Документ v0391227-10, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2010

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.04.2010 N 391

Про затвердження Звіту про діяльність
Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2009 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2009 році (додається).
Голова Комісії С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
15.04.2010 N 391

ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2009 році

1. Коротка інформація про Комісію та основні напрямки її
діяльності
2. Оптовий ринок електричної енергії України
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електроенергії
2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії
2.3. Алгоритм розподілу коштів. Упровадження заходів щодо
підвищення рівня розрахунків за електроенергію на ОРЕ 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
у 2008-2009 роках
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" за 2009 рік
2.5. Динаміка збору у вигляді цільової надбавки на теплову та
електричну енергію за 2004-2009 роки та напрями використання
відповідних коштів
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії у 2007-2009 роках
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції
2.8. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту
2.9. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення 2.9.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії
України 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
на 2010-2011 роки
3. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками
3.2. Формування оптової ринкової ціни
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2009 році 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2004-2009 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2008-2009 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2009 рік та завдання на 2010 рік
3.4. Регулювання тарифів на виробництво теплової енергії
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2010 рік
4. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІНОВА І ТАРИФНА
ПОЛІТИКА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі
4.4. Основні завдання на 2010 рік
5. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА В
НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі
6. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ДЛЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШЕ)
6.1. Нормативно-правова база регулювання відносин на
роздрібному ринку електричної енергії
6.2. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ.
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ТА СТАН ЇХ ВИРІШЕННЯ
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії
8. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу
8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
9. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА СТАН
РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА
НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
10. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗАСОБАМИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМІСІЇ
11. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ
12. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЕ НА 2010
РІК І ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДОДАТКИ: Додаток 1.1. Структура Національної комісії регулювання
електроенергетики України ( va391227-10 ) Додаток 2.1.1. Функціональна схема ринку електричної енергії
України ( vb391227-10 ) Додаток 2.2.1. Фактична оплата виробникам, що продають
електричну енергію в ОРЕ у 2008-2009 роках ( vc391227-10 ) Додаток 2.2.2. Обсяги електроенергії, закупленої
енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2008-2009 роках
( vc391227-10 ) Додаток 2.2.3. Надходження коштів за куповану на ОРЕ
електричну енергію у 2008-2009 роках ( vc391227-10 ) Додаток 2.2.4. Відсоток поточної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
у 2007-2009 роках ( vc391227-10 ) Додаток 2.3.1. Рівень збору коштів споживачів за електричну
енергію в галузях економіки за 2008-2009 роки ( vd391227-10 ) Додаток 2.3.2. Розрахунки за електричну енергію споживачів та
енергопостачальних компаній у 2009 році з урахуванням погашення
заборгованості попередніх періодів за даними енергопостачальних
компаній ( vd391227-10 ) Додаток 2.3.3. Розрахунки споживачів електричної енергії та
структура заборгованості в галузях економіки за 2005-2009 роки
( vd391227-10 ) Додаток 2.3.4. Структура заборгованості за спожиту
електроенергію по категоріях споживачів станом на 01.01.2010
( vd391227-10 ) Додаток 2.5.1. Динаміка збору коштів у вигляді цільової
надбавки на теплову та електричну енергію за 2004-2009 роки
( ve391227-10 ) Додаток 2.8.1. Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з
метою експорту за межі України у 2008-2009 роках ( vf391227-10 ) Додаток 2.9.1. Перспективна модель Оптового ринку
електроенергії України ( vg391227-10 ) Додаток 3.1.1. Динаміка середнього тарифу закупівлі
електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2008-2009 роки
( vh391227-10 ) Додаток 3.1.2. Структура тарифу продажу електроенергії в ОРЕ
генеруючими компаніями ТЕС в 2008-2009 роках ( vh391227-10 ) Додаток 3.1.3. Динаміка середньорічних тарифів АЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2009 роки ( vh391227-10 ) Додаток 3.1.4. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2009 роки ( vh391227-10 ) Додаток 3.1.5. Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2009 роки ( vh391227-10 ) Додаток 3.1.6. Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск
електричної енергії у 2009 році ( vh391227-10 ) Додаток 3.1.7. Динаміка тарифів на відпуск електричної
енергії за видами генерації за 2001-2009 роки ( vh391227-10 ) Додаток 3.2.1. Динаміка прогнозованої та фактичної оптової
ринкової ціни на енергоринку у 2004-2009 роках ( vi391227-10 ) Додаток 3.2.2. Структура фактичної оптової ринкової ціни за
2008-2009 роки ( vi391227-10 ) Додаток 3.3.1. Динаміка середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у
2008-2009 роках ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.2. Структура середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів України
у 2008-2009 роках ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.3. Динаміка середніх тарифів на передачу та
постачання електроенергії у 2008-2009 роках ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.4. Динаміка рентабельності енергопостачальних
компаній за основними видами діяльності у 2005-2009 роках
( vk391227-10 ) Додаток 3.3.5. Суми компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів у 2009 році ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.6. Структура компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів за 2005-2009 роки ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.7. Динаміка сум компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів за 2001-2009 роки
( vk391227-10 ) Додаток 3.3.8. Тарифи на електроенергію для населення і
населених пунктів у 2009 році ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.9. Виконання інвестиційних програм
енергопостачальними компаніями у 2009 році ( vk391227-10 ) Додаток 3.3.10. Динаміка зміни витрат електричної енергії при
її передачі в цілому по Україні та в розрізі енергопостачальних
копаній за 2008-2009 роки ( vk391227-10 ) Додаток 4.2.1. Роздрібні ціни на газ природний, що
використовується для потреб населення протягом 2008-2009 років
( vo391227-10 ) Додаток 4.2.2. Динаміка цін на природний газ для потреб
населення ( vo391227-10 ) Додаток 4.3.1. Динаміка рівнів тарифів на транспортування та
постачання природного газу протягом 2002-2009 років
( vm391227-10 ) Додаток 4.3.2. Тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України
( vm391227-10 ) Додаток 4.3.3. Тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами для Українського державного
підприємства "Укрхімтрансаміак" ( vm391227-10 ) Додаток 6.1.1. Система договірних відносин передбачена
Правилами користування електричною енергією ( vn391227-10 ) Додаток 6.2.1. Динаміка кількості звернень громадян до НКРЕ
за період з 2005 по 2009 рік ( vp391227-10 ) Додаток 6.2.2. Статистичні дані щодо потужності, приєднаної
до електричних мереж, за IV квартал 2006 - IV квартал 2009 років
( vp391227-10 ) Додаток 6.2.3. Кількість виданих технічних умов на приєднання
та обсяг надходження коштів за видані технічні умови
за II півріччя 2009 року ( vp391227-10 ) Додаток 6.2.4. Інформація щодо собівартості виданих технічних
умов ( vp391227-10 ) Додаток 6.2.5. Відомості щодо кількості укладених договорів
про спільне використання технологічних електричних мереж станом на
01.12.2009 ( vp391227-10 )
1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) є органом державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій. НКРЕ утворена Указом Президента України від
8 грудня 1994 року N 738 ( 738/94 ) з метою забезпечення
ефективного функціонування енергетичної галузі країни. У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ),
"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) та іншими нормативно-правовими актами. Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань,
визначених Положенням про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98) ( 335/98 ),
зокрема: участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії,
постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти,
зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на
основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних
монополій та споживачів їх товарів і послуг; захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу,
нафти та нафтопродуктів; розроблення і затвердження правил користування електричною
енергією та газом; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
( z0174-96 ) (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання
електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного
газу ( z0025-10 ) (Ліцензійними умовами), постачання природного
газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами; інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000
( 1167/2000 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" НКРЕ визначена центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і
підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені
завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці
міжнародних договорів України та здійснення в межах своїх
повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і
суміжних ринків. До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії, які
мають рівні права при вирішенні питань, що належать до компетенції
НКРЕ. Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який
складається з центрального апарату та територіальних
представництв, що діють у Автономній Республіці Крим та в усіх
областях України. Станом на 01.01.2010 робочий апарат нараховує
412 працівників. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1 ( va391227-10 ).
2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електроенергії Правові та організаційні засади, які покладені в основу
діючої моделі Оптового ринку електричної енергії, визначені
Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ),
нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Національної комісії регулювання електроенергетики
України. Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) діє
на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної
енергії України ( n0001227-96 ) (ДЧОРЕ). Ураховуючи, що значна
частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає
домінуюче становище на ньому, державне регулювання Оптового ринку
електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу
самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як
представницького органу членів Оптового ринку. Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії
наведена в додатку 2.1.1 ( vb391227-10 ).
2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії
Розрахунки Оптового ринку з кредиторами
У 2009 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали
51 український виробник електроенергії, у тому числі
ДП "НАЕК "Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій,
2 підприємства гідроелектростанцій, 28 підприємств
теплоелектроцентралей, 2 когенераційні установки та
13 підприємств, що виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел. Обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ у 2009 році в
порівнянні з 2008 роком зменшився на 9,23% (з 172477,7 млн кВт·год
до 156564,6 млн кВт·год), що пов'язано зі значним скороченням у
2009 році споживання електроенергії основними категоріями
промислових та непромислових споживачів. Зокрема, обсяг
електричної енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом", зменшився
на 7,83% (з 84631,7 млн кВт·год до 78009,2 млн кВт·год),
компаніями теплових електростанцій (ТЕС) - на 13,06%
(з 65985,1 млн кВт·год до 57370,2 млн кВт·год),
теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - на 10,50% (з 11007,6 млн кВт·год до
9851,3 млн кВт·год). У той же час збільшився обсяг електричної
енергії, проданої компаніями гідроелектростанцій (ГЕС), на 4,29%
(з 10752,9 млн кВт·год до 11214,5 млн кВт·год) та когенераційними
установками (КУ) - на 52,00% (з 3,9 млн кВт·год до
6,0 млн кВт·год). Крім того, обсяг електричної енергії, проданої
підприємствами, що виробляють її з використанням альтернативних
джерел, становить у 2009 році 71,1 млн кВт·год. Обсяг товарного відпуску електроенергії українськими
виробниками в ОРЕ у 2009 році (з урахуванням ПДВ) становив
47123,21 млн грн при загальній сумі оплати - 47036,16 млн грн
або 99,82% від вартості товарного відпуску електричної енергії.
Рівень же загальної оплати товарної продукції, відпущеної в ОРЕ у
2009 році (без урахування погашення заборгованості минулих
періодів), становить 98,27%, що на 2,59% нижче ніж у 2008 році. Загальний обсяг коштів, перерахованих ДП "Енергоринок"
кредиторам по Україні у 2009 році, зменшився порівняно з
2008 роком на 571,9 млн грн (на 1,09%) і становив 52078,7 млн грн
при сумарній вартості товарного відпуску електричної енергії та
виконаних робіт 52094,7 млн грн. Рівень оплати кредиторам ОРЕ у
звітному періоді становив 99,97%. У 2009 році було проведено взаєморозрахунків із погашення
заборгованості за постановою Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 N 193 ( 193-2009-п ) "Про реалізацію статті 53 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" на суму
212,9 млн грн та за рахунок погашення заборгованості за договорами
по реструктуризації заборгованості в сумі 31,3 млн грн відповідно
до механізмів, передбачених Законом України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу". Також, проведено взаєморозрахунки з погашення
заборгованості за постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 N 192 ( 192-2006-п ) "Про затвердження Порядку
проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників
розрахунків" на суму 11,7 млн грн. Ураховуючи проведення вищезазначених взаєморозрахунків,
заборгованість ОРЕ перед кредиторами у 2009 році майже
не змінилась та становить на кінець звітного періоду
16403,59 млн грн, порівняно з 16356,28 млн грн у 2008 році. Слід зазначити, що протягом 2008 та 2009 років
(за виключенням січня, квітня, травня та грудня 2009 року) з
урахуванням доплат, які згідно з умовами договірних відносин між
ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії здійснюються до
15 числа місяця, наступного після розрахункового, забезпечувалася
стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію, відпущену в
попередньому розрахунковому періоді, та здійснювалась оплата
робіт, які виконує ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу електричної
енергії магістральними мережами, диспетчеризацію та інше), що є
одним із вагомих досягнень стабільної роботи ринку та Об'єднаної
енергетичної системи України (ОЕС) у цілому. Рівень розрахунків з
енергогенеруючими компаніями за електричну енергію, закуплену в
них у 2009 році, та з ДП "НЕК "Укренерго" становив 98,8%
(додаток 2.2.1) ( vc391227-10 ).
Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок"
У 2009 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма
компаніями (як для споживачів України, так і для експорту)
становила 152543,3 млн кВт·год, що на 16565,2 млн кВт·год або
на 9,8% менше ніж у 2008 році. У тому числі, порівняно з
2008 роком, зменшився обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ
енергопостачальними компаніями, які здійснюють
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, - на
7148,0 млн кВт·год (на 5,06%) і становив 134098,3 млн кВт·год та
зменшився обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ ліцензіатами з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом - на
5634,1 млн кВт·год (на 28,62%) і становив 14050,1 млн кВт·год
(додаток 2.2.2) ( vc391227-10 ). Вартість електроенергії, купованої постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом у 2009 році, зросла в
порівнянні з 2008 роком на 3002,5 млн грн (на 7,18%) і становила
44827,6 млн грн (з урахуванням ПДВ). У 2009 році всього надійшло 52791,2 млн грн у рахунок оплати
за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на 250,6 млн грн
(на 0,48%) більше ніж у 2008 році. Загальний рівень розрахунків дебіторів по Україні за куповану
електроенергію становив у 2009 році 99,8% від вартості товарної
продукції, у 2008 році - 101,1% (додаток 2.2.3) ( vc391227-10 ).
Загальна оплата (без урахування погашення заборгованості минулих
періодів за законодавчими та урядовими рішеннями) у 2009 році
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила
98,1% від вартості товарної продукції, у 2008 році - 99,2%.
Поточна оплата з урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа
місяця, наступного після розрахункового, у 2009 році
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила
97,6% від вартості товарної продукції, у 2008 році - 98,7%. Поточна оплата електричної енергії (з урахуванням авансів на
початок звітного періоду) ліцензіатами з постачання електроенергії
за нерегульованим тарифом у 2009 році проведена в сумі
6164,2 млн грн, що становило, як і у 2008 році, 100% вартості
купованої електричної енергії. Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у
2009 році, за даними ДП "Енергоринок", становив 44646,0 млн грн
(99,6% від товарної продукції), у 2008 році - 42685,0 млн грн
(102,1%). Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану
обласними енергопостачальними компаніями у 2009 році, за даними
ДП "Енергоринок", становив 41468,1 млн грн (100,4% від товарної
продукції), у 2008 році - 38580,8 млн грн (100,9%). Такі
розрахунки обумовлені проведенням у 2009 році розрахунків по
боргах минулих періодів за урядовими рішеннями, які здійснювались
у рамках Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" та постанови Кабінету
Міністрів України від 05.03.2009 N 192 ( 192-2009-п ) "Про
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної
промисловості". А саме: за постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 193
( 193-2009-п ) "Питання реалізації статті 53 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік", якою затверджено Порядок
перерахування у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, - на суму
212,9 млн грн; за постановою НКРЕ від 26.11.2007 N 1641 ( v1641227-07 ) "Про
алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для погашення заборгованості", якою
передбачено механізм погашення заборгованості відповідно до
договорів реструктуризації заборгованості за куповану електричну
енергію, що виникла до 1 січня 2005 року, укладених
ДП "Енергоринок" з енергопостачальниками на виконання Закону
України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу", - на суму 31,9 млн грн; за постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 192
( 192-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної
та торфодобувної промисловості", - на суму 160,0 млн грн. У 2009 році 16 (із 36) постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом здійснили поточну оплату з урахуванням
авансів станом на 01.01.2010 за куповану на ОРЕ електроенергію в
повному обсязі (додаток 2.2.4) ( vc391227-10 ). З урахуванням
доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після
розрахункового, повну поточну оплату за електроенергію, куповану
на ОРЕ у 2009 році, забезпечили 24 постачальника електричної
енергії за регульованим тарифом. Станом на 01.01.2010 до 22 постачальників електричної енергії
за регульованим тарифом, які не мають заборгованості за електричну
енергію (з урахуванням договору реструктуризації боргу) перед ОРЕ
та підписали з ДП "Енергоринок" графік здійснення платежів за
куповану електроенергію на ОРЕ, застосовується особливий порядок
розрахунків (кошти за електричну енергію, які надходять від
споживачів, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок
енергопостачальних компаній). Спостерігається покращення рівня загальної оплати за
електричну енергію у 2009 році порівняно з 2008 роком
(без урахування погашення заборгованості минулих періодів за
законодавчими та урядовими рішеннями) наступними компаніями: ВАТ "Донецькобленерго" - 99,5% (у 2008 році - 96,6%); ВАТ "Крименерго" - 101,0% (у 2008 році - 99,7%); ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"- 102,9% (у 2008 році - 98,9%). За рахунок застосування НКРЕ стимулюючого механізму, а саме
понижуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
у випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в
мережах, у 2009 році виробникам електричної енергії додатково
надійшло близько 250,0 млн грн. У 2009 році загальні витрати
електроенергії в мережах постачальників за регульованим тарифом
становили 16500,25 млн кВт·год, що на 1293,57 млн кВт·год менше
ніж за аналогічний період 2008 року. Незважаючи на заходи, ужиті НКРЕ з метою стимулювання
постачальників електроенергії за регульованим тарифом до
покращення розрахунків за електроенергію, куповану на ОРЕ, їх
загальна заборгованість перед ОРЕ за 2009 рік (з урахуванням
погашення заборгованості минулих періодів) збільшилась на
343,4 млн грн (2,21%). Зокрема значне збільшення заборгованості
у 2009 році спостерігається у ДП "Регіональні електричні мережі"
(збільшення на 372,1 млн грн), ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(збільшення на 96,1 млн грн), ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (збільшення на 61,7 млн грн).
2.3. Алгоритм розподілу коштів. Упровадження заходів щодо
підвищення рівня розрахунків за електроенергію на ОРЕ Згідно з положеннями Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) розподіл коштів між учасниками ринку електричної
енергії в ОРЕ забезпечувався відповідно до алгоритму розподілу
коштів, затвердженого НКРЕ. Алгоритм розподілу коштів складається з двох частин. Перша
складова алгоритму визначає порядок розподілу коштів з поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом. Розрахунковий норматив відрахувань цієї складової алгоритму
визначається НКРЕ один раз на місяць і базується на визначенні
частки коштів, що належить енергопостачальнику. При цьому
враховуються: а) обсяги споживання електричної енергії; б) обсяги електричної енергії, що відпускаються власними ГЕС
і ТЕЦ енергопостачальника або закуповуються в установленому
порядку в іншого виробника; в) тарифи на передачу та постачання електроенергії місцевими
(локальними) електромережами, затверджені НКРЕ; г) тарифи на виробництво електроенергії для ГЕС і ТЕЦ
енергопостачальника, затверджені НКРЕ, або ціни на електричну
енергію іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує
електричну енергію в установленому порядку; д) роздрібні тарифи на електроенергію, розраховані
енергопостачальними компаніями відповідно до Ліцензійних умов
( z0174-96 ) для споживачів за класами та групами (крім
населення); е) тарифи на електричну енергію для населення, затверджені
НКРЕ. У 2009 році НКРЕ здійснювала визначення коригуючих
коефіцієнтів до нормативу відрахування коштів, який застосовується
до постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у
випадку неповних розрахунків ними з ОРЕ за куповану електроенергію
та/або за перевищення допустимого рівня понаднормативних витрат
електричної енергії в їх мережах, відповідно до постанови НКРЕ від
26.10.2006 N 1419 ( v1419227-06 ) "Про затвердження Порядку
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії" (далі - Порядок). Порядок ( v1419227-06 ) передбачає: жорсткі вимоги до постачальників електроенергії за
регульованим тарифом, які мають понаднормативні витрати
електроенергії; урахування 20% суми коштів, на яку було проведено розрахунки
з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України при визначенні
коригуючого коефіцієнта за здійснення розрахунків не в повному
обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію. Друга складова алгоритму стосується порядку розподілу коштів
з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії. Такий алгоритм розподілу коштів
з поточного рахунка зі спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278 ( v1278227-05 ) "Про алгоритм розподілу
коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії", діяв протягом усього
2009 року. Із загального обсягу коштів, що надходили на поточний
рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, перераховувалися кошти учасникам ОРЕ на їх
рахунки з податку на додану вартість (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р ( 105-2002-р ) "Про
заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку
на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії")
та кошти, необхідні для реалізації окремих рішень Кабінету
Міністрів України та постанов НКРЕ на їх виконання щодо погашення
заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2005 року. З решти коштів першочергово здійснювались перерахування: на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства в
м. Києві за кодом класифікації доходів бюджету 24120000 "Збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію" ( v0604201-01 ), фіксованою сумою, визначеною на
кожний банківський день розрахункового місяця; на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат
у межах кошторису ДП "Енергоринок". Залишок коштів розподілявся між: виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими
заявками, та ДП "НЕК "Укренерго" пропорційно до прогнозованого
обсягу товарної продукції, що окремо визначався в наступні
банківські дні розрахункового місяця; іншими виробниками відповідно до їх фактичної товарної
продукції попереднього розрахункового дня. За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця,
наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів
кожній енергогенеруючій компанії (за винятком вітроелектростанцій)
та ДП "НЕК "Укренерго" в рахунок оплати електричної енергії та
наданих послуг, закуплених ОРЕ в розрахунковому періоді, в обсязі,
який забезпечував рівний відсоток оплати товарної продукції в
розрахунковому місяці кожній генеруючій компанії та
ДП "НЕК "Укренерго". На виконання статті 72 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14.01.2009 N 32 ( 32-2009-п ) "Про порядок
використання у 2009 році коштів державного бюджету, передбачених
за деякими програмами", від 14.05.2008 N 449 ( 449-2008-п )
"Питання перерахування енергогенеруючими компаніями коштів до
спеціального фонду державного бюджету та використання у 2008 році
коштів за деякими бюджетними програмами", на виконання пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 597
( 597-2006-п ) "Про затвердження Порядку перерахування
енергогенеруючими компаніями коштів до спеціального фонду
державного бюджету за отримане в 1997-2000 роках органічне паливо
та їх використання", ураховуючи суми розподілу коштів між
енергогенеруючими компаніями, наданих листом НАК "Енергетична
компанія України" від 20.01.2009 N 233-15/1, у 2009 році
генеруючими компаніями ТЕС (ДЕК "Центренерго", ВАТ "Західенерго"
та ВАТ "Донбасенерго") на виконання постанов НКРЕ від 20.03.2009
N 329 ( v0329227-09 ) "Про алгоритм перерахування коштів з
поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії України та призупинення дії
пункту 1 постанови НКРЕ від 03.09.2008 N 1052" та від 21.12.2009
N 1475 ( v1475227-09 ) "Про перерахування коштів" було загалом
перераховано на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства, понад 50 млн грн (без урахування ПДВ) для погашення
заборгованості за отримане в 1997-2000 роках органічне паливо, що,
у свою чергу, дало можливість у повному обсязі виконати вимоги
статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ). Пунктом 5 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) (далі - Закон України) визначено,
що у 2009 році джерелами формування спеціального фонду Державного
бюджету України на 2009 рік у частині доходів є збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, у тому числі 160000 тис.грн нарахованих і несплачених
зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" перед державним
бюджетом із цього збору за минулі роки. Пунктом 6 статті 34 Закону України ( 835-17 ) установлено, що
у 2009 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного
бюджету України, спрямовуються відповідно на реструктуризацію
вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту у минулих роках електричну енергію
державними вугледобувними підприємствами, на яких здійснюються
заходи з підготовки до ліквідації, у сумі 160000 тис.грн. Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної
промисловості, у розмірі 160000 тис.грн нарахованих і не сплачених
зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" перед державним
бюджетом з цього збору за минулі роки для погашення заборгованості
за спожиту у минулих роках електричну енергію державними
вугледобувними підприємствами, на яких здійснюються заходи з
підготовки до ліквідації, затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 18.08.2005 N 749 ( 749-2005-п ) (зі змінами,
унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009
N 192) ( 192-2009-п ). Національна комісія регулювання електроенергетики України
постановою від 18.03.2009 N 306 ( v0306227-09 ) "Про алгоритм
перерахування коштів" затвердила алгоритм розподілу коштів, що
надходитимуть на виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів
України. Розрахунки у повному обсязі були проведені у
травні-червні 2009 року. З метою покращення розрахунків за куповану електроенергію
на ОРЕ, між АЕК "Київенерго" та ДП "Енергоринок" відповідно до
постанови НКРЕ від 31.08.2006 N 1155 ( v1155227-06 )
"Про перерахування коштів" було проведено розрахунки на суму
201,45 млн грн. Крім того, Комісія, з метою покращення розрахунків за
куповану електроенергію на Оптовому ринку електричної енергії
України своїми постановами встановила алгоритм розподілу коштів,
аналогічний алгоритму розподілу коштів, затвердженому постановою
НКРЕ від 31.08.2006 N 1155 ( v1155227-06 ) "Про перерахування
коштів", ще для ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)
(постанова НКРЕ від 27.02.2009 N 253 ( v0253227-09 ) "Про алгоритм
перерахування коштів") та ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)
(постанова НКРЕ від 24.11.2009 N 1320 ( v1320227-09 ) "Про
алгоритм перерахування коштів"). У 2009 році згідно з постановою
НКРЕ від 27.02.2009 N 253 "Про алгоритм перерахування коштів" було
проведено 376,427 млн грн, згідно з постановою НКРЕ від 24.11.2009
N 1320 "Про алгоритм перерахування коштів" - 15,2 млн грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) "Про затвердження Порядку
перерахування у 2005 році деяких субвенцій на надання пільг,
субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду
Державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування
природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні"
(зі змінами та доповненнями, унесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2009 N 19) ( 19-2009-п )
(далі - Порядок), Комісія внесла зміни до постанови НКРЕ від
12.01.2007 N 11 ( v0011227-07 ) "Про алгоритм перерахування
коштів" (постанова НКРЕ від 23.01.2009 N 49) ( v0049227-09 ), що
дало можливість здійснювати розрахунки відповідно до зазначеної
постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 N 20 без
застосування залікових схем, загальна сума коштів, на яку було
проведено розрахунки у 2009 році, складає 1567,3 млн грн. Разом з тим, слід зазначити, що починаючи з грудня 2009 року
фінансування спожитої в поточному місяці електричної енергії за
механізмом, визначеним абзацом другим пункту 12 Порядку
( 20-2005-п ), здійснюється лише в наступному розрахунковому
місяці по факту наявності узгоджених актів звіряння. Це призводить
до затримки проведення розрахунків за пільгами і субсидіями
населенню в усіх регіонах України і, як наслідок, не дозволяє
енергопостачальним компаніям виконати в поточному місяці фінансові
зобов'язання перед оптовим постачальником електричної енергії, що,
у свою чергу, призводить до неможливості виконання
ДП "Енергоринок" своїх зобов'язань перед виробниками електричної
енергії. Так, станом на 31.12.2009 із загального обсягу
зареєстрованих у ДП "Енергоринок" протоколів-погоджень на
суму 265555534 грн Держказначейством було виділено коштів на
суму 81538969 грн, таким чином недофінансування з Державного
бюджету ( 835-17 ) спожитої в поточному місяці електричної енергії
пільговими категоріями споживачів становило 184016564 грн, або
майже 70% загальної суми зареєстрованих протоколів-погоджень. Також слід зазначити, що протягом 2009 року накопичувалась
заборгованість за спожиту електроенергію вуглевидобувних
підприємств, у тому числі тих, що фінансуються з Державного
бюджету ( 835-17 ). Зокрема, станом на 01.01.2010
заборгованість шахт 3 групи, ДП "Укршахтгідрозахист" і
ДП "Укрвуглеторфреструктуризація" перед енергопостачальниками
(ДП "Регіональні електричні мережі", ЗАТ "Донецькобленерго",
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання",
ТОВ "Сервіс-Інвест") склала 709 млн грн, що перш за все пов'язано
з недоотриманням коштів, які передбачені в державному бюджеті для
вугледобувних підприємств, на яких здійснюються заходи з
підготовки до ліквідації, на фінансування поточних розрахунків за
спожиту електричну енергію цими підприємствами. З метою вирішення питання щодо погашення заборгованості за
спожиту електричну енергію державними вугледобувними
підприємствами у 2009 році було прийнято ряд нормативно-правових
актів, а саме постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009
N 882 ( 882-2009-п ) та від 23.12.2009 N 1379 ( 1379-2009-п ),
якими було визначено механізм проведення розрахунків за електричну
енергію, спожиту вугледобувними підприємствами, за рахунок
невикористаного у 2008 році залишку коштів спеціального фонду
державного бюджету (головний розпорядник бюджетних
коштів - Мінпаливенерго), джерелом формування якого були кошти, що
надійшли від сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі 260 млн грн.
Незважаючи навіть на те, що постанова від 23.12.2009 N 1379 була
прийнята на виконання і у відповідності до Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на
2009 рік", кошти для проведення розрахунків за механізмами,
передбаченими вищезазначеними нормативними документами, виділені
не були. 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
у 2008-2009 роках Споживачам України за 2009 рік енергопостачальними компаніями
була відпущена електрична енергія в обсязі 133095,387 млн кВт·год,
у тому числі 119211,833 млн кВт·год або 89,57% від загального
обсягу та вартістю 56494,313 млн грн компаніями, які працюють за
регульованим тарифом, та 13883,554 млн кВт·год або 10,43% від
загального обсягу компаніями, які працюють за нерегульованим
тарифом. Порівняно з 2008 роком обсяг електричної енергії, відпущеної
компаніями, які працюють за нерегульованим тарифом, зменшився на
5562,805 млн кВт·год. У 2009 році оплату споживачами закупленої
електроенергії в цих компаній здійснено в повному обсязі. Показники обсягу та вартості електричної енергії, що була
відпущена споживачам компаніями, які працюють за регульованим
тарифом, у 2009 році змінилися наступним чином: порівняно з 2008 роком - менше за обсягом на
6448,7 млн кВт·год та більше за вартістю на 3928,871 млн грн; порівняно з 2007 роком - менше за обсягом на
7846,05 млн кВт·год та більше за вартістю на 15431,353 млн грн. Оплата споживачами електроенергії дорівнює 55241,258 млн грн
з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів, що
становить 97,78% від вартості проданої споживачам електричної
енергії, у 2008 році оплата електроенергії споживачами становила
100,58%. У додатку 2.3.1 ( vd391227-10 ) наведено рівень збору
коштів споживачів за електричну енергію у відповідних галузях
економіки за електричну енергію у 2008-2009 роках. У додатку 2.3.2
наведені розрахунки споживачів та енергопостачальних компаній за
2009 рік відповідно до форм звітності 5-НКРЕ ( ze179-06 ) та
7-НКРЕ ( zi179-06 ). У додатку 2.3.3 наведені розрахунки та
структура заборгованості за категоріями споживачів електричної
енергії за 2005-2009 роки. Повністю розрахувались у 2009 році за спожиту в цей період
електроенергію споживачі з 6 енергопостачальними компаніями,
зокрема з: ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" (100,03%),
ВАТ "Тернопільобленерго" (100,03%), АК "Харківобленерго"
(100,50%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (100,18%),
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (101,19%), ЗАТ "Східно-Кримська
енергетична компанія" (100,29%). Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з
постачальниками електричної енергії споживачі 30 енергокомпаній, у
тому числі: ВАТ "АК Вінницяобленерго" (98,90%),
ВАТ "Волиньобленерго" (98,33%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"
(98,90%), ВАТ "Донецькобленерго" (94,36%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (98,28%), ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(97,75%), АЕК "Київенерго" (98,66%), ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
(99,01%), ВАТ "Кіровоградобленерго" (99,24%), ВАТ "Крименерго"
(99,47%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (96,06%),
ВАТ "Львівобленерго" (99,51%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
(99,71%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (99,16%),
ВАТ "Полтаваобленерго" (99,24%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(99,61%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" (99,08%),
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (99,80%), ВАТ "Сумиобленерго"
(99,94%), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (99,12%),
ВАТ "Черкасиобленерго" (99,05%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"
(97,42%), ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" (99,34%),
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (98,28%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (98,22%),
ДП "Регіональні електричні мережі" (85,15%), ЗАТ "Енергія - Новий
Розділ" (83,59%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (93,99%),
ДТГО "Південно-Західна залізниця" (99,53%), Донецька залізниця
(99,87%). Промисловим підприємствам у 2009 році була відпущена
електрична енергія в обсязі 55528,553 млн кВт·год вартістю
30047,233 млн грн. Порівняно з 2008 роком обсяг відпущеної
електроенергії зменшився на 5455,865 млн кВт·год або на 8,90%, у
порівнянні з 2007 роком - на 10403,061 млн кВт·год або на 15,78%.
Найбільш суттєве зменшення споживання електроенергії порівняно з
2008 роком сталося у промислових споживачів
ВАТ "Запоріжжяобленерго" - на 25,8%, ВАТ "Полтаваобленерго" -
на 36,6%, ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" на 26,4%,
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" - на 31,7%, ЗАТ "Енергія - Новий
Розділ" - на 26,7%. Зростання споживання електричної енергії
відбулося у промислових споживачів таких компаній:
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - на 10,9%, ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" - на 20,7%, ВАТ "Черкасиобленерго" - на 4,3%,
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" - на 3,8%,
ТОВ "Сервіс-Інвест" - на 9,1%. У всіх інших промислових споживачів
відбулося зниження споживання електроенергії в межах 1-25%. Рівень розрахунків промислових підприємств у 2009 році
порівняно з 2008 роком (102,3%) зменшився на 4,9% і становить
29279,870 млн грн або 97,4%. Повну оплату електричної енергії
забезпечили споживачі ВАТ "АК Вінницяобленерго" (100,3%),
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" (100,1%), ВАТ "Крименерго" (101,1%),
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (100,0%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(100,2%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,6%),
ВАТ "Сумиобленерго" (100,3%), ВАТ "Тернопільобленерго" (100,7%),
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (100,1%), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"
(100,2%), ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" (100,1%),
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (102,4%). Найнижчий показник розрахунків -
з компанією ДП "Регіональні електричні мережі" (84,8%). З усіма
іншими енергокомпаніями промислові споживачі розрахувалися на
рівні 96,0-99,9%. Сільськогосподарські підприємства у 2009 році отримали
2615,586 млн кВт·год вартістю 1746,729 млн грн. Рівень розрахунків
становить 1753,952 млн грн або 100,4% від вартості поставленої
електроенергії. У 2008 році рівень сплати становив - 101,2%. У
повному обсязі розрахувались споживачі з 20 енергопостачальними
компаніями: Донецькою залізницею (115,12%), ВАТ "Крименерго"
(103,65%), ВАТ "Запоріжжяобленерго" (102,24%),
ВАТ "Тернопільобленерго" (101,32%), ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"
(100,90%) та іншими. Низький рівень сплати у споживачів
ТОВ "Сервіс-Інвест" (92,29%), АЕК "Київенерго" (96,05%),
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" (96,85%), ДП "Регіональні електричні
мережі" (96,87%). Установи та організації, що фінансуються з державного
бюджету, за спожиту електричну енергію у 2009 році розрахувалися
на 99,24%, покращивши показник 2008 року на 0,74%
(2008 рік - 98,5%). Обсяг спожитої електроенергії
склав 3052,244 млн кВт·год вартістю 1654,953 млн грн,
оплата - 1642,34 млн грн. Більш ніж 100-відсотково розрахувалися
споживачі Донецької залізниці (106,75%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(102,55%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (102,52%), ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(101,10), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (100,96%), ДП "Регіональні
електричні мережі" (100,74%). ВАТ "Львівобленерго" (100,68%),
ВАТ "Крименерго" (100,59%), ЗАТ "А.Е. С. Київобленерго" (100,44%),
ВАТ "Черкасиобленерго" (100,43%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"
(100,35%), ВАТ "Тернопільобленерго" (100,10%), ВАТ "Сумиобленерго"
(100,04%). Найгірше розрахувалися споживачі
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (39,32%). Інші споживачі
розрахувалися в межах 92,6-99,9%. Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету,
оплатили електроенергію на 100,33% у 2009 році (98,8% у
2008 році), отримавши 2374,798 млн кВт·год електроенергії вартістю
1569,748 млн грн та сплативши 1574,952 млн грн. Повністю
розрахувалися споживачі з 25 енергопостачальними компаніями:
Донецькою залізницею (114,04%), АЕК "Київенерго" (102,46%),
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (101,57%),
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (100,87%), ЗАТ "Енергія - Новий Розділ"
(100,87%), ВАТ "Крименерго" (100,80%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (100,5%), ВАТ "Донецькобленерго"
(100,41%) та іншими. Незадовільно розрахувалися споживачі
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (97,15%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (98,02%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (98,63%), ДП "Регіональні електричні
мережі" (98,80%). Порівняно з 2008 роком на 0,6% покращили розрахунки за
спожиту електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень
розрахунків цієї категорії споживачів у 2009 році склав 93,5%
(92,9% у 2008 році). Обсяг спожитої електроенергії склав
9489,721 млн кВт·год електроенергії вартістю 4867,567 млн грн,
оплата - 4551,008 млн грн. Повністю розрахувалися споживачі
Донецької залізниці (107,24), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"
(105,05%), АК "Харківобленерго" (104,30%),
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (102,05%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"
(101,87%), ВАТ "Тернопільобленерго" (100,95%) та
ДТГО "Південно-Західна залізниця" (100,66%). Найгірше -
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" (54,37%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (80,53%), ВАТ "Донецькобленерго"
(82,77%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (85,59%). Інші
споживачі розрахувалися в межах 91,4 - 99,6%. Рівень розрахунків населення за спожиту електричну енергію у
2009 році залишився на рівні 2008 року і становить 97,73%.
Відпущено населенню 30652,144 млн кВт·год електроенергії вартістю
6828,431 млн грн, оплата - 6673,386 млн грн. Повну оплату за
електроенергію забезпечили споживачі Донецької залізниці (103,61),
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (100,93%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(100,63%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (100,54%),
ВАТ "Сумиобленерго" (100,06%) та АК "Харківобленерго" (100,06%).
Інші споживачі розрахувалися в межах 91,5-99,9%. Залізниці за спожиту електричну енергію у 2009 році
розрахувалися на рівні минулого року, що становить 99,58%. Обсяг
спожитої електроенергії склав 724,594 млн кВт·год вартістю
400,659 млн грн, оплата - 398,967 млн грн. Повністю залізниці
розрахувалися з 12 компаніями, а саме: ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
(135,13%), ВАТ "Кіровоградобленерго" (102,65%),
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (102,27%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(100,89%) та іншими. Низький рівень розрахунків з
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (59,44%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"
(80,54%), ВАТ "Крименерго" (89,16%) та іншими. Розрахунки інших споживачів - 99,87% (101,6% за 2008 рік).
Обсяг спожитої електроенергії склав 14774,192 млн кВт·год
електроенергії вартістю 9378,995 млн грн, оплата -
9366,784 млн грн. У межах 100,03 - 101,88% розрахувались
14 компаній: ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія",
ВАТ "Крименерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ДП "Регіональні
електричні мережі", ВАТ "Черкасиобленерго" та інші.
22 енергокомпанії розрахувались у межах 97,58-99,95%. У цілому за 2009 рік загальна заборгованість за спожиту
електроенергію збільшилась на 997,79 млн грн та станом на
01.01.2010 становить 9132,56 млн грн. У додатку 2.3.4
( vd391227-10 ) наведена структура заборгованості за спожиту
електричну енергію в галузях економіки станом на 01.01.2010. Зменшилась заборгованість за звітний період на 0,21-12,95% у
споживачів наступних енергопостачальних компаній:
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго",
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія",
ВАТ "Луганськобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго",
АК "Харківобленерго", ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля",
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго",
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Найкращий показник - зменшення
заборгованості на 67,03% або 22,872 млн грн - у
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", у Донецької залізниці переплата
0,22 млн грн. Збільшилась заборгованість за звітний період у споживачів
таких енергопостачальних компаній: ДТГО "Південно-Західна
залізниця" - на 1,545 млн грн або 601,17%, ЗАТ "Енергія - Новий
Розділ" - на 2,878 млн грн або 74,16%, ДП "Регіональні електричні
мережі" - на 438,578 млн грн або 72,38%,
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" - на 0,921 млн грн або 54,50%,
ВАТ "Полтаваобленерго" - на 8,212 млн грн або 43,02%,
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - на 139,73 млн грн
або 35,86%, ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" - на 4,697 млн грн
або 33,88%, ВАТ "Волиньобленерго" - на 8,191 млн грн або 30,05%,
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - на 5,113 млн грн або 25,90%,
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - на 19,878 млн грн або 24,83%,
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" - на 0,650 млн грн або 23,35%,
АЕК ВАТ "Кіровоградобленерго" - на 5,115 млн грн або 14,97%,
АЕК "Київенерго" - на 53,98 млн грн або 12,82%,
ВАТ "Львівобленерго" - на 6,045 млн грн або 11,88%,
ВАТ "Запоріжжяобленерго" - на 40,74 млн грн або 10,61%,
ВАТ "Черкасиобленерго" - на 5,666 млн грн або 9,79%,
ВАТ "Донецькобленерго" - на 178,569 млн грн або 9,45%,
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - на 2,066 млн грн або 8,89%,
ВАТ "АК Вінницяобленерго" - на 6,485 млн грн або 8,83%,
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - на 13,656 млн грн або 7,09%,
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - на 70,897 млн грн або 6,84%,
ВАТ "Сумиобленерго" - на 0,426 млн грн або 1,67%,
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - на 2,25 млн грн або 1,18%,
ВАТ "Крименерго" - на 0,199 млн грн або 0,03%,
ТОВ "Сервіс-Інвест" - на 82,924 млн грн.
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" за
2009 рік Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон)
передбачено погашення заборгованості за енергоносії, значна
частина якої утворилася в період структурної перебудови економіки,
коли підприємства паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) постачали
енергоносії без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами,
які не в повній мірі забезпечували покриття витрат підприємств ПЕК
на виробництво, передачу та постачання енергоносіїв. Закон ( 2711-15 ) включає чотири механізми погашення
заборгованості, з яких у 2009 році діяли два, а саме: 1) погашення
заборгованості шляхом проведення взаєморозрахунків (стаття 7);
2) погашення заборгованості шляхом її реструктуризації
(стаття 10). Станом на 01.01.2010 221 підприємство паливно-енергетичного
комплексу, що включено до Реєстру підприємств ПЕК, бере участь у
процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону
( 2711-15 ), з них електроенергетичної галузі 59. Станом на 01.01.2010, за даними ДП "Енергоринок", за
12 місяців 2009 року сума проведених взаєморозрахунків згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192
( 192-2006-п ) становить 11684 млн грн. Разом з тим проводились
розрахунки за договорами реструктуризації, укладеними
ДП "Енергоринок" на виконання Закону ( 2711-15 ) (постанова НКРЕ
від 26.11.2007 N 1641 ( v1641227-07 ) "Про алгоритм перерахування
коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом використання
для погашення заборгованості") у сумі 31893 млн грн. З боку
ДП "Енергоринок" протягом 2009 року проведено розрахунки з
кредиторами за договорами реструктуризації, укладеними
ДП "Енергоринок" на виконання Закону на загальну суму
31338 млн грн. Сума погашення реструктуризованої заборгованості
енергопостачальними компаніями перед ДП "Енергоринок" (згідно з
даними ДП "Енергоринок") шляхом реструктуризації заборгованості
відповідно до статті 10 Закону ( 2711-15 ) за 2009 рік склала
31,9 млн грн. Станом на 01.01.2010 несплачений залишок за укладеними
ДП "Енергоринок" відповідно до Закону ( 2711-15 ) договорами про
реструктуризацію заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2005,
становить: дебіторської заборгованості за електроенергію - 6319 млн грн
та штрафних санкцій - 169 млн грн; кредиторської заборгованості за електроенергію -
5342 млн грн. Станом на 01.01.2010 за участю ДП "Енергоринок" загальна сума
проведених взаєморозрахунків за постановою Кабінету Міністрів
України від 05.03.2009 N 193 ( 193-2009-п ), яка діяла протягом
2009 року, складає 212,9 млн грн. Термін дії процедури погашення заборгованості підприємствами
ПЕК згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) продовжено до
01.01.2011.
2.5. Динаміка збору у вигляді цільової надбавки на теплову та
електричну енергію за 2004-2009 роки та напрями використання
відповідних коштів Із загального обсягу видатків Державного бюджету України
( 835-17 ), джерелом формування якого був збір у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, який
був установлений НКРЕ у 2009 році в розмірі 2275,0 млн грн, на
розвиток об'єктів електроенергетики передбачено 2026,343 млн грн
(або близько 89% від сумарного обсягу фінансування заходів за
рахунок збору). Розпорядниками коштів спеціального фонду Державного бюджету
України ( 835-17 ) у 2009 році були Міністерство палива та
енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України,
Національне космічне агентство України, Міністерство України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи. Інформація з розбивкою сум
коштів по роках, які мали надійти до розпорядників коштів
спеціального фонду, наведена в додатку 2.5.1 ( ve391227-10 ). У 2009 році до спеціального фонду Державного бюджету України
за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію" перераховано
2267687 тис.грн збору, у тому числі ДП "Енергоринок" було
перераховано 2251222 тис.грн та виробниками електроенергії
(ТЕЦ, блок-станції та ін.), які продають електроенергію
поза ОРЕ - 16465 тис.грн, що загалом складає 99,7% від
передбаченої Законом України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ).
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії у 2007-2009 роках Основна увага НКРЕ щодо організації та розвитку комерційного
обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України
приділялась проектам упровадження автоматизованих систем обліку
електричної енергії та систем зв'язку й телекомунікацій, а також
аналізу виконання завдань відповідних розділів інвестиційних
програм ліцензіатів. Як і в попередній період (2007-2008 рр.) ліцензіатами
проводилось удосконалення комерційного обліку, оскільки однією з
основних проблем на ОРЕ залишився незадовільний стан вимірювальних
комплексів і систем збору та обробки даних обліку електричної
енергії як безпосередньо у ліцензіатів, так і у споживачів, які
знаходяться на території ліцензованої діяльності, а також
забезпечення відповідного комерційного обліку на межі між
ДП "НЕК "Укренерго" та обласними електропередавальними компаніями,
яка є одночасно межею Оптового ринку електричної енергії України. Необхідно відзначити, що значна кількість вимірювальних
комплексів комерційного обліку на межі ОРЕ знаходиться на
підстанціях ДП "НЕК "Укренерго" (загальна кількість точок обліку
наближається до шести тисяч). Тому основна увага НКРЕ була
зосереджена на забезпеченні переходу від використання у
комерційному обліку на ОРЕ даних, отриманих від
операційно-інформаційних комплексів (далі - ОІК), до використання
даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку
електричної енергії (АСКОЕ). Саме з такою метою здійснювалось
інвестування проекту впровадження автоматизованої системи обліку
електроенергії ДП "НЕК "Укренерго" у 2009 році. У результаті реалізації у 2008-2009 роках інвестиційної
програми АСКОЕ ДП "НЕК "Укренерго" введена у промислову
експлуатацію з 05.08.2009. Починаючи з вересня 2009 року
НЕК "Укренерго" виконує передачу затвердженого реєстру даних
ДП "НЕК "Укренерго" по уніфікованому протоколу передачі даних
вимірювань (УППДВ) до ДП "Енергоринок". Передаються також дані
щодо відпуску електроенергії з підстанцій ДП "НЕК "Укренерго" до
36 енергопостачальних компаній і суб'єктів ОРЕ та дані про
перетоки електроенергії по міждержавних повітряних лініях. У 2009 році НКРЕ здійснювала моніторинг поточного стану
комерційного обліку на об'єктах енергогенеруючих та
енергопостачальних компаній. З цією метою були направлені запити
всім ліцензіатам щодо надання інформації про стан упровадження
АСКОЕ, стан комерційного обліку та обміну інформацією
енергокомпаній на межі з ОРЕ. На цей час введено у промислову експлуатацію АСКОЕ
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", АТ "Сумиобленерго",
АК "Харківобленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго",
ЗАТ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Сервіс-Інвест",
ВАТ "Черкасиобленерго", ВАТ "ЕК Чернігівобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго",
ВАТ "Полтаваобленерго", ДП "Донецька залізниця". Крім того, в дослідній експлуатації знаходяться АСКОЕ
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "Закарпаттяобленерго",
ВАТ "Крименерго", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго",
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Львівобленерго",
ДТГО "Південно-Західна залізниця", ЗАТ "Східно-Кримська ЕК". Згідно з Комплексним планом заходів із забезпечення
фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу", зі змінами, унесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 557-р
( 557-2006-р ) (далі - Комплексний план), ДП "НЕК "Укренерго" були
проведені тендери на розробку шести державних стандартів України,
адаптованих до вимог Європейського Союзу (вимог UCTE (ENTSO-E), а
також оголошений тендер на розробку ще шести адаптованих
стандартів. Указані стандарти є вкрай важливими як нормативна база
для забезпечення функціонування та розвитку АСКОЕ на ринку
електричної енергії України. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.11.2007 N 1056 ( 1056-2007-р ) "Про схвалення плану заходів
щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку
Оптового ринку електричної енергії України" з метою забезпечення
послідовного переходу до нової моделі ринку двосторонніх договорів
та балансуючого ринку НКРЕ здійснює розроблення Кодексу
комерційного обліку в рамках проекту міжнародної позики, що дасть
змогу врегулювати питання щодо побудови системи комерційного
обліку та інформаційного обміну в ринку електричної енергії, у
тому числі, у частині створення та впровадження автоматизованих
систем комерційного обліку електричної енергії. Кодекс
комерційного обліку регламентує повноваження та зобов'язання всіх
учасників ринку, визначає вимоги до систем та точок обліку різних
рівнів. Разом з консультантами КЕМА було розглянуто 7 редакцій
проекту нового Кодексу комерційного обліку. На цей час НКРЕ та
робоча група, створена при Міжвідомчій комісії з реформування
ринку, готує 8-у редакцію Кодексу комерційного обліку, яка буде
розміщена на сайті НКРЕ для ознайомлення та обговорення всіма
учасниками ринку електроенергії. На виконання п. 6.6 Комплексного плану ( 167-2005-р )
протягом 2008 року НКРЕ ініціювала засідання спеціалізованих груп
та проведення ряду робочих нарад за участю представників
енергопостачальних компаній, споживачів електричної енергії,
розробників програмного забезпечення та компаній, що впроваджують
системи обліку, а також інших зацікавлених сторін, на яких
розглядались ключові проблеми створення нормативної бази з обліку
електричної енергії, у тому числі і запровадження Кодексу
комерційного обліку для забезпечення функціонування нової моделі
ринку енергії. За ініціативою НКРЕ було проведено 4 засідання технічного
комітету ТК-162 "Керування енергетичними системами та пов'язані з
ним процеси інформаційної взаємодії", зареєстрованого
Держспоживстандартом наказом від 21.05.2008 N 162 ( v0162609-08 )
та у відповідному комітеті Європейського Союзу ТС57, на яких
вирішувались питання щодо розробки комплексу взаємоузгоджених між
собою нормативних документів електроенергетичної галузі, які б
відповідали міжнародним стандартам, забезпечували стандартизацію і
уніфікацію сучасних інформаційних систем усіх суб'єктів і об'єктів
електроенергетики, а також усіх процесів розроблення, створення,
упровадження, функціонування і модернізації автоматизованих систем
управління, обліку та інформаційного обміну в енергетиці. Комісія приділяла значну увагу питанням покращення обліку
електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії.
Зокрема здійснювався контроль за станом приведення комерційного
обліку на площадках вимірювання споживачів з приєднаною потужністю
електроустановок 550 кВт та більше у відповідність вимогам пункту
3.35 Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ). Станом
на 01.12.2009 більшість споживачів (67%) з приєднаною потужністю
електроустановок більше 550 кВт забезпечили, на вимогу
енергетичних компаній, установлення локального устаткування збору
та обробки даних (ЛУЗОД) чи АСКОЕ, або підписали відповідний
договір. Суб'єктам ринку та споживачам електричної енергії на їх
запити надавалась детальна інформація щодо питань установлення
систем обліку, локального устаткування збору і обробки даних,
вимірювальних установок у точках обліку і на площадках вимірювань. Ряд питань щодо порядку організації обліку вирішувався НКРЕ
через надання листів-роз'яснень, а також через проведення нарад за
участю зацікавлених сторін. На основі узагальнення результатів
обговорень надавались відповідні пропозиції щодо внесення змін до
Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ) та інших
нормативних документів.
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції
Щодо діяльності виробників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції
Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі
компанії ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5), здійснюється
на конкурентних засадах згідно з Правилами ОРЕ ( v0921227-03 )
погодинно. При цьому, слід відмітити, що у зв'язку із
неконкурентноздатністю АЕК "Київенерго" та ВАТ "Харківська ТЕЦ-5"
з 1 грудня 2009 року було переведено на роботу за фіксованим
тарифом. З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та
посилення конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими
заявками, при Раді ОРЕ діє робоча група, у складі якої активну
участь беруть працівники НКРЕ. Робоча група опрацювала, а Рада ОРЕ
своїм рішенням затвердила зміни до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ),
згідно з якими вдосконалено механізм розрахунку ціни за
розвантаження станції нижче мінімального складу обладнання, а
також передбачено формування єдиних коефіцієнтів для блоків, що
працюють в "острові Бурштинської ТЕС" та в іншій частині України,
на основі яких розраховуються ціни за робочу потужність та
маневреність. При цьому було вдосконалено порядок формування погодинної
оптової ринкової ціни у частині розподілу по годинах доби
складових націнки та платежів для постачальників електричної
енергії в частині закупівлі електроенергії на ОРЕ з метою її
експорту за оптовою ринковою ціною у зв'язку зі змінами до Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та в частині
розподілу небалансу, що виникає в ОРЕ за рахунок округлення
результатів розрахунків. Крім того, з метою запровадження відповідальності ТЕЦ за
перевищення договірних обсягів продажу електроенергії було внесено
зміни до двосторонніх договорів між ДП "Енергоринок" і ТЕЦ та до
Правил ОРЕ ( v0921227-03 ), згідно з якими передбачено, що
ДП "Енергоринок" нараховує ТЕЦ штраф у розмірі 50% від вартості
обсягу, відпущеного в ОРЕ понад договірний обсяг. Також з метою забезпечення сталої роботи генеруючих
компаній ТЕС в осінньо-зимовий період 2009/2010 року Рада ОРЕ, за
погодженням НКРЕ, ввела в дію на цей період Порядок роботи
виробників, які працюють за ціновими заявками, при необхідності
забезпечення незнижуваних запасів вугілля на складах
електростанцій. Порядком передбачено, що теплові електростанції,
запаси вугілля яких на складах не перевищують незнижувані запаси,
затверджені Радою ОРЕ, працюють мінімальним складом обладнанням.
Щодо діяльності постачальників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції
Протягом 2009 року постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом (66 компаній) було закуплено на ОРЕ
електроенергії в обсязі 14050122 МВт·год (10,5% загального
відпуску з ОРЕ), що на 5634 075 МВт·год або на 28% менше ніж у
минулому році. При цьому 24% обсягів закупівлі електроенергії
здійснили великі промислові споживачі (Миколаївський глиноземний
завод, Побужський феронікелевий комбінат, Полтавський
гірничозбагачувальний комбінат, Укртатнафта тощо), які закуповують
електроенергію на ОРЕ для власного споживання. У порядку здійснення моніторингу діяльності постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в ОРЕ у
2009 році Комісія проводила таку роботу: 1. Здійснювала аналіз формування погодинних графіків купівлі
електричної енергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом на предмет їх достовірності. За результатами аналізу ДП "Енергоринок" організовувало та
провело разом з працівниками НКРЕ, співробітниками відповідних
обласних енергопостачальних компаній та Держенергонагляду
44 спільні планові та позапланові перевірки ПНТ у частині
формування обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ. За
результатами виявлених порушень були оформлені, складені та
підписані акти перевірок. Так, наприклад, за результатами перевірки постачальника
електричної енергії за нерегульованим тарифом СТ "Колос" виявлено
факт недоплати останнім у ДП "Енергоринок" 21695 грн. У зв'язку з
цим НКРЕ було прийнято рішення щодо усунення порушень та сплати
СТ "Колос" на рахунок ДП "Енергоринок" коштів в сумі 21695 грн. 2. Спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала систематичний
моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними
електроенергії на ОРЕ. 3. Проводила поточну роботу із розгляду звернень ПНТ щодо
проявів монополізму з боку електропередавальних компаній та в
межах компетенції вживала відповідні заходи впливу. Крім того, НКРЕ внесла зміни до схваленої раніше примірної
форми договору купівлі-продажу електроенергії між ДП "Енергоринок"
та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом,
чим було врегульовано проблемні питання, пов'язані з роботою
незалежних постачальників на ОРЕ (зокрема щодо порядку оплати
ПНТ за куповану на ОРЕ електроенергію та порядку коригування
заявленого обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ тощо).
2.8. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту З метою експорту електричної енергії протягом 2009 року
ДПЗД "Укрінтеренерго" закупило на ОРЕ електричну енергію в обсязі
4105744 МВт·год. У додатку 2.8.1 ( vf391227-10 ) наведена динаміка
обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за
межі України у 2008-2009 роках. Для експорту до країн-учасниць UCTE обсяг закупівлі
електроенергії на ОРЕ становив 2885947 МВт·год, що на
1996345 МВт·год менше ніж у минулому році, та до Республіки
Білорусь - 1212946 МВт·год. За контрактом між ДПЗД "Укрінтеренерго" та АТ "ENERGOCOM"
здійснювалась купівля-продаж сальдо перетоків електричної енергії
для підтримання паралельної роботи ОЕС України та Молдавської
енергосистеми. Сальдо перетоку до Молдавської енергосистеми у
2009 році склало 6852 МВт·год. Слід зазначити, що у 2009 році здійснювався транзит
електричної енергії з енергетичної системи Словацької Республіки
до енергетичної системи Угорщини в обсязі 23919 МВт·год та з
енергетичної системи Румунії до Словацької Республіки в обсязі
1560 МВт·год. Оператором транзиту через ОЕС України виступало
ДПЗД "Укрінтеренерго". За контрактами між ДП "Енергоринок" та ВАТ "ИНТЕР РАО ЕЭС" на
купівлю та на продаж технологічного перетоку електричної енергії,
укладеними з метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України та
єдиною енергетичною системою Російської Федерації,
ДП "Енергоринок" у 2009 році було імпортовано 22,05 млн кВт·год
електроенергії, експортовано - 0,49 млн кВт·год електроенергії. Також за контрактами між ДП "Енергоринок" та ДВО "Біленерго"
здійснювались поставки електроенергії до прикордонних районів
навантаження ОЕС Республіки Білорусь та ОЕС України тупиковими
лініями електропередачі. Сальдо перетоку цими лініями до ОЕС
Республіки Білорусь у 2009 році склало 0,65 млн кВт·год.
Цінова політика експорту електроенергії
У 2009 році, порівняно з 2008 роком, відбулось підвищення
середнього тарифу на купівлю електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії України ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення
її подальшого експорту до країн Східної Європи на 15,83%
(з 359,39 у 2008 році до 416,26 грн/МВт·год у 2009 році). Крім
того, зазначений тариф у 2009 році на 2,14% вище фактичної оптової
ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ енергопостачальним
компаніям за звітний період. 19 березня 2009 року Верховною Радою України був прийнятий
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" щодо врегулювання питань експорту
електроенергії" N 1164-VI ( 1164-17 ) (далі - Закон України). Слід відмітити, що до моменту прийняття Закону України
( 1164-17 ) Комісія відповідно до наданих повноважень та згідно з
п. 22 Тимчасових правил функціонування Оптового ринку електричної
енергії України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 05.11.99 N 2043 ( 2043-99-п ), установлювала ціни
купівлі електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії
України для подальшого експорту. Після прийняття Закону України ( 1164-17 ) установлення
тарифів купівлі електричної енергії на ОРЕ для її подальшого
експорту не входить до компетенції Комісії, оскільки статтею 30
Закону України визначено, що "Для здійснення експорту електричної
енергії енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на
Оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою
ціною" та "Доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту електричної енергії
надається на умовах аукціону". Таким чином, питання щодо процедури
закупівлі та закупівельна ціна електричної енергії для подальшого
її експорту чітко регламентується зазначеною статтею Закону
України. Національна комісія регулювання електроенергетики України з
метою виконання заходів, які передбачені Планом організації
підготовки актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 19.03.2009 N 1164-VI ( 1164-17 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про електроенергетику", затвердженим Першим
віце-прем'єр-міністром України О.Турчиновим 28 квітня 2009 року,
щодо врегулювання питань експорту електроенергії, забезпечення
прозорості процедури експорту електричної енергії, прозорості
ціноутворення на ринку доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж та сприяння розвитку конкурентного
середовища на ньому розробила проекти "Примірного договору про
доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електричної енергії" (далі - Договір) та
"Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту
електричної енергії" (далі - Порядок). Ураховуючи, що відповідно
до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) зазначені проекти
вважаються регуляторними актами, Комісія в червні 2009 року
розмістила їх на офіційній сторінці НКРЕ в мережі Інтернет
www.nerc.gov.ua. та направила на погодження до Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства палива та енергетики України. Після погодження Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва, Міністерством палива та
енергетики України зазначених проектів, Комісія затвердила їх
своїми постановами: від 27.08.2009 N 986 ( v0986227-09 ) Примірний договір про
доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електричної енергії; від 22.10.2009 N 1207 ( v1207227-09 ) Порядок проведення
аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту електричної енергії; від 22.10.2009 N 1205 ( v1205227-09 ) Порядок розподілу
коштів, що будуть надходити за укладеним договором про доступ до
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. Таким чином, Комісією була створена вся нормативна база,
необхідна для започаткування проведення аукціонів щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для
експорту електричної енергії. Слід зазначити, що 16 грудня 2009 року був проведений перший
аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту електричної енергії в
період з 01.01.2010 по 31.12.2010 включно. Участь в аукціоні брали
ВАТ "Західенерго", ДПЗД "Укрінтеренерго", ТОВ "Східенерго",
ДП "НАЕК "Енергоатом" та ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ". За результатами проведення зазначеного аукціону лоти
загальним обсягом 275 МВт напрямком передачі електричної енергії
"Острів Бурштинської ТЕС" (Україна) - енергосистеми Словаччини,
Угорщини, Румунії на загальну суму 141,26 млн грн були придбані
ВАТ "Західенерго", ДПЗД "Укрінтеренерго", ТОВ "Східенерго". 22 грудня 2009 року був проведений аукціон щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для
експорту електричної енергії в період з 01.01.2010 по 31.01.2010
включно. За результатами проведення зазначеного аукціону лоти
загальним обсягом 250 МВт напрямком передачі електричної енергії
"Острів Бурштинської ТЕС" (Україна) - енергосистеми Словаччини,
Угорщини, Румунії на загальну суму 8,1 млн грн були придбані
ДПЗД "Укрінтеренерго" та ТОВ "Східенерго".
2.9. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення Механізм функціонування Оптового ринку електроенергії України
постійно удосконалюється, однак існує ряд проблем, які не
дозволяють у повній мірі використати потенціал діючої моделі.
