Документ v0373483-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2005, підстава - v0511483-05

                                                          
ЧЕРНІГІВСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
30.08.2004 N 373
Зареєстровано
в Чернігівському обласному
управлінні юстиції
6 жовтня 2004 р.
за N 36/527
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Чернігівської митниці
N 511 ( v0511483-05 ) від 05.11.2005 }
Про введення в дію Технологічної схеми оформлення
попередньої вантажної митної декларації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 року N 390 ( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну
територію України окремих видів товарів" та наказу Державної
митної служби України від 28.02.2003 року N 129 ( z0424-03 ) "Про
затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну
територію України окремих видів товарів" і для вдосконалення
контролю за ввезенням на митну територію України з будь-якою метою
(крім транзиту через територію України) окремих видів товарів,
перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою України
залежно від виду транспорту, що використовується для їх
переміщення, з метою встановлення єдиних вимог і впорядкування
взаємодії підрозділів митниці при оформленні попередньої вантажної
митної декларації (далі - ПД), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію через 10 днів після реєстрації
в управлінні юстиції в Чернігівській області Технологічну схему
оформлення попередньої вантажної митної декларації (далі -
Технологія) (додається).
2. Начальникам підрозділів: вантажного відділу
(Кашперову І.В.), відділу митних платежів (Тимошенко Н.В.),
відділу контролю за доставкою вантажів (Лисенку В.А.), митних
постів "Щорс" (Хмелинському Є.В.), "Прилуки" (Рязанцеву В.В.),
"Ніжин" (Лапку Ф.С.), "Енергія" (Суху М.І.) забезпечити вивчення
та неухильне виконання підлеглими затвердженої цим наказом
Технології.
3. Начальнику загального відділу (Кузьміній Н.М.) довести
наказ начальникам: вантажного відділу (Кашперову І.В.), відділу
митних платежів (Тимошенко Н.В.), відділу контролю за доставкою
вантажів (Лисенку В.А.), митних постів "Щорс" (Хмелинському Є.В.),
"Прилуки" (Рязанцеву В.В.), "Ніжин" (Лапку Ф.С.), "Енергія"
(Суху М.І.) під розпис.
4. Начальникам оперативних підрозділів довести затверджену
цим наказом Технологію до особового складу під розпис.
5. Начальнику юридичного сектору (Приходько О.В.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до управління юстиції
в Чернігівській області.
6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Чернігівської
митниці від 03.04.2000 року N 140 "Про введення в дію
Технологічної схеми оформлення попередньої та акцизної вантажних
митних декларацій".
7. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на
заступника начальника митниці Песляка О.Г.
Начальник митниці С.М.Остролуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чернігівської митниці
30.08.2004 N 373
Зареєстровано
в Чернігівському обласному
управлінні юстиції
6 жовтня 2004 р.
за N 36/527

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
оформлення попередньої вантажної митної декларації

Технологічна схема оформлення попередньої вантажної митної
декларації (далі - Технологія) розроблена з метою забезпечення
реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
року N 390 ( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну територію України
окремих видів товарів" та наказу Держмитслужби від 28.02.2003 року
N 129 ( z0424-03 ) "Про затвердження Положення про порядок
контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів
товарів", з метою встановлення єдиних вимог і впорядкування
взаємодії посадових осіб підрозділів митниці при здійсненні
контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів
товарів.
