Документ v0385853-11, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2011

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

02.11.2011  № 385

Про призначення органу з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації продукції "Сертифікаційний інформаційний центр" вимогам технічних регламентів

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності" та на виконання пункту 5 Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59, з урахуванням документів, надісланих Мінпромполітики України (лист від 14.10.2011 № 14/5-3-3293), НАКАЗУЮ:

1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічного регламенту мийних засобів орган з оцінки відповідності Товариство з обмеженою відповідальністю "Орган з сертифікації продукції "Сертифікаційний інформаційний центр" (юр. адр.: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 11, к. 608; фак. адр.: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 16, код ЄДРПОУ 33443813) терміном на три роки.

2. Управлінню технічного регулювання (Шевчук О. В.) забезпечити:

2.1. Внесення відповідної інформації згідно з п. 1 наказу до Реєстру призначених органів з оцінки відповідності.

2.2. Контроль за підготовкою проекту комплекту документів призначеного органу з оцінки відповідності для затвердження в установленому порядку.

3. ДП "УкрНДНЦ" забезпечити публікацію цього наказу в інформаційному покажчику "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України


О.В. Пшеничкавгору