Документ v0351224-12, поточна редакція — Редакція від 30.11.2012, підстава - v3906224-12

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2012  № 351

Про затвердження Плану заходів Фонду державного майна України з організації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 451 від 04.04.2012
№ 488 від 10.04.2012
№ 709 від 18.05.2012
№ 2876 від 07.06.2012
№ 3006 від 21.06.2012
№ 3906 від 30.11.2012}

Для забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 щодо Плану організації виконання Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 15 лютого 2012 року, враховуючи службову записку від 12.03.2012 № 18-178-3, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з організації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 щодо організації виконання Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" (далі - План), що додається.

2. Структурним підрозділам, які відповідно до Плану визначені відповідальними виконавцями, забезпечити:

2.1 виконання заходів з підготовки та затвердження нормативно-правових актів, передбачених Планом;

2.2 подання щомісяця до 10 та 20 числа Управлінню координації розробки та виконання програмних документів інформації про стан виконання заходів та підготовки нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого цим наказом;

2.3 у разі виникнення потреби у розробці проектів нормативно-правових актів, що не увійшли до Плану, подання щомісяця до 10 числа Управлінню координації розробки та виконання програмних документів відповідної інформації для внесення доповнень до Плану.

3. Установити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів, визначених виконавцями відповідних пунктів Плану, за своєчасне та якісне їх виконання.

4. Першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду забезпечити організацію виконання цього Плану.

5. Управлінню координації розробки та виконання програмних документів забезпечити:

5.1 узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів Фонду на виконання пункту 2.2 цього наказу, для подання узагальненої інформації про виконання Плану Голові Фонду, першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду;

5.2 за результатами узагальнення інформації, отриманої від структурних підрозділів Фонду на виконання пункту 2.2 цього наказу, підготовку інформації про виконання пунктів 31, 32 Плану для подання 17 травня 2012 року Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України;

{Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 451  від 04.04.2012}

5.3 розгляд пропозицій структурних підрозділів Фонду, отриманих на виконання пункту 2.3 цього наказу, та здійснення відповідних заходів щодо внесення змін до Плану.

6. Наказ ФДМУ від 20.02.2012 № 261 та додаток до нього вважати такими, що втратили чинність.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток
до наказу ФДМУ
12.03.2012 № 351

ПЛАН ЗАХОДІВ
Фонду державного майна України з організації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 щодо організації виконання Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"


п/п

Зміст пункту відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012
№ 4943/1/1-12

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано відповідний захід

Зміст заходу Фонду з реалізації відповідних пунктів доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012
№ 4943/1/1-12

Органи, відповідальні за виконання відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012
№ 4943/1/1-12

Відповідальні виконавці у ФДМУ

Термін виконання*-1

1

2

3

4

5

6

7

1. Положення, відповідальність за реалізацію яких покладено актом на Кабінет Міністрів України

1

Розділ I
Абзац сімдесят четвертий підпункту 5 пункту 1
Рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу приймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку

Стаття 5 (ч. 5) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про затвердження Порядку прийняття рішення про приватизацію окремих об'єктів державної власності та затвердження умов їх продажу

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності
Управління конкурсного продажу

до 10 квітня 2012 р.

2

Абзац сімдесят шостий підпункту 5 пункту 1
Кабінет Міністрів України затверджує - перелік об'єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Стаття 5 (ч. 6) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Взяти участь у підготовці проектів відповідних нормативно-правових актів

Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності

до 10 квітня 2012 р.

3

Абзац четвертий підпункту 10 пункту 1
Передприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації

Стаття 10-1 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 17.08.98 № 1301 "Про затвердження Положення про передприватизаційну підготовку підприємств"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Агентство держмайна
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань реформування власності

згідно із дорученнями Уряду щодо проекту

4

Абзац сімнадцятий підпункту 10 пункту 1
Перелік об'єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України

Стаття 10-2 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проекти відповідних розпорядчих актів (щорічно)

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління планування та пільгового продажу

до 10 квітня 2012 р.

5

Абзац четвертий підпункту 12 пункту 1
Уповноважені органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання, управління майном або корпоративними правами, яких вони здійснюють, та з урахуванням ефективності використання майна таких суб'єктів господарювання подають щороку державним органам приватизації пропозиції стосовно включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (у розрізі груп, визначених статтею 5-1 цього Закону), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Стаття 12 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

5.1. Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 17.08.2002 № 1141 "Про затвердження Порядку вкладання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління планування та пільгового продажу

до 10 квітня 2012 р.

