Документ v0367737-12, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2012  № 367

Про затвердження Порядку розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів в апараті Міністерства екології та природних ресурсів

У зв'язку із надходженням значної кількості документів на отримання дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів та з метою вдосконалення організації здійснення процедури внутрішнього розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів в апараті Міністерства екології та природних ресурсів, а також дотримання встановлених термінів розгляду відповідно до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду заяв, проектів лімітів па утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів в апараті Міністерства екології та природних ресурсів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
25.07.2012 № 367

ПОРЯДОК
розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів в апараті Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Цей Порядок розроблено з метою вдосконалення організації здійснення та регламентування процедури внутрішнього розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів в апараті Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди) та відповідно до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218 (далі - Порядок).

2. Пакети документації, що надходять до Мінприроди в установленому порядку, підлягають прийняттю та реєстрації.

3. Реєстрація отриманих пакетів документів здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

4. Після реєстрації пакети документів передаються до структурного підрозділу Міністерства, до компетенції якого належить розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів, - Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи (далі - Департамент).

5. Департамент організовує та забезпечує розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів.

6. З метою оперативного всебічного, повного та об'єктивного розгляду, оцінки достатності та правильності обґрунтувань, що містяться в отриманих документах, а також з метою підготовки рекомендацій для прийняття об'єктивного рішення щодо видачі чи відмови у видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження чи відмови у погодженні проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів здійснюється попередній розгляд всіх отриманих пакетів документів.

7. Попередній розгляд пакетів документів здійснюють підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінприроди (далі - Організації) акредитовані Мінприроди у встановленому порядку.

8. Для попереднього розгляду матеріалів Департамент у триденний строк після реєстрації пакета документів передає їх із супровідним листом за підписом директора Департаменту на опрацювання до Організації.

9. За результатами опрацювання, аналізу та оцінки Організацією інформації, що міститься в документах, готуються результати попереднього розгляду та відповідні обґрунтовані рекомендації (пропозиції) щодо видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у видачі зазначених документів дозвільного характеру та повернення пакету документів на доопрацювання, які затверджуються керівником Організації.

10. Для забезпечення оперативності, повноти та об'єктивності попереднього розгляду пакету документів Організації можуть у встановленому порядку отримувати необхідну додаткову інформацію від Департаменту.

11. Організації здійснюють попередній розгляд пакету документів та направляють затверджені результати попереднього розгляду та відповідні обґрунтовані рекомендації (пропозиції) щодо видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у видачі зазначених документів дозвільного характеру та повернення пакету документів на доопрацювання разом із супровідним листом та пакетом документів, що надійшов від Департаменту, у строк не більше ніж дев'ять робочих днів з дати отримання від Департаменту пакету документів.

12. Організації зобов'язані забезпечити збереження пакетів документації під час їх попереднього розгляду.

13. Організації несуть відповідальність за об'єктивність, всебічність та повноту попереднього розгляду пакету документів, обґрунтованість наданих результатів попереднього розгляду та відповідних рекомендацій (пропозицій) щодо видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у видачі зазначених документів дозвільного характеру та повернення пакету документів на доопрацювання.

14. Результати попереднього розгляду та відповідні обґрунтовані рекомендації (пропозиції) можуть бути враховані при підготовці рішення щодо видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у видачі зазначених документів дозвільного характеру та повернення пакету документів на доопрацювання.

15. Рішення щодо видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у видачі зазначених документів дозвільного характеру та повернення пакету документів на доопрацювання приймається Мінприроди у строк не більше ніж сім робочих днів з дати надходження результатів попереднього розгляду та відповідних обґрунтованих рекомендацій (пропозицій) разом із супровідним листом Організації та пакетом документів.

16. Видача дозволів на розміщення небезпечних відходів, погодження проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів або повідомлення про рішення щодо відмови у видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у погодженні проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів та повернення пакету документів на доопрацювання здійснюється у строк не більше ніж три робочі дні з дати прийняття відповідного рішення.

17. Рішення щодо відмови у видачі дозволу на розміщення небезпечних відходів або щодо відмови у погодженні проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів та повернення пакету документів на доопрацювання приймається з урахуванням вимог пункту 5 статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

18. Після підписання дозвільних документів копія дозволу та погоджена копія ліміту надається Організації для узагальнення даних обсягів відходів та відображення місць їх утворення, розміщення і утилізації.

Директор Департаменту
екологічної безпеки


О.Л. Соколов

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вгору