Про затвердження критеріїв відбору об'єктів для проведення планових аудиторських досліджень
Держземагентство України; Наказ, Критерії, Форма типового документа від 03.11.2014358
Документ v0358821-14, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2014

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2014  № 358

Про затвердження критеріїв відбору об'єктів для проведення планових аудиторських досліджень

Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 445/2011, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, з метою розроблення єдиних уніфікованих критеріїв оцінки ризиків НАКАЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ:

1.1. Критерії відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів територіальних органів Держземагентства України, що здійснюються підрозділами внутрішнього аудиту / фахівцями з внутрішнього аудиту у системі Державного агентства земельних ресурсів України, що додаються.

1.2. Критерії відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів України, що додаються.

2. Начальникам головних управлінь Держземагентства в областях та місті Києві на підставі підпункту 1.1 цього наказу розробити та затвердити Критерії відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів відповідних територіальних органів, що здійснюються підрозділами внутрішнього аудиту / фахівцями з внутрішнього аудиту головних управлінь Держземагентства України.

3. Керівників підрозділів з внутрішнього аудиту / фахівців з внутрішнього аудиту Держземагентства України та його територіальних органів зобов'язати при складанні планів діяльності з проведення внутрішніх аудитів на перше/друге півріччя відповідного року затверджувати критерії відбору шляхом внесення змін до критеріїв оцінки ризиків.

4. Оцінку ризику банкрутства, що пов'язаний із погіршенням показників фінансово-господарської діяльності, здійснювати згідно з додатком 1.

5. Оцінку ризиків при відборі об'єктів для проведення внутрішніх аудитів у системі Держземагентства України здійснювати згідно з додатком 2.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії
з реорганізації Державного
агентства земельних
ресурсів України
Л.М. Шемелинець
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з реорганізації
Державного агентства
земельних ресурсів України
Л.М. Шемелинець
03.11.2014

КРИТЕРІЇ
відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів територіальних органів Держземагентства України, що здійснюються підрозділами внутрішнього аудиту / фахівцями з внутрішнього аудиту у системі Державного агентства земельних ресурсів України

Ризик

Джерело інформації

Підрозділ, відповідальний за надання інформації

Критерії оцінки ризику*

Ступінь ризику

Бал

Ризик 1

Ризик непідтвердження та/або завищення бюджетних призначень (асигнувань)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)

Бухгалтерська служба

Загальний обсяг надходжень в розрізі КПКВК, що дорівнює або перевищує n2

Високий

5

Загальний обсяг надходжень в розрізі КПКВК в межах від n1 до n2

Середній

3

Загальний обсяг надходжень в розрізі КПКВК, що дорівнює або не перевищує n1

Низький

1

Ризик 2

Ризик непідтвердження кредиторської заборгованості установи

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) Інша фінансова звітність

Бухгалтерська служба

Загальний обсяг кредит. заборгованості, що дорівнює або перевищує n2

Високий

5

Загальний обсяг кредит. заборгованості в межах від n1 до n2

Середній

3

Загальний обсяг кредит. заборгованості, що дорівнює або не перевищує n1

Низький

1

Ризик 3

Ризик недостовірного відображення в обліку вартості необоротних активів

Форма № 1 "Баланс"
Звіт про рух необоротних активів (форма 5)

Бухгалтерська служба

Розмір необоротних активів на кінець звітного періоду вартістю понад n2

Високий

5

Розмір необоротних активів на кінець звітного періоду в межах від n1 до n2

Середній

3

Обсяг необоротних активів на кінець звітного періоду менше ніж n1

Низький

1

Ризик 4

Ризик зайвих витрат установи при нарахуванні заробітної плати

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"

Бухгалтерська служба

Розмір видатків на оплату праці складає понад n2

Високий

5

Розмір видатків на оплату праці складає в межах від n1 до n2

Середній

3

Розмір видатків на оплату праці складає менше ніж n1

Низький

1

Ризик 5

Ризик зайвих витрат установи при оплаті за комунальні послуги та енергоносії

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

Бухгалтерська служба

Розмір видатків на оплату комунальних послуг складає понад n2

Високий

5

Розмір видатків на оплату комунальних послуг складає в межах від n1 до n2

Середній

3

Розмір видатків на оплату комунальних послуг складає менше ніж n1

Низький

1

Ризик 6

Ризик неналежної організації, ведення та контролю за здійсненням бухгалтерського обліку, що спричинено частою зміною керівника установи та/або працівника, відповідального за ведення бухгалтерського обліку, в період, що підлягає аудиту

Накази з кадрової роботи про призначення та звільнення керівника установи та/або начальника бухгалтерської служби

Кадрова служба

Зміна керівника установи та працівника, відповідального за ведення бух. обліку

Високий

5

Зміна керівника установи або працівника, відповідального за ведення бух. обліку

Середній

3

Змін в періоді, що підлягає аудиту, не було

Низький

1

__________
* n1 та n2 визначаються внутрішніми аудиторами самостійно, виходячи з фінансування об'єктів аудиторських досліджень на відповідний рік, де n1 та n2 - мінімальне та максимальне значення показника відповідно.