Одним з найважливіших "зовнішніх" факторів є нерозвиненість ринків
енергетичного палива, а саме: енергетичного вугілля та природного
газу. До основних проблем, які потрібно розв'язати для переходу до
наступних етапів розвитку ОРЕ, належать: 1. Забезпечення повної і своєчасної оплати вартості спожитої
електроенергії, у тому числі збалансування термінів платежів і
вирішення проблеми накопиченої заборгованості. У період скорочення
обсягів споживання крупними промисловими підприємствами, які були
кращими платниками і в основному забезпечували загальний рівень
надходження до енергопостачальних компаній коштів, достатніх для
повних і своєчасних розрахунків з ДП "Енергоринок", постає, як
одна з нагальних потреб, необхідність беззастережного виконання
заходів, передбачених законодавством України з фінансування із
бюджетів усіх рівнів, у першу чергу з Державного бюджету
( 835-17 ), витрат на оплату спожитої електричної енергії
(аварійна броня, кошти на енергоносії бюджетникам, механізми з
погашення старих заборгованостей тощо). 2. Необхідність оновлення енергетичного обладнання. До цього
часу не вжито дієвих заходів щодо забезпечення широкомасштабного
оновлення обладнання енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій у відповідності до Плану реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р
( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації
теплоелектростанцій у період до 2010 року", хоча механізм
підготовки та фінансування проектів реконструкції та модернізації
ТЕС напрацьовано і введено в дію ще у 2006 році. 3. Прискорення впровадження системи комерційного обліку та
інформаційної системи ОРЕ; 4. Урегулювання проблеми взаємної відповідальності за якість
електроенергії виробника, оптового постачальника,
ДП "НЕК "Укренерго", енергопостачальника, передавача місцевими
локальними електромережами та споживача. 5. Урегулювання коректного застосування норм податкового
законодавства та корпоративно-дивідендної політики держави в
електроенергетиці в частині забезпечення інвестування розвитку
галузі через механізми, пов'язані зі збільшенням тарифів і цін на
електричну енергію. 6. Потреба додаткового врегулювання засади самоврядування,
які покладені в основу діючої моделі ОРЕ, у тому числі в частині
забезпечення діяльності Ради ОРЕ як представницького органу членів
Оптового ринку. Через визнання недійсним, згідно з рішенням
господарського суду, складу Ради ОРЕ, обраної на Щорічних
загальних зборах Членів ОРЕ, у 2008 році відбулося блокування її
діяльності, що негативно вплинуло на роботу суб'єктів
електроенергетики на Оптовому ринку електроенергії України. Разом з тим, за завданням Ради ОРЕ протягом 2009 року Робоча
група Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка
регулює діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ
( n0001227-96 ), розробила необхідні для усунення існуючих
недоліків та забезпечення повноцінного функціонування як Ради ОРЕ,
так і забезпечення реалізації прав усіх членів, зміни до ДЧОРЕ, а
також нові редакції додатків до ДЧОРЕ (а саме додатку 7(2) до
ДЧОРЕ "Інструкція про порядок скликання та проведення зборів Ради
Оптового ринку електричної енергії" та додатку 7(5) до ДЧОРЕ
"Інструкція про порядок проведення засідань робочих груп Ради
Оптового ринку електричної енергії"). На засіданнях Ради ОРЕ від
22 травня 2009 року (протокол N 10 п. 6.2) та від 28 жовтня
2009 року (протокол N 25 п. 9.2 та 9.3) зазначені зміни були
схвалені та винесені на розгляд та затвердження на Щорічні збори
Членів ОРЕ. Довідково: зазначені зміни до ДЧОРЕ та нові редакції
додатків були затверджені рішенням Загальних зборів Членів ОРЕ від
04.02.2010, п.п. 3.3.1-3.3.3 протоколу Щорічних загальних зборів
Членів Оптового ринку електричної енергії України. 7. Поступове скорочення практики перехресного субсидіювання в
електроенергетиці аж до повного її уникнення. 2.9.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії
України Хід реалізації реформування ОРЕ відповідно до Концепції
функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії
( 1789-2002-п ). Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789
( 1789-2002-п ) було схвалено Концепцію функціонування та розвитку
Оптового ринку електричної енергії України, положеннями якої
передбачено вирішення проблем діючого Оптового ринку електричної
енергії та перспективи його подальшого розвитку - поетапний
перехід від діючої моделі ринку "єдиного покупця" до
повномасштабного конкурентного ринку електроенергії - ринку
двосторонніх договорів з балансуючим ринком. З метою реалізації положень Концепції ( 1789-2002-п )
постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 328
( 328-2004-п ) було утворено Міжвідомчу комісію з координації
роботи, пов'язаної з реалізацією положень концепції функціонування
та розвитку Оптового ринку електричної енергії України
(далі - Міжвідомча комісія), яка на сьогодні здійснює державний
моніторинг стану виконання заходів з підготовки впровадження нової
моделі ринку електричної енергії. Очолює Міжвідомчу комісію
Голова НКРЕ. Протягом перших років після прийняття Концепції
( 1789-2002-п ) здійснювалася робота по вирішенню проблем
діючого ОРЕ та створенню передумов для переходу до нової моделі
ринку. Зокрема, практичне розв'язання проблеми неплатежів
дозволило поставити завдання переходу від ринку "єдиного покупця"
до більш ефективної та орієнтованої на потреби споживачів моделі
ринку електроенергії. Нова модель ринку передбачає впровадження конкурентного ринку
двосторонніх договорів, основними елементами якого є: ринок двосторонніх договорів, що функціонує на основі
договорів про купівлю-продаж електричної енергії, укладених між
виробниками електричної енергії та її постачальниками; балансуючий ринок електричної енергії; біржа електричної енергії; ринок допоміжних послуг (регулювання частоти та активної
потужності, регулювання напруги та реактивної потужності,
резервування активної потужності, системне резервування,
попередження аварійних ситуацій, запуск після аварійного
знеструмлення енергосистеми); аукціон з продажу наявної пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж. Схема перспективної моделі Оптового ринку електроенергії
України наведена вдодатку 2.9.1 ( vg391227-10 ). Реформування ринку електричної енергії передбачає кардинальну
зміну правил ринку: потребує створення нових сегментів та
суб'єктів ринку; упровадження нової технічної інфраструктури
інформаційного обміну даними та комерційного обліку електричної
енергії на ринку електричної енергії України; ґрунтовної
підготовки персоналу учасників ринку до роботи в умовах нової
моделі ринку, проведення семінарів, тренінгів. Упровадження положень Концепції ( 1789-2002-п ) щодо
реформування діючої моделі ринку електроенергії передбачається
шляхом реалізації трьох послідовних етапів переходу від існуючої
моделі ринку до моделі повномасштабного ринку двосторонніх
договорів із балансуючим ринком відповідно до Плану заходів щодо
реалізації положень Концепції функціонування та розвитку Оптового
ринку електричної енергії України, схваленого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р ( 1056-2007-р )
(далі - План заходів). Упродовж 2007-2009 років міжнародними консультантами
консорціуму КЕМА (Нідерланди) - ЕСА (Великобританія) здійснювалась
розробка нормативної бази функціонування нової моделі ринку за
Контрактом про надання консультаційних послуг з НКРЕ в рамках
реалізації Компоненту Е "Впровадження Концепції Оптового ринку
електроенергії України" Угоди про позику між Україною та МБРР за
проектом реабілітації гідроелектростанцій N 4795-UA ( 996_052 )
(далі - Проект), підписаної Урядом України 19 вересня 2005 року та
ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2005 року
( 3256-15 ). За результатами виконання заходів Контракту, термін дії якого
закінчився у серпні 2009 року, консультантами консорціуму КЕМА-ЕСА
за участю робочих груп Міжвідомчої комісії підготовлено: опис функціонування майбутнього Оптового ринку; проект Правил ринку двосторонніх договорів та балансування; проект Кодексу магістральних мереж; проект Кодексу розподільних мереж; пропозиції щодо надання допоміжних послуг; проект Правил придбання допоміжних послуг; проект договору про надання допоміжних послуг; правила кредитних гарантій для балансуючого ринку; правила реєстрації; проект Кодексу комерційного обліку; проект двостороннього договору купівлі-продажу
електроенергії; проекти Угод про приєднання та доступ до мережі; пропозиції щодо моніторингу ринку; пропозиції щодо проведення оцінки активів; проект методики відокремленого бухгалтерського обліку; проекти методики ціноутворення та тарифи на приєднання до
передавальних та розподільчих мереж і користування системою; проект Закону України "Про засади функціонування ринку
електричної енергії України"; проекти змін до ліцензійних документів для кінцевої
моделі РДДБ; пропозиції щодо системи адміністрування ринку двосторонніх
договорів та балансування; вимоги до програмного та технічного забезпечення нового
ринку; поетапний план та проведена оцінка кошторису для впровадження
необхідної системи обліку та відповідних засобів зв'язку; імітаційну модель для етапів 3 та 4 переходу до нового ринку; план упровадження ринку двосторонніх договорів. З метою підготовки впровадження першого етапу переходу до
ринку двосторонніх договорів та започаткування укладання
двосторонніх договорів НКРЕ розроблено "Графік виконання заходів з
підготовки першого етапу переходу до ринку двосторонніх
договорів", затверджений наказом НКРЕ від 28.11.2008 N 344
(далі - Графік заходів), у якому визначено повний комплекс
нормотворчих, технічних та організаційних заходів, необхідних для
започаткування укладання двосторонніх договорів, а також визначені
терміни їх виконання та відповідальні виконавці. У НКРЕ визначено
відповідальних посадових осіб на рівні Членів Комісії за
підготовку до впровадження ринку двосторонніх договорів. Крім
того, за рекомендацією Міжвідомчої Комісії у структурі діючого
оператора системи (ДП НЕК "Укренерго"), оператора ринку
(ДП "Енергоринок") та інших суб'єктів ОРЕ створені окремі
підрозділи та визначені відповідальні особи на рівні заступників
керівників, основними функціями яких є координація та здійснення
впровадження нових принципів функціонування ринку в межах
відповідних підприємств. Упродовж 2009 року згідно з Графіком заходів було розроблено
проекти нормативно-правових актів, які необхідні для врегулювання
правових та організаційних основ функціонування ринку двосторонніх
договорів на першому етапі переходу до нової моделі ринку та
започаткування укладення двосторонніх договорів: проект Правил функціонування ринку двосторонніх договорів
купівлі-продажу електричної енергії; проект Положення про організацію та проведення аукціонів з
продажу електричної енергії; проекти змін до Умов та Правил ліцензованої діяльності з
виробництва, з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом та з оптового постачання електричної енергії, необхідні
для початку першого етапу впровадження ринку двосторонніх
договорів; проект Порядку реєстрації повідомлень про укладені
двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії на ринку
двосторонніх договорів; проекти змін до чинних нормативно-правових документів
(ДЧОРЕ ( n0001227-96 ), Правила ОРЕ) ( v0921227-03 ). Для законодавчого забезпечення першого етапу переходу до
нової моделі ринку НКРЕ розроблено проект Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", який вже
подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України
(реєстраційний N 5292 від 30.10.2009). Після прийняття Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" щодо запровадження ринку двосторонніх договорів
стане можливим започаткування укладання двосторонніх договорів
купівлі-продажу електричної енергії між учасниками ринку
двосторонніх договорів. НКРЕ також розпочала процедуру погодження проекту Закону
України "Про засади функціонування ринку електричної енергії
України", розробленого в рамках Проекту Світового Банку разом із
українськими фахівцями. Положеннями законопроекту передбачено
реформування Оптового ринку електричної енергії України шляхом
поетапного переходу до лібералізованого конкурентного ринку
двосторонніх договорів з балансуючим ринком. Зокрема, згідно з
проектом Закону реалізація електричної енергії буде здійснюватись
за прямими договорами між учасниками ринку електричної енергії за
договірними цінами; будуть створені балансуючий ринок
електроенергії, Біржа електричної енергії, ринок допоміжних
послуг. Проект Закону України "Про засади функціонування ринку
електричної енергії України" направлений НКРЕ на розгляд до
Кабінету Міністрів України. 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
( 1789-2002-п ) на 2010-2011 роки Упродовж 2010 року передбачається завершення робіт з розробки
та прийняття законодавчих та нормативних актів функціонування
ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, зокрема Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику" та Закону України "Про засади функціонування
ринку електроенергії в Україні". Продовжуватиметься робота по
доопрацюванню проектів документів, розроблених у рамках проекту
Світового банку в частині приведення до норм чинного законодавства
України. У 2010 році заплановано розпочати перший етап упровадження
ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, започаткувати
укладення двосторонніх договорів між учасниками ринку електричної
енергії. Для створення належної інфраструктури ринку протягом
зазначеного періоду будуть розроблені принципи побудови
архітектури інформаційної системи ринку та системи зв'язку,
визначено перелік необхідного апаратного та програмного
забезпечення.
3. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. Комісією створена система цінового регулювання, яка включає
низку нормативно-правових актів, що забезпечують контроль за
ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на
електроенергію - на етапах виробництва, передачі та постачання
електричної енергії. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Тобто, на сьогодні тарифи на електроенергію
для всіх споживачів, крім населення, є ринковими. Відповідно до повноважень, передбачених чинним
законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за
ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії
належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС)
електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні
установки (КУ). Також НКРЕ затверджується "зелений" тариф на
електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на
об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії. Генеруючі компанії ТЕС та Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6 і
Харківська ТЕЦ-5 здійснювали свою діяльність в умовах конкуренції.
Вони продавали вироблену електричну енергію в ОРЕ за ціновими
заявками. Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в
договорах між постачальником і споживачем електричної енергії. Розгляд пропозицій та прийняття рішень при затвердженні
тарифів у звітному році здійснювались на відкритих засіданнях
НКРЕ, а процедура проведення засідань була прозорою і
неупередженою. При розгляді питань щодо встановлення тарифів на
засідання Комісії запрошувалися заінтересовані сторони,
представники органів виконавчої влади та засобів масової
інформації.
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії
ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5), у 2009 році
здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної
енергії України ( v0921227-03 ) погодинно і складалося з таких
платежів: платіж за вироблену електроенергію (70,42%); платіж за робочу потужність (18,95%); платіж за маневреність (7,75%); додаткові платежі на реконструкцію та модернізацію
енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і
урядових рішень (1,5%); інші платежі (2,07%); зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи
(-0,69%). З метою недопущення збільшення ОРЦ через необґрунтоване
формування виробниками, які працюють за ціновими заявками, цін за
електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову,
Комісія протягом 2009 року застосовувала обмеження граничної ціни
системи. Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на рівні
прогнозованої Комісія здійснювала корегування коефіцієнтів, що
застосовуються для розрахунку цін за маневреність та робочу
потужність для виробників, які працюють за ціновими заявками. За 2009 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які
працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс у порівнянні з
2008 роком на 10,8% (з 33,4 коп/кВт·год до 37,02 коп/кВт·год). У
структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії
збільшилася з 30,64 коп/кВт·год до 36,74 коп/кВт·год (на 19,9%).
Водночас рентабельність виробництва електричної енергії зменшилась
з 8,99% до 0,78%. Основними причинами зростання собівартості виробництва
електроенергії було збільшення паливної складової з
24,51 коп/кВт·год до 29,31 коп/кВт·год (на 19,6%) та збільшення
умовно-постійних витрат з 6,13 коп/кВт·год до 7,42 коп/кВт·год
(на 21,0%). Слід відмітити, що у структурі умовно-постійних витрат
відбулося збільшення витрат на сировину та допоміжні матеріали, а
також витрат на оплату праці. Збільшення паливної складової у структурі собівартості
відбулося за рахунок зростання цін на газ з 1207,7 до
2182,8 грн/1000 куб.м (на 80,7%) та вугілля - з 423,6 до 510,9 грн
за 1 тонну (на 20,6%). При цьому калорійність вугілля збільшилась
з 5136 до 5219 ккал/кг (на 1,6%). У зв'язку зі зменшенням
використання природного газу на виробництво електричної енергії
(з 10,98% до 3,48%) відбулося збільшення питомих витрат умовного
палива на виробництво електроенергії з 386,6 до
386,7 грам/кВт·год. У додатку 3.1.1 ( vh391227-10 ) наведено середній тариф
закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими
заявками, у 2008-2009 роках. Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які
працюють за ціновими заявками, у 2008-2009 роках наведена в
додатку 3.1.2 ( vh391227-10 ). 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за
ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії
належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС)
елктростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні установки
(КУ). Крім того, відповідно до зазначеного Закону України НКРЕ
затверджує "зелені" тарифи на електричну енергію, вироблену
суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише
малими гідроелектростанціями). Процедура розгляду та затвердження тарифів на відпуск
електричної енергії регулюється Процедурою перегляду та
затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та
теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005
N 898 ( v0898227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну
та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженим
постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 896 ( v0896227-05 ), Методичними
рекомендаціями щодо формування тарифу на електричну енергію
гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій,
затвердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 895
( v0895227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну та
теплову енергію, що виробляється когенераційними установками,
затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 897 ( v0897227-05 ),
та Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого"
тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим
постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 32 ( v0032227-09 ). Затвердження тарифів на відпуск електричної енергії
здійснюється на відкритих засіданнях Комісії. Тарифи
розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат,
необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів на
фінансування заходів з модернізації і реконструкції енергетичного
обладнання, передбачених інвестиційними програмами, попередньо
погодженими Міністерством палива та енергетики України.
АЕС
Тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на
атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2009 року
становив 13,77 коп. за 1 кВт·год. З вересня 2009 року Комісія затвердила для
ДП "НАЕК "Енергоатом" тариф на рівні 13,97 коп. за 1 кВт·год. До
складу тарифу включені витрати для сплати до спеціального фонду
державного бюджету збору за забруднення навколишнього природного
середовища за утворення радіоактивних відходів, платником якого є
ДП "НАЕК "Енергоатом". Підставою для включення зазначених витрат
до тарифу є виконання Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ), яким передбачено фінансування бюджетних
програм "Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатації
його об'єктів" і "Виконання робіт у сфері поводження з
радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідації
радіаційних аварій", а також на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 05.08.2009 N 912 ( 912-2009-п ) "Про
нормативи, обчислення та сплату збору за забруднення навколишнього
природного середовища". Середній тариф на відпуск електричної енергії, виробленої
на АЕС у 2009 році, становить 13,84 коп за 1 кВт·год проти 12,22
коп за 1 кВт·год у 2008 році. Підвищення тарифу склало 13,3%, що
зумовлене збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням
витрат на продовження терміну експлуатації енергоблоків,
супроводження експлуатації, включенням витрат для сплати збору за
забруднення навколишнього природного середовища за утворення
радіоактивних відходів. 30 грудня 2009 року НКРЕ затвердила тарифи на відпуск
електричної та виробництво теплової енергії на 2010 рік з
урахуванням збільшення вартості свіжого ядерного палива, витрат на
оплату праці, експлуатаційних витрат, включення витрат для сплати
збору за забруднення навколишнього природного середовища за
утворення радіоактивних відходів. Тариф на відпуск електричної енергії, виробленої на АЕС у
2010 році, затверджений на рівні 15,83 коп. за 1 кВт·год
(без ПДВ). Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється
на атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом" у 2010 році,
затверджений на рівні 27,81 грн за 1 Гкал (без ПДВ). Динаміка середньорічних тарифів АЕС на відпуск електричної
енергії в ОРЕ за 2001-2009 роки наведена в додатку 3.1.3
( vh391227-10 ) (пункти 13-16 структури-графіка).
ТЕЦ
З 1 січня 2009 року були затверджені тарифи на відпуск
електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, які
мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з
виробництва електричної енергії та здійснюють її продаж на ОРЕ.
Зазначені тарифи затверджені з урахуванням планових обсягів
виробництва на рік, економічно обґрунтованих витрат, необхідних
для забезпечення безперебійного виробничого процесу та
інвестиційної складової. Витрати на паливо в тарифах визначені з
урахуванням ціни на природний газ на рівні 1547,76 грн, яка
включає ціну природного газу на рівні 1152,0 грн за 1000 куб.м,
тариф на транспортування природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м,
витрати НАК "Нафтогаз України" на реалізацію природного газу
121,0 грн за 1000 куб.м та збір у вигляді цільової надбавки до
тарифу на природний газ на рівні 12%. Відповідно до постанов НКРЕ від 29.01.2009 N 56
( v0056227-09 ) "Про затвердження граничного рівня ціни на
природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державних та місцевих бюджетів, на 2009 рік" та від 29.01.2009
N 57 ( v0057227-09 ) "Про затвердження граничних рівнів цін на
природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання на 2009 рік" були збільшені граничні ціни на
природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій.
З урахуванням зазначеного та відповідно до Процедури перегляду та
затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та
теплової енергії ( v0898227-05 ) НКРЕ переглянула та затвердила
тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів господарської
діяльності з 13.02.2009 відповідно до подорожчання природного газу
з 1547,76 до 2142,25 грн за 1000 куб.м. 24 грудня 2009 року НКРЕ затвердила тарифи на відпуск
електричної енергії для ТЕЦ на 2010 рік з урахуванням ціни
природного газу в розмірі 2182,66 грн, яка включає ціну природного
газу на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м, тарифи на транспортування
природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м та збір у вигляді цільової
надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2% (відповідні зміни
до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2005 N 442
( 442-2005-п ) "Про затвердження Порядку внесення до спеціального
фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до
тарифу на природний газ", унесені постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.2009 N 359 ( 359-2009-п ) "Про внесення змін до
Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у
вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ"). Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у
2009 році склав 74,13 коп. за 1 кВт·год, що на 57,8% більше тарифу
за попередній рік, який становив 46,98 коп. за 1 кВт·год.
Зростання середнього тарифу на відпуск електричної енергії
зумовлене зростанням вартості палива, зростанням тарифів на
водопостачання, водовідведення та інших операційних витрат
підприємств. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001-2009 роки наведена в додатку 3.1.4 ( vh391227-10 )
(пункти 13-17 структури-графіка).
ГЕС та ГАЕС
Для гідроелектростанцій Комісія затверджує двоставковий тариф
на відпуск електричної енергії, який складається із ставки плати
за робочу потужність та ставки плати за відпущену електричну
енергію. Для ВАТ "Укргідроенерго" з 1 січня 2009 року діяв
двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 5,09 коп. за 1 кВт·год,
у тому числі 2,12 коп. за 1 кВт·год - цільова надбавка на
фінансування завершення будівництва першої черги
Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів; ставка плати за робочу потужність 252808,78 грн за 1 МВт
(на рік). До складу тарифу були включені цільові кошти для фінансування
таких капітальних інвестицій: інвестиційна складова на фінансування проекту
реабілітації ГЕС (211,3 млн грн); повернення кредиту Світового банку, залученого на
фінансування проекту реабілітації ГЕС (20,4 млн грн); інвестиційна складова на фінансування завершення будівництва
I черги Дністровської ГАЕС (цільова надбавка 2,12 коп. за
1 кВт·год); повернення кредитів Ощадбанку, залучених на фінансування
будівництва І черги Дністровської ГАЕС (217,0 млн грн); будівництво Канівської ГАЕС (5,0 млн грн); поточні капіталовкладення на реконструкцію та модернізацію
електростанцій Товариства (41,2 млн грн). У зв'язку з тим, що згідно зі статтею 59 Закону України від
26.12.2008 N 835-VI ( 835-17 ) "Про Державний бюджет України на
2009 рік" державними підприємствами та господарськими товариствами
енергетичної галузі, 100 відсотків акцій яких знаходиться у
статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є
держава, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується до
державного бюджету частина чистого прибутку (доходу) або
дивіденди, зменшується на суму цільових коштів
(обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і
спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо
яких приймаються Кабінетом Міністрів України, Комісія переглянула
тариф ВАТ "Укргідроенерго", виключивши із його складу кошти,
передбачені для сплати дивідендів із зазначених цільових сум (на
загальну суму 82,91 млн грн). Так, з 1 лютого 2009 року Комісія
затвердила двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 4,84 коп. за 1 кВт·год,
у тому числі 2,12 коп. за 1 кВт·год - цільова надбавка на
фінансування завершення будівництва першої черги
Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів; ставка плати за робочу потужність 235490,27 грн за 1 МВт
(на рік). У зв'язку із суттєвим збільшенням очікуваного відпуску
електричної енергії в лютому-березні 2009 року тариф Товариства
було переглянуто на період з 14 лютого по 31 березня з метою
збереження планового рівня товарної продукції. З урахуванням усіх змін протягом року плановий середній
тариф, затверджений НКРЕ для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" на 2009 рік,
становить 11,86 коп. за 1 кВт·год. Фактичний середній тариф ВАТ "Укргідроенерго" за 2009 рік
становить 11,61 коп. за 1 кВт·год проти 10,06 коп. за 1 кВт·год у
2008 році. Зростання тарифу на 15,4% зумовлено збільшенням суми
цільових коштів на фінансування будівництва першої черги
Дністровської ГАЕС, зростанням витрат на заробітну плату, послуги,
сировину та матеріали. Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001-2009 роки наведена у додатку 3.1.5 ( vh391227-10 )
(пункти 13-18 структури-графіка). На I квартал 2010 року для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" Комісія
затвердила двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 3,51 коп. за 1 кВт·год; ставка плати за робочу потужність - 77616,00 грн за 1 МВт. При цьому середній тариф на I квартал 2010 року становить
16,71 коп. за 1 кВт·год. У 2009 році для ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
(Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) діяв двоставковий тариф на
відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив
44,30 коп. за 1 кВт·год. На 2010 рік Комісія переглянула двоставковий тариф на відпуск
електроенергії ГЕС та ГАЕС Компанії у зв'язку із суттєвим
зменшенням обсягу відпуску електричної енергії (на 18%) та
збільшенням витрат на послуги, сировину та матеріали. Середній
тариф становить 58,37 коп. за 1 кВт·год. У 2009 році для ГЕС ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" діяв
двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому
середній тариф становив 9,62 коп. за 1 кВт·год. На 2010 рік Комісія переглянула для
ГЕС ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" двоставковий тариф на відпуск
електричної енергії у зв'язку із збільшенням плати за спеціальне
водокористування, вартості послуг, сировини і матеріалів, а також
зменшенням обсягу фінансування інвестиційної програми розвитку
електростанцій підприємства. При цьому середній тариф на відпуск
електроенергії ГЕС Компанії становить 9,37 коп. за 1 кВт·год.
Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії
На виконання вимог пункту 3 Прикінцевих положень Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
встановлення "зеленого" тарифу" і пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для організації виконання
Закону України від 25.09.2008 N 601-VI ( 601-17 ) "Про внесення
змін до деяких законів України щодо встановлення "зеленого"
тарифу", НКРЕ постановою від 22.01.2009 N 32 ( v0032227-09 )
затвердила Порядок установлення, перегляду та припинення дії
"зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності. 01.04.2009 Верховною Радою України був прийнятий Закон
України N 1220-VI ( 1220-17 ) "Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" щодо стимулювання використання
альтернативних джерел енергії", відповідно до якого застосовується
модель диференційованих ("сприятливих, пільгових") тарифів для
суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії за кожним видом
альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики. На виконання зазначеного Закону України ( 1220-17 )
НКРЕ постановою від 16.07.2009 N 828 ( v0828227-09 ) унесла
відповідні зміни в Порядок установлення, перегляду та припинення
дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності
( v0032227-09 ). Постановою від 23.07.2009 N 857 ( v0857227-09 ) НКРЕ
встановила фіксовані мінімальні розміри "зелених" тарифів для
генерації з альтернативних джерел енергії. Відповідні фіксовані
мінімальні розміри "зеленого" тарифу для різних видів
альтернативних джерел енергії наведені у таблиці 3.1.1:
Таблиця 3.1.1
------------------------------------------------------------------ | Розмір "зеленого" тарифу, коп/кВт·год | |----------------------------------------------------------------| | На електричну енергію, вироблену з енергії вітру | |----------------------------------------------------------------| |Величина встановленої|Величина встановленої| Величина | |потужності до 600 кВт| потужності від | встановленої | | | 600 кВт до 2000 кВт | потужності понад | | | | 2000 кВт | |---------------------+---------------------+--------------------| | 70,15 | 81,84 | 122,77 | |----------------------------------------------------------------| | На електричну енергію, вироблену з енергії процесів переробки | | біомаси | |----------------------------------------------------------------| | 134,46 | |----------------------------------------------------------------| | На електричну енергію, вироблену з енергії сонця | |----------------------------------------------------------------| | Наземними об'єктами | Об'єктами, | Об'єктами, | | | установленими на | установленими на | | | дахах, потужністю |дахах, потужністю до| | | понад 100 кВт | 100 кВт | |---------------------+---------------------+--------------------| | 505,09 | 484,05 | 463,00 | |----------------------------------------------------------------| | На електричну енергію, вироблену малими гідроелектростанціями | |----------------------------------------------------------------| | 84,18 | ------------------------------------------------------------------
Відповідно до Порядку встановлення, перегляду та припинення
дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності
( v0032227-09 ) величини "зеленого" тарифу встановлюються
щомісячно на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для
споживачів в залежності від офіційного валютного курсу
Національного банку України національної валюти до євро. Протягом серпня - грудня 2009 року НКРЕ були встановлені
величини "зелених" тарифів, наведені в таблиці 3.1.2:
Таблиця 3.1.2
------------------------------------------------------------------ | Місяць | "Зелений" тариф, коп. за 1 кВт·год | | |-----------------------------------------| | | Малі ГЕС | ВЕС | |----------------------+---------------------+-------------------| |серпень | 84,49 | 123,22 | |----------------------+---------------------+-------------------| |вересень | 87,08 | 127,00 | |----------------------+---------------------+-------------------| |жовтень | 91,77 | 133,84 | |----------------------+---------------------+-------------------| |листопад | 93,16 | 135,86 | |----------------------+---------------------+-------------------| |грудень | 92,75 | 135,26 | ------------------------------------------------------------------
На 31.12.2009 НКРЕ затвердила "зелені" тарифи для
19 суб'єктів господарювання (до складу яких входять 5 ВЕС,
46 малих ГЕС). Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск електричної
енергії протягом 2009 року наведена в додатку 3.1.6
( vh391227-10 ) (пункти 13-19 структури-графіка). Усього у 2009 році НКРЕ було прийнято 99 постанов про
затвердження тарифів на відпуск електричної енергії. Динаміка тарифів на відпуск електричної енергії АЕС, ТЕЦ та
ГЕС за 2001-2009 роки наведена вдодатку 3.1.7 ( vh391227-10 ).
3.2. Формування оптової ринкової ціни Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як
середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії
від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий
ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних і
міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування
ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну
енергію, розвиток нетрадиційних джерел електричної енергії,
компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у
першу чергу населення). У 2009 році порівняно з 2008 роком відбулось зростання
фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям з 333,00 грн/МВт·год у 2008 році
до 407,56 грн/МВт·год у 2009 році. У додатку 3.2.1 ( vi391227-10 )
наведена динаміка щомісячних змін прогнозованої та фактичної
оптової ринкової ціни у 2004-2009 роках. Структура фактичної
оптової ринкової ціни за 2008 та 2009 роки наведена в
додатку 3.2.2. Зростання оптової ринкової ціни у 2009 році зумовлене такими
факторами: на 41,65% (з 12711,2 млн грн до 18005,7 млн грн) зріс обсяг
дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від
постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим
категоріям споживачів. Питома вага дотацій у структурі оптової
ринкової ціни зросла з 78,99 грн/МВт·год до 119,16 грн/МВт·год; на 13,28% (з 123,17 грн/МВт·год у 2008 році до
139,52 грн/МВт·год у 2009 році) відбулось підвищення середнього
тарифу продажу в ОРЕ електроенергії атомними електростанціями.
Питома вага вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ
атомними електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни
збільшилась з 64,77 грн/МВт·год до 72,03 грн/МВт·год; на 30,02% (з 4567,7 млн грн до 5938,9 млн грн) зросла
вартість електричної енергії, яка продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що
зумовлено зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ
на 45,32% (з 412,83 грн/МВт·год до 599,92 грн/МВт·год). Водночас
питома вага вартості електричної енергії ТЕЦ у структурі оптової
ринкової ціни збільшилась з 28,38 грн/МВт·год до 39,3 грн/МВт·год; на 9,52% (з 2060,8 млн грн до 2257,05 млн грн) зросли витрати
на диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що зумовлено
зростанням середнього тарифу на 22,94% (з 15,51 грн/МВт·год до
19,06 грн/МВт·год). Питома вага вартості електричної енергії у
структурі оптової ринкової ціни збільшилася з 12,81 грн/МВт·год до
14,94 грн/МВт·год; на 20,99% (з 1064 млн грн до 1287,6 млн грн) зросла вартість
електричної енергії, проданої в ОРЕ ВАТ "Укргідроенерго", що
зумовлено зростанням обсягу виробленої електроенергії
(з 10579 тис.МВт·год до 11090,02 тис.МВт·год) та збільшенням на
15,42% (з 100,6 грн/МВт·год до 116,11 грн/МВт·год) тарифу відпуску
електроенергії в ОРЕ; на 9,79% (з 329,4 до 361,64 грн/МВт·год) відбулось зростання
тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у
зв'язку із: 1) зростанням ціни газу (з транспортуванням) на 80,16%
(з 1207,71 до 2175,71 грн/тис.куб.м); 2) зростанням ціни вугілля (з транспортуванням) на 20,61%
(з 423,61 до 510,88 грн/т).
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ у 2009 році було
регулювання тарифів на здійснення монопольних видів діяльності
ліцензіатами - енергопостачальними компаніями. Протягом 2009 року проводилась робота щодо регулювання
тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, з
метою виконання пункту 7 статті 1 Указу Президента України від
17.11.2008 N 1046 ( 1046/2008 ) "Про додаткові заходи щодо
подолання фінансової кризи в Україні" і враховуючи доручення
Кабінету Міністрів України від 22.11.2008 N 56463/3/1-08 щодо
вжиття заходів стосовно утримання єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію протягом I півріччя 2009 року на рівні
листопада 2008 року та недопущення збиткової діяльності генеруючих
компаній ТЕС в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи,
Комісією прийнято рішення щодо оптимізації витрат та, відповідно,
рівнів тарифів енергопостачальних компаній. Так, на першому етапі, відповідно до Процедури встановлення
або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою
НКРЕ від 01.08.2001 N 801 ( v0801227-01 ), у зв'язку зі зміною
джерел фінансування інвестиційних програм компаній Комісією
зменшено розміри витрат на виробничі інвестиції у структурі
тарифів на 2009 рік на 30% і, відповідно, рівні тарифів на
передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та на постачання електроенергії за регульованим
тарифом. При цьому, тарифи на передачу та постачання
електроенергії для енергопостачальних компаній були знижені в
межах: для 1 класу напруги - від 0,98% до 10,77%, для 2 класу
напруги - від 0,57% до 7,73%; для 1 групи споживачів - від 0,40%
до 6,24%, для 2 групи споживачів - від 0,41% до 6,24% відповідно
до питомої ваги інвестицій у структурі тарифів. З метою забезпечення виконання постанови Верховної Ради
України "Про поточну ситуацію у вугільній промисловості та
тепловій енергетиці і шляхи подолання кризових явищ в енергетичній
сфері" ( 1558-17 ) Комісією було прийнято рішення щодо другого
етапу оптимізації витрат та рівнів тарифів енергопостачальних
компаній. Так, з 1 червня 2009 року енергопостачальним компаніям
було повністю виключено із структури тарифів на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та на
постачання електроенергії за регульованим тарифом витрати з
прибутку на виробничі інвестиції на 2009 рік та, відповідно,
перераховано податок на прибуток. Крім того, за підсумками аналізу діяльності
енергопостачальних компаній за 2008 рік було виявлено перевищення
фактичного обсягу передачі та постачання електроенергії споживачам
порівняно із затвердженими в тарифах на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання
електроенергії за регульованим тарифом. При цьому протягом 2008
року у зв'язку із введенням мораторію на підвищення цін на товари
та послуги суб'єктів природних монополій, зокрема на роздрібні
тарифи на електроенергію, енергопостачальним компаніям було не
додано компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
окремим категоріям споживачів (дотації). З урахуванням вищезазначеного Комісією з метою вжиття
додаткових заходів щодо оптимізації витрат прийнято рішення щодо
зменшення загальних витрат структури тарифів ліцензіатів на суму
додатково отриманих коштів унаслідок збільшення обсягу товарної
продукції більше ніж на 5% через збільшення фактичного обсягу
передачі та постачання електроенергії споживачам, порівняно із
затвердженими в тарифах на передачу та на постачання
електроенергії, за підсумками 2008 року, у межах величини
недоданої суми дотацій, зафіксованої станом на 1 січня 2009 року.
