Документ v0336500-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.05.2016  № 336

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнити новим підпунктом такого змісту:

"18) невідповідність розміру статутного капіталу банку вимогам законодавства України";

2) у пункті 2.2 глави 2 розділу III слово "постанови" замінити словом "рішення".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору