Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 21.10.2002378
Документ v0378282-02, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2002 N 378

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Наказую:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 18.10.2002 р. N 109 додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П.Картиша.
Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток

ПРОТОКОЛ N 109
засідання Ліцензійної комісії
від 18 жовтня 2002 року

ПРИСУТНІ: Картиш А.П., Гойда Н.Г., Жданова М.П., Мухарська Л.М.,
Фещенко І.І., Михальчук В.М., Гарник Т.П.; Меньшикова Е.Л.,
Донченко Т.М.
СЛУХАЛИ: Донченко Т.М.
1. Щодо видачі ліцензій на здійснення господарської
діяльності з медичної практики; проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт; переробки донорської крові,
її компонентів та виготовлення з них препаратів.
2. Щодо переоформлення та визнання недійсними ліцензій, що
переоформлюються, на здійснення господарської діяльності з
медичної практики, переробки донорської крові, її компонентів та
виготовлення з них препаратів.
3. Щодо відмови у видачі ліцензій на здійснення господарської
діяльності з медичної практики, з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
4. Щодо залишення без розгляду заяв на здійснення
господарської діяльності з медичної практики.
5. Щодо заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки
ліцензій єдиного зразка.
ВИРІШИЛИ:
1. Видати ліцензії на здійснення господарської діяльності з
медичної практики; проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт; переробки донорської крові, її компонентів
та виготовлення з них препаратів (додаток N 1).
2. Переоформити ліцензії на здійснення господарської
діяльності з медичної практики; переробки донорської крові, її
компонентів та виготовлення з них препаратів (додаток N 2) та
визнати недійсними ліцензії, що були переоформлені (додаток N 3).
3. Відмовити у видачі ліцензій суб'єктам господарської
діяльності на здійснення господарської діяльності з медичної
практики, з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт (додаток N 4).
4. Залишити без розгляду заяви суб'єктів господарської
діяльності на здійснення господарської діяльності з медичної
практики (додаток N 5).
5. Замінити бланки раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій
єдиного зразка (додаток N 6).
6. Організувати проведення семінару з питань ліцензування
суб'єктів господарської діяльності.
Усім членам Ліцензійної комісії подати відповідальному
секретарю Ліцензійної комісії Донченко Т.М. проекти доповідей на
зазначеному семінарі до 23.10.2002 р.
Донченко Т.М. до 28.10.2002 подати програму семінару з питань
ліцензування заступнику Державного секретаря Картишу А.П.
7. Підготувати проект наказу щодо організації контролю за
додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов.
Термін - до 30.10.2002.
Виконавець - Донченко Т.М.
8. Підготувати проект наказу щодо графіка перевірок
додержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов на IV
квартал 2002 року.
Термін - до 30.10.2002.
Виконавець - Донченко Т.М.
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Перелік справ
суб'єктів господарської діяльності, по яких прийнято
позитивне рішення щодо видачі ліцензій на медичну практику,
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних
робіт, переробку донорської крові, її компонентів
та виготовлення з них препаратів

---------------------------------------------------------------------------- N | Найменування юридичної особи або | Юридична адреса з/п| прізвище, ім'я, по батькові | | фізичної особи - суб'єкта | | господарської діяльності | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 1 |Київський міський центр крові |м. Київ, вул. Берлінського, 12 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 2 |Данилейко |Полтавська обл., м. Хорол, |Володимир Іванович |вул. Будьонного, 22 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 3 |Пахандрін |м. Одеса, вул. Бочарова, 65, кв. 49 |Ігор Пантелеймонович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 4 |Запорізька районна СЕС |м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 53 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 5 |Дитяча поліклініка N 3 |м. Київ, вул. Ольжича, 16 |Шевченківського р-ну м. Києва | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 6 |ДП "Санаторій "Либідь" |Львівська обл., м. Трускавець, | |вул. Данилишиних, 50 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 7 |Приватне підприємство "Супердент" |Закарпатська обл., м. Ужгород, | |вул. Заньковецької, 25/126 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 8 |Соловйов |Запорізька обл., м. Мелітополь, |Олександр Іванович |вул. Леніна, 141, кв. 76 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 9 |Остапенко |Рівненська обл., смт Гоща, вул. 8-го |Анатолій Іванович |Березня, 5-а ---+-----------------------------------+------------------------------------ 10|Магуза |м. Київ, вул. Полк. Потєхіна, 5, |Олександр Миколайович |кв. 76 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 11|Ревенко |м. Суми, вул. Жукова, 2, кв. 16 |Сергій Іванович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 12|Закладний |м. Полтава, вул. Комсомольська, |Віталій Петрович |34-а, кв. 24 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 13|Пасічник |м. Львів, вул. Конотопська, 19, |Радослав Андрійович |кв. 13 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 14|Бузаш |м. Рівне, вул. Київська, 81, кв. 45 |Світлана Михайлівна | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 15|Попільнянська районна СЕС |Житомирська обл., смт Попільня, | |вул. Радянська, 8-а ---+-----------------------------------+------------------------------------ 16|Пак |Житомирська обл., м. Бердичів, |Лариса Наталіївна |вул. Волочаївська, 35, кв. 5 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 17|Клименко |м. Одеса, вул. Сегедська, 10, |Ольга Вікторівна |кв. 37 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 18|Пахомов |Одеська обл., Овідіопольський р-н, |Віктор Миколайович |с. Петродолинськ, вул. Братська, 1, | |кв. 27 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 19|Желєзний |м. Суми, вул. Радянська, 5, кв. 25 |Володимир Петрович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 20|Маліванова |Одеська обл., м. |Марина Миколаївна |Білгород-Дністровський, | |вул. Сонячна, 11, кв. 181 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 21|Товариство з обмеженою |Дніпропетровська обл., м. Кривий |відповідальністю "Дент Лайф" |Ріг, вул. Українська, 78 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 22|Дитяча поліклініка N 2 ТМО |м. Київ, Харківське шосе, 121 |Дарницького р-ну м. Києва | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 23|Приватне мале підприємство |Закарпатська обл., м. Ужгород, |"Гелі-Пет" |вул. Жемайла, 10 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 24|Товариство з обмеженою |м. Київ, вул. Воровського, 95 |відповідальністю "Інтероко" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 25|Коростишівське ТМО |Житомирська обл., м. Коростишів, | |вул. К. Маркса, 58 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 26|Поліклініка N 3 Подільського р-ну |м. Київ, вул. Волоська, 47 |м. Києва | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 27|Клінічна лікарня N 15 Подільського |м. Київ, вул. Сковороди, 2 |р-ну м. Києва | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 28|Дитяча клінічна лікарня N 3 |м. Київ, вул. Волинська, 21 |Солом'янського р-ну м. Києва | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 29|Івано-Франківський національний |м. Івано-Франківськ, вул. Набережна, |технічний університет нафти та |30 |газу | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 30|Кушнір |м. Київ, вул. Ломоносова, 77, |Роман Анатолійович |кв. 37 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 31|Коваленко |Волинська обл., м. Луцьк, |Ярослав Кирилович |вул. Бринського, 4/44 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 32|Приватне підприємство "Клініка |м. Київ, вул. Горького, 9, кв. 1 |Кам'янецького" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 33|Товариство з обмеженою |м. Київ, узвіз Печерський, 15 |відповідальністю "Методікмедцентр" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 34|Нездоймишева |Сумська обл., м. Глухів, |Тамара Степанівна |вул. Ковпака, 7, кв. 50 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 35|Михайлів |Одеська обл., м. Ізмаїл, |Олександр Дмитрович |вул. Мельникова, 16 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 36|Жаркіх |м. Київ, вул. Булгакова, 8, кв. 74 |Любов Іванівна | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 37|Марчик |Черкаська обл., |Анатолій Володимирович |м. Корсунь-Шевченківський, | |вул. М. Кривоноса, 6 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 38|Закриничний |м. Одеса, вул. Р. Кармена, 13, |Сергій Михайлович |кв.32 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 39|Бочковська |м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, |Ольга Володимирівна |6, корп. 7, кв. 509 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 40|Дикий |м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, |Володимир Володимирович |5, кв. 79 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 41|Черепахін |м. Луганськ, вул. Ватутіна, 99/201 |Юрій Олександрович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 42|Багрій |м. Херсон, вул. 200-річчя Херсона, |Олександр Петрович |41-а, кв. 116 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 43|Кий |м. Запоріжжя, вул. Софіївська, 18 |Олександр Григорович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 44|Матьокін |м. Донецьк, пр. Комсомольський, 33, |Олексій Володимирович |кв. 27 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 45|Приватне підприємство "Універсальна|м. Хмельницький, пров. |торгова фірма "Україна" |Проскурівський, 1 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 46|Коротич |Полтавська обл., м. Лубни, |Оксана Анатоліївна |вул. Кошового, 12 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 47|Приватне підприємство "Вално |м. Одеса, вул. Успенського, 52, |Дентіс" |кв. 1 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 48|Приватне підприємство "Альвіс" |м. Київ, б-р Кольцова, 18, кв. 13 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 49|Бас |Волинська обл., м. Нововолинськ, б-р |Неля Василівна |Шевченка, 7 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 50|Тамасюк |м. Одеса, вул. Педагогічна, 16, |Євген Михайлович |корп. А, кв. 14 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 51|Відкрите акціонерне товариство |м. Київ, вул. Еспланадна, 20 |"Інжинірингово-виробниче | |підприємство "Вініпітрансгаз" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 52|Товариство з обмеженою |м. Тернопіль, вул. Р. Луначарського, |відповідальністю |9/140 |"Арофар-Євро-Україна" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 53|Кіровська ЦРЛ |АР Крим, Кіровський р-н, смт | |Кіровськ, вул. Дзержинського, 5 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 54|Приватне підприємство "Медіа-центр |м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10, |"Профі" |кв. 7 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 55|Закрите акціонерне товариство |Полтавська обл., м. Кременчук, |"Медико-санітарна частина |вул. Світовська, 3 |"Нафтохімік" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 56|Республіканська фізіотерапевтична |АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. |лікарня |Аромат, вул. Ялтинська, 2 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 57|Приватне мале підприємство "Візаж" |м. Чернівці, вул. Руська, 279 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 58|Товариство з обмеженою |м. Львів, вул. Личаківська, 65/2 |відповідальністю "Медик-сервіс" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 59|Хохлов |м. Донецьк, вул. Капітана Ратникова, |Сергій Степанович |8, кв. 37 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 60|Труфанов |м. Луганськ, вул. Шелгунова, 114, |Сергій Юрійович |кв. 37 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 61|Єрмоленко |м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 190, |Володимир Миколайович |кв. 48 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 62|Квасняк |Волинська обл., м. Нововолинськ, б-р |Володимир Прокопович |Шевченка, 1/20 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 63|Угрин |м. Львів-Брюховичі, вул. Тіниста, 1 |Мирон Миронович | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 64|Кирющенко |м. Херсон, вул. Сенявіна, 132, |Ірина Анатоліївна |кв. 16 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 65|Мельник |Волинська обл., м. Луцьк, |Євген Іванович |вул. Кічкарівська, 40 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 66|Дербак |Волинська обл., м. Ужгород, |Марія Антонівна |вул. Собраницька, 152/11 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 67|Обласний госпіталь інвалідів ВВВ |Житомирська обл., м. Бердичів, | |вул. К. Лібкнехта, 52 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 68|Барсукова |м. Одеса, пр-т М. Жукова, 4, кв. 77 |Ольга Леонідівна | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 69|Державна комунальна установа |м. Севастополь, вул. Супруна, 19 |"Міська лікарня N 7" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 70|Приватне підприємство "УЗІ центр" |Дніпропетровська обл., | |м.Новомосковськ, вул. Радянська, 47, | |кв. 120 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 71|КЗ "Дніпропетровський обласний |м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, |діагностичний центр" |28 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 72|Приватне мале підприємство "ALBA" |м. Луганськ, кв. ім. Ватутіна, | |36/191 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 73|Сумський обласний диспансер |м. Суми, вул. Свердлова, 14 |радіаційного захисту населення | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 74|Комунальна лікувально-профілактична|Донецька обл., м. Харцизьк, |установа "Міська наркологічна |вул. Жуковського, 1 |амбулаторія" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 75|Мамедов |Одеська обл., смт Комінтернівська, |Теймур Раджаб Огли |вул. Київська, 103/1 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 76|Фірма "Оптика-Центр" |АР Крим, м. Сімферополь, | |вул. Пушкіна, 3 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 77|Савенко |Кіровоградська обл., смт Новгородка, |Олександр Анатолійович |вул. Кірова, 26, кв. 8 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 78|Прокопенко |Полтавська обл., м. Кременчук, |Віктор Олексійович |вул. 60 років Жовтня, 47/4 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 79|Піляшенко |вул. Луганська обл., с. Марківка, |Олена Василівна |Леніна, 7 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 80|Карпов |Запорізька обл., м. Бердянськ, |Валерій Дмитрович |Мелітопольське шосе, 22/1, кв. 58 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 81|Стрілко |Чернігівська обл., м. Ніжин, |Наталія Михайлівна |вул. Березанська, 8-а, к. 3, кв. 93 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 82|Пасічник |м. Рівне, вул. Шевченка, 54, кв. 32 |Галина Михайлівна | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 83|Товариство з обмеженою |Полтавська обл., м. Кременчук, |відповідальністю "Медикус" |вул. Бетонна, 16 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 84|Сабов |вул. Закарпатська обл., м. Свалява, |Володимир