Документ v0343863-18, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.05.2018  № 343

Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс" (попередня назва ВАТ "Дніпроекскавація")

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку з усуненням ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс" порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2013 № 1191 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Дніпроекскавація", та відповідно до листів ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс" від 19.02.2018 № 19/02-01 (вх. № 6982 від 01.03.2018), від 14.03.2018 № 14/03-1 (вх. № 8675 від 16.03.2018) та від 18.04.2018 № 18/04 (вх. № 13472 від 19.04.2018) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Комісії від 09.07.2013 № 1191 "Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Дніпроекскавація".

2. Відновити з 24.05.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс" (ідентифікаційний код юридичної особи 01241415) (попередня назва ВАТ "Дніпроекскавація").

3. Зобов'язати ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс", у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПрАТ "Дніпроекскавація Плюс" та ПАТ "Національний депозитарій України".

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію "Українські фондові торговці".

7. ПАТ "Національний депозитарій України" у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору