Відповіді на запитання суб'єктів ЗЕД
Інші; Лист від 21.08.2009333
Документ v0333699-09, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2009

         РАДА ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.08.2009 N 333

Відповіді на запитання суб'єктів ЗЕД

1. Регіональна інформаційна митниця
Щодо відсутності сертифікатів відповідності, а також
невідповідність даних ЄАІС.
На виконання вимог Тимчасового протоколу від 18.02.2008 N 1
погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією до
Угоди про інформаційне співробітництво між Держспоживстандартом та
Держмитслужбою від 18.02.2008, Держспоживстандарт повинен надати
до Держмитслужби одноразово існуючий обсяг інформації щодо виданих
сертифікатів та дозволів, а також в подальшому щотижнево надавати
інформацію щодо виданих сертифікатів та дозволів на протязі тижня
після попереднього надання. Регіональною інформаційною митницею було забезпечено
виконання вимог цього Протоколу, а саме нарочним щопонеділка на
CD-носії отримувалася інформація згідно з цим Протоколом за
минулий тиждень та розміщувалась в ЄАІС Держмитслужби. Але Держспоживстандартом одноразово була надана інформація
щодо сертифікатів та дозволів, виданих лише за 2008 рік. Таким чином, на момент набуття чинності постанови Кабінету
Міністрів від 05.08.2009 N 815 ( 815-2009-п ) в ЄАІС Держмитслужби
була в наявності лише інформація щодо сертифікатів відповідності
за 2008 - 2009 роки, яка оновлювалася один раз на тиждень. Для забезпечення виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
від 05.08.2009 N 815 ( 815-2009-п ) Регіональною інформаційною
митницею невідкладно були здійснені додаткові заходи: - доопрацьоване програмне забезпечення "Інспектор 2006" в
частині забезпечення перегляду наявної в ЄАІС Держмитслужби
інформації; - направлені листи до Державного підприємства "Державний
реєстр системи сертифікації" від 14.08.2009 N 31/22-15-3493 та до
Управління заходів торгівельної політики ДМСУ від 14.08.2009
N 31/22-15-3515 ЕП з пропозиціями щодо вжиття невідкладних заходів
по забезпеченню виконання вимог згаданої постанови Кабінету
Міністрів ( 815-2009-п ); - починаючи з 11.08.2009 запроваджене щоденне отримання
нарочним на CD-носії та розміщування в ЄАІС Держмитслужби
відповідної інформації у ручному режимі; - підготовлений та затверджений Протокол від 17.08.2009 N 35
"Про внесення змін до Тимчасового протоколу від 18.02.2008 N 1
згідно якого одноразово Держспоживстандартом до Держмитслужби
України 21.08.2009 в повному обсязі надана наявна інформація щодо
виданих сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання
відповідності) з дати їх видачі до 2008 року. Кількість сертифікатів відповідності, отриманих від
Держспоживстандарту та розміщених в ЄАІС станом на 31.08.2009:
2004 р. - 151, 2005 р. - 509, 2006 р. - 1255, 2007 р. - 7403,
2008 р. - 252291, 2009 р. - 81909. Починаючи з 25.08.2009 інформація отримується від
Держспоживстандарту (УкрСЕПРО) електронною поштою по каналам
загального користування в архівованому вигляді з паролем щоденно,
не пізніше 12 години робочого дня, наступного за днем видачі
дозвільних документів та розміщується в ЄАІС Держмитслужби
невідкладно після її отримання; - направлений лист до митних органів від 25.08.2009
N 31/22-15-3619-ЕП ( v3619342-09 ) з докладною інформацією з
питань виконання постанови Кабінету Міністрів України від
05.08.2009 N 815 ( 815-2009-п ); - у робочому порядку проблемні питання відсутності в ЄАІС
Держмитслужби інформації щодо сертифікатів за телефонними
зверненнями митниць та суб'єктів ЗЕД невідкладно вирішувалися з
Держспоживстандартом (УкрСЕПРО).
2. Департамент митно-тарифного регулювання
Щодо уповільнення митного оформлення у зв'язку з вимогою
Дніпропетровської митниці підтверджувати коди товарів, які
надходять у контейнерах та товари, що ввозяться перший раз
протягом 2009 року.
Згідно зі статтею 42 Митного кодексу України ( 92-15 ) під
час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають
форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання
законодавства України з питань митної справи та міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку,
контроль за дотриманням яких покладено на митні органи. За інформацією Дніпропетровської митниці встановлено, що
деякі недоліки щодо заповнення граф 31 та 33 ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) за товарами, що оформлюються в зоні діяльності
Дніпропетровської митниці, мають системний характер, зокрема для
товарів, які постачаються в контейнерах з митниць
Азово-Чорноморського регіону. Наприклад не зазначається: - розмірний ряд квітів; - потужність, об'єм, кількість компресорів та деякі інші
технічні характеристики побутової техніки; - вид кераміки з якої виготовлена керамічна плитка.
Відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 16.12.2008
N 1414 ( z0148-09 ) в частині заповнення граф 31 та 33 ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) до графи 31 повинні вноситись відомості
про характеристики, що впливають на рівень оподаткування. А саме:
відомості, необхідні для класифікації товарів, та відомості,
необхідні для розпізнання товару. Враховуючи вищевикладене, відповідно до вимог чинного
законодавства, на даний час значна частина відомостей, що
вносяться до графи 31, стосується не тільки визначення коду
товару, але визначення його митної вартості. Наприклад, такі як
потужність, кількість горілок, наявність або відсутність
додаткових функцій та опцій для побутової техніки не впливають на
класифікацію товару, але є визначальними при визначенні митної
вартості. Саме, з метою дотримання вимог чинного законодавства,
підвищення рівня організації роботи з адміністрування митних
платежів, безумовного виконання планових показників надходжень до
бюджету митних платежів, забезпечення виконання вимог наказу
Держмитслужби України від 16.12.2008 N 1414 ( z0148-09 ) було
прийнято рішення про посилення контролю за правильністю
класифікації та заповнення графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п )
за товарами, які постачаються в контейнерах з митниць
Азово-Чорноморського регіону. Щоб уникнути невиправданих затримок, такі контрольні заходи
було прийнято застосовувати для товарів, які надходять у
контейнерах та протягом 2009 року на які не приймались рішення про
визначення коду товару (службова записка ВНКТ Дніпропетровської
митниці від 12.05.2009 N 19-16/607).
