Документ v0343282-98, поточна редакція — Редакція від 26.03.1999, підстава - v0071282-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 343 від 04.12.98
м.Київ
vd981204 vn343
Про утворення Комітету з питань народної
нетрадиційної медицини при МОЗ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 71 ( v0071282-99 ) від 26.03.99 )
Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 1998 року
N 823/98 "Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної
і нетрадиційної медицини" та доручення Кабінету міністрів України
від 18 листопада 1998 року N 15256/1, з метою подальшого
вдосконалення контролю у сфері народної і нетрадиційної медицини
Н А К А З У Ю : 1. Утворити Комітет з питань народної і нетрадиційної
медицини при МОЗ (далі - Комітет). 2.Покласти на Комітет здійснення: - розробки пропозиції даржавної політики у сфері народної і
нетрадиційної медицини; - координування та контроль за здійсненням медичної практики
у галузі народної та нетрадиційної медицини; - вивчення, дослідження та аналіз народної та нетрадиційної
медицини, її вплив на психічне та фізичне здоров'я населення. 3.Затвердити структуру і штати Комітету. 4.Призначити головою Комітету Півня Віталія Антоновича. 5.Голові Комітету Півню В.А. розробити та подати до
Міністерства на затвердження проект Статуту Комітету у місячний
термін. 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Поляченка Ю.В. ( Пункт 6 в редакції Наказу МОЗ N 71
( v0071282-99 ) від 26.03.99 )
Міністр А.М.Сердюквгору