5.2. Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління до органів приватизації пропозицій стосовно включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації"

6

Абзац третій підпункту 17 пункту 1
Продаж акцій на міжнародних фондових ринках здійснюється відповідно до законодавства і правил функціонування зазначених ринків з урахуванням вимог законодавства про депозитарну систему в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Стаття 16-1 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Внести зміни до Порядку продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, затвердженого постановою КМУ від 21.07.99 № 1320

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

до 10 квітня 2012 р.

7

Абзац шостий підпункту 19 пункту 1
Створення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуск та розміщення акцій такого товариства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Стаття 18 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 11.09.96 № 1099 "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств, заснованих на змішаній формі власності, в акціонерні товариства"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань реформування власності

згідно із дорученнями Уряду щодо проекту

8

Абзац десятий підпункту 19 пункту 1
Визначення вартості майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, здійснюється за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України

Стаття 18 (ч. 7) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна"*-2

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань оціночної діяльності

до 10 квітня 2012 р.

9

Абзац десятий підпункту 21 пункту 1
Порядок закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств встановлюється Кабінетом Міністрів України

Стаття 18-3 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління планування та пільгового продажу
Управління з питань реформування власності

до 10 квітня 2012 р.

10

Абзац сьомий підпункту 24 пункту 1
Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією комунального майна

Стаття 23 (ч. 5) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект відповідного нормативно-правового акта

ФДМУ
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мінрегіон

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

до 10 квітня 2012 р.

11

Абзац двадцять восьмий підпункту 26 пункту 1
Строк виконання зобов'язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п'яти років. Для об'єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов'язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням

Стаття 27 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 12.09.97 № 1012 "Про Порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань договірного менеджменту

до 10 квітня 2012 р.

12

Абзац сорок четвертий підпункту 26 пункту 1
Порядок повернення в державну власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України

Стаття 27 (ч. 9) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 18.01.2001 № 32 "Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань договірного менеджменту

до 10 квітня 2012 р.

13

Абзац третій підпункту 7 пункту 2
За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Стаття 9 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 02.03.93 № 158 "Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)"

ФДМУ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

до 10 квітня 2012 р.

2. Положення, відповідальність за реалізацію яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади

14

Абзац восьмий підпункту 12 пункту 1
Заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації за місцезнаходженням об'єкта, що приватизується, у письмовій формі в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України

Стаття 12 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 01.07.97 № 683 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

15

Абзац п'ятий підпункту 20 пункту 1
Виконавець робіт із землеустрою визначається на конкурентних засадах в порядку, що затверджується Фондом державного майна України. За результатами конкурсу з виконавцем робіт із землеустрою укладається договір про розроблення документації із землеустрою, в якому, зокрема, визначається сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, на державну експертизу та на затвердження

Стаття 18-1 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою"

ФДМУ
Мін'юст

Відділ земельних відносин

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

16

Абзац вісімнадцятий підпункту 21 пункту 1
Для об'єктів групи Г до прийняття рішення про їх приватизацію передбачається оприлюднення фінансової звітності, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду державного майна України у встановлені ним строки

Стаття 18-4 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 27.07.2000 № 1559 "Про організаційні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань оціночної діяльності
Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

17

Абзац сорок перший підпункту 21 пункту 1
акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України

Стаття 18-5 (п. 5 ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

17.1. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 08.09.2000 № 1871 "Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів"

ФДМУ
Мін'юст

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

17.2. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 09.08.2000 № 1660 "Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів"

18

Абзац сорок шостий підпункту 22 пункту 1
Типовий перелік відомостей для різних способів продажу, обов'язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, порядок подання таких відомостей встановлює Фонд державного майна України

Статті 19 (ч. 7) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ "Про затвердження переліку відомостей для різних способів продажу та порядку подання таких відомостей для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації"

ФДМУ

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
Структурні підрозділи ФДМУ
Міністерство юстиції України

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

19

Абзац шостий підпункту 26 пункту 1
Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується Фондом державного майна України

Стаття 27 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 29.10.98 № 2041 "Про впорядкування процедури внесення змін до договорів купівлі-продажу"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

20

Абзац тридцять перший підпункту 26 пункту 1
Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України

Стаття 27 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 30.03.2001 № 500 "Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою"*-3

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

21

Абзац тридцять четвертий підпункту 26 пункту 1
За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України

Стаття 27 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

21.1. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 15.08.97 № 885 "Про затвердження типових актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

21.2. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 09.08.2002 № 1432 "Про затвердження форм актів поточної та підсумкової перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва"