3. Департамент організації митного контролю
Пропозиція відновлення режиму розміщення товарів на складах
підприємства на основі Акта відповідального зберігання.
З метою врегулювання питання розміщення товарів під АВЗ (акт
відповідального зберігання) на спеціально обладнаних
(опломбованих) складах (частинах існуючих складів) підприємств,
Державною митною службою України свого часу було розроблено та
запроваджено окремий Порядок зберігання підприємствами товарів та
інших предметів, увезених на митну територію України, під митним
контролем (далі - Порядок) затверджений наказом Держмитслужби від
05.01.99 N 4 ( z0045-99 ). Даний Порядок скасовано наказом
Держмитслужби від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) "Про затвердження
Положення про склади тимчасового зберігання", який було розроблено
Державною митною службою України відповідно до статей 99 - 109
Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) і який
має на меті вдосконалення процедури розміщення та зберігання
товарів на територіях підприємств та враховує необхідні для
забезпечення належного митного контролю організаційні та
технологічні вимоги. Тому, на нашу думку, повернення до
застосування Акта відповідального зберігання є певним кроком назад
у питанні вдосконалення механізму розпорядження товарами, що
перебувають під митним контролем та може розцінюватись як
стримуючий фактор функціонування складів тимчасового зберігання. Також вважаємо за необхідне зазначити, що зберігання товарів
на складах тимчасового зберігання це загальноприйнята світова
практика.
4. Департамент декларування та митних режимів
Пропозиція змінити вид оплати на користь
ДП "Укрекокомресурси" (з попередньої на після оплату).
Згідно з п. 1.1 Порядку здійснення митного оформлення
імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого
наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Державної митної
служби України від 30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ), його
розроблено з метою здійснення контролю за тарою і пакувальними
матеріалами, у яких на територію України надходять імпортні
товари. Компетенція митних органів під час здійснення такого
контролю передбачена пунктами 2.1, 2.2 Порядку та полягає у
здійснені митного оформлення товарів, що переміщуються на
територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у
лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6
єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) особистої печатки "Ввіз дозволено" державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища
територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України. Питання утилізації використаних тари, пакувальних матеріалів
та оплати за такі операції до компетенції Держмитслужби не
належить.
5. Департамент митної вартості
Пропонується митну вартість розраховувати від фактичної
вартості договору купівлі-продажу.
Положеннями статей 268 і 269 Митного кодексу України
( 92-15 ) передбачено, що якщо виявлено більше, ніж одна вартість
операції з ідентичними або подібними (аналогічними) товарами, для
визначення митної вартості оцінюваних товарів використовується
найменша така вартість. Оскільки відомості про митну вартість товарів, які
переміщуються через митний кордон України, використовуються для
нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), при
відсутності мита та наявності преференції на сплату ПДВ,
декларацію митної вартості подавати не потрібно, що передбачено
пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006
N 1766 ( 1766-2006-п ) "Про затвердження Порядку декларування
митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон
України, та подання відомостей для її підтвердження".
6. Департамент декларування та митних режимів
Щодо необхідності надання митному органу при поставці зразків
на безкоштовній основі договору дарування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 521
( 521-2009-п ) "Про внесення зміни до переліку документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" було викладено у новій редакції пункт 3 Переліку
( 80-2006-п ): "Зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший
документ, що використовується в міжнародній практиці замість
договору (контракту)". Держмитслужбою України листом від
14.07.2009 р. N 11/1-10.10/6714-ЕП ( v6714342-09 ) митним органам
було надане роз'яснення щодо зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) та інших документів, що використовуються в
міжнародній практиці замість договору (контракту), у яких
зафіксовано зміст правочину або інші установлені законодавством
підстави для переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон України та які можуть бути прийняті митними органами
замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за умови
наявності в них відомостей, достатніх для заповнення ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ).
7. Департамент митної вартості
На підставі яких документів висновки Асоціації виробників
гофрокартону по рівню цін на імпортний товар для виробництва
гофротари будуть визнані митними органами.
Слід зазначити, що Держмитслужба має позитивний досвід
співпраці з імпортерами та асоціаціями в напрямку інформаційного
забезпечення. З метою запобігання випадкам фальсифікації
відомостей про визначення митної вартості, розширення
інформаційних ресурсів з питань вартості товарів Держмитслужба і у
подальшому зацікавлена у співробітництві з імпортерами,
асоціаціями, об'єднаннями промисловців тощо. Однак, слід
наголосити, що надана інформація може бути використана при
визначенні митної вартості товарів що імпортуються на митну
територію України, тільки у випадку Ті достовірності та посилання
на джерела інформації. Крім того, відповідно до пункту 11
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766
( 1766-2006-п ) "Про затвердження Порядку декларування митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,
та подання відомостей для її підтвердження" висновки про якісні та
вартісні характеристики товарів мають бути підготовлені
спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні
повноваження згідно із законодавством.
8. Департамент декларування та митних режимів
Щодо спрощення системи, встановленої спільним наказом
Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, Державної митної служби України від
30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ).
Згідно з п. 1.1 Порядку здійснення митного оформлення
імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого
наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Державної митної
служби України від 30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ), цей
Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і
пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять
імпортні товари. Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю
передбачена пунктами 2.1, 2.2 Порядку ( z0717-09 ) та полягає у
здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються на
територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у
лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6
єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) особистої печатки "Ввіз дозволено" державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища
територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України. У разі отримання від основного розробника проекту внесення
відповідних змін до Порядку Державна митна служба України в межах
своєї компетенції візьме участь у його розгляді.
9. Департамент організації митного контролю
Щодо здійснення митних процедур предметів, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон у міжнародних
експрес-відправленнях.
Відповідно до п. 11 Положення про вантажну митну декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ), вантажна митна декларація ( za140-07,
910а-2007-п ) заповнюється на товари, які переміщуються через
митний кордон України юридичними і фізичними особами
(підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну
100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від
їх вартості. Отже, на цей час для митного оформлення товарів, митна
вартість яких не перевищує 100 євро, подання вантажної митної
декларації законодавством не передбачено. Згідно з пунктом 8 Порядку і умов здійснення митного контролю
товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через
митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1948
( 1948-2002-п ) (зі змінами), для декларування використовуються: а) митна декларація М 16 ( 1948а-2002-п ) - у разі
надходження відправлень на адреси громадян; б) митна декларація ( 748-97-п ) - у разі пересилання
відправлень громадянами; в) вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ) - у
випадках, передбачених законодавством. Інструкцією з організації митного контролю та митного
оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України, затвердженою наказом
Держмитслужби України від 03.09.2007 N 728 ( z1081-07 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.09.2007 за
N 1081/14348, передбачено, що міжнародні експрес-відправлення
(далі - МЕВ), що надійшли на адресу підприємств і для декларування
яких не застосовується вантажна митна декларація, а для митного
оформлення не потрібне подання дозвільних документів уповноважених
органів державної влади, що виконують відповідні контрольні
функції, у порядку, визначеному підпунктами 3.1 - 3.6 пункту 3
глави 3 розділу VI цієї Інструкції, можуть бути випущені в день
надходження на центральну сортувальну станцію без розміщення у
місці зберігання МЕВ.
10. Департамент декларування та митних режимів
Здійснення митного оформлення в режимі тимчасового ввезення
на основі актів дефекації і т.д.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 231 Митного кодексу України
( 92-15 ) операції з ремонту товарів, у тому числі відновлення та
регулювання, відносяться до митного режиму переробки товарів.
Статтею 206 Митного кодексу України встановлено, що дозвіл на
тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення
за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне
вивезення допускається щодо устаткування та матеріалів,
призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і
річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден.
11. Департамент митно-тарифного регулювання
Пропозиція щодо спрощення порядку заповнення графи 31 ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) до мінімуму.
Відповідно до Положення про вантажну митну декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 09.06.97 N 574
( 574-97-п ), вантажна митна декларація - письмова заява
встановленої форми, що подається митному органу і містить
відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються
через митний кордон України, митний режим, у який вони
заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення
митного контролю, митного оформлення, митної статистики,
нарахування податків, зборів та інших платежів. Порядок заповнення графи 31 вантажної митної декларації
визначено Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованим в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (зі
змінами і доповненнями). В цій графі зазначається точний опис товарів, що декларуються
митному органу: повне найменування (торговельне, комерційне, фірмове або інше
найменування); основні (головні), властиві цьому товару, якісні та кількісні
параметри, технічні та комерційні характеристики, що є в наявності
(фірма виробник, торговельна марка (допускається зазначення однією
з європейських мов міжнародного спілкування), комерційна та
фірмова назви, сорт, тип, марка, модель, артикул, розмір,
кількісний та якісний склад, стандарт, ТУ, комплектність,
розфасування, маркування тощо); опис окремих товарів має містити додаткову інформацію
відповідно до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься
до графи 31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідну для
ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що затверджується
Держмитслужбою. Відомості про товари мають містити достатній перелік
інформації для їх розпізнання та однозначного віднесення до коду
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у
кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) для відповідного митного режиму та
особливостей переміщення, згідно з Основними правилами
інтерпретації УКТЗЕД. Опис товарів має наводитися без перенесення
в графу непідтвердженого опису класифікаційних групувань УКТЗЕД,
що відповідають коду товару.
12. Управління заходів торговельної політики
Пропозиція ініціювати і узгодити порядок щодо надання дозволу
не на окремі інвойси, а на комплект товару, який постачається
декількома партіями.
Компетенцію митних органів у системі органів державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначено Законом
України від 16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну
діяльність". У відповідності до статті 9 цього Закону України
Держмитслужба України здійснює митний контроль в Україні згідно з
чинними законами України. Відповідно до статей 40 і 70 Митного
кодексу України ( 92-15 ) митному контролю та відповідному митному
оформленню підлягають усі товари, що переміщуються через митний
кордон України. Переміщення через митний кордон України окремих видів товарів
згідно із законодавством України (зокрема, статтями 96 та 97
Митного кодексу України ( 92-15 ), статтями 7, 17 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність") ( 959-12 ) може бути
заборонено або обмежено. У разі встановлення законами України
різних видів заборон або обмежень щодо переміщення через митний
кордон України товарів, видання державними органами в межах їх
компетенції передбачених в законах України відповідних актів
тарифного і нетарифного регулювання, Держмитслужба забезпечує їх
виконання. Відповідно до статті 97 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1986
( 1986-2002-п ) "Про порядок здійснення митного контролю,
оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо
переміщення яких установлено обмеження" митний контроль,
оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо
переміщення яких установлено обмеження, здійснюється митним
органом на підставі дозволу уповноваженого органу державної влади,
що виконує відповідні контрольні функції. Порядком здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим
наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
27.04.2005 за N 439/10719 (далі - Порядок), передбачена можливість
багаторазового застосування дозволів і сертифікатів уповноважених
державних органів. Згідно з розділом другим цього Порядку якщо
поданий для здійснення митного контролю й митного оформлення
документ є довгостроковим і його використання для цілей митного
контролю й митного оформлення не припиняється після митного
оформлення першої партії товарів, то при декларуванні першої
партії товарів декларант може подати митному органу додаткову
копію документа для зберігання її в окремій справі суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності у підрозділі митного органу. У багатьох випадках дозвільні документи, які застосовуються
митними органами при здійсненні митних процедур, є документами
багаторазового застосування (використання). Такими документами, зокрема, є: - сертифікат відповідності (на серійне виробництво товару); - дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач
товарів; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дозвіл на ввезення в Україну радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв (при авторизованих поставках мобільних
телефонів); - ліцензія на експорт, імпорт товарів; - різні види документів, які засвідчують державну реєстрацію
товарів; - картка реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору
(контракту). Висновок державної експертизи з енергозбереження, про який
йдеться у зверненні Ради підприємців, на сьогодні митними органами
не застосовується (відповідно до постанови Уряду України від
21.05.2009 N 493) ( 493-2009-п ). У разі, якщо органом державної
влади в установленому порядку буде запроваджено документ, який
дозволяє його багаторазове використання (протягом установленого
терміну дії, на визначену кількість тощо) митні органи
застосовуватимуть цей документ відповідно до згаданого Порядку
( z0439-05 ).
13. Департамент митної вартості
Щодо необґрунтованого завищення митної вартості на сировину,
яка імпортується ВАТ "Демітекс".
