Документ v0335609-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.07.2013, підстава - v0783731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.08.2010 N 335
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 783 ( v0783731-13 ) від 11.07.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
служби технічного регулювання
N 607 ( v0607831-10 ) від 28.12.2010
N 608 ( v0608831-10 ) від 28.12.2010
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010
N 631 ( v0631831-10 ) від 28.12.2010
N 632 ( v0632831-10 ) від 28.12.2010
N 634 ( v0634831-10 ) від 28.12.2010 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного
обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 року N 1149 ( 1149-2009-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного
обладнання" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 27 червня 2006 року N 171
( v0171609-06 ) "Про затвердження Переліку національних стандартів
України, які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з
підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника Голови Арєф'єва В.В.
Голова О.В.Поволоцький

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
03.08.2010 N 335

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту безпеки низьковольтного
електричного обладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 року N 1149
( 1149-2009-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1. |ДСТУ EN 41003:2006 | | |Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж. | | |Вимоги безпеки (EN 41003:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 2. |ДСТУ EN 50063:2004 | | |Обладнання для контактного зварювання та споріднених | | |процесів. Вимоги безпеки до конструкції та монтажу | | |(EN 50063:1989, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3. |ДСТУ EN 50086-2-1-2002 | | |Системи кабелепроводів для електроустановок. Частина 2-1. | | |Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів | | |(EN 50086-2-1:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4. |ДСТУ EN 50086-2-2-2002 | | |Системи кабелепроводів для електроустановок. Частина 2-2. | | |Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів | | |(EN 50086-2-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 5. |ДСТУ EN 50086-2-3:2004 | | |Системи кабелепроводів для електроустановок. Частина 2-3. | | |Додаткові вимоги до еластичних труб для кабелепроводів | | |(EN 50086-2-3:1995 IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 6. |ДСТУ EN 50086-2-4:2004 | | |Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина | | |2-4. Окремі вимоги до підземних систем кабелепроводів | | |(EN 50086-2-4:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 7. |ДСТУ EN 50090-2-2:2005 | | |Системи для будівель і житлових приміщень електронні. | | |Частина 2-2. Короткий огляд систем. Загальні технічні | | |вимоги (EN 50090-2-2:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 8. |ДСТУ EN 50106-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Окремі правила стандартних випробувань побутових приладів | | |сфери застосування EN 60335-1 та EN 60967 | | |(EN 50106:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 9. |ДСТУ EN 50194:2009 | | |Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні.| | |Технічні вимоги та методи випробування (Застосовується з | | |01.01.2011) (EN 50194:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |10. |ДСТУ EN 50364:2006 | | |Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц| | |до 10 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей | | |від апаратури електронного спостереження, радіочастотного | | |розпізнавання об'єктів та аналогічних застосувань | | |(EN 50364:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |11. |ДСТУ EN 50371:2006 | | |Апаратура електронна та електрична малопотужна. | | |Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, | | |пов'язаним з дією електромагнітних полів від 10 МГц до | | |300 ГГц на широкий загал (EN 50371:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |12. |ДСТУ EN 60127-2-2002 | | |Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 2. Вставки патронні | | |плавкі (EN 60127-2:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |13. |ДСТУ EN 60127-3-2001 | | |Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 3. Субмініатюрні | | |плавкі вставки (EN 60127-3:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |14. |ДСТУ EN 60127-4-2001 | | |Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 4. Універсальні | | |модульні плавкі вставки (EN 60127-4:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |15. |ДСТУ EN 60204-1:2004 | | |Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. | | |Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |16. |ДСТУ EN 60269-2-2001 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників промислового призначення | | |(EN 60269-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |17. |ДСТУ EN 60269-3-2001 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників, переважно для побутового | | |призначення (EN 60269-3:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |18. |ДСТУ EN 60335-2-12-2002 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-12. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних | | |приладів (EN 60335-2-12:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |19. |ДСТУ EN 60335-2-82:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні Безпека. | | |Частина 2-82. Додаткові вимоги до розважальних гральних | | |автоматів і автоматів персонального обслуговування | | |(EN 60335-2-82:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |20. |ДСТУ EN 60598-2-3-2002 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 3. | | |Світильники для освітлювання вулиць і доріг | | |(IEC 60598-2-3:1994, IDT) (Застосовується до 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |21. |ДСТУ EN 60598-2-3:2009 | | |Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для| | |освітлення вулиць і доріг (IEC 60598-2-3:2002, IDT) | | |(Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |22. |ДСТУ EN 60598-2-4-2002 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 4. | | |Світильники переносні загального призначення | | |(IEC 60598-2-4:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |23. |ДСТУ EN 60645-1-2001 | | |Аудіометри. Частина 1. Аудіометри тональні | | |(EN 60645-1:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |24. |ДСТУ EN 60645-3-2001 | | |Аудіометри. Частина 3. Сигнали акустичні випробувальні | | |короткотривалі для аудіометричних та невроотологічних | | |застосувань (EN 60645-3:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |25. |ДСТУ EN 60645-4-2001 | | |Аудіометри. Частина 4. Прилади для аудіометрії з розширеним| | |діапазоном високих частот (EN 60645-4:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |26. |ДСТУ EN 60662-2001 | | |Лампи натрійові високого тиску (IEC 60662:1993, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |27. |ДСТУ EN 60730-2-2:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пристроїв | | |теплового захисту двигунів (EN 60730-2-2:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |28. |ДСТУ EN 60730-2-10:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-10. Додаткові вимоги до пускових | | |реле двигунів (IEC 60730-2-10:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |29. |ДСТУ EN 60974-11:2004 | | |Устаткування для дугового зварювання. Частина 11. | | |Електродотримачі (EN 60974-11:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |30. |ДСТУ EN 60974-12:2004 | | |Устаткування для дугового зварювання. Частина 12. | | |З'єднувальні пристрої для зварювальних кабелів | | |(EN 60974-12:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |31. |ДСТУ EN 61010-2-010:2005 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування і лабораторного застосування. | | |Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного | | |устаткування для нагрівання матеріалів | | |(EN 61010-2-010:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |32. |ДСТУ EN 61010-2-020:2005 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування і лабораторного застосування. | | |Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг | | |(EN 61010-2-020:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |33. |ДСТУ EN 61557-2:2005 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільних систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Обладнання для випробування, вимірювання або | | |контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції | | |(EN 61557-2:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |34. |ДСТУ EN 61557-3:2005 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільних систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Обладнання для випробування, вимірювання або | | |контролю заходів безпеки. Частина 3. Повний електричний | | |опір (EN 61557-3:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |35. |ДСТУ EN 61557-4:2005 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільних систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Обладнання для випробування, вимірювання або | | |контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір заземлення та | | |еквіпотенціальні з'єднання (EN 61557-4:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |36. |ДСТУ EN 61557-5:2005 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільних систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Обладнання для випробування, вимірювання або | | |контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю | | |(EN 61557-5:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |37. |ДСТУ EN 61557-8:2005 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільних систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Обладнання для випробування, вимірювання або | | |контролю заходів безпеки. Частина 8. Пристрої контролю | | |ізоляції для систем IT (EN 61557-8:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |38. |ДСТУ IEC 60034-5:2005 | | |Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, | | |забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних | | |машин (IP код). Класифікація (IEC 60034-5:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |39. |ДСТУ IEC 60034-6:2005 | | |Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження | | |(IC код) (IEC 60034-6:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |40. |ДСТУ IEC 60034-7:2005 | | |Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів | | |за конструкцією, установчим монтажем та розміщенням клемної| | |коробки (IM код) (IEC 60034-7:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |41. |ДСТУ IEC 60034-8:2005 | | |Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і| | |напрямок обертання (IEC 60034-8:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |42. |ДСТУ IEC 60051-1:2004 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. | | |Визначення та основні вимоги для всіх частин | | |(IEC 60051-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |43. |ДСТУ IEC 60051-2:2009 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. | | |Спеціальні вимоги до амперметрів та вольтметрів | | |(IEC 60051-2:1984, IDT) (Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |44. |ДСТУ IEC 60051-4:2004 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. | | |Спеціальні вимоги до частотомірів (IEC 60051-4:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |45. |ДСТУ IEC 60051-6:2009 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. | | |Спеціальні вимоги до омметрів та вимірювачів провідності | | |(IEC 60051-6:1984, IDT) (Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |46. |ДСТУ IEC 60051-7:2006 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 7. | | |Спеціальні вимоги до багатофункційних приладів | | |(IEC 60051-7:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |47. |ДСТУ IEC 60051-8:2009 | | |Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові | | |показувальні та допоміжні частини до них. Частина 8. | | |Спеціальні вимоги до допоміжних частин | | |(IEC 60051-8:1984, IDT) (Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |48. |ДСТУ IEC 60061-1-2001 | | |Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння| | |їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові | | |цоколі (IEC 60061-1:1969, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |49. |ДСТУ IEC 60061-2:2008 | | |Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевірення | | |їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові | | |патрони (IEC 60061-2:2005, IDT) (Застосовується | | |з 01.07.2010) | |----+-----------------------------------------------------------| |50. |ДСТУ IEC 60061-3:2005 | | |Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння| | |їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри | | |(IEC 60061-3:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |51. |ДСТУ IEC 60065:2004 | | |Аудіо-, відео- та аналогічне електронне обладнання. Вимоги | | |безпеки (IEC 60065:2001, IDT) (Застосовується до | | |01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |52. |ДСТУ IEC 60065:2009 | | |Аудіо-, відео- та подібна електронна апаратура. Вимоги щодо| | |безпеки (IEC 60065:2005, IDT) (Застосовується з | | |01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |53. |ДСТУ IEC 60071-1:2009 | | |Узгодженість ізоляції. Частина 1. Визначення понять, | | |принципи та правила (IEC 60071-1:2006, IDT) | | |(Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |54. |ДСТУ IEC 60110-1-2001 | | |Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. | | |Частина 1. Загальні положення (IEC 60110-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |55. |ДСТУ IEC 60127-1-2001 | | |Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 1. Загальні технічні| | |вимоги до плавких вставок (IEC 60127-1:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |56. |ДСТУ IEC 60143-2-2001 | | |Послідовно з'єднані конденсатори для силових систем. | | |Частина 2. Захисне обладнання для послідовно з'єднаних | | |конденсаторних батарей (IEC 60143-2:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |57. |ДСТУ IEC 60155:2009 | | |Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп | | |(IEC 60155:1993, IDT) (Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |58. |ДСТУ IEC 60173:2004 | | |Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів | | |(IEC 60173:1964, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |59. |ДСТУ IEC 60227-1-2002 | | |Кабелі із полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну | | |напругу до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги | | |(IEC 60227-1:1993, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |60. |ДСТУ IEC 60227-3:2004 | | |Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу| | |до 450/750 В включно. Частина 3. Кабелі без оболонки для | | |стаціонарної проводки (IEC 60227-3:1993, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |61. |ДСТУ IEC 60227-4:2004 | | |Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу| | |до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для | | |стаціонарної проводки (IEC 60227-4:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |62. |ДСТУ IEC 60227-5:2004 | | |Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу| | |до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) | | |(IEC 60227-5:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |63. |ДСТУ IEC 60227-6:2005 | | |Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу| | |450/750 В включно. Частина 6. Ліфтові кабелі і кабелі для | | |гнучких з'єднань (IEC 60227-6:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |64. |ДСТУ IEC 60238:2008 | | |Патрони лампові різьбові (IEC 60238:2004, IDT) | | |(Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |65. |ДСТУ IEC 60245-1:2004 | | |Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу 450/750 В | | |включно. Загальні вимоги (IEC 60245-1:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |66. |ДСТУ IEC 60245-4-2002 | | |Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу 450-750 В | | |включно. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі | | |(IEC 60245-4:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |67. |ДСТУ IEC 60245-6:2005 | | |Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до | | |450/750 В включно. Частина 6. Кабелі для дугового | | |зварювання (IEC 60245-6:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |68. |ДСТУ IEC 60245-8:2005 | | |Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до | | |450/750 В включно. Частина 8. Шнури для експлуатації, | | |яка потребує значної гнучкості (IEC 60245-8:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |69. |ДСТУ IEC 60252-1:2005 | | |Конденсатори для електродвигунів змінного струму. | | |Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, | | |випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. | | |Настанови щодо встановлення й експлуатації | | |(IEC 60252-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |70. |ДСТУ IEC 60252-2:2005 | | |Конденсатори для електродвигунів змінного струму. | | |Частина 2. Пускові конденсатори (IEC 60252-2:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |71. |ДСТУ IEC 60269-1-2001 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні | | |технічні вимоги (IEC 60269-1:1998, IDT) (Застосовується до | | |01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |72. |ДСТУ IEC 60269-1:2009 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні | | |технічні вимоги (IEC 60269-1:2006, IDT) (Застосовується з | | |01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |73. |ДСТУ IEC 60269-2-2001 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників промислового призначення | | |(IEC 60269-2:1995, IDT) (Застосовується до 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |74. |ДСТУ IEC 60269-2:2009 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників промислової призначеності. | | |Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників | | |від A до I (IEC 60269-2:2006, IDT) (Застосовується | | |з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |75. |ДСТУ IEC 60269-3-2001 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників, переважно для побутового | | |призначення (IEC 60269-3:1995, IDT) (Застосовується | | |до 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |76. |ДСТУ IEC 60269-3:2009 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові | | |вимоги до плавких запобіжників переважно побутової та | | |подібної призначеності. Приклади застандартизованих систем | | |плавких запобіжників від A до F (IEC 60269-3:2006, IDT) | | |(Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |77. |ДСТУ IEC 60269-4:2009 | | |Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 4. Додаткові | | |вимоги до плавких вставок для захисту напівпровідникових | | |приладів (IEC 60269-4:2006, IDT) (Застосовується | | |з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |78. |ДСТУ IEC 60320-1:2005 | | |З'єднувачі електричні для приладів побутового та | | |аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні | | |технічні вимоги (IEC 60320-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |79. |ДСТУ IEC 60320-2-1-2003 | | |З'єднувачі для побутових електроприладів домашнього та | | |аналогічного загального призначення. Частина 2-1. | | |З'єднувачі для швацьких машин (IEC 60320-2-1:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |80. |ДСТУ IEC 60320-2-2-2003 | | |З'єднувачі для побутових електроприладів домашнього та | | |аналогічного загального призначення. Частина 2-2. | | |З'єднувачі електричні для побутового та аналогічного | | |обладнання (IEC 60320-2-2:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |81. |ДСТУ IEC 60335-1:2004 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60335-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |82. |ДСТУ IEC 60335-2-2:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-2. Додаткові вимоги до пилососів | | |і водовсмоктувальних чистильних приладів | | |(IEC 60335-2-2:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |83. |ДСТУ IEC 60335-2-3:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-3. Додаткові вимоги до електричних прасок | | |(IEC 60335-2-3:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |84. |ДСТУ IEC 60335-2-4:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг | | |(IEC 60335-2-4:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |85. |ДСТУ IEC 60335-2-5:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин | | |(IEC 60335-2-5:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |86. |ДСТУ IEC 60335-2-6:2002 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних | | |плит, робочих поверхонь, духовок тощо | | |(IEC 60335-2-6:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |87. |ДСТУ IEC 60335-2-6:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних | | |плит, поверхонь духовок та аналогічних приладів | | |(IEC 60335-2-6:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |88. |ДСТУ IEC 60335-2-7-2001 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин | | |(IEC 60335-2-7:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |89. |ДСТУ IEC 60335-2-7:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин | | |(IEC 60335-2-7:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |90. |ДСТУ IEC 60335-2-8:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-8. Додаткові вимоги до електробритв, машинок для | | |стриження волосся та аналогічних приладів | | |(IEC 60335-2-8:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |91. |ДСТУ IEC 60335-2-9:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-9. Додаткові вимоги до грилів, тостерів та | | |аналогічних переносних приладів для приготування їжі | | |(IEC 60335-2-9:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |92. |ДСТУ IEC 60335-2-10:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для обробляння | | |підлоги та машин вологого чищення | | |(IEC 60335-2-10:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |93. |ДСТУ IEC 60335-2-11:2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів | | |барабанного типу (IEC 60335-2-11:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |94. |ДСТУ IEC 60335-2-11:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів | | |барабанного типу (IEC 60335-2-11:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |95. |ДСТУ IEC 60335-2-12:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-12. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних | | |приладів (IEC 60335-2-12:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |96. |ДСТУ IEC 60335-2-13:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-13. Додаткові вимоги до фритюрниць, сковорід та | | |аналогічних приладів (IEC 60335-2-13:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |97. |ДСТУ IEC 60335-2-14:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-14. Додаткові вимоги до кухонних машин | | |(IEC 60335-2-14:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |98. |ДСТУ IEC 60335-2-15:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання | | |рідин (IEC 60335-2-15:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |99. |ДСТУ IEC 60335-2-16:2009 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-16. Додаткові вимоги до подрібнювачів харчових | | |відходів (IEC 60335-2-16:2002, IDT) (Застосовується | | |з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |100.|ДСТУ IEC 60335-2-17:2004 | | |Безпечність побутових та аналогічних приладів. | | |Частина 2-17. Окремі вимоги до ковдр, м'яких підстилок | | |та аналогічних гнучких нагрівальних приладів | | |(IEC 60335-2-17:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |101.|ДСТУ IEC 60335-2-21:2004 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних | | |водонагрівачів (IEC 60335-2-21:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |102.|ДСТУ IEC 60335-2-21:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних | | |водонагрівачів (IEC 60335-2-21:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |103.|ДСТУ IEC 60335-2-23-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за | | |шкірою та волоссям (IEC 60335-2-23:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |104.