Про затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2008 році
НКРЕ; Постанова, Звіт, Структура [...] від 26.03.2009346
Документ v0346227-09, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2009

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.03.2009 N 346

Про затвердження Звіту
про діяльність НКРЕ у 2008 році
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2008 році (додається).
Голова Комісії В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
26.03.2009 N 346

ЗВІТ
про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України
у 2008 році

Зміст
1. Коротка інформація про Комісію та основні напрямки її
діяльності
2. Оптовий ринок електричної енергії України
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електроенергії
2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії
2.3. Алгоритм розподілу коштів. Упровадження заходів щодо
підвищення рівня розрахунків за електроенергію на ОРЕ 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
в 2007 - 2008 роках
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості
енергокомпаній за минулі роки
2.5. Динаміка збору у вигляді цільової надбавки на теплову та
електричну енергію за 2004 - 2008 роки та напрями використання
відповідних коштів
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на Оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії України
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції
2.8. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту
2.9. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення 2.9.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії
України 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
на 2009 - 2010 роки
3. Цінова та тарифна політика в електроенергетиці України
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками
3.2. Формування оптової ринкової ціни, аналіз та динаміка її
складових за 2003 - 2008 роки
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2008 році 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2003 - 2008 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2006 - 2008 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2008 та завдання на 2009 рік
3.4. Регулювання тарифів на виробництво теплової енергії
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2009 рік
4. Регулювання господарської діяльності та цінова і тарифна
політика в нафтогазовому комплексі
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі
4.4. Основні завдання на 2009 рік
5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
5.4. Реалізація контрольних функцій НКРЕ та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі
6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів роздрібного ринку
електричної енергії (Правила користування електричною енергією для
юридичних осіб, населення та інше)
6.1. Регулювання взаємовідносин між суб'єктами
господарювання, які об'єктивно присутні в процесі постачання
електричної енергії споживачу, та встановлення методології
обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання
технологічних електричних мереж спільного використання
6.2. Установлення порядку визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем
Правил користування електричною енергією ( z0417-96 )
7. Організація роботи Комісії щодо захисту прав споживачів.
Розгляд звернень, скарг споживачів та стан їх вирішення
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії. Створення
Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальників
8. Діяльність Комісії щодо забезпечення розвитку
законодавчо-правової бази регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу
8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу (проекти
Законів України "Про НКРЕ" та інші)
8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій у
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
9. Співробітництво з міжнародними організаціями та стан
реалізації євроінтеграційних завдань в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі
10. Взаємодія Комісії з органами державної влади, засобами
масової інформації та громадськістю. Висвітлення діяльності
Комісії
11. Адміністративно-організаційна та фінансово-господарська
діяльність Комісії
12. Основні завдання та пріоритети діяльності НКРЕ на 2008
рік і шляхи їх реалізації
Додатки: Додаток 1.1. Структура Національної комісії регулювання
електроенергетики України ( va346227-09 ) Додаток 2.1.1. Функціональна схема ринку електричної енергії
України ( vb346227-09 ) Додаток 2.2.1. Відсоток поточної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2007-2008
роках ( vc346227-09 ) Додаток 2.2.2. Обсяги електроенергії, закупленої
енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2007 - 2008 роках
( vc346227-09 ) Додаток 2.2.3. Надходження коштів за куповану на ОРЕ
електричну енергію у 2007 - 2008 роках ( vc346227-09 ) Додаток 2.2.4. Фактична оплата виробникам, що продають
електричну енергію в ОРЕ у 2007 - 2008 роках ( vc346227-09 ) Додаток 2.3.1. Рівень збору коштів споживачів за електричну
енергію в галузях економіки за 2007 - 2008 роки ( vd346227-09 ) Додаток 2.3.2. Розрахунки за електричну енергію споживачів та
енергопостачальних компаній у 2008 році з урахуванням погашення
заборгованості попередніх періодів за даними енергопостачальних
компаній ( vd346227-09 ) Додаток 2.3.3. Розрахунки споживачів електричної енергії та
структура заборгованості в галузях економіки за 2003-2008 роки
( vd346227-09 ) Додаток 2.3.4. Структура заборгованості по категоріям
споживачів за спожиту електричну енергію станом на 01.01.2009
( vd346227-09 ) Додаток 2.5.1. Динаміка збору коштів у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та теплову у
2004 - 2008 роках ( ve346227-09 ) Додаток 2.8.1. Обсяги закупівлі електроенергії на ОРЕ з метою
її експорту за межі України у 2007-2008 роках ( vf346227-09 ) Додаток 2.8.2. Динаміка ціни купівлі електроенергії з метою
її експорту за межі України ( vf346227-09 ) Додаток 2.9.1. Перспективна модель Оптового ринку
електроенергії України ( vg346227-09 ) Додаток 3.1.1. Динаміка середнього тарифу закупівлі
електроенергії у виробників, які працюють за ціновими заявками, у
2007-2008 роках ( vh346227-09 ) Додаток 3.1.2. Структура тарифу закупівлі електроенергії у
виробників, які працюють за ціновими заявками, у 2007-2008 роках
( vh346227-09 ) Додаток 3.1.3. Динаміка середньорічних тарифів АЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001 - 2008 роки ( vh346227-09 ) Додаток 3.1.4. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2008 роки ( vh346227-09 ) Додаток 3.1.5. Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск
електроенергії в ОРЕ за 2001-2008 роки ( vh346227-09 ) Додаток 3.1.6. Динаміка середніх тарифів ВЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2008 роки ( vh346227-09 ) Додаток 3.1.7. Динаміка середніх тарифів на відпуск
електричної енергії за видами генерації за 2001-2008 роки
( vh346227-09 ) Додаток 3.2.1. Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни
на енергоринку у 2003-2008 роках ( vi346227-09 ) Додаток 3.2.2. Структура фактичної оптової ринкової ціни за
2007-2008 роки ( vi346227-09 ) Додаток 3.3.1. Динаміка середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у
2007-2008 роках ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.2. Структура середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів України у
2007 - 2008 роках ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.3. Динаміка середніх тарифів на передачу та
постачання електроенергії за 2007 - 2008 роки ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.4. Динаміка рентабельності енергопостачальних
компаній за основними видами діяльності у 2004-2008 роках
( vk346227-09 ) Додаток 3.3.5. Суми компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів у 2008 році ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.6. Структура компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів за 2004 - 2008 роки ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.7. Динаміка сум компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів за 2000 - 2008 роки
( vk346227-09 ) Додаток 3.3.8. Тарифи на електроенергію для населення і
населених пунктів за 2008 рік ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.9. Виконання інвестиційних програм
енергопостачальними компаніями у 2008 році ( vk346227-09 ) Додаток 3.3.10. Динаміка зміни витрат електричної енергії при
її передачі в цілому по Україні та в розрізі енергопостачальних
копаній за 2006-2008 роки ( vk346227-09 ) Додаток 4.2.1. Роздрібні ціни на природний газ, що
використовується для потреб населення ( vl346227-09 ) Додаток 4.2.2. Динаміка цін на природний газ для потреб
населення ( vl346227-09 ) Додаток 4.3.1. Динаміка тарифів на транспортування та
постачання природного газу за 2002 - 2008 роки ( vm346227-09 ) Додаток 4.3.2. Динаміка рівнів тарифів на транспортування та
постачання природного газу протягом 2002 - 2008 років
( vm346227-09 ) Додаток 4.3.3. Динаміка тарифів на транспортування природного
газу (магістральними та розподільними трубопроводами) за 2002 -
2008 роки ( vm346227-09 ) Додаток 4.3.4. Тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами ( vm346227-09 ) Додаток 4.3.5. Тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами ( vm346227-09 ) Додаток 7.1.1. Динаміка кількості звернень до НКРЕ за період
з 2005 по 2008 рік ( vn346227-09 )
1. Коротка інформація про комісію
та основні напрямки її діяльності
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) є органом державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій. НКРЕ утворена Указом Президента України від
8 грудня 1994 року N 738 ( 738/94 ) з метою забезпечення
ефективного функціонування енергетичної галузі країни. У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ),
"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) та іншими нормативно-правовими актами. Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань,
визначених Положенням про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98) ( 335/98 ),
зокрема: участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
у електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії,
постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти,
зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на
основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних
монополій та споживачів їх товарів і послуг; захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу,
нафти та нафтопродуктів; розроблення і затвердження правил користування електричною
енергією та газом; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
( z0174-96 ) (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання
електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного
газу ( z1247-05 ) (Ліцензійними умовами), постачання природного
газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами; інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000
( 1167/2000 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" НКРЕ визначена центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і
підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені
завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці
міжнародних договорів України та здійснення в межах своїх
повноважень заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і
суміжних ринків. До складу Комісії входять Голова і чотири члени Комісії, які
мають рівні права при вирішенні питань, що належать до компетенції
НКРЕ. Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який
складається з центрального апарату та територіальних
представництв, що діють у Автономній Республіці Крим та в усіх
областях України. Станом на 01.01.2009 робочий апарат нараховує
412 працівників. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1 ( va346227-09 ).
2. Оптовий ринок електричної енергії України
2.1. Основні засади державного регулювання
діяльності Оптового ринку електроенергії
Правові та організаційні засади, які покладені в основу
діючої моделі Оптового ринку електричної енергії, Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), нормативними актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної
комісії регулювання електроенергетики України. Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) діє
на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної
енергії України ( n0001227-96 ) (ДЧОРЕ). Ураховуючи, що значна
частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає
домінуюче становище на ньому, державне регулювання Оптового ринку
електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу
самоврядування яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як
представницького органу членів Оптового ринку. Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії
наведена в додатку 2.1.1 ( vb346227-09 ).
2.2. Стан розрахунків на Оптовому
ринку електроенергії
Розрахунки Оптового ринку з кредиторами
У 2008 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали 40
українських виробників електроенергії, у тому числі ДП "НАЕК
"Енергоатом", 5 компаній теплових електростанцій, 3 підприємства
гідроелектростанцій, 24 підприємства теплоелектроцентралей,
4 підприємства вітрових електростанцій, 2 когенераційні установки
та 1 підприємство, що виробляє електричну енергію на газотурбінних
установках. Обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ у 2008 році в
порівнянні з 2007 роком зменшився на 1,64% (з 175312,4 млн кВт.год
до 172477,7 млн кВт.год), що пов'язано зі значним зменшенням у
IV кварталі 2008 року споживання електроенергії підприємствами
гірничо-металургійного та хімічного комплексу. Зокрема, обсяг
електричної енергії, проданої ДП "НАЕК "Енергоатом", зменшився на
3,15% (з 87298,2 млн кВт.год до 84631,7 млн кВт.год), компаніями
теплових електростанцій (ТЕС) - на 1,73% (з 67123,8 млн кВт.год до
65985,1 млн кВт.год), теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - на 1,35% (з
11156,3 млн кВт.год до 11007,6 млн кВт.год). У той же час,
збільшився обсяг електричної енергії, проданої компаніями
гідроелектростанцій (ГЕС), на 10,47% (з 9626,8 млн кВт.год до
10752,9 млн кВт.год), когенераційними установками (КУ) - на 39,35%
(з 2,4 млн кВт.год до 3,9 млн кВт.год) та вітровими
електростанціями (ВЕС) - на 0,78% (з 43,3 млн кВт.год до
43,7 млн кВт.год). Крім того, у 2008 році з Російської Федерації
було імпортовано електричну енергію в обсязі 1110,9 млн кВт.год. Обсяг товарного відпуску електроенергії українськими
виробниками в ОРЕ у 2008 році (з урахуванням ПДВ) становив 45620,
4 млн грн при загальній сумі оплати - 46337,07 млн грн або
101,57% від вартості товарного відпуску електричної енергії.
Рівень же загальної оплати товарної продукції, відпущеної в ОРЕ у
2008 році (без урахування погашення заборгованості минулих
періодів), становить 100,86% , що на 0,95% вище ніж у 2007 році. Загальний обсяг коштів, перерахованих ДП "Енергоринок"
кредиторам по Україні у 2008 році, збільшився порівняно з
2007 роком на 12775,4 млн грн (на 32,04%) і становив
52650,6 млн грн при сумарній вартості товарного відпуску
електричної енергії та виконаних робіт 51292,7 млн грн. Рівень
оплати кредиторам ОРЕ у звітному періоді становив 102,65%. Заборгованість ОРЕ перед кредиторами у 2008 році, порівняно з
2007 роком, зменшилась з 16827,87 млн грн до 16356,28 млн грн (на
471,59 млн грн або на 2,8%). Зокрема, відбулось зменшення заборгованості за рахунок
проведення взаєморозрахунків із погашення заборгованості за
постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 N 440
( 440-2008-п ) "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" на суму 304,0 млн грн та за
рахунок погашення заборгованості за договорами по реструктуризації
заборгованості в сумі 19,5 млн грн відповідно до механізмів,
передбачених Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV
( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
Також проведено взаєморозрахунки з погашення заборгованості
за постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192
( 192-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення
взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків"
на суму 1,5 млн грн. Слід зазначити, що протягом 2007 - 2008 років з урахуванням
доплат, які згідно з умовами договірних відносин між
ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії здійснюються до
15 числа місяця, наступного після розрахункового, регулярно
забезпечувалася стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію,
відпущену в попередньому розрахунковому періоді, та здійснювалась
оплата робіт, які виконує ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу
електричної енергії магістральними мережами, диспетчеризацію та
інше), що є одним із вагомих досягнень стабільної роботи ринку та
Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) у цілому. Так,
рівень розрахунків з енергогенеруючими компаніями за електричну
енергію, закуплену в них у 2008 році, та з ДП "НЕК "Укренерго"
становив 100% (додаток 2.2.1) ( vc346227-09 ).
Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок"
У 2008 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма
компаніями (як для споживачів України, так і для експорту)
становила 169108,5 млн кВт.год, що на 1628,8 млн кВт.год або на
0,95% менше ніж у 2007 році. У тому числі, порівняно з 2007 роком,
зменшився обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ
енергопостачальними компаніями, які здійснюють постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, - на
1554,2 млн кВт.год (на 1,09%) і становив 141246,3 млн кВт.год та
збільшився обсяг купівлі електричної енергії на ОРЕ ліцензіатами з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом - на
1176,3 млн кВт.год (на 6,36%) і становив 19684,2 млн кВт.год
(додаток 2.2.2) ( vc346227-09 ). Вартість електроенергії, купованої постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом у 2008 році, зросла в
порівнянні з 2007 роком на 8605,0 млн грн (на 25,9%) і становила
41825,1 млн грн (з урахуванням ПДВ). У звітному періоді всього надійшло 52540,6 млн грн у рахунок
оплати за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на
12259,2 млн грн (на 30,43%) більше ніж у 2007 році. Загальний рівень розрахунків дебіторів по Україні за куповану
електроенергію (з урахуванням авансових платежів на початок
звітного періоду) становив у 2008 році 101,1% від вартості
товарної продукції, у 2007 році - 99,51% (додаток 2.2.3)
( vc346227-09 ). Поточна оплата у 2008 році енергопостачальними
компаніями за регульованим тарифом залишилась на рівні 2007 року
та становила 99,2% від вартості відпущеної електроенергії. Поточна оплата електричної енергії (з урахуванням авансів на
початок звітного періоду) ліцензіатами з постачання електроенергії
за нерегульованим тарифом у 2008 році проведена на 100% у сумі
7227,9 млн грн, що на 2246,5 млн грн більше ніж у 2007 році. Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у 2008 році
за даними ДП "Енергоринок", становив 42685,0 млн грн (102,1% від
товарної продукції), у 2007 році - 32989,8 млн грн (99,31%), що
обумовлено проведенням у 2008 році розрахунків по боргам минулих
періодів за урядовими рішеннями, які здійснювались у рамках Закону
України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" та постанови Кабінету Міністрів
України від 27.02.2008 N 108 ( 108-2008-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання державної підтримки вугледобувним
підприємствам (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля)
на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому
числі забезпечення гарантійних зобов'язань щодо повернення
бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованості за
електричну енергію, яка утворилася в минулих роках". А саме: за постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 N 440
( 440-2008-п ) "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України", якою затверджено Порядок
перерахування у 2008 році субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла
у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії,
послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, -
на суму 304,0 млн грн; за постановою НКРЕ від 26.11.2007 N 1641 ( v1641227-07 ) "Про
алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для погашення заборгованості", якою
передбачено механізм погашення заборгованості відповідно до
договорів реструктуризації заборгованості за куповану електричну
енергію, що виникла до 1 січня 2005 року, укладених
ДП "Енергоринок" з енергопостачальниками на виконання Закону
України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу", - на суму 22,7 млн грн; за постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 N 108
( 108-2008-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної
підтримки вугледобувним підприємствам (включаючи підприємства з
видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із
собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних
зобов'язань щодо повернення бюджетних позик, а також погашення
простроченої заборгованості за електричну енергію, яка утворилася
в минулих роках" - на суму 859,4 млн грн. У 2008 році 12 (із 36) постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом здійснили поточну оплату з врахуванням
авансів станом на 01.01.2009 за куповану на ОРЕ електроенергію в
повному обсязі (додаток 2.2.4) ( vc346227-09 ). З урахуванням
доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після
розрахункового, повну поточну оплату за електроенергію, куповану
на ОРЕ у 2008 році, забезпечили 25 постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом. Слід зазначити, що станом на 01.01.2009 до 23 постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом (що на
11 постачальників більше ніж станом на 01.01.2008), які не мають
заборгованості за електричну енергію (з урахуванням договору
реструктуризації боргу) перед ОРЕ та підписали з ДП "Енергоринок"
графік здійснення платежів за куповану електроенергію на ОРЕ,
застосовується особливий порядок розрахунків (кошти за електричну
енергію, які надходять від споживачів, у повному обсязі
перераховуються на поточний рахунок енергопостачальних компаній). Спостерігається покращення рівня поточної оплати за
електричну енергію у 2008 році порівняно з 2007 роком (без
урахування погашення заборгованості минулих періодів за
законодавчими та урядовими рішеннями) наступних компаній: ВАТ "Донецькобленерго" - 96,6% (у 2007 році - 93,2%); ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 99,0% (у 2007 році -
96,1%); ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" - 107,0% (у 2007 році - 87,0%); ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" - 105,4% (у
2007 році - 92,5%); ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" - 100,8% (у 2007 році - 96,2%); ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" - 100,0% (у 2007 році -
97,1%); ДП "Укренерговугілля" - 93,9% (у 2007 році - 89,5%). Покращення стану розрахунків енергопостачальних компаній з
ДП "Енергоринок" значною мірою зумовлене реалізацією
запровадженого НКРЕ стимулюючого механізму - понижуючих
коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у
випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в
мережах, що дозволило значно покращити платіжну дисципліну на ОРЕ
та додатково перерахувати у 2008 році виробникам електричної
енергії понад 150,0 млн грн. Ураховуючи заходи, ужиті НКРЕ з метою стимулювання
постачальників електроенергії за регульованим тарифом до
покращення розрахунків за електроенергію, куповану на ОРЕ, їх
загальна заборгованість перед ОРЕ за 2008 рік (з урахуванням
погашення заборгованості минулих періодів) зменшилась на
766,0 млн грн (4,7%). Зокрема, значне зменшення заборгованості у
2008 році спостерігається у ВАТ "Укренерговугілля" (зменшення на
500,8 млн грн), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (зменшення на
52,4 млн грн), ВАТ "АК Харківобленерго" (зменшення на
40,8 млн грн).
2.3. Алгоритм розподілу коштів. Упровадження
заходів щодо підвищення рівня розрахунків
за електроенергію на ОРЕ
Згідно з положеннями Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), розподіл коштів між учасниками ринку електричної
енергії в ОРЕ забезпечувався відповідно до алгоритму розподілу
коштів, затвердженого НКРЕ. Алгоритм розподілу коштів складається з двох частин. Перша
складова алгоритму визначає порядок розподілу коштів з поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом. Розрахунковий норматив відрахувань цієї складової алгоритму
визначається НКРЕ один раз на місяць і базується на визначенні
частки коштів, що належить енергопостачальнику. При цьому
враховуються: а) обсяги споживання електричної енергії; б) обсяги електричної енергії, що відпускаються власними ГЕС
і ТЕЦ енергопостачальника або закуповуються в установленому
порядку в іншого виробника; в) тарифи на передачу та постачання електроенергії місцевими
(локальними) електромережами, затверджені НКРЕ; г) тарифи на виробництво електроенергії для ГЕС і ТЕЦ
енергопостачальника, затверджені НКРЕ, або ціни на електричну
енергію іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує
електричну енергію в установленому порядку; д) роздрібні тарифи на електроенергію, розраховані
енергопостачальними компаніями відповідно до Ліцензійних умов
( z0174-96 ) для споживачів за класами та групами (крім
населення); е) тарифи на електричну енергію для населення, затверджені
НКРЕ. У 2008 році НКРЕ здійснювала визначення коригуючих
коефіцієнтів до нормативу відрахування коштів, який застосовується
до постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у
випадку неповних розрахунків ними з ОРЕ за куповану електроенергію
та/або за перевищення допустимого рівня понаднормативних витрат
електричної енергії в їх мережах, відповідно до постанови НКРЕ від
26.10.2006 N 1419 ( v1419227-06 ) "Про затвердження Порядку
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії" (далі - Порядок). Порядок ( v1419227-06 ) передбачає: жорсткі вимоги до постачальників електроенергії за
регульованим тарифом, які мають понаднормативні витрати
електроенергії; урахування 20% суми коштів, на яку було проведено розрахунки
з погашення заборгованості за спожиту електричну енергію
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України при визначенні
коригуючого коефіцієнта за здійснення розрахунків не в повному
обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію. Друга складова алгоритму стосується порядку розподілу коштів
з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії. Такий алгоритм розподілу коштів
з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278 ( v1278227-05 ) "Про алгоритм розподілу
коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії", діяв протягом усього
2008 року. Із загального обсягу коштів, що надходили на поточний
рахунок зі спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, перераховувалися кошти учасникам ОРЕ на їх
рахунки з податку на додану вартість (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р ( 105-2002-р ) "Про
заходи щодо забезпечення надходжень до державного бюджету податку
на додану вартість від учасників оптового ринку електроенергії")
та кошти, необхідні для реалізації окремих рішень Кабінету
Міністрів України та постанов НКРЕ на їх виконання щодо погашення
заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2005 року. З решти коштів першочергово здійснювались перерахування: на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства у
м. Києві за кодом класифікації доходів бюджету 24120000 "Збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію", фіксованою сумою, визначеною на кожний
банківський день розрахункового місяця; на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат
у межах кошторису ДП "Енергоринок". Залишок коштів розподілявся між: виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими
заявками, та ДП "НЕК "Укренерго" пропорційно до прогнозованого
обсягу товарної продукції, що окремо визначався в наступні
банківські дні розрахункового місяця; іншими виробниками відповідно до їх фактичної товарної
продукції попереднього розрахункового дня. За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця,
наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів
кожній енергогенеруючій компанії (за винятком вітроелектростанцій)
та ДП "НЕК "Укренерго" у рахунок оплати електричної енергії та
наданих послуг, закуплених ОРЕ в розрахунковому періоді, у обсязі,
який забезпечував рівний відсоток оплати товарної продукції в
розрахунковому місяці кожній генеруючій компанії та
ДП "НЕК "Укренерго". Протягом 2008 року ДП "Енергоринок"
забезпечило стовідсотковий рівень розрахунків з енергогенеруючими
компаніями та ДП "НЕК "Укренерго" за товарну продукцію
розрахункового періоду. На виконання статті 74 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 ) для погашення заборгованості генеруючих
компаній ТЕС перед Державним агентством з управління державним
матеріальним резервом за отримане органічне паливо, на виконання
пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 N 597
( 597-2006-п ) "Про затвердження Порядку перерахування
енергогенеруючими компаніями коштів до спеціального фонду
Державного бюджету за отримане в 1997 - 2000 роках органічне
паливо та їх використання" станом на 02.09.2008 генеруючими
компаніями ТЕС ("ДЕК "Центренерго", ВАТ "Західенерго" та
ВАТ "Донбасенерго") було загалом перераховано (у т.ч. із
урахуванням постанови НКРЕ від 08.04.2008 N 507 ( v0507227-08 )
"Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії України") на відповідні рахунки, відкриті в
органах Державного казначейства, майже 56 млн грн (без урахування
ПДВ) для погашення заборгованості за отримане в 1997 - 2000 роках
органічне паливо, що, у свою чергу, дало можливість у повному
обсязі виконати вимоги статті 74 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України". Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
передбачено 1019403 тис. грн для погашення заборгованості за
електричну енергію, спожиту в минулих роках, у тому числі
807403,3 тис. грн, нарахованих і не сплачених зобов'язань ДП
"Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за
минулі роки, та 212000 тис. грн як невикористаний залишок,
джерелом формування яких були надходження збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що
спрямовується на державну підтримку вугледобувних підприємств на
часткове покриття витрат із собівартості для погашення
заборгованості за електричну енергію, спожиту в минулих роках. Механізм проведення таких розрахунків затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 N 108 ( 108-2008-п )
"Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки
вугледобувним підприємствам (включаючи підприємства з видобутку
бурого вугілля), на часткове покриття витрат із собівартості
продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань щодо
повернення бюджетних позик, а також погашення простроченої
заборгованості за електричну енергію, яка утворилася в минулих
роках". Так, на виконання Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України" ( 107-17 ), пункту 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 27.02.2008 N 108 ( 108-2008-п ) були у повному обсязі
(212 млн грн) проведені розрахунки для погашення простроченої
заборгованості вугледобувних підприємств за рахунок
невикористаного залишку коштів, джерелом формування яких були
надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію. У той же час, розрахунки відповідно до пункту 12 постанови
Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 N 108 ( 108-2008-п )
почали проводитись лише у вересні 2008 року, за вересень - жовтень
2008 року та були проведені лише на суму 647403 тис. грн. Залишок
коштів, на які мають бути проведені розрахунки у 2009 році, склав
160000 тис. грн. З метою покращення розрахунків за куповану
електроенергію на ОРЕ, між АЕК "Київенерго" та ДП "Енергоринок"
відповідно до постанови НКРЕ від 31.08.2006 N 1155 ( v1155227-06 )
"Про перерахування коштів" було проведено розрахунки на суму
181,5 млн грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2005 N 20 ( 20-2005-п ) "Про затвердження Порядку
перерахування у 2005 році деяких субвенцій на надання пільг,
субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду
Державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування
природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні"
(зі змінами та доповненнями, унесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 16.01.2008 N 11) ( 11-2008-п ) Комісія
внесла зміни до постанови НКРЕ від 12.01.2007 N 11 ( v0011227-07 )
"Про алгоритм перерахування коштів" (постанова НКРЕ від 17.01.2008
N 20) ( v0020227-08 ), що дало можливість здійснювати розрахунки
відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2005 N 20 без застосування залікових схем, загальна сума
коштів, на яку було проведено розрахунки у 2008 році, складає
1665,4 млн грн. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.99 N 2062 ( 2062-99-п ) (зі змінами) та Порядку погашення
заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" перед Міністерством оборони України за Угодою між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників Ту-160 та Ту-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 28.08.2008 N 359, Комісія
своєю постановою від 03.09.2008 N 1055 ( v1055227-08 ) "Про
перерахування коштів" (зі змінами) передбачила можливість
здійснення таких розрахунків. У той же час, такі розрахунки у
2008 році не проводились взагалі. 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
у 2007 - 2008 роках За 2008 рік споживачам України була відпущена електрична
енергія в обсязі 124681,225 млн кВт.год, вартість якої склала
52565,442 млн грн, що в порівнянні з 2007 роком менше за обсягом
на 2376,658 млн кВт.год та більше за вартістю на 11502,482 млн
грн. Оплата споживачами електроенергії дорівнює 52868719 млн грн з
урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів, що
становить 100,58% від вартості проданої споживачам електричної
енергії, у 2007 році - 98,71%. У додатку 2.3.1 ( vd346227-09 )
наведено рівень збору коштів споживачів за електричну енергію у
відповідних галузях економіки за електричну енергію у
2007 - 2008 роках з урахуванням погашення заборгованості
попередніх періодів. У додатку 2.3.2 наведені розрахунки
споживачів та енергопостачальних компаній за 2008 рік з
урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів
відповідно до форм звітності 5-НКРЕ ( ze179-06 ) та 7-НКРЕ
( zi179-06 ). У додатку 2.3.3 наведені розрахунки та структура
заборгованості за категоріями споживачів електричної енергії. Повністю розрахувались у 2008 році за спожиту в цей період
електроенергію споживачі з 18 енергопостачальними компаніями,
зокрема з: ВАТ "АК Вінницяобленерго" (100,6%),
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (101,0%), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"
(100,3%) ВАТ "Кіровоградобленерго" (101,2%), ВАТ "Крименерго"
(100,5%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (100,0%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (102,6%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"
(100,1%), ВАТ "Полтаваобленерго" (100,1%),
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (101 3%), ВАТ "Тернопільобленерго"
(100,1%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (100,4%),
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (100,0%), ДПЕМ ВАТ "Атом сервіс"
(103,1%), ВАТ "Укренерговугілля" (116,1%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (104,6%), ДТГО "Південно-Західна
залізниця" (100,0%), Донецька залізниця (101,1%) та інші. Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з
постачальниками електричної енергії споживачі 18 енергокомпаній, у
тому числі: ВАТ "Донецькобленерго" - 96,0%, АЕК "Київенерго" -
95,5%, ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" - 98,7%,
ВАТ "Черкасиобленерго" - 97,3%, ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -
96,6%, ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" - 95,8%; ЗАТ "Енергія-Новий
Розділ" - 82,4%. Різні категорії споживачів (підприємства промислові,
сільського господарства та інші) розрахувалися за спожиту
електроенергію як в повному обсязі, так і з частковим погашенням
боргу. Неповні розрахунки за спожиту електричну енергію здійснили
організації, які фінансуються з місцевих та державного бюджетів,
підприємства і організації житлово-комунального господарства, а
також населення та залізниці. Сільськогосподарські підприємства розрахувалась за спожиту
електроенергію на 101,2% (102,0% у 2007 році), у повному обсязі -
з 25 енергопостачальними компаніями: АЕК "Київенерго" (105,0%),
ВАТ "Крименерго" (106,0%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"
(107,4%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (107,6%),
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (102,4%), ТОВ "Сервіс-Інвест"
(103,9%), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (102,2%) та інші. На низькому
рівні - з ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (93,0%), ВАТ "Укренерговугілля"
(97,0%), Донецькою залізницею (97,2%). Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету,
у цілому оплатили електроенергію на 98,8% (100,6% у 2007 році).
Повністю розрахувалися споживачі ВАТ "Волиньобленерго" (100,0%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (100,4%), ВАТ "Крименерго" (100,7%)
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (100,6%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"
(100,5%), ВАТ "Сумиобленерго" (100,3%), ТОВ "Сервіс-Інвест"
(105,5%). Незадовільно розрахувалися споживачі Донецької залізниці
(67,0%), АЕК "Київенерго" (83,7%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(98,8%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (98,0%), ВАТ "Укренерговугілля"
(98,5%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (97,7%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (98,4%). Порівняно з 2007 роком погіршили розрахунки за спожиту
електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень
розрахунків цієї категорії споживачів у 2008 році склав 92,9%
(94,0% у 2007 році). Повністю розрахувалися споживачі
ВАТ "АК Вінницяобленерго" (112,9%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"
(113,4%), ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (107,0%),
ВАТ "Запоріжжяобленерго" (108,0%), ВАТ "Кіровоградобленерго"
(115,7%), ВАТ "Крименерго" (107,9%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(108,8%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (115,7%), ДПЕМ ВАТ "Атом
сервіс" (122,7%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (131,8%).
Найгірше - ВАТ "Донецькобленерго" (82,1%), АЕК "Київенерго"
(60,3%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (72,6%),
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (87,7%),
ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (38,7%), Донецької залізниці (82,3%). Рівень розрахунків населення за спожиту електричну енергію у
