Документ v0353858-11, поточна редакція — Редакція від 18.05.2012, підстава - v0251858-12

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2011  № 353

Про виконання Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 251 від 18.05.2012}

З метою забезпечення своєчасного виконання Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 261-р (далі - План заходів), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити завдання і заходи Мінрегіону з виконання Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 261-р, згідно з додатком.

2. Керівникам структурних підрозділів Мінрегіону, визначеним відповідальними за виконання завдань і заходів, забезпечити їх безумовне виконання та до 10 липня, 10 січня надавати відповідну інформацію Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва (Губень П.І.) для узагальнення.

3. Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Мінсоцполітики узагальнену інформацію станом на 1 січня та 1 липня про стан виконання Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Г.М. СемчукДодаток
до наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
19.12.2011 № 353

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Мінрегіону з виконання Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 261-р

Положення Генеральної угоди

Органи, відповідальні за виконання заходу

Зміст заходу Міністерства

Структурні підрозділи, відповідальні за виконання в Мінрегіоні

Термін виконання

Розділ I. Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.3. Визначити національним пріоритетом на 2010-2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади - Мінрегіон

забезпечувати підтримку розвитку внутрішнього ринку та вітчизняного виробництва у сферах:
- будівництва та промисловості будівельних матеріалів шляхом запровадження норм правового та технічного регулювання;
-житлово-комунального господарства шляхом запровадження інструментів прозорої тарифної політики

Департамент нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів
(Глухов В.О.)
Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку
(Барзилович Д.В.)
Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

до кінця 2011 року

1.5. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

у разі необхідності приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, забезпечити проведення консультацій за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців щодо приватизації таких підприємств

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.6. Забезпечити участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

проводити консультації за участю соціальних партнерів під час розроблення та здійснення заходів з подолання наслідків економічної кризи у сферах:
- будівництва та промисловості будівельних матеріалів
- житлово-комунального господарства

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)
Департамент нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів
(Глухов В.О.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

1.7. У разі потреби, починаючи з III кварталу 2010 року, але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити розгляд за участі представників заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку
(Барзилович Д.В.)

один раз на півроку

1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" на підприємствах, що входять до сфери управління Мінрегіону

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

Сторона власників зобов'язується:

1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно:
розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:
статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;

1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій щодо надання пропозицій стосовно:
- розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;
- спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами під час розроблення фінансових планів таких підприємств;
- спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)

постійно

1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

1.13.2 передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:
- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;
- передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону забезпечити подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов'язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади - Мінрегіон

забезпечити обов'язкове залучення представників профспілок до опрацювання змін до договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств у частині трудових і соціально-економічних питань діяльності підприємств

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади - Мінрегіон

забезпечити залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор внутрішнього аудиту
(Солянік Ю.В.)

постійно

1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону забезпечити залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.18. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону, проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечити реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити в межах повноважень виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. № 828 (пункт щодо Національної комісії регулювання ринку житлово-комунальних послуг)

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

щороку до 1 квітня

1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

Департамент житлової політики
(Шаповаленко В.Г.)

постійно

1.21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

Департамент проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення
(Захаров С.Г.)
Департамент житлової політики
(Шаповаленко В.Г.)

постійно

1.26. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади - Мінрегіон

сприяти участі представників профспілок у розгляді планів санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.27. Проводити консультації із Сторонами стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України о їх схвалення

Мінекономрозвитку,
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

проводити тристоронні консультації стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України до їх схвалення

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

1.28. Передбачати щороку збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету на інноваційне інвестування та підтримку пріоритетних галузей економіки

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати збільшення суми коштів, які виділяються з державного бюджету для інноваційного інвестування та підтримки пріоритетних напрямів розвитку у сферах будівництва та житлово-комунального господарства

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)
Структурні підрозділи відповідно до компетенції

щороку

1.29. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення відповідно до складеного графіку погашення заборгованості

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)
Керівники структурних підрозділів - головних розпорядників бюджетних коштів

постійно

1.30. Сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до бюджетних зобов'язань

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів -
Мінрегіон

сприяти здійсненню розрахунків з підприємствами за виконаними ними державними замовленнями відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та бюджетних зобов'язань

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)
Керівники структурних підрозділів - головних розпорядників бюджетних коштів

постійно

1.33. Вжити заходів у межах повноважень щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектора економіки, у яких виникли тимчасові труднощі із здійсненням господарської діяльності