|ДСТУ IEC 60335-2-23:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду | | |за шкірою та волоссям (IEC 60335-2-23:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |105.|ДСТУ IEC 60335-2-24-2001 | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-24. Додаткові вимоги до холодильного обладнання, | | |морожениць та льодогенераторів (IEC 60335-2-24:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |106.|ДСТУ IEC 60335-2-24:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-24. Додаткові вимоги до холодильних приладів, | | |морожениць та льодогенераторів (IEC 60335-2-24:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |107.|ДСТУ IEC 60335-2-25-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей | | |(IEC 60335-2-25:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |108.|ДСТУ IEC 60335-2-25:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей | | |та комбінованих мікрохвильових печей | | |(IEC 60335-2-25:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |109.|ДСТУ IEC 60335-2-28:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-28. Додаткові вимоги до машин швейних | | |(IEC 60335-2-28:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |110.|ДСТУ IEC 60335-2-29:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-29. Додаткові вимоги до зарядних пристроїв | | |батарей (IEC 60335-2-29:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |111.|ДСТУ IEC 60335-2-30:2004 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних нагрівачів | | |(IEC 60335-2-30:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |112.|ДСТУ IEC 60335-2-31:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків | | |кухонних плит (IEC 60335-2-31:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |113.|ДСТУ IEC 60335-2-32:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів | | |(IEC 60335-2-32:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60335-2-34-2001 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 634
( v0634831-10 ) від 28.12.2010 }
|114.|ДСТУ IEC 60335-2-34-2001 |
| |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-34. Додаткові вимоги до мотор-компресорів | | |(IEC 60335-2-34:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60335-2-40:2003 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 631
( v0631831-10 ) від 28.12.2010 }
|115.|ДСТУ IEC 60335-2-40:2003 |
| |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових | | |насосів, кондиціонерів повітря та водопоглиначів | | |(IEC 60335-2-40:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |116.|ДСТУ IEC 60335-2-41:2004 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів | | |(IEC 60335-2-41:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |117.|ДСТУ IEC 60335-2-41:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів | | |(IEC 60335-2-41:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |118.|ДСТУ IEC 60335-2-43:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок і до тримачів | | |для рушників (IEC 60335-2-43:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |119.|ДСТУ IEC 60335-2-44-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин | | |(IEC 60335-2-44:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |120.|ДСТУ IEC 60335-2-51:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних | | |циркуляційних насосів для установок обігрівання | | |та водопостачання (IEC 60335-2-51:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |121.|ДСТУ IEC 60335-2-52:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-52. Додаткові вимоги до пристроїв для гігієни | | |рота (IEC 60335-2-52:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |122.|ДСТУ IEC 60335-2-53:2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-53. Додаткові вимоги до нагрівальних приладів | | |для саун (IEC 60335-2-53:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |123.|ДСТУ IEC 60335-2-53:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-53. Додаткові вимоги до нагрівальних приладів | | |для саун (IEC 60335-2-53:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |124.|ДСТУ IEC 60335-2-54:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-54. Додаткові вимоги до приладів для очищування | | |поверхонь з використанням рідин та пару | | |(IEC 60335-2-54:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |125.|ДСТУ IEC 60335-2-55:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів | | |для використання в акваріумах та садових басейнах | | |(IEC 60335-2-55:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |126.|ДСТУ IEC 60335-2-56:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів | | |та аналогічних приладів (IEC 60335-2-56:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |127.|ДСТУ IEC 60335-2-59:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-59. Додаткові вимоги до приладів для знищення | | |комах (IEC 60335-2-59:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |128.|ДСТУ IEC 60335-2-60-97 | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та аналогічного | | |обладнання (IEC 60335-2-60:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |129.|ДСТУ IEC 60335-2-61:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних | | |кімнатних обігрівачів (IEC 60335-2-61:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |130.|ДСТУ IEC 60335-2-65:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників | | |(IEC 60335-2-65:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |131.|ДСТУ IEC 60335-2-66:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-65. Додаткові вимоги до нагрівачів для водяних | | |ліжок (IEC 60335-2-66:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60335-2-67:2003 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 634
( v0634831-10 ) від 28.12.2010 }
|132.|ДСТУ IEC 60335-2-67:2003 |
| |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-67. Додаткові вимоги до приладів промислового та | | |комерційного застосування для оброблення та чищення підлоги| | |(IEC 60335-2-67:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |133.|ДСТУ IEC 60335-2-69-2001 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-69. Додаткові вимоги до пилососів вологого та | | |сухого прибирання, у тому числі до електрощіток | | |промислового і комерційного призначення | | |(IEC 60335-2-69:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |134.|ДСТУ IEC 60335-2-73:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні Безпека. | | |Частина 2-73. Додаткові вимоги до занурюваних закріплених | | |нагрівачів (IEC 60335-2-73:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |135.|ДСТУ IEC 60335-2-74:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні Безпека. | | |Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурювальних| | |нагрівачів (IEC 60335-2-74:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |136.|ДСТУ IEC 60335-2-78-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених | | |для використання на відкритому повітрі | | |(IEC 60335-2-78:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |137.|ДСТУ IEC 60335-2-80:2004 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів | | |(IEC 60335-2-80:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |138.|ДСТУ IEC 60335-2-80:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів | | |(IEC 60335-2-80:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |139.|ДСТУ IEC 60335-2-81:2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-81. Додаткові вимоги до грілок для ніг та | | |килимків з підігрівом (IEC 60335-2-81:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |140.|ДСТУ IEC 60335-2-81:2007 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-81. Додаткові вимоги до грілок для ніг | | |та килимків з підігрівом (IEC 60335-2-81:2007, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |141.|ДСТУ IEC 60335-2-83:2008 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом | | |для водостічної системи будівлі (IEC 60335-2-83:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60335-2-84-2003 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 631
( v0631831-10 ) від 28.12.2010 }
|142.|ДСТУ IEC 60335-2-84-2003 |
| |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів | | |(IEC 60335-2-84:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60335-2-85-2002 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 634
( v0634831-10 ) від 28.12.2010 }
|143.|ДСТУ IEC 60335-2-85-2002 |
| |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-85. Додаткові вимоги до про-парників тканини | | |(IEC 60335-2-85:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |144.|ДСТУ IEC 60335-2-87:2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного обладнання | | |для оглушення тварин (IEC 60335-2-87:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |145.|ДСТУ IEC 60335-2-88:2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, | | |призначених для застосування в опалювальних і | | |вентиляційних системах або системах кондиціювання повітря | | |(IEC 60335-2-88:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |146.|ДСТУ IEC 60335-2-89:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-89. Додаткові вимоги до промислових холодильних | | |приладів з вбудованим або відокремленим вузлом скраплення | | |холодоагента чи компресором (IEC 60335-2-89:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |147.|ДСТУ IEC 60335-2-90-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-90. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей для | | |підприємств громадського харчування | | |(IEC 60335-2-90:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |148.|ДСТУ IEC 60335-2-97:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів жалюзі, | | |навісів, штор та аналогічного устаткування | | |(IEC 60335-2-97:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |149.|ДСТУ IEC 60335-2-98:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів | | |(IEC 60335-2-98:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |150.|ДСТУ IEC 60335-2-101:2006 | | |Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. | | |Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників | | |(IEC 60335-2-101:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |151.|ДСТУ IEC 60358-2001 | | |Конденсатори зв'язку та подільники ємнісні | | |(IEC 60358:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |152.|ДСТУ IEC 60400:2009 | | |Патрони для трубчастих люмінесцентних ламп і | | |стартероутримувачі (IEC 60400:2004, IDT) (Застосовується з | | |01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 60432-1-2001 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 608
( v0608831-10 ) від 28.12.2010 }
|153.|ДСТУ IEC 60432-1-2001 |
