасовий порядок урахування обсягів
накопичення вугілля газової групи на теплоелектростанціях
енергогенеруючих компаній ТЕС на осінньо-зимовий період 2005-2006
років. При плануванні диспетчерського графіку навантаження, згідно
з положеннями зазначеного Порядку ( v0861227-00 ), Розпорядник
системи розрахунків включав до заданого графіку навантаження
блоки, що працюють на вугіллі групи "Г" і "Д" та на газі,
мінімально-допустимим складом обладнання на мінімальному
навантаженні протягом усіх годин доби. Застосування механізму
навантаження енергоблоків згідно з Тимчасовим порядком дозволило
накопичити на складах теплових електростанцій станом на 01.11.2005
вугілля в обсягах 3456,3 тис. тон, що майже вдвічі більше, ніж у
минулому році (1739,1 тис. тон). У 2005 році тариф продажу електроенергії генеруючими
компаніями ТЕС в ОРЕ зріс у порівнянні з 2004 роком на 17,1%, з
14,75 до 17,27 коп/кВт.год. У структурі тарифу частка собівартості
виробництва електроенергії збільшилася з 13,12 коп/кВт.год до
15,43 коп/кВт.год, (на 17,6%). Водночас рентабельність виробництва
електричної енергії зменшилась з 12,42% до 11,9%, (на 4,2%). Основними причинами зростання собівартості виробництва
електроенергії було збільшення паливної складової з 10,01
коп/кВт.год до 11,79 коп/кВт.год, (на 17,8%) та збільшення
умовно-постійних витрат з 3,11 коп/кВт.год до 3,64 коп/кВт.год (на
17,0%). Збільшення паливної складової відбулося за рахунок зростання
цін на газ з 350,2 до 390,95 грн/тис.куб.м, (на 11,6%), та вугілля
з 161,8 грн/т до 198,2 грн/т, (на 22,5%) в структурі собівартості. У додатку 3.1.1 ( vh395227-06 ) наведено середній тариф
закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС у 2004-2005
роках. Структура тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих
компаній ТЕС у 2004-2005 роках наведена у додатку 3.1.2
( vh395227-06 ). З серпня 2005 року в Правилах ОРЕ ( v0921227-03 ) для
виробників, що працюють за ціновими заявками, встановлений
мінімально допустимий склад обладнання електростанцій. У випадку необхідності роботи станції нижче мінімально
допустимого складу обладнання у разі виникнення несумісного режиму
в умовах надлишку генеруючих потужностей, особливо у
весняно-літній період, з метою стимулювання виробників, що
працюють за ціновими заявками, розвантажувати станції нижче
мінімально допустимого складу обладнання, введено новий платіж
тому блоку, який фактично був зупинений або працював в
однокорпусному режимі. Крім того, з метою створення рівних конкурентних умов роботи
на ОРЕ для електростанцій з комбінованим (ТЕЦ) та конденсаційним
(ТЕС) виробництвом електроенергії, при нарахуванні платежів
враховувалися особливості виробництва електричної енергії цими
виробниками шляхом застосування до платежів ТЕЦ коригуючих
коефіцієнтів. 3.1.2. Встановлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками Національна комісія регулювання електроенергетики України
згідно з Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
забезпечує формування та затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії ліцензіатами, які здійснюють господарську діяльність з
виробництва електричної енергії та не працюють за ціновими
заявками але продають вироблену електричну енергію в ОРЕ. До такої
групи виробників електричної енергії належать: ДП "НАЕК "Енергоатом"; підприємства теплоелектроцентралей (ТЕЦ); компанії гідроелектростанцій (ГЕС); підприємства вітрових електростанцій (ВЕС). Затвердження тарифів на відпуск виробленої електричної
енергії для цієї категорії виробників у 2005 році відбувалося на
відкритих засіданнях Комісії. Рішення про затвердження тарифів на
відпуск електричної енергії приймалося на підставі аналізу
структури тарифу та обґрунтування величини статей витрат і
фінансового результату діяльності компаній з урахуванням вимог
Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
( 996-14 ) та "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ). Комісія при визначенні тарифів враховувала обсяги
необхідних інвестицій для фінансування програм модернізації та
реконструкції енергетичних підприємств виробників. Протягом 2005 року тариф на електроенергію для НАЕК
"Енергоатом" переглядався чотири рази. У квітні 2005 року був
затверджений тариф на рівні 6,91 коп. за 1 кВт.год. До складу
тарифу були включені обґрунтовані витрати для фінансування
виробничого процесу, забезпечення безпечної роботи атомних
електростанцій, розвитку компанії, для виконання бюджетних
зобов'язань, зокрема: для виконання паливної програми - 1594,9 млн. грн.; для підвищення безпеки АЕС - 912,3 млн. грн.; на фінансування витрат, пов'язаних з пуском енергоблоків N 2
на Хмельницькій АЕС та N 4 на Ровенській АЕС - 262 млн. грн.; для сплати коштів до Спеціального фонду Державного бюджету в
сумі 403,4 млн. грн., з яких 120 млн. грн. спрямовуються для
фінансування ядерно-паливного циклу а 283,4 млн. грн. - для
фінансування робіт по будівництву об'єкту "Укриття" Чорнобильської
АЕС. З серпня 2005 року тариф на відпуск електричної енергії
компанією був переглянутий і затверджений на рівні 7,24 коп. за 1
кВт.год. Перегляд тарифу був пов'язаний із додатковими витратами,
які виникли у зв'язку з прийняттям змін до Закону України "Про
державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) щодо повернення
позики Запорізькій ОДА в сумі 45 млн. грн. та змінами фінансового
плану компанії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11.05.2005 N 134-р ( 134-2005-р ), щодо додаткової
сплати до бюджету коштів у сумі 75 млн. грн., у тому числі частини
чистого прибутку у сумі 45 млн. грн. та податок на прибуток у сумі
30 млн. гривень. З вересня 2005 року, на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 12.08.05 N 30981/6/1-05, до тарифу ДП "НАЕК
"Енергоатом" були включені додаткові витрати для погашення
заборгованості компанії перед Фондом ядерно-паливного циклу в сумі
130 млн. грн. та сплати податку на прибуток у сумі 43 млн. грн.
Тариф був встановлений на рівні 7,83 коп. за 1 кВт.год. З жовтня 2005 року тариф для ДП "НАЕК "Енергоатом" був
підвищений до 8,00 коп. за 1 кВт.год. До тарифу були включені
додатково такі витрати: на утримання спеціальних медико-санітарних частин компанії
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2005
N 649 ( 649-2005-п ) у сумі 25,8 млн. грн.; на обстеження майданчиків, будівель та споруд при будівництві
енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 281-р ( 281-2005-р ) у
сумі 6,7 млн. грн.; на страхування цивільної відповідальності за заподіяння
ядерної шкоди - 24 млн. грн. З листопада 2005 року тариф ДП "НАЕК "Енергоатом" був
встановлений на рівні 8,01 коп. за 1 кВт.год. До тарифу компанії,
на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.10.2005
N 51372/18/1-05, були включені додаткові витрати в сумі 2 млн.
грн. для фінансування передпроектних робіт з будівництва
Болградської парогазової електростанції в Одеській області. Усього в поточному році було включено додаткових витрат до
тарифу НАЕК "Енергоатом" на суму 755 млн. грн., з яких сплата до
Державного бюджету склала 521 млн. гривень. Середній тариф на електричну енергію ДП "НАЕК "Енергоатом" у
2005 році становив 7,30 коп. за 1 кВт.год проти 6,81 коп. за 1
кВт.год у 2004 році, і зріс на 7,2 %. З урахуванням коштів,
направлених зі Спеціального фонду Державного бюджету на розвиток
генеруючих потужностей (фінансування добудови енергоблоків N 2
Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС 80 млн. грн., Ташлицької ГАЕС
250 млн. грн., та Запорізької АЕС 17 млн. грн.), середній тариф ДП
"НАЕК "Енергоатом" за 2005 рік становив 7,70 коп. за 1 кВт.год
(додаток 3.1.3 ( vh395227-06 ). Тарифи на електричну енергію, вироблену на
теплоелектроцентралях (ТЕЦ), протягом 2005 року встановлювались у
відповідності до "Тимчасового порядку розрахунку і затвердження
тарифу на відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії -
теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та надання звітних даних",
затвердженого Постановою НКРЕ від 09.06.1999 N 750
( v0750227-99 ). За 2005 рік Комісією було встановлено тарифи для
дев'ятнадцяти ТЕЦ. Рівень тарифів на відпуск електричної енергії для ТЕЦ
визначався в залежності від обсягів виробництва електричної та
теплової енергії, технічного стану електростанцій, режиму роботи
обладнання, питомих витрат умовного палива на виробництво
електричної та теплової енергії, вартості палива та величини
умовно-постійних витрат. Враховуючи зазначені вище фактори, річне
коливання тарифів для ТЕЦ, які продають електричну енергію в ОРЕ,
становило від 12,86 для ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) до
23,67 коп. за 1 кВт.год для ДП "Кримські генеруючі системи"
(Севастопольська ТЕЦ) (додаток 3.1.4 ( vh395227-06 ). Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у 2005
році становив 14,99 коп. за 1 кВт.год проти 13,64 коп. за 1
кВт.год у 2004 році. Зростання тарифу відбулось в основному за
рахунок подорожчання природного газу з 276,25 грн. до 315,0 грн.
за 1000 куб.м та запровадження у 2005 році цільової надбавки на
природний газ у розмірі 2%, подорожчання вугілля на 30% та на 50%
збільшення вартості його транспортування, збільшення цін на
сировину та матеріали, збільшення витрат на оплату праці
працівників відповідно до Генеральної Угоди між Кабінетом
Міністрів України, Всеукраїнським об'єднанням організацій
роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілками
( n0262697-04 ). Протягом 2005 року тарифи на відпуск електроенергії для ГЕС
ВАТ "Укргідроенерго" Комісія переглядала дванадцять разів. Тариф для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" протягом 2005 року
коливався від 1,80 до 4,10 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) в
залежності від обсягу виробленої електричної енергії, який залежав
від рівня водності басейнів річок Дніпро та Дністер (додаток 3.1.5
( vh395227-06 ). Середній тариф по ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" за 2005 рік
становив 3,19 коп. за 1 кВт.год проти 2,81 коп. за 1 кВт.год у
2004 році, збільшення становило 0,38 коп. Зростання тарифу
обумовлено включенням до нього у 2005 році додаткових витрат для
формування обсягу коштів необхідного для проведення реконструкції
гідроагрегатів ГЕС відповідно до Інвестиційної програми компанії,
затвердженої Міністерством палива та енергетики України. Крім
цього, у 2005 році був збільшений норматив перерахування коштів до
Державного бюджету України частки чистого прибутку компанії. Тарифи на електричну енергію, вироблену вітровими
електростанціями, затверджувалися відповідно до Тимчасової
методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових
електричних станцій, затвердженої постановою НКРЕ від 06.03.98
N 276 ( v0276227-98 ). Основним енергетичним устаткуванням, що
встановлено на промислових ВЕС є вітрові установки типу USW56-100
потужністю 107,5 кВт. Вітрові електростанції, оснащені цими
вітроустановками, мають дуже низький фактичний коефіцієнт
використання встановленої потужності (3,5 до 7,5% при проектному
14%), що призводить до суттєвого зменшення виробітку
електроенергії та збитковості її виробництва. У 2005 році в
Україні проводилось освоєння вітроустановок нового типу ВЕУ
Т600-48 потужністю 600 кВт. Проектні розрахунки (пропозиції)
показують, що використання вітроустановок нового типу дозволить
значно підвищити коефіцієнт використання встановленої потужності
ВЕС і на окремих майданчиках довести його до 32%. Низькі обсяги
виробітку електричної енергії, значні амортизаційні нарахування,
низька надійність роботи вітроустановок негативно впливають на
величину собівартості виробництва електричної енергії ВЕС.
Враховуючи зазначене, Комісія прийняла рішення щодо підвищення
тарифів для ВЕС. У 2005 році були встановлені тарифи на відпуск
електричної енергії для ДП "Донузлавська ВЕС" та ЕТУ
"Воденергоремналадка" на рівні 24,55 та 25,82 коп. за 1 кВт.год
відповідно. Протягом 2005 року тарифи на електричну енергію ВЕС
коливалися від 16,00 коп. за 1 кВт.год до 25,82 коп. за 1 кВт.год.
Середній тариф по ВЕС за 2005 рік становив 18,33 коп. за 1 кВт.год
проти 16,70 коп. за 1 кВт.год у 2004 році (додаток 3.1.6
( vh395227-06 ).
3.2. Формування оптової ринкової ціни Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як
середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії
від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий
ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та
міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування
ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (фінансування
інвестиційних проектів, розвитку нетрадиційних джерел електричної
енергії, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій
споживачів, у першу чергу населення, тощо). У 2005 році порівняно з 2004 роком відбулось зростання
фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям з 135,27 грн/МВт.год у 2004 році до
157,92 грн/МВт.год у 2005 році. У додатку 3.2.1 ( vi395227-06 )
наведена динаміка помісячних змін прогнозованої та фактичної
оптової ринкової ціни у 2002-2005 роках. Структура оптової
ринкової ціни у 2002-2005 роках наведена у додатку 3.2.2. Зростання оптової ринкової ціни у 2005 році обумовлено такими
факторами: на 21,58% (з 1650,00 до 2006,01 млн. грн.) збільшено розмір
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію. Питома вага цільової надбавки у структурі
оптової ринкової ціни зросла з 12,03 грн./МВт.год у 2004 році до
14,37 грн/МВт.год у 2005 році; на 30,41% (з 2818,3 до 3675,5 млн. грн.) зріс обсяг дотацій
для компенсації втрат енергопостачальних компаній від постачання
електричної енергії за регульованим тарифом пільговим категоріям
споживачів. Питома вага дотацій у структурі оптової ринкової ціни
зросла з 19,64 грн/МВт.год до 25,17 грн/МВт.год; на 7,19% (з 68,09 у 2004 році до 72,98 грн/МВт.год у 2005
році) відбулось підвищення середнього тарифу продажу в ОРЕ
електроенергії атомними електростанціями. Питома вага вартості
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атомними
електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з
38,82 грн/МВт.год до 41,63 грн/МВт.год; на 17,64% (з 968,5 до 1139,3 млн. грн.) зросла вартість
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено
збільшенням обсягів відпуску електроенергії в ОРЕ на 17,37% (з
6894 до 8092 тис. МВт.год). Водночас питома вага вартості
електричної енергії в структурі оптової ринкової ціни збільшилась
з 6,75 грн/МВт.год до 7,80 грн/МВт.год; на 9,36% (з 776,1 до 848,7 млн. грн.) зросли витрати на
диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що обумовлено
зростанням середнього тарифу на 6,8% (з 6,37 до 6,81 грн/МВт.год).
Питома вага вартості електричної енергії в структурі оптової
ринкової ціни збільшилась з 5,41 грн/МВт.год до 5,81 грн/МВт.год; на 20,08 % (з 336,6 до 404,2 млн. грн.) зросла вартість
електричної енергії, проданої в ОРЕ ВАТ "Укргідроенерго", що
обумовлено зростанням на 14,56 % (з 29,9 до 34,25 грн./МВт.год)
тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ВАТ "Укргідроенерго"; на 21,91 % (з 7898,7 до 9629,03 млн. грн.) зросла вартість
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями
ТЕС, що обумовлено зростанням на 17,05 % (з 147,05 до 172,59
грн./МВт.год) тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ генеруючими
компаніями ТЕС у зв'язку із: 1) зростанням ціни газу з транспортуванням на 12,7 % (з 350,2
до 394,8 грн/тис.куб.м); 2) зростанням ціни вугілля з транспортуванням на 23 % (з
161,78 до 199,0 грн/т); 3) включенням до тарифів за відпущену тепловими
електростанціями електричну енергію в Оптовий ринок електричної
енергії у 2005 році додаткових платежів: на виконання Закону України "Про державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) та згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 14.05.2005 N 351 ( 351-2005-п ) "Про затвердження
зведеного фінансового плану Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України" на 2005 рік" для забезпечення
погашення заборгованості зі сплати дивідендів, нарахованих на
державну частку акцій за результатами фінансово-господарської
діяльності у 1999-2003 роках (125,23 млн. грн.), для погашення
податкової заборгованості (111,52 млн. грн.) та виконання
зобов'язань згідно з угодами, за якими надані субкредити у рамках
спільних із Світовим банком (78,25 млн. грн.) та Європейським
банком розвитку та реконструкції (4,04 млн. грн.) проектів; на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.2002 N 286 ( 286-2002-п ) "Про забезпечення фінансування
проекту реконструкції Старобешівської ТЕС" для повернення кредиту,
відсотків за користування ним та відсотків за зобов'язаннями, що
передбачені Кредитною угодою між Європейським банком реконструкції
та ВАТ "Донбасенерго" (55,9 млн. грн.); на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8
вересня 2004 року N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2010
року" для забезпечення виконання зобов'язань ВАТ "ДЕК
"Центренерго" з повернення кредитів, залучених під гарантії
Кабінету Міністрів України на фінансування проекту реконструкції
енергоблоку N 8 Зміївської ТЕС (36,25 млн. грн.). Обсяги додаткових платежів генеруючим компаніям ТЕС для
погашення заборгованості перед державним бюджетом у 2005 році
наведені у додатку 3.2.3 ( vi395227-06 ).
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії Основним напрямком діяльності НКРЕ щодо вдосконалення
тарифної політики на енергоринку була робота по забезпеченню
стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну енергію для
споживачів. На виконання Плану заходів щодо реалізації довгострокової
тарифної політики на оптовому ринку електроенергії України,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ), Комісією розроблено проект
Методики розрахунку вартості робіт з підключення споживачів до
електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт, пов'язаних
із ліцензованою діяльністю, та методологію формування тарифів з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами. 3.3.1. Формування роздрібної ціни на електричну енергію та її
складових Протягом 2005 року проводилася робота щодо регулювання
тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема,
переглянуто тарифи на передачу електричної енергії для 30 та на
постачання електроенергії для 25 енергопостачальних компаній. Основні причини, що обумовили необхідність перегляду тарифів
на передачу та постачання електроенергії для ряду
енергопостачальних компаній у 2005 році: зміна обсягів передачі та структури споживання електроенергії
в окремих регіонах; індексація (збільшення) матеріальних витрат, фонду оплати
праці для компаній, які працюють по новій тарифній методології; збільшення витрат компаній у зв'язку з зростанням цін на
паливо-мастильні матеріали і витрат на виробничі послуги,
збільшенням фонду оплати праці персоналу пов'язаної зі зростанням
встановленого рівня мінімальної заробітної плати; збільшення обігових коштів у структурі тарифу для нагальних
потреб окремих компаній та забезпечення платежів з чистого