Фонд державного майна інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вживати у межах повноважень заходів щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (досудової санації, реструктуризації тощо) підприємств державного сектору економіки, у яких виникли тимчасові труднощі з провадженням господарської діяльності

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.34. Розробити механізм та вживати за участю профспілок заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі при порушенні покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

Фонд державного майна інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вживати заходів щодо повернення відповідних корпоративних прав державі у разі порушення покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)

постійно

1.35. Залучати представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)

постійно

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Сторони домовилися:

1.39. Передбачити в галузевих угодах заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення плинності кадрів

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості працівників, у тому числі спрямовані на зменшення плинності кадрів

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

1.40. Створити умови для:

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах);

1.40.2 сталого скорочення нелегальної та тіньової зайнятості населення , легалізації трудових відносин

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону забезпечити в організаціях та на підприємствах, віднесених до сфери управління Мінрегіону, створення умов для підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах);
вживати заходів щодо недопущення тіньової зайнятості в організаціях та на підприємствах, що відносяться до сфери управління Мінрегіону

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор внутрішнього аудиту
(Солянік Ю.В.)

постійно

1.41. Рекомендувати під час укладання галузевих та регіональних угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити під час укладання галузевих угод визначати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення згідно із законодавством

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.42. У разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону разом з профспілками розробляти заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню у разі невідворотності масових вивільнень

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

1.43. Рекомендувати передбачати у галузевих угодах та колективних договорах зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати сторонами галузевих угод у сферах будівництва і промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства та відповідних колективних договорів під час їх укладання зобов'язання роботодавців щодо залучення працівників інших підприємств і організацій на умовах цивільно-правових договорів після попереднього інформування профспілок

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

1.48. Вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення таких міст

Мінрегіон
Мінфін, Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю соціальних партнерів

вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості їх населення

Департамент регіонального розвитку
(Кофанова Н.П.)

постійно

1.50. Під час укладання міжнародних договорів (угод, меморандумів, протоколів) про взаємне працевлаштування громадян опрацьовувати пропозиції профспілок та роботодавців щодо переліку країн, з якими необхідно укласти міжнародні договори (у тому числі міжурядові і міжвідомчі), змісту проектів таких договорів

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

опрацьовувати пропозиції профспілок та роботодавців щодо визначення переліку держав, з якими необхідно укласти міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи) про взаємне працевлаштування громадян (у тому числі міжурядові і міжвідомчі), змісту проектів таких договорів під час їх укладання

Департамент міжрегіонального та міжнародного співробітництва
(Хуснутдінов О.Я.)

постійно

Розділ II. Оплата праці

Сторони домовилися:

2.1. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по економіці України в 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка порівняно з 2009 роком, в 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків порівняно з 2010 роком, в 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вжити заходів з метою забезпечення зростання середньої заробітної плати в цілому у сферах будівництва та житлово-комунального господарства у 2010 році не нижче ніж на 17,8 відсотка, порівняно з 2009 роком;
у 2011 році - не нижче ніж на 15 відсотків, порівняно з 2010 роком;
у 2012 році - не нижче ніж на 16 відсотків, порівняно з 2011 роком

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

Конкретні темпи зростання середньої заробітної плати визначаються у галузевих угодах з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

визначати в галузевих угодах конкретні темпи зростання середньої заробітної плати з дотриманням темпів, визначених Генеральною угодою

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

2.2. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати під час укладання галузевих угод та колективних договорів положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вище за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих угодах і колективних договорах

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод та колективних договорів встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

2.4. Вживати заходів щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків від середньої заробітної плати по економіці

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

під час проведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на відповідний рік розглядати питання стосовно поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків середньої заробітної плати в економіці

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)

постійно

2.6. Передбачати у галузевих угодах, колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати в галузевих угодах, колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

2.7. Визначати ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій і посад у галузевих угодах (крім бюджетної сфери)

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити установлення в галузевих угодах, крім бюджетної сфери, ставки (оклади) працівників загальних (наскрізних) професій і посад

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

2.8. Рекомендувати передбачати в галузевих угодах положення щодо умов зростання фонду оплати праці та його формування на підприємствах за участю профспілкових організацій

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати сторонам галузевих угод під час їх укладання передбачати положення щодо умов збільшення фонду оплати праці та його формування на підприємствах сфери будівництва і промисловості будівельних матеріалів та сфери житлово-комунального-господарства за участю профспілкових організацій

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

2.10. Рекомендувати при укладенні галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих угод передбачати нижню межу тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі для відповідних видів діяльності

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

2.11. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати сторонам під час укладання галузевих, регіональних угод та колективних договорів включати положення щодо переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ та організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно з додатком 3 до Генеральної угоди

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

2.14. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності Несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати кваліфікувати як грубе порушення законодавства про працю та цієї Угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах, віднесених до сфери управління Мінрегіону

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

2.15 Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювані заходи за фактами виявлених порушень.

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

проводити постійний моніторинг та подавати соціальним партнерам інформацію про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Сектор внутрішнього аудиту
(Солянік Ю.В.)

щокварталу

Сторона власників зобов'язується:

2.17. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону забезпечити збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, розмір якої перевищує три прожиткових мінімуми

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

щороку

2.18. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вжити заходів щодо забезпечення в організаціях і на підприємствах, що належать до сфери управління Мінрегіону, у разі затримки виплати заробітної плати працівникам подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках таких підприємств і організацій відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату відповідно до статті 31 Закону України "Про оплату праці"

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

2.19. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

доповісти про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, віднесених до сфери управління Мінрегіону

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

протягом 2011 року

2.20. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних і комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилася на кінець 2010 року

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

протягом 2011 року

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

2.21. Вжити заходів, які забезпечать погашення у 2010 році заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

доповісти про вжиті заходи щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

протягом 2011 року

2.22.1 Забезпечити протягом 2011 року поступове наближення середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати

Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

провести аналіз стану виконання зведеного бюджету за попередній квартал та визначити можливість спрямування коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)

щокварталу протягом 2011 року

Розділ III Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього природного середовища

Сторони домовилися:

3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати встановлення у галузевих угодах та колективних договорах особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

3.5. Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" галузевих та регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій всіх форм власності:
- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;
- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановлювати перерву для відпочинку і харчування, та передбачити створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;
- умови і запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати встановлення в галузевих угодах і колективних договорах підприємств і організацій, що віднесені до сфери управління Мінрегіону, в розділі "Охорона праці та здоров'я":
- зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства;
- перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановлювати перерву для відпочинку і харчування, та передбачити створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;
- умови і запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

3.8. На вимогу Сторін надавати інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

зобов'язати керівників підприємств із шкідливими і важкими умовами праці надавати на вимогу Сторін Генеральної Угоди інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, віднесених до сфери управління Мінрегіону

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

3.10. При укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати в галузевих угодах та колективних договорах під час їх укладання положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників більш як 1 тис. осіб

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

3.12. Створити протягом дії Угоди служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства України

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

визначитись щодо створення служби охорони праці в Мінрегіоні відповідно до норм законодавства

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення
(Самара С.Г.)

постійно

3.22. Доручити бюджетним установам щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів - забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення

центральні органи виконавчої влади - головні розпорядники бюджетних коштів -
Мінрегіон

передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)

щороку

Розділ IV. Соціальний захист працівників

Сторони домовилися:

4.2. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно- курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які отримують санаторно- курортне лікування, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)

щороку

4.4 Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення шляхом розроблення програм недержавного пенсійного забезпечення працівників підприємств, внесення відповідних змін до галузевих угод, колективних договорів, проведення системних цілеспрямованих інформаційних кампаній для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпеченні

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити внесення відповідних зміни до галузевих угод та колективних договорів

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

4.5. Рекомендувати передбачати під час укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів включення до них зобов'язань щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

передбачати зобов'язання сторонами галузевих угод і колективних договорів під час їх укладання щодо заходів соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

4.12.3 Приймати після консультацій із СПО профспілок зміни до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню

Мінсоцполітики
Мінрегіон

подати пропозиції щодо внесення змін до порядку та норм надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню після проведення консультацій із СПО профспілок для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

4.14.3 Подавати СПО профспілок та СПО роботодавців, які є Сторонами Угоди, інформацію про стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів - двічі на рік

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

подавати інформацію про стан розроблення та затвердження соціальних стандартів і нормативів

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

двічі на рік

4.17. Не допускати подання на розгляд Верховної Ради України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади рішень щодо фінансування за рахунок коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування видатків, не передбачених законодавством

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

не допускати подання на розгляд Верховної Ради України та прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади рішень з питань компетенції Мінрегіону щодо фінансування за рахунок коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування видатків, не передбачених законодавством

Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)

