Документ v0351281-94, поточна редакція — Редакція від 20.12.1994

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 351 від 20.12.94
м.Київ
vd941220 vn351

Про внесення змін до Положення
про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України

З метою приведення у відповідність Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказом Міносвіти України від 08.04.93 р. N 93
( z0035-93 ), зі спільним листом Міністерства праці України
N 05-4075 ( v4075205-94 ), Міністерства фінансів України N 12-101
та Міністерства освіти України N 1/9-240 від 01.12.94 р. "Про
ставки погодинної оплати праці за проведення учбових занять",
згідно з яким 1 жовтня 1994 року введені нові коефіцієнти для
нарахування погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх
галузях народного господарства, за проведення навчальних занять
Н А К А З У Ю:
1. В Положенні про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України пункт 5.3. (перший і другий абзаци),
пункт 1 Кошторису-калькуляції додатка 1 та пункт 3.3 додатка 2
(другий і третій абзаци) викласти в такій редакції: "Оплата праці
безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється
навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками
погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях
народного господарства за проведення учбових занять із розрахунку
1 година на одного студента на тиждень". 2. Фінансово-економічному управлінню Міносвіти України
(Л.Г.Шматок) інформувати навчальні заклади і установи освіти про
діючі ставки погодинної оплати. 3. Наказ довести до усіх навчальних закладів та установ
освіти, а також галузевих міністерств і відомств, які мають
відношення до практики студентів. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління вищих навчальних закладів Степка М.Ф.вгору