прибутку на державну частку пакету акцій; збільшення витрат на інвентаризацію землі; вилучення коштів окремих статей витрат енергопостачальних
компаній внаслідок невиконання ними в повному обсязі інвестиційних
програм, у зв'язку з порушенням Умов та Правил здійснення
ліцензованої діяльності, а також перевитрати запланованих сум
витрат; оптимізація структури витрат тарифів на передачу та
постачання електроенергії. Розгляд питань про зміну тарифів на передачу та постачання
електроенергії протягом 2005 року здійснювався на відкритих
засіданнях згідно з Процедурою встановлення або перегляду тарифів
для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, затвердженою постановою НКРЕ від 01.08.2001
N 801 ( v0801227-01 ). Жодне з рішень про підвищення тарифів не
приймалось без урахування зауважень та пропозицій обласних
державних адміністрацій. Роздрібна ціна на електричну енергію формувалася
постачальниками електричної енергії згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за відповідною формулою. Середній фактичний роздрібний тариф на електроенергію у
2005 році за структурою складався з оптової ринкової ціни на
електроенергію (79,7%), тарифів на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами (12,8%) і на постачання
електричної енергії (1,2%). Крім того, роздрібний тариф враховував
відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в
мережах при її транспортуванні та інші фактори (6,3%). Структура середніх роздрібних тарифів на електроенергію для
непобутових споживачів у 2004-2005 роках наведена у додатку 3.3.1
( vg395227-06 ). Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення
стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом 2005
року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого
завищення складових роздрібних тарифів на електроенергію, і, в
першу чергу, оптової ринкової ціни та роздрібних тарифів у цілому. Середні фактичні роздрібні тарифи на електричну енергію у
2005 році становили: на 1 класі напруги - до 169,3 грн/МВт.год порівняно з 148,1
грн/МВт.год у 2004 році, зростання на 14,3%; на 2 класі напруги - до 233,3 грн/МВт.год порівняно з 210,3
грн/МВт.год у 2004 році, зростання на 11,0%; Слід зазначити, що зростання цін виробників товарної
продукції в цілому по промисловості України в 2005 році склало
всього 9,5% до рівня 2004 року. Зростання середніх фактичних роздрібних тарифів на електричну
енергію для споживачів у 2005 році в порівнянні з 2004 роком
обумовлено, в основному, збільшенням оптової ринкової ціни. Середні фактичні роздрібні тарифи на електричну енергію для
непобутових споживачів за класами напруги по енергопостачальних
компаніях за 2004-2005 роки наведені у додатку 3.3.2
( vg395227-06 ). Складові роздрібних тарифів у 2005 році змінювалися таким
чином: середній рівень тарифів на передачу електроенергії у 2005
році становив: на 1 класі напруги - 10,13 грн./МВт.год проти 10,38
грн./МВт.год у 2004 році (зменшення на 2,5%); на 2 класі напруги -
44,09 грн./МВт.год проти 39,84 грн./МВт.год у 2004 році
(збільшення на 10,7%). Середній тариф на передачу електроенергії у
2005 році становив 25,42 грн./МВт.год проти 24,26 грн./МВт.год у
2004 році і збільшився на 4,8%; середній рівень тарифів на постачання електроенергії для
споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених
пунктів) у 2005 році становив 2,31 грн./МВт.год порівняно з 2,30
грн./МВт.год у 2004 році, тобто зріс на 0,43%. Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2004-2005 роки наведена у додатку 3.3.3
( vg395227-06 ). Завдяки впровадженим Комісією заходам загальний рівень
рентабельності енергопостачальних компаній за 2005 рік має
позитивну тенденцію до зростання прибутковості порівняно з минулим
роком. Із 27 регіональних енергопостачальних компаній 17 працювали
рентабельно (додаток 3.3.4 ( vg395227-06 ). Разом з тим, на фінансовий стан енергопостачальних компаній у
2005 році негативно впливали такі фактори: високі понаднормативні витрати електричної енергії
обумовлені, у першу чергу, позаобліковим споживанням
електроенергії; значна заборгованість підприємств житлово-комунального
господарства і відсутність джерел оплати спожитої електричної
енергії екологічно-небезпечними підприємствами та підприємствами,
відключення яких від енергопостачання законодавчо заборонено; несвоєчасне і недостатнє фінансування поточних видатків
бюджетних підприємств, установ і організацій на оплату електричної
енергії в межах затверджених кошторисів; зменшення обсягів і зміна структури споживання електричної
енергії через відчуження мереж компаній та перехід споживачів до
постачальників за нерегульованим тарифом. Зниження рентабельності ряду енергопостачальних компаній
обумовлено впровадженням також відповідно до Закону України "Про
міський електричний транспорт" ( 1914-15 ) фіксованого тарифу для
міського електротранспорту на рівні тарифів для населення. При
цьому джерела для відшкодування втрат енергопостачальних компаній
від застосування знижених тарифів для міського електричного
транспорту на кінець 2005 року законодавчо не були визначені.
Збитки від постачання електроенергії міському електротранспорту за
зниженими тарифами повністю віднесені на фінансові результати
діяльності енергопостачальних компаній. НКРЕ неодноразово
зверталася до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
зазначеного питання шляхом передбачення відповідних коштів у
бюджетах на 2005-2007 роки, або визначення інших джерел покриття
додаткових витрат галузі. На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20.10.2004 N 761-р ( 761-2004-р ) "Про заходи щодо
поліпшення освітлення населених пунктів" постановою НКРЕ від
22.10.2004 N 1030 ( v1030227-04 ) "Про порядок диференціювання за
годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів" встановлено, що
розрахунки за електричну енергію, яка відпускається на потреби
зовнішнього освітлення населених пунктів, здійснюються за тарифом
5 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ) у визначені зони доби. Тарифи на
електроенергію на потреби вуличного освітлення застосовуються при
розрахунках за відпущену електроенергію між місцевими органами
влади, установами, підприємствами, організаціями, які володіють та
(або) експлуатують мережі освітлення і споживають електричну
енергію на потреби зовнішнього освітлення та фінансуються на ці
цілі за рахунок місцевого бюджету, і постачальниками
електроенергії за регульованим тарифом. На сьогодні, відповідно до Порядку надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів,
затвердженого постановою НКРЕ від 04.04.2005 N 239
( v0239227-05 ), у разі їх виникнення здійснюється ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом за рахунок
оптової ринкової ціни. Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям
на відшкодування втрат від постачання електричної енергії, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, у
2005 році складав 5,28 млн. грн. Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії
залишається також високий рівень перехресного субсидіювання
промисловими споживачами вартості електричної енергії, що
відпускається населенню. Тарифи на електроенергію для населення
залишаються незмінними з квітня 1999 року (додаток 3.3.5). Тривале
штучне стримування зміни тарифів на електроенергію для побутових
споживачів через низький рівень соціального захисту
малозабезпечених верств населення призвело до того, що в
середньому за 2005 рік ними відшкодовувалося до 45% реальної
вартості електроенергії. Обсяг дотацій енергопостачальним
компаніям на відшкодування втрат від постачання електроенергії
населенню у 2005 році збільшився до 3,38 млрд. грн. порівняно з
2,43 млрд. грн. у 2004 році, або на 944,05 млн. грн. (додаток
3.3.6 ( vg395227-06 ). До того ж, питома вага дотаційних
сертифікатів в оптовій ринковій ціні зросла з 14,52% у 2004 році
до 15,94% у 2005 році. Законодавча та нормативно-методологічна база тарифоутворення
забезпечує споживачам електричної енергії можливість здійснювати
розрахунки за електроенергію за тарифами, диференційованими за
періодами доби. При застосовуванні тарифів, диференційованих за періодами
доби, споживачі мають можливість зменшувати витрати на оплату
електроенергії, оскільки ціна купівлі електроенергії в нічні
години становить 30% від рівня діючого роздрібного тарифу.
Споживачам, які мають диференційований облік, у 2005 році вдалося
зменшити вартість купованої ними електроенергії майже на 272 млн.
грн. порівняно з 246 млн. грн. у 2004 році. Для оптимізації витрат на електроенергію, споживачі також
мають можливість використовувати інші форми покриття потреби в
електричній енергії: будувати та експлуатувати власні генеруючі
потужності (блок-станції), брати в оперативний лізинг чи оренду
генеруючі потужності (блоки теплових електростанцій, ТЕЦ тощо) та
здійснювати закупівлю електроенергії безпосередньо на Оптовому
ринку на власні виробничі потреби, отримавши ліцензію на
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. 3.3.2. Стан впровадження єдиних роздрібних тарифів на
електроенергію Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних роздрібних
тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" НКРЕ
рекомендовано з 1 вересня 2005 року застосовувати механізм
переходу до єдиних тарифів на електричну енергію, для кожного
класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що
відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та
зовнішнього освітлення. При цьому, граничний рівень підвищення
тарифів не може перевищувати 5 відсотків рівня тарифів станом на 1
липня 2005 року, з подальшим щомісячним підвищенням не більш як на
5 відсотків від рівня тарифів попереднього місяця. З метою запровадження єдиних тарифів Комісія розробила та
затвердила наступні нормативні документи, необхідні для введення
єдиних тарифів на електроенергію: постанова НКРЕ від 26.08.2005 N 708 ( v0708227-05 ) "Про
внесення змін до Порядку формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом"; постанова НКРЕ від 26.08.2005 N 707 ( v0707227-05 ) "Про
затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів,
крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на
території України"; постанова НКРЕ від 25.08.2005 N 701 ( z1027-05 ) "Про
внесення змін до Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом"; постанова НКРЕ від 30.08.2005 N 743 ( v0743227-05 ) "Про
погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України
від 26.08.2005 (підпункт 7.2 протоколу N 8)" (в частині змін до
Правил Оптового ринку електроенергії України ( v0921227-03 ) та
Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку
електроенергії України ( v0634227-04 ). Протягом вересня-грудня 2005 року для різних регіонів
встановлювалися різні граничні рівні підвищення тарифів на
електроенергію. Аналіз рівнів граничних роздрібних тарифів на електроенергію
у вересні-грудні 2005 року показує поступове зменшення величини
відхилення між тарифами на електроенергію різних областей та їх
наближення до єдиних тарифів на електроенергію. Так, у грудні 2005
року на першому класі напруги 21 з 27 енергопостачальних компаній
працювали за єдиним роздрібним тарифом. Проте для другого класу процес наближення до рівня єдиного
роздрібного тарифу на електроенергію є більш тривалим, що
пов'язане в основному з більшими відхиленнями між роздрібними
тарифами різних областей та зростанням оптової ринкової ціни на
електроенергію, оскільки оптова ринкова ціна на електричну енергію
займає до 80%. За рахунок зростання оптової ринкової ціни у
вересні-грудні порівняно з липнем 2005 року відбулося адекватне
зростання роздрібних тарифів у всіх областях України. Введення єдиних роздрібних тарифів на електроенергію повинно
забезпечити рівні умови для всіх споживачів електроенергії
відповідного класу напруги незалежно від місця їх розташування та
інших особливостей і створити додаткові стимули для розвитку менш
розвинутих регіонів України, скоротити дефіцит коштів у місцевих
бюджетах на величину скорочення вартості спожитої електроенергії
для бюджетних установ та організацій. Оскільки введення механізму про запровадження єдиних
роздрібних тарифів на електроенергію передбачає поступове
приведення до них також тарифів у регіонах, у яких роздрібний
тариф менший від середньозваженого по Україні, у цих регіонах
відбувається деяке підвищення тарифів. 3.3.3. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів та
оптимізація витрат електричної енергії на її транспортування Реалізація інвестиційних програм Одним із основних пріоритетів у роботі Комісії у звітному
році було створення умов щодо фінансового забезпечення технічного
оновлення та модернізації обладнання електростанцій та
електромереж шляхом визначення джерел фінансування інвестиційних
програм та контроль за їх виконанням. Робота Комісії у 2005 році була спрямована на визначення
основних принципів формування і узгодження інвестиційних програм
та пошук методологічних підходів до встановлення обсягів
фінансування інвестиційних програм за рахунок складових тарифів. Під час підготовки до затвердження цін і тарифів НКРЕ
проводила детальний аналіз фінансово-економічних результатів
діяльності енергопостачальних компаній і, перш за все, аналіз
техніко-економічної обґрунтованості витрат. Зокрема, в тарифах на
передачу та постачання електроенергії, враховуючи незадовільний
стан технологічного обладнання енергопостачальних компаній, з
метою зниження технологічних витрат електроенергії та підвищення
надійності електропостачання, Комісія передбачала кошти для
реалізації інвестиційних програм з реконструкції і модернізації
обладнання електромереж та систем комерційного обліку електричної
енергії. НКРЕ у 2005 році схвалила 35 інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання за регульованим тарифом на загальну
суму 1215,3 млн. грн., що на 206,3 млн. грн. менше за планові
показники 2004 року. Фактичне виконання інвестиційних програм за
2005 рік склало 1007,7 млн. грн. (82,92%), у тому числі 600 млн.
грн. було витрачено на технічний розвиток, модернізацію,
переозброєння електричних мереж та обладнання. Зростання на 69,17
млн. грн. обсягів фактичного виконання інвестиційних програм у
2005 році в порівнянні з 2004 роком підтверджує ефективність
підвищення вимог НКРЕ до проектів інвестиційних програм при їх
розгляді та схвалені на засіданні Комісії. У зв'язку із значним накопиченням боргових зобов'язань деяких
енергопостачальних компаній Комісія у 2005 році відмовилася від
започаткованої у 2003 році практики реструктуризації боргів за
невиконання інвестиційних програм через її неефективність. Разом з
тим, Комісія провела значну роботу щодо вдосконалення механізму
заохочення енергопостачальних компаній до цільового і більш
ефективного використання коштів, передбачених на реалізацію
інвестиційних програм, недопущення порушення процедури закупівлі
товарів, робіт та послуг. При цьому застосовувалися відповідні
санкції за нецільове використання коштів та невиконання
інвестиційних програм, у тому числі знижувалися тарифи на
електричну енергію. Динаміка фінансування інвестиційних програм за рахунок
тарифів наведена у додатку 3.3.7 ( vk395227-06 ). Оптимізація витрат електричної енергії на її транспортування У звітному році Комісія продовжувала роботу щодо
удосконалення механізму стимулювання до зменшення понаднормативних
витрат електричної енергії, передбаченого Порядком визначення
відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії. У 2005 році значно збільшена абсолютна
величина стимулюючого коефіцієнта у порівнянні зі старою
методикою. Заохочення енергопостачальних компаній до зменшення витрат
електричної енергії здійснювалося шляхом: включення частки понаднормативних витрат електроенергії для
споживачів другого класу напруги до роздрібного тарифу під
зобов'язання ліцензіатів знизити понаднормативні витрати на
величину, що не менша половини включеної в тариф частки
понаднормативних витрат; передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів
для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів
комерційного обліку та поліпшення збутової роботи; застосування жорстких коригуючих коефіцієнтів до зменшення
відрахування коштів при невиконанні енергопостачальною компанією
своїх планів щодо зниження понаднормативних витрат електричної
енергії. Рівень технологічних витрат у мережах обласних
енергопостачальних компаній у 2005 році становив 20 416,82 млн.
кВт.год або 13,32% від загального надходження електричної енергії
в мережі, що на 2 553 млн. кВт.год, або на 1,7% менше, ніж у
2004 році, при цьому понаднормативні витрати електроенергії
знизились з 3,32% у 2004 році до 1,69% у 2005 році або 1,63
відсоткових пункту. У ряді енергопостачальних компаній, зокрема ВАТ
"Сумиобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ
"Полтаваобленерго", ВАТ "Черкасиобленерго" та деяких інших,
фактичні технологічні витрати менше нормативних. У 2005 році таких
компаній було 14, в той час, як у 2004 році таких компаній було
тільки 8. У деяких компаній рівень фактичних витрат електричної
енергії наблизився до нормативних (ЗАТ "А.Е.С. "Київобленерго",
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", АК "Харківобленерго" та інші). Разом з
тим, ряд енергокомпаній допустили зростання технологічних витрат
електричної енергії в електромережах (ВАТ ЕК "Чернівціобленерго",
ВАТ "Крименерго", ЗАТ "Ей-І-ЕС Рівнеенерго" та інші). У додатку 3.3.8 ( vn395227-06 ) наведена динаміка
технологічних витрат електричної енергії в електромережах України
в 2004 та 2005 роках, у додатку 3.3.9 ( vn395227-06 ) наведена
динаміка змін технологічних витрат електричної енергії в
електромережах України у 2001-2005 роках. Враховуючи суттєвий рівень величини складової технологічних
витрат у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію,
Комісія вважає за необхідне розширити можливості НКРЕ в контролі
за визначенням нормативних показників технологічних витрат через
впровадження відповідного апаратного та програмного забезпечення
та бази даних для контрольної перевірки визначених величин
нормативних технологічних витрат. Внаслідок впровадження зазначених заходів протягом останніх
років спостерігається стійка тенденція до зниження
понаднормативних витрат в електромережах ліцензіатів.
3.4. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці У 2006 році пріоритетним напрямком діяльності НКРЕ щодо
вдосконалення тарифної політики в електроенергетиці буде робота,
направлена на подальшу реалізацію положень Плану заходів щодо
реалізації довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку
електроенергії України, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ), і, перш
за все, на: затвердження тарифів на електричну енергію з урахуванням
наслідків їх впливу на економіку держави; підготовку пропозицій щодо створення механізмів до зменшення
рівня перехресного субсидіювання споживачів електричної енергії: підготовку пропозицій щодо поступового, по мірі зростання
доходів громадян, наближення тарифів на електроенергію для
населення до рівня ринкових роздрібних тарифів; підготовку пропозицій щодо скасування встановлених пільг з
оплати електричної енергії для окремих категорій споживачів (крім