На запит ВАТ "Демітекс" від 24.07.2009 N 1006 надана
відповідь листом Держмитслужби України від 26.08.2009
N 16/2-3/1562 (додається). У листі декларанту надані роз'яснення
щодо порядку контролю за правильністю визначення митної вартості
товару. Оскільки скарга щодо прийняття рішення про визначення
митної вартості товарів розглядається Держмитслужбою України лише
на підставі поданого повного пакету документів, в тому числі
пояснення митного органу стосовно того, як ним було визначено таку
вартість, ВАТ "Демітекс" було запропоновано надати копії поданих
до митного оформлення документів та відповідні пояснення митного
органу. Одночасно Держмитслужба України звернулася до Товариства з
проханням надати інформацію стосовно формули розрахунку ціни
бавовни та врахування впливу таких додаткових чинників, як тип
бавовноволокна, його сорт та клас очистки на його вартість.
14. Департамент митних платежів
Щодо застосування ВАТ "Демітекс" вексельної форми сплати
податку на додану вартість при митному оформленні товарів, що
ввозяться на митну територію України.
Повідомляємо, що до Держмитслужби України на розгляд надійшло
звернення ВАТ "Демітекс" стосовно застосування вексельної форми
сплати податку на додану вартість при митному оформленні товарів,
що ввозяться на митну територію України. Відповідь із порушеного питання була надіслана на адресу
ВАТ "Демітекс" листом Державної митної служби України від
14.02.2008 N 15/267 (копія додається). Водночас слід зазначити, що
статтею 62 розділу I Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) заборонено у 2009 році надання відстрочок
щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів
господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами). Конституція України ( 254к/96-ВР ) не містить норм, які б
встановлювали ієрархічну залежність одних законів від інших.
Прийняті Верховною Радою України закони є актами рівної юридичної
сили. Єдиним законом України, який Конституція України виокремлює
серед інших, це закон про Державний бюджет України. Зокрема,
суттєві його відмінності полягають у тому, що згідно з
Конституцією України цей закон приймається щорічно та має
визначений термін дії. Для визначення, який закон підлягає переважному застосуванню
у випадку різного регулювання одного й того ж питання,
використовуються в якості правового звичаю такі правила, як
спеціальний закон має переважну силу над загальним та пізніше
прийнятий акт скасовує попередній. Зокрема, Конституційний Суд України у пункті 3 мотивувальної
частини Рішення від 03.10.97 N 4-зп ( v004p710-97 ) (справа про
набуття чинності Конституцією України) ( 254к/96-ВР ) зазначив, що
конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас
врегульована упредметненими нормативними правовими актами
однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайною є
практика, коли наступний у часі акт містить пряме застереження
щодо повного або часткового скасування попереднього.
Загальновизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не
передбачено самим цим актом, автоматично скасовується
однопредметний акт, який діяв у часі раніше. В даному випадку Закон України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) прийнятий пізніше, ніж Закон України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ). Слід також зазначити,
що питання визначення, який з цих двох законів є спеціальним,
досліджувалося Верховним Судом України, який у своїй постанові від
26.06.2007 дійшов висновку про те, що суди всіх інстанцій порушили
правила застосування норм матеріального права. Зокрема, перевагу було надано приписам Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) та Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ), які щодо спірних правовідносин
є загальними, проте перевагу при застосуванні закону мають
спеціальні норми. Такими за наведених обставин є положення Закону
України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ). Також зазначаємо, що відповідно до пункту 1.16 статті 1
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання
платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у
порядку та терміни, визначені цим Законом, що підтверджене
комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на
відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється
при імпорті товарів на митну територію України. Тобто, видання
податкового векселя у цьому випадку є відстроченням сплати податку
на додану вартість. Норми Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
"Про податок на додану вартість", що дозволяють особі надавати
митним органам податковий вексель на суму податкового зобов'язання
за податком на додану вартість, є загальними щодо вказаних
правовідносин, проте перевагу при застосуванні закону мають
спеціальні норми, а саме положення Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ). Таким чином, норма статті 62 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ), як і норма статті 63
Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ),
поширюється на правовідносини щодо сплати податку на додану
вартість шляхом пред'явлення податкового векселя, і як спеціальна
норма має перевагу при застосуванні, а отже, сплату податку на
додану вартість шляхом пред'явлення податкового векселя у
2009 році заборонено.
15. Департамент декларування та митних режимів
Щодо спрощення системи, встановленої спільним наказом
Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, Державної митної служби України від
30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ).
Згідно з п. 1.1 Порядку здійснення митного оформлення
імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого
наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Державної митної
служби України від 30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ), цей
Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і
пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять
імпортні товари. Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю
передбачена пунктами 2.1, 2.2 Порядку ( z0717-09 ) та полягає у
здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються на
територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у
лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6
єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) особистої печатки "Ввіз дозволено" державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища
територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України. У разі отримання від основного розробника проекту внесення
відповідних змін до Порядку Державна митна служба України в межах
своєї компетенції візьме участь у його розгляді.
16. Департамент митної вартості
Щодо доцільності надання експортної декларації країни
відправника.
На даний час експортна декларація країни відправлення може
подаватися декларантом в якості додаткового документа для
підтвердження заявленої митної вартості товару відповідно до
пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766
( 1766-2006-п ). Однак з 27.10.2009 відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.07.2009 N 767 ( 767-2009-п ) "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" експортна декларація
країни відправлення входить до переліку обов'язкових документів,
які при митному оформленні подаються для заявлення (декларування)
митної вартості товару. Не зважаючи на заперечення Держмитслужби,
ініціатором внесення змін до Порядку декларування митної вартості
товарів, які переміщуються через митний кордон України
( 1766-2006-п ), та подання відомостей для її підтвердження
виступив Мінфін. Відповідно до статті 77 Митного кодексу України ( 92-15 )
митному органу подаються документи українською мовою, офіційною
мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною
мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали документів складені
іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську
мову за власний рахунок. У разі потреби у підтвердженні заявленої митної вартості
товарів митний орган має право вимагати від декларанта подання,
окрім експортної декларації країни-відправника, і інших
документів. Декларант зобов'язаний подати митному органу необхідні
для цього відомості та забезпечити можливість їх перевірки (стаття
264 Митного кодексу України) ( 92-15 ). Зазначені положення
Митного кодексу України відповідають і міжнародній практиці, а
саме статті 17 Угоди про застосування статті VII ГАТТ ( 981_011 ).
17. Департамент митної вартості
Щодо необхідності зниження митної вартості товарів,
зазначеної у базі Держмитслужби.
Відповідно до статті VII ГАТТ ( 981_011 ) оцінка ввезеного
товару для митних цілей повинна ґрунтуватися недійсній вартості
ввезеного товару або вартості аналогічного товару. Митний орган
при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості
товару повинен впевнитися, що заявлена декларантом митна вартість
товару ґрунтується на дійсній вартості. Зазначене можливо
здійснити тільки шляхом порівняння рівня заявленої митної вартості
товарів з наявною у митного органу інформацією. Заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним
відомості про її визначення повинні базуватися необ'єктивних,
документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню. Відповідно до статті 265 Митного кодексу України ( 92-15 )
митний орган має право упевнитися в достовірності або точності
будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей
визначення митної вартості. Слід зазначити, що положення наказу
Держмитслужби від 14.10.2008 N 1144 ( v1144342-08 ) "Про внесення
доповнення до Методичних рекомендацій із застосування окремих
положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення
митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію
України" ураховують особливості визначення митної вартості
товарів, які реалізуються в порядку біржової торгівлі. Зокрема,
ціна угоди порівнюється з середнім значенням біржових котирувань.
Таким чином, при митному оформленні митний орган враховує реальні
коливання ціни на товари, які є об'єктом біржової торгівлі, і
відповідно до цієї інформації здійснює контроль правильності
визначення митної вартості. Це, в першу чергу, стосується біржових
товарів, та товарів до складу яких входять складові, виготовлені з
сировини, яка є об'єктом біржової торгівлі. Зрозуміло, що вартість
товару не може бути нижче вартості матеріалу (сировини), що
використовується при виготовленні цього товару.
20. Департамент митної вартості
Щодо неправомірних дій митного органу щодо визначення митної
вартості.
Відповідно до статті 265 Митного кодексу України ( 92-15 )
митний орган має право упевнитися в достовірності або точності
будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей
визначення митної вартості. У разі виникнення потреби в уточненні
заявленої митної вартості товарів декларант зобов'язаний подати
митному органу необхідні для цього відомості. Перелік додаткових
документів, які декларант зобов'язаний подати для підтвердження
митної вартості товарів на вимогу митного органу, міститься у
пункті 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей
для її підтвердження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п ). Статтею VII ГАТТ ( 981_011 ) оцінка ввезеного товару для
митних цілей повинна ґрунтуватися недійсній вартості ввезеного
товару або вартості аналогічного товару. Під дійсною вартістю
розуміється ціна, за якою такий або аналогічний товар продається
або пропонується для продажу при нормальній ході торгівлі в умовах
вільної конкуренції. Тому митний орган при здійсненні контролю за
правильністю визначення митної вартості товару повинен впевнитися,
що заявлена декларантом митна вартість товару ґрунтується на
дійсній вартості. Зазначене можливо здійснити тільки шляхом
порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з наявною у
митного органу інформацією. Відповідно до Порядку здійснення контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339 ( 339-2008-п ),
контроль за правильністю визначення митної вартості товарів
передбачає порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з
рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних)
товарів, митне оформлення яких вже здійснено. Для порівняння
заявленої митної вартості товарів використовується інформація про
продаж ідентичних або подібних (аналогічних) товарів на тих самих
комерційних умовах і приблизно у тих самих кількостях, що й
товари, які оцінюються. Якщо такого продажу не виявлено, використовується інформація
про продаж ідентичних або подібних (аналогічних) товарів при
виконанні однієї з трьох умов: а) продаж на тих самих комерційних умовах, проте в інших
кількостях; б) продаж на інших комерційних умовах, але приблизно в тих
самих кількостях; в) продажна інших комерційних умовах та в інших кількостях.
Після виявлення продажу за будь-якої з трьох умов митна вартість
товару коригується залежно від обставин лише на кількісні фактори,
на фактори комерційних умов або на фактори комерційних умов та
кількісні. Слід зазначити, що відповідно до оглядового листа Вищого
адміністративного суду України від 23.04.2008 N 720/100/13-08
( v13-0760-08 ) факт заниження митної вартості товару може бути
підтверджено витягом цінової інформації бази даних Державної
митної служби України. Декларант має право оскаржити рішення митного органу щодо
визначення митної вартості оцінюваних товарів до Держмитслужби
України та/або до суду.
21. Управління заходів торговельної політики
Щодо наявності на території України контрафактної продукції
під торговою маркою "Легка хода".
Щодо заяви Акціонерного товариства закритого типу "Україна"
стосовно наявності на території України контрафактної продукції з
торговельною маркою "Легка Хода" інформуємо про наступне. Відповідно до заяви Акціонерного товариства закритого типу
"Україна" про сприяння захисту майнових прав на торговельну марку
"Легка Хода" зазначена торговельна марка була внесена до митного
реєстру об'єктів права інтелектуальної власності строком на 1 рік,
з 08.08.2008. За період реєстрації торговельної марки "Легка Хода"
у митному реєстрі випадків переміщення через митний кордон товарів
маркованих цією торговельною маркою з порушенням прав
інтелектуальної власності не зафіксовано. Жодного звернення
заявника на адресу Держмитслужби щодо конкретних випадків
виявлення ним на митній території України контрафактної продукції
не надходило. За інформацією Регіональної інформаційної митниці
фактів ввезення товарів з торговельною маркою "Легка Хода" за
кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
зареєстрованими у митному реєстрі за період з 08.08.2008 по
13.08.2009 в базі даних електронних копій вантажних митних
декларацій не виявлено. При цьому слід зазначити, що митними органами (Київська
регіональна митниця, Дніпропетровська митниця) протягом 2008 року
здійснювались призупинення митного оформлення аналогічної
продукції (шкарпеток) інших торговельних марок, внесених до
митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, з
ознаками контрафактності загальною кількістю більше 46 тис. пар.
Це свідчить про ефективність застосування такого механізму, як
реєстрації у вищезгаданому митному реєстрі для запобігання
надходження в Україну контрафактної продукції. Довідково: Відповідно до частин першої та другої статті 256
Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) (із
змінами, внесеними Законом України від 16.11.2006 N 359-V)
( 359-16 ) особа, якій відповідно до законодавства України
належать майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності
та яка має підстави вважати, що під час переміщення товарів через
митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені її права
на цей об'єкт, має право подати до Держмитслужби України заяву про
сприяння захисту майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності
шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів
права інтелектуальної власності. Держмитслужба України веде
зазначений реєстр на підставі заяв власників майнових прав на
об'єкти авторського права і суміжних прав, прав на торговельні
марки, промислові зразки та географічні зазначення. Після внесення об'єкту права до митного реєстру відповідна
інформація доводиться до всіх митних органів для забезпечення
сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення
митного контролю та митних процедур. Після реєстрації у митному
реєстрі об'єкта права інтелектуальної власності на підставі даних
такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання
переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів, що
можуть містити охоронювані законодавством України об'єкти
авторського права і суміжних прав, прав на торговельні марки,
промислові зразки та географічні зазначення. Митні органи при здійсненні митного контролю та митного
оформлення товарів перевіряють наявність аналогічних товарів, які
містять певний об'єкт права інтелектуальної власності у митному
реєстрі. В разі наявності таких товарів з відповідними об'єктами
права інтелектуальної власності у митному реєстрі, митні органи
звіряють дані про оригінальні товари, з даними про товари,
пред'явленими до оформлення. У випадку неспівпадання даних про
виробника товару (країни виробника), експортера, імпортера,
маркування тощо або у випадку якщо пред'явлений до оформлення
товар відповідає тому, що заявлений як контрафактний, митні органи
зупиняють митне оформлення таких товарів і далі учиняють дії
відповідно до статті 257 Митного кодексу України ( 92-15 ) у
редакції Закону України від 16.11.2007 N 359 ( 359-16 ). З урахуванням зазначеного, можна зробити припущення щодо
можливості нелегального виробництва продукції з торговельною
маркою "Легка Хода" на території України. При цьому слід наголосити, що протидія реалізації на
внутрішньому ринку України контрафактної продукції повинна
забезпечуватись комплексними заходами, які в межах своєї
компетенції здійснюють різні державні органи: Держмитслужба - під
час перетину товарами митного кордону України, Міністерство
внутрішніх справ, Державний департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки, Державна податкова адміністрація - у
випадках виробництва та реалізації такої продукції на внутрішньому
ринку. Виходячи з зазначеного вважаємо, що для вирішення проблеми,
яку на сьогодні намагається розв'язати Акціонерне товариство
закритого типу "Україна", необхідно працювати в напрямку посилення
взаємодії з правоохоронними органами з питань протидії так званому
"тіньовому" виробництву в Україні панчішно-шкарпеткових виробів.
23. Департамент декларування та митних режимів
Щодо спрощення системи, встановленої спільним наказом
Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, Державної митної служби України від
30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ).
Згідно з п. 1.1 Порядку здійснення митного оформлення
імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах, затвердженого
наказом Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України, Державної митної
служби України від 30.07.2009 N 789/414/709 ( z0717-09 ), цей
Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою і
пакувальними матеріалами, у яких на територію України надходять
імпортні товари. Компетенція митних органів під час здійснення такого контролю
передбачена пунктами 2.1, 2.2 Порядку ( z0717-09 ) та полягає у
здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються на
територію України у тарі і пакувальних матеріалах, за наявності у
лівому нижньому кутку на зворотному боці аркуша з позначенням 1/6
єдиного адміністративного документа форми МД-2 ( za140-07,
910а-2007-п ) особистої печатки "Ввіз дозволено" державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища
територіальних органів та спеціальних підрозділів Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України. У разі отримання від основного розробника проекту внесення
відповідних змін до Порядку Державна митна служба України в межах
своєї компетенції візьме участь у його розгляді.
24. Департамент організації митного контролю
Подальше вдосконалення механізму спрощеного порядку
застосування процедур митного контролю та митного оформлення щодо
товарів підприємств-резидентів, які працюють прозоро.
Розроблений Держмитслужбою проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 593" схвалений
30.04.2009 на засіданні Урядового комітету з питань економічної
політики і прийнятий 06.05.2009 Кабінетом Міністрів України як
постанова N 455 ( 455-2009-п ). Завдяки змінам, унесеним
постановою від 06.05.2009 N 455 до базової постанови від 14.04.99
N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності",
Держмитслужба одноосібно, тепер вже без участі Мінекономіки та
ДПА, може визначати за власними критеріями оцінки сумлінні
підприємства-резиденти, до товарів і транспортних засобів яких
може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур
митного контролю та митного оформлення під час здійснення такими
підприємствами зовнішньоекономічних операцій. З метою практичної
реалізації механізму встановлення такого порядку Держмитслужбою
розроблено накази, якими регіональним митницям, митницям
делегуються повноваження на визначення сумлінних
підприємств-резидентів та встановлення до їх товарів і
транспортних засобів спрощеного порядку застосування митних
процедур: - від 10.08.2009 N 735 ( z0813-09 ) "Про затвердження
Критеріїв оцінки підприємств - резидентів, до товарів і
транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений порядок
застосування процедур митного контролю та митного оформлення"; - від 10.08.2009 N 736 ( z0814-09 ) "Про затвердження Порядку
визначення підприємств-резидентів, до товарів і транспортних
засобів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування
процедур митного контролю та митного оформлення", визначених
нормативно-правовими актами Державної митної служби України. За
станом на даний час ці накази листом Держмитслужби від 10.08.2009
N 11/4-10.9/7626 надіслано до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
25. Департамент митної вартості
Щодо підвищення митної вартості через неможливість надання
додаткових документів, які, на думку відправника, не мають
відношення до поставки і є конфіденційною інформацією.
Відповідно до статті 265 Митного кодексу України ( 92-15 )
митний орган має право упевнитися в достовірності або точності
будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для цілей
визначення митної вартості. У разі виникнення потреби в уточненні
заявленої митної вартості товарів декларант зобов'язаний подати
митному органу необхідні для цього відомості. Це відповідає і
міжнародній практиці. Так, відповідно до статті 17 Угоди про
застосування статті VII ГАТТ ( 981_011 ) митні органи мають право
перевіряти інформацію імпортерів щодо визначення митної вартості з
точки зору її повноти і правильності. Відповідно до Порядку декларування митної вартості товарів,
які переміщуються через митний кордон України, та подання
відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п ), декларант
зобов'язаний подати додаткові документи згідно із записом митного
органу про їх подання протягом 10 календарних днів. Якщо
декларантом не подано в установлений строк додаткові документи або
якщо він відмовився від їх подання, митну вартість товарів
визначає митний орган на підставі наявних відомостей згідно із
законодавством.