| |Лампи розжарення. Частина 1. Лампи вольфрамові загального | | |освітлення побутового та аналогічного призначення. Вимоги | | |безпеки (IEC 60432-1:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |154.|ДСТУ IEC 60432-2-2001 | | |Лампи розжарювання. Частина 2. Лампи вольфрамові галогенні | | |загального освітлення побутового та аналогічного | | |призначення. Вимоги безпеки (IEC 60432-2:1999, IDT) | | |(Застосовується до 01.12.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |155.|ДСТУ IEC 60439-1:2003 | | |Устаткування комплектних розподільчих пристроїв | | |низьковольтне. Частина 1. Устаткування, що пройшло | | |випробування типу повністю чи частково | | |(IEC 60439-1:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |156.|ДСТУ IEC 60477-2001 | | |Резистори постійного струму лабораторні | | |(IEC 60477:1974, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |157.|ДСТУ IEC 60477-2-2001 | | |Резистори лабораторні. Частина 2. Резистори змінного струму| | |лабораторні (IEC 60477-2:1979, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |158.|ДСТУ IEC 60519-1:2003 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. | | |Загальні технічні вимоги (IEC 60519-1:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |159.|ДСТУ IEC 60519-2:2003 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 2. | | |Додаткові вимоги до обладнання для резистивного нагрівання | | |(IEC 60519-2:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |160.|ДСТУ IEC 60519-3:2003 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 3. | | |Додаткові вимоги до установок для індукційного і | | |резистивного нагрівання та установок індукційного плавлення| | |(IEC 60519-3:1988, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |161.|ДСТУ IEC 60519-4:2004 | | |Безпечність електронагрівального устаткування. Частина 4. | | |Додаткові вимоги до устаткування дугових печей | | |(IEC 60519-4:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |162.|ДСТУ IEC 60519-9-2001 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 9. | | |Додаткові вимоги до установок для високочастотного | | |діелектричного нагрівання (IEC 60519-9:1987, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |163.|ДСТУ IEC 60519-11-2001 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 11. | | |Додаткові вимоги до установок для електромагнітного | | |перемішування, транспортування чи розливання рідких металів| | |(IEC 60519-11:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |164.|ДСТУ IEC 60519-21-2001 | | |Безпечність електротермічного обладнання. Частина 21. | | |Окремі вимоги до установок нагрівання опором. Установки | | |нагрівання та варіння скла (IEC 60519-21:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |165.|ДСТУ IEC 60523:2004 | | |Потенціометри постійного струму | | |(IEC 60523:1975, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |166.|ДСТУ IEC 60564:2004 | | |Мости постійного струму для вимірювання опору | | |(IEC 60564:1977, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |167.|ДСТУ IEC 60598-1-2002 | | |Світильники. Частина 1. Загальні вимоги й випробування | | |(IEC 60598-1:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |168.|ДСТУ IEC 60598-2-1-2002 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. | | |Світильники стаціонарні загального призначення | | |(IEC 60598-2-1:1979, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |169.|ДСТУ IEC 60598-2-2:2007 | | |Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники | | |вмонтовані (IEC 60598-2-2-1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |170.|ДСТУ IEC 60598-2-5-2002 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори| | |заливного світла (IEC 60598-2-5:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |171.|ДСТУ IEC 60598-2-6:2007 | | |Світильники. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Світильники з | | |вбудованими трансформаторами або перетворювачами для ламп | | |розжарювання (IEC 60598-2-6:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |172.|ДСТУ IEC 60598-2-7:2007 | | |Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники | | |переносні садові (IEC 60598-2-7:1982, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |173.|ДСТУ IEC 60598-2-8:2007 | | |Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники | | |ручні (IEC 60598-2-8:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |174.|ДСТУ IEC 60598-2-10:2009 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 10. | | |Світильники переносні дитячі (IEC 60598-2-10:2003, IDT) | | |(Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |175.|ДСТУ IEC 60598-2-22:2009 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 22. | | |Світильники аварійного освітлювання | | |(IEC 60598-2-22:2002, IDT) (Застосовується з 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |176.|ДСТУ IEC 60598-2-24:2009 | | |Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з | | |обмеженою температурою поверхонь | | |(IEC 60598-2-24:1997, IDT) (Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |177.|ДСТУ IEC 60598-2-25:2007 | | |Світильники. Частина 2-25. Додаткові вимоги. Світильники | | |для клінічних лікарень та споруд медичної призначеності | | |(IEC 60598-2-25:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |178.|ДСТУ IEC 60618-97 | | |Подільники напруги індуктивні. Загальні технічні вимоги | | |(IEC 60618:1978, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |179.|ДСТУ IEC 60669-1:2008 | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електроустановок. Частина 1. Загальні технічні вимоги | | |(IEC 60669-1:2007, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |180.|ДСТУ IEC 60695-1-1-2002 | | |Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів.| | |Частині 1-1. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки. | | |Загальні положення (IEC 60695-1-1:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |181.|ДСТУ IEC 60695-2-2-2002 | | |Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів.| | |Частина 2. Методи випробувань. Розділ 2. Випробування | | |голчастим полум'ям (IEC 60695-2-2:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |182.|ДСТУ IEC 60719:2005 | | |Розрахунок нижніх і верхніх границь для середніх зовнішніх | | |розмірів кабелів з круглими мідними провідниками на | | |номінальну напругу 450/750 В включно | | |(IEC 60719:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |183.|ДСТУ IEC 60730-2-4:2004 | | |Регулятори автоматичні електричні побутового та | | |аналогічного призначення. Частина 2-4. Додаткові вимоги. До| | |пристроїв теплового захисту двигунів мотор-компресорів | | |герметичного та напівгерметичного типу | | |(IEC 60730-2-4:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |184.|ДСТУ IEC 60730-2-5:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до | | |автоматичних електричних систем керування паяльниками | | |(IEC 60730-2-5:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |185.|ДСТУ IEC 60730-2-9:2004 | | |Регулятори автоматичні електричні побутового та | | |аналогічного призначення. Частина 2-9. Додаткові вимоги до | | |температурочутливих регуляторів | | |(IEC 60730-2-9:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |186.|ДСТУ IEC 60730-2-13:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги. До сенсорних| | |регуляторів вологості (IEC 60730-2-13:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |187.|ДСТУ IEC 60730-2-14:2003 | | |Регулятори електричні автоматичні побутового та | | |аналогічного призначення. Частина 2-14. Додаткові вимоги до| | |електричних приводів (IEC 60730-2-14:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |188.|ДСТУ IEC 60730-2-16:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-16. Додаткові вимоги до | | |автоматичних регуляторів рівня води поплавкового типу | | |побутової та аналогічної призначеності | | |(IEC 60730-2-16:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |189.|ДСТУ IEC 60730-2-18:2005 | | |Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної | | |призначеності. Частина 2-18. Додаткові вимоги до | | |автоматичних електричних сенсорних регуляторів витрати води| | |та повітря разом з механічними вимогами | | |(IEC 60730-2-18:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |190.|ДСТУ IEC 60754-1-2002 | | |Випробування на гази, які виділяються підчас згоряння | | |матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення кількості | | |галогенів (IEC 60754-1:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |191.|ДСТУ IEC 60754-2:2006 | | |Випробування на гази, які виділяються під час згоряння | | |матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня | | |кислотності газів вимірюванням водневого показника pH та | | |питомої електропровідності (IEC 60754-2:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |192.|ДСТУ IEC 60799:2005 | | |Електричне приладдя. Шнури живлення та з'єднувальні шнури | | |(IEC 60799:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |193.|ДСТУ IEC 60811-1-1:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 1-1. | | |Загальне застосування. Вимірювання товщини та зовнішніх | | |розмірів. Випробування для визначення механічних | | |властивостей (IEC 60811-1-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |194.|ДСТУ IEC 60811-1-2:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 1-2. | | |Загальне застосування. Методи теплового старіння | | |(IEC 60811-1-2:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |195.|ДСТУ IEC 60811-1-3:2005 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 1-3. | | |Загальна призначеність. Методи визначення густини. | | |Випробування на водовбирання. Випробування на зсідання | | |(IEC 60811-1-3:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |196.|ДСТУ IEC 60811-1-4:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних та оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 1-4. | | |Загальне застосування. Випробування за низької температури | | |(IEC 60811-1-4:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |197.|ДСТУ IEC 60811-2-1:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних та оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 2-1. | | |Спеціальні методи випробування еластомерних композицій. | | |Випробування на озоностійкість, теплову деформацію та | | |стійкість до дії мінеральної оливи | | |(IEC 60811-2-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |198.|ДСТУ IEC 60811-3-1:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних та оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 3-1. | | |Спеціальні методи випробування полівінілхлоридних | | |композицій. Випробування натисканням за високої | | |температури. Випробування на стійкість до розтріскування | | |(IEC 60811-3-1:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |199.|ДСТУ IEC 60811-3-2:2004 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних та оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 3-2. | | |Спеціальні методи випробування полівінілхлоридних | | |композицій. Випробування для визначення втрати маси. | | |Випробування на термостійкість | | |(IEC 60811-3-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |200.|ДСТУ IEC 60811-4-1:2005 | | |Матеріали ізоляції та оболонок електричних і оптичних | | |кабелів. Загальні методи випробування. Частина 4-1. Методи,| | |застосовувані до поліетиленових і поліпропіленових | | |композицій. Стійкість до розтріскування за дії зовнішніх | | |чинників. Вимірювання індексу текучості розплаву. | | |Вимірювання вмісту сажі та (чи) мінерального наповнювача в | | |поліетилені безпосереднім згорянням. Вимірювання вмісту | | |сажі за допомогою термогравіметричного аналізу (ТГА). | | |Оцінювання мікроскопом дисперсності сажі в поліетилені | | |(IEC 60811-4-1:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |201.|ДСТУ IEC 60811-4-2-2002 | | |Проводи та кабелі електричні. Загальні методи випробувань | | |матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. | | |Частина 4-2. Спеціалізовані методи випробувань | | |поліетиленових та поліпропіленових композицій | | |(IEC 60811-4-2:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |202.|ДСТУ IEC 60811-5-1-2002 | | |Проводи та кабелі електричні. Загальні методи випробувань | | |матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. | | |Частина 5-1. Спеціальні методи випробувань заповнювальних | | |компаундів (IEC 60811-5-1:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |203.|ДСТУ IEC 60825-1:2004 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація | | |обладнання, вимоги та настанова користувачеві | | |(IEC 60825-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |204.|ДСТУ IEC 60825-2:2006 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 2. Безпечність | | |волоконно-оптичних систем передавання | | |(IEC 60825-2:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |205.|ДСТУ IEC 60825-4-2003 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 4. Лазерні захисні | | |пристрої (IEC 60825-4:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |206.|ДСТУ IEC 60831-1:2004 | | |Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем | | |змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. | | |Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та | | |робочі характеристики. Вимоги безпеки. Настанова щодо | | |монтажу та експлуатації (IEC 60831-1:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |207.|ДСТУ IEC 60831-2:2004 | | |Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем | | |змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. | | |Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та | | |руйнування (IEC 60831-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |208.