22

Абзац сорок перший підпункту 26 пункту 1
Передача приватизованого об'єкта в заставу або внесення такого об'єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку

Стаття 27 (ч. 6) Закону України "Про приватизацію державного майна"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 30.03.2001 № 500 "Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди, на подальше відчуження та передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою"*-4

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

23

Абзац п'ятий підпункту 8 пункту 2
Порядок викупу об'єкта встановлюється Фондом державного майна України

Стаття 11 (ч. 3) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону"*-5

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

24

Абзац третій підпункту 13 пункту 2
Проведення аукціону з продажу об'єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України

Стаття 17 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

25

Абзац третій підпункту 14 пункту 2
Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України

Стаття 18 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

26

Абзац вісімнадцятий підпункту 14 пункту 2
Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України

Стаття 18 (ч. 10) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

27

Абзац двадцятий підпункту 15 пункту 2
Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, встановленому Фондом державного майна України

Стаття 18-2 (п. 3 ч. 1) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

28

Абзац другий підпункту 2 пункту 3
У разі якщо вартість майна підприємств (організацій), зазначених у частині першій цієї статті, є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України

Стаття 2 (ч. 2) Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Розробити та затвердити відповідний нормативно-правовий акт

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

29

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4
Лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва та інформацію про об'єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною Фондом державного майна України

Стаття 5 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 11.09.2000 № 1894 "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

3. Перелік нормативно-правових актів, необхідних для виконання пункту 6 розділу II "Прикінцеві положення" Закону*-6

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

30

Розділ II
Пункт 6 "Прикінцеві положення"
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти:

Стаття 10-1 (ч. 4) Закону України "Про приватизацію державного майна"

30.1. Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань реформування власності
Управління корпоративних прав держави

згідно із дорученнями Уряду щодо проекту

Статті 18-1, 20 Закону України "Про приватизацію державного майна"
Стаття 9 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
Стаття 17 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

30.2. Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 10.12.2003 № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна*-7

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади

Управління з питань оціночної діяльності

до 10 квітня 2012 р.

Стаття 23 (ч. 6) Закону України "Про приватизацію державного майна"

30.3. Підготувати та подати в установленому порядку КМУ проект постанови КМУ про внесення змін до постанови КМУ від 17.03.2011 № 258 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

до 10 квітня 2012 р.

{Підпункт 30.4 частини 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 2876 від 07.06.2012}

{Підпункт 30.5 частини 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 3906 від 30.11.2012}

{Підпункт 30.6 частини 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 2876 від 07.06.2012}

Нормативно-правові акти Фонду державного майна України

31

Забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом

Стаття 5-1 Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.1. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ "Про затвердження форми звітності № 1-приватизація, додатка до форми звітності № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення" від 10.07.2006 № 1067

ФДМУ
Державна служба статистики
Мін'юст

Управління інформаційних технологій та моніторингу

до 20 жовтня 2012 р.

Стаття 12 (ч. 4) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.2. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 31.03.2000 № 667 "Про порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 13 Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.3. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 15.07.1997 № 743 "Про затвердження Положення про комісію з приватизації"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 14 Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.4. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 01.10.97 № 1065 "Про затвердження Положення про план приватизації майна"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Статті 16, 18-1 (ч. 3), 18-4 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.5. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу ФДМУ, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 26.07.2002 № 1336 "Про затвердження Положення про продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г"

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Статті 16, 18-4 (ч. 3), 18-5 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.6. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу ФДМУ, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 31.08.2004 № 1800 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств"

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління конкурсного продажу

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 16 Закон України "Про приватизацію державного майна"

31.7. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 04.10.2000 № 2074 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію"

ФДМУ
Мін'юст

Управління конкурсного продажу

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Статті 16, 18-4 (ч. 3), 18-5 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.8. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу ФДМУ, НКЦПФР, Антимонопольного комітету від 16.11.98 № 2141 "Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі"

ФДМУ
НКЦПФР
Антимонопольний комітет
Мін'юст

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Статті 3 (ч. 3), 16-2 (ч. 1), 18-5 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.9. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу ФДМУ, НКЦПФР від 05.10.2005 № 2694 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів з продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб"

ФДМУ
НКЦПФР
Мін'юст

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

31.10. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 16.06.99 № 1138 "Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств"

ФДМУ
Мін'юст

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 17 (ч. 7) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.11. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 29.07.2008 № 878 "Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю"

