Документ v0349732-12, поточна редакція — Редакція від 10.12.2012, підстава - v0988732-12

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012  № 349

Про затвердження Плану наукових та науково-технічних розробок у сфері паливно-енергетичного комплексу Міненерговугілля на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості
№ 427 від 14.06.2012
№ 746 від 27.09.2012
№ 988 від 10.12.2012}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у 2012 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік, що додається.

2. Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І.В.), Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.), Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва (Бойцун Н.Є.) забезпечити відповідно до компетенції супровід виконання робіт, зазначених у Плані наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Ю. БойкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
29.05.2012 № 349

ПЛАН
наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2012 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Організація-виконавець

Терміни виконання (початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис.грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

В т.ч. на 2012 р.

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

Роботи, виконання яких розпочато у попередні періоди

Всього


2572,8Електроенергетика:

Всього


247,0Розробка положення про технічну політику в електромережевому будівництві для високовольтних та розподільчих мереж

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2011 - 2012

800,0

120,0

Закон України "Про електроенергетику".
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Метою розроблення засад технічної політики є забезпечення ефективного управління, модернізації та інноваційного розвитку магістральних та розподільних електричних мереж України. Результат: розробка основних вимог до науково-технічної політики в Україні

Розробка нормативного документа "Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"
(до реорганізації ДП "Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект")

2011 - 2012

150,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011.
Неврегульованість питань застосування нових матеріалів, обладнання та технологій для будівництва та реконструкції електричних мереж

Мета: підвищення ефективності та надійності роботи електричних мереж.
Зміст роботи: порядок (механізм) узгодження та застосування на практиці нових матеріалів, обладнання та технологій.
Очікуваний результат: затверджений нормативний документ "Порядок впровадження новітніх технологій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж.
Місце впровадження: енергокомпанії України

Розробка "Типових альбомів ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери"

ДП "Науково-дослідний інститут високих напруг"

2011 - 2012

150,0

27,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011

Мета і зміст роботи - коректування типових альбомів підвісок ПЛ 110 - 750 кВ.
Проведення електричних випробувань ізолюючих підвісок з метою координації електричних характеристик полімерних і скляних гірлянд: визначення розрядних і вольт-секундних характеристик, координація довжини шляху витоку і будівельної висоти полімерних і скляних гірлянд, облік впливу електростатичних екранів, діаметру розщеплювання фазного дроту та ін.
Розробка нових альбомів на скляні гірлянди і полімерні підвіски ПЛ з урахуванням виконаних випробувань, з оновленою зчіпною арматурою і екранами, новими типами скляних і полімерних ізоляторів. Очікуваний результат - "Типові альбоми ізолюючих підвісок ПЛ 110 - 750 кВ з гірляндами з скляних і полімерних ізоляторів, з новими видами арматури для роботи в нормальних і особливо складних районах по метеоумовах і забрудненню атмосфери"

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії

Всього


1065,3Розробка програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України"

2011 - 2012

637,0

405,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета: розробити програми стабілізації та моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні. Зміст роботи: передбачається розробити та запропонувати до впровадження комплекс термінових заходів, які б дозволили протягом середньострокової перспективи виправити негативну ситуацію на вітчизняному ринку нафтопродуктів, зменшити обсяги імпорту. Введення системи ліцензування роздрібної торгівлі нафтопродуктами мають супроводжуватись створенням Центру моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, завданням якого буде:
по-перше, здійснення сертифікаційного контролю імпортованих нафтопродуктів, ввезення яких здійснюється в межах придбаних квот;
по-друге, проведення контролю за відповідністю ДСТУ нафтопродуктів, які реалізуються ліцензіатами на внутрішньому ринку.
Очікуваний результат: виконання роботи пропонується у два етапи:
(1) Розроблення концепції Програми;
(2) підготовлення Програми на підставі затвердженої концепції

Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 5 - 7 (Проектування та експлуатування систем підводного видобутку)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2011 - 2012

150,0

60,3

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03.2006 р. "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Закон України "Про нафту і газ".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Метою даної роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628, Частини 5 - 7. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування і функціональної взаємозамінності гнучких труб;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування устаткування та систем перекачування від свердловин до сепаратора;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо проектування, вибору матеріалів, виготовлення, змін у конструкції, випробування, встановлення та експлуатування систем контролю підводного видобування;
- вимоги і рекомендації щодо проектування, аналізування, матеріалів, вироблення, випробування та експлуатування підводних систем закінчення/ремонту свердловини;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо використання інтерфейсів дистанційно керованого обладнання на системах підводного видобутку

Розробка нормативного документа, гармонізованого з європейським стандартом EN-1473 "Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations" "Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок" для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу

ТОВ "Нафтогазбудінформатика"

2011 - 2012

900,0

600,0

Указ Президента України № 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" стосовно: "... забезпечення диверсифікації джерел, постачальників, маршрутів та способів транспортування природного газу шляхом... поставок зрідженого природного газу з держав Африки і Близького Сходу".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 2360-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" від 20.06.2011

Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу.
Зміст роботи - розробка (адаптація європейських) нормативних документів стосовно проектування берегових установок для прийому скрапленого природного газу з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу.
Очікуваний результат - затверджений нормативний документ (Державні будівельні норми України) "Установки та устаткування для скрапленого природного газу. Проектування берегових установок".
Місце впровадження - Міненерговуглепром України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", підприємства газової галузі України, термінал для регазифікації скрапленого газу.
Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів скрапленого природного газу

