Документ v0394609-07, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2007

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
27.12.2007 N 394

Про прийняття міждержавних стандартів виду
"конструкції та розміри" як національних
та скасування відповідних міждержавних
стандартів

На виконання законів України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ) та з метою приведення
міждержавних стандартів у відповідність до Угоди про технічні
бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі ( 981_008 )
Н А К А З У Ю:
1. Прийняти Міждержавні стандарти виду "конструкція та
розміри", наведені у додатку 1, як національні методом
підтвердження з наданням чинності з 1 липня 2008 р. зі скасуванням
в Україні чинності відповідних міждержавних стандартів.
2. Вимоги національних стандартів виду "конструкції та
розміри", прийняті за п. 1 цього наказу, вважати добровільними.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.):
3.1. Внести у тексти національних стандартів поправку, а
саме: на сторінці 1 вилучити слова "Несоблюдение стандарта
преследуется по закону".
3.2. У термін до 1 липня 2008 р. сформувати справи
національних стандартів та відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 1.7
"Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та
застосування міжнародних і регіональних стандартів" розробити
підтверджувальне повідомлення за формою, наведеною у додатку 2,
яке розташувати на обкладинках відповідних стандартів.
3.3. У місячний термін довести цей наказ до відома
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
технічних комітетів стандартизації відповідно до сфери їх
діяльності.
3.4. Забезпечити опублікування цього наказу та
підтверджувальних повідомлень в чергових виданнях щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.С.Шнипко

Додаток 1
до наказу
Держспоживстандарту
27.12.2007 N 394

ПЕРЕЛІК
міждержавних стандартів виду
"конструкція та розміри"

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення стандарту | Назва стандарту | | ч/ч | | | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 1. |ГОСТ 11284-75 |Отверстия сквозные под | | | |крепежные детали. Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11284-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 2. |ГОСТ 12876-67 |Поверхности опорные под | | | |крепежные детали. Размеры | | | |- Взамен МН 5016-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 3. |ГОСТ 19256-73 |Стержни под накатывание | | | |метрической резьбы. Диаметры | | | |- Взамен МН 5602-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 4. |ГОСТ 19258-73 |Стержни под нарезание | | | |метрической резьбы. Диаметры | | | |- Взамен МН 5597-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 5. |ГОСТ 21347-75 |Стержни под нарезание трубной | | | |конической резьбы. Диаметры | | | |- Взамен МН 5600-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 6. |ГОСТ 21349-75 |Стержни под нарезание трубной | | | |конической резьбы. Диаметры | | | |- Взамен МН 5601-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 7. |ГОСТ 27148-86 |Изделия крепежные. Выход | | | |резьбы. Сбеги, недорезы и | | | |проточки. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 8. |ГОСТ 1144-80 |Шурупы с полукруглой головкой. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1144-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| | 9. |ГОСТ 1145-80 |Шурупы с потайной головкой. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1145-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |10. |ГОСТ 1146-80 |Шурупы с полупотайной | | | |головкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1146-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |11. |ГОСТ 1481-84 |Винты установочные с | | | |шестигранной головкой и | | | |цилиндрическим концом классов | | | |точности А и В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1481-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |12. |ГОСТ 1482-84 |Винты установочные с | | | |квадратной головкой и | | | |цилиндрическим концом классов | | | |точности А и В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1482-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |13. |ГОСТ 1483-84 |Винты установочные с | | | |шестигранной головкой и | | | |ступенчатым концом с конусом | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1483-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |14. |ГОСТ 1485-84 |Винты установочные с | | | |квадратной головкой и | | | |засверленным концом классов | | | |точности А и В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1485-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |15. |ГОСТ 1486-84 |Винты установочные с | | | |квадратной головкой и | | | |ступенчатым концом со сферой | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1486-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |16. |ГОСТ 1488-84 |Винты установочные с | | | |квадратной головкой и буртиком | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1488-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |17. |ГОСТ 1491-80 |Винты с цилиндрической | | | |головкой классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1491-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |18. |ГОСТ 3033-79 |Болты откидные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3033-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |19. |ГОСТ 7783-81 |Болты с полукруглой головкой и | | | |усом класса точности С. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7783-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |20. |ГОСТ 7785-81 |Болты с потайной головкой и | | | |усом класса точности С. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7785-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |21. |ГОСТ 7786-81 |Болты с потайной головкой и | | | |квадратным подголовком класса | | | |точности С. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7786-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |22. |ГОСТ 7787-81 |Болты шинные класса точности | | | |С. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7787-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |23. |ГОСТ 7795-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой и | | | |направляющим подголовком | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7795-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |24. |ГОСТ 7796-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой класса | | | |точности В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7796-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |25. |ГОСТ 7798-70 |Болты с шестигранной головкой | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7798-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |26. |ГОСТ 7801-81 |Болты с увеличенной | | | |полукруглой головкой и усом | | | |класса точности С. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7801-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |27. |ГОСТ 7802-81 |Болты с увеличенной | | | |полукруглой головкой и | | | |квадратным подголовком класса | | | |точности С. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7802-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |28. |ГОСТ 7805-70 |Болты с шестигранной головкой | | | |класса точности А. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7805-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |29. |ГОСТ 7808-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой класса | | | |точности А. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7808-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |30. |ГОСТ 7811-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой и | | | |направляющим подголовком | | | |класса точности А. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7811-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |31. |ГОСТ 7817-80 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой класса | | | |точности А для отверстий из- | | | |под развертки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7817-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |32. |ГОСТ 10336-80 |Винты с цилиндрической | | | |головкой невыпадающие класса | | | |точности В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10336-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |33. |ГОСТ 10337-80 |Винты с цилиндрической | | | |головкой и сферой невыпадающие | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10337-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |34. |ГОСТ 10338-80 |Винты с шестигранной головкой | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10338-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |35. |ГОСТ 10339-80 |Винты с потайной головкой | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10339-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |36. |ГОСТ 10340-80 |Винты с полупотайной головкой | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10340-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |37. |ГОСТ 10341-80 |Винты с полукруглой головкой | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10341-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |38. |ГОСТ 10342-80 |Винты с цилиндрической | | | |головкой и шестигранным | | | |углублением "под ключ" | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10342-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |39. |ГОСТ 10343-80 |Винты с лыской "под ключ" | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10343-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |40. |ГОСТ 10344-80 |Винты с накатанной головкой | | | |невыпадающие класса точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10344-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |41. |ГОСТ 10619-80 |Винты самонарезающие с | | | |потайной головкой для металла | | | |и пластмассы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10619-63 в части | | | |винтов с притупленным концом, | | | |ГОСТ 11652-65 в части винтов | | | |с притупленным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |42. |ГОСТ 10620-80 |Винты самонарезающие с | | | |полупотайной головкой для | | | |металла и пластмассы. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10620-63 в части | | | |винтов с притупленным концом, | | | |ГОСТ 11651-65 в части винтов | | | |с притупленным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |43. |ГОСТ 10621-80 |Винты самонарезающие с | | | |полукруглой головкой для | | | |металла и пластмассы. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10621-63 в части | | | |винтов с притупленным концом, | | | |ГОСТ 11650-65 в части винтов | | | |с притупленным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |44. |ГОСТ 11473-75 |Шурупы с шестигранной | | | |головкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11473-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |45. |ГОСТ 11644-75 |Винты с цилиндрической | | | |скругленной головкой классов | | | |точности А и В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11644-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |46. |ГОСТ 11650-80 |Винты самонарезающие с | | | |полукруглой головкой и | | | |заостренным концом для металла | | | |и пластмассы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10621-63 в части | | | |винтов с заостренным концом, | | | |ГОСТ 11650-65 в части винтов | | | |с заостренным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |47. |ГОСТ 11651-80 |Винты самонарезающие с | | | |полупотайной головкой и | | | |заостренным концом для металла | | | |и пластмассы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10620-63 в части | | | |винтов с заостренным концом, | | | |ГОСТ 11651-65 в части винтов | | | |с заостренным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |48. |ГОСТ 11652-80 |Винты самонарезающие с | | | |потайной головкой и | | | |заостренным концом для металла | | | |и пластмассы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10619-63 в части | | | |винтов с заостренным концом, | | | |ГОСТ 11652-65 в части винтов | | | |с заостренным концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |49. |ГОСТ 11738-84 |Винты с цилиндрической | | |(ИСО 4762-77) |головкой и шестигранным | | | |углублением "под ключ" класса | | | |точности А. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11738-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |50. |ГОСТ 15589-70 |Болты с шестигранной головкой | | | |класса точности С. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |51. |ГОСТ 15590-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой и | | | |направляющим подголовком | | | |класса точности С. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |52. |ГОСТ 15591-70 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой класса | | | |точности С. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |53. |ГОСТ 17473-80 |Винты с полукруглой головкой | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17473-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |54. |ГОСТ 17474-80 |Винты с полупотайной головкой | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17474-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |55. |ГОСТ 17475-80 |Винты с потайной головкой | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17475-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |56. |ГОСТ 17673-81 |Болты с увеличенной потайной | | | |головкой и квадратным | | | |подголовком класса точности С. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17673-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |57. |ГОСТ 18125-72 |Болты с шестигранной | | | |уменьшенной головкой с | | | |диаметром резьбы свыше 48 мм | | | |классов точности А и В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10603-63, | | | |ГОСТ 10604-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |58. |ГОСТ 21331-75 |Винты с накатанной высокой | | | |головкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10491-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |59. |ГОСТ 21332-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта с плоским концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |60. |ГОСТ 21333-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой и коническим концом. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта с коническим концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |61. |ГОСТ 21334-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой и ступенчатым концом. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта со ступенчатым | | | |концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |62. |ГОСТ 21335-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой и засверленным | | | |концом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта с засверленным | | | |концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |63. |ГОСТ 21336-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой и закругленным | | | |концом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта с закругленным | | | |концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |64. |ГОСТ 21337-75 |Винты с накатанной низкой | | | |головкой и цилиндрическим | | | |концом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10492-63 в части | | | |варианта с цилиндрическим | | | |концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |65. |ГОСТ 22032-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной ld. Класс точности В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |66. |ГОСТ 22033-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной ld. Класс точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |67. |ГОСТ 22034-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 1,25d. Класс точности | | | |В. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11765-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 1,25d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |68. |ГОСТ 22035-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 1,25d. Класс точности | | | |А. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 1,25d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |69. |ГОСТ 22036-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 1,6d. Класс точности В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11765-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 1,6d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |70. |ГОСТ 22037-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 1,6d. Класс точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 1,6d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |71. |ГОСТ 22038-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 2d. Класс точности В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11765-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 2d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |72. |ГОСТ 22039-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 2d. Класс точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 2d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |73. |ГОСТ 22040-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 2,5d. Класс точности В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11765-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 2,5d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |74. |ГОСТ 22041-76 |Шпильки с ввинчиваемым концом | | | |длиной 2,5d. Класс точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17766-66 в части | | | |длины ввинчиваемого резьбового | | | |конца l = 2,5d | | | | 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |75. |ГОСТ 22042-76 |Шпильки для деталей с гладкими | | | |отверстиями. Класс точности В. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11769-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |76. |ГОСТ 22043-76 |Шпильки для деталей с гладкими | | | |отверстиями. Класс точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11770-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |77. |ГОСТ 22353-77 |Болты высокопрочные класса | | | |точности В. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |78. |ГОСТ 24379.1-80 |Болты фундаментные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |79. |ГОСТ 24669-81 |Шлицы прямые для винтов и | | | |шурупов. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |80. |ГОСТ 24670-81 |Болты, винты и шурупы. Радиусы | | | |под головкой | |-----+-----------------------+----------------------------------| |81. |ГОСТ 24671-84 |Болты, винты, шурупы с | | | |шестигранной головкой и гайки | | | |шестигранные. Размеры "под | | | |ключ" | | | |- Взамен ГОСТ 24671-81 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |82. |ГОСТ 2524-70 |Гайки шестигранные с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2524-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |83. |ГОСТ 2526-70 |Гайки шестигранные низкие с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2526-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |84. |ГОСТ 2528-73 |Гайки шестигранные прорезные с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2528-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |85. |ГОСТ 3032-76 |Гайки-барашки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3032-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |86. |ГОСТ 3385-69 |Гайки крыльчатые. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3385-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |87. |ГОСТ 4088-69 |Гайки фасонные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4088-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |88. |ГОСТ 5915-70 |Гайки шестигранные класса | | | |точности В. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5915-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |89. |ГОСТ 5916-70 |Гайки шестигранные низкие | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5916-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |90. |ГОСТ 5918-73 |Гайки шестигранные прорезные и | | | |корончатые (нормальной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5918-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |91. |ГОСТ 5919-73 |Гайки шестигранные прорезные и | | | |корончатые низкие (нормальной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5919-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |92. |ГОСТ 5927-70 |Гайки шестигранные класса | | | |точности А. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5927-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |93. |ГОСТ 5929-70 |Гайки шестигранные низкие | | | |класса точности А. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5929-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |94. |ГОСТ 5931-70 |Гайки шестигранные особо | | | |высокие класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5931-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |95. |ГОСТ 5932-73 |Гайки шестигранные прорезные и | | | |корончатые (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5932-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |96. |ГОСТ 5933-73 |Гайки шестигранные прорезные и | | | |корончатые низкие (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5933-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |97. |ГОСТ 5935-73 |Гайки шестигранные прорезные | | | |низкие с уменьшенным размером | | | |"под ключ" (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5935-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |98. |ГОСТ 6393-73 |Гайки круглые с отверстиями на | | | |торце "под ключ" класса | | | |точности А. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6393-66, | | | |ГОСТ 11873-66 в части гаек с | | | |отверстиями на торце "под | | | |ключ" | |-----+-----------------------+----------------------------------| |99. |ГОСТ 8381-73 |Гайки круглые с радиально | | | |расположенными отверстиями | | | |класса точности А. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8381-66, ГОСТ | | | |11873-66 в части гаек с | | | |радиально расположенными | | | |отверстиями | |-----+-----------------------+----------------------------------| |100. |ГОСТ 10606-72 |Гайки шестигранные корончатые | | | |с диаметром резьбы свыше 48 мм | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10606-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |101. |ГОСТ 10608-72 |Гайки шестигранные с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" с диаметром резьбы свыше | | | |48 мм класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10608-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |102. |ГОСТ 10609-72 |Гайки шестигранные корончатые | | | |с уменьшенным размером "под | | | |ключ" с диаметром резьбы свыше | | | |48 мм класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10609-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |103. |ГОСТ 10610-72 |Гайки шестигранные низкие с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" с диаметром резьбы свыше | | | |48 мм класса точности А. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10610-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |104. |ГОСТ 11860-85 |Гайки колпачковые класса | | | |точности А. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11860-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |105. |ГОСТ 15521-70 |Гайки шестигранные с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" класса точности В. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |106. |ГОСТ 15522-70 |Гайки шестигранные низкие с | | | |уменьшенным размером "под | | | |ключ" класса точности В. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |107. |ГОСТ 15523-70 |Гайки шестигранные высокие | | | |класса точности В. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |108. |ГОСТ 15524-70 |Гайки шестигранные высокие | | | |класса точности А. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |109. |ГОСТ 15525-70 |Гайки шестигранные особо | | | |высокие класса точности В. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |110. |ГОСТ 15526-70 |Гайки шестигранные класса | | | |точности С. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |111. |ГОСТ 22354-77 |Гайки высокопрочные класса | | | |точности В. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |112. |ГОСТ 4087-69 |Шайбы быстросъемные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4087-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |113. |ГОСТ 4090-69 |Шайбы подвесные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4090-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |114. |ГОСТ 10462-81 |Шайбы стопорные с внутренними | | | |зубьями. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10462-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |115. |ГОСТ 10463-81 |Шайбы стопорные с наружными | | | |зубьями. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10463-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |116. |ГОСТ 10464-81 |Шайбы стопорные с зубьями под | | | |винты с потайной и | | | |полупотайной головкой с углом | | | |90 град.. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10464-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |117. |ГОСТ 13463-77 |Шайбы стопорные с лапкой. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13463-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |118. |ГОСТ 13464-77 |Шайбы стопорные с лапкой | | | |уменьшенные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13464-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |119. |ГОСТ 13465-77 |Шайбы стопорные с носком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13465-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |120. |ГОСТ 13466-77 |Шайбы стопорные с носком | | | |уменьшенные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13466-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |121. |ГОСТ 22355-77 |Шайбы класса точности С к | | | |высокопрочным болтам. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |122. |ГОСТ 24197-80 |Шайбы квадратные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15929-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |123. |ГОСТ 14797-85 |Заклепки с полукруглой | | | |головкой (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14797-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |124. |ГОСТ 14798-85 |Заклепки с потайной головкой | | | |(угол 90 град.) (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14798-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |125. |ГОСТ 14799-85 |Заклепки с потайной головкой | | | |(угол 120 град.) (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14799-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |126. |ГОСТ 14800-85 |Заклепки с плоско-выпуклой | | | |головкой (повышенной | | | |точности). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14800-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |127. |ГОСТ 14801-85 |Заклепки с плоской головкой | | | |(повышенной точности). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14801-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |128. |ГОСТ 14802-85 |Заклепки (повышенной | | | |точности). Диаметры отверстий | | | |под заклепки, размеры | | | |замыкающих головок и подбор | | | |длин заклепок. | | | |- Взамен ГОСТ 14802-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |129. |ГОСТ 4028-63 |Гвозди строительные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3886-47, | | | |ГОСТ 3887-47, ГОСТ 4028-48, | | | |ГОСТ 4031-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |130. |ГОСТ 4029-63 |Гвозди толевые круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4029-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |131. |ГОСТ 4030-63 |Гвозди кровельные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4030-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |132. |ГОСТ 4032-63 |Гвозди отделочные круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4032-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |133. |ГОСТ 4033-63 |Гвозди обойные круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4033-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |134. |ГОСТ 4034-63 |Гвозди тарные круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4034-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |135. |ГОСТ 4035-63 |Гвозди формовочные круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4035-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |136. |ГОСТ 2832-77 |Кольца установочные с винтовым | | | |креплением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2832-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |137. |ГОСТ 2833-77 |Кольца пружинные для | | | |стопорения винтов и канавки | | | |для них. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2833-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |138. |ГОСТ 2893-82 |Подшипники качения Канавки под | | | |упорные пружинные кольца. | | | |Кольца упорные пружинные. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2893-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |139. |ГОСТ 3130-77 |Кольца установочные со | | | |штифтовым креплением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3130-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |140. |ГОСТ 13940-86 |Кольца пружинные упорные | | | |плоские наружные | | | |концентрические и канавки для | | | |них. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13940-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |141. |ГОСТ 13941-86 |Кольца пружинные упорные | | | |плоские внутренние | | | |концентрические и канавки для | | | |них. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13941-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |142. |ГОСТ 13942-86 |Кольца пружинные упорные | | | |плоские наружные | | | |эксцентрические и канавки для | | | |них. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13942-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |143. |ГОСТ 13943-86 |Кольца пружинные упорные | | | |плоские внутренние | | | |эксцентрические и канавки для | | | |них. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13943-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |144. |ГОСТ 17678-80 |Скобы облегченные для | | | |крепления трубопроводов и | | | |кабелей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16685-71, ГОСТ | | | |16687-71, ГОСТ 17678-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |145. |ГОСТ 17679-80 |Хомуты облегченные для | | | |крепления трубопроводов и | | | |кабелей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17679-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |146. |ГОСТ 24132-80 |Скобы Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16684-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |147. |ГОСТ 24133-80 |Скобы одноместные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16686-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |148. |ГОСТ 24134-80 |Скобы двухместные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16688-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |149. |ГОСТ 24135-80 |Скобы трехместные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16689-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |150. |ГОСТ 24136-80 |Скобы четырехместные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16690-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |151. |ГОСТ 24137-80 |Хомуты Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16691-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |152. |ГОСТ 24138-80 |Хомуты сварные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |153. |ГОСТ 24139-80 |Хомуты односторонние. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16692-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |154. |ГОСТ 24196-80 |Скобы для бронзовых кранов. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15928-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |155. |ГОСТ 17680-80 |Серьги облегченные для | | | |крепления кабелей. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17680-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |156. |ГОСТ 24198-80 |Кронштейны. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15930-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |157. |ГОСТ 24199-80 |Кронштейны регулируемые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15931-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |158. |ГОСТ 27320-87 |Дюбеля-втулки распорные для | | | |строительства. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |159. |ГОСТ 28457-90 |Дюбеля-шпильки распорные | | | |строительно-монтажные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |160. |ГОСТ 3962-83 |Основные нормы | | | |взаимозаменяемости. Резьба | | | |круглая. Допуски. | | | |- Взамен СТ СЭВ 307-76 в части | | | |разд. 2, 3 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |161. |ГОСТ 151-75 |Диаметры хвостовиков режущего | | | |инструмента | |-----+-----------------------+----------------------------------| |162. |ГОСТ 198-75 |Сверла спиральные и зенкеры | | | |Размеры поводков | |-----+-----------------------+----------------------------------| |163. |ГОСТ 280-76 |Шайбы стальные для болтов с | | | |шестигранной головкой и | | | |шестигранных гаек. Класс | | | |точности А. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |164. |ГОСТ 22791-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Линзы глухие с | | | |указателем на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/скв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22791-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |165. |ГОСТ 22792-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Штуцера на Ру | | | |св. 10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22792-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |166. |ГОСТ 22793-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Отводы гнутые | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22793-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |167. |ГОСТ 22794-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена с углом | | | |90 град. с фланцами на Ру св. | | | |10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22794-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |168. |ГОСТ 22795-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена с углом | | | |90 град. с фланцами и опорой | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22795-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |169. |ГОСТ 22796-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена с углом | | | |90 град. неравноплечие с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22796-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |170. |ГОСТ 22797-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Опоры для колен | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22797-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |171. |ГОСТ 22798-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена двойные | | | |с фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22798-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |172. |ГОСТ 22799-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Угольники с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22799-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |173. |ГОСТ 22800-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Угольники с | | | |ответвлениями и фланцами на Ру | | | |св. 10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22800-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |174. |ГОСТ 22801-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |переходные и проходные с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22801-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |175. |ГОСТ 22802-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |проходные с ответвлениями и | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22802-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |176. |ГОСТ 22803-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |переходные несимметричные с | | | |фланцами Ру св. 10 до 100 МПа | | | |(св. 100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22803-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |177. |ГОСТ 22804-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |переходные с фланцами на Ру | | | |св. 10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22804-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |178. |ГОСТ 22805-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники- | | | |вставки с фланцами на Ру св. | | | |10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22805-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |179. |ГОСТ 22806-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Переходы с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22806-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |180. |ГОСТ 22807-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Диафрагмы | | | |измерительные линзовые с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |63 МПа (св. 100 до 630 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22807-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |181. |ГОСТ 22808-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Отводы линзовые | | | |с фланцами на Ру св. 10 до | | | |63 МПа (св. 100 до 630 кгс/кв. | | | |см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22808-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |182. |ГОСТ 22809-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Линзы с двумя | | | |отводами и фланцами на Ру св. | | | |10 до 40 МПа (св. 100 до | | | |400 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22809-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |183. |ГОСТ 22810-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Угольники с | | | |карманами под термометры | | | |сопротивления и | | | |термоэлектрические термометры | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22810-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |184. |ГОСТ 22811-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Отводы под | | | |термометры сопротивления и | | | |термоэлектрические термометры | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22811-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |185. |ГОСТ 22812-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Карманы под | | | |термометры сопротивления и | | | |термоэлектрические термометры | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22812-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |186. |ГОСТ 22813-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Фланцы | | | |переходные на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22813-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |187. |ГОСТ 22814-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Фланцы | | | |переходные со вставками на Ру | | | |св. 10 до 40 МПа (св. 100 до | | | |400 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22814-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |188. |ГОСТ 22815-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Заглушки | | | |фланцевые на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22815-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |189. |ГОСТ 22816-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Заглушки | | | |фланцевые со вставками на Ру | | | |св. 10 до 40 МПа (св. 100 до | | | |400 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22816-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |190. |ГОСТ 22817-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Отводы гнутые с | | | |фланцами на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22817-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |191. |ГОСТ 22818-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена с углом | | | |90 град. и опорой на Ру св. | | | |10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22818-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |192. |ГОСТ 22819-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Колена двойные | | | |на Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22819-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |193. |ГОСТ 22820-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Угольники на Ру | | | |св. 10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22820-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |194. |ГОСТ 22821-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Угольники с | | | |ответвлениями на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 | | | |кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22821-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |195. |ГОСТ 22822-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |переходные на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22822-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |196. |ГОСТ 22823-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |проходные с ответвлениями на | | | |Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22823-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |197. |ГОСТ 22824-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники | | | |переходные несимметричные на | | | |Ру св. 10 до 100 МПа (св. | | | |100 до 1000 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22824-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |198. |ГОСТ 22825-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Тройники- | | | |вставки на Ру св. 10 до | | | |100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22825-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |199. |ГОСТ 22826-83 |Сборочные единицы и детали | | | |трубопроводов. Переходы на Ру | | | |св. 10 до 100 МПа (св. 100 до | | | |1000 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22826-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |200. |ГОСТ 6527-68 |Концы муфтовые с трубной | | | |цилиндрической резьбой. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6527-53 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |201. |ГОСТ 9400-81 |Концы присоединительные | | | |резьбовые для арматуры, | | | |соединительных частей и | | | |трубопроводов под линзовое | | | |уплотнение на Ру 20-100 МПа | | | |(200-1000 кгс/кв.см). Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9400-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |202. |ГОСТ 12817-80 |Фланцы литые из серого чугуна | | | |на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 | | | |до 16 кгс/кв.см). Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1235-67, | | | |ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |203. |ГОСТ 12818-80 |Фланцы литые из ковкого чугуна | | | |на Ру от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 | | | |до 40 кгс/кв.см). Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12817-67 - | | | |ГОСТ 12819-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |204. |ГОСТ 12819-80 |Фланцы литые стальные на Ру от | | | |1,6 до 20,0 МПа (от 16 до | | | |200 кгс/кв.см). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12820-67 - | | | |ГОСТ 12825-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |205. |ГОСТ 12820-80 |Фланцы стальные плоские | | | |приварные на Ру от 0,1 до | | | |2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1255-67, | | | |ГОСТ 12827-67, | | | |ГОСТ 12828-67, | | | |ГОСТ 9938-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |206. |ГОСТ 12821-80 |Фланцы стальные приварные | | | |встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа | | | |(от 1 до 200 кгс/кв.см). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12829-67 - | | | |ГОСТ 12833-67, ГОСТ 12835-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |207. |ГОСТ 12822-80 |Фланцы стальные свободные на | | | |приварном кольце на Ру от 0,1 | | | |до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/кв. | | | |см). Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 1268-67, | | | |ГОСТ 12834-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |208. |ГОСТ 13954-74 |Концы труб развальцованные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13954-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |209. |ГОСТ 13955-74 |Резьбовая часть арматуры для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13955-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |210. |ГОСТ 13956-74 |Ниппели для соединения | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13956-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |211. |ГОСТ 13957-74 |Гайки накидные для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13957-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |212. |ГОСТ 13958-74 |Гайки для крепления соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13958-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |213. |ГОСТ 13959-74 |Проходники прямые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13959-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |214. |ГОСТ 13960-74 |Проходники фланцевые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13960-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |215. |ГОСТ 13961-74 |Переходники прямые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13961-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |216. |ГОСТ 13962-74 |Угольники проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13962-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |217. |ГОСТ 13963-74 |Угольники фланцевые проходные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по наружному конусу. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13963-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |218. |ГОСТ 13964-74 |Тройники проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13964-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |219. |ГОСТ 13965-74 |Тройники переходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13965-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |220. |ГОСТ 13966-74 |Тройники фланцевые проходные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по наружному конусу. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13966-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |221. |ГОСТ 13967-74 |Крестовины проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13967-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |222. |ГОСТ 13968-74 |Крестовины переходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13968-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |223. |ГОСТ 13969-74 |Проходники ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13969-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |224. |ГОСТ 13970-74 |Угольники ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13970-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |225. |ГОСТ 13971-74 |Тройники ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13971-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |226. |ГОСТ 13972-74 |Крестовины ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13972-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |227. |ГОСТ 13973-74 |Пробки для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13973-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |228. |ГОСТ 13974-74 |Заглушки гнезд под ввертную | | | |арматуру для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13974-68, | | | |ГОСТ 13975-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |229. |ГОСТ 13976-74 |Крышки для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13976-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |230. |ГОСТ 15803-76 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Контргайки. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15803-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |231. |ГОСТ 16039-70 |Резьбовая часть арматуры для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |232. |ГОСТ 16040-70 |Ниппели полусферические | | | |приварные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |233. |ГОСТ 16041-70 |Ниппели сферические припайные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |234. |ГОСТ 16042-70 |Ниппели полусферические | | | |приварные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |235. |ГОСТ 16043-70 |Ниппели сферические приварные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |236. |ГОСТ 16044-70 |Штуцера припайные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |237. |ГОСТ 16045-70 |Штуцера приварные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |238. |ГОСТ 16046-70 |Гайки накидные полусферических | | | |ниппелей для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |239. |ГОСТ 16047-70 |Гайки накидные сферических | | | |ниппелей для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |240. |ГОСТ 16048-70 |Кольца упорные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |241. |ГОСТ 16049-70 |Проходники прямые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |242. |ГОСТ 16050-70 |Проходники прямые удлиненные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |243. |ГОСТ 16051-70 |Проходники фланцевые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |244. |ГОСТ 16052-70 |Переходники прямые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |245. |ГОСТ 16053-70 |Угольники проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |246. |ГОСТ 16054-70 |Угольники фланцевые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |247. |ГОСТ 16055-70 |Угольники фланцевые с углом | | | |наклона 135 град. для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |248. |ГОСТ 16056-70 |Угольники фланцевые | | | |герметизируемые для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |249. |ГОСТ 16057-70 |Угольники фланцевые с углом | | | |наклона 135 град. | | | |герметизируемые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |250. |ГОСТ 16058-70 |Тройники проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |251. |ГОСТ 16059-70 |Тройники переходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |252. |ГОСТ 16060-70 |Тройники переходные с | | | |диаметром резьбы 14 мм на | | | |среднем штуцере для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |253. |ГОСТ 16061-70 |Тройники фланцевые для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |254. |ГОСТ 16062-70 |Тройники фланцевые | | | |несимметричные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |255. |ГОСТ 16063-70 |Тройники фланцевые | | | |герметизируемые для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |256. |ГОСТ 16064-70 |Тройники фланцевые | | | |герметизируемые несимметричные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |257. |ГОСТ 16065-70 |Крестовины проходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |258. |ГОСТ 16066-70 |Крестовины переходные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |259. |ГОСТ 16067-70 |Крестовины переходные | | | |несимметричные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |260. |ГОСТ 16068-70 |Крестовины переходные с | | | |диаметром резьбы 14 мм на | | | |одном штуцере для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |261. |ГОСТ 16069-70 |Шайбы для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |262. |ГОСТ 16070-70 |Проходники ввертные под | | | |резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |263. |ГОСТ 16071-70 |Проходники ввертные под | | | |металлическое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |264. |ГОСТ 16072-70 |Угольники ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |265. |ГОСТ 16073-70 |Угольники ввертные с углом | | | |наклона 135 град. для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |266. |ГОСТ 16074-70 |Тройники ввертные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |267. |ГОСТ 16075-70 |Тройники ввертные | | | |несимметричные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |268. |16076-70 |Заглушки сферические для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |269. |ГОСТ 16077-70 |Заглушки конусные для | | | |соединений трубопроводов по | | | |внутреннему конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |270. |ГОСТ 20188-74 |Проходники прямые | | | |герметизируемые для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |271. |ГОСТ 20189-74 |Угольники фланцевые проходные | | | |герметизируемые для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |272. |ГОСТ 20190-74 |Угольники фланцевые переходные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по наружному конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |273. |ГОСТ 20191-74 |Тройники фланцевые проходные | | | |герметизируемые для соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |274. |ГОСТ 20192-74 |Тройники фланцевые переходные | | | |для соединений трубопроводов | | | |по наружному конусу. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |275. |ГОСТ 20193-74 |Шайбы для крепления соединений | | | |трубопроводов по наружному | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |276. |ГОСТ 20194-74 |Проходники ввертные под | | | |металлическое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |277. |ГОСТ 20195-74 |Проходники ввертные под | | | |резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |278. |ГОСТ 20196-74 |Переходники ввертные под | | | |резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |279. |ГОСТ 20197-74 |Угольники ввертные под | | | |резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |280. |ГОСТ 20198-74 |Угольники ввертные переходные | | | |под резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |281. |ГОСТ 20199-74 |Тройники ввертные под | | | |резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |282. |ГОСТ 20200-74 |Тройники ввертные переходные | | | |под резиновое уплотнение для | | | |соединений трубопроводов по | | | |наружному конусу. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |283. |ГОСТ 21856-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера проходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15782-70, | | | |ГОСТ 21856-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |284. |ГОСТ 21857-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера переходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15783-70, | | | |ГОСТ 21857-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |285. |ГОСТ 21858-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера ввертные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15784-70, | | | |ГОСТ 21858-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |286. |ГОСТ 21859-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Угольники | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15785-70, | | | |ГОСТ 21859-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |287. |ГОСТ 21862-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Тройники проходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15788-70, | | | |ГОСТ 21862-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |288. |ГОСТ 21863-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Тройники | | | |переходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15789-70, | | | |ГОСТ 21863-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |289. |ГОСТ 21869-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Крестовины | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15795-70, | | | |ГОСТ 21869-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |290. |ГОСТ 21872-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера | | | |переборочные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15798-70, | | | |ГОСТ 21872-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |291. |ГОСТ 21873-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Заглушки. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15799-70, | | | |ГОСТ 21873-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |292. |ГОСТ 21971-76 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Проходы условные | | | |(размеры номинальные). Ряды | |-----+-----------------------+----------------------------------| |293. |ГОСТ 21973-76 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Присоединительные | | | |резьбы Ряды | |-----+-----------------------+----------------------------------| |294. |ГОСТ 21974-76 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Наружные диаметры | | | |труб и внутренние диаметры | | | |рукавов. Ряды | |-----+-----------------------+----------------------------------| |295. |ГОСТ 22512-77 |Фланцы с шипом или пазом | | | |стальные на Ру до 6,4 МПа | | | |(64 кгс/кв.см) и Dу до 300 мм. | | | |Присоединительные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |296. |ГОСТ 22525-77 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Концы корпусных | | | |деталей под накидные гайки. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |297. |ГОСТ 22526-77 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Концы корпусных | | | |деталей ввертные и гнезда под | | | |них. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |298. |ГОСТ 23102-78 |Патрубки присоединительные | | | |бортовой малогабаритной | | | |арматуры Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |299. |ГОСТ 23353-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Гайки накидные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15801-70, | | | |ГОСТ 18563-73, ГОСТ 21875-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |300. |ГОСТ 23354-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Кольца врезающиеся | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15800-70, | | | |ГОСТ 21874-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |301. |ГОСТ 23355-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Ниппели шаровые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20987-75, | | | |ГОСТ 22890-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |302. |ГОСТ 23356-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Кольца нажимные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18561-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |303. |ГОСТ 23357-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Прокладки | | | |уплотнительные для радиального | | | |монтажа. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18562-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |304. |ГОСТ 23358-87 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Прокладки | | | |уплотнительные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 23358-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |305. |ГОСТ 23359-78 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Втулки упрочняющие. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |306. |ГОСТ 23826-79 |Устройства уплотнительные для | | | |торцовых неподвижных | | | |соединений. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |307. |ГОСТ 24072-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом проходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15764-70, | | | |ГОСТ 21838-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |308. |ГОСТ 24073-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |переходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15765-70, | | | |ГОСТ 21839-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |309. |ГОСТ 24074-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом ввертные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15766-70, | | | |ГОСТ 21840-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |310. |ГОСТ 24075-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом угловые | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15767-70, | | | |ГОСТ 21841-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |311. |ГОСТ 24078-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом угловые | | | |проходные с концом под | | | |врезающееся кольцо. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |312. |ГОСТ 24079-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |тройниковые проходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15770-70, | | | |ГОСТ 21844-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |313. |ГОСТ 24080-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |тройниковые переходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15771-70, | | | |ГОСТ 21845-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |314. |ГОСТ 24086-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |тройниковые проходные с концом | | | |под врезающееся кольцо. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |315. |ГОСТ 24087-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом крестовые | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15777-70, | | | |ГОСТ 21851-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |316. |ГОСТ 24090-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |переборочные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15780-70, | | | |ГОСТ 21854-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |317. |ГОСТ 24091-80 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом и | | | |заглушкой. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15781-70, | | | |ГОСТ 21855-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |318. |ГОСТ 24092-80 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера проходные | | | |под приварку. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |319. |ГОСТ 24093-80 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Угольники проходные | | | |с концом под врезающееся | | | |кольцо. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |320. |ГОСТ 24094-80 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Тройники проходные | | | |с концом под врезающееся | | | |кольцо. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |321. |ГОСТ 24184-80 |Фланцы металлические. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 19694-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |322. |ГОСТ 24186-80 |Фланцы Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15912-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |323. |ГОСТ 24187-80 |Муфты Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15913-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |324. |ГОСТ 24189-80 |Кольца натяжные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15914-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |325. |ГОСТ 24190-80 |Патрубки. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 19696-74, | | | |ГОСТ 15919-74 - ГОСТ 15923-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |326. |ГОСТ 24485-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем проходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20969-75, | | | |ГОСТ 22872-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |327. |ГОСТ 24486-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем переходные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20970-75, | | | |ГОСТ 22873-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |328. |ГОСТ 24487-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем проходные | | | |приварные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |329. |ГОСТ 24488-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем ввертные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20971-75, | | | |ГОСТ 22874-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |330. |ГОСТ 24489-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем угловые | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20972-75, | | | |ГОСТ 22875-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |331. |ГОСТ 24492-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем тройниковые | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20975-75, | | | |ГОСТ 22878-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |332. |ГОСТ 24493-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем тройниковые | | | |переходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20976-75, | | | |ГОСТ 22879-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |333. |ГОСТ 24499-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем крестовые | | | |проходные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20982-75, | | | |ГОСТ 22885-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |334. |ГОСТ 24502-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем переборочные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20985-75, | | | |ГОСТ 22888-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |335. |ГОСТ 24503-80 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем и заглушкой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 20986-75, | | | |ГОСТ 22889-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |336. |ГОСТ 24504-80 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера ввертные с | | | |концом под врезающееся кольцо. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |337. |ГОСТ 25660-83 |Фланцы изолирующие для | | | |подводных трубопроводов на Ру | | | |10,0 МПа (100 кгс/кв.см). | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |338. |ГОСТ 25681-83 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера поворотные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |339. |ГОСТ 25682-83 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Болты полые. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |340. |ГОСТ 25683-83 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые поворотные с полым | | | |болтом. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |341. |ГОСТ 26337-84 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера проходные | | | |под пайку. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |342. |ГОСТ 26350-84 |Соединения трубопроводов и | | | |арматура. Резьбы | | | |присоединительные. Ряды | |-----+-----------------------+----------------------------------| |343. |ГОСТ 28016-89 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Ниппели конические | | | |приварные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |344. |ГОСТ 28338-89 |Соединения трубопроводов и | | |(ИСО 6708-80) |арматура. Проходы условные | | | |(размеры номинальные). Ряды | |-----+-----------------------+----------------------------------| |345. |ГОСТ 28918-91 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Кольца зажимные и | | | |упорные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |346. |ГОСТ 28941.1-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы проходные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |347. |ГОСТ 28941.2-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы | | | |переходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |348. |ГОСТ 28941.3-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы переходные | | | |с внутренним конусом. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |349. |ГОСТ 28941.4-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы ввертные | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |350. |ГОСТ 28941.5-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы ввертные с | | | |внутренним конусом. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |351. |ГОСТ 28941.6-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы | | | |переборочные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |352. |ГОСТ 28941.7-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы угловые | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |353. |ГОСТ 28941.8-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы угловые | | | |ввертные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |354. |ГОСТ 28941.9-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы | | | |тройниковые проходные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |355. |ГОСТ 28941.10-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы | | | |тройниковые ввертные | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |356. |ГОСТ 28941.11-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы крестовые | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |357. |ГОСТ 28941.12-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Концы труб | | | |развальцованные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |358. |ГОСТ 28941.13-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |359. |ГОСТ 28941.14-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |переходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |360. |ГОСТ 28941.15-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |переходные с внутренним | | | |конусом. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |361. |ГОСТ 28941.16-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |ввертные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |362. |ГОСТ 28941.17-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |ввертные с внутренним конусом. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |363. |ГОСТ 28941.18-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Штуцера | | | |переборочные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |364. |ГОСТ 28941.19-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Угольники | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |365. |ГОСТ 28941.20-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Угольники | | | |ввертные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |366. |ГОСТ 28941.21-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Тройники | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |367. |ГОСТ 28941.22-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Тройники | | | |ввертные проходные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |368. |ГОСТ 28941.23-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Крестовины | | | |проходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |369. |ГОСТ 28941.24-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Крышки | | | |глухие. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |370. |ГОСТ 28941.25-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Пробки | | | |глухие. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |371. |ГОСТ 28941.26-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Гайки | | | |накидные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |372. |ГОСТ 28941.27-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Ниппели. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |373. |ГОСТ 28941.28-91 |Соединения трубопроводов с | | | |развальцовкой трубы Кольца | | | |уплотнительные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |374. |ГОСТ 28942.1-91 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Штуцера ввертные | | | |под уплотнение резиновым | | | |кольцом круглого сечения. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |375. |ГОСТ 28942.2-91 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Угольники ввертные | | | |под уплотнение резиновым | | | |кольцом круглого сечения. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |376. |ГОСТ 28942.3-91 |Соединения трубопроводов | | | |резьбовые. Тройники ввертные | | | |проходные под уплотнение | | | |резиновым кольцом круглого | | | |сечения Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |377. |ГОСТ 28942.4-91 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом ввертные с | | | |уплотнением резиновым кольцом | | | |круглого сечения. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |378. |ГОСТ 28942.5-91 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом угловые | | | |ввертные с уплотнением | | | |резиновым кольцом круглого | | | |сечения. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |379. |ГОСТ 28942.6-91 |Соединения трубопроводов с | | | |врезающимся кольцом | | | |тройниковые проходные ввертные | | | |с уплотнением резиновым | | | |кольцом круглого сечения. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |380. |ГОСТ 28942.7-91 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем ввертные с | | | |уплотнением резиновым кольцом | | | |круглого сечения. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |381. |ГОСТ 28942.8-91 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем угловые | | | |ввертные с уплотнением | | | |резиновым кольцом круглого | | | |сечения. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |382. |ГОСТ 28942.9-91 |Соединения трубопроводов с | | | |шаровым ниппелем тройниковые | | | |проходные ввертные с | | | |уплотнением резиновым кольцом | | | |круглого сечения. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |383. |ГОСТ 16048-70 |Кольца упорные для соединений | | | |трубопроводов по внутреннему | | | |конусу. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |384. |ГОСТ 19528-74 |Устройства уплотнительные | | | |ввертных соединений с | | | |резиновыми кольцами круглого | | | |сечения Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |385. |ГОСТ 19529-74 |Устройства уплотнительные | | | |ввертных соединений с | | | |резиновыми кольцами круглого | | | |сечения Гнезда. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |386. |ГОСТ 19530-74 |Устройства уплотнительные | | | |ввертных соединений с | | | |резиновыми кольцами круглого | | | |сечения Ввертная часть. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |387. |ГОСТ 19531-74 |Устройства уплотнительные | | | |ввертных соединений с | | | |резиновыми кольцами круглого | | | |сечения Шайбы фторопластовые. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |388. |ГОСТ 19532-74 |Устройства уплотнительные | | | |ввертных соединений с | | | |резиновыми кольцами круглого | | | |сечения Гайки. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |389. |ГОСТ 23817-79 |Устройства уплотнительные | | | |фторопластовые с | | | |гофрированными пружинами для | | | |поршней. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |390. |ГОСТ 23818-79 |Устройства уплотнительные | | | |фторопластовые с | | | |гофрированными пружинами для | | | |поршней. Посадочные места. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |391. |ГОСТ 23819-79 |Устройства уплотнительные | | | |фторопластовые с | | | |гофрированными пружинами для | | | |поршней. Пружины | | | |гофрированные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |392. |ГОСТ 23820-79 |Устройства уплотнительные | | | |фторопластовые с | | | |гофрированными пружинами для | | | |поршней. Кольца | | | |фторопластовые. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |393. |ГОСТ 23821-79 |Устройства уплотнительные | | | |фторопластовые с | | | |гофрированными пружинами для | | | |поршней. Штифты. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |394. |ГОСТ 23822-79 |Устройства уплотнительные для | | | |радиальных неподвижных и | | | |радиальных подвижных | | | |соединений с повышенным | | | |сжатием колец. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |395. |ГОСТ 23823-79 |Устройства уплотнительные для | | | |радиальных соединений с | | | |возвратно-поступательным | | | |движением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |396. |ГОСТ 23824-79 |Устройства уплотнительные для | | | |клиновидных неподвижных | | | |соединений. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |397. |ГОСТ 23825-79 |Кольца защитные для | | | |уплотнительных устройств | | | |радиальных неподвижных и | | | |подвижных соединений. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |398. |ГОСТ 24188-80 |Прокладки. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15915-74, | | | |ГОСТ 15916-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |399. |ГОСТ 24191-80 |Кольцо уплотнительное. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 19695-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |400. |ГОСТ 24192-80 |Прокладки под хомуты | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15926-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |401. |ГОСТ 17020-78 |Прижимы, держатели и пояски | | | |для крепления трубопроводов и | | | |кабелей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17020-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |402. |ГОСТ 24193-80 |Хомуты накидные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15924-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |403. |ГОСТ 24194-80 |Хомуты охватывающие. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15925-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |404. |ГОСТ 24195-80 |Скобы для патрубков. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15927-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |405. |ГОСТ 19750-84 |Концевая часть затворов | | | |соединений с плоской | | | |металлической прокладкой. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19750-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |406. |ГОСТ 19751-84 |Гнезда затворов соединений с | | | |плоской металлической | | | |прокладкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19751-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |407. |ГОСТ 19753-84 |Концевая часть затворов | | | |соединений с конической | | | |металлической прокладкой. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19753-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |408. |ГОСТ 19754-84 |Гнезда затворов соединений с | | | |конической металлической | | | |прокладкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19754-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |409. |ГОСТ 3111-81 |Заглушки сферические. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3111-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |410. |ГОСТ 26296-84 |Лапы опорные подвесных | | | |вертикальных сосудов и | | | |аппаратов. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |411. |ГОСТ 28759.2-90 |Фланцы сосудов и аппаратов | | | |стальные плоские приварные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |412. |ГОСТ 28759.3-90 |Фланцы сосудов и аппаратов | | | |стальные приварные встык. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |413. |ГОСТ 28759.4-90 |Фланцы сосудов и аппаратов | | | |стальные приварные в стык под | | | |прокладку восьмиугольного | | | |сечения. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |414. |ГОСТ 27287-87 |Станки металлорежущие с | | | |числовым программным | | | |управлением. Опраи расточные | | | |регулируемые получистовые. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |415. |ГОСТ 28120-89 |Станки металлорежущие с | | | |числовым программным | | | |управлением. Хвостовики | | | |державок призматические. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |416. |ГОСТ 2575-79 |Центры упорные с отжимной | | | |гайкой. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 2575-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |417. |ГОСТ 2576-79 |Полуцентры упорные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 2576-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |418. |ГОСТ 13214-79 |Центры упорные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 13214-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |419. |ГОСТ 16868-71 |Концы шпинделей резьбовые. | | | |Размеры | | | |- Взамен ОСТ 428 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |420. |ГОСТ 16888-71 |Кондукторы скальчатые | | | |консольные с конусным зажимом. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3230-62, | | | |МН 3231-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |421. |ГОСТ 16889-71 |Кондукторы скальчатые | | | |консольные с пневматическим | | | |зажимом. Конструкция | | | |- Взамен МН 3226-62, | | | |МН 3227-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |422. |ГОСТ 16890-71 |Плиты к скальным консольным | | | |кондукторам. Конструкция | | | |- Взамен МН 3234-62 - | | | |МН 3238-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |423. |ГОСТ 16891-71 |Кондукторы скальчатые | | | |портальные с конусным зажимом. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3232-62, | | | |МН 3233-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |424. |ГОСТ 16892-71 |Кондукторы скальчатые | | | |портальные с пневматическим | | | |зажимом. Конструкция | | | |- Взамен МН 3228-62, | | | |МН 3229-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |425. |ГОСТ 16893-71 |Плиты к скальчатым портальным | | | |кондукторам. Конструкция | | | |- Взамен МН 3239-62, | | | |МН 3240-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |426. |ГОСТ 16936-71 |Столы поворотные круглые с | | | |ручным и механизированным | | | |приводом. Основные размеры | | | |- Взамен МН 1059-60 - | | | |МН 1061-60 в части конструкций и | | | |основных размеров | |-----+-----------------------+----------------------------------| |427. |ГОСТ 17547-80 |Концы шпинделей изделия | | | |зуборезных станков для | | | |конических зубчатых колес. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17547-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |428. |ГОСТ 22393-77 |Головки расточные | | | |универсальные. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |429. |ГОСТ 1556-67 |Зажимы винтовые с клином для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1556-42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |430. |ГОСТ 2571-71 |Патроны токарные поводковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2571-53 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |431. |ГОСТ 2675-80 |Патроны самоцентрирующие | | | |трехкулачковые. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2675-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |432. |ГОСТ 2682-86 |Оправки с конусом Морзе для | | | |сверлильных патронов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2682-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |433. |ГОСТ 2876-80 |Цанги зажимные. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2876-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |434. |ГОСТ 2877-80 |Цанги подающие. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2877-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |435. |ГОСТ 3009-78 |Крепление инструментов | | | |штифтовым замком. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3009-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |436. |ГОСТ 3025-78 |Клинья к инструменту с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3025-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |437. |ГОСТ 3055-69 |Рукоятки с шаровой головкой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3055-45 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |438. |ГОСТ 3889-80 |Фланцы промежуточные к | | | |самоцентрирующим патронам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3889-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |439. |ГОСТ 3890-82 |Патроны четырехкулачковые с | | | |независимым перемещением | | | |кулачков. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3890-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |440. |ГОСТ 4734-69 |Прихваты поворотные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4734-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |441. |ГОСТ 4735-69 |Прихваты передвижные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4735-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |442. |ГОСТ 4736-69 |Прихваты откидные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4736-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |443. |ГОСТ 4741-68 |Втулки резьбовые переходные | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4741-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |444. |ГОСТ 8255-86 |Патроны для метчиков | | | |предохранительные. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8255-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |445. |ГОСТ 8522-79 |Патроны сверлильные | | | |трехкулачковые с ключом. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8522-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |446. |ГОСТ 9047-69 |Болты Г-образные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9047-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |447. |ГОСТ 9048-69 |Болты со сферической головкой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9048-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |448. |ГОСТ 9051-68 |Винты нажимные с | | | |цилиндрическим концом и | | | |шестигранным углублением "под | | | |ключ" для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9051-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |449. |ГОСТ 9057-69 |Прихваты двусторонние | | | |шарнирные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9057-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |450. |ГОСТ 9058-69 |Прихваты передвижные | | | |шарнирные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9058-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |451. |ГОСТ 9059-69 |Втулки к Г-образным прихватам. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9059-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |452. |ГОСТ 9060-69 |Шайбы откидные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9060-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |453. |ГОСТ 9061-68 |Кулачки эксцентриковые круглые | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9061-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |454. |ГОСТ 12214-66 |Приспособления станочные. | | | |Втулки с буртиком для | | | |фиксаторов и установочных | | | |пальцев. Конструкция | | | |- Взамен МН 381-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |455. |ГОСТ 12215-66 |Приспособления станочные. | | | |Втулки для фиксаторов и | | | |установочных пальцев. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 382-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |456. |ГОСТ 12937-67 |Прихваты передвижные плоские | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1553-42 в части | | | |разд. I, тип А и разд. II, тип | | | |Г | |-----+-----------------------+----------------------------------| |457. |ГОСТ 12938-67 |Прихваты передвижные изогнутые | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1553-42 в части | | | |разд. I, тип Б и разд. II, тип | | | |Д | |-----+-----------------------+----------------------------------| |458. |ГОСТ 12939-67 |Прихваты передвижные | | | |ступенчатые для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1553-42 в части | | | |разд. I, тип В и разд. II, тип | | | |Е | |-----+-----------------------+----------------------------------| |459. |ГОСТ 12940-67 |Прихваты передвижные | | | |вилкообразные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1553-42 в части | | | |разд. III | |-----+-----------------------+----------------------------------| |460. |ГОСТ 12941-67 |Прихваты корытообразные для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1553-42 в части | | | |разд. IV | |-----+-----------------------+----------------------------------| |461. |ГОСТ 12942-67 |Прихваты изогнутые | | | |универсальные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1554-42 в части | | | |прихватов изогнутых | | | |универсальных | |-----+-----------------------+----------------------------------| |462. |ГОСТ 13041-83 |Оправки с торцовой шпонкой и | | | |коническим хвостовиком с | | | |лапкой для торцовых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13041-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |463. |ГОСТ 13042-83 |Оправки с продольной шпонкой и | | | |коническим хвостовиком с | | | |лапкой для торцовых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13042-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |464. |ГОСТ 13043-83 |Оправки с торцовой шпонкой и | | | |крепежными болтами для | | | |торцовых фрез. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13043-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |465. |ГОСТ 13044-85 |Оправки для насадных зенкеров | | | |и разверток. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13044-83 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |466. |ГОСТ 13058-67 |Державки для дисковых резцов к | | | |токарным станкам. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2514-61 в части | | | |корпусов | |-----+-----------------------+----------------------------------| |467. |ГОСТ 13059-67 |Державки для дисковых резцов с | | | |точной регулировкой к токарным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2515-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |468. |ГОСТ 13062-67 |Державки суппортные | | | |однороликовые для накатки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2516-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |469. |ГОСТ 13063-67 |Державки суппортные | | | |двухроликовые для сетчатой | | | |накатки. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2517-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |470. |ГОСТ 13064-67 |Державки суппортные прямые для | | | |стержневых резцов. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2520-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |471. |ГОСТ 13065-67 |Державки суппортные отогнутые | | | |для стержневых резцов правые и | | | |левые. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2522-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |472. |ГОСТ 13066-67 |Державка суппортная с косым | | | |креплением стержневых резцов | | | |открытая Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2523-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |473. |ГОСТ 13067-67 |Державка суппортная с | | | |поперечным креплением | | | |стержневых резцов открытая | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2524-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |474. |ГОСТ 13068-67 |Державки суппортные с | | | |поперечным креплением | | | |стержневых резцов закрытые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2525-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |475. |ГОСТ 13069-67 |Державки суппортные расточные | | | |с прямым креплением резца. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2526-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |476. |ГОСТ 13070-67 |Державки суппортные расточные | | | |с косым креплением резца. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2527-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |477. |ГОСТ 13071-67 |Державки суппортные для | | | |отрезных пластинчатых резцов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2529-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |478. |ГОСТ 13153-67 |Зажимы клиновые. Конструкция | | | |- Взамен МН 339-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |479. |ГОСТ 13154-67 |Зажимы плавающие для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 5419-64, МН 5432- | | | |64, МН 5439-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |480. |ГОСТ 13155-67 |Втулки тангенциального зажима | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 341-60 в части | | | |тангенциального зажима без | | | |резьбы | |-----+-----------------------+----------------------------------| |481. |ГОСТ 13156-67 |Втулки тангенциального зажима | | | |с резьбовым отверстием для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 341-60 в части | | | |тангенциального зажима с | | | |резьбовым отверстием | |-----+-----------------------+----------------------------------| |482. |ГОСТ 13157-67 |Втулки конические для | | | |фиксаторов станочных | | | |приспособлений. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |483. |ГОСТ 13159-67 |Опоры самоустанавливающиеся | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 351-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |484. |ГОСТ 13160-67 |Фиксаторы с вытяжной ручкой | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 353-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |485. |ГОСТ 13161-67 |Фиксаторы байонетные для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 354-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |486. |ГОСТ 13336-67 |Втулки переходные поводковые | | | |для инструмента с коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2636-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |487. |ГОСТ 13409-83 |Втулки переходные | | | |быстросменные жесткие для | | | |инструмента с коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13409-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |488. |ГОСТ 13598-85 |Втулки переходные для | | | |крепления инструмента с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13598-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |489. |ГОСТ 13599-78 |Втулки переходные с пазом для | | | |крепления инструментов клином. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13599-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |490. |ГОСТ 13785-68 |Оправки с хвостовиком | | | |конусностью 7:24 и торцовыми | | | |шпонками для насадных торцовых | | | |фрез. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 21-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |491. |ГОСТ 13786-68 |Оправки с хвостовиком | | | |конусностью 7:24 и продольной | | | |шпонкой для насадных фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 20-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |492. |ГОСТ 13787-68 |Оправки с коническим | | | |хвостовиком без лапки и | | | |продольной шпонкой для | | | |насадных фрез. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 22-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |493. |ГОСТ 13788-68 |Оправки с коническим | | | |хвостовиком без лапки и | | | |торцовыми шпонками для | | | |насадных торцовых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 23-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |494. |ГОСТ 13789-68 |Втулки переходные для концевых | | | |фрез с коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 38-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |495. |ГОСТ 13790-68 |Втулки переходные с | | | |конусностью 7:24 для концевых | | | |фрез с коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 39-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |496. |ГОСТ 13791-68 |Втулки переходные с | | | |конусностью 7:24 и торцовым | | | |пазом для фрезерных оправок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 40-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |497. |ГОСТ 13792-68 |Втулки переходные с отжимной | | | |гайкой для концевых фрез с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |498. |ГОСТ 13793-68 |Втулки переходные без лапки к | | | |токарным станкам для | | | |инструмента с коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2510-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |499. |ГОСТ 13794-68 |Втулки переходные поводковые к | | | |борштангам с поводковым | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2637-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |500. |ГОСТ 13895-75 |Крепления резцов в оправках и | | | |борштангах. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13895-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |501. |ГОСТ 14077-83 |Патроны для быстросменного | | | |инструмента. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14077-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |502. |ГОСТ 14732-69 |Прихваты передвижные фасонные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 383-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |503. |ГОСТ 14733-69 |Прихваты Г-образные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9056-59 в части | | | |детали 1, ГОСТ 9055-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |504. |ГОСТ 14903-69 |Патроны самоцентрирующие | | | |двухкулачковые. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |505. |ГОСТ 15067-75 |Оправки с цилиндрической | | | |цапфой и хвостовиком | | | |конусностью 7:24 для | | | |горизонтально-фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15067-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |506. |ГОСТ 15068-75 |Оправки с поддерживающей | | | |втулкой и хвостовиком | | | |конусностью 7:24 для | | | |горизонтально-фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15068-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |507. |ГОСТ 15069-75 |Оправки с цилиндрической | | | |цапфой и хвостовиком конус | | | |Морзе для горизонтально- | | | |фрезерных станков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15069-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |508. |ГОСТ 15070-75 |Оправки с поддерживающей | | | |втулкой и хвостовиком конус | | | |Морзе для горизонтально- | | | |фрезерных станков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15070-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |509. |ГОСТ 15071-75 |Кольца промежуточные к | | | |оправкам для фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15071-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |510. |ГОСТ 15072-75 |Втулки поддерживающие к | | | |оправкам для горизонтально- | | | |фрезерных станков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15072-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |511. |ГОСТ 15073-75 |Гайки зажимные к оправкам для | | | |горизонтально-фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15073-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |512. |ГОСТ 15074-75 |Шпонки к оправкам для | | | |горизонтально-фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15074-69 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |513. |ГОСТ 15362-73 |Втулки кондукторные сменные | | | |без буртика. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15362-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |514. |ГОСТ 15935-88 |Патроны сверлильные | | | |трехкулачковые без ключа. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15935-79 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |515. |ГОСТ 15936-70 |Втулки переходные | | | |быстросменные жесткие для | | | |метчиков. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5748-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |516. |ГОСТ 17178-71 |Втулки переходные с буртиком и | | | |отверстием конус Морзе к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1006-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |517. |ГОСТ 17179-71 |Втулки зажимные цилиндрические | | | |к токарно-револьверным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1008-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |518. |ГОСТ 17180-71 |Втулки зажимные с эксцентрично | | | |расположенным цилиндрическим | | | |отверстием к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1009-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |519. |ГОСТ 17181-71 |Втулки зажимные с наклонно | | | |расположенным цилиндрическим | | | |отверстием к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1010-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |520. |ГОСТ 17182-71 |Втулки зажимные с эксцентрично | | | |расположенным цилиндрическим | | | |отверстием для сдвоенных гнезд | | | |к токарно-револьверным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1011-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |521. |ГОСТ 17183-71 |Втулки зажимные со смещенным | | | |цилиндрическим отверстием для | | | |сдвоенных гнезд к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1012-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |522. |ГОСТ 17184-71 |Втулки зажимные с буртиком и | | | |концентрично расположенным | | | |цилиндрическим отверстием к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1013-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |523. |ГОСТ 17185-71 |Втулки зажимные с буртиком и | | | |эксцентрично расположенным | | | |цилиндрическим отверстием к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1014-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |524. |ГОСТ 17186-71 |Втулки зажимные с буртиком и | | | |наклонно расположенным | | | |цилиндрическим отверстием к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1015-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |525. |ГОСТ 17200-71 |Патроны цанговые к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 1018-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |526. |ГОСТ 17201-71 |Цанги зажимные инструмента с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 1007-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |527. |ГОСТ 17252-71 |Концы оправок для крепления | | | |зенковок при обратной | | | |подрезке. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2682-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |528. |ГОСТ 18069-72 |Втулки зажимные с сухарем для | | | |инструмента с цилиндрическим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1243-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |529. |ГОСТ 18070-72 |Втулки зажимные с буртиком для | | | |инструмента с цилиндрическим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1245-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |530. |ГОСТ 18071-72 |Державки сменные для прямого | | | |крепления резцов к токарно- | | | |револьверным автоматам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1212-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |531. |ГОСТ 18072-72 |Державки сменные для | | | |тангенциальных резцов к | | | |токарно-револьверным | | | |автоматам. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1214-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |532. |ГОСТ 18073-72 |Державки для тангенциальных | | | |резцов и зажимных втулок к | | | |токарно-револьверным | | | |автоматам. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1227-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |533. |ГОСТ 18074-72 |Державки для прямого крепления | | | |резцов и зажимных втулок к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1042-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |534. |ГОСТ 18075-72 |Державки для косого крепления | | | |резцов и зажимных втулок к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1043-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |535. |ГОСТ 18076-72 |Державки для сменных резцов | | | |державок и зажимных втулок к | | | |токарно-револьверным | | | |автоматам. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1229-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |536. |ГОСТ 18258-72 |Втулки переходные для центров. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4484-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |537. |ГОСТ 18429-73 |Втулки кондукторные | | | |постоянные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ОСТ 4922, МН 5527-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |538. |ГОСТ 18430-73 |Втулки кондукторные постоянные | | | |с буртиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ОСТ 4923, МН 5528-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |539. |ГОСТ 18431-73 |Втулки кондукторные сменные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5529-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |540. |ГОСТ 18432-73 |Втулки кондукторные | | | |быстросменные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15363-70, ОСТ | | | |4924, МН 3892-62 - МН 3894-62, | | | |МН 5530-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |541. |ГОСТ 18433-73 |Втулки промежуточные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5531-64, | | | |МН 3891-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |542. |ГОСТ 18434-73 |Втулки промежуточные с | | | |буртиком. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |543. |ГОСТ 18437-73 |Оправки зубчатые (шлицевые) | | | |прямобочные конические | | | |центровые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3621-62, | | | |МН 3622-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |544. |ГОСТ 18438-73 |Оправки зубчатые (шлицевые) | | | |прямобочные центровые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3623-62 в части | | | |оправок исполнения I | |-----+-----------------------+----------------------------------| |545. |ГОСТ 18439-73 |Оправки зубчатые (шлицевые) | | | |прямобочные центровые с | | | |посадкой изделий по s6. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3623-62 в части | | | |оправок исполнения II | |-----+-----------------------+----------------------------------| |546. |ГОСТ 18440-73 |Оправки зубчатые (шлицевые) | | | |прямобочные шпиндельные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3624-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |547. |ГОСТ 18441-73 |Кольца промежуточные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |548. |ГОСТ 19019-73 |Державки расточные для прямого | | | |крепления призматического | | | |резца штифтом к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1030-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |549. |ГОСТ 19020-73 |Державки расточные для косого | | | |крепления призматического | | | |резца стержнем к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1031-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |550. |ГОСТ 19021-73 |Державки расточные для косого | | | |крепления резца винтами к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1032-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |551. |ГОСТ 19022-73 |Державки для прямого крепления | | | |резца к токарно-револьверным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1033-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |552. |ГОСТ 19023-73 |Державки для косого крепления | | | |резца к токарно-револьверным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1035-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |553. |ГОСТ 19171-73 |Державки для косого крепления | | | |резца регулируемые к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1038-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |554. |ГОСТ 19172-73 |Кольца промежуточные | | | |регулируемые к оправкам | | | |горизонтально-фрезерных | | | |станков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5551-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |555. |ГОСТ 19913-74 |Державки с цилиндрическим | | | |хвостовиком для прямого | | | |крепления резца к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1034-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |556. |ГОСТ 19914-74 |Державки с цилиндрическим | | | |хвостовиком для косого | | | |крепления резца к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1036-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |557. |ГОСТ 19915-74 |Державки с цилиндрическим | | | |хвостовиком для отрезных | | | |пластинчатых резцов к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1037-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |558. |ГОСТ 20505-75 |Патроны поводковые для | | | |качающихся оправок к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1019-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |559. |ГОСТ 20506-75 |Оправки качающиеся для | | | |насадных разверток к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1023-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |560. |ГОСТ 20507-75 |Оправки качающиеся для | | | |разверток с коническим | | | |хвостовиком к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1024-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |561. |ГОСТ 20508-75 |Оправки качающиеся для | | | |разверток с цилиндрическим | | | |хвостовиком к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1025-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |562. |ГОСТ 21054-75 |Патроны фрезерные для | | | |крепления инструмента с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5553-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |563. |ГОСТ 21167-75 |Тиски станочные винтовые | | | |самоцентрирующие рычажные для | | | |круглых профилей. Конструкция | | | |и основные размеры | | | |- Взамен МН 5790-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |564. |ГОСТ 21168-75 |Тиски станочные винтовые | | | |самоцентрирующие с | | | |призматическими губками для | | | |круглых профилей. Конструкция | | | |и основные размеры | | | |- Взамен МН 5791-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |565. |ГОСТ 21187-75 |Державки люнетные для | | | |тангенциальных резцов к | | | |токарно-револьверным | | | |автоматам. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1222-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |566. |ГОСТ 21188-75 |Державки люнетные для прямого | | | |крепления резцов к токарно- | | | |револьверным автоматам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1220-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |567. |ГОСТ 21189-75 |Люнеты призматические к | | | |державкам для токарно- | | | |револьверных автоматов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1201-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |568. |ГОСТ 21190-75 |Люнеты роликовые к державкам | | | |для токарно-револьверных | | | |автоматов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1202-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |569. |ГОСТ 21200-75 |Державки люнетные для | | | |тангенциальных резцов к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1039-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |570. |ГОСТ 21201-75 |Державки люнетные для косого | | | |крепления резцов к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1040-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |571. |ГОСТ 21221-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |90 град. и коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2645-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |572. |ГОСТ 21222-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |60 град. и коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2646-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |573. |ГОСТ 21223-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |45 град. и коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2647-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |574. |ГОСТ 21224-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |90 град. и хвостовиком | | | |конусностью 7:24. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |575. |ГОСТ 21225-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |60 град. и хвостовиком | | | |конусностью 7:24. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |576. |ГОСТ 21226-75 |Оправки расточные консольные с | | | |креплением резца под углом | | | |45 град. и хвостовиком | | | |конусностью 7:24. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |577. |ГОСТ 21232-75 |Оправки качающиеся для | | | |насадных разверток с | | | |коническим хвостовиком к | | | |сверлильным и расточным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1187-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |578. |ГОСТ 21233-75 |Оправки качающиеся для | | | |насадных разверток с | | | |хвостовиком конусностью 7:24 к | | | |сверлильным и расточным | | | |станкам. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |579. |ГОСТ 21827-76 |Патроны быстросменные | | | |кулачковые для гаечных | | | |метчиков с лысками, диаметром | | | |от 2,24 до 40 мм. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 1179-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |580. |ГОСТ 21828-76 |Втулки разрезные для | | | |инструмента с цилиндрическим | | | |хвостовиком и квадратом, | | | |диаметром от 3,15 до 35,5 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5744-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |581. |ГОСТ 21938-76 |Патроны для нарезания резьбы | | | |на токарных станках. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2513-61, МН 2508- | | | |61 в части колец с D > 30 мм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |582. |ГОСТ 21939-76 |Втулки для плашек к патронам | | | |для нарезания резьбы на | | | |токарных станках. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2511-61, МН 2508- | | | |61 в части колец с D <= 30 мм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |583. |ГОСТ 21940-76 |Втулки для метчиков к патронам | | | |для нарезания резьбы на | | | |токарных станках. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2512-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |584. |ГОСТ 21941-76 |Патроны для плашек к токарно- | | | |револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1022-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |585. |ГОСТ 21942-76 |Втулки к патронам для плашек к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1016-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |586. |ГОСТ 22627-77 |Патроны для метчиков к | | | |токарно-револьверным станкам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1021-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |587. |ГОСТ 22628-77 |Втулки к патронам для метчиков | | | |к токарно-револьверным | | | |станкам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1017-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |588. |ГОСТ 22629-77 |Патроны выдвижные для плашек к | | | |токарно-револьверным | | | |автоматам. Основные размеры | | | |- Взамен МН 1209-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |589. |ГОСТ 22630-77 |Втулки к выдвижным патронам | | | |для плашек к токарно- | | | |револьверным автоматам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1205-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |590. |ГОСТ 22843-77 |Втулки разрезные для | | | |инструмента с цилиндрическим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1172-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |591. |ГОСТ 22993-78 |Патроны трехкулачковые с | | | |ключом для ручных сверлильных | | | |машин. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |592. |ГОСТ 24351-80 |Патроны токарные | | | |самоцентрирующие трех- и | | | |двухкулачковые клиновые и | | | |рычажно-клиновые. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16886-71, | | | |ГОСТ 16682-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |593. |ГОСТ 24900-81 |Хвостовики державок | | | |цилиндрические для токарных | | | |станков с программным | | | |управлением. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |594. |ГОСТ 26259-87 |Цапфы направляющие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 26259-84 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |595. |ГОСТ 26260-84 |Оправки к насадным цековкам со | | | |сменными направляющими | | | |цапфами. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |596. |ГОСТ 26538-85 |Оправки с конусом 7:24 для | | | |насадных торцовых фрез к | | | |станкам с ЧПУ. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |597. |ГОСТ 26539-85 |Патроны цанговые с конусом | | | |7:24 для крепления инструмента | | | |с цилиндрическим хвостовиком. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |598. |ГОСТ 26540-85 |Хвостовики цилиндрические для | | | |регулируемых втулок и оправок | | | |и стопорные гайки. Основные | | | |параметры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |599. |ГОСТ 26541-85 |Оправки с конусом 7:24 для | | | |насадных торцовых фрез, | | | |центрируемых по отверстию к | | | |станкам с ЧПУ. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |600. |ГОСТ 27788-88 |Головки захватные к | | | |хвостовикам инструментальных | | | |оправок с конусом 7:24. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |601. |ГОСТ 28119-89 |Агрегатные станки. Втулки | | | |переходные регулируемые и | | | |гайки стопорные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |602. |ГОСТ 28282-89 |Державки с конусом 7:24 для | | |(ИСО 5414-2-82) |фрез с цилиндрическим | | | |хвостовиком с лыской. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |603. |ГОСТ 28484-90 |Патроны регулируемые с | | | |радиальной компенсацией с | | | |внутренним конусом Морзе для | | | |разверток. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |604. |ГОСТ 28485-90 |Оправки регулируемые с | | | |наружным конусом Морзе и | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |сверлильных патронов. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |605. |ГОСТ 28979-91 |Державки для токарных | | | |пластинчатых прорезных и | | | |отрезных резцов. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |606. |ГОСТ 1555-67 |Упоры плиточные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1555-42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |607. |ГОСТ 1557-67 |Опоры ступенчатые для | | | |прихватов станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1557-42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |608. |ГОСТ 1559-67 |Подпорки винтовые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1559-42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |609. |ГОСТ 1560-67 |Распорки винтовые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1560-42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |610. |ГОСТ 2578-70 |Хомутики поводковые для | | | |токарных и фрезерных работ. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 2578-44 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |611. |ГОСТ 4084-68 |Опоры регулируемые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4084-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |612. |ГОСТ 4085-68 |Опоры регулируемые с | | | |шестигранной головкой для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4085-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |613. |ГОСТ 4086-68 |Опоры регулируемые с круглой | | | |головкой для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4086-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |614. |ГОСТ 4738-67 |Вилки с резьбовым хвостовиком. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5422-64, | | | |МН 5423-64, ГОСТ 4738-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |615. |ГОСТ 4739-68 |Ушки для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4739-57, | | | |МН 5424-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |616. |ГОСТ 4740-68 |Опоры регулируемые усиленные | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4740-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |617. |ГОСТ 4743-68 |Пластины опорные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4743-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |618. |ГОСТ 8918-69 |Гайки шестигранные с буртиком. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8918-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |619. |ГОСТ 8921-69 |Гайки с шарнирной рукояткой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8921-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |620. |ГОСТ 8922-69 |Винты грузовые (цапфы). | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8922-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |621. |ГОСТ 8923-69 |Рукоятки цилиндрические. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8923-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |622. |ГОСТ 8924-69 |Рукоятки с шаровой ручкой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8924-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |623. |ГОСТ 8925-68 |Щупы плоские для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8925-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |624. |ГОСТ 8926-68 |Щупы цилиндрические для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8926-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |625. |ГОСТ 9049-69 |Винты запорные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9049-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |626. |ГОСТ 9052-69 |Винты ступенчатые. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9052-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |627. |ГОСТ 9053-68 |Опоры под эксцентрики и | | | |нажимные винты для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9053-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |628. |ГОСТ 12189-66 |Приспособления станочные. | | | |Кулачки эксцентриковые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 335-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |629. |ГОСТ 12190-66 |Приспособления станочные. | | | |Кулачки эксцентриковые | | | |сдвоенные. Конструкция | | | |- Взамен МН 336-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |630. |ГОСТ 12191-66 |Приспособления станочные. | | | |Колодки эксцентриковые | | | |вильчатые. Конструкция | | | |- Взамен МН 337-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |631. |ГОСТ 12192-66 |Приспособления станочные. | | | |Кулачки эксцентриковые | | | |торцовые двусторонние. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 338-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |632. |ГОСТ 12193-66 |Приспособления станочные. | | | |Призмы подвижные. Конструкция | | | |- Взамен МН 342-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |633. |ГОСТ 12194-66 |Приспособления станочные. | | | |Призмы установочные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 343-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |634. |ГОСТ 12195-66 |Приспособления станочные. | | | |Призмы опорные. Конструкция | | | |- Взамен МН 344-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |635. |ГОСТ 12196-66 |Приспособления станочные. | | | |Призмы неподвижные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 345-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |636. |ГОСТ 12197-66 |Приспособления станочные. | | | |Призмы с боковым креплением. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |637. |ГОСТ 12198-66 |Приспособления станочные. | | | |Колодки направляющие. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |638. |ГОСТ 12199-66 |Приспособления станочные. | | | |Винты с канавкой для пружин | | | |растяжения Конструкция | | | |- Взамен МН 362-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |639. |ГОСТ 12200-66 |Приспособления станочные. | | | |Винты с отверстиями для | | | |пружин растяжения Конструкция | | | |- Взамен МН 363-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |640. |ГОСТ 12201-66 |Приспособления станочные. | | | |Болты быстросъемные к | | | |станочным пазам. Конструкция | | | |- Взамен МН 365-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |641. |ГОСТ 12202-66 |Приспособления станочные. | | | |Пробки резьбовые. Конструкция | | | |- Взамен МН 366-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |642. |ГОСТ 12203-66 |Приспособления станочные. | | | |Гайки круглые глухие. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 367-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |643. |ГОСТ 12204-72 |Ножки высокие. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 12204-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |644. |ГОСТ 12205-66 |Приспособления станочные. | | | |Ножки низкие. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |645. |ГОСТ 12206-66 |Приспособления станочные. | | | |Хвостовики посадочные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 369-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |646. |ГОСТ 12208-66 |Приспособления станочные. | | | |Шпонки призматические | | | |скользящие сборные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 373-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |647. |ГОСТ 12209-66 |Приспособления станочные. | | | |Пальцы установочные | | | |цилиндрические постоянные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 376-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |648. |ГОСТ 12210-66 |Приспособления станочные. | | | |Пальцы установочные срезанные | | | |постоянные. Конструкция | | | |- Взамен МН 377-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |649. |ГОСТ 12211-66 |Приспособления станочные. | | | |Пальцы установочные | | | |цилиндрические сменные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 378-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |650. |ГОСТ 12212-66 |Приспособления станочные. | | | |Пальцы установочные срезанные | | | |сменные. Конструкция | | | |- Взамен МН 379-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |651. |ГОСТ 12213-66 |Приспособления станочные. | | | |Штыри установочные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 380-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |652. |ГОСТ 12216-66 |Приспособления станочные. | | | |Опоры шаровые. Конструкция | | | |- Взамен МН 384-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |653. |ГОСТ 12217-66 |Приспособления станочные. | | | |Пробки для смазочных | | | |отверстий. Конструкция | | | |- Взамен МН 386-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |654. |ГОСТ 12218-66 |Приспособления станочные. | | | |Шайбы увеличенные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 387-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |655. |ГОСТ 12219-66 |Приспособления станочные. | | | |Шайбы резьбовые. Конструкция | | | |- Взамен МН 388-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |656. |ГОСТ 12458-67 |Винты с буртиком. Конструкция | | | |- Взамен МН 5410-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |657. |ГОСТ 12459-67 |Болты усиленные к пазам | | | |станочным обработанным. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5412-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |658. |ГОСТ 12460-67 |Гайки с контрящим винтом. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5433-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |659. |ГОСТ 12461-67 |Гайки с трапецеидальной | | | |резьбой шестигранные высокие. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5434-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |660. |ГОСТ 12462-67 |Гайки с трапецеидальной | | | |резьбой шестигранные с | | | |буртиком. Конструкция | | | |- Взамен МН 5435-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |661. |ГОСТ 12463-67 |Винты нажимные с рукояткой | | | |звездообразной. Конструкция | | | |- Взамен МН 5409-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |662. |ГОСТ 12464-67 |Втулки резьбовые. Конструкция | | | |- Взамен МН 371-60, | | | |МН 5436-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |663. |ГОСТ 12465-67 |Штыри упорные. Конструкция | | | |- Взамен МН 5413-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |664. |ГОСТ 12466-67 |Серьги с резьбовыми | | | |отверстиями. Конструкция | | | |- Взамен МН 5427-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |665. |ГОСТ 12467-67 |Прихваты для крепления | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 5437-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |666. |ГОСТ 12468-67 |Эксцентрики двухопорные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5414-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |667. |ГОСТ 12469-67 |Оси потайные. Конструкция | | | |- Взамен МН 5428-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |668. |ГОСТ 12470-67 |Вилки с резьбовым отверстием. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5421-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |669. |ГОСТ 12471-67 |Рычаги угловые. Конструкция | | | |- Взамен МН 5416-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |670. |ГОСТ 12472-67 |Рычаги угловые с двумя | | | |отверстиями. Конструкция | | | |- Взамен МН 5415-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |671. |ГОСТ 12473-67 |Рычаги угловые двухкулачковые. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |672. |ГОСТ 12474-67 |Рычаги угловые с кулачком и | | | |пазом. Конструкция | | | |- Взамен МН 5417-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |673. |ГОСТ 12475-67 |Рычаги угловые двухпазовые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5418-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |674. |ГОСТ 12476-67 |Рычаги вильчатые. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |675. |ГОСТ 12477-67 |Серьги однопазовые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5425-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |676. |ГОСТ 12478-67 |Серьги двухпазовые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5426-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |677. |ГОСТ 12479-67 |Опоры постоянные высокие. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5408-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |678. |ГОСТ 12480-67 |Опоры под нажимные винты для | | | |прихватов. Конструкция | | | |- Взамен МН 5438-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |679. |ГОСТ 12481-67 |Опоры регулируемые с шаровой | | | |головкой. Конструкция | | | |- Взамен МН 361-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |680. |ГОСТ 12482-67 |Ролики. Конструкция | | | |- Взамен МН 5420-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |681. |ГОСТ 12483-67 |Плунжеры Конструкция | | | |- Взамен МН 5429-64, | | | |МН 5430-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |682. |ГОСТ 12484-67 |Плунжеры пустотелые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5431-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |683. |ГОСТ 12485-67 |Ручки с винтовым креплением. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 374-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |684. |ГОСТ 12486-67 |Ручки со штифтовым креплением. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 375-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |685. |ГОСТ 12943-67 |Шайбы для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1554-42 в части | | | |шайб | |-----+-----------------------+----------------------------------| |686. |ГОСТ 12944-67 |Угольники для крепления | | | |равнобокие станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1558-42 в части | | | |типов А и Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |687. |ГОСТ 12945-67 |Угольники для крепления | | | |неравнобокие станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1558-42 в части | | | |типов В и Г | |-----+-----------------------+----------------------------------| |688. |ГОСТ 12946-67 |Гайки подвесные с буртиком для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |689. |ГОСТ 12947-67 |Плиты стальные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3181-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |690. |ГОСТ 12948-67 |Плиты чугунные для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3182-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |691. |ГОСТ 12949-67 |Коробки для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3183-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |692. |ГОСТ 12950-67 |Швеллеры для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3184-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |693. |ГОСТ 12951-67 |Угольники для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3185-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |694. |ГОСТ 12952-67 |Угольники с ребрами для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3186-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |695. |ГОСТ 12953-67 |Трехгранники для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3187-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |696. |ГОСТ 12954-67 |Четырехгранники для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3188-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |697. |ГОСТ 12955-67 |Ребра правые для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3189-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |698. |ГОСТ 12956-67 |Ребра левые для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3190-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |699. |ГОСТ 12957-67 |Ребра боковые правые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3191-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |700. |ГОСТ 12958-67 |Ребра боковые левые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3192-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |701. |ГОСТ 12959-67 |Ребра двусторонние правые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3193-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |702. |ГОСТ 12960-67 |Ребра двусторонние левые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3194-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |703. |ГОСТ 12961-67 |Лапки для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 3195-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |704. |ГОСТ 13038-83 |Поводки к оправкам для фрез с | | | |торцовой шпонкой. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13038-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |705. |ГОСТ 13039-83 |Винты к оправкам для крепления | | | |торцовых фрез. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13039-78 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |706. |ГОСТ 13040-67 |Гайки круглые к | | | |вспомогательному инструменту. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 110-63, МН 3652-62 | | | |в части гайки, МН 2618-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |707. |ГОСТ 13060-67 |Оси для вспомогательного | | | |инструмента. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2514-61 в части | | | |осей | |-----+-----------------------+----------------------------------| |708. |ГОСТ 13061-67 |Кольца для вспомогательного | | | |инструмента. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1233-60 в части | | | |колец | |-----+-----------------------+----------------------------------| |709. |ГОСТ 13152-67 |Болты к пазам станочным | | | |обработанным. Конструкция | | | |- Взамен МН 4381-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |710. |ГОСТ 13158-67 |Подпорки винтовые встроенные | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 346-60 - | | | |МН 349-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |711. |ГОСТ 13162-67 |Фиксаторы реечные для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 355-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |712. |ГОСТ 13163-67 |Зажимы реечные с конусным | | | |замком для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен МН 356-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |713. |ГОСТ 13164-67 |Защелки для откидных плит | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 385-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |714. |ГОСТ 13165-67 |Пружины сжатия для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |715. |ГОСТ 13334-67 |Патроны поводковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2639-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |716. |ГОСТ 13426-68 |Гайки с рукояткой для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3388-57, | | | |ГОСТ 3389-57 в части п. 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |717. |ГОСТ 13427-68 |Гайки с отверстием под | | | |рукоятку для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3388-57, | | | |ГОСТ 3389-57 в части гаек | |-----+-----------------------+----------------------------------| |718. |ГОСТ 13428-68 |Винты нажимные с | | | |цилиндрическим концом для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3380-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |719. |ГОСТ 13429-68 |Винты нажимные с концом под | | | |пяту для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3380-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |720. |ГОСТ 13430-68 |Винты нажимные с рукояткой и | | | |цилиндрическим концом для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3386-57, | | | |ГОСТ 3387-57 в части типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |721. |ГОСТ 13431-68 |Винты нажимные с рукояткой и | | | |концом под пяту для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3386-57, ГОСТ | | | |3387-57 в части типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |722. |ГОСТ 13432-68 |Винты нажимные с отверстием | | | |под рукоятку и цилиндрическим | | | |концом для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3386-57, ГОСТ | | | |3387-57 в части детали 1 типа | | | |А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |723. |ГОСТ 13433-68 |Винты нажимные с отверстием | | | |под рукоятку и концом под пяту | | | |для станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3386-57, ГОСТ | | | |3387-57 в части детали 1 типа | | | |Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |724. |ГОСТ 13434-68 |Винты нажимные с шестигранной | | | |головкой и цилиндрическим | | | |концом для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9050-59 в части | | | |винтов с цилиндрическим | | | |концом | |-----+-----------------------+----------------------------------| |725. |ГОСТ 13435-68 |Винты нажимные с шестигранной | | | |головкой и концом под пяту для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9050-59 в части | | | |винтов с концом под пяту | |-----+-----------------------+----------------------------------| |726. |ГОСТ 13436-68 |Пяты для нажимных винтов | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3390-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |727. |ГОСТ 13437-68 |Пяты увеличенные для нажимных | | | |винтов станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3390-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |728. |ГОСТ 13438-68 |Шайбы сферические для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3391-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |729. |ГОСТ 13439-68 |Шайбы конические для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3391-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |730. |ГОСТ 13440-68 |Опоры постоянные с плоской | | | |головкой для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4083-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |731. |ГОСТ 13441-68 |Опоры постоянные со | | | |сферической головкой для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4083-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |732. |ГОСТ 13442-68 |Опоры постоянные с насеченной | | | |головкой для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4083-57 в части | | | |типа В | |-----+-----------------------+----------------------------------| |733. |ГОСТ 13443-68 |Установы высотные для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4091-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |734. |ГОСТ 13444-68 |Установы высотные торцовые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4091-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |735. |ГОСТ 13445-68 |Установы угловые для станочных | | | |приспособлений. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4092-57 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |736. |ГОСТ 13446-68 |Установы угловые торцовые для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 4092-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |737. |ГОСТ 13447-68 |Рукоятки подвижные для | | | |станочных приспособлений. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |738. |ГОСТ 13795-68 |Хвостовики борштанг | | | |поводковые. Размеры | | | |- Взамен МН 2674-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |739. |ГОСТ 13896-68 |Винты установочные с | | | |укороченным цилиндрическим | | | |концом и квадратным | | | |углублением "под ключ". | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 2030-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |740. |ГОСТ 13897-68 |Винты регулирующие с | | | |квадратным отверстием "под | | | |ключ". Конструкция | | | |- Взамен МН 2615-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |741. |ГОСТ 14724-69 |Болты откидные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |742. |ГОСТ 14725-69 |Болты откидные с | | | |трапецеидальной резьбой. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |743. |ГОСТ 14726-69 |Гайки с накаткой. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3383-57 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |744. |ГОСТ 14727-69 |Гайки шестигранные со | | | |сферическим торцом. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 3292-57, ГОСТ | | | |4089-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |745. |ГОСТ 14728-69 |Гайки штурвальные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8919-58, ГОСТ | | | |8920-58 в части гайки | |-----+-----------------------+----------------------------------| |746. |ГОСТ 14729-69 |Гайки цилиндрические потайные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9056-59 в части | | | |детали 2 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |747. |ГОСТ 14730-69 |Сухари к пазам станочным | | | |обработанным. Конструкция | | | |- Взамен МН 4382-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |748. |ГОСТ 14731-69 |Винты нажимные с накатанной | | | |головкой. Конструкция | | | |- Взамен МН 360-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |749. |ГОСТ 14734-69 |Шайбы концевые. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |750. |ГОСТ 14735-69 |Планки откидные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9054-59 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |751. |ГОСТ 14736-69 |Планки съемные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 9054-59 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |752. |ГОСТ 14737-69 |Шпонки призматические | | | |привертные. Конструкция | | | |- Взамен МН 4790-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |753. |ГОСТ 14738-69 |Шпонки ступенчатые. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 4791-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |754. |ГОСТ 14739-69 |Шпонки круглые. Конструкция | | | |- Взамен МН 4792-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |755. |ГОСТ 14740-69 |Штыри. Конструкция | | | |- Взамен МН 4793-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |756. |ГОСТ 14741-69 |Рукоятки штурвальные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 8919-58, ГОСТ | | | |8920-58 в части рукояток | |-----+-----------------------+----------------------------------| |757. |ГОСТ 14743-69 |Крючки. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |758. |ГОСТ 15510-70 |Упоры гаечные съемные со | | | |штифтовым замком для борштанг | | | |и расточных оправок. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 2630-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |759. |ГОСТ 15511-70 |Гайки упорные для борштанг и | | | |расточных оправок. Конструкция | | | |- Взамен МН 2619-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |760. |ГОСТ 15512-70 |Шайбы стопорные с внутренним | | | |выступом для борштанг. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 2622-61, | | | |МН 3652-62 в части шайб (дет. 7) | |-----+-----------------------+----------------------------------| |761. |ГОСТ 15513-70 |Замок штифтовой для съемных | | | |гаечных упоров на борштангах и | | | |расточных оправках. Размеры | | | |- Взамен МН 2679-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |762. |ГОСТ 15514-70 |Упоры гаечные для борштанг и | | | |расточных оправок. Конструкция | | | |- Взамен МН 2677-61, | | | |МН 2678-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |763. |ГОСТ 16203-70 |Стойки делительные | | | |одноопорные. Размеры | | | |- Взамен МН 2495-61 - | | | |МН 2499-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |764. |ГОСТ 16204-70 |Стойки делительные одноопорные | | | |с электромеханическим | | | |приводом. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |765. |ГОСТ 16488-70 |Хомутики поводковые для | | | |шлифовальных работ. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |766. |ГОСТ 16894-71 |Пальцы установочные с головкой | | | |к плитам. Конструкция | | | |- Взамен МН 3247-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |767. |ГОСТ 16895-71 |Пальцы установочные с | | | |головкой, срезанные к плитам. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3248-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |768. |ГОСТ 16896-71 |Опоры плоские. Конструкция | | | |- Взамен МН 3241-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |769. |ГОСТ 16897-71 |Опоры призматические. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3242-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |770. |ГОСТ 16898-71 |Пальцы установочные с упором. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3243-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |771. |ГОСТ 16899-71 |Пальцы установочные срезанные | | | |с упором. Конструкция | | | |- Взамен МН 3244-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |772. |ГОСТ 16900-71 |Пальцы установочные | | | |цилиндрические. Конструкция | | | |- Взамен МН 3245-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |773. |ГОСТ 16901-71 |Пальцы установочные | | | |цилиндрические срезанные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 3246-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |774. |ГОСТ 17773-72 |Винты установочные с | | | |цилиндрической головкой. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 359-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |775. |ГОСТ 17774-72 |Пальцы установочные | | | |цилиндрические высокие. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |776. |ГОСТ 17775-72 |Пальцы установочные срезанные | | | |высокие. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |777. |ГОСТ 17776-72 |Пластины опорные к | | | |установочным пальцам. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |778. |ГОСТ 17777-72 |Шайбы опорные к установочным | | | |пальцам. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |779. |ГОСТ 17778-72 |Шайбы опорные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |780. |ГОСТ 17779-72 |Рукоятки неподвижные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |781. |ГОСТ 18259-72 |Центры упорные с конусностью | | | |1:10 и 1:7. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7344-55 в части | | | |типа А | |-----+-----------------------+----------------------------------| |782. |ГОСТ 18260-72 |Центры упорные с отжимной | | | |гайкой и конусностью 1:10 и | | | |1:7. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7344-55 в части | | | |типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |783. |ГОСТ 12772-67 |Прихваты плиточные усиленные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |784. |ГОСТ 12773-67 |Прихваты ступенчатые | | | |усиленные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |785. |ГОСТ 12774-67 |Прихваты универсальные | | | |усиленные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |786. |ГОСТ 12775-67 |Опоры ступенчатые. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |787. |ГОСТ 12776-67 |Опоры реечные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |788. |ГОСТ 12777-67 |Опоры винтовые установочные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |789. |ГОСТ 13110-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки нижние для | | | |штампов с диагональным | | | |расположением направляющих | | | |узлов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13110-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |790. |ГОСТ 13111-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки верхние для | | | |штампов с диагональным | | | |расположением направляющих | | | |узлов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13111-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |791. |ГОСТ 13112-83 |Штампы для листовой штамповки | | | |с задним расположением | | | |направляющих узлов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13112-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |792. |ГОСТ 13113-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки для штампов с | | | |осевым расположением | | | |направляющих узлов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13113-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |793. |ГОСТ 13114-75 |Плиты-заготовки без полок для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13114-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |794. |ГОСТ 13115-75 |Плиты-заготовки с полками по | | | |ширине плиты для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13115-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |795. |ГОСТ 13116-75 |Плиты-заготовки с полками по | | | |длине плиты для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13116-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |796. |ГОСТ 13118-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Колонки направляющие гладкие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13118-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |797. |ГОСТ 13119-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Колонки направляющие | | | |ступенчатые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13119-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |798. |ГОСТ 13120-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Втулки направляющие гладкие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13120-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |799. |ГОСТ 13121-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Втулки направляющие | | | |ступенчатые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13121-75, ГОСТ | | | |13122-75, ГОСТ 21886-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |800. |ГОСТ 13124-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с диагональным | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13124-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |801. |ГОСТ 13125-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с задним | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13125-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |802. |ГОСТ 13126-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с осевым | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13126-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |803. |ГОСТ 13983-80 |Блоки универсально- | | | |переналаживаемые молотовых | | | |штампов для сменных | | | |призматических вставок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13983-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |804. |ГОСТ 14672-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с диагональным | | | |расположением шариковых | | | |направляющих узлов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14672-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |805. |ГОСТ 14673-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с осевым | | | |расположением шариковых | | | |направляющих узлов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14673-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |806. |ГОСТ 14674-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с четырьмя | | | |шариковыми направляющими | | | |узлами. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14674-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |807. |ГОСТ 14676-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Узлы направляющие шариковые | | | |для штампов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14676-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |808. |ГОСТ 14677-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки для штампов с | | | |четырьмя направляющими узлами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14677-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |809. |ГОСТ 14678-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Сепараторы для шариковых | | | |направляющих узлов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14678-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |810. |ГОСТ 15861-81 |Плиты-заготовки прямоугольные | | | |пакетов штампов листовой | | | |штамповки для разделительных | | | |операций. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15861-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |811. |ГОСТ 15862-81 |Плиты-заготовки круглые | | | |пакетов штампов листовой | | | |штамповки для разделительных | | | |операций. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15862-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |812. |ГОСТ 15864-81 |Втулки направляющие для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 15864-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |813. |ГОСТ 16191-70 |Заготовки матрицедержателей | | | |штампов горизонтально-ковочных | | | |машин. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1277-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |814. |ГОСТ 16192-70 |Заготовки вставок матриц | | | |штампов горизонтально-ковочных | | | |машин. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1278-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |815. |ГОСТ 16193-70 |Заготовки прокладок штампов | | | |горизонтально-ковочных машин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1279-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |816. |ГОСТ 16194-70 |Шпонки призматические штампов | | | |горизонтально-ковочных машин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1281-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |817. |ГОСТ 16195-70 |Заготовки пуансонодержателей | | | |для клинового и фланцевого | | | |крепления пуансонов штампов | | | |горизонтально-ковочных машин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1283-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |818. |ГОСТ 16196-70 |Заготовки пуансонодержателей | | | |для винтового крепления | | | |пуансонов штампов | | | |горизонтально-ковочных машин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1285-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |819. |ГОСТ 16197-70 |Заготовки пуансонодержателей | | | |для стяжного крепления | | | |пуансонов штампов | | | |горизонтально-ковочных машин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1288-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |820. |ГОСТ 16376-70 |Блоки калибровочных штампов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4557-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |821. |ГОСТ 16377-70 |Блоки калибровочных штампов с | | | |задним расположением | | | |направляющих колонок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4558-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |822. |ГОСТ 16378-70 |Блоки калибровочных штампов с | | | |осевым расположением | | | |направляющих колонок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4560-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |823. |ГОСТ 16379-70 |Заготовки деталей пакетов | | | |калибровочных штампов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4574-63, | | | |МН 4575-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |824. |ГОСТ 16621-80 |Пуансоны круглые диаметром от | | | |1 до 24 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16621-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |825. |ГОСТ 16622-80 |Пуансоны круглые с коническим | | | |фланцем и без фланца. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16622-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |826. |ГОСТ 16623-80 |Пуансоны круглые с увеличенным | | | |посадочным диаметром. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16623-71, ГОСТ | | | |16624-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |827. |ГОСТ 16625-80 |Пуансоны круглые диаметром от | | | |24 до 52 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16625-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |828. |ГОСТ 16626-80 |Пуансоны круглые быстросменные | | | |для шарикового крепления | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16626-71, ГОСТ | | | |16627-71, ГОСТ 16628-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |829. |ГОСТ 16629-80 |Пуансоны круглые быстросменные | | | |для винтового крепления | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16629-71, ГОСТ | | | |16630-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |830. |ГОСТ 16631-80 |Пуансоны квадратные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16631-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |831. |ГОСТ 16632-80 |Пуансоны квадратные | | | |быстросменные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16632-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |832. |ГОСТ 16633-80 |Пуансоны продолговатые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16633-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |833. |ГОСТ 16634-80 |Пуансоны продолговатые | | | |быстросменные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16634-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |834. |ГОСТ 16635-80 |Пуансоны удлиненно- | | | |продолговатые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16635-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |835. |ГОСТ 16637-80 |Матрицы с круглым отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16637-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |836. |ГОСТ 16638-80 |Матрицы с круглым отверстием | | | |усиленные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16638-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |837. |ГОСТ 16639-80 |Матрицы с круглым отверстием и | | | |фланцем. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16639-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |838. |ГОСТ 16640-80 |Матрицы с круглым отверстием и | | | |фланцем усиленные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16640-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |839. |ГОСТ 16641-80 |Матрицы с круглым отверстием | | | |быстросменные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16641-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |840. |ГОСТ 16642-80 |Матрицы с квадратным | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16642-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |841. |ГОСТ 16643-80 |Матрицы с квадратным | | | |отверстием быстросменные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16643-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |842. |ГОСТ 16644-80 |Матрицы с продолговатым | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16644-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |843. |ГОСТ 16645-80 |Матрицы с продолговатым | | | |отверстием быстросменные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16645-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |844. |ГОСТ 16646-80 |Матрицы с удлиненно- | | | |продолговатым отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16646-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |845. |ГОСТ 16647-80 |Матрицы с удлиненно- | | | |продолговатым отверстием | | | |быстросменные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16647-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |846. |ГОСТ 16648-80 |Державки с двумя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16648-71, ГОСТ | | | |16649-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |847. |ГОСТ 16650-80 |Державки с четырьмя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16650-71, ГОСТ | | | |16651-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |848. |ГОСТ 16652-80 |Державки с прямоугольным | | | |пазом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16652-71, ГОСТ | | | |16653-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |849. |ГОСТ 16654-80 |Державки быстросменных матриц | | | |с круглым отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16654-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |850. |ГОСТ 16655-80 |Державки быстросменных матриц | | | |с квадратным и продолговатым | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16655-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |851. |ГОСТ 16656-80 |Державки быстросменных | | | |пуансонов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16656-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |852. |ГОСТ 16657-80 |Державки с пазом под шпонку. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16657-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |853. |ГОСТ 16658-80 |Державки удлиненно- | | | |продолговатых пуансонов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16658-71, ГОСТ | | | |16659-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |854. |ГОСТ 16663-80 |Державки с шариковым | | | |креплением пуансонов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16663-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |855. |ГОСТ 16664-80 |Державки удлиненные с | | | |шариковым креплением | | | |пуансонов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16664-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |856. |ГОСТ 16665-80 |Державки удлиненные с | | | |усиленным шариковым креплением | | | |пуансонов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16665-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |857. |ГОСТ 16666-80 |Плитки подкладные для | | | |пуансонов к державкам с двумя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16666-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |858. |ГОСТ 16667-80 |Плитки подкладные для матриц к | | | |державкам с двумя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16667-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |859. |ГОСТ 16668-80 |Плитки подкладные для | | | |пуансонов к державкам с | | | |четырьмя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16668-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |860. |ГОСТ 16669-80 |Плитки подкладные для матриц к | | | |державкам с четырьмя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16669-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |861. |ГОСТ 16670-80 |Плитки подкладные к державкам | | | |удлиненно-продолговатых | | | |пуансонов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16670-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |862. |ГОСТ 16671-80 |Плитки подкладные к державкам | | | |матриц с удлиненно- | | | |продолговатым отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16671-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |863. |ГОСТ 16672-80 |Плитки подкладные удлиненные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16672-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |864. |ГОСТ 16673-80 |Плитки подкладные удлиненные | | | |усиленные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16673-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |865. |ГОСТ 16674-80 |Шпонки-заготовки для | | | |быстросменных пуансонов и | | | |матриц. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16674-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |866. |ГОСТ 16715-71 |Хвостовики с буртиком для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 807-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |867. |ГОСТ 16716-71 |Хвостовики с резьбой для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 809-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |868. |ГОСТ 16717-71 |Хвостовики с резьбой и | | | |буртиком для штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 808-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |869. |ГОСТ 16718-71 |Хвостовики с фланцем для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 806-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |870. |ГОСТ 16719-71 |Хвостовики плавающие для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 811-60, | | | |МН 4774-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |871. |ГОСТ 16720-71 |Хвостовики с отверстием под | | | |пуансон для штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4427-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |872. |ГОСТ 16721-71 |Хвостовики вильчатые для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4372-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |873. |ГОСТ 17662-72 |Блоки сменных разделительных | | | |штампов листовой штамповки с | | | |диагональным расположением | | | |направляющих колонок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1912-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |874. |ГОСТ 17663-72 |Блоки сменных разделительных | | | |штампов листовой штамповки с | | | |четырьмя направляющими | | | |колонками. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |875. |ГОСТ 17664-72 |Прихваты блоков сменных | | | |разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1915-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |876. |ГОСТ 17665-72 |Фиксаторы блоков сменных | | | |разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |877. |ГОСТ 17666-72 |Выталкиватели блоков сменных | | | |разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4429-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |878. |ГОСТ 17667-72 |Наконечник к выталкивателям | | | |блоков сменных разделительных | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |879. |ГОСТ 17668-72 |Вкладыши блоков сменных | | | |разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |880. |ГОСТ 17669-72 |Заготовки вкладышей блоков | | | |сменных разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1916-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |881. |ГОСТ 17670-72 |Плитки подкладные блоков | | | |сменных разделительных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |882. |ГОСТ 17695-72 |Направляющие шариковые с | | | |неподвижным сепаратором для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |883. |ГОСТ 18717-73 |Плиты для сменных | | | |разделительных штампов | | | |листовой штамповки | | | |(заготовки). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1920-61, МН 1921- | | | |61, МН 1926-61 - МН 1929-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |884. |ГОСТ 18718-73 |Колонки для сменных штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1931-61 в части | | | |исполнения 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |885. |ГОСТ 18719-73 |Колонки ступенчатые для | | | |сменных штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1931-61 в части | | | |исполнения 2 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |886. |ГОСТ 18732-80 |Секции матриц (пуансонов). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18732-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |887. |ГОСТ 18733-80 |Шпонки упорные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18733-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |888. |ГОСТ 18734-80 |Ножи для разрезки отходов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18734-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |889. |ГОСТ 18735-80 |Ножи для разрезки отходов | | | |прямоугольные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18735-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |890. |ГОСТ 18736-80 |Ножи шаговые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18736-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |891. |ГОСТ 18737-80 |Ножи шаговые с выступами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18737-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |892. |ГОСТ 18738-80 |Упоры к шаговым ножам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18738-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |893. |ГОСТ 18740-80 |Упоры цилиндрические. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18740-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |894. |ГОСТ 18741-80 |Упоры разовые с гнездом под | | | |пружину. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18741-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |895. |ГОСТ 18742-80 |Упоры разовые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18742-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |896. |ГОСТ 18743-80 |Упоры грибковые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18743-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |897. |ГОСТ 18744-80 |Упоры со скосом. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18744-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |898. |ГОСТ 18745-80 |Упоры Г-образные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18745-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |899. |ГОСТ 18746-80 |Шпильки упорные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18746-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |900. |ГОСТ 18747-80 |Упоры ступенчатые утопающие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18747-73, ГОСТ | | | |18749-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |901. |ГОСТ 18748-80 |Упоры ступенчатые утопающие с | | | |пластиной. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18748-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |902. |ГОСТ 18750-80 |Упоры утопающие с отверстием | | | |под пружину кручения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18750-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |903. |ГОСТ 18751-80 |Пружины кручения к упорам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18751-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |904. |ГОСТ 18752-80 |Упоры со скосом и пазом для | | | |пружины. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18752-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |905. |ГОСТ 18753-80 |Пружины пластинчатые для | | | |упоров со скосом. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18753-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |906. |ГОСТ 18754-80 |Упоры со скосом и лыской. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18754-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |907. |ГОСТ 18755-80 |Упоры проволочные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18755-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |908. |ГОСТ 18756-80 |Упоры для фиксации повернутой | | | |полосы. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18756-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |909. |ГОСТ 18757-80 |Упоры составные для фиксации | | | |повернутой полосы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18757-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |910. |ГОСТ 18758-80 |Прижимы. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18758-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |911. |ГОСТ 18759-80 |Прижимы роликовые. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18759-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |912. |ГОСТ 18760-80 |Ролики к прижимам. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18760-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |913. |ГОСТ 18761-80 |Прижимы цилиндрические. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18761-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |914. |ГОСТ 18762-80 |Ползушки к цилиндрическим | | | |прижимам. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18762-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |915. |ГОСТ 18763-80 |Прижимы колодочные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18763-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |916. |ГОСТ 18764-80 |Пружины к колодочным прижимам. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18764-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |917. |ГОСТ 18765-80 |Прижимы пружинные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18765-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |918. |ГОСТ 18767-80 |Устройства прижимные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18767-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |919. |ГОСТ 18768-80 |Планки поддерживающие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18768-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |920. |ГОСТ 18769-80 |Фиксаторы стержневые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18769-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |921. |ГОСТ 18770-80 |Фиксаторы с резьбовым | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18770-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |922. |ГОСТ 18771-80 |Фиксаторы со ступенчатым | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18771-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |923. |ГОСТ 18773-80 |Фиксаторы стержневые | | | |удлиненные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18773-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |924. |ГОСТ 18775-80 |Фиксаторы усиленные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18775-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |925. |ГОСТ 18776-80 |Фиксаторы грибковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18776-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |926. |ГОСТ 18777-80 |Траверсы круглые. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18777-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |927. |ГОСТ 18778-80 |Траверсы трехопорные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18778-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |928. |ГОСТ 18779-80 |Траверсы четырехопорные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18779-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |929. |ГОСТ 18780-80 |Толкатели. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18780-73, ГОСТ | | | |18781-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |930. |ГОСТ 18782-80 |Пальцы к толкателям. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18782-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |931. |ГОСТ 18783-80 |Втулки направляющие для | | | |толкателей. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18783-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |932. |ГОСТ 18784-80 |Толкатели грибковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18784-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |933. |ГОСТ 18785-80 |Толкатели грибковые составные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18785-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |934. |ГОСТ 18786-80 |Винты ступенчатые с | | | |шестигранным углублением "под | | | |ключ". Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18786-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |935. |ГОСТ 18787-80 |Винты ступенчатые со шлицем. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18787-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |936. |ГОСТ 18788-80 |Удлинители к ступенчатым | | | |винтам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18788-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |937. |ГОСТ 18789-80 |Втулки ограничительные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18789-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |938. |ГОСТ 18790-80 |Скобы ограничительные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18790-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |939. |ГОСТ 18791-80 |Ограничители хода | | | |выталкивателей. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18791-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |940. |ГОСТ 18792-80 |Шайбы запорные для | | | |ограничителей хода | | | |выталкивателей. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18792-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |941. |ГОСТ 18793-80 |Пружины сжатия. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18793-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |942. |ГОСТ 18794-80 |Пружины растяжения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18794-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |943. |ГОСТ 18795-80 |Втулки для пружинных пакетов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18795-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |944. |ГОСТ 18796-80 |Гайки для пружинных пакетов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18796-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |945. |ГОСТ 18797-80 |Гайки для пружинных пакетов с | | | |направлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18797-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |946. |ГОСТ 18798-80 |Штыри для пружин. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18798-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |947. |ГОСТ 18799-80 |Пакеты тарельчатых пружин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18799-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |948. |ГОСТ 18800-80 |Стержни с резьбой для пакетов | | | |тарельчатых пружин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18800-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |949. |ГОСТ 18801-80 |Гайки для пакетов тарельчатых | | | |пружин. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18801-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |950. |ГОСТ 18802-80 |Ограничители втулочные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18802-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |951. |ГОСТ 18803-80 |Ограничители цилиндрические. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18803-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |952. |ГОСТ 18805-80 |Ограничители прямоугольные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18805-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |953. |ГОСТ 18807-80 |Ограничители ступенчатые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18807-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |954. |ГОСТ 18808-80 |Плитки направляющие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18808-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |955. |ГОСТ 18809-80 |Плитки направляющие с заходной | | | |фаской. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18809-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |956. |ГОСТ 18810-80 |Плитки направляющие с заходной | | | |фаской и резьбовыми | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18810-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |957. |ГОСТ 18811-80 |Призмы направляющие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18811-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |958. |ГОСТ 18813-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Крышки защитные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18813-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |959. |ГОСТ 18815-80 |Держатели воздухопровода. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18815-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |960. |ГОСТ 18816-80 |Штыри транспортные резьбовые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18816-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |961. |ГОСТ 18817-80 |Штыри транспортные накладные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18817-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |962. |ГОСТ 18818-80 |Брусья подкладные с одним | | | |окном. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18818-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |963. |ГОСТ 18819-80 |Брусья подкладные с двумя | | | |окнами. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18819-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |964. |ГОСТ 18820-80 |Брусья подкладные с тремя | | | |окнами. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18820-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |965. |ГОСТ 18821-80 |Брусья подкладные с четырьмя | | | |окнами. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18821-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |966. |ГОСТ 18822-80 |Брусья подкладные с пятью | | | |окнами. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18822-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |967. |ГОСТ 18823-80 |Брусья подкладные низкие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18823-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |968. |ГОСТ 19579-80 |Блоки универсально- | | | |переналаживаемых штампов для | | | |точной объемной штамповки на | | | |кривошипных прессах. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19579-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |969. |ГОСТ 19580-80 |Бойки нижние универсально- | | | |переналаживаемых штампов для | | | |точной объемной штамповки на | | | |кривошипных прессах. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19580-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |970. |ГОСТ 19581-80 |Кольца прижимные универсально- | | | |переналаживаемых штампов для | | | |точной объемной штамповки на | | | |кривошипных прессах. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19581-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |971. |ГОСТ 19582-80 |Матрицы-заготовки | | | |универсально-переналаживаемых | | | |штампов для точной объемной | | | |штамповки на кривошипных | | | |прессах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19582-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |972. |ГОСТ 19857-74 |Плиты прямоугольные для | | | |вытяжных штампов листовой | | | |штамповки (заготовки). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4417-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |973. |ГОСТ 19858-74 |Плиты круглые для вытяжных | | | |штампов листовой штамповки | | | |(заготовки). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4415-63, МН 4416-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |974. |ГОСТ 21141-84 |Механизмы валковые для подачи | | | |ленты шириной до 125 мм. | | | |Основные и присоединительные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21141-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |975. |ГОСТ 21142-84 |Механизмы валковые для подачи | | | |ленты шириной от 200 до 560 | | | |мм. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21142-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |976. |ГОСТ 21143-84 |Механизмы ролико-клиновые для | | | |подачи ленты шириной до 125 | | | |мм. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21143-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |977. |ГОСТ 21144-84 |Механизмы клино-ножевые для | | | |подачи ленты шириной до 125 | | | |мм. Основные и | | | |присоединительные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21144-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |978. |ГОСТ 21145-84 |Механизмы клещевые для подачи | | | |ленты шириной до 50 мм. | | | |Основные и присоединительные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21145-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |979. |ГОСТ 21146-84 |Механизмы клещевые для подачи | | | |ленты шириной до 71 мм. | | | |Основные и присоединительные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21146-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |980. |ГОСТ 21147-84 |Устройства для очистки лент. | | | |Основные и присоединительные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21147-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |981. |ГОСТ 21173-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с четырьмя | | | |направляющими узлами | | | |скольжения. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21173-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |982. |ГОСТ 21459-82 |Направляющие съемные для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21459-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |983. |ГОСТ 21882-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с промежуточной | | | |плитой с диагональным | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21882-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |984. |ГОСТ 21883-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с промежуточной | | | |плитой с осевым расположением | | | |направляющих узлов скольжения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21883-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |985. |ГОСТ 21884-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки промежуточные | | | |для штампов с диагональным | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21884-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |986. |ГОСТ 21885-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки промежуточные | | | |для штампов с осевым | | | |расположением направляющих | | | |узлов скольжения. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 21885-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |987. |ГОСТ 22188-83 |Буфера с винтовыми | | | |цилиндрическими пружинами для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22188-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |988. |ГОСТ 22189-83 |Буфера с винтовыми | | | |цилиндрическими пружинами с | | | |провальным отверстием для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22189-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |989. |ГОСТ 22190-83 |Буфера с тарельчатыми | | | |пружинами для штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22190-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |990. |ГОСТ 22191-83 |Буфера с резиновыми пружинами | | | |для штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22191-72 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |991. |ГОСТ 22192-83 |Буфера с полиуретановыми | | | |пружинами для штампов листовой | | | |штамповки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22192-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |992. |ГОСТ 22193-83 |Буфера с полиуретановыми | | | |пружинами с провальным | | | |отверстием для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22193-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |993. |ГОСТ 22194-83 |Шайбы верхние буферов для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22194-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |994. |ГОСТ 22195-83 |Шайбы нижние буферов для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22195-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |995. |ГОСТ 22196-83 |Прокладки буферов для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22196-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |996. |ГОСТ 22197-83 |Штоки буферов для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22197-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |997. |ГОСТ 22198-83 |Штоки полые буферов для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22198-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |998. |ГОСТ 22199-83 |Держатели буферов для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22199-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |999. |ГОСТ 22200-83 |Держатели буферов с провальным | | | |отверстием для штампов | | | |листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22200-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1000.|ГОСТ 22201-83 |Пружины полиуретановые для | | | |штампов листовой штамповки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22201-76 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1001.|ГОСТ 23209-78 |Блоки универсальных штампов | | | |для обрезки облоя у круглых в | | | |плане штампованных поковок на | | | |кривошипных прессах. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1002.|ГОСТ 23210-78 |Блоки универсальных штампов | | | |для обрезки облоя у | | | |штампованных поковок с | | | |удлиненной осью на кривошипных | | | |прессах. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1003.|ГОСТ 23211-78 |Блоки универсальных штампов | | | |совмещенного действия для | | | |обрезки облоя и пробивки | | | |отверстия у круглых в плане | | | |штампованных поковок на | | | |кривошипных прессах. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1004.|ГОСТ 24023-80 |Пуансоны круглые с удлиненной | | | |рабочей частью. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1005.|ГОСТ 24526-80 |Секции матриц (пуансонов) с | | | |отверстиями под штифтовые | | | |пробки. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1006.|ГОСТ 24527-80 |Пробки штифтовые. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1007.|ГОСТ 24528-80 |Ножи шаговые с фланцем. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1008.|ГОСТ 24529-80 |Ножи шаговые с выступами и с | | | |фланцем. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1009.|ГОСТ 24530-80 |Упоры шаговые шарнирные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1010.|ГОСТ 24531-80 |Прижимы клиновые. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1011.|ГОСТ 24532-80 |Отлипатели. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1012.|ГОСТ 24533-80 |Пуансоны проколочные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1013.|ГОСТ 24534-80 |Втулки для проколочных | | | |пуансонов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1014.|ГОСТ 24535-80 |Втулки ступенчатые для | | | |составных пружин. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1015.|ГОСТ 24536-80 |Ограничители стержневые. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1016.|ГОСТ 24537-80 |Кожухи оградительные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1017.|ГОСТ 24538-80 |Кожухи оградительные | | | |телескопические. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1018.|ГОСТ 24539-80 |Кожухи оградительные | | | |телескопические быстросменные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1019.|ГОСТ 24540-80 |Планки соединительные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1020.|ГОСТ 24541-80 |Замки выдвижных деталей | | | |штампов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1021.|ГОСТ 24543-80 |Цапфа грузоподъемностью | | | |49 000 Н (5000 кгс). Конструкция и| | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1022.|ГОСТ 24558-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Втулки направляющие для | | | |ступенчатых направляющих | | | |колонок. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1023.|ГОСТ 24559-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Кольца стопорные пружинные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1024.|ГОСТ 24560-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Кольца стопорные для | | | |направляющих ступенчатых | | | |колонок. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1025.|ГОСТ 24561-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Кольца промежуточные для | | | |направляющих ступенчатых | | | |колонок. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1026.|ГОСТ 24562-81 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Прихваты для направляющих | | | |втулок. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1027.|ГОСТ 25919-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Блоки штампов с промежуточной | | | |плитой с четырьмя | | | |направляющими узлами | | | |скольжения. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1028.|ГОСТ 25920-83 |Штампы для листовой штамповки. | | | |Плиты-заготовки промежуточные | | | |для штампов с четырьмя | | | |направляющими узлами | | | |скольжения. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1029.|ГОСТ 26390-84 |Механизмы крючковые для подачи | | | |ленты шириной до 200 мм. | | | |Основные и присоединительные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1030.|ГОСТ 26391-84 |Механизмы шарико-клиновые для | | | |подачи проволоки диаметром от | | | |1 до 3 мм. Основные и | | | |присоединительные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1031.|ГОСТ 26394-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Ножи с твердосплавной | | | |вставкой для отрезки заготовок | | | |болтов с длиной стержня | | | |изделия до 5 диаметров. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1032.|ГОСТ 26395-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Ножи с твердосплавной | | | |вставкой для отрезки заготовок | | | |болтов с длиной стержня | | | |изделия свыше 5 диаметров. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1033.|ГОСТ 26396-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Матрицы для отрезки заготовок | | | |болтов. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1034.|ГОСТ 26397-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Матрицы для высадочных | | | |болтов. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1035.|ГОСТ 26398-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Матрицы для высадки болтов с | | | |редуцированием стержня. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1036.|ГОСТ 26399-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Пуансоны предварительные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1037.|ГОСТ 26400-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Пуансоны предварительные с | | | |заталкивателем. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1038.|ГОСТ 26401-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Пуансоны окончательные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1039.|ГОСТ 26402-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Выталкиватели к инструменту | | | |для производства болтов. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1040.|ГОСТ 26403-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Матрицы обрезные. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1041.|ГОСТ 26404-84 |Инструмент для | | | |холодновысадочных автоматов. | | | |Пуансоны обрезные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1042.|ГОСТ 26505-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Ножи отрезные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1043.|ГОСТ 26506-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы для отрезки заготовок | | | |гаек. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1044.|ГОСТ 26507-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы первого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1045.|ГОСТ 26508-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы второго перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1046.|ГОСТ 26509-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы третьего перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1047.|ГОСТ 26510-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы четвертого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1048.|ГОСТ 26511-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Матрицы пятого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1049.|ГОСТ 26512-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Пуансоны первого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1050.|ГОСТ 26513-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Пуансоны второго перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1051.|ГОСТ 26514-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Пуансоны третьего перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1052.|ГОСТ 26515-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Пуансоны четвертого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1053.|ГОСТ 26516-85 |Инструмент для | | | |холодноштамповочных автоматов. | | | |Пуансоны пятого перехода. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1054.|ГОСТ 16339-70 |Державки суппортные для | | | |роликовых головок на усилия | | | |250 и 500 кгс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5836-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1055.|ГОСТ 16340-70 |Державки суппортные для | | | |роликовых головок на усилия | | | |1000 и 2000 кгс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5837-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1056.|ГОСТ 16341-70 |Державка суппортная для | | | |роликовой головки на усилие | | | |4000 кгс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5838-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1057.|ГОСТ 16342-70 |Головки роликовые на усилия | | | |250 и 500 кгс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5839-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1058.|ГОСТ 16343-70 |Головки роликовые на усилия | | | |1000, 2000 и 4000 кгс. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5840-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1059.|ГОСТ 16344-70 |Ролики обкатные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5841-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1060.|ГОСТ 17573-72 |Раскатки многошариковые | | | |жесткие дифференциальные | | | |диаметром от 40 до 300 мм для | | | |размерночистовой обработки | | | |отверстий деталей давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5896-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1061.|ГОСТ 24247-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с отверстием | | | |и стружколомающими канавками | | | |на двух сторонах. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1062.|ГОСТ 24248-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с отверстием | | | |и стружколомающими канавками | | | |на двух сторонах. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1063.|ГОСТ 24249-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |80 град. с отверстием и | | | |стружколомающими канавками на | | | |двух сторонах. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1064.|ГОСТ 24250-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с задним | | | |углом и стружколомающими | | | |канавками. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1065.|ГОСТ 24251-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с задним | | | |углом 20 град. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1066.|ГОСТ 24252-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с задним | | | |углом и стружколомающими | | | |канавками. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1067.|ГОСТ 24253-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с задним | | | |углом 20 град. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1068.|ГОСТ 24254-80 |Пластины опорные сменные | | | |твердосплавные ромбической | | | |формы с углом 55 град. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1069.|ГОСТ 24255-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |55 град. и отверстием. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1070.|ГОСТ 24256-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |55 град. с отверстием и | | | |стружколомающими канавками на | | | |одной стороне. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1071.|ГОСТ 24257-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |55 град. с отверстием и | | | |стружколомающими канавками на | | | |двух сторонах. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1072.|ГОСТ 25394-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 50. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25394-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1073.|ГОСТ 25395-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типов 01, 02, 61, | | | |62. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25395-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1074.|ГОСТ 25396-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типов 10, 70. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25396-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1075.|ГОСТ 25397-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типов 06, 66. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25397-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1076.|ГОСТ 25398-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 11. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25398-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1077.|ГОСТ 25399-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 14. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25399-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1078.|ГОСТ 25400-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 21. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25400-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1079.|ГОСТ 25401-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 23. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25401-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1080.|ГОСТ 25402-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 09. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25402-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1081.|ГОСТ 25403-82 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы с задним углом 6 | | | |град. и вогнутой передней | | | |поверхностью. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2209-69 в части | | | |формы 12 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1082.|ГОСТ 25404-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 15. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25404-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1083.|ГОСТ 25405-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 16. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25405-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1084.|ГОСТ 25406-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 17. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25406-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1085.|ГОСТ 25407-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 18. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25407-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1086.|ГОСТ 25408-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 20. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25408-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1087.|ГОСТ 25409-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 24. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25409-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1088.|ГОСТ 25410-82 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 27. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2209-69 в части | | | |формы 27 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1089.|ГОСТ 25411-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 31. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25411-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1090.|ГОСТ 25412-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 32. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25412-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1091.|ГОСТ 25413-82 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 34. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2209-69 в части | | | |формы 34 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1092.|ГОСТ 25414-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 36. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25414-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1093.|ГОСТ 25415-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 38. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25415-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1094.|ГОСТ 25416-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 39. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25416-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1095.|ГОСТ 25417-82 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 41. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2209-69 в части | | | |формы 41 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1096.|ГОСТ 25418-82 |Стружколомы сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2209-69 в части | | | |формы 42 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1097.|ГОСТ 25419-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 43. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25419-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1098.|ГОСТ 25420-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 44. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25420-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1099.|ГОСТ 25421-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 47. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25421-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1100.|ГОСТ 25422-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 48. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25422-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1101.|ГОСТ 25423-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 49. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25423-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1102.|ГОСТ 25424-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 25. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25424-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1103.|ГОСТ 25425-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 26. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25425-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1104.|ГОСТ 25426-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типов 07, 67. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 25426-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1105.|ГОСТ 14034-74 |Отверстия центровые. Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 14034-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1106.|ГОСТ 17040-80 |Элементы штампуемых деталей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17040-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1107.|ГОСТ 11384-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи продольно-поперечные | | | |плоские. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11384-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1108.|ГОСТ 11385-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи с плоскими губками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11385-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1109.|ГОСТ 11386-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи поперечные с круглыми | | | |губками. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11386-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1110.|ГОСТ 11387-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи поперечные с | | | |полукруглыми губками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11387-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1111.|ГОСТ 11388-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи поперечные с | | | |квадратными губками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11388-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1112.|ГОСТ 11389-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи выгнутые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11389-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1113.|ГОСТ 11390-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи продольные с круглыми | | | |губками. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11390-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1114.|ГОСТ 11391-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи продольные с | | | |квадратными губками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11391-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1115.|ГОСТ 11392-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи продольные с | | | |прямоугольными губками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11392-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1116.|ГОСТ 11393-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи вспомогательные для | | | |заготовок цилиндрических. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11393-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1117.|ГОСТ 11394-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи вспомогательные для | | | |заготовок прямоугольных. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11394-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1118.|ГОСТ 11395-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Клещи вспомогательные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11395-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1119.|ГОСТ 11396-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Наковальни безрогие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11396-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1120.|ГОСТ 11397-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Наковальни однорогие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11397-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1121.|ГОСТ 11399-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Наковальня однорогая | | | |консольная. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11399-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1122.|ГОСТ 11400-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Шперак. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11400-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1123.|ГОСТ 11401-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Кувалды кузнечные тупоносые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11401-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1124.|ГОСТ 11402-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Кувалды кузнечные остроносые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11402-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1125.|ГОСТ 11403-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Обжимки-верхники круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11403-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1126.|ГОСТ 11404-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Обжимки-нижники круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11404-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1127.|ГОСТ 11405-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Нижники угловые. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11405-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1128.|ГОСТ 11406-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подбойки-верхники квадратные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11406-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1129.|ГОСТ 11407-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подбойки-нижники | | | |прямоугольные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11407-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1130.|ГОСТ 11408-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подбойки-верхники | | | |полукруглые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11408-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1131.|ГОСТ 11409-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подбойки-нижники полукруглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11409-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1132.|ГОСТ 11410-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Набойки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11410-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1133.|ГОСТ 11411-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Нижники для гибки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11411-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1134.|ГОСТ 11412-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Гладилки плоские. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11412-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1135.|ГОСТ 11413-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Гладилки полукруглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11413-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1136.|ГОСТ 11414-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пробойники круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11414-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1137.|ГОСТ 11415-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пробойники овальные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11415-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1138.|ГОСТ 11416-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пробойники квадратные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11416-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1139.|ГОСТ 11417-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пробойники прямоугольные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11417-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1140.|ГОСТ 11418-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Зубила. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11418-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1141.|ГОСТ 11419-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Зубила фасонные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11419-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1142.|ГОСТ 11420-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подсечки прямые. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11420-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1143.|ГОСТ 11421-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Раскатки полукруглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11421-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1144.|ГОСТ 11422-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Раскатки клиновые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11422-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1145.|ГОСТ 11423-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пережимки круглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11423-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1146.|ГОСТ 11424-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пережимки треугольные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11424-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1147.|ГОСТ 11425-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Пережимки треугольные | | | |равносторонние. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11425-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1148.|ГОСТ 11426-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Обжимки круглые пружинные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11426-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1149.|ГОСТ 11427-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Обжимки круглые разъемные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11427-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1150.|ГОСТ 11428-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Подкладки клиновые (откосы). | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11428-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1151.|ГОСТ 11429-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Топоры двусторонние. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11429-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1152.|ГОСТ 11430-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Топоры односторонние. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11430-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1153.|ГОСТ 11431-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Топоры трапецеидальные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11431-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1154.|ГОСТ 11432-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Топоры полукруглые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11432-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1155.|ГОСТ 11433-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Обсечки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11433-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1156.|ГОСТ 11434-75 |Инструмент кузнечный для | | | |ручных и молотовых работ. | | | |Ручки металлические. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11434-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1157.|ГОСТ 5399-69 |Валки прокатные. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5399-56 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1158.|ГОСТ 2379-77 |Пластины из быстрорежущей | | | |стали к резцам. Формы и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2379-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1159.|ГОСТ 2568-71 |Рифления и углы уклона ножей и | | | |пазов режущего инструмента. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2568-44 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1160.|ГОСТ 7343-72 |Конусы инструментов с | | | |конусностью 1:10 и 1:7. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7343-55 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1161.|ГОСТ 9523-84 |Хвостовики инструментов. | | |(ИСО 237-75) |Диаметры, квадраты и | | | |отверстия под квадраты. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9523-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1162.|9953-82 |Конусы инструментов | | | |укороченные. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9953-67, кроме | | | |приложения | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1163.|ГОСТ 25557-82 |Конусы инструментальные. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1164.|ГОСТ 28521-90 |Инструмент режущий. Ряды | | | |диаметров хвостовиков | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1165.|ГОСТ 9795-84 |Резцы расточные державочные с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9795-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1166.|ГОСТ 10044-73 |Резцы расточные державочные из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10044-62, | | | |МН 670-64, МН 671-64, МН 5225-64, | | | |МН 5226-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1167.|ГОСТ 18062-72 |Резцы расточные цельные | | | |твердосплавные со стальным | | | |хвостовиком для сквозных | | | |отверстий. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1168.|ГОСТ 18063-72 |Резцы расточные цельные | | | |твердосплавные со стальным | | | |хвостовиком для глухих | | | |отверстий. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1169.|ГОСТ 18868-73 |Резцы токарные проходные | | | |отогнутые с пластинами из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типа I, МН 640-64, МН 5218-64, | | | |МН 5219-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1170.|ГОСТ 18869-73 |Резцы токарные проходные | | | |прямые из быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типа II, МН 641-64 - МН 643-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1171.|ГОСТ 18870-73 |Резцы токарные проходные | | | |упорные из быстрорежущей | | | |стали. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типов III и IV, МН 644-64, | | | |МН 645-64, МН 5220-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1172.|ГОСТ 18871-73 |Резцы токарные подрезные | | | |торцовые с пластинами из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типа V, МН 5221-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1173.|ГОСТ 18872-73 |Резцы токарные расточные из | | | |быстрорежущей стали для | | | |обработки сквозных отверстий. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типа VI, МН 665-64, МН 5222-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1174.|ГОСТ 18873-73 |Резцы токарные расточные из | | | |быстрорежущей стали для | | | |обработки глухих отверстий. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типа VII, МН 666-64, МН 5223-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1175.|ГОСТ 18874-73 |Резцы токарные прорезные и | | | |отрезные из быстрорежущей | | | |стали. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типов VIII и IX, МН 646-64, | | | |МН 647-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1176.|ГОСТ 18875-73 |Резцы токарные фасочные из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10043-62 в части | | | |типов X и XI, МН 652-64, | | | |МН 654-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1177.|ГОСТ 18876-73 |Резцы токарные резьбовые с | | | |пластинами из быстрорежущей | | | |стали. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 672-64 - МН 675-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1178.|ГОСТ 18877-73 |Резцы токарные проходные | | | |отогнутые с пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа I, МН 575-64, МН 576-64, | | | |МН 5199-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1179.|ГОСТ 18878-73 |Резцы токарные проходные | | | |прямые с пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа II, МН 579-64 - МН 585-64, | | | |МН 5200-64 - МН 5203-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1180.|ГОСТ 18879-73 |Резцы токарные проходные | | | |упорные с пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типов III и IV, МН 577-64, | | | |МН 578-64, МН 587-64, МН 588-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1181.|ГОСТ 18880-73 |Резцы токарные подрезные | | | |отогнутые с пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа V, МН 592-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1182.|ГОСТ 18881-73 |Резцы токарные чистовые | | | |широкие с пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа VI | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1183.|ГОСТ 18882-73 |Резцы токарные расточные с | | | |пластинами из твердого сплава | | | |для обработки сквозных | | | |отверстий. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа VII, МН 613-64, МН 615-64, | | | |МН 5205-64, МН 5206-64, | | | |МН 5209-64, МН 5210-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1184.|ГОСТ 18883-73 |Резцы токарные расточные с | | | |пластинами из твердого сплава | | | |для обработки глухих | | | |отверстий. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа VIII, МН 614-64, МН 616-64, | | | |МН 5207-64, МН 5208-64, | | | |МН 5211-64, МН 5212-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1185.|ГОСТ 18884-73 |Резцы токарные отрезные с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6743-61 в части | | | |типа IX, МН 596-64 - МН 598-64, | | | |МН 5204-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1186.|ГОСТ 18885-73 |Резцы токарные резьбовые с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 623-64 - МН 626-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1187.|ГОСТ 20872-80 |Резцы токарные сборные для | | | |контурного точения с | | | |механическим креплением | | | |многогранных твердосплавных | | | |пластин. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 20872-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1188.|ГОСТ 20874-75 |Резцы токарные сборные | | | |расточные с механическим | | | |креплением многогранных | | | |твердосплавных пластин. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1189.|ГОСТ 26611-85 |Резцы токарные проходные, | | | |подрезные и копировальные с | | | |креплением сменных пластин | | | |прихватом сверху. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1190.|ГОСТ 26612-85 |Резцы расточные с креплением | | | |сменных пластин прихватом | | | |сверху. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1191.|ГОСТ 3964-69 |Фрезы дисковые пазовые. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3964-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1192.|ГОСТ 5348-69 |Фрезы дисковые трехсторонние | | | |со вставными ножами, | | | |оснащенными твердым сплавом. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5348-60, МН 998-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1193.|ГОСТ 6469-69 |Фрезы дисковые двусторонние со | | | |вставными ножами, оснащенными | | | |твердым сплавом. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6469-60, МН 999-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1194.|ГОСТ 9473-80 |Фрезы торцовые насадные | | | |мелкозубые со вставными | | | |ножами, оснащенными пластинами | | | |из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9473-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1195.|ГОСТ 14700-69 |Ножи, оснащенные твердым | | | |сплавом, для дву- и | | | |трехсторонних дисковых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9406-60, кроме | | | |клиньев, МН 1000-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1196.|ГОСТ 14701-69 |Клинья для дву- и | | | |трехсторонних дисковых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9406-60 в части | | | |клиньев, МН 1001-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1197.|ГОСТ 16222-81 |Фрезы торцовые насадные для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16222-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1198.|ГОСТ 16223-81 |Фрезы торцовые насадные со | | | |вставными ножами с | | | |твердосплавными пластинами для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16223-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1199.|ГОСТ 16224-81 |Ножи клиновые рифленые с | | | |твердосплавными пластинами к | | | |торцовым насадным фрезам для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16224-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1200.|ГОСТ 16225-81 |Фрезы концевые для обработки | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16225-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1201.|ГОСТ 16226-81 |Фрезы концевые двузубые с | | | |резьбовым хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16226-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1202.|ГОСТ 16227-81 |Фрезы дисковые трехсторонние с | | | |разнонаправленными зубьями для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16227-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1203.|ГОСТ 16228-81 |Фрезы дисковые трехсторонние | | | |со вставными ножами из | | | |быстрорежущей стали для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16228-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1204.|ГОСТ 16229-81 |Фрезы дисковые двусторонние со | | | |вставными ножами из | | | |быстрорежущей стали для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16229-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1205.|ГОСТ 16230-81 |Фрезы отрезные для обработки | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16230-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1206.|ГОСТ 16231-81 |Фрезы концевые радиусные с | | | |коническим хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16231-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1207.|ГОСТ 17025-71 |Фрезы концевые с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8237-57 в части | | | |фрез с цилиндрическим | | | |хвостовиком, МН 409-65 и | | | |МН 410-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1208.|ГОСТ 17026-71 |Фрезы концевые с коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8237-57 в части | | | |фрез с коническим хвостовиком, | | | |МН 411-65, МН 412-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1209.|ГОСТ 18934-73 |Фрезы концевые сферические | | | |грушевидные твердосплавные | | | |цельные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1210.|ГОСТ 18935-73 |Фрезы концевые сферические | | | |эллипсовидные твердосплавные | | | |цельные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1211.|ГОСТ 18936-73 |Фрезы концевые | | | |сфероцилиндрические | | | |твердосплавные цельные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1212.|ГОСТ 18937-73 |Фрезы концевые цилиндрические | | | |твердосплавные цельные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1213.|ГОСТ 18938-73 |Фрезы концевые конические | | | |твердосплавные цельные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1214.|ГОСТ 18939-73 |Фрезы концевые сферические | | | |грушевидные твердосплавные | | | |удлиненные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1215.|ГОСТ 18940-73 |Фрезы концевые сферические | | | |эллипсовидные твердосплавные | | | |удлиненные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1216.|ГОСТ 18941-73 |Фрезы концевые | | | |сфероцилиндрические | | | |твердосплавные удлиненные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1217.|18942-73 |Фрезы концевые цилиндрические | | | |твердосплавные удлиненные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1218.|ГОСТ 18943-73 |Фрезы концевые конические | | | |твердосплавные удлиненные для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1219.|ГОСТ 18944-73 |Фрезы концевые сферические, | | | |оснащенные коронками из | | | |твердого сплава, для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1220.|ГОСТ 18945-73 |Фрезы концевые сферические | | | |эллипсовидные, оснащенные | | | |коронками из твердого сплава, | | | |для труднообрабатываемых | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1221.|ГОСТ 18946-73 |Фрезы концевые | | | |сфероцилиндрические, | | | |оснащенные коронками из | | | |твердого сплава, для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1222.|ГОСТ 18947-73 |Фрезы концевые | | | |сфероконические, оснащенные | | | |коронками из твердого сплава, | | | |для труднообрабатываемых | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1223.