2008 році покращився порівняно з 2007 роком (на 2,6%) і становить
97,6% (95,0% за 2007 рік). Повну оплату за електроенергію
забезпечили споживачі ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (105,8%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (100,2%), ВАТ "Кіровоградобленерго"
(100,0%) ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (100,4%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (100,0%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(100,9%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,5%),
ВАТ "Тернопільобленерго" (100,4%), АК "Харківобленерго" (100,8%),
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"(100,4%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(104,0%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (100,7%),
ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (100,0%). Недостатній рівень розрахунків населення з
ВАТ "Донецькобленерго" (88,6%), АЕК "Київенерго" (93,8%),
ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" (92,9%), ВАТ "Крименерго" (92,6%),
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" (95,5%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"
(91,8%), ВАТ "Укренерговугілля" (90,8%) та ін. Установи та організації, що фінансуються з державного
бюджету, за спожиту електричну енергію у 2008 році розрахувалися
на рівні минулого року, що становить 98,5%. Більш ніж
100-відсотково розрахувалися споживачі ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (100,0%), ВАТ "Львівобленерго" (100,5%),
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (101,0%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"
(103,7%), ДПЕМ АТ "Атомсервіс" (106,6%), ЗАТ "Енергія-Новий
Розділ" (104,1%). Недостатньо розрахувалися -
ВАТ "Волиньобленерго" (94,9%), ВАТ "Крименерго" (91,6%),
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (94,1%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія" (63,3%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (89,3%),
ВАТ "Укренерговугілля" (94,0%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ"
(87,1%) Донецької залізниці (86,3%) та ін. Рівень розрахунків промислових підприємств у 2008 році
порівняно з 2007 роком (99,5%) зріс на 2,8% і становить 102,3%.
Повну оплату електричної енергії забезпечили споживачі
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (100,0%), ВАТ "Донецькобленерго"
(106,1%), АЕК "Київенерго" (101,6%), ВАТ "Крименерго" (102,4%),
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (103,1%),
ВАТ "Львівобленерго" (100,0%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
(102,1%), ВАТ "Полтаваобленерго" (100 1%),
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (102,0%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"
(100,2%), ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" (100,0%),
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (105,7%),
ВАТ "Укренерговугілля" (116,8%), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ"
(101,2%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (102,3%), Донецької
залізниці (116,7%). Залізниці за спожиту електричну енергію у 2008 році
розрахувалися на рівні минулого року, що становить 99,8%.
Повністю - з 18 компаніями, а саме: ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
(170,0%), ВАТ "Крименерго" (113,4%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"
(103,9%), ВАТ "Тернопільобленерго" (104,9%) та інші. Низький
рівень - з ВАТ "Кіровоградобленерго" (96,3%), ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання" (91,3%), ВАТ "Укренерговугілля" (96,6%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (81,0%). Розрахунки інших споживачів - 101,6% (101,2% за 2007 рік).
Повну оплату за електричну енергію забезпечили споживачі
АЕК "Київенерго" (105,7%), ВАТ "Крименерго" (104,2%),
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (110,4%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (107,7%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(102,9%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (102,3%),
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (104,2%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (106,4%),
Донецької залізниці (115,9%) та інші. Незадовільний рівень -
ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (98,8%), ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(98,8%) та інші. У цілому за 2008 рік загальна заборгованість за спожиту
електроенергію зменшилась на 692,7 млн грн, у тому числі за
рахунок списання безнадійної заборгованості на суму 294,8 млн грн
та станом на 01.01.2009 становить 8360,1 млн грн. У додатку 2.3.4
( vd346227-09 ) наведена структура заборгованості за спожиту
електричну енергію в галузях економіки станом на 01.01.2009. Усі показники розрахунків (у абсолютних величинах та у
відсотках) енергопостачальних компаній наведені з урахуванням
погашення заборгованості попередніх періодів. Зменшилась заборгованість споживачів наступних
енергопостачальних компаній: ВАТ "АК Вінницяобленерго" - на 18,6 млн грн; ВАТ "Волиньобленерго" - на 0,9 млн грн; ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - на 140,3 млн грн; ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" - на 23,3 млн грн; ВАТ "Кіровоградобленерго" - на 8,6 млн грн; ВАТ "Крименерго" - на 27,9 млн грн; ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - на 3,1 млн грн; ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - на 28,9 млн грн; ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" - на 12,8 млн грн; ВАТ "Полтаваобленерго" - на 1,1 млн грн; ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - на 8,6 млн грн; ВАТ "Тернопільобленерго" - на 1,4 млн грн; ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" - на 33,6 млн грн; ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" - на 9,7 млн грн; ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" - на 1,6 млн грн; ВАТ "Укренерговугілля" - на 412,9 млн грн; ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" - на 0,6 млн грн.
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості
енергокомпаній за минулі роки Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон)
передбачено погашення заборгованості за енергоносії, значна
частина якої утворилася в період структурної перебудови економіки,
коли підприємства паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) постачали
енергоносії без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами,
які не в повній мірі забезпечували покриття витрат підприємств ПЕК
на виробництво, передачу та постачання енергоносіїв. Закон ( 2711-15 ) включає чотири механізми погашення
заборгованості, а саме: погашення заборгованості шляхом проведення взаєморозрахунків
(стаття 7); погашення повної суми заборгованості шляхом часткової її
оплати (стаття 8); погашення заборгованості шляхом її списання, у тому числі з
наступним відшкодуванням збитків від такого списання за рахунок
цільових надбавок, що встановлюються Кабінетом Міністрів України
(стаття 9); погашення заборгованості шляхом її реструктуризації (стаття
10). Станом на 31.12.2008 із 440 підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що включені до Реєстру підприємств ПЕК, які беруть
участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону
України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"
( 2711-15 ) (далі - Реєстр), залишаються 223 підприємства
(електроенергетичної галузі - 60, вугільної - 36, нафтогазової -
47, теплопостачання - 78, інших - 2). Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 190
( 190-2006-п ) утворено Міжвідомчу комісію з погашення
заборгованості підприємств ПЕК (далі - Міжвідомча комісія), до
завдань якої належить затвердження рішень територіальних комісій
щодо узгодження основної суми дебіторської заборгованості,
визначеної до списання та завданих від її списання збитків, які
підлягають відшкодуванню за рахунок цільової надбавки у складі цін
(тарифів) на електричну енергію і газ та послуги з їх передачі,
транспортування, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України. Загальна сума погашеної заборгованості підприємствами ПЕК,
членами Реєстру (згідно з даними учасників Реєстру) за всіма
механізмами Закону ( 2711-15 ) за період його дії склала: дебіторської - 24884,7 млн грн; кредиторської - 28703,8 млн грн. Загальна сума погашеної заборгованості підприємствами ПЕК,
членами Реєстру (згідно з даними учасників Реєстру) шляхом
проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 7 Закону
( 2711-15 ) за період його дії склала: дебіторської - 10 467,3 млн грн; кредиторської - 11565,7 млн грн. Станом на 01.01.2009 за участю ДП "Енергоринок" у період дії
Закону ( 2711-15 ) загальна сума проведених взаєморозрахунків
становить 1558,7 млн грн, у тому числі згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192 ( 192-2006-п )
"Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення
заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та
інших учасників розрахунків" - 428,6 млн грн та від 22.05.2006
N 705 ( 705-2006-п ) "Про затвердження Порядку перерахування у
2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для
погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення,
затверджених для населення" - 1130,1 млн грн. Загальна сума погашених за механізмом списання обсягів
заборгованості (у тому числі з наступним відшкодуванням збитків,
крім того, штрафні та фінансові санкції на суми податкового збору
тощо) відповідно до статті 9 Закону ( 2711-15 ) за період його дії
склала: дебіторської - 2596,8 млн грн; кредиторської - 3234,8 млн грн. Обсяги заборгованості, визначені Міжвідомчою комісією до
списання, збитки від списання якої відповідно до Закону
( 2711-15 ) підлягають відшкодуванню, за період його дії складають
2116,33 млн грн, з них: електроенергетична галузь - 1994,02 млн грн; нафтогазова галузь - 122,32 млн грн. Загальна сума погашення заборгованості членами Реєстру
(згідно з даними учасників Реєстру) шляхом реструктуризації
заборгованості відповідно до статті 10 Закону ( 2711-15 ) за
період його дії склала: дебіторської - 11820,5 млн грн; кредиторської - 13 885,6 млн грн. За період дії Закону ДП "Енергоринок" укладено договори про
реструктуризацію: дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2005
та залишалась непогашеною на момент підписання договорів, на суму
боргу за електроенергію 7053 млн грн; кредиторської заборгованості, яка виникла станом на
01.01.2005 та залишалась непогашеною на момент підписання
договорів, на суму боргу за електроенергію 6155 млн грн. Станом на 01.01.2009 несплачений залишок за вказаними
договорами про реструктуризацію: дебіторської заборгованості за електроенергію складає
6717 млн грн; кредиторської заборгованості за електроенергію складає
5673 млн грн. Через відсутність джерела для погашення заборгованості
залишилась нереструктуризованою дебіторська заборгованість
ДП "Енергоринок", яка виникла станом на 01.01.2005 та непогашена
станом на 01.01.2009, у сумі 4288 млн грн, а саме: ВАТ "Донецькобленерго" - 2579 млн грн; ВАТ "Луганськобленерго" - 1609 млн грн; ВАТ "Черкасиобленерго" - 100 млн грн. Термін дії процедури погашення заборгованості підприємствами
ПЕК згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) продовжено до
01.01.2011.
2.5. Динаміка збору у вигляді цільової надбавки на теплову та
електричну енергію за 2004 - 2008 роки та напрями використання
відповідних коштів Свого часу запровадження збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію (далі - Збір) було
ініційовано з метою створення сприятливих умов для збільшення
обсягів інвестицій саме в електроенергетичну галузь, оскільки
платниками Збору є підприємства лише цієї галузі. Збір, розмір якого визначається Законом України "Про
Державний бюджет України" на відповідний рік, має тенденцію до
постійного збільшення у структурі оптової ринкової ціни
електричної енергії. Однак з кожним роком спостерігається зниження
частки фінансування об'єктів електроенергетики в загальному обсязі
збору. Так, із загального обсягу видатків Державного бюджету
України, джерелом формування якого є Збір, у 2004 році з
960 млн грн на розвиток об'єктів електроенергетики було
передбачено всього 600 млн грн (або 62,5% від сумарного обсягу
фінансування заходів за рахунок збору), у 2005 році з 2131 млн грн
на розвиток об'єктів електроенергетики було передбачено всього
630 млн грн (або 29,56% від сумарного обсягу фінансування заходів
за рахунок збору), у 2006 році з 2800 млн грн на розвиток об'єктів
електроенергетики передбачено всього 652,047 млн грн (або 23,29%
від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору), у
2007 році з 2800 млн грн на розвиток об'єктів електроенергетики
передбачено всього 352,047 млн грн (або близько 12,57% від
сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору), у
2008 році з 2800 млн грн на розвиток об'єктів електроенергетики
передбачено всього 352,047 млн грн (або близько 12,57% від
сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору). Решта
коштів спрямовується на фінансування інших секторів економіки,
насамперед вугільної промисловості. Розпорядниками коштів спеціального фонду Державного бюджету
України ( 107-17 ) у 2008 році були Міністерство палива та
енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України,
Національне космічне агентство України, Міністерство України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, інформація з розбивкою сум
коштів по роках, які мали надійти до розпорядників коштів
спеціального фонду, наведена в додатку 2.5.1 ( ve346227-09 ). У 2008 році до спеціального фонду державного бюджету України
за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію" перераховано 2779628 тис.
грн збору, у тому числі ДП "Енергоринок" було перераховано 2749836
тис. грн та виробниками електроенергії (ТЕЦ, блок-станції та ін.),
які продають електроенергію поза ОРЕ - 29792 тис. грн, що загалом
складає 99,3% від передбаченої Законом України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ).
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на Оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії України У звітному періоді діяльність НКРЕ щодо організації та
розвитку комерційного обліку електричної енергії на Оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії України була зосереджена на
розгляді пропозицій ліцензіатів НКРЕ щодо врахування в тарифах
коштів для впровадження автоматизованих систем обліку (АСОЕ) та
систем контролю і управління споживанням електричної енергії на
створення відповідної нормативної бази, а також контролю виконання
прийнятих раніше рішень щодо АСОЕ. У більшості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом для формування погодинної інформації щодо
обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ОРЕ
використовуються операційно-інформаційні комплекси (ОІК)
електроенергосистем НЕК "Укренерго", які дозволяють отримувати
погодинні дані на основі телеметрії. Разом з тим слід відмітити,
що на цей час відбувається перехід від використання ОІК до
застосування автоматизованих систем комерційного обліку
електричної енергії. Тому основна увага була зосереджена на
інвестуванні впровадження автоматизованої системи обліку
електроенергії НЕК "Укренерго". Завершено створення і впровадження
в експлуатацію АСОЕ, яка охоплює близько 6000 лічильників
комерційного та технічного обліку на підстанціях
електроенергосистем НЕК "Укренерго". Разом з іншими заходами це
дозволило зменшити витрати електроенергії на власні потреби на
300 МВт.год або 0,15%, зменшити втрати електроенергії у
високовольтній та міждержавній мережах на 142000 МВт.год або 3,2%. У 2008 році введено в експлуатацію АСКОЕ
ВАТ "Житомиробленерго". У січні - лютому 2009 року заплановано
введення в промислову експлуатацію АСКОЕ ВАТ "Харківобленерго",
ВАТ "Кіровоградобленерго" та ВАТ "Полтаваобленерго". До кінця
2009 року мають бути введені в дослідну та промислову експлуатацію
АСОЕ більшості енергопостачальних компаній. Згідно з Комплексним планом заходів із забезпечення
фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) (далі - Комплексний план),
були прийняті Державні стандарти: ДСТУ 5003.1:2008 "Автоматизовані
системи обліку електричної енергії. Загальні положення",
ДСТУ 5003.2:2008 "Автоматизовані системи обліку електричної
енергії. Терміни та визначення понять", ДСТУ 5003.3:2008
"Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура,
функції та види забезпечення", ДСТУ 5003.4-1:2008 "Автоматизовані
системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності",
якими встановлені (регламентовані) основні принципи створення,
функціонування та подальшого розвитку сучасних АСОЕ всіх суб'єктів
і об'єктів електроенергетики та їх окремих складових частин,
підсистем та інших компонентів, що дозволить стандартизувати і
уніфікувати створення АСОЕ, які б відповідали основним вимогам
міжнародних стандартів. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.11.2007 N 1056 ( 1056-2007-р ) "Про схвалення плану заходів
щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку
оптового ринку електричної енергії України" НКРЕ здійснює
розроблення Кодексу комерційного обліку в рамках проекту
міжнародної позики, з метою забезпечення послідовного переходу до
нової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку,
що дасть змогу врегулювати питання щодо побудови інформаційної
системи суб'єктів ринку та інформаційного обміну на ринку
електричної енергії, у тому числі зі створення та впровадження
систем комерційного обліку електричної енергії, регламентує
повноваження та зобов'язання всіх учасників ринку, визначить
вимоги до систем та точок обліку різних рівнів. Протягом звітного періоду НКРЕ приділяла значну увагу
питанням покращення обліку електричної енергії на роздрібному
ринку електричної енергії. Були затверджені зміни до Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) (ПКЕЕ), якими врегульовуються відносини між
суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії в питаннях обліку
електричної енергії та впровадження автоматизованих систем обліку
електричної енергії у споживачів. Суб'єктам ринку та споживачам електричної енергії надавалась
детальна інформація щодо встановлення систем обліку, локального
устаткування збору і обробки даних, вимірювальних установок у
точках обліку і на площадках вимірювань. Ряд питань щодо порядку організації обліку вирішувався НКРЕ
через надання листів-роз'яснень. Ці роз'яснення направлені на
врегулювання відносин між учасниками Оптового ринку електричної
енергії України та споживачами електроенергії при впровадженні
локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) та
автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на
вирішення питань, пов'язаних з інформаційною взаємодією між АСОЕ
енергокомпаній і ЛУЗОД споживачів.
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції Щодо діяльності виробників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії
ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5), здійснюється на
конкурентних засадах згідно з Правилами ОРЕ ( v0921227-03 )
погодинно. З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та
посилення конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими
заявками, при Раді ОРЕ діє робоча група, у складі якої активну
участь беруть працівники НКРЕ. Робоча група опрацювала, а Рада ОРЕ
своїм рішенням затвердила, зміни до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ), у
яких передбачено вдосконалення механізму формування цін та
платежів за електроенергію та пуски, контролю достовірності
цінових заявок виробників, критерій вибору складу обладнання в
роботі. Однак слід відмітити, що ухвалою Донецького Господарського
суду України від 23.06.2008 по справі N 14/80 за позовом
ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля" заборонено
Міністерству палива та енергетики України, НКРЕ, Антимонопольному
комітету України розглядати, погоджувати, затверджувати та
схвалювати рішення Ради ОРЕ, склад якої був обраний на
позачергових загальних зборах членів оптового ринку 23 травня 2008
року, а також рішення обраних 23 травня 2008 року на позачергових
загальних зборах членів оптового ринку голосуючих директорів про
внесення змін і доповнень до Правил ОРЕ та (або) про прийняття
нової редакції Правил ОРЕ і (або) про викладення Правил ОРЕ в
новій редакції. Оскільки відповідно до статті 24 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та статті 115 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) судові рішення є обов'язковими до
виконання на всій території України, НКРЕ не мала юридичних
підстав погоджувати рішення Ради ОРЕ про затвердження змін до
Правил ОРЕ.
Щодо діяльності постачальників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції Протягом 2008 року постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом (74 компанії) було закуплено на ОРЕ
електроенергії в обсязі 19684197 МВт.год (13% загального відпуску
з ОРЕ), що на 1176296 МВт.год або на 6,4% більше ніж у минулому
році. При цьому, 47,1% обсягів закупівлі електроенергії здійснили
великі промислові споживачі (Миколаївський глиноземний завод,
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Побужський
феронікелевий комбінат, Полтавський гірничо-збагачувальний
комбінат, Запоріжсталь тощо), які закуповують електроенергію на
ОРЕ для власного споживання. У порядку здійснення моніторингу діяльності постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом (ПНТ) в ОРЕ у
2008 році Комісія проводила таку роботу:
1. Здійснювала аналіз формування погодинних графіків купівлі
електричної енергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом на предмет їх достовірності. За результатами аналізу, ДП "Енергоринок" організовувало та
провело разом з працівниками НКРЕ, співробітниками відповідних
обласних енергопостачальних компаній та Держенергонагляду
36 спільних планових та позапланових перевірок ПНТ у частині
формування обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ. За
результатами виявлених порушень були оформлені, складені та
підписані акти перевірок.
2. Спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала систематичний
моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними
електроенергії на ОРЕ. За результатами моніторингу, декільком ПНТ, які порушили
встановлений порядок оплати електроенергії, було відмовлено в
поставці.
3. Проводила поточну роботу із розгляду звернень ПНТ щодо
проявів монополізму з боку електропередавальних компаній та у
межах компетенції вживала відповідні заходи впливу. Крім того, НКРЕ внесла зміни до схваленої раніше примірної
форми договору купівлі-продажу електроенергії між ДП "Енергоринок"
та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом,
чим було врегульовано проблемні питання, пов'язані з роботою
незалежних постачальників на ОРЕ (зокрема, у частині
незастосування штрафних санкцій до ПНТ у разі відхилення
заявленого обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ від
фактичного у сторону зменшення).
2.8. Обсяги закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії з метою її експорту З метою експорту електричної енергії протягом 2008 року ДПЗД
"Укрінтеренерго" закупило на ОРЕ електричну енергію в обсязі
7840292 МВт.год. У додатку 2.8.1 ( vf346227-09 ) наведена динаміка
обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за
межі України у 2007 - 2008 роках. Для експорту до країн-учасниць UCTE обсяг закупівлі
електроенергії на ОРЕ становив 4882292 МВт.год, що на
262726 МВт.год або на 5,7% більше ніж у минулому році, до
Республіки Молдова - 2958000 МВт.год, що на 26 640 МВт.год або на
0,91% більше ніж у 2007 році. Слід також зазначити, що у 2008 році продовжувався продаж
електроенергії, що експортується до Республіки Білорусь
прикордонними тупиковими лініями електропередачі та лінією 110 кВ
"Славутич-Камарин". Обсяг такого продажу електроенергії становив
717 МВт.год, що на 3113 МВт.год або на 81,3% менше, порівняно з
2007 роком. З вересня по листопад 2008 року ДПЗД "Укрінтеренерго"
здійснювало також імпорт електричної енергії з Російської
Федерації, обсяг якого становив 937740 МВт.год. Слід зазначити, що у 2008 році здійснювався транзит
електричної енергії з енергетичної системи Словацької Республіки
до енергетичної системи Румунії в обсязі 2614 МВт.год та з
енергетичної системи Румунії до Словацької Республіки в обсязі
55432 МВт.год. Оператором транзиту через ОЕС України виступало
ДПЗД "Укрінтеренерго".
Цінова політика експорту електроенергії У 2008 році, порівняно з 2007 роком, відбулось підвищення
середнього тарифу на купівлю електричної енергії на Оптовому ринку
електричної енергії України ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення
її подальшого експорту до країн Східної Європи на 39,6% (з
257,45 грн/МВт.год у 2007 році до 359,39 грн/МВт.год у 2008 році).
Крім того, зазначений тариф у 2008 році на 7,9% вище фактичної
оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям за звітний період. Зазначене підвищення середнього тарифу на купівлю електричної
енергії на ОРЕ ДПЗД "Укрінтеренерго" для здійснення її подальшого
експорту до країн Східної Європи відбулось за рахунок підвищення
контрактних цін на електроенергію з усіма компаніями, яким
здійснюється експортна поставка електричної енергії. Слід
відмітити, що в результаті продажу електроенергії на експорт за
цінами, що перевищують оптову ринкову ціну електроенергії, виникає
можливість відповідного зниження цінового навантаження на
внутрішніх споживачів електроенергії. Середньозважена ціна купівлі електричної енергії в ОРЕ для
подальшого її експорту у 2008 році в порівнянні з попереднім роком
збільшилась на 49,21%. У додатку 2.8.2 ( vf346227-09 ) наведена
динаміка щомісячних змін середньозваженої ціни купівлі електричної
енергії на ОРЕ для подальшого її експорту у 2006 - 2008 роках.
2.9. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення Механізм функціонування Оптового ринку електроенергії України
постійно удосконалюється, однак існує ряд проблем, які не
дозволяють у повній мірі використати потенціал діючої моделі.
Одним з найважливіших "зовнішніх" факторів є нерозвиненість ринків
енергетичного палива, а саме: енергетичного вугілля та природного
газу. До основних проблем, які потрібно розв'язати для переходу до
наступних етапів розвитку ОРЕ, належать:
1. Забезпечення повної і своєчасної оплати вартості спожитої
електроенергії, у тому числі збалансування термінів платежів і
вирішення проблеми накопиченої заборгованості. У період скорочення
обсягів споживання крупними промисловими підприємствами, які були
кращими платниками і в основному забезпечували загальний рівень
надходження до енергопостачальних компаній коштів, достатніх для
повних і своєчасних розрахунків з ДП "Енергоринок", - постає як
одна з найнагальніших потреб необхідність беззастережного
виконання заходів, передбачених законодавством України з
фінансування із бюджетів усіх рівнів, у першу чергу з Державного
бюджету, витрат на оплату спожитої електричної енергії (аварійна
броня, кошти на енергоносії бюджетникам, механізми з погашення
старих заборгованостей тощо).
2. Необхідність оновлення енергетичного обладнання. До цього
часу не вжито дієвих заходів щодо забезпечення широкомасштабного
оновлення обладнання енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій у відповідності до Плану реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р
( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації
теплоелектростанцій у період до 2010 року", хоча механізм
підготовки та фінансування проектів реконструкції та модернізації
ТЕС напрацьовано і введено в дію ще у 2006 році. Поряд з цим, з кожним роком спостерігається зниження частки
фінансування об'єктів електроенергетики в загальному обсязі
фінансування заходів за рахунок збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (далі - Збір).
У результаті цього за рахунок електроенергетики дотуються інші
галузі економіки, у той час коли темпи зносу електроенергетичного
обладнання досягають критичної межі та щороку потребують значних
коштів на будівництво та оновлення. З метою підвищення надійності
енергопостачання, забезпечення енергетичної безпеки держави,
враховуючи значний обсяг необхідних капіталовкладень для виконання
програм з добудови, реконструкції та модернізації обладнання
електроенергетичної галузі, необхідно передбачити спрямування в
повному обсязі коштів Збору виключно на потреби розвитку
підприємств електроенергетики.
3. Прискорення впровадження системи комерційного обліку та
інформаційної системи ОРЕ.
4. Урегулювання проблеми взаємної відповідальності за якість
електроенергії виробника, оптового постачальника, ДП "НЕК
"Укренерго", енергопостачальника, передавача місцевими локальними
електромережами та споживача.
5. Урегулювання коректного застосування норм податкового
законодавства та корпоративно-дивідендної політики держави в
електроенергетиці в частині забезпечення інвестування розвитку
галузі через механізми, пов'язані зі збільшенням тарифів і цін на
електричну енергію.
6. Потребують додаткового врегулювання засади самоврядування,
які покладені в основу діючої моделі ОРЕ, у тому числі у частині
забезпечення діяльності Ради ОРЕ як представницького органу членів
Оптового ринку. Через визнання недійсним, згідно з рішенням
господарського суду, складу Ради ОРЕ, обраної на щорічних
загальних зборах членів ОРЕ, у 2008 році відбулося блокування її
діяльності, що негативно вплинуло на роботу суб'єктів
електроенергетики на Оптовому ринку електроенергії України.
7. Поступове скорочення практики перехресного субсидіювання в
електроенергетиці аж до повного її уникнення. 2.9.1. Реформування Оптового ринку електричної енергії
України Хід реалізації реформування ОРЕ відповідно до Концепції
функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії
( 1789-2002-п ). Виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції Оптовий ринок електроенергії України, який було створено за
зразком моделі Пулу електроенергії Англії та Уельсу в 1996 році,
функціонує за схемою ринку "єдиного покупця". Протягом тривалого
часу робота ОРЕ, як і енергетичної галузі в цілому, була
нестабільною. Це було пов'язано, насамперед, з проблемами
неплатежів та накопиченої заборгованості за відпущену
електроенергію. Зокрема, до 2000 року переважали різні форми
бартерних розрахунків, і тільки незначна частина оплати
здійснювалась грошовими коштами. Тільки з 2001 року в результаті
здійснених урядом заходів була започаткована стійка тенденція до
досягнення повної оплати за відпущену електроенергію. Практичне розв'язання проблеми неплатежів дозволило поставити
завдання переходу від ринку "єдиного покупця" до більш ефективної
та орієнтованої на потреби споживачів моделі ринку електроенергії.
Силами провідних українських спеціалістів і міжнародних
консультантів була розроблена Концепція функціонування та розвитку
Оптового ринку електричної енергії України, яку було схвалено
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1789
( 1789-2002-п ) (далі - Концепція). Концепцією визначено коротко-,
середньострокові перспективи розвитку ринку електроенергії
України - поетапний перехід від діючої моделі ринку "єдиного
покупця" до повномасштабного конкурентного ринку електроенергії -
ринку двосторонніх контрактів балансуючого ринку. З метою реалізації положень Концепції ( 1789-2002-п )
постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 N 328
( 328-2004-п ) було утворено Міжвідомчу комісію з координації
роботи пов'язаної з реалізацією положень концепції функціонування
та розвитку Оптового ринку електричної енергії України (далі -
Міжвідомча комісія). Перехід до нової моделі ринку передбачає кардинальну зміну
структури та правил ринку і має бути ретельно підготовлений. Крім
того, необхідно провести значну роботу з підготовки персоналу
учасників ринку електроенергії до роботи в умовах нового ринку та
перехідного періоду. Невиконання в повному обсязі передбачених
заходів призведе до дестабілізації ринку електроенергії, що, у
свою чергу, може спричинити кризові явища в інших галузях
економіки. Розробка цілісної нормативно-правової бази нової моделі
ринку електричної енергії України відповідно до положень Концепції
( 1789-2002-п ) передбачена Компонентом Е "Впровадження Концепції
Оптового ринку електроенергії України" Угоди про позику між
Україною та МБРР за проектом реабілітації гідроелектростанцій
N 4795-UA ( 996_052 ) (далі - Проект), підписаної Урядом України
19 вересня 2005 року та ратифікованої Верховною Радою України 21
грудня 2005 року ( 3256-15 ). У 2007 році з метою реалізації Компоненту Е Угоди про позику
згідно з процедурами Світового банку НКРЕ проведено тендерну
процедуру відбору консультантів та 18 квітня 2007 року підписано
договір із переможцем конкурсу - консорціумом компаній
консультантів КЕМА (Нідерланди) - ЕСА (Великобританія). Відповідно до умов контракту між НКРЕ та консорціумом КЕМА -
ЕСА реалізація Проекту здійснюється за 2 етапи. Протягом першого етапу, який завершився у листопаді
2007 року, консультанти здійснили аналіз сучасного стану справ в
електроенергетичному секторі України та розглянули можливі
варіанти побудови нової моделі ринку електроенергії України та
запропонували можливі шляхи переходу від існуючої до перспективної
моделі ринку. Перспективна модель Оптового ринку електроенергії
України наведена в додатку 2.9.1 ( vg346227-09 ). На основі цього аналізу, НКРЕ спільно з консультантами
консорціуму КЕМА-ЕСА розробила План заходів щодо реалізації
положень Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку
електричної енергії України ( 1789-2002-п ), який було схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р
( 1056-2007-р ) (далі - План заходів). Упровадження положень
Концепції щодо реформування діючої моделі ринку електроенергії
передбачається шляхом реалізації трьох послідовних етапів переходу
від існуючої моделі ринку до моделі повномасштабного ринку
двосторонніх договорів із балансуючим ринком. У січні 2008 року розпочався другий етап даного Проекту.
Протягом 2008 року було розроблено пропозиції щодо структури нової
моделі ринку, принципів та правил її функціонування, що є основою
для подальшої розробки нормативно-технічної бази забезпечення
роботи майбутнього ринку двосторонніх договорів та балансуючого
ринку. Розпочато розробку законодавчих та нормативно-правових
документів, необхідних для ефективного функціонування ринку в
нових умовах. Зокрема, підготовлено проект Закону "Про засади
функціонування ринку електричної енергії в Україні", проект
Кодексу магістральних мереж, проект Правил комерційного обліку,
проект Правил ринку двосторонніх договорів та балансування. Для
забезпечення законодавчого підґрунтя для впровадження ринку
двосторонніх договорів було розроблено та надано на погодження
проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику". Розробка нових документів проводилась
міжнародними експертами за активної участі українських
спеціалістів. З метою врахування пропозицій та зауважень всіх
заінтересованих суб'єктів ринку, проекти документів опрацьовуються
робочими групами Міжвідомчої Комісії шляхом проведення робочих
засідань та навчальних семінарів. За рекомендацією Міжвідомчої Комісії у 2008 році у структурі
діючого оператора системи (ДП НЕК "Укренерго"), оператора ринку
(ДП "Енергоринок") та інших суб'єктів ОРЕ створені окремі
підрозділи впровадження нової моделі ринку та визначені
відповідальні особи на рівні заступників керівників. З метою детального ознайомлення учасників ринку з остаточною
структурою та принципами побудови майбутньої моделі ринку
електроенергії України, з планами впровадження нової моделі та
шляхами переходу до роботи в умовах ринку двосторонніх договорів
та балансуючого ринку всіх суб'єктів електроенергетичної галузі
України у вересні 2008 року було проведено Науково-практичну
конференцію "Реформування ринку електричної енергії України -
перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку". До
участі в Конференції були запрошені представники органів державної
влади, суб'єктів ринку, наукових установ та інших заінтересованих
організацій. 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
( 1789-2002-п ) на 2009 - 2010 роки Відповідно до Плану заходів ( 1056-2007-р ) з реалізації
положень Концепції ( 1789-2002-п ) протягом 2009 року
передбачається завершення робіт з розробки та прийняття
законодавчих та нормативних актів функціонування ринку
двосторонніх договорів та балансуючого ринку, зокрема Закону
України "Про засади функціонування ринку електроенергії в Україні"
який має врегулювати питання, пов'язані зі створенням та роботою
нового ринку, нормативно-правових документів, які регулюватимуть
економічні та технічні принципи роботи учасників ринку та
взаємовідносини між ними (правила ринку, технічні кодекси), а
також внести зміни до існуючої нормативно-правової бази
взаємовідносин в електроенергетиці та на ОРЕ. У 2009 році заплановано розпочати перший етап упровадження
ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, започаткувати
укладення двосторонніх договорів між учасниками ринку електричної
енергії. Для створення належної інфраструктури ринку протягом
зазначеного періоду будуть розроблені принципи побудови
архітектури інформаційної системи ринку та системи зв'язку,
визначено перелік необхідного апаратного та програмного
забезпечення. Нова структура та принципи функціонування ринку
електроенергії мають бути законодавчо закріплені шляхом внесення
змін до чинного законодавства та Ліцензійних умов ( z0174-96 ).
3. Цінова і тарифна політика
в електроенергетиці України
Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. НКРЕ створена система цінового регулювання, яка включає низку
нормативно-правових актів, що забезпечують контроль за
ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на
електроенергію - на етапах виробництва, передачі та постачання
електричної енергії. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Тобто, на сьогодні тарифи на електроенергію
для всіх споживачів, крім населення, є ринковими. Відповідно до повноважень, передбачених чинним
законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для виробників електричної енергії, які не працюють за
ціновими заявками на ОРЕ (ДП "НАЕК "Енергоатом", ТЕЦ, ГЕС, ВЕС) та
затверджує тарифи на передачу і постачання електроенергії
суб'єктами підприємницької діяльності, що займають монопольне
становище на ринку електричної енергії. Генеруючі компанії ТЕС та Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6 і
Харківська ТЕЦ-5 здійснюють свою діяльність в умовах конкуренції.
Вони продають вироблену електричну енергію в ОРЕ за ціновими
заявками. Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в
договорах між постачальником і споживачем електричної енергії. Розгляд пропозицій та прийняття рішень при затвердженні
тарифів у звітному році здійснювались на відкритих засіданнях НКРЕ
а процедура проведення засідань була прозорою і неупередженою. При
розгляді питань щодо встановлення тарифів на засідання Комісії
запрошувалися заінтересовані сторони, представники органів
виконавчої влади та засобів масової інформації.
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі компанії
ТЕС, АЕК "Київенерго" та Харківська ТЕЦ-5) у 2008 році
здійснювалося згідно з Правилами Оптового ринку електричної
енергії України ( v0921227-03 ) погодинно і складалося з таких
платежів: платіж за вироблену електроенергію (67,47%); платіж за робочу потужність (22,08%); платіж за маневреність (8,46%); додаткові платежі на реконструкцію та модернізацію
енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і
урядових рішень (0,83%); інші платежі (1,79%); зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи
(-0,64%). З метою недопущення збільшення ОРЦ через необґрунтоване
формування виробниками, які працюють за ціновими заявками, цін за
електричну енергію на рівні, що перевищує паливну складову,
Комісія протягом 2008 року застосовувала обмеження граничної ціни
системи. Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на рівні
прогнозованої, Комісія здійснювала корегування коефіцієнтів, що
застосовуються для розрахунку цін за маневреність та робочу
потужність для виробників, які працюють за ціновими заявками. За 2008 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які
працюють за ціновими заявками, у ОРЕ зріс у порівнянні з
2007 роком на 34,4% (з 24,85 коп/кВт.год до 33,40 коп/кВт.год). У
структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії
збільшилася з 21,81 коп/кВт.год до 30,64 коп/кВт.год (на 40,5%).
Водночас рентабельність виробництва електричної енергії зменшилась
з 13,97% до 8,99%. Основними причинами зростання собівартості виробництва
електроенергії було збільшення паливної складової з
17,21 коп/кВт.год до 24,51 коп/кВт.год (на 42,4%) та збільшення
умовно-постійних витрат з 4,60 коп/кВт.год до 6,13 коп/кВт.год (на
33,3%). Слід відмітити, що у структурі умовно-постійних витрат
відбулося збільшення витрат на сировину та допоміжні матеріали,
витрат на оплату праці. Збільшення паливної складової у структурі собівартості
відбулося за рахунок зростання цін на газ з 826,97 до
1207,71 грн/1000 куб.м (на 46,0%) та вугілля - з 297,10 до
423,61 грн за 1 тонну (на 42,6%). При цьому, калорійність вугілля
зменшилась з 5159 до 5136 ккал/кг (на 0,4%). У зв'язку зі
зменшенням використання природного газу на виробництво електричної
енергії (з 14,3% до 10,98%), відбулося збільшення питомих витрат
умовного палива на виробництво електроенергії з 381,6,0 до
386,6 грам/кВт.год. У додатку 3.1.1. ( vh346227-09 ) наведено середній тариф
закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими
заявками, у 2007 - 2008 роках. Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які
працюють за ціновими заявками у 2007 - 2008 роках наведена в
додатку 3.1.2 ( vh346227-09 ). 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за
ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії
належать атомні (АЕС), гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС),
вітрові електростанції (ВЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ),
когенераційні установки (КУ). Процедура розгляду та затвердження тарифів на відпуск
електричної енергії регулюється Процедурою перегляду та
затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та
теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005
N 898 ( v0898227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну
та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженим
постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 896 ( v0896227-05 ), Методичними
рекомендаціями щодо формування тарифу на електричну енергію
гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій,
затвердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 895
( v0895227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну та
теплову енергію, що виробляється когенераційними установками,
затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 897 ( v0897227-05 )
та Тимчасовою методикою визначення витрат і тарифу на
електроенергію вітрових електричних станцій, затвердженою
постановою НКРЕ від 06.03.98 N 276 ( v0276227-98 ). Затвердження тарифів на відпуск електричної енергії
здійснюється на відкритих засіданнях Комісії. Тарифи
розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат,
необхідних для забезпечення виробничого процесу та коштів на
фінансування заходів з модернізації та реконструкції енергетичного
обладнання, передбачених інвестиційними програмами, попередньо
погодженими Міністерством палива та енергетики України.
АЕС
Тариф на відпуск електричної енергії для
ДП "НАЕК "Енергоатом" з початку 2008 року становив 9,51 коп. за
1 кВт.год. У зв'язку з перевиконанням компанією плану обсягу
відпуску електричної енергії у 2007 році та отриманням додаткових,
не передбачених тарифом коштів, Комісія переглянула тариф
НАЕК "Енергоатом" і затвердила його на рівні: на період з 16 січня
по 31 січня 2008 року - 8,56 коп. за 1 кВт.год, з 1 лютого по
29 лютого 2008 року - 9,02 коп. за 1 кВт.год, березень 2008 року -
10,51 коп. за 1 кВт.год. З квітня 2008 року Комісія затвердила для НАЕК "Енергоатом"
тариф на рівні 11,00 коп. за 1 кВт.год з урахуванням збільшення
витрат на закупівлю свіжого ядерного палива, витрат на оплату
праці, на утримання сторожової та пожежної охорони. У квітні -
травні 2008 року відбулись наради у Прем'єр-міністра України з
проблемних питань розвитку атомно-енергетичного комплексу та
ядерно-паливного циклу, за результатами яких Комісія переглянула
тариф НАЕК "Енергоатом" та затвердила його з 1 червня 2008 року на
рівні 14,24 коп. за 1 кВт.год. Збільшення тарифу відбулось за
рахунок включення до його складу додаткових витрат на проведення
ремонтів, на продовження строку експлуатації діючих енергоблоків
АЕС, додаткових капітальних та додаткових витрат на оплату праці з
метою поступового наближення заробітної плати працівників
вітчизняних атомних електростанцій до рівня оплати праці
відповідних фахівців у Російській Федерації. У зв'язку зі зменшенням обсягів споживання електричної
енергії у IV кварталі 2008 року та на виконання рішень наради щодо
оптимізації витрат на виробництво електроенергії для виробників
електричної енергії, які продають її в ОРЕ, НКРЕ переглянула і
затвердила тариф на електроенергію для ДП "НАЕК "Енергоатом" на
рівні: з 14 листопада по 30 листопада - 12,90 коп. за 1 кВт.год та
з 1 грудня по 31 грудня 2008 року - 13,36 коп. за 1 кВт.год. Середній тариф на відпуск електричної енергії, виробленої АЕС
у 2008 році, становить 12,22 коп. за 1 кВт.год проти 9,42 коп. за
1 кВт.год у 2007 році. Підвищення тарифу склало 29,7%, що
обумовлене збільшенням вартості свіжого ядерного палива та послуг
із поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зростанням витрат
на заробітну плату, ремонти, підвищення безпеки та продовження
експлуатації енергоблоків, збільшенням обсягу капітальних
інвестицій. Динаміка середньорічних тарифів АЕС на відпуск електричної
енергії в ОРЕ за 2001 - 2008 роки наведена в додатку 3.1.3
( vh346227-09 ).
ТЕЦ
З 1 січня 2008 року були затверджені тарифи на відпуск
електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, які
мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з
виробництва електричної енергії та здійснюють її продаж на ОРЕ.
Зазначені тарифи затверджені з урахуванням планових обсягів
виробництва на рік, економічно обґрунтованих витрат, необхідних
для забезпечення безперебійного виробничого процесу та
інвестиційної складової. Витрати на паливо в тарифах визначені з
урахуванням ціни на природний газ на рівні 1068,39 грн за
1000 куб.м (без ПДВ), яка складається із ціни газу, збору у
вигляді цільової надбавки і вартості транспортування. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 346
( 346-2008-п ) "Про затвердження фінансового плану та основних
показників руху коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" як окремої юридичної особи на 2008 рік та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України" був збільшений
розмір збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний
газ з 4% до 12%, а також включені витрати НАК "Нафтогаз України"
на реалізацію природного газу в розмірі 87,43 грн за 1000 куб.м
(наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.04.2008
N 247) ( v0247558-08 ). З урахуванням зазначеного, відповідно до
Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з
виробництва електричної та теплової енергії НКРЕ переглянула та
затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів
господарської діяльності з серпня 2008 року з урахуванням
подорожчання природного газу з 1068,43 до 1241,09 грн за
1000 куб.м. 25 грудня 2008 року НКРЕ затвердила тарифи на відпуск
електричної енергії для ТЕЦ на 2009 рік з урахуванням ціни
природного газу в розмірі 1547,76 тис. грн, яка включає ціну
природного газу на рівні 1152,0 грн за 1000 куб.м, тариф на
транспортування природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м, витрати
НАК "Нафтогаз України" на реалізацію природного газу 121,0 грн за
1000 куб.м та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на
природний газ на рівні 12%.
Середній тариф ТЕЦ
Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у
2008 році склав 46,98 коп. за 1 кВт.год, що на 41,3% більше тарифу
за попередній рік, який становив 33,26 коп. за 1 кВт.год.
Зростання середнього тарифу на відпуск електричної енергії
обумовлене зростанням вартості палива (на 45% за рік), зростанням
тарифів на водопостачання, водовідведення та інших операційних
витрат підприємства. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001 - 2008 роки наведена в додатку 3.1.4
( vh346227-09 ).
ГЕС та ГАЕС
Для гідроелектростанцій НКРЕ затверджує двоставковий тариф на
відпуск електричної енергії, який складається із ставки плати за
робочу потужність та ставки плати за відпущену електричну енергію. Для ВАТ "Укргідроенерго" з 1 січня 2008 року Комісія
затвердила двоставковий тариф: ставка плати за електричну енергію - 5,83 коп. за 1 кВт.год,
у тому числі цільова надбавка - 2,54 коп. за 1 кВт.год для
фінансування проекту реабілітації ГЕС, та інвестиційна складова -
2,00 коп. за 1 кВт.год на забезпечення повернення кредитних
ресурсів, залучених на фінансування завершення будівництва першої
черги Дністровської ГАЕС, відповідно до договорів, укладених
ВАТ "Укргідроенерго" до 1 травня 2007 року; ставка плати за робочу потужність 108 718,40 грн за 1 МВт (на
рік). До складу тарифу включені кошти на повернення кредитів
Світового банку та сплату відсотків по них, а також на повернення
позики Швейцарського уряду, залучених на фінансування проекту
реабілітації ГЕС, у обсязі 59,1 млн грн. З 1 березня 2008 року до тарифу ВАТ "Укргідроенерго" була
включена інвестиційна складова 2,12 коп. за 1 кВт.год для
фінансування будівництва Дністровської ГАЕС, а також цільові кошти
у сумі 26,167 млн грн на фінансування будівництва Канівської ГАЕС
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2007
N 965-р ( 965-2007-р ) "Про затвердження техніко-економічного
обґрунтування і титулу будови спорудження Канівської ГАЕС". Інвестиційна складова на забезпечення повернення кредитних
ресурсів, залучених на фінансування завершення будівництва першої
черги Дністровської ГАЕС, діяла до 17 квітня 2008 року включно.
Станом на 18 квітня 2008 року ВАТ "Укргідроенерго" отримало кошти
в достатньому обсязі для покриття зазначених витрат і відповідна
інвестиційна складова у розмірі 2,00 коп. за 1 кВт.год була
виключена із тарифу. З урахуванням усіх змін протягом року плановий середній
тариф, затверджений НКРЕ для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" на 2008 рік,
становить 10,26 коп. за 1 кВт.год. Фактичний середній тариф ВАТ "Укргідроенерго" за 2008 рік
становить 10,06 коп. за 1 кВт.год проти 7,87 коп. за 1 кВт.год у
2007 році. Зростання тарифу на 27,8% обумовлене збільшенням обсягу
інвестиційної складової на фінансування проекту реабілітації ГЕС,
збільшенням суми цільових коштів на фінансування будівництва
першої черги Дністровської ГАЕС, зростанням витрат на послуги,
сировину та матеріали. Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001 - 2008 роки наведена в додатку 3.1.5
( vh346227-09 ). На 2009 рік для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" Комісія затвердила
двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 5,09 коп. за 1 кВт.год,
у тому числі 2,12 коп. за 1 кВт.год - цільова надбавка на
фінансування завершення будівництва першої черги Дністровської
ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів; ставка плати за робочу потужність - 252808,79 грн за 1 МВт
(на рік). При цьому середній тариф на 2009 рік становить 13,73 коп. за
1 кВт.год. На 2008 рік для ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" (Ташлицька
ГАЕС та Олександрівська ГЕС) НКРЕ затвердила двоставковий тариф на
відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив
38,89 коп. за 1 кВт.год. На 2009 рік НКРЕ переглянула для ГЕС та ГАЕС
ДП "НАЕК "Енергоатом" двоставковий тариф на відпуск електричної
енергії у зв'язку зі збільшенням плати за спеціальне
водокористування, вартості послуг, сировини та матеріалів,
амортизаційних відрахувань. При цьому середній тариф на відпуск
електроенергії ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" становить
44,30 коп. за 1 кВт.год. У 2008 році для ГЕС ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" діяв
двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому
середній тариф становив 9,64 коп. за 1 кВт.год. На 2009 рік Комісія переглянула для ГЕС
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" двоставковий тариф на відпуск
електричної енергії у зв'язку зі збільшенням плати за спеціальне
водокористування, вартості послуг, сировини і матеріалів, а також
зменшенням обсягу фінансування інвестиційної програми розвитку
електростанцій підприємства. При цьому середній тариф на відпуск
електроенергії ГЕС ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" становить
9,62 коп. за 1 кВт.год.
ВЕС
У 2008 році тарифи на відпуск електричної енергії для
вітроелектростанцій не переглядались. Середній тариф по ВЕС за 2008 рік становить 30,10 коп. за
1 кВт.год проти 28,59 коп. за 1 кВт.год у 2007 році. Зростання
тарифу на 5% обумовлене збільшенням відпуску електричної енергії
вітровими електроустановками на 340 тис. кВт.год або на 1%. Динаміка середніх тарифів ВЕС на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001 - 2008 роки наведена в додатку 3.1.6
( vh346227-09 ). Усього у 2008 році НКРЕ було прийнято 62 постанови про
затвердження тарифів на відпуск електричної енергії. Динаміка тарифів на відпуск електричної енергії АЕС, ТЕЦ, ГЕС
та ВЕС за 2001 - 2008 роки наведена в додатку 3.1.7
( vh346227-09 ).
3.2. Формування оптової ринкової ціни, аналіз та динаміка її
складових за 2003 - 2008 роки Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як
середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії
від усіх виробників, що продають електричну енергію в ОРЕ, витрат
на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних
електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду
додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію,
розвиток нетрадиційних джерел електричної енергії, компенсація
пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу
населення, тощо). У 2008 році, порівняно з 2007 роком, відбулось зростання
фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям з 239,20 грн/МВт.год у 2007 році до
333,00 грн/МВт.год у 2008 році. У додатку 3.2.1 ( vi346227-09 )
наведена динаміка щомісячних змін прогнозованої та фактичної
оптової ринкової ціни у 2003 - 2008 роках. Структура фактичної
оптової ринкової ціни за 2007 та 2008 роки наведена в додатку
3.2.2. Зростання оптової ринкової ціни у 2008 році обумовлене такими
факторами: на 88,56% (з 6741,35 млн грн до 12711,2 млн грн) зріс обсяг
дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від
постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим
категоріям споживачів. Частка дотацій у структурі оптової ринкової
ціни зросла з 41,79 грн/МВт.год до 78,99 грн/МВт.год; на 29,82% (з 94,88 у 2007 році до 123,17 грн/МВт.год у
2008 році) відбулось підвищення середнього тарифу продажу в ОРЕ
електроенергії атомними електростанціями. Частка вартості
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ атомними
електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з
51,35 грн/МВт.год до 64,77 грн/МВт.год; на 45,77% (з 3133,58 до 4567,7 млн грн) зросла вартість
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що обумовлено
зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на 47,82% (з
279,28 до 412,83 грн/МВт.год). Водночас, частка вартості
електричної енергії у структурі оптової ринкової ціни збільшилась
з 19,43 грн/МВт.год до 28,38 грн/МВт.год; на 9,55% (з 1881,19 до 2060,8 млн грн) зросли витрати на
диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що обумовлено
зростанням середнього тарифу на 11,66% (з 13,89 до
15,51 грн/МВт.год). Частка вартості електричної енергії у
структурі оптової ринкової ціни збільшилася з 11,66 грн/МВт.год до
12,81 грн/МВт.год; на 18,45% (з 909,9 до 1077,8 млн грн) зросла вартість
електричної енергії, проданої в ОРЕ ГЕС, що обумовлено зростанням
на 6,05% (з 94,52 до 100,23 грн/МВт.год) тарифу відпуску
електроенергії в ОРЕ; на 31,26% (з 16710,02 до 21934,3 млн грн) зросла вартість
електричної енергії, що продавалася в ОРЕ генеруючими компаніями
ТЕС, що обумовлено зростанням на 33,53% (з 248,94 до
332,41 грн/МВт.год) тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ
генеруючими компаніями ТЕС у зв'язку із: 1) зростанням ціни газу (з транспортуванням) на 46%
(з 826,97 до 1207,71 грн/тис.куб.м); 2) зростанням ціни вугілля (з транспортуванням) на 42,6% (з
297,1 до 423,61 грн/т); 3) зростанням умовно-постійних витрат на 33,3% у порівнянні з
попереднім роком.
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ у 2008 році було
регулювання тарифів на здійснення монопольних видів діяльності
ліцензіатами-енергопостачальними компаніями. Протягом 2008 року проводилась робота щодо регулювання
тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, на
виконання доручень Секретаріату Президента України та Кабінету
Міністрів України, відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і
профоб'єднаннями на 2008-2009 роки ( n0002120-08 ), Комісія
відповідно до Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 15.11.2007 N 1553
( v1553227-07 ), двічі підвищувала витрати на оплату праці у
структурі тарифів ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електроенергії за регульованим тарифом (з 1 липня в середньому
на 32,5%, та з 1 листопада в середньому на 11,6%). Унаслідок цього
річне підвищення середньої заробітної плати для працівників
енергопостачальних та енергопередавальних компаній становить
18,2%. Крім того, відповідно до Процедури встановлення або перегляду
тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001
N 801 ( v0801227-01 ), Комісією переглянуто тарифи на передачу
електричної енергії для 40 ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та на постачання
електроенергії для 36 ліцензіатів з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, а також ліцензіату з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на
2009 рік. При цьому, з метою забезпечення виконання Плану організації
забезпечення виконання Указу Президента України від 17 листопада
2008 року N 1046 ( 1046/2008 ) "Про додаткові заходи щодо
подолання фінансової кризи в Україні", затвердженого Першим
Віце-прем'єр-міністром України О.В.Турчиновим, нові рівні тарифів
на передачу та постачання електричної енергії дозволили
забезпечити затвердження єдиних (середньозважених) роздрібних
тарифів на електричну енергію для споживачів на січень місяць
2009 року на рівні єдиних (середньозважених) роздрібних тарифів на
електричну енергію, що діяли у листопаді та грудні місяці
2008 року. Основні причини, що обумовили необхідність перегляду тарифів
на передачу та постачання електроенергії для ряду
енергопостачальних компаній у 2008 році: збільшення фонду оплати праці персоналу компаній, пов'язаної
із приведенням заробітної плати працівників енергокомпаній до
рівня середньозваженої заробітної плати в розрахунку на одного
штатного працівника промисловості відповідного регіону; зміна обсягів передачі та структури споживання електроенергії
в окремих регіонах; індексація (зростання) матеріальних витрат. Перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії
протягом 2008 року здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ із
залученням заінтересованих сторін, представників органів
виконавчої влади та засобів масової інформації. Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
споживачам", згідно з якою НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено
впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на
електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення
населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок єдиних
роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався відповідно до
Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію
що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення,
населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України
затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005 року N 707
( v0707227-05 ) (зі змінами). Протягом 2008 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну
енергію для споживачів (крім населення, населених пунктів та
зовнішнього освітлення) всіх регіонів України. Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2008 році за
структурою складався з ОРЦ на електроенергію (78,0%), тарифів на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами
(15,4%) і тарифу на постачання електричної енергії (0,9%). Крім
того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості
технологічних витрат електроенергії в мережах при її
транспортуванні та інші фактори (5,7%). Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення
стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом
2008 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого
зростання роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за
формуванням їх складових і, у першу чергу, ОРЦ. Середні роздрібні тарифи на електричну енергію у 2008 році
становили: на 1 класі напруги - 360,50 грн/МВт.год, порівняно з
262,30 грн/МВт.год у 2007 році, зростання на 37,44%; на 2 класі напруги - 489,40 грн/МВт.год, порівняно з
353,30 грн/МВт.год у 2007 році, зростання на 38,52%. Динаміка середніх роздрібних тарифів на електроенергію для
непобутових споживачів наведена в додатку 3.3.1 ( vk346227-09 ), а
їх структура - у додатку 3.3.2. Зростання середніх роздрібних тарифів на електричну енергію
для споживачів у 2008 році в порівнянні з 2007 роком обумовлено, в
основному, збільшенням ОРЦ. Складові роздрібних тарифів у 2008 році змінювалися таким
чином: середній рівень тарифів на передачу електроенергії у 2008
році становив: на 1 класі напруги - 20,53 грн/МВт.год, у порівнянні з
14,96 грн/МВт.год у 2007 році (зростання на 37,23%); на 2 класі напруги - 89,00 грн/МВт.год, у порівнянні з
65,92 грн/МВт.год у 2007 році (збільшення на 35,01%). Середній
тариф на передачу електроенергії в цілому у 2008 році становив
65,74 грн/МВт.год проти 45,80 грн/МВт.год у 2007 році, зростання
на 43,54%; середній рівень тарифів на постачання електроенергії для
споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених
пунктів) у 2008 році становив 4,03 грн/МВт.год, порівняно з
2,98 грн/МВт.год у 2007 році, зростання на 35,23%. Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2007 - 2008 роки наведена в додатку 3.3.3
( vk346227-09 ). Завдяки впровадженим Комісією комплексним заходам, що
спрямовані на оптимізацію тарифної політики, загальний рівень
рентабельності продажу електричної енергії споживачам
енергопостачальних компаній у 2008 році значно збільшився
порівняно із 2007 роком (додаток 3.3.4) ( vk346227-09 ). З 27
регіональних енергопостачальних компаній у 2008 році 26 компаній
працювали рентабельно (у 2007 році - 21 енергопостачальна
компанія). Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії
залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими
споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким
категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все,
фіксований низький рівень тарифів для населення, тарифи на
електричну енергію, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для
міського електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для
населення, компенсація витрат енергопостачальним компаніям,
пов'язаних з дією тарифів, диференційованих за періодами часу,
компенсація втрат енергопостачальним компаніям від здійснення
постачання електроенергії вугільним, гірничо-металургійним та
хімічним підприємствам. При цьому, загальний рівень дотацій, обумовлений перехресним
субсидіюванням при формуванні оптової ринкової ціни, збільшився з
17,47% у 2007 році до 23,72% у 2008 році. Суми компенсації втрат
(дотацій) енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електричної енергії окремим категоріям споживачів у 2008 році
наведені в додатку 3.3.5 ( vk346227-09 ). Структура дотацій
наведена в додатку 3.3.6. Динаміка сум компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів за 2000 - 2008 роки
відображена в додатку 3.3.7. Зокрема, обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на
відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у
2008 році збільшився до 10,751 млрд грн, порівняно з
5,589 млрд грн у 2007 році, або зріс на 5,162 млрд грн (тобто на
92,4%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів у 2008 році, склав 111,
71 млн грн та порівняно з 63,78 млн грн у 2007 році збільшився на
47,291 млн грн (або 74,1%). Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, у 2008 році зменшили вартість
купованої ними електроенергії майже на 997,37 млн грн, та
порівняно з 819,137 млн грн у 2007 році обсяг дотацій збільшився
на 178,233 млн грн (або на 21,8%). Побутові споживачі, які купують електричну енергію за
тарифами диференційованими за періодами часу, у 2008 році зменшили
вартість купованої ними електроенергії майже на 9,2 млн грн, та
порівняно з 3 млн грн у 2007 році обсяг дотацій збільшився на
6,2 млн грн (або на 206,7%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, установленими на рівні як для населення у
2008 році склав 301,25 млн грн та порівняно з 70,49 млн грн у
2007 році збільшився на 230,76 млн грн (або 327,4%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії вугледобувним
підприємствам у 2008 році склав 499,57 млн грн та порівняно з
195,83 млн грн у 2007 році збільшився на 303,74 млн грн (або
155,1%). Крім того, з листопада 2008 року запроваджено нові види
дотаційних сертифікатів, а саме дотації енергопостачальним
компаніям на відшкодування втрат від здійснення постачання
електроенергії для підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу. Їх обсяг склав 41,987 млн грн, що становить 0,3% від
загального обсягу дотацій на 2008 рік. З метою зменшення витрат на електроенергію споживачі мають
можливість використовувати інші способи для задоволення своїх
потреб в електричній енергії, а саме: будувати та експлуатувати
власні генеруючі потужності (блок-станції та КУ), брати в
оперативний лізинг чи оренду генеруючі потужності (блоки теплових
електростанцій, ТЕЦ тощо) та здійснювати закупівлю електроенергії
безпосередньо на ОРЕ на власні виробничі потреби, отримавши
ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України, визначених Указом
Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня
2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
державної політики у сфері її забезпечення" та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р ( 577-2005-р )
"Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.05.2005
N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного плану заходів
із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу", є приведення цін і тарифів на
енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій в
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. На сьогодні тарифи на електроенергію для всіх споживачів,
крім населення, є ринковими. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Єдиним виключенням є тарифи на електроенергію
для населення, які на сьогодні фіксовані і єдині у всіх регіонах
України. При цьому, існуюча нормативно-правова база методологічних
засад формування тарифів на електричну енергію дозволяє
забезпечити прозорий, передбачуваний та економічно виправданий
режим цінового регулювання. Роздрібні тарифи на електроенергію формуються
енергопостачальними компаніями за ринковою формулою, наведеною в
Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (постанова
НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) зі змінами та доповненнями).
Роздрібний тариф на електроенергію складається з оптової ринкової
ціни на електроенергію, тарифів на передачу місцевими (локальними)
мережами і на постачання. Крім того, роздрібний тариф враховує
відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в
мережах при її транспортуванні та інші фактори. У структурі роздрібних тарифів частка оптової ринкової ціни
складає близько 80%. Вона формується на Оптовому ринку електричної
енергії як середньозважена ціна електроенергії, закупленої від
всіх виробників електроенергії (ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС), а також
включає надбавки для покриття витрат на утримання енергосистеми,
диспетчеризацію, дотаційні сертифікати та інвестиційну складову.
Тобто, оптова ринкова ціна залежить від цін на первинні
енергоносії (ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут) і
сезонної зміни структури виробництва електроенергії - питомої ваги
електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ. Роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) розраховується згідно з вимогами
Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ). Тарифи на передачу та постачання для кожної
енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох
факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат
електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання
електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Рівні
тарифів на передачу та постачання електричної енергії визначаються
на підставі обґрунтованих витрат компаній та балансу
електроенергії, узгодженого з Міністерством палива та енергетики
України. Процедуру встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом затверджено постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801
( v0801227-01 ). Порядок і спосіб розрахунку тарифів на передачу та постачання
визначено Тимчасовою методикою розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії (до введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами
напруги), затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564
( v0564227-98 ) (зі змінами). Порядок визначення тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії
купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України,
затверджено постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309 ( v0309227-01 ). Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній
НКРЕ здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів
та виконанням інвестиційних програм. У разі виявлення факту
нецільового використання коштів Комісія може знижувати рівень
тарифів компаніям. Також слід зауважити, що НКРЕ постійно працює над тарифною
політикою, аналізує витрати енергокомпаній на здійснення ними
ліцензованої діяльності з метою вилучення непродуктивних витрат,
що сприяють невиправданому зростанню тарифів на електроенергію. Таким чином, на цей час тарифи на електричну енергію для всіх
споживачів (крім населення) є економічно обґрунтованими. 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2008 році Тарифи на електричну енергію, що відпускаються населенню для
побутових потреб, регулюються НКРЕ відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". Тарифи на електроенергію для населення, що були встановлені у
квітні 1999 року, на той час відповідали ринковому тарифу для
споживачів 2 класу (II групи). Протягом семи років зазначені
тарифи залишалися на одному рівні. Стримування рівнів тарифів на
електроенергію для побутових споживачів призвело до того, що
станом на квітень 2006 року населення відшкодовувало лише близько
36% реальних витрат на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії, тим самим збільшуючи обсяги перехресного
субсидіювання за рахунок інших споживачів, зокрема промисловості. З огляду на зазначене Кабінет Міністрів України погодився з
пропозицією НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства економіки України щодо необхідності поетапного
перегляду тарифів на електроенергію для населення до економічно
обґрунтованого рівня у зв'язку зі збільшенням витрат на їх
виробництво, транспортування та розподіл. У зв'язку з цим протягом 2006 року НКРЕ було здійснено два
етапи приведення тарифів на електроенергію для населення до рівня
економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та
постачання електроенергії, зокрема, з 1 травня 2006 року тарифи на
електроенергію для населення було підвищено на 25% (постанова НКРЕ
від 30.03.2006 N 401) ( z0413-06 ) та з 1 вересня 2006 року - ще
на 25% від рівня тарифів, які було введено в дію в травні місяці
2006 року (постанова НКРЕ від 20.07.2006 N 926) ( z0918-06 ), що в
свою чергу забезпечило відшкодування встановленими тарифами на
електроенергію для населення близько 60% економічно обґрунтованого
рівня. Протягом 2007 та 2008 років тарифи на електричну енергію для
побутових споживачів не переглядались. Тарифи на електроенергію
для населення, що діяли протягом звітного періоду, наведено в
додатку 3.3.8 ( vk346227-09 ). У січні 2008 року тариф на електричну енергію для населення
відшкодовував 43% економічно обґрунтованих витрат на виробництво,
передачу та постачання електроенергії, а у грудні звітного періоду
цей показник вже склав 31%. Отже, убачаємо негативну тенденцію до
зменшення відсотку відшкодування тарифами на електричну енергію
для населення обґрунтованих витрат на її виробництво, передачу та
постачання і об'єктивну необхідність приведення тарифів на
електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня. З метою недопущення збитків енергопостачальним компаніям від
здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам
енергокомпаніям надається компенсація втрат (дотація), джерелом
фінансування якої є оптова ринкова ціна на електричну енергію
(постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184 ( v0184227-01 ) "Про
затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим
споживачам"). Сума компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії населенню та населеним пунктам у 2005 році
становила 3,379 млрд грн, у 2006 році - 4,847 млрд грн, у
2007 році - 5,589 млрд грн та у 2008 році - 10,751 млрд грн. На
цей час частка загального обсягу дотацій у структурі оптової
ринкової ціни електроенергії складає більше 20%, що збільшує
цінове навантаження на непобутових споживачів. Єдиним дієвим шляхом зменшення обсягів перехресного
субсидіювання в електроенергетиці є подальше приведення тарифів на
електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого
рівня. У зв'язку з цим НКРЕ листом від 06.06.2008 N 3573/09/17-08
звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією та
обґрунтуванням щодо необхідності підвищення тарифів на
електроенергію для населення. Секретаріат Кабінету Міністрів
України листом від 12.06.2008 N 7395/0/2-08 повернув пропозиції
НКРЕ для узгодження з профільними міністерствами. Листом НКРЕ від
04.07.2008 N 4202/09/17-08 до Кабінету Міністрів України Комісія
повторно звернулась із пропозицією доручити Міністерству економіки
України, Міністерству фінансів України та Міністерству палива та
енергетики України опрацювати питання щодо підвищення тарифів на
електроенергію. На виконання пункту 3 Протоколу наради Прем'єр-міністра
України з керівниками Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінвуглепрому,
Мінтрансзв'язку та інших центральних органів виконавчої влади з
питань підготовки проекту Державного бюджету України на 2009 рік
від 08.09.2008, Комісія разом із Мінпаливенерго, Мінекономіки,
Мінфіном та НАК "Нафтогаз України" опрацювала питання щодо
оптимізації у 2009 році тарифів на електроенергію для різних
категорій споживачів та листом НКРЕ від 13.10.2008 N 6267/09/17-08
направила пропозиції до Кабінету Міністрів України. У свою чергу
Кабінет Міністрів України доручив Мінекономіки опрацювати
пропозиції НКРЕ та підготувати відповідний проект рішення Уряду
(доручення КМУ від 16.10.2008 N 45258/10/1-08), який Комісія
розгляне у разі його надходження. 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики Одним із головних завдань діяльності НКРЕ у 2008 році щодо
оптимізації цінової і тарифної політики на Оптовому ринку
електричної енергії України було здійснення заходів щодо
забезпечення стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну
енергію для споживачів, а також запровадження стимулюючих методів
регулювання діяльності природних монополій. Зокрема, протягом
звітного періоду НКРЕ розроблено та прийнято ряд нормативних актів
які регулюють ліцензійну діяльність суб'єктів природних монополій
у ПЕК України, що дало можливість позитивно вплинути на
фінансово-господарську діяльність усіх учасників оптового ринку
електроенергії. Так, постановою НКРЕ від 21.02.2008 N 198 ( v0198227-08 )
затверджено Порядок надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів (далі - Порядок
компенсації втрат). Зазначений Порядок компенсації втрат ( v0198227-08 )
розроблено у зв'язку з необхідністю вдосконалення методології
компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом від здійснення постачання електричної енергії
яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів
та з метою затвердження прозорого та ефективного механізму
компенсації втрат енергопостачальних компаній, що здійснюють
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів. Прийняття Порядку компенсації втрат дозволило
енергопостачальним компаніям більш ефективно здійснювати
підприємницьку діяльність. Постановою НКРЕ від 21.02.2008 N 199
( v0199227-08 ) "Про внесення змін до Порядку диференціювання за
годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів" тариф за електричну
енергію, яка відпускається на потреби зовнішнього освітлення
встановлено на рівні єдиного роздрібного тарифу відповідного класу
напруги із застосуванням коефіцієнта 0,25 у межах зон доби,
установлених згідно Порядку компенсації втрат диференціювання за
годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів, затвердженого постановою
НКРЕ від 22.10.2004 N 1030 ( v1030227-04 ). Збитки, які несуть енергопостачальні компанії від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів, відшкодовуються шляхом
існуючого механізму дотаційних сертифікатів за рахунок ОРЦ згідно
з постановою НКРЕ від 21.02.2008 N 198 ( v0198227-08 ) "Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів". На виконання Указу Президента України від 27.02.2008 N 678
( 678/2008 ) "Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків
стихійного лиха 23-27 липня 2008 року" та доручення Президента
України від 06.08.2008 N 1-1/1763, з метою забезпечення компаній
коштами для ліквідації наслідків стихії 23 - 27 липня 2008 року,
що призвело до руйнації електричних мереж та інших енергетичних
об'єктів, які потребували невідкладного повного відновлення чи
ремонтів, НКРЕ переглянула структуру та рівні тарифів на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом для
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" та
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" з урахуванням збільшення інвестиційних
програм, джерела фінансування яких направлені на ліквідацію
наслідків стихії. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2008 N 925
( 925-2008-п ) "Про першочергові заходи щодо стабілізації
ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному
комплексі" НКРЕ рекомендовано з 1 листопада 2008 та до кінця
2008 року призупинити підвищення тарифів на електроенергію для
підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, які
закуповують електричну енергію у енергопостачальників за
регульованим тарифам, та зазначені у додатку 3 до цієї постанови. З огляду на зазначене НКРЕ постановою від 27.10.2008 N 1240
( v1240227-08 ) затвердила Порядок установлення роздрібних тарифів
на електричну енергію для підприємств гірничо-металургійного та
хімічного комплексу, метою прийняття якого є затвердження
механізму встановлення роздрібних тарифів на електроенергію для
певних гірничо-металургійних та хімічних підприємств, а також
механізму компенсації втрат ліцензіатам, що постачають електричну
енергію цим гірничо-металургійним та хімічним підприємствам. У свою чергу це дозволило стабілізувати рівень тарифів на
електричну енергію для підприємств гірничо-металургійного та
хімічного комплексів, а у зв'язку з цим і в цілому ситуацію, що
склалася в підприємствах гірничо-металургійного та хімічного
комплексу. Крім того, встановлено прозорий та ефективний механізм
компенсації втрат ліцензіатів, які здійснюють постачання
електричної енергії окремим підприємствам гірничо-металургійного
та хімічного комплексу. З метою підвищення ефективності державного регулювання в
нормативно-правових актах НКРЕ та забезпечення однозначного та
зрозумілого підходу до формування тарифів на електричну енергію
Комісія постановою від 30.10.2008 N 1246 ( v1246227-08 ) "Про
внесення змін до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу
на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії" внесла зміни до Тимчасової методики розрахунку
роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу
електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на
постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від
06.05.98 N 564 ( v0564227-98 ) (далі - Методика), виклавши її в
новій редакції. Прийняття постанови НКРЕ від 30.10.2008 N 1246
( v1246227-08 ) дозволило ліквідувати дублювання та неузгодженість
окремих пунктів Методики та Процедури встановлення або перегляду
тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001
N 801 ( v0801227-01 ), що відповідно дало можливість однозначно і
зрозуміло діяти ліцензіатам під час установлення або перегляду
тарифів на електроенергію. На виконання розпорядчих актів Кабінету Міністрів України для
забезпечення умов проведення у 2001 році конкурсів з продажу
пакетів акцій ВАТ "Житомиробленерго", ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго",
ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго",
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" НКРЕ
постановою від 02.04.2001 N 309 ( v0309227-01 ) затвердила Порядок
визначення роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на
передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, які забезпечують
повну оплату електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку
електроенергії України (далі - Порядок визначення роздрібних
тарифів). У зв'язку з тим, що частина розділів Порядку визначення
роздрібних тарифів ( v0309227-01 ) з 1 січня 2009 року завершує
свою дію, зокрема в частині визначення бази нарахування прибутку
(норма прибутку на базу нарахування, що була встановлена на рівні
17% після оподаткування у період з 2001 по 2008 рік, але не більше
7 років) для ліцензіатів з постачання електроенергії за
регульованим тарифом, на яких розповсюджується дія Порядку
визначення роздрібних тарифів, а деякі пункти зазначеного Порядку
потребували уточнення, Комісія постановою від 23.12.2008 N 1399
( v1399227-08 ) затвердила зміни до Порядку визначення роздрібних
тарифів. Прийняття постанови НКРЕ від 23.12.2008 N 1399
( v1399227-08 ) дозволило встановити на 2009 рік норму прибутку на
базу нарахування на рівні 15% та забезпечити єдиний підхід у
встановлені експлуатаційних витрат та формуванні обсягів передачі
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату електроенергії
купованої ними на Оптовому ринку електроенергії України. Відповідно до підпункту 3.7.7 Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, затвердженими постановою
НКРЕ від 13.06.96 N 15 ( z0408-96 ), та підпункту 3.6.6 Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженими
постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ), ліцензіат
повинен складати калькуляції вартості виконання робіт (надання
послуг) відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з
підключення електроустановок споживачів до електричних мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із
ліцензованою діяльністю, затвердженої НКРЕ, та погоджувати ці
калькуляції в територіальному представництві НКРЕ. Так, НКРЕ
постановою від 25.12.2008 N 1522 ( v1522227-08 ) затвердила
Методику розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок
споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових
робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, що дало
можливість установлення єдиного порядку розрахунку вартості за
підключення електроустановок споживачів до електричних мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із
ліцензованою діяльністю, а також попередження виникнення практики
непрозорої цінової політики і зловживання монопольним становищем
ліцензіатами. На виконання Плану заходів щодо реалізації довгострокової
тарифної політики на Оптовому ринку електроенергії України,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.09.2001 N 451-р ( 451-2001-р ) (у редакції розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17.07.2004 N 380-р) ( 380-2004-р ),
та Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової
стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ), протягом 2008 року
продовжувалась робота щодо запровадження нової тарифної
методології, яка передбачає встановлення тарифів на електроенергію
для енергорозподільних компаній з використанням стимулюючих
методів регулювання, порівняльного аналізу(бенчмаркінгу) та
стандартів якості електроенергії та послуг з її постачання.
Реалізація цієї методології здійснюється НКРЕ з урахуванням
результатів співробітництва з міжнародними організаціями. Зокрема,
у рамках проекту ЄБРР "Україна: Реформування тарифів на передачу
та на розподіл електроенергії", головною метою якого є поліпшення
механізму встановлення тарифів для операторів електричних мереж в
Україні, консультантами компанії "КЕМА Консалтинг" спільно з
фахівцями НКРЕ підготовлено звіт "Тарифи на розподіл
електроенергії", у якому основну увагу зосереджено на реформуванні
тарифів на розподіл електроенергії і запровадженні стимулюючих
схем регулювання. Основними цілями нового цінового регулювання є сприяння
підвищенню ефективності та забезпечення фінансової стабільності
енергорозподільних компаній шляхом переходу на довгострокові
стимулюючі схеми. З метою визначення цільових показників якості послуг НКРЕ
протягом року проводила збір інформації за Формою моніторингу
показників якості послуг. Для забезпечення достовірності
інформації, що надається розподільчими компаніями, було прийнято
розпорядження НКРЕ від 26.06.2008 N 80-р ( vr080227-08 ), яким
внесено суттєві зміни до Процедури збору інформації щодо
показників якості послуг, з використанням рекомендацій, наданих у
рамках проекту Twinning. У II півріччі 2008 року за договором з НКРЕ
ТОВ "Укренергоконсалтинг" провело аналіз стану здійснення
моніторингу якості послуг з електропостачання п'яти
електророзподільчих компаній, за результатами якого прийнято
розпорядження НКРЕ від 18.12.2008 N 153-р ( vr153227-08 ) "Про
надання ліцензіатами інформації за Формою моніторингу показників
якості послуг у I півріччі 2009 року". 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2003 - 2008 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
нормативно-правової бази щодо формування та узгодження
інвестиційних програм технічного розвитку компаній, контролю за
виконанням програм та цільового використання коштів, передбачених
на їх фінансування. Результатом цього стало внесення змін до
Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних
програм постановою НКРЕ від 18.09.2008 N 1092 ( v1092227-08 ) "Про
внесення змін до деяких постанов НКРЕ". Ця постанова поширила дію
зазначеного Порядку на ліцензіата з передачі електроенергії
магістральними та міждержавними лініями електропередач. У 2008 році НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми
на 2009 рік для всіх 40 ліцензіатів із передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів із
постачання електроенергії за регульованим тарифом та для
ДП НЕК "Укренерго", уперше до початку нового року. У програмах
передбачені поквартальні плани виконання робіт та обсяги їх
фінансування. Основним джерелом фінансування інвестиційних програм
є тариф на передачу та постачання електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами відповідної компанії. При розгляді інвестиційних програм НКРЕ перш за все
керувалась Указом Президента України від 17.11.2008 N 1046/2008
( 1046/2008 ) "Про додаткові заходи щодо подолання фінансової
кризи в Україні", яким запроваджено мораторій на зростання цін на
товари та послуги природних монополій, звертала увагу на
техніко-економічну обґрунтованість запропонованих компанією
заходів і обсягів їх фінансування та пріоритетність спрямування
коштів на технічну реконструкцію та модернізацію електричних мереж
із урахуванням термінів їх виконання. Таким чином, на 2009 рік
були схвалені обсяги фінансування заходів будівництва,
модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання у
сумі 1,99 млрд грн що складає 73,66% від загальної суми схвалених
інвестиційних програм. При загальному плановому обсязі фінансування інвестиційних
програм обленерго на 2008 рік у сумі 2876,11 млн грн 73,72% коштів
передбачалося спрямувати на реалізацію заходів із будівництва,
реконструкції та модернізації електричних мереж та відповідного
обладнання, 13,87% - на фінансування робіт, направлених на
послідовне зменшення та недопущення понаднормативних витрат
електроенергії. Решту коштів передбачалося спрямувати на
фінансування заходів із впровадження автоматизованих систем
диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва систем
зв'язку, реконструкції виробничих приміщень, комп'ютеризації
компаній тощо. Протягом року компанії щоквартально звітували про хід
виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності та
належному обґрунтуванні Комісія вносила корективи в планові
показники інвестпрограм. Основними факторами, які спричиняли
звернення компаній щодо внесення змін, були відхилення між
плановими та фактичними рівнями цін на товари, роботи та послуги,
внаслідок проведення тендерних процедур відповідно до вимог
законодавства, подолання наслідків стихійних явищ тощо. Фактичний
обсяг виконання інвестиційних програм у 2008 році склав
2738 млн грн або 95,2% від запланованого. Виконання інвестиційної
програми ДП НЕК "Укренерго" за 2008 рік склав 809,8 млн грн із
загальної суми 1059,456 млн грн або 76,4%. НКРЕ особливу увагу приділяла питанням цільового використання
коштів та реалізації компаніями заходів, передбачених
інвестиційними програмами. У 2008 році 26 компаній повністю
профінансували інвестиційні програми (за загальними сумами). Це,
зокрема, ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" та інші.
Динаміка фінансування інвестиційних програм наведена в додатку
3.3.9 ( vk346227-09 ). Аналіз стану планування показників фінансування та
результатів фактичного виконання інвестиційних програм показує, що
завдяки прийнятим Комісією рішенням за період з 2003 по 2008 рік
значно підвищилась дисципліна виконання інвестиційних програм.
Так, якщо у 2003 році при плановому обсязі фінансування
1402,08 млн грн виконання програми склало 47,5%, то у 2008 році -
95,2%.
Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період
до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р) ( 850-2008-р ) був
схвалений План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій
та теплоелектроцентралей у період до 2020 року (зі змінами,
унесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від
09.10.2008 N 499), яким затверджено перелік, орієнтовна вартість
та терміни реалізації проектів з реконструкції та модернізації
енергетичного обладнання електростанцій. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
Мінпаливенерго своїм наказом від 24.05.2006 N 183 ( z0701-06 )
затвердило Порядок підготовки та фінансування проектів з метою
реалізації плану реконструкції та модернізації теплових
електростанцій (далі - Порядок). У відповідності до вимог Порядку ( z0701-06 ) у 2008 році з
метою встановлення інвестиційної складової до тарифу відпуску
електроенергії для повернення коштів, залучених для фінансування
реконструкції та модернізації енергоблоків N 1 Зуївської ТЕС, N 7
Курахівської ТЕС та N 10 Луганської ТЕС, був наданий повний пакет
документів, необхідний для розгляду зазначеного питання. За результатами розгляду наданих документів, Комісія
постановою від 10.07.2008 N 813 ( v0813227-08 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифів ТОВ "Східенерго" затвердила
інвестиційну складову до тарифів відпуску електроенергії у 2008 -
2013 роках з метою повернення коштів, залучених для фінансування
реконструкції та модернізації енергоблока N 1 Зуївської ТЕС - у
розмірі 151,3 млн грн, енергоблока N 7 Курахівської ТЕС - у
розмірі 270,3 млн грн та енергоблока N 10 Луганської ТЕС - у
розмірі 282,4 млн грн. Крім цього, у 2008 році продовжувалась
реалізація проектів з технічного переоснащення енергогенеруючого
обладнання енергоблоків N 2 Зуївської ТЕС та N 5 Курахівської ТЕС,
реалізація яких розпочалась у 2007 році. Слід зазначити, що
наприкінці грудня 2008 року енергоблок N 2 Зуївської ТЕС був
запущений у дослідно-промислову експлуатацію. Поряд з цим, на підставі наданих документів та у
відповідності до вимог Порядку ( z0701-06 ), Комісія у 2008 році
погодилась з можливістю встановлення інвестиційної складової до
тарифу відпуску електроенергії з метою повернення коштів,
залучених для фінансування реконструкції та модернізації першого
пускового комплексу енергоблока N 3 Криворізької ТЕС, енергоблока
N 7 Бурштинської ТЕС та ВРП-220,330,400 кВ Бурштинської ТЕС. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 року N 286 ( 286-2002-п ) "Про забезпечення
фінансування проекту реконструкції Старобешівської ТЕС" НКРЕ
постановою від 18.12.2007 N 1749 ( v1749227-07 ) "Про внесення
змін до додатка до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325" внесла
зміни, згідно з якими сума коштів, яка включається до тарифу на
виробництво електричної енергії як інвестиційна складова
фінансування української складової проекту реконструкції
Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків за
користування ним та відсотків за зобов'язаннями, що передбачені
Кредитною угодою між Європейським банком реконструкції та розвитку
і ВАТ "Донбасенерго", у 2008 році, склала 90 млн грн. 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2006 - 2008 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2008 та завдання на 2009 рік У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
механізму стимулювання енергопостачальних компаній до зниження
понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація
зазначеного здійснювалась Комісією шляхом: включення частки понаднормативних витрат електроенергії у
роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги під
зобов'язання ліцензіатів знизити понаднормативні витрати не менше
ніж на половину від включеної в тариф частки понаднормативних
витрат; передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів
для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів
комерційного обліку та поліпшення збутової роботи; застосування знижуючого коригуючого коефіцієнта за
понаднормативні витрати електричної енергії до нормативу
відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальної компанії
у якої рівень відношення понаднормативних витрат електроенергії до
коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної енергії
більше граничного. Завдяки вказаним заходам щодо стимулювання
енергопостачальників до зниження витрат електричної енергії, у
тому числі завдяки збільшенню коштів для розвитку матеріальної
бази енергопостачальних компаній у рамках виконання інвестиційних
програм, досягнуто зменшення рівня фактичних технологічних витрат
у мережах обласних енергопостачальних компаній протягом 2008 року
до 17793,815 млн кВт.год або до 11,24% від загального надходження
електричної енергії в мережі, що на 531,15 млн кВт.год або на
0,19% менше ніж за 2007 рік. При цьому понаднормативні витрати
електроенергії протягом 2008 року знизились до -454,6 млн кВт.год
або до -0,28%, що на 942,77 млн кВт.год або на 0,59% менше ніж за
2007 рік. Двадцять три енергопостачальні компанії станом на кінець
2008 року мали фактичні витрати електроенергії нижче нормативних.
У 2007 році таких компаній було двадцять. Крім того, завдяки зазначеним заходам стимулювання
спостерігається позитивна тенденція і в енергопостачальних
компаній, які останні роки працювали з неприпустимо високими
понаднормативними витратами електричної енергії. Так, зокрема,
протягом 2008 року ВАТ "Донецькобленерго" знизило, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року, рівень понаднормативних витрат
на 219,374 млн кВт.год або на 1,73%, до 360,01 млн кВт.год або до
3,18%, ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" - на 101,2 млн кВт.год або на
3,17% до -0,24 млн кВт.год або до -0,01%,
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" - на 29,83 млн кВт.год або на 2,26% до
12,85 млн кВт.год або до 0,89%, АЕК "Київенерго" - на
134,64 млн кВт.год або на 1,66% до 125,87 млн кВт.год або до
1,36%. У додатку 3.3.10 ( vk346227-09 ) наведена динаміка
технологічних витрат електричної енергії в електромережах України
у 2006 - 2008 роках. Ураховуючи високий рівень величини складової нормативних
витрат у структурі роздрібних тарифів на електричну енергію та
суттєве відхилення нормативних витрат електричної енергії від
фактичних у переважної більшості енергопостачальних компаній, НКРЕ
ініціювала роботу з внесення змін до діючої Методики складання,
аналізу складових та нормування технологічних витрат
електроенергії, а також роботу з розробки та запровадження
механізму нормування та врахування витрат електроенергії в
магістральних та міждержавних електричних мережах, необхідність
якої також продиктована умовами переходу до нової моделі ринку
електричної енергії та в рамках підготовки до першого етапу
впровадження ринку двосторонніх договорів. Також, Комісія розробила проект Положення про порядок
відшкодування витрат електроенергії в магістральних та
міждержавних електричних мережах, основною метою якого є
забезпечення реалізації використання механізму нормування витрат
електроенергії в магістральних та міждержавних мережах для
визначення обсягу витрат електроенергії, спричинених передачею
електроенергії до споживачів, та відшкодування вказаних витрат
електроенергії.
3.4. Регулювання тарифів на виробництво теплової енергії НКРЕ затверджує тарифи на виробництво теплової енергії, що
виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках,
відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 896) ( v0896227-05 ), Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними
установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897) ( v0897227-05 ),
Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з
виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 898) ( v0898227-05 ). Тарифи на виробництво теплової енергії затверджуються з
урахуванням планових обсягів виробництва, нормативно обґрунтованих
витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу та коштів
на фінансування інвестиційних програм, попередньо погоджених
Міністерством палива та енергетики України. Тарифи на 2008 рік затверджені з урахуванням таких цін на
природний газ: що використовується для виробництва теплової енергії та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання -
571,67 грн за 1000 куб.м (без ПДВ); що використовується для виробництва теплової енергії для
промислових споживачів та бюджетних установ - 1068,39 грн за
1000 куб.м (без ПДВ). У тому числі: ціна газу 934,7 грн за
1000 куб.м, збір у вигляді цільової надбавки 4% (37,39 грн за
1000 куб.м) і вартість транспортування 96,3 грн за 1000 куб.м. Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 346
( 346-2008-п ) "Про затвердження фінансового плану та основних
показників руху коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" як окремої юридичної особи на 2008 рік та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України" передбачене
підвищення цін на природний газ, зокрема: на природний газ, який використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання -
помісячне, починаючи з червня 2008 року, зростання на 3,5%; на природний газ, який використовується
теплоелектроцентралями для виробництва теплової енергії для
промислових споживачів та бюджетних установ - збільшення розміру
збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ до
12% і включення у ціну газу витрат на реалізацію природного газу. Помісячні ціни природного газу, що використовується для
виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого
водопостачання, передбачені вказаною постановою та наведені в
таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Помісячні ціни природного газу, що
використовується для виробництва теплової енергії для населення,
грн/1000 куб.м (без ПДВ)
------------------------------------------------------------------ |Місяці |Червень|Липень|Серпень|Вересень|Жовтень|Листопад|Грудень| |-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------| | Ціна |591,68 |612,38|633,82 | 656,00 |678,96 | 702,73 |727,32 | | (без | | | | | | | | | ПДВ) | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Наказом від 25.04.2008 N 247 ( v0247558-08 ) Міністерство
палива та енергетики України затвердило витрати НАК "Нафтогаз
України" на реалізацію природного газу в розмірі 87,43 грн за
1000 куб.м. Так, ціна природного газу для виробництва теплової
енергії для промислових споживачів та бюджетних установ склала
1241,09 грн за 1000 куб.м (без ПДВ). З урахуванням зазначеного Комісія переглянула і затвердила з
01.08.2008 тарифи теплоелектроцентралей на виробництво теплової
енергії з урахуванням вказаних вище цін на природний газ. Рівень середніх тарифів на теплову енергію, вироблену ТЕЦ, у
2008 році становив 168,01 грн за 1 Гкал - для промислових
споживачів та бюджетних установ та 106,27 грн за 1 Гкал - для
населення. 25 грудня 2008 року Комісія затвердила тарифи на виробництво
теплової енергії для промислових споживачів та бюджетних установ
для ТЕЦ на 2009 рік з урахуванням ціни природного газу в розмірі
1547,76 тис грн, яка включає ціну природного газу на рівні
1152,0 грн за 1000 куб.м, тариф на транспортування природного газу
122,0 грн за 1000 куб.м, витрати НАК "Нафтогаз України" на
реалізацію природного газу 121,0 грн за 1000 куб.м та збір у
вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 12%. Тариф на теплову енергію, що виробляється АЕС, з початку
2008 року складав 15,33 грн за 1 Гкал. З 1 червня 2008 року -
22,0 грн за 1 Гкал. За результатами нарад у Прем'єр-міністра
України з проблемних питань розвитку атомно-енергетичного
комплексу та ядерно-паливного циклу, що відбулись у квітні -
травні минулого року, НКРЕ здійснила перегляд тарифу на
виробництво теплової енергії АЕС у вказаному періоді. Рівень тарифів на теплову енергію, вироблену ТЕС у 2008 році,
коливався в межах: за 9 місяців 2008 року - від 56,55 до 105,47 грн за 1 Гкал; з жовтня по грудень 2008 року - від 101,37 до 128,47 грн за
1 Гкал. Підвищення тарифів на теплову енергію, що виробляється ТЕС у
четвертому кварталі 2008 року, зумовлене підвищенням цін на
енергетичне вугілля і природний газ та витрат на оплату праці
через зростання рівня середньої заробітної плати відповідно до
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на
2008 - 2009 роки. За результатами роботи Комісії у 2008 році в частині
регулювання тарифів на теплову енергію прийнято 94 постанови.
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2009 рік Основною проблемою ціноутворення в електроенергетиці нині
залишається занижений тариф на електричну енергію для населення,
який є незмінним з вересня 2006 року, та який на сьогодні не
відшкодовує і третини витрат на виробництво, передачу та
постачання електроенергії, у зв'язку із чим поглиблюється
перехресне субсидіювання і, як наслідок, зростання тарифів на
електричну енергію для інших категорій споживачів. Приведення тарифів на електричну енергію для населення до
економічно обґрунтованого рівня у 2009 році залишається одним із
основних пріоритетних напрямків діяльності НКРЕ. Планується
підготувати проект постанови НКРЕ щодо поступового підвищення
тарифів на електричну енергію для населення. У разі приведення тарифів на електроенергію для побутових
споживачів до економічно обґрунтованого рівня та повного
відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії, Комісія планує скасувати
нормативні акти щодо надання енергопостачальним компаніям
компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів. Також, одним із напрямків діяльності НКРЕ щодо вдосконалення
цінової і тарифної політики в електроенергетиці у наступному році
є планування роботи, спрямованої на подальше виконання Плану
заходів щодо реалізації довгострокової тарифної політики на
Оптовому ринку електроенергії України, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 451-р
( 451-2001-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.06.2004 N 380-р) ( 380-2004-р ) (далі - План
Заходів), та Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової
стабілізації підприємств паливно-енергетичного комплексу,
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ). У наступному році НКРЕ планує завершити роботу щодо
запровадження стимулюючого регулювання на послуги суб'єктів
природних монополій, основними цілями якого є покращення
фінансового стану енергорозподільчих компаній шляхом залучення
коштів як від українських, так і міжнародних інвесторів,
забезпечення ефективності та підвищення якості послуг для
споживачів. Нова тарифна методологія із застосуванням стимулюючого
регулювання передбачає встановлення для енергорозподільчих
компаній норми прибутку на інвестований капітал, яка, з одного
боку, не може бути нижчою, ніж в середньому по галузях економіки
країни, з іншого боку, з метою захисту прав споживачів послуг
суб'єктів природних монополій, норма прибутку не може бути вищою
за рівень, що буде достатній для залучення необхідного обсягу
інвестицій. Реалізація цієї методології здійснюється НКРЕ з урахуванням
результатів співробітництва з міжнародними організаціями. Зокрема,
у рамках співробітництва між НКРЕ та органами регулювання
енергетики Італії, Австрії та Чехії, відповідно до контракту від
05.03.2007 року, за проектом технічної допомоги Європейського
Союзу Twinning "Посилення регуляторної та юридичної спроможності
НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору" (UF/2006/PCA/EY/02)
(далі - Проект), який завершується в березні 2009 року. На
завершальному етапі зазначеного Проекту передбачається
оприлюднення остаточного звіту консультантів з конкретними
рекомендаціями за компонентом стимулююче регулювання та
порівняльний аналіз ефективності (бенчмаркінг) енергорозподільчих
компаній. Також, упровадження нової тарифної методології
здійснюється у рамках кредитної Угоди між Україною та МБРР за
Проектом реабілітації гідроелектростанцій N 4795-UA ( 996_052 )
реалізації Компоненту Е "Впровадження Концепції Оптового ринку
електроенергії України". Основними цілями нового цінового регулювання із застосуванням
стимулюючого регулювання є сприяння підвищенню ефективності та
забезпечення фінансової стабільності енергорозподільних компаній
шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми. Упровадження стимулюючого регулювання дозволить заохотити
суб'єктів природних монополій до скорочення неефективних витрат. З метою недопущення погіршення якості послуг суб'єктів
природних монополій за рахунок скорочення їх витрат,
передбачається застосування стандартів (показників) якості послуг
енергорозподільчих компаній. Для визначення цільових показників якості послуг Комісією,
відповідно до розпорядження НКРЕ від 18.12.2008 N 153-р
( vr153227-08 ) "Про надання ліцензіатами інформації за Формою
моніторингу показників якості послуг у І півріччі 2009 року",
продовжується збір інформації за Формою моніторингу показників
якості послуг, яка протягом 2008 року була вдосконалена фахівцями
Комісії з урахуванням рекомендацій, наданих консультантами в
рамках проекту Twinning. Виробництво електричної енергії на об'єктах з використанням
альтернативних джерел енергії є перспективним напрямком розвитку
електроенергетики України. Але на сьогодні виробництво електричної
енергії з альтернативних джерел енергії є неконкурентоспроможним у
порівнянні з традиційними видами енергії та потребує підтримки з
боку держави, а саме розробки механізмів стимулювання у сфері
державного регулювання. На виконання вимог пункту 3 Прикінцевих положень Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
встановлення "зеленого" тарифу" ( 601-17 ) і пункту 2 Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для організації
виконання Закону України від 25 вересня 2008 року N 601-VI "Про
внесення змін до деяких законів України щодо встановлення
"зеленого" тарифу" Комісія розробила Проект постанови НКРЕ "Про
затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії
"зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності"
(далі - Порядок). Метою прийняття Порядку ( v0032227-09 ) є нормативно-правове
затвердження процедури встановлення, перегляду та припинення дії
"зеленого" тарифу для виробників електричної енергії, які
використовують альтернативні джерела енергії, а також створення
сприятливих правових та інвестиційних умов для розвитку
альтернативної електроенергетики в Україні. Застосування положень Порядку ( v0032227-09 ) дозволить
запровадити єдиний механізм встановлення та перегляду "зеленого"
тарифу для суб'єктів господарювання, які використовують різні види
джерел альтернативної енергії, забезпечить його прозорість та
регламентованість, а також сприятиме проведенню державної політики
стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики в Україні.
4. Регулювання господарської діяльності
та цінова і тарифна політика
в нафтогазовому комплексі
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі Згідно з Законом України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Законом України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та відповідно до Положення
про Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), основними завданнями Комісії є державне
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його
розподіл, а також регулювання діяльності інших суб'єктів
господарювання, які діють на суміжних ринках, шляхом видачі
ліцензій, формування цінової та тарифної політики, здійснення
контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій в
нафтогазовому комплексі. До основних нормативно-правових актів, що регулюють відносини
у нафтогазовій галузі, відносяться наступні нормативні акти: Закони України: "Про нафту і газ" ( 2665-14 ); "Про природні монополії" ( 1682-14 ); "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ); "Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу
до Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності і
суміжних екологічних аспектів" ( 89/98-ВР ); "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ); "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ); "Про концесії" ( 997-14 ); "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Постанови Кабінету Міністрів України: від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами); від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про порядок
забезпечення споживачів природним газом" (зі змінами); від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ) "Про затвердження Правил
надання населенню послуг з газопостачання"; від 21.08.2001 N 1089 ( 1089-2001-п ) "Про Концепцію
створення єдиної системи обліку природного газу"; від 11.06.2005 N 442 ( 442-2005-п ) "Про затвердження Порядку
внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді
цільової надбавки до тарифу на природний газ"; від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (зі змінами)
тощо. Чинне законодавство, що регулює на сьогоднішній день
діяльність газової галузі, приймалося в різний час та з різною
метою, тому окремі його положення регулюють лише окремі групи
відносин у газовій галузі, що стосуються, зокрема: геологічного
вивчення нафтогазоносності надр, їх використання, а також розробки
родовищ нафти і газу (Закон України "Про нафту і газ")
( 2665-14 ); ліцензування діяльності з транспортування, розподілу,
постачання та зберігання природного газу (Закон України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності") ( 1775-14 );
правових, економічних та організаційних засад діяльності
трубопровідного транспорту (Закон України "Про трубопровідний
транспорт") ( 192/96-ВР ); державного регулювання газової галузі
(Указ Президента України "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України") ( 1167/2000 ) тощо. Особливу увагу звертаємо на те, що на сьогодні основним
законодавчим актом України в нафтогазовій сфері є Закон України
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ), проте норми цього закону в
основному передусім спрямовані на правове регулювання особливостей
використання нафтогазоносних надр, їх геологічного вивчення,
видобутку нафти та газу, функціонування газотранспортної системи
та підземних сховищ газу, тоді як питання регулювання
транспортування та постачання нафти і газу в ньому практично не
врегульовані. Разом з тим, Закон України "Про нафту і газ" ( 2665-14 )
залишається до цього часу єдиним галузевим законодавчим актом,
який визначає організаційно-правові основи діяльності нафтогазової
галузі як складової економіки і містить низку вихідних положень і
принципів, які регулюють правовідносини у всіх сферах нафтогазової
галузі в цілому, але не визначає ринкові засади функціонування
ринку природного газу. Питання здійснення розподілу ресурсу природного газу для
задоволення потреб різних категорій споживачів, а також порядку
укладення договорів на транспортування, розподіл і постачання
природного газу регулюються постановою Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" (зі змінами та доповненнями). Так, наприклад, потреби населення в природному газі у
2008 році задовольнялись з ресурсу природного газу власного
видобутку, а у разі нестачі - за рахунок інших ресурсів
НАК "Нафтогаз України", при цьому НАК "Нафтогаз України" був
уповноваженим суб'єктом з формування і розпорядження ресурсами
природного газу, що використовувались для задоволення потреб
населення. Разом з тим, реалізація природного газу для задоволення
потреб населення здійснювалась газопостачальними підприємствами за
регульованим тарифом, за роздрібними цінами, встановленими НКРЕ. Усі інші споживачі задовольняли свої потреби з ресурсів
імпортованого природного газу НАК "Нафтогаз України" за цінами,
які встановлювались Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, до організаційних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим та
нерегульованим тарифом, зокрема, відноситься наявність у
ліцензіатів договорів купівлі-продажу, транспортування, розподілу,
створення страхового запасу природного газу, зберігання у
підземних сховищах природного газу та договорів, пов'язаних з
обмеженням та відключенням від газопостачання споживачів-боржників
забезпечення обліку поставленого споживачам природного газу. Відмінність у технічних умовах здійснення діяльності з
постачання природного газу полягає у тому, що у ліцензіатів, які
здійснюють діяльність з постачання природного газу за регульованим
тарифом, мають бути у наявності розподільні мережі, які
перебувають у їх власності чи користуванні. Свою діяльність вони
мають право здійснювати на визначеній території. За поданням НКРЕ Кабінетом Міністрів України було прийнято
постанову від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ) "Про вдосконалення
порядку розрахунків за спожитий природний газ населенням та
установами і організаціями, які фінансуються з державного і
місцевих бюджетів". Вищезазначеною постановою: визначено уповноважений банк, який обслуговує поточні рахунки
зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств
(їх структурних підрозділів), а також власників природного газу
(ДК "Газ України" і ДАТ "Чорноморнафтогаз") - ВАТ "Державний
ощадний банк України"; затверджено Порядок відкриття поточних рахунків із
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ ( 247-2008-п ); затверджено Порядок проведення розрахунків за природний газ
( 247-2008-п ). Прийняття вищезазначеної постанови дозволяє впровадити
прозору процедуру розподілу коштів між власником природного газу,
газотранспортними, газорозподільними, газопостачальними
підприємствами при надходженні коштів на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств за
використаний населенням та бюджетними установами природний газ. Зокрема, відповідно до Порядку відкриття поточних рахунків зі
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ ( 247-2008-п ), затвердженого
зазначеною постановою, газопостачальні підприємства та їх
структурні підрозділи зобов'язані відкрити в ВАТ "Державний
ощадний банк України" поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від населення та бюджетних установ. Постановою НКРЕ від 17.04.2008 N 531 ( v0531227-08 )
затверджено Перелік поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк
України" газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами, а також Дочірньою компанією "Газ України" і
Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз". Відкриття газопостачальними підприємствами поточних рахунків
зі спеціальним режимом використання в установах уповноваженого
банку позитивно вплине на платіжну дисципліну, оскільки
газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи у
договорі банківського рахунку обумовлюють право банку на договірне
списання (перерахування) коштів із рахунків зі спеціальним режимом
використання, що забезпечує впровадження дієвого механізму
щоденного розподілу кошів між всіма учасниками - власником
природного газу, газотранспортним, газорозподільним та
газопостачальним підприємствами при фактичному надходженні коштів
від населення та бюджетних установ. Такий механізм дозволяє газотранспортним та газорозподільним
підприємствам своєчасно отримувати відповідну тарифну виручку за
надані послуги з транспортування природного газу магістральним та
розподільними трубопроводами, а власнику - оплату вартості
природного газу. Керуючись нормами чинного законодавства України та Положенням
про Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), НКРЕ з метою приведення нормативно-правової
бази у нафтогазовому комплексі України до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ) "Про
вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ
населенням та установами і організаціями, які фінансуються з
державного і місцевих бюджетів" розробила проект постанови НКРЕ
"Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки зі спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ
такими, що втратили чинність" ( v1529227-08 ) (далі - Алгоритм
розподілу коштів), який відповідно до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) є регуляторним актом. Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) проект постанови НКРЕ разом з аналізом
регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщено з
8 серпня 2008 року на офіційній сторінці НКРЕ в мережі Інтернет
www.nerc.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, який на відкритому
засіданні Комісії було затверджено постановою НКРЕ від 25.12.2008
N 1529 ( v1529227-08 ). Зазначеним регуляторним актом забезпечується ефективність
державного регулювання, зведення до мінімуму можливості
ліцензіатів зловживати своїм монопольним становищем під час
надання послуг у сферах відповідної діяльності, а також
запроваджено прозорий механізм розрахунку газопостачальними
підприємствами нормативів перерахування коштів та установлено
порядок розподілу та перерахування ВАТ "Державний ощадний банк
України" коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання газопостачального підприємства за використаний
населенням та установами і організаціями, які фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, природний газ, відповідно до
затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів на поточні
рахунки газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних
підприємств та на поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання власників природного газу - ДК "Газ України" та
ДАТ "Чорноморнафтогаз". Практичне застосування Алгоритму розподілу коштів
( v1529227-08 ) дозволить забезпечити щоденний дієвий механізм
розподілу коштів між всіма учасниками при фактичному надходженні
коштів від споживачів, що в свою чергу, з одного боку, покращить
фінансовий стан газотранспортних та газорозподільних підприємств в
частині забезпечення повноти отримання тарифної виручки, а з
другого боку, забезпечить надходження коштів за вартість спожитого
природного газу власнику природного газу. Забезпечення економіки України енергоресурсами - одне із
ключових питань незалежності держави, проте питання розрахунків
споживачів із газопостачальними підприємствами є головними на
шляху фінансової дисципліни. За даними, що надійшли від ліцензіатів, що отримали ліцензії
на право провадження господарської діяльності із постачання
природного газу за регульованим тарифом (газопостачальних
підприємств) за 12 місяців 2008 року відповідно до форми
5-НКРЕ-газ ( zr179-06 ) "Звіт про стан розрахунків за природний
газ": загальні фактичні обсяги постачання природного газу
газопостачальними підприємствами різним категоріям споживачів
склали 21763,7523 млн куб.м, зокрема: для потреб населення -
17638,2465 млн куб.м, для потреб установ і організацій, які
фінансуються з державного і місцевих бюджетів -
961,2573 млн куб.м, для потреб підприємств комунальної
теплоенергетики - 246,032 млн куб.м, для потреб промислових
підприємств та інших категорій споживачів - 2918,2165 млн куб.м; стан розрахунків різних категорій споживачів з ліцензіатами,
що отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності
з постачання природного газу за регульованим тарифом склали:
населення - 91,08%, у тому числі, безпосередньо населення -
74,85%, пільги - 13,54%, субсидії - 2,69%; установ і організацій
які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, - 98,77%,
підприємств комунальної теплоенергетики - 103,09% (з урахуванням
погашення у 2008 році заборгованості минулих періодів),
промислових підприємств та інших категорій споживачів - 103,83%.
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі Відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України" та
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" (зі змінами) НКРЕ встановлює роздрібні ціни на
природний газ для потреб населення. Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін і
тарифів на енергоносії для усіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" потреби в природному газі населення
задовольняються в основному за рахунок ресурсів газу власного
видобутку, потреби всіх інших споживачів (бюджетні організації,
підприємства комунальної теплоенергетики, промислові споживачі та
інші суб'єкти господарської діяльності) - за рахунок ресурсів
імпортованого природного газу, оскільки ресурси газу власного
видобутку обмежені. Ціна на природний газ для потреб населення формується,
виходячи з ціни газу як товару, до складу якого входять поточні і
капітальні витрати, пов'язані з видобутком природного газу
(капіталовкладення у видобуток газу, заробітна плата, вартість
паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії та ін.), з
урахуванням діючих податків встановлених державою (рентна плата,
податок на додану вартість, податок на прибуток, цільова надбавка
на фінансування подальшої газифікації нових територій) та витрат,
пов'язаних з його транспортуванням, розподілом та постачанням
населенню України. На виконання пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (зі змінами)
Комісія за погодженням з Міністерством економіки України і
Спільного представницького органу Всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань постановою НКРЕ від 07.08.2008 N 934
( z0769-08 ) "Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення" з 1 вересня 2008 року
затверджено роздрібні ціни на природний газ, що використовується
для потреб населення: - за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
2500 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 35,82 коп. за 1 куб.м; за відсутності газових лічильників - 39,36 коп. за 1 куб.м; - за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
6000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 54,24 коп. за 1 куб.м; за відсутності газових лічильників - 59,64 коп. за 1 куб.м; - за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 111,0 коп. за 1 куб.м; за відсутності газових лічильників - 122,10 коп. за 1 куб.м; - за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 132,0 коп. за 1 куб.м; за відсутності газових лічильників - 145,86 коп. за 1 куб.м. Диференціація цін для населення встановлена з метою надійного
забезпечення населення природним газом, посилення соціального
захисту малозабезпечених верств населення у зв'язку зі зростанням
витрат по видобутку природного газу, його транспортуванню та
постачанню, збільшення вартості імпортованого природного газу, а
також з метою стимулювання економного споживання ресурсів
природного газу. Для приведення у відповідність роздрібних цін на природний
газ для потреб населення смт Солотвина Закарпатської області, яке
забезпечується природним газом безпосередньо із Солотвинського
родовища, механізму диференціації роздрібних цін на природний газ
у залежності від річних обсягів споживання НКРЕ на відкритому
засіданні 07.08.2008 прийняла рішення про затвердження роздрібних
цін на природний газ, що використовується для потреб населення смт
Солотвина Закарпатської області безпосередньо із Солотвинського
родовища в залежності від теплотворності природного газу,
застосувавши до них понижуючий коефіцієнт 0,8 (постанова НКРЕ від
07.08.2008 N 934) ( z0769-08 ). Враховуючи рекомендації, надані Указом Президента України від
03.10.2008 N 905/2008 ( 905/2008 ) "Про рішення національної
безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року "Про хід
виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від
1 лютого 2008 року "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та ситуації
на ринку природного газу" та стан переговорів щодо умов імпорту
російського природного газу для українських споживачів", НКРЕ
проаналізувала матеріали та розрахунки роздрібних цін на природний
газ для потреб населення, надані НАК "Нафтогаз України", та на
відкритому засіданні 25.10.2008 постановою НКРЕ від 25.10.2008
N 1239 ( z1088-08 ) "Про затвердження Роздрібних цін на природний
газ, що використовується для потреб населення" затвердила
роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб
населення, які введено в дію з 1 грудня 2008 року, а саме:
(коп. за 1 куб.м)
------------------------------------------------------------------ |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 2500 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |48,36 | |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |53,16 | |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 6000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |73,20 | |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |80,52 | |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу не | | |перевищує 12000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |149,88| |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |164,82| |---------------------------------------------------------+------| |- за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує| | |12000 куб.м на рік: | | |---------------------------------------------------------+------| |за наявності газових лічильників |179,04| |---------------------------------------------------------+------| |за відсутності газових лічильників |196,86| ------------------------------------------------------------------
Зростання роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення у порівнянні з діючими
рівнями, затвердженими постановою НКРЕ від 07.08.2008 N 934
( z0769-08 ), склало близько 35%. Динаміка цін наведена в додатках
4.2.1, 4.2.2 ( vl346227-09 ). Таким чином, середньозважений рівень ціни природного газу для
потреб населення складе 622,46 грн за 1000 куб.м, що відповідає
розрахунковому середньозваженому рівню ціни природного газу,
передбаченому вищезазначеним Указом Президента України. Основним фактором, який суттєво вплинув на збільшення
величини роздрібних цін на природний газ для потреб населення, є
компенсація збитків НАК "Нафтогаз України" від реалізації
природного газу для потреб населення протягом року, які
покриваються за рахунок такого підвищення роздрібних цін на
природний газ для потреб населення на 35%. Для приведення у відповідність роздрібних цін на природний
газ для потреб населення смт Солотвина Закарпатської області, яке
забезпечується природним газом безпосередньо із Солотвинського
родовища, механізму диференціації роздрібних цін на природний газ
у залежності від річних обсягів споживання НКРЕ на відкритому
засіданні 25.10.2008 прийняла рішення про затвердження роздрібних
цін на природний газ, що використовується для потреб населення смт
Солотвина Закарпатської області безпосередньо із Солотвинського
родовища в залежності від теплотворності природного газу,
застосувавши до них понижуючий коефіцієнт 0,8 (постанова НКРЕ від
25.10.2008 N 1239) ( z1088-08 ). Згідно з вимогами статті 3 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ) НКРЕ 31 січня 2008 року на
відкритому засіданні затвердила ціни на природний газ (у тому
числі нафтовий (попутний) газ) для газодобувних підприємств, які
знаходяться у корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України", а
саме: ДК "Укргазвидобування" - 182 грн за 1000 куб.м без ПДВ
(постанова НКРЕ від 31.01.2008 N 156) ( vn156227-08 ); ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 289 грн за 1000 куб.м без ПДВ
(постанова НКРЕ від 31.01.2008 N 157) ( v0157227-08 ); ВАТ "Укрнафта" - 272,6 грн за 1000 куб.м без ПДВ (постанова
НКРЕ від 31.01.2008 N 155) ( v0155227-08 ). З метою коригування рівнів цін на відкритому засіданні
28 лютого 2008 року було затверджено ціни природного газу (у тому
числі нафтового (попутного) газу), видобутого газодобувними
підприємствами в 2008 році, які знаходяться у корпоративному
управлінні НАК "Нафтогаз України": ДК "Укргазвидобування" - 196,0 грн за 1000 куб.м без ПДВ
(постанова НКРЕ від 28.02.2008 N 316) ( v0316227-08 ); ВАТ "Укрнафта" - 199,2 грн за 1000 куб.м без ПДВ (постанова
НКРЕ від 28.02.2008 N 315) ( v0315227-08 ). На відкритому засіданні 25 грудня 2008 року було затверджено
ціни на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ),
видобутий відповідно до: договору Спільної діяльності від 24.02.2003 N 35/78 між
ВАТ "Укрнафта", НАК "Надра України" ДП "Полтавнафтогазгеологія" та
НАК "Надра України" в розмірі 288 грн за 1000 куб.м (без
урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 25.12.2008 N 1538)
( v1538227-08 ); договору Спільної діяльності від 01.07.2007 N 35/71 між
ВАТ "Укрнафта" та спільним підприємством "УкркарпатОЙЛ Лтд" в
розмірі 285,18 грн за 1000 куб.м (без урахування ПДВ) (постанова
НКРЕ від 25.12.2008 N 1539) ( v1539227-08 ); договору Спільної інвестиційної діяльності від 14.09.95
N 410/95 між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Компанією "Карпатські
Петролеум Корпорейшн" (США) у розмірі 278 грн за 1000 куб.м (без
урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 25.12.2008 N 1534)
( v1534227-08 ); договору Спільної діяльності від 24.12.97 N 999/97 між
ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Компанією "Моментум Ентерпрайзис
(Істерн Юроп) ЛТД" (Кіпр) у розмірі 287 грн за 1000 куб.м (без
урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 25.12.2008 N 1535)
( v1535227-08 ); договору Спільної діяльності від 21.12.2000 N 5/56 між НГВУ
"Полтаванафтогаз" ВАТ "Укрнафта" (Україна) і ТОВ "Надра-Інвест"
(Україна) у розмірі 285,18 грн за 1000 куб.м (без урахування ПДВ)
(постанова НКРЕ від 25.12.2008 N 1537) ( v1537227-08 ); договору Спільної діяльності від 20.07.2004 N 35/809-CД між
ВАТ "Укрнафта" (Україна) і Приватною компанією "Регал Петролеум
Корпорейшн Лімітед" (Великобританія) у розмірі 292 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ) (постанова НКРЕ від 25.12.2008
N 1536) ( v1536227-08 ).
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі Згідно з повноваженнями, наданими постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами і
доповненнями), НКРЕ встановлює тарифи на транспортування
магістральними трубопроводами газу природного (за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном), нафти, нафтопродуктів, аміаку та
етиленових речовин, що поставляються споживачам України; тарифи на
закачування, зберігання та відбір природного газу, тарифи на
розподіл природного газу та його постачання за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном. Діючий сьогодні механізм встановлення тарифів на послуги з
транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного
загального тарифу на транспортування природного газу для всіх
споживачів України за виключенням споживачів, які отримують
природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів.
Загальний тариф на послуги транспортування природного газу
територією України встановлюється за принципом "поштової марки",
тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову
вартість незалежно від відстані транспортування. Тарифи на транспортування та постачання природного газу
розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів на
транспортування та постачання природного газу для підприємств з
газопостачання та газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ), та встановлюються з урахуванням
рівня експлуатаційних витрат газорозподільних підприємств,
пов'язаних з розподілом природного газу, та обсягів
транспортованого газу. Тарифи на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами розраховуються відповідно до Методики розрахунку
тарифів на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 984 ( v0984227-02 ), по регіонах та визначені як
різниця між розміром загального тарифу та тарифом, затвердженим
для газорозподільного підприємства в цьому регіоні. Відповідно до статті 9 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) одним із принципів регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій є принцип їх самоокупності.
Відповідно до пункту 1.5 Методики та пункту 3.8 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного і
нафтового газу, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859
( z1246-05, za246-05 ), тариф установлюється таким чином, щоб
забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих витрат,
сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних
відрахувань відповідно до чинного законодавства України та
отримання прибутку. При затвердженні тарифів на транспортування, розподіл та
постачання природного газу Комісія проводить детальний аналіз
діяльності підприємств нафтогазового комплексу (ліцензіатів НКРЕ,
що провадять діяльність з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, з розподілу природного газу та
постачання природного газу за регульованим тарифом) з метою
недопущення включення до складу тарифів необґрунтованих витрат. Станом на 1 січня 2008 року діяли тарифи, затверджені
постановою НКРЕ від 21.06.2007 N 775 ( v0775227-07 ) (введені в
дію з 1 липня 2007 року) на транспортування та постачання
природного газу, а саме: загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
у розмірі 96,30 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 40,70 грн за 1000 куб.м без ПДВ; тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів -
74,70 грн за 1000 куб.м без ПДВ; середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - 55,60 грн за 1000 куб.м без ПДВ; середньозважений тариф на постачання природного газу -
26,80 грн за 1000 куб.м без ПДВ. Постановами НКРЕ від 21.06.2007 N 776 ( v0776227-07 ) - N 826
( v0826227-07 ) затверджено тарифи на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за
регульованим тарифом для газорозподільних та газопостачальних
підприємств. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року
N 585 ( 585-2008-п ) "Про внесення змін до постанови КМУ від
29 квітня 2006 року N 605" НКРЕ рекомендовано затвердити в
установленому законодавством порядку з 1 липня 2008 року тарифи на
послуги з розподілу і постачання природного газу, які
забезпечуватимуть відшкодування закупівельної вартості
імпортованого природного газу, що використовується на технологічні
(нормовані) витрати, та рівня середньої заробітної плати
працівників відповідно до вимог Галузевої угоди між НАК "Нафтогаз
України" та Профспілкою працівників газових господарств України на
2007 - 2009 роки. З 1 вересня 2008 року НКРЕ затвердила за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном нові рівні тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами та постачання
природного газу для газорозподільних та газопостачальних
підприємств (постанови НКРЕ від 07.08.2008 N 936 ( v0936227-08 ) -
987) ( v0987227-08 ). Основною метою перегляду тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами та постачання
природного газу є забезпечення принципу самоокупності підприємств,
забезпечення відшкодування підприємствами обґрунтованих витрат,
пов'язаних з: 1) оплатою праці працівників газорозподільних та
газопостачальних підприємств. У зв'язку із ситуацією, що склалась
на підприємствах, та у зв'язку з високим рівнем плинності
висококваліфікованих фахівців внаслідок незадовільного рівня
заробітної плати, зміною прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати (відповідно до Закону України "Про державний
бюджет України на 2008 рік) ( 107-17 ). Зростання витрат на оплату
праці у структурах тарифів у середньому склало 71%. 2) відшкодуванням витрат, пов'язаних із
виробничо-технологічними потребами природного газу у зв'язку зі
значним підвищенням ціни імпортованого природного газу, який
використовується підприємствами на виробничо-технологічні потреби
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів України
природним газом"). Вартість природного газу, який використовується
підприємствами на виробничо-технологічні та власні потреби з
1 січня 2008 року становить 934,7 грн за 1000 куб.м, зростання
ціни газу склало 29,8% у порівнянні з ціною газу, яка була
врахована при затвердженні діючих тарифів, а саме 720 грн за
1000 куб.м. Отже, при розрахунку витрат за статтею "газ на
технологічні та власні потреби" було враховано відшкодування
різниці вартості природного газу за січень - липень 2008 року. Для забезпечення сталого функціонування ринку природного газу
та стабільного забезпечення природним газом споживачів України,
забезпечення безаварійності на газопроводах постановою НКРЕ від
07.08.2008 N 935 ( v0935227-08 ) "Про затвердження тарифів на
транспортування та постачання природного газу" з 1 вересня
2008 року затверджено такі рівні тарифів: загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
в розмірі 122,0 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 40,70 грн за 1000 куб.м без ПДВ; тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, -
92,30 грн за 1000 куб.м без ПДВ; середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - 81,30 грн за 1000 куб.м без ПДВ; середньозважений тариф на постачання природного газу -
34,50 грн за 1000 куб.м без ПДВ. Динаміка тарифів наведена в додатках 4.3.1 - 4.3.3
( vm346227-09 ). Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" затверджено з 1 січня
2007 року постановою НКРЕ від 19.12.2006 N 1734 ( v1734227-06 )
"Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 11.06.2000 N 222" у
розмірі 29,60 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ (до сьогодні
залишається незмінним).
Щодо тарифів на послуги зі зберігання природного газу в
підземних сховищах газу Тарифи на зберігання природного газу розраховуються
відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних
сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 року N 701
( v0701227-00 ). Сумарний тариф на зберігання природного газу
включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування,
зберігання та відбір природного газу. Сьогодні діють такі тарифи на зберігання природного газу для: ДАТ "Чорноморнафтогаз", затверджений постановою НКРЕ від
10.03.2000 N 222 ( v0222227-00 ) (зі змінами) і складає 23,1 грн
за 1000 куб.м без ПДВ у тому числі: - на закачування природного газу у розмірі
6,00 грн за тис. куб.м (без урахування ПДВ); - на зберігання природного газу у розмірі
12,00 грн за тис. куб.м (без урахування ПДВ); - на відбір природного газу у розмірі 5,10 грн за тис. куб.м
(без урахування ПДВ); ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", затверджений
постановою НКРЕ від 11.05.2006 N 575 ( v0575227-06 ) і складає
33,00 грн за 1000 куб.м без ПДВ, у тому числі: - тариф на зберігання природного газу у розмірі 18,00 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); - тариф на закачування природного газу у розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ); тариф на відбір природного газу у розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м (без урахування ПДВ).
Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює
ВАТ "Укртранснафта". Постановою НКРЕ від 01.03.2007 N 287 ( v0287227-07 ) "Про
затвердження тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України"
встановлено тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами для споживачів України. З 01.04.2007 тарифи
залишаються незмінними. Усього встановлено 28 маршрутних тарифів на транспортування
нафти магістральними трубопроводами (додаток 4.3.4)
( vm346227-09 ). При останньому перегляді в середньому приріст
тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами
ВАТ "Укртранснафта" по маршрутах склав 23%.
Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними
трубопроводами Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами
здійснює УДП "Укрхімтрансаміак". Згідно з повноваженнями НКРЕ встановлює тарифи на
транспортування рідкого аміаку українського походження,
виготовленого із давальницької та власної сировини, магістральними
трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який
склався на світовому ринку. Тариф на транзит аміаку трубопровідним
транспортом через територію України, затверджений Міністерством
промислової політики складає 2 долари США за 1 тонну в розрахунку
на 100 км і НКРЕ не регулюється. Сьогодні в Україні діє шкала тарифів на транспортування
рідкого аміаку українського походження, виготовленого з
давальницької та власної сировини, магістральним аміакопроводом
залежно від рівня індикативних цін на аміак для
УДП "Укрхімтрансаміак", затверджених постановою НКРЕ від
27.09.2002 N 1067 ( v1067227-02 ) "Про тарифи на транспортування
аміаку магістральними трубопроводами". Питомий тариф при нижній
шкалі індикативних цін на аміак становить 4,00 грн за 100 ткм (без
ПДВ) для розрахунків з резидентами України і відповідно
0,90 дол. США (з ПДВ) для розрахунків з нерезидентами, по верхній
шкалі відповідно 8,9 грн за 100 ткм і 2 долари США (додаток 4.3.5)
( vm346227-09 ). НКРЕ проводить постійну роботу, спрямовану на перегляд рівнів
роздрібних цін на природний газ для населення, тарифів на послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
його розподіл та постачання, транспортування нафти, рідкого аміаку
магістральними трубопроводами, тарифів на зберігання природного
газу з метою встановлення економічно обґрунтованих їх рівнів, які
б дозволяли підприємствам нафтогазового комплексу нормально
функціонувати і підтримувати газовидобувну галузь, газотранспортну
і нафтотранспортну системи у належному фінансовому та технічному
стані.
4.4. Основні завдання на 2009 рік Основними завданнями удосконалення цінової і тарифної
політики на 2009 рік є забезпечення ефективного регулювання цін і
тарифів у нафтогазовому комплексі відповідно до наданих
повноважень: перегляд рівнів роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення; затвердження рівнів цін на природний газ (у тому числі
(нафтовий) попутний газ) для суб'єктів господарювання, що
здійснюють видобування природного газу; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ (у
тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів господарювання,
що здійснюють його видобуток"; перегляд тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, на постачання
природного газу; перегляд тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами; перегляд тарифу на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про затвердження
Процедури установлення та перегляду тарифів на транспортування,
розподіл, постачання природного газу, зберігання (закачування,
зберігання та відбір) природного газу, транспортування нафти,
нафтопродуктів, аміаку та етиленових речовин магістральними
трубопроводами та внесення змін до деяких постанов НКРЕ"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
формування тарифів на зберігання, транспортування та постачання
природного газу"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання
природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування,
зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ"; затвердження проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до
Методики розрахунку тарифів за надання послуги з транспортування
нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки
та наливу нафти"; щомісячне затвердження нормативів перерахування коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, які надійшли від населення і
бюджетних установ; затвердження постанови НКРЕ "Про затвердження Правил
підключення об'єктів системи газопостачання до газової мережі"; затвердження проектів постанов НКРЕ "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом", "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом", "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного і нафтового газу", "Про внесення змін до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з транспортування
природного і нафтового газу магістральними трубопроводами", "Про
внесення змін до затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності із зберігання природного газу"; розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Правил надання населенню послуг з
газопостачання"; розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Типового договору про надання населенню послуг з
газопостачання".
5. Ліцензійна діяльність в електроенергетиці
та в нафтогазовому комплексі
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці Відповідно до статті 11 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) державне регулювання діяльності в
електроенергетиці провадиться, зокрема, шляхом надання ліцензій на
здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці. Статтею
13 цього Закону визначено, що діяльність з виробництва, передачі
та постачання електричної енергії підлягає ліцензуванню. Ліцензія
видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до інструкції
умов і правил здійснення окремих видів діяльності, що
затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики
України. Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1996 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення,
продовження дії ліцензій в електроенергетиці, результати якої
наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------ | Вид | Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | | ліцензованої | чинних | виданих |анульованих| чинних | | діяльності | ліцензій | ліцензій |ліцензій (у| ліцензій | | | станом на | |тому числі,| станом на | | | 01.01.2008 | | строк дії |31.12.2008 | | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Виробництво | 119 | 11 | 5 | 125 | |електричної | | | | | |енергії | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Постачання | 42 | 0 | 0 | 42 | |електричної | | | | | |енергії за | | | | | |регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Постачання | 282 | 36 | 42 | 276 | |електричної | | | | | |енергії за | | | | | |нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Передача | 48 | 0 | 3 | 45 | |електричної | | | | | |енергії | | | | | |місцевими | | | | | |(локальними) | | | | | |електричними | | | | | |мережами | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Передача | 1 | 0 | 0 | 1 | |електричної | | | | | |енергії | | | | | |магістральними | | | | | |та | | | | | |міждержавними | | | | | |електричними | | | | | |мережами | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Оптове | 1 | 0 | 0 | 1 | |постачання | | | | | |електричної | | | | | |енергії | | | | | |---------------+------------+-----------+-----------+-----------| |Разом | 493 | 47 | 50 | 490 | ------------------------------------------------------------------
Поряд з поточною діяльністю з видачі (переоформлення,
анулювання, продовження дії) ліцензій НКРЕ постійно приділяє увагу
удосконаленню ліцензійних умов та інших складових
нормативно-правової бази ліцензування. Так, проведений у звітному
році моніторинг системи регулювання відносин у сфері діяльності
суб'єктів природних монополій та суміжних ринків в
електроенергетиці визначив необхідність внесення змін до Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
( z0408-96 ), до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом ( z0448-96 ) та Інструкції про порядок видачі ліцензій
НКРЕ на здійснення окремих видів підприємницької діяльності
( z0738-99 ) в частині визначення терміну Дтериторія здійснення
ліцензованої діяльності" для ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами та терміну
"закріплена територія" для ліцензіатів з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, а також щодо опису території
здійснення ліцензованої діяльності та закріпленої території, який
надається ліцензіатами при отриманні відповідної ліцензії. Як
показали результати моніторингу, відповідні норми ліцензійних умов
були ефективними та адекватними при здійсненні на території
адміністративно-територіальної одиниці діяльності єдиним
ліцензіатом з передачі та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, але не дозволяли належним чином врегулювати
спірні питання взаємодії декількох власників електричних мереж на
одній території в частині приєднання споживачів та проведення
розрахунків. При цьому, останнім часом у зв'язку з прагненням
ліцензіатів розширити територію здійснення ліцензованої діяльності
за рахунок придбаних у споживачів електричних мереж, які приєднані
або можуть бути приєднаними до мереж декількох ліцензіатів на
території однієї адміністративно-територіальної одиниці, проблема
визначення закріпленої території загострилася і потребувала
розв'язання шляхом державного регулювання. Завдяки змінам,
внесеним до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та
Інструкції про порядок видачі ліцензій НКРЕ на здійснення окремих
видів підприємницької діяльності, створено нормативно-правові
засади для врегулювання спірних питань між ліцензіатами та захисту
прав споживачів. 5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1999 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення ліцензій
на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі. Інформація щодо результатів цієї діяльності наведена в
таблиці 5.2.
Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------ |Вид ліцензованої| Кількість | Кількість | Кількість | Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій | ліцензій |ліцензій (у| ліцензій | | | станом на | |тому числі,| станом на | | |01.01.2008 | | строк дії |31.12.2008 | | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Постачання | 52 | - | - | 52 | |природного газу | | | | | |за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Постачання | 348 | 70 | 65 | 353 | |природного газу | | | | | |за | | | | | |нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Розподіл | 53 | - | - | 53 | |природного і | | | | | |нафтового газу | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Транспортування | 2 | - | - | 2 | |природного газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Транспортування | 1 | - | - | 1 | |нафти | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Транспортування | 1 | - | - | 1 | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зберігання | 2 | - | - | 2 | |природного газу | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Разом | 459 | 70 | 65 | 464 | ------------------------------------------------------------------
Основним нормативно-правовим актом у сфері ліцензування є
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), відповідно до якого НКРЕ здійснює
ліцензування діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом, транспортування природного і
нафтового газу трубопроводами та його розподіл; постачання
природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
зберігання природного газу. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п ). Здійснюючи контроль за виконанням ліцензіатами
вимог Ліцензійних умов ( z0174-96 ), НКРЕ встановила, що склад
документів, передбачених пунктом 64 Переліку щодо документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії на право провадження
господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів
трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами та його розподілу, часто не дозволяє підтвердити
спроможність суб'єкта господарювання після отримання ліцензії
провадити ліцензовану діяльність, не порушуючи при цьому
відповідні ліцензійні умови. З огляду на зазначене, НКРЕ у
звітному році підготувала проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до пункту 64 Переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", яким передбачено доповнити пункт 64
Переліку документами, які підтверджують спроможність суб'єкта
господарювання виконувати ліцензійні умови з транспортування нафти
і нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і
нафтового газу трубопроводами та його розподілу в частині
підтримання об'єктів газотранспортної та газорозподільної систем у
належному технічному стані, здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків можливих надзвичайних ситуацій на зазначених об'єктах, а
також врегулювання взаємовідносин ліцензіатів щодо приєднання та
обслуговування споживачів на території, де розміщені розподільні
трубопроводи декількох ліцензіатів. Зазначений проект було
погоджено без зауважень заінтересованими органами і затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1143
( 1143-2008-п ) "Про внесення зміни до переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності". Удосконалення порядку ліцензування
господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів
трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами та його розподілу шляхом прийняття проекту
постанови Кабінету Міністрів України забезпечить підвищення
ефективності державного регулювання в нафтогазовому комплексі,
сприятиме надійному та безаварійному газопостачанню споживачів.
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії здійснюється відповідно до Законів
України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ) та "Про теплопостачання" ( 2633-15 ). Нормативним
актом, який визначає механізм видачі ліцензій на право провадження
діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії, з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, є постанова Кабінету Міністрів України від
29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та
електричної енергії, виробництвом теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії". Розпочата Комісією у 2006 році ліцензійна діяльність у сфері
теплопостачання триває. Підсумки цієї діяльності за 2008 рік
наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість |Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | |станом на | | |01.01.2008| | |31.12.2008| |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво теплової | 55 | 7 | 1 | 61 | |енергії на | | | | | |теплоелектроцентралях| | | | | |та установках з | | | | | |використанням | | | | | |нетрадиційних або | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Комбіноване | 3 | 4 | 0 | 7 | |виробництво теплової | | | | | |та електричної | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 58 | 11 | 1 | 68 | -------------------------------------------------------------------
5.4. Реалізація контрольних функцій НКРЕ та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі У 2008 році територіальними представництвами НКРЕ було
здійснено 1358 перевірок ліцензіатів електроенергетичного
комплексу, у т.ч. 130 перевірок ліцензіатів з виробництва
електроенергії, 48 - з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, 140 - з передачі електроенергії,
284 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом та
755 - з постачання електроенергії за регульованим тарифом, 1 - з
передачі магістральними та міждержавними мережами. Виявлені під час проведення перевірок Ліцензійних умов
ліцензіатами електроенергетичного комплексу порушення своєчасно
розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, у результаті чого було
прийнято 69 постанов та 37 розпоряджень про усунення виявлених
порушень, з них: 29 постанов-застережень щодо усунення та недопущення у
подальшому порушень Ліцензійних умов з постачання ( z0433-96 ) та
передачі ( z0408-96 ) електричної енергії; 6 постанов щодо анулювання ліцензії з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом; 2 постанови щодо анулювання ліцензії з виробництва
електричної енергії; 6 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ); 26 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з постачання ( z0433-96 ) та передачі ( z0408-96 )
електричної енергії; 15 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії ( z0174-96 ) та з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; 22 розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання ( z0433-96 ) електричної енергії за нерегульованим
тарифом; Анульовано 8 ліцензій (5 - з постачання електричної енергії
за нерегульованим тарифом, 2 - з виробництва електричної енергії,
1 - з передачі електричної енергії). Основними порушеннями Ліцензійних умов ( z0174-96 ),
виявленими під час перевірок ліцензіатів електроенергетичного
комплексу, були: неналежний стан виконання Інвестиційних програм та неналежне
проведення розрахунків з Оптовим ринком електричної енергії, а
також нецільове та неефективне використання коштів
енергопостачальниками, тарифи яким затверджує НКРЕ; недотримання структури тарифів з передачі та постачання
електроенергії; недотримання вимог для здійснення інших, крім ліцензованих,
видів діяльності, невиконання інвестиційних програм; недотримання законодавства України та інших нормативних
документів, зокрема Правил користування електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), та
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ); ненадання звітності та інформації, необхідної НКРЕ для
виконання своїх обов'язків та недотримання вимог
нормативно-технічних документів щодо встановлених НКРЕ нормативів
достатності власних активів; дотримання законодавства та нормативно-технічних документів
щодо впровадження АСКОЕ; несплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу
на виробництво електричної та теплової енергії. У результаті розгляду виявлених під час перевірок порушень на
відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників
санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну
суму 606 тис.грн. Також, рішенням НКРЕ вилучено з тарифів на постачання та на
передачу електричної енергії суму коштів нецільового та
неефективного використання - 470677,04 тис.грн. Протягом 2008 року за порушення Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії ( z0174-96 ) НКРЕ прийняла рішення
про зниження тарифів на відпуск електричної енергії на суму понад
70,3 млн грн. Так, за результатами планової перевірки ліцензованої
діяльності ВАТ "Укргідроенерго" за 2007 рік Комісією прийнято
рішення щодо коригування величини тарифу на відпуск електричної
енергії ВАТ "Укргідроенерго" на загальну суму 10 млн грн, які були
використані компанією понад затверджені у тарифі витрати. За результатами планової перевірки ДП НАЕК "Енергоатом" за
2006 рік Комісією прийнято рішення щодо коригування величини
тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом" на
загальну суму 53,4 млн грн, які були використані компанією понад
затверджені структурою тарифу витрати та не були передбачені
тарифом. За результатами планової перевірки ДП НАЕК "Енергоатом" за
2007 рік Комісією прийнято рішення щодо коригування величини
тарифу на відпуск електричної енергії ДП НАЕК "Енергоатом" на
загальну суму 6,2 млн грн, які були використані компанією понад
затверджені структурою тарифу витрати. З метою наповнення спеціального фонду Державного бюджету
України НКРЕ при проведенні перевірок ліцензіатів у межах своїх
повноважень здійснює контроль за сплатою збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію.
Протягом 2008 року Комісією виявлено факти несплати збору в обсязі
1,6 млн грн за період 2007 - 2008 років у трьох виробників
електричної енергії: ТОВ "Агро-Гарант-Цукор",
ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3", ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "Високі
енергетичні технології". За результатами розгляду виявлених
порушень НКРЕ зобов'язала зазначених ліцензіатів усунути порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії у частині
сплати заборгованості із збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у результаті чого
вказана заборгованість була сплачена до Державного бюджету України
а за несплату ТОВ "Агро-Гарант-Цукор" заборгованості Комісією
прийнято рішення про анулювання ліцензії. Крім цього, за результатами перевірки було скориговано ІП ДП
НЕК "Укренерго" на 2008 рік у сторону зменшення вартості по
об'єктах ПС 750 кВ "Київська" та ПЛ 330 кВ "Аджалик - Усатове" до
рівня їх кошторисної вартості. При цьому, у всіх випадках несплати збору НКРЕ інформувала
Державну податкову адміністрацію України. У 2008 році територіальними представництвами НКРЕ виконано
всі завдання відповідно до планів робіт НКРЕ та графіків планових
перевірок, виконано 1316 окремих письмових завдань Комісії та
управлінь НКРЕ, попередньо розглянуто 39 заяв та документів на
отримання та переоформлення ліцензій, розглянуто 2435 письмових
скарг, заяв, звернень, пропозицій, з яких від: промислових споживачів - 425, ліцензіатів - 188, громадян -
990, органів влади - 463, інших - 369. На користь заявників вирішено питання у 2305 випадках (надано
обґрунтовані відповіді), що становить 94,7%. Працівники територіальних представництв НКРЕ 48 разів брали
участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації, а
також 764 нарадах, засіданнях та конференціях обласного рівня. Відповідно до Графіка планових перевірок ліцензіатів, які
проваджують господарську діяльність із зберігання та постачання
природного газу, транспортування газу, нафти та нафтопродуктів на
2008 рік, затвердженого 08.01.2008 зі змінами, внесеними від
26.03.2008, та відповідно до завдань щодо проведення позапланових
перевірок у 2008 році НКРЕ здійснила 442 перевірки щодо дотримання
ліцензіатами Ліцензійних умов, у тому числі 165 перевірок щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом
( z1087-05 ) та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного та нафтового газу ( za246-05 ),
2 перевірки щодо дотримання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності із зберігання природного газу
( z1247-05 ), 3 перевірки щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних
умов з транспортування природного та нафтового газу магістральними
трубопроводами ( z1243-05 ), 1 перевірку щодо дотримання
ліцензіатами Ліцензійних умов з транспортування нафтопродуктів
магістральними трубопроводами ( z1244-05 ), 1 перевірку щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов з транспортування нафти
магістральними трубопроводами ( z1245-05 ), 270 перевірок щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом
( z1088-05 ). За результатами цих перевірок НКРЕ на відкритих засіданнях
прийняла 84 постанови та 80 розпоряджень, у тому числі: 49 розпоряджень - про усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання природного газу за нерегульованим тарифом ( z1088-05 ); 30 розпоряджень - про усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання природного газу за регульованим тарифом ( z1087-05 ) та
Ліцензійних умов з розподілу природного газу ( za246-05 ); 1 розпорядження - про усунення порушень Ліцензійних умов з
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами ( z1245-05 ); 5 постанов - про продовження терміну усунення порушень
Ліцензійних умов з постачання природного газу за регульованим
тарифом ( z1087-05 ) та Ліцензійних умов з розподілу природного
газу ( za246-05 ); 40 постанов - щодо накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов на загальну суму 1 368,00 тис.грн; 2 постанови - про усунення порушень Ліцензійних умов з
постачання природного газу за регульованим тарифом ( z1087-05 ); 37 постанов - щодо анулювання ліцензії. Вказаними перевірками виявлені порушення Ліцензійних умов у
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати, відповідно до умов укладених договорів, за
надані послуги з постачання та транспортування природного газу,
використання коштів, отриманих за рахунок встановлених НКРЕ
тарифів не за цільовим призначенням, здійснення перехресних
субсидій за рахунок ліцензованих видів діяльності з постачання та
розподілу природного газу. Аналіз результатів проведених у 2008 році перевірок виявив
основні порушення Ліцензійних умов Відкритими акціонерними
товариствами: пункту 2.2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) та
пункту 2.2.3 Ліцензійних умов з розподілу ( za246-05 ) у частині
надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом та з розподілу
природного газу; пункту 2.3 Ліцензійних умов щодо невиконання в повному обсязі
фінансових зобов'язань, тобто розрахунки за отримані обсяги
природного газу перед ДК "Газ України" НАК "ДНафтогаз України" та
за транспортування природного газу магістральними трубопроводами
перед ДК "Укртрансгаз" (та його філіями) НАК "Нафтогаз України"; пункту 3.8 Ліцензійних умов у частині недотримання
законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема
алгоритму розподілу коштів, затвердженого постановами НКРЕ
відповідно до постанови КМУ від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ); пункту 3.8 Ліцензійних умов щодо дотримання законодавства
України та нормативно-технічних документів у частині виконання
вимог постанов НКРЕ "Про затвердження тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами та постачання
природного газу за регульованим тарифом для ВАТів" щодо
використання цільової надбавки на виконання "Програми оснащення
житлового фонду лічильниками газу"; пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу ( za246-05 ) в частині
дотримання законодавства України та нормативно-технічних
документів щодо виконання вимог Порядку встановлення вимог до
ліцензіатів з розподілу природного і нафтового газу, з
транспортування природного і нафтового газу магістральними
трубопроводами, з транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними трубопроводами щодо провадження інших, крім
ліцензованих, видів діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від
11.09.2006 N 1182 ( z1076-06 ). Основними порушеннями, що були виявлені під час перевірок
ліцензіатів, які мають ліцензію на право провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом,
є порушення: пункту 2.1.3 Ліцензійних умов у частині виконання
встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших
показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку
природного газу; пункту 3.1.1 Ліцензійних умов у частині надання НКРЕ
звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в
установленому порядку; пункту 3.6 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог
законодавства України та нормативно-технічних документів щодо
створення страхового запасу. Комісією прийнято 22 протокольних рішення про припинення
процедури розгляду порушень Ліцензійних умов.
6. Регулювання взаємовідносин суб'єктів
роздрібного ринку електричної енергії
(правила користування електричною енергією
для юридичних осіб, населення та інше)
Основними завданнями НКРЕ, що визначені Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), є, зокрема, участь у формуванні
та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку
та функціонування Оптового ринку електроенергії України, державне
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в
електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії. На даний час відносини між енергопостачальниками та
громадянами (споживачі електричної енергії) регулюються Правилами
користування електричною енергією для населення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357
( 1357-99-п ) (далі - ПКЕЕН). З моменту набрання чинності ПКЕЕН ( 1357-99-п ) до НКРЕ
надійшли чисельні пропозиції енергопостачальних компаній, органів
державної влади, а також споживачів електричної енергії щодо
уточнення, доповнення дії окремих пунктів ПКЕЕН, при застосуванні
яких на даний час виникають спірні ситуації та питання. Так, з метою удосконалення механізму державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій та забезпечення захисту
прав споживачів НКРЕ розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення" (далі - Проект постанови). Проектом постанови передбачено затвердження нової редакції
ПКЕЕН ( 1357-99-п ), що має удосконалити відносини між
енергопостачальником та населенням у процесі продажу та купівлі
електричної енергії. Зокрема, проектом нової редакції ПКЕЕН ( 1357-99-п )
передбачається: удосконалити форму та процедуру укладення договору про
користування електричною енергією; установити заборону споживання електричної енергії в разі
відсутності договірних відносин між енергопостачальником та
споживачем; удосконалити порядок розрахунків споживачами за електричну
енергію; запровадити встановлення засобів обліку та подальше їх
обслуговування, як правило, за рахунок енергопостачальника; розширити та конкретизувати підстави припинення
електропостачання на об'єкт споживача; розширити права та обов'язки сторін договору; удосконалити процедури оформлення акта про порушення ПКЕЕН
( 1357-99-п ) та визначити процедуру його розгляду. Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання
прозорості у відносинах між енергопостачальниками та населенням, а
також сприятиме зменшенню кількості порушень під час користування
електричною енергією. На даний час Проект постанови знаходиться на погодженні із
заінтересованими органами державної влади.
6.1. Регулювання взаємовідносин між суб'єктами
господарювання, які об'єктивно присутні в процесі постачання
електричної енергії споживачу, та встановлення методології
обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання
технологічних електричних мереж спільного використання Згідно з положеннями частини першої статті 1 та частини
першої статті 5 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), суб'єкти електроенергетики, які здійснюють передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
відносяться до суб'єктів природних монополій та перебувають у
стані товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку
є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок
технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним
зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення
обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються
суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у
споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на
цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари
(послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Нормами Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (у
редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910) ( z1399-05 ) (далі -
ПКЕЕ), визначено, що електропередавальна організація забезпечує
передачу електричної енергії в межах закріпленої території як
своїми мережами, так і мережами інших власників. При цьому, з іншими власниками мереж електропередавальна
організація має укласти договори про спільне використання
технологічних електричних мереж (пункти 1.4, 1.10 ПКЕЕ)
( z0417-96 ). Виходячи з того, що жодна із сторін укладеного договору про
спільне використання технологічних електричних мереж
(електропередавальна організація та власник мереж (основний
споживач)) не зацікавлена у мінімізації витрат на утримання
електричних мереж, абзацом четвертим пункту 6.32 ПКЕЕ ( z0417-96 )
встановлено, що величина витрат споживача не може перевищувати
величини витрат, визначених відповідно до нормативів витрат за
об'ємом умовних одиниць електроустановок, які складаються за
результатами діяльності електропередавальної організації, на
території здійснення ліцензованої діяльності до якої приєднані
електроустановки основного споживача (споживача). Постановою НКРЕ від 12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ) затверджено
Методику обрахування плати за спільне використання технологічних
електричних мереж (далі - Методика). Зазначена постанова набрала
чинність з 1 січня 2009 року. Методика встановлює процедуру
розрахунку плати за спільне використання технологічних електричних
мереж, як послуги власників технологічних електричних мереж та
конкретизує процедуру узгодження територіальними представництвами
НКРЕ кошторисів витрат. Одночасно з набранням чинності постановою НКРЕ від 12.06.2008
N 691 ( z0732-08 ), виникла необхідність внесення відповідних змін
до ПКЕЕ ( z0417-96 ) з метою впровадження та коректного
застосування Методики, а також створення рівних умов на
роздрібному ринку електроенергії для основного споживача та
субспоживача. Таким чином, НКРЕ підготовлено проект постанови НКРЕ "Про
внесення змін до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 )
та затвердження Змін до Правил користування електричною енергією",
який погоджено без зауважень Міністерством палива та енергетики
України, Міністерством економіки України, Антимонопольним
комітетом України, Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики і Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва. 25 грудня
2008 року на відкритому засіданні НКРЕ зазначений проект
затверджено постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1449 ( z0106-09 ),
(зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 05.02.2009
N 106/16122 та набрала чинності з 16.02.2009). Крім вищезазначеного, проект постанови НКРЕ "Про внесення
змін до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 ) та
затвердження Змін до Правил користування електричною енергією"
враховує отримані за результатами попереднього оприлюднення
пропозиції суб'єктів роздрібного ринку електричної енергії, а
також Міністерства палива та енергетики України та
Антимонопольного комітету України, у частині удосконалення ПКЕЕ
( z0417-96 ), конкретизації процедури встановлення засобів обліку
(порядок узгодження технічної документації та впровадження
локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД)),
параметризації електронних лічильників (порядок первинного
програмування, перевірки програмування та зміни тарифних зон і
тарифних коефіцієнтів (параметризації) при експлуатації
електронних багатофункціональних засобів обліку електричної
енергії на об'єктах електроенергетики) тощо. Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28.11.2007 N 1056-р ( 1056-2007-р ) "Про схвалення плану
заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та
розвитку оптового ринку електричної енергії України", наказом НКРЕ
від 28.11.2008 N 344 "Про підготовку першого етапу переходу до
ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної
енергії" був затверджений Графік виконання заходів з підготовки
першого етапу переходу до ринку двосторонніх договорів та
балансуючого ринку електричної енергії. Пунктом 32 зазначеного Графіка передбачено внесення
відповідних змін до Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (у
редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910) ( z1399-05 ),
пов'язаних із виконанням частини заходів з підготовки першого
етапу переходу до ринку двосторонніх договорів та балансуючого
ринку електричної енергії. Таким чином, з метою виконання частини заходів з підготовки
першого етапу переходу до ринку двосторонніх договорів та
балансуючого ринку електричної енергії, Комісією розроблено проект
постанови НКРЕ "Про затвердження Змін до Правил користування
електричною енергією", якими планується визначити терміни
"кваліфікований споживач електричної енергії" та "постачальник
електричної енергії кваліфікованим споживачам" і встановити їх
права, обов'язки та відповідність. Проект оприлюднено 12.12.2008
на офіційній сторінці НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.
Затвердження постанови НКРЕ планується у першому кварталі
2009 року, але після прийняття Закону України "Про засади
функціонування ринку електричної енергії".
6.2. Установлення порядку визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем
Правил користування електричною енергією ( z0417-96 ) З липня 2006 року набрала чинності Методика визначення обсягу
та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок
порушення споживачами правил користування електричною енергією,
затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562 ( z0782-06 )
(далі - Методика), яка містить перелік порушень споживачами ПКЕЕ
( z0417-96 ) та ПКЕЕН ( 1357-99-п ), що призводять до недообліку
обсягів спожитої електричної енергії, та формули для визначення
обсягу не облікованої електричної енергії. Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 08.02.2007 N 154 ( z0167-07 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України від 26.02.2007 за N 167/13434, до
Методики ( z0782-06 ) були внесені зміни. З дати набрання чинності Методики ( z0782-06 ) (зі змінами та
доповненнями) до НКРЕ надійшли чисельні пропозиції від
енергопостачальних компаній щодо уточнення та розширення дії
окремих пунктів Методики. Урахування зазначених пропозицій давало можливість зменшити
кількість спірних ситуацій, що виникають у відносинах між
енергопостачальними компаніями та споживачами в процесі
застосування Методики ( z0782-06 ). Запропоновані зміни до Методики ( z0782-06 ) містять перелік
порушень споживачами нормативно-правових актів, у разі виявлення
яких вона застосовується, та математичну частину, що визначає
порядок розрахунку обсягу та вартості недорахованої електричної
енергії в тому чи іншому випадку. У проекті змін до Методики ( z0782-06 ) враховано чисельні
пропозиції енергопостачальних компаній щодо уточнення та
розширення дії окремих пунктів чинної Методики, при застосуванні
яких між енергопостачальними компаніями та споживачами виникають
спірні ситуації. Таким чином, прийняття постанови створює передумови для більш
ефективного регулювання відносин між енергопостачальниками та
споживачами у випадку порушення останніми ПКЕЕ ( z0417-96 ) та
ПКЕЕН ( 1357-99-п ). Отже, з метою вдосконалення Методики ( z0782-06 ) були
розроблені та внесені зміни до Методики, які були затверджені
постановою НКРЕ від 18.12.2008 N 1384 ( z0031-09 ), "Про
затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачами правил користування електричною енергією"
зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 19.01.2009
N 31/16047 та набрала чинності від 20.01.2009.
7. Організація роботи комісії щодо захисту
прав споживачів. Розгляд звернень, скарг
споживачів та стан їх вирішення
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії. Створення
Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальників Одним з основних завдань Національної комісії регулювання
електроенергетики України, визначених у Законах України "Про
природні монополії" ( 1682-14 ), "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), у Положенні про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженому Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335/98) ( 335/98 ), є захист прав
споживачів. Так, НКРЕ відповідно до покладених на неї завдань
захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях,
що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти,
а також надійності їх постачання та якості послуг з боку
постачальних організацій. Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у
2008 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з
приводу захисту прав та отримання роз'яснень, інша кількісна
інформація стосовно проведеної роботи із зверненнями споживачів
електричної енергії та газу представлена у таблицях 7.1 та 7.2.
Динаміка кількості звернень до НКРЕ за період з 2005 по 2008 рік
наведена в додатку 7.1.1 ( vn346227-09 ).
Таблиця 7.1
--------------------------------------------------------------------------------- |N| Звідки |Кількість| З них* | Кількість | | | надійшли |звернень | | громадян, | | |звернення | | | які | | | | |--------------------------------------------|звернулися | | | | |1 | 2 |3 |4 | 5 |6| 7 |8| 9 |10|11|12|13|14 |до органу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |влади з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |урахуванням| | | | | | | | | | | | | | | | | | |колективних| | | | | | | | | | | | | | | | | | |звернень | |-+----------+---------+--+---+--+--+---+-+---+-+---+--+--+--+--+---+-----------| |1|Від | 473 |27|81 |5 |25|81 |0|392|6|231|8 |1 |29|0 |204| 825 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+---------+--+---+--+--+---+-+---+-+---+--+--+--+--+---+-----------| |2|Від | 38 |7 | 2 |0 |1 | 6 |0|32 |0|23 |2 |0 |2 |0 |11 | 162 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особистому| | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+---------+--+---+--+--+---+-+---+-+---+--+--+--+--+---+-----------| |3|Від | 304 |27|46 |4 |27|25 |1|278|1|103|22|0 |23|0 |156| 860 | | |Кабінету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |-+----------+---------+--+---+--+--+---+-+---+-+---+--+--+--+--+---+-----------| |4|Від інших | 160 |7 |27 |8 |16|11 |0|149|0|62 |10|1 |6 |0 |81 | 213 | | |органів | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+---------+--+---+--+--+---+-+---+-+---+--+--+--+--+---+-----------| | Разом | 975 |68|156|17|69|123|1|851|7|419|42|2 |60|0 |452| 2060 | ---------------------------------------------------------------------------------
--------------- * 1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ;
4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;
5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7.Скарги; 8. Інформаційні
запити; 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано
на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи
організації; 11. Відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту,
скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано
відповідь з порушеннями термінів, 14. Вирішено позитивно.
Таблиця 7.2
------------------------------------------------------------------ |Рік | Кількість звернень, що | Кількість звернень, що | | | надійшли до НКРЕ | надійшли до НКРЕ з питань | | | | електроенергетики | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2005| 470 | 309 | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2006| 776 | 294 | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2007| 2466 | 465 | |----+-----------------------------+-----------------------------| |2008| 975 | 627 | ------------------------------------------------------------------
Збільшення у 2007 році звернень громадян та їх зменшення у
2008 році пов'язане з відповідним рішенням НКРЕ щодо встановлення
цін на природний газ для населення. За результатами проведеної у 2008 році роботи із захисту прав
споживачів, споживачі електричної енергії та газу звертались до
НКРЕ з питань щодо: надання правової оцінки дій енергопостачальників,
газопостачальних організацій з припинень, відключень від джерел
енерго- та газопостачання; визначення правомірності здійснених нарахувань відшкодування
шкоди, заподіяної споживачами електричної енергії та газу; цін на газ для населення, порядку оплати його споживання,
плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його
відсутності; тарифів на електричну енергію для населення та порядку оплати
спожитої електричної енергії, як на особисті так і на загально
будинкові потреби та технічні цілі; порядку підключення електроустановок до електричних мереж,
підключення газових приладів і пристроїв; порядку укладення договорів про користування електричною
енергією та договорів про надання послуг з газопостачання; надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень
чинного законодавства України, що мали місце у процесі
взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними,
газорозподільними організаціями та споживачами електричної енергії
та газу; порядку оплати електричної енергії громадянами, які в
установленому порядку набули статусу суб'єктів господарської
діяльності; правового врегулювання питання укладення прямих договорів про
користування електричною енергією громадянами, що мають правовий
статус членів садових товариств, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які в
установленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів,
об'єднань; надання роз'яснень щодо застосування Правил користування
електричною енергію для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ),
Правил надання населенню послуг із газопостачання, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246
( 2246-99-п ), та інших нормативно-правових актів України, які
регулюють взаємовідносини між споживачами електричної енергії,
газу та енергопостачальниками, газопостачальними та
газорозподільними організаціями. З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії
та газу фахівцями НКРЕ здійснювався детальний розгляд наведеної у
зверненнях (скаргах) інформації. З метою надання обґрунтованої відповіді заявнику та
відповідно до вимог пункту 3.2.1 Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ( z0433-96 ), НКРЕ зверталась до
енергопостачальників щодо надання ними пояснень стосовно спірних
питань, а також додаткових матеріалів, які б дали змогу всебічно
розглянути конфліктну ситуацію. За результатами розгляду
з'ясовувалось, що порушення чинного законодавства відбулось як з
боку заявників, так і з боку компаній. Тому, при наданні
відповідей давались рекомендації щодо усунення цих порушень. У разі, якщо порушення чинного законодавства відбувалось з
боку енергопостачальника, НКРЕ зобов'язувала усунути порушення і
привести відносини зі споживачами у відповідність до чинного
законодавства. Щодо енергопостачальників, які не виконували
рекомендації щодо усунення порушень, представниками НКРЕ
проводились позапланові перевірки, після чого питання щодо
порушень виносились на розгляд Комісії. У разі необхідності проводилися перевірки викладених фактів
із залученням територіальних представництв НКРЕ. За результатами
перевірок та відповідно до вимог чинного законодавства України
оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у взаємовідносинах
енергопостачальних, газопостачальних, газорозподільних організацій
та споживачів їх товарів, послуг, розглядались та здійснювались
заходи щодо можливих шляхів вирішення спірних питань між ними.
Зміст таких заходів полягає у підготовці відповідних роз'яснень
або втручання НКРЕ у врегулювання конфліктної ситуації. У зв'язку
з цим, НКРЕ готувались листи до енергопостачальних,
газопостачальних та газорозподільних організацій з вимогами щодо
приведення взаємовідносин зі споживачами електричної енергії та
газу у відповідність до положень законодавства. Слід зазначити, що згідно з вимогами законодавства України
усі спірні питання, які виникають під час користування електричною
енергією чи газом, вирішуються в установленому порядку. При цьому,
НКРЕ розглядала звернення споживачів електричної енергії, газу до
НКРЕ, у разі, коли їх взаємовідносини з енергопостачальниками,
газопостачальними та газорозподільними організаціями знаходились
на стадії судового розгляду. За таких обставин, з метою захисту
порушених прав споживачів електричної енергії, газу, НКРЕ
готувалися роз'яснення положень чинного законодавства у сфері
електроенергетики та газу у кожній конкретній ситуації. При розгляді звернень споживачів Комісія дотримувалася вимог
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), зокрема
щодо порядку розгляду звернень громадян, строків їх розгляду та
надання відповіді. Крім того, для вирішення питань, що виникають у
громадян під час користування електричною енергією та газом, а
також на виконання вимог указаного Закону, посадовими особами, а
саме Головою та Членами Комісії, у 2008 році на особистому прийомі
було прийнято 38 громадян. НКРЕ в межах компетенції надано
консультації та підготовлено роз'яснення з питань, викладених на
особистому прийомі. Окремо зазначаємо, що від незахищених верств населення
(пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення
щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час
користування житлово-комунальними послугами щодо роз'яснень
механізму реалізації прав громадян на пільги з оплати електричної
енергії та газу, порядку призначення субсидій. У зв'язку з такими
зверненнями НКРЕ в межах компетенції здійснювались конкретні
заходи на місцях із залученням представників органів місцевої
влади, енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних
компаній з метою знаходження компромісу при вирішенні питань,
порушених зазначеними громадянами. Крім того, Комісією в межах
компетенції надавались роз'яснення стосовно механізму реалізації
прав громадян на пільги з оплати електричної енергії та газу. Найбільш вагому частку при виконанні функції із захисту прав
споживачів електричної енергії у 2008 році складала робота НКРЕ з
підготовки, у межах своїх повноважень, роз'яснень положень чинного
законодавства України у сфері електроенергетики та газу, що є
наслідком звернень громадян, у яких порушуються питання стосовно
правового врегулювання взаємовідносин енергопостачальників,
газопостачальних і газорозподільних організацій та споживачів. Водночас вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що у
2008 році спостерігалось зростання обізнаності громадян змісту їх
прав та обов'язків у взаємовідносинах з енерго- та
газопостачальними організаціями. Відповіді на найбільш поширені звернення та з питань, що
мають загальносуспільний інтерес, НКРЕ опубліковує у своєму
офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі
комплексного інформаційного забезпечення "ЛІГА". Відповідно до положень статті 8 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) предметом регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій згідно з цим Законом є, крім іншого, доступ
споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами
природних монополій, та здійснення підприємницької діяльності у
випадках, передбачених законодавством. Суб'єкти господарювання, що надають послуги з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, займають монопольне
(домінуюче) положення по відношенню до інших суб'єктів
господарювання. Положеннями пунктів 8.1 та 8.2 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 ( z0417-96 ), визначено, що постачальник електричної енергії
за регульованим тарифом зобов'язаний проводити у межах компетенції
методологічно-консультаційну роботу зі споживачами шляхом
організації роботи консультаційних центрів з питань постачання
електричної енергії та енергозбуту. При цьому, єдиного нормативно-правового акта, яким було б
врегульовано порядок створення та роботи цих центрів, на сьогодні
не існує. Таким чином, у зв'язку з постійним збільшенням за останні
роки кількості звернень споживачів електричної енергії
ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом, НКРЕ розроблено проект постанови "Про
затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр
роботи зі споживачами електричної енергії", яким передбачається
встановлення основних принципів та підходів щодо організації
інформаційно-консультативної діяльності центрів енергокомпаній та
враховані єдині вимоги щодо їх роботи, створення, функціонування
та надання відповідної звітності до НКРЕ та Держенергонагляду.
Проект оприлюднено на сайті 17.11.2008. Затвердження постанови
НКРЕ планується на першу половину 2009 року.
8. Діяльність комісії щодо забезпечення
розвитку законодавчо-правової бази регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу
8.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу (проекти
Законів України "Про НКРЕ" та інші) Протягом 2008 року Національна комісія регулювання
електроенергетики України продовжувала роботу з напрацювання та
впровадження нормативно-правової бази у сфері регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу. Значна міра такої діяльності НКРЕ була направлена на розробку
нових та на подальше удосконалення діючих регуляторних актів. Так, на відкритому засіданні Комісії 13.12.2007 було
затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки проектів
регуляторних актів на 2008 рік (постанова НКРЕ від 13.12.2007
N 1729) ( v1729227-07 ) (далі - План), який відповідно до статті 7
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ) був оприлюднений на
офіційній сторінці НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до Плану ( v1729227-07 ) неодноразово вносилися
зміни та доповнення, які також оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ. Зазначеним Планом НКРЕ ( v1729227-07 ) на 2008 рік було
заплановано розробити та затвердити 46 регуляторних актів, у тому
числі 5 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та 1 законопроект. Фактично прийнято 20, з них 2 постанови
Кабінету Міністрів України. Прийняття регуляторних актів, які з тих чи інших причин не
були прийняті у 2008 році, перенесено на 2009 рік. На виконання вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) наказом НКРЕ від 11.03.2008 N 32 ( vn032227-08 )
затверджено План-графік відстежень результативності регуляторних
актів на 2008 рік, відповідно до якого протягом 2008 року НКРЕ
планувалося здійснити 57 відстежень результативності регуляторних
актів, з них 28 базових відстеження та 29 повторних відстежень. Фактично здійснено 40 відстежень результативності
регуляторних актів, з них 13 базових та 27 повторних відстежень. Відстеження результативності регуляторних актів, які були
включені до Плану-графіка ( vn032227-08 ), але не були прийняті у
2008 році, буде здійснено після їх затвердження. Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів
відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) були оприлюднені на веб-сайті НКРЕ та направлені до
Кабінету Міністрів України або до Держпідприємництва відповідно до
статті 26 зазначеного Закону. Окремо слід виділити роботу НКРЕ, яка була присвячена
підготовці та поданню на розгляд до Кабінету Міністрів України
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо ліцензування продажу суб'єктами господарювання
природного газу власного видобутку". Законопроект був розроблений НКРЕ з метою створення правових
засад для ліцензування продажу природного газу власного видобутку
суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток природного
газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними
умовами, та встановлення ціни на природний газ власного видобутку
для формування ресурсу природного газу, що використовується для
потреб населення. Законопроект було узгоджено із зацікавленими
органами, схвалено Кабінетом Міністрів України і внесено до
Верховної Ради України 20.03.2008 (реєстр. N 2255). Крім того, особливу увагу Комісія приділяла законодавчому
забезпеченню переходу до нової моделі ринку електричної енергії -
ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку, передбаченого
Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України, схваленою постановою Кабінету Міністрів України
від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ). Так, на виконання положень зазначеної Концепції
( 1789-2002-п ), Плану заходів щодо її реалізації, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1056-р
( 1056-2007-р ), та Плану заходів на 2006 - 2010 роки щодо
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27.07.2006 N 436-р ( 436-2006-р ), Комісією розроблено та
направлено на узгодження до зацікавлених міністерств та відомств
законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про
електроенергетику", яким передбачено доповнити Закон України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) нормами, що дозволять
започаткувати процес поступового реформування Оптового ринку
електричної енергії та запровадити механізми нового ринку
двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії. Ураховуючи необхідність у подальшому удосконаленні державного
регулювання природних монополій важливим на сьогодні залишається
прийняття Верховною Радою Закону України "Про державне регулювання
в енергетиці України", що відповідатиме основним вимогам адаптації
нормативно-правової бази України до законодавства Європейського
Союзу та забезпечить дотримання балансу інтересів Держави,
суб'єктів природних монополій та споживачів їх послуг. У зв'язку з цим НКРЕ продовжила свою роботу та консультації,
направлені на прискорення його прийняття Верховною Радою України. Також, у зв'язку із набуттям чинності Закону України "Про
внесення змін до Конституції України", прийняттям Законів України
"Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) велика увага НКРЕ була
приділена роботі з продовження доопрацювання та узгодження із
зацікавленими органами проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України". Затвердження зазначеного Положення планується після прийняття
Верховною Радою Закону України "Про державне регулювання в
енергетиці України". Також, Комісія в межах компетенції брала участь в опрацюванні
законопроектів, розроблених іншими установами, відомствами, які
надходили на погодження до НКРЕ, зокрема: проекту Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу"; проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України
"Про природні монополії"; проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення" (щодо посилення
відповідальності за несанкціонований відбір газу); проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" та інші.
8.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій у
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі У сфері адаптації законодавства України з питань державного
регулювання природних монополій в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі НКРЕ протягом 2008 року продовжувала
роботу щодо виконання положень Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ),
зокрема з питань: реформування діючого Оптового ринку електроенергії України
для забезпечення поетапного переходу до повномасштабного
конкурентного ринку електроенергії; приведення цін і тарифів у електроенергетиці та нафтогазовому
комплексі для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня, з послідовним зменшенням обсягів
перехресного субсидіювання; супроводження проекту Закону України "Про державне
регулювання в енергетиці України". Також НКРЕ було опрацьовано рекомендації щодо приведення
законодавства України у відповідність до acquis communautare у
сфері енергетики, включаючи ядерну і підготовлені звіти щодо
проведення економічного, соціального та політичного аналізу їх
впровадження, які були направлені до Міністерства юстиції України. Крім того, Комісією в межах компетенції була проведена робота
з підготовки аналітичних матеріалів до засідання Міжвідомчої
комісії з питань енергетичної безпеки при РНБО щодо діючих
законодавчих актів у сфері паливно-енергетичного комплексу з точки
зору їх відповідності принципам законодавства Європейського Союзу. Разом з цим Голова Комісії входить до складу Координаційної
ради з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу та приймає безпосередню участь у її
засіданнях. Комісія опрацьовує підготовлені матеріали на засідання
координаційної ради та в межах компетенції готує пропозиції. На 2009 рік НКРЕ планує продовжити свою діяльність у таких
стратегічних напрямках як: подальше здійснення моніторингу
законодавства в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
продовження роботи із удосконалення законодавчо-правової бази в
цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу;
здійснення подальшого опрацювання законопроектів, що були
розроблені та винесені на розгляд до Верховної Ради України у
2008 році, продовження співпраці з Комітетом Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, а також з
Кабінетом Міністрів України, Міністерством палива та енергетики
України та іншими центральними органами виконавчої влади.
9. Співробітництво з міжнародними організаціями
та стан реалізації євроінтеграційних
завдань в електроенергетиці
та нафтогазовому комплексі
Протягом 2008 року реалізація Комісією завдань, спрямованих у
напрямку інтеграції до Європейського Союзу, здійснювалась
відповідно до Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ), заходів,
передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 238-р ( 238-2007-р ) з урахуванням положень Програми
діяльності Уряду "Український прорив: для людей, а не для
політиків" ( n0001120-08 ), а також Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між
Україною та Європейським Співтовариством. Особлива увага приділялась виконанню євроінтеграційних
завдань пов'язаних з поетапним приведенням тарифів на
електроенергію для всіх категорій споживачів до рівня, що
відповідає обґрунтованим витратам на їх виробництво, передачу та
постачання, а також цін на природний газ до рівня економічно
обґрунтованих витрат, пов'язаних з його реалізацією з метою
конвергенції ринків України та ЄС; доопрацюванням та
супроводженням розгляду Верховною Радою України проектів Законів
України "Про державне регулювання в енергетиці України" та "Про
Національну комісію регулювання енергетики України", спрямованих
на посилення ролі НКРЕ в забезпеченні функціонування відкритого
ринку електроенергії та газу в частині повноважень, передбачених в
Директивах Європейського Союзу щодо електроенергетичного та
газового секторів; продовженням співробітництва з Регіональною
асоціацією органів регулювання енергетики Центральної і Східної
Європи та Євразії (ЕRRА) і радою регуляторів енергетики ЄС (CEER)
та приєднанням України до Договору про Енергетичне Співтовариство
(ДЕС), включаючи участь у засіданнях Співтовариства та інших
заходах ЄС з енергетичних питань. Важливу роль в отриманні Комісією міжнародного досвіду з
питань регулювання енергетики відіграє Регіональна асоціація
органів регулювання енергетики Центральної і Східної Європи та
Євразії (ЕRRА), членом-засновником якої НКРЕ є з 2000 року. З травня 2004 року більшість країн - членів Асоціації були
прийняті до Європейського Союзу, тому тісна співпраця з ними
сприяє теоретичному і практичному інтегруванню України в частині
регулювання енергетики. У рамках співпраці з ЕRRА протягом 2008 року Голова і Члени
Комісії, а також інші співробітники брали участь у: засіданнях постійно діючих комітетів ERRA з питань тарифів і
ціноутворення, ліцензування і конкуренції, одне з яких відбулось
за підтримки НКРЕ у м. Києві; Президії Асоціації, Комітету
Керівників ERRA, VIII Щорічних зборах; VII Конференції з питань інвестицій і регулювання енергетики
та у засіданні Робочої групи ЕRRА з питань правового регулювання; навчальних курсах "Ринки електроенергії" та "Регулювання цін
та тарифів", де підвищували свій кваліфікаційний рівень та
отримували досвід фахівці Комісії. У рамках співпраці з Радою регуляторів енергетики ЄС (CEER)
слід відмітити участь Голови Комісії у засіданні Міжнародної
стратегічної групи ради регуляторів енергетики ЄС (CEER), під час
роботи якого обговорювались перспективи подальшої співпраці між
НКРЕ та CEER. Також, у 2008 році, з метою презентації української
проблематики у контексті тенденцій розвитку енергетичного сектору
в країнах ЄС, представники НКРЕ взяли участь у XVIII Економічному
Форумі та III Енергетичному Форумі, організованих Інститутом
Східноєвропейських досліджень (Республіка Польща). Окремої уваги потребує діяльність у рамках співпраці з
Енергетичним Співтовариством (ЕС), яка розпочалась у 2007 році. Протягом 2008 року представники Комісії брали участь у ряді
заходів, організованих Секретаріатом Енергетичного Співтовариства,
під час роботи яких мали можливість обмінятися інформацією,
знаннями та практичним навичками з представниками країн-учасників
ЕС, а саме: у 6-му засіданні Ради регуляторного органу
Енергетичного Співтовариства (ECRB), 12-му Афінському Форумі
Енергетичного Співтовариства, у засіданнях Робочої групи
Енергетичного Співтовариства з питань споживачів, у III Газовому
Форумі, у заходах Навчальної програми з енергетики для
Південно-Східної Європи: "Урядовий Модуль" і семінарі
"Відновлювані джерела енергії та гарантії походження", які були
організовані в рамках Проекту "Енергетичні навчальні програми для
Південно-східної Європи" (ET). Слід зазначити, що співробітництво НКРЕ із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства забезпечує виконання зобов'язань
України, як спостерігача в Енергетичному Співтоваристві
Південно-Східної Європи і сприяє прискоренню отримання Україною
статусу постійного членства в ньому, а також посиленню
співробітництва Україна - ЄС в енергетичній сфері. Протягом 2008 року тривала робота за проектом технічної
допомоги Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та
юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання енергетичного
сектору" (програма Європейського Союзу TACIS), у якому НКРЕ бере
учать разом з органами регулювання Італії, Австрії, Чехії. Це
перший проект Twinning, який було започатковано в рамках програми
технічної допомоги Європейського Союзу TACIS з країнами СНД, що
свідчить про просування України на шляху інтеграції до ЄС.
Проектом передбачена спільна робота НКРЕ та органів регулювання
енергетики Італії (AEEG), Австрії (E-Control) та Чехії (URE) з
метою сприяння посиленню інституційної спроможності НКРЕ, надання
допомоги Комісії щодо розвитку та впровадження найкращої практики
регулювання в енергетичному секторі сумісної з розвитком
внутрішніх енергетичних ринків Європейського Союзу. Робота в рамках проекту здійснюється за шістьома основними
компонентами: компонент 1. Підтримка посилення інституційної спроможності
НКРЕ; компонент 2. Огляд та гармонізація енергетичного
законодавства України та ЄС; компонент 3. Стимулююче регулювання та порівняльний аналіз
ефективності (бенчмаркінг) енергорозподільчих компаній; компонент 4. Розробка програми регулювання якості надання
послуг з енергопостачання; компонент 5. Підтримка щодо моніторингу ОРЕ; компонент 6. Підтримка процесу відокремлення ліцензованих
видів діяльності. По кожному напрямку визначені найбільш кваліфіковані експерти
з органів регулювання енергетики Італії, Австрії, Чехії та робочі
групи з працівників НКРЕ. Відповідно до графіка робіт за проектом було завершено
виконання усієї запланованої діяльності. Згідно з контрактом загальний нагляд та контроль досягнутих
результатів Проекту Twinning здійснюється Наглядовою Радою
(Project Steering Committee). П. 7.2 Розділу 7 контракту
"Менеджмент та моніторинг" передбачено, що Наглядова Рада має
збиратися щоквартально з метою відстеження послідовності
впровадження та обговорення майбутніх дій за Проектом. На сьогодні
відбулося 7 засідань Наглядової Ради проекту, на яких
відслідковуються на постійній основі отримані в ході спільної
роботи результати, визначаються подальші шляхи реалізації
поставлених завдань у рамках проекту. Також, слід зазначити, що протягом 2008 року тривала робота
над підготовкою проекту Twinning "Посилення регуляторної та
юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору".
Загальною метою даного Проекту є сприяння інституційної
спроможності НКРЕ та надання допомоги Комісії в частині
довгострокового розвитку, сумісного з розвитком внутрішніх ринків
природного газу ЄС та впровадження найкращої міжнародної практики
регулювання газового сектору. У 2008 році Європейською Комісією
було погоджено Технічне завдання за проектом та 29 жовтня
2008 року була проведена тендерна процедура з відбору партнерів за
проектом. Переможцем тендеру було визначено Консорціум органів
регулювання Італії, Греції, Угорщини та Румунії. Проект контракту
був підготовлений спільно європейською та українською сторонами і
наданий на погодження до Європейської Комісії. Очікується, що
реалізація проекту розпочнеться в I півріччі 2009 року.
10. Взаємодія комісії з органами державної
влади, засобами масової інформації
та громадськістю. Висвітлення діяльності комісії
Протягом 2008 року, як і в попередні роки, діяльність НКРЕ
систематично висвітлювалась у засобах масової інформації. Основні принципи діяльності Комісії - відкритість,
прозорість, доступність та гласність. Втілювалися вони шляхом
проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо
здійснення розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії,
формування цінової і тарифної політики в тепло- і
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим
використанням коштів отриманих від споживачів, захисту прав
споживачів тощо. Взаємодія Комісії з державними органами, засобами масової
інформації та громадськістю відбувалася згідно із Законами України
"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) в частині інформування громадськості про
власну діяльність та діяльність суб'єктів природних монополій, а
також Указом Президента України від 01.08.2002 N 683 ( 683/2002 )
"Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади", постановою Кабінету Міністрів України
від 15.10.2004 N 1378 ( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" та іншими нормативно-правовими актами. Основна форма роботи Комісії - відкриті засідання, що
проводилися щотижня протягом року із залученням всіх зацікавлених
сторін, засобів масової інформації й громадськості, на яких
розглядалися і приймалися рішення (постанови) з питань, що
регулюють діяльність природних монополій та ринків у тепло- і
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі. Інформація про дату, час, місце і питання порядку денного
відкритих засідань НКРЕ доводилася до відома громадськості шляхом
публікації повідомлень в газеті Держтелерадіо "Говорить і показує
Україна" та розміщувалася на веб-сайті НКРЕ, а також надсилалася
до Урядового веб-порталу та засобам масової інформації. По закінченню відкритих засідань і слухань для ЗМІ за участю
Голови та Членів Комісії проводилися брифінги з порушених питань. Розгляд окремих питань, які порушувалися на відкритих
засіданнях НКРЕ, широко висвітлювалися в репортажах новин і
спеціальних енергетичних програмах на телебаченні (1+1, СТБ, IСTV,
Інтер, Тоніс, УТ-1 та ін.), повідомленнях інформаційних агентств
(Інтерфакс, УНІАН, Українські новини та ін.), на сторінках
періодичних видань "Голос України", "Урядовий кур'єр",
"Экономические известия", "Енергобізнес", "Українська інвестиційна
газета", "Дзеркало тижня", "Бізнес", "Київські відомості", "Газ і
нафта", "Новини енергетики" тощо. Інформація про всі прийняті Комісією рішення оперативно
висвітлювалася на веб-сайті НКРЕ та систематично щотижня
надсилалася електронною поштою засобам масової інформації. З метою зрозуміння та усвідомлення населенням України
впроваджених НКРЕ заходів щодо приведення тарифів на
електроенергію та цін на природний газ до економічно
обґрунтованого рівня, протягом 2008 року Комісією була проведена
активна інформаційно-роз'яснювальна кампанія із обґрунтуванням
необхідності здійснення таких кроків. Безпосереднє обговорення нагальних проблем, у т.ч.
оптимізації цін на природний газ і тарифів на електроенергію, із
споживачами енергоносіїв України відбувалося під час телефонної
лінії ("гаряча лінія"), у якій взяв участь Голова НКРЕ
Кальченко В.М. У серпні 2008 року Член НКРЕ Меркушов В.Т. у газеті "Урядовий
кур'єр" у матеріалі "Розрахунок за спожитий газ" надав вичерпні
пояснення щодо механізмів запровадження диференціації цін на
природний газ для населення залежно від обсягів споживання та
наявності лічильників газу, порядку здійснення розрахунків
населенням за надані послуги з газопостачання тощо. У вересні 2008 року НКРЕ було проведено науково-практичну
конференцію "Реформування ринку електричної енергії України -
перехід до ринку довгострокових договорів та балансуючого ринку",
де розглядалися питання щодо впровадження Концепції функціонування
та розвитку Оптового ринку електроенергії України ( 1789-2002-п ),
переходу від моделі "Єдиного покупця" до ринку двосторонніх
договорів та балансуючого ринку, принципів функціонування нової
моделі ринку електричної енергії. Протягом 2008 року було видано 12 номерів щомісячного
друкованого засобу масової інформації Комісії - "Інформаційний
бюлетень НКРЕ", де містилися всі постанови і розпорядження НКРЕ та
найбільш характерні відповіді на запитання ліцензіатів і громадян,
а також основні нормативно-правові акти з питань регулювання
тепло- і електроенергетики та нафтогазового комплексу України,
прийняті Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом
Міністрів України та іншими міністерствами і відомствами. Найважливіші законодавчі та нормативно-правові акти з питань
функціонування енергетичної галузі, прийняті у 2007 році, були
надруковані у щорічному виданні "Збірник нормативно-правових актів
з питань регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу
України", випуск 11. Текстами постанов та листів НКРЕ оперативно поповнювались
бази всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових систем
"Законодавство" (Верховна Рада України) та "Ліга:Закон" (ІАЦ
"Ліга"). Особливу увагу Комісія приділяла зверненню громадян, які,
окрім письмового запиту, мали можливість у визначені графіком
години вирішувати свої проблеми під час спілкування із Головою,
Членами Комісії та керівниками структурних підрозділів. НКРЕ підтримувала тісні зв'язки з громадськими і галузевими
об'єднаннями та брала активну участь в організованих ними заходах,
зокрема із Всеукраїнським енергетичним комітетом Всесвітньої
енергетичної Ради, Науково-технічною спілкою енергетиків України,
Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), Незалежною
галузевою професійною спілкою енергетиків України. З метою забезпечення безпосередньої участі громадськості у
процесі прийняття рішень та врахування громадської думки при
вирішенні питань з регулювання підприємницької діяльності в тепло-
і електроенергетиці та нафтогазовому комплексі рішенням Комісії
було створено Громадську раду при Національній комісії регулювання
електроенергетики України.
11. Адміністративно-організаційна
та фінансово-господарська
діяльність комісії
Адміністративно-організаційна робота У 2008 році Комісією проведено 60 відкритих засідань, на яких
розглянуто понад 1468 питань, а саме: про видачу, анулювання та
переоформлення ліцензій на право здійснення діяльності з
виробництва, постачання, передачі електричної енергії та з
виробництва теплової енергії на теплоцентралях та установках з
використання нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на
право провадження господарської діяльності з розподілу природного
і нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим
тарифом; про затвердження, перегляд та упорядкування структури
тарифів на відпуск, постачання та передачу електричної енергії за
регульованим та нерегульованим тарифами; про установлення для
товариств граничних рівнів оплати електроенергії, купованої на
Оптовому ринку електроенергії України, після досягнення яких не
буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт за розрахунок з ОРЕ не
в повному обсязі до нормативів відрахувань коштів на поточний
рахунок товариств; про коригування річного обсягу постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом; про дотримання
енергопостачальними компаніями структури діючого тарифу; про
затвердження та виконання інвестиційних програм; про відстрочення
утримання коштів, додатково отриманих підприємствами внаслідок
незастосовування до нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок товариства коригуючих коефіцієнтів за розрахунки не в
повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію та за
понаднормативні втрати електроенергії; про врахування частки
понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних
тарифів на електричну енергію для споживачів ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом; про
затвердження економічних коефіцієнтів нормативів технологічних
витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електромережами для I та II
класів напруги; про затвердження графіка надання інвестиційних
програм ліцензіатами НКРЕ з передачі електроенергії місцевими
(локальними) електромережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом на 2008 - 2009 роки; про розгляд тарифів на
відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТЕЦ; про
коригування установленої потужності генеруючого обладнання; про
результати перевірок ліцензіатів з виробництва електричної та
теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; про
затвердження співвідношення відсотків повернення кредитів або
інвестицій, залучених з метою фінансування проектів реконструкції
та модернізації теплових електростанцій за рахунок власних коштів
енергогенеруючої компанії та коштів інвестиційної складової; про
тарифи на постачання природного газу за регульованим тарифом; про
тарифи на транспортування природного газу розподільними та
магістральними трубопроводами; про ціни на природний газ для
промислових підприємств; про затвердження роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб населення; про затвердження нормативів перерахування коштів з поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання газопостачальних
підприємств, що надійшли від населення та установ і організацій,
які фінансуються з державного і місцевого бюджетів; про
затвердження переліку поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання, відкритих в установах ВАТ Державний ощадний банк
України"; про коригування заявленого річного обсягу постачання
природного газу за нерегульованим тарифом; про зміну території
провадження господарської діяльності з транспортування природного
і нафтового газу розподільними трубопроводами; про затвердження
цін на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ,
видобутий згідно з договорами Спільної діяльності (СІД); про
порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
виробництва, передачі, постачання, транспортування електроенергії,
природного газу ліцензіатами НКРЕ; про здійснення інших, крім
ліцензованих, видів діяльності; про погодження Переліку завдань на
2008 рік з реалізації комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій за рахунок коштів спеціального фонду Держбюджету
України на 2008 рік; про розгляд скарг на результати проведеного
тендеру; про затвердження постанов НКРЕ; про схвалення проектів
постанов Кабінету Міністрів України; про стан виконання
працівниками НКРЕ вимог Закону "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ); про затвердження Положення та складу Громадської
ради при НКРЕ; про стан фінансової дисципліни та внутрішнього
фінансового контролю за законним і ефективним використанням
бюджетних коштів і державного майна НКРЕ; про витрачання НКРЕ
коштів Державного бюджету України ( 489-16 ) у 2007 році в розрізі
економічної класифікації видатків; про відомчі нагороди тощо. Комісією було також проведено 167 засідань Комісії, на яких
розглянуто 396 питань, зокрема: про затвердження тарифів на електричну енергію, продану в
Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які
працюють за ціновими заявками; про перерахування коштів; про
внесення змін до деяких постанов НКРЕ; про затвердження додаткових
платежів на зменшення платежів Виробникам, які працюють за
ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами;
про алгоритм перерахування коштів; щодо прогнозованої оптової
ринкової ціну; про розрахунки з Оптовим ринком електроенергії; про
затвердження сум коригування платежів за електроенергію, куповану
на Оптовому ринку електроенергії України; про врахування суми
дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни; про
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну
та теплову енергію; про погодження рішень Ради Оптового ринку
електроенергії України; про затвердження роздрібних тарифів на
електричну енергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при
поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для
споживачів на території України; про установлення роздрібних
тарифів на електричну енергію для вугледобувних підприємств; про
внесення змін до Примірного договору купівлі-продажу
електроенергії між оптовим постачальником електричної енергії
(ДП "Енергоринок") та постачальником електроенергії за
регульованим тарифом; про затвердження вирівнювальних націнок
(знижок) з розрахунку на 1 МВт/год відпущеної з ОРЕ електроенергії
на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом; про поточну плату за
ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та
теплоенергетиці; про закупівлю електричної енергії виробниками
електричної енергії; про затвердження величин, які
використовуються при розрахунку цін за маневреність, робочу
потужність та розвантаження нижче мінімально допустимого складу
обладнання станції; про затвердження граничного розміру плати за
надання інформаційних послуг, що надаються ліцензіатами з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електромережами (які мають
додатково ліцензії на право здійснення діяльності з постачання
електроенергії за регульованим тарифом) постачальникам
електроенергії за нерегульованим тарифом; про внесення зміни до
Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
відкритих в установах уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" -
оптовому постачальнику електричної енергії та енергопостачальним
компаніям для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень
Кабінету Міністрів України; про внесення змін до Плану діяльності
НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік тощо. Проведено 47 апаратних нарад з питань, що належать до
повноважень НКРЕ.
Фінансово-господарська діяльність Національна комісія регулювання електроенергетики України як
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.99 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році
утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про державний бюджет України на 2008 рік" ( 107-17 ). На утримання Комісії, кошторисом видатків на 2008 рік,
затверджені асигнування із загального фонду державного бюджету в
сумі 33595,4 тис.грн. Фінансові операції Комісія здійснювала через реєстраційні
рахунки, відкриті в Державному казначействі України. Кошторисні призначення Комісії у 2008 році профінансовані не
в повному обсязі - фактично надійшло 30223,6 тис.грн, що становить
90,0% планових призначень. Кошти спеціального фонду використані в
сумі 20,2 тис.грн та спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з
основною діяльністю Комісії. Виконання кошторису у 2008 році за економічною класифікацією
видатків характеризується наступними даними:
------------------------------------------------------------------ |Видатки |тис.грн| % від загальної суми | | | | видатків | |----------------------------+-------+---------------------------| |Заробітна плата |18041,5| 59,6 | |----------------------------+-------+---------------------------| |Нарахування на заробітну |6157,8 | 20,4 | |плату | | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Комунальні послуги та оплата| 460,1 | 1,5 | |за енергоносії | | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Послуги зв'язку | 259,2 | 0,9 | |----------------------------+-------+---------------------------| |Придбання предметів та | 591,2 | 2,0 | |матеріалів | | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Утримання та оренда |1175,5 | 3,9 | |приміщень, ремонт оргтехніки| | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Відрядження | 224,3 | 0,7 | |----------------------------+-------+---------------------------| |Утримання службового | 744,7 | 2,5 | |автотранспорту | | | |----------------------------+-------+---------------------------| |Капітальні видатки |2444,5 | 8,1 | |----------------------------+-------+---------------------------| |Наукові дослідження | 81,4 | 0,3 | |----------------------------+-------+---------------------------| |Інші видатки | 43,4 | 0,1 | ------------------------------------------------------------------
У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за
укладеними договорами та за отримані товари Комісія реєструвала
лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають
знос в розмірі 47,4%. Капітальні видатки у звітному році склали
8,1% від загальної суми витрат. Унаслідок недофінансування Комісії у 2008 році на кінець року
утворилась кредиторська заборгованість у сумі 61,3 тис.грн,
дебіторська заборгованість складала 11,4 тис.грн. У 2008 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету
плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 14061500 у сумі
34427,2 тис. грн.
12. Основні завдання та пріоритети діяльності
НКРЕ на 2009 рік і шляхи їх реалізації
Пріоритетними завданнями у сфері регулювання природних
монополій та суміжних ринків на 2009 рік є: Прийняття Закону України "Про орган державного регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій у паливно-енергетичному
комплексі" Законодавчо закріплений статус Комісії як органу державного
регулювання має забезпечити її незалежність у прийнятті рішень, що
є основою для ефективного функціонування електроенергетичної та
газової галузі в умовах справедливого та неупередженого
регулювання природних монополій та ефективної конкуренції на
суміжних ринках. Прийняття закону про орган державного регулювання суб'єктів
природних монополій необхідне для приведення законодавства України
у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу в
частині, що стосується правового регулювання відносин у сфері
діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків. Прийняття закону дозволить виконати положення абзацу другого
статті 120 Конституції ( 254к/96-ВР ) в частині визначення
організації, повноважень і порядку діяльності центральних органів
виконавчої влади законами України, законодавчо визначить правовий
статус НКРЕ, що дозволить більш ефективно здійснювати державне
регулювання, а також дозволить систематизувати в одному законі
повноваження НКРЕ. Крім того, з огляду на міжнародні зобов'язання України
прийняття закону дозволить забезпечити виконання: положення Закону України "Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства ЄС" ( 1629-15 )
стосовно врахування вимог статті 23 Директиви ЄС 54/2003/ЄС щодо
спільних правил для внутрішнього ринку електричної енергії, та
статті 25 Директиви 2003/55/ЄС щодо спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу; умов участі України в Енергетичному Співтоваристві
Південно-Східної Європи (у разі набуття Україною статусу
повноправного члена Енергетичного Співтовариства), що дозволить
українському енергетичному сектору приєднатися до Єдиного
енергетичного ринку Європи; зобов'язань України в рамках виконання Плану дій Україна - ЄС
( 994_693 ); умов надання Україні Світовим банком Позики на підтримку
стратегії розвитку; положень Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо
співробітництва в енергетичній сфері. Прийняття Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу" Прийняття даного закону необхідне для забезпечення
ефективного функціонування суб'єктів газового ринку шляхом
створення конкурентного, прозорого та відкритого ринку природного
газу, установлення економічно обґрунтованих цін і тарифів на газ,
підвищення рівня захисту прав споживачів та інтересів держави.
Урегулювання зазначеного питання необхідно як для удосконалення
внутрішньої структури енергетичного законодавства України так і з
метою адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу. Прийняття закону України про засади функціонування ринку
природного газу дасть змогу: гарантовано забезпечити населення природним газом власного
видобутку за регульованими державою цінами та підвищити рівень
розрахунків за природний газ, що покращить фінансовий стан
підприємств газової галузі; визначити механізми погашення боргів НАК "Нафтогаз України" з
мінімальним навантаженням на Державний бюджет України; забезпечити прозорість та економічну обґрунтованість
формування ціни природного газу власного видобутку; забезпечити дієвий контроль за діяльністю суб'єктів природних
монополій, що підвищить ефективність їх діяльності. забезпечити відхід від практики адміністративного регулювання
фінансових потоків на ринку природного газу в Україні. Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо ліцензування продажу природного газу власного
видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють видобуток
природного газу)" На сьогодні відсутні нормативно-правові та методологічні
засади щодо розрахунку ціни на природний газ власного видобутку,
яка є складовою роздрібної ціни на природний газ для задоволення
потреб населення. Ця проблема може бути вирішена завдяки посиленню
регулюючого впливу держави на діяльність підприємств, які
здійснюють видобуток природного газу, шляхом запровадження
ліцензування продажу природного газу власного видобутку цими
підприємствами. Прийняття Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України (щодо ліцензування продажу природного газу
власного видобутку суб'єктами господарювання, які здійснюють
видобуток природного газу)" дозволить здійснювати ліцензування
продажу природного газу власного видобутку, забезпечить
затвердження обґрунтованої ціни продажу видобутого ліцензіатами
природного газу та забезпечить контроль за ліцензованою діяльністю
ліцензіатів, у тому числі контроль за цільовим використанням
коштів, затверджених у ціні продажу природного газу власного
видобутку. Розробка методології щодо врахування якості послуг
(безперебійності постачання та дотримання стандартів якості
електроенергії) при встановленні тарифів для енергорозподільчих
компаній Для забезпечення захисту прав споживачів електроенергії
цінове регулювання має доповнюватись регулюванням якості послуг.
На сьогодні в Україні не здійснюється надійний моніторинг якості
послуг з енергопостачання і, при встановленні тарифів на послуги
суб'єктів природних монополій, практично не враховуються показники
якості послуг. Розробка даної методології сприятиме створенню
стимулів для покращення технічного стану обладнання, інвестування
в підтримку та розвиток електричних мереж та підвищенню рівня
якості обслуговування споживачів, якості поставленої
електроенергії і скорочення перерв в електропостачанні. Завдяки цьому в середньо - та довгостроковому періодах буде
забезпечено суттєве скорочення втрат української економіки від
перерв в електропостачанні та від постачання неякісної
електроенергії. Розробка протягом 2009 року нормативно-правової бази
лібералізації ринку електроенергії відповідно до положень
Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електроенергії
України ( 1789-2002-п ), зокрема Закону України "Про ринок
електричної енергії України" Діючий Оптовий ринок електроенергії України створено в
1996 році за схемою ринку "єдиного покупця". Можливості такої моделі значною мірою вичерпані і, на
сьогодні не повною мірою відповідають вимогам лібералізації
енергетичного ринку, впровадження економічних стимулів залучення
інвестицій, підвищення відповідальності кожного з учасників ринку
за ефективність виробництва, постачання електроенергії та повноту
розрахунків за неї. З метою переходу до більш ефективної моделі ринку
електроенергії була розроблена і схвалена постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ) Концепція
функціонування та розвитку Оптового ринку електричної енергії,
якою визначено перспективи розвитку ринку електроенергії України,
а саме поетапний перехід від моделі ринку "єдиного покупця" до
повномасштабного конкурентного ринку - ринку двосторонніх
контрактів і балансуючого ринку. Розробка цілісної
нормативно-правової бази лібералізованого ринку електроенергії
здійснюється в рамках реалізації Компоненту Е Угоди про позику між
Україною та МБРР за проектом реабілітації гідроелектростанцій
/N 4795 - UA/ ( 996_052 ). Лібералізація ринку електроенергії України, відповідно до
Концепції функціонування та розвитку Оптового ринку електричної
енергії України ( 1789-2002-п ), дозволить у середньо- та
довгостроковому періоді: створити чіткі та прозорі умови роботи ринку електроенергії
України; створити умови для стримування зростання цін на
електроенергію за рахунок посилення конкуренції; підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну
привабливість енергетичних компаній України; посилити надійність енергопостачання за рахунок створення
ефективного ринку оперативних резервів в енергосистемі та його
використання з метою мінімізації сукупних витрат на виробництво та
постачання електричної енергії; запровадити механізми торгівлі електроенергією, наближені до
правил торгівлі електричною енергією країн-членів ЄС; гармонізувати законодавчу базу та правила роботи
електроенергетики України з нормативною базою Європейського Союзу,
зокрема, відповідно до вимог Директиви 2003/54/ЄС ( 994_571 )
стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії.

Додаток 1.1.

СТРУКТУРА
Національної комісії регулювання
електроенергетики України
( va346227-09 )

Додаток 2.1.1.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА
ринку електричної енергії України
( vb346227-09 )

Додаток 2.2.1.

ВІДСОТОК
поточної оплати купованої на ОРЕ електричної
енергії на поточний рахунок зі спеціальним
режимом використання оптового
енергопостачальника ліцензіатами
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом у 2007-2008 роках
( vc346227-09 )

Додаток 2.2.2.

ОБСЯГИ
електроенергії, закупленої енергопостачальними
компаніями на ОРЕ у 2007 - 2008 роках
( vc346227-09 )

Додаток 2.2.3.

НАДХОДЖЕННЯ
коштів за куповану на ОРЕ електричну
енергію у 2007 - 2008 роках
( vc346227-09 )

Додаток 2.2.4.

ФАКТИЧНА ОПЛАТА
виробникам, що продають електричну
енергію в ОРЕ у 2007 - 2008 роках
( vc346227-09 )

Додаток 2.3.1.

РІВЕНЬ
збору коштів споживачів за електричну
енергію в галузях економіки
за 2007 - 2008 роки
( vd346227-09 )

Додаток 2.3.2.

РОЗРАХУНКИ
за електричну енергію споживачів
та енергопостачальних компаній
у 2008 році з урахуванням погашення
заборгованості попередніх періодів
за даними енергопостачальних компаній
( vd346227-09 )

Додаток 2.3.3.

РОЗРАХУНКИ
споживачів електричної енергії
та структура заборгованості
в галузях економіки за 2003-2008 роки
( vd346227-09 )

Додаток 2.3.4.

СТРУКТУРА
заборгованості по категоріям споживачів
за спожиту електричну енергію
станом на 01.01.2009
( vd346227-09 )

Додаток 2.5.1.

ДИНАМІКА
збору коштів у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну енергію
та теплову у 2004 - 2008 роках
( ve346227-09 )

Додаток 2.8.1.

ОБСЯГИ
закупівлі електроенергії на ОРЕ
з метою її експорту за межі України
у 2007-2008 роках
( vf346227-09 )

Додаток 2.8.2.

ДИНАМІКА
ціни купівлі електроенергії з метою
її експорту за межі України
( vf346227-09 )

Додаток 2.9.1.

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ
Оптового ринку електроенергії України
( vg346227-09 )

Додаток 3.1.1.

ДИНАМІКА
середнього тарифу закупівлі електроенергії
у виробників, які працюють за ціновими
заявками, у 2007-2008 роках
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.2.

СТРУКТУРА
тарифу закупівлі електроенергії
у виробників, які працюють за ціновими
заявками, у 2007-2008 роках
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.3.

ДИНАМІКА
середньорічних тарифів АЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ
за 2001 - 2008 роки
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.4.

ДИНАМІКА
середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної
енергії в ОРЕ за 2001-2008 роки
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.5.

ДИНАМІКА
середніх тарифів ГЕС на відпуск
електроенергії в ОРЕ за 2001-2008 роки
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.6.

ДИНАМІКА
середніх тарифів ВЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2008 роки
( vh346227-09 )

Додаток 3.1.7.

ДИНАМІКА
середніх тарифів на відпуск електричної
енергії за видами генерації за 2001-2008 роки
( vh346227-09 )

Додаток 3.2.1.

ДИНАМІКА
прогнозованої оптової ринкової ціни
на енергоринку у 2003-2008 роках
( vi346227-09 )

Додаток 3.2.2.

СТРУКТУРА
фактичної оптової ринкової ціни
за 2007-2008 роки
( vi346227-09 )

Додаток 3.3.1.

ДИНАМІКА
середніх роздрібних тарифів на електроенергію
для непобутових споживачів за класами
напруги у 2007-2008 роках
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.2.

СТРУКТУРА
середніх роздрібних тарифів на електроенергію
для непобутових споживачів України
у 2007 - 2008 роках
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.3.

ДИНАМІКА
середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2007 - 2008 роки
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.4.

ДИНАМІКА
рентабельності енергопостачальних
компаній за основними видами
діяльності у 2004-2008 роках
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.5.

СУМИ
компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям
споживачів у 2008 році
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.6.

СТРУКТУРА
компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям
споживачів за 2004 - 2008 роки
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.7.

ДИНАМІКА
сум компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям
споживачів за 2000 - 2008 роки
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.8.

ТАРИФИ
на електроенергію для населення
і населених пунктів за 2008 рік
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.9.

ВИКОНАННЯ
інвестиційних програм енергопостачальними
компаніями у 2008 році
( vk346227-09 )

Додаток 3.3.10.

ДИНАМІКА
зміни витрат електричної енергії
при її передачі в цілому по Україні
та в розрізі енергопостачальних
копаній за 2006-2008 роки
( vk346227-09 )

Додаток 4.2.1.

РОЗДРІБНІ ЦІНИ
на природний газ, що використовується
для потреб населення
( vl346227-09 )

Додаток 4.2.2.

ДИНАМІКА
цін на природний газ для потреб населення
( vl346227-09 )

Додаток 4.3.1.

ДИНАМІКА
тарифів на транспортування та постачання
природного газу за 2002 - 2008 роки
( vm346227-09 )

Додаток 4.3.2.

ДИНАМІКА
рівнів тарифів на транспортування
та постачання природного газу
протягом 2002 - 2008 років
( vm346227-09 )

Додаток 4.3.3.

ДИНАМІКА
тарифів на транспортування природного
газу (магістральними та розподільними
трубопроводами) за 2002 - 2008 роки
( vm346227-09 )

Додаток 4.3.4.

ТАРИФИ
на транспортування нафти
магістральними трубопроводами
( vm346227-09 )

Додаток 4.3.5.

ТАРИФИ
на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами
( vm346227-09 )

Додаток 7.1.1.

ДИНАМІКА
кількості звернень до НКРЕ
за період з 2005 по 2008 рік
( vn346227-09 )вгору