1. Загальні положення
1.1. Терміни, що вживаються в цій Технології: - митний орган відправлення (прикордонна митниця) - митний
орган, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску, через
який здійснюється ввезення окремих видів товарів на митну
територію України; - митний орган призначення - митний орган, у зоні діяльності
якого розташований суб'єкт підприємницької діяльності, що подав до
оформлення ПД та її електронну копію й на адресу якого ввозяться
окремі види товарів; - окремі види товарів - товари, умовою переміщення яких через
митний кордон є подання суб'єктом підприємницької діяльності, на
адресу якого ввозяться ці товари, ПД та її електронної копії; - вантажна митна декларація (далі - ВМД) ( 574-97-п ) -
заява, що містить відомості про товари й транспортні засоби та
мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну
митного режиму щодо цих товарів і транспортних засобів, а також
інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного
оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів; - попередня вантажна митна декларація - документ, що
складається на бланку уніфікованого адміністративного документа
форми МД-2 (МД-3) ( 574-97-п ), містить у собі відомості про
товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним
із документів контролю за їх доставкою; - попереднє повідомлення (далі - ПП) - документ, що
оформлюється згідно з вимогами розділу 4 Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.01.99 за N 42/3335, та з наказом Держмитслужби України від
24.04.99 N 240 ( z0306-99 ) "Про затвердження Порядку заповнення
та використання попереднього повідомлення", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 14.05.99 за N 306/3599; - інші товари - усі товари, що не входять до переліків
окремих видів товарів, які встановлюються та змінюються
Держмитслужбою України. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Митним
кодексом України ( 92-15 ) та постановою Кабінету Міністрів
України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) "Про затвердження
Положення про вантажну митну декларацію".
1.2. Умовою переміщення через митний кордон України окремих
видів товарів є оформлення ПД та її електронної копії.
1.3. У разі ввезення на митну територію України окремих видів
товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне
ввезення, ПД не подається. Як документ контролю за доставкою в
митницю призначення використовується ПП, оформлене на підставі ВМД
( 574-97-п ) на вивезення цих товарів.
1.4. При ввезенні товарів гуманітарної допомоги ПД не
подається. Підставою для переміщення через митний кордон України
товарів гуманітарної допомоги є відповідно до Закону України від
22.10.99 N 1192-XIV ( 1192-14 ) "Про гуманітарну допомогу"
наявність її одержувача в Державному реєстрі отримувачів
гуманітарної допомоги.
1.5. ПД не подається при ввезенні на митну територію України
партії товарів, на які законодавством України не передбачено
оформлення ВМД ( 574-97-п ) під час пропуску через митний кордон
України.
1.6. Під час подання ПД може бути застосований на вибір
суб'єкта підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться
окремі види товарів, або вповноваженої ним особи один із заходів
забезпечення доставки товарів у митницю, а саме: - грошова застава, що безпосередньо вноситься на депозитний
рахунок митного органу призначення в розмірі встановлених
законодавством України податків та зборів, які підлягали б сплаті
в разі ввезення таких товарів з метою вільного обігу на митній
території України; - гарантія банку про гарантування сплати встановлених
законодавством України податків та зборів; - фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо
обов'язкової доставки товарів у митницю згідно з Положенням про
надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими
посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.96 N 1216 ( 1216-96-п ), і Положенням про надання
незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним
органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за
попередньою вантажною митною декларацією, затвердженим наказом
Державної митної служби України від 29.07.98 N 447 ( z0698-98 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.10.98 за
N 698/3138; - охорона та супроводження товарів силами митних органів
згідно з Інструкцією про порядок застосування охорони і
супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну
територію України, затвердженою наказом Державного митного
комітету України й Міністерства внутрішніх справ від 25.07.96
N 344/510 ( z0424-96 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 06.08.96 за N 424/1449; - перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки 1975 року ( 995_012 )
(далі - Конвенція МДП) згідно з Порядком реалізації положень
Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби
України від 21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227, зі змінами
та доповненнями, внесеними наказом Держмитслужби України від
05.03.2004 N 172 ( z0361-04 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 24.03.2004 за N 361/8960.
1.7. Якщо як захід забезпечення доставки окремих видів
товарів обрано перевезення на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) і
якщо розмір податків та зборів, установлених для оподаткування
таких товарів у разі їх увезення з метою вільного обігу на митній
території України, більше ніж еквівалент 50000 доларів США в
національній валюті України за курсом Національного банку України
на день подання книжки МДП для митного оформлення товарів, то ці
товари супроводжуються в порядку, визначеному спільним наказом
Держмитслужби України та Міністерства внутрішніх справ України
06.08.96 за N 424/1449, або до них застосовуються інші заходи
гарантування доставки.
1.8. У разі обрання грошової застави як заходу забезпечення
доставки товарів кошти, внесені на рахунок митниці під час
оформлення ПД, після оформлення ВМД ( 574-97-п ) на товари згідно
з митними режимами тимчасового ввезення, митного складу тощо,
повертаються суб'єкту підприємницької діяльності за його заявою
або зараховуються в рахунок сплати наступних податків та зборів чи
як грошова застава для забезпечення доставки при ввезенні
наступних партій окремих видів товарів.
1.9. У разі обрання гарантійного листа як заходу забезпечення
доставки окремих видів товарів він подається до митниці, а його
копія з відбитком штампа "Під митним контролем" надається суб'єкту
підприємницької діяльності.
1.10. У ПД умовно нараховуються всі платежі, передбачені при
оформленні окремих видів товарів для вільного обігу на митній
території України.
1.11. ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару
протягом трьох місяців з дати її оформлення.
1.12. ПД не оформлюється, захід забезпечення доставки товарів
у митницю не застосовується, а як документ контролю за доставкою
окремих видів товарів у митний орган призначення використовується
ПП за умови подання в момент його оформлення передбачених
законодавством України документів, потрібних для застосування
пільгового режиму оподаткування товарів при їх митному оформленні,
у випадках ввезення на митну територію України: - давальницької сировини іноземним замовником відповідно до
Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ); - майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду
підприємства з іноземними інвестиціями відповідно до Закону
України "Про режим іноземного інвестування" ( 3915-12 ); - майна іноземними інвесторами з метою інвестування на
підставі зареєстрованих договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність відповідно до Закону України "Про режим
іноземного інвестування" ( 3915-12 ); - товарів відповідно до угод про виробничу кооперацію між
Кабінетом Міністрів України й урядами держав - членів СНД; - товарів у рамках зареєстрованих у встановленому порядку
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги; - товарів, які згідно з міжурядовими угодами України з
країнами СНД ( 997_051 ), Балтії ( 440_597, 440_598, 233_579,
428_003 ) та Республікою Македонія ( 807_200 ) про вільну торгівлю
підлягають пільговому оподаткуванню. У разі неподання суб'єктом підприємницької діяльності
документів, потрібних для застосування пільгового режиму
оподаткування здійснюється оформлення ПД.
2. Оформлення попередньої вантажної митної декларації
2.1. Оформлення ПД у вантажному відділі (далі - ВВ) 2.1.1. Відповідальний інспектор ВВ: - перевіряє повноваження особи декларанта; - відомості про особу, на адресу якої ввозяться товари (її
державну реєстрацію); - приймає ПД, заповнену відповідно до Порядку заповнення ПД,
та її електронну копію; - перевіряє наявність фактів застосування до вітчизняного
суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України від
16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність"
(далі - санкції). У разі виявлення факту застосування до суб'єкта
підприємницької діяльності або його іноземного партнера, режиму
індивідуального ліцензування ПД приймається до оформлення тільки
за наявності разової (індивідуальної) ліцензії на право здійснення
зовнішньоекономічної операції, виданої Міністерством економіки та
з питань європейської інтеграції України чи його структурним
підрозділом відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.05.2000 за N 259/4480. У разі виявлення факту
застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його
іноземного партнера санкції у вигляді тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності ПД до оформлення не приймається; - перевіряє документи, що підтверджують застосування одного
із заходів забезпечення доставки товарів; - на зворотному боці паперових примірників ПД проставляє
відтиск штампа "Під митним контролем"; - передає пакет документів до відділу митних платежів (далі -
ВМП); - після постановки на контроль електронної копії ПД та
отримання з відділу контролю за доставкою вантажів (далі - ВКДВ)
пакета документів, один примірник ПД з реєстраційним номером і
штампом повертає декларанту під підпис. Решта документів
зберігається у окремій справі.