26. Департамент митної вартості
Щодо підвищення митної вартості через неможливість надання
експортної декларації відправника.
На даний час експортна декларація країни відправлення
подається декларантом на вимогу митного органу в якості
додаткового документа для підтвердження заявленої митної вартості
товару відповідно до пункту 11 Порядку декларування митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006
N 1766 ( 1766-2006-п ). Держмитслужба України розуміє, що подання такого документа не
завжди може бути забезпечено через те, що в ряді країн при
експорті подається лише електронний примірник ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), чи заповнена ВМД передається до митниці для
статистичного обліку через мережу Інтернет. Проте пропонуємо ТОВ "Рома" (м. Запоріжжя) вирішити питання
отримання експортної декларації країни-відправника, оскільки з
27.10.2009 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24.07.2009 N 767 ( 767-2009-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" експортна декларація країни
відправлення входить до переліку обов'язкових документів, які при
митному оформленні подаються для заявлення (декларування) митної
вартості товару.
27. Департамент митної вартості
Щодо способу визначення митної вартості килимів різної ваги.
Повідомляємо, що Митним тарифом України на 57 групу
( 2371а-14 ) встановлено окрім основних одиниць виміру (кг)
додаткові одиниці виміру - кв.м. Також ТОВ "Карат", як виробнику
килимових виробів в Україні, повідомляємо, що питання контролю за
правильністю визначення митної вартості товарів приділяється
постійна увага Держмитслужби України. Відповідно до статті 267 Митного кодексу України ( 92-15 )
при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена
або підлягає сплаті за оцінювані товари додаються витрати, зокрема
витрати на транспортування оцінюваних товарів до місця ввезення на
митну територію України, якщо вони не включалися до ціни, що була
фактично сплачена або підлягає сплаті. Порядком декларування митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей
для її підтвердження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п ), чітко визнаний
перелік основних та додаткових документів, які подаються для
підтвердження заявленої митної вартості товарів. Так, перелік
додаткових документів містить, у тому числі, експортну декларацію
країни-відправлення і калькуляцію фірми-виробника товару.
28. Департамент організації митного контролю
Щодо визначення норм запасів споживання продовольчих товарів,
пально-мастильних матеріалів та інших запасів для повітряних
суден.
При митному оформленні запасів, призначених для споживання,
відповідно до митного режиму експорту може бути застосована
періодична митна декларація за умови дотримання вимог Митного
кодексу України ( 92-15 ), Порядку та умов подання періодичної
митної декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 N 1985 ( 1985-2002-п ) (далі - Порядок), та
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами). У разі якщо товари регулярно переміщуються через митний
кордон України, митний орган може дозволити такій особі подавати
періодичну митну декларацію, яка оформляється на переміщення
товарів за певний погоджений з митним органом період (ст. 83
Митного кодексу України) ( 92-15 ). Пунктом 2 Порядку ( 1985-2002-п ) встановлено, що рішення про
надання особі дозволу на подання періодичної митної декларації
приймається на підставі заяви начальником митного органу або його
заступником. Форма та правила заповнення заяви, подання якої
митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних
засобів, затверджені наказом Держмитслужби від 09.08.2005 N 735
( z0934-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
26.08.2005 за N 934/11214. При цьому, митне оформлення періодичної митної декларації
здійснюється митним органом у пунктах пропуску через митний кордон
України за місцем вивезення цих запасів споживання, за умови
дотримання вимог Порядку визначення місця здійснення митного
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються
резидентами та нерезидентами через митний кордон України та
викликане потребою у забезпеченні належного контролю за
переміщенням запасів споживання з моменту їх пред'явлення для
митного оформлення. Додатково повідомляємо, що листом Держмитслужби від
05.03.2005 N 25/2-9-16/2155-ЕП ( v2155342-05 ) надавалися
роз'яснення щодо митного оформлення запасів споживання, що
постачаються на іноземні повітряні судна. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 N 381
( 381-2003-п ) "Про делегування повноважень на затвердження
нормативно-правового акта" право затвердити норми споживання
продовольчих товарів, пально-мастильних матеріал і в та інших
запасів, що переміщуються через митний кордон України на суднах,
засобах залізничного та іншого транспорту делегував Міністерству
транспорту за погодженням з Держмитслужбою та Міністерством
охорони здоров'я. З свого боку Державна митна служба неодноразово звертала
увагу Міністерства транспорту на те, що відсутність норм запасів,
призначених для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден,
літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, а також норм
споживання, необхідних для забезпечення експлуатації самого
транспортного засобу з урахуванням його технічних характеристик,
тривалості рейсу та пасажиромісткості, що призведе до проблемних
питань при проведенні контрольних процедур в відношенні запасів
споживання.
29. Регіональна інформаційна митниця
Щодо необхідності додаткових документів Держспоживстандарту
для митного оформлення.
Електронні копії ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), які розміщені
в ЄАІС Держмитслужби обов'язково у графі 8 містять інформацію про
імпортера, незалежно від необхідності сертифікації товару. Крім
того, у разі ввезення товарів на митну територію України з Молдови
та Російської Федерації в ЄАІС Держмитслужби розміщуються
електронні копії ВМД суміжних держав, які отримуються в межах
Протоколів про обмін інформацією, та номери яких пов'язуються з
номерами українських ВМД, під час виконання процедур по контролю
за доставленням вантажів.
30. Департамент митної вартості
Пропозиція визначати митну вартість для національних
виробників по ціні угоди прямого контракту.