Ілліч |Туряниці, 53 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 85|Луца-Піняшко |Закарпатська обл., м. Мукачеве, |Світлана Юріївна |вул. Островського, 23 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 86|Кравчук |Житомирська обл., Житомирський р-н, |Ніна Петрівна |с. Станишівка, вул. Кооперативна, 12 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 87|Чала |Харківська обл., Куп'янський р-н, |Ірина Іванівна |с. Ківшарівка, 57, кв. 84 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 88|Миргородченко |Черкаська обл., Уманський р-н, |Микола Іванович |с. Дубова ---+-----------------------------------+------------------------------------ 89|ТМО N 12 |м. Дніпропетровськ, вул. 20-річчя | |Перемоги, 12 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 90|Поліклініка N 3 Солом'янського |м. Київ, вул. Єреванська, 6 |р-ну | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 91|Вишгородське госпрозрахункове |Київська обл., Вишгородський р-н, |відділення профілактичної |смт Димер, вул. Косарєва, 1 |дезінфекції | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 92|Гамжина |Луганська обл., м. Свердловськ, с. |Ірина Юріївна |с. Володарське, вул. Радянська, 24, | |кв. 1 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 93|Приватне підприємство "Бонум" |Дніпропетровська обл., | |м.Першотравенськ, вул. Горького, 12, | |кв. 60 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 94|Товариство з обмеженою |м. Харків, вул. Котлова, 250/5, |відповідальністю "Фенікс" |кв. 10 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 95|Кушнаренко |м. Суми, пр. М. Лушпи, 7, кв. 53 |Любов Іванівна | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 96|Пархоменко |Луганська обл., м. Свердловськ, |Тетяна Іванівна |вул. Фрунзе, 20 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 97|Павлусенко |м. Харків, вул. Ощепкова, 4/1, |Ігор Іванович |кв. 51 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 98|Павлусенко |Донецька обл., м. Ілловайськ, |Олександр Іванович |вул. Леніна, 212 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 99|Линник |Донецька обл., м. Ілловайськ, |Микола Іванович |вул. Шевченка, 133/47 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 100|Давидов |Донецька обл., м. Ілловайськ, |Валерій Лаврентійович |вул. Шевченка, 133/62 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 101|Білушенко |Донецька обл., м. Харцизьк, |Валентина Павлівна |м-н Ювілейний, 10/115 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 102|Приватне підприємство "Пульпдент" |Київська обл., м. Бровари, | |вул. Січнева, 14 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 103|Приватне мале підприємство "Пюлар" |АР Крим, м. Сімферополь, пр. Кірова, | |42 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 104|Мітрофанова |АР Крим, м. Сімферополь, |Людмила Петрівна |вул. Павленка, 25, кв. 1 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 105|Слободенюк |Житомирська обл., |Тетяна Сергіївна |м.Новоград-Волинський, вул. Волі, 41 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 106|Лікарня для вчених, Національна |м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, |академія наук України |22 ---+-----------------------------------+------------------------------------ 107|Товариство з обмеженою |м. Одеса, вул. Посмітного, 10 |відповідальністю "Медичний центр | |"Into-Sana" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 108|Товариство з обмеженою |Херсонська обл., м. Гола Пристань, |відповідальністю "Стоматологічна |вул. 1-го Травня, 49 |поліклініка" | ---+-----------------------------------+------------------------------------ 109|Санаторій-профілакторій "Водник" |м. Рівне, вул. Волинська, 24 ----------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Перелік справ
суб'єктів господарської діяльності, по яких прийнято
позитивне рішення щодо переоформлення ліцензій на
медичну практику; переробку донорської крові, її
компонентів та виготовлення з них препаратів

--------------------------------------------------------------------------- N | Найменування юридичної | Юридична адреса | Причина з/п| особи або прізвище, | | | ім'я, по батькові | | | фізичної особи - | | |суб'єкта підприємницької | | | діяльності | | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 1 |Приватне підприємство |м. Київ, вул. |Зміна назви |"Лотос центр" |Воровського, 5, кв. 2 |підприємства ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 2 |Афанасьєва |Вінницька обл., |Розширення діяльності |Ольга Іванівна |м. Хмільник, вул. | | |Коцюбинського, 106-б | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 3 |Житомирський обласний |м. Житомир, пл. |Розширення діяльності |лікувально-профілактичний|Перемоги, 10-а | |центр "Здоров'я" | | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 4 |Товариство з обмеженою |м. Суми, пров. |Розширення діяльності |відповідальністю |Громадянський, 2 | |"Сумський обласний | | |донорський центр" | | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 5 |Стодола |Одеська обл., м. Южне,|Зміна місця проживання |Володимир Тадейович |вул. Хіміка, 14, кв. | | |493 | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 6 |Товариство з обмеженою |м. Севастополь, пр. |Розширення діяльності |відповідальністю |Нахімова, 1, кв. 9 | |"Поліфем" | | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 7 |Приватне підприємство |Донецька обл., м. |Розширення діяльності |"Фірма "Герман" |Іловайськ, вул. | | |Гвардійська, 71 | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 8 |Міська дитяча |м. Херсон, вул. |Розширення діяльності |стоматологічна |Суворова, 36 | |поліклініка | | ---+-------------------------+----------------------+---------------------- 9 |Товариство з обмеженою |АР Крим, м. |Розширення діяльності |відповідальністю |Сімферополь, б-р | |"Медісса" |Леніна, 5/7, к. 2 | ---------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Перелік справ
суб'єктів господарської діяльності, ліцензії яких
визнано недійсними та переоформлено

-------------------------------------------------------------------------- N | Найменування юридичної | Юридична адреса | N та дата з/п |особи або прізвище, ім'я,| | переоформленої | по батькові фізичної | | ліцензії | особи - суб'єкта | | | підприємницької | | | діяльності | | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 1 |Приватне підприємство |м. Київ, вул. |N АА 327898 від |"Лотос центр" |Воровського, 5, кв. 2 |16.05.2002 р. -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 2 |Афанасьєва |Вінницька обл., м. |N АА 111072 від |Ольга Іванівна |Хмільник, вул. |31.05.2001 р. | |Коцюбинського, 106-б | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 3 |Житомирський обласний |м. Житомир, пл. |N АА 451431 від |лікувально-профілактичний|Перемоги, 10-а |20.09.2002 р. |центр "Здоров'я" | | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 4 |Товариство з обмеженою |м. Суми, пров. |N АА 111148 від |відповідальністю |Громадянський, 2 |27.04.2001 р. |"Сумський обласний | | |донорський центр" | | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 5 |Стодола |Одеська обл., м. Южне, |N АА 216149 від |Володимир Тадейович |вул. Хіміка, 14, кв. |05.10.2001 р. | |493 | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 6 |Товариство з обмеженою |м. Севастополь, пр. |N АА 327786 від |відповідальністю |Нахімова, 1, кв. 9 |28.05.2002 р. |"Поліфем" | | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 7 |Приватне підприємство |Донецька обл., м. |N АА 450689 від |"Фірма "Герман" |Іловайськ, вул. |25.07.2002 р. | |Гвардійська, 71 | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 8 |Міська дитяча |м. Херсон, вул. |N АА 451151 від |стоматологічна |Суворова, 36 |22.08.2002 р. |поліклініка | | -----+-------------------------+-----------------------+------------------ 9 |Товариство з обмеженою |АР Крим, м. |N АА 010501 від |відповідальністю |Сімферополь, б-р |02.11.2000 р. |"Медісса" |Леніна, 5/7, к. 2 | --------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 4
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Перелік справ
суб'єктів господарської діяльності, по яких прийнято
рішення про відмову у видачі ліцензій на здійснення
господарської діяльності з медичної практики;
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт

---------------------------------------------------------------------------- N |Найменування юридичної| Юридична адреса | Причина з/п| особи або прізвище, | | | ім'я, по батькові | | | фізичної особи - | | |суб'єкта господарської| | | діяльності | | ---+----------------------+------------------------+------------------------ 1 |Санаторій "Чорномор'я"|АР Крим, м. Ялта, смт |Відмовлено у зв'язку з |СБУ |Лівадія, вул. |тим, що подані документи | |Виноградова, 12 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній висновок СЕС | | |(за місцем здійснення | | |діяльності)) на медичні | | |спеціальності, що | | |вказані в заяві ---+----------------------+------------------------+------------------------ 2 |ДКП |Житомирська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |"Володарсько-Волинська|Володарськ-Волинський, |тим, що подані документи |госпрозрахункова |вул. Шевченка, 29 |не відповідають |стоматологічна | |Ліцензійним умовам щодо |поліклініка" | |кваліфікації медичного | | |персоналу ---+----------------------+------------------------+------------------------ 3 |Ковальов |м. Харків, вул. Світла, |Відмовлено у зв'язку з |Володимир Петрович |27-б, кв. 27 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутня спеціалізація | | |за спеціальністю | | |"ортопедична | | |стоматологія"; у | | |висновку СЕС та у заяві | | |вказані різні медичні | | |спеціальності) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 4 |Зубенко |Луганська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Віталій Васильович |Стаханів, вул. Макарова,|тим, що подані документи | |10/12 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутня спеціалізація | | |за спеціальністю | | |"ортопедична | | |стоматологія") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 5 |Висланько |Кіровоградська обл., смт|Відмовлено у зв'язку з |Юрій Володимирович |Олександрівка, вул. |тим, що подані документи | |Леніна, 65/36 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря за спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія"; | | |спеціалізація за | | |спеціальністю | | |"стоматологія") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 6 |Приватне підприємство |м. Львів, вул. Г* |В статуті відсутній вид |"Базар" | |діяльності, а саме: | | |"медична практика"; | | |адреса місцезнаходження | | |в статуті та у свідоцтві | | |про державну реєстрацію | | |не співпадають; у | | |висновку СЕС та у заяві | | |не співпадає адреса | | |провадження діяльності; | | |заява оформлена з | | |порушенням вимог Закону | | |України "Про | | |ліцензування певних | | |видів господарської | | |діяльності" ( 1775-14 ) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 7 |Зубкова |м. Запоріжжя, вул. |Відмовлено у зв'язку з |Вікторія Володимирівна|Українська, 6-а, кв. 70 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря-спеціаліста за | | |спеціальністю | | |"неврологія") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 8 |Ляшук |м. Нововолинськ, вул. |Відмовлено у зв'язку з |Олександр Іванович |Гагаріна, 22/35 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній висновок СЕС | | |(за місцем здійснення | | |діяльності) на ім'я | | |заявника згідно наказу | | |МОЗ від 13.08.2001 | | |N 333 ( v0333282-01 ) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 9 |Християнська місія |Волинська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |"Голос Надії" |Луцьк, вул. Вороніхіна, |тим, що відповідно до | |14-а |ст. 19 Закону України | | |"Про свободу совісті та | | |релігійні організації" | | |( 987-12 ) | | |релігійні організації | | |можуть здійснювати | | |господарську діяльність | | |тільки через засновані | | |ними підприємства, а | | |також добродійні заклади | | |- притулки, інтернати, | | |лікарні тощо, які мають | | |право юридичної особи ---+----------------------+------------------------+------------------------ 10|Шендеровська |м. Івано-Франківськ, |Відмовлено у зв'язку з |Галина Ярославівна |вул. Сорохтея, 37/113 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря-спеціаліста за | | |спеціальністю "медицина | | |невідкладних станів") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 11|Ларіонов |Донецька обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Аркадій Борисович |Авдіївка, вул. Гагаріна,|тим, що подані документи | |8, кв. 20 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні відомості про | | |роботу за спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія" з 1995 по | | |2002 рік) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 12|Степанов |Дніпропетровська обл., |Відмовлено у зв'язку з |Микола Семенович |м. Павлоград, вул. |тим, що висновок СЕС (за | |Харківська, 106/44 |місцем здійснення | | |діяльності) виданий з | | |порушенням вимог наказу | | |МОЗ України від | | |13.08.2001 р. N 333 | | |( v0333282-01 ) - не | | |вказана певна лікарська | | |спеціальність ---+----------------------+------------------------+------------------------ 13|Адаманова |АР Крим, м. Сімферополь,|Відмовлено у зв'язку з |Диляра Ескендерівна |вул. Тарабукіна, 167 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря-спеціаліста за | | |спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія"; у | | |висновку СЕС не вказана | | |дозволена спеціальність | | |- "стоматологія") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 14|Гавриленко |м. Суми, вул. |Відмовлено у зв'язку з |Раїса Іванівна |Кооперативна, 9-а, кв. 8|тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні відомості про | | |роботу за спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія"; відсутня | | |довідка про стан | | |матеріально-технічної | | |бази) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 15|Бойко |Дніпропетровська обл., |Відмовлено у зв'язку з |Анатолій |м. Дніпродзержинськ, |тим, що подані документи |Олександрович |вул. Чернігівська, 140 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні відомості про | | |роботу за спеціальністю | | |"стоматологія" з 1974 | | |року) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 16|Самарська |Луганська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Тетяна Василівна |Лисичанськ, вул. |тим, що термін дії | |Радянська, 35 |спеціального дозволу | | |N 00048 від 04.05.99 р. | | |закінчився ---+----------------------+------------------------+------------------------ 17|Приватне підприємство |Донецька обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |"Здоров'я" |Слов'янськ, вул. |тим, що подані документи | |Дарвіна, 19 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні необхідні | | |документи фахівців з | | |вказаних в заяві | | |спеціальностей; в | | |статуті відсутній вид | | |діяльності (а саме: | | |"медична практика"), що | | |ліцензується) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 18|Приватне підприємство |м. Севастополь, вул. |Відмовлено у зв'язку з |"Медична фірма |Велика Морська, 16, к. |тим, що не подано |"Севстом" |10 |трудової книжки | | |головного лікаря; адреса | | |місцезнаходження в | | |статуті та у свідоцтві | | |про державну реєстрацію | | |не співпадає ---+----------------------+------------------------+------------------------ 19|Городецька |м. Дніпропетровськ, ж/м |Відмовлено у зв'язку з |Тетяна Олександрівна |Тополя-3, 12, корп. 1, |тим, що подані документи | |кв. 22 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній висновок СЕС | | |(за місцем здійснення | | |діяльності) на | | |спеціальність | | |"стоматологія та | | |ортондонтія" ---+----------------------+------------------------+------------------------ 20|Гичкін |Луганська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Юрій Кузьмич |Алчевськ, вул. Гмирі, 9,|тим, що подані документи | |кв. 12 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній висновок СЕС | | |(за місцем здійснення | | |діяльності) на | | |спеціальність | | |"рентгенологія"; | | |відсутня спеціалізація | | |за спеціальністю "УЗД" ---+----------------------+------------------------+------------------------ 21|Товариство з обмеженою|м. Одеса, вул. |Відмовлено у зв'язку з |відповідальністю |Софіївська, 20, кв. 50 |тим, що висновок СЕС |"Біомедцентр" | |представлений з | | |порушенням вимог наказу | | |МОЗ від 13.08.2001 N 333 | | |( v0333282-01 ) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 22|Виробниче об'єднання |Черкаська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |"ВодГео" |Сміла, вул. |тим, що подані документи | |Севастопольська, 58 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні документи про | | |освіту персоналу) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 23|Карпин |Львівська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Богдан Дмитрович |Трускавець, вул. І. |тим, що подані документи | |Мазепи, 10, кв. 11 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря-спеціаліста за | | |спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія"; відсутня | | |довідка про стан | | |матеріально-технічної | | |бази) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 24|Міська стоматологічна |Донецька обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |поліклініка N 1 |Костянтинівка, вул. |тим, що висновок СЕС (за | |Бурденко, 14 |місцем здійснення | | |діяльності) виданий з | | |порушенням вимог наказу | | |МОЗ України від | | |13.08.2001 р. N 333 | | |( v0333282-01 ) ---+----------------------+------------------------+------------------------ 25|Приватне підприємство |АР Крим, м. Саки, вул. |Відмовлено у зв'язку з |"Лікувально-оздоровчий|Морська, 11-а |тим, що у висновку СЕС |комплекс для батьків з| |не вказані лікарські |дітьми "Юрміно" | |спеціальності; відсутня | | |довідка про стан | | |матеріально-технічної | | |бази; копії документів | | |не засвідчені | | |нотаріально ---+----------------------+------------------------+------------------------ 26|Чортківська районна |Тернопільська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |стоматологічна |Чортків, вул. Д. Пігути,|тим, що висновок СЕС (за |поліклініка |23-а |місцем здійснення | | |діяльності) виданий з | | |порушенням вимог наказу | | |МОЗ України від | | |13.08.2001 р. N 333 | | |( v0333282-01 ) - не | | |вказані спеціальності ---+----------------------+------------------------+------------------------ 27|Товариство з обмеженою|м. Донецьк, пр. Ілліча, |Відмовлено у зв'язку з |відповідальністю |14/9 |тим, що судово-медична |"Нейроген" | |експертиза не | | |ліцензується ---+----------------------+------------------------+------------------------ 28|Закржевський |Дніпропетровська обл., |Відмовлено у зв'язку з |Костянтин |м. Кривий Ріг, вул. |тим, що висновок СЕС (за |Володимирович |Співдружності, 12/79 |місцем здійснення | | |діяльності) виданий з | | |порушенням вимог наказу | | |МОЗ України від | | |13.08.2001 р. N 333 | | |( v0333282-01 ) - не | | |вказана спеціальність | | |"клінічна лабораторна | | |діагностика" ---+----------------------+------------------------+----------------------- 29|Попок |Одеська обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Вадим Михайлович |Біляєвська, вул. |тим, що відсутня | |Московська, 75 |спеціалізація за | | |спеціальністю | | |"терапевтична та | | |ортопедична | | |стоматологія"; стаж | | |роботи за спеціальністю | | |"терапевтична | | |стоматологія", | | |"ортопедична | | |стоматологія" з 1992 по | | |1999 рр. ---+----------------------+------------------------+------------------------ 30|Кутасевич |Хмельницька обл., м. |Відмовлено у зв'язку з |Анатолій Борисович |Красилів, вул. 50 років |тим, що подані документи | |Жовтня, 84, кв. 80 |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутній сертифікат | | |лікаря-спеціаліста та | | |стаж роботи з 1994 по | | |1996 рр. за | | |спеціальністю | | |"стоматологія") ---+----------------------+------------------------+------------------------ 31|Бурдаков |м. Луганськ, вул. |Відмовлено у зв'язку з |Ігор Васильович |Текстильщиків, 35 |тим, що подані документи | | |не відповідають | | |Ліцензійним умовам | | |(відсутні відомості про | | |роботу за спеціальністю | | |"наркологія" за останні | | |5 років) ----------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 5
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Залишити без розгляду
заяви суб'єктів господарської діяльності на здійснення
господарської діяльності з медичної практики

