Про реалізацію рішень Колегії Держспоживстандарту України від 17.10.2011 р.
Держспоживінспекція України, Держспоживстандарт України; Наказ від 17.10.2011359
Документ v0359853-11, поточна редакція — Редакція від 11.06.2013, підстава - v0623731-13

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

17.10.2011  № 359

Про реалізацію рішень Колегії Держспоживстандарту України від 17.10.2011 р.

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 623 від 11.06.2013}

Відповідно до Положення про Колегію Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 22 червня 2010 року № 247, згідно з наказом Держспоживстандарту України від 4 липня 2011 року № 243 "Про Колегію Держспоживстандарту України", з метою забезпечення належного та своєчасного виконання прийнятих Колегією рішень на засіданні 17 жовтня 2011 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити еталон одиниці сили та державний первинний еталон.

1.1. Встановити місцем зберігання державного первинного еталона одиниці сили ДП "Укрметртестстандарт".

1.2. Призначити вченим зберігачем державного первинного еталона одиниці сили Ціпоренка Олександра Валентиновича, старшого наукового співробітника науково-виробничого відділу метрологічного забезпеченню вимірювань сили та об'єму рідини (№ 34) науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань геометричних механічних та віброакустичних величин (НВІ-4) ДП "Укрметртестстандарт".

1.3. ННЦ "Інститут метрології" (Дудолад О.С.) забезпечити занесення державного первинного еталона одиниці сили до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань.

1.4. ДП "Укрметртестстандарт" (Мухаровський М.Я.) та ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) підготувати до затвердження проект ДСТУ "Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань сили".


Термін: IV квартал 2011 року

1.5. ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) забезпечити опублікування інформаційному покажчику "Стандарти" повідомлення про затвердження державного первинного еталона одиниці сили.


Термін: IV квартал 2011 року

2. Затвердити еталон одиниці об'ємної активності радону-222 як державний первинний еталон.

2.1. Встановити місцем зберігання державного первинного еталона одиниці об'ємної активності радону-222 ННЦ "Інститут метрології".

2.2. Призначити вченим зберігачем державного первинного еталон одиниці об'ємної активності радону-222 Одинця Валерія Олександровича, провідного інженера науково-дослідної лабораторії НДЛ-72 ННЦ "Інститут метрології".

2.3. ННЦ "Інститут метрології" (Дудолад О.С.) забезпечити занесення державного первинного еталона одиниці об'ємної активності радону-222 до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань.

2.4. ННЦ "Інститут метрології" (Дудолад О.С.) та ДП "УкрНДНЦ"  (Кононенко О.В.) підготувати до затвердження проект ДСТУ "Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'ємної активності радону-222 ДСТУ 3536:2011".


Термін: IV квартал 2011 року

2.5. ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) забезпечити, опублікування в інформаційному покажчику "Стандарти" повідомлення про затвердження державного первинного еталона одиниці об'ємної активності радону-222.


Термін: IV квартал 2011 року

3. Затвердити еталон одиниці звукового тиску у повітряному середовищі як державний первинний еталон.

3.1 Встановити місцем зберігання державного первинного еталона одиниці звукового тиску у повітряному середовищі ДП "НДІ "Система".

3.2 Призначити вченим зберігачем державного первинного еталона одиниці звукового тиску у повітряному середовищі Костерова Олександра Олексійовича, старшого наукового співробітника ДП "НДІ "Система".

3.3. ННЦ "Інститут метрології" (Дудолад О.С.) забезпечити занесення державного первинного еталона одиниці звукового тиску у повітряному середовищі до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювання.

3.4. ДП "НДІ "Система" (Басараб М.І.) та ДП "УкрНДНД" (Кононенко О.В.) підготувати до затвердження проект Зміни № 1 до ДСТУ 3990-2011 "Метрологія. Державка повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі".


Термін: IV квартал 2011 року

3.5. ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) забезпечити опублікування в інформаційному покажчику "Стандарти" повідомлення про затвердження державного первинного еталона одиниці звукового тиску у повітряному середовищі.


Термін: IV квартал 2011 року

4. Затвердити еталон одиниці кута зсуву фаз між двома напругами як державний первинний еталон.

4.1. Встановити місцем зберігання державного первинного еталона одиниці кута зсуву фаз між двома напругами ДП "Укрметртестстандарт".

{Пункт 4.2 втратив чинність на підставі  Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 623 від 11.06.2013}

4.3. ННЦ "Інститут метрології" (Дудолад О.С.) забезпечити занесення державного первинного еталона одиниці кута зсуву фаз між двома напругами до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань.

4.4. ДП "Укрметртестстандарт" (Мухаровський М.Я.) та ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) підготувати до затвердження проект ДСТУ "Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань одиниці кута зсуву фаз між двома напругами".


Термін: IV квартал 2011 року

4.5. ДП "УкрНДНЦ" (Кононенко О.В.) забезпечити опублікування в інформаційному покажчику "Стандарти" повідомлення про затвердження державного первинного еталона одиниці кута зсуву фаз між двома напругами.


Термін: IV квартал 2011 року

5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту стандартизації та метрології Боженка О.В.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови
Держспоживінспекції України -
голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України
О.В. Пшеничкавгору