Коригування було здійснено виходячи з дії тарифів на передачу та
постачання електроенергії протягом IV кварталу 2009 року з
одночасним поверненням цієї суми енергопостачальним компаніям
шляхом збільшення суми дотацій протягом жовтня - грудня звітного
року для забезпечення повних розрахунків з ОРЕ. При цьому, тарифи
на передачу та постачання були знижені в межах: для 1 класу
напруги - від 0,76% до 11,41%, для 2 класу напруги - від 0,64%
до 10,37%; для 1 групи споживачів - від 0,75% до 10,72%,
для 2 групи споживачів - від 0,71% до 10,80%. Перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії
протягом 2009 року здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ із
залученням заінтересованих сторін, представників органів
виконавчої влади та засобів масової інформації. Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
споживачам", згідно з якою НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено
впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на
електричну енергію, що відпускається на побутові потреби
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок
єдиних роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався
відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів,
крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005
N 707 ( v0707227-05 ) (зі змінами). Протягом 2009 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну
енергію для споживачів (крім населення, населених пунктів та
зовнішнього освітлення) усіх регіонів України. Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2009 році за
структурою складався з ОРЦ на електроенергію (78,4%), тарифів на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами
(14,6%) і тарифу на постачання електричної енергії (0,9%). Крім
того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості
технологічних витрат електроенергії в мережах при її
транспортуванні та інші фактори (6,1%). Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення
стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом
2009 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого
зростання роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за
формуванням їх складових і, у першу чергу, ОРЦ. Роздрібні тарифи на електричну енергію у грудні 2009 року
становили: на 1 класі напруги - 46,17 коп/кВт·год, порівняно з
43,59 коп/кВт·год у грудні 2008 року, зростання на 5,92%; на 2 класі напруги - 61,30 коп/кВт·год, порівняно з
58,46 коп/кВт·год у 2008 році, зростання на 4,86%.
Таблиця 3.3
Динаміка єдиних роздрібних тарифів у період
з жовтня 2008 по лютий 2010 року,
коп/кВт·год (без ПДВ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 |листопад| ріст | 2009 | 2010 | | |-------| 2008 - |(жовтень|----------------------------------------------------+------------------------------------------------| | |жовтень|жовтень |2008), %|листопад| ріст | ріст |грудень| ріст | ріст |січень| ріст | ріст |лютий| ріст | ріст | | | | 2009 | | |(жовтень|(жовтень| |(жовтень|(жовтень| |(жовтень|(жовтень| |(жовтень|(жовтень| | | | | | |2008), %|2009), %| |2008), %|2009), %| |2008), %|2009), %| |2008), %|2009), %| |----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------| | 1 | 42,21 | 43,59 | 3,27 | 45,72 | 8,32 | 4,89 | 46,17 | 9,38 | 5,92 |47,32 | 12,11 | 8,56 |48,50| 14,90 | 11,26 | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+------+--------+--------+-----+--------+--------| | 2 | 56,24 | 58,46 | 3,95 | 60,68 | 7,89 | 3,80 | 61,30 | 9,00 | 4,86 |62,71 | 11,50 | 7,27 |64,28| 14,30 | 9,96 | |клас| | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динаміка середніх роздрібних тарифів на електроенергію для
непобутових споживачів наведена в додатку 3.3.1 ( vk391227-10 ), а
їх структура - у додатку 3.3.2. Зростання середніх роздрібних тарифів на електричну енергію
для споживачів у 2009 році в порівнянні з 2008 роком зумовлено, в
основному, збільшенням ОРЦ. Складові роздрібних тарифів у 2009 році змінювалися таким
чином: середній рівень тарифів на передачу електроенергії у
2009 році становив: на 1 класі напруги - 21,23 грн/МВт·год, у порівнянні з
20,53 грн/МВт·год у 2008 році (зростання на 3,41%); на 2 класі напруги - 99,88 грн/МВт·год, у порівнянні з
89,00 грн/МВт·год у 2008 році (збільшення на 12,22%). Середній рівень тарифів на постачання електроенергії для
споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених
пунктів) у 2009 році становив 4,77 грн/МВт·год, порівняно з
4,03 грн/МВт·год у 2008 році, зростання на 18,36%. Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2008-2009 роки наведена в додатку 3.3.3
( vk391227-10 ). У 2009 році погіршився загальний рівень рентабельності
продажу електричної енергії споживачам енергопостачальних компаній
порівняно із 2008 роком (додаток 3.3.4) ( vk391227-10 ).
З 27 регіональних енергопостачальних компаній у 2009 році
22 компанії працювали рентабельно (у 2008 році -
26 енергопостачальних компаній). Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії
залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими
споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким
категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все,
фіксований низький рівень тарифів для населення, тарифи на
електричну енергію, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для
міського електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для
населення, компенсація витрат енергопостачальним компаніям,
пов'язаних з дією тарифів, диференційованих за періодами часу,
компенсація втрат енергопостачальним компаніям від здійснення
постачання електроенергії вугільним, гірничо-металургійним,
хімічним підприємствам, КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"
та дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія". При цьому, загальний рівень дотацій, зумовлений перехресним
субсидіюванням при формуванні оптової ринкової ціни, збільшився з
23,72% у 2008 році до 29,3% у 2009 році. Суми компенсації втрат
(дотацій) енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електричної енергії окремим категоріям споживачів у 2009 році
наведені в додатку 3.3.5 ( vk391227-10 ). Структура дотацій
наведена в додатку 3.3.6. Динаміка сум компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів за 2001-2009 роки
відображена в додатку 3.3.7. Зокрема, обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на
відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у
2009 році збільшився до 15,369 млрд грн, порівняно
з 10,751 млрд грн у 2008 році, або зріс на 4,618 млрд грн (тобто
на 43%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів у 2009 році, склав
155,088 млн грн та порівняно з 111,071 млн грн у 2008 році
збільшився на 44,017 млн грн (або 39,6%). Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, у 2009 році зменшили вартість
купованої ними електроенергії на 1158,669 млн грн, та порівняно з
997,370 млн грн у 2008 році обсяг дотацій збільшився на
161,299 млн грн (або на 16,2%). Побутові споживачі, які купують електричну енергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2009 році
зменшили вартість купованої ними електроенергії майже на 14,9 млн
грн, та порівняно з 9,2 млн грн у 2008 році обсяг дотацій
збільшився на 5,7 млн грн (або на 62%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, установленими на рівні як для населення у
2009 році, склав 357,56 млн грн та порівняно з 301,25 млн грн у
2008 році збільшився на 56,31 млн грн (або 18,7%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії вугледобувним
підприємствам у 2009 році склав 436,61 млн грн та порівняно з
499,57 млн грн у 2008 році зменшився на 62,96 млн грн (або 12,6%),
що обумовлено невиконанням окремими шахтами стовідсоткової оплати
за спожиту електроенергію та переведенням їх до 2 класу споживачів
електроенергії. Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії підприємствам
гірничо-металургійного та хімічного комплексу у 2009 році склав
512,14 млн грн та порівняно з 41,99 млн грн у 2008 році збільшився
на 470,15 млн грн (у 2008 році дотації надавались у
листопаді-грудні). Крім того, з квітня 2009 року запроваджено нові види
дотаційних сертифікатів, а саме: дотації енергопостачальним
компаніям на відшкодування втрат від здійснення постачання
електроенергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія", їх
обсяг склав 1,689 млн грн та дотації енергопостачальним компаніям
на відшкодування втрат від здійснення постачання електроенергії
підприємствам з виробництва титану губчастого, які протягом
2009 року не надавались через недотримання положень Порядку
розрахунку роздрібних цін на електроенергію, використану
підприємствами з виробництва титану губчастого виключно на
технологічні потреби (не здійснено реструктуризацію заборгованості
за спожиту електроенергію). З метою зменшення витрат на електроенергію споживачі мають
можливість використовувати інші способи для задоволення своїх
потреб в електричній енергії, а саме: будувати та експлуатувати
власні генеруючі потужності (блок-станції та КУ), брати в
оперативний лізинг чи оренду генеруючі потужності (блоки теплових
електростанцій, ТЕЦ тощо) та здійснювати закупівлю електроенергії
безпосередньо на ОРЕ для власних виробничих потреб, отримавши
ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України, визначених Указом
Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня
2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
державної політики у сфері її забезпечення" та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р ( 577-2005-р )
"Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.05.2005
N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного плану заходів
із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу", є приведення цін і тарифів на
енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. На сьогодні відпускні тарифи на електроенергію для всіх
споживачів, крім населення, є ринковими. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Єдиним виключенням є тарифи на електроенергію
для населення, які на сьогодні фіксовані і єдині в усіх регіонах
України. При цьому, існуюча нормативно-правова база методологічних
засад формування тарифів на електричну енергію дозволяє
забезпечити прозорий, передбачуваний та економічно виправданий
режим цінового регулювання. Роздрібні тарифи на електроенергію формуються
енергопостачальними компаніями за ринковою формулою, наведеною в
Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (постанова
НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) зі змінами та доповненнями).
Роздрібний тариф на електроенергію складається з оптової ринкової
ціни на електроенергію, тарифів на передачу місцевими (локальними)
мережами і на постачання. Крім того, роздрібний тариф ураховує
відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в
мережах при її транспортуванні та інші фактори. У структурі роздрібних тарифів частка оптової ринкової ціни
складає близько 80%. Вона формується на Оптовому ринку електричної
енергії як середньозважена ціна електроенергії, закупленої від
усіх виробників електроенергії (ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС), а також
включає надбавки для покриття витрат на утримання енергосистеми,
диспетчеризацію, дотаційні сертифікати та інвестиційну складову.
Тобто, оптова ринкова ціна залежить від цін на первинні
енергоносії (ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут) і
сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги
електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ. Роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів
(крім населення і населених пунктів) розраховується згідно з
вимогами Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію
для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ). Тарифи на передачу та постачання для кожної
енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох
факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат
електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання
електроенергії, площі території, що обслуговується тощо. Рівні
тарифів на передачу та постачання електричної енергії визначаються
на підставі обґрунтованих витрат компаній та балансу
електроенергії, узгодженого з Міністерством палива та енергетики
України. Процедуру встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом затверджено постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801
( v0801227-01 ). Порядок і спосіб розрахунку тарифів на передачу та постачання
визначено Тимчасовою методикою розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії (до введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами
напруги), затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564
( v0564227-98 ) (зі змінами). Порядок визначення тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату
електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії
України, затверджено постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309
( v0309227-01 ) (зі змінами). Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній
НКРЕ здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів
та виконанням інвестиційних програм. У разі виявлення факту
нецільового використання коштів Комісія може знижувати рівень
тарифів компаніям. Також слід зауважити, що НКРЕ постійно працює над тарифною
методологією, аналізує витрати енергокомпаній на здійснення ними
ліцензованої діяльності з метою вилучення непродуктивних витрат,
що сприяють невиправданому зростанню тарифів на електроенергію. Таким чином, на цей час тарифи на електричну енергію для всіх
споживачів (крім населення) є економічно обґрунтованими. 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2009 році Тарифи на електричну енергію, що відпускаються населенню для
побутових потреб, регулюються НКРЕ відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". Тарифи на електроенергію для населення, що були встановлені у
квітні 1999 року, на той час відповідали ринковому тарифу для
споживачів 2 класу (II групи). Протягом семи років зазначені
тарифи залишалися на одному рівні. Стримування рівнів тарифів на
електроенергію для побутових споживачів призвело до того, що
станом на квітень 2006 року населення відшкодовувало лише
близько 36% реальних витрат на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії, тим самим збільшуючи обсяги перехресного
субсидіювання за рахунок інших споживачів, зокрема промисловості. З огляду на зазначене Кабінет Міністрів України погодився з
пропозицією НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства економіки України щодо необхідності поетапного
перегляду тарифів на електроенергію для населення до економічно
обґрунтованого рівня у зв'язку зі збільшенням витрат на їх
виробництво, транспортування та розподіл. У зв'язку з цим протягом 2006 року НКРЕ було здійснено два
етапи приведення тарифів на електроенергію для населення до рівня
економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та
постачання електроенергії, зокрема, з 1 травня 2006 року тарифи на
електроенергію для населення було підвищено на 25% (постанова НКРЕ
від 30.03.2006 N 401) ( z0413-06 ) та з 1 вересня 2006 року - ще
на 25% від рівня тарифів, які було введено в дію в травні місяці
2006 року (постанова НКРЕ від 20.07.2006 N 926) ( z0918-06 ), що у
свою чергу забезпечило відшкодування встановленими тарифами на
електроенергію для населення близько 60% економічно обґрунтованого
рівня. Протягом 2007 та 2008 років тарифи на електричну енергію для
побутових споживачів не переглядались. На початок звітного року тариф на електричну енергію для
населення відшкодовував 30% економічно обґрунтованих витрат на її
виробництво, передачу та постачання. Тарифи на електроенергію для
населення, що діяли протягом звітного періоду, наведено в
додатку 3.3.8 ( vk391227-10 ). З метою недопущення збитків енергопостачальних компаній від
здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам
енергокомпаніям надається компенсація втрат (дотація), джерелом
фінансування якої є оптова ринкова ціна на електричну енергію
(постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184 ( v0184227-01 ) "Про
затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим
споживачам"). Сума компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії населенню та населеним пунктам у 2005 році
становила 3,379 млрд грн, у 2006 році - 4,847 млрд грн, у
2007 році - 5,589 млрд грн, у 2008 році - 10,751 млрд грн, а у
2009 році - 15,369 млрд грн. Частка загального обсягу дотацій у
структурі оптової ринкової ціни електроенергії у 2009 році склала
більше 29%, що збільшує цінове навантаження на непобутових
споживачів. Єдиним дієвим шляхом зменшення обсягів перехресного
субсидіювання в електроенергетиці є приведення тарифів на
електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого
рівня. Так, 04.03.2009 за ініціативи НКРЕ, відбулися громадські
слухання питання щодо необхідності оптимізації тарифів на
електричну енергію для населення, на яких було обговорено проект
постанови "Про зміну тарифів на електричну енергію, що
відпускається населенню і населеним пунктам, та внесення змін до
Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам" (далі - Проект постанови) і надано
пропозиції зацікавленими сторонами щодо його впровадження. До зазначеного заходу було залучено ЗМІ та представників
сторін соціального діалогу: Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань, Федерації
професійних спілок, Центральної Ради Незалежної галузевої
професійної спілки енергетиків України, Центрального Комітету
профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України, Енергетичної Асоціації України, а також
представників Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінпраці. З урахуванням висловлених на громадських слуханнях пропозицій
зацікавлених сторін (у тому числі профспілкових органів), Комісія
доопрацювала проект постанови в частині запровадження блочних
(диференційованих за обсягами споживання) тарифів на електричну
енергію для населення та населених пунктів та погодила його зі
Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань. 19 березня 2009 року на відкритому засідання Комісії було
прийнято постанову НКРЕ від 19.03.2009 N 311 ( z0260-09 ) "Про
зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і
населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування
тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним
пунктам", яку Міністерство юстиції України зареєструвало
20.03.2009 за N 260/16276. Проте, зважаючи на численні звернення споживачів та
враховуючи низький рівень платоспроможності населення у період
фінансово-економічної кризи, рішення Комісії щодо зміни тарифів
для побутових споживачів, які споживають електроенергію більше
400 кВт·год (постанова НКРЕ від 19.03.2009 N 311) ( z0260-09 ),
було скасовано постановою НКРЕ від 01.04.2009 N 373 ( z0300-09 ),
яка зареєстрована в Міністерстві юстиції 03.04.2009 за
N 300/16316. 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики Одним із головних завдань діяльності НКРЕ у 2009 році щодо
оптимізації цінової і тарифної політики на Оптовому ринку
електричної енергії України було здійснення заходів щодо
забезпечення стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну
енергію для споживачів, а також запровадження стимулюючих методів
регулювання діяльності природних монополій. Так, з метою більш ефективного регулювання тарифної політики
та захисту прав споживачів Комісією проводиться робота щодо
запровадження нової тарифної методології із застосуванням методу
стимулюючого регулювання, яка передбачає встановлення тарифів на
електроенергію для енергорозподільних компаній з урахуванням
дотримання стандартів якості електроенергії та послуг з її
постачання. Реалізація цієї методології здійснюється НКРЕ з
урахуванням результатів співробітництва з міжнародними
організаціями, зокрема у рамках програми технічної допомоги
Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юридичної
спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору". Так, на
завершальному етапі зазначеного проекту консультанти оприлюднили
остаточний звіт з конкретними рекомендаціями за компонентом щодо
стимулюючого регулювання та порівняльного аналізу ефективності
(бенчмаркінг) енергорозподільчих компаній. Також, упровадження
нової тарифної методології здійснюється в рамках кредитної Угоди
між Україною та МБРР за Проектом реабілітації гідроелектростанцій
N 4795-UA ( 996_052 ) реалізації Компоненту Е "Впровадження
Концепції Оптового ринку електроенергії України". Основними цілями нового цінового регулювання із застосуванням
стимулюючого регулювання є сприяння підвищенню ефективності та
забезпечення фінансової стабільності енергорозподільних компаній
шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми. Упровадження стимулюючого регулювання дозволить заохотити
суб'єктів природних монополій до скорочення неефективних витрат. З метою недопущення погіршення якості послуг суб'єктів
природних монополій за рахунок скорочення їх витрат передбачається
застосування стандартів (показників) якості послуг
енергорозподільчих компаній. З метою захисту прав споживачів та контролю за якістю надання
послуг з електропостачання ліцензіатами з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) мережами та постачання електричної
енергії за регульованим тарифом споживачам, у тому числі об'єктам
життєзабезпечення населення і соціальної інфраструктури,
НКРЕ запровадила відповідні Форми моніторингу показників якості
послуг за якими звітують ліцензіати щоквартально. Комісія з
2006 року здійснює моніторинг зазначених показників. Для визначення цільових показників якості послуг Комісією
прийнято розпорядження НКРЕ від 18.12.2008 N 153-р ( vr153227-08 )
"Про надання ліцензіатами інформації за Формою моніторингу
показників якості послуг у I півріччі та II півріччі 2009 року"
(у редакції розпорядження НКРЕ від 24.09.2009 N 166-р)
( vr166227-09 ) та від 17.12.2009 N 200-р ( vr200227-09 ) "Про
надання ліцензіатами інформації за формами моніторингу показників
якості послуг у I півріччі 2010 року" та схвалено проект постанови
НКРЕ "Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт
щодо показників надійності (безперервності) електропостачання" та
N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг" і інструкцій щодо їх заповнення, який направлено
на погодження до зацікавлених міністерств та відомств. Крім того, протягом звітного періоду НКРЕ розроблено та
прийнято ряд нормативних актів, які регулюють ліцензійну
діяльність суб'єктів природних монополій у ПЕК України, що дало
можливість позитивно вплинути на фінансово-господарську діяльність
усіх учасників Оптового ринку електроенергії. Зокрема, ураховуючи погіршення економічного стану країни
протягом фінансової кризи, який не дозволяє розпочати процес
реформування діючої системи ціноутворення для операторів
електричних мереж в Україні (що вже давно не створює стимулів для
притоку інвестицій, у тому числі і іноземних, та, відповідно,
розвитку електричних мереж України) із упровадженням стимулюючих
методів регулювання починаючи з 2010 року (що передбачено
розпорядчими документами Уряду), у тому числі і для
енергопостачальних компаній, що були приватизовані стратегічними
інвесторами у 2001 році та відповідно до пункту 7 статті 1 Указу
Президента України від 17.11.2008 N 1046 ( 1046/2008 ) "Про
додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні",
Комісією (постанова від 17.12.2009 N 1423) ( v1423227-09 ) внесено
зміни до Порядку визначення роздрібних тарифів на електричну
енергію, тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами та тарифів на постачання електроенергії для
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії, купованої
ними на Оптовому ринку електроенергії України ( v0309227-01 ), у
частині встановлення норми прибутку на базу нарахування на
2010 рік на рівні 15%, тобто на рівні 2009 року, з метою
збереження діючих умов господарювання для стратегічних інвесторів
в умовах фінансової кризи до запровадження стимулюючих методів
регулювання, а також передбачає продовження терміну фіксації
базових рівнів експлуатаційних витрат на 2010 рік. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.10.2009
N 1324-р ( 1324-2009-р ) "Про додаткові заходи щодо
енергозабезпечення населення, яке проживає в багатоквартирних
будинках, не газифікованих природним газом" передбачено, що на
період до завершення виконання Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями заходів з будівництва (реконструкції та/або
модернізації) систем централізованого теплопостачання в
багатоквартирних будинках населених пунктів, не газифікованих
природним газом, і в яких відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання, для населення, яке проживає в
таких будинках, має застосовуватись тариф на електричну енергію як
для населення, що проживає в будинках, обладнаних в установленому
порядку кухонними електроплитами, електроопалювальними
установками, тобто 15,6 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Відповідно Комісія прийняла постанову НКРЕ від 10.11.2009
N 1280 ( z1121-09 ) "Про внесення змін до тарифів на електричну
енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та
Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам". У зв'язку з цим НКРЕ внесено зміни до форми звітності 4-НКРЕ
"Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної
енергії за групами та класами споживачів" ( zd179-06 ),
затвердженої постановою НКРЕ від 23.11.2005 N 1044 ( z0179-06 )
"Про затвердження форм звітності НКРЕ", зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 27.02.2006 за N 179/12053, у
частині доповнення форми звітності 4-НКРЕ категорією
споживачів - населенням, за якою повинні надаватись дані щодо
обсягів корисного відпуску у відповідності до рівня тарифу на
електричну енергію з метою виокремлення такої групи населення, яке
проживає в багатоквартирних будинках не газифікованих природним
газом, і в яких відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання (у міській та сільській
місцевості). Оновлена форма звітності передбачає надання по цій
групі споживачів інформації, відповідно до форми звітності, що
використовується при визначенні розміру дотацій енергопостачальним
компаніям. 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2004-2009 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
нормативно-правової бази щодо формування та узгодження
інвестиційних програм технічного розвитку компаній, контролю за
виконанням програм та цільового використання коштів, передбачених
на їх фінансування. Зокрема Комісією була встановлена обов'язкова
вимога до ліцензіатів щодо обов'язкового зазначення граничного
рівня цін при проведенні тендерних процедур закупівлі товарів та
робіт, які передбачені схваленими інвестиційними програмами. У 2009 році НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми
на 2010 рік для всіх 40 ліцензіатів із передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів із
постачання електроенергії за регульованим тарифом і для
ДП "НЕК "Укренерго". У програмах передбачені поквартальні плани
виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом
фінансування інвестиційних програм є тариф на передачу та
постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами відповідної компанії. При розгляді інвестиційних програм НКРЕ керувалась Указом
Президента України від 17.11.2008 N 1046/2008 ( 1046/2008 ) "Про
додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні", яким
запроваджено мораторій на зростання цін на товари та послуги
природних монополій, що своїм наслідком мало анулювання статті
"Прибуток на виробничі інвестиції" у структурі тарифів та джерел
фінансування інвестиційних програм. Разом з цим додатковим
джерелом фінансування інвестиційних програм були визначені кошти,
які компанії отримають унаслідок небалансу ТВЕ. Комісія звертала особливу увагу на техніко-економічну
обґрунтованість запропонованих компанією заходів і обсягів їх
фінансування та пріоритетність спрямування коштів на технічну
реконструкцію та модернізацію електричних мереж із урахуванням
термінів їх виконання та згідно з Програмою розвитку електричних
мереж напругою 35-110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції
електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на 2007-2011 роки,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11.09.2007 N 727-р ( 727-2007-р ). Таким чином, на 2010 рік були
схвалені обсяги фінансування заходів будівництва, модернізації та
реконструкції електричних мереж та обладнання в сумі
1,725 млрд грн, що складає 72,93% від загальної суми схвалених
інвестиційних програм. При загальному плановому обсязі фінансування інвестиційних
програм обленерго на 2009 рік у сумі 2434,787 млн грн 75,62%
коштів передбачалося спрямувати на реалізацію заходів із
будівництва, реконструкції та модернізації електричних мереж та
відповідного обладнання, 14,06% - на фінансування робіт,
направлених на послідовне зменшення та недопущення
понаднормативних витрат електроенергії. Решту коштів передбачалося
спрямувати на фінансування заходів із упровадження автоматизованих
систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва
систем зв'язку, реконструкції виробничих приміщень,
комп'ютеризації компаній тощо. Протягом року компанії щоквартально звітували про хід
виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності та
належному обґрунтуванні Комісія погоджувала коригування
інвестиційних програм. Основними факторами, які спричиняли
звернення компаній щодо внесення змін, були розробка та
коригування проектно-кошторисної документації, зміни спричинені
неможливістю проведення тендерних процедур унаслідок перевищення
граничного рівня ціни, подолання наслідків стихійних явищ тощо.
Фактичний обсяг виконання інвестиційних програм у 2009 році склав
2128 млн грн або 87,3% від запланованого. Рівень фінансування
інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" за 2009 рік склав
1289743,2 млн грн із загальної суми 1338,956 млн грн або 96,3%. НКРЕ особливу увагу приділяла питанням цільового використання
коштів та реалізації компаніями заходів, передбачених
інвестиційними програмами. У 2009 році 13 компаній повністю
профінансували інвестиційні програми (за загальними сумами). Це,
зокрема ВАТ "АК Вінницяобленерго", ВАТ "Донецькобленерго",
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "Львівобленерго" та інші.
Динаміка фінансування інвестиційних програм наведена в
додатку 3.3.9 ( vk391227-10 ). Відповідно до статті 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) жодна компанія не передбачала у
своїх інвестиційних програмах на 2009 рік витрат на підключення до
електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Аналіз результатів фактичного виконання інвестиційних програм
показує, що на обсяги та відсоток їх виконання суттєво вплинули
кризові явища в економіці України починаючи з кінця 2008 року та
мораторій на підвищення тарифів.
Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період
до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р) ( 850-2008-р ) був
схвалений План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій
та теплоелектроцентралей у період до 2020 року (зі змінами,
унесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від
09.10.2008 N 499), яким затверджено перелік, орієнтовна вартість
та терміни реалізації проектів з реконструкції та модернізації
енергетичного обладнання електростанцій. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
Мінпаливенерго своїм наказом від 24.05.2006 N 183 ( z0701-06 )
затвердило Порядок підготовки та фінансування проектів з метою
реалізації плану реконструкції та модернізації теплових
електростанцій (далі - Порядок). У відповідності до вимог Порядку ( z0701-06 ) у 2009 році з
метою встановлення інвестиційної складової до тарифу відпуску
електроенергії необхідної для повернення коштів, залучених для
фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків N 8
Курахівської ТЕС, N 13 Луганської ТЕС, першого пускового комплексу
енергоблока N 7 Бурштинської ТЕС та першого пускового комплексу
енергоблока N 3 Криворізької ТЕС, був наданий повний пакет
документів, необхідний для розгляду зазначеного питання. За результатами розгляду наданих документів Комісія
постановами від 20.08.2009 N 961 ( v0961227-09 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифу ТОВ "Східенерго", від 20.08.2009
N 962 ( v0962227-09 ) "Про затвердження інвестиційної складової до
тарифу ВАТ "Західенерго" та від 20.08.2009 N 963 ( v0963227-09 )
"Про затвердження інвестиційної складової до тарифу
ВАТ "Дніпроенерго" затвердила інвестиційні складові до тарифів
відпуску електроенергії у 2009 - 2015 роках з метою повернення
коштів, залучених для фінансування реконструкції та модернізації
енергоблока N 8 Курахівської ТЕС - у розмірі 369,4 млн грн,
енергоблока N 13 Луганської ТЕС - у розмірі 359,2 млн грн, першого
пускового комплексу енергоблока N 7 Бурштинської ТЕС та першого
пускового комплексу енергоблока N 3 Криворізької ТЕС - у розмірах
131,7 млн грн та 188,8 млн грн. Крім цього, у 2009 році
продовжувалась реалізація проектів з технічного переоснащення
енергогенеруючого обладнання енергоблоків N 1 Зуївської ТЕС, N 5 і
N 7 Курахівської ТЕС та N 10 Луганської ТЕС, реалізація яких
розпочалась у 2007 та 2008 роках. Слід зазначити, що у квітні
2009 року енергоблок N 2 Зуївської ТЕС був запущений у промислову
експлуатацію, при цьому його встановлена потужність була збільшена
на 20 МВт та становила 320 МВт. Поряд з цим, на підставі наданих документів та у
відповідності до вимог Порядку ( z0701-06 ) Комісія у 2009 році
погодилась з можливістю встановлення інвестиційної складової до
тарифу відпуску електроенергії з метою повернення коштів,
залучених для фінансування реконструкції та модернізації N 2
Трипільської ТЕС та N 9 Придніпровської ТЕС. Також, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13.03.2002 N 286 ( 286-2002-п ) "Про забезпечення фінансування
проекту реконструкції Старобешівської ТЕС" зі змінами і
доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від
10.10.2007 N 1205 ( 1205-2007-п ), НКРЕ постановою від 22.04.2009
N 450 ( v0450227-09 ) "Про затвердження інвестиційної складової до
тарифу ВАТ "Донбасенерго" встановила інвестиційну складову до
тарифу відпуску електроенергії ВАТ "Донбасенерго" як українську
складову проекту реконструкції Старобешівської ТЕС, необхідну для
повернення суми кредиту, відсотків за користування ним та
відсотків за зобов'язаннями, що передбачені Кредитною угодою між
Європейським банком реконструкції та розвитку і
ВАТ "Донбасенерго", у 2009 році, у розмірі 53,3 млн грн. Крім того, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11.11.2009 N 1348-р ( 1348-2009-р ) Комісія постановою
від 26.11.2009 N 1330 ( v1330227-09 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифу ВАТ "ДЕК "Центренерго"
встановила інвестиційну складову до тарифу відпуску електроенергії
ВАТ "ДЕК "Центренерго", необхідну для повернення коштів, залучених
для фінансування проекту реконструкції та модернізації енергоблока
N 8 Зміївської ТЕС. 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2008-2009 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2009 рік та завдання на 2010 рік У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
механізму стимулювання енергопостачальних компаній до зниження
понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація
зазначеного здійснювалась Комісією шляхом: включення частки понаднормативних витрат електроенергії в
роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги під
зобов'язання ліцензіатів знизити понаднормативні витрати не менше
ніж на половину від включеної в тариф частки понаднормативних
витрат; передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів
для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів
комерційного обліку та поліпшення збутової роботи; застосування знижуючого коригуючого коефіцієнта за
понаднормативні витрати електричної енергії до нормативу
відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальної
компанії, у якої рівень відношення понаднормативних витрат
електроенергії до коефіцієнта нормативних технологічних витрат
електричної енергії більше граничного. Завдяки вказаним заходам щодо стимулювання
енергопостачальників до зниження витрат електричної енергії, у
тому числі завдяки збільшенню коштів для розвитку матеріальної
бази енергопостачальних компаній у рамках виконання інвестиційних
програм, досягнуто зменшення рівня фактичних технологічних витрат
у мережах обласних енергопостачальних компаній протягом 2009 року
до 16500,25 млн кВт·год або до 11,40% від загального надходження
електричної енергії в мережі, що на 1293,57 млн кВт·год або на
0,12% менше ніж за 2008 рік. При цьому понаднормативні витрати
електроенергії протягом 2009 року знизились до -822,76 млн кВт·год
або до -0,57%, що на 368,13 млн кВт·год або на 0,29% менше ніж за
2008 рік. Двадцять чотири енергопостачальні компанії станом на кінець
2009 року мали фактичні витрати електроенергії нижче нормативних.