Атомно-промисловий комплекс

Всього


1260,5Визначення основних параметрів розвитку ядерно-паливного комплексу України на період до 2030 року

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного датування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

200,0

100,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Метою роботи є стратегічне планування, прогнозування параметрів ПЕК для вдосконалення системи прийняття керівних рішень в ЯПК.
Завданнями роботи є:
- розвиток моделі енергетичного сектору України з урахуванням нових параметрів Оновленої Енергетичної стратегії 2011 року, що базується на Програмі економічних реформ на 2011 - 2014 роки Президента України;
- проведення первинних розрахунків за моделлю енергетичного сектору України;
- підготовка результуючих даних щодо атомної, тепло- та гідроелектричної генерації, транспортування та розподілу електроенергії між основними споживачами (кількість та ціна за роками з 2011 до 2030).
Результатом роботи буде науково-технічний звіт:
- модель енергетичного сектору України, що враховує нові граничні параметри Оновленої Енергетичної стратегії 2011 року;
- результати розрахунків за розвинутою моделлю енергетичного сектору України.
Наведені розрахунки можуть виявити викривлення в цінах та тарифах при виробництві, передачі та розподілі електроенергії між споживачами електроенергії.
Результати роботи будуть використовуватися Міністерством енергетики та вугільної промисловості України при прийнятті керівних рішень щодо енергозабезпечення економіки країни

Експертиза проектів нормативних документів ядерно-енергетичного комплексу та супровід їх введення в дію

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування (ДНІЦСКАР)

2011 - 2012

190,0

70,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Виконання функцій головної організації із стандартизації в ядерно-енергетичній сфері в частині нормоконтролю, реєстрації, розроблення та перегляду нормативних документів згідно з наказом Мінпаливенерго від 27.12.2006 № 531.
Робота включає:
- контроль відповідності (нормоконтроль) проектів ГНД нормам та вимогам, що встановлені чинними нормативними документами із стандартизації;
- ведення реєстру нормативних документів, що затверджуються, в ядерно-енергетичній сфері;
- ведення фонду контрольних екземплярів та файлів галузевих нормативних документів, що вводяться в дію в сфері ядерної енергетики;
- видавниче редагування нормативних документів за завданнями Міненерговугілля;
- науково-технічний супровід робіт з розробки ГНД в сфері ядерної енергетики, реєстрацію ГСТУ у Держспоживстандарті України;
- розробку переліку галузевих нормативних документів в сфері ядерної енергетики, що потребують перегляду в 2013 р.

Розробка технічного регламенту обладнання, що застосовується у виробництві ядерного палива

ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки"
Славутицька філія

2011 - 2012

290,0

137,0

п. 10 наказу Держспоживстандарту від 14.12.2010 № 567 "Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Сьогодні в Україні відсутні встановлені вимоги (технічні регламенти, стандарти тощо) до обладнання, що буде виготовлятись та експлуатуватись на заводі з виробництва ядерного палива. Також відсутні підходи до визначення оцінки відповідності обладнання встановленим вимогам до продукції, процесу або системи.
Технічний регламент встановлюватиме необхідні вимоги, що забезпечуватимуть: безпеку випромінювань; ядерну та радіаційну безпеку; промислову безпеку, термічну безпеку; хімічну безпеку; електричну безпеку, біологічну безпеку; вибухобезпечність; механічну безпеку; пожежну безпеку; єдність вимірювань. ТР міститиме вичерпний перелік обладнання, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, щодо яких встановлюються його вимоги. ТР буде впроваджено на підприємствах, організаціях, установах ядерно-паливного циклу, у т.ч. у проектних організаціях

Розробка галузевого нормативного документа "Інструкція по проведенню спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

140,0

Підвищення безпеки експлуатації АЕС і ТЕС, охорона навколишнього середовища.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Розробка нормативного документа на проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій дозволить закріпити наявний досвід і виконувати роботи на досконалому рівні науки і техніки, що в кінцевому результаті підвищить умови безпеки при експлуатації ТЕС і АЕС та своєчасно приймати міри при розробці заходів по захисту навколишнього середовища. Будуть використовуватися проектно-вишукувальними, науково-дослідними та експлуатаційними організаціями та наглядовими органами

Розробка галузевого стандарту "Інструкція з проведення інженерних вишукувань під будівництво атомних електростанцій (АЕС)"

ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект"

2011 - 2012

250,0

140,0

Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011.
Підвищення безпеки експлуатації АЕС

Розробка нормативного документа на проведення інженерних вишукувань для будівництва АЕС дає можливість підвищити якість виконуваних робіт, забезпечити підвищення безпеки експлуатації АЕС та її екологічну складову. НД буде використовуватися проектно-вишукувальними експлуатаційними організаціями та наглядовими органами

Розробка Кадастру майданчиків під будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій

ВАТ Київський НДПКІ "Енергопроект"

2008 - 2012

2950,0

525,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року", наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 № 328 "Про виконання плану заходів на 2006 - 2010 щодо реалізації Енергетичної стратегії України".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 10.05.2011