населення) та недопущення в подальшому встановлення таких пільг за
рахунок інших споживачів електричної енергії; підготовку пропозицій щодо визначення порядку встановлення
соціально орієнтованих тарифів для побутових споживачів з низьким
рівнем споживання електричної енергії; підготовку пропозицій щодо скасування механізму надання
енергопостачальним компаніям компенсації втрат від постачання
електричної енергії окремим категоріям споживачів; удосконалення нормативно-методологічної бази регулювання
тарифів на передачу електроенергії магістральними та міждержавними
мережами; удосконалення методологій формування тарифів на передачу та
постачання електроенергії; реалізацію через механізм ціноутворення дієвих стимулів
підвищення економічної ефективності роботи енергопостачальних
компаній та зниження витрат електричної енергії в електромережах
тощо.
4. Регулювання підприємницької діяльності
та цінова і тарифна політика
в нафтогазовому комплексі
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі Відповідно до Указу Президента України від 19 серпня 1997
року N 853/97 ( 853/97 ) "Про заходи щодо реалізації державної
політики у сфері природних монополій" НКРЕ в 2005 році проводила
послідовну роботу з поліпшення державного регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій у нафтогазовому комплексі, сприяння
розвитку конкуренції з постачання газу, захисту прав споживачів
природного газу, удосконалення чинного законодавства в
нафтогазовому комплексі. Функціонування ринку газу в Україні здійснюється згідно з
Порядком забезпечення галузей національної економіки та населення
природним газом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ), та Ліцензійними
умовами провадження певних видів господарської діяльності,
затвердженими НКРЕ. У звітному періоді НКРЕ значну увагу приділяла приведенню
нормативних актів, що регулюють діяльність суб'єктів господарської
діяльності у нафтогазовому комплексі, затверджених НКРЕ в
попередні роки, у відповідність до змін у законодавстві України та
до вимог Директив Європейського Союзу. На виконання положень Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) та Указу Президента України від 01.06.2005 N 901/2005
( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення
державної регуляторної політики" Комісією було здійснено перегляд
регуляторних актів, що регламентують діяльність суб'єктів
господарської діяльності в нафтогазовому комплексі та споживачів
їх послуг, а саме: а) розроблено та затверджено Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з: постачання природного газу за регульованим тарифом
( za087-05, z1087-05 ); постачання природного газу за нерегульованим тарифом
( za088-05, z1088-05 ); розподілу природного і нафтового газу ( z1246-05, za246-05 ); транспортування природного і нафтового газу магістральними
трубопроводами ( za243-05, z1243-05 ); зберігання природного газу ( za247-05, z1247-05 ); транспортування нафти магістральними трубопроводами
( za245-05, z1245-05 ); транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами
( za244-05, z1244-05 ); б) викладено у новій редакції та затверджено: Типовий договір про надання послуг з газопостачання
( z1143-05 ); Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств
( v0860227-05 ). Основною метою перегляду зазначених нормативних актів стало
виконання положень Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України "Про
природні монополії" ( 1682-14 ) та досягнення узгодженості між
нормативно-правовими актами України, що регулюють діяльність
суб'єктів господарювання природних монополій та на суміжних
ринках, результатом запровадження яких стане підвищення
ефективності роботи ліцензіатів та захист прав споживачів
природного газу. Основними напрямками діяльності НКРЕ в частині регулювання
нафтогазового комплексу в 2006 році є продовження розпочатої
роботи щодо створення та вдосконалення нормативно-правової бази
для функціонування конкурентного ринку газу в Україні, контроль за
ліцензованою діяльністю господарюючих суб'єктів у нафтогазовому
комплексі, захист прав споживачів. Нагальною проблемою, що потребує особливої уваги, є
реформування ринку природного газу. Сьогодні газова галузь України
характеризується високим ступенем монополізації, недостатньою
прозорістю та недосконалою організаційною структурою управління.
Існуюча нормативно-правова база не містить комплексного
законодавчого підходу в сфері регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій у нафтогазовому комплексі, а ряд важливих
питань у галузі взагалі не врегульовано на законодавчому рівні. До
таких питань, у першу чергу, належить відсутність закону про ринок
газу. Підготовка цього Закону є пріоритетним напрямом роботи щодо
адаптації енергетичного законодавства України до законодавства ЄС.
Його прийняття дозволить закріпити та вдосконалити на
законодавчому рівні систему регулювання діяльності в газовому
секторі економіки, створити умови для ефективного функціонування
газотранспортної системи України, гармонізувати законодавство
України із законодавством ЄС щодо ринку газу.
4.2. Цінова і тарифна політика в нафтогазовому комплексі Згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України
від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", від 19.08.97 N 853/97 ( 853/97 ) "Про
заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних
монополій", відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996
N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо
регулювання цін (тарифів)" та від 27.12.2001 N 1729
( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів природним газом",
Національна комісія регулювання електроенергетики здійснює
державне регулювання цін на природний газ шляхом встановлення
граничних рівнів цін на природний газ для всіх категорій
споживачів (населення, бюджетні установи і організації,
підприємства комунальної теплоенергетики, промислові споживачі) та
регулювання тарифів на транспортування природного газу
(магістральними та розподільними трубопроводами), тарифів на його
зберігання і постачання та тарифів на транспортування нафти і
аміаку магістральними трубопроводами. Щодо цін на природний газ для споживачів України Діючий механізм ціноутворення на природний газ з ресурсів НАК
"Нафтогаз України" передбачає встановлення диференційованих цін на
природний газ для окремих категорій споживачів: населення,
бюджетних організацій, підприємств комунальної теплоенергетики,
промислових та інших споживачів. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729
( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів природним газом"
установлено, що потреба в природному газі населення та бюджетних
установ і організацій задовольняється з ресурсів газу власного
видобутку, а у разі його нестачі - з ресурсів газу, отриманого як
рентна плата за транзитне транспортування російського природного
газу через територію України. Потреби в природному газі
підприємств комунальної теплоенергетики задовольняються, в
основному, за рахунок природного газу, отриманого в оплату за
транзит, а у разі його нестачі - з ресурсів природного газу,
отриманого за зовнішньоекономічними контрактами. Потреби в
природному газі промислових підприємств та інших суб'єктів
господарської діяльності задовольняються з ресурсів газу НАК
"Нафтогаз України", отриманого за зовнішньоекономічними
контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів
України, газовидобувних підприємств, не підпорядкованих Компанії,
інших постачальників газу. НАК "Нафтогаз України", відповідно до
вищезазначеної постанови, здійснює розподіл ресурсів надходження
природного газу за категоріями споживачів. Граничні рівні оптових цін для всіх категорій споживачів
визначаються відповідно до порядків формування граничних рівнів
оптових цін на природний газ, затверджених відповідними
постановами НКРЕ. Граничні рівні цін на природний газ для населення, бюджетних
установ і організацій та підприємств комунальної теплоенергетики
включають до свого складу безпосередньо ціну природного газу як
товару для відповідної категорії споживачів, вартість послуг з
його транспортування та постачання, а також податок на додану
вартість. У 2005 році діяли наступні рівні цін на природний газ: для
потреб населення - 185,0 грн. за 1000 куб.м з урахуванням ПДВ та
тарифів на транспортування і постачання природного газу, для
бюджетних організацій - 231,0 грн. за 1000 куб.м, для підприємств
комунальної теплоенергетики - 210,75 грн. за 1000 куб.м. Роздрібні
ціни на природний газ для побутових потреб населення та
індивідуального опалення будинків становили: при споживанні за
наявності лічильника - 17,5 коп. за 1 куб.м, при споживанні за
відсутності лічильника - 19,0 коп. за 1 куб.м. Слід відмітити, що ціни для зазначених категорій споживачів
діяли з 1999 року і не змінювалися протягом шести років, у
результаті чого не відшкодовувалися економічно обґрунтовані
витрати на видобуток (закупівлю), транспортування і постачання
природного газу. НКРЕ постановою від 28.12.2005 N 1241 ( v1241227-05 ) з 1
січня 2006 року затвердила граничний рівень оптової ціни для
підприємств на природний газ, що використовується для потреб
бюджетних організацій, у розмірі 288,00 грн. за 1000 куб.м з
урахуванням податку на додану вартість та тарифів на
транспортування і постачання природного газу. Постановою від 30.12.2005 N 1272 ( v1272227-05 ) Комісія за
погодженням з Мінекономіки з 1 січня 2006 року затвердила граничні
рівні оптових цін на природний газ для підприємств комунальної
теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та
котелень суб'єктів господарювання, у тому числі блочних
(модульних) котелень (в обсягах, що використовуються на
виробництво теплової енергії для населення та бюджетних установ,
за умови ведення цими підприємствами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води для зазначених
споживачів) на природний газ власного видобутку у розмірі 304,50
грн. за 1000 куб.м з урахуванням податку на додану вартість та
тарифів на транспортування і постачання природного газу; на
імпортований природний газ для підприємств, які є платниками
податку на додану вартість - 263,40 грн. за 1000 куб.м, не є
платниками ПДВ - 304,50 грн. за 1000 куб.м. Граничний рівень ціни на природний газ для промислових
споживачів визначається, виходячи з ціни природного газу,
закупленого за зовнішньоекономічними контрактами, витрат,
пов'язаних з реалізацією газу споживачам, та запланованого
прибутку від реалізації газу споживачам. З 1.01.2005 року ціна на природний газ для промислових
споживачів становила 327,30 грн. за 1000 куб.м без урахування ПДВ
та тарифів на транспортування та постачання природного газу
(постанова НКРЕ від 25.08.2004 N 838 ( v0838227-04 ). З метою відшкодування витрат НАК "Нафтогаз України",
пов'язаних з реалізацією промисловим споживачам природного газу,
закупленого за зовнішньоекономічними контрактами, протягом 2005
року та забезпечення в повному обсязі розрахунків за газ, НКРЕ за
погодженням з Мінекономіки поетапно підвищувала граничний рівень
ціни на природний газ для зазначеної категорії споживачів: постановою НКРЕ від 29.04.2005 N 310 ( v0310227-05 ) з
01.05.2005 ціну затверджено на рівні 344,00 грн. за 1000 куб.м; постановою НКРЕ від 14.09.2005 N 792 ( v0792227-05 ) з
01.10.2005 - 361,20 грн. за 1000 куб.м; постановою НКРЕ від 27.10.2005 N 977 ( v0977227-05 ) з
01.11.2005 - 379,20 грн. за 1000 куб.м. За 2005 рік ціна реалізації природного газу для промислових
споживачів зросла на 16 відсотків. Крім того, НКРЕ постановою від 21.12.2005 року N 1151
( v1151227-05 ) з 01.01.2006 року за погодженням з Мінекономіки
підвищила граничний рівень ціни на природний газ для зазначеної
категорії споживачів до 422,10 грн. за 1000 куб.м без урахування
тарифів на транспортування та постачання природного газу і ПДВ. Щодо тарифів на транспортування, зберігання та постачання
природного газу Діючий сьогодні механізм встановлення тарифів на послуги з
транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного
загального тарифу на транспортування природного газу для всіх
споживачів України за виключенням споживачів, які отримують
природний газ безпосередньо з магістральних трубопроводів, які
сплачують за зазначену послугу за середнім тарифом на
транспортування газу магістральними трубопроводами, встановленим
для ДК "Укртрансгаз". Розмір загального тарифу визначається як сума середнього
розрахункового тарифу на транспортування газу розподільними
мережами та середнього розрахункового тарифу на транспортування
газу магістральними трубопроводами. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами для відкритих акціонерних товариств з газифікації
та газопостачання Комісія встановлює, виходячи з рівня їх
експлуатаційних витрат, пов'язаних з транспортуванням, та обсягів
транспортованого газу. Тарифи на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами по регіонах визначені як різниця між розміром
загального тарифу та тарифу, затвердженого для розподільних мереж
у цьому регіоні. У 2005 році діяли затверджені постановою НКРЕ від 30.04.2004
N 437 ( v0437227-04 ) тарифи на транспортування природного газу: загальний тариф - 47,50 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ); розрахунковий середній тариф на транспортування газу
розподільними мережами - 23,25 грн. за 1000 куб.м (без ПДВ); розрахунковий середній тариф на транспортування газу
магістральними трубопроводами - 24,25 грн. за 1000 куб.м (без
ПДВ); Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" становив 24,0 грн. за
1000 куб.м з урахуванням ПДВ (постанова НКРЕ від 10.03.2000 N 222
( v0222227-00 ). Тариф є незмінним з 2000 року. Протягом 2005 року на відкритому засіданні розглянуто та
затверджено тарифи на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами та постачання природного газу за
регульованим тарифом для ТОВ "Об'єднання Транс-Континенталь",
тариф на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами для Новороздільського ДГХП "Сірка". Тарифи на зберігання природного газу для ДК "Укртрансгаз" і
ДАТ "Чорноморнафтогаз" станом на 01.01.2006 відповідно становлять: 12,0 грн. за 1000 куб.м з урахуванням ПДВ (постанова НКРЕ від
27.04.2000 N 447 ( v0447227-00 ); 23,1 грн. за 1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ
від 11.06.2003 N 545 ( v0545227-03 ). До листопада 2005 року в Україні діяв розрахунковий середній
тариф на постачання природного газу в розмірі 13,20 грн. за 1000
куб.м (без ПДВ). У зв'язку із затвердженням цільових надбавок до
тарифу на постачання природного газу за регульованим тарифом для
ВАТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Запоріжгаз", ВАТ "Макіївкагаз", ВАТ
"Миколаївгаз", ВАТ "Тернопільміськгаз", ВАТ "Херсонгаз", ВАТ
"Хмельницькгаз", ВАТ "Шепетівкагаз" для оснащення житлового фонду
побутовими лічильниками природного газу постановою НКРЕ від
03.11.2005 N 1005 ( v1005227-05 ) затверджено розрахунковий
середній тариф на постачання природного газу в розмірі 14,50 грн.
за 1000 куб.м без урахування ПДВ. У 2005 році Комісією було проведено попередній розгляд
обґрунтованих рівнів тарифів на послуги з транспортування
природного газу та його постачання за регульованим тарифом для
підприємств з газопостачання та газифікації. При перегляді
величини загального тарифу на транспортування природного газу,
НКРЕ планує переглянути рівні тарифів на зазначені послуги за
результатами діяльності компаній у 2005 році. Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює
ВАТ "Укртранснафта". Згідно з наданими Комісії повноваженнями, НКРЕ затверджує
тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами на
вітчизняні нафтопереробні заводи. Тарифи встановлені по маршрутах
транспортування, виходячи з витрат нафтотранспортних підприємств
та обсягів транспортування нафти. На транзитні маршрути ВАТ
"Укртранснафта" встановлює тарифи самостійно згідно з Законом
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). Рівень тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами на нафтопереробні заводи України не переглядався з
2003 року. Питомий тариф за 2005 рік становив у цілому по ВАТ
"Укртранснафта" 3,45 грн. за 100 ткм, що на 4 відсотки більше, ніж
у 2004 році. Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними
трубопроводами Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами
здійснює УДП "Укрхімтрансаміак". Сьогодні в Україні діє шкала тарифів на транспортування
магістральним аміакопроводом рідкого аміаку українського
походження, виготовленого з давальницької та власної сировини,
залежно від рівня індикативних цін на аміак для УДП
"Укрхімтрансаміак", затверджених постановою НКРЕ від 27.09.2002
N 1067 ( v1067227-02 ) "Про тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами". Питомий тариф при нижній шкалі
індикативних цін на аміак з моменту затвердження становив 4,00
грн. за 100 ткм (без ПДВ) для розрахунків з резидентами України і
відповідно 0,90 дол. США (з ПДВ) для розрахунків з нерезидентами,
по верхній шкалі відповідно 8,9 грн. за 100 ткм і 2 дол. США. Оскільки рівень індикативної ціни на аміак протягом 2005 року
знаходився в межах 160-280 дол. США за 1 тонну, питомий тариф
становив у цілому по підприємству 10,0 грн. за 100 ткм (без ПДВ),
у тому числі українського аміаку - 8,9 грн. за 100 ткм (без ПДВ)
або 2 дол. США (з ПДВ). Національна комісія регулювання електроенергетики проводить
постійний аналіз цін на природний газ для споживачів, тарифів на
послуги з транспортування газу природного, нафти, нафтопродуктів,
рідкого аміаку, тарифів на зберігання та постачання природного
газу з метою встановлення економічно обґрунтованих їх рівнів, які
б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально
функціонувати і підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну
і нафтотранспортну системи у належному фінансовому та технічному
стані. Основними завданнями удосконалення цінової і тарифної
політики на 2006 рік є забезпечення ефективного регулювання цін і
тарифів у нафтогазовому комплексі відповідно до наданих Комісії
повноважень.
5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці 5.1.1. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії Здійснюючи ліцензування діяльності суб'єктів господарювання
на ринках природних монополій та суміжних з ними ринках в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, НКРЕ керується
необхідністю пріоритетного забезпечення реалізації інтересів
суспільства та споживачів, не допускаючи при цьому порушення
встановлених діючим законодавством прав суб'єктів господарської
діяльності. Саме тому Комісія приділяє особливу увагу створенню
ефективної нормативно-правової бази ліцензування в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, у чому вбачає
запоруку успішного виконання головних завдань державного
регулювання у цих сферах. На підставі проведеного моніторингу системи регулювання
відносин у сфері ліцензування діяльності суб'єктів природних
монополій та суб'єктів, що діють на суміжних ринках в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, для удосконалення
нормативно-правової бази ліцензування діяльності у цих сферах НКРЕ
у 2005 року виступила головним розробником проекту постанови
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України". Результатом цієї роботи стало
прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2005
N 346 ( 346-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України", якою було внесено зміни до Положення
про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ), та Переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ). Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2005 N 346 ( 346-2005-п ) у постанові Кабінету Міністрів
України від 29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ) назву "Положення про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності" змінено на "Положення про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики України ліцензій на
провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії". Унесення цієї зміни дозволило зафіксувати
положення, за яким визначено, що дія постанови від 29.04.1999
N 753 поширюється тільки на суб'єктів господарювання при
провадженні діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та
постачанням електричної енергії, і, відповідно, не може
поширюватися на суб'єктів господарювання при провадженні
діяльності в нафтогазовому комплексі. До того ж, з метою
удосконалення механізмів реагування регулюючого органу на випадки
порушень Ліцензійних умов та з метою створення умов щодо
запобігання порушенням Ліцензійних умов були змінені деякі норми
щодо порядку анулювання та зупинення дії ліцензій. Також уточнено
підстави для переоформлення ліцензій, включено норму щодо
оформлення ліцензій на право провадження діяльності в
електроенергетиці на бланках ліцензій єдиного зразка, внесено інші
необхідні удосконалення. Зміни, внесені до постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики України ліцензій на
провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та
постачанням електричної енергії", викликали необхідність внесення
відповідних змін до Інструкції про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності ( z0738-99 ),
затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.1999. Комісія підготувала
необхідні зміни та в установленому порядку затвердила їх
постановою НКРЕ від 02.09.2005 N 766 ( z1068-05 ). Ліцензування діяльності в електроенергетиці було
започатковано у 1996 році. За цей період Комісією було видано 1546
ліцензій (у тому числі у звітному році - 77 ліцензій) на право
провадження діяльності з виробництва електричної енергії, з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами, з оптового постачання
електричної енергії, з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом. При цьому, чинними на 01.01.2006 є лише
516 ліцензій, оскільки 1030 ліцензій були анульовані або втратили
чинність через закінчення терміну дії. У 2005 році ліцензійна діяльність Комісії включала також
роботи, пов'язані з переоформленням ліцензій у зв'язку з настанням
змін у документах ліцензіата, які подавалися ним при отриманні
ліцензії (у 2005 році було переоформлено 15 ліцензій),
продовженням дії ліцензій у разі наміру ліцензіатів щодо
провадження ліцензованої діяльності після закінчення терміну дії
ліцензії (у 2005 році було продовжено дію 31 ліцензії), видачу
дублікатів ліцензій замість втрачених (у 2005 році було видано 5
дублікатів ліцензій). У зв'язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ) стосовно необхідності
оформлення ліцензій на право провадження діяльності в
електроенергетиці на бланках єдиного зразка Комісія установила
порядок розгляду заяв про заміну на бланки ліцензій єдиного зразка
бланків раніше виданих ліцензій з виробництва, передачі та
постачання електричної енергії. Відповідно до цього порядку у
звітному році було замінено на бланки єдиного зразка 265 бланків
раніше виданих ліцензій тим ліцензіатам, які звернулися до НКРЕ з
відповідними заявами. Інформація щодо видачі та анулювання ліцензій за видами
діяльності в електроенергетиці за весь період ліцензування та в
звітному році наведена в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------ |Види діяльності |Кількість|Кількі-|Кількість|Кількість|Кількість| | | виданих | сть |анульова-|анульова-| чинних | | |ліцензій |виданих| них | них |ліцензій | | | у |ліцен- |ліцензій |ліцензій | на 1 | | |1996-2005|зій у | та | та | січня | | | роках | 2005 |ліцензій,|ліцензій,|2006 року| | | | році | термін | термін | | | | | |дії яких |дії яких | | | | | |закінчив-|закінчив-| | | | | | ся у |ся у 2005| | | | | |1996-2005| році | | | | | | роках | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Виробництво | 260 | 18 | 142 | 17 | 118 | |електричної | | | | | | |енергії | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Передача | 2 | - | 1 | - | 1 | |електричної | | | | | | |енергії | | | | | | |магістральними | | | | | | |та міждержавними| | | | | | |електромережами | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Передача | 61 | 1 | 11 | 4 | 50 | |електричної | | | | | | |енергії | | | | | | |місцевими | | | | | | |(локальними) | | | | | | |електромережами | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Оптове | 3 | - | 2 | - | 1 | |постачання | | | | | | |електричної | | | | | | |енергії | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Постачання | 49 | 2 | 7 | 3 | 42 | |електричної | | | | | | |енергії за | | | | | | |регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Постачання | 1171 | 56 | 867 | 62 | 304 | |електричної | | | | | | |енергії за | | | | | | |нерегульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |----------------+---------+-------+---------+---------+---------| |Усього | 1546 | 77 | 1030 | 86 | 516 | ------------------------------------------------------------------
5.1.2. Підготовка нормативно-правової бази для ліцензування
господарської діяльності у сфері теплопостачання Відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) діяльність з комбінованого
виробництва теплової і електричної енергії до повноважень Комісії
віднесено ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу. Відповідно до Закону України "Про теплопостачання"
( 2633-15 ) до повноважень НКРЕ належить ліцензування певних видів
господарської діяльності в сфері теплопостачання, якщо теплова
енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії. Для започаткування процесу ліцензування господарської
діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії, а також діяльності з виробництва теплової енергії (у
разі, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), з метою
встановлення плати за ліцензії в сфері теплопостачання Комісія
підготувала та винесла на розгляд Кабінету Міністрів України
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1995 року N 516
"Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією
регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів
підприємницької діяльності". Крім того, з метою встановлення
порядку ліцензування діяльності у сфері теплопостачання Комісія
розробила проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Положення про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії" (затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ), який погоджено
Міністерством палива та енергетики, Міністерством фінансів,
Державним комітетом з питань регуляторної політики та
підприємництва, Антимонопольним комітетом України. У 2005 році Комісія розробила і затвердила постановою НКРЕ
від 02.11.2005 N 997 ( z1444-05 ) Умови та Правила (Ліцензійні
умови) провадження господарської діяльності з комбінованого
виробництва теплової і електричної енергії. Підготовлено також
проект Умов та Правил (Ліцензійних умов) провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії (у разі, якщо теплова
енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії).
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі У 2005 році Комісія, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 11.05.2005 N 346 ( 346-2005-п ) "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",
розробила доповнення до Переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності". Склад документів, що в
загальному випадку додаються до заяви про видачу ліцензії
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), є недостатнім для
визначення відповідності заявника Ліцензійним умовам провадження
діяльності в нафтогазовому комплексі, оскільки не передбачає
надання інформації, що підтверджує економічні та технічні
можливості заявника. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.05.2005 N 346 ( 346-2005-п ) Перелік документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ), доповнено пунктами, у яких
визначені види діяльності (транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом, транспортування природного і
нафтового газу трубопроводами та його розподіл; постачання
природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом;
зберігання природного газу) та документи, які додаються до заяви
про видачу ліцензії на право провадження кожного із зазначених
видів господарської діяльності. Серед змін до Переліку можна
назвати доповнення його такими документами, як: нотаріально
засвідчені копії установчих документів; документи, що
підтверджують наявність у суб'єкта господарської діяльності
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження
відповідного виду господарської діяльності; перелік трубопроводів,
що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика
та річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на
географічну карту місцевості; перелік та місця встановлення
приладів обліку; перелік підземних сховищ газу; баланс
підприємства за останній звітний період тощо. Внесення зазначених
змін надає Комісії можливість при розгляді питання щодо видачі
ліцензії на право провадження господарської діяльності на ринках
природних монополій та на суміжних ринках у нафтогазовому
комплексі визначати відповідність заявника Ліцензійним умовам
згідно з наданою ним інформацією для провадження діяльності у
заявленій сфері. Ліцензування діяльності в нафтогазовому комплексі було
розпочато в 1999 році. На сьогодні кількість виданих ліцензій, що
дають право на постачання природного газу за нерегульованим
тарифом, постачання природного газу за регульованим тарифом,
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, транспортування нафти магістральними
трубопроводами, транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного газу магістральними
трубопроводами, зберігання природного газу, становить 1635
ліцензій, у тому числі - 158 ліцензій, виданих у звітному році.
Станом на 01.01.2006 є чинними 480 ліцензій, оскільки 1155
ліцензій були анульовані або втратили чинність через закінчення
терміну дії. Крім видачі ліцензій Комісія у звітному році здійснила
переоформлення 18 ліцензій у зв'язку з настанням змін у документах
ліцензіатів, які подавалися ними для отримання ліцензій, та видачу
1 дубліката ліцензії. Інформація щодо видачі та анулювання ліцензій за видами
діяльності у нафтогазовому комплексі за весь період ліцензування
та у звітному році наведена у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------ | Види діяльності |Кількіс-|Кількі-|Кількість|Кількість|Кількіс-| | | ть | сть |анульова-|анульова-| ть | | |виданих |виданих| них | них | чинних | | |ліцензій|ліцен- |ліцензій |ліцензій |ліцензій| | | у |зій у | та | та | на 1 | | | 1999- | 2005 |ліцензій,|ліцензій,| січня | | | 2005 | році | термін | термін | 2006 | | | роках | |дії яких |дії яких | року | | | | |закінчив-|закінчив-| | | | | | ся у |ся у 2005| | | | | |1999-2005| році | | | | | | роках | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Транспортування | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |нафти | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Транспортування | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |нафтопродуктів | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Транспортування | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | |природного газу | | | | | | |магістральними | | | | | | |трубопроводами | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Транспортування | 67 | 4 | 14 | 4 | 53 | |природного та | | | | | | |нафтового газу | | | | | | |розподільними | | | | | | |трубопроводами | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Постачання | 64 | 4 | 12 | 3 | 52 | |природного газу за| | | | | | |регульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Постачання | 1485 | 146 | 1116 | 212 | 369 | |природного газу за| | | | | | |нерегульованим | | | | | | |тарифом | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Зберігання | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |природного газу | | | | | | |------------------+--------+-------+---------+---------+--------| |Усього: | 1635 | 158 | 1155 | 223 | 480 | ------------------------------------------------------------------
5.3. Реалізація контрольних функцій Комісії щодо виконання
ліцензіатами Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності НКРЕ у 2005 році постійно здійснювала контроль за дотриманням
ліцензіатами Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ), Указу Президента України "Про
заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних
монополій" ( 853/97 ) та Ліцензійних умов здійснення
підприємницької діяльності в електроенергетичному та нафтогазовому
комплексах. НКРЕ впроваджена в практику система контролю за ліцензованою
діяльністю ліцензіатів електроенергетичного та нафтогазового
комплексів. Контроль здійснюється в напрямках дотримання
ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов, державної
дисципліни цін та порядку формування роздрібних цін та тарифів,
затверджених структур тарифів, та порядку закупівлі товарів, робіт
та послуг на тендерних умовах, виконання правил користування
електроенергією і природним газом та ін. Контроль діяльності ліцензіатів здійснювався шляхом аналізу
відомчої і державної статистичної звітності, проведення планових і
позапланових перевірок ліцензіатів, у тому числі і спільно з
представниками Мінпаливенерго, ДПА, Держенергонагляду, Головного
контрольно-ревізійного управління, прокуратури, СБ України, УБОП,
Антимонопольного комітету, інших органів виконавчої влади. Планові перевірки проводяться відповідно до затвердженого
графіка планових перевірок 1 раз на рік. Позапланові перевірки
здійснюються у випадках виявлення порушень чи невідповідностей у
звітності ліцензіатів, на підставі звернень органів виконавчої
влади чи правоохоронних органів, скарг споживачів чи ліцензіатів,
а також у випадках звернення ліцензіатів до НКРЕ щодо перегляду
рівнів затверджених раніше тарифів на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії, зберігання та постачання
природного газу, транспортування природного газу, нафти та
нафтопродуктів тощо. У 2005 році територіальними представництвами НКРЕ було
здійснено 1341 перевірок ліцензіатів, з яких 860 в
електроенергетиці та 481 у нафтогазовому комплексі, у т.ч. 125
перевірок ліцензіатів з виробництва електроенергії, 94 - з
передачі електроенергії, 328 - з постачання електроенергії за
нерегульованим тарифом та 312 - з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, 1 з передачі електроенергії магістральними
та міждержавними мережами, 62 - з постачання природного газу за
регульованим тарифом і 358 - за нерегульованим тарифом, 2 - із
зберігання природного газу, 59 - з транспортування природного та
нафтового газу розподільними трубопроводами. Виявлені під час проведення перевірок порушення Ліцензійних
умов ліцензіатами в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
Комісія розглядала на відкритих засіданнях, у результаті чого було
прийнято 92 постанови НКРЕ про усунення порушень, 10 застережень
про усунення порушень, 39 постанов щодо накладення штрафів за
порушення законодавства, 49 розпоряджень про усунення порушень,
анульовано 60 ліцензій. Рішення НКРЕ щодо накладених штрафів були
направлені до податкових адміністрацій за місцезнаходженням
ліцензіатів. НКРЕ постійно контролює ліцензовану діяльність обласних
енергопостачальних компаній стосовно випадків зловживання ними
своїм монопольним становищем, перевірки фактів нецільового
використання коштів розподільними та енергогенеруючими компаніями,
порушення антимонопольного законодавства, недотримання Порядку
закупівель товарів, робіт та послуг, неналежного проведення
розрахунків з оптовим постачальником електроенергії, непроведення
розрахунків енергокомпаніями за передачу електричної енергії
електромережами інших ліцензіатів та ін. Відповідно до затвердженого графіка планових перевірок та на
підставі доручень Кабінету Міністрів України, звернень Генеральної
прокуратури та численних запитів народних депутатів України НКРЕ в
2005 році здійснила ряд комплексних перевірок енергопостачальних
компаній-монополістів, більшість з яких були проведені за участю
представників Мінпаливенерго, Служби безпеки України,
Держенергонагляду, Державної інспекції з експлуатації електричних
станцій і мереж, НАК "Енергетична Компанія України". Основними
порушеннями, виявленими в результаті вказаних перевірок були:
здійснення видів діяльності, що не пов'язані з основною діяльністю
з постачання та передачі електроенергії, здійснення закупівель
товарів, робіт та послуг не на конкурсних засадах або з порушенням
вимог Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни
(тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ,
затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455
( v1455227-02 ). Крім того, перевірками виявлені факти нецільового
та неефективного використання коштів енергопостачальниками, тарифи
яким затверджує НКРЕ. Зокрема, ряд енергопостачальних компаній
укладали договори добровільного страхування майна, відшкодування
від якого майже не отримували. Також було виявлено нецільове
використання компаніями коштів на витрати, не передбачені в
затвердженій НКРЕ структурі тарифів, при тому, що виконання
інвестиційних програм цими ліцензіатами здійснювалось не в повному
обсязі. У результаті розгляду на відкритих засіданнях Комісії
виявлених під час перевірок порушень, НКРЕ застосувала до
ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів відповідно до
законодавства на загальну суму понад 1,3 млн. грн. Разом з тим,
Комісія вилучала з тарифів на постачання та на передачу
електричної енергії суми коштів нецільового та неефективного
використання коштів у зв'язку з порушення нормативних документів.
Так, протягом 2005 року тільки по шести компаніях НКРЕ повернула
споживачам 100,5 млн. грн. шляхом вилучення цих коштів з тарифів
на постачання та передачу електричної енергії. Зокрема, з ВАТ
"Полтаваобленерго" - 60,2 млн. грн., ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" -
6,6 млн. грн., ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 9,3 млн. грн., ВАТ
"Тернопільобленерго" - 1,2 млн. грн., ВАТ "Сумиобленерго" - 11,1
млн. грн., ВАТ "Запоріжжяобленерго" - 12,1 млн. грн. У цілому
протягом 2005 року за порушення Ліцензійних умов
енергопостачальними компаніями Комісія прийняла рішення про
