Документ v0345227-09, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2009

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.03.2009 N 345

Про накладення штрафу на ВАТ "Дніпропетровськгаз"
за порушення Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим
тарифом та щодо усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом
та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з розподілу природного
і нафтового газу

Національною комісією регулювання електроенергетики України в
результаті розгляду на відкритому засіданні 26.03.2009 акта
планової перевірки Відкритого акціонерного товариства
"Дніпропетровськгаз" від 20.03.2009 N 14, проведеної
Дніпропетровським територіальним представництвом НКРЕ, установлено
що ВАТ "Дніпропетровськгаз" (49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 2, р/р 26002108979001 у КБ "Приватбанк",
МФО 305299, код ЄДРПОУ 3340920, Голова правління - Олещенко
Владислав Володимирович, ліцензія на право провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом АА N 224430 та ліцензія на право провадження
господарської діяльності з транспортування природного і нафтового
газу розподільними трубопроводами АА N 224456) порушило Ліцензійні
умови провадження господарської діяльності з постачання природного
газу за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від
25.08.2005 N 693 ( za087-05, z1087-05 ) (далі - Ліцензійні умови з
постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу, затверджені
постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859 ( z1246-05, za246-05 )
(далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме: пункт 2.1.2. Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині невідповідності обсягів у договорах на постачання
природного газу для потреб населення і бюджетних установ та
організацій обсягам, що зазначаються в договорах на його
транспортування магістральними та розподільними трубопроводами; пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань за
отримані обсяги природного газу від ДК "Газ України" за 2008 рік
відповідно до умов укладених договорів; пункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого
НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим
призначенням та підпункт "б" пункту 3.8.2 Ліцензійних умов з
розподілу ( za246-05 ) в частині використання коштів, отриманих за
рахунок надання послуг з транспортування природного газу
розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням; пункт 3.8 Ліцензійних умов з розподілу ( za246-05 ) в частині
дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних
документів, а саме вимог постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо
дотримання граничної ціни постачання природного газу для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без
урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування, розподіл і постачання на рівні 934,7 гривні
за 1 тис. куб. метрів та щодо виконання в повному обсязі Програми
оснащення житлового фонду Дніпропетровської області лічильниками
газу (у зоні обслуговування ВАТ "Дніпропетровськгаз")
у 2005-2007 роках. Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу Президента
України від 21.04.98 N 335/98 ( 335/98 )), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Накласти штраф у розмірі 30 тис. грн на
ВАТ "Дніпропетровськгаз" (49044, м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 2, р/р 26002108979001 у КБ "Приватбанк",
МФО 305299, код ЄДРПОУ 3340920, Голова правління - Олещенко
Владислав Володимирович) за порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов
з постачання ( z1087-05 ) в частині дотримання вимог законодавства
України та нормативно-технічних документів, а саме вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п )
"Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" щодо дотримання граничної ціни постачання
природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання на рівні
934,7 гривні за 1 тис. куб. метрів. Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").
2. Зобов'язати ВАТ "Дніпропетровськгаз" до 01.10.2009 усунути
порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу від ДК "Газ
України" відповідно до умов укладених договорів за 2008 рік.
3. Зобов'язати ВАТ "Дніпропетровськгаз" до 31.12.2009 усунути
порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині дотримання вимог законодавства України та
нормативно-технічних документів, а саме щодо виконання в повному
обсязі Програми оснащення житлового фонду Дніпропетровської
області лічильниками газу (у зоні обслуговування
ВАТ "Дніпропетровськгаз") у 2005 - 2007 роках.
4. Застерегти ВАТ "Дніпропетровськгаз" щодо недопущення в
подальшому порушень: пункту 2.1.2. Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині невідповідності обсягів у договорах на постачання
природного газу для потреб населення і бюджетних установ та
організацій обсягам, що зазначаються в договорах на його
транспортування магістральними та розподільними трубопроводами; пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу від ДК "Газ
України" відповідно до умов укладених договорів; пункту 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого
НКРЕ тарифу на постачання природного газу, за цільовим
призначенням та підпункту "б" пункту 3.8.2 Ліцензійних умов з
розподілу ( za246-05 ) в частині використання коштів, отриманих за
рахунок надання послуг з транспортування природного газу
розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням; пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині дотримання вимог законодавства України та
нормативно-технічних документів, зокрема щодо дотримання граничної
ціни постачання природного газу для промислових споживачів та
інших суб'єктів господарювання та щодо виконання у повному обсязі
Програми оснащення житлового фонду Дніпропетровської області
лічильниками газу (у зоні обслуговування ВАТ "Дніпропетровськгаз")
у 2005-2007 роках.
Голова Комісії В.Кальченковгору