2.2. Оформлення ПД на митних постах "Щорс", "Ніжин",
"Прилуки", "Енергія" 2.2.1. Відповідальний інспектор митного поста: - перевіряє повноваження особи декларанта; - відомості про особу, на адресу якої ввозяться товари (її
державну реєстрацію); - приймає ПД, заповнену відповідно до Порядку заповнення ПД,
та її електронну копію; - перевіряє наявність фактів застосування до вітчизняного
суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України від
16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність"
(далі - санкції). У разі виявлення факту застосування до суб'єкта
підприємницької діяльності або його іноземного партнера режиму
індивідуального ліцензування ПД приймається до оформлення тільки
за наявності разової (індивідуальної) ліцензії на право здійснення
зовнішньоекономічної операції, виданої Міністерством економіки та
з питань європейської інтеграції України чи його структурним
підрозділом відповідно до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05.05.2000 за N 259/4480. У разі виявлення факту
застосування до суб'єкта підприємницької діяльності або його
іноземного партнера санкції у вигляді тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності ПД до оформлення не приймається; - перевіряє документи, що підтверджують застосування одного
із заходів забезпечення доставки товарів; - на зворотному боці паперових примірників ПД проставляє
відтиск штампа "Під митним контролем"; - перевіряє правильність заповнення граф 23, 34; 36, 43, 47,
48, 51, В, С; - у разі обрання грошової застави, як заходу забезпечення
доставки товарів перевіряє відповідність суми коштів перерахованої
по платіжному дорученню, сумі митних платежів, зазначених у графі
"В" фактичному надходженню необхідної суми митних платежів на
депозитний рахунок митниці по платіжному дорученню. При наявності
коштів на копії платіжного доручення робить запис "Оплата
надійшла" та засвідчує особистим підписом; - у разі надання фінансової гарантії перевіряє гарантійний
документ, звіряє відомості про гаранта з реєстрами, надісланими
Держмитслужбою, перевіряє відповідність розміру фінансової
гарантії, зазначеному у гарантійному документі, з сумою
нарахованих платежів у гр. 47; - після перевірки правильності сплати митних платежів та
фактичного надходження коштів на депозитний рахунок митниці,
відповідності даних, заявлених у декларації, документам, наданим
до митного оформлення, проставляє у гр. 50 штамп "Сплачено", дату,
підпис; - за відсутності зауважень присвоює ПД реєстраційний номер та
робить відповідний запис у журналі реєстрації ПД на митному посту; - у термін, що не перевищує 4-х годин з моменту її
оформлення, передає електронну копію ПД до Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) та
надсилає факсимільним зв'язком у ВКДВ примірник ПД; - після постановки на контроль електронної копії ПД один
примірник ПД з реєстраційним номером і штампом повертає декларанту
під підпис. Решта документів зберігається у окремій справі.
2.3. Оформлення ПД у відділі митних платежів 2.3.1. Відповідальний інспектор ВМП: - приймає ПД, заповнену відповідно до Порядку заповнення ПД,
та її електронну копію; - перевіряє правильність заповнення граф 23, 34, 36, 43, 47,
48, 51, В, С; - у разі обрання грошової застави, як заходу забезпечення
доставки товарів, перевіряє відповідність суми коштів,
перерахованої по платіжному дорученню, сумі митних платежів,
зазначених у графі "В" фактичному надходженню необхідної суми
митних платежів на депозитний рахунок митниці по платіжному
дорученню, при наявності коштів на копії платіжного доручення
робить запис "Оплата надійшла" та засвідчує особистим підписом; - у разі надання фінансової гарантії перевіряє гарантійний
документ, звіряє відомості про гаранта з реєстрами, надісланими
Держмитслужбою, перевіряє відповідність розміру фінансової
гарантії зазначеному у гарантійному документі з сумою нарахованих
платежів у гр. 47; - після перевірки правильності сплати митних платежів та
фактичного надходження коштів на депозитний рахунок митниці,
відповідності даних, заявлених у декларації документам, наданим до
митного оформлення, проставляє у гр. 50 штамп "Сплачено", дату,
підпис, присвоює порядковий номер ПД; - передає пакет документів до ВКДВ.
