Документ v0384506-10, поточна редакція — Редакція від 29.04.2013, підстава - v0068840-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2010 N 384

Про внесення змін до Методичних рекомендацій
щодо переліку підтвердних документів, які надаються
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
на стадії реєстрації зобов'язань
та оплати рахунків
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державного казначейства N 330
( v0330506-10 ) від 14.09.2010, до якого вносились
зміни }

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ), Закону України від 01.06.2010 N 2289-VI
( 2289-17 ) "Про здійснення державних закупівель" та з метою
уніфікації процедур попереднього і поточного контролю при
казначейському обслуговуванні розпорядників (одержувачів)
бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Внести до Методичних рекомендацій щодо переліку
підтвердних документів, які надаються розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань
та оплати рахунків, затверджених наказом Державного казначейства
України від 14.09.2010 N 330 ( v0330506-10 ), такі зміни: виноску * викласти у такій редакції: "* Для реєстрації зобов'язань розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів повинні пред'явити до органів Державного
казначейства України оригінали або копії документів, що
підтверджують проведення процедури закупівлі у разі, якщо
очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує
порогові показники вартості для закупівель товарів, робіт чи
послуг, встановлених законодавством у сфері державних закупівель,
а саме: - річний план державних закупівель з додатком до нього; - звіт про результати проведення процедури закупівлі; - договір про закупівлю; - лист-погодження уповноваженого органу щодо можливості
застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження; - витяги опублікованих в державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних
виданнях у випадках, встановлених законодавством у сфері державних
закупівель: оголошення про проведення процедури закупівлі; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів; відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження
процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в
одного учасника); оголошення про результати процедури закупівлі.".
2. Директору Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
цей наказ до відома та керівництва в роботі заступників голови,
керівників самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Державного казначейства України і начальників Головних
управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Керівникам Головних управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі довести цей наказ до відома та керівництва в роботі
установ, що ними обслуговуються.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченковгору