Про утворення постійно діючих комісій
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Склад колегіального органу від 05.10.2007335
Документ v0335665-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.10.2008, підстава - v0617665-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2007 N 335
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки
N 617 ( v0617665-08 ) від 31.10.2008 }
Про утворення постійно діючих комісій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 187 ( v0187665-08 ) від 29.05.2008 }

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (зі змінами й
доповненнями), наказу Головного управління Державного казначейства
України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997
N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям,
які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та
інструкції з їх складання", Інструкції з обліку основних засобів
та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64
( z0459-00 ) (зі змінами й доповненнями), Інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України та Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.1998 N 90 ( z0728-98 ) (зі змінами й
доповненнями), Типової інструкції про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки
України від 10.08.2001 N 142/181 ( z0787-01 ) (зі змінами і
доповненнями), Інструкції про порядок реєстрації виданих,
повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996
N 99 ( z0293-96 ) (зі змінами й доповненнями), Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993
N 58 ( z0110-93 ) (зі змінами й доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Утворити постійно діючу комісію із прийняття, передачі,
визначення непридатності і встановлення неможливості або
неефективності проведення відновлювального ремонту, списання та
проведення індексації основних засобів та інших необоротних
активів у складі згідно з додатком 1.
2. Надати право зазначеній комісії проводити вартісну оцінку
основних засобів та інших необоротних активів, отриманих
Міністерством безоплатно від інших установ та організацій.
3. Утворити постійно діючу комісію із списання бланків
суворої звітності (бланків довіреностей, трудових книжок та
вкладишів до них) у складі згідно з додатком 2.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 18.10.2006 N 318 ( v0318665-06 ) "Про
утворення постійно діючої комісії з індексації, прийняття,
передачі та списання матеріальних цінностей".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
фінансово-адміністративного департаменту Лук'янчука В.Г.
Міністр економіки України А.К.Кінах

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
05.10.2007 N 335

СКЛАД
постійно діючої комісії із прийняття, передачі,
визначення непридатності встановлення неможливості
або неефективності проведення відновлювального ремонту,
списання та проведення індексації основних засобів
та інших необоротних активів

БРАГІНЕЦЬ - заступник директора
Олег Юрійович фінансово-адміністративного департаменту,
голова комісії
КРИВОШЕЄВ - заступник директора департаменту
Олег В'ячеславович інформатизації -
начальник відділу інформаційних технологій,
заступник голови комісії
Члени комісії:
КОВАЛЕНКО - начальник господарського відділу
Петро Федорович
РЕШЕТНИК - заступник директора
Марія Миколаївна фінансово-адміністративного департаменту -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер
СЕРДЕНЮК - головний спеціаліст відділу бухгалтерського
Ліда Петрівна обліку та звітності
фінансово-адміністративного департаменту
УТКІН - начальник відділу комп'ютерного обладнання
Сергій Михайлович та оргтехніки
ШУТИЙ - начальник відділу правового забезпечення
Євген Анатолійович структурних та ринкових перетворень
юридичного департаменту
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 187 ( v0187665-08 ) від 29.05.2008 }
Директор
фінансово-адміністративного
департаменту В.Г.Лук'янчук

Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
05.10.2007 N 335

СКЛАД
постійно діючої комісії із списання бланків
суворої звітності (бланків довіреностей,
трудових книжок та вкладишів до них)

БРАГІНЕЦЬ - заступник директора
Олег Юрійович фінансово-адміністративного департаменту,
голова комісії
Члени комісії:
НАЗАРЕНКО - головний спеціаліст відділу бухгалтерського
Любов Іванівна обліку
та звітності фінансово-адміністративного
департаменту
РЕШЕТНИК - заступник директора
Марія Миколаївна фінансово-адміністративного департаменту -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер
ШКЛЯРОВА - провідний спеціаліст відділу підготовки
Валентина Петрівна та перепідготовки кадрів департаменту
персоналу
ШУТИЙ - начальник відділу правового забезпечення
Євген Анатолійович структурних та ринкових перетворень
юридичного департаменту
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 187 ( v0187665-08 ) від 29.05.2008 }
Директор
фінансово-адміністративного
департаменту В.Г.Лук'янчуквгору