|ГОСТ 18948-73 |Фрезы концевые цилиндрические, | | | |оснащенные коронками из | | | |твердого сплава, для | | | |труднообрабатываемых сталей и | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1224.|ГОСТ 20317-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |пластмасс типа текстолит. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3638-62, МН 3641-62, | | | |РТМ 120-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1225.|ГОСТ 20318-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |пластмасс типа гетинакс. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3639-62, МН 3640-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1226.|ГОСТ 20319-74 |Фрезы сегментные для разрезки | | | |пластмасс типов текстолит и | | | |гетинакс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3642-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1227.|ГОСТ 20320-74 |Фрезы дисковые, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для разрезки пластмасс типов | | | |текстолит, гетинакс и | | | |стеклопластиков. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3643-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1228.|ГОСТ 20321-74 |Фрезы дисковые со вставными | | | |ножами, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для разрезки пластмасс типов | | | |гетинакс, текстолит и | | | |стеклопластиков. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3644-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1229.|ГОСТ 20322-74 |Ножи, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для дисковых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3645-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1230.|ГОСТ 20323-74 |Клинья для дисковых фрез. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3646-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1231.|ГОСТ 20324-74 |Фрезы дисковые с | | | |разнонаправленными зубьями для | | | |разрезки винипласта и | | | |органического стекла. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5342-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1232.|ГОСТ 20325-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |листов из термопластичных | | | |пластмасс. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5343-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1233.|ГОСТ 20326-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |органического стекла, | | | |полиэтилена и полистирола. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5344-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1234.|ГОСТ 20327-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |винипласта и органического | | | |стекла. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5345-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1235.|ГОСТ 20328-74 |Фрезы дисковые для разрезки | | | |термопластичных пластмасс | | | |диаметром 315 и 400 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 5346-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1236.|ГОСТ 20533-75 |Фрезы концевые с | | | |цилиндрическим хвостовиком, | | | |оснащенные твердосплавными | | | |коронками. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4167-62, МН 4168-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1237.|ГОСТ 20534-75 |Фрезы концевые с коническим | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |твердосплавными коронками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8720-69 в части | | | |типа 1, МН 4169-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1238.|ГОСТ 20535-75 |Фрезы концевые с резьбовым | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |твердосплавными коронками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4170-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1239.|ГОСТ 20536-75 |Фрезы концевые диаметром от 10 | | | |до 20 мм с цилиндрическим | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |винтовыми твердосплавными | | | |пластинами. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4162-62, МН 4163-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1240.|ГОСТ 20537-75 |Фрезы концевые диаметром от | | | |12,5 до 50 мм с коническим | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |винтовыми твердосплавными | | | |пластинами. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8720-69 в части | | | |типа 2 исполнения 1, МН 4164-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1241.|ГОСТ 20538-75 |Фрезы концевые удлиненные | | | |диаметром от 20 до 50 мм с | | | |коническим хвостовиком, | | | |оснащенные винтовыми | | | |твердосплавными пластинами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8720-69 в части | | | |типа 2 исполнения 2, МН 4166-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1242.|ГОСТ 22087-76 |Фрезы торцовые концевые с | | | |механическим креплением | | | |пятигранных твердосплавных | | | |пластин. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1243.|ГОСТ 22088-76 |Фрезы торцовые концевые с | | | |механическим креплением | | | |круглых твердосплавных | | | |пластин. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1244.|ГОСТ 23247-78 |Фрезы концевые для обработки | | | |деталей из легких сплавов на | | | |станках с программным | | | |управлением. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1245.|ГОСТ 23248-78 |Фрезы концевые для обработки | | | |деталей из высокопрочных | | | |сталей и титановых сплавов на | | | |станках с программным | | | |управлением. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1246.|ГОСТ 24359-80 |Фрезы торцовые насадные со | | | |вставными ножами, оснащенными | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8529-69 в части | | | |разд. 1 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1247.|ГОСТ 24637-81 |Фрезы концевые, оснащенные | | | |винтовыми твердосплавными | | | |пластинами, для обработки | | | |деталей из высокопрочных | | | |сталей и титановых сплавов на | | | |станках с программным | | | |управлением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1248.|ГОСТ 28435-90 |Фрезы концевые с механическим | | | |креплением многогранных | | | |твердосплавных пластин. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1249.|ГОСТ 29116-91 |Фрезы Ряд наружных диаметров | | |(ИСО 523-74) | | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1250.|ГОСТ 29129-91 |Фрезы концевые конические с | | |(ИСО 3940-77) |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки штампов. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1251.|ГОСТ 18217-90 |Протяжки шпоночные. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18217-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1252.|ГОСТ 18218-90 |Протяжки шпоночные с | | | |утолщенным телом. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18218-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1253.|ГОСТ 18219-90 |Протяжки шпоночные с фасочными | | | |зубьями. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18219-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1254.|ГОСТ 18220-90 |Протяжки шпоночные для пазов | | | |повышенной чистоты. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 18220-80 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1255.|ГОСТ 18887-73 |Резцы строгальные проходные | | | |изогнутые с пластинами из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10045-62 в части | | | |типа I, МН 686-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1256.|ГОСТ 18888-73 |Резцы строгальные чистовые | | | |широкие изогнутые с пластинами | | | |из быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10045-62 в части | | | |типа II, МН 5227-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1257.|ГОСТ 18889-73 |Резцы строгальные подрезные | | | |прямые и изогнутые с | | | |пластинами из быстрорежущей | | | |стали. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10045-62 в части | | | |типов III и IV, МН 687-64, | | | |МН 688-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1258.|ГОСТ 18890-73 |Резцы строгальные отрезные | | | |прорезные изогнутые с | | | |пластинами из быстрорежущей | | | |стали. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10045-62 в части | | | |типа V, МН 689-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1259.|ГОСТ 18891-73 |Резцы строгальные проходные с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9796-61 в части | | | |типов I и II, МН 627-64 - | | | |МН 629-64, МН 5216-64, МН 5217-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1260.|ГОСТ 18892-73 |Резцы строгальные чистовые | | | |широкие изогнутые с пластинами | | | |из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9796-61 в части | | | |типа III, МН 632-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1261.|ГОСТ 18893-73 |Резцы строгальные подрезные с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9796-61 в части | | | |типов IV и V, МН 630-64, | | | |МН 631-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1262.|ГОСТ 18894-73 |Резцы строгальные отрезные и | | | |прорезные изогнутые с | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 9796-61 в части | | | |типа VI, МН 633-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1263.|ГОСТ 20364-74 |Протяжки круглые переменного | | | |резания диаметром от 10 до | | | |13 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4171-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1264.|ГОСТ 20365-74 |Протяжки круглые переменного | | | |резания диаметром от 14 до | | | |90 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4172-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1265.|ГОСТ 24818-81 |Протяжки для шестишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4251-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1266.|ГОСТ 24819-81 |Протяжки для шестишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4250-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1267.|ГОСТ 24820-81 |Протяжки для восьмишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4252-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1268.|ГОСТ 24821-81 |Протяжки для восьмишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4253-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1269.|ГОСТ 24822-81 |Протяжки для десятишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4254-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1270.|ГОСТ 24823-81 |Протяжки для десятишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |наружному диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания.Двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4255-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1271.|ГОСТ 25157-82 |Протяжки для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром 12 и 14 мм | | | |модулем 1 мм с центрированием | | | |по наружному диаметру | | | |двухпроходные. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1272.|ГОСТ 25158-82 |Протяжки для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 15 до 90 мм | | | |модулем от 1 до 2,5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1273.|ГОСТ 25159-82 |Протяжки для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 15 до 90 мм | | | |модулем от 1 до 2,5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1274.|ГОСТ 25160-82 |Протяжки для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 45 до | | | |90 мм модулем от 3 до 5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1275.|ГОСТ 25161-82 |Протяжки для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 70 до | | | |90 мм модулем от 3,5 до 5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1276.|ГОСТ 25969-83 |Протяжки для шестишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4263-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1277.|ГОСТ 25970-83 |Протяжки для шестишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4262-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1278.|ГОСТ 25971-83 |Протяжки для восьмишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4264-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1279.|ГОСТ 25972-83 |Протяжки для восьмишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4265-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1280.|ГОСТ 25973-83 |Протяжки для десятишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4266-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1281.|ГОСТ 25974-83 |Протяжки для десятишлицевых | | | |отверстий с прямобочным | | | |профилем с центрированием по | | | |внутреннему диаметру | | | |комбинированные переменного | | | |резания двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4267-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1282.|ГОСТ 26478-85 |Протяжки для квадратных | | | |отверстий со стороной от 10 до | | | |12 мм. Двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4934-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1283.|ГОСТ 26479-85 |Протяжки для квадратных | | | |отверстий со стороной от 12,5 | | | |до 60 мм. Двухпроходные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4935-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1284.|ГОСТ 26480-85 |Протяжки для квадратных | | | |отверстий со стороной от 25 до | | | |41 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4936-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1285.|ГОСТ 28044-89 |Протяжки сборные для | | | |десятишлицевых отверстий с | | | |прямобочным профилем с | | | |центрированием по внутреннему | | | |диаметру комбинированные | | | |переменного резания. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1286.|ГОСТ 28045-89 |Протяжки сборные для | | | |десятишлицевых отверстий с | | | |прямобочным профилем с | | | |центрированием по внутреннему | | | |диаметру комбинированные | | | |переменного резания | | | |двухпроходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1287.|ГОСТ 28046-89 |Протяжки сборные для | | | |десятишлицевых отверстий с | | | |прямобочным профилем с | | | |центрированием по внутреннему | | | |диаметру комбинированные | | | |переменного резания | | | |трехпроходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1288.|ГОСТ 28047-89 |Протяжки сборные для | | | |десятишлицевых отверстий с | | | |прямобочным профилем с | | | |центрированием по внутреннему | | | |диаметру комбинированные | | | |переменного резания | | | |четырехпроходные. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1289.|ГОСТ 28048-89 |Протяжки с навертным | | | |хвостовиком для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 50 до | | | |120 мм модулем от 1,5 до | | | |2,5 мм с центрированием по | | | |наружному диаметру. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1290.|ГОСТ 28049-89 |Протяжки с навертным | | | |хвостовиком для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 90 до | | | |120 мм модулем 2,5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру двухпроходные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1291.|ГОСТ 28050-89 |Протяжки с навертным | | | |хвостовиком для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 55 до | | | |130 мм модулем | | | |от 3 до 5 мм с центрированием | | | |по наружному диаметру. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1292.|ГОСТ 28051-89 |Протяжки с навертным | | | |хвостовиком для шлицевых | | | |отверстий с эвольвентным | | | |профилем диаметром от 70 до | | | |130 мм модулем от 3 до 5 мм с | | | |центрированием по наружному | | | |диаметру двухпроходные. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1293.|ГОСТ 885-77 |Сверла спиральные. Диаметры | | | |- Взамен ГОСТ 885-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1294.|ГОСТ 886-77 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Длинная серия Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 886-64, МН 552-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1295.|ГОСТ 2092-77 |Сверла спиральные удлиненные с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2092-64, МН 558-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1296.|ГОСТ 2255-71 |Зенкеры насадные со вставными | | | |ножами из быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2255-67, МН 717-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1297.|ГОСТ 3231-71 |Зенкеры, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3231-67, МН 706-60 -| | | |МН 708-60, МН 715-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1298.|ГОСТ 3509-71 |Развертки ручные разжимные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3509-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1299.|ГОСТ 4010-77 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Короткая серия Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4010-64, МН 555-65, | | | |МН 181-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1300.|ГОСТ 6226-71 |Развертки машинные конические | | | |конусностью 1:16 с коническим | | | |хвостовиком. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6226-65, МН 57-58, | | | |МН 58-58 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1301.|ГОСТ 7722-77 |Развертки ручные | | | |цилиндрические. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 7722-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1302.|ГОСТ 10079-71 |Развертки конические с | | | |коническим хвостовиком под | | | |конусы Морзе. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10079-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1303.|ГОСТ 10080-71 |Развертки конические с | | | |коническим хвостовиком под | | | |метрические конусы Конусность | | | |1:20. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10080-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1304.|ГОСТ 10081-84 |Развертки машинные конические | | | |конусностью 1:50. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10081-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1305.|ГОСТ 10082-71 |Развертки машинные конические | | | |конусностью 1:30 с коническим | | | |хвостовиком. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10082-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1306.|ГОСТ 10902-77 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Средняя серия Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10902-64, | | | |МН 5807-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1307.|ГОСТ 10903-77 |Сверла спиральные с коническим | | | |хвостовиком. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10903-64, | | | |МН 5808-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1308.|ГОСТ 11172-70 |Развертки машинные с | | | |удлиненной рабочей частью. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11172-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1309.|ГОСТ 11173-76 |Развертки с припуском под | | | |доводку. Допуски. | | | |- Взамен ГОСТ 11173-65, | | | |ГОСТ 11174-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1310.|ГОСТ 11176-71 |Развертки сборные насадные с | | | |привернутыми ножами, | | | |оснащенные пластинами из | | | |твердого сплава. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11176-65, | | | |МН 1850-61, МН 1851-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1311.|ГОСТ 11177-84 |Развертки ручные конические | | | |конусностью 1:50 с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11177-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1312.|ГОСТ 11179-71 |Развертки конические. | | | |Конусность 1:10. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11179-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1313.|ГОСТ 11180-71 |Развертки конические. | | | |Конусность 1:7. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11180-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1314.|ГОСТ 11181-71 |Развертки конические под | | | |укороченные конусы Морзе. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11181-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1315.|ГОСТ 11182-71 |Развертки конические с | | | |цилиндрическим хвостовиком под | | | |конусы Морзе. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11182-65, МН 56-58 | | | |в части разверток для | | | |конусов Морзе | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1316.|ГОСТ 11183-71 |Развертки конические с | | | |цилиндрическим хвостовиком под | | | |метрические конусы Конусность | | | |1:20. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11183-65, МН 56-58 | | | |в части разверток для | | | |метрических конусов | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1317.|ГОСТ 11184-84 |Развертки ручные конические | | | |конусностью 1:30 с | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11184-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1318.|ГОСТ 12121-77 |Сверла спиральные длинные с | | | |коническим хвостовиком. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12121-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1319.|ГОСТ 12122-77 |Сверла спиральные с коротким | | | |цилиндрическим хвостовиком. | | | |Длинная серия. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12122-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1320.|ГОСТ 12489-71 |Зенкеры цельные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 12489-67, | | | |МН 701-60 - МН 705-60, МН 714-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1321.|ГОСТ 13779-77 |Развертки цилиндрические. | | | |Допуски на диаметр. | | | |- Взамен ГОСТ 13779-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1322.|ГОСТ 16602-80 |Ножи рифленые из быстрорежущей | | | |стали для сборных разверток. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16602-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1323.|ГОСТ 16603-80 |Клинья для сборных машинных | | | |разверток со вставными ножами | | | |из быстрорежущей стали. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16603-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1324.|ГОСТ 16806-71 |Ножи привертываемые, | | | |оснащенные пластинами из | | | |твердого сплава, для сборных | | | |насадных разверток. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1852-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1325.|ГОСТ 16858-71 |Ножи из быстрорежущей стали | | | |для насадных зенкеров. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 721-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1326.|ГОСТ 16859-71 |Клинья для зенкеров со | | | |вставными ножами. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 723-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1327.|ГОСТ 17013-71 |Сверла кольцевые | | | |твердосплавные. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1328.|ГОСТ 17274-71 |Сверла спиральные цельные | | | |твердосплавные. Короткая серия | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1329.|ГОСТ 17275-71 |Сверла спиральные цельные | | | |твердосплавные. Средняя серия | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1330.|ГОСТ 17276-71 |Сверла спиральные цельные | | | |твердосплавные с коническим | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1331.|ГОСТ 18121-72 |Развертки котельные машинные. | | | |Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1332.|ГОСТ 19267-73 |Развертки машинные | | | |цилиндрические с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки деталей из легких | | | |сплавов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 82-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1333.|ГОСТ 19268-73 |Развертки машинные | | | |цилиндрические с коническим | | | |хвостовиком для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 83-59 - МН 85-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1334.|ГОСТ 19269-73 |Развертки машинные | | | |цилиндрические твердосплавные | | | |с цилиндрическим хвостовиком | | | |для обработки деталей из | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 91-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1335.|ГОСТ 19272-73 |Развертки машинные | | | |цилиндрические для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Допуски на диаметр. | | | |- Взамен МН 100-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1336.|ГОСТ 19543-74 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Средняя серия. Конструкция | | | |- Взамен МН 66-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1337.|ГОСТ 19544-74 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Длинная серия. Конструкция | | | |- Взамен МН 67-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1338.|ГОСТ 19545-74 |Сверла спиральные левые с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 5715-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1339.|ГОСТ 19546-74 |Сверла спиральные с коническим | | | |хвостовиком для обработки | | | |легких сплавов. Конструкция | | | |- Взамен МН 68-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1340.|ГОСТ 19547-74 |Сверла спиральные удлиненные с | | | |коническим хвостовиком для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция | | | |- Взамен МН 69-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1341.|ГОСТ 20388-74 |Развертки машинные насадные | | | |цельные прямозубые для | | | |обработки деталей из легких | | | |сплавов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 86-59 - МН 90-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1342.|ГОСТ 20389-74 |Развертки машинные насадные | | | |цельные с винтовыми канавками | | | |для обработки деталей из | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1343.|ГОСТ 20390-74 |Развертки машинные насадные | | | |цельные с торцовыми зубьями | | | |для обработки деталей из | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 51-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1344.|ГОСТ 20392-74 |Развертки машинные насадные со | | | |вставными ножами из | | | |быстрорежущей стали для | | | |обработки деталей из легких | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1345.|ГОСТ 20694-75 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |труднообрабатываемых | | | |материалов. Короткая серия. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1346.|ГОСТ 20695-75 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |труднообрабатываемых | | | |материалов. Средняя серия. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1347.|ГОСТ 20696-75 |Сверла спиральные с коническим | | | |хвостовиком для | | | |труднообрабатываемых | | | |материалов. Короткая серия. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1348.|ГОСТ 20697-75 |Сверла спиральные с коническим | | | |хвостовиком для | | | |труднообрабатываемых | | | |материалов. Средняя серия. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1349.|ГОСТ 21527-76 |Развертки машинные насадные со | | | |вставными ножами, оснащенными | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для обработки деталей из | | | |нержавеющих и жаропрочных | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1350.|ГОСТ 21540-76 |Зенкеры, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для обработки деталей из | | | |нержавеющих и жаропрочных | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1351.|ГОСТ 21541-76 |Зенкеры со вставными ножами, | | | |оснащенные твердосплавными | | | |пластинами, для обработки | | | |деталей из нержавеющих и | | | |жаропрочных сталей и сплавов. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1352.|ГОСТ 21543-76 |Зенкеры цельные твердосплавные | | | |с цилиндрическим хвостовиком | | | |для обработки деталей из | | | |нержавеющих и жаропрочных | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1353.|ГОСТ 21544-76 |Зенкеры цельные твердосплавные | | | |с коническим хвостовиком для | | | |обработки деталей из | | | |нержавеющих и жаропрочных | | | |сталей и сплавов. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1354.|ГОСТ 21579-76 |Зенкеры с цилиндрическим | | | |хвостовиком для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 325-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1355.|ГОСТ 21580-76 |Зенкеры торцовые с | | | |цилиндрическим хвостовиком для | | | |обработки деталей из легких | | | |сплавов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 326-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1356.|ГОСТ 21581-76 |Зенкеры с коническим | | | |хвостовиком для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 327-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1357.|ГОСТ 21582-76 |Зенкеры торцовые с коническим | | | |хвостовиком для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 328-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1358.|ГОСТ 21583-76 |Зенкеры с коническим | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |твердосплавными пластинами, | | | |для обработки деталей из | | | |легких сплавов. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 329-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1359.|ГОСТ 21584-76 |Зенкеры насадные для обработки | | | |деталей из легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 330-60, МН 331-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1360.|ГОСТ 21586-76 |Зенкеры для обработки | | | |отверстий диаметром от 3 до | | | |80 мм в деталях из легких | | | |сплавов. Допуски на диаметр. | | | |- Взамен МН 324-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1361.|ГОСТ 22735-77 |Сверла спиральные с | | | |цилиндрическим хвостовиком, | | | |оснащенные пластинами из | | | |твердого сплава. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6647-64 в части | | | |типа I, МН 316-65, МН 317-65 в | | | |части типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1362.|ГОСТ 22736-77 |Сверла спиральные с коническим | | | |хвостовиком, оснащенные | | | |пластинами из твердого сплава. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6647-64 в части | | | |типа II, МН 318-65 в части | | | |типа Б, МН 319-65 в части типа Б | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1363.|ГОСТ 25526-82 |Пластины сменные режущие из | | | |быстрорежущей стали для | | | |сборных перовых сверл. | | | |Конструкция и основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1364.|ГОСТ 28319-89 |Сверла спиральные ступенчатые | | | |для отверстий под винты с | | | |цилиндрической головкой. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1365.|ГОСТ 28320-89 |Сверла спиральные ступенчатые | | | |для отверстий под метрическую | | | |резьбу. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1366.|ГОСТ 28706-90 |Хвостовики цилиндрические с | | |(ИСО 9766-89) |лыской для сверл. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1367.|ГОСТ 1604-71 |Метчики гаечные. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 1604-60, | | | |МН 2186-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1368.|ГОСТ 3266-81 |Метчики машинно-ручные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3266-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1369.|ГОСТ 6951-71 |Метчики гаечные с изогнутым | | | |хвостовиком. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6951-60, | | | |МН 2187-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1370.|ГОСТ 7250-60 |Метчики для дюймовой резьбы. | | | |Допуски на резьбу. | | | |- Взамен ГОСТ 7250-54 (заменен | | | |в части метчиков: для | | | |метрической резьбы - | | | |ГОСТ 16925-71, для трубной | | | |цилиндрической резьбы - | | | |ГОСТ 19090-73) | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1371.|ГОСТ 11188-82 |Метчики для метрической резьбы | | | |с натягами. Допуски на резьбу. | | | |- Взамен ГОСТ 11188-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1372.|ГОСТ 15948-76 |Детали резьбооформляющие для | | | |формирования метрической | | | |резьбы в пластмассовых | | | |изделиях. Расчет | | | |исполнительных размеров. | | | |- Взамен ГОСТ 15948-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1373.|ГОСТ 17039-71 |Метчики. Исполнительные | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3628-62, МН 2167-61 - | | | |МН 2172-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1374.|ГОСТ 17587-72 |Плашки круглые для метрической | | | |резьбы. Допуски на резьбу. | | | |- Взамен ГОСТ 11044-64, | | | |ГОСТ 11045-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1375.|ГОСТ 17927-72 |Метчики машинные с шахматным | | | |расположением зубьев для | | | |обработки нержавеющих и | | | |жаропрочных сталей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2219-61 - МН 2225-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1376.|ГОСТ 17928-72 |Метчики машинные с шахматным | | | |расположением зубьев для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1377.|ГОСТ 17929-72 |Метчики гаечные с шахматным | | | |расположением зубьев для | | | |обработки нержавеющих и | | | |жаропрочных сталей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2214-61 - МН 2218-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1378.|ГОСТ 17930-72 |Метчики машинные с | | | |укороченными канавками для | | | |обработки легких сплавов. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2097-61 - МН 2100-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1379.|ГОСТ 17931-72 |Метчики машинные с | | | |укороченными канавками. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1380.|ГОСТ 17932-72 |Метчики машинные с винтовыми | | | |канавками для обработки легких | | | |сплавов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1381.|ГОСТ 17933-72 |Метчики машинные с винтовыми | | | |канавками. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1382.|ГОСТ 18839-73 |Метчики бесстружечные машинно- | | | |ручные. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1383.|ГОСТ 18840-73 |Метчики бесстружечные гаечные. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1384.|ГОСТ 18841-73 |Метчики бесстружечные гаечные | | | |с изогнутым хвостовиком. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1385.|ГОСТ 18842-73 |Метчики бесстружечные. | | | |Исполнительные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1386.|ГОСТ 18843-73 |Метчики бесстружечные. Допуски | | | |на резьбу | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1387.|ГОСТ 19831-74 |Метчики для трапецеидальной | | | |резьбы Допуски на резьбу | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1388.|ГОСТ 22398-77 |Воротки одногнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные размеры | | | |- Взамен МН 519-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1389.|ГОСТ 22399-77 |Воротки трехгнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные размеры | | | |- Взамен МН 519-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1390.|ГОСТ 22400-77 |Воротки шестигнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1391.|ГОСТ 22401-83 |Воротки раздвижные. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2240177 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1392.|ГОСТ 29221-91 |Метчики машинные с удлиненным | | |(ИСО 8051-89) |хвостовиком для метрических | | | |резьб от М3 до М10. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1393.|ГОСТ 10046-72 |Резцы долбежные из | | | |быстрорежущей стали. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10046-62, | | | |МН 693-64 - МН 695-64, | | | |МН 5228-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1394.|ГОСТ 11902-77 |Головки зуборезные для | | | |конических и гипоидных | | | |зубчатых колес с круговыми | | | |зубьями. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11902-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1395.|ГОСТ 11903-77 |Головки зуборезные цельные для | | | |конических колес с круговыми | | | |зубьями. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11903-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1396.|ГОСТ 17014-71 |Коронки долотчатые | | | |твердосплавные. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1397.|ГОСТ 21761-76 |Гребенки круглые к винторезным | | | |самооткрывающимся головкам. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен МН 4268-63 - МН 4272-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1398.|ГОСТ 21762-76 |Кулачки к винторезным | | | |самооткрывающимся головкам. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен МН 4281-63 - МН 4285-63, | | | |МН 4287-63 - МН 4291-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1399.|ГОСТ 21763-76 |Звездочки к винторезным | | | |самооткрывающимся головкам. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен МН 4297-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1400.|ГОСТ 21764-76 |Винты к винторезным | | | |самооткрывающимся головкам. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен МН 4298-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1401.|ГОСТ 24904-81 |Головки зуборезные для | | | |прямозубых конических колес. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1402.|ГОСТ 24905-81 |Резцы к зуборезным головкам | | | |для прямозубых конических | | | |колес. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1403.|ГОСТ 2839-80 |Ключи гаечные с открытым зевом | | | |двусторонние. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2839-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1404.|ГОСТ 2841-80 |Ключи гаечные с открытым зевом | | |(ИСО 4229-77) |односторонние. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2841-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1405.|ГОСТ 2906-80 |Ключи гаечные кольцевые | | | |двусторонние коленчатые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2906-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1406.|ГОСТ 3108-71 |Ключи гаечные с открытым зевом | | | |односторонние укороченные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3108-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1407.|ГОСТ 10754-80 |Отвертки слесарно-монтажные. | | | |Рабочая часть слесарно- | | | |монтажных отверток для винтов | | | |и шурупов с крестообразным | | | |шлицем. Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10754-64 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1408.|ГОСТ 13682-80 |Места под ключи гаечные. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13682-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1409.|ГОСТ 16983-80 |Ключи гаечные комбинированные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16983-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1410.|ГОСТ 16984-79 |Ключи для круглых шлицевых | | | |гаек. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16984-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1411.|ГОСТ 16985-79 |Ключи шарнирные для круглых | | | |шлицевых гаек. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 16985-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1412.|ГОСТ 18828-73 |Ключи кольцевые односторонние | | | |с четырехгранным зевом. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ОСТ 4150 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1413.|ГОСТ 22398-77 |Воротки одногнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные размеры | | | |- Взамен МН 519-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1414.|ГОСТ 22399-77 |Воротки трехгнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные размеры | | | |- Взамен МН 519-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1415.|ГОСТ 22400-77 |Воротки шестигнездные для | | | |инструмента с квадратными | | | |хвостовиками. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1416.|ГОСТ 22401-83 |Воротки раздвижные. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 22401-77 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1417.|ГОСТ 24372-80 |Ключи гаечные торцовые | | | |немеханизированные со сменными | | | |головками. Квадраты | | | |присоединительные наружные и | | | |внутренние. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1418.|ГОСТ 25787-83 |Ключи гаечные торцовые с | | | |внутренним шестигранником | | | |односторонние. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1419.|ГОСТ 25788-83 |Ключи гаечные торцовые с | | | |внутренним шестигранником | | | |изогнутые. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1420.|ГОСТ 25789-83 |Ключи гаечные торцовые с | | | |внутренним шестигранником | | | |двусторонние. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1421.|ГОСТ 13235-79 |Фрезы дереворежущие насадные с | | | |затылованными зубьями для | | | |обработки пазов и гребней. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13235-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1422.|ГОСТ 18480-73 |Фрезы дереворежущие насадные с | | | |затылованными зубьями для | | | |обработки четверти и кромки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1423.|ГОСТ 21893-76 |Фрезы дереворежущие | | | |затылованные радиусные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2061-61 - МН 2065-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1424.|ГОСТ 25602-83 |Коловорот к сменным головкам. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1425.|ГОСТ 28700-90 |Инструмент дереворежущий. | | | |Хвостовики конические с | | | |резьбой. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1426.|ГОСТ 11521-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |на лапах с двумя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11521-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1427.|ГОСТ 11522-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |фланцевые с двумя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11522-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1428.|ГОСТ 11523-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |фланцевые с тремя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11523-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1429.|ГОСТ 11524-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |фланцевые с четырьмя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11524-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1430.|ГОСТ 11525-82 |Втулки металлические для | | | |неразъемных корпусов на лапах | | | |и фланцевых корпусов | | | |подшипников скольжения | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11525-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1431.|ГОСТ 11607-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |разъемные с двумя крепежными | | | |отверстиями. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11607-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1432.|ГОСТ 11608-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |разъемные с четырьмя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11608-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1433.|ГОСТ 11609-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |разъемные наклонные с двумя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11609-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1434.|ГОСТ 11610-82 |Корпусы подшипников скольжения | | | |разъемные наклонные с четырьмя | | | |крепежными отверстиями. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11610-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1435.|ГОСТ 11611-82 |Вкладыши металлические для | | | |разъемных корпусов подшипников | | | |скольжения Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11611-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1436.|ГОСТ 28773-90 |Подшипники скольжения Втулки | | | |свертные с антифрикционным | | | |слоем на основе фторопласта- | | | |КV. Размеры и допуски | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1437.|ГОСТ 29203-91 |Подшипники скольжения | | |(ИСО 6526-83) |Прессованные биметаллические | | | |упорные полукольца. | | | |Конструкция и допуски | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1438.|ГОСТ 2893-82 |Подшипники качения Канавки под | | | |упорные пружинные кольца. | | | |Кольца упорные пружинные. | | | |Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 2893-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1439.|ГОСТ 3478-79 |Подшипники качения. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 3478-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1440.|ГОСТ 4252-75 |Подшипники шариковые | | | |радиально-упорные двухрядные. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 4252-48 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1441.|ГОСТ 6364-78 |Подшипники роликовые | | | |конические двухрядные. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 6364-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1442.|ГОСТ 8338-75 |Подшипники шариковые | | | |радиальные однорядные. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8338-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1443.|ГОСТ 8419-75 |Подшипники роликовые | | | |конические четырехрядные. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8419-57 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1444.|ГОСТ 11641-73 |Крышки торцовые с канавкой для | | | |уплотнительного кольца. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11641-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1445.|ГОСТ 13014-80 |Втулки стяжные подшипников | | | |качения. Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13014-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1446.|ГОСТ 13218.1-80 |Корпусы типа ШМ подшипников | | | |качения диаметром от 47 до | | | |150 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.1-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1447.|ГОСТ 13218.2-80 |Корпусы типа ШМ подшипников | | | |качения диаметром от 160 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.2-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1448.