Про організацію контрольно-перевірочної роботи
ДПА України; Наказ від 25.09.1997356
Документ v0356225-97, поточна редакція — Редакція від 25.09.1997

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 356 від 25.09.97
м.Київ
vd970925 vn356

Про організацію контрольно-перевірочної роботи

Останнім часом значно збільшилось число звернень платників
податків до Державної податкової адміністрації України зі скаргами
на велику кількість перевірок одних і тих же суб'єктів
підприємницької діяльності. Аналіз звітності про контрольну роботу та матеріали
комплексних ревізій державних податкових адміністрацій свідчить
про те, що велика кількість перевірок проводиться з вузького кола
питань, а саме окремо з питань правильності обчислення
прибуткового податку, податків з прибутку, з доданої вартості,
акцизного збору, місцевих податків і зборів, внесків, відрахувань
і зборів до державних цільових та інших фондів, з питань
готівкового обігу і термінів проходження платежів, ЕККА, ресурсних
платежів, акцизних марок, патентів, дотримання валютного
законодавства, з питань заборгованості перед бюджетом,
відшкодування з бюджету, а також перевірки здійснюються за
завданням органів законодавчої і виконавчої влади всіх рівнів. Причому, незважаючи на те, що при проведенні таких перевірок,
як правило, не встановлюється ніяких порушень, перевірки тих самих
суб'єктів призначаються й надалі. Так, за розпорядженням Голови Державної податкової
адміністрації у Нововодолазькому районі Харківської області
Краєвої Л.М., в малому приватному підприємстві "Меркурій-100"
протягом 1995-1996 років було проведено майже 200 перевірок, у
тому числі 170 - з питань виконання вимог чинного законодавства
щодо застосування контрольно-касових апаратів та товарно-касових
книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг. При цьому порушення були встановлені лише в
трьох випадках. Такий підхід до організації контрольно-перевірочної роботи
призводить до додаткових державних витрат, зайвого завантаження
працівників та негативно впливає на роботу суб'єктів
підприємницької діяльності. Констатуючи необхідність проведення з боку ДПА достатнього,
дієвого та оперативного контролю за правильністю обчислення,
повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів до бюджету, слід
відзначити, що він на сьогодні недостатньо скоординований, не
досягає мети, не є оптимальний за видами, формами, строками. З метою подальшого удосконалення організації
контрольно-перевірочної роботи та на виконання розпорядження
Президента України від 18.08.97 N 298/97-рп, Н А К А З У Ю:
1. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі проаналізувати
стан організації контрольно-перевірочної роботи в підпорядкованих
податкових адміністраціях, звернувши особливу увагу на
неприпустимість випадків численних неефективних перевірок
підприємств. У випадках встановлення фактів недостатньо ефективної
організації контрольної роботи притягти до дисциплінарної
відповідальності винних у цьому посадових осіб; 2. Встановити періодичність проведення планових
документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з
питань дотримання податкового та валютного законодавства не
частіше одного разу на рік за затвердженими національним,
регіональними і місцевими планами перевірок як правило,
комплексно. Документальні перевірки за вимогою правоохоронних органів, а
також підрозділів податкової поліції, зустрічні перевірки,
перевірки з питань своєчасності сплати платежів до бюджетів,
відшкодування з бюджету проводяться в міру виникнення
необхідності. Проведення інших додаткових перевірок здійснюється з дозволу
керівника вищестоящої ДПА. Оперативний контроль за виконанням законів України "Про
застосування електронних контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ), "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності"
( 98/96-ВР ), "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби" ( 329/95-ВР ) здійснюється за окремими планами,
затвердженими керівниками державних податкових адміністрацій,
орієнтовними на забезпечення результативності кожної перевірки. 3. Звернути увагу Голови Державної податкової адміністрації у
Харківській області Вишневської М.К. та Голови ДПА у
Нововодолазькому районі Харківської області Краєвої Л.М. на
недопустимість проведення численних безрезультатних перевірок і
формальне ставлення до своїх обов'язків. 4. Начальнику Головного управління внутрівідомчого контролю
Кулиничу В.О. при проведенні комплексних перевірок податкових
адміністрацій звернути особливу увагу на питання організації та
ефективності контрольно-перевірочної роботи. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови ДПА України згідно з розподілу функціональних
обов'язків.
Голова М.Я.Азароввгору