Документ v0351609-07, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2007

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
10.12.2007 N 351

Про затвердження Переліку національних
стандартів, які в разі добровільного
застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності паковання (пакувальних
матеріалів) та відходів паковання

(Витяг)
З метою забезпечення виконання Графіка впровадження технічних
регламентів, розроблених на основі положень директив Нового
підходу ЄС (доручення Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2005 року N 36390/5/1-05), та відповідно до статті 20 Закону
України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності
паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 24.12.2004
N 289 ( z0095-05 ), зареєстрованого Мін'юстом України 25.01.2005
за N 95/10375 (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити публікацію цього наказу в черговому
виданні "Бюлетеня інформаційних матеріалів зі стандартизації,
метрології та сертифікації".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Шнипко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
10.12.2007 N 351

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту з підтвердження
відповідності паковання (пакувальних
матеріалів) та відходів паковання
( z0095-05 )

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Позначення та назва стандарту | |-----+----------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) | | |Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація | | |відходів. Порядок найменування відходів за генетичним | | |принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій | |-----+----------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) | | |Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення | | |відходів і подання інформаційних даних про відходи. | | |Загальні вимоги | |-----+----------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ 4462.0.01:2005 | | |Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та | | |визначення понять | |-----+----------------------------------------------------------| | 4 |ДСТУ 4462.0.02:2005 | | |Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з | | |відходами. Загальні вимоги | |-----+----------------------------------------------------------| | 5 |ДСТУ 4462.3.01:2006 | | |Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок | | |здійснення операцій | |-----+----------------------------------------------------------| | 6 |ДСТУ 4462.3.02:2006 | | |Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, | | |маркування і захоронення відходів. Правила перевезення | | |відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги | |-----+----------------------------------------------------------| | 7 |ДСТУ 2102-92 | | |Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 8 |ДСТУ 2731-94 | | |Сировина полімерна вторинна. Порядок збирання, зберігання | | |та перероблення відходів | |-----+----------------------------------------------------------| | 9 |ДСТУ 2887-94 | | |Паковання та маркування. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 10 |ДСТУ 2888-94 | | |Пакування та консервація. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 11 |ДСТУ 2890-94 | | |Тара та транспортування. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 12 |ДСТУ 4260-2003 | | |Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги | |-----+----------------------------------------------------------| | 13 |ДСТУ ГОСТ 15846-2003 | | |Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та | | |прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, | | |транспортування та зберігання | |-----+----------------------------------------------------------| | 14 |ДСТУ EN 862:2005 | | |Паковання. Паковання безпечне для дітей. Вимоги і методи | | |випробування паковання одноразового використання для | | |нефармацевтичних виробів | |-----+----------------------------------------------------------| | 15 |ДСТУ ISO 780-2001 | | |Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами | |-----+----------------------------------------------------------| | 16 |ДСТУ ISO 8317:2005 | | |Паковання, безпечне для дітей. Вимоги та методи | | |випробування паковання багаторазового закриття | |-----+----------------------------------------------------------| | 17 |ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 41:2004 | | |Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на | | |задоволення потреб споживача | |-----+----------------------------------------------------------| | 18 |ДСТУ 2191-93 (ГОСТ 16295-93) | | |Папір протикорозійний. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 19 |ДСТУ 3700-98 | | |Обов'язки з пакувальних стрічок. Загальні технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 20 |ДСТУ EN 1230-1:2006 | | |Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. | | |Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах | |-----+----------------------------------------------------------| | 21 |ДСТУ EN 1230-1:2006 | | |Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. | | |Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах | |-----+----------------------------------------------------------| | 22 |РСТ УССР 1181-90 | | |Пакети із плівкових матеріалів для пакування промислових | | |товарів. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 23 |РСТ УССР 1514-84 | | |Мішки і мішечки побутового та виробничого призначення. | | |Загальні технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 24 |РСТ УССР 1553-88 | | |Пакети і серветки з целюлозної плівки для харчових | | |продуктів. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 25 |ДСТУ 3748-98 | | |Мішки для цукру. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 26 |ДСТУ ISO 6590-1:2006 | | |Паковання. Мішки. Словник термінів та типи. Частина 1. | | |Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 27 |ДСТУ ISO 6590-2:2006 | | |Паковання. Мішки. Словник термінів та типи. Частина 2. | | |Мішки з термопластичної гнучкої плівки | |-----+----------------------------------------------------------| | 28 |ДСТУ ISO 6591-1:2005 | | |Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. | | |Частина 1. Мішки паперові порожні | |-----+----------------------------------------------------------| | 29 |ДСТУ ISO 6591-2:2006 | | |Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. | | |Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки порожні | |-----+----------------------------------------------------------| | 30 |ДСТУ ISO 6599-1:2005 | | |Паковання. Кондиціонування для випробування. Частина 1. | | |Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 31 |ДСТУ ISO 7023:2005 | | |Паковання. Мішки. Метод відбирання зразків порожніх | | |мішків для випробування | |-----+----------------------------------------------------------| | 32 |ДСТУ ISO 7965-1:2005 | | |Паковання. Випробування на скидання. Частина 1. Мішки | | |паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 33 |ДСТУ ISO 7965-2:2005 | | |Мішки. Випробування на скидання. Частина 2. Мішки з | | |термопластичної гнучкої плівки | |-----+----------------------------------------------------------| | 34. |ДСТУ ISO/TR 8281-1:2005 | | |Паковання. Розрахунок об'єму заповнення з використанням | | |лінійних розмірів. Частина 1. Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 35 |ДСТУ ISO 8351-1:2005 | | |Паковання. Правила складання бланка-замовлення на мішки. | | |Частина 1. Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 36 |ДСТУ ISO 8367-1:2005 | | |Паковання. Допуски на розміри мішків загальної | | |призначеності. Частина 1. Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 37 |ДСТУ ISO 8351-2:2006 | | |Паковання. Правила складання бланка-замовлення на мішки. | | |Частина 2. Мішки з термопластичної гнучкої плівки | |-----+----------------------------------------------------------| | 38 |ДСТУ ISO 11897:2006 | | |Паковання. Мішки з термопластичної гнучкої плівки. | | |Поширення розриву на бокових згинах | |-----+----------------------------------------------------------| | 39 |ДСТУ ISO 15119:2005 | | |Паковання. Мішки. Методи випробування на тертя заповнених | | |мішків | |-----+----------------------------------------------------------| | 40 |ДСТУ EN 765:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки з | | |поліолефінового тканого матеріалу, крім поліпропіленового | |-----+----------------------------------------------------------| | 41 |ДСТУ EN 766:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки джутові | |-----+----------------------------------------------------------| | 42 |ДСТУ EN 767:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки з | | |джгуто-поліолефінового тканого матеріалу | |-----+----------------------------------------------------------| | 43 |ДСТУ EN 768:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки з | | |бавовняної тканини з вкладкою | |-----+----------------------------------------------------------| | 44 |ДСТУ EN 769:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки з | | |бавовняно-поліолефінового тканого матеріалу | |-----+----------------------------------------------------------| | 45 |ДСТУ EN 770:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Мішки паперові | |-----+----------------------------------------------------------| | 46 |ДСТУ EN 1086:2005 | | |Мішки для транспортування продовольства. Рекомендації | | |щодо вибору типу мішка та вкладки залежно від продукції, | | |що підлягає пакуванню | |-----+----------------------------------------------------------| | 47 |РСТ УССР 518-90 | | |Банки скляні для домашнього консервування. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 48 |РСТ УССР 1918-82 | | |Пляшки скляні сувенірні. Типи та розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 49 |ДСТУ 2072-92 | | |Банки скляні для консервів. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 50 |ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 | | |Банки скляні для консервів. Основні параметри та розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 51 |ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 | | |Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 52 |ДСТУ ГОСТ 10117.2-2003 | | |Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і | | |основні розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 53 |ДСТУ ГОСТ 13903:2006 | | |Тара скляна. Методи контролю термічної стійкості | |-----+----------------------------------------------------------| | 54 |ДСТУ ГОСТ 13904:2006 | | |Тара скляна. Методи контролю опору внутрішньому | | |гідростатичному тиску | |-----+----------------------------------------------------------| | 55 |ДСТУ EN 29008-2001 | | |Пляшки скляні. Вертикальність. Метод випробування | |-----+----------------------------------------------------------| | 56 |ДСТУ EN 29009-2001 | | |Тара скляна. Висота і непаралельність шийки відносно дна | | |тари. Методи випробування | |-----+----------------------------------------------------------| | 57 |ДСТУ EN 29885-2001 | | |Тара скляна. Відхилення від площини верхньої поверхні | | |закупорювання. Методи випробування | |-----+----------------------------------------------------------| | 58 |ДСТУ ISO 9056-2001 | | |Тара скляна. Серія вінчиків шийок під кришки, що | | |забезпечують неможливість незаконного розкриття тари. | | |Розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 59 |РСТ УССР 382-74 | | |Тара для меду металева багатообігова. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 60 |РСТ УССР 668-85 | | |Коробки металеві для взуттєвого крему. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 61 |ДСТУ ГОСТ 30765-2003 | | |Тара транспортна металева. Загальні технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 62 |ДСТУ EN 20090-1-2002 | | |Тара металева легка. Позначення і методи визначення | | |розмірів та місткості. Частина 1. Банки з відкритою | | |горловиною | |-----+----------------------------------------------------------| | 63 |ДСТУ EN 20090-2-2002 | | |Тара металева легка. Позначення і методи визначення | | |розмірів та місткості. Частина 2. Тара загального | | |призначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 64 |ДСТУ ISO 10193:2004 | | |Тара металева легка загальної призначеності. Номінальні | | |об'єми заповнення круглої циліндричної та конічної тари | | |місткістю до 40000 мл | |-----+----------------------------------------------------------| | 65 |ДСТУ ISO/TR 10194:2004 | | |Тара металева легка не кругла загальної призначеності. | | |Номінальні об'єми заповнення та номінальні розміри | | |поперечних перерізів | |-----+----------------------------------------------------------| | 66 |ДСТУ ISO 10653:2004 | | |Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. | | |Номінальні заповнені місткості в закупореному стані | |-----+----------------------------------------------------------| | 67 |ДСТУ ISO 10654:2004 | | |Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. | | |Номінальні об'єми заповнення банок для рідких газомістких | | |продуктів | |-----+----------------------------------------------------------| | 68 |ДСТУ ISO/TR 11761:2004 | | |Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі. | | |Типи та розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 69 |ДСТУ ISO/TR 11762:2004 | | |Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною круглі | | |для рідких газомістких продуктів. Типи та розміри | |-----+----------------------------------------------------------| | 70 |ДСТУ ISO/TR 11776:2004 | | |Тара металева легка. Банки з відкритою горловиною не | | |круглі. Номінальні місткості | |-----+----------------------------------------------------------| | 71 |РСТ УССР 1261-90 | | |Бочонки і діжки дерев'яні. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 72 |РСТ УССР 1991-89 | | |Бочки дерев'яні господарські. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 73 |ДСТУ ГОСТ 30766-2003 | | |Банки металеві для хімічної продукції. Загальні технічні | | |умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 74 |ДСТУ EN 12707:2006 | | |Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості 210 л, | | |220 л та 225 л з незнімною накривкою | |-----+----------------------------------------------------------| | 75 |ДСТУ EN 12708:2006 | | |Засоби закупорювальні з пробками чи шпунтами для | | |пластмасової тари номінальної місткості від 20 л до 225 л | |-----+----------------------------------------------------------| | 76 |ДСТУ EN 12709:2006 | | |Пластмасові бочки. Бочки номінальної місткості від 20 л до| | |120 л круглого перерізу з незнімною накривкою | |-----+----------------------------------------------------------| | 77 |ДСТУ EN 12712:2005 | | |Каністри пластмасові. Каністри номінальної місткості від | | |20 л до 60 л, розраховані на оптимальне використання | | |піддонів розмірами 800 мм х 1200 мм, 1000 мм х 1200 мм, | | |1140 мм х 1140 мм | |-----+----------------------------------------------------------| | 78 |ДСТУ EN 12713:2005 | | |Засоби закупорювальні з наґвинчуваними кришками для | | |пластмасової тари номінальної місткості від 20 л до 60 л | |-----+----------------------------------------------------------| | 79 |ДСТУ EN 12714:2005 | | |Бочки пластмасові. Бочки номінальної місткості від 25 л до| | |220 л зі знімною кришкою | |-----+----------------------------------------------------------| | 80 |ДСТУ 2089-92 | | |Картонна та паперова тара. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 81 |ДСТУ 2247-93 | | |Скриньки дерев'яні. Виробництво. Терміни та визначення | |-----+----------------------------------------------------------| | 82 |ДСТУ 3551-97 | | |Тара дерев'яна обігова для меблів. Технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 83 |ДСТУ 3778-98 | | |Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні | | |технічні умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 84 |ДСТУ ГОСТ 9481-2002 | | |Ящики з гофрованого картону для хімічних ниток. Технічні | | |умови | |-----+----------------------------------------------------------| | 85 |ДСТУ EN 23-1:2006 | | |Паковання для пральних порошків та порошків для чищення. | | |Частина 1. Розміри та місткості коробок і барабанів з | | |фібрового картону | |-----+----------------------------------------------------------| | 86 |ДСТУ ГОСТ ISO 10531-2002 | | |Тара транспортна наповнена. Методи випробування вантажних | | |одиниць на стійкість проти механічних впливів | |-----+----------------------------------------------------------| | 87 |ДСТУ ISO 2206:2005 | | |Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. | | |Ідентифікація частин тари в процесі випробування | |-----+----------------------------------------------------------| | 88 |ДСТУ ISO 2233:2006 | | |Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена | | |та одиничні вантажі. Кондиціонування для випробовування | |-----+----------------------------------------------------------| | 89 |ДСТУ ISO 4178:2005 | | |Тара транспортна укомплектована, завантажена. | | |Експлуатаційне випробування. Інформація для реєстрації | |-----+----------------------------------------------------------| | 90 |ДСТУ ISO 4180-1:2006 | | |Тара транспортна укомплектована, завантажена. Загальні | | |правила складання програм експлуатаційних випробувань. | | |Частина 1. Загальні положення | |-----+----------------------------------------------------------| | 91 |ГОСТ 17.9.1.2-2001 | | |Охрана природы. Классификация. Идентификация и | | |кодирование. Основные положения | |-----+----------------------------------------------------------| | 92 |ГОСТ 17.9.0.2-99 | | |Охрана природы. Обращение с отходами. Технический паспорт | | |отхода. Состав, содержание, изложение и правила внесения | | |изменений | |-----+----------------------------------------------------------| | 93 |ГОСТ 17527-2003 | | |Упаковка. Термины и определения | |-----+----------------------------------------------------------| | 94 |ГОСТ 2226-88 | | |Мешки бумажные. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 95 |ГОСТ 12302-83 | | |Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие | | |технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 96 |ГОСТ 13502-86 | | |Пакеты из бумаги для сыпучей продукции. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 97 |ГОСТ 17811-78 | | |Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические| | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 98 |ГОСТ 24370-80 | | |Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие | | |технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 99 |ГОСТ 30090-93 | | |Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 100 |ГОСТ 5717.1-2003 | | |Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 101 |ГОСТ 5717.2-2003 | | |Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и | | |размеры | |-----+----------------------------------------------------------| | 102 |ГОСТ 10117.1-2001 | | |Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие | | |технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 103 |ГОСТ 10117.2-2001 | | |Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры | | |и основные размеры | |-----+----------------------------------------------------------| | 104 |ГОСТ 12120-82 | | |Банки металлические и комбинированные. Технические условия| |-----+----------------------------------------------------------| | 105 |ГОСТ 15844-92 | | |Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 106 |ГОСТ 25749-83 | | |Крышки металлические для стеклянной тары с венчиком | | |горловины типа III. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 107 |ГОСТ 30288-95 | | |Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, | | |маркировке и ресурсосбережению | |-----+----------------------------------------------------------| | 108 |ГОСТ 5981-88 | | |Банки металлические для консервов. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 109 |ГОСТ 30765-2001 | | |Тара транспортная металлическая. Общие технические условия| |-----+----------------------------------------------------------| | 110 |ГОСТ 26220-84 | | |Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 111 |ГОСТ 5037-97 | | |Фляги металлические для молока и молочных продуктов. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 112 |ГОСТ 5044-79 | | |Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 113 |ГОСТ 5105-82 | | |Канистры стальные для горючего и масел. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 114 |ГОСТ 5151-79 | | |Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 115 |ГОСТ 5799-78 | | |Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 116 |ГОСТ 6128-81 | | |Банки металлические для химических продуктов. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 117 |ГОСТ 6247-79 | | |Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 118 |ГОСТ 8777-80 | | |Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 119 |ГОСТ 9338-80 | | |Барабаны фанерные. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 120 |ГОСТ 11127-78 | | |Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 121 |ГОСТ 12120-82 | | |Банки металлические и комбинированные. Технические условия| |-----+----------------------------------------------------------| | 122 |ГОСТ 13950-91 | | |Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 123 |ГОСТ 17366-80 | | |Бочки стальные сварные толстостенные для химических | | |продуктов. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 124 |ГОСТ 18896-73 | | |Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 125 |ГОСТ 21029-75 | | |Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 126 |ГОСТ 26155-84 | | |Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 127 |ГОСТ 30766-2001 | | |Банки металлические для химической продукции. Общие | | |технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 128 |ГОСТ 2991-85 | | |Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. | | |Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 129 |ГОСТ 4295-80 | | |Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 130 |ГОСТ 5884-86 | | |Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 131 |ГОСТ 5959-80 | | |Ящики из листовых древесных материалов неразборные для | | |грузов массой до 200 кг. Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 132 |ГОСТ 9142-90 | | |Ящики из гофрированного картона. Общие технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 133 |ГОСТ 9396-88 | | |Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия| |-----+----------------------------------------------------------| | 134 |ГОСТ 9481-2001 | | |Ящики из гофрированного картона для химических нитей. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 135 |ГОСТ 10131-93 | | |Ящики из древесины и древесных материалов для продукции | | |пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и | | |спичек. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 136 |ГОСТ 10198-91 | | |Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. | | |Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 137 |ГОСТ 10350-81 | | |Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 138 |ГОСТ 11002-80 | | |Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 139 |ГОСТ 11142-78 | | |Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 140 |ГОСТ 12301-81 | | |Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. | | |Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 141 |ГОСТ 12303-80 | | |Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. | | |Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 142 |ГОСТ 13356-84 | | |Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 143 |ГОСТ 13358-84 | | |Ящики дощатые для консервов. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 144 |ГОСТ 13479-82 | | |Банки картонные и комбинированные. Общие технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 145 |ГОСТ 13511-91 | | |Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, | | |спичек, табака и моющих средств | |-----+----------------------------------------------------------| | 146 |ГОСТ 13512-91 | | |Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 147 |ГОСТ 13513-86 | | |Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и | | |молочной промышленности. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 148 |ГОСТ 13514-93 | | |Ящики из гофрированного картона для продукции легкой | | |промышленности. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 149 |ГОСТ 13515-91 | | |Ящики из тарного плоского склеенного картона для | | |сливочного масла и маргарина. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 150 |ГОСТ 13516-86 | | |Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и| | |пищевых жидкостей. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 151 |ГОСТ 13841-95 | | |Ящики из гофрированного картона для химической продукции. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 152 |ГОСТ 14225-83 | | |Футляры деревянные. Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 153 |ГОСТ 15623-84 | | |Ящики деревянные для инструментов и приспособлений к | | |станкам. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 154 |ГОСТ 15841-88 | | |Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и | | |тракторного машиностроения. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 155 |ГОСТ 16148-79 | | |Ящики деревянные для подшипников качения. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 156 |ГОСТ 16511-86 | | |Ящики деревянные для продукции электротехнической | | |промышленности. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 157 |ГОСТ 16534-89 | | |Коробки из картона для обуви. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 158 |ГОСТ 16535-95 | | |Ящики из гофрированного картона для мороженого. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 159 |ГОСТ 16536-90 | | |Ящики деревянные для продукции автомобильной | | |промышленности. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 160 |ГОСТ 17065-94 | | |Барабаны картонные навивные. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 161 |ГОСТ 17339-79 | | |Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 162 |ГОСТ 18051-83 | | |Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и | | |изделий. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 163 |ГОСТ 18319-83 | | |Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 164 |ГОСТ 18573-86 | | |Ящики деревянные для продукции химической промышленности. | | |Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 165 |ГОСТ 18617-83 | | |Ящики деревянные для металлических изделий. Технические | | |условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 166 |ГОСТ 20463-75 | | |Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и | | |фруктов. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 167 |ГОСТ 20767-75 | | |Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и | | |определения | |-----+----------------------------------------------------------| | 168 |ГОСТ 22637-77 | | |Ящики из гофрированного картона для изделий электронной | | |техники. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 169 |ГОСТ 22638-89 | | |Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий| | |электронной техники. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 170 |ГОСТ 22702-77 | | |Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми | | |жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 171 |ГОСТ 22852-77 | | |Ящики из гофрированного картона для продукции | | |приборостроительной промышленности. Технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 172 |ГОСТ 24634-81 | | |Ящики деревянные для продукции, поставляемой для | | |экспорта. Общие технические условия | |-----+----------------------------------------------------------| | 173 |ГОСТ 18211-72 | | |Тара транспортная. Метод испытания на сжатие | |-----+----------------------------------------------------------| | 174 |ГОСТ 18424-73 | | |Упаковка. Метод определения ударозащитных свойств | |-----+----------------------------------------------------------| | 175 |ГОСТ 21798-76 | | |Тара. Метод кондиционирования для испытаний | |-----+----------------------------------------------------------| | 176 |ГОСТ 24981-81 | | |Упаковка. Методы испытаний на пыленепроницаемость | |-----+----------------------------------------------------------| | 177 |ГОСТ 28520-90 (ISO 2873-85) | | |Упаковка. Метод испытания на низкое давление | |-----+----------------------------------------------------------| | 178 |ГОСТ 28528.1-90 (ISO 4180-1-80) | | |Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных | | |испытаний. Основные положения | |-----+----------------------------------------------------------| | 179 |ГОСТ 28528.2-90 (ISO 4180-2-80) | | |Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных | | |испытаний. Количественные данные | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічногорегулювання О.Сердюковвгору