Про відомчу статистичну звітність
НКРЕ; Форма, Інструкція від 12.04.2002364
Документ v0364227-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2006, підстава - v1045227-05

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
N 364 від 12.04.2002
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
Про відомчу статистичну звітність

Згідно з Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), Положенням про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом
Президента України від 21.01.1998 N 335/98 ( 335/98 ) (із змінами
та доповненнями), з метою впорядкування заповнення та надання
ліцензіатом форми статистичної звітності Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Ввести в дію з квітня 2002 року форму відомчої
статистичної звітності N 14-НКРЕ згідно з додатком 1, яку має
надавати НКРЕ суб'єкт підприємницької діяльності, що одержав в
НКРЕ ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами.
2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми N 14-НКРЕ
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єкту підприємницької
діяльності" (додаток 2).
3. Управлінню енергоринку проводити аналіз та узагальнення
даних, наведених у формі звітності N 14-НКРЕ.
4. Територіальному представництву НКРЕ здійснювати контроль
за правильним заповненням та дотриманням термінів надходження
вищезазначеної форми звітності до НКРЕ.
Голова Комісії Ю.Продан
ДОДАТОК 1
до постанови НКРЕ
від 12.04.2002 N 364
Кому подається Національна комісія Форма N 14-НКРЕ (поштова, регулювання електроенергетики України електронна-щомісячна) Адреса 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19 Затверджена постановою Організація-складач ______________________ НКРЕ від 12.04.2002 N 364 Код ліцензіата ___________________________
(присвоюється НКРЕ) Адреса ___________________________________ Подається до НКРЕ ліцензіатом, Форма власності __________________________ який здійснює підприємницьку Вид діяльності ___________________________ діяльність з передачі електричної Організаційно-правова форма енергії магістральними та господарювання ___________________________ міждержавними електричними мережами, до 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем, на паперовому носії та електронною поштою
ЗВІТ
про ліцензовану діяльність суб'єкту підприємницької діяльності
за ______________ 20___ року
(місяць)

--------------------------------------------------------------------------------- | Назва показників |Одиниця| Код | План | Факт | | |виміру |рядка| | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+---------------------+---------------------| | | | |Всього| в тому числі |Всього| в тому числі | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+--------------+------+--------------| | | | | |Пере-|Диспетч.| |Пере-|Диспетч.| | | | | |дача | | |дача | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Виробнича | тис. | 01 | | | | | | | |собівартість | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Послуги виробничого | тис. | 02 | | | | | | | |характеру | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Сировина та допоміжні| тис. | 03 | | | | | | | |матеріали | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Паливо зі сторони | тис. | 04 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Енергія зі сторони | тис. | 05 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Витрати на оплату | тис. | 06 | | | | | | | |праці | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Відрахування на | тис. | 07 | | | | | | | |соціальні заходи | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Амортизація | тис. | 08 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Інші витрати | тис. | 09 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Адміністративні | тис. | 10 | | | | | | | |витрати | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Матеріальні витрати | тис. | 11 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Витрати на оплату | тис. | 12 | | | | | | | |праці | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Відрахування на | тис. | 13 | | | | | | | |соціальні заходи | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Амортизація | тис. | 14 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Інші витрати | тис. | 15 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Інші операційні | тис. | 16 | | | | | | | |витрати | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |на дослідження та | тис. | 17 | | | | | | | |розробки | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |на утримання об'єктів| тис. | 18 | | | | | | | |соц. культ. признач. | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |інші | тис. | 19 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Фінансові результати | тис. | 20 | | | | | | | |від операційної | грн. | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Інші (% за кредит) | тис. | 21 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Всього витрат, в т. | тис. | 22 | | | | | | | |ч. | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |матеріальні витрати | тис. | 23 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |витрати на оплату | тис. | 24 | | | | | | | |праці | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |відрахування на | тис. | 25 | | | | | | | |соц.заходи | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |амортизація | тис. | 26 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |інші витрати | тис. | 27 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Фінансові результати | тис. | 28 | | | | | | | |від звичайної | грн. | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Прибуток | тис. | 29 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Податок на прибуток | тис. | 30 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Нерозподілений | тис. | 31 | | | | | | | |прибуток, в т.ч. | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |виплати дивідендів | тис. | 32 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |резервний капітал | тис. | 33 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |інше використання | тис. | 34 | | | | | | | |прибутку | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Довідково | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Обсяг передачі |млн. | 35 | | | | | | | |електричної енергії |кВт x г| | | | | | | | |МЕМ | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Тариф |коп/ | 36 | | | | | | | | |кВт x г| | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Цільова надбавка | тис. | 37 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Товарна продукція | тис. | 38 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Рентабельність з | % | 39 | | | | | | | |цільовою надбавкою | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Рентабельність без | % | 40 | | | | | | | |цільової надбавки | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Придбання обладнання | тис. | 41 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Капітальне | тис. | 42 | | | | | | | |будівництво | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Кредит МБРР | тис. | 43 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Інші | тис. | 44 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Кількість умовних |ум. од.| 45 | | | | | | | |одиниць обладнання на| | | | | | | | | |початок періоду | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Витрати на ремонт | тис. | 46 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Чисельність персоналу| осіб | 48 | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Вінницяелектротех- | тис. | 49 | | | | | | | |нологія (загальні | грн. | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |Держнагляд (загальні | тис. | 50 | | | | | | | |видатки) | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |ГІОЦ ДП НЕК | | | | | | | | | |"Укренерго": | | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |доходи, в т.ч. | тис. | 51 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |за рахунок тарифу НЕК| тис. | 52 | | | | | | | |"Укренерго" | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |інші надходження | тис. | 53 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | |---------------------+-------+-----+------+-----+--------+------+-----+--------| |видатки | тис. | 54 | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник організації ___________________________ "___" ____________ 20___ р. Головний бухгалтер _____________________________ Виконавець _______________ підпис, прізвище, ініціали тел. _________________

ДОДАТОК 2
до постанови НКРЕ
від 12.04.2002 N 364
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми N 14-НКРЕ
"Звіт про ліцензовану діяльність суб'єкту підприємницької
діяльності"
1. Загальні положення
Ця інструкція розроблена для суб'єкта підприємницької
діяльності, що має ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами (далі - Ліцензіат). Вона
визначає порядок заповнення форми відомчої статистичної звітності
та терміни її подання до Національної комісії регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
2. Ця інструкція розроблена відповідно до:
Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ), "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ); Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Про
Національну комісію регулювання електроенергетики України" (із
змінами та доповненнями); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами ( z0637-96 ); інших нормативних актів.
3. Порядок та терміни надання інформації
3.1. Форму відомчої статистичної звітності N 14-НКРЕ
Ліцензіат має надавати щомісячно (до 25 числа місяця, наступного
за звітним) поштою на паперовому носії і електронною поштою до
НКРЕ та відповідного територіального представництва НКРЕ. Поштова адреса НКРЕ: 03680, м. Київ, вул. Смоленська,19. Електронна адреса НКРЕ: Dereguz@nerc.gov.ua. 3.2. Звітним періодом є календарний місяць. 3.3. Всі дані відомчої статистичної звітності мають
грунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує
можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується
керівником організації, головним бухгалтером та завіряється
печаткою. У формі звіту вказується контактний телефон, прізвище та
ініціали виконавця, який його складає.
