Документ v0381201-10, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2010 N 381

Про затвердження Змін до Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки
регуляторних актів на 2010 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2009 N 1474
( v1474201-09 ) (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту податкової та митної політики (Романова Н.А.)
у десятиденний строк з дня видання цього наказу забезпечити
оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства фінансів України в
мережі Інтернет.
3. Департаменту правового забезпечення (Пивоваров А.А.)
довести Зміни до відома Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфименко Т.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
09.06.2010 N 381

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки регуляторних актів на 2010 рік
( v1474201-09 )

1. Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки регуляторних актів на 2010 рік ( v1474201-09 )
пунктом 25 такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------- |25 |Приведення Порядку|Проект постанови | I | Департамент |Прийняття проекту | | |обчислення та |Кабінету Міністрів|півріччя | податкової |постанови Кабінету | | |внесення до |України "Про | | та митної |Міністрів України | | |Державного бюджету|внесення зміни | | політики |"Про внесення зміни | | |України |до пункту 4 | | |до пункту 4 Порядку | | |рентної плати |Порядку обчислення| | |обчислення | | |за нафту, |та внесення | | |та внесення | | |природний газ |до Державного | | |до Державного бюджету | | |і газовий |бюджету України | | |України рентної плати | | |конденсат, |рентної плати | | |за нафту, природний | | |затвердженого |за нафту, | | |газ і газовий | | |постановою |природний газ | | |конденсат" | | |Кабінету Міністрів|і газовий | | |забезпечить | | |України від |конденсат" | | |надходження рентної | | |22 березня 2001 р.| | | |плати за нафту, | | |N 256 | | | |природний газ | | |( 256-2001-п ), | | | |і газовий конденсат | | |у відповідність | | | |в обсягах, | | |до Закону | | | |передбачених Законом | | |України від | | | |України "Про | | |27 квітня 2010 р. | | | |Державний бюджет | | |N 2154-VI | | | |України на 2010 рік" | | |( 2154-17 ) | | | |( 2154-17 ). | | |"Про Державний | | | | | | |бюджет України | | | | | | |на 2010 рік". | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------вгору