---------------------------------------------------------------------------- N |Найменування юридичної | Юридична адреса | Причина з/п| особи або прізвище, | | | ім'я, по батькові | | | фізичної особи - | | |суб'єкта господарської | | | діяльності | | ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 1 |Проценко |м. Луганськ, кв. |Документи подані з |Валерій Олександрович |Волкова, 5/4 |порушенням вимог постанови | | |Кабінету Міністрів України | | |від 04.07.2001 р. N 756 | | |( 756-2001-п ) | | |(відсутня довідка про стан | | |матеріально-технічної бази) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 2 |Стасюк |АР Крим, м. |Довідка про стан |Жанна Костянтинівна |Сімферополь, вул. |матеріально-технічної бази | |Севастопольська, |представлена з порушенням | |24/1, кв. 47 |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 3 |Товариство з обмеженою |м. Харків, пров. |Заява оформлена з порушенням |відповідальністю "Центр|XVIIПартз'їзду, 1 |вимог ст. 10 Закону України |здоров'я доктора | |"Про ліцензування певних |Артемчука" | |видів господарської | | |діяльності" ( 1775-14 ) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 4 |Степанець |м. Житомир, вул. |Довідка про стан |Петро Карпович |Шевченка, 37, кв. |матеріально-технічної бази | |65 |представлена з порушенням | | |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 5 |Товариство з обмеженою |м. Черкаси, вул. |В статуті відсутній вид |відповідальністю |Гер. Дніпра, 65, |діяльності (а саме: "медична |"Герук" |кв. 52 |практика"), що ліцензується ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 6 |Дитяча клінічна лікарня|м. Київ, вул. |Довідка про стан |N 9 Подільського р-ну |Копилівська, 1/7 |матеріально-технічної бази | | |представлена з порушенням | | |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 7 |Санаторій-профілакторій|м. Рівне, вул. В. |Довідка про стан |"Полісся" |Чорновола, 74 |матеріально-технічної бази | | |представлена з порушенням | | |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 8 |Сов'як |Львівська обл., м. |Довідка про стан |Володимир Гелярійович |Трускавець, вул. І.|матеріально-технічної бази | |Мазепи, 10, кв. 2 |представлена з порушенням | | |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 9 |Товариство з обмеженою |м. Львів-Рудне, |В статуті відсутній вид |відповідальністю |вул. Шептицького, |діяльності (а саме: "медична |"Потік-Експрес" |1 |практика"), що ліцензується ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 10|Всеукраїнський центр |м. Київ, вул. |В статуті відсутній вид |професійної |Байкова, 7 |діяльності (а саме: "медична |реабілітації інвалідів | |практика"), що ліцензується ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 11|(пер) Міська дитяча |м. Херсон, вул. |Документи щодо |стоматологічна |Суворова, 36 |переоформлення ліцензії |поліклініка | |подані з порушенням вимог | | |ст. 16 Закону України "Про | | |ліцензування певних видів | | |господарської діяльності" | | |( 1775-14 ) (відсутній | | |оригінал ліцензії) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 12|Кобець |Житомирська обл., |Копії документів (висновок |Олег Віталійович |м. Овруч, вул. |СЕС) не засвідчені в | |Радянська, 98/11, |установленому порядку | |кв. 19 | ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 13|Вуйків |Харківська обл., |Копії документів (висновок |Ігор Павлович |Зміївський р-н, с. |СЕС) не засвідчені в | |Комсомольське, вул.|установленому порядку | |К. Маркса, 11, кв. | | |60 | ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 14|Товариство з обмеженою |м. Дніпропетровськ,|Довідка про стан |відповідальністю |вул. Космічна, 1-а |матеріально-технічної бази |"Інтекс" | |представлена з порушенням | | |вимог наказу МОЗ від | | |17.01.2002 N 15 | | |(v0015282-02) ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 15|Приватне підприємство |Вінницька обл., м. |В статуті відсутній вид |"Вікторія" |Жмеринка, вул. Б. |діяльності (а саме: "медична | |Хмельницького, 514 |практика"), що ліцензується ---+-----------------------+-------------------+---------------------------- 16|Приватне підприємство |м. Львів, вул. |В статуті відсутній вид |"Користь" |Кольберга, 8/11 |діяльності (а саме: "медична | | |практика"), що ліцензується ----------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченко

Додаток N 6
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії МОЗ
України
18.10.2002 N 109

Перелік справ
суб'єктів господарської діяльності, щодо яких прийнято
рішення про заміну бланка ліцензій на бланк
ліцензії єдиного зразка

-------------------------------------------------------------------------- N |Реєстр.|Найменування юридичної особи|Юридична адреса|Номери замінених з/п| N | або прізвище, ім'я, по | |бланків ліцензій | | батькові фізичної особи - | | | | суб'єкта господарської | | | | діяльності | | ---+-------+----------------------------+---------------+----------------- 1 | 818 |Київська обласна лікарня N 2|м. Київ, пров. |N 33497-ЮР | | |Нестерівський, |від 02.11.2000 р. | | |13/19 |р. --------------------------------------------------------------------------
Заступник Державного секретаря А.П.Картиш
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії Т.М.Донченковгору