|ГОСТ 13218.3-80 |Корпусы типа УМ подшипников | | | |качения диаметром от 80 до | | | |150 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.3-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1449.|ГОСТ 13218.4-80 |Корпусы типа УМ подшипников | | | |качения диаметром от 160 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.4-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1450.|ГОСТ 13218.5-80 |Корпусы типа ШБ подшипников | | | |качения диаметром от 90 до | | | |150 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.5-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1451.|ГОСТ 13218.6-80 |Корпусы типа ШБ подшипников | | | |качения диаметром от 160 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.6-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1452.|ГОСТ 13218.7-80 |Корпусы типа УБ подшипников | | | |качения диаметром от 85 до | | | |150 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.7-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1453.|ГОСТ 13218.8-80 |Корпусы типа УБ подшипников | | | |качения диаметром от 160 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.8-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1454.|ГОСТ 13218.9-80 |Корпусы типа РШ подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.9-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1455.|ГОСТ 13218.10-80 |Корпусы типа РУ подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13218.10-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1456.|ГОСТ 13219.1-81 |Крышки торцовые глухие низкие | | | |диаметром от 47 до 100 мм | | | |корпусов подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.1-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1457.|ГОСТ 13219.2-81 |Крышки торцовые глухие низкие | | | |диаметром от 110 до 400 мм | | | |корпусов подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.2-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1458.|ГОСТ 13219.3-81 |Крышки торцовые глухие высокие | | | |диаметром от 47 до 100 мм | | | |корпусов подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.3-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1459.|ГОСТ 13219.4-81 |Крышки торцовые глухие высокие | | | |диаметром от 110 до 400 мм | | | |корпусов подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.4-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1460.|ГОСТ 13219.5-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением низкие диаметром | | | |от 47 до 100 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.5-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1461.|ГОСТ 13219.6-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением низкие диаметром | | | |от 110 до 400 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.6-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1462.|ГОСТ 13219.7-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением средние диаметром | | | |от 47 до 100 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.7-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1463.|ГОСТ 13219.8-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением средние диаметром | | | |от 110 до 400 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.8-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1464.|ГОСТ 13219.9-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением высокие диаметром | | | |от 47 до 100 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.9-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1465.|ГОСТ 13219.10-81 |Крышки торцовые с манжетным | | | |уплотнением высокие диаметром | | | |от 110 до 400 мм корпусов | | | |подшипников качения. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.10-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1466.|ГОСТ 13219.11-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |низкие диаметром от 47 до | | | |100 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.11-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1467.|ГОСТ 13219.12-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |низкие диаметром от 110 до | | | |400 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.12-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1468.|ГОСТ 13219.13-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |средние диаметром от 47 до | | | |100 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.13-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1469.|ГОСТ 13219.14-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |средние диаметром от 110 до | | | |400 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.14-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1470.|ГОСТ 13219.15-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |высокие диаметром от 47 до | | | |100 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.15-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1471.|ГОСТ 13219.16-81 |Крышки торцовые с канавками | | | |высокие диаметром от 110 до | | | |400 мм корпусов подшипников | | | |качения. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13219.16-67 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1472.|ГОСТ 18511-73 |Крышки торцовые глухие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 11638-65 - | | | |ГОСТ 11640-65 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1473.|ГОСТ 18512-73 |Крышки торцовые с отверстием | | | |для манжетного уплотнения. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1474.|ГОСТ 18513-73 |Крышки торцовые с жировыми | | | |канавками. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1475.|ГОСТ 18572-81 |Подшипники роликовые с | | | |цилиндрическими роликами для | | | |букс железнодорожного | | | |подвижного состава. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 18572-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1476.|ГОСТ 20226-82 |Подшипники качения Заплечики | | | |для установки подшипников | | | |качения. Размеры | | | |- Взамен ГОСТ 20226-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1477.|ГОСТ 24208-80 |Втулки закрепительные | | | |подшипников качения. Основные | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 8725-67 в части | | | |закрепительных втулок | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1478.|ГОСТ 24696-81 |Подшипники роликовые | | | |радиальные сферические | | | |двухрядные с симметричными | | | |роликами. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1479.|ГОСТ 24810-81 |Подшипники качения. Зазоры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1480.|ГОСТ 24850-81 |Подшипники шариковые | | | |радиальные однорядные с двумя | | | |уплотнениями с широким | | | |внутренним кольцом и | | | |сферической наружной | | | |поверхностью наружного кольца. | | | |Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1481.|ГОСТ 27057-86 |Подшипники упорные роликовые | | | |конические одинарные. Основные | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1482.|ГОСТ 27365-87 |Подшипники роликовые | | | |конические однорядные | | | |повышенной грузоподъемности. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен ГОСТ 333-79 в части | | | |подшипников повышенной | | | |грузоподъемности, ГОСТ 7260-81 | | | |в части подшипников повышенной | | | |грузоподъемности, ГОСТ 3169-81, | | | |ГОСТ 25566-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1483.|ГОСТ 13766-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения I класса, разряда 1 | | | |из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13766-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1484.|ГОСТ 13767-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения I класса, разряда 2 | | | |из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13767-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1485.|ГОСТ 13768-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения I класса, разряда 3 | | | |из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13768-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1486.|ГОСТ 13769-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия I | | | |класса, разряда 4 из стали | | | |круглого сечения. Основные | | | |параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13769-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1487.|ГОСТ 13770-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения II класса, разряда | | | |1 из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13770-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1488.|ГОСТ 13771-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения II класса, разряда | | | |2 из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13771-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1489.|ГОСТ 13772-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия и | | | |растяжения II класса, разряда | | | |3 из стали круглого сечения. | | | |Основные параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13772-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1490.|ГОСТ 13773-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия II | | | |класса, разряда 4 из стали | | | |круглого сечения. Основные | | | |параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13773-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1491.|ГОСТ 13774-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия III | | | |класса, разряда 1 из стали | | | |круглого сечения. Основные | | | |параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13774-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1492.|ГОСТ 13775-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия III | | | |класса, разряда 2 из стали | | | |круглого сечения. Основные | | | |параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13775-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1493.|ГОСТ 13776-86 |Пружины винтовые | | | |цилиндрические сжатия III | | | |класса, разряда 3 из стали | | | |круглого сечения. Основные | | | |параметры витков. | | | |- Взамен ГОСТ 13776-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1494.|ГОСТ 5426-76 |Волоки-заготовки из твердых | | | |спеченных сплавов для | | | |волочения шестигранных | | | |прутков. Формы и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 5426-66 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1495.|ГОСТ 10284-84 |Вставки-заготовки из спеченных | | | |твердых сплавов для | | | |высадочного инструмента. Формы | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 10284-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1496.|ГОСТ 13833-77 |Пластины твердосплавные для | | | |дисковых дереворежущих пил. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13833-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1497.|ГОСТ 13834-77 |Пластины твердосплавные для | | | |дереворежущих фрез и сверл. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 13834-68 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1498.|ГОСТ 17163-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 13. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 17163-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1499.|ГОСТ 19043-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19043-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1500.|ГОСТ 19044-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19044-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1501.|ГОСТ 19045-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с задним | | | |углом 11 град.. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19045-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1502.|ГОСТ 19046-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с отверстием | | | |и стружколомающими канавками | | | |на одной стороне. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19046-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1503.|ГОСТ 19047-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы с углом | | | |80 град. и отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19047-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1504.|ГОСТ 19048-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы с углом | | | |80 град. с отверстием и | | | |стружколомающими канавками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19048-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1505.|ГОСТ 19049-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19049-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1506.|ГОСТ 19050-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с задним | | | |углом 11 град. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19050-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1507.|ГОСТ 19051-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19051-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1508.|ГОСТ 19052-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с отверстием | | | |и стружколомающими канавками | | | |на одной стороне. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19052-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1509.|ГОСТ 19053-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с отверстием | | | |и фасками при вершине. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19053-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1510.|ГОСТ 19056-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |80 град. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19056-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1511.|ГОСТ 19057-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |80 град. и отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19057-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1512.|ГОСТ 19059-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом | | | |80 град. с отверстием и | | | |стружколомающими канавками на | | | |одной стороне. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19059-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1513.|ГОСТ 19061-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |параллелограммной формы с | | | |углом 84 град. и фасками на | | | |режущих кромках. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19061-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1514.|ГОСТ 19062-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |параллелограммной формы с | | | |углом 55 град. и | | | |стружколомающими канавками на | | | |одной стороне. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19062-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1515.|ГОСТ 19063-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |пятигранной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19063-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1516.|ГОСТ 19064-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |пятигранной формы с | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19064-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1517.|ГОСТ 19065-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |пятигранной формы с отверстием | | | |и стружколомающими канавками | | | |на одной стороне. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19065-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1518.|ГОСТ 19067-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы с | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19067-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1519.|ГОСТ 19068-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы с | | | |отверстием и стружколомающими | | | |канавками на одной стороне. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19068-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1520.|ГОСТ 19069-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19069-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1521.|ГОСТ 19070-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы с отверстием. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19070-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1522.|ГОСТ 19071-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы с отверстием и | | | |стружколомающими канавками на | | | |одной стороне. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19071-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1523.|ГОСТ 19072-80 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы с задним углом с | | | |отверстием и стружколомающими | | | |канавками на одной стороне. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19072-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1524.|ГОСТ 19073-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19073-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1525.|ГОСТ 19074-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы с задним | | | |углом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19074-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1526.|ГОСТ 19075-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы с углом | | | |80 град. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19075-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1527.|ГОСТ 19076-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19076-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1528.|ГОСТ 19077-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы с задним | | | |углом. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19077-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1529.|ГОСТ 19078-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |ромбической формы с углом 80 | | | |град. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19078-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1530.|ГОСТ 19079-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |параллелограммной формы. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19079-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1531.|ГОСТ 19080-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |пятигранной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19080-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1532.|ГОСТ 19081-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |шестигранной формы. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19081-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1533.|ГОСТ 19083-80 |Пластины опорные сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |круглой формы. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19083-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1534.|ГОСТ 19084-80 |Стружколомы сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |трехгранной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19084-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1535.|ГОСТ 19085-80 |Стружколомы сменные | | | |многогранные твердосплавные | | | |квадратной формы. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19085-73 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1536.|ГОСТ 20312-90 |Пластины твердосплавные | | | |напаиваемые типа 51. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 20312-82 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1537.|ГОСТ 20771-82 |Коронки твердосплавные | | | |напаиваемые типа 35. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 20771-75 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1538.|ГОСТ 27301-87 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные с | | | |радиусом при вершине с | | | |односторонним тороидальным | | | |отверстием. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1539.|ГОСТ 27302-87 |Пластины режущие сменные | | | |многогранные твердосплавные с | | | |фасками при вершин без | | | |отверстия. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1540.|ГОСТ 20340-74 |Модели литейные металлические. | | | |Фиксирование моделей штифтами | | | |на металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1586-61, МН 1590-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1541.|ГОСТ 20341-74 |Модели литейные металлические. | | | |Крепление моделей винтами на | | | |металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1591-61, МН 1592- | | | |61, МН 1597-61 - МН 1600-61, | | | |МН 1602-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1542.|ГОСТ 20342-74 |Модели литейные металлические. | | | |Крепление моделей болтами на | | | |металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1594-61, МН 1595-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1543.|ГОСТ 20343-74 |Модели литейные металлические. | | | |Крепление моделей заклепками | | | |на металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1593-61, МН 1601-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1544.|ГОСТ 20344-74 |Модели литейные металлические. | | | |Фиксирование и крепление | | | |моделей ступенчатыми винтами | | | |на металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1589-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1545.|ГОСТ 20345-74 |Модели литейные металлические. | | | |Фиксирование и крепление | | | |моделей литниковой системы | | | |штырями на металлических | | | |модельных плитах. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 1604-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1546.|ГОСТ 20346-74 |Модели литейные деревянные. | | | |Фиксирование моделей штифтами | | | |и штырями на металлических | | | |модельных плитах. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1606-61, МН 1608-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1547.|ГОСТ 20347-74 |Модели литейные деревянные. | | | |Крепление моделей на | | | |металлических модельных | | | |плитах. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1613-61 - МН 1616-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1548.|ГОСТ 24542-80 |Штыри транспортные для | | | |заливки. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1549.|ГОСТ 14973-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные с | | | |упрощенным профилем стенок | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 75 до | | | |200 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1978-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1550.|ГОСТ 14974-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые с упрощенным | | | |профилем стенок диаметром в | | | |свету 400, 500 мм, высотой от | | | |75 до 200 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1979-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1551.|ГОСТ 14975-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 100 до | | | |200 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1980-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1552.|ГОСТ 14976-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые диаметром в | | | |свету 400, 500 мм, высотой от | | | |100 до 200 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1981-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1553.|ГОСТ 14977-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |комбинированные размерами в | | | |свету: длиной 500 мм, шириной | | | |400 мм, высотой 150, 200 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1982-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1554.|ГОСТ 14978-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые | | | |комбинированные диаметром в | | | |свету 500 мм, высотой 150, 200 мм.| | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1983-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1555.|ГОСТ 14979-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |600 до 900 мм, шириной от 500 | | | |до 700 мм, высотой от 125 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1984-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1556.|ГОСТ 14980-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые диаметром в | | | |свету 600 мм, высотой от 125 | | | |до 300 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1985-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1557.|ГОСТ 14981-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |900 до 1200 мм, шириной 700, | | | |800 мм, высотой от 150 до 400 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1986-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1558.|ГОСТ 14982-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1000, 1200 мм, шириной 800 мм, | | | |высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1987-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1559.|ГОСТ 14983-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые диаметром в | | | |свету 800, 1000 мм, высотой от | | | |150 до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1988-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1560.|ГОСТ 14984-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые диаметром в | | | |свету 800, 1000 мм, высотой | | | |500 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1989-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1561.|ГОСТ 14985-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1200, 1400 мм, шириной 900, | | | |1000 мм, высотой от 200 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1990-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1562.|ГОСТ 14986-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1200, 1400 мм, шириной 900, | | | |1000 мм, высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1991-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1563.|ГОСТ 14987-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |1600 до 2000 мм, шириной 1000, | | | |1200 мм, высотой от 200 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1992-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1564.|ГОСТ 14988-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |1600 до 2000 мм, шириной 1000, | | | |1200 мм, высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1993-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1565.|ГОСТ 14989-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные круглые диаметром в | | | |свету 1200 мм, высотой от 200 | | | |до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1994-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1566.|ГОСТ 14990-69 |Опока литейная цельнолитая | | | |стальная круглая диаметром в | | | |свету 1200 мм, высотой 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1995-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1567.|ГОСТ 14991-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |2000, 2200 мм, шириной от 1200 | | | |до 1800 мм, высотой от 300 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1996-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1568.|ГОСТ 14992-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |2000, 2200 мм, шириной от 1200 | | | |до 1800 мм, высотой 500, 600 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1997-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1569.|ГОСТ 14993-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой от | | | |300 до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1998-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1570.|ГОСТ 14994-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой 500, | | | |600 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1999-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1571.|ГОСТ 14995-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |стальные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой 700, | | | |800 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2000-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1572.|ГОСТ 14996-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные с | | | |упрощенным профилем стенок | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 75 до | | | |200 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2001-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1573.|ГОСТ 14997-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые с упрощенным | | | |профилем стенок диаметром в | | | |свету: 400, 500 мм, высотой от | | | |75 до 200 мм. Конструкция и | | | |размеры. | | | |- Взамен МН 2002-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1574.|ГОСТ 14998-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 100 до | | | |200 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2003-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1575.|ГОСТ 14999-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые диаметром в | | | |свету: 400, 500 мм, высотой от | | | |100 до 200 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2004-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1576.|ГОСТ 15000-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |комбинированные размерами в | | | |свету: длиной 500 мм, шириной | | | |400 мм, высотой 150, 200 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2005-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1577.|ГОСТ 15001-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые | | | |комбинированные диаметром в | | | |свету 500 мм, высотой 150, 200 мм.| | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2006-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1578.|ГОСТ 15002-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |600 до 900 мм, шириной от 500 | | | |до 700 мм, высотой от 125 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2007-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1579.|ГОСТ 15003-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые диаметром в | | | |свету 600 мм, высотой от 125 | | | |до 300 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2008-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1580.|ГОСТ 15004-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |900 до 1200 мм, шириной 700, | | | |800 мм, высотой от 150 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2009-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1581.|ГОСТ 15005-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1000, 1200 мм, шириной 800 мм, | | | |высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2010-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1582.|ГОСТ 15006-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые диаметром в | | | |свету: 800, 1000 мм, высотой | | | |от 150 до 400 мм. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2011-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1583.|ГОСТ 15007-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые диаметром в | | | |свету: 800, 1000 мм, высотой | | | |500 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2012-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1584.|ГОСТ 15008-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1200, 1400 мм, шириной 900, | | | |1000 мм, высотой от 200 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2013-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1585.|ГОСТ 15009-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |1200, 1400 мм, шириной 900, | | | |1000 мм, высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2014-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1586.|ГОСТ 15010-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |1600 до 2000 мм, шириной 1000, | | | |1200 мм, высотой от 200 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2015-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1587.|ГОСТ 15011-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |1600 до 2000 мм, шириной 1000, | | | |1200 мм, высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2016-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1588.|ГОСТ 15012-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные круглые диаметром в | | | |свету: 1200 мм, высотой от 200 | | | |до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2017-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1589.|ГОСТ 15013-69 |Опока литейная цельнолитая | | | |чугунная круглая диаметром в | | | |свету: 1200 мм, высотой 500 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2018-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1590.|ГОСТ 15014-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |2000, 2200 мм, шириной от 1200 | | | |до 1800 мм, высотой от 300 до | | | |400 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2019-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1591.|ГОСТ 15015-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной | | | |2000, 2200 мм, шириной от 1200 | | | |до 1800 мм, высотой 500, 600 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2020-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1592.|ГОСТ 15016-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой от | | | |300 до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 2021-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1593.|ГОСТ 15017-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой 500, | | | |600 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2022-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1594.|ГОСТ 15018-69 |Опоки литейные цельнолитые | | | |чугунные прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |2400 до 3000 мм, шириной от | | | |1600 до 2000 мм, высотой 700, | | | |800 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2023-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1595.|ГОСТ 15019-69 |Втулки центрирующие и | | | |направляющие для литейных | | | |опок. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 156-59, МН 157-59, | | | |МН 3938-62, МН 3939-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1596.|ГОСТ 15020-69 |Цапфы (заготовки) для литейных | | | |опок и металлических форм | | | |(кокилей). Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 149-59, МН 743-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1597.|ГОСТ 15021-69 |Скобы (заготовки) для литейных | | | |опок. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 151-59, МН 152-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1598.|ГОСТ 15022-69 |Ручки для литейных опок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 146-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1599.|ГОСТ 15491-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной 300, | | | |350 мм, шириной 250, 300 мм, | | | |высотой от 75 до 150 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15491-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1600.|ГОСТ 15492-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 75 до | | | |150 мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15492-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1601.|ГОСТ 15493-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм, высотой от 100 до | | | |200 мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15493-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1602.|ГОСТ 15494-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной 500, | | | |600 мм, шириной 400, 500 мм, | | | |высотой от 100 до 200 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15494-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1603.|ГОСТ 15495-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |600 до 800 мм, шириной 500, | | | |600 мм, высотой от 125 до 200 | | | |мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15495-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1604.|ГОСТ 15496-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной от | | | |600 до 800 мм, шириной 500, | | | |600 мм, высотой 250, 300 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15496-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1605.|ГОСТ 15497-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной 800, | | | |900 мм, шириной от 500 до 700 | | | |мм, высотой 150, 200 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15497-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1606.|ГОСТ 15498-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов прямоугольные | | | |размерами в свету: длиной 800, | | | |900 мм, шириной от 500 до 700 | | | |мм, высотой 250, 300 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15498-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1607.|ГОСТ 15499-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету от 300 до 500 мм, | | | |высотой от 75 до 150 мм. | | | |Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15499-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1608.|ГОСТ 15500-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 400, 500 мм, высотой от | | | |100 до 200 мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15500-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1609.|ГОСТ 15501-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 500 мм, высотой 150, 200 | | | |мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15501-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1610.|ГОСТ 15502-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 600 мм, высотой от 125 | | | |до 200 мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15502-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1611.|ГОСТ 15503-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 600 мм, высотой 250, 300 | | | |мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15503-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1612.|ГОСТ 15504-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 750 мм, высотой 150, 200 | | | |мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15504-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1613.|ГОСТ 15505-91 |Опоки литейные цельнолитые из | | | |алюминиевых и магниевых | | | |сплавов круглые диаметром в | | | |свету 750 мм, высотой 250, 300 | | | |мм. Конструкция | | | |- Взамен ГОСТ 15505-70 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1614.|ГОСТ 16234-70 |Формы металлические (кокили) | | | |вытряхные. Основные размеры | | | |- Взамен МН 742-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1615.|ГОСТ 16235-70 |Формы металлические (кокили) | | | |створчатые. Основные размеры | | | |- Взамен МН 744-60, МН 745-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1616.|ГОСТ 16236-70 |Формы металлические (кокили) с | | | |параллельным разъемом. | | | |Основные размеры | | | |- Взамен МН 747-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1617.|ГОСТ 16237-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Толщина стенок. | | | |- Взамен МН 751-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1618.|ГОСТ 16238-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Ребра жесткости. Размеры | | | |- Взамен МН 752-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1619.|ГОСТ 16239-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Штыри охлаждающие. Размеры | | | |- Взамен МН 753-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1620.|ГОСТ 16240-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Зазоры между направляющими | | | |металлических стержней и | | | |металлической формой. | | | |- Взамен МН 749-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1621.|ГОСТ 16242-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Ручки ввертные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 755-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1622.|ГОСТ 16243-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Колонки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 746-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1623.|ГОСТ 16244-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Рукоятки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 756-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1624.|ГОСТ 16245-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Выталкиватели пружинные. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 757-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1625.|ГОСТ 16246-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Выталкиватели. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 759-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1626.|ГОСТ 16247-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для | | | |выталкивания отливок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 758-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1627.|ГОСТ 16248-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Штыри направляющие. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 761-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1628.|ГОСТ 16249-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Фиксаторы металлических | | | |стержней. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 763-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1629.|ГОСТ 16250-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Каналы вентиляционные. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 764-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1630.|ГОСТ 16251-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Пробки вентиляционные | | | |упорные. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 765-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1631.|ГОСТ 16252-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Пробки вентиляционные | | | |проходные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 766-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1632.|ГОСТ 16253-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для удаления | | | |стержней винтовые. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 767-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1633.|ГОСТ 16254-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для удаления | | | |стержней. Скобы | | | |эксцентриковые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 768-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1634.|ГОСТ 16255-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для удаления | | | |стержней эксцентриковые | | | |консольные. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 769-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1635.|ГОСТ 16256-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для удаления | | | |стержней эксцентриковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 770-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1636.|ГОСТ 16257-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления для удаления | | | |стержней реечные. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 771-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1637.|ГОСТ 16258-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления гидравлические | | | |для удаления стержней. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4796-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1638.|ГОСТ 16259-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Приспособления пневматические | | | |для удаления стержней. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4797-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1639.|ГОСТ 16260-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Замки эксцентриковые. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 772-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1640.|ГОСТ 16261-70 |Формы металлические (кокили). | | | |Замки винтовые. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 773-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1641.|ГОСТ 17127-71 |Опоки литейные сварные из | | | |литых стальных элементов | | | |прямоугольные размерами в | | | |свету: длиной от 400 до 500 | | | |мм, шириной от 300 до 400 мм, | | | |высотой от 75 до 200 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1270-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1642.|ГОСТ 17128-71 |Опоки литейные сварные из | | | |литых стальных элементов | | | |прямоугольные размерами в | | | |свету: длиной от 400 до 500 | | | |мм, шириной от 300 до 500 мм, | | | |высотой от 100 до 250 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1271-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1643.|ГОСТ 17129-71 |Опоки литейные сварные из | | | |литых стальных элементов | | | |прямоугольные размерами в | | | |свету: длиной от 600 до 900 | | | |мм, шириной от 500 до 700 мм, | | | |высотой от 125 до 400 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1272-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1644.|ГОСТ 17130-71 |Опоки литейные сварные из | | | |литых стальных элементов | | | |прямоугольные размерами в | | | |свету: длиной от 900 до 1200 мм, | | | |шириной 700, 800 мм, | | | |высотой от 150 до 400 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1273-60 в части | | | |опок "Н" до 400 мм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1645.|ГОСТ 17131-71 |Опоки литейные сварные из | | | |литых стальных элементов | | | |прямоугольные размерами в | | | |свету: длиной от 1000 до 1200 мм, | | | |шириной 700, 800 мм, | | | |высотой 450, 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1273-60 в части | | | |опок "Н" свыше 400 мм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1646.|ГОСТ 17385-72 |Колонки направляющие пресс- | | | |форм и форм для литья под | | | |давлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1493-61, МН 1521-61, | | | |МН 1571-61, МН 5168-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1647.|ГОСТ 17386-72 |Колонки направляющие | | | |ступенчатые пресс-форм и форм | | | |для литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1522-61, МН 1573-61, | | | |МН 5173-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1648.|ГОСТ 17387-72 |Втулки направляющие пресс-форм | | | |и форм для литья под | | | |давлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1523-61 в части | | | |исполнения 1, МН 1572-61, | | | |МН 5169-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1649.