У 2008 році таких компаній було двадцять три. Крім того, завдяки зазначеним заходам стимулювання
спостерігається позитивна тенденція і в енергопостачальних
компаній, які останні роки працювали з неприпустимо високими
понаднормативними витратами електричної енергії. Так, протягом
2009 року ВАТ "Донецькобленерго" знизило, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року, рівень понаднормативних витрат
на 228,57 млн кВт·год або на 1,87%, до 131,44 млн кВт·год або до
1,31%, ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - на 13,02 млн кВт·год або на
0,91 % до -0,17 млн кВт·год або до -0,02 %, АЕК "Київенерго" - на
44,98 млн кВт·год або на 0,44% до 80,89 млн кВт·год або до 0,92%. У додатку 3.3.10 ( vk391227-10 ) наведена динаміка
технологічних витрат електричної енергії в електромережах України
у 2008-2009 роках. Ураховуючи високий рівень величини складової нормативних
витрат у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію та
суттєве відхилення нормативних витрат електричної енергії від
фактичних у переважної більшості енергопостачальних компаній, НКРЕ
ініціювала роботу з унесення змін до діючої Методики складання,
аналізу складових та нормування технологічних витрат
електроенергії, а також роботу з розробки та запровадження
механізму нормування та врахування витрат електроенергії в
магістральних та міждержавних електричних мережах, необхідність
якої також продиктована умовами переходу до нової моделі ринку
електричної енергії та в рамках підготовки до першого етапу
впровадження ринку двосторонніх договорів. За активної участі НКРЕ
було визначено виконавця роботи по розробці керівного
Методологічного документа з нормування витрат електроенергії в
магістральних та міждержавних електричних мережах та укладено
угоду між ДП "НЕК "Укренерго" і ДП "ДонОРГРЕС". Протягом 2010 року Комісія планує брати активну участь у
процесі розробки та впровадження Методики з нормування витрат
електроенергії в магістральних та міждержавних електричних
мережах, співпрацювати з Мінпаливенерго щодо впровадження
розробленого ДП "Укрсільенергопроект" нормативного документа
"Визначення втрат електричної енергії в трансформаторах і лініях
електропередавання. Методика", а також уносити пропозиції щодо
удосконалення ГНД 34.09.104-2003 "Методика складання структури
балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу
його складових і нормування технологічних витрат електроенергії",
затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від
17.12.2003 N 757 ( v0757558-03 ) зі змінами та доповненнями,
унесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від
05.02.2009 N 52.
3.4. Регулювання тарифів на виробництво теплової енергії НКРЕ затверджує тарифи на виробництво теплової енергії, що
виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках,
відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 896) ( v0896227-05 ), Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними
установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897) ( v0897227-05 ),
Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з
виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 898) ( v0898227-05 ). Тарифи на виробництво теплової енергії затверджуються з
урахуванням планових обсягів виробництва, нормативно обґрунтованих
витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів
на фінансування інвестиційних програм, попередньо погоджених
Міністерством палива та енергетики України. Тарифи на 2009 рік затверджені з урахуванням таких цін на
природний газ: що використовується для виробництва теплової енергії та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання -
727,32 грн за 1000 куб.м (без ПДВ); що використовується для виробництва теплової енергії для
промислових споживачів та бюджетних установ - 1547,76 тис.грн, яка
включає ціну природного газу на рівні 1152,0 грн за 1000 куб.м,
тариф на транспортування природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м,
витрати НАК "Нафтогаз України" на реалізацію природного газу
121,0 грн за 1000 куб.м та збір у вигляді цільової надбавки до
тарифу на природний газ на рівні 12%. Відповідно до постанов НКРЕ від 29.01.2009 N 56
( v0056227-09 ) "Про затвердження граничного рівня ціни на
природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державних та місцевих бюджетів, на 2009 рік" та N 57
( v0057227-09 ) "Про затвердження граничних рівнів цін на
природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання на 2009 рік" було збільшено граничні ціни на
природний газ для промислових споживачів та бюджетних організацій.
З урахуванням зазначеного, Комісія переглянула і затвердила з
13.02.2009 тарифи теплоелектроцентралей на виробництво теплової
енергії для промислових споживачів та бюджетних установ відповідно
до подорожчання природного газу з 1547,76 до 2142,25 грн за
1000 куб.м. Діапазон затверджених тарифів на виробництво теплової
енергії, виробленої ТЕЦ, у 2009 році складав: від 154,43 грн (ВАТ "ДМК ім. Ф.Е.Дзержинського") до 472,75
(ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ") за 1 Гкал - для промислових
споживачів та бюджетних установ; від 108,88 грн (АЕК "Київенерго") до 208,66 грн (Сакські
теплові мережі ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль") за 1 Гкал - для
населення. 24 грудня 2009 року Комісія затвердила тарифи на виробництво
теплової енергії для населення, промислових споживачів та
бюджетних установ для ТЕЦ на 2010 рік з урахуванням ціни
природного газу, що використовується для виробництва теплової
енергії та надання населенню послуг з опалення та гарячого
водопостачання - 727,32 грн за 1000 куб.м (без ПДВ) та виробництва
теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних
установ - 2182,66 грн, яка включає ціну природного газу на рівні
2020,25 грн за 1000 куб.м, тариф на транспортування природного
газу 122,0 грн за 1000 куб.м та збір у вигляді цільової надбавки
до тарифу на природний газ на рівні 2%. Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на
атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2009 року
становив 24,05 грн за 1 Гкал (без ПДВ) і протягом року не
змінювався. Рівень тарифів на виробництво теплової енергії, виробленої
ТЕС протягом другої половини 2008 року та першої половини
2009 року, коливався в межах від 100,29 до 128,47 грн за 1 Гкал.
Рівень затверджених тарифів на теплову енергію з 1 серпня
2009 року, яка виробляється ТЕС, коливається в межах від 122,82 до
165,60 грн за 1 Гкал. Підвищення тарифів на теплову енергію, що виробляється ТЕС з
1 серпня 2009 року зумовлене підвищенням цін на енергетичне
вугілля і природний газ та витрат на оплату праці через зростання
рівня середньої заробітної плати відповідно до Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими
профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки ( n0002120-08 ),
а також зростанням цін на сировину та послуги у зв'язку з
інфляційними процесами. За результатами роботи Комісії у 2009 році в частині
регулювання тарифів на теплову енергію прийнято 89 постанов.
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2010 рік Основною проблемою ціноутворення в електроенергетиці нині
залишається занижений тариф на електричну енергію для населення,
який є незмінним з вересня 2006 року, та який на сьогодні не
відшкодовує і третини витрат на виробництво, передачу та
постачання електроенергії, у зв'язку із чим поглиблюється
перехресне субсидіювання і, як наслідок, зростання тарифів на
електричну енергію для інших категорій споживачів. Приведення тарифів на електричну енергію для всіх груп
споживачів і, зокрема, для населення до економічно обґрунтованого
рівня у 2010 році залишається одним із основних пріоритетних
напрямків діяльності НКРЕ. Планується підготувати проект постанови
НКРЕ щодо поступового підвищення тарифів на електричну енергію для
населення. У разі приведення тарифів на електроенергію для побутових
споживачів до економічно обґрунтованого рівня та повного
відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії з'явиться можливість зниження
тарифів для промислових та прирівняних до них споживачів. При
цьому, як наслідок, Комісія буде мати можливість скасувати
нормативні акти щодо надання енергопостачальним компаніям
компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів. Також, одним із напрямків діяльності НКРЕ щодо вдосконалення
цінової і тарифної політики в електроенергетиці в наступному році
є планування роботи, спрямованої на подальше виконання
Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації
підприємств паливно-енергетичного комплексу, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р
( 167-2005-р ). У 2010 році НКРЕ планує завершити роботу щодо запровадження
стимулюючого регулювання на послуги суб'єктів природних монополій,
основними цілями якого є покращення фінансового стану
енергорозподільчих компаній шляхом залучення коштів як від
українських, так і міжнародних інвесторів, забезпечення
ефективності та підвищення якості послуг для споживачів. Нова тарифна методологія із застосуванням стимулюючого
регулювання передбачає встановлення для енергорозподільчих
компаній норми прибутку на інвестований капітал, яка, з одного
боку, не може бути нижчою ніж в середньому по галузях економіки
країни, з іншого боку, з метою захисту прав споживачів послуг
суб'єктів природних монополій, норма прибутку не може бути вищою
за рівень, що буде достатній для залучення необхідного обсягу
інвестицій. Основними цілями нового цінового регулювання із застосуванням
стимулюючого регулювання є сприяння підвищенню ефективності та
забезпечення фінансової стабільності енергорозподільних компаній
шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми. Упровадження стимулюючого регулювання дозволить заохотити
суб'єктів природних монополій до скорочення неефективних витрат. З метою недопущення погіршення якості послуг суб'єктів
природних монополій за рахунок скорочення їх витрат передбачається
застосування стандартів (показників) якості послуг
енергорозподільчих компаній. Крім того, протягом 2009 року в рамках другого етапу
(Етап II) технічної допомоги ЄБРР "Розробка загальних умов для
розвитку відновлювальної енергетики в Україні" в НКРЕ разом з
експертами компаній "KEMA", "SenterNovem", "Baker&McKenzie" та
"Трансенергоконсалтинг" проведено значний обсяг роботи щодо
розробки комплексного пакету нормативно-правових актів для
підтримки розвитку відновлювальної енергетики в Україні. У 2010 році НКРЕ планує продовжити розпочату роботу в цьому
напрямку з залученням відповідних фахівців та інших зацікавлених
сторін.
4. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІНОВА
І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі До основних нормативно-правових актів, що регулюють відносини
у нафтогазовій галузі, необхідно віднести Закони України "Про
нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ),
"Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про ратифікацію
Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної
хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних
аспектів" ( 89/98-ВР ), Закон України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ), Закон України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), Закон України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами)
та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729
( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів природним газом"
(зі змінами) тощо. Важливим документом, що містить перспективи розвитку
енергетики, є схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15.03.2006 N 145-р ( 145-2006-р ) Енергетична стратегія
України на період до 2030 року, яка визначає базовий сценарій
розвитку енергетики в цілому і по галузях, у тому числі, напрямки
розвитку нафтогазової галузі, основні програми, які мають бути
розроблені для їх реалізації, а також комплекс організаційних,
правових заходів, що має бути здійснений на виконання цієї
Стратегії. Чинне законодавство, що регулює на сьогоднішній день
діяльність газової галузі, приймалося в різний час та з різною
метою, тому окремі його положення регулюють лише окремі групи
відносин у газовій галузі, що стосуються, зокрема: геологічного
вивчення нафтогазоносності надр, їх використання, а також розробки
родовищ нафти і газу (Закон України "Про нафту і газ")
( 2665-14 ); ліцензування діяльності з транспортування, розподілу,
постачання та зберігання природного газу (Закон України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності") ( 1775-14 );
правових, економічних та організаційних засад діяльності
трубопровідного транспорту (Закон України "Про трубопровідний
транспорт") ( 192/96-ВР ); державного регулювання суб'єктів
природних монополій в енергетиці та нафтогазовому комплексі (Указ
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України") тощо. Особливу увагу звертаємо на те, що на сьогоднішній день
основним законодавчим актом України в нафтогазовій сфері лишається
Закон України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), який визначає
організаційно-правові основи діяльності нафтогазової галузі як
складової економіки, і містить низку вихідних положень і
принципів, які регулюють правовідносини у сферах нафтогазової
галузі, зокрема визначає особливості використання нафтогазоносних
надр, їх геологічного вивчення, видобутку нафти та газу,
функціонування газотранспортної системи та підземних сховищ газу,
але не визначає ринкові засади функціонування ринку природного
газу. На даний час існує необхідність прийняття комплексного акта
законодавства, який би врегулював основні відносини в газовій
галузі та визначив основи функціонування газового ринку в Україні. Таким законодавчим актом має стати Закон України "Про засади
функціонування ринку природного газу". НКРЕ входить до складу робочої групи, якою розроблено проект
вищевказаного Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу", що визначає правові, економічні та організаційні
засади функціонування ринку природного газу, засади регулювання
відносин між учасниками ринку, пов'язані з транспортуванням,
зберіганням, розподілом, постачанням і використанням природного
газу, а також передбачено удосконалення засад державної політики
щодо ціно- та тарифоутворення у газовій галузі, зокрема, що
стосується формування цін (тарифів) у конкурентному та
монопольному сегментах ринку, приведення законодавства України у
відповідність з директивами ЄС у частині встановлення прозорих
правил ціноутворення на ринку газу. Даний проект Закону повинен забезпечити ефективне
функціонування суб'єктів ринку природного газу на наступних
принципах: 1. Ринок природного газу функціонує на конкурентних засадах,
за винятком діяльності суб'єктів природних монополій. 2. Діяльність суб'єктів ринку природного газу провадиться на
принципах: 1) вільного вибору постачальників природного газу; 2) вільної торгівлі природним газом, зокрема на аукціонах і
біржах, а також шляхом проведення тендерів на постачання
природного газу, крім випадків та у порядку, що визначені
статтею 10 цього Закону; 3) регулювання рівня тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання, зберігання (закачування, відбір) природного
газу; 4) забезпечення рівних можливостей для доступу до Єдиної
газотранспортної системи України та підземних сховищ газу, у тому
числі новозбудованих газопроводів; 5) рівності прав на купівлю-продаж природного газу та
провадження зовнішньоекономічної діяльності; 6) добросовісної конкуренції між учасниками ринку природного
газу в умовах рівних прав та можливостей; 7) недопущення дій, спрямованих на спричинення збитків іншим
суб'єктам ринку; 8) відповідальності суб'єктів ринку за порушення правил
діяльності на ринку природного газу та умов договорів; 9) додержання національних стандартів, норм і правил усіма
суб'єктами ринку природного газу, пов'язаними з управлінням
системами та видобутком, транспортуванням, розподілом,
зберіганням, постачанням і споживанням природного газу; 10) забезпечення захисту прав та інтересів споживачів
природного газу; 11) захисту навколишнього природного середовища та
раціонального використання енергоресурсів. 3. Суб'єкти ринку природного газу провадять свою діяльність
на підставі договорів (контрактів), що укладаються відповідно до
законодавства. Проект цього Закону був поданий до Верховної Ради України
(одержаний Верховною Радою України 22.10.2009 N 5262) та у зв'язку
з необхідністю його доопрацювання 11.03.2010 відкликаний Кабінетом
Міністрів України. Варто зауважити, що згідно з положеннями статті 5 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), редакція, яка діяла у 2005 році, спеціально
уповноважений орган з питань ліцензування (Держкомпідприємництво)
затверджував спільно з органами ліцензування ліцензійні умови
провадження певного виду господарської діяльності, крім випадків,
передбачених цим Законом. Разом з тим, 25.06.2009 Законом України N 1571-VI ( 1571-17 )
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) було внесено зміни, згідно з якими орган
ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження певного виду
господарської діяльності за погодженням із спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування
(Держкомпідприємництвом). Таким чином, з 25.06.2009 Комісія повинна затверджувати
ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності
не спільно із спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування (Держкомпідприємництвом), а лише за його погодженням. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 N 1241
( 1241-2009-п ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до
державного бюджету та розрахунків за природний газ" було внесено
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів природним
газом", згідно з якими врегульовано питання щодо постачання
природного газу постачальниками природного газу за регульованим
тарифом виключно для населення та установ і організацій, що
фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Ураховуючи вищезазначені зміни до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729
( 1729-2001-п ), Комісією у IV кварталі 2009 року розроблено,
схвалено на відкритому засіданні Комісії та розміщено на веб-сайті
НКРЕ 09.12.2009 проекти постанов НКРЕ: "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із зберігання природного газу"; "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами"; "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим
тарифом"; "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом"; "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу". Після процедури погодження державними органами зазначені
Ліцензійні умови було затверджено в установленому порядку
13.01.2010 постановами НКРЕ N 8 ( z0025-10 ), 9 ( z0026-10 ), 10
( z0027-10 ), 11 ( z0028-10 ), 12 ( z0029-10 ) відповідно. При цьому, положення ліцензійних умов, які стосуються
постачання та розподілу природного газу, розроблені з урахуванням
появи на ринку природного газу України Дочірнього підприємства
"Нафтогазмережі" НАК "Нафтогаз України", діяльність якого
спрямована на зміцнення безпеки споживачів природного газу,
підвищення контролю за модернізацією газопроводів та їх ефективне
використання. З метою виконання вищевказаних функцій
ДП "Нафтогазмережі" Комісією в установленому порядку було видано
цьому підприємству ліцензії на провадження господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу, постачання
природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом. За підсумками нормативної роботи у 2009 році також необхідно
вирішити питання щодо постачання природного газу релігійним
організаціям та встановлення для цих організацій ціни на природний
газ (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної
діяльності) на такому ж рівні, як і для категорії споживачів
"населення" (постанова НКРЕ від 03.10.2009 N 989). Так, згідно з
положеннями Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджених
постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 11 ( z0028-10 ), постачання
природного газу для цієї категорії споживачів (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної діяльності), а також
установ/організацій, що фінансуються з державного/місцевого
бюджету та фізичних особі (населення), здійснюється виключно
ліцензіатами НКРЕ з постачання природного газу за регульованим
тарифом. Крім того, за результатами правового та економічного аналізу
відносин у сфері постачання природного газу населенню, здійснених
у 2009 році, Комісією було розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Правил надання населенню
послуг з газопостачання" (далі - Правила). Запропоновані зміни до
Правил ( 2246-99-п ) затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 17.02.2010 N 165 ( 165-2010-п ) та передбачають: удосконалення схеми розрахунків за спожитий населенням
природний газ (автоматичний розрахунок обсягу природного газу в
разі неможливості зняття показів лічильника на кінець звітного
періоду); підвищення якості та надійності надання населенню послуг з
газопостачання (у разі коли замість тимчасово вилученого
лічильника газу неможливо встановити інший лічильник, розрахунки
із споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного обсягу
споживання природного газу в аналогічному періоді (опалювальному
або міжопалювальному) попереднього року або фактичному періоді
споживання, якщо він становить менше шести місяців); захист прав споживачів природного газу (установлення
мінімальної роздрібної ціни на природний газ у разі нового
підключення, визначення терміну укладення договору про надання
послуг з газопостачання тощо). 26.01.2009 відповідно до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) набула чинності постанова НКРЕ від 25.12.2008 N 1529
( v1529227-08 ) "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що
надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ
такими, що втратили чинність", якою забезпечується ефективність
державного регулювання, зведення до мінімуму можливості
ліцензіатів зловживати своїм монопольним становищем під час
надання послуг у сферах відповідної діяльності, а також
запроваджено прозорий механізм розрахунку газопостачальними
підприємствами нормативів перерахування коштів та установлено
порядок розподілу та перерахування ВАТ "Державний ощадний банк
України" коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання газопостачального підприємства за використаний
населенням та установами і організаціями, які фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, природний газ, відповідно до
затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів на поточні
рахунки газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних
підприємств та на поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання власників природного газу - ДК "Газ України" та
ДАТ "Чорноморнафтогаз". На підставі Алгоритму розподілу коштів ( v1529227-08 ) НКРЕ
щомісячно, але не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку
розрахункового періоду, приймає постанову, якою затверджуються
нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від
населення та установ і організацій, які фінансуються з державного
і місцевих бюджетів. Практичне застосування Алгоритму розподілу коштів
( v1529227-08 ) забезпечило ефективність державного регулювання
шляхом забезпечення щоденного дієвого механізму розподілу коштів
між усіма учасниками при фактичному надходженні коштів від
споживачів, що у свою чергу, з одного боку, покращило фінансовий
стан газотранспортних та газорозподільних підприємств у частині
забезпечення повноти отримання тарифної виручки, а з другого боку,
забезпечило надходження коштів за вартість спожитого природного
газу власнику природного газу. Забезпечення економіки України енергоресурсами - одне із
ключових питань незалежності держави, проте питання розрахунків
споживачів із газопостачальними підприємствами є головними на
шляху фінансової дисципліни. За даними, що надійшли від ліцензіатів, що отримали ліцензії
на право провадження господарської діяльності із постачання
природного газу за регульованим тарифом (газопостачальних
підприємств) за 12 місяців 2009 року відповідно до
форми 5-НКРЕ-газ "Звіт про стан розрахунків за природний газ"
( zr179-06 ): загальні фактичні обсяги постачання природного газу
газопостачальними підприємствами різним категоріям споживачів
склали 20546,166 млн куб.м, зокрема: для потреб
населення - 16761,256 млн куб.м, для потреб установ і організацій,
які фінансуються з державного і місцевих бюджетів -
853,892 млн куб.м, для потреб підприємств комунальної
теплоенергетики - 111,682 млн куб.м, для потреб промислових
підприємств та інших категорій споживачів - 2819,336 млн куб.м; стан розрахунків різних категорій споживачів з ліцензіатами,
що отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом, склали:
для населення - 92,33%, у тому числі, безпосередньо
населення - 74,30%, пільги - 15,00%, субсидії - 3,03%; для установ
і організацій, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів - 98,47%, підприємств комунальної теплоенергетики -
99,80% (з урахуванням погашення у 2009 році заборгованості минулих
періодів), промислових підприємств та інших категорій
споживачів - 101,32%. Крім того, за інформацією, наданою ДК "Газ України" (звіт про
розрахунки ліцензіата з власниками природного газу та споживачів з
ліцензіатом за спожитий природний газ) за січень-грудень
2009 року, повідомляємо наступне: підприємства комунальної теплоенергетики розрахувалися з
ДК "Газ України" на 60,15% і мають заборгованість
3677782,1 тис.грн; промислові споживачі розрахувалися з ДК "Газ України"
на 94,91% і мають заборгованість 1124765,88 тис.грн.
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі НКРЕ діє згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента
України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (у редакції Указу Президента України
від 21.04.98 N 335/98) ( 335/98 ), постановою Кабінету Міністрів
України 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" та встановлює: роздрібні ціни
на природний газ для потреб населення; граничні рівні цін на
природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших
суб'єктів господарювання за погодженням з Мінекономіки; граничні
рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних)
котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном. Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін на
енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" потреби в природному газі населення
задовольняються за рахунок ресурсів газу власного видобутку,
потреби всіх інших споживачів (бюджетні організації, підприємства
комунальної теплоенергетики, промислові споживачі та інші суб'єкти
господарської діяльності) - за рахунок ресурсів імпортованого
природного газу, оскільки ресурси газу власного видобутку
обмежені.
Щодо цін на природний газ для потреб населення
Ціна на природний газ для потреб населення формується,
виходячи з ціни газу як товару, до складу якого входять поточні і
капітальні витрати, пов'язані з видобутком природного газу
(капіталовкладення у видобуток газу, заробітна плата, вартість
паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії тощо), з
урахуванням діючих податків установлених державою (рентна плата,
податок на додану вартість, податок на прибуток, цільова надбавка
на фінансування подальшої газифікації нових територій) та витрат,
пов'язаних з його транспортуванням, розподілом та постачанням
населенню України. Протягом 2009 року діяли роздрібні ціни на природний газ, що
використовується для потреб населення, затверджені постановою НКРЕ
від 25.10.2008 N 1239 ( z1088-08 ) (додатки 4.2.1 та 4.2.2)
( vl391227-10 ):
(коп. за 1 куб.м)
------------------------------------------------------------------ |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 2500 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |48,36 | |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |53,16 | |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 6000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |73,20 | |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |80,52 | |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 12000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |149,88| |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |164,82| |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує| | |12000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |179,04| |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |196,86| ------------------------------------------------------------------
Зазначені роздрібні ціни на природний газ розраховані
відповідно до Тимчасового порядку установлення роздрібних цін на
природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 ( 1697-2006-п ), з
урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації
природного газу суб'єкта уповноваженого Кабінетом Міністрів
України на формування ресурсу природного газу для населення і
враховують усі обґрунтовані витрати НАК "Нафтогаз України",
пов'язані із закупівлею природного газу та його реалізацією
населенню.
Щодо цін на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний)
газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток
Однією із складових роздрібних цін на природний газ для
потреб населення є ціна на природний газ власного видобутку. Відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) НКРЕ затверджує ціни
продажу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу)
власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на
користування надрами) для кожного суб'єкта господарювання, який
підпадає під дію зазначеної статті. Ціна на природний газ власного видобутку розраховується
відповідно до Порядку формування, розрахунку та затвердження цін
на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для
суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 35 ( v0035227-09 ). Протягом 2009 року на відкритих засіданнях Комісії, які
відбулися 29.01.2009, 27.02.2009 та 26.03.2009, були прийняті
рішення щодо продовження дії постанов НКРЕ від 31.01.2008 N 157
( v0157227-08 ), від 28.02.2008 N 315 ( v0315227-08 ) та N 316
( v0316227-08 ) та відповідних рівнів цін на природний газ (у тому
числі нафтовий (попутний) газ) власного видобутку для: ДК "Укргазвидобування" на рівні 196 грн за 1000 куб.м без ПДВ
(постанова НКРЕ від 28.02.2008 N 316) ( v0316227-08 ), ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 289 грн за 1000 куб.м без ПДВ
(постанова НКРЕ від 31.01.2008 N 157) ( v0157227-08 ), ВАТ "Укрнафта" - 199,2 грн за 1000 куб.м без ПДВ (постанова
НКРЕ від 28.02.2008 N 315) ( v0315227-08 ): на січень (постанови НКРЕ від 29.01.2009 N 75
( v0075227-09 ), 76 ( v0076227-09 ),77) ( v0077227-09 ); лютий-березень (постанови НКРЕ від 27.02.2009 N 256
( v0256227-09 ), 257 ( v0257227-09 ), 258) ( v0258227-09 ); квітень-грудень (постанови НКРЕ від 26.03.2009 N 351
( v0351227-09 ), 352 ( v0352227-09 ), 353) ( v0353227-09 ). Відповідно до вимог Указу Президента України від 17.11.2008
N 1046/2008 ( 1046/2008 ) "Про додаткові заходи щодо подолання
фінансової кризи в Україні" на відкритому засіданні НКРЕ
24.12.2009 було прийнято рішення, до моменту перегляду рівнів
роздрібних цін на природний газ для потреб населення, ціни на
природний газ власного видобутку для газодобувних підприємств, які
знаходяться у корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України", а
саме: для ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз",
ВАТ "Укрнафта", на 2010 рік залишити без змін (постанови НКРЕ від
24.12.2009 N 1487 ( v1487227-09 ), 1488 ( v1488227-09 ), 1489)
( v1489227-09 ).
Щодо граничного рівня ціни на природний газ для підприємств
теплокомуненерго
Протягом 2009 року діяв граничний рівень ціни на природний
газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію,
у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові
та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що
використовується для виробництва та надання населенню послуг з
опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими
суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і
гарячої води), з урахуванням податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат
із зберігання за умови компенсації Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" з державного бюджету різниці в цінах
на природний газ, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання
діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
на рівні 872,78 грн за 1000 куб.м.
Щодо граничних рівнів цін на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
Визначення граничних рівнів цін на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання у
2009 році здійснювалося з урахуванням середньорічної ціни ресурсу
імпортованого газу у 2009 році 228,8 дол. США при курсі 7,70 грн
за 1 дол. США, яка у свою чергу була розрахована на підставі
закупівельної ціни та обсягів імпортованого природного газу,
відповідно до укладеного НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром"
довгострокового контракту купівлі-продажу природного газу
у 2009-2019 роках та вартості обсягів імпортованого газу, який
знаходився у ПСГ НАК "Нафтогаз України", фінансових і операційних
витрат НАК "Нафтогаз України", пов'язаних із закупівлею,
зберіганням та реалізацією природного газу, та річних обсягів
споживання імпортованого природного газу зазначеними споживачами
відповідно до прогнозного балансу надходження та розподілу
природного газу по Україні на 2009 рік. Відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) (зі змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
28.01.2009 N 36 ( 36-2009-п ), згідно з якими НКРЕ надано
повноваження з 1 січня 2009 року встановлювати граничні рівні цін
на природний газ для зазначених споживачів), НКРЕ на відкритих
засіданнях за погодженням з Мінекономіки затверджено граничні
рівні цін на природний газ без урахування податку на додану
вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді
цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і
постачання природного газу для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанови
НКРЕ від 29.01.2009 N 56 ( v0056227-09 ), від 19.02.2009 N 194)
( v0194227-09 ); для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанови НКРЕ від 29.01.2009
N 57 ( v0057227-09 ), від 19.02.2009 N 195) ( v0195227-09 ); підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
відповідно до Переліку підприємств гірничо-металургійного та
хімічного комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ), на рівні 1899,25 грн
за 1000 куб.м (постанови НКРЕ від 29.01.2009 N 57 ( v0057227-09 ),
від 19.02.2009 N 195) ( v0195227-09 ). На виконання пункту 9 витягу з протоколу засідання Кабінету
Міністрів України від 12.08.2009 N 52 та наданого Мінпромполітики
листом від 12.08.2009 N 01/5-3-1174 на виконання цього рішення
Переліку підприємств-виробників азотних мінеральних добрив,
підпункту 3 пункту 11 протокольного рішення Кабінету Міністрів
України від 05.08.2009 N 51 щодо встановлення на друге півріччя
2009 року оптимального рівня цін на природний газ для хімічних
підприємств, що виробляють азотні мінеральні добрива, ураховуючи
положення Меморандуму порозуміння між Кабінетом Міністрів України
та підприємствами хімічного комплексу ( n0004120-08 ) в частині
забезпечення природним газом за ціною іноземного постачальника
потреб підприємств-виробників азотних мінеральних добрив, НКРЕ
постановою від 14.08.2009 N 948 ( v0948227-09 ) "Про затвердження
граничного рівня ціни на природний газ для підприємств-виробників
азотних мінеральних добрив" за погодженням з Мінекономіки
затвердила граничний рівень ціни на природний газ для
підприємств-виробників азотних мінеральних добрив (відповідно до
Переліку) без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу
за регульованим тарифом на рівні 1584,40 грн за 1000 куб.м. На виконання пункту 1 протоколу наради Кабінету Міністрів
України від 22.09.2009 "З питань розвитку бурякоцукрової галузі"
щодо зменшення ціни на природний газ, що поставляється для
забезпечення технологічних потреб цукрових заводів та господарств,
що вирощують насіння буряку, пункту 7 витягу з протоколу N 64
засідання Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 "Про заходи
щодо підтримки виробників цукру" та пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 30.09.2009 N 1108 ( 1108-2009-п ) "Про
заходи щодо підтримки виробників цукру" НКРЕ постановою від
01.10.2009 N 1150 ( v1150227-09 ) за погодженням з Мінекономіки
затвердила граничний рівень ціни на природний газ, що
використовується для задоволення технологічних потреб з метою
переробки цукрових буряків урожаю 2009 року, виробництва цукру і
підготовки насіння цукрових буряків на рівні 1584,40 грн за
1000 куб.м без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу
за регульованим тарифом. Разом з тим, протягом 2009 року відповідно до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605
( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" (зі змінами, унесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 36) ( 36-2009-п ) НКРЕ
здійснювала коригування граничних рівнів цін на природний газ для
установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання, у наступному місяці реалізації природного газу
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в разі зміни
середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого
Національним банком України у місяці реалізації природного газу до
офіційного курсу гривні до долара США станом на 1 січня 2009 року
(постанови НКРЕ від 01.06.2009 N 647 ( v0647227-09 ); 01.06.2009
N 648 ( v0648227-09 ); 01.07.2009 N 768 ( v0768227-09 );
01.07.2009 N 769 ( v0769227-09 ); 31.07.2009 N 901
( v0901227-09 ); 31.07.2009 N 902 ( v0902227-09 ); 01.09.2009
N 1003 ( v1003227-09 ); 01.09.2009 N 1004 ( v1004227-09 );
01.09.2009 N 1005 ( v1005227-09 ); 01.10.2009 N 1126
( v1126227-09 ); 01.10.2009 N 1127 ( v1127227-09 ); 01.10.2009
N 1128 ( v1128227-09 ); 30.10.2009 N 1251 ( v1251227-09 );
30.10.2009 N 1252 ( v1252227-09 ); 30.10.2009 N 1251/1
( va251227-09 ); 30.10.2009 N 1252/1 ( va252227-09 ); 01.12.2009
N 1371 ( v1371227-09 ); 01.12.2009 N 1372 ( v1372227-09 );
01.12.2009 N 1373 ( v1373227-09 ); 01.12.2009 N 1374
( v1374227-09 ) за погодженням з Мінекономіки). При цьому,
граничні рівні цін на природний газ для зазначених споживачів
залишалися незмінними. На відкритому засіданні НКРЕ 30.12.2009 за погодженням з
Мінекономіки було затверджено граничні рівні цін на природний газ
без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
транспортування, розподіл і постачання природного газу за
регульованим тарифом для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанова
НКРЕ від 30.12.2009 N 1555) ( v1555227-09 ); промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 30.12.2009
N 1556) ( v1556227-09 ); підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
відповідно до Переліку підприємств гірничо-металургійного та
хімічного комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ), на рівні 1899,25 грн
за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 30.12.2009 N 1556)
( v1556227-09 ); підприємств - виробників азотних мінеральних добрив
(відповідно до Переліку) на рівні 1584,40 грн за 1000 куб.м
(постанова НКРЕ від 30.12.2009 N 1557) ( v1557227-09 ), з терміном введення їх у дію з 1 січня 2010 року. Визначення граничних рівнів цін на природний газ для установ
та організацій, що фінансуються з державного ( 835-17 ) і місцевих
бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
на 2010 рік, здійснювалось на основі інформації, наданої
НАК "Нафтогаз України", щодо обсягів закупівлі імпортованого
природного газу для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших
суб'єктів господарювання та обсягів імпортованого природного газу,
який планується відібрати з ПСГ НАК "Нафтогаз України" в І
кварталі 2010 року, і закупівельної ціни імпортованого природного
газу на І квартал 2010 року, з урахуванням офіційного курсу
гривні до дол. США, установленого Національним банком України
станом на 1 січня 2010 року. При розрахунку граничних рівнів цін на природний газ для
зазначених споживачів включались, зокрема операційні та фінансові
витрати НАК "Нафтогаз України", пов'язані з закупівлею,
зберіганням та реалізацією природного газу, які у свою чергу
розраховані з урахуванням прогнозних обсягів споживання природного
газу у 2010 році для бюджетних, промислових споживачів та інших
суб'єктів господарювання. При здійсненні розрахунку граничних рівнів цін на природний
газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
НКРЕ були також ураховані: положення Меморандумів порозуміння між Кабінетом Міністрів
України та підприємствами гірничо-металургійного та хімічного
комплексу ( n0003120-08, n0004120-08 ), зокрема щодо забезпечення
зазначених підприємств природним газом за ціною іноземного
постачальника з урахуванням витрат на його транспортування
територією України; перелік підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу на 2009 рік, установлений постановою Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ); пункт 3 Рішення щодо формування стратегії розвитку хімічної
та нафтохімічної промисловості (за підсумками наради, проведеної
14 листопада 2009 року в м. Сєвєродонецьку Луганської області під
головуванням Прем'єр-міністра України). У зв'язку з тим, що постанова Кабінету Міністрів України від
30.09.2009 N 1108 ( 1108-2009-п ) "Про заходи щодо підтримки
виробників цукру" була прийнята з метою підтримки виробників цукру
у 2009 році, НКРЕ затвердила постанову від 30.12.2009 N 1558
( v1558227-09 ) "Про визнання такою, що втратила чинність,
постанови НКРЕ від 01.12.2009 N 1374" з терміном введення в дію з
1 січня 2010 року.