|ДСТУ IEC 60838-1:2009 | | |Патрони лампові різних видів. Частина 1. Загальні вимоги та| | |випробування (IEC 60838-1:2008, IDT) (Застосовується з | | |01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |209.|ДСТУ IEC 60838-2-1:2009 | | |Патрони лампові різних видів. Частина 2-1. Патрони S 14. | | |Додаткові вимоги (IEC 60838-2-1:1994, IDT) (Застосовується | | |з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |210.|ДСТУ IEC 60838-2-2:2009 | | |Патрони лампові. Частина 2-2. Додаткові вимоги. З'єднувачі | | |для світлодіодних модулів (IEC 60838-2-2:2006, IDT) | | |(Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |211.|ДСТУ IEC 60898-1:2005 | | |Устаткування електричне допоміжне. Автоматичні вимикачі для| | |захисту від надструмів побутового та аналогічного | | |призначення. Частина 1. Вимикачі змінного струму | | |(IEC 60898-1:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |212.|ДСТУ IEC 60898-2:2005 | | |Вимикачі автоматичні для захисту від надструмів побутового | | |та аналогічного устаткування. Частина 2. Вимикачі | | |постійного та змінного струму (IEC 60898-2:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |213.|ДСТУ IEC 60931-1-2001 | | |Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу| | |для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В | | |включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі і номінальні| | |характеристики та випробування. Вимоги безпеки. Настанови з| | |установлення та експлуатації (IEC 60931-1:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |214.|ДСТУ IEC 60931-2-2001 | | |Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу| | |для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В | | |включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування | | |(IEC 60931-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |215.|ДСТУ IEC 60931-3:2005 | | |Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу| | |для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В | | |включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники | | |(IEC 60931-3:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |216.|ДСТУ IEC 60947-1:2008 | | |Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. | | |Загальні правила (IEC 60947-1:2004, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |217.|ДСТУ IEC 60947-2:2008 | | |Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. | | |Автоматичні вимикачі (IEC 60947-2:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |218.|ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 | | |Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1.| | |Електромеханічні контактори й пускачі електродвигунів | | |(IEC 60947-4-1:2002, IDT) (Застосовується з 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |219.|ДСТУ IEC 60947-4-2:2004 | | |Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. | | |Контактори і стартери для двигуна. Контролери змінного | | |струму для двигуна і стартери напівпровідникові | | |(IEC 60947-4-2:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |220.|ДСТУ IEC 60947-5-1:2007 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-1.| | |Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. | | |Електромеханічні пристрої розподільчих кіл | | |(IEC 60947-5-1:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |221.|ДСТУ IEC 60947-5-2:2008 | | |Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2.| | |Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. | | |Безконтактні здавачі (IEC 60947-5-2:2007, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |222.|ДСТУ IEC 60947-5-3:2007 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-3.| | |Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги | | |до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов | | |відмови (IEC 60947-5-3:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |223.|ДСТУ IEC 60947-5-4:2006 | | |Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. | | |Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні | | |елементи. Методи визначення характеристик | | |низькопотенціальних контактів. Спеціальні випробування | | |(IEC 60947-5-4:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |224.|ДСТУ IEC 60947-5-5:2007 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-5.| | |Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. | | |Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією | | |механічного фіксування (IEC 60947-5-5-1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |225.|ДСТУ IEC 60947-5-7:2007 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 5-7.| | |Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги | | |до безконтактних датчиків з аналоговими виходами | | |(IEC 60947-5-7:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |226.|ДСТУ IEC 60947-6-1:2007 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 6-1.| | |Багатофункціональне обладнання. Перемикальне комутаційне | | |обладнання (IEC 60947-6-1:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |227.|ДСТУ IEC 60947-6-2:2004 | | |Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. | | |Устаткування багатофункційне. Пристрої перемикання | | |клерувальні та захисні (IEC 60947-6-2:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |228.|ДСТУ IEC 60947-7-1:2007 | | |Прилади комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-1. | | |Допоміжне обладнання. Клемні колодки для мідних | | |провідників (IEC 60947-7-1:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |229.|ДСТУ IEC 60947-7-2:2007 | | |Прилади комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 7-2. | | |Допоміжне обладнання. Клемні колодки із захисним проводом | | |для мідних провідників (IEC 60947-7-2:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |230.|ДСТУ IEC 60947-7-3:2009 | | |Пристрої комплектні розподільні низьковольтні. Частина 7-3.| | |Допоміжне обладнання. Вимоги безпеки до клемних колодок | | |плавких запобіжників (IEC 60947-7-3:2002, IDT) | | |(Застосовується з 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |231.|ДСТУ IEC 60968-2001 | | |Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для | | |загального освітлення. Вимоги безпеки | | |(IEC 60968:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |232.|ДСТУ IEC 60974-1-2003 | | |Обладнання для дугового зварювання. Частина 1. Джерела | | |живлення для зварювання (IEC 60974-1:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |233.|ДСТУ IEC 60974-6:2004 | | |Обладнання для дугового зварювання. Частина 6. Джерела | | |живлення з обмеженим навантаженням для ручного дугового | | |зварювання металів (IEC 60974-6:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |234.|ДСТУ IEC 60974-7-2003 | | |Обладнання для дугового зварювання. Частина 7. Пальники | | |(IEC 60974-7:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |235.|ДСТУ IEC 61010-1:2005 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування та лабораторного застосування. | | |Частина 1. Загальні вимоги (IEC 61010-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |236.|ДСТУ IEC 61010-2-032:2007 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування та лабораторного застосування. | | |Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих | | |уручну давачів струму для електричних випробувань та | | |вимірювань (IEC 61010-2-032:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |237.|ДСТУ IEC 61010-2-051:2007 | | |Вимоги безпеки до електричного обладнання для вимірювання, | | |керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. | | |Вимоги до лабораторного обладнання для розмішування та | | |збовтування (IEC 61010-2-051:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |238.|ДСТУ IEC 61010-2-061:2007 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування та лабораторного застосування. | | |Частина 2-061. Додаткові вимоги до лабораторних атомних | | |спектрометрів з тепловою атомізацією та іонізацією | | |(IEC 61010-2-061:2005, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |239.|ДСТУ IEC 61010-2-081:2008 | | |Вимоги безпеки до електричного устаткування для | | |вимірювання, керування та лабораторного застосування. | | |Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й | | |напівавтоматичного лабораторного устаткування для | | |аналізування та інших потреб (IEC 61010-2-081:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |240.|ДСТУ IEC 61028:2004 | | |Прилади електричні вимірювальні. Двокоординатні | | |самозаписувачі (IEC 61028:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |241.|ДСТУ IEC 61050-97 (ГОСТ 30499-97) | | |Трансформатори для трубчастих газорозрядних ламп з | | |вторинною напругою понад 1000 В (неонові трансформатори). | | |Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки | |----+-----------------------------------------------------------| |242.|ДСТУ IEC 61131-2:2006 | | |Контролери програмовані. Частина 2. Загальні технічні | | |вимоги та методи випробування (IEC 61131-2:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |243.|ДСТУ IEC 61140:2005 | | |Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти| | |щодо установок та обладнання (IEC 61140:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |244.|ДСТУ IEC 61167:2005 | | |Лампи метало-галогенові (IEC 61167:1992, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |245.|ДСТУ IEC 61195-2003 | | |Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги безпеки | | |(IEC 61195:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |246.|ДСТУ IEC 61199:2005 | | |Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги безпеки | | |(IEC 61199:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |247.|ДСТУ IEC 61242:2004 | | |Електричне приладдя. Кабельні котушки побутового та | | |аналогічного призначення (IEC 61242:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |248.|ДСТУ IEC 61270-1-2001 | | |Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні | | |положення (IEC 61270-1:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |249.|ДСТУ IEC 61307-2001 | | |Установки мікрохвильові нагрівальні промислові. Методи | | |випробування для визначення вихідної потужності | | |(IEC 61307:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |250.|ДСТУ IEC 61310-1-2001 | | |Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в | | |дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних| | |сигналів (IEC 61310-1:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |251.|ДСТУ IEC 61310-2-2001 | | |Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в | | |дію. Частина 2. Вимоги до маркування | | |(IEC 61310-2:1995, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |252.|ДСТУ IEC 61347-1:2006 | | |Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та | | |вимоги безпеки (IEC 61347-1:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |253.|ДСТУ IEC 61347-2-4:2007 | | |Пристрої керування лампами. Частина 2-4. Додаткові вимоги | | |до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від| | |джерел постійного струму для загального освітлення | | |(IEC 61347-2-4:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |254.|ДСТУ IEC 61347-2-7:2007 | | |Пристрої керування лампами. Частина 2-7. Додаткові вимоги | | |до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від| | |джерел постійного струму для аварійного освітлення | | |(IEC 61347-2-7:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |255.|ДСТУ IEC 61347-2-8:2005 | | |Пристрої керування лампами. Частина 2-8. Додаткові вимоги | | |до пускорегулювальних пристроїв для люмінесцентних ламп | | |(IEC 61347-2-8:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |256.|ДСТУ IEC 61347-2-9:2007 | | |Пристрої керування лампами. Частина 2-9. Додаткові вимоги | | |до пускорегулювальних пристроїв для розрядних ламп (крім | | |люмінесцентних ламп) (IEC 61347-2-9:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |257.|ДСТУ IEC 61347-2-10:2007 | | |Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги | | |до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для | | |роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами | | |холодного запалювання (неонових трубок) | | |(IEC 61347-2-10:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |258.|ДСТУ IEC 61400-2-2001 | | |Системи турбогенераторні вітрові. Частина 2. Безпечність | | |малих вітрових турбін (IEC 61400-2:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |259.|ДСТУ IEC 61549:2008 | | |Лампи різні (IEC 61549:2008, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |260.|ДСТУ IEC 61557-1:2004 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Устаткування для випробування, вимірювання або | | |контролю захисних заходів. Частина 1. Загальні вимоги | | |(IEC 61557-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |261.|ДСТУ IEC 61557-6:2004 | | |Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем | | |напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного | | |струму. Устаткування для випробування, вимірювання або | | |контролю захисту. Частина 6. Пристрої залишкового струму у | | |TT та TN системах (IEC 61557-6:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ IEC 61558-1-2001 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з