Начальник Відділу
внутрішнього аудиту


О.Б. Беззубий
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з реорганізації
Державного агентства земельних
ресурсів України
Л.М. Шемелинець
03.11.2014

КРИТЕРІЇ
відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів України

Ризик

Джерело інформації

Підрозділ, відповідальний за надання інформації

Критерії оцінки ризиків

Ступінь ризику

Бал

Ризик 1

Ризик непідтвердження дебіторської заборгованості підприємства

Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до річної фінансової звітності

Управління фінансового забезпечення

Загальний обсяг дебіторської заборгованості, що дорівнює або перевищує n1

Високий

5

Загальний обсяг дебіторської заборгованості в межах від n1 до n2

Середній

3

Загальний обсяг дебіторської заборгованості менше n2

Низький

1

Ризик 2

Ризик непідтвердження кредит. заборгованості підприємства

Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до річної фінансової звітності

Управління фінансового забезпечення

Загальний обсяг кредит. заборгованості, що дорівнює або перевищує n1

Високий

5

Загальний обсяг кредит. заборгованості в межах від n1 до n2

Середній

3

Загальний обсяг кредит. заборгованості, що дорівнює або не перевищує n2

Низький

1

Ризик 3

Ризик недостовірного відображення в обліку вартості необоротних активів

Баланс
Примітки до річної фінансової звітності

Управління фінансового забезпечення

Розмір необоротних активів на кінець звітного періоду вартістю понад n1

Високий

5

Розмір необоротних активів на кінець звітного періоду в межах від n1 до n2

Середній

3

Обсяг необоротних активів на кінець звітного періоду менше ніж n2

Низький

1

Ризик 4

Ризик недоотримання підприємством доходів від здачі в оренду державного майна, що пов'язано із порушенням вимог Закону України "Про оренду державного і комунального майна" та Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786

Звіт про виконання фінансового плану
Додаток 9.3 до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку України від 15.03.2013 № 253

Управління фінансового забезпечення

Загальний розмір надходжень від здачі в оренду нерухомого майна складає понад n1

Високий

5

Загальний розмір надходжень від здачі в оренду нерухомого майна в межах від n1 до n2

Середній

3

Загальний розмір надходжень від здачі в оренду нерухомого майна складає менше ніж n2

Низький

1

Надходжень від здачі в оренду не було

Відсутній

0

Ризик 5

Ризик банкрутства, що пов'язаний із погіршенням показників фінансово-господарської діяльності

Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до річної фінансової звітності
Фінансові плани та звіти про їх виконання

Управління фінансового забезпечення

Спостерігається збитковість за основними показниками фінансово-господарської діяльності за звітний період

Високий

5

Спостерігається збитковість за основними показниками фінансово-господарської діяльності за попередній порівнюваний період

Середній

3

Спостерігається динаміка в частині зниження показників фінансово-господарської діяльності, однак з позитивним значенням

Низький

1

Спостерігається позитивна динаміка в частині зростання показників фінансово-господарської діяльності

Відсутній

0

Ризик 6**

Ризик зростання заборгованості із оплати праці

Баланс
Форма № 1-ПВ (місячна)

Управління фінансового забезпечення

Заборгованість з оплати праці, що спостерігається протягом останнього звітного періоду

Високий

5

Заборгованість з оплати праці, що спостерігається протягом одного з двох порівнюваних періодів

Середній

3

Відсутність заборгованості з оплати праці

Низький

1

__________
* n1 та n2 визначаються внутрішніми аудиторами самостійно, виходячи з фінансування об'єктів аудиторських досліджень на відповідний рік, де n1 та n2 - мінімальне та максимальне значення показника відповідно.
** До планів включаються об'єкти, в яких ступінь ризику за сумою балів має максимальне значення. При цьому при однаковій сумі балів перевага для включення до плану надається тому об'єкту, де ризики 5 та 6 мають максимальне значення.

Начальник Відділу
внутрішнього аудиту


О.Б. Беззубий
Додаток 1
до наказу Держземагентства України
03.11.2014 № 358

ПОКАЗНИКИ,
на підставі яких здійснюється оцінка за ризиком 5 "Ризик банкрутства, що пов'язаний із погіршенням показників фінансово-господарської діяльності"*

№ з/п

Найменування показника

Джерело інформації

Розрахунок

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Форма № 2 "Звіт про фінансові результати"

Код рядка 2000

2

Чистий прибуток

Форма № 2 "Звіт про фінансові результати"

Код рядка 2350

3

Дебіторська заборгованість

Форма № 1 "Баланс"

Сума кодів рядків 1125 + 1130 + 1135 + 1155

4

Кредиторська заборгованість

Форма № 1 "Баланс"

Розділ III "Поточні зобов'язання і забезпечення"

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Розрахунковий показник на підставі форми № 1 "Баланс"

Код рядка 1165 /
Код рядка 195

6

Коефіцієнт поточних зобов'язань

Розрахунковий показник на підставі форми № 1 "Баланс"

Код рядка 1695 /
(Сума рядків 1695 + 1595)

7

Коефіцієнт автономії

Розрахунковий показник на підставі форми № 1 "Баланс"

Код рядка 1495 /
Код рядка 1900

__________
* перелік показників, зазначених в таблиці, не є вичерпним.Додаток 2
до наказу Держземагентства України
03.11.2014 № 358

ОЦІНКА
ризиків при відборі об'єктів для проведення внутрішніх аудитів у системі Держземагентства України

№ з/п

Назва установи (підприємства)

Ризик 1

Ризик 2

Ризик 3

Ризик 4

Ризик 5

Ризик n

Загальна оцінка

Максимально можлива кількість балів

Показник

Оцінка

Показник

Оцінка

Показник

Оцінка

Показник

Оцінка

Показник

Оцінка

Показник

Оцінка

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту / фахівець
з внутрішнього аудиту_____________
(підпис)____________________
(П.І.Б.)

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.land.gov.ua}вгору