постійно

4.18. Запровадити до 2012 року статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному і вторинному ринку житла, що склалися в цілому по Україні та регіонах

Держстат
Мінрегіон

на підставі статистичних спостережень Держстату проводити аналіз середніх цін за рівнем і динамікою на первинному і вторинному ринку житла і розрахунків індексів цін у житловому будівництві

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)

протягом 2011 року

4.22. Під час розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення населення житлом, соціальних пільг, які надаються громадянам, забезпечити їх попередній розгляд і узгодження із СПО профспілок та СПО роботодавців, які є сторонами Угоди

Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади за участю соціальних партнерів

забезпечити попередній розгляд і узгодження із соціальними партнерами проекти законів та інших нормативно-правових актів під час їх розроблення щодо забезпечення населення житлом

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)

постійно

4.24. Розробити за участю сторін соціально і економічно обґрунтовані диференційовані за категоріями сімей та їх доходами граничні норми плати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива при призначенні житлових субсидій та розглянути можливість їх запровадження у 2010 році з урахуванням темпів підвищення цін на енергоносії для населення

Мінсоцполітики
Мінрегіон

надати до засідання спільної робочої комісії матеріали щодо подальшої диференціації (за категоріями сімей та їх доходами) граничних норм плати за житлово-комунальні послуги при призначенні житлових субсидій та результати розгляду можливості їх запровадження з урахуванням темпів підвищення цін на енергоносії для населення

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

протягом 2011 року

4.25. Розглянути протягом 2010-2011 років питання щодо можливості внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" стосовно включення до сфери застосування державних соціальних стандартів окремих норм і нормативів з забезпечення населення житлом

Мінсоцполітики
Мінрегіон

підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" стосовно включення до сфери застосування державних соціальних стандартів окремих норм і нормативів із забезпечення населення житлом

Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)

протягом 2011 року

4.26. Розглянути протягом 2010-2011 років питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

Мінрегіон
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

розглянути питання стосовно можливості внесення законодавчих пропозицій щодо проекту Загальнодержавної програми розвитку соціального житла

Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

протягом 2011 року

Розділ V. Задоволення духовних потреб населення

Сторона власників зобов'язується:

5.11. Здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечувати здійснення відрахувань первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону Україну "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Фінансовий департамент
(Касіяник А.В.)

постійно

З молодіжних питань

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

5.15. Організувати розроблення та затвердити Державну програму "Студентський та учнівський гуртожиток" з відповідним фінансуванням

МОНмолодьспорт
Мінфін
Мінрегіон

взяти участь у розроблені Державної програми "Студентський та учнівський гуртожиток"

Департамент житлової політики
(Шаповаленко В.Г.)

постійно

5.16. Передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на:
фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089

Мінрегіон
МОНмолодьспорт
Мінфін

передбачати в Державному бюджеті України на відповідний рік кошти на фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)

щороку

5.17. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді

МОНмолодьспорт
Мінкультури
Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
МОЗ
Мінфін

сприяти задоволенню житлово-побутових потреб молоді

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва
(Непомнящий О.М.)

постійно

5.18.5 Удосконалити нормативно-правову базу професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині: положення про студентський гуртожиток

МОНмолодьспорт
Мінрегіон
за участю СПО роботодавців

взяти участь в удосконаленні нормативно-правової бази професійно-технічної та вищої освіти щодо державної підтримки молоді в частині: положення про студентський гуртожиток

Департамент житлової політики
(Шаповаленко В.Г.)

постійно

Розділ VI. Соціальний діалог

6.1. Соціальний діалог здійснювати у формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань здійснення державної соціальної та економічної політики, у тому числі проектів законів України, конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України, проектів інших нормативно-правових актів (далі - проекти актів)

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити проведення соціального діалогу в формі обміну інформацією, консультацій, переговорів, узгоджувальних нарад, робочих зустрічей, засідань за круглим столом, громадських слухань з питань реалізації державної соціальної та економічної політики, у тому числі розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових актів, опрацювання конвенцій Міжнародної організації праці, які подаються на ратифікацію Верховній Раді України

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

6.2. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду органами державної влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити розгляд висновків та рекомендацій, прийнятих за результатами здійснення соціального діалогу, які надходять до Мінрегіону, та інформування соціальних партнерів

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
структурні підрозділи згідно з компетенцією щодо порушених у висновках і рекомендаціях питань

постійно

6.3. Здійснювати соціальний діалог у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін у порядку, визначеному в додатку 4

