Документ v0368644-10, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2010 N 368

Про внесення змін до наказу
Мінвуглепрому від 28 травня 2010 року N 170
"Про затвердження планових обсягів асигнувань
з Державного бюджету України на 2010 рік
за бюджетними програмами"

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ), а також згідно з протоколом N 9 від
21 вересня 2010 року засідання галузевої комісії Міністерства
вугільної промисловості України Н А К А З У Ю:
1. Скоригувати у додатку 1 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
23 червня 2010 року N 217 ( v0217644-10 ), від 30 червня 2010 року
N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року N 258
( v0258644-10 ), від 18 серпня 2010 року N 315 ( v0315644-10 ) та
від 27 серпня 2010 року N 319) ( v0319644-10 ) обсяги асигнувань
із Державного бюджету України за бюджетною програмою
"Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості, у тому
числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах
електричну енергію", згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Скоригувати у додатку 2 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
23 червня 2010 року N 217 ( v0217644-10 ), від 30 червня 2010 року
N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року N 258
( v0258644-10 ), від 18 серпня 2010 року N 315 ( v0315644-10 ) та
від 27 серпня 2010 року N 319) ( v0319644-10 ) обсяги асигнувань
із Державного бюджету України за бюджетною програмою "Державна
підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції", згідно з
додатком 2 до цього наказу.
3. Скоригувати у додатку 7 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
23 червня 2010 року N 217 ( v0217644-10 ), від 30 червня 2010 року
N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року N 258
( v0258644-10 ), від 18 серпня 2010 року N 315 ( v0315644-10 ) та
від 27 серпня 2010 року N 319) ( v0319644-10 ) обсяги асигнувань
із Державного бюджету України за бюджетною програмою "Державна
підтримка будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних
підприємств", згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
4.1. Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних
підприємств затвердженого на 2010 рік обсягу асигнувань за
відповідними програмами.
4.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
5. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та
внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.) забезпечити у 2010 році
фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим
помісячним розписом асигнувань державного бюджету.
6. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами
бюджетних коштів, погодити з головними розпорядниками коштів плани
використання бюджетних коштів на 2010 рік за бюджетними програмами
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
28 січня 2002 року N 57 ( z0086-02 ) (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 1 лютого 2002 року за N 86/6374)
"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі
виконання бюджету".
7. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) відповідальність за цільове та ефективне
використання бюджетних коштів покладено на керівників
підприємств - одержувачів бюджетних коштів.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дудку Л.О.
Міністр Ю.Ященко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
України
22.09.2010 N 368

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою
"Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту у минулих
періодах електричну енергію"
на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301070 ( 2154-17 ) КЕКВ 1310, 2410 ( v0604201-01 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Згідно з | в т.ч. | Зміни | в т.ч. |Після змін | в т.ч. | | | наказом |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| | | | 1310 | 2410 | | 1310 | 2410 | | 1310 | 2410 | | | |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |Всього по Мінвуглепрому |1049956,300| 1049956,300 | 0,000 |61100,000| 56594,700 | 4505,300 |1111056,300| 1106551,000 | 4505,300 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |в тому числі: | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Вугільна компанія | 5591,176 | 5591,176 | | 0,000 | | | 5591,176 | 5591,176 | 0,000 | |"Куйбишевська" | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта ім. Д.С.Коротченка" | 15683,128 | 15683,128 | | 0,000 | | | 15683,128 | 15683,128 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта ім. Максима Горького" | 73415,123 | 73415,123 | | 0,000 | | | 73415,123 | 73415,123 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта N 17/17-біс" | 35253,231 | 35253,231 | | 0,000 | | | 35253,231 | 35253,231 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна" |152403,236 | 152403,236 | | 0,000 | | |152403,236 | 152403,236 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Комсомолець" | 53715,275 | 53715,275 | | 0,000 | | | 53715,275 | 53715,275 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта N 13-біс" | 27147,170 | 27147,170 | | 0,000 | | | 27147,170 | 27147,170 | 0,0001 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Північна" | 20399,108 | 20399,108 | | 0,000 | | | 20399,108 | 20399,108 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Глибока" | 2156,148 | 2156,148 | | 0,000 | | | 2156,148 | 2156,148 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Шахта "Перевальська" | 83144,505 | 83144,505 | | 0,000 | | | 83144,505 | 83144,505 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП по видоб. бур. вуг. | 6211,800 | 6211,800 | | 0,000 | | | 6211,800 | 6211,800 | 0,000 | |"Бурвугілля" | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Укршахтгідрозахист" | 27721,200 | 27721,200 | |5750,000 | 3169,200 | 2580,800 | 33471,200 | 30890,400 | 2580,800 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Обласна дирекція | 65143,000 | 65143,000 | |27647,000| 25722,500 | 1924,500 | 92790,000 | 90865,500 | 1924,500 | |"Донвуглереструктуризація" | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП ОД | 30450,000 | 30450,000 | |25067,000| 25067,000 | | 55517,000 | 55517,000 | 0,000 | |"Луганськвуглереструктуризація" | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП "Укрвуглереструктуризація" | 93349,400 | 93349,400 | | 0,000 | | | 93349,400 | 93349,400 | 0,000 | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |ДП ЦЗК | 2172,800 | 2172,800 | |2636,000 | 2636,000 | | 4808,800 | 4808,800 | 0,000 | |"Вуглеторфреструктуризація" | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+---------------+---------------+---------+---------------+---------------+-----------+---------------+---------------| |Мінвуглепром, погашення |356000,000 | 356000,000 | | 0,000 | | |356000,000 | 356000,000 | 0,000 | |заборгованості за спожиту у | | | | | | | | | | |минулих періодах електричну | | | | | | | | | | |енергію за рахунок повернення | | | | | | | | | | |субкредитів | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
України
22.09.2010 N 368