3. Постановка на контроль електронної копії
попередньої вантажної митної декларації
3.1. Відповідальний інспектор ВКДВ: - приймає ПД, заповнену відповідно до Порядку заповнення ПД,
та її електронну копію (з митного поста отримує факсову копію ПД); - перевіряє правильність заповнення ПД та її електронної
копії; - за відсутності зауважень реєструє ПД у журналі реєстрації
ПД; - у термін, що не перевищує 4-х годин з моменту її
оформлення, передає електронну копію ПД до ЄАІС; - здійснює каналами оперативного зв'язку постановку на
контроль електронної копії ПД у термін, що не перевищує 4-х годин
з моменту передання електронної копії ПД до ЄАІС, відмітки про
підтвердження достовірності інформації окремо за кожною ПД та
повертає пакет документів до ВВ; - у випадку відсутності інформації в ЄАІС через годину з
моменту відправлення електронної копії ПД перевіряє: - наявність файлу, підключеного до електронного повідомлення
(шляхом перегляду електронного повідомлення в поштовій скринці, з
якої воно відправлялось); - час відправлення інформації по зазначеній ПД на визначені
поштові скриньки (шляхом перегляду файла реєстрації вихідної
електронної пошти - log-файлу); - телефонує оперативному черговому Управління інформаційного
забезпечення та митної статистики (тел. 8-044-462-90-01) для
встановлення причин ненадходження інформації з митниці. У випадку
ненадходження електронної копії ПД до ЄАІС з технічних причин
відповідальний інспектор ВКДВ робить запис у журналі обліку робіт
по експлуатації та обслуговуванню технічних засобів митного
контролю та програмного забезпечення.
4. Пропуск товарів за попередньою вантажною митною
декларацією через митний кордон України
4.1. Інспектор пункту пропуску при прибутті товару, на який
оформлена ПД: - перевіряє наявність електронної копії ПД в ЄАІС шляхом
оперативного запиту до неї за номером ПД, перевірки відповідності
відомостей, що містяться в товаросупровідних і товаротранспортних
документах, відомостям, заявленим в електронній копії ПД; - у разі виявлення відсутності електронної копії ПД в ЄАІС на
вимогу перевізника або вповноваженої власником товару особи не
пізніше ніж протягом 30-ти хвилин повинен підготувати про це два
примірники офіційної довідки, один примірник якої після реєстрації
видається перевізнику або вповноваженій власником товару особі,
другий - залишається на пункті пропуску і зберігається в окремій
справі; - після отримання з ЄАІС підтвердження наявності в ній
електронної копії ПД та за відсутності зауважень заносить до неї
інформацію, а саме про: транспортний засіб (вид, номер тощо); реквізити перевізника (найменування, адресу, особу, що
безпосередньо здійснює перевезення, тощо); переміщувані товари (кількість товару, що фактично
переміщується в цій партії, у додаткових одиницях виміру, а за їх
відсутності - в, основних; вартість товарів тощо); вид і реквізити всіх наявних товаротранспортних та
товаросупровідних документів на товари, що переміщуються через
митний кордон України; ідентифікаційні ознаки наявного або накладеного на вантажний
відсік транспортного засобу чи на вантажні місця митного
забезпечення; дату й час перетину кордону; термін доставки товарів у митницю призначення; номер службового посвідчення та номер особистої номерної
печатки. 4.1.1. За відсутності в перевізника оформленої належним чином
книжки МДП при ввезенні на митну територію України окремих видів
товарів, щодо яких як захід забезпечення доставки товарів у митний
орган призначення обрано перевезення на умовах Конвенції МДП
( 995_012 ), переміщення товарів за цією ПД на митну територію
України забороняється. 4.1.2. Інспектор пункту пропуску: - заносить відомості про номер і дату ПД, товари,
товаросупровідні документи, транспортний засіб перевізника до
окремого журналу реєстрації пропуску товарів; - використовуючи дані ЄАІС, роздруковує три примірники витягу
з електронної копії ПД (із заповненою контрольною міткою про
пропуск товару) на переміщувані товари; - ознайомлює особу, що приймає товари та документи на них до
перевезення до митниці призначення, зі змістом статей 331, 332,
336, 337, 338 Митного кодексу України ( 92-15 ); - у трьох примірниках витягу з електронної копії ПД
проставляє відбиток особистої номерної печатки. Перший примірник
витягу з електронної копії ПД разом з примірниками (або копіями -
по одній з кожного документа) усіх товаросупровідних документів
долучається до добового звіту та передається до ВКДВ. Другий і
третій примірники витягу з електронної копії ПД передаються особі,
що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов'язання
щодо доставки цих товарів у митницю призначення; - засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставляння
відтиску штампа "Під митним контролем" на усіх примірниках поданих
для оформлення товаросупровідних та товаротранспортних документів; - дає дозвіл на направлення товару до митниці призначення. 4.1.3. Якщо товари надходять залізничним транспортом, кожен з
яких являє собою частину заявлених у ГІД товарів, то вони
пропускаються та направляються до митниці призначення. При цьому
на зворотньому боці товаросупровідних документів інспектором
пункту пропуску робляться відмітки про кількісні та вартісні
характеристики товару, що ввозяться на митну територію України
частинами і про залишок товару, що може бути ввезений за цією ПД у
подальшому. Кожна така відмітка завіряється особистою номерною
печаткою та підписом інспектора пункту пропуску. Ця інформація
заноситься до ЄАІС і до журналу реєстрації пропуску товарів. 4.1.4. Контроль за ввезенням товарів в обсягах, заявлених в
ПД, до моменту ввезення останньої їх частини покладається на пункт
пропуску. 4.1.5. Допускається, як виняток, увезення на митну територію
України окремих видів товарів через прикордонну митницю, іншу, ніж
та, що зазначена в графі 29 ПД. При цьому внесення змін до ПД
здійснюється ВКДВ за рішенням начальника митниці або особи, що
його заміщує. Це рішення приймається на підставі письмового
звернення суб'єкта підприємницької діяльності або прикордонної
митниці.
5. Анулювання попередньої вантажної митної декларації
5.1. ПД може бути анульована за письмовою заявою суб'єкта
підприємницької діяльності на підставі рішення начальника
(заступника начальника) митниці, якщо ПД була оформлена на
Чернігівській митниці тільки за умови, що товар ще не був увезений
на митну територію України. Анулювання здійснюється в 15-денний
термін з моменту реєстрації заяви на митниці. ПД анулюється по закінченні терміну її дії згідно службової
записки начальника ВКДВ.
5.2. Для анулювання ПД суб'єкт підприємницької діяльності
надає до загального відділу митниці письмову заяву, в якій вказує
такі відомості: - дані про вантаж; - номер та дату оформлення ПД; - причину необхідності анулювання; - звернення про повернення внесених митних платежів або
їхнього зарахування в рахунок наступних платежів. До заяви додається 4-1 примірник ПД, що надавався особі
декларанта після митного оформлення.
5.3. Загальний відділ реєструє заяву і передає її для
перевірки до ВКДВ. Відповідальний інспектор ВКДВ: - перевіряє в ЄАІС відсутність факту ввезення товару за
заявленою до анулювання ПД і вносить до ЄАІС відмітку про подання
заяви про анулювання ПД; - у разі наявності в ЄАІС інформації про ввезення товару за
заявленою до анулювання ПД зазначає на заяві: "Вантаж за ПД N ___
від ________ на митну територію ввезено. Анулювання неможливе",
завіряє запис особистим підписом та разом з усіма поданими
документами повертає заяву до загального відділу для подання їх на
розгляд начальнику (заступнику начальника) митниці; - до заяви долучає роздрукований з ЄАІС витяг з електронної
копії цієї ПД.
5.4. Після закінчення перевірки у ВКДВ начальник (заступник
начальника) митниці приймає рішення щодо анулювання ПД, про що
проставляє на заяві відповідну резолюцію і документи передаються
для завершення процедури анулювання у ВКДВ. Відповідальний інспектор ВКДВ: - на п'ятий день після прийняття рішення про анулювання
перекреслює всі примірники ПД, а в графі "А" ПД зазначає:
"Анульовано за заявою від _________ N ___" (проставляє дату й
реєстраційний номер заяви в митниці); - заносить інформацію про анулювання ПД в оперативному режимі
засобами електронного зв'язку до ЄАІС; - готує відповідь заявникові про прийняття рішення щодо
анулювання ПД; - копія заяви разом з другим примірником ПД залишаються у
ВКДВ та зберігаються в окремій справі.