4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 14-НКРЕ
4.1. Графа 1 "Всього" відображає загальні планові показники з
ліцензованої діяльності, які враховані у тарифі на передачу
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами (далі - тариф), що затверджується НКРЕ. Графа 1 = графа 2 + графа 3 4.2. Графа 2 "Передача" відображає планові показники
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами за звітній місяць, які враховані в
тарифі, затвердженому постановою НКРЕ. 4.3. Графа 3 "Диспетчеризація" відображає планові показники
діяльності з централізованого диспетчерського управління
об'єднаною енергосистемою України за звітній місяць, які враховані
в тарифі, затвердженому постановою НКРЕ. 4.4. Графа 4 "Всього" відображає загальні фактичні показники
з ліцензованої діяльності, які враховані в тарифі, затвердженому
постановою НКРЕ. 4.5. Графа 5 "Передача" відображає фактичні показники
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами за звітній місяць, які враховані в
тарифі, затвердженому постановою НКРЕ. 4.6. Графа 6 "Диспетчеризація" відображає планові показники
діяльності з централізованого диспетчерського управління
об'єднаною енергосистемою України за звітній місяць, які враховані
в тарифі, затвердженому постановою НКРЕ. 4.7. Рядок 01 "Виробнича собівартість": Рядок 01 = рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок
06 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09. 4.8. Рядок 10 "Адміністративні витрати": Рядок 10 = рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 + рядок 14 + рядок
15. 4.9. Рядок 16 "Інші операційні витрати": Рядок 16 = рядок 17 + рядок 18 + рядок 19. 4.10. Рядок 20 "Фінансові результати від операційної
діяльності": Рядок 20 = рядок 38 - рядок 37 - рядок 01 - рядок 10 - рядок
16. 4.11. Рядок 22 "Всього витрат": Рядок 22 = рядок 01 + рядок 10 + рядок 16 + рядок 21; Рядок 22 = рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26 + рядок
27. 4.12. Рядок 28 "Фінансові результати від звичайної
діяльності": Рядок 28 = рядок 38 - рядок 37 - рядок 22. 4.13. Рядок 29 "Прибуток" Рядок 29 = рядок 38 - рядок 37 - рядок 01 - рядок 10 - рядок
16 (витрати, які включаються до валових витрат). 4.14. Рядок 30 "Податок на прибуток": Рядок 30 = ставка податку на прибуток ? (рядок 38 - рядок 37
- рядок 01 - рядок 10 - рядок 16 (витрати, які включаються до
валових витрат) - рядок 21). Якщо "Податок на прибуток" у відповідній графі є від'ємною
величиною, в рядок 30 такої графи заноситься 0. 4.15. Рядок 31 "Нерозподілений прибуток, в т.ч.:": Рядок 31 = рядок 32 + рядок 33 + рядок 34; Рядок 31 = рядок 29 - рядок 30 - рядок 16 (витрати, які не
включаються до валових витрат). Якщо "Нерозподілений прибуток" у відповідній графі є
від'ємною величиною, в рядок 31 такої графи заноситься 0. 4.16. Рядок 37 "Цільова надбавка": Заповнюється, якщо до тарифу включена цільова надбавка; 4.17. Рядок 38 "Товарна продукція": Рядок 38 = рядок 35 ? рядок 36; 4.18. Рядок 34 "Рентабельність з цільовою надбавкою": Рядок 39 = ((рядок 38 - рядок 01 - рядок 10 - рядок 16
(витрати, які включаються до валових витрат)) / (рядок 01 + рядок
10 + рядок 16 (витрати, які включаються до валових витрат))) ?
100. 4.19. Рядок 40 "Рентабельність без цільової надбавки": Рядок 40 = ((рядок 38 - рядок 37 - рядок 01 - рядок 10 -
рядок 16 (витрати, які включаються до валових витрат)) / (рядок 01
+ рядок 10 + рядок 16 (витрати, які включаються до валових
витрат))) ? 100.
5. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України та з метою поліпшення роботи НКРЕ і
Ліцензіату. При зміні форми таблиці, кількості рядків та граф, їх
змісту Ліцензіат отримає новий шаблон.
Примітка: Грошові показники даються в тисячах гривень з
точністю до одного знака після коми.
Заступник начальника управління енергоринку В.Волошенюквгору