Щодо цін на природний газ для потреб дитячих центрів "Артек"
і "Молода гвардія" та релігійних організацій Протягом 2009 року НКРЕ були затверджені ціни на природний
газ для деяких категорій споживачів на рівні цін для населення,
зокрема: на виконання пункту 6 статті 3 "Прикінцеві положення" Закону
України від 3.02.2009 N 906-VI ( 906-17 ) "Про державну підтримку
та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія" НКРЕ на відкритому засіданні 19 березня 2009 року було
прийнято рішення щодо внесення змін до постанови НКРЕ від
25.10.2008 N 1239 ( z1088-08 ) "Про затвердження Роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб населення", якими
ціни на природний газ, що використовується для потреб дитячих
центрів "Артек" і "Молода гвардія", установлюються на рівні цін
для населення. Постанова НКРЕ від 19.03.2009 N 315 ( z0322-09 )
"Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25.10.2008 N 1239" була
зареєстрована в Міністерстві юстиції 08.04.2009 за N 322/16338 та
набрала чинності з дня її офіційного опублікування (24.04.2009); на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.09.2009 N 989 ( 989-2009-п ) "Про ціни на природний газ для
потреб релігійних організацій" НКРЕ постановою від 01.10.2009
N 1129 ( v1129227-09 ) "Про затвердження цін на природний газ для
опалення культових споруд релігійних організацій" за погодженням з
Мінекономіки затвердила ціни на природний газ для опалення
культових споруд релігійних організацій на рівні роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб населення. У зв'язку з удосконаленням механізму застосування роздрібних
цін на природний газ для релігійних організацій, ураховуючи
звернення Державного комітету України у справах національностей та
релігій, НАК "Нафтогаз України" і підприємств з газопостачання та
газифікації стосовно удосконалення проведення розрахунків
релігійними організаціями за спожитий природний газ, та на
виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від
18.11.2009 N 1239 ( 1239-2009-п ) "Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 N 989", НКРЕ
постановою від 10.12.2009 N 1398 ( v1398227-09 ) "Про затвердження
цін на природний газ для потреб релігійних організацій" за
погодженням з Мінекономіки затвердила ціни на природний газ для
релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для
виробничо-комерційної діяльності) на рівні роздрібних цін на
природний газ, диференційованих залежно від річних обсягів
споживання, що використовується для потреб населення.
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі Регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів
природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України
(ПЕК) НКРЕ здійснює керуючись принципами регулювання, визначеними
чинним законодавством, основним з яких є принцип збалансованості
економічних інтересів виробників і споживачів їх продукції та
послуг. Реалізація принципу збалансованості економічних інтересів
виробників і споживачів їх продукції та послуг передбачає, з
одного боку, установлення економічно обґрунтованих цін (тарифів),
тобто компенсуючих поточні і інвестиційні витрати природних
монополій, тарифів і цін, а з іншого боку, урахування економічних
можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту. Тарифна політика НКРЕ щодо регулювання вартості послуг на
транспортування, розподіл та постачання природного газу формується
на принципах самоокупності суб'єктів природних монополій,
забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат та
відкритості процедур розгляду Комісією рівнів тарифів. Комісією створена власна нормативна база, яка визначає
порядок розрахунку та встановлення тарифів на транспортування
газу. Розрахунок тарифів на транспортування природного газу
здійснюється у відповідності до "Методики розрахунку тарифів на
транспортування та постачання природного газу для підприємств з
газопостачання та газифікації", затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ) (далі - Методика), та "Методики
розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами", затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 984 ( v0984227-02 ). Діючий сьогодні механізм установлення тарифів на послуги з
транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного
загального тарифу на транспортування природного газу для всіх
споживачів України за виключенням споживачів, які отримують
природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів.
Загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
територією України встановлюється за принципом "поштової марки",
тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову
вартість незалежно від відстані транспортування, виходячи з витрат
газотранспортної системи України та обсягів транспортування газу
по ній. Розмір загального тарифу (установлюється як сума тарифів
на транспортування газу магістральними і розподільними
трубопроводами) розраховано на підставі загальних витрат,
пов'язаних з транспортуванням газу (як по магістральних, так і по
розподільних мережах) та обсягів протранспортованого газу
відповідно. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами для відкритих акціонерних товариств з
газопостачання та газифікації встановлюються виходячи з рівня їх
експлуатаційних витрат та обсягів протранспортованого газу. Тарифи
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами
по регіонах визначаються як різниця між розміром загального тарифу
та тарифом, затвердженим по розподільних мережах для цього
регіону. Діючий механізм установлення загального тарифу
транспортування природного газу для споживачів був запроваджений з
метою, щоб споживачі у різних регіонах сплачували за газ природний
однакову ціну (так як ціни на газ природний без вартості послуг на
транспортування однакові для певних категорій споживачів на всій
території України). Споживачі природного газу відшкодовують у
повному розмірі тариф на його транспортування, тобто відшкодовують
усі витрати газотранспортної системи України, пов'язані з
транспортуванням природного газу. Відповідно до статті 9 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) одним із принципів регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій є принцип їх самоокупності.
Відповідно до пункту 1.5 Методики ( v0983227-02 ) та пункту 3.8
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного та нафтового газу, затверджених постановою НКРЕ від
13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ), тариф установлюється таким чином,
щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих
витрат, сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних
відрахувань відповідно до чинного законодавства України та
отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих
витрат. При цьому використовується метод "витрати плюс"
(витратний) за яким тариф за надання послуг визначається як сума
фактичних (понесених) витрат та необхідної суми прибутку.
Розроблена і впроваджена Комісією процедура встановлення або
перегляду тарифів дозволяє забезпечити необхідну прозорість
прийняттю рішень щодо рівня тарифів. Вищезазначені "Положення" застосовуються з метою дотримання
єдиного порядку планування, ведення обліку і калькулювання
собівартості транспортування та постачання газу, виробництва
продукції (послуг) на газопостачальних підприємствах. Собівартість
виробництва послуг з транспортування природного газу є одним з
найважливіших показників, що характеризують якісний рівень роботи
цих підприємств. Поточні витрати підприємств пов'язані з
використанням у процесі виробничої діяльності природних ресурсів,
сировини, матеріалів, палива, електроенергії, основних фондів,
трудових ресурсів тощо. Для забезпечення сталого функціонування ринку природного газу
та стабільного забезпечення природним газом споживачів України,
забезпечення безаварійності на газопроводах постановою НКРЕ від
07.08.2008 N 935 ( v0935227-08 ) з 1 вересня 2008 року затверджено
такі рівні тарифів: загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
в розмірі 122,0 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 40,70 грн за 1000 куб.м без ПДВ; тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів -
92,30 грн за 1000 куб.м без ПДВ; середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - 81,30 грн за 1000 куб.м без ПДВ. З 1 вересня 2008 року НКРЕ прийняла за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном нові рівні тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами та постачання
природного газу для газорозподільних та
газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ від 07.08.2008
N 936 ( v0936227-08 ) - 987) ( v0987227-08 ). Динаміка тарифів наведена в додатку 4.3.1 ( vm391227-10 ). Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" затверджено з 1 січня
2007 року постановою НКРЕ від 19.12.2006 N 1734 ( v1734227-06 )
"Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 11.06.2000 N 222" у
розмірі 29,60 грн за 1000 куб.м без урахуванням ПДВ (на сьогодні
залишається незмінним).
Щодо тарифів на послуги із зберігання природного газу в
підземних сховищах газу
Тарифи на зберігання природного газу розраховуються
відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних
сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 року N 701
( v0701227-00 ). Сумарний тариф на зберігання природного газу
включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування,
зберігання та відбір природного газу. Сьогодні діють такі тарифи на зберігання природного газу для: ДАТ "Чорноморнафтогаз", затверджений постановою НКРЕ від
10.03.2000 N 222 ( v0222227-00 ) (зі змінами), і складає 23,1 грн
за 1000 куб.м без ПДВ у тому числі: на закачування природного газу в розмірі 6,00 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); на зберігання природного газу в розмірі 12,00 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); на відбір природного газу в розмірі 5,10 грн за 1000 куб.м
(без урахування ПДВ); ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", затверджений
постановою НКРЕ від 11.05.2006 N 575 ( v0575227-06 ), і складає
33,00 грн за 1000 куб.м без ПДВ, у тому числі: тариф на зберігання природного газу в розмірі 18,00 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); тариф на закачування природного газу в розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); тариф на відбір природного газу в розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ).
Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами
Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює
ВАТ "Укртранснафта". Постановою НКРЕ від 01.03.2007 N 287 ( v0287227-07 )
установлено тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами для споживачів України. З 01.04.2007 тарифи
залишаються незмінними. Усього встановлено 28 маршрутних тарифів на транспортування
нафти магістральними трубопроводами. Постановою НКРЕ від 03.09.2009 N 1011 ( v1011227-09 )
затверджено тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами Відкритому акціонерному товариству "Укртранснафта"
для споживачів України ще по 4 маршрутах транспортування
(додаток 4.3.2) ( vm391227-10 ).
Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними
трубопроводами
Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами
здійснює УДП "Укрхімтрансаміак". Згідно наданих повноважень НКРЕ встановлює тарифи на
транспортування рідкого аміаку українського походження,
виготовленого із давальницької та власної сировини, магістральними
трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який
склався на світовому ринку. Тариф на транзит аміаку трубопровідним
транспортом через територію України, затверджений Міністерством
промислової політики, складає 2 дол. США за 1 тонну в розрахунку
на 100 км і НКРЕ не регулюється. Сьогодні в Україні діє шкала тарифів на транспортування
рідкого аміаку українського походження, виготовленого з
давальницької та власної сировини, магістральним аміакопроводом
залежно від рівня індикативних цін на аміак для
УДП "Укрхімтрансаміак". Постановою НКРЕ від 30.07.2009 N 897 ( v0897227-09 )
затверджено Українському державному підприємству
"Укрхімтрансаміак" тарифи на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами, що постачається споживачам України. Усього
встановлено 26 маршрутних тарифів на транспортування рідкого
аміаку магістральними трубопроводами (додаток 4.3.3)
( vm391227-10 ). Окрім того, з метою удосконалення порядку встановлення
тарифів НКРЕ: розроблено та на відкритому засіданні Комісії постановою НКРЕ
від 25.06.2009 N 749 ( v0749227-09 ) затверджено Процедуру
встановлення та перегляду тарифів на транспортування, розподіл,
постачання природного газу, зберігання (закачування, зберігання та
відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів,
аміаку магістральними трубопроводами; розроблено проект Порядку формування тарифів на
транспортування, розподіл та постачання природного газу, його
закачування, зберігання та відбір, який схвалено на відкритому
засіданні Комісії 22.10.2009 та розміщено на офіційному веб-сайті
НКРЕ 29.10.2009. На сьогодні зазначений проект Порядку опрацьовується у
зв'язку з надходженням зауважень від Держкомпідприємництва
(лист від 21.01.2010 N 494).
4.4. Основні завдання на 2010 рік Основними завданнями удосконалення цінової і тарифної
політики на 2010 рік є забезпечення ефективного регулювання цін і
тарифів у нафтогазовому комплексі відповідно до наданих
повноважень: перегляд роздрібних цін на природний газ, що використовується
для потреб населення; затвердження цін на природний газ (у тому числі (нафтовий)
попутний газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобуток; затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому
числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та
прибудованих; затвердження граничних рівнів цін на природний газ для
установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання; аналіз діяльності газорозподільних, газопостачальних,
газотранспортних, нафтотранспортних, газозберігаючих підприємств
та аналіз дотримання підприємств з газопостачання та газифікації
структури затверджених тарифів; перегляд тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання
природного газу; перегляд тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами; перегляд тарифу на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами; перегляд тарифів на зберігання природного газу в підземних
сховищах, на закачування природного газу в підземні сховища, на
відбір природного газу з підземних сховищ; щомісячне затвердження нормативів перерахування коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, які надійшли від населення і
бюджетних установ; розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Типового договору про надання населенню послуг з
газопостачання"; розробка проектів відповідних постанов, якими передбачається
внесення змін до ліцензійних умов провадження таких видів
господарської діяльності як постачання, зберігання,
транспортування та розподіл природного і нафтового газу з
урахуванням особливостей використання газу (метану) вугільних
родовищ; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або
газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного
газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною
організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Правил
доступу до єдиної газотранспортної системи України"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
постанови НКРЕ від 23.11.2005 N 1044".
5. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
ТА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці Відповідно до статті 11 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) державне регулювання діяльності в
електроенергетиці провадиться, зокрема, шляхом надання ліцензій на
здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці.
Статтею 13 цього Закону визначено, що діяльність з виробництва,
передачі та постачання електричної енергії підлягає ліцензуванню.
Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до
Інструкції, Умов і Правил здійснення окремих видів діяльності, що
затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики
України. Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1996 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення,
продовження дії ліцензій в електроенергетиці, результати якої
наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої | Кількість|Кількість| Кількість | Кількість| | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій | ліцензій|ліцензій (у| ліцензій| | | станом на| |тому числі,| станом на| | |01.01.2008| | строк дії |31.12.2009| | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво | 125 | 36 | 25 | 136 | |електричної енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання | 42 | 2 | 2 | 42 | |електричної енергії | | | | | |за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання | 276 | 46 | 43 | 279 | |електричної енергії | | | | | |за нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Передача електричної | 45 | 2 | 2 | 45 | |енергії місцевими | | | | | |(локальними) | | | | | |електричними мережами| | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Передача електричної | 1 | 0 | 0 | 1 | |енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними | | | | | |електричними мережами| | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Оптове постачання | 1 | 0 | 0 | 1 | |електричної енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 490 | 86 | 72 | 504 | -------------------------------------------------------------------
Поряд з поточною діяльністю з видачі (переоформлення,
анулювання, продовження дії) ліцензій НКРЕ постійно приділяє увагу
удосконаленню ліцензійних умов та інших складових
нормативно-правової бази ліцензування. Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
19.02.2009 N 126 ( 126-2009-п ) "Про особливості приєднання до
електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел" Комісія
постановою від 25.06.2009 N 740 ( z0653-09 ) затвердила зміни до
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії ( z0174-96 ), відповідно до яких ліцензуванню
підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії, які: мають у своїй власності чи користуванні обладнання
встановленої потужності не менше 5 МВт; мають у своїй власності чи користуванні обладнання, що
виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел
(крім доменного та коксівного газів) установленої потужності не
менше 10 МВт, або мають намір продажу виробленої електричної
енергії зазначеним обладнанням незалежно від установленої
потужності на Оптовому ринку електричної енергії України. Крім того, згідно з Законом України "Про внесення змін до
Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання
використання альтернативних джерел енергії" ( 1220-17 ) до
повноважень НКРЕ віднесено формування та ведення реєстру об'єктів
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій). На виконання
зазначеного закону Комісія розробила та наказом від 29.07.2009 N
492 ( vn492227-09 ) затвердила Порядок формування та ведення
реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують
альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів,
а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій).
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1999 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення ліцензій
на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі. Інформація щодо результатів цієї діяльності у 2009 році
наведена в таблиці 5.2. Основним нормативно-правовим актом у сфері ліцензування є
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон). Відповідно до положень
статті 9 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) (зі змінами) з 2010 року до
повноважень НКРЕ віднесено також ліцензування діяльності з
транспортування, розподілу, постачання та зберігання газу (метану)
вугільних родовищ.
Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої | Кількість|Кількість| Кількість | Кількість| | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій| ліцензій|ліцензій (у| ліцензій| | | станом на| |тому числі,| станом на| | |01.01.2009| | строк дії |31.12.2009| | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання природного| 52 | - | 1 | 51 | |газу за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання природного| 353 | 84 | 57 | 380 | |газу за | | | | | |нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Розподіл природного і| 53 | - | 1 | 52 | |нафтового газу | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 2 | - | - | 2 | |природного газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування нафти| 1 | 1 | 1 | 1 | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 1 | - | - | 1 | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Зберігання | 2 | - | - | 2 | |природного газу | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 464 | 85 | 60 | 489 | -------------------------------------------------------------------
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії здійснюється з 2006 року
відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової
та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу" ( 2509-15 ) та Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ). Нормативним актом, який визначає
механізм видачі ліцензій на право провадження діяльності з
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії, є постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753
( 753-99-п ) "Про порядок видачі Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії,
комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії,
виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії". Підсумки діяльності Комісії у сфері теплопостачання за
2009 рік наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість |Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | |станом на | | |01.01.2008| | |31.12.2009| |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво теплової | 61 | 13 | 5 | 69 | |енергії на | | | | | |теплоелектроцентралях| | | | | |та установках з | | | | | |використанням | | | | | |нетрадиційних або | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Комбіноване | 7 | 8 | 0 | 15 | |виробництво теплової | | | | | |та електричної | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 68 | 21 | 5 | 84 | -------------------------------------------------------------------
5.4. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі У 2009 році територіальними представництвами НКРЕ було
здійснено 576 перевірок ліцензіатів електроенергетичного
комплексу, у тому числі 130 перевірок ліцензіатів з виробництва
електроенергії, 54 - з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, 7 - з комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії, 115 - з передачі електроенергії,
176 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом,
93 - з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
1 - з передачі магістральними та міждержавними мережами. Виявлені під час проведення перевірок Ліцензійних умов
ліцензіатами електроенергетичного комплексу порушення своєчасно
розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, у результаті чого було
прийнято 115 постанов та 17 розпоряджень про усунення виявлених
порушень, з них: 82 постанови-застереження щодо усунення та недопущення в
подальшому порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі
електричної енергії ( z0433-96, z0408-96 ); 18 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з постачання та передачі електричної енергії ( z0433-96,
z0408-96 ); 3 постанови щодо анулювання ліцензій з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом; 1 постанова щодо анулювання ліцензії з виробництва
електричної енергії; 11 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ); 10 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії ( z0174-96 ); 7 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
( z0448-96 ). Анульовано 4 ліцензії (3 - з постачання електричної енергії
за нерегульованим тарифом, 1 - з виробництва електричної енергії). Основними порушеннями Ліцензійних умов, виявленими під час
перевірок ліцензіатів електроенергетичного комплексу, були: неналежний стан виконання Інвестиційних програм та неналежне
проведення розрахунків з Оптовим ринком електричної енергії, а
також нецільове та неефективне використання коштів
енергопостачальниками, тарифи яким затверджує НКРЕ; недотримання вимог для здійснення інших, крім ліцензованих,
видів діяльності, невиконання інвестиційних програм; недотримання законодавства України та інших нормативних
документів, зокрема Правил користування електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), та
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ); недотримання законодавства та нормативно-технічних документів
щодо впровадження АСКОЕ; продаж усієї електричної енергії, яка вироблена на
електростанції ліцензіата, на Оптовому ринку електричної енергії
України; ненадання інформації, яка необхідна НКРЕ для виконання своїх
обов'язків; неповідомлення про зміни установчих документів, що підлягають
державній реєстрації; недотримання вимог законодавства України щодо установлених
НКРЕ Нормативів достатності власних активів суб'єктів
підприємницької діяльності; ненадання достовірної інформації, передбаченої в
нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування
об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії. У результаті розгляду виявлених під час перевірок порушень на
відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників
санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну
суму 618 тис.грн. Відповідно до численних звернень споживачів Київської області
у 2009 році щодо визначення у договорах порядку розрахунків було
проведено ряд позапланових перевірок ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", у
результаті чого договір про користування електричною енергією між
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" і споживачами було приведено у
відповідність до ПКЕЕН ( 1357-99-п ), зокрема споживачам було
надано право вибору форми оплати за спожиту електричну енергію та
розроблено нову форму рахунка на оплату за електроенергію. У квітні 2009 року на підставі звернень ДП "НЕК "Укренерго"
НКРЕ здійснила позапланові перевірки дотримання
теплоелектроцентралями вимог статті 14 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та пункту 3.2.3 Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ) в частині виконання
команди органів диспетчерського управління. За результатами
зазначених перевірок за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії щодо невиконання всіх оперативних команд і
розпоряджень державного підприємства, що здійснює диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства
України, НКРЕ наклала штрафи на ТОВ "Сумитеплоенерго",
ТОВ СП "Правекс-брок", ВАТ "Черкаське хімволокно", ТОВ фірма
"ТехНова" та ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" на загальну суму 53 тис.грн. У 2009 році за порушення Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії ( z0174-96 ) НКРЕ прийняла рішення, яким
зобов'язала ВАТ "Укргідроенерго" визначити джерелом фінансування
сплати дивідендів за 2007 рік до Державного бюджету України кошти
в розмірі 29,191 млн грн, які отримані у зв'язку з перевиконанням
плану корисного відпуску, з урахуванням плати за водокористування,
плати за електричну енергію для заповнення водоймища та податкових
зобов'язань. На виконання постанов та розпоряджень Комісії 18 ліцензіатів
усунули виявлені порушення, відповідно до чого Комісією прийнято
протокольні рішення про припинення процедури розгляду порушень
Ліцензійних умов з виробництва та постачання електричної енергії
за нерегульованим тарифом ( z0174-96, z0448-96 ). Відповідно до графіка планових перевірок ліцензіатів, які
проваджують господарську діяльність із зберігання та постачання
природного газу, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів на
2009 рік, затвердженого 27.11.2008 зі змінами, унесеними від
29.01.2009, та відповідно до завдань щодо проведення позапланових
перевірок у 2009 році, НКРЕ здійснила 598 перевірок щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов, у тому числі
457 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом ( z1087-05 ) та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного та
нафтового газу ( za246-05 ), 2 перевірки щодо дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із
зберігання природного газу ( z1247-05 ), 3 перевірки щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов з транспортування
природного та нафтового газу магістральними трубопроводами
( z1243-05 ), 1 перевірка щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних
умов з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами ( z1244-05 ), 1 перевірка щодо дотримання
ліцензіатами Ліцензійних умов з транспортування нафти
магістральними трубопроводами ( z1245-05 ), 134 перевірки щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом
( z1088-05 ). Виявлені під час проведення перевірок Ліцензійних умов
ліцензіатами нафтогазового комплексу порушення своєчасно
розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, у результаті чого було
прийнято 55 постанов та 168 розпоряджень, у тому числі: 32 розпорядження - щодо усунення порушення Ліцензійних умов з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом ( z1088-05 ); 136 розпоряджень - щодо усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання природного газу за регульованим тарифом ( z1087-05 ) та
Ліцензійних умов з розподілу природного газу ( za246-05 ); 34 постанови - щодо накладення штрафу на відкриті акціонерні
товариства з газопостачання та газифікації (далі - Товариство) за
порушення Ліцензійних умов на загальну суму 1095,00 тис.грн; 21 постанову - щодо анулювання ліцензій. На виконання пункту 14 протокольного рішення Кабінету
Міністрів України від 21.05.2009 N 34 щодо проведення в місячний
строк перевірки ліцензованої діяльності газопостачальних та
енергопостачальних компаній у частині надання та оплати послуг за
встановлення систем обліку електричної енергії та газу,
підключення до електричних та газових мереж суб'єктів
господарювання малого та середнього бізнесу, за участю
представників Держкомпідприємництва, Мінпаливенерго та Ради
підприємців при Кабінеті Міністрів України НКРЕ провела перевірки
ВАТ "АК Вінницяобленерго", ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго",
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ВАТ "Кіровоградобленерго",
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго",
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго",
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ "Сумиобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго",
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ВАТ "Черкасиобленерго",
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ВАТ ЕК "Чернігівобленерго",
ВАТ "Кримгаз", ВАТ "Вінницягаз", ВАТ "Волиньгаз", ВАТ "Дніпрогаз",
ВАТ "Донецькоблгаз", ВАТ "Житомиргаз", ВАТ "Закарпатгаз",
ВАТ "Запоріжгаз", ВАТ "Івано-Франківськгаз", ВАТ "Київоблгаз",
ВАТ "Кіровоградгаз", ВАТ "Луганськгаз", ВАТ "Львівгаз",
ВАТ "Миколаївгаз", ВАТ "Одесагаз", ВАТ "Полтавагаз",
ВАТ "Рівнегаз", ВАТ "Сумигаз", ВАТ "Тернопільміськгаз",
ВАТ "Харківміськгаз", ВАТ "Херсонгаз", ВАТ "Хмельницькгаз",
ВАТ "Черкасигаз", ВАТ "Чернівцігаз" і ВАТ "Чернігівгаз" щодо
дотримання компаніями 15-денного терміну видачі технічних умов
суб'єктам малого та середнього бізнесу, терміну погодження
проектів, обґрунтованості включення до ТУ додаткових об'єктів, а
саме розширення або реконструкції систем відповідних мереж
населеного пункту, наявності фактів надання та оплати послуг за
встановлення систем обліку електричної енергії та газу, а також
надання та оплати послуг за приєднання та підключення суб'єктам
малого та середнього бізнесу, обґрунтованості розміру пайової
участі Замовника у розвитку або реконструкції системи відповідних
мереж населеного пункту, а також наявності в договорах із
споживачами попередньої оплати та її суми. Зазначеними перевірками було встановлено поодинокі випадки
порушення компаніями 15-денного терміну видачі технічних умов. Після розгляду результатів перевірок на відкритому засіданні
Комісії вищезазначені компанії було застережено щодо недопущення в
подальшому вимог пункту 23 Порядку надання
архітектурно-планувального завдання та технічних умов,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99
N 2328 ( 2328-99-п ), та пункту 19 Порядку надання вихідних даних
для проектування об'єктів містобудування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 489 ( 489-2009-п ). На виконання пункту 16 протоколу засідання Кабінету Міністрів
України від 19.06.2009 під головуванням Прем'єр-міністра України
щодо перевірки правомірності списання обсягів природного газу
обласними підприємствами з газопостачання та газифікації
відповідно до діючих норм технологічних витрат природного газу, за
участю співвиконавців - Національного агентства з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
та НАК "Нафтогаз України" проведено позапланові
перевірки 51 Товариства з газопостачання та газифікації за період
діяльності 2007-2008 років та 5 місяців 2009 року. За результатами розгляду виявлених під час перевірок порушень
Ліцензійних умов на відкритих засіданнях Комісії застосовано до
ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів відповідно до
законодавства України, прийняті 16 розпоряджень та 1 протокольне
рішення щодо усунення порушень Ліцензійних умов, якими НКРЕ
зобов'язало Товариства усунути порушення Ліцензійних умов стосовно
виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань за отримані
Товариствами обсяги природного газу від ДК "Газ України"
відповідно до умов укладених договорів. Рішення про усунення Товариствами з газопостачання та
газифікації порушення Ліцензійних умов щодо фінансових зобов'язань
перед ДК "Газ України" приймались Комісією також на підставі
позапланових перевірок, проведених на підставі звернення
Мінпаливенерго від 07.07.2009 N 03/11-0818 за участю представників
Головного контрольно-ревізійного управління, ДПА,
Держгірпромнагляду, Мінпаливенерго та НАК "Нафтогаз України".
Зокрема, за результатами розгляду прийнято 3 постанови про
накладення штрафів на ВАТ "Одесагаз", ВАТ "Харківміськгаз",
ВАТ "Чернівцігаз" за порушення Ліцензійних умов, 15 розпоряджень
щодо усунення порушень Ліцензійних умов, якими НКРЕ зобов'язало
Товариства з газопостачання та газифікації усунути порушення
Ліцензійних умов стосовно виконання в повному обсязі фінансових
зобов'язань за отримані обсяги природного газу від
ДК "Газ України" відповідно до умов укладених договорів. Основними порушеннями Ліцензійних умов, виявленими під час
перевірок ліцензіатів нафтогазового комплексу, були: невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань
(своєчасну оплату газу, оплату послуг з транспортування
магістральними трубопроводами природного і нафтового газу,
зберігання газу) відповідно до умов укладених договорів; використання коштів, отриманих відповідно до установленої
НКРЕ структури тарифу на постачання природного газу та з
транспортування природного газу розподільними трубопроводами, за
нецільовим призначенням; невиконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ) "Про вдосконалення порядку
розрахунків за спожитий природний газ населенням та установами і
організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів"
щодо переукладення договорів з населенням; недотримання вимог законодавства України, зокрема постанов
НКРЕ про затвердження тарифу на постачання природного газу за
регульованим тарифом у частині використання коштів, отриманих у
вигляді цільової надбавки, на виконання Програми оснащення
житлового фонду лічильниками газу, утримання обладнання та
устаткування у відповідності до технічних характеристик та вимог
діючих технічних норм, санітарно-епідеміологічних, протипожежних
та інших нормативних актів та створення страхового запасу
природного газу; ненадання НКРЕ звітності з ліцензованої діяльності,
визначеної НКРЕ в установленому порядку; надання НКРЕ недостовірної інформації; невиконання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних
активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з
операцій на ринку природного газу. На виконання постанов та розпоряджень Комісії 24 ліцензіатами
усунуті виявлені порушення, відповідно до чого Комісією прийнято
протокольні рішення про припинення процедури розгляду порушень
Ліцензійних умов. У 2009 році територіальними представництвами НКРЕ виконано
всі завдання відповідно до планів робіт НКРЕ та графіків планових
перевірок, виконано 1142 окремих письмових завдання Комісії,
попередньо розглянуто 30 заяв та документів на отримання та
переоформлення ліцензій, розглянуто 2815 письмових скарг, заяв,
звернень, пропозицій, з яких від: промислових споживачів - 705,
ліцензіатів - 199, громадян - 1006, органів влади - 510,
інших - 395. На користь заявників вирішено питання у 2745 випадках (надано
обґрунтовані відповіді), що становить 97,5%. Працівники територіальних представництв НКРЕ 46 разів брали
участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації, а
також 777 нарадах, засіданнях та конференціях обласного рівня.
6. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ
РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
(ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШЕ)
Основними завданнями НКРЕ, що визначені Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), є, зокрема, участь у формуванні
та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку
та функціонування Оптового ринку електроенергії України, державне
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в
електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії. Концепцією функціонування та розвитку Оптового ринку
електричної енергії України, схваленої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ) визначено,
що роздрібний ринок електричної енергії - це система відносин, які
виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між
виробниками або постачальниками електричної енергії та кінцевими
споживачами, що відображено в додатку 2.1.1 ( vb391227-10 ). Порядок урегулювання відносин між суб'єктами роздрібного
ринку електричної енергії: постачальником електричної енергії за
регульованим тарифом, постачальником за нерегульованим тарифом,
електропередавальними організаціями (організації, які на сьогодні
мають у власності або господарському віданні електричні мережі та
отримали ліцензію на передачу електричної енергії, але самі не
постачають електричну енергію споживачам), основними споживачами
та субспоживачами визначається Правилами користування електричною
енергією ( z0417-96 ).
6.1. Нормативно-правова база регулювання відносин на
роздрібному ринку електричної енергії Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) одним з основних завдань НКРЕ
визначено розроблення та затвердження правил користування
електричною енергією, а частиною четвертою статті 26 - правила
користування електричною енергією для населення, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Таким чином, на сьогодні діють два основні документи, якими
регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії: Правила користування електричною енергією, затверджені
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (зі змінами)
(далі - ПКЕЕ); Правила користування електричною енергією для населення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ) (зі змінами) (далі - ПКЕЕН). Зазначені документи не охоплюють усі аспекти взаємовідносин,
які виникають на роздрібному ринку електричної енергії. Тому
Комісією додатково розроблено та затверджено: Методику визначення обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування
електричною енергією, затверджену постановою НКРЕ 04.05.2006 N 562
( z0782-06 ) (зі змінами); Методику обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затверджену постановою НКРЕ від
12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ); Положення про інформаційно-консультаційний центр по роботі із
споживачами електричної енергії, затверджене постановою НКРЕ від
12.03.2009 N 299 ( z0308-09 ); Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими
споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті
житлово-комунальних послуг, затверджений поставною НКРЕ від
14.07.2006 N 910 ( z1051-06 ); Методику розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю, затверджену постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522
( v1522227-08 ). Крім того, з метою врегулювання відносин під час приєднання
до електричних мереж НКРЕ розроблено та затверджено Правила
надання і погодження технічних умов на підключення до мереж
(споруд) електроенергетики, затверджені постановою НКРЕ від
17.12.2009 N 1422. (Правила наберуть чинності після завершення
процедури реєстрації в Міністерстві юстиції України).
Правила користування електричною енергією ( z0417-96 )
Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 )
передбачено врегулювання таких відносин (додаток 6.1.1)
( vn391227-10 ): по-перше, між постачальником електричної енергії за
регульованим тарифом (обленерго) та споживачами, які розташовані
на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом. Ці відносини мають
три підвиди відносин: постачальник за регульованим тарифом та споживачі, приєднані
безпосередньо до його електромереж; постачальник за регульованим тарифом та споживачі, які
приєднані до мереж електропередавальної організації, що
розташована на території діяльності постачальника, має ліцензію на
передачу електроенергії, але сама не здійснює постачання
електричної енергії; постачальник електричної енергії та споживач (субспоживач),
який приєднаний до мереж іншого споживача; по-друге, порядок зміни споживачем постачальника електричної
енергії (постачальника за регульованим тарифом на постачальника за
нерегульованим тарифом і навпаки). Відносини між споживачами та постачальником електричної
енергії за нерегульованим тарифом регулюються договором
купівлі-продажу електричної енергії, який оформлюється в довільній
формі. При цьому споживач повинен мати договір про постачання
електричної енергії з постачальником за регульованим тарифом, який
призупиняється в частині обсягів постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом та, за необхідності, договір про технічне
забезпечення електропостачання або про спільне використання
технологічних електромереж основного споживача. Протягом 2009 року Комісією на виконання положень пункту 2
розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1139-р
( 1139-2009-р ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток
будівельної галузі та житлового будівництва", упорядкування
процедур видачі технічних умов та визначення розміру плати за їх
видачу" розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до
Правил користування електричною енергією" (далі - Проект). Зазначеним Проектом передбачається: конкретизація взаємовідносин сторін у разі передачі
(транзиту) електропередавальними організаціями електричної енергії
технологічними електричними мережами власників електричних мереж,
які не мають ліцензій на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії; установлення чіткої процедури щодо здійснення суб'єктами
господарювання попередньої оплати вартості обсягу електричної
енергії строком не більше ніж на один місяць; установлення спрощеного механізму отримання споживачами
електричної енергії від енергопостачальних компаній рахунків за
надані послуги та їх оплати; попередження про припинення повністю або частково постачання
електричної енергії надсилатиметься після встановлення факту
наявності підстав для вчинення вказаних дій окремим письмовим
повідомленням, у якому зазначатимуться підстава, дата і час, з
якого електропостачання буде повністю або частково припинено. У Проекті, крім того, ураховано пропозиції та зауваження
суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії щодо удосконалення
ПКЕЕ ( z0417-96 ), зокрема в частині встановлення чіткої процедури
щодо здійснення суб'єктами господарювання попередньої оплати
вартості обсягу електричної енергії строком не більше ніж на один
місяць, а також установлення спрощеного механізму отримання
споживачами електричної енергії від енергопостачальних компаній
рахунків за надані послуги та їх оплати тощо. Станом на 01.01.2010 Проект знаходиться на стадії погодження
із заінтересованими міністерствами та відомствами.
Правила користування електричною енергією для населення
( 1357-99-п )
На сьогодні відносини між енергопостачальниками та
громадянами (споживачі електричної енергії) регулюються ПКЕЕН (
1357-99-п ). У 2009 році постановою Кабінету Міністрів України від
17.07.2009 N 731 ( 731-2009-п ) "Про внесення змін до пункту 53
Правил користування електричною енергією для населення" до ПКЕЕН
( 1357-99-п ) були внесені зміни, згідно яких конкретизовано
порядок формування взаємовідносин між енергопостачальником та
споживачем щодо виявлення представником енергопостачальної
компанії порушень споживачем електроенергії ПКЕЕ ( z0417-96 ),
права та обов'язки обох сторін, а саме: порядок та вимоги щодо оформлення представником
енергопостачальника актів про порушення споживачами електроенергії
ПКЕЕ ( z0417-96 ) (далі - Акт); розгляд Акта на комісії з розгляду актів, що створюється
енергопостачальником, та оформлення рішень комісії щодо
причетності споживача до виявленого порушення (з вини або не з
вини споживача). У разі відмови споживача сплатити вартість необлікованої
електричної енергії енергопостачальник має право звернутись з
позовом до суду та припинити постачання електричної енергії
споживачу лише після рішення суду на свою користь (крім випадку
виявлення факту самовільного підключення). Крім того, відмова споживача від сплати вартості
необлікованої електричної енергії має бути зафіксована відповідним
записом споживача в протоколі рішення комісії. Зазначені зміни мають створити цивілізовані умови для
вирішення конфліктних ситуацій та спонукати енергопостачальника до
вжиття заходів щодо доведення вини споживача в судовому порядку, а
не шляхом негайного відключення.
Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ ( z0782-06 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
8.02.2006 N 122 ( 122-2006-п ) "Про затвердження Порядку
визначення розміру і відшкодування збитків, завданих
енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії" НКРЕ
було розроблено Методику визначення обсягу та вартості електричної
енергії не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил
користування електричною енергією, затверджену постановою НКРЕ від
04.05.2006 N 562 ( z0782-06 ) (зі змінами) (далі - Методика), якою
і встановлено порядок визначення обсягу та вартості електричної
енергії не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ
( z0417-96 ). Протягом звітного періоду проводилась роз'яснювальна робота
серед енергопостачальників щодо порядку застосування положень
Методики ( z0782-06 ), ідентифікації видів порушень та порядку
складення актів про порушення ПКЕЕ ( z0417-96 ) з'ясовувались
проблемні та неврегульовані питання в цьому аспекті взаємовідносин
на роздрібному ринку електричної енергії. Крім того, протягом 2010 року планується внести зміни до
діючої Методики ( z0782-06 ) з метою більш ефективного регулювання
відносин між енергопостачальниками та споживачами у випадку
порушення останніми ПКЕЕ ( z0417-96 ) та ПКЕЕН ( 1357-99-п ) і
доповнити Порядком оформлення актів про порушення з метою
встановлення уніфікованої процедури, досягнення повноти наповнення
актів, а саме всіх необхідних та достатніх даних для доведення
виявленого порушення та виконання розрахунків.
Методика обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж ( z0732-08 )
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
20.06.2007 N 452-р ( 452-2007-р ) "Про впорядкування оплати
послуг, що надаються власниками електричних мереж", НКРЕ було
розроблено Методику обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затверджену постановою НКРЕ від
12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ), яка набрала чинності з 01.01.2009. Протягом звітного періоду на підставі звернень суб'єктів
роздрібного ринку з'ясовувались проблемні та неврегульовані
питання в цьому аспекті взаємовідносин.
Положення про інформаційно-консультаційний центр по роботі із
споживачами електричної енергії ( z0308-09 )
Положення регулює відносини щодо інформаційного обміну між
електропередавальними організаціями (які одночасно є
постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом)
незалежно від форм власності та споживачами електричної енергії,
надання останнім вичерпних консультацій з питань енергопостачання. Крім того, установлює процедуру щодо: надання
енергопостачальними компаніями споживачам доступної, своєчасної,
достовірної інформації, забезпечення рівних умов для кожного
заявника (споживача) з отримання відповідної інформації,
об'єктивності розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій). З метою вдосконалення інформації, яка має міститись у наданих
енергопостачальними компаніями звітах, та у зв'язку із певними
незручностями, що виникли в ІКЦ при заповненні Журналів реєстрації
звернень споживачів електричної енергії, юридичних, фізичних
осіб-підприємців та фізичних осіб, які мають намір стати
споживачами електричної енергії, виникла необхідність унесення
змін до Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі
зі споживачами електричної енергії, які затверджені постановою
НКРЕ від 08.10.2009 N 1156 ( z0985-09 ).
Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими
споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті
житлово-комунальних послуг ( z1051-06 )
Для заохочення побутових споживачів, які мають пільги по
оплаті за спожиту електричну енергію встановленого
електроопалення, розроблено та запроваджено Порядок визначення
плати за електричну енергію побутовими споживачами, які
розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за
періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних
послуг, затверджений постановою НКРЕ від 14.07.2006 N 910
( z1051-06 ) (далі - Порядок). Цей Порядок ( z1051-06 ) установлює механізм визначення плати
за електричну енергію побутовими споживачами, які відповідно до
законодавства користуються пільгами щодо оплати
житлово-комунальних послуг та які розраховуються за електроенергію
за тарифами, диференційованими за періодами часу (зонами доби), у
разі, коли загальний обсяг споживання електричної енергії в
розрахунковому періоді перевищив норми, у межах яких надаються
пільги, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.96 N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення норм
користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають
пільги щодо їх оплати" (зі змінами). Тарифи та тарифні коефіцієнти для відповідної зони доби
застосовуються відповідно до постанови НКРЕ від 10.03.99 N 309
( z0151-99 ) "Про тарифи на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам".
Методика розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю ( v1522227-08 )
Постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522 ( v1522227-08 )
затверджено "Методику розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю" (далі - Методика). Так, відповідно до Методики енергопостачальні компанії та
електропередавальні організації мають право надавати таку платну
послугу як видача технічних умов, розрахунок вартості якої мав
здійснюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 20.12.99 N 2328 ( 2328-99-п ) "Про порядок надання
архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу", але зазначена постанова втратила чинність. Тому, НКРЕ наприкінці 2009 року розроблено проект постанови
НКРЕ "Про внесення змін до Методики розрахунку вартості робіт з
підключення електроустановок споживачів до електричних мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із
ліцензованою діяльністю".
Правила надання і погодження технічних умов на підключення до
мереж (споруд) електроенергетики
На виконання вимог статті 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) Комісією протягом 2009 року
розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Правил надання
і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд)
електроенергетики" (далі - Проект). Зазначеним Проектом передбачається врегулювання відносин на
роздрібному ринку електричної енергії між власниками електричних
мереж та замовниками, які бажають приєднати електроустановки до
електричних мереж, у частині забезпечення рівноправного
(недискримінаційного) доступу до енергоресурсів та встановлення
чітких та прозорих "правил гри". Станом на 01.01.2010 Проект погоджено без зауважень
Міністерством палива та енергетики, Міністерством регіонального
розвитку та будівництва, Міністерством економіки, Антимонопольним
комітетом, Державним комітетом з питань технічного регулювання та
споживчої політики, Державним комітетом з питань регуляторної
політики та підприємництва та схвалено постановою НКРЕ від
17.12.2009 N 1422, яка направлена до Міністерства юстиції України
для державної реєстрації.
6.2. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії Створення умов для оптимізації роботи Комісії з регулювання
відносин на роздрібному ринку електричної енергії, якісного та
повного аналізу звернень громадян у розрізі постачальників за
регульованим тарифом, у тому числі звернень, які будуть надходити
до інформаційно-консультаційних центрів, дає можливість оцінити
якість обслуговування споживачів (у тому числі населення)
відповідними ліцензіатами. Крім того, систематизація аналітичної
роботи за результатами розгляду звернень громадян, звітів
ліцензіатів, збору додаткової інформації дасть можливість вживати
коректні та своєчасні рішення з питань регулювання роздрібного
ринку електричної енергії. Прийняття регуляторних рішень з урахуванням фактичного стану
роздрібного ринку є передумовою оптимальної дії прийнятих рішень
та досягнення запланованого результату.
Щодо звернень громадян та роботи інформаційно-консультаційних
центрів (ІКЦ)
Як видно з діаграми (додаток 6.2.1) ( vp391227-10 ) у
2009 році продовжується збільшення звернень громадян як з питань
електропостачання, так і газопостачання. При цьому,
спостерігається більш інтенсивне зростання кількості звернень у
нафтогазовому комплексі, ніж з питань електроенергетики, а саме
збільшення кількості звернень громадян з питань електроенергетики
становить 11%, у той час, як збільшення кількості звернень з
питань газопостачання становить 39%. Зростання кількості звернень громадян є наслідком роботи
інформаційно-консультаційних центрів, які організовуються як
підрозділи постачальників електричної енергії і спрямовані на
безпосередню роботу із споживачами, надання консультаційних
послуг, вирішення проблемних питань тощо. Згідно зі звітними даними, що надійшли до НКРЕ від
електропередавальних організацій за три квартали 2009 року, в
електропередавальні організації надійшло 155940 звернень. За
підсумками їх розгляду в ІКЦ електропередавальними організаціями
надано 151370 інформаційних довідок та 4 570 письмових відповідей
заявникам. Звернення заявників щодо спірних ситуацій, які склались між
енергопостачальниками та заявниками, з метою їх розгляду за
належністю було направлено до НКРЕ - 21, до Держенергонагляду - 16
та до інших організацій та установ - 92.
Щодо приєднання електроустановок до електричних мереж
Динаміку щодо надання послуг з приєднання протягом
2006-2009 років наведено у додатку 6.2.2 ( vp391227-10 ). Упродовж 2009 року спостерігається поступове збільшення
величини приєднаної потужності, що, у свою чергу, дає можливість
вважати, що суб'єкти господарювання самостійно вирішують питання
приєднання електроустановок до електричних мереж, незважаючи на
відсутність правового регулювання. Позитивний наслідок зазначеного процесу полягає в появі нових
споживачів, збільшенні обсягів відпуску електричної енергії та
відповідно активізації ринку електричної енергії. Але слід мати на увазі, що "самостійне вирішення" питань
приєднання суб'єктами господарювання (замовниками) призводить до
дроблення засобів виробництва суб'єктів природних монополій у
випадках, коли комплекс заходів з приєднання (будівництво нових та
реконструкція існуючих мереж) виконується за рахунок замовника. У
такому разі збільшується вартість послуг суб'єктів природних
монополій із передачі електричної енергії для кінцевого споживача. Крім того, спостерігається поступове перенавантаження мереж у
випадках, коли нові замовники підключаються до існуючих
трансформаторних підстанцій без оцінки резерву потужності та
виконання відповідних технічних заходів, що в остаточному
результаті призводить до суттєвого зниження показників якості
електричної енергії в районі здійснення таких приєднань.
Моніторинг кількості та вартості виданих технічних умов на
приєднання
Дані щодо кількості виданих технічних умов на приєднання та
обсягів надходження коштів за видані технічні умови протягом
II півріччя 2009 року наведені в додатку 6.2.3 ( vp391227-10 ). Узагальнені дані щодо собівартості виданих технічних умов на
приєднання протягом 2006-2009 років представлені в додатку 6.2.4
( vp391227-10 ). Упродовж 2006-2007 років собівартість виданих технічних умов
на приєднання для всіх замовників без винятку перебувала в межах
від 150 до 450 грн. Упродовж 2008 року спостерігається значне збільшення
собівартості виданих технічних умов на приєднання (особливо для
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із заявленою
потужністю 50 кВт та більше - 910 грн), що зумовлено індексом
інфляції та відповідними коефіцієнтами, що встановлюються
Міністерством регіонального розвитку та будівництва. 1 січня 2009 року набрала чинності постанова НКРЕ від
25.12.2008 N 1522 ( v1522227-08 ) "Про затвердження Методики
розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок
споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових
робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю". Так, упродовж першого півріччя 2009 року спостерігається
незначне збільшення собівартості виданих технічних умов на
приєднання для населення, юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців із заявленою потужністю до 50 кВт. Натомість, для
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із заявленою
потужністю 50 кВт та більше спостерігається значне зменшення
собівартості виданих технічних умов на приєднання.
Оформлення договорів відповідно до Правил користування
Станом на 01.12.2009 відсоткове співвідношення загальної
кількості власників технологічних електричних мереж та загальної
кількості укладених електропередавальними організаціями з
власниками мереж договорів про спільне використання технологічних
електричних мереж становить 13,3% (додаток 6.2.5) ( vp391227-10 ). Менше 10% договорів про спільне використання технологічних
електричних мереж укладено 19-ма електропередавальними
організаціями (додаток 6.2.5) ( vp391227-10 ). Електропередавальними організаціями ЗАТ "Ей-І-Ес
Рівнеенерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ВАТ "Черкасиобленерго",
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ДТГО "Південно-Західна залізниця",
КП "МЕМ" (м. Кузнецовськ), ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" та
ЗАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" взагалі не надана інформація до НКРЕ. Разом з тим, слід відзначити, що 8 електропередавальних
організацій за результатами моніторингу мають найбільш позитивні
показники діяльності, а саме: ВАТ "Волиньобленерго" - 42,99%; ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - 62,34%; ВАТ "Полтаваобленерго" - 51,13%; ВАТ "Сумиобленерго" - 26,55%; ВАТ "Тернопільобленерго" - 44,58%; ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" - 76,44%; ДП "Львівська залізниця" - 100%; ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" - 50%.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ
СПОЖИВАЧІВ ТА СТАН ЇХ ВИРІШЕННЯ
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії Однією з першочергових та основних функцій державного
регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності у сфері
природних монополій та суміжних ринків, передбачених Законами
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), Положенням про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ), є захист прав
споживачів. З метою організації належного захисту прав споживачів
електричної енергії та газу НКРЕ в разі необхідності проводились
перевірки фактів порушень прав споживачів із залученням
територіальних представництв НКРЕ. За результатами перевірок та
відповідно до вимог чинного законодавства України розглядались та
здійснювались заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань
(підготовка відповідних роз'яснень або втручання НКРЕ в
урегулювання конфліктної ситуації). У зв'язку з цим НКРЕ готувались листи до енергопостачальних,
газопостачальних та газорозподільних організацій з вимогами щодо
приведення взаємовідносин зі споживачами електричної енергії та
газу у відповідність до положень законодавства. Також протягом року Комісією в межах компетенції надавались
консультації та готувались роз'яснення з питань, викладених на
особистому прийомі у посадових осіб НКРЕ. При розгляді звернень споживачів Комісія дотримується порядку
та строків розгляду звернень громадян, інших вимог, визначених у
Законах України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про
інформацію" ( 2657-12 ) тощо. У таблиці 7.1 надається інформація стосовно кількості
звернень, що надійшли до Національної комісії регулювання
електроенергетики України протягом 2009 року, їх повторності,
категорії споживачів, які звертались за захистом своїх порушених
прав чи з метою отримання відповідних роз'яснень, а також інша
кількісна інформація щодо проведеної роботи зі зверненнями
споживачів електричної енергії та природного газу.
Таблиця 7.1
------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки |Кіль-| З них * | Кількість | |з/п| надійшли |кість|--------------------------------------------------| громадян, | | |звернення |звер-|1 | 2 |3 |4 | 5 |6| 7 |8| 9 |10 |11 |12 |13 |14 | що | | | |нень | | | | | | | | | | | | | | |звернулася | | | | | | | | | | | | | | | | | | |до органу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |влади з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням| | | | | | | | | | | | | | | | | | |колективних| | | | | | | | | | | | | | | | | | |звернень | |---+----------+-----+--+---+--+--+---+-+----+-+----+---+---+---+---+---+-----------| | 1 |Від | 544 |46|93 |0 |28|92 |1|443 |8|494 |16 | 1 |22 | 0 |11 | 1928 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+--+---+--+--+---+-+----+-+----+---+---+---+---+---+-----------| | 2 |Від | 63 |2 |17 |0 |10|11 |0| 52 |0| 54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 189 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особистому| | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+--+---+--+--+---+-+----+-+----+---+---+---+---+---+-----------| | 3 |Від | 338 |35|58 |15|25|29 |0|309 |0|290 |16 | 0 |24 | 0 | 8 | 1433 | | |Кабінету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+--+---+--+--+---+-+----+-+----+---+---+---+---+---+-----------| | 4 |Від інших | 242 |9 |62 |6 |24|14 |2|226 |0|205 |10 | 0 |25 | 0 | 2 | 493 | | |органів | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+--+---+--+--+---+-+----+-+----+---+---+---+---+---+-----------| | Разом |1187 |92|230|21|87|146|3|1030|8|1043|46 | 1 |73 | 0 |24 | 4043 | -------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* 1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ;
4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;
5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7.Скарги; 8. Інформаційні
запити; 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано
на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи
організації; 11. Відмовлено в задоволенні (клопотання, запиту,
скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано
відповідь з порушеннями термінів; 14. Вирішено позитивно.
За результатами проведеної у 2009 році роботи із захисту прав
споживачів, споживачі електричної енергії та газу звертались до
НКРЕ з питаннями щодо: правової оцінки дій енергопостачальних та газопостачальних
організацій з питань припинення, відключення від джерел енерго- та
газопостачання; правомірності здійсненних нарахувань відшкодування шкоди,
заподіяної споживачами електричної енергії та газу; цін на газ для населення, порядку оплати його споживання,
плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його
відсутності; тарифів на електричну енергію для населення та порядок оплати
спожитої електричної енергії як на особисті, так і на загально
будинкові потреби та технічні цілі; порядку підключення електроустановок до електричних мереж,
підключення газових приладів і пристроїв; порядку укладання договорів про користування електричною
енергією та договорів про надання послуг з газопостачання; надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень
чинного законодавства України, що мали місце у процесі
взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними
організаціями та споживачами електричної енергії та газу; порядку оплати електричної енергії громадянами, які в
установленому порядку набули статусу суб'єктів господарської
діяльності, громадянами, що здійснюють професійну діяльність, яка
не є господарською діяльністю; правового врегулювання питання укладення прямих договорів про
користування електричною енергією громадянами, що мають правовий
статус членів садових товариств, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які в
установленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів,
об'єднань; надання роз'яснень щодо застосування Правил користування
електричною енергію для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ),
Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (у редакції постанови НКРЕ від
17.10.2005 N 910) ( z1399-05 ), Правил надання населенню послуг із
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ), та інших нормативно-правових
актів України, які регулюють взаємовідносини між споживачами
електричної енергії, газу та енергопостачальними та
газопостачальними організаціями; графіка прийому посадовими особами НКРЕ. Окремо зазначаємо, що від незахищених верств населення
(пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) найчастіше надходили
звернення з питань порядку реструктуризації заборгованості за
використану електричну енергію, природний газ та порядку
призначення субсидій з їх оплати. У зв'язку з такими зверненнями
НКРЕ в межах компетенції здійснювались конкретні заходи на місцях
із залученням представників органів місцевої влади,
енергопостачальних та газопостачальних компаній з метою
знаходження компромісу при врегулюванні питань, порушених
зазначеними громадянами. За наслідками розгляду звернень споживачів вагому частку у
сфері захисту прав споживачів електричної енергії та природного
газу у 2009 році склала робота НКРЕ з підготовки, у межах своїх
повноважень, роз'яснень положень чинного законодавства України у
сфері електроенергетики та газу. З метою зростання обізнаності споживачів змісту їх прав та
обов'язків у взаємовідносинах з енерго- та газопостачальними
організаціями НКРЕ опубліковує окремі відповіді у своєму
офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі
інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН". Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між
споживачами електричної енергії та природного газу НКРЕ
здійснювалася робота щодо вдосконалення діючого законодавства
шляхом розроблення, у межах компетенції, проектів
нормативно-правових актів. Постановою від 12.03.2009 N 299 ( z0308-09 ) Комісія
затвердила Положення про Інформаційно-консультаційний центр по
роботі із споживачами електричної енергії. Згідно з цим Положенням
для формування між суб'єктами електроенергетики та споживачами
електричної енергії прозорого інформаційного середовища з питань
постачання електричної енергії, підвищення якості обслуговування
споживачів електричної енергії, підвищення рівня оплати за
відпущену (спожиту) електроенергію та сприяння ефективному
використанню електричної енергії створені і діють
інформаційно-консультаційні центри. Таким чином, Комісія, у межах компетенції, шляхом
застосування всіх вище перерахованих заходів забезпечує захист
прав споживачів електричної енергії та природного газу.
8. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу Національна комісія регулювання електроенергетики України
протягом 2009 року продовжувала роботу з напрацювання та
впровадження нормативно-правової бази у сфері регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу. Значною мірою правова робота НКРЕ була направлена на розробку
нових та на удосконалення діючих регуляторних актів. Так, на відкритому засіданні Комісії 11 грудня 2008 року
постановою N 1369 ( v1369227-08 ) було затверджено План діяльності
НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
(далі - План), який відповідно до статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) був оприлюднений на офіційному веб-сайті
НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до цього Плану ( v1369227-08 ) неодноразово
вносилися зміни та доповнення, що приймались на відкритих
засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ. Згідно з Планом ( v1369227-08 ) у 2009 році було заплановано
розробити 88 проектів регуляторних актів, у тому числі 13 проектів
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та
5 законопроектів. Фактично прийнято 25 регуляторних актів НКРЕ та 3 постанови
Кабінету Міністрів України, головним розробником яких була
Комісія. Прийняття регуляторних актів, які з тих чи інших причин не
були прийняті у 2009 році, перенесено на 2010 рік. На виконання вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) наказом НКРЕ від 06.03.2009 N 290 затверджено
План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних
актів на 2009 рік. Протягом року здійснено 39 відстежень результативності
регуляторних актів, з них 26 базових та 13 повторних відстежень. Відстеження результативності регуляторних актів, які були
включені до Плану-графіка, але не були прийняті у 2009 році, буде
здійснено у 2010 році в разі їх прийняття. Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів
були оприлюднені на веб-сайті Комісії та направлені до Кабінету
Міністрів України або до Держкомпідприємництва відповідно до
статей 10 та 26 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ). Окремо слід виділити роботу Комісії, пов'язану з підготовкою
та поданням на розгляд до Кабінету Міністрів України низки
законопроектів. Так, у 2009 році НКРЕ розроблено чотири проекти
законів, а саме: 1. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" (щодо запровадження механізму нового ринку
двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії), який
у вересні 2009 року було подано на розгляд до Кабінету Міністрів
України. На даний час законопроект від 30.10.2009 за N 5292
знаходиться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки. 2. Проект Закону України "Про засади функціонування ринку
електричної енергії України" направлений на розгляд до Кабінету
Міністрів України листом від 25.12.2009 N 8466/13/17-09. Зазначені законопроекти розроблено на виконання положень
Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної
енергії України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України
від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ), Плану заходів щодо
реалізації положень Концепції функціонування та розвитку Оптового
ринку електричної енергії України, схваленого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р
( 1056-2007-р ), та з метою подальшого розвитку ОРЕ в частині
забезпечення енергетичної безпеки держави; надійного та
безперебійного задоволення потреб споживачів в електричній енергії
за оптимальною ціною на основі конкуренції між виробниками і між
постачальниками з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на
її виробництво, передачу та постачання; забезпечення фінансової
стабільності та прибутковості підприємств електроенергетичної
галузі і залучення інвестицій у галузь; сприяння подальшому
розвитку конкурентного середовища в ОРЕ та технічного оновлення
електроенергетичної галузі. 3. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо ліцензування транспортування аміаку магістральними
трубопроводами", який листом від 25.12.2009 N 8447/24/17-09
направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. Законопроект розроблено з метою визначення правових засад
щодо ліцензування транспортування аміаку магістральними
трубопроводами, що дасть змогу контролювати діяльність суб'єктів
господарювання, які транспортують аміак магістральними
трубопроводами, у тому числі цільове використання коштів,
затверджених структурою тарифів. 4. Проект Закону України "Про забезпечення комерційного
обліку природного газу" було доопрацьовано з урахуванням
рекомендацій, наданих Комітетом Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, та направлено до Верховної Ради України 26.11.2009 на
заміну раніше поданого законопроекту від 25.07.2008 за N 3013. Законопроект розроблено з метою визначення правових,
економічних та організаційних засад комерційного обліку природного
газу для всіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за
використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного
газу власного видобутку. Ураховуючи необхідність у подальшому удосконаленні державного
регулювання природних монополій, важливим на сьогодні залишається
прийняття Верховною Радою Закону України "Про державне регулювання
в енергетиці України" від 23.11.2007 за N 0889, що відповідатиме
основним вимогам Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства ЄС ( 1629-15 ) та
забезпечить дотримання балансу інтересів держави, суб'єктів
природних монополій та споживачів їх послуг. У зв'язку з цим НКРЕ продовжила свою роботу та консультації,
направленні на прискорення його прийняття Верховною Радою України. Так, у жовтні 2009 року Комісія опрацювала текст поправок до
другого читання зазначеного законопроекту та направила до Комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки свої зауваження та пропозиції. Також Комісія, в межах компетенції, брала участь в
опрацюванні законопроектів, розроблених іншими установами,
відомствами, які надходили на погодження до НКРЕ, зокрема проектів
законів: щодо внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ); стосовно внесення змін до деяких законів України щодо
відновлюваних джерел енергії; щодо внесення змін до деяких законів України (стосовно
вдосконалення регулювання у сфері природних монополій); про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
суб'єктів господарювання на ринку комунальних послуг; про внесення змін та доповнень до Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та інших.
8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі У сфері адаптації законодавства України з питань державного
регулювання природних монополій в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі НКРЕ протягом 2009 року продовжувала
роботу щодо виконання положень Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ),
зокрема з питань: реформування діючого Оптового ринку електроенергії України
для забезпечення поетапного переходу до повномасштабного
конкурентного ринку електроенергії; приведення цін і тарифів в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня з послідовним зменшенням обсягів перехресного
субсидіювання; супроводження проекту Закону України "Про державне
регулювання в енергетиці України". Також НКРЕ було опрацьовано рекомендації щодо приведення
законодавства України у відповідність до acquis communautare у
сфері енергетики, включаючи ядерну, і підготовлено звіти про
проведення економічного, соціального та політичного аналізу їх
упровадження, які були направлені до Міністерства юстиції. Необхідно зазначити, що у жовтні 2009 року розпочав свою
роботу Проект Twinning "Посилення регуляторної та юридичної
спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору", розроблений
у рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським
Співтовариством і його країнами-членами та Україною ( 998_012 ). Метою Проекту є забезпечення гармонізації законодавства
України в газовій сфері з законодавством ЄС. У 2010 році НКРЕ планує продовжити свою діяльність у таких
стратегічних напрямках як: подальше здійснення моніторингу
законодавства в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
продовження роботи із вдосконалення законодавчо-правової бази в
цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу;
здійснення подальшого опрацювання законопроектів, що були
розроблені та винесені на розгляд до Верховної Ради України у
2009 році; продовження співпраці з Комітетом Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, а також з
Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та енергетики та
іншими центральними органами виконавчої влади.
9. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Протягом 2009 року реалізація Комісією євроінтеграційних
завдань здійснювалася відповідно до положень Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між
Україною та Європейським Співтовариством ( 994_693 ), заходів,
передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 238-р ( 238-2007-р ) з урахуванням Програми
діяльності Уряду "Український прорив: для людей, а не для
політиків" ( n0001120-08 ), а також заходів, визначених Порядком
денним асоціації Україна - ЄС. Багато уваги приділялося виконанню заходів, пов'язаних з
поетапним приведенням тарифів на електроенергію для всіх категорій
споживачів до рівня, що відповідає обґрунтованим витратам на їх
виробництво, передачу та постачання, а також цін на природний газ
до рівня економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з його
реалізацією, а також з метою конвергенції ринків України та
Європейського Співтовариства; доопрацюванням та супроводженням
розгляду Верховною Радою України проектів Законів України "Про
державне регулювання в енергетиці України" та "Про Національну
комісію регулювання енергетики України", спрямованих на посилення
ролі Комісії в забезпеченні функціонування відкритого ринку
електроенергії та газу в частині повноважень, передбачених
Директивами Європейського Союзу щодо газового та
електроенергетичного секторів; продовженням співробітництва з
Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики Центральної
і Східної Європи (ERRA) і Радою регуляторів енергетики ЄС (CEER),
а також роботі, пов'язаній із приєднанням України до Договору про
Енергетичне Співтовариство (ДЕС), включаючи участь у засіданнях
Співтовариства та інших заходах ЄС з питань енергетики. Слід зазначити, що Регіональна асоціація органів регулювання
енергетики Центральної і Східної Європи (ERRA) (далі - ERRA,
Асоціація), членом-засновником якої є НКРЕ з 2000 року, відіграє
значну роль в отриманні Комісією міжнародного досвіду з питань
регулювання енергетики. Оскільки з 2004 року більшість країн - членів Асоціації
вступили до Євросоюзу, тісне співробітництво з ними в частині
регулювання енергетики сприяє теоретичній і практичній інтеграції
України до Європи. У рамках співпраці з ERRA протягом 2009 року керівництво
Комісії, а також інші співробітники взяли участь у засіданнях
постійно діючого комітету ERRA з питань тарифів та ціноутворення,
Президії Асоціації, Комітету Керівників ERRA, IX Щорічних зборах,
VIII Конференції з питань інвестицій і регулювання енергетики, у
навчальному курсі "Регулювання відновлюваних джерел енергії" та
VII Міжнародній літній школі з питань регулювання енергетики, де
фахівці Комісії підвищували свій кваліфікаційний рівень та
отримували досвід країн - членів Асоціації з питань регулювання
енергетики. Крім того, у 2009 році представники Комісії взяли участь у
роботі IV Всесвітнього Форуму з питань регулювання енергетики та у
Конференції з питань торгівлі та інвестицій "Розвиток регіональної
системи електропередач: умови для торгівлі та інвестицій",
організованої за підтримки Енергетичної асоціації США (USEA) та
Агентства міжнародного розвитку США (USAID). Окремим рядком слід виділити участь Комісії в заходах,
організованих за підтримки Європейської Комісії в рамках
Міждержавної програми постачання нафти та газу до Європи INOGATE. Так, 13-15 травня 2009 року в м. Києві відбувся навчальний
захід у форматі Програми технічного обміну досвідом для
представників органів регулювання енергетики, де в ролі приймаючої
сторони виступила Національна комісія регулювання
електроенергетики України. До участі в цій Програмі, окрім
представників Міністерства енергетики Республіки Білорусь,
Державного департаменту з регулювання паливно-енергетичного
комплексу, Міністерства промисловості, енергетики та паливних
ресурсів Киргизької Республіки, Міністерства розвитку економіки й
торгівлі Республіки Таджикистан, Міністерства фінансів Республіки
Узбекистан, були запрошені представники Європейської Комісії,
Технічного Секретаріату INOGATE в Україні, Проекту "Підтримка
інтеграції енергетичних ринків та стійкої енергетики
в СНД (SEMISE)", Регіональної Асоціації органів регулювання
енергетики (ERRA). Також представники НКРЕ взяли участь у роботі Семінару
INOGATE з питань енергетичної безпеки, у засіданнях Робочих груп
INOGATE щодо сталої енергетики, у проведенні INOGATE експертної
оцінки Національної комісії регулювання енергетики та
водопостачання Грузії (GNERC) і в учбовому курсі INOGATE
"Регулювання енергетики в умовах перехідної економіки". Проведення подібних програм технічного обміну досвідом у
рамках INOGATE мало взаємний позитивний вплив щодо набуття як
теоретичних, так і практичних навичок у частині регулювання
енергетики та використання їх у подальшій роботі. У рамках співпраці з Енергетичним Співтовариством, яка
розпочалась у 2007 році, протягом 2009 року представники Комісії
взяли участь у низці заходів, організованих Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства (ЕС), під час роботи яких мали
можливість обмінятися інформацією, знаннями та практичними
навичками з представниками країн-учасників ЄС, а саме: у 11-му та
у 12-му засіданнях Робочої групи Енергетичного Співтовариства
(ECRB) з питань електроенергетики, у 8-му, 9-му та 10-му
засіданнях Робочої групи Енергетичного Співтовариства з питань
споживачів та у семінарі Енергетичного Співтовариства,
присвяченому питанням статистики у сфері енергетики. Участь
працівників Комісії у вищезазначених заходах забезпечує виконання
зобов'язань України як спостерігача в Енергетичному
Співтоваристві. Слід зазначити, що співробітництво НКРЕ із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства сприяє прискоренню отримання Україною
статусу постійного членства в Енергетичному Співтоваристві, а
також посиленню подальшого співробітництва між Україною та ЄС в
енергетичній сфері. З січня по квітень 2009 року продовжувалась робота за
проектом технічної допомоги Європейського Союзу Twinning
"Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо
регулювання енергетичного сектору" (програма Європейського Союзу
TACIS), який був розпочатий у квітні 2007 року. У рамках проекту
Twinning НКРЕ співробітничала з органами регулювання Італії
(AEEG), Австрії (E-Control), Чехії (URE) з метою сприяння
посиленню інституційної спроможності НКРЕ, надання допомоги НКРЕ
щодо розвитку та впровадження найкращої практики регулювання в
енергетичному секторі, сумісної з розвитком внутрішніх
енергетичних ринків Європейського Союзу за наступними
компонентами: компонент 1 "Підтримка посилення інституційної спроможності
НКРЕ"; компонент 2 "Огляд та гармонізація енергетичного
законодавства України та ЄС"; компонент 3 "Стимулююче регулювання та порівняльний аналіз
ефективності (бенчмаркінг) енергорозподільчих компаній"; компонент 4 "Розробка програми регулювання якості надання
послуг з енергопостачання"; компонент 5 "Підтримка щодо моніторингу ОРЕ"; компонент 6 "Підтримка процесу відокремлення ліцензованих
видів діяльності". 3 квітня 2009 року відбулось офіційне закриття проекту
Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ
щодо регулювання енергетичного сектору". Результати, досягнуті в
рамках реалізації Проекту, були позитивно оцінені як українською,
так і європейською сторонами. Також слід зазначити, що до вересня 2009 року тривала робота
над підготовкою контракту проекту Twinning "Посилення регуляторної
та юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору"
між НКРЕ та консорціумом органів регулювання енергетики Італії
(AEEG), Угорщини (HEO), Греції (RAE) та Румунії (ANRE). Офіційно
проект Twinning розпочав роботу 18 вересня 2009 року. Метою
проекту Twinning є сприяння посиленню інституційної спроможності
НКРЕ, довгостроковому розвитку і впровадженню найкращої
міжнародної практики регулювання газового сектору з урахуванням
досвіду розвитку внутрішнього ринку газу Європейського Союзу. 7 жовтня 2009 року відбулась офіційна церемонія відкриття
проекту Twinning, у якій взяли участь Посол Європейської Комісії в
Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, Посол Італії в Україні
Джованні Донніці, представники посольств Греції, Угорщини, Румунії
та Великої Британії в Україні. Робота в рамках проекту Twinning здійснюється за сімома
основними компонентами: компонент 1 "Підтримка проекту та мовні курси"; компонент 2 "Огляд та гармонізація законодавства України з
газовим законодавством ЄС"; компонент 3 "Засади багаторічного стимулюючого регулювання та
бенчмаркінг газорозподільчих компаній"; компонент 4 "Багаторічне стимулююче регулювання та
бенчмаркінг газорозподільчих компаній"; компонент 5 "Розробка системи регулювання якості послуг
(постачання) для газорозподільчих компаній"; компонент 6 "Тарифи та оцінка перехідних схем соціального
захисту"; компонент 7 "Вибіркова підтримка процесу відокремлення та
прозорості". По кожному з напрямків роботи визначені найбільш
кваліфіковані експерти з органів регулювання енергетики Італії,
Угорщини, Греції, Румунії та сформовано робочі групи з
працівників НКРЕ. Упродовж першого кварталу реалізації проекту Twinning
виконання всієї запланованої діяльності здійснювалось відповідно
до запланованого графіка робіт проекту.
10. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ.
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
Взаємодія Комісії з органами державної влади, засобами
масової інформації та громадськістю відбувалася згідно із Законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) в частині
інформування громадськості про власну діяльність та діяльність
суб'єктів природних монополій, а також Указу Президента України
від 01.08.2002 N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади",
постанов Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378
( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" і від
26.11.2009 N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про додаткові заходи участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та
інших нормативно-правових актів. Відкритість, прозорість, доступність та гласність - основні
принципи діяльності Комісії і втілювалися вони шляхом проведення
систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення
розрахунків в оптовому ринку електричної енергії, формування
цінової і тарифної політики в електро- і теплоенергетиці та
нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням
коштів, отриманих від споживачів, захисту прав споживачів тощо. Основна форма роботи Комісії - відкриті засідання, що
проводились щотижня протягом року із залученням усіх зацікавлених
сторін, засобів масової інформації й громадськості, на яких
розглядалися і приймалися рішення (постанови) з питань, що
регулюють діяльність природних монополій та ринків у електро- і
теплоенергетиці та нафтогазовому комплексі. Інформація про дату, час, місце і питання порядку денного
відкритих засідань НКРЕ доводилася до відома громадськості шляхом
публікації повідомлень у газеті Держтелерадіо "Говорить і показує
Україна" та розміщалася на веб-сайті НКРЕ, а також надсилалася до
Урядового веб-порталу та засобам масової інформації. По закінченню відкритих засідань і слухань для ЗМІ за участю
Голови та Членів Комісії проводилися брифінги з порушених питань. Розгляд окремих питань, що розглядалися на відкритих
засіданнях НКРЕ, широко висвітлювалися в репортажах новин і
спеціальних енергетичних програмах на телебаченні ("1+1", "ІНТЕР",
"ICTV", "5 канал", "УТ-1", "Перший діловий канал"), повідомленнях
інформаційних агентств ("ІНТЕРФАКС", "УНІАН", "Українські новини",
"РБК-Україна"), на сторінках періодичних видань ("Дзеркало тижня",
"Голос України", "Урядовий кур'єр", "Комерсант", "Экономические
известия", "Дело" тощо). Інформація про всі прийняті Комісією рішення систематично
щотижнево електронною поштою надсилалася Комітету Верховної Ради
України з питань ПЕК і засобам масової інформації. З метою зрозуміння та усвідомлення населенням України
впроваджених НКРЕ заходів щодо приведення тарифів на
електроенергію та цін на природний газ до економічно
обґрунтованого рівня протягом 2009 року Комісією була проведена
активна інформаційно-роз'яснювальна кампанія із обґрунтуванням
необхідності здійснення таких кроків. Крім того, неодноразово були
організовані прес-конференції та брифінги щодо вищезазначених
питань, на яких Голова Комісії надав вичерпні відповіді на
запитання журналістів. Слід зазначити, що у квітні 2009 року відбулася
прес-конференція, присвячена завершенню проекту Twinning
"Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо
регулювання енергетичного сектору", який фінансувався за
рахунок ЄС. Організовано інтерв'ю Голови Комісії для ІА "Мінпром" на тему
"Поточна ситуація в електроенергетичному та газовому секторах"
тощо. На офіційному веб-сайті Комісії запроваджено функціонування
Форуму, що забезпечує зворотній зв'язок з громадянами, які мають
можливість отримувати відповіді на свої запитання від
кваліфікованих фахівців НКРЕ. Також на веб-сайті Комісії створено
рубрику "Запитуйте-відповідаємо", де розміщуються відповіді на
актуальні запитання громадян. Структурними підрозділами НКРЕ здійснюється постійний
моніторинг пропозицій та зауважень, що надійшли від громадськості. Протягом року на урядовому веб-сайті "Громадянське
суспільство і влада" оприлюднено для обговорення 15 проектів
нормативно-правових актів. У 2009 році при НКРЕ продовжувала функціонувати Громадська
рада, яка забезпечувала безпосередню участь громадськості у
процесі прийняття рішень та врахування громадської думки при
вирішенні питань з регулювання підприємницької діяльності у
електро- і теплоенергетиці та нафтогазовому комплексі. Голова та
Члени Комісії, керівники структурних підрозділів беруть активну
участь у засіданнях Громадської ради та сприяють її діяльності при
НКРЕ. На офіційному веб-сайті Комісії створено рубрику, де
розміщуються матеріали щодо роботи Громадської ради. Протягом 2009 року було видано 12 номерів щомісячного
друкованого засобу масової інформації Комісії - "Інформаційний
бюлетень НКРЕ", де містилися всі постанови і розпорядження НКРЕ та
найбільш характерні відповіді на запитання ліцензіатів і громадян,
а також основні нормативно-правові акти з питань регулювання
електро- і теплоенергетики та нафтогазового комплексу України,
прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом
Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами. НКРЕ постійно підтримує тісні зв'язки з громадськими і
галузевими об'єднаннями та брала активну участь в організованих
ними заходах, зокрема із Всеукраїнським енергетичним комітетом
Всесвітньої енергетичної Ради, Науково-технічною спілкою
енергетиків України, Українським союзом промисловців і підприємців
(УСПП), Незалежною галузевою професійною спілкою енергетиків.
11. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА
ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ
Адміністративно-організаційна робота
У 2009 році Комісією проведено 69 відкритих засідань, на яких
розглянуто понад 1468 питань, а саме: про видачу, анулювання та
переоформлення ліцензій на право здійснення діяльності з
виробництва, постачання, передачі електричної енергії та з
виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з
використання нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, на
право провадження господарської діяльності з розподілу природного
і нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим
тарифом; про затвердження, перегляд та упорядкування структури
тарифів на відпуск, постачання та передачу електричної енергії за
регульованим та нерегульованим тарифами; про установлення для
компаній граничних рівнів оплати електроенергії, купованої на
Оптовому ринку електроенергії України, після досягнення яких не
буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт за розрахунок з ОРЕ не
в повному обсязі до нормативів відрахувань коштів на їх поточний
рахунок; про коригування річного обсягу постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом; про дотримання
енергопостачальними компаніями структури діючого тарифу; про
затвердження та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами, з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом; про затвердження економічних коефіцієнтів
нормативів технологічних витрат електроенергії в електричних
мережах ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими
(локальними) електромережами для I та II класу напруги; про
затвердження графіка надання інвестиційних програм ліцензіатами
НКРЕ з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом; про розгляд експертних висновків щодо проекту
впровадження Автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
енергетичного нагляду (АСЕН); про розгляд тарифів на відпуск
електричної та виробництво теплової енергії для ТЕЦ; про
коригування тарифів на відпуск електричної енергії для ТЕЦ; про
перегляд двоставкового тарифу на відпуск електричної енергії; про
затвердження величин "зеленого тарифу"; про коригування
установленої потужності генеруючого обладнання; про затвердження
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в ОРЕ з
метою повернення коштів, залучених для фінансування проектів
технічного переоснащення ТЕС; про тарифи на постачання природного
газу за регульованим тарифом; про тарифи на транспортування
природного газу розподільними та магістральними трубопроводами;
про загальний тариф на транспортування природного газу; про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів;
про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання; про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, у тому
числі для підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу; про затвердження граничного рівня ціни на природний газ
для підприємств-виробників азотних мінеральних добрив; про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для суб'єктів
господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі
блочних (модульних) котелень, установлених на дахах та
прибудованих; про затвердження цін на природний газ для релігійних
організацій; про затвердження граничних рівнів цін на природний
газ, що використовується для задоволення технологічних потреб з
метою переробки цукрових буряків урожаю 2009 року, виробництва
цукру і підготовки насіння цукрових буряків; про затвердження
нормативів перерахування коштів з поточних рахунків зі спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від
населення та установ і організацій, які фінансуються з державного
і місцевого бюджетів; про затвердження Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих в установах
ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами; про коригування
заявленого річного обсягу постачання природного газу за
нерегульованим тарифом; про розширення території ліцензованої
діяльності з розподілу природного і нафтового газу та з постачання
природного газу за регульованим тарифом; про використання доходів
від цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу; про
затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий
(попутний) газ), для газовидобувних підприємств, що здійснюють
його видобуток на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами та відповідають вимогам ст. 3 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ); про порушення
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва, передачі, постачання, транспортування електроенергії,
природного газу ліцензіатами НКРЕ; про результати перевірки
дотримання ліцензіатами з виробництва електричної енергії і
ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами щодо виконання Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Ліцензійних умов у частині
виконання команди органів диспетчерського управління ОЕС України;
про розгляд виконання Програми оснащення житлового фонду
лічильниками газу; про здійснення інших, крім ліцензованих, видів
діяльності; про погодження здійснення процедури закупівлі в одного
виконавця товарів, робіт, послуг; про затвердження постанов та
розпоряджень НКРЕ; про схвалення проектів постанов Кабінету
Міністрів України; про стан виконання працівниками НКРЕ вимог
Законів України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та про
"Державну службу" ( 3723-12 ); про введення до складу Громадської
ради при НКРЕ представників; про затвердження Порядку формування,
розрахунку та затвердження цін на природний газ (у тому числі
нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що
здійснюють його видобуток; про затвердження Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів
господарської діяльності; про затвердження Звіту про діяльність
НКРЕ у 2008 році ( v0346227-09 ); про внесення змін до Плану
діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на
2009 рік ( v1369227-08 ); про затвердження Плану діяльності НКРЕ з
підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік
( v1397227-09 ); про внесення змін до Регламенту НКРЕ
( v1662227-07 ); про стан фінансової дисципліни та внутрішнього
фінансового контролю за законним і ефективним використанням
бюджетних коштів і державного майна НКРЕ; про публічне
представлення Звіту НКРЕ про витрачання коштів Державного бюджету
України за 2008 рік ( 107-17 ); про відомчі нагороди тощо. НКРЕ у 2009 році було проведено відкрите слухання Комісії з
питання оптимізації тарифів на електричну енергію для населення за
участю представників міністерств, відомств, галузевих профспілок,
консалтингових компаній та інших представників громадськості. Комісією було також проведено 188 засідань Комісії, на яких
розглянуто 614 питань, зокрема: про затвердження тарифів на
електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками, які працюють за ціновими заявками; про тарифи
на електричну енергію для дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія"; про перерахування коштів; про внесення змін до
постанов НКРЕ; про призупинення дії постанов НКРЕ; про алгоритм
перерахування коштів; щодо прогнозованої оптової ринкової ціни;
про розрахунки з Оптовим ринком електроенергії; про затвердження
сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому
ринку електроенергії України, на території здійснення ліцензованої
діяльності постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом; про врахування суми дотаційних сертифікатів при
розрахунку оптової ринкової ціни; про встановлення роздрібної ціни
не електричну енергію; про збір у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію; про погодження
рішень Ради Оптового ринку електроенергії України; про
затвердження роздрібних тарифів на електричну енергію з
урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до
формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території
України; про установлення роздрібних тарифів на електричну енергію
для вугледобувних підприємств; про встановлення граничного рівня
оплати електричної енергії, купованої на ОРЕ; про встановлення
роздрібних тарифів на електричну енергію для підприємств
гірничо-металургійного та хімічного комплексу; про затвердження
вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт/год,
відпущеної з ОРЕ, електроенергії на території здійснення
ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом; про поточну плату за ліцензії на здійснення
підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці; про
затвердження інвестиційної складової до тарифу; про внесення зміни
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" -
оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям та їх структурним підрозділам; про внесення зміни до
Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" -
оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень
Кабінету Міністрів України; про внесення змін до Примірного
договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП "Енергоринок"
та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом;
про кошторис ДП "Енергоринок" на 2010 рік; про внесення змін до
нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в
установах ВАТ "Державний ощадний банк України", що надійшли від
населення; про внесення змін до нормативів перерахування коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України", що надійшли від установ і організацій, які
фінансуються з державного і місцевих бюджетів; про внесення змін
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України"
газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами,
а також Дочірньою компанією "Газ України" і Державним акціонерним
товариством "Чорноморнафтогаз" для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення, установ і
організацій, які фінансуються з державного і місцевого бюджетів;
про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів
регуляторних актів на 2009 рік ( v1369227-08 ) тощо. Проведено 40 апаратних нарад з питань, що належать до
повноважень НКРЕ.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії
Відповідно до Плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N 653-р
( 653-2007-р ), на сайті НКРЕ створені додаткові підрозділи:
"Запитуйте-відповідаємо", форум, адміністративні послуги,
інформаційне суспільство, каталог послуг, громадська рада, а також
розміщувалися банери та тендерні оголошення. НКРЕ виконувалися роботи щодо інвентаризації програмного
забезпечення на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2003 N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про затвердження Порядку
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". Відповідно до Концепції Державної цільової науково-технічної
програми використання в органах державної влади програмного
забезпечення з відкритим кодом, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23.12.2009 N 1588-р ( 1588-2009-р ), у НКРЕ
встановлювалося відкрите програмне забезпечення DNS, операційні
системи Linux, ESX. Співробітники НКРЕ брали участь у семінарах з проблем
легалізації програмного забезпечення та впровадження програми
StarOffice Sun. Протягом 2009 року здійснювалися організаційно-технічні
заходи із забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом на
об'єктах інформаційної діяльності НКРЕ, захист інформації з
обмеженим доступом в автоматизованих системах, а також захист
відкритої інформації, яка підлягає захисту в
інформаційно-телекомунікаційній системі НКРЕ. У 2009 році була здійснена модернізація системи виконання
доручень та електронного документообігу "Megapolis Документообіг". Забезпечувалася робота понад 300 комп'ютерів у локальній
мережі НКРЕ, технічна підтримка користувачів та підтримка роботи
15 серверів і баз даних, у тому числі електронних поштових служб,
інтернету, сайту НКРЕ, серверів основного та внутрішнього домену,
бухгалтерських серверів, комп'ютерна підтримка роботи
консультантів консорціуму КЕМА за програмою реформування ОРЕ та
консультантів за проектом Twinning. Проводилося встановлення та відновлення функціонування
інформаційних систем Ліга: Закон Еліт, ІПС "Законодавство",
інформаційно-довідкової системи ГІОЦ. Постійно виконувалась робота щодо: технічного оновлення програм та систем на серверах; налаштування комп'ютерів та серверів за новими сучасними
технологіями; розробки конфігурації пасивного обладнання (маршрутизаторів,
комутаторів) комп'ютерної мережі НКРЕ та серверів; надання пропозицій з оновлення комп'ютерної техніки та
мережевого обладнання; усунення неполадок комп'ютерної техніки, відновлення систем
після збоїв техніки, усунення несправностей на клієнтських робочих
місцях, усунення проблем з базами даних та з'єднаннями з
серверами; резервного копіювання інформації; ремонту техніки та відновлення роботи обладнання; заміни картриджів, обслуговування принтерів і ксероксів; надання допомоги по встановленню, інсталяції, підключенню та
перевірці техніки та програм; контролю за загальним розподілом потоку зовнішнього каналу; розподілу, перерозподілу ресурсів у тому числі інформаційних; переключення користувачів на інший обліковий запис доступу; коригування конфігурації проксі серверу; очищення систем від непотрібної інформації (тимчасових
файлів, спаму тощо); перегляду інформаційних ресурсів (старих та нових); перевірки можливостей техніки, нового обладнання та нових
можливостей; вивчення нових питань (листів), тенденцій та надання
пропозицій; консультування користувачів з різних питань; архівного (резервного) копіювання інформації серверів даних
на зовнішні носії (CDROM); створення нових облікових записів для користувачів; створення нових поштових клієнтів для користувачів; переіменування облікових записів користувачів; переіменування поштових клієнтів; інсталяція принтерів; інсталяція маршрутизаторів; підключення до маршрутизаторів wi-fi; підключення систем; резервування, відновлення, архівування.
Фінансово-господарська діяльність
Національна комісія регулювання електроенергетики України як
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році
утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ). Кошторисом видатків на 2009 рік на утримання Комісії
затверджені асигнування по загальному фонду державного бюджету в
сумі 23871,4 тис.грн. Фінансові операції Комісія здійснювала через реєстраційні
рахунки, відкриті в Державному казначействі України. Кошторисні призначення Комісії у 2009 році профінансовані не
в повному обсязі - фактично надійшло 23557,6 тис. грн, що
становить 98,7% планових призначень. Кошти спеціального фонду
використані в сумі 148,4 тис.грн та спрямовані на покриття витрат,
пов'язаних з основною діяльністю Комісії. Виконання кошторису у 2009 році за економічною класифікацією
видатків характеризується наступними даними:
Таблиця 11.1
------------------------------------------------------------------ | Видатки |Сума, тис.грн | % від загальної суми | | | | видатків | |------------------------+--------------+------------------------| |Заробітна плата | 16452,9 | 69,8 | |------------------------+--------------+------------------------| |Нарахування на заробітну| 5840,8 | 24,8 | |плату | | | |------------------------+--------------+------------------------| |Комунальні послуги та | 463,8 | 2,0 | |оплата за енергоносії | | | |------------------------+--------------+------------------------| |Послуги зв'язку | 188,4 | 0,8 | |------------------------+--------------+------------------------| |Придбання предметів та | 35,3 | 0,1 | |матеріалів | | | |------------------------+--------------+------------------------| |Утримання та оренда | 71,0 | 0,3 | |приміщень, ремонт | | | |оргтехніки | | | |------------------------+--------------+------------------------| |Відрядження | 49,0 | 0,2 | |------------------------+--------------+------------------------| |Утримання службового | 248,3 | 1,1 | |автотранспорту | | | |------------------------+--------------+------------------------| |Капітальні видатки | - | - | |------------------------+--------------+------------------------| |Наукові дослідження | 12,0 | 0,1 | |------------------------+--------------+------------------------| |Інші видатки | 196,1 | 0,8 | ------------------------------------------------------------------
У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за
укладеними договорами та за отримані товари Комісія реєструвала
лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Комісія не має заборгованості з виплати заробітної плати, за
платежами до бюджету та цільових фондів. Фінансові звіти про
виконання кошторису доходів і видатків складені своєчасно і за
формами згідно із затвердженими нормативними актами. Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають
знос в розмірі 47,3%. Капітальні видатки у звітному році не
здійснювались. Унаслідок недофінансування у 2009 році Комісії на кінець року
утворилась кредиторська заборгованість у сумі 134,5 тис.грн,
дебіторська заборгованість складала 64,8 тис.грн. У 2009 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету
плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 14061500 у
сумі 24230,7 тис.грн.
12. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЕ
НА 2010 РІК І ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Пріоритетними завданнями у сфері регулювання природних
монополій та суміжних ринків на 2010 рік є: Прийняття Закону України "Про державне регулювання в
енергетиці України". Верховною Радою України прийнято за основу у першому читанні
проект Закону України "Про державне регулювання в енергетиці
України", яким визначено статус, організацію, повноваження НКРЕ як
органу регулювання в енергетиці і порядок їх здійснення. Законодавчо закріплений статус Комісії як органу державного
регулювання має забезпечити її незалежність у прийнятті рішень, що
є основою для ефективного регулювання та функціонування
електроенергетичної і нафтогазової галузей в умовах сприяння
розвитку конкуренції та збалансування інтересів суспільства,
суб'єктів природних монополій та споживачів. З огляду на міжнародні зобов'язання України прийняття закону
про орган державного регулювання в енергетиці дозволить
забезпечити реалізацію: завдань Загальнодержавної програми адаптації законодавства до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) стосовно врахування
вимог статті 23 Директиви ЄС 54/2003/ЄС ( 994_571 ) щодо спільних
правил для внутрішнього ринку електричної енергії та статті 25
Директиви 2003/55/ЄС ( 994_380 ) щодо спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу; зобов'язань України в рамках виконання Плану дій Україна-ЄС
( 994_693 ); положень Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо
співробітництва в енергетичній сфері; умов участі України в Енергетичному Співтоваристві
Південно-Східної Європи, що дозволить українському енергетичному
сектору приєднатися до Єдиного енергетичного ринку Європи; умов надання Україні Світовим банком Позики на підтримку
стратегії розвитку. Прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу". Прийняття цього закону необхідне для забезпечення ефективного
функціонування суб'єктів газового ринку шляхом створення
конкурентного, прозорого та відкритого ринку природного газу,
установлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ,
підвищення рівня захисту прав споживачів та інтересів держави,
удосконалення внутрішньої структури енергетичного законодавства
України. Прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу" дасть змогу: гарантовано забезпечити населення природним газом власного
видобутку за регульованими державою цінами та підвищення рівня
розрахунків за природний газ, що покращить фінансовий стан
підприємств газової галузі; визначити механізми погашення боргів НАК "Нафтогаз України" з
мінімальним навантаженням на Державний бюджет України; забезпечити прозорість та економічну обґрунтованість
формування ціни природного газу власного видобутку; забезпечити дієвий контроль за діяльністю суб'єктів природних
монополій, що підвищить ефективність їх діяльності; забезпечити відхід від практики адміністративного регулювання
фінансових потоків на ринку природного газу в Україні; урахувати найкращий досвід упровадження країнами ЄС положень
Директиви 2003/55/ЄС ( 994_380 ) щодо спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу в національне законодавство. Розробка методології щодо врахування якості послуг
(безперебійності постачання та дотримання стандартів якості
електроенергії) при встановленні тарифів для енергорозподільчих
компаній. Для забезпечення захисту прав споживачів електроенергії
цінове регулювання має доповнюватись регулюванням якості послуг.
На сьогодні в Україні не здійснюється надійний моніторинг якості
послуг з енергопостачання і, при встановленні тарифів на послуги
суб'єктів природних монополій, практично не враховуються показники
якості послуг. Розробка даної методології сприятиме створенню
стимулів для покращення технічного стану обладнання, інвестування
в підтримку та розвиток електричних мереж та підвищенню рівня
якості обслуговування споживачів, якості поставленої
електроенергії і скорочення перерв в електропостачанні. Завдяки цьому в середньо- та довгостроковому періодах буде
забезпечено суттєве скорочення втрат української економіки від
перерв в електропостачанні та від постачання неякісної
електроенергії. Доопрацювання нормативно-правової бази лібералізації ринку
електроенергії відповідно до положень Концепції функціонування та
розвитку Оптового ринку електроенергії України ( 1789-2002-п ),
зокрема прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про електроенергетику" в частині запровадження ринку
двосторонніх договорів та Закону України "Про засади
функціонування ринку електричної енергії". Діючий Оптовий ринок електроенергії України створено в
1996 році за схемою ринку "єдиного покупця". Можливості такої
моделі значною мірою вичерпані і, на сьогодні, не повною мірою
відповідають вимогам лібералізації енергетичного ринку,
упровадження економічних стимулів залучення інвестицій, підвищення
відповідальності кожного з учасників ринку за ефективність
виробництва, постачання електроенергії та повноту розрахунків за
неї. З метою розвитку системи конкурентних відносин на ринку
електроенергії в Україні була розроблена і схвалена постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п )
Концепція функціонування та розвитку Оптового ринку електричної
енергії, якою передбачено поетапний перехід від моделі ринку
"єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку - ринку
двосторонніх контрактів з балансуючим ринком. Лібералізація ринку електроенергії України, відповідно до
Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної
енергії України ( 1789-2002-п ), дозволить у середньо- та
довгостроковому періоді: створити чіткі та прозорі умови роботи ринку електричної
енергії України; створити умови для стримування зростання цін на електричну
енергію за рахунок посилення конкуренції; підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну
привабливість енергетичних компаній України; посилити надійність енергопостачання за рахунок створення
ефективного ринку оперативних резервів в енергосистемі та його
використання з метою мінімізації сукупних витрат на виробництво та
постачання електричної енергії; запровадити механізми торгівлі електричною енергією,
наближені до правил торгівлі електричною енергією країн-членів ЄС; гармонізувати законодавчу базу та правила роботи
електроенергетики України з нормативною базою Європейського Союзу,
зокрема відповідно до вимог Директиви 2003/54/ЄС ( 994_571 )
стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії. Однією з найважливіших умов для початку впровадження нової
моделі ринку електричної енергії України є необхідність розробки
достатньої законодавчої та нормативно-правової бази для
врегулювання відносин на ринку двосторонніх договорів з
балансуючим ринком. На сьогодні, основним законом, який регулює діяльність в
електроенергетичному секторі України, є Закон України "Про
електроенергетику" від 16.10.97 N 575/97-ВР ( 575/97-ВР ), у якому
визначено організаційні, правові та економічні засади здійснення
діяльності в електроенергетичній галузі. У законі також
передбачено функціонування єдиного Оптового ринку електричної
енергії (ОРЕ), закріплено структуру відносин на ОРЕ та визначено
його учасників. Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" та Закону України "Про засади
функціонування ринку електричної енергії" є необхідною передумовою
запровадження першого та послідуючих етапів переходу до ринку
двосторонніх договорів в Україні.вгору