Про затвердження Змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 23.03.2015347
Документ v0347201-15, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2015

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2015 N 347

Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року N 217
( 217-19 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2015 рік" та з метою удосконалення бюджетної
класифікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
23.03.2015 N 347

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

a. У Класифікації доходів бюджету:
1.1. Позиції:
------------------------------------------------------------------ |11022200|"Надходження від погашення податкового боргу, в тому | | |числі реструктуризованого або розстроченого | | |(відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що | | |сплачується підприємствами електроенергетичної, | | |нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що | | |надають послуги з виробництва, транспортування та | | |постачання теплової енергії, підприємствами | | |централізованого водопостачання та водовідведення, та | | |нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, | | |які виникають після проведення розрахунків по субвенції| | |з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній | | |пунктом 24 статті 14 Закону України "Про Державний | | |бюджет України на 2014 рік" ( 719-18 ), | |--------+-------------------------------------------------------| |41036600|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову| | |енергію, послуги з централізованого водопостачання та | | |водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та | | |постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з | | |невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та | | |послуг з централізованого водопостачання та | | |водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або | | |погоджувалися органами державної влади чи місцевого | | |самоврядування" | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями:
------------------------------------------------------------------ |11022200|"Надходження від погашення податкового боргу, в тому | | |числі реструктуризованого або розстроченого | | |(відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що | | |сплачується підприємствами електроенергетичної, | | |нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що | | |надають послуги з виробництва, транспортування та | | |постачання теплової енергії, підприємствами | | |централізованого водопостачання та водовідведення, та | | |нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, | | |які виникають після проведення розрахунків по субвенції| | |з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній | | |пунктом 16 статті 14 Закону України "Про Державний | | |бюджет України на 2015 рік" ( 80-19 ), | |--------+-------------------------------------------------------| |41036600|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову| | |енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з| | |централізованого водопостачання, водовідведення, що | | |вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню | | |та/або іншим підприємствам централізованого питного | | |водопостачання та водовідведення, які надають населенню| | |послуги з централізованого водопостачання та | | |водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю| | |фактичної вартості теплової енергії та послуг з | | |централізованого водопостачання, водовідведення, | | |опалення та постачання гарячої води тарифам, що | | |затверджувалися та/або погоджувалися органами державної| | |влади чи місцевого самоврядування". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |41035700|"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | | |Львівської області на завершення реконструкції | | |Львівського обласного перинатального центру", | |--------+-------------------------------------------------------| |41035900|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |відновлення (будівництво, капітальний ремонт, | | |реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській| | |областях", | |--------+-------------------------------------------------------| |41036000|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного | | |виробництва для комунального електротранспорту", | |--------+-------------------------------------------------------| |41036100|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |будівництво (придбання) житла для сімей загиблих | | |військовослужбовців, які брали безпосередню участь в | | |антитерористичній операції, а також для інвалідів | | |I - II групи з числа військовослужбовців, які брали | | |участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення | | |житлових умов", | |--------+-------------------------------------------------------| |41036200|"Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | | |Одеської області на будівництво лікувального корпусу | | |Одеської обласної дитячої клінічної лікарні", | |--------+-------------------------------------------------------| |41039700|"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | | |часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, | | |які до 2015 року отримували підтримку з Фонду | | |соціального страхування з тимчасової втрати | | |працездатності", | |--------+-------------------------------------------------------| |41039900|"Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | | |Дніпропетровськ на співфінансування проекту "Завершення| | |будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ". | ------------------------------------------------------------------
1.3. Виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |22050000|"Надходження від оплати витрат з | | |інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у | | |судах", | |--------+-------------------------------------------------------| |41020300|"Дотації вирівнювання, що одержуються з районних | | |та міських (міст Києва і Севастополя, міст | | |республіканського і обласного значення) бюджетів". | ------------------------------------------------------------------
b. Відомчу класифікацію видатків та кредитування державного
бюджету:
2.1. Доповнити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ | 868|"Державна регуляторна служба України". | ------------------------------------------------------------------
c. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету):
3.1. Позиції:
------------------------------------------------------------------ |100602|"Погашення заборгованості з | 0640 | | |різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню, яка | | | |виникла у зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії та| | | |послуг з централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення тарифам, що | | | |затверджувалися та/або | | | |погоджувалися органами | | | |державної влади чи місцевого| | | |самоврядування", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250383|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |погашення заборгованості з | | | |різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню, яка | | | |виникла у зв'язку з | | | |невідповідністю фактичної | | | |вартості теплової енергії та| | | |послуг з централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення тарифам, що | | | |затверджувалися та/або | | | |погоджувалися органами | | | |державної влади чи місцевого| | | |самоврядування" | | ------------------------------------------------------------------
замінити позиціями:
------------------------------------------------------------------ |100602|"Погашення заборгованості з | 0640 | | |різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, опалення та | | | |постачання гарячої води, | | | |послуги з централізованого | | | |водопостачання, | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню та/або| | | |іншим підприємствам | | | |централізованого питного | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, які надають | | | |населенню послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, яка виникла | | | |у зв'язку з невідповідністю | | | |фактичної вартості теплової | | | |енергії та послуг з | | | |централізованого | | | |водопостачання, | | | |водовідведення, опалення та | | | |постачання гарячої води | | | |тарифам, що затверджувалися | | | |та/або погоджувалися | | | |органами державної влади чи | | | |місцевого самоврядування", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250383|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |погашення заборгованості з | | | |різниці в тарифах на теплову| | | |енергію, опалення та | | | |постачання гарячої води, | | | |послуги з централізованого | | | |водопостачання, | | | |водовідведення, що | | | |вироблялися, | | | |транспортувалися та | | | |постачалися населенню та/або| | | |іншим підприємствам | | | |централізованого питного | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, які надають | | | |населенню послуги з | | | |централізованого | | | |водопостачання та | | | |водовідведення, яка виникла | | | |у зв'язку з невідповідністю | | | |фактичної вартості теплової | | | |енергії та послуг з | | | |централізованого | | | |водопостачання, | | | |водовідведення, опалення та | | | |постачання гарячої води | | | |тарифам, що затверджувалися | | | |та/або погоджувалися | | | |органами державної влади чи | | | |місцевого самоврядування". | | ------------------------------------------------------------------
3.2. Доповнити такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |250356|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету обласному бюджету | | | |Львівської області на | | | |завершення реконструкції | | | |Львівського обласного | | | |перинатального центру", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250357|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |відновлення (будівництво, | | | |капітальний ремонт, | | | |реконструкцію) | | | |інфраструктури у Донецькій | | | |та Луганській областях", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250361|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |придбання нових трамвайних | | | |вагонів вітчизняного | | | |виробництва для комунального| | | |електротранспорту", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250384|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |будівництво (придбання) | | | |житла для сімей загиблих | | | |військовослужбовців, які | | | |брали безпосередню участь в | | | |антитерористичній операції, | | | |а також для інвалідів I - II| | | |групи з числа | | | |військовослужбовців, які | | | |брали участь у зазначеній | | | |операції, та потребують | | | |поліпшення житлових умов", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250390|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету обласному бюджету | | | |Одеської області на | | | |будівництво лікувального | | | |корпусу Одеської обласної | | | |дитячої клінічної лікарні", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250391|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам на| | | |часткове фінансування | | | |дитячо-юнацьких спортивних | | | |шкіл, які до 2015 року | | | |отримували підтримку з Фонду| | | |соціального страхування з | | | |тимчасової втрати | | | |працездатності", | | |------+----------------------------+----------------------------| |250406|"Видатки на реалізацію | 0133 | | |програм допомоги і грантів | | | |міжнародних фінансових | | | |організацій та Європейського| | | |Союзу". | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький
{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}вгору