ФДМУ
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 18-4 (ч. 1, 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.12. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 30.08.2000 № 1798 "Про затвердження Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 18-4 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.13. Розробити та затвердити наказ ФДМУ "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації"

ФДМУ
Мін'юст

Управління взаємодії з ВРУ та комунікаційного забезпечення

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 25 Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.14. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 03.07.2000 № 1368 "Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств"

ФДМУ
Мін'юст

Управління планування та пільгового продажу

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 27 (ч. 2) Закону України "Про приватизацію державного майна"

31.15. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.03.2005 № 689 "Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом"

ФДМУ
Мін'юст

Управління конкурсного продажу
Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

31.16. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 19.08.98 № 1649 "Про затвердження Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна"

ФДМУ
Мін'юст

Управління з питань договірного менеджменту

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

31.17. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 27.04.2004 № 848

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Статті 6, 7, 8 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

31.18. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу ФДМУ від 17.08.2000 № 1718 "Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 13 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

31.19. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу ФДМУ, Міністерства рибного господарства України від 11.10.96 № 1218/174 "Про затвердження Положення про порядок приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 16 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

31.20. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до спільного наказу Міністерства лісового господарства України, ФДМУ від 28.08.96 № 107/1040 "Про затвердження Положення про приватизацію переробних підприємств лісового господарства"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

31.21. Розробити та затвердити наказ ФДМУ про внесення змін до наказу Фонду від 15.09.2000 № 1935 "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств"

ФДМУ
інші центральні органи виконавчої влади
Мін'юст

Управління з питань реформування власності
Структурні підрозділи ФДМУ

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

32

Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону

Статті 19 (ч. 5) Закону України "Про приватизацію державного майна"

32.1. Розробити та затвердити наказ ФДМУ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ФДМУ від 04.02.2008 № 150 "Про затвердження типової форми публікації інформації про продаж акцій ВАТ за грошові кошти на фондових біржах України"

ФДМУ

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 11 (ч. 3) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

32.2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 30.07.98 № 1511 "Про затвердження Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації" (передбачити у нормативно-правовому акті, визначеному п. 23 Плану)

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК
Структурні підрозділи ФДМУ

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 18 (ч. 1) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

32.3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 17.05.93 № 219 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу майна" (передбачити у нормативно-правовому акті, визначеному п. 23 Плану)

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

32.4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 28.09.2009 № 1514 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об'єкта аукціону" (передбачити у нормативно-правовому акті, визначеному п. 31.17 Плану)

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону{Підпункт 32.5 частини 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 3906 від 30.11.2012}Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

32.6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 20.09.2005 № 2577 "Щодо збереження і використання об'єктів соціально-культурного призначення"

ФДМУ

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

{Підпункт 32.7 частини 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 3906 від 30.11.2012}

Стаття 5 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

32.8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 15.08.2000 № 1695 "Про затвердження Порядку проведення аукціону за методом зниження ціни лота"
(передбачити у нормативно-правовому акті, визначеному п. 29 Плану)

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону

Стаття 11 (ч. 3) Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

32.9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ від 14.08.2000 № 1693 "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів групи Ж" (передбачити у нормативно-правовому акті, визначеному п. 23 Плану)

ФДМУ
Мін'юст

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК

згідно із "Прикінцевими положеннями" Закону
__________
*1 Термін виконання визначено відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 (для нормативних актів КМУ - внесення до КМУ в установленому порядку; для нормативних актів ФДМУ - реєстрація в Мін'юсті). Продовження терміну виконання - згідно із дорученнями Уряду.
*2 Зміни до постанови КМУ від 10.12.2003 року № 1891 передбачено також п. 30.2 Плану.
*3 Зміни до наказу ФДМУ від 30.03.2001 № 500 передбачено також п. 22 Плану.
*4 Зміни до наказу ФДМУ від 30.03.2001 № 500 передбачено також п. 20 Плану.
*5 Для реалізації пунктів 23, 24, 25, 26, 27 Плану передбачено розробку єдиного нормативно-правового акта.
*6 Перелік може доповнюватися за пропозиціями структурних підрозділів ФДМУ.
*7 Зміни до постанови КМУ від 10.12.2003 № 1891 передбачено також п. 8 Плану.

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 451 від 04.04.2012, № 488 від 10.04.2012№ 709 від 18.05.2012, № 2876 від 07.06.2012, № 3006 від 21.06.2012, № 3906 від 30.11.2012}

Директор Департаменту
координації розробки
та виконання програмних
документів, оцінки
та розпорядження об'єктами
державної власності


Є. Григоренко

{Текст взято з сайту http://www.spfu.gov.ua/}вгору