Наказом Державної служби технічного регулювання N 632
( v0632831-10 ) від 28.12.2010 }
|262.|ДСТУ IEC 61558-1-2001 |
| |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні | | |вимоги і випробування (IEC 61558-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |263.|ДСТУ IEC 61558-2-1-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-1. Спеціальні | | |вимоги до трансформаторів загального призначення з | | |розділеними обмотками (IEC 61558-2-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |264.|ДСТУ IEC 61558-2-2-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-2. Спеціальні | | |вимоги до трансформаторів для живлення кіл керування | | |(IEC 61558-2-2:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |265.|ДСТУ IEC 61558-2-4-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-4. Спеціальні | | |вимоги до розділових трансформаторів загального призначення| | |(IEC 61558-2-4:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |266.|ДСТУ IEC 61558-2-5-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-5. Спеціальні | | |вимоги до трансформаторів та блоків живлення для бритв | | |(IEC 61558-2-5:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |267.|ДСТУ IEC 61558-2-6-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-6. Спеціальні | | |вимоги до безпечних розділових трансформаторів загального | | |призначення (IEC 61558-2-6:1997 IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |268.|ДСТУ IEC 61558-2-7-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-7. Спеціальні | | |вимоги до трансформаторів для іграшок | | |(IEC 61558-2-7:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |269.|ДСТУ IEC 61558-2-8-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення та аналогічних пристроїв. Частина 2-8. Спеціальні | | |вимоги до дзвінкових трансформаторів | | |(IEC 61558-2-8:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |270.|ДСТУ IEC 61558-2-9:2006 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення та аналогічних пристроїв. Частина 2-9. Додаткові | | |вимоги до трансформаторів для ручних світильників класу III| | |з вольфрамовою лампою розжарювання | | |(IEC 61558-2-9:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |271.|ДСТУ IEC 61558-2-13:2005 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-13. Додаткові | | |вимоги до автотрансформаторів загальної призначеності | | |(IEC 61558-2-13:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |272.|ДСТУ IEC 61558-2-17-2001 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення і аналогічних пристроїв. Частина 2-17. Спеціальні | | |вимоги до трансформаторів для імпульсних перетворювачів | | |(IEC 61558-2-17:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |273.|ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові | | |вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад | | |(IEC 61558-2-19:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |274.|ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 | | |Безпечність силових трансформаторів, силових блоків | | |живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові | | |вимоги до реакторів малої потужності | | |(IEC 61558-2-20:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |275.|ДСТУ IEC 61770:2004 | | |Прилади електричні, під'єднувальні до водопровідної мережі.| | |Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню | | |шлангових комплектів (IEC 61770:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |276.|ДСТУ IEC 61921:2006 | | |Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів | | |для коригування коефіцієнта потужності | | |(IEC 61921:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |277.|ДСТУ IEC 62035:2005 | | |Лампи розрядні (крім ламп люмінесцентних). Вимоги безпеки | | |(IEC 60035:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |278.|ДСТУ IEC 62208:2009 | | |Оболонки для низьковольтних комплектних розподільчих | | |пристроїв. Загальні технічні вимоги | | |(IEC 62208:2002, IDT) (Застосовується з 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |279.|ДСТУ 2817-94 | | |Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні | | |комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки | | |(ГОСТ 12.2.007.6-93) | |----+-----------------------------------------------------------| |280.|ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93) | | |Вимикачі автоматичні низьковольтні. Загальні технічні | | |умови | |----+-----------------------------------------------------------| |281.|ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (IEC 60335-1:1991) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Загальні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |282.|ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2000) | | |(IEC 60335-2-8:1992) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до електробритв, машинок для стриження | | |волосся та аналогічних приладів | |----+-----------------------------------------------------------| |283.|ДСТУ 3135.4-95 (ГОСТ 30345.4-95) | | |(IEC 60335-2-7:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до пральних машин. | |----+-----------------------------------------------------------| |284.|ДСТУ 3135.5-96 (ГОСТ 30345.5-96) | | |(IEC 60335-2-4:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до центрифуг | |----+-----------------------------------------------------------| |285.|ДСТУ 3135.6-96 (ГОСТ 30345.6-97) | | |(IEC 60336-2-2:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до пилососів і водовсмоктувальних | | |чистильних приладів | |----+-----------------------------------------------------------| |286.|ДСТУ 3135.11-97 (IEC 60335-2-15:1995) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідини | |----+-----------------------------------------------------------| |287.|ДСТУ 3135.12-95 (ГОСТ 30345.12-96) | | |(IEC 60335-2-3:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до електричних прасок | |----+-----------------------------------------------------------| |288.|ДСТУ 3135.16-97 (ГОСТ 30345.16-97) | | |(IEC 60335-2-9:1993) | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Частина 2-9. Додаткові вимоги до тостерів, грилів, | | |ростерів та аналогічних приладів | |----+-----------------------------------------------------------| |289.|ДСТУ 3135.24-2000 (IEC 60335-2-10:1992) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до машин для обробляння підлоги та для | | |вологого прибирання | |----+-----------------------------------------------------------| |290.|ДСТУ 3135.25-95 (ГОСТ 30345-25-95) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до приладів для масажу | |----+-----------------------------------------------------------| |291.|ДСТУ 3135.26-98 (ГОСТ 30345.26-98) | | |(IEC 60335-2-31:1995) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до повітряочисників для кухонь | |----+-----------------------------------------------------------| |292.|ДСТУ 3135.31-97 (IEC 60335-2-43:1995) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до сушарок для одягу та рейок для | | |рушників | |----+-----------------------------------------------------------| { ДСТУ 3135.32-2001 (ГОСТ 30345.32-2001) скасовано з 1 липня
2012 р. згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 631 ( v0631831-10 ) від 28.12.2010 }
|293.|ДСТУ 3135.32-2001 (ГОСТ 30345.32-2001) |
| |(IEC 60335-2-27:1995) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до приладів ультрафіолетового та | | |інфрачервоного випромінювання для догляду за шкірою | |----+-----------------------------------------------------------| |294.|ДСТУ 3135.33-97 (ГОСТ 30345.33-97) | | |(IEC 60335-2-52:1994) | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота. | | |приєднувальних до мережі живлення за допомогою безпечного | | |розподільного трансформатора | |----+-----------------------------------------------------------| |295.|ДСТУ 3135.46-97 (ГОСТ 30345.46-97) | | |(IEC 60335-2-16:1994) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до подрібнювачів харчових відходів | |----+-----------------------------------------------------------| |296.|ДСТУ 3135.54-97 (ГОСТ 30345.54-97) | | |(IEC 60335-2-73:1994) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до занурюваних закріплених нагрівачів | |----+-----------------------------------------------------------| |297.|ДСТУ 3135.55-97 (ГОСТ 30345.55-97) | | |(IEC 60335-2-26:1994) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до годинників | |----+-----------------------------------------------------------| |298.|ДСТУ 3135.58-98 (ГОСТ 30345.58-99) | | |(IEC 60335-2-5:1992) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до посудомийних машин | |----+-----------------------------------------------------------| |299.|ДСТУ 3135.59-2000 (ГОСТ 30345.59-2000) | | |(IEC 60335-2-70:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до доїльних машин | |----+-----------------------------------------------------------| |300.|ДСТУ 3135.60-2000 (ГОСТ 30345.60-2000) | | |(IEC 60335-2-61:1992) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних | | |обігрівачів | |----+-----------------------------------------------------------| |301.|ДСТУ 3135.61-2000 (ГОСТ 30345.61-2001) | | |(IEC 60335-2-51:1997) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для | | |установок обігрівання та водопостачання | |----+-----------------------------------------------------------| |302.|ДСТУ 3135.63-2000 (ГОСТ 30345.63-2001) | | |(IEC 60335-2-71:1993) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до електричних нагрівальних приладів для | | |розведення та вирощування тварин | |----+-----------------------------------------------------------| |303.|ДСТУ 3135.64-2001 (ГОСТ 30345.64-2001) | | |(IEC 60335-2-74:1994) | | |Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до портативних занурювальних нагрівників | |----+-----------------------------------------------------------| |304.|ДСТУ 3135.65-2003 | | |Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. | | |Додаткові вимоги до електричних конвекційних, пароварок та | | |парових конвекційних печей для підприємств громадського | | |харчування та торгівлі | | |(IEC 60335-2-42:2000 MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |305.|ДСТУ 3335-96 | | |Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих | | |комплектних розподільних пристроїв та комплектних | | |трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки | | |(ГОСТ 12.2.007.4-96) (Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |306.|ДСТУ 3377-96 | | |Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні| | |технічні умови (Застосовується до 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |307.|ДСТУ 3494-96 (ГОСТ 27803-97) | | |Електроприводи регульовані для верстатобудування та | | |робототехніки. Загальні технічні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |308.