5.5. Оригінал заяви з рештою документів передається до
відділу митних платежів під розпис на копії заяви для вирішення
питання повернення суб'єкту підприємницької діяльності грошових
коштів, сплачених під час оформлення ПД, чи зарахування в рахунок
сплати наступних установлених законодавством податків і зборів або
в рахунок грошової застави для забезпечення доставки товарів, що
ввозитимуться в майбутньому.
5.6. Грошові кошти, сплачені суб'єктом підприємницької
діяльності під час оформлення ПД, як грошова застава, за заявою
цього суб'єкта повертаються йому у 3-денний термін з дати
анулювання ПД.
5.7. Начальник (заступник начальника) ВМП перевіряє заяву та
документи і готує службову записку на ім'я начальника митниці про
можливість повернення суб'єкту підприємницької діяльності грошових
коштів, сплачених під час оформлення ПД, чи зарахування в рахунок
сплати наступних установлених законодавством податків і зборів або
в рахунок грошової застави для забезпечення доставки товарів, що
ввозитимуться в майбутньому.
5.8. Заява разом з документами та службовою запискою
начальника (заступника начальника) ВМП передаються начальнику
митниці для надання відповідного доручення начальнику (заступнику
начальника) ВМП або головному бухгалтеру митниці. Повернення суб'єкту підприємницької діяльності грошових
коштів, сплачених під час оформлення ПД, здійснюється відділом
фінансів та бухгалтерського обліку. Зарахування грошових коштів, сплачених під час оформлення ПД
в рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і
зборів або в рахунок грошової застави для забезпечення доставки
товарів, що ввозитимуться в майбутньому, здійснюється начальником
(заступником начальника) ВМП.
5.9. Заява разом з документами зберігається у відділі
фінансів та бухгалтерського обліку або у ВМП.
5.10. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про
анулювання ПД, за якою товар був увезений на митну територію
України, але митне оформлення якого не здійснено, рішення про
анулювання ПД і про повернення грошових коштів, унесених як
грошова застава приймається в 15-денний термін виключно
Держмитслужбою України. Відповідальний інспектор ВКДВ спільно з прикордонною митницею
визначає стан і місцезнаходження товару, здійснює перевірку
наявності фактів порушень митних правил. Усі потрібні для прийняття рішення документи разом із заявою
суб'єкта підприємницької діяльності передаються до начальника
(заступника начальника) ВМП для підготовки листа до Держмитслужби
України. Копія такого рішення надсилається суб'єктові-заявнику.
5.11. Після отримання від Держмитслужби України позитивного
рішення проводиться анулювання ПД.
6. Прикінцеві положення
6.1. ПД може бути відкликано особою декларанта у разі
виявлення помилок на одному з етапів оформлення ПД. ПД не може бути відкликано після постановки на контроль
електронної копії ПД у ЄАІС.
6.2. Причиною відмови у оформленні ПД може бути тільки
неправильне заповнення граф ПД у відповідності до вимог Порядку
заповнення попередньої вантажної митної декларації (в т.ч.
заявлення недостовірної інформації). В цьому випадку, на вимогу
особи декларанта згідно Порядку заповнення й використання Картки
відмови, затвердженого наказом Держмитслужби України від
24.04.99 р. N 239 ( z0300-99 ), обов'язково виписується карта
відмови.
6.3. У випадку, коли ПД не пройшла одного з етапів цієї
Технології, відповідальна особа, яка проводила оформлення на
певному етапі, передає відповідну інформацію на попередній етап.
6.4. Начальники структурних підрозділів, де проводиться
оформлення ПД, несуть персональну відповідальність за організацію
порядку оформлення ПД.
6.5. Відповідальні особи, у функціональні обов'язки яких
входить виконання дій, пов'язаних з оформленням та постановкою на
контроль ПД, несуть персональну відповідальність за своєчасність,
повноту та достовірність відповідної інформації, внесеної до ЄАІС.
6.6. Невиконання вимог даної Технології тягне за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Начальник відділу контролю
за доставкою вантажів В.А.Лисенковгору