|ГОСТ 17388-72 |Втулки направляющие удлиненные | | | |пресс-форм и форм для литья | | | |под давлением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1650.|ГОСТ 17389-72 |Втулки направляющие | | | |ступенчатые пресс-форм и форм | | | |для литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1523-61 в части | | | |исполнения 2, МН 5174-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1651.|ГОСТ 17390-72 |Колонки опорные пресс-форм и | | | |форм для литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1652.|ГОСТ 17391-72 |Опоры направляющих колонок и | | | |втулок пресс-форм и форм для | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1653.|ГОСТ 19305-73 |Изложницы центробежные с | | | |резьбовым хвостовиком и | | | |замками-щеколдами. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 4186-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1654.|ГОСТ 19306-73 |Изложницы центробежные с | | | |резьбовым хвостовиком и | | | |центробежными замками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4187-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1655.|ГОСТ 19307-73 |Изложницы центробежные с | | | |фланцем и замками-щеколдами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4188-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1656.|ГОСТ 19308-73 |Изложницы центробежные с | | | |фланцем и центробежными | | | |замками. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4189-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1657.|ГОСТ 19309-73 |Изложницы центробежные с | | | |фланцем, вкладышами и | | | |центробежными замками. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4190-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1658.|ГОСТ 19310-73 |Выталкиватели для центробежных | | | |изложниц. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4191-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1659.|ГОСТ 19311-73 |Крышки для центробежных | | | |изложниц. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4192-64 и МН 4193-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1660.|ГОСТ 19312-73 |Замок-щеколда для центробежных | | | |изложниц. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4194-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1661.|ГОСТ 19313-73 |Замки центробежные для | | | |центробежных изложниц. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4195-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1662.|ГОСТ 19314-73 |Хомуты двойные для | | | |центробежных изложниц. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4197-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1663.|ГОСТ 19315-73 |Хомуты тройные для | | | |центробежных изложниц. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4196-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1664.|ГОСТ 19367-74 |Борта алюминиевых стержневых | | | |ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 940-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1665.|ГОСТ 19368-74 |Борта с планками- | | | |перекрывателями алюминиевых | | | |стержневых ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 2470-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1666.|ГОСТ 19369-74 |Борта с уплотнениями | | | |алюминиевых стержневых ящиков. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 2469-71 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1667.|ГОСТ 19370-74 |Толщина стенок и ребра | | | |жесткости металлических | | | |стержневых ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 941-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1668.|ГОСТ 19371-74 |Ручки литые алюминиевых | | | |стержневых ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 945-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1669.|ГОСТ 19372-74 |Приливы алюминиевых стержневых | | | |ящиков для ручек и скоб. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 947-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1670.|ГОСТ 19373-74 |Приливы алюминиевых стержневых | | | |ящиков для цапф. Размеры | | | |- Взамен МН 948-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1671.|ГОСТ 19374-74 |Ушки и приливы алюминиевых | | | |стержневых ящиков и | | | |промежуточных плит. Размеры | | | |- Взамен МН 949-60, МН 950-60, | | | |МН 2474-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1672.|ГОСТ 19375-74 |Вкладыши для алюминиевых | | | |стержневых ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 942-60, МН 943-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1673.|ГОСТ 19376-74 |Стенки торцовые (заглушки) для | | | |алюминиевых стержневых ящиков. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 944-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1674.|ГОСТ 19377-74 |Вставки стержневых ящиков, | | | |закрепляемые винтом. Размеры | | | |- Взамен МН 976-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1675.|ГОСТ 19378-74 |Вставки стержневых ящиков, | | | |закрепляемые щеколдой. | | | |Размеры | | | |- Взамен МН 975-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1676.|ГОСТ 19379-74 |Рамки наполнительные для | | | |стержневых ящиков. Размеры | | | |- Взамен МН 946-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1677.|ГОСТ 19380-74 |Каналы вентиляционные и | | | |отверстия для установки вент в | | | |стержневых ящиках и | | | |вентиляционных плитах. Размеры | | | |- Взамен МН 2472-61, МН 2482-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1678.|ГОСТ 19381-74 |Штыри для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1679.|ГОСТ 19382-74 |Штыри фиксирующие для | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 965-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1680.|ГОСТ 19383-74 |Штыри установочные для | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 972-60, МН 974-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1681.|ГОСТ 19384-74 |Штыри крепежные для стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 978-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1682.|ГОСТ 19385-74 |Втулки для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1683.|ГОСТ 19386-74 |Скобы для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1684.|ГОСТ 19387-74 |Ручки для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1685.|ГОСТ 19388-74 |Скобы крепежные для разъемных | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 958-60, МН 959-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1686.|ГОСТ 19389-74 |Рамки для крепления разъемных | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 955-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1687.|ГОСТ 19390-74 |Кольца для крепления разъемных | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 956-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1688.|ГОСТ 19391-74 |Клинья крепежные для | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1689.|ГОСТ 19392-74 |Швеллеры для крепления | | | |сушильных плит к стержневым | | | |ящикам. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 980-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1690.|ГОСТ 19393-74 |Щеколды для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1691.|ГОСТ 19394-74 |Стойки круглые и прямоугольные | | | |для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 983-60, МН 2491-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1692.|ГОСТ 19395-74 |Венты литые для стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1693.|ГОСТ 19396-74 |Венты для стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2478-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1694.|ГОСТ 19397-74 |Венты сетчатые для стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2480-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1695.|ГОСТ 19398-74 |Втулки пескодувные для | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2475-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1696.|ГОСТ 19399-74 |Втулки пескодувные с | | | |уплотнением для стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2476-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1697.|ГОСТ 19400-74 |Вставки бронирующие | | | |установочные для стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 2492-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1698.|ГОСТ 19401-74 |Вставки бронирующие для | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 2477-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1699.|ГОСТ 19507-74 |Отверстия вдувные облицованных | | | |кокилей. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1700.|ГОСТ 19508-74 |Коллекторы вентиляционные и | | | |элементы смыкания облицованных | | | |кокилей. Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1701.|ГОСТ 19509-74 |Штыри центрирующие для | | | |облицованных кокилей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1702.|ГОСТ 19510-74 |Штыри направляющие для | | | |облицованных кокилей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1703.|ГОСТ 19511-74 |Втулка центрирующая для | | | |облицованных кокилей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1704.|ГОСТ 19512-74 |Втулка направляющая для | | | |облицованных кокилей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1705.|ГОСТ 19513-74 |Кокили облицованные. Штыри | | | |центрирующие для модельных | | | |комплектов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1706.|ГОСТ 19514-74 |Кокили облицованные. Штыри | | | |направляющие для модельных | | | |комплектов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1707.|ГОСТ 19515-74 |Кокили облицованные. Втулка | | | |центрирующая для модельных | | | |комплектов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1708.|ГОСТ 19516-74 |Кокили облицованные. Втулка | | | |направляющая для модельных | | | |комплектов. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1709.|ГОСТ 19585-80 |Вставки-заготовки | | | |призматические универсально- | | | |переналаживаемых молотовых | | | |штампов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19585-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1710.|ГОСТ 19586-80 |Прокладки универсально- | | | |переналаживаемых молотовых | | | |штампов. Конструкция и размеры | | | |- Взамен ГОСТ 19586-74 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1711.|ГОСТ 19645-74 |Киянка формовочная с | | | |резиновыми бойками. | | | |Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1712.|ГОСТ 19646-74 |Башмак полый виброгасящий | | | |формовочный. Конструкция | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1713.|ГОСТ 19933-74 |Блоки универсальные пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1555-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1714.|ГОСТ 19934-74 |Блок универсальный для | | | |быстросменных пакетов пресс- | | | |форм литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1559-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1715.|ГОСТ 19935-74 |Пакет быстросменный пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1558-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1716.|ГОСТ 19936-74 |Постаменты пресс-форм литья | | | |под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1552-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1717.|ГОСТ 19937-74 |Втулки литниковые пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1567-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1718.|ГОСТ 19938-74 |Выталкиватели прямоугольные | | | |пресс-форм литья под | | | |давлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1569-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1719.|ГОСТ 19939-74 |Выталкиватели цилиндрические | | | |пресс-форм литья под | | | |давлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1568-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1720.|ГОСТ 19940-74 |Замки для запирания ползунов | | | |пресс-форм литья под | | | |давлением. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1575-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1721.|ГОСТ 19941-74 |Клинья для ползунов пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1574-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1722.|ГОСТ 19942-74 |Колонки возврата пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1570-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1723.|ГОСТ 19943-74 |Матрицы квадратные пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1563-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1724.|ГОСТ 19944-74 |Матрицы цилиндрические пресс- | | | |форм литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1562-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1725.|ГОСТ 19945-74 |Упоры для плит пресс-форм | | | |литья под давлением. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1726.|ГОСТ 19947-74 |Пресс-формы для выплавляемых | | | |моделей. Основные размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1727.|ГОСТ 19949-74 |Штыри пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4322-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1728.|ГОСТ 19950-74 |Втулки пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4321-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1729.|ГОСТ 19951-74 |Колонки направляющие пресс- | | | |форм для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4323-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1730.|ГОСТ 19952-74 |Втулка направляющая пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4324-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1731.|ГОСТ 19953-74 |Упоры пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4329-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1732.|ГОСТ 19954-74 |Компенсаторы пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1733.|ГОСТ 19955-74 |Контртолкатели пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4327-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1734.|ГОСТ 19956-74 |Втулка центрирующая пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1735.|ГОСТ 19957-74 |Стойки пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции стойки | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1736.|ГОСТ 19958-74 |Выталкиватели цилиндрические | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4334-63, МН 4336-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1737.|ГОСТ 19959-74 |Выталкиватели прямоугольные | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4335-63, МН 4336-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1738.|ГОСТ 19960-74 |Матрицы-заготовки | | | |цилиндрические пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4314-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1739.|ГОСТ 19961-74 |Матрицы-заготовки | | | |прямоугольные пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4315-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1740.|ГОСТ 19962-74 |Фиксатор пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4332-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1741.|ГОСТ 19963-74 |Замки пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4333-63, МН 4337-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1742.|ГОСТ 19964-74 |Плита опорная пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции опорной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1743.|ГОСТ 19965-74 |Плита опорная пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром свыше 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции опорной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1744.|ГОСТ 19966-74 |Плита опорная пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей с | | | |прямоугольными матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции опорной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1745.|ГОСТ 19967-74 |Обоймы подвижные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции подвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1746.|ГОСТ 19968-74 |Обоймы подвижные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром свыше 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции подвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1747.|ГОСТ 19969-74 |Обоймы подвижные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |прямоугольными матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции подвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1748.|ГОСТ 19970-74 |Обоймы неподвижные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции неподвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1749.|ГОСТ 19971-74 |Обоймы неподвижные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром свыше 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции неподвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1750.|ГОСТ 19972-74 |Обоймы неподвижных пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |прямоугольными матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции неподвижных обойм | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1751.|ГОСТ 19973-74 |Плита-заготовка промежуточная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции промежуточной | | | |плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1752.|ГОСТ 19974-74 |Плита-заготовка промежуточная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром свыше 190 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции промежуточной | | | |плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1753.|ГОСТ 19975-74 |Плита-заготовка промежуточная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с прямоугольными | | | |матрицами. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции промежуточной | | | |плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1754.|ГОСТ 19976-74 |Плита-заготовка выталкивателей | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции плиты | | | |выталкивателей | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1755.|ГОСТ 19977-74 |Плита-заготовка выталкивателей | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром свыше 190 | | | |мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции плиты | | | |выталкивателей | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1756.|ГОСТ 19978-74 |Плита-заготовка выталкивателей | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с прямоугольными | | | |матрицами. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции плиты | | | |выталкивателей | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1757.|ГОСТ 19979-74 |Плита-заготовка прижимная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции прижимной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1758.|ГОСТ 19980-74 |Плита-заготовка прижимная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с цилиндрическими | | | |матрицами диаметром свыше | | | |190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции прижимной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1759.|ГОСТ 19981-74 |Плита-заготовка прижимная | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей с прямоугольными | | | |матрицами. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции прижимной плиты | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1760.|ГОСТ 19982-74 |Основание-заготовка пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром до 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4301-63 в части | | | |конструкции основания | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1761.|ГОСТ 19983-74 |Основание-заготовка пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами | | | |диаметром свыше 190 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции основания | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1762.|ГОСТ 19984-74 |Основание-заготовка пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |прямоугольными матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции основания | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1763.|ГОСТ 19985-74 |Пластина прижимная пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |цилиндрическими матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4302-63 в части | | | |конструкции прижимного диска | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1764.|ГОСТ 19986-74 |Пластина прижимная пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей с | | | |прямоугольными матрицами. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4303-63 в части | | | |конструкции прижимной | | | |пластины | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1765.|ГОСТ 19987-74 |Втулки литниковые пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1766.|ГОСТ 19988-74 |Стержни центральные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4325-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1767.|ГОСТ 19989-74 |Втулки центральные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4326-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1768.|ГОСТ 19990-74 |Штанги возврата выталкивателей | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4311-63 в части | | | |конструкции штанг | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1769.|ГОСТ 19991-74 |Ползун возврата выталкивателей | | | |пресс-форм для выплавляемых | | | |моделей. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1770.|ГОСТ 19992-74 |Штыри наклонные пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4328-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1771.|ГОСТ 19993-74 |Приспособления удаления | | | |стержней дисковые пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4307-63, МН 4309-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1772.|ГОСТ 19994-74 |Приспособления удаления | | | |стержней реечные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4310-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1773.|ГОСТ 19995-74 |Копиры пальцевые пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4319-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1774.|ГОСТ 19996-74 |Ниппель вкладной пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4330-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1775.|ГОСТ 19997-74 |Ниппели ввертные пресс-форм | | | |для выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 4331-63 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1776.|ГОСТ 19998-74 |Штуцер пресс-форм для | | | |выплавляемых моделей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1777.|ГОСТ 20084-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 400 х | | | |300 мм, 450 х 350 мм, 500 х | | | |400 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1291-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1778.|ГОСТ 20085-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 400 х 300 мм, 450 х | | | |350 мм, 500 х 400 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1292-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1779.|ГОСТ 20086-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 1000 х | | | |600 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1780.|ГОСТ 20087-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 1200 х | | | |1000 мм на формовочные | | | |литейные машины без поворота | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1781.|ГОСТ 20089-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 600 х 500 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1782.|ГОСТ 20091-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1783.|ГОСТ 20093-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1784.|ГОСТ 20094-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 600 х | | | |500 мм, 800 х 700 мм, 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1304-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1785.|ГОСТ 20095-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 600 х 500 мм, 800 х | | | |700 мм, 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1305-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1786.|ГОСТ 20096-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 800 х | | | |700 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы | | | |без допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1311-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1787.|ГОСТ 20097-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы без | | | |допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1312-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1788.|ГОСТ 20098-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы | | | |без допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1313-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1789.|ГОСТ 20099-74 |Плиты модельные чугунные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы без | | | |допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1314-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1790.|ГОСТ 20100-74 |Плиты модельные чугунные для | | | |опок размерами в свету 1200 х | | | |1000 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1791.|ГОСТ 20101-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 400 х | | | |300 мм, 450 х 350 мм, 500 х | | | |400 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3249-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1792.|ГОСТ 20102-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 400 х 300 мм, 450 х | | | |350 мм, 500 х 400 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3250-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1793.|ГОСТ 20103-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 1000 х | | | |600 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3255-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1794.|ГОСТ 20104-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 1200 х | | | |1000 мм на формовочные | | | |литейные машины без поворота | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1795.|ГОСТ 20106-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 600 х 500 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1796.|ГОСТ 20108-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1797.|ГОСТ 20110-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок разме-рами | | | |в свету 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1798.|ГОСТ 20111-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 600 х | | | |500 мм, 800 х 700 мм, 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3262-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1799.|ГОСТ 20112-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 600 х 500 мм, 800 х | | | |700 мм, 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3263-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1800.|ГОСТ 20113-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 800 х | | | |700 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы | | | |без допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3269-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1801.|ГОСТ 20114-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы без | | | |допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3270-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1802.|ГОСТ 20115-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы | | | |без допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3271-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1803.|ГОСТ 20116-74 |Плиты модельные стальные со | | | |сменными металлическими | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 1000 х 800 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы без | | | |допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 3272-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1804.|ГОСТ 20117-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 1200 х | | | |1000 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1805.|ГОСТ 20118-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 1600 х | | | |1200 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3273-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1806.|ГОСТ 20119-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 2000 х | | | |1600 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3275-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1807.|ГОСТ 20120-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 2600 х | | | |1600 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1808.|ГОСТ 20121-74 |Плиты модельные стальные для | | | |опок размерами в свету 2500 х | | | |2000 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3277-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1809.|ГОСТ 20122-74 |Штыри центрирующие для | | | |модельных плит. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1327-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1810.|ГОСТ 20123-74 |Штыри направляющие для | | | |модельных плит. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1328-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1811.|ГОСТ 20124-74 |Штыри центрирующие крепежные | | | |для модельных плит. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1812.|ГОСТ 20125-74 |Штыри направляющие крепежные | | | |для модельных плит. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1813.|ГОСТ 20126-74 |Втулки центрирующие для | | | |модельных плит. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1814.|ГОСТ 20127-74 |Втулки направляющие для | | | |модельных плит. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1815.|ГОСТ 20128-74 |Штыри откидные для модельных | | | |плит. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1329-60 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1816.|ГОСТ 20129-74 |Планки прижима для модельных | | | |плит. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1817.|ГОСТ 20130-74 |Винты для модельных плит. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1818.|ГОСТ 20146-74 |Плиты модельные со сменными | | | |мелкими деревянными вкладышами | | | |для опок размерами в свету 400 | | | |х 300 мм, 450 х 350 мм, 500 х | | | |400 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1884-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1819.|ГОСТ 20147-74 |Плиты модельные со сменными | | | |мелкими деревянными вкладышами | | | |для опок размерами в свету 600 | | | |х 500 мм, 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1886-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1820.|ГОСТ 20148-74 |Плита модельная со сменным | | | |мелким деревянным вкладышем | | | |для опоки размерами в свету | | | |800 х 700 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1887-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1821.|ГОСТ 20149-74 |Плита модельная со сменным | | | |мелким деревянным вкладышем | | | |для опоки размерами в свету | | | |800 х 700 мм на формовочные | | | |литейные машины без поворота | | | |полуформы с допрессовкой. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1822.|ГОСТ 20150-74 |Плита модельная со сменным | | | |мелким деревянным вкладышем | | | |для опоки размерами в свету | | | |600 х 500 мм на формовочные | | | |литейные машины без поворота | | | |полуформы с допрессовкой. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1823.|ГОСТ 20155-74 |Плиты модельные со сменными | | | |глубокими деревянными | | | |вкладышами для опок размерами | | | |в свету 400 х 300 мм, 450 х | | | |350 мм, 500 х 400 мм на | | | |формовочные литейные машины | | | |без поворота полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1890-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1824.|ГОСТ 20156-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 1000 х | | | |600 мм на формовочные литейные | | | |машины без поворота полуформы | | | |с допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1825.|ГОСТ 20157-74 |Плиты модельные со сменными | | | |глубокими деревянными | | | |вкладышами для опоки размерами | | | |в свету 600 х 500 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1894-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1826.|ГОСТ 20158-74 |Плиты модельные со сменными | | | |глубокими деревянными | | | |вкладышами для опоки размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1895-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1827.|ГОСТ 20159-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы с | | | |допрессовкой. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1896-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1828.|ГОСТ 20160-74 |Плиты модельные со сменными | | | |глубокими деревянными | | | |вкладышами для опоки размерами | | | |в свету 800 х 700 мм на | | | |формовочные литейные машины с | | | |поворотом полуформы без | | | |допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1898-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1829.|ГОСТ 20161-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 1000 х | | | |800 мм на формовочные литейные | | | |машины с поворотом полуформы | | | |без допрессовки. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1899-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1830.|ГОСТ 20162-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 1200 х | | | |1000 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1831.|ГОСТ 20163-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 1600 х | | | |1200 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1900-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1832.|ГОСТ 20164-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 2000 х | | | |1600 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1901-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1833.|ГОСТ 20165-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 2600 х | | | |1600 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1834.|ГОСТ 20166-74 |Плиты модельные со сменными | | | |деревянными вкладышами для | | | |опоки размерами в свету 2500 х | | | |2000 мм на формовочные | | | |литейные машины с поворотом | | | |полуформы без допрессовки. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1902-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1835.|ГОСТ 20172-74 |Штыри контрольные для | | | |модельных плит. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1906-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1836.|ГОСТ 20173-74 |Пластины фиксирующие для | | | |деревянных вкладышей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1908-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1837.|ГОСТ 20174-74 |Пластины подъема для | | | |деревянных вкладышей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1909-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1838.|ГОСТ 20175-74 |Пластины опорные для | | | |деревянных вкладышей. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1839.|ГОСТ 20348-74 |Штыри для моделей литниковой | | | |системы Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1630-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1840.|ГОСТ 20349-74 |Пластины фиксирующие и | | | |крепежные для деревянных | | | |литейных моделей. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 1633-61, МН 1634-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1841.|ГОСТ 20350-74 |Пробки металлические и | | | |деревянные для литейных | | | |моделей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1638-61, МН 1639-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1842.|ГОСТ 20377-74 |Плиты подопочные из | | | |алюминиевых сплавов для опок | | | |размерами в свету: длиной от | | | |400 до 500 мм, шириной от 300 | | | |до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1536-61, МН 5694-65 | | | |в части п. 1, алюминиевый | | | |сплав | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1843.|ГОСТ 20378-74 |Плиты подопочные из | | | |алюминиевых сплавов для опок | | | |размерами в свету: длиной 600 | | | |мм, шириной 500 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1537-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1844.|ГОСТ 20379-74 |Плиты подопочные из | | | |алюминиевых сплавов для опок | | | |размерами в свету: длиной 800 | | | |мм, шириной 700 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1538-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1845.|ГОСТ 20380-74 |Плиты подопочные чугунные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |от 400 до 500 мм, шириной от | | | |300 до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 5694-65 в части | | | |п. 1, чугун | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1846.|ГОСТ 20381-74 |Плиты подопочные чугунные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |600 и 800 мм, шириной 500 и | | | |700 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1539-61, МН 1540-61 | | | |в части таблицы | | | |(обозначения 0296-0131) | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1847.|ГОСТ 20382-74 |Плиты подопочные чугунные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |от 1000 до 1200 мм, шириной от | | | |600 до 1000 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1540-61 в части | | | |таблицы (обозначения 0132-0136) | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1848.|ГОСТ 20383-74 |Плиты подопочные чугунные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |от 1600 до 2000 мм, шириной от | | | |1200 до 1600 мм. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1541-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1849.|ГОСТ 20384-74 |Плиты подопочные чугунные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |от 400 до 500 мм, шириной от | | | |300 до 400 мм. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 1543-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1850.|ГОСТ 20385-74 |Плиты подопочные сварные для | | | |опок размерами в свету: длиной | | | |600 и 800 мм, шириной 500 и | | | |700 мм. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 1544-61 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1851.|ГОСТ 21079-75 |Стенки, борта и ребра | | | |жесткости металлических | | | |литейных моделей. Размеры | | | |- Взамен МН 3522-62 - МН 3524-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1852.|ГОСТ 21080-75 |Приливы металлических литейных | | | |моделей под крепежные детали. | | | |Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1853.|ГОСТ 21081-75 |Модели литейные алюминиевые. | | | |Фиксирование отъемных частей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3527-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1854.|ГОСТ 21082-75 |Модели литейные металлические. | | | |Крепление сборных моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3525-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1855.|ГОСТ 21083-75 |Модели литейные металлические. | | | |Крепление частей моделей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3528-62 - МН 3531-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1856.|ГОСТ 21084-75 |Модели литейные металлические. | | | |Фиксирование прибылей. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3539-62, МН 3540-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1857.|ГОСТ 21085-75 |Выпора газоотводные для | | | |металлических литейных | | | |моделей. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 3545-62, МН 3548-62, | | | |МН 3549-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1858.|ГОСТ 21086-75 |Календари почасовые и сменные | | | |наборные для металлических | | | |литейных моделей. Конструкция | | | |и размеры | | | |- Взамен МН 3546-62, МН 3547-62 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1859.|ГОСТ 21088-75 |Выталкиватели с резьбовым | | | |хвостовиком для кокилей с | | | |жидкостным охлаждением. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1860.|ГОСТ 21089-75 |Выталкиватели быстросменные | | | |для кокилей с жидкостным | | | |охлаждением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1861.|ГОСТ 21090-75 |Переходники для кокилей с | | | |жидкостным охлаждением. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1862.|ГОСТ 21091-75 |Колонки направляющие для | | | |кокилей с жидкостным | | | |охлаждением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1863.|ГОСТ 21092-75 |Втулки направляющих колонок | | | |для кокилей с жидкостным | | | |охлаждением. Конструкция и | | | |размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1864.|ГОСТ 21093-75 |Кокили с жидкостным | | | |охлаждением. Толщина стенок. | | | |Размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1865.|ГОСТ 21294-75 |Выталкиватели для нагреваемых | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1866.|ГОСТ 21295-75 |Выталкиватели регулируемые для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1867.|ГОСТ 21296-75 |Втулки центрирующие с | | | |резьбовым отверстием для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1868.|ГОСТ 21297-75 |Втулки направляющие с | | | |резьбовым отверстием для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1869.|ГОСТ 21298-75 |Штыри с резьбовым отверстием | | | |для нагреваемых стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1870.|ГОСТ 21299-75 |Штыри с резьбовым хвостовиком | | | |для нагреваемых стержневых | | | |ящиков. Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1871.|ГОСТ 21300-75 |Соединения центрирующие с | | | |зажимом для нагреваемых | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1872.|ГОСТ 21301-75 |Соединения направляющие с | | | |зажимом для нагреваемых | | | |стержневых ящиков. Конструкция | | | |и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1873.|ГОСТ 21302-75 |Соединения центрирующие с | | | |винтовым креплением для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1874.|ГОСТ 21303-75 |Соединения направляющие с | | | |винтовым креплением для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1875.|ГОСТ 21304-75 |Колонки возврата для | | | |нагреваемых стержневых ящиков. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1876.|ГОСТ 22473-77 |Приспособления для | | | |фиксирования и крепления | | | |литейных моделей на | | | |координатных модельных плитах. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1877.|ГОСТ 22474-77 |Штыри для фиксирования и | | | |крепления литейных моделей на | | | |координатных модельных плитах. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1878.|ГОСТ 22475-77 |Крепления болтовые для | | | |координатных модельных плит. | | | |Конструкция и размеры | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1879.|ГОСТ 22957-78 |Профили стенок литейных | | | |цельнолитых стальных и | | | |чугунных опок. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 139-59, МН 141-59, | | | |МН 142-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1880.|ГОСТ 22958-78 |Приливы для ручек, скоб и цапф | | | |литейных цельнолитых стальных | | | |и чугунных опок. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 145-59 в части | | | |залитых и вставных ручек и | | | |скоб, МН 150-59, МН 148-59 в | | | |части залитых цапф | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1881.|ГОСТ 22959-78 |Ручки и цапфы цельнолитые для | | | |литейных стальных и чугунных | | | |опок. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 145-59 в части | | | |цельнолитых ручек, МН 147-59, | | | |МН 148-59 в части цельнолитых | | | |цапф | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1882.|ГОСТ 22960-78 |Ребра-крестовины литейных | | | |цельнолитых стальных и | | | |чугунных опок. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 153-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1883.|ГОСТ 22961-78 |Ушки крепежные литейных | | | |цельнолитых стальных и | | | |чугунных опок. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 164-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1884.|ГОСТ 22962-78 |Ушки литейных цельнолитых | | | |стальных и чугунных опок под | | | |центрирующие и направляющие | | | |втулки. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 155-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1885.|ГОСТ 22963-78 |Платики литейных цельнолитых | | | |стальных и чугунных опок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 144-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1886.|ГОСТ 22964-78 |Втулки-штыри центрирующие и | | | |направляющие для литейных | | | |опок. Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 158-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1887.|ГОСТ 22965-78 |Штыри для литейных опок. | | | |Конструкция и размеры | | | |- Взамен МН 154-59, МН 159-59 | |-----+-----------------------+----------------------------------| |1888.|ГОСТ 22966-78 |Скобы литые крепежные для | | | |литейных опок. Конструкция и | | | |размеры | | | |- Взамен МН 160-59, МН 161-59 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
стандартизації та метрології А.А.Нелепов

Додаток 2
до наказу
Держспоживстандарту
27.12.2007 N 394

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
N ___ від ____________

ГОСТ ХХХХ:ХХХХ
(позначення міждержавного стандарту)

__________________________________________________________________
(назва міждержавного стандарту)
прийнято як національний стандарт методом підтвердження за
позначенням
ДСТУ ГОСТ ХХХХ:2008
(позначення національного стандарту)
_____________________________________________(ГОСТ ХХХХ:ХХХХ, IDT)
(назва національного стандарту)
__________________________________________________________________
(N та дата наказу Держспоживстандарту, яким прийнято
міждержавний стандарт як національний)
Вимоги національного стандарту вважати добровільними.
У національний стандарт внесено поправку, а саме: на сторінці 1
вилучені слова "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
(примітки)
Директор Департаменту
стандартизації та метрології А.А.Нелеповвгору