зниження тарифів на суму понад 207 млн. грн. НКРЕ постійно контролює виконання енергопостачальними
компаніями-монополістами, схвалених Комісією відповідно до
затверджених джерел фінансування інвестиційних програм
перспективного розвитку. Територіальними представництвами НКРЕ
було здійснено перевірку виконання за I півріччі 2005 року
інвестиційних програм енергопостачальних компаній, якім ці
програми були схвалені на 2005 рік. Результати перевірок
незалежного виконання інвестиційних програм були розглянуті на
відкритих засіданнях Комісії, по них були прийняті відповідні
рішення. Крім того, НКРЕ, відповідно до визначених законодавством
повноважень, покладених на Комісію завдань, розглядала у 2005 році
також конфліктні ситуації, які виникали між суб'єктами природних
монополій в електроенергетиці та ліцензіатами, які здійснюють
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. Так,
відповідно до звернень незалежних постачальників ТОВ "Енергоатом
Харків Проект" та ТОВ "Газенерго" Комісією були розглянуті питання
взаємовідносин останніх з енергопостачальними компаніями АК
"Харківобленерго" та ВАТ "Полтаваобленерго" щодо відмови в
укладенні договору на передачу електричної енергії у зв'язку з
відсутністю у споживачів автоматизованої системи комерційного
обліку електроенергії. У результаті розгляду питання було
встановлено, що коли до постачальника за нерегульованим тарифом
переходить споживач, обсяг споживання якого перевищує 5% від
загального споживання електроенергії області, вимога постачальника
за нерегульованим тарифом щодо встановлення у таких споживачів
автоматизованої системи комерційного обліку є правомірною,
оскільки такий перехід може привести до збільшення тарифу на
постачання електроенергії. Водночас енергопостачальні організації,
які здійснюють діяльність на закріплених територіях, було
попереджено щодо неприпустимості безпідставної відмови в передачі
електричної енергії постачальникам електричної енергії, у
приєднанні до її мереж інших електропередавальних організацій або
замовників за умови дотримання ними вимог законодавства України,
зокрема Правил користування електричною енергією, затверджених
постановою НКРЕ від 31.07.1996 N 28 ( z0417-96 ), та інших
нормативно-технічних документів. За порушення законодавства України та Ліцензійних умов
діяльності щодо економічно необґрунтованої закупівлі товарів,
робіт відповідно до постанови НКРЕ від 25.12.2002 N 1455
( v1455227-02 ) накладено штраф у розмірі 85 тис. грн. на НЕК
"Укренерго". При цьому, неефективно використані компанією кошти в
сумі 1,07 млн. грн. були вилучені зі структури тарифу на передачу
електричної енергії. Моніторинг діяльності ліцензіатів електроенергетики та
нафтогазового комплексу здійснюється за 22 формами звітності, з
них: 13 форм в електроенергетиці та 9 у нафтогазовому комплексі. Усі форми звітності відповідають Умовам та Правилам
здійснення ліцензованої діяльності в електроенергетиці та
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності в
нафтогазовому комплексі. Форми звітності містять показники, які
дають змогу контролювати цільове використання коштів ліцензіатами
відповідно до затверджених тарифів, а також здійснювати контроль
за недопущенням перехресного субсидіювання інших видів діяльності,
не пов'язаних з ліцензованою, за рахунок коштів затверджених
тарифів на виконання інвестиційних програм для відновлення
основних засобів, електричних мереж та встановлення приладів
обліку для зменшення понаднормативних витрат електричної енергії. У 2005 році відділом ліцензійного контролю в нафтогазовому
комплексі була проведена перевірка ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" та складено акт, у якому були зазначені порушення у
частині виконання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних
активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з
операцій на ринку природного газу; Ліцензійних умов у частині
створення страхового запасу природного газу; Ліцензійних умов у
частині укладення договорів з газотранспортними та/або
газорозподільними організаціями на транспортування всього обсягу
природного газу, зазначеного в договорах про закупівлю та
постачання природного газу; Ліцензійних умов у частині порушення
Інструкції про порядок видачі ліцензій НКРЕ України на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою
НКРЕ від 06.10.1999 N 1305 ( z0738-99 ) (виявлення недостовірних
відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що
додаються до неї, а саме перевищення заявлених в ліцензії річних
обсягів постачання природного газу
) та Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(неподання у встановлений термін повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу
ліцензії
). Про усунення порушень ДК "Газ України" Ліцензійних умов
з вищезазначених питань була прийнята постанова НКРЕ від
27.04.2005 N 301 ( v0301227-05 ). НКРЕ провела також перевірку ВАТ "Укртранснафта НАК "Нафтогаз
України". Складено акт щодо порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
у частині дотримання вимог постанови НКРЕ від 25.12.02 N 1455
( v1455227-02 ) "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт
і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких
встановлюються НКРЕФ щодо закупівлі товарів, здійснення
страхування та отримання юридичних послуг, а також виявлено
невиконання ліцензіатом вимог постанови НКРЕ від 15.10.2003 року
N 1045 ( v1045227-03 ), яке необхідно було усунути до 20.11.2003,
порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
(Ліцензійних умов) з транспортування нафти магістральними
трубопроводами ( z1245-05 ), у частині виконання постанови НКРЕ
від 25.12.02 N 1455 "Про затвердження Порядку придбання товарів,
робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну
діяльність яких встановлюються НКРЕ". Відповідно до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) було прийнято рішення щодо накладення штрафу у розмірі
85000 гривень на ВАТ "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз України" за
порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
транспортування нафти магістральними трубопроводами ( z1245-05 ) в
частині виконання вимог Порядку придбання товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких
встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002
N 1455 ( v1455227-02 ). НКРЕ зобов'язала ВАТ "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз України"
до 31.12.2005 усунути порушення пункту Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності (Ліцензійних умов) з транспортування
нафти магістральними трубопроводами ( z1245-05 ) в частині
виконання вимог Порядку придбання товарів, робіт і послуг
ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких
встановлюються НКРЕ, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002
N 1455 ( v1455227-02 ). У 2005 році Комісія провела перевірку ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України". Питання щодо порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з транспортування природного
і нафтового газу магістральними трубопроводами ( z1243-05 ) було
розглянуто на засіданні НКРЕ 28.12.2005 і прийнято рішення щодо
накладення штрафу в розмірі 85000 гривень на ДК "Укртрансгаз" НАК
"Нафтогаз України" за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування природного і нафтового
газу магістральними трубопроводами в частині дотримання вимог
Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни
(тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ,
затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2002 N 1455
( v1455227-02 ), а також щодо усунення до 31 березня 2006 року
порушення Ліцензійних умов у частині дотримання вимог Порядку, а
також усунення до 28 лютого 2006 року порушення Ліцензійних умов
щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу,
постачання природного газу за регульованим тарифом. За результатами проведених у 2005 році перевірок встановлено
невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань, тобто
розрахунки за отримані обсяги природного газу та за
транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
недотримання тендерних положень Порядку придбання товарів, робіт і
послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких
встановлюються НКРЕ ( v1455227-02 ), ненадання звітності до НКРЕ
щодо ліцензованої діяльності та невиконання в повному обсязі
етапів планів перспективного розвитку тощо. Перевірками ліцензіатів, які мають ліцензію на право
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом, виявлено порушення: Ліцензійних умов у частині виконання встановлених НКРЕ
нормативів достатності власних активів та інших показників
(вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу; Ліцензійних умов у частині надання НКРЕ звітності з
ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку; Ліцензійних умов у частині дотримання вимог законодавства
України та нормативно-технічних документів щодо створення
страхового запасу.
5.4. Робота територіальних представництв Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України ( 213/95 ) територіальні представництва
НКРЕ: здійснюють контроль за дотриманням ліцензіатами Законів
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про нафту і газ"
( 2665-14 ), Указу Президента України "Про заходи щодо реалізації
державної політики у сфері природних монополій" ( 853/97 ); здійснюють контроль за дотриманням ліцензіатами Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексах; проводять роботу щодо захисту прав споживачів електричної
енергії та природного газу, розглядають скарги та звернення
споживачів електроенергії та газу державних органів виконавчої
влади та ліцензіатів; беруть участь у вдосконаленні механізму ціноутворення в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексах; співпрацюють та здійснюють спільні перевірки разом з
представниками облдержадміністрацій, органами виконавчої влади,
Міністерством палива та енергетики, підрозділами Антимонопольного
комітету, Державної інспекції з контролю за цінами, Податкової
інспекції, Головного контрольно-ревізійного управління, Служби
безпеки України тощо; виконують інші завдання, визначені законодавчими та
нормативними актами. Територіальні представництва виконали всі завдання відповідно
до затверджених планів робіт та графіків планових перевірок.
Всього виконано 1203 завдань згідно з планами робіт та додатковими
письмовими завданнями Комісії. Попередньо розглянуто 69 заяв та
документів на отримання та переоформлення ліцензій. Працівники
територіальних представництв брали участь у 29 зустрічах із
представниками засобів масової інформації, а також у 806 нарадах,
засіданнях та конференціях обласного рівня. У 2005 році територіальними представництвами розглянуто 1811
письмових скарг, заяв, звернень та пропозицій. На користь
заявників вирішено питання у 1757 випадках, що становить 97 % від
загальної кількості скарг, заяв, звернень та пропозицій.
6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів
розбрібного ринку електричної енергії
Взаємовідносини між суб'єктами господарювання (юридичними
особами) - споживачами електричної енергії та енергопостачальними
організаціями на роздрібному ринку електричної енергії регулюються
Правилами користування електричною енергією, затвердженими
постановами НКРЕ від 31.07.1996 N 28 ( z0417-96 ) та від
22.08.2002 N 928 ( z0903-02 ) (із змінами). Постановою НКРЕ від
14 жовтня 2005 року N 910 ( z1399-05 ) була прийнята нова редакція
Правил користування електричною енергією. Постачання електричної енергії населенню (фізичним особам) на
побутові потреби регулюється Правилами користування електричною
енергією для населення, розробленими НКРЕ та затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 N 1357
( 1357-99-п ). Останнім часом Комісією проведено роботу щодо удосконалення
правовідносин між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії
- розроблена, узгоджена з відповідними органами державної влади та
затверджена постановою НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 ) нова
редакція Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ).
Остання редакція Правил користування електричною енергією не
включає в себе положення, що регулюють взаємовідносини суб'єктів
господарювання в питаннях приєднання та підключення до електричних
мереж. Ці питання регулюються новим нормативно-правовим
документом: "Правилами приєднання електроустановок до електричних
мереж" ( z0042-06 ). В основному, Правила користування електричною
енергією за новою редакцією регулюють взаємовідносини споживача та
постачальника електричної енергії в питаннях постачання (продажу)
електричної енергії, облаштування приладами та системами
комерційного обліку електричної енергії, дотримання режимів
електроспоживання, розрахунків за спожиту електричну енергію,
відповідальності за порушення умов договору. Правила користування електричною енергією ( z0417-96 )
доповнені новою формою Типового договору про постачання
електричної енергії, який враховує особливості тимчасового (з
дозволу постачальника) користування електричною енергією
суб'єктами господарювання, об'єкти електроспоживання яких не
облаштовані засобами комерційного обліку електричної енергії. При
цьому, для такої групи споживачів спрощена форма договору про
постачання електричної енергії, врахована короткотривалість
приєднання та незначна величина потужності електроспоживання,
спрощена процедура приєднання та підключення до електромереж,
встановлена обов'язковість попередньої оплати за заявлений обсяг
електричної енергії тощо. Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 )
врегульовані тристоронні взаємовідносини між колективним
споживачем електричної енергії (садове товариство, гаражний
кооператив, гуртожиток тощо), постачальником електричної енергії
та індивідуальним споживачем населеного пункту (членом
колективного товариства), за умови, коли передача електричної
енергії індивідуальному споживачу населеного пункту здійснюється
через мережі населеного пункту (колективного споживача). У новій
редакції Правил користування електричною енергією введений також
новий тип договору: "Типовий договір про користування електричною
енергією на території населеного пункту". Уведено ряд нових
положень, які уточнюють взаємовідносини між суб'єктами роздрібного
ринку електричної енергії щодо встановлення межі експлуатаційної
відповідальності, порядку коригування показів засобів обліку
електричної енергії у випадках їх роботи в недовантаженому режимі,
процедури визначення обсягу електричної енергії, спожитої основним
споживачем та субспоживачем у залежності від схеми підключення
засобів комерційного обліку, зміну постачальника електричної
енергії (перехід споживача від суб'єкта підприємницької
діяльності, що здійснює постачання електричної енергії за
регульованим тарифом до суб'єкта підприємницької діяльності, що
здійснює постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
і навпаки), у тому числі у випадку раптового припинення виконання
своїх зобов'язань постачальником електричної енергії за
нерегульованим тарифом тощо. Важливим доповненням до Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) стало запровадження положення, яке
встановлює, що попередня оплата є основним способом розрахунку за
спожиту електричну енергію. Значно доопрацьовані положення Правил щодо взаємовідносин
електропередавальної організації і споживача електричної енергії в
питаннях комерційного обліку електричної енергії. Встановлені
вимоги до обов'язковості облаштування об'єктів з приєднаною
потужністю 150 кВт і більше та обсягом споживання електричної
енергії за попередній рік 50 тис. кВт.год і більше системами
збору, обробки та передачі даних комерційного обліку електричної
енергії, що створює рівні умови для всіх суб'єктів взаємовідносин
при постачанні електричної енергії. Створено підґрунтя для
подальшого об'єднання локального устаткування вимірювання, збору і
обробки даних у єдину автоматизовану систему комерційного обліку
електричної енергії (АСКОЕ) електропередавальної організації, яке
повинно забезпечити умови дієвого контролю за режимами споживання
електричної енергії і створює передумову до широкого запровадження
конкурентних форм постачання електричної енергії споживачам. Правилами зафіксовано положення згідно з яким
електропередавальна організація має забезпечити передачу
електричної енергії в межах зони її ліцензованої діяльності як
власними електричними мережами, так і мережами інших власників. З метою удосконалення взаємовідносин побутових споживачів
(фізичних осіб) електричної енергії та енергопостачальних
організацій, приведення положень діючої редакції у відповідність
із принципами державної регуляторної політики, Комісія розробила
доповнення до деяких положень Правил користування електричною
енергією для населення ( 1357-99-п ). Впровадження цих доповнень
сприятиме підвищенню дисципліни розрахунків за спожиту електричну
енергію, врегулюванню питання улаштування об'єктів
електроспоживання приладами комерційного обліку, у тому числі і
при роздільному споживанні електричної енергії на побутові потреби
та потреби підприємницької діяльності. Зміни до Правил користування електричною енергією для
населення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
11.01.2006 N 4 ( 4-2006-п ). З метою врегулювання взаємовідносин між суб'єктами
господарювання, об'єкти електроспоживання яких знаходяться в
стадії будівництва, реконструкції або на стадії приєднання до
електричних мереж, Комісія розробила новий нормативно-правовий
документ - Правила приєднання електроустановок до електричних
мереж ( z0042-06 ), затверджений постановою НКРЕ від 14 грудня
2005 року. У зв'язку з цим розділ "Приєднання електроустановок
замовника до електричної мережі" із Правил користування
електричною енергією виключено. У Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж
( z0042-06 ) уведені нові категорії суб'єктів роздрібного ринку
електричної енергії - "власник електричних мереж" і "замовник". Запровадження нових Правил приєднання електроустановок до
мереж ( z0042-06 ) дозволило: чітко розділити суб'єктів господарювання за статусом та
визначати коло прав та обов'язків під час врегулювання відносин із
суб'єктами електроенергетики; спростити складні стосунки суб'єктів роздрібного ринку
електричної енергії, які регулюють Правила користування
електричною енергією ( z0417-96 ). Відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ), Комісією організовано
опрацювання проекту Правил приєднання когенераційних установок до
електричних мереж, предметом правового регулювання якого є
взаємовідносини між власниками когенераційної установки та
відповідних електричних мереж.
7. Організація роботи комісії щодо захисту
прав споживачів. Розгляд та вирішення питань
щодо звернень та скарг споживачів
Одним із основних та першочергових завдань державного
регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності у сфері
природних монополій та суміжних ринків, передбачених Законами
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), Положенням про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14.03.1995 N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції
Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) є
захист прав споживачів. У таблиці 7.1 надається інформація стосовно кількості
звернень, що надійшли до Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2005 році, їх повторності, категорій
громадян, які звертались за захистом своїх прав чи отримання
відповідних роз'яснень, а також інша кількісна інформація щодо
проведеної роботи із зверненнями споживачів електричної енергії та
газу.
Таблиця 7.1
---------------------------------------------------------------------------- |N| Звідки |Кіль-| Із них(*) |Кількість| | | надійшли |кість|---------------------------------------------|звернень | | |звернення |звер-|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12 |13|14 |громадян | | | |нень | | | | | | | | | | | | | | |до органу| | | | | | | | | | | | | | | | | | | влади | |-+----------+-----+--+--+--+--+--+---+--+--+---+--+--+---+--+---+---------| |1|Від |224 |8 |2 |14|24|21|141|28|34|179|- |- |51 |- |173|353 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+-----+--+--+--+--+--+---+--+--+---+--+--+---+--+---+---------| |2|Від |47 |2 |1 |6 |2 |2 |34 |10|- |41 |- |- |8 |- |39 |44 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особистому| | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+-----+--+--+--+--+--+---+--+--+---+--+--+---+--+---+---------| |3|Від |167 |4 |5 |10|51|19|120|29|1 |123|- |1 |46 |- |121|131 | | |Кабінету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+-----+--+--+--+--+--+---+--+--+---+--+--+---+--+---+---------| |4|Від |32 |- |1 |2 |6 |2 |24 |2 |2 |22 |- |- |6 |- |21 |6 | | |інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |влади | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+--+--+--+--+--+---+--+--+---+--+--+---+--+---+---------| |Разом |470 |14|8*|32|82|45|319|69|37|365|- |- |111|- |354|534 | ---------------------------------------------------------------------------- _______________
1. Колективних, 2. Повторних, 3. Від героїв, інвалідів ВВВ,
4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки,
5. Пропозиції, 6. Заяви, клопотання, 7.Скарги, 8. Інформаційні
запити, 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію, 10. Надіслано
на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи
організації, 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту,
скарги), 12. У стадії розгляду (вирішення), 13. Розглянуто, надано
відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно. (*) не є обґрунтованими, оскільки по суті надіслані повторно
до закінчення терміну надання відповіді.
Як засвідчили результати проведеної Комісією роботи із
захисту прав споживачів електричної енергії та газу у 2005 році,
основними питаннями, що порушувались громадянами у зверненнях,
заявах та скаргах є: надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень
чинного законодавства України, що мали місце у взаємовідносинах
між енергопостачальниками, газопостачальними (газотранспортними)
організаціями та споживачами електричної енергії та газу; правова оцінка дій енергопостачальників, газопостачальних
(газотранспортних) організацій з відключень від джерел енерго- та
газопостачання; правомірність здійснених нарахувань відшкодування шкоди,
заподіяної споживачами електричної енергії та газу; установлений порядок реструктуризації заборгованості, що
виникла під час користування електричною енергією чи газом; порядок пільгової оплати за спожитий газ та електричну
енергію; установлений порядок укладення договорів про користування
електричною енергією та договору про надання послуг з
газопостачання; порядок підключення електроустановок до електричних мереж,
підключення газових приладів і пристроїв; тарифи на електричну енергію та чинний порядок оплати за
спожиту електричну енергію як на індивідуальні (особисті), так і
на загальнобудинкові потреби та технічні цілі; ціни на газ для населення, чинний порядок оплати за його
споживання, оплати за використаний газ за умови наявності
лічильника або його відсутності; чинний порядок з оплати за спожиту електричну енергію
громадянами, які у встановленому порядку набули статусу суб'єктів
підприємницької діяльності; правове врегулювання питання укладення прямих договорів про
користування електричною енергією особами - громадянами, які мають
правовий статус членів садових товариств, кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків, або які у встановленому
порядку вибули із таких організацій, кооперативів, об'єднань; надання роз'яснень щодо застосування Правил користування
електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 N 1357 ( 1357-99-п ),
Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 9.12.1999 N 2246
( 2246-99-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.2004 N 476 ( 476-2004-п ) та нормативно-правових актів
України щодо врегулювання взаємовідносин між споживачами
електричної енергії, газу та енергопостачальниками,
газопостачальними (газотранспортними) організаціями. З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії
та газу, фахівцями Комісії здійснювався детальний розгляд
наведеної інформації у таких зверненнях, заявах та скаргах. У разі
необхідності проводились перевірки викладених фактів порушень прав
споживачів. За результатами таких перевірок та відповідно до вимог
чинного законодавства України, оцінювалась конфліктна ситуація,
яка мала місце у взаємовідносинах енергопостачальних,
газопостачальних (газотранспортних) організацій та споживачів їх
товарів, послуг, розглядались та здійснювались заходи щодо
можливих шляхів вирішення спірних питань між ними. Зміст таких
заходів полягає у підготовці відповідних роз'яснень або у
втручанні Комісії у досудове врегулювання конфліктної ситуації. У
зв'язку з цим, НКРЕ готувались листи до енергопостачальних
компаній та газопостачальних (газотранспортних) організацій з
вимогами щодо приведення своїх взаємовідносин зі споживачами
електричної енергії та газу у відповідність до положень
нормативно-правових актів. При розгляді та вирішенні питань, поставлених у зверненнях,
скаргах та заявах споживачів електричної енергії, газу, НКРЕ
дотримується порядку розгляду звернень громадян, термінів їх
розгляду, інших вимог, передбачених Законом України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ). Для вирішення питань, що виникають у громадян під час
користування електричною енергією та газом, а також на виконання
вимог зазначеного Закону ( 393/96-ВР ), посадовими особами, а саме
Головою та Членами НКРЕ, у 2005 році на особистому прийомі було
прийнято 44 громадянина. За наслідками таких прийомів, у межах
компетенції Комісії надано відповідні консультації та підготовлені
роз'яснення щодо вирішення по суті поставлених питань. До НКРЕ у 2005 році звертались представники різних соціальних
і професійних верств населення. Найбільшого захисту потребували
пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи. Від цієї категорії
споживачів надходили запити щодо порядку реструктуризації
заборгованості, що виникла під час користування
житлово-комунальними послугами, порядок призначення субсидій з їх
оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями, заявами та скаргами з
боку НКРЕ здійснювались конкретні заходи на місцях із залученням
органів місцевої влади, енергопостачальних та газопостачальних
(газотранспортних) компаній у напрямку знаходження компромісного
вирішення питань, порушених громадянами з тяжким матеріальним
станом - найчастіше це реструктуризація заборгованості,
застосування терміну позовної давності при визначенні величини
боргу споживача, клопотання про надання органами місцевої влади
разової цільової допомоги тощо. Вагома кількість звернень, заяв у 2005 році надходила від
громадян, які мають відповідно до закону право на пільгу з оплати
за користування житлово-комунальними послугами. Для таких
громадян, у більшості випадків, надавались розТяснення з механізму
реалізації встановленого права на пільгу під час користування
електричною енергією та газом. Найбільш вагому частку в захисті прав споживачів електричної
енергії у 2005 році складала робота з підготовки Комісією, в межах
своїх повноважень, роз'яснень положень чинного енергетичного
законодавства України, що в свою чергу є наслідком запитів
громадян, в яких порушуються питання стосовно правового
врегулювання взаємовідносин енергопостачальників, газопостачальних
(газотранспортних) організацій та споживачів електричної енергії
та газу. Комісія систематично публікує відповіді на запити громадян у
офіційному виданні Комісії - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та в
інформаційно-пошукових системах "Законодавство" і "Ліга:Закон". Як наслідок роботи із захисту прав споживачів електричної
енергії та газу у 2005 році відмічено зменшення позадоговірного
споживання електричної енергії та газу в побуті. Комісією, в межах
своєї компетенції, проводилась робота із залученням фахівців
територіальних представництв НКРЕ по областях для належного
врегулювання правовідносин побутових споживачів електричної
енергії та газу з енергопостачальними, газопостачальними
(газотранспортними) організаціями. Комісія тісно співпрацювала з міністерствами, відомствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування. Під час виявлення фактів порушень прав споживачів
електричної енергії та газу, усунення яких належить до компетенції
прокуратури, Комісія, керуючись Законом України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), готувала відповідні звернення з метою захисту прав
громадян та усунення виявлених під час розгляду звернень порушень. Одним із напрямків роботи Комісії з захисту прав споживачів у
2005 році була робота з вдосконалення правового врегулювання
питання електропостачання садовим товариствам, гаражним
кооперативам, тощо. Зазначена робота проводилась разом із
зацікавленими центральними органами виконавчої влади та
Національною акціонерною компанією "Енергетична компанія України". За дорученням Кабінету Міністрів України Комісія разом із
зацікавленими органами центральної виконавчої влади та
Національною енергетичною компанією "Енергетична компанія України"
провели відповідну роботу щодо вдосконалення правового
врегулювання питання електропостачання садових товариств. Механізм
врегулювання даного питання передбачений новим розділом 12
"Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів"
Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
НКРЕ від 31.07.1996 N 28 ( z0417-96 ) (у редакції постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 ). У 2005 році територіальними представництвами НКРЕ було
розглянуто 1811 письмових скарг, заяв, звернень, пропозицій, у
тому числі від: юридичних осіб-споживачів - 334; ліцензіатів -
202; громадян-споживачів - 632; органів влади - 371;інших - 272.
На користь заявників вирішено питання у 1757 випадках, що
становить 97% від розглянутих скарг, заяв, звернень та пропозицій. Робота із захисту прав споживачів електричної енергії та газу
у 2005 році проводилась НКРЕ у відповідності до вимог чинного
законодавства України.
8. Діяльність комісії щодо формування
розвитку законодавчо-правової бази регулювання
електроенергетики та нафтогазового
комплексу України
У 2005 році Національною комісією регулювання
електроенергетики України було напрацьовано та впроваджено ряд
нормативно-правових актів з питань державного регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу. Одночасно з
розробкою нових нормативно-правових актів Комісія працювала над
удосконаленням існуючої нормативно-правової бази, а також брала
участь в узагальненні практики застосування законодавства з
питань, що належать до компетенції Комісії. Велика увага в 2005 році приділялася регуляторним актам
України. Так, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.07.2005 N 38054/0/1-05 щодо забезпечення належного виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2005 N 272-р
( 272-2005-р ) "Про деякі заходи щодо приведення регуляторних
актів у відповідність із принципами державної регуляторної
політики", НКРЕ наказом від 05.07.2005 N 33 створила робочу групу
з прискореного перегляду регуляторних актів Національної комісії
регулювання електроенергетики та відповідних регуляторних актів
Кабінету Міністрів України. Загальна кількість членів робочої
групи становить 23 особи, з них 12 - представники об'єднань
суб'єктів господарювання, об'єднань підприємців, а також наукових
установ. У результаті аналізу регуляторних актів, проведеного робочою
групою, було встановлено, що регуляторних актів Президента України
з питань, які належать до компетенції Комісії, та актів Кабінету
Міністрів України, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики та які підлягають негайному скасуванню, у
НКРЕ немає. Складено два переліки регуляторних актів Кабінету
Міністрів та три переліки регуляторних актів НКРЕ, що потребують
перегляду. Щодо регуляторних актів Кабінету Міністрів України: до переліку регуляторних актів Кабінету Міністрів України,
які відповідають принципам державної регуляторної політики,
увійшли 4 постанови; до переліку регуляторних актів, у які необхідно вносити зміни
та доповнення, увійшла постанова Кабінету Міністрів України від
26.07.1999 N 1357 ( 1357-99-п ) "Про затвердження Правил
користування електричною енергією для населення". Щодо регуляторних актів НКРЕ: до переліку регуляторних актів НКРЕ, які підлягають
скасуванню, увійшло 7 постанов. Станом на 04.08.2005 вони всі
скасовані, а також скасовані постанови НКРЕ, якими вносилися зміни
та доповнення до зазначених постанов; до переліку регуляторних актів НКРЕ, які відповідають
принципам державної регуляторної політики, увійшло 18 постанов; до переліку регуляторних актів НКРЕ, у які необхідно вносити
зміни - 12. У 2005 році були прийняті Закони України "Про комбіноване
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) та "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ), згідно з якими на НКРЕ було
покладено додаткові повноваження. До нових повноважень Національної комісії регулювання
електроенергетики України згідно з прийнятими законами належать: видача ліцензій та встановлення тарифів на електричну і
теплову енергію, що виробляються когенераційними установками; сприяння створенню конкурентного середовища; регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії; ліцензування певних видів господарської діяльності в сфері
теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов у межах
своїх повноважень; розгляд справ про порушення Ліцензійних умов і прийняття
рішень у межах своїх повноважень. З метою запровадження положень вищевказаних законів Комісія
розробила відповідну нормативну базу, а саме розробила: проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995
N 516"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Положення про порядок видачі Національною комісією
регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності,
пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної
енергії" (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.1999 N 753 ( 753-99-п ); Умови та Правила (Ліцензійні умови) провадження господарської
діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної
енергії, які затверджені постановою НКРЕ від 02.11.2005 N 997
( z1444-05 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції; проект Умов та Правил (Ліцензійних умов) провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії (у разі,
якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України
від 13.07.2005 N 36047/0/1-05, з метою удосконалення законодавства
і нормативно-правової бази та законодавчого закріплення основних
принципів державного регулювання природних монополій та суміжних
ринків у паливно-енергетичному комплексі України, з метою
визначення правового статусу органу державного регулювання в
електроенергетиці та нафтогазового комплексу та забезпечення
фінансової та адміністративної його незалежності Комісія розробила
проект Закону України "Про Національну комісію регулювання
енергетики України". На 2006 рік НКРЕ планує такі заходи: здійснювати моніторинг
законодавства в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
продовжувати роботу із вдосконалення законодавчо-правової бази в
цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу;
здійснювати подальше опрацювання законопроектів, що були
розроблені та винесені на розгляд у 2005 році, продовжувати
співпрацю з Комітетом Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, а також з Кабінетом Міністрів
України, Міністерством палива та енергетики України у сфері
подальшої законопроектної роботи. Одним із стратегічних напрямків діяльності Комісії стане
подальше вдосконалення регуляторної політики в
паливно-енергетичному комплексі, практична реалізація
першочергових заходів, затверджених Указом Президента України від
05.09.2001 N 797/2001 ( 797/2001 ) "Про додаткові заходи щодо
прискорення вступу України до Світової організації торгівлі" та
Указом Президента України від 05.02.2002 N 104/2002 ( 104/2002 )
"Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової
організації торгівлі" щодо прискорення вступу України до Світової
організації торгівлі, завершення процесу інституалізації економіки
України, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази, що
регулює діяльність НКРЕ, до законодавства Європейського Союзу,
відповідно до Державних програм з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, затверджених
Указом Президента України від 13.12.2003 N 1433/2003
( 1433/2003 ).
9. Діяльність комісії у сфері євроінтеграції,
співробітництво з міжнародними організаціями
та стан реалізації євроінтеграційних завдань
в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
Основою діяльності Комісії за напрямком євроінтеграційного
співробітництва у 2005 році в енергетичній сфері був План дій
Україна-ЄС та завдання, визначені заходами щодо його виконання,
затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від
22.04.2005 N 117-р ( 117-2005-р ), зокрема щодо: реалізації Концепції функціонування та розвитку оптового
ринку електроенергії України ( 1789-2002-п ) для забезпечення
поступового переходу до принципів, за якими функціонують внутрішні
ринки газу та електроенергії ЄС; удосконалення цінової політики в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі з метою конвергенції ринків України та ЄС
стосовно рівня цін на електроенергію та природний газ з поетапним
переходом до повного відшкодування споживачами їх вартості; прийняття закону про Національну комісію регулювання
електроенергетики відповідно до вимог Директив ЄС в енергетичній
сфері; участі у відповідних заходах ЄС у сфері енергетики, включаючи
поступове залучення до Європейських регуляторних форумів з питань
газу та електроенергії. НКРЕ брала активну участь у роботі Регіональної асоціації
органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи та
Євразії (ERRA), що об'єднує незалежні органи регулювання
енергетики країн, переважна більшість яких є членами Європейського
Союзу. Обмін досвідом регулювання енергетичних ринків інших країн