Визначення місцезнаходження майбутніх майданчиків та формування кадастру майданчиків під будівництво енергоблоків атомних станцій при будівництві нових енергоблоків атомних електростанцій України

Моніторинг тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

ДНІЦ СКАР

2008 - 2012

694,0

148,5

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року", наказ Мінпаливенерго України від 08.09.2006 № 328 "Про виконання плану заходів на 2006 - 2010 щодо реалізації Енергетичної стратегії України"

Метою даної роботи є виконання моніторингу тритію у природних поверхневих водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України, та розгортання систематичного експериментального вивчення динаміки розповсюдження тритію у поверхневих природних водоймах, гідравлічно з'єднаних із скидними каналами та водоймами-охолоджувачами АЕС України

Нові роботи, по яких відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" визначені виконавці

Всього


8524,3Електроенергетика:

Всього


3830,1Підвищення ефективності системи автоматичного регулювання частоти і потужності та ущільнення графіків електричних навантажень шляхом впровадження електротермічних споживачів-регуляторів в енергосистемі України

Інститут загальної енергетики НАН України

2012

700,0

700,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розроблення структури системи автоматичного регулювання частоти і потужності, технічних рішень з ущільнення графіків електричних навантажень шляхом впровадження електротермічних споживачів-регуляторів в енергосистемі України. Результати роботи призначені для використання в системі диспетчерського управління енергосистеми України та в системах теплопостачання

Розробка Програми гармонізації нормативно-технічних вимог Європейського Співтовариства щодо експлуатації систем, у тому числі для аспектів передачі, транскордонних з'єднань, модуляції та загальних стандартів безпеки технічних систем (стандартів Європейського комітету зі стандартизації (CEN), Європейського комітету стандартизації в електротехніці (CENELEC), Союзу з координації передачі електроенергії (UCTE (ENTSO-e))

ПП "Управляюча компанія "Метрополія"

2012

238,46235

238,46235

Закон України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства".
План заходів з реформування та розвитку енергетичного сектору, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 408-р від 13.06.2007.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міненерговугілля від 16.05.2011.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета:
визначення та систематизація технічних вимог/стандартів (CEN, CENELEC, ENTSO-e), що використовуються в Європейському Співтоваристві;
аналіз рівня відповідності НТД України європейським вимогам;
розробка програми гармонізації;
створення гармонізованої системи НТД України щодо експлуатації енергосистеми України

Перегляд "СНиП II-58-75. Электростанции тепловые", розроблення відомчих будівельних норм

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012

135,0

135,0

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 471.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою переробки є розроблення нових будівельних норм, які будуть перевірені на відповідність законодавству, і забезпечити галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд, гармонізувати норми із стандартами ДСТУ.
Остаточна редакція галузевого документа.
Місце впровадження - підприємства та організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля України

Перегляд "СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства", розроблення відомчих будівельних норм

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012

145,0

145,0

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 471.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою переробки є розроблення нових будівельних норм, які будуть перевірені на відповідність законодавству, і забезпечити галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд, гармонізувати норми із стандартами ДСТУ.
Остаточна редакція галузевого документа.
Місце впровадження - підприємства та організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля України

Перегляд нормативного документа СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307:2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу"

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

2012

160,0

160,0

Нормативний документ СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307:2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу", що затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.08.2005 р. № 408, наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою роботи є перегляд нормативного документа СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307:2005 "Установки спалювання на теплових електростанціях та в котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу", строк першої перевірки якого закінчився в 2010 р.
Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства в 2011 р. та коригування планів реконструкції енергетичних потужностей ТЕС України вимагають внесення змін до даного нормативного документа. Особливо це стосується термінів упровадження систем неперервного моніторингу (контролю) викидів забруднюючих речовин, параметрів газопилових потоків, переліку забруднюючих речовин. В ході роботи будуть також розглянуті поточні вимоги українських та європейських нормативних документів з моніторингу викидів забруднюючих речовин.
Місце впровадження - усі теплові електростанції та котельні України

Розробка та затвердження нормативного документа "Сертифікація енергоблоків (агрегатів) та електричних станцій на відповідність вимогам нормованого первинного та вторинного регулювання частоти та активної потужності"

Відкрите акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології експлуатації електростанцій і мереж "ЛьвівОРГРЕС"

2012 - 2013

240,0

180,0

Програма заходів для підготовки проведення модернізації генеруючого обладнання України для забезпечення вимог UCTE, наказ Мінпаливенерго від 14.10.2008 р. № 507 "Про створення робочої групи з питань реконструкції та модернізації генеруючого обладнання для забезпечення регулювання частоти та потужності в ОЕС України".
Програма першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об'єднанням європейських держав, що затверджена наказом Мінпаливенерго від 15.10.2009 № 532.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розробка нормативного документа з проведення сертифікації готовності енергоблоків (агрегатів) та електричних станцій до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України у відповідності до вимог чинних нормативних документів.
Мета і очікуваний результат роботи - нормативне забезпечення сертифікації відповідності енергоблоків (агрегатів) і електричних станцій вимогам чинних нормативних документів до нормованого первинного і автоматичного вторинного регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України. Підвищення ефективності регулювання частоти та потужності в ОЕС України, а також готовності ОЕС України до роботи з об'єднанням енергосистем європейських держав.
Місце впровадження: енергоблоки (сагрегати) та електричні станції (ТЕС, ГЕС і АЕС) ОЕС України

Перегляд нормативного документа ГКД 34.51.101-96 "Інструкція з вибору та експлуатації зовнішньої ізоляції електроустановок 6 - 750 кВ на підприємствах Міненерго України"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2012 - 2013

150,0

100,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Мета роботи - нова редакція НД через невідповідність норм з вибору ізоляції з ПУЕ:2009, глава 1.9, а також СОУ МПЕ 40.1.51.301:2004, СОУ МПЕ 40.15.302:2006.

Розробка нової редакції Правил улаштування електроустановок (ПУЕ)

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2012 - 2013

1550,0

1200,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Підвищення надійності електропостачання споживачів, зменшення втрат електричної енергії в елементах електричних мереж для людей та довкілля.
Призначенням роботи є організація і здійснення актуалізації Правил улаштування електроустановок (глави 1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, розділ 6), розробка нового тексту цих глав, погодження та підготовка нової редакції Правил до затвердження.
Нова редакція ПУЕ дозволить унормувати застосування нових видів обладнання і технологій в будівництві електричних мереж відповідно до вимог розроблювальної Технічної політики. Місце впровадження - ліцензіати з виробництва і передачі електричної енергії в Україні, споживачі електроенергії

Розроблення галузевого класифікатора відходів від процесів згоряння вугілля під час функціонування енергетичних станцій, з виділенням окремого класифікаційного угруповання "мікросфера алюмосилікатна", та встановлення правил його застосування

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

2012

180,0

180,0

Окреме доручення Міністра енергетики та вугільної промисловості України від 12.12.2011 № 01/11-1441 за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Бурштинської ТЕС ПАТ "Західенерго", здійсненої Контрольно-ревізійним управлінням Міненерговугілля за інформацією СБУ.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Упорядкування питань фінансово-господарської діяльності енергогенеруючих компаній, що стосуються реалізації відходів від згоряння вугілля на ТЕС. Удосконалення обліку відходів на ТЕС. Попередження зловживань, які можуть виникати при реалізації відходів, зокрема золи мікросфери

Перегляд нормативного документа ГКД 34.12.201-97 "Протиаварійні тренування працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2012 - 2013

250,00

200,00

За результатами проведення галузевого протиаварійного тренування 3 листопада 2011 року.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Приведення ГКД 34.12.201-97 "Протиаварійні тренування працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення" у відповідність до діючої структури енергетичної галузі України

Перегляд нормативного документа РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных"

ПрАТ "ТЕХЕНЕРГО"

2012 - 2013

410,0

270,0

Нормативний документ РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных", що затверджений наказом Главенерго Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 27.03.91 р.
Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Метою роботи є перегляд нормативного документа РД 34.27.301-91 "Методика испытаний золоулавливающих установок теплових электростанций и котельных", строк дії якого закінчився в 2000 р.
Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства в 2011 р., необхідність різкого зменшення викидів забруднюючих речовин та проведення адекватних вимірювань їх вмісту і ефективності газоочисного обладнання вимагають перегляду та внесення змін до даного нормативного документа. Особливо це стосується наступного масштабного будівництва установок сіркоочищення та установок комплексного очищення. В ході роботи буде виконано аналіз методики випробувань газоочисних установок в країнах ЄС та Росії.
Місце впровадження - усі теплові електростанції та котельні України

Розробка теплоакумулюючих матеріалів на основі цеолітів та солей для сезонного акумулювання тепла

ДП "Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці і енергозбереженні"

2012 - 2013

96,0

56,63765

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня № 447 "Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки"

Метою роботи є розробка теплоакумулюючих матеріалів на основі цеолітів для термоакумуляторів підвищеної ємності. Очікується, що використання процесів хемадсорбції в процесах термоакумулювання дозволить зменшити розміри термоакумуляторів у 3 - 5 разів (порівняно з водяними), що, в свою чергу, дозволить створити більш ефективні локальні системи опалення, в тому числі для сезонного акумулювання тепла

Розробка методичних рекомендацій для аналізу та співставлення енергоефективних технологій та проектів

Інститут загальної енергетики НАН України

2012 - 2013

439,0

120,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Розроблення методичних рекомендацій та обрахування доцільності й обсягів впровадження енергоефективних технологій і проектів у галузях ПЕК.
Буде надано методичні положення з комплексної оцінки ефективності впровадження енергетичних технологій і проектів, оцінено їх ефективність за методом повних енергетичних витрат і еколого-економічної оцінки та обґрунтовано обсяги їх впровадження за критеріями комплексної оцінки

Директива 2003/54/ЕС: досвід реалізації в країнах ЄС в рамках процесу формування єдиного ринку електроенергії та перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариства

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

2012

145,0

145,0

Рішення секції "Електроенергетика" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.04.2012

Буде вивченого досвід реалізації в країнах ЄС процесу формування єдиного ринку електроенергії та визначено перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариства"

Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії

Всього


2014,0Розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 13628, Частини 8 - 10 (Проектування та експлуатування систем підводного видобування)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2012 - 2013

