Документ v0383204-98, поточна редакція — Прийняття від 26.06.1998

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 383 від 26.06.98
м.Київ
vd980626 vn383

Про затвердження Рекомендацій по застосуванню
внутрішніх штрихових кодів для маркування товарів на
підприємствах сфери торгівлі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.05.96 N 574 ( 574-96-п ) "Про впровадження штрихового кодування
товарів", Положення про штрихове кодування товарів, затвердженого
наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 N 530 ( z0517-96 ), та Правил
впровадження штрихового кодування в сфері торгівлі, затверджених
наказом МЗЕЗторгу від 26.03.97 N 196 ( z0155-97 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Рекомендації по застосуванню внутрішніх
штрихових кодів для маркування товарів на підприємствах сфери
торгівлі, що додаються. 2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю. Ф.) довести цей наказ до
відома Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і
захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з
питань торгівлі та побутового обслуговування населення
обл(міськ)держадміністрацій. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М. О.
Міністр С.Осика
Додаток
до наказу МЗЕЗторгу
від 26 червня 1998 р.
N 383
Рекомендації по застосуванню внутрішніх штрихових
кодів для маркування товарів на підприємствах сфери
торгівлі
Вступ
Рекомендації по застосуванню внутрішніх штрихових кодів для
маркування товарів на підприємствах сфери торгівлі (надалі -
Рекомендації) розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 29.05.96 N 574 ( 574-96-п ) "Про впровадження
штрихового кодування товарів", Положення про штрихове кодування
товарів, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 N 530
( z0517-96 ), наказу МЗЕЗторгу від 03.07.97 N 333 ( z0260-97 )
"Про внесення змін і доповнень до Положення про штрихове кодування
товарів", Правил впровадження штрихового кодування товарів в сфері
торгівлі, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 26.03.97 N 196
( z0155-97 ), та носять рекомендаційний характер. У Рекомендаціях враховані основні положення та заходи, які
визначені у вищезазначених документах, відповідних Державних
стандартах України (додаток 1), в Методичних рекомендаціях по
впровадженню електронних систем автоматизованої ідентифікації
товарів, маркованих штриховими кодами, затверджених наказом
МЗЕЗторгу від 06.11.97 N 569 ( v0569204-97 ), та Рекомендаціях по
застосуванню технології штрихового кодування в роздрібній торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, затверджених наказом
МЗЕЗторгу від 08.04.98 N 193. Рекомендації розроблені з метою забезпечення
інформаційно-методичними матеріалами працівників підприємств
роздрібної торгівлі та громадського харчування для застосування
сучасних технологій автоматизованої ідентифікації товарів на
основі штрихового кодування при впровадженні електронних систем
автоматизованого обліку товарно-грошового обігу. Застосування Рекомендацій дозволить працівникам торгівлі
використати досвід розвинутих країн та підвищити ефективність
виконання товарно-грошових операцій. Основні терміни, визначення та скорочення автоматизованої
ідентифікації товарів на основі штрихового кодування, які
використовуються в цих Рекомендаціях, приведені в додатку 2.
1. Загальні положення
1.1. Для кодування та маркування на підприємствах торгівлі
товарів із змінними характеристиками, а також товарів, які не
марковані виробниками чи постачальниками, застосовуються
ідентифікаційні коди обмеженої циркуляції - внутрішні штрихові
коди. Згідно з визначеннями міжнародних та державних документів з
питань штрихового кодування внутрішні штрихові коди - це штрихові
коди, які призначені для кодування та маркування суб'єктами
підприємницької діяльності своїх товарів та інших одиниць обліку в
обмеженому просторі. Під обмеженим простором слід розуміти визначений простір, в
якому суб'єкт господарювання забезпечує унікальність своїх
внутрішніх кодів. Таким обмеженим простором може бути відділ,
секція, філія, склад, магазин, оптова база, підприємство торгівлі
(фірма) з її інфраструктурою або уся країна. 1.2. Основним призначенням в сфері торгівлі внутрішніх
штрихових кодів є: присвоєння товарам та іншим одиницям обліку ідентифікаційних
кодів, які визначають їх особисті характеристики; забезпечення можливості автоматизованого зчитування
інформації, яка закодована у внутрішньому штриховому коді, для
виконання торговельних операцій (визначення товарів або інших
об'єктів, облік та розрахунок вартості товарів тощо). Штрихові коди застосовуються для автоматизації обліку товарів
при їх надходженні, складуванні, інвентаризації та реалізації.
Якщо товари при надходженні на підприємство торгівлі не мали
штрихових кодів їм присвоюються внутрішні штрихові коди
підприємства. Найбільше застосування внутрішні штрихові коди знайшли на
підприємствах торгівлі для кодування товарів змінної кількості при
їх зважуванні, фасуванні, переупаковці тощо. У сферу торгівлі можуть надходити товари, які промарковані
внутрішніми штриховими кодами підприємствами-виробниками. Це
підприємства, які виробляють товари із змінними характеристиками
або змінною кількістю (м'ясні та ковбасні вироби, сири, сипучі
товари та товари на розлив, тканини тощо) і розповсюджують їх на
вітчизняному ринку, або у своєму регіоні чи через свої фірмові
магазини. Інформацію, яка закодована у внутрішніх кодах цих
товарів, доцільно використовувати на підприємствах торгівлі для
обліку кількості товару та розрахунку його вартості. Внутрішні штрихові коди слід застосовувати також при
кодуванні різних об'єктів обліку з метою можливості їх
автоматизованої ідентифікації. Такими об'єктами у сфері торгівлі є
місця зберігання товарів (ячейки або стелажі складів), конкретні
працівники торгівлі, відділи, секції, приміщення магазинів тощо. Суб'єкти господарювання можуть також маркувати внутрішніми
штриховими кодами товари, які вже мають штрихові коди
підприємств-виробників або постачальників, але вони не
забезпечують потреб суб'єктів господарювання. Впровадженням системи штрихового кодування займається
Міжнародна Асоціація Товарної Нумерації EAN Internatіonal, а в
кожній країні - національні EAN-нумеруючі організації. В Україні
національній EAN-нумеруючій організації - асоціації "ЄАН-УКРАЇНА"
- надано право визначати види та структури штрихових кодів,
призначених для внутрішнього застосування. Запропоновані у цих
Рекомендаціях положення відповідають нормам асоціації
"ЄАН-УКРАЇНА" з питань використання внутрішніх штрихових кодів. В залежності від об'єктів обліку, призначення, виду та
кількості інформації для кодування використовують різні види
внутрішніх штрихових кодів. В Україні для внутрішнього використання прийняті штрихові
коди EAN-13, EAN-8 та EAN-128. Застосування для внутрішнього кодування саме штрихових кодів
EAN визначається з одного боку можливістю використання 20-річного
досвіду підприємств торгівлі різних країн, які є членами EAN
Internatіonal, а з другого - чинними державними нормативними
документами.
2. Структура внутрішніх штрихових кодів EAN
2.1. В системі EAN для внутрішнього кодування визначені
спеціальні префікси штрихових кодів: для штрихових кодів EAN-13 -
префікси 02 та від 20 до 29, для EAN-8 - префікси 0 і 2, для
EAN-128 - ідентифікатори застосування від (90) до (99). У загальному вигляді структури внутрішніх штрихових кодів EAN
приведені в таблицях 1 - 3.
Таблиця 1
Структури внутрішніх штрихових кодів EAN-13 ----------------------------------------------------------------- | Префікс | Розряди для кодування | Контрольний | | | | розряд | |------------+--------------------------------+-----------------| | 02 | X1X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 | C | |------------+--------------------------------+-----------------| | 20-29 | X1X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 | C | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Структури внутрішніх штрихових кодів EAN-8 ----------------------------------------------------------------- | Префікс | Розряди для кодування | Контрольний | | | | розряд | |-------------+------------------------------+------------------| | 0 | X1X2 X3 X4 X5 X6 | C | |-------------+------------------------------+------------------| | 2 | X1X2 X3 X4 X5 X6 | C | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Структури внутрішніх штрихових кодів EAN-128 ----------------------------------------------------------------- | Ідентифікатор | Розряди для кодування | | застосування | | |---------------------+-----------------------------------------| | (90) - (99) | X1X2 X3... X30 | -----------------------------------------------------------------
де: X i - розряди штрихових кодів EAN;
C - контрольний розряд.
В структурі внутрішніх штрихових кодів (EAN-8, EAN-13)
визначені розряди для кодування префікса, інформації про
постачальника товару, виду товару, його змінних параметрів та
кількості, контрольного розряду змінних параметрів та контрольного
розряду всього коду. 2.2. Згідно з повноваженнями Міжнародної Асоціації Товарної
Нумерації EAN Internatіonal асоціація "ЄАН-УКРАЇНА" визначила для
застосування в Україні слідуючі структури штрихових кодів EAN
обмеженої циркуляції (внутрішніх штрихових кодів): EAN-13
(таблиця 4) та EAN-8 (таблиця 5).
Таблиця 4
Структури внутрішніх штрихових кодів EAN-13 ------------------------------------------------------------------------------------------ | Розряди | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----------+---------------------------------------------------------------------+------| | Префікс | Розряди для кодування |Конт. | | | | р | |-----------+---------------------------------------------------------------------+------| | 0 | 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | V | P1 | P2 | P3 | P4 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 1 | I1 | I2 | I3 | I4 | V | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | P1 | P2 | P3 | P4 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 3 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | R1 | R2 | R3 | R4 | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 5 | | | Р | е | з | е | р | в | | | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 6 | | | Р | е | з | е | р | в | | | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 7 | | | Р | е | з | е | р | в | | | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 8 | | | Р | е | з | е | р | в | | | C | |-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | 9 | | | Р | е | з | е | р | в | | | C | ------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Структура внутрішнього штрихового коду EAN-8 -------------------------------------------------------------------- |Префікс | Розряди для кодування | Конт. | | | | розряд | |---------+----------------------------------------------+---------| | 0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | C | |---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------| | 2 | Р | е | з | е | р | в | C | --------------------------------------------------------------------
В цих таблицях:
I i - ідентифікаційний номер товару - присвоюється асоціацією
"ЄАН-УКРАЇНА"; D i - ідентифікаційний номер дистриб'ютора, присвоюється
асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА"; P i - змінна кількість (вага, ціна, кількість) - кодується
підприємством; V - контрольний розряд змінної кількості, алгоритм розрахунку
приведений у додатку 3; R i - розряди для довільного використання підприємством; C - контрольний розряд коду.
Згідно запропонованих асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" структур
внутрішніх штрихових кодів EAN суб'єктам підприємницької
діяльності необхідно дотримуватись слідуючих норм та рекомендацій
при їх застосуванні. Внутрішні штрихові коди EAN-13 з префіксами 20-23 є
унікальними в межах України і застосовуються для кодування
асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" товарів членів асоціації. Асоціація
"ЄАН-УКРАЇНА" присвоює ці ідентифікаційні номери на підставі
поданих заявок. Для кодування та маркування імпортних товарів фіксованої
кількості, що ввозяться для реалізації в Україні і не мають
штрихових кодів EAN/UPC, застосовуються внутрішні штрихові коди
EAN-13 з префіксом 24. В запропонованих асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" структурах
внутрішні штрихові коди EAN-8 з префіксом 0 та EAN-13 з префіксом
02 визначені для кодування товарів суб'єктами підприємницької
діяльності на власний розсуд в межах свого підприємства. Внутрішні штрихові коди EAN-8 з префіксом 2 та EAN-13 з
префіксами від 25 до 29 зарезервовані асоціацією для використання
в майбутньому. 2.3. При впровадженні на підприємствах торгівлі внутрішніх
штрихових кодів EAN-8 з префіксом 0 та EAN-13 з префіксом 02
рекомендується застосовувати слідуючі структури і значення
розрядів.
Таблиця 6
Рекомендована структура внутрішнього штрихового коду
EAN-13
--------------------------------------------------------------------------------------- | Розряди | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----------+------------------------------------------------------------------+------| | Префікс | Розряди для кодування |Конт. | | | | р | |-----------+------------------------------------------------------------------+------| | 0 | 2 |0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | N1 | N2 | N3 | N4 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |2 | M1 | M2 | M3 | M4 | V | N1 | N2 | N3 | N4 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |3 | M1 | M2 | M3 | V | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |4 | M1 | M2 | M3 | M4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |5 | M1 | M2 | M3 | V | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |6 | M1 | M2 | M3 | M4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |7 | M1 | M2 | M3 | V | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |8 | - | Р | е | з | е | р | в | - | - | C | |-----+-----+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 0 | 2 |9 | - | Р | е | з | е | р | в | - | - | C | ---------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 7
Рекомендована структура внутрішнього штрихового коду
EAN-8
----------------------------------------------------------------- |Префікс | Розряди для кодування | Конт. р. | |---------+-----------------------------------------+-----------| | 0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | C | |---------+------+------+------+------+------+------+-----------| | 0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | C | |---------+------+------+------+------+------+------+-----------| | 0 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | C | -----------------------------------------------------------------
В цих таблицях: M i - код товару; N i - ціна; W i - вага; Q i - кількість (шт.), розмір (м, см, мм), об'єм (л, мл,дал); V i - контрольна цифра ціни, ваги або кількості;
2.4. В разі необхідності кодування різноманітної
алфавітно-цифрової інформації (найменування товару, підприємства
торгівлі, складу, секції, постачальників, прізвища працівників
тощо) рекомендується застосовувати штрихові коди EAN-128 з
ідентифікаторами застосування з (90) по (99).
Таблиця 8
Структура коду EAN-128 для внутрішнього кодування ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Ідентифікатор | Інформація, що кодується | |-----------------+--------------------------------------------------------------------------| | (9_0) | R1 | R2 |R3 |------------------------------------------ | R | | | | | | |30 | |-----------------+---------+---------+----+--------------------------------------------+----| | - - | - | - | - |------------------------------------------ | - | |-----------------+---------+---------+----+--------------------------------------------+----| | (9_9) | R1 | R2 |R3 |------------------------------------------ | R | | | | | | |30 | ----------------------------------------------------------------------------------------------
де: (90)-(99) - ідентифікатори застосування штрихового коду
EAN-128 для внутрішнього кодування;
R i - Інформація, що кодується може займати 30 розрядів і
включати літерну та/або цифрову інформацію. Ідентифікатор (90) використовується для кодування інформації,
призначеної для внутрішнього використання або використання за
взаємною домовленістю між торговими партнерами. Ідентифікатори з (91) по (99) використовуються для кодування
інформації, призначеної для внутрішнього використання. Суб'єкти
підприємницької діяльності мають право розробляти власні структури
внутрішніх кодів і кодувати інформацію, призначену для
внутрішнього використання.
3. Застосування внутрішніх штрихових кодів на
підприємствах торгівлі
Внутрішні штрихові коди EAN (EAN-13, EAN-8, EAN-128)
призначені для кодування та маркування товарів обмеженої
циркуляції у слідуючих випадках: товарів, які мають змінні параметри такі як вага (маса),
об'єм, розміри, кількість тощо, що робить недоцільним виробникам
або постачальникам кодувати їх штриховими кодами EAN з префіксом
482; товарів, які виробниками чи дистриб'юторами поставляються
упакованими великою вагою в мішках, ящиках, бочках, контейнерах і
які на підприємствах роздрібної торгівлі формуються,
розфасовуються та упаковуються в іншу зручну для реалізації тару; товарів, що не підлягають обов'язковому штриховому кодуванню; товарів, які промарковані їх постачальниками штриховими
кодами, але вони не задовольняють потреб підприємств торгівлі. В залежності від характеристик систем обліку та особливостей
підприємств торгівлі кодування товарів внутрішніми штриховими
кодами може здійснюватись згідно класифікаторів НТНС (Номенклатура
Товарів Народного Споживання), ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) (Товарна
Номенклатура Зовнішньоекономічної Діяльності) та інших чинних в
Україні угруповань та класифікаторів, які побудовані з урахуванням
основних принципів класифікації, передбачених Гармонізованою
системою опису і кодування товарів ( 995_079 ), прийнятою ООН,
Вищими класифікаційними угрупованнями класифікатора промислової і
сільськогосподарської продукції (ЗКП/ВКУ) та Міжнародною
стандартною торговою класифікацією. Кодування товарів на
підприємствах торгівлі здійснюється також згідно власних
класифікаторів, які враховують особливості своїх підприємств
торгівлі. При кодуванні товарів згідно з вищезазначеними
класифікаторами штрихові коди товарів відповідають кодам товарів,
які прийняті в електронних системах автоматизованого обліку, і
нема потреби в перекодуванні при аналізі, продажу та формуванні
документів статистичної звітності. Підприємства торгівлі мають можливість закодувати внутрішніми
штриховими кодами слідуючу інформацію: код товару; вид продукту; найменування та варіант виробу; ціну одиниці товару (оптову, роздрібну); значення частини одиниці товару; загальну та/або чисту вагу товару; об'єм або розмір; кількість товару; розмір, зріст, повноту; підприємство виробника (постачальника) товару; підприємство торгівлі; номер складу зберігання, секції продажу; дату виготовлення та пакування товару; мінімальний та максимальний строк використання товару; номер замовлення споживача та транспортної накладної; іншу інформацію про товар. Вибір типу штрихового коду EAN для внутрішнього кодування
товарів залежить від слідуючих факторів: видів та асортименту товарів; розмірів та видів упаковки товарів; способів організації продажу; структури підприємства (необхідність кодування філій, складів
тощо); від потреб підприємства кодувати крім цифрової ще й алфавітну
інформацію таку як назва та повнота товару, найменування тощо. Для кодування та маркування товарів, розміри яких достатньо
великі і нема потреби в кодуванні алфавитної інформації, слід
застосовувати штрихові коди EAN-13, структури яких представлені в
таблицях 4 та 6. Внутрішні штрихові коди EAN-13 з префіксами 20-23 призначені
для кодування та маркування в межах України виробниками,
постачальниками та оптовою торгівлею товарів змінної ваги та
кількості (м'ясних та молочних продуктів, крупи, борошна,
макаронних виробів, олії, цвяхів, крейди, тканин, кабелю, набори
пляшок, шоколаду, мила тощо). Внутрішні штрихові коди EAN-13 з префіксом 02 відведені
асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" для вільного кодування товарів в межах
підприємства. З метою впорядкованого застосування (систематизації)
на підприємствах торгівлі внутрішніх штрихових кодів EAN-13 з
префіксом 02 в табл. 6 запропоновані конкретні значення розрядів
штрихових кодів з префіксами 020-029. Впровадження цього заходу
дозволить підприємствам торгівлі систематизувати використання
внутрішніх штрихових кодів, а організаціям, які виготовляють та
обслуговують ЕККА, запрограмувати їх для роботи з внутрішніми
штриховими кодами.
3.1. Кодування внутрішніми штриховими кодами EAN
товарів з фіксованою кількістю або параметрами
3.1.1. Для кодування товарів з фіксованою кількістю або
параметрами (вагою, розмірами, ціною тощо) слід застосовувати
внутрішні штрихові коди EAN-13 з префіксом 020. Ці коди доцільно використовувати у випадках, коли виходячи з
потреб підприємства торгівлі коди товарів містять до 9-ти
розрядів, або повинні мати 4 - 5 розрядів прийнятого класифікатору
та 5 - 4 розряди для кодування іншої потрібної користувачу
інформації. Внутрішні штрихові коди EAN-13 з префіксами 020-027 можуть
застосовуватись також для перекодування товарів промаркованих
штриховим кодом EAN-13 з префіксом 482, які з будь-яких причин
вимагають кодування внутрішніми штриховими кодами. Такими
причинами можуть бути: на підприємство торгівлі надійшла нова партія товару, який
вже є на підприємстві, але по іншій ціні; на підприємстві торгівлі є частина товару, термін зберігання
якого закінчується, тому для прискорення реалізації цієї частини
проводиться її переоцінка; необхідність відобразити у внутрішніх штрихових кодах
додаткову інформацію про товар (ціну, дату переоцінки тощо). В цих та подібних випадках залишки товарів потребують
перекодування внутрішніми штриховими кодами з метою відрізнити їх
від іншої частини товару, причому нову штрихкодову позначку з
внутрішнім штриховим кодом слід наносити на попередню. 3.1.2. Коди EAN-8 з префіксом 0 доцільно застосовувати для
кодування та маркування товарів з фіксованими параметрами або
кількістю в слідуючих випадках: розміри товарів недостатні для маркування штриховими кодами
EAN-13 (мінімальні розміри штрихкодових позначок кодів EAN-8 менші
за розміром ніж позначки кодів EAN-13); підприємству торгівлі достатньо, щоб код товару мав 3 - 4
розряди класифікаційної інформації (коду товарних груп, підгруп
тощо), та 3 - 2 розряди - для кодування іншої потрібної
інформації. Внутрішній штриховий код EAN-8 доцільно також застосовувати
для "сквозної" нумерації товарів. У цьому випадку він
використовується як "ключ" пошуку інформації про товар у пам'яті
ЕККА або комп'ютерній базі даних, яка містить інформацію про всі
товари підприємства. 3.1.3. У разі необхідності підприємству торгівлі кодувати
крім цифрової ще й абеткову інформацію, слід застосовувати коди
EAN-128 з ідентифікаторами застосування (90)-(99), які призначені
для внутрішнього використання. Цей код на сьогодні є одним з
найбільш універсальних і дозволяє кодувати до 128 знаків (107
алфавітно-цифрової інформації і спеціальних символів, 21
комбінація відведена під резерв, що дозволяє користувачу кодувати
свої символи і знаки). Штрихові коди EAN-128 з ідентифікатором застосування (90)
доцільно використовувати для кодування спеціальної інформації про
товар (наприклад, визначення виробником дослідної партії товару,
номер зміни та прізвище виробника товару тощо) при відповідній
взаємній домовленості між торговими партнерами. Використання штрихових кодів EAN-128 з ідентифікаторами
застосування (91)-(99) доцільно в слідуючих випадках: при необхідності закодувати алфавітно-цифрову інформацію; коли для кодування об'єктів обліку необхідно менше ніж 6 або
більше ніж 10 розрядів. Додатково до вищезазначеної інформації, яка може бути
закодованою у внутрішніх штрихових кодах, коди EAN-128 слід
застосовувати для кодування найменування товарів, виробників,
постачальників тощо, прізвищ працівників торгівлі та іншої
алфавітно-цифрової інформації. У внутрішніх штрихових кодах EAN-128 може бути закодовано до
30 знаків, і є можливість самостійно в залежності від потреб
визначати структуру коду.
3.2. Кодування внутрішніми штриховими кодами EAN
товарів із змінними параметрами або змінної кількості
3.2.1. Для кодування на підприємствах торгівлі товарів із
змінними параметрами, таких як вага, кількість, ціна, розміри
тощо, рекомендується застосовувати внутрішні штрихові коди EAN-13
з префіксами 02 або 20-23, структури яких представлені у розділі
2. При використанні штрихового коду EAN-13 з префіксами 20-23
код товару присвоюється асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА". У цьому випадку
постачальник або підприємство оптової чи роздрібної торгівлі
повинно офіційно звернутися до асоціації і одержати внутрішній код
на свій товар. Вибір конкретного префікса залежить від виду
інформації, яку необхідно закодувати. При застосуванні штрихового коду EAN-13 з префіксом 02 код
товару присвоюється самостійно підприємством торгівлі. При
кодуванні слід застосовувати префікси 020-027, призначення яких в
залежності від виду інформації наведено в табл. 6. Для зменшення вірогідності помилок при зчитуванні інформації
у внутрішніх штрихових кодів EAN-13 з префіксами 20, 21, 022, 023,
025 та 027 використовується додаткова контрольна цифра ціни, ваги
та кількості - V, алгоритм розрахунку якої визначений міжнародними
правилами та наведений у додатку 3. Якщо на підприємствах торгівлі є необхідність застосовувати
власні структури внутрішніх штрихових кодів, які не відповідають
структурам кодів з префіксами 021-027, необхідно використовувати
внутрішні штрихові коди з префіксом 020. 3.2.2. Внутрішній штриховий код EAN-8 для кодування товарів
із змінними параметрами майже не застосовується оскільки має
недостатню кількість розрядів для кодування параметрів товарів. 3.2.3. Підприємства торгівлі для кодування товарів із
змінними параметрами (такими як вага, кількість, ціна, розміри
тощо) також мають можливість застосовувати штрихові коди EAN-128 з
префіксами (90)-(99), структура яких представлена в табл. 8. При використанні для внутрішнього кодування штрихових кодів
EAN-128 підприємства торгівлі мають право самостійно формувати їх
структуру та значення розрядів.
3.3. Приклади використання штрихових кодів для
кодування товарів
Приклад 1. Виробнику (оптовому посереднику) необхідно
закодувати 0,425 кг товару (ковбаса, сир тощо). В залежності від прийнятих на підприємстві правил кодування
(кількості відведених розрядів для кодування ваги та застосування
додаткового контрольного розряду V) значення закодованої в
штриховому коді інформації буде мати один із виглядів (варіантів):
1. 20I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 V 0425C; 2. 21I 1 I 2 I 3 I 4 V 00425C; 3. 22I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 0425C; 4. 23I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 00425C, у цих кодах: 20-23 - префікси штрихового коду; I i - код товару, який присвоюється асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА"; V - додаткова контрольна цифра ваги; 0425, 00425 - вага товару (0,425 кг) C - контрольний розряд коду.
Приклад 2. Оптовому посереднику необхідно закодувати набори з 5 одиниць
штучного товару (пляшки, шоколад, мило тощо). У залежності від застосування додаткового контрольного
розряду V значення внутрішнього штрихового коду буде мати
слідуючий вигляд:
1. 20I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 V0005С; 2. 22I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 0005C, де: 20, 22 - префікси штрихового коду; I i - код товару (присвоюється асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА"); V - додаткова контрольна цифра; 0005, 00005 - 5 шт. - кількість товару; C - контрольний розряд коду.
Приклад 3. Оптовому посереднику необхідно, щоб у внутрішніх штрихових
кодах була закодована ціна зваженого або штучного товару (ковбаси,
сиру, яблук, пляшок, шоколаду, мила тощо), яка дорівнює 4 грн.
25 коп. В залежності від вибору підприємством значення префікса коду
EAN-13 закодована інформація в штриховій позначці буде мати
слідуючий вигляд:
1. 20I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 V 0425С; 2. 21I 1 I 2 I 3 I 4 V 00425С; 3. 22I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 0425C; 4. 23I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 00425C, де: 20-23 - префікси штрихового коду; I i - код товару (ковбаси, сиру, яблук, пляшок, шоколаду,
мила тощо), який присвоюється асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА"; V - додаткова контрольна цифра ціни; 0425, 00425 - ціна товару (ковбаси, сиру, яблук, пляшок,
шоколаду, мила тощо) - 4 грн. 25 коп.; C - контрольний розряд коду.
Приклад 4. На підприємстві торгівлі для частини партії товару
(наприклад, чоловічих сорочок вартістю 19 грн. за одиницю з
штриховим кодом виробника, наприклад, 4820000720281), з якихось
причин необхідно знизити ціну на 50 % з 01.03.98 р. Після
переоцінки на підприємстві будуть сорочки з однаковим штриховим
кодом, але по різній ціні - 19 грн. та 9 грн.50 коп. Для того, щоб
відрізнити частину товару з новою ціною необхідно її закодувати
внутрішнім штриховим кодом. В залежності від прийнятої на підприємстві системи кодування
та необхідності кодування додаткової інформації внутрішній
штриховий код зазначеної частини товару може приймати слідуючі
значення:
1. 020M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 C; 2. 020M 1 M 2 M 3 010398C; 3. 020M 1 M 2 M 3 M 4 00302C; 4. 021M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 0950C; 5. 022M 1 M 2 M 3 M 4 V0950C; 6. 023M 1 M 2 M 3 V00950C, де: M i - розряди коду сорочки, який присвоюється підприємством
торгівлі; 010398 - дата переоцінки сорочки (01.03.98 р.); 00302 - номер відділу (003) та секції (02); 00950 - нова ціна товару (сорочки).
Приклад 5. Потрібно закодувати 1,250 кг товару (ковбаса, сир тощо),
зваженого на підприємстві торгівлі. З таблиці 6 вибираємо значення префіксів коду EAN-13 024 чи
025, які призначені для кодування ваги. У залежності від прийнятої
на підприємстві торгівлі системи кодування з використанням
контрольної цифри змінної кількості (V) чи без неї значення
закодованої у штриховому коді інформації буде мати слідуючий
вигляд:
1. 024M 1 M 2 M 3 M 4 01250 C; 2. 025M 1 M 2 M 3 V01250 C.
Приклад 6. На підприємстві торгівлі необхідно закодувати набори з 12
одиниць штучного товару одного виду (наприклад, пляшок, шоколаду,
мила тощо). З таблиці 6 вибираємо значення префіксів коду EAN-13 026 або
027, які призначені для кодування кількості товару. У залежності
від прийнятої на підприємстві торгівлі системи кодування з
використанням контрольної цифри змінної кількості (V) чи без неї
закодована інформація в штрихкодовій позначці буде мати слідуюче
значення: 1. 026M 1 M 2 M 3 M 4 00012CC; 2. 027M 1 M 2 M 3 V00012C;
Приклад 7. Необхідно на підприємстві торгівлі у внутрішньому коді
закодувати ціну товару змінної кількості або штучного товару
(ковбаси, сиру, пляшок, мила тощо), яка дорівнює 12 грн. 53 коп. З таблиці 6 вибираємо значення префіксів коду EAN-13 021, 022
або 023, які призначені для кодування ціни товару. У залежності
від прийнятої на підприємстві торгівлі системи кодування
закодована інформація в штриховому коді буде мати слідуюче
значення: 1. 021M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 1253С; 2. 022М 1 M 2 M 3 M 4 V1253C; 3. 023M 1 M 2 M 3 V01253C.
Застосування штрихового коду EAN-8.
У випадках, коли потрібно промаркувати невеликі за розміром
товари (пляшечки, маленькі флакони, пакування тощо), які не
дозволяють по розмірах застосовувати штриховий код EAN-13, слід
використовувати штриховий код EAN-8 з префіксом 0, структура якого
приведена в таблиці 7.
Приклад 8. Підприємству роздрібної торгівлі необхідно закодувати
сувенірну пляшечку коньяку місткістю 100 мл., вартість якої
дорівнює 2 грн. 50 коп. Закодована інформація в штриховому коді буде мати одне з двох
значень: 1. 0M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 C; 2. 0M 7 M 8 M 9 250C, де: в I випадку - M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 - код товару (при
"сквозній" нумерації товару); в IІ випадку - M 7 M 8 M 9 - код товару (наприклад, згідно з
прийнятим класифікатором); 0 - префікс штрихового коду; 250 - ціна товару (2 грн. 50 коп.). Застосування штрихового коду EAN-128.
У разі необхідності закодувати у штрихкодовій позначці крім
числової ще й алфавітну інформацію, необхідно застосовувати
штриховий код EAN-128, структура якого приведена в таблиці 8.
Приклад 9. Необхідно у штрихкодовій позначці закодувати слідуючу
алфавітно-цифрову інформацію про товар: код товару, "пальто"
(найменування товару), "Ж" (жіноче), "XL"(розмір та повнота) та
вартість - 350 грн. 50 коп. Закодована у штриховому коді інформація буде мати таке
значення: (91)0539 ПАЛЬТО Ж XL 35050, де: (91) - ідентифікатор; 0539 - код товару (пальто жіноче) відповідно до прийнятого на
підприємстві класифікатору; Ж - жіноче; XL - розмір та повнота; 35050 - ціна товару (350 грн. 50 коп.).
4. Основні вимоги до штрихкодових позначок
У системі штрихового кодування ідентифікаційний номер EAN
подається у вигляді символіки штрихового коду, який створюється
згідно з правилами побудови кодів EAN. Штриховий код наноситься на
упаковку об'єкту кодування або на проміжний носій (етикетку) у
вигляді штрихкодової позначки. Вона представляє собою сукупність
даних у вигляді штрихового коду та інших елементів, побудованих за
певними правилами, і призначена для автоматизованої ідентифікації
одиниць обліку. При застосуванні на підприємствах торгівлі кодування товарів
внутрішніми штриховими кодами необхідно додержуватися загальних
принципів та вимог до побудови кодів, геометричних розмірів
елементів та всієї штрихкодової позначки, які визначені державними
стандартами ДСТУ 3145-95, ДСТУ 3146-95, ДСТУ 3147-95, ДСТУ
3359-96. 4.1. Штрихкодова позначка складається з таких основних
компонентів: кодового рядка інформаційних знаків - штрихів, які є
графічним відображенням номера EAN; надрукованого під ним рядка візуально-прочитуваних знаків -
цифрового або алфавітно-цифрового коду, що відповідає значенню
штрихового коду EAN; світлого поля визначеного розміру, яке оточує штрихову
позначку (призначене для забезпечення надійного автоматизованого
зчитування). 4.2. Вибір розмірів штрихкодової позначки і можливість
відхилення від номінального значення залежать від характеристик
об'єкту кодування, способів друку, типів друкарської техніки та
якості поверхні матеріалу, на який наноситься штриховий код. Стандартні розміри штрихкодових позначок забезпечують надійне
зчитування штрихових кодів сканерами різних типів. Зменшення висоти штрихів, відносно стандартних величин,
дозволяється у випадках, коли при використанні мінімального
розміру позначки вона не вміщується на призначене місце.
Враховуючи вимогу надійного зчитування рекомендована висота
штрихової позначки складає не менше 15 % її довжини (ДСТУ
3145-95). Усі розміри елементів і знаків штрихкодової позначки можуть
змінюватися відповідно масштабного коефіцієнту (від 0,8 до 2,0).
Значення масштабних коефіцієнтів та основні розміри штрихкодових
позначок приведені в додатку 4 (стандарти EAN Internatіonal). 4.3. Зчитування з упаковок та етикеток товарів штрихових
кодів проводиться сканерами шляхом освітлення штрихових кодів
світодіодним або лазерним променем і аналізу світлих та темних
частин його відображення. Для зчитування сканерами штрихових кодів необхідно, щоб між
кольорами штрихів та проміжків був певний контраст, який зможе
зафіксувати приймальна частина сканеру. Необхідний контраст забезпечується співвідношенням барв
штрихів та проміжків. Деякі сполучення кольорів штрихів та
проміжків, які добре розрізняються людським оком, не забезпечують
достатнього контрасту для зчитування сканером. Забороненими кольорами упаковки, на які наносяться штрихові
коди є зелений, коричневий, блакитний, срібний, золотистий та інші
кольори, а для штрихів - червоний, оранжевий, золотистий. Найкращим варіантом для надійного зчитування є білий колір
проміжків (основи штрихкодової позначки) та чорний - штрихів. Допустимі та заборонені комбінації кольорів штрихів та
проміжків наведені у ДСТУ 3359-96. 4.4. Для того, щоб при зчитуванні з товарів штрихових кодів
враховувалась тільки одиниця товару, на кожній упаковці одиниці
споживання повинна бути тільки одна штрихкодова позначка. Однією з
умов надійного зчитування є вимога, щоб штрихкодова позначка була
розміщена на одній рівній поверхні упаковки. Відповідно до вимог стандартів верхні та нижні краї
штрихкодової позначки не повинні бути розташовані ближче 3 мм від
верхнього краю або від основи товару, а бокові краї позначки -
ближче 5 мм від бокових країв поверхні, швів, вигинів тощо. При
неможливості виконання цих умов, штрихкодову позначку необхідно
нанести на бокову, або задню поверхню, або на додаткову етикетку. Якщо розміри дрібних товарів менші за необхідну висоту
штрихкодової позначки, то допускається розміщення
візуально-прочитувальних знаків не знизу, а ліворуч від штрихового
коду. Якщо форма упаковки не має чітких окреслень (наприклад,
пластикові мішечки), то штрихкодова позначка повинна знаходитися
на поверхні з найменшою деформованістю. Загальні вимоги до розміщення штрихкодових позначок на
одиницях споживання, на тарі і пакуванні продукції наведені в ДСТУ
3147-95.
5. Виготовлення етикеток з внутрішнім штриховим кодом
та маркування товарів
У залежності від необхідної кількості та зовнішнього виду
етикетки з внутрішніми штриховими кодами можуть бути виготовлені
із застосуванням різних технічних засобів. Найчастіше для
виготовлення етикеток з внутрішніми штриховими кодами
застосовуються термопринтери. Основна перевага цих принтерів -
простота в завданні внутрішніх штрихових кодів та оперативність у
виготовленні етикеток (на клеючій основі) з різними штрихкодовими
позначками. Термопринтери бувають двох типів: стаціонарні з управлінням
режимами роботи та отриманням завдання на друк від комп'ютерів і
автономні переносні принтери із встроєною клавіатурою управління
друком штрихових кодів. Термопринтери з управлінням від комп'ютера доцільно
використовувати при кількості копій від 50 до 1000 штук при
необхідності підвищеної швидкості друку. Результатом друку є рулон
етикеток з внутрішніми штриховими кодами. Маркувати цими
етикетками товари можна вручну, або за допомогою спеціальних
пристроїв - аплікаторів. Аплікатори - це прилади, в які
вкладаються рулони етикеток з внутрішніми штриховими кодами та за
допомогою яких етикетки відділяються від рулонів та наносяться на
поверхню об'єкту маркування. В переносних термопринтерах значення внутрішніх штрихових
кодів набирається за допомогою вмонтованої клавіатури і після
натиску відповідної кнопки на етикетці з клеючою основою
друкується штриховий код. Такі принтери зручні в роботі тому, що
вони об'єднують в собі функції переносного принтера та аплікатора.
При необхідності їх переносять у різні місця торговельного
підприємства (на склади, у торговельні зали, тощо), оперативно
друкують етикетки з штриховими кодами та наносять їх на товар.
Переносні термопринтери слід застосовувати для оперативного
маркування товарів різних видів при незначній кількості товару
одного виду (до 50 шт.). Коли заздалегідь відома інформація, яку необхідно закодувати
у внутрішньому штриховому коді, а необхідна кількість етикеток
перевищує 1000 штук, доцільно виготовляти етикетки з штрихкодовими
позначками поліграфічними методами. У цьому випадку вартість
однієї етикетки буде найменшою і є можливість нанесення на
етикетку іншої багатокольорової інформації. Для формування та продажу товарів змінної кількості
(м'ясо-ковбасні та молочні вироби тощо) слід застосовувати
ваговимірювальні комплекси, які мають можливість друку
штрихкодових позначок на етикетках з клеючою основою. Ці етикетки
повинні містити внутрішні штрихові коди EAN-13 (EAN-8) з
префіксами 02 (0) (як визначено в розділі 3). Після зважування
товарів останні упаковуються і до них приклеюються етикетки з
внутрішніми штриховими кодами, які визначають параметри товарів. Для використання у повному обсязі інформації, яка закодована
у внутрішніх штрихових кодах, розрахункові електронні
контрольно-касові апарати повинні мати можливість аналізувати
зчитані сканерами з товарів внутрішні штрихові коди і, в
залежності від кодів та значення їх префіксів (перші дві цифри) і
третіх цифр кодів, ідентифікувати товари та розраховувати їх
вартість.
Заключення
Впровадження на підприємствах торгівлі внутрішніх штрихових
кодів забезпечує широкі можливості по ідентифікуванню товарів,
обладнання, працівників торгівлі тощо. Виконання цього заходу
дозволить відмовитись від ручного набору операторами ЕККА кодів
товарів оскільки весь товар буде промаркований штриховими кодами. Застосування внутрішніх штрихових кодів дозволяє
використовувати електронні системи автоматизованої ідентифікації
та товарного обліку у повному обсязі. Кодування товарів внутрішніми штриховими кодами згідно
Рекомендацій забезпечить виконання підприємствами торгівлі
нормативних документів з цього питання. Впровадження Рекомендацій дозволить використати вітчизняними
підприємствами світовий досвід маркування товарів внутрішніми
штриховими кодами у сфері торгівлі.
Додаток 1
Державні стандарти України та керівний нормативний
документ по штриховому кодуванню
1. ДСТУ 3144-95 ( n0003699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 2. ДСТУ 3145-95 ( n0004699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 3. ДСТУ 3146-95 ( n0005699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови. 4. ДСТУ 3147-95 ( n0006699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та
пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги. 5. ДСТУ 3148-95 ( n0007699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну
документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 6. ДСТУ 3356-96 ( n0001699-97 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів EAN
на продукцію. 7. ДСТУ 3359-96 ( n0003699-97 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Якість друку штрихкодових позначок. Загальні технічні вимоги та
методи контролю. 8. КНД 50-051-95 ( n0002699-96 ). Коди і кодування
інформації. Штрихове кодування. Вибір і застосування штрихових
кодів. Основні положення. 9. Проект ДСТУ. Коди і кодування інформації. Штрихове
кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до
побудови (на реєстрації в Держстандарті). 10. Проект ДСТУ. Коди і кодування інформації. Штрихове
кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки
UCC/EAN - 128. Ідентифікатори застосування (на реєстрації в
Держстандарті).
Додаток 2
Основні терміни, визначення та скорочення, що
вживаються при впровадженні внутрішніх штрихових кодів
Автоматизована ідентифікація товару - автоматизоване
визначення товару та його характеристик за допомогою спеціальних
приладів; штрихове кодування - подання даних за допомогою штрихового
коду; штриховий код - комбінація послідовно розташованих
паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри та розташування
яких встановлені певними правилами, яка призначена для
автоматизованої ідентифікації товару та іншої інформації; штриховий код EAN - штриховий код, який присвоюється товарам
відповідно до ДСТУ та рекомендацій асоціації "ЄАН-УКРАЇНА"; штриховий код UPC - штриховий код, який присвоюється одиницям
обліку (товару) відповідно до рекомендацій Міжнародної організації
Північної Америки, відповідальної за їх присвоєння; штрихові коди EAN-8 та EAN-13 - 8-ми та 13-ти розрядні
штрихові коди EAN, які присвоюються одиницям обліку товару; штрихові коди EAN-128, DUN-14 та DUN-16 - види штрихових
кодів, які призначені для кодування транспортних упаковок (одиниць
постачання); внутрішній штриховий код EAN - штриховий код EAN, який
присвоюється одиницям обліку (товару) суб'єктами господарювання
відповідно до чинних ДСТУ, нормативних документів національної
нумерувальної організації. Він є унікальним і однозначним у
визначеному обмеженому середовищі та призначений для використання
тільки у цьому середовищі; штрихкодова позначка - сукупність даних, поданих у вигляді
штрихового коду та інших елементів (цифрового значення штрихового
коду), побудована за певними правилами і призначена для
автоматичної ідентифікації товару (одиниць обліку); національна нумерувальна організація - організація чи
установа, що сприяє розвитку штрихового кодування та здійснює
нумерацію одиниць обліку; "ЄАН-УКРАЇНА" - національна нумерувальна організація, яка
представляє Україну в асоціації EAN International; EAN International - Міжнародна асоціація товарної нумерації,
що складається з національних нумерувальних організацій,
відповідальна за нумерацію товарів та стандартизацію у галузі
штрихового кодування; одиниця споживання - одиниця товару, призначена для продажу
споживачам у роздрібній торгівлі; одиниця постачання - кожне стандартне або стійке гуртування
декількох одиниць споживання, складене з метою полегшення операцій
маніпулювання під час зберігання, підготовка замовлень,
транспортування; ідентифікаційний номер товару в системі EAN - числовий код,
який присвоюється одиницям обліку (товару) відповідно до
нормативних документів національної EAN - нумеруючої організації; ЕККА - електронні контрольно-касові апарати, які внесені в
Державний реєстр і мають можливість взаємодіяти із сканерами
та/або комп'ютерами; сканер - прилад для зчитування штрихового коду; лазерний сканер - дистанційний зчитувальний пристрій, що
забезпечує зчитування штрихкодової позначки в лазерному промені; префікс (коду EAN) - початкова частина коду EAN, що визначає
нумерувальну організацію або країну виробника чи постачальника
товару; принтер (штрихового коду) - прилад для оперативного друку
штрихового коду; мастерфільм (фотошаблон) - оригінал плівки з зображенням
штрихкодової позначки, призначений для поліграфічного процесу і її
друкування.
Додаток 3
Алгоритм розрахунку контрольної цифри для 4-розрядного
значення змінної кількості
Контрольна цифра для 4-розрядного значення змінної кількості
(P1 - P4) розраховується слідуючим способом.
Дія 1. Розрахуйте "вагове значення" кожного розряду змінної
кількості. Кожен розряд має свій ваговий коефіцієнт (m1 - m4);
"вагове значення" кожного розряду визначається за слідуючими
правилами:
m1 = 2-; I розряд змінюється пропорційно "2-"
m2 = 2-; II розряд змінюється пропорційно "2-"
m3 = 3; III розряд змінюється пропорційно "3"
m4 = 5-; IV розряд змінюється пропорційно "5-"
Для розрахунку "вагового значення 2-" необхідно цифру розряду
(P1, P2) помножити на 2 і від результату відняти значення
десятків. Значення одиниць результату розрахунку є "ваговим
значенням 2-":
Таблиця 1 --------------------------------------------------------------- | Цифра | Розрахунок |"Вагове значення 2-" | |----------------+---------------------+----------------------| | 0 | 0 х 2 = 0 - 0 = 0 | 0 | |----------------+---------------------+----------------------| | 1 | 1 х 2 = 2 - 0 = 2 | 2 | |----------------+---------------------+----------------------| | 2 | 2 х 2 = 4 - 0 = 4 | 4 | |----------------+---------------------+----------------------| | 3 | 3 х 2 = 6 - 0 = 6 | 6 | |----------------+---------------------+----------------------| | 4 | 4 х 2 = 8 - 0 = 8 | 8 | |----------------+---------------------+----------------------| | 5 | 5 х 2 =10 -1 = 9 | 9 | |----------------+---------------------+----------------------| | 6 | 6 х 2 =12 -1 = 11 | 1 | |----------------+---------------------+----------------------| | 7 | 7 х 2 =14 -1 = 13 | 3 | |----------------+---------------------+----------------------| | 8 | 8 х 2 =16 -1 = 15 | 5 | |----------------+---------------------+----------------------| | 9 | 9 х 2 =18 -1 = 17 | 7 | ---------------------------------------------------------------
Для розрахунку "вагового значення 3" необхідно цифру розряду
(P3) помножити на 3. Значення одиниць результату є "ваговим
значенням 3":
Таблиця 2 --------------------------------------------------------------- | Цифра | Розрахунок | "Вагове значення 3" | |----------------+---------------------+----------------------| | 0 | 0 х 3 = 0 | 0 | |----------------+---------------------+----------------------| | 1 | 1 х 3 = 3 | 3 | |----------------+---------------------+----------------------| | 2 | 2 х 3 = 6 | 6 | |----------------+---------------------+----------------------| | 3 | 3 х 3 = 9 | 9 | |----------------+---------------------+----------------------| | 4 | 4 х 3 = 12 | 2 | |----------------+---------------------+----------------------| | 5 | 5 х 3 = 15 | 5 | |----------------+---------------------+----------------------| | 6 | 6 х 3 = 18 | 8 | |----------------+---------------------+----------------------| | 7 | 7 х 3 = 21 | 1 | |----------------+---------------------+----------------------| | 8 | 8 х 3 = 24 | 4 | |----------------+---------------------+----------------------| | 9 | 9 х 3 = 27 | 7 | ---------------------------------------------------------------
Для розрахунку "вагового значення 5-" необхідно цифру розряду
(P4) помножити на 5; відняти від результату значення десятків.
Значення одиниць результату є "ваговим значенням 5-":
Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------------- | Цифра | Розрахунок | "Вагове значення | | | | 5-" | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 0 | 0 х 5 - 0 = 0 | 0 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 1 | 1 х 5 - 0 = 5 | 5 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 2 | 2 х 5 - 1 = 9 | 9 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 3 | 3 х 5 - 1 = 14 | 4 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 4 | 4 х 5 - 2 = 18 | 8 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 5 | 5 х 5 - 2 = 23 | 3 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 6 | 6 х 5 - 3 = 27 | 7 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 7 | 7 х 5 - 3 = 32 | 2 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 8 | 8 х 5 - 4 = 36 | 6 | |---------------+---------------------------------+---------------------| | 9 | 9 х 5 - 4 = 41 | 1 | -------------------------------------------------------------------------
Дія 2. Підсумуйте "вагові значення", знайдені в Дії 1. Дія 3. Помножте суму, знайдену в Дії 3, на 3. Дія 4. Значення одиниць результату Дії 3 є контрольною
цифрою.
Приклад: Значення змінної кількості (P1 - P4) є 1546 (наприклад: 15
грн. 46 коп.).
Розрахунок контрольної цифри
Дія 1. ---------------------------------------------------------------- | Цифра | Ваговий | Розрахунок | "Вагове | | | коефіцієнт | | значення" | |---------+----------------+-----------------+-----------------| | 1 | 2- | 1 х 2 = 2 - 0 = | 2 | | | | 2 | | |---------+----------------+-----------------+-----------------| | 5 | 2- |5 х 2 = 10 - 1 = | 9 | | | | 9 | | |---------+----------------+-----------------+-----------------| | 4 | 3 | 4 х 3 = 12 | 2 | |---------+----------------+-----------------+-----------------| | 6 | 5- |6 х 5 = 30 - 3 = | 7 | | | | 27 | | ----------------------------------------------------------------
Дія 2: 2 + 9 +2 + 7 = 20
Дія 3: 20 х 3 = 60
Дія 4: Контрольна цифра буде 0.
Алгоритм розрахунку контрольної цифри для 5-розрядного
значення змінної кількості
Розрахунок контрольної цифри для 5-розрядного значення
змінної кількості (P1 - P5) проводиться в слідуючому порядку:
Дія 1. Розрахуйте "вагове значення" кожного розряду змінної
кількості. Кожен розряд має свій ваговий коефіцієнт; "вагове
значення" кожного розряду визначається за слідуючими правилами: I розряд змінюється пропорційно "5+" II розряд змінюється пропорційно "2-" III розряд змінюється пропорційно "5-" IV розряд змінюється пропорційно "5+" V розряд змінюється пропорційно "2-" Для розрахунку "вагового значення 2-" необхідно цифру розряду
(P2, P5) помножити на 2 і від результату відняти значення
десятків. Значення одиниць результату розрахунку є "ваговим
значенням 2-":
Таблиця 1 --------------------------------------------------------------- | Цифра | Розрахунок |"Вагове значення 2-" | |----------------+---------------------+----------------------| | 0 | 0 х 2 = 0 - 0 = 0 | 0 | |----------------+---------------------+----------------------| | 1 | 1 х 2 = 2 - 0 = 2 | 2 | |----------------+---------------------+----------------------| | 2 | 2 х 2 = 4 - 0 = 4 | 4 | |----------------+---------------------+----------------------| | 3 | 3 х 2 = 6 - 0 = 6 | 6 | |----------------+---------------------+----------------------| | 4 | 4 х 2 = 8 - 0 = 8 | 8 | |----------------+---------------------+----------------------| | 5 | 5 х 2 = 10 -1 = 9 | 9 | |----------------+---------------------+----------------------| | 6 | 6 х 2 = 12 -1 = 11 | 1 | |----------------+---------------------+----------------------| | 7 | 7 х 2 = 14 -1 = 13 | 3 | |----------------+---------------------+----------------------| | 8 | 8 х 2 = 16 -1 = 15 | 5 | |----------------+---------------------+----------------------| | 9 | 9 х 2 = 18 -1 = 17 | 7 | ---------------------------------------------------------------
Для розрахунку "вагового значення 5+" необхідно цифру розряду
(P1, P4) помножити на 5; додати до результату значення десятків.
Значення одиниць результату є "ваговим значенням 5+". Для розрахунку "вагового значення 5-" необхідно цифру розряду
(P3) помножити на 5; відняти від результату значення десятків.
Значення одиниць результату є "ваговим значенням 5-":
Таблиця 2 --------------------------------------------------------------- |Цифра |Розрахунок | "Вагове |Розрахунок | "Вагове | | | | значення | | значення | | | | 5+" | | 5-" | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 0 |0 х 5 + 0 = | 0 |0 х 5 - 0 = | 0 | | | 0 | | 0 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 1 |1 х 5 + 0 = | 5 |1 х 5 - 0 = | 5 | | | 5 | | 5 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 2 |2 х 5 + 1 = | 1 |2 х 5 - 1 = | 9 | | | 11 | | 9 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 3 |3 х 5 + 1 = | 6 |3 х 5 - 1 = | 4 | | | 16 | | 14 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 4 |4 х 5 + 2 = | 2 |4 х 5 - 2 = | 8 | | | 22 | | 18 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 5 |5 х 5 + 2 = | 7 |5 х 5 - 2 = | 3 | | | 27 | | 23 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 6 |6 х 5 + 3 = | 3 |6 х 5 - 3 = | 7 | | | 33 | | 27 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 7 |7 х 5 + 3 = | 8 |7 х 5 - 3 = | 2 | | | 38 | | 32 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 8 |8 х 5 + 4 = | 4 |8 х 5 - 4 = | 6 | | | 44 | | 36 | | |-------+------------+-------------+------------+-------------| | 9 |9 х 5 + 4 = | 9 |9 х 5 - 4 = | 1 | | | 49 | | 41 | | ---------------------------------------------------------------
Слідуючі дії по розрахунку контрольної цифри розглянемо за
допомогою конкретного прикладу
Приклад.
Значення змінної кількості (P1 - P5) є 31546
Розрахуйте "вагові значення" кожного розряду. ----------------------------------------------------------------- | Цифра | Ваговий коефіцієнт | "Вагове значення" | |-----------------+----------------------+----------------------| | 3 | 5+ | 6 | |-----------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2- | 2 | |-----------------+----------------------+----------------------| | 5 | 5- | 3 | |-----------------+----------------------+----------------------| | 4 | 5+ | 2 | |-----------------+----------------------+----------------------| | 6 | 2- | 1 | ----------------------------------------------------------------- Дія 2: Підсумуйте "вагові значення", які отримані в Дії 1. (В
прикладі 6 + 2 + 3 +2 + 1 = 14). Дія 3: Знайдіть цифру, яка є доповненням до 10 цифри, що
знаходиться на місці одиниць (у нашому прикладі доповненням до 10
цифри 4 буде 6). Дія 4: Знайдіть у Таблиці 2 цифру, "вагове значення 5-" якої
є такою самою, як результат Дії 3 (в нашому прикладі такою цифрою
буде цифра 8) Контрольна цифра змінної кількості є результат Дії 4.
Додаток 4
Розміри штрихкодових позначок.
Розміри модулів і знаків з різними значеннями
масштабних коефіцієнтів
--------------------------------------------------------------------- | Масштабний | Ширина | EAN-13 | EAN-8 | |коефіцієнт | модуля |----------------------+---------------------| | | (мм) | Ширина | Висота | Ширина | Висота | | | | (мм)* | (мм) ** | (мм)* | (мм)* | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 0,80 | 0.264 | 29.83 | 20.74 | 21.38 | 17.05 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 0,85 | 0.281 | 31.70 | 22.04 | 22.72 | 18.11 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 0,90 | 0.297 | 33.56 | 23.04 | 24.06 | 19.18 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 0,95 | 0.313 | 35.43 | 24.63 | 25.39 | 20.24 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,00 | 0.330 | 37.29 | 25.93 | 26.73 | 21.31 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,05 | 0.346 | 39.15 | 27.23 | 28.07 | 22.38 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,10 | 0.363 | 41.02 | 28.52 | 29.40 | 23.44 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,15 | 0.379 | 42.88 | 29.82 | 30.74 | 24.51 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,20 | 0.396 | 44.75 | 31.12 | 32.08 | 25.57 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,25 | 0.412 | 46.61 | 32.41 | 33.41 | 26.64 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,30 | 0.429 | 48.48 | 33.71 | 34.75 | 27.70 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,35 | 0.445 | 50.34 | 35.01 | 36.09 | 28.77 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,40 | 0.462 | 52.21 | 36.30 | 37.42 | 29.83 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,45 | 0.478 | 54.07 | 37.60 | 38.76 | 30.90 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,50 | 0.495 | 55.94 | 38.90 | 40.10 | 31.97 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,55 | 0.511 | 57.80 | 40.19 | 41.43 | 33.03 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,60 | 0.528 | 59.66 | 41.49 | 42.77 | 34.10 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,65 | 0.544 | 61.53 | 42.78 | 44.10 | 35.16 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,70 | 0.561 | 63.39 | 44.08 | 45.44 | 36.23 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,75 | 0.577 | 65.26 | 45.38 | 46.78 | 37.29 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,80 | 0.594 | 67.12 | 46.67 | 48.11 | 38.36 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,85 | 0.610 | 68.99 | 47.97 | 49.45 | 39.42 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,90 | 0.627 | 70.85 | 49.27 | 50.79 | 40.49 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 1,95 | 0.643 | 72.72 | 50.56 | 52.12 | 41.55 | |------------+---------+----------+-----------+----------+----------| | 2,00 | 0.660 | 74.58 | 51.86 | 53.46 | 42.62 | --------------------------------------------------------------------- ------------ * Ширина знаків - відстань між кутовими позначками. ** Висота знаків - відстань між нижньою кутовою позначкою і
верхнім кінцем штриха.вгору