відбувався в рамках наступних заходів, організованих ERRA: засідання постійно діючих Комітетів ЕRRА з питань тарифів і
ціноутворення та ліцензування і конкуренції; засідання виконавчого органу Асоціації - Президії ERRA, до
складу якої у 2005 році обрано Голову НКРЕ України; щорічні збори; четверта (IV) Конференція з питань інвестицій та регулювання
енергетики; засідання Робочої групи ERRA з питань інтеграції до ЄС; засідання Робочих груп ERRA з питань правового регулювання,
одне з яких відбулося під керівництвом Члена Комісії та за
безпосередньої підтримки НКРЕ України у м. Києві. НКРЕ також брала участь у навчальних програмах: третій (III) Міжнародній Літній Школі для молодого та
починаючого персоналу повноправних членів ERRA з питань
регулювання енергетичного сектору, організованого ERRA спільно з
Центральним Європейським Університетом (CEU), де підвищували свій
кваліфікаційний рівень та отримували досвід молоді спеціалісти
НКРЕ. Одним з інструкторів Літньої Школи ЕRRА-2005 був представник
Комісії, що свідчить про високий фаховий рівень працівників НКРЕ
України. семінар ERRA "Регулювання в комунальних господарствах"; тренінг ERRA для новопризначених керівників регулюючих
органів; навчальний курс ERRA для представників регулюючих органів,
організований у Флорентійській школі регулювання (Італія); семінар ERRA "Участь громадськості та комунікацій органів
регулювання", який відбувся в м. Києві за безпосередньої підтримки
НКРЕ України. Ця подія була висвітлена в журналі "Новини
енергетики" (N 11, 2005). навчальний курс з моніторингової діяльності Комісій
регулювання енергетики країн-членів ERRA; дистанційний курс "Реструктуризація електроенергетичного
сектору". Протягом року здійснювалося двостороннє співробітництво в
рамках Програми технічного обміну досвідом ERRA: між НКРЕ України та Національною комісією регулювання
електроенергетики Грузії; між НКРЕ України та Комісією регулювання комунальних послуг
Республіки Вірменії; на рівні керівників регулюючих органів - між НКРЕ та
Національною агенцією регулювання електроенергетики і
теплопостачання Румунії (ANRE). Комісія продовжує роботу над реалізацією євроінтеграційних
заходів та підтримує ділові зв'язки з органами регулювання інших
країн та міжнародними організаціями енергетичної сфери.
10. Взаємодія комісії з державними органами,
засобами масової інформації та громадськістю
Висвітлення діяльності НКРЕ здійснювалось на основні
принципів прозорості, відкритості і гласності через проведення
систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення
розрахунків в оптовому ринку електричної енергії, розвитку ринку
електроенергії, формування цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим
використанням коштів, отриманих від споживачів, реалізації
інвестиційних програм, спрямованих на розвиток енергокомпаній,
захисту прав споживачів тощо. Взаємодія Комісії з державними органами, засобами масової
інформації та громадськістю відбувається згідно із Законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) в частині
інформування громадськості про власну діяльність та діяльність
суб'єктів природних монополій, Указу Президента України від
01.08.2002 N 683/2002 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади",
постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378
( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та
інших нормативно-правових актів. Реалізація покладених на НКРЕ завдань здійснювалася відкрито,
із забезпеченням участі всіх заінтересованих сторін, громадськості
та засобів масової інформації під час розгляду питань на відкритих
засіданнях Комісії, які є основною формою її роботи. Виключно на
відкритих засіданнях приймаються рішення щодо ліцензування
суб'єктів підприємницької діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі, дотримання ними чинного законодавства та
Ліцензійних умов, здійснення розрахунків в Оптовому ринку
електричної енергії всіма його учасниками, формування цінової і
тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі,
контролю за цільовим використанням коштів енергопостачальних
компаній, отриманих від споживачів, виконання інвестиційних
програм, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування та
розвиток енергопідприємств галузі, захисту прав споживачів тощо. При розгляді та ухваленні рішення з соціально-значущих
питань, зокрема, щодо тарифів для енергопостачальних компаній,
проводились відкриті слухання, що передували відкритим засіданням,
метою яких було детальне з'ясування всіх питань у ході широкого
обговорення проблеми. З метою залучення широкого кола громадськості і представників
ЗМІ до участі у відкритих засіданнях та слуханнях повідомлення про
місце і час проведення засідань, питання порядку денного,
публікувались у газеті Держкомінформу "Говорить і показує
Україна", розміщувались на веб-сайті Комісії та Урядовому
веб-порталі, надсилались електронною поштою інформаційним
агентствам та ряду ЗМІ. Після завершення відкритих засідань НКРЕ, як правило,
проводились брифінги з представниками засобів масової інформації
за участю Голови та Членів Комісії. Хід відкритих засідань та прийняття Комісією відповідних
рішень широко висвітлювалися в репортажах новин і спеціальних
енергетичних програмах на телебаченні (СТБ, ICTV, ІНТЕР, ТОНІС,
НТН, УТ-1, ТРК "ЕРА"), радіо ("ЕРА"), інформаційними агентствами
(ІНТЕРФАКС, УНІАН, ТРК "Альтернатива"), на сторінках друкованих
всеукраїнських ЗМІ ("Українська інвестиційна газета", "Дзеркало
тижня", "Голос України", "Урядовий кур'єр", "Бізнес", "Київські
відомості"), виданнях професійних і громадських об'єднань ("Вісник
профенерго", "Атомник України"), журналах "Енергетична політика",
"Газ і нафта", "Новини енергетики" та ін. Результати прийнятих на відкритому засіданні Комісії рішень
оперативно розміщувались на веб-сайті НКРЕ та надсилались на
веб-портал Кабінету Міністрів України. Інформація про всі прийняті Комісією рішення протягом тижня
систематично надсилалася електронною поштою Комітету Верховної
Ради України з питань ПЕК і засобам масової інформації. Яскравим прикладом тісної співпраці із ЗМІ була виїзна
перевірка Комісією технічного стану електричних мереж компанії ВАТ
"А.Е.С. Київобленерго" та відповідного аналізу інвестицій в їх
розвиток, яка відбулася за участю журналістів телевізійних
каналів, газет та журналів. Широке висвітлення цієї події на
телебаченні і сторінках друкованих ЗМІ дозволило не лише
поінформувати споживачів Київської області про діяльність
постачальника, але й примусило керівництво активізувати
впровадження заходів щодо ліквідації недоліків та підвищення
якості надання послуг і задоволення потреб з енергопостачання. Офіційний друкований засіб масової інформації Комісії -
"Інформаційний бюлетень НКРЕ" у звітному році був дієвим джерелом
інформації для роботи державних органів, які займаються питаннями
паливно-енергетичного комплексу, ліцензіатів, громадських
об'єднань та споживачів. У виданні публікуються всі постанови і
розпорядження Комісії та найбільш характерні відповіді на
запитання ліцензіатів та громадян, а також основні
нормативно-правові акти з питань регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу України, прийняті Верховною Радою України,
Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими
міністерствами і відомствами. У 2005 році вийшло 12 номерів
бюлетеня. З метою покращення інформаційної забезпеченості Комісії та
інших державних органів та підприємницьких структур, у Комісії
створена і постійно поновлюється електронна (файлова) база даних
розпорядчих документів НКРЕ (постанов, наказів, розпоряджень). Територіальні представництва НКРЕ в своїй роботі
використовують інформаційно-пошукову систему (ІПС)
"Законодавство", а її центральний апарат - також і ІПС "Ліга:
Закон". Завдяки взаємодії з всеукраїнськими юридичними
інформаційно-пошуковими системами "Законодавство" (Апарат
Верховної Ради України) та "Ліга: Закон" (ІАЦ "Ліга"), бази яких
оперативно поповнюються текстами постанов та листів НКРЕ, кожен
споживач має можливість вільного доступу до роботи з нормативними
документами Комісії. З метою залучення громадськості до формування і реалізації
державної політики з питань, що належать до компетенції НКРЕ, на
веб-сайті Комісії протягом 2005 року було розміщено 77 проектів
регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу для
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Для інформування громадськості та проведення роз'яснювальної
роботи з питань регуляторної політики було проведено публічне
громадське обговорення результатів прискореного перегляду
регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики. У 2005 році, як і в попередні роки, відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України Головою НКРЕ проведено безпосереднє
телефонне спілкування зі споживачами енергоносіїв ("Гаряча
лінія"). Інформаційно-роз'яснювальна робота з найпоширеніших питань,
що відносяться до компетенції НКРЕ, проводилася також через випуск
прес-релізів, регулярне проведення прямих телефонних ліній, під
час яких відбувається безпосереднє спілкування споживачів всіх
регіонів України із Головою Комісії. НКРЕ підтримує тісні зв'язки з громадськими і галузевими
об'єднаннями та бере активну участь в організованих ними заходах,
зокрема із Всеукраїнським енергетичним комітетом Всесвітньої
енергетичної Ради, Науково-технічною спілкою енергетиків України,
Українським союзом промисловців і підприємців, Незалежною
галузевою професійною спілкою енергетиків України. Комісія і в подальшому буде удосконалювати форми і методи
забезпечення відкритості своєї діяльності, висвітлення актуальних
проблем функціонування та розвитку енергетичних ринків та процесів
державного регулювання діяльності в електроенергетиці та
нафтогазового комплексу, взаємодії з органами державної влади, а
також підвищення рівня інформованості громадян та сприяння
громадськості щодо участі в обговоренні питань державного
регулювання в паливно-енергетичному комплексі.
11. Адміністративно-організаційна
та фінансово-господарська діяльність комісії
Адміністративно-організаційна діяльність У 2005 році Комісія провела 235 засідань, з яких 69
відкритих, на яких розглянуто 1784 питання, у тому числі - 1330 на
відкритих засіданнях. На засіданнях розглядалися питання затвердження тарифів на
відпуск електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками, які працюють за ціновими заявками; зміни
алгоритму перерахування коштів; розрахунків з Оптовим ринком
електроенергії; про внесення змін до нормативних документів тощо. На відкритих засіданнях розглядалися питання видачі,
анулювання та переоформлення ліцензій на право здійснення
підприємницької діяльності; затвердження та перегляд тарифів на
передачу та постачання електричної енергії за регульованим та
нерегульованим тарифами; про транспортування природного газу
розподільними та магістральними трубопроводами; про порушення Умов
та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва,
передачі, постачання, транспортування електроенергії, природного
газу ліцензіатами НКРЕ; про ціни на природний газ для промислових
підприємств; про дотримання енергопостачальними компаніями
структури діючого тарифу; про виконання інвестиційних програм; про
перегляд тарифів на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами, про постачання природного газу за регульованим
тарифом тощо. Комісією проведено публічне громадське обговорення
результатів прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх
відповідності принципам державної регуляторної політики. У 2005 році Комісія проводила робочі наради за участю
представників ДП "Енергоринок" щодо затвердження Порядку
розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для кожного
з класів споживачів, крім населення, на території України, з
питань внесення змін до Порядку формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
( v0047227-01 ), а також за участю представників Федерації
профспілок України - з питань про перегляд тарифів на
електроенергію та цін на природний газ для населення. Фінансово-господарська діяльність Національна комісія регулювання електроенергетики України, як
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.1999 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році
утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ). Кошторисом доходів та видатків на 2005 рік на утримання
Комісії затверджені асигнування по загальному фонду державного
бюджету в сумі 9866,3 тис. грн. та по спеціальному фонду - 50,0
тис. грн. Фінансові операції Комісія здійснювала лише через
реєстраційні рахунки, відкриті в ОПЕРУ Державного казначейства
України. Фактично отримано коштів із загального фонду Державного
бюджету в сумі 9 866,3 тис. грн., використано - 9796,8 тис. грн.
Кошти спеціального фонду в сумі 127,5 тис. грн. спрямовані на
покриття витрат, пов'язаних з основною діяльністю Комісії. Виконання кошторису у 2005 році за економічною класифікацією
видатків характеризується наступними даними:
------------------------------------------------------------------ | Видатки |тис. грн.| % від | | | |загальної суми| | | | видатків | |---------------------------------------+---------+--------------| |Заробітна плата | 5469,8 | 55,4 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Нарахування на заробітну плату | 1835,4 | 18,5 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Комунальні послуги та оплата за | 143,2 | 1,5 | |енергоносії | | | |---------------------------------------+---------+--------------| |Послуги зв'язку | 245,0 | 2,5 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Придбання предметів та матеріалів | 247,0 | 2,5 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Утримання та оренда приміщень, ремонт | 258,9 | 2,6 | |оргтехніки | | | |---------------------------------------+---------+--------------| |Відрядження | 65,8 | 0,7 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Утримання службового автотранспорту | 360,2 | 3,7 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Капітальні видатки | 675,6 | 6,8 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Наукові дослідження | 149,8 | 1,5 | |---------------------------------------+---------+--------------| |Інші видатки | 333,3 | 3,4 | ------------------------------------------------------------------
У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати по
укладених договорах та за отримані товари Комісія брала лише в
межах асигнувань, затверджених кошторисом. Комісія не має простроченої заборгованості по виплаті
заробітної плати та по платежах до бюджету та цільових фондів.
Фінансові звіти про виконання кошторису доходів і видатків
надавались своєчасно і в обсязі форм згідно із затвердженими
нормативними актами. Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають
знос на 54,1%. Капітальні видатки у звітному році склали 6,8% від
загальної суми витрат. У 2005 році ліквідовано кредиторську заборгованість, що
утворилась внаслідок недофінансування Комісії у 2004 році, у сумі
338 тис. грн. Це обумовило зменшення видатків на утримання Комісії
у 2005 році за групою статей "інші видатки" на 14,6% порівняно з
кошторисними призначеннями. Протягом 2005 року НКРЕ перерахувала до державного бюджету
30,7 тис. грн. від надходжень орендної плати та сплатила ПДВ в
сумі 18,9 тис. грн.
12. Основні завдання комісії на 2006 рік
Основними напрями діяльності НКРЕ у 2006 році буде подальше
вдосконалення цінової і тарифної політики в енергетиці і
нафтогазовому комплексі, удосконалення регуляторної політики
діяльності суб'єктів правових взаємовідносин, практична реалізація
першочергових заходів щодо вступу України до Світової організації
торгівлі, адаптації законодавчої та нормативно-правової бази до
законодавства Європейського Союзу відповідно до Державних програм
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2004-2007 роки. Для цього передбачено: завершення першого етапу та реалізації другого етапу
(2006-2008 роки), впровадження повномасштабного лібералізованого
ринку електричної енергії, оптимізації методології ціно- та
тарифоутворення та виконання затвердженого Урядом Плану заходів
довгострокової тарифної політики на Оптовому ринку електричної
енергії ( 451-2001-р ); удосконалення нормативної бази формування цін та тарифів на
електричну енергію та природний газ, їх передачу по мережах та
постачання споживачам; запровадження через механізм ціноутворення дієвих стимулів
підвищення економічної ефективності роботи компаній та зниження
витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії
та природного газу; створення механізмів до зменшення рівня перехресного
субсидіювання споживачів електричної енергії та природного газу; підготовка пропозицій щодо поступового, по мірі зростання
доходів громадян, наближення тарифів на електричну енергію для
населення до рівня ринкових роздрібних цін; здійснення моніторингу законодавства в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі; продовження роботи щодо приведення ряду законодавчих та
нормативних актів у відповідність до Директиви Європейського Союзу
у сфері електроенергетики та природного газу, зокрема, Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ); підготовка до прийняття Верховною Радою України законодавчих
актів щодо державного регулювання природних монополій в
енергетиці, основ функціонування ринку природного газу,
реструктуризації та погашення заборгованості за енергоносії,
державне регулювання природних монополій та суміжних ринків; практична реалізація першочергових заходів, затверджених
Указом Президента України від 05.09.2001 N 797/2001 ( 797/2001 )
"Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової
організації торгівлі" та Указом Президента України від 05.02.2002
N 104/2002 ( 104/2002 ) "Про Програму заходів щодо завершення
вступу України до Світової організації торгівлі" щодо прискорення
вступу України до Світової організації торгівлі, завершення
процесу інституалізації економіки України, адаптації законодавчої
та нормативно-правової бази, що регулює діяльність НКРЕ, до
законодавства Європейського Союзу, відповідно до Державних програм
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на
2004-2007 роки, затверджених Указом Президента України від
13.12.2003 N 1433/2003 ( 1433/2003 ) тощо. НКРЕ послідовно буде здійснювати заходи щодо поглиблення
міжнародного співробітництва на європейському ринку електричної
енергії та ринках електричної енергії країн СНД, нарощування
обсягів експорту електричної енергії та набуття Україною статусу
транзитної держави на ринку електричної енергії. Зусилля Комісії в подальшому будуть також направлені на
удосконалення форм і методів забезпечення відкритості у своїй
діяльності, висвітлення актуальних проблем функціонування та
розвитку енергетичних ринків та процесів державного регулювання
діяльності в електроенергетиці та нафтогазового комплексу,
взаємодії з органами державної влади, а також підвищення рівня
інформованості громадян та сприяння громадськості щодо участі в
обговоренні питань державного регулювання в паливно-енергетичному
комплексі.

Додаток 1.1.

СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання
електроенергетики України
( va395227-06 )

Додаток 2.1.1.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
ринку електричної енергії України
( vb395227-06 )

Додаток 2.3.1.

ФАКТИЧНІ ВИПЛАТИ
всіма видами платежів з ОРЕ генеруючим компаніям
в динаміці за 2004-2005 роки
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.2.

ДИНАМІКА
фактичних виплат усіма видами платежів з ОРЕ
генеруючим компаніям за 2000-2005 роки
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.3.

ДИНАМІКА
кредиторсько-дебіторської заборгованості
підприємств ПЕК за 2000-2005 роки
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.4.

ОБСЯГИ
електроенергії, закупленої енергопостачальними
компаніями на ОРЕ у 2004-2005 роках
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.5.

ВІДСОТОК ОПЛАТИ
купованої на енергоринку електричної енергії
на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання оптового енергопостачальника
ліцензіатами з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом у 2002-2005 роках
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.6.

ДИНАМІКА
надходження коштів усіма видами платежів
та на поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання ліцензіатами
з постачання електричної енергії
у 2004-2005 роках
( vc395227-06 )

Додаток 2.3.7.

ДИНАМІКА
надходження коштів за куповану на ОРЕ електричну
енергію всіма видами платежів за 2000-2005 роки
( vc395227-06 )

Достаток 2.3.8.

РОЗРАХУНКИ ТА СТРУКТУРА
заборгованості у розрізі категорій споживачів
електричної енергії
( vd395227-06 )

Додаток 2.3.9.

РІВЕНЬ ЗБОРУ КОШТІВ
споживачів за електричну енергію
за 2004-2005 роки по галузях економіки
( vd395227-06 )

Додаток 2.3.10.

РОЗРАХУНКИ
за електричну енергію споживачів
та енергопостачальних компаній за 2005 рік
( vd395227-06 )

Додаток 2.3.11.

СТРУКТУРА
заборгованості за спожиту електричну енергію
по галузях економіки
( vd395227-06 )

Додаток 2.3.12.

СТАН
виконання завдань з погашення реструктуризованого
боргу приватизованими енергокомпаніями
( vd395227-06 )

Додаток 2.5.1.

ПЕРЕЛІК
енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших
електростанцій і магістральних ліній
електропередачі, будівництво яких здійснюється
за рахунок коштів спеціального фонду Державного
бюджету України
( ve395227-06 )

Додаток 2.5.2.

ДИНАМІКА
інвестиційної складової в структурі оптової
ринкової ціни на електричну енергію
за 2001-2005 роки
( ve395227-06 )

Додаток 2.7.1.

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ
Оптового ринку електроенергії України
( vf395227-06 )

Додаток 3.1.1.

СЕРЕДНІЙ ТАРИФ
закупівлі електроенергії у генеруючих компаній
ТЕС у 2004-2005 роках
( vh395227-06 )

Додаток 3.1.2.

СТРУКТУРА
тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих
компаній ТЕС у 2004-2005 роках
( vh395227-06 )

Додаток 3.1.3.

ДИНАМІКА
тарифів для АЕС
( vh395227-06 )

Додаток 3.1.4.

ДИНАМІКА
середніх тарифів ТЕЦ
( vh395227-06 )

Додаток 3.1.5.

ДИНАМІКА
тарифів для ГЕС
( vh395227-06 )

Додаток 3.1.6.

ДИНАМІКА
середніх тарифів ВЕС
( vh395227-06 )

Додаток 3.2.1.

ДИНАМІКА
прогнозованої і фактичної оптової ринкової ціни
на енергоринку в 2002-2005 роках
( vi395227-06 )

Додаток 3.2.2.

СТРУКТУРА
фактичної оптової ринкової ціни в 2002-2005 роках
( vi395227-06 )

Додаток 3.2.3.

ОБСЯГИ
додаткових платежів генеруючим компаніям ТЕС
для погашення заборгованості перед державним
бюджетом у 2005 році
( vi395227-06 )

Додаток 3.3.1.

СТРУКТУРА
середніх роздрібних тарифів на електроенергію
для непобутових споживачів України
в 2004-2005 роках
( vg395227-06 )

Додаток 3.3.2.

СЕРЕДНІ ФАКТИЧНІ РОЗДРІБНІ ТАРИФИ
на електроенергію для непобутових споживачів
за класами напруги по енергопостачальних
компаніях за 2004-2005 роки
( vg395227-06 )

Додаток 3.3.3.

ДИНАМІКА
середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2004-2005 роки
( vg395227-06 )

Додаток 3.3.4.

РІВНІ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
відпуску електроенергії енергопостачальних
компаній
( vg395227-06 )

Додаток 3.3.5

ТАРИФИ
на електроенергію для населення
і населених пунктів

------------------------------------------------------------------ | Категорії споживачів | Тариф, | ПДВ, | Вартість 1 | | |затверджений |коп/кВт. | кВт.год | | | постановою | год |електроенер-| | | НКРЕ від | |гії з ПДВ, | | | 10.03.1999 | | коп. | | | N 309 | | | | |( z0151-99 ),| | | | | коп/кВт.год | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 1. Електроенергія, що | | | | | відпускається: | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 1.1. населенню | 13,0 | 2,6 | 15,6 | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 1.2. населенню, яке | 12,0 | 2,4 | 14,4 | | проживає у сільській | | | | | місцевості | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 1.3. населенню, яке | 10,0 | 2,0 | 12,0 | | проживає у будинках, | | | | | обладнаних кухонними | | | | | електроплитами, | | | | | електроопалювальними | | | | |установками (в тому числі у| | | | | сільській місцевості) | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 2. Електроенергія, що | | | | | відпускається: | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 2.1. населеним пунктам | 12,6 | 2,5 | 15,1 | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 2.2. населеним пунктам у | 11,6 | 2,3 | 13,9 | | сільській місцевості | | | | |---------------------------+-------------+---------+------------| | 2.3. населеним пунктам із | 9,6 | 1,9 | 11,5 | | будинками, обладнаними | | | | | кухонними електроплитами, | | | | | електроопалювальними | | | | |установками (в тому числі у| | | | | сільській місцевості) | | | | ------------------------------------------------------------------
Населенню та населеним пунктам в 30-км зоні АЕС електрична
енергія відпускається із знижкою до тарифів у розмірі 30 %.

Додаток 3.3.6.

ДОВІДКА
щодо розміру дотацій, які надавалися
енергопостачальним компаніям за 2005 рік
( vg395227-06 )

Додаток 3.3.7.

ДИНАМІКА
планових обсягів фінансування інвестиційних
програм енергопостачальних компаній
та факт їх виконання
( vk395227-06 )

Додаток 3.3.8.

ДИНАМІКА
витрат електроенергії в електромережах України
у 2004-2005 роках
( vn395227-06 )

Додаток 3.3.9.

ДИНАМІКА
витрат електричної енергії за 2001-2005 роки
( vn395227-06 )

Додаток 4.2.1

РОЗДРІБНІ ЦІНИ
на природний газ, що використовується населенням
на комунально-побутові потреби

------------------------------------------------------------------ | Роздрібні ціни на: | коп. за 1 куб.м з | | | ПДВ | |-------------------------------------------+--------------------| |природний газ для побутових потреб та | 17,5 | |індивідуального опалення будинків, за | | |наявності газових лічильників | | |-------------------------------------------+--------------------| |природний газ для побутових потреб та | 19,0 | |індивідуального опалення будинків, за | | |відсутності газових лічильників | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4.2.2

ДИНАМІКА ТАРИФІВ
на транспортування природного газу
в 2000-2005 роках

грн. за 1000 куб.м з ПДВ
------------------------------------------------------------------ |Показники | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | до 1 | з 1 | | | | | | | травня | травня | | | | | | | 2004 | 2004 | | | | | | | року | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| | 1. Загальний | 42,0 |52,5 *| 52,5 | 52,5 | 52,5 | 57,0 | | тариф для | | | | | | | | споживачів | | | | | | | | України | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| | 2. Тариф на | 24,7 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | | транспортування | | | | | | | | магістральними | | | | | | | | трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| | 3. Тариф на | 17,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 27,9 | | транспортування | | | | | | | | розподільними | | | | | | | | трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| | Довідково: | 12,2 | 14,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,36 | |найменший розмір | | | | | | | | тарифу на | | | | | | | | транспортування | | | | | | | | розподільними | | | | | | | | трубопроводами | | | | | | | |-----------------+------+------+------+------+--------+---------| |найбільший розмір| 40,8 | 51,0 |47,76 |47,76 | 47,76 | 53,52 | | тарифу на | | | | | | | | транспортування | | | | | | | | розподільними | | | | | | | | трубопроводами | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* тариф затверджений з 01.02.2001

Додаток 4.2.3

ДИНАМІКА ТАРИФІВ
на постачання природного газу в 2000-2005 роках

грн. за 1000 куб.м з ПДВ
------------------------------------------------------------------ | Показники | 2000 | 2001 | 2002 |2003 | з 1 | з 4 | | | | | | | травня |листопада | | | | | | | 2004 | 2005 | |-----------------+------+------+------+-----+--------+----------| |Середній тариф на| 5,5 |10,0**| 10,0 |10,0 | 15,84 | 17,40 | |постачання | | | | | | | |природного газу | | | | | | | |за регульованим | | | | | | | |тарифом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________
* тарифи на постачання природного газу на 2000 рік
затверджені вперше ** тариф затверджений з 01.02.2001

Додаток 4.2.4

ТАРИФИ
на транспортування нафти магістральними
нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта"
для споживачів України

------------------------------------------------------------------ | Назва маршруту | Тариф (без | | |ПДВ), грн. за | | | 1 т | |------------------------------------------------+---------------| | 1. Великоцьк - ЛНПЗ | 7,90 | |------------------------------------------------+---------------| | 2. Великоцьк - КНПЗ | 18,40 | |------------------------------------------------+---------------| | 3. Великоцьк - ХНПЗ | 27,30 | |------------------------------------------------+---------------| | 4. Великоцьк - ОНПЗ | 31,80 | |------------------------------------------------+---------------| | 5. Головашівка - КНПЗ | 11,50 | |------------------------------------------------+---------------| | 6. Головашівка - ХНПЗ | 20,40 | |------------------------------------------------+---------------| | 7. Головашівка - ОНПЗ | 24,90 | |------------------------------------------------+---------------| | 8. НПС "Гнідинці" - КНПЗ | 9,20 | |------------------------------------------------+---------------| | 9. НПС "Гнідинці" - ХНПЗ | 18,10 | |------------------------------------------------+---------------| | 10. НПС "Гнідинці" - ОНПЗ | 22,50 | |------------------------------------------------+---------------| | 11. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - КНПЗ | 7,60 | |------------------------------------------------+---------------| | 12. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - ХНПЗ | 16,40 | |------------------------------------------------+---------------| | 13. ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - ОНПЗ | 20,90 | |------------------------------------------------+---------------| | 14. н/н "М. Павлівка" - КНПЗ | 9,30 | |------------------------------------------------+---------------| | 15. н/н "М. Павлівка" - ХНПЗ | 18,20 | |------------------------------------------------+---------------| | 16. н/н "М. Павлівка" - ОНПЗ | 22,70 | |------------------------------------------------+---------------| | 17. 32 км Держкордон - НПК "Галичина" | 17,90 | |------------------------------------------------+---------------| | 18. 32 км Держкордон - ЛВДС "Броди" | 12,90 | |------------------------------------------------+---------------| | 19. 32 км Держкордон - НПК "Нафтохімік | 22,40 | | Прикарпаття" | | |------------------------------------------------+---------------| | 20. НПС "Долина" - НПК "Галичина" | 5,30 | |------------------------------------------------+---------------| |21. НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття "| 6,10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4.2.5

ТАРИФИ
на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами

------------------------------------------------------------------ |Найменування | Відстань | Мінімальний | Тариф за 100 ткм | | продукції |транспорту-| рівень |------------------------| | (послуг) |вання, км |індикативних | для | для | | | |цін на аміак |резидентів,|нерезидентів| | | |за 1 т, дол. | грн. без | дол. США з| | | | США | ПДВ | ПДВ | |-------------+-----------+-------------+-----------+------------| | Транспорту- |807 км від | до 79 | 4,00 | 0,90 | |вання рідкого| ВАТ | | | | | аміаку | "Концерн | | | | | |Стирол" до | | | | | | Одеського | | | | | |припортово-| | | | | |го заводу | | | | | | |-------------+-----------+------------| | | |від 80 до 94 | 4,72 | 1,06 | | | |-------------+-----------+------------| | | |від 95 до 109| 5,58 | 1,26 | | | |-------------+-----------+------------| | | | від 110 до | 6,60 | 1,48 | | | | 129 | | | | | |-------------+-----------+------------| | | | від 130 до | 7,78 | 1,75 | | | | 169 | | | | | |-------------+-----------+------------| | | | від 170 до | 8,52 | 1,92 | | | | 200 | | | | | |-------------+-----------+------------| | | | вище 200 | 8,90 | 2,00 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4.2.6.

ДИНАМІКА
цін на природний газ для соціальної
та бюджетної сфер
( vm395227-06 )

Додаток 4.2.7.

ДИНАМІКА
цін на природний газ для промислових споживачів
( vm395227-06 )вгору