140,0

84,0

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03.2006 р. "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Закон України "Про нафту і газ".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Метою даної роботи є розроблення національних стандартів, ідентичних (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001) стандартам серії ISO 13628, Частини 8 - 10. Сфера застосування цих стандартів повинна поширюватись на діяльність, пов'язану з проектуванням та експлуатуванням систем підводного видобування. Ці нормативні документи повинні відповідати існуючій системі законодавства та нормативно-технічних документів у нафтогазовій галузі.
Основні проблеми, які вирішуються при створенні НТП:
- основні вимоги та загальні рекомендації щодо комплексного спорудження систем підводного видобування, починаючи від фази проектування, закінчуючи завершенням експлуатації та ліквідацією свердловин;
- визначення технічних вимог для безпечного та відповідного експлуатування інтерфейсів дистанційно керованих засобів для систем підводного видобування;
- вимоги та рекомендації щодо проектування, виготовлення та експлуатування системи втручання із застосуванням дистанційно керованих інструментальних засобів;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо проектування, вибору матеріалів, виготовлення, змін у конструкції, випробування, встановлення та експлуатування гнучких труб, що складаються зі зв'язаних полімерних і металічних шарів;
- функціональні вимоги та рекомендації щодо використання інтерфейсів дистанційно керованого обладнання на системах підводного видобутку

Розробити національні стандарти на біобензин Е-85 та методи його випробування

ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА"

2012 - 2013

1100,0

710,0

Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної сировини" від 26.09.2003 № 1094/2003, розроблення національного стандарту на біобензини з відновлюваних рослинних ресурсів дозволить зменшити енергетичну залежність України, а також суттєво зменшити негативний вплив транспорту на довкілля.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Мета роботи - розробити екологічно чистий вид палива з відновлюваної сировини, аналог європейського біобензину Е-85, спираючись на вивчення світового досвіду.
Зміст роботи - викладено у назві.
Очікуваний результат - розроблення національного стандарту на біобензин та методи його випробування дозволить в майбутньому організувати його виробництво в Україні та суттєво зменшити шкідливі викиди вихлопних газів у атмосферу і сприятиме покращенню екологічного стану довкілля.
Місце впровадження - підприємства Міненерговугілля

Розробка нормативного документа, гармонізованого з європейським стандартом EN-14620 "Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0° C and -165° C" "Проектування та виробництво сталевих резервуарів, що монтуються на будівельному майданчику, вертикальних, циліндричних, з пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів з робочою температурою від 0° C та -165° C " для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу

ТОВ "Нафтогазбудінформатика"

2012 - 2013

900,0

400,0

Указ Президента України від 27.08.2009 № 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 2360-р "Про затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Мета - підвищити рівень енергетичної безпеки держави за рахунок диверсифікації джерел та маршрутів постачання природного газу в Україну шляхом організації доступу до світових ресурсів СПГ.
Зміст роботи - розробка (адаптація європейських) нормативних документів для забезпечення реалізації інвестиційного проекту постачання в Україну скрапленого природного газу.
Очікуваний результат - затверджений пакет нормативних документів, що регламентують нормативно-технічне забезпечення умов проектування та будівництва термінала з прийому CGU в Україні.
Місце впровадження - Міненерговугілля України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", підприємства газової галузі України, термінал для регазифікації скрапленого газу

Розроблення СОУ "Макет робочого проекту на спорудження свердловин на газ і нафту"

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

2012 - 2013

220,0

110,0

Наказ Мінпаливенерго від 19.06.2002 № 364 "Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення СОУ

Розроблення СОУ "Склад, порядок розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації на споруджування свердловин на газ і нафту"

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

2012 - 2013

180,0

90,0

Наказ Мінпаливенерго від 19.06.2002 № 364 "Про чинність галузевих нормативних документів колишнього СРСР".
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення СОУ

Розроблення ДСТУ "Промисловість нафтова і газова. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги і випробування", гармонізація ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries. Drilling fluid materials. Specifications and tests

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

2012 - 2013

220,0

110,0

Впровадження міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн як національних стандартів України.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення ДСТУ

Розроблення ДСТУ "Промисловість нафтова і газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування", гармонізація ISO 10416:2008 Petroleum and natural gas industries. Drilling fluids. Laboratory resting

Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"

2012 - 2013

220,0

110,0

Впровадження міжнародних, регіональних та національних стандартів інших країн як національних стандартів України.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Розроблення ДСТУ

Розроблення попередніх обґрунтовуючих матеріалів щодо виробництва в Україні нафтових сульфонатів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ

ДП "Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "ЛЬВІВДІПРОНАФТОХІМ"

2012 - 2013

1180,0

400,0

Відсутність вітчизняного виробництва нафтових сульфонатів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ.
Рішення секції "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії" НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16.03.2012

Організація виробництва в Україні нафтових сульфонатів та інших поверхнево-активних речовин (ПАР) для збільшення нафтовидобутку та нафтовіддачі виснажених нафтових родовищ

Атомно-промисловий комплекс

Всього


1920,2Розробка проекту Державної цільової економічної програми розвитку ядерної енергетики України

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування

2012

440,0

440,0

П. 2.1 Плану заходів Мінпаливенерго, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності КМУ з питань, що належать до компетенції Мінпаливенерго, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 14.05.2008 № 265.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Планування подальшого розвитку ядерно-енергетичного комплексу України

Розробка нової редакції керівного нормативного документа КНД 95.2.01.07.001-97 "Система стандартів безпеки праці. Безпека праці при роботі самохідної техніки в підземних умовах. Загальні вимоги безпеки"

ДП "Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування"

2012

142,0

142,0

Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою розробки нової редакції КНД "Система стандартів безпеки праці при роботі самохідної техніки в підземних умовах. Загальні вимоги безпеки" є приведення його у відповідність до вимог чинних НД.
Застосування КНД дозволить установити загальні вимоги безпеки при роботі самохідної техніки при добуванні сировини підземним способом на гірничодобувних підприємствах Міненерговугілля України

Розробка галузевого НД, який встановлює методи та процедури виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційного стану вод поверхневих водойм для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012

99,6

99,6

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", ст. 4, 7.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 21, 22, 54.
Указ Президента України від 12.05.2011 № 585/2011 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України".
Водний кодекс України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", п. 3.
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд", ст. 11.
Закон України "Про доступ до публічної інформації", ст. 13, 14.
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", ст. 3, 5.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Мета роботи - розроблення галузевого НД "Виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційного стану вод поверхневих водойм для виявлення впливу на них підприємств ядерно-енергетичного комплексу України. Методичні рекомендації".
В ході виконання роботи буде розроблений НД, який містить методичні рекомендації щодо виконання польових та лабораторних робіт з дослідження радіаційних показників стану вод поверхневих водойм, що дозволить гармонізувати методи, процедури та порядок радіаційного моніторингу стану поверхневих вод в зонах впливу підприємств ЯЕК (відбору, підготовки вимірювальних зразків, визначення об'ємної активності гамма-, бета- та альфа-активних природних та техногенних радіонуклідів у пробах води).
Результати роботи будуть впроваджені у профільних галузевих радіоекологічних лабораторіях, лабораторіях підприємств ЯЕК, інших організаціях при проведенні комплексного радіоекологічного контролю/моніторингу можливість різним лабораторіям обґрунтовано виконувати такі роботи гармонізованими підходами

Розробка галузевого положення про введення в експлуатацію нових засобів для дезактивації

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012

139,0

139,0

П. 5.2 Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99).
П. 5.1.1 Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008).
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є уніфікація процедури введення у використання нових засобів для дезактивації на АЕС, заощадження часу та зусиль при підготовці і узгодженні необхідних документів. Результати даної роботи будуть використані на АЕС при введенні в експлуатацію нових засобів для дезактивації

Перегляд Концепції зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012

99,6

99,6

Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, затверджена наказом Мінпаливенерго 12 травня 2004 року № 249, підлягає перегляду:
• планово через кожні 5 років;
• в разі істотних змін у планах подальшої експлуатації діючих АЕС України (є рішення щодо продовження ресурсу на 20 років для енергоблоків № 1, 2 РАЕС);
• в разі істотних змін умов та вимог до ЗЕ АЕС, визначених нормативно-правовими актами та нормативними документами.
(Введений в дію НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій). Рекомендації місії МАГАТЕ за результатами перевірки проведення самооцінки АЕС України на відповідність стандартам МАГАТЕ по розділу 2 Завдання 3 "Зняття з експлуатації", виконаної в лютому 2009 року.
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є плановий перегляд документа "Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України" з урахуванням зауважень Держатомрегулювання, змін законодавства, що мали місце з моменту затвердження діючого документа, та рекомендацій місій МАГАТЕ на АЕС України в 2009 році

Розробка та проведення досліджень щодо впливу змін температури та напруженого стану на переорієнтацію гідридів в оболонках твелів ВЯП

Науково-технічний комплекс "Ядерний паливний цикл" Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"

2012

300,0

300,0

Проект координованих досліджень МАГАТЕ по демонстрації поведінки відпрацьованого палива та відповідних елементів систем в умовах надтривалого зберігання" (Т1.30.14).
Проект координованих досліджень МАГАТЕ:
"Hydrogen and hydride induced degradation of the mechanical properties of zirconium based alloys" з рекомендацією про необхідність проведення досліджень в даному напрямку (IAEA Research Contract No: 16863).
Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами".
Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Метою роботи є оцінювання деградаційного впливу водню, накопиченого у відпрацьованому ядерному паливі при експлуатації та генеруємому в ньому при подальших операціях з ВЯП, включаючи витримку в басейні витримки, транспортування, перевантаження та тривале сухе зберігання. Будуть отримані відомості про вплив транспортування, перевантаження і подальшого тривалого зберігання в сухому сховищі на переорієнтацію гідридів, які необхідні при вирішенні питання про можливість тривалого зберігання ВЯП в сухих сховищах України (50 - 100 років)

Вплив концентрацій КОН і LiOH на кінетичні параметри окислення цирконієвих сплавів при переході на підвищене вигорання палива/збільшений паливний цикл

Науково-технічний комплекс "Ядерний паливний цикл" Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"

2012 - 2013

300,0

150,0

Рекомендації технічного документа МАГАТЕ: Optimization of Water Chemistry to Ensure Reliable Water Reactor Fuel Performance at High Burnup and in Ageing Plant (FUWAC). IAEA-TECDOC-1666. Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Мета роботи - визначення впливу підвищеної концентрації гідроксиду калія при підвищенні вигорання палива до 70 МВт доб./т U на корозійну стійкість цирконієвого сплаву Е110. Розгляд можливості заміни КОН на LiOH для зниження кількості РАВ при збільшенні тривалості паливної кампанії

Розроблення методики врахування природного урану в загальному балансі виробництва і споживання первинних енергоресурсів України

Концерн Південруда"

2012

170,0

170,0

Указ Президента України від 27.08.2009 № 681/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 червня 2009 року "Про розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року".
Рішення секції "Ядерно-енергетичний комплекс" НТР Міненерговугілля від 28.02.2012 р.

Розроблення методики врахування природного урану в загальному балансі виробництва і споживання первинних енергоресурсів України. Використання методики передбачається під час складання балансу енергоресурсів

Розробка проекту Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВВЕР-1000 і продуктами його переробки, що повертаються в Україну

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012 - 2013

292,93

160,0

Контракт № 45 від 30.01.98 між ФДУП "Горно-хімічний комбінат" (Російська Федерація) і ДП "НАЕК "Енергоатом" на технологічне зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС.
Закон України "Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами"

В кінцевому варіанті метою роботи є розробка Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВВЕР-1000 і продуктами його переробки, що повертаються в Україну. Результатом роботи буде документ Міненерговугілля, який визначить концептуальне рішення щодо поводження з ВТВЗ ВВЕР-1000, вивезеними з України в Росію для переробки.
У СРСР для ВЯП реакторів типу ВВЕР був прийнятий замкнутий паливний цикл, тобто передбачалася переробка ВЯП. Для ВТВЗ ВВЕР-440 переробка реалізована на ВО "МАЯК". Для ВТВЗ ВВЕР-1000 на даний момент реалізується тільки тимчасове зберігання на Красноярському ГХК. Переробка планується в майбутньому, не раніше 2020 року.
На даний час стосовно ВТВЗ ВВЕР-1000 Україна прийняла стратегію - "відкладене рішення". Однак істотна кількість ВЯП ВВЕР-1000 вже вивезена або буде вивезена (до введення в експлуатацію ЦСВЯП в Україні) у РФ для наступної переробки.
Натомість, раціональність переробки цих ВТВЗ викликає певні сумніви та істотно залежить від параметрів технології і умов повернення в Україну продуктів переробки

Розробка проекту Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів, розташованих в Україні

ТОВ "Центр моніторингових досліджень і природоохоронних технологій"

2012 - 2013

290,0

220,0

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", ст. 4, 7
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд"
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 21, 22, 54
Закон України "Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", ст. 3, 5

Метою виконання роботи є розроблення проекту Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів, розташованих в Україні.
Питання реабілітації територій уранових виробництв, що здійснювали діяльність за часів "холодної" війни є надзвичайно актуальним та водночас складним науковмістовним та коштовним питанням. Останнім часом світова практика виконання реабілітаційних робіт обговорюється та удосконалюється завдяки майданчикам МАГАТЕ, Європейської комісії, НАТО. Світовою спільнотою узагальнюються підходи, вимоги та ключові особливості заходів з реабілітації. Основними елементами зазначеної практики є окремі постулати, які не враховані при підготовці та затвердженні чинної державної цільової екологічної програми приведення в екологічно безпечний стан об'єктів колишнього ВО "ПХЗ", строк дії якої спливає в 2014 році.
Зокрема, нова програма має базуватися на:
1) визначеності вимог до кінцевого стану об'єктів;
2) визначеності статусу територій, на яких розташовані об'єкти;
3) визначеності спеціального статусу суб'єкта, який відповідає за стан та поводження з об'єктами;
4) довгостроковості заходів з моніторингу стану об'єктів;
5) періодичності та обов'язковості оцінки впливу об'єктів на навколишнє природне середовище;
6) раціональному співвідношенні вартості застосування певних технічних рішень та потенційного соціально-економічного ефекту;
7) визначеності та достатності заходів щодо фізичного захисту об'єктів.
Нова програма має охоплювати всі об'єкти уранового виробництва, включаючи об'єкти, що на сьогодні знаходяться в експлуатації.
Прийняттю програми має передувати прийняття Концепції Державної програми, проект якої також має бути розроблений в межах виконання роботи. Проекти Концепції та Програми мають містити заходи із забезпечення фінансування, необхідного для виконання завдань Програми

Фізичний захист та безпека у паливно-енергетичному комплексі

Всього


760,0Розроблення методології планування та проведення наукових досліджень та інженерно-технічних розробок з протидії технологічному (ядерному) тероризму

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

2012

40,0

40,0

П. 33 Плану заходів з протидії тероризму на 2011 - 2013 роки, затверджений Указом Президента України від 02.09.2011 № 898/2011.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: уніфікація та впорядкування науково-дослідної діяльності з питань протидії технологічному (ядерному) тероризму.
Зміст роботи: створення методології планування та проведення досліджень з протидії тероризму. Очікуваний результат: впорядкування науково-дослідної діяльності з питань протидії тероризму, визначення пріоритетності завдань

Розроблення Концепції створення і функціонування системи медицини праці в паливно-енергетичному комплексі України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