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою
"Державна підтримка вугледобувних підприємств
на часткове покриття витрат із собівартості
готової товарної вугільної продукції"
на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301090 ( 2154-17 ) КЕКВ 1310 ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |--------------------------------------| | |Згідно з наказом | Зміни |Після змін| |-------------------------+-----------------+---------+----------| |Всього по Мінвуглепрому | 3644665,0 |542500,0 |4187165,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |в тому числі: | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Донецька вугільна | 367682,0 | 48290,0 | 415972,0 | |енергетична компанія" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Ш/у | 85950,0 | 17752,0 | 103702,0 | |"Південнодонбаське N 1" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ВАТ "Шахтоуправління | 109171,0 | 15210,0 | 124381,0 | |"Донбас" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Макіїввугілля" | 354533,0 | 35987,0 | 390520,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Селидіввугілля" | 229594,0 | 27721,0 | 257315,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП | 206854,0 | 29334,0 | 236188,0 | |"Красноармійськвугілля" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Артемвугілля" | 202407,0 | 31718,0 | 234125,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Дзержинськвугілля" | 160059,0 | 21376,0 | 181435,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Шахта | 4663,0 | | 4663,0 | |"Новодзержинська" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Орджонікідзевугілля" | 208563,0 | 31310,0 | 239873,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Шахтарськантрацит" | 133523,0 | 16812,0 | 155335,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Торезантрацит" | 124982,0 | 15978,0 | 140960,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Сніжнеантрацит" | 110952,0 | 13270,0 | 124222,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Шахта "Путилівська" | 10594,0 | 1665,0 | 12259,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Луганськвугілля" | 332128,0 | 61141,0 | 393269,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Первомайськвугілля" | 237944,0 | 36785,0 | 274729,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ВАТ "Лисичанськвугілля" | 159536,0 | 22342,0 | 181878,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Донбасантрацит" | 285191,0 | 42124,0 | 327315,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Ровенькиантрацит" | 18780,0 | | 18780,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Антрацит" | 51309,0 | 17647,0 | 68956,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Львіввугілля" | 165505,0 | 41188,0 | 206693,0 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Волиньвугілля" | 79745,0 | 14850,0 | 94595,0 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
України
22.09.2010 N 368

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою
"Державна підтримка будівництва об'єктів
вугле- і торфодобувних підприємств"
на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301180 ( 2154-17 ) КЕКВ 2410 ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |--------------------------------------| | |Згідно з наказом | Зміни |Після змін| |-------------------------+-----------------+---------+----------| |Всього по Мінвуглепрому | 167372,00 |50575,75 |217947,75 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |в тому числі: | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Макіїввугілля" | 4340,00 | 3234,00 | 7574,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП | 5659,00 | 1564,00 | 7223,00 | |"Красноармійськвугілля" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Селидіввугілля" | 13406,00 | 6387,30 | 19793,30 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Вугільна компанія | 7081,00 | 919,00 | 8000,00 | |"Краснолиманська" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Артемвугілля" | 8252,00 | 2000,00 | 10252,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Дзержинськвугілля" | 1770,00 | 822,00 | 2592,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Орджонікідзевугілля" | 2803,00 | 697,00 | 3500,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Шахтарськантрацит" | 7997,00 | 2941,00 | 10938,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Торезантрацит" | 6394,00 | 1542,70 | 7936,70 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Сніжнеантрацит" | 1322,00 | 1096,00 | 2418,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Луганськвугілля" | 10913,00 | 7527,00 | 18440,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Первомайськвугілля" | 1210,00 | 200,00 | 1410,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ВАТ "Лисичанськвугілля" | 7610,00 | 5645,75 | 13255,75 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Донбасантрацит" | 4895,00 | 1768,00 | 6663,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Антрацит" | 1955,00 | | 1955,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Львіввугілля" | 3493,00 | 2166,00 | 5659,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Дирекція по | 76322,00 |10790,00 | 87112,00 | |будівництву об'єктів" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Державний концерн | 1950,00 | 1276,00 | 3226,00 | |"Укрторф" | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |в тому числі: | | | | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |ДП "Волиньторф" | 754,00 | 1256,00 | 2010,00 | |-------------------------+-----------------+---------+----------| |Доч. під. "Олевськторф" | 1196,00 | 20,00 | 1216,00 | |ДП "Житомирторф" | | | | ------------------------------------------------------------------вгору