Про проведення інвентаризації
Мінвуглепром України (з2005р.); Наказ від 16.09.2010351
Документ v0351644-10, поточна редакція — Редакція від 01.11.2010, підстава - v0441644-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.09.2010 N 351

Про проведення інвентаризації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості
N 441 ( v0441644-10 ) від 01.11.2010 }

Керуючись ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV ( 996-14 ),
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ) (державна
реєстрація 26.08.94 за N 202/412), Інструкцією з інвентаризації
матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління
Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 )
(державна реєстрація 16.11.98 за N 728/3168), Н А К А З У Ю:
1. Провести інвентаризацію основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних
предметів в експлуатації, що знаходяться на балансі Мінвуглепрому
станом на 01.10.2010.
2. Створити інвентаризаційну комісію у складі:
Дудка Л.О. - заступник Міністра, голова комісії;
Апурін А.В. - начальник відділу господарського
забезпечення та організації прийому
громадян Адміністративно-господарського
управління;
Гапоненко М.М. - провідний спеціаліст відділу
господарського забезпечення та організації
прийому громадян
Адміністративно-господарського управління;
Гирявець А.О. - начальник відділу соціальної політики
Адміністративно-господарського управління;
Ситар О.В. - головний спеціаліст - юрисконсульт
відділу нормативного забезпечення
Юридичного управління;
Зазимко Т.В. - начальник відділу зведеної бухгалтерської
звітності та внутрішнього аудиту
Департаменту бухгалтерського обліку,
звітності та внутрішнього аудиту;
Колотій М.П. - головний спеціаліст відділу господарського
забезпечення та організації прийому
громадян Адміністративно-господарського
управління;
Новіков Н.І. - провідний спеціаліст відділу торфу
та бурого вугілля Департаменту технічної
політики та розвитку шахтного фонду.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 441 ( v0441644-10 ) від 01.11.2010 }
3. Інвентаризацію основних засобів і нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних
предметів в експлуатації розпочати 01.10.2010 та закінчити
15.11.2010. Протоколи інвентаризації подати голові комісії
Дудці Л.О. у місячний строк після закінчення інвентаризації. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 441 ( v0441644-10 ) від 01.11.2010 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чередниченка Ю.Я.
Міністр Ю.Ященковгору