2012 - 2013

150,0

110,0

Високий рівень професійної та виробниче обумовленої патології, захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, відсутність системності в наданні медико-санітарної допомоги працівникам паливно-енергетичного комплексу.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: розроблення концепції створення та функціонування системи медицини праці в паливно-енергетичному комплексі.
Очікуваний результат: попередження розвитку та прогресування професійних та виробниче обумовлених захворювань у працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та зниження їх соціально-економічних наслідків. Зниження захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності на 7 - 9%, раптових серцевих смертей на робочих місцях на 10 - 12%. Місце впровадження: підприємства ПЕК (нафто- та газодобувних теплових та атомних електростанціях тощо)

Розроблення Порядку реагування підрозділів Міненерговугілля України у разі радіаційної аварії на радіаційно-ядерних об'єктах підприємств, що входять до сфери управління Міністерства

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012 - 2013

204,0

120,0

Ст. 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
П. 5.4 Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МНС України від 17.05.2004 № 87/211, зареєстр. в Мін'юсті 10.06.2004 за № 720/9319.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: на підставі здійснення юридичного аналізу існуючих нормативних документів, опрацювання існуючої практики і з урахуванням досвіду навчань на АЕС України з перевірки стану готовності до реагування на радіаційні аварії.
Очікуваний результат: розроблення Порядку дій керівництва та структурних підрозділів органу державного управління (Міненерговугілля) в разі радіаційної аварії на радіаційно-ядерному об'єкті. За результатами роботи підготовка проекту нормативного акта, який буде затверджено наказом Міненерговугілля.
Місце впровадження: підприємства ПЕК

Розробка Положення з обстеження підприємств паливно-енергетичного комплексу під час виконання заходів та вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012 - 2013

99,0

70,0

Ст. 4 Закону України "Про пожежну безпеку України".
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: підвищення рівня кваліфікації працівників та їх відповідальності під час перевірки об'єктів ПЕК.
Очікуваний результат: перша редакція Положення з обстеження підприємств паливно-енергетичного комплексу під час виконання заходів та вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки.
Місце впровадження: підприємства ПЕК

Розробка проекту Концепції державної системи заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації радіаційних аварій. Розробка пропозицій по вдосконаленню чинних нормативно-правових актів у цій галузі з метою врахування міжнародних рекомендацій МАГАТЕ

ДП "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"

2012 - 2013

182,0

120,0

Вимоги ст. 21 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Вимоги п. 5.4 Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МНС України від 17.05.2004 № 87/211, затвердженого в Мін'юсті України 10.06.2004 за № 720/9319.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: підготовка Концепції державної системи заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації радіаційних аварій на підставі здійснення порівняльного аналізу чинних нормативно-правових актів загальнодержавного рівня в сфері готовності до реагування на радіаційні аварії, а також нормативних документів НАЕК "Енергоатом" та СНУЯЕтаП у цій сфері.
Очікуваний результат: розробка конкретних проектів змін до зазначених документів з метою підвищення рівня готовності підрозділів Міненерговугілля до реагування в разі радіаційної аварії та приведення їх у відповідність до рекомендацій МАГАТЕ.
Місце впровадження: проекти змін до нормативних документів будуть впроваджені наказами МЕВ

Перегляд Інструкції про порядок дій персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу під час гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій в резервуарних парках

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012 - 2013

97,0

60,0

Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: забезпечення ефективності і безпеки роботи персоналу підприємств та особового складу державної пожежної охорони під час гасіння пожеж в резервуарних парках.
Очікуваний результат: розроблення Інструкції.
Місце впровадження: підприємства ПЕК

Перегляд ГКД 34.10.384-98 "Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 до 150 кВ"

ВП "Науково-технічний центр електроенергетики" ДП НЕК "Укренерго"

2012

40,0

40,0

Рішення Колегії МЕВ від 11.11.2011.
Рішення секції "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі" НТР Міненерговугілля від 17.02.2012 р.

Мета: перегляд чинного нормативного документа, підвищення відповідальності керівників підприємств щодо створення матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації.
Очікуваний результат: перегляд та підготовка нової редакції нормативу.
Місце впровадження: підприємства ПЕК

Проведення інвентаризації чинної нормативної бази з питань охорони праці, що діє у галузях ПЕК. Складання реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці, що регулюють діяльність підприємств ПЕК

ДП "Львівське конструкторське бюро"

2012 - 2013

250,00

200,00

На сьогодні значна кількість галузевих документів потребує перегляду. При цьому відсутні галузеві реєстри таких документів, які б дозволили своєчасно відстежувати терміни їх дії та перегляду. Виконання зазначеної НДР дозволить провести інвентаризацію чинної нормативної бази, скласти реєстр нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємств ПЕК та привести нормативні документи у відповідність до діючого законодавства

Мета: приведення нормативно-правової бази з охорони праці у відповідність із сучасними вимогами та законодавством ЄС з урахуванням управління професійними і виробничими ризиками.
Очікуваний результат: поліпшення організації роботи з нормативними документами в Міненерговугілля та на підприємствах ПЕК, приведення галузевих нормативних документів у відповідність до вимог чинного законодавства.
Місце впровадження: підприємства ПЕК

{Розділ "Нові роботи, виконавців яких не визначено" виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 988 від 10.12.2012}

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 427 від 14.06.2012; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 746 від 27.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 988 від 10.12.2012}
вгору