|ДСТУ 3601-97 (ГОСТ 30532-97) | | |Апарати та комплектні пристрої керування для міського | | |електротранспорту. Загальні технічні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |309.|ДСТУ 3987-2000 | | |Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів.| | |Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи | | |випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного | | |типів (IEC 60695-2-4/0:1991, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |310.|ДСТУ 3988-2000 | | |Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів.| | |Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне | | |полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю | | |1 кВт та настанови щодо його використання | | |(IEC 60695-2-4/1:1991, MOD) (Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |311.|ДСТУ 4027-2001 | | |Лампи електричні. Перевищення температури цоколів ламп. | | |Методика визначення | |----+-----------------------------------------------------------| |312.|ДСТУ 4108-2002 | | |Контролери програмовані. Частина 2. Вимоги до обладнання та| | |випробування (IEC 61131-2:1992, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |313.|ДСТУ 4171-2003 | | |Маркування електричного обладнання стосовно показників | | |електроживлення. Вимоги безпеки (IEC 61293:1994, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |314.|ДСТУ 4176-2003 | | |Регулятори автоматичні електричні для домашнього та | | |аналогічного призначення. Частина 2-7. Додаткові вимоги до | | |таймерів та реле часу (IEC 60730-2-7:1990, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |315.|ДСТУ 4195-2003 | | |Тепловставки. Технічні вимоги та настанова щодо | | |застосування (IEC 60691:2002, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |316.|ДСТУ 4204-2003 | | |Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні | | |мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. | | |Частина 11. Вимоги безпеки (IEC 60728-11:1997, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |317.|ДСТУ 4206-2003 | | |Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні | | |реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги | | |(IEC 61143-1:1992, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |318.|ДСТУ 4207-2003 | | |Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні | | |реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи | | |випробування (IEC 61143-2:1992, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |319.|ДСТУ 4208-2003 | | |Обладнання електричне та електронне вимірювальне. | | |Документація (IEC 61187:1993, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |320.|ДСТУ 4216-2003 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко | | |прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу| | |або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |321.|ДСТУ 4217-2003 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко | | |прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу| | |або кабелю з малим перерізом | | |(IEC 60332-2:1989, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |322.|ДСТУ 4237-3-10:2003 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-10. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Обладнання (IEC 60332-3-10:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |323.|ДСТУ 4237-3-21:2004 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-21. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Категорія A F/R (IEC 60332-3-21:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |324.|ДСТУ 4237-3-22:2004 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-22. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Категорія A (IEC 60332-3-22:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |325.|ДСТУ 4237-3-23:2004 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-23. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Категорія B (IEC 60332-3-23:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |326.|ДСТУ 4237-3-24:2004 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-24. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Категорія C (IEC 60332-3-24:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |327.|ДСТУ 4237-3-25:2004 | | |Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. | | |Частина 3-25. Випробування на поширення полум'я | | |вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених | | |у пучках. Категорія D (IEC 60332-3-25:2000, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |328.|ДСТУ 4467-1:2005 | | |Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 1. | | |Загальні вимоги (IEC 60950-1:2001, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |329.|ДСТУ 4499-1:2005 | | |Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та | | |методи випробування | |----+-----------------------------------------------------------| |330.|ДСТУ 4549-1:2006 | | |Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги| | |та методи випробування | | |(IEC 61386-1:1996, IEC 60423:1993, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |331.|ДСТУ 4754:2007 | | |Системи кабельних потоків і драбин. Загальні вимоги та | | |методи випробування (IEC 61537:2001, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |332.|ДСТУ 4755:2007 | | |Обладнання радіопередавальне. Вимоги щодо безпеки | | |(EN 60215:1989, MOD) | |----+-----------------------------------------------------------| |333.|ДСТУ 4809:2007 | | |Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та | | |методи випробування | |----+-----------------------------------------------------------| |334.|ДСТУ ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1-90) | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 1: | | |Загальні вимоги (ГОСТ 12.2.091-2002 (МЭК 61010-1-90), IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |335.|ДСТУ ГОСТ 30011.5-2003 (МЭК 947-5-1-90) | | |Апаратура розподілу та керування низьковольтна. Частина 5, | | |Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Розділ 1. | | |Електромеханічні апарати для кіл керування | | |(ГОСТ 30011.5:2003 (МЭК 947-5-1-90), IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |336.|ДСТУ ГОСТ 30850.1:2004 (МЭК 60669-1-98) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги та методи| | |випробування (ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98), IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |337.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 (МЭК 60669-2-1-96) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-1. Додаткові вимоги до | | |напівпровідникових вимикачів та методи випробовування | | |(ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |338.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.2:2004 (МЭК 60669-2-2-96) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до | | |вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи | | |випробовування | | |(ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96), IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |339.|ДСТУ ГОСТ 30850.2.3:2004 (МЭК 60669-2-3-97) | | |Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних | | |електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до | | |вимикачів з витримкою часу (таймери) та методи | | |випробовування | | |(ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97), IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |340.|ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-6:2006 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 6. | | |Світильники з вбудованими трансформаторами або | | |перетворювачами для ламп розжарювання | | |(ГОСТ МЭК 60598-2-6:2002, IDT; IEC 60598-2-6:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |341.|ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-19:2006 | | |Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 19. | | |Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки | | |(ГОСТ МЭК 60598-2-19:2002, IDT; IEC 60598-2-19:1981, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |342.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010 2-010:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. | | |Окремі вимоги до лабораторного устаткування для нагрівання | | |матеріалів (ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |343.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-020:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 2-020. | | |Окремі вимоги до лабораторних центрифуг | | |(ГОСТ МЭК 61010-2-020-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |344.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-031:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 2-031. | | |Окремі вимоги до електричних ручних щупів для електричного | | |вимірювання та випробування | | |(ГОСТ МЭК 61010-2-031-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |345.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-032:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 2-032. | | |Окремі вимоги до амперометричних ручних кліщів для | | |електричного вимірювання і випробування | | |(ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |346.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-051:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного застосування. Частина 2-051. | | |Окремі вимоги до лабораторного устаткування для | | |перемішування та збовтування | | |(ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |347.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-061:2004 | | |Безпечність електричного обладнання для вимірювання, | | |керування і лабораторного, застосування. Частина 2-061. | | |Окремі вимоги до лабораторних атомних спектрометрів з | | |термічною атомізацією та іонізацією | | |(ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |348.|ДСТУ ГОСТ МЭК 61058.1:2004 | | |Вимикачі для електроприладів. Частина 1. Загальні вимоги та| | |методи випробування (ГОСТ МЭК 61058.1-2002) | |----+-----------------------------------------------------------| |349.|ГОСТ 12.1.006-84 | | |ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни | | |на рабочих местах и требования к проведению контроля | |----+-----------------------------------------------------------| |350.|ГОСТ 12.2.007.0-75 | | |ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования | | |безопасности | |----+-----------------------------------------------------------| |351.|ГОСТ 12.2.007.5-75 | | |Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования | | |безопасности | |----+-----------------------------------------------------------| |352.|ГОСТ 12.2.007.8-75 | | |ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной | | |обработки. Требования безопасности | |----+-----------------------------------------------------------| |353.|ГОСТ 12.2.007.11-75 | | |ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. | | |Требования безопасности | |----+-----------------------------------------------------------| |354.|ГОСТ 12.2.007.13-2000 | | |ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности | | |(Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |355.|ГОСТ 12.4.155-85 | | |ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие| | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |356.|ГОСТ 1282-88 | | |Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |357.|ГОСТ 2327-89 (МЭК 408-85) | | |Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и | | |переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |358.|ГОСТ 2746-90 (МЭК 238-87) | | |Патроны резьбовые для электрических ламп. Общие технические| | |условия | |----+-----------------------------------------------------------| |359.|ГОСТ 6815-79 | | |Шинопроводы магистральные и распределительные переменного | | |тока на напряжение до 1000 В | |----+-----------------------------------------------------------| |360.|ГОСТ 7006-72 | | |Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические | | |требования и методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |361.|ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. | | |Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента | | |мощности и синхроноскопам | |----+-----------------------------------------------------------| |362.|ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. | | |Особые требования к вспомогательным частям | |----+-----------------------------------------------------------| |363.|ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. | | |Особые требования к ваттметрам и варметрам. | |----+-----------------------------------------------------------| |364.|ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. | | |Особые требования к амперметрам и вольтметрам | |----+-----------------------------------------------------------| |365.|ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) | | |Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические | | |условия (Застосовується до 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |366.|ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) | | |Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп. Технические | | |условия | |----+-----------------------------------------------------------| |367.|ГОСТ 9806-90 (МЭК 400-87) | | |Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров. | | |Общие технические условия (Застосовується до 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |368.|ГОСТ 9999-94 (МЭК 258-68) | | |Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и| | |вспомогательные части к ним | |----+-----------------------------------------------------------| |369.|ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. | | |Особые требования к многофункциональным приборам | |----+-----------------------------------------------------------| |370.|ГОСТ 10434-82 | | |Соединения контактные электрические. Классификация. Общие | | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |371.|ГОСТ 10971-78 | | |Кабели коаксиальные магистральные с парами типа 2,6/9,4 и | | |2,6/9,5. Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |372.|ГОСТ 11282-93 (МЭК 524-75) | | |Резистивные делители напряжения постоянного тока | |----+-----------------------------------------------------------| |373.|ГОСТ 12175-90 (МЭК 811-1-3-93) | | |Общие методы испытаний материалов для изоляции и оболочек | | |электрических кабелей. Методы определения плотности. | | |Испытания на водопоглощение и усадку | |----+-----------------------------------------------------------| |374.|ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | | |Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | |----+-----------------------------------------------------------| |375.|ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90) | | |Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 16809-88 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|376.|ГОСТ 16809-88 |
| |Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп. Общие | | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |377.|ГОСТ 17675-87 | | |Трубки изоляционные гибкие. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |378.|ГОСТ 18690-82 | | |Кабели, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение | |----+-----------------------------------------------------------| |379.|ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82) | | |Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация | | |некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более.| | |Измерение, оценка и допустимые значения | |----+-----------------------------------------------------------| |380.|ГОСТ 22557-84 | | |Реле времени. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |381.|ГОСТ 22483-77 | | |Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, | | |проводов и шнуров. Основные параметры. Технические | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |382.|ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) | | |Устройства комплектные низковольтные. Общие технические | | |требования и методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |383.|ГОСТ 23706-93 (МЭК 51 -6-84) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. | | |Особые требования к омметрам (приборам измерения полного | | |сопротивления) и приборам для измерения активной | | |проводимости | |----+-----------------------------------------------------------| |384.|ГОСТ 23981-80 | | |Наконечники кабельные. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |385.|ГОСТ 25030-81 | | |Зажимы контактные безвинтовые. Технические требования. | | |Методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |386.|ГОСТ 25034-85 | | |Зажимы контактные безвинтовые. Классификация. Технические | | |требования. Методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |387.|ГОСТ 26346-84 | | |Шинопроводы осветительные напряжением до 660 В переменного | | |тока. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |388.|ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) | | |Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания | | |нагретой проволокой (Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 27570.27-91 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 634 ( v0634831-10 ) від
28.12.2010 }
|389.|ГОСТ 27570.27-91 (МЭК 335-2-45-86) |
| |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Дополнительные требования к переносным | | |электронагревательным и аналогичным приборам и методы | | |испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |390.|ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам | | |и конфоркам для предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 27570.35-92 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 607 ( v0607831-10 ) від
28.12.2010 }
|391.|ГОСТ 27570.35-92 (МЭК 335-2-37-86) |
| |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим фритюрницам для | | |предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 27570.36-92 скасовано на території України з 1 липня
2012 року згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010 }
|392.|ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) |
| |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим аппаратам контактной | | |обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями | | |для предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 27570.37-92 скасовано на території України з 1 липня
2012 року згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010 }
|393.|ГОСТ 27570.37-92 (МЭК 335-2-39-86) |
| |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим универсальным | | |сковородам для предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |394.|ГОСТ 27570.40-92 (МЭК 335-2-47-87) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим пищеварочным котлам для | | |предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |395.|ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим грилям и тостерам для | | |предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |396.|ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим тепловым шкафам для | | |предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |397.|ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим мармитам для | | |предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 27570.50-95 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 634 ( v0634831-10 ) від
28.12.2010 }
|398.|ГОСТ 27570.50-95 (МЭК 335-2-58-90) |
| |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к электрическим посудомоечным машинам | | |для предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |399.|ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 60335-2-62-90) | | |Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. | | |Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим | | |нагревом для предприятий общественного питания | |----+-----------------------------------------------------------| |400.|ГОСТ 27888-88 (МЭК 34-11-1-78) | | |Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная | | |защита. Правила защиты | |----+-----------------------------------------------------------| |401.|ГОСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3-84) | | |Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная | | |защита. Основные правила, распространяющиеся на | | |температурно-токовые реле, используемые в системах | | |температурной защиты | |----+-----------------------------------------------------------| |402.|ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90) | | |Светильники для аварийного освещения (Застосовується до | | |01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |403.|ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84) | | |Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная | | |защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура | | |управления, используемые в системах температурной защиты | |----+-----------------------------------------------------------| |404.|ГОСТ 28108-89 | | |Цоколи для источников света. Типы, основные и | | |присоединительные размеры, калибры (Застосовується до | | |01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |405.|ГОСТ 28327-89 (МЭК 34-12-80) | | |Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики | | |односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с | | |короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В включительно | |----+-----------------------------------------------------------| |406.|ГОСТ 28444-90 (МЭК 598-2-10-87) | | |Светильники переносные детские игровые. Общие технические | | |условия (Застосовується до 01.01.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |407.|ГОСТ 28602.1-91 (МЭК 626-1-79) | | |Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. | | |Определения и общие требования (Застосовується до | | |01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |408.|ГОСТ 28602.3-90 (МЭК 626-3-88) | | |Материалы электроизоляционные композиционные гибкие. | | |Технические условия (Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |409.|ГОСТ 28668.1-91 (МЭК 439-2-87) | | |Низковольтные комплектные устройства распределения и | | |управления. Часть 2. Частные требования к системам сборных | | |шин (шинопроводам) | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 28712-90 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 608 ( v0608831-10 ) від
28.12.2010 }
|410.|ГОСТ 28712-90 (МЭК 432-84) |
| |Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего | | |освещения. Требования безопасности (Застосовується до | | |01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |411.|ГОСТ 28913-91 (МЭК 829-88) | | |Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по | | |оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием | | |тепловых источников в виде проволок, раскаленных | | |электрическим током (Застосовується до 01.01.2012) | |----+-----------------------------------------------------------| |412.|ГОСТ 29146.1-91 (МЭК 309-1-88) | | |Соединители электрические промышленного назначения. | | |Часть 1. Общие требования | |----+-----------------------------------------------------------| |413.|ГОСТ 29146.2-91 (МЭК 309-2-89) | | |Соединители электрические промышленного назначения. Часть | | |Часть 2. Требования к взаимозаменяемости размеров штырей и | | |контактных гнезд аппаратов | |----+-----------------------------------------------------------| |414.|ГОСТ 30011.4.1-96 (МЭК 947-4-1-90) | | |Низковольтная аппаратура распределения и управления. | | |Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. | | |Электромеханические контакторы и пускатели | | |(Застосовується до 01.07.2011) | |----+-----------------------------------------------------------| |415.|ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) | | |Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные | | |прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 9. | | |Рекомендуемые методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |416.|ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77) | | |Реле электрические. Испытание изоляции | |----+-----------------------------------------------------------| |417.|ГОСТ МЭК 730-1-95 | | |Автоматические электрические управляющие устройства | | |бытового и аналогичного назначения. Общие требования и | | |методы испытания | ------------------------------------------------------------------
Заст. начальника Управління
технічного регулювання І.О.Прилипковгору