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати соціальний діалог під час розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягати узгодження інтересів і позицій Сторін Генеральної угоди у порядку, визначеному в додатку 4 до Генеральної угоди

Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)
Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

6.5. У разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту проводити консультації у порядку, визначеному в додатку 5

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити проведення консультації із соціальними партнерами в разі необхідності попереднього обговорення та оперативного вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин та соціального захисту у порядку, визначеному в додатку 5 до Генеральної угоди

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

6.6. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цією Угодою, для здійснення взаємного контролю за виконанням узятих на себе зобов'язань

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати обмін інформацією відповідно до Регламенту здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (раз на півроку), а також на запит суб'єктів Генеральної угоди для здійснення оперативного взаємного контролю за виконанням взятих на себе зобов'язань

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

6.8. Проводити моніторинг дотримання норм конвенцій МОП, інших міжнародних договорів, учасником яких є Україна, та національного законодавства щодо забезпечення прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців, здійснювати обмін інформацією про виявлені факти порушень з метою вжиття заходів до їх усунення

6.8.2 У разі необхідності ініціювати розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників Сторін Угоди

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців і у разі підтвердження фактів порушень вживати в межах повноважень заходи до їх усунення та інформування відповідних суб'єктів Генеральної угоди (авторів звернень) ініціювати у разі потреби розгляд зазначених питань на засіданнях колегій органів виконавчої влади за участю представників соціальних партнерів або на засіданнях територіальних соціально-економічних рад

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)
Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)
Структурні підрозділи відповідно до компетенції
Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

6.9. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

6.10. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації у спосіб, визначений суб'єктами Генеральної угоди, домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів із соціальними партнерами

Управління зв'язків з громадськістю
(Чабанова М.О)
Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

6.11. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

рекомендувати під час повідомної реєстрації галузевих, регіональних угод та колективних договорів їх сторонам застосовувати визначені Генеральною угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні

Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)
Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Департамент економіки систем життєзабезпечення (Старцева С.М.)

постійно

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони домовилися:

1. Забезпечити висвітлення реалізації положень Угоди у засобах масової інформації

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити висвітлення заходів з виконання положень Генеральної угоди у засобах масової інформації, у тому числі на веб-сайті Мінрегіону

Управління зв'язків з громадськістю
(Чабанова М.О)
Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

постійно

2. Всебічно сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин, здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами

Мінсоцполітики,
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази з питань регулювання соціально-економічних і трудових відносин

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

постійно

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

постійно

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

супроводжувати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами Генеральної угоди

Департамент нормативно-правового регулювання
(Татаринцева М.А.)
Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

3. Сприяти приведенню норм та положень галузевих і регіональних угод та колективних договорів у відповідність з цією Угодою

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

сприяти приведенню норм та положень галузевих угод у відповідність з Генеральною угодою керівникам підприємств, які відносяться до сфери управління Мінрегіону привести норми та положення колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)
Сектор по роботі з підвідомчими організаціями
(Бульда С.О.)

постійно

5. Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням цієї Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6)

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди між засіданнями спільної робочої комісії та подавати відповідну інформацію Мінсоцполітики на його запит

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва
(Губень П.І.)
Управління економіки і тарифної політики
(Пастухов І.А.)

постійно


центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

надсилати Мінсоцполітики копії звернень та отриманих від соціальних партнерів відповідей щодо порушення положень Генеральної угоди

Структурні підрозділи, яким надходитимуть до розгляду відповідні звернення соціальних партнерів

постійно

7. Вирішувати спірні питання та проблеми, що виникають під час виконання цієї Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

брати участь у вирішенні спірних питань та розв'язанні проблем, що виникають під час виконання Генеральної угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

8. Здійснювати обмін інформацією з питань, які є предметом Угоди

центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

здійснювати із соціальними партнерами обмін інформацією з питань, які є предметом Генеральної угоди

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

11. Надавати на безоплатній основі СПО профспілок і СПО роботодавців наявну інформацію з питань, які є предметом Угоди

Держстат
інші центральні органи виконавчої влади -
Мінрегіон

забезпечити надання соціальним партнерам на безоплатній основі інформації з питань, які є предметом Генеральної угоди

Структурні підрозділи відповідно до компетенції

постійно

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 251 від 18.05.2012}

Заступник директора
Департаменту розвитку
будівельної діяльності,
ціноутворення
та економіки будівництва -
начальник відділу
ціноутворення у будівництвіІ.Б. Пономаренко

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua/}вгору