Відповідно до Порядку здійснення контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339 ( 339-2008-п ),
контроль за правильністю визначення митної вартості товарів
передбачає порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з
рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних)
товарів, митне оформлення яких вже здійснено. Для порівняння
заявленої митної вартості товарів використовується максимально
наближений час митних оформлень за іншими контрактами ідентичних
або подібних (аналогічних) товарів. ВАТ "Одескабель" справедливо зауважує, що митна вартість
товару є розрахунковою величиною і при визначенні митної вартості
враховується вплив цілого ряду чинників, які впливають на рівень
ціни Товару. Так, при митному оформленні обов'язково враховується,
яким чином укладений контракт - безпосередньо з виробником, чи
через посередника, кон'юнктура світового ринку відповідного товару
тощо. Врахування наявності "бренда" передбачено положеннями статті
267 Митного кодексу України ( 92-15 ). Підтвердження якості товару
передбачено положеннями Порядку декларування митної вартості
товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання
відомостей для її підтвердження, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п ).
Врахування знижок взагалі і їх розміру зокрема, при визначенні
митної вартості товару можливо за умови їх чіткого обумовлення в
контракті. Таким чином, ще раз наголошуємо, що заявлена декларантом
митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення
повинні базуватися на документально підтверджених даних, що
піддаються обчисленню.
31. Департамент декларування та митних режимів
Пропозиції щодо внесення змін до наказу ДМСУ від 09.07.97
N 307 ( z0443-97 ) щодо заповнення графи 33 ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ).
Відповідно до Законів України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та
"Про інформацію" ( 2657-12 ) відповідальним органом, який здійснює
розповсюдження інформації з питань зовнішньої торгівлі, визначений
Державний комітет статистики України. На виконання двосторонніх
домовленостей про обмін статистичними даними між Євростатом та
Держкомстатом, інформація про зовнішньоторговельні операції
передається на рівні 6 знаків УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), тому зміни Інструкції про порядок заповнення
вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмистлужби
від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), у частині зазначення у гр. 33
коду товару згідно з УКТЗЕД на рівні перших 4 знаків, під час
транзитного переміщення товарів, призведуть до невідповідності з
міжнародними домовленостями. Крім того зазначене відповідає положенням пункту 2.1 розділу
II Порядку подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх
державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 12.04.2005 N 34/5 ( z0381-05 ), відповідно до яких
нормативно-правовий акт не повинен дублювати приписів інших
нормативно-правових актів.
32. Департамент організації митного контролю
Щодо вирішення питання до укомплектування штату інспекторів
оперативних змін.
Наказом Державної митної служби України від 22.04.2009 N 376
( v0376342-09 ) затверджено Примірну структуру регіональної
митниці, митниці та Вимоги до штатної структури регіональної
митниці, митниці. Пунктом 3 цього наказу установлено, що начальник
регіональної митниці, митниці має право самостійно визначати
чисельність структурних підрозділів, передбачених Примірною
структурою, доцільність створення окремих із них або покладати на
одну посадову особу виконання обов'язків за декількома напрямами
діяльності (крім відділів (секторів) внутрішньої безпеки). Також в додатку 2 до цього наказу однією із вимог до штатної
структури є те, що штатна чисельність особового складу митних
постів та підрозділів митного оформлення, у тому числі керівників
цих підрозділів та їх заступників, не повинна бути меншою 50% від
затвердженої граничної чисельності митниці. На даний час структуру
і штатний розпис регіональних митниць, митниць затверджено.
33. Управління заходів торговельної політики
Прохання надати роз'яснення щодо чинності листа
Держмитслужби.
Лист Держмитслужби України від 04.07.2008 N 11/5-18/7396
( v7396342-08 ) стосовно тимчасового використання інформації із
бази даних державного реєстру Системи УкрСЕПРО щодо продукції, яка
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, як довідкової,
відкликано листом Держмитслужби від 03.12.2009
N 11/1-10.18/11734-ЕП ( v1734342-09 ).
34. Департамент декларування та митних режимів
Що має вищий пріоритет при митному оформленні - оригінал
сертифіката відповідності, або відомості, що містяться в базі
даних ДМСУ.
Вказана ситуація вказує на можливу невідповідність інформації
або в ЄАІС ДМСУ, або в оригіналі свідоцтва про визнання
відповідності. Вважаємо, що завершення митного оформлення можливе
після встановлення та усунення недоліків.
35. Регіональна інформаційна митниця
Прохання надати роз'яснення щодо порядку усунення
розбіжностей в оригіналі сертифіката відповідності та відомостей
електронної бази даних Держспоживстандарту або ЄАІС ДМСУ.
У разі виявлення неточностей або розбіжностей в оригіналі
сертифікату відповідності (свідоцтва про визнання відповідності)
та його електронної копії в ЄАІС Держмитслужби, яка отримується
від Держспоживстандарту, посадова особа митниці, що здійснює митне
оформлення та виявила неточності або розбіжності, повинна
невідкладно проінформувати в телефонному режимі Регіональну
інформаційну митницю для невідкладного з'ясування питання з
Держспоживстандартом (УкрСЕПРО), отримання в разі необхідності по
електронній пошті каналами загального користування виправленої
інформації та її розміщення в ЄАІС Держмитслужби.
36. Управління заходів торговельної політики
Прохання надати роз'яснення щодо можливості завершення
митного оформлення товарів. що підлягають обов'язковій
сертифікації за умови пред'явлення оригіналу сертифікату
(свідоцтва) без додаткового підтвердження відомостями ЄАІС.
Відповідно до пункту 4 Порядку митного оформлення товарів, що
ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.05.2008 N 446 ( 446-2008-п ) (із змінами
і доповненнями), митне оформлення контрольованих товарів (крім
товарів, зазначених у додатку 3 до Порядку) з метою вільного обігу
на митній території України завершується в разі подання
сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності)
та наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі
Держмитслужби інформації про те, що контрольовані товари включено
до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Митне оформлення з метою вільного обігу на митній території
України зазначених в додатку 3 контрольованих товарів, що не були
у користуванні та ввозяться суб'єктами господарювання,
завершується за наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній
системі Держмитслужби інформації про те, що назва, тип, вид, марка
та виробник товарів (незалежно від їх власника або одержувача)
включені до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.
37. Регіональна інформаційна митниця
Прохання вжити заходів щодо усунення недоліків у
інформаційному обміні між Держмитслужбою, Держспоживстандартом та
іншими органами сертифікації.
На погляд Регіональної інформаційної митниці для
удосконалення інформаційного обміну між Держспоживстандартом
(УкрСЕПРО) і Держмитслужбою України та усунення існуючих недоліків
необхідно: - невідкладно звернутися до Держспоживстандарту (УкрСЕПРО) з
питання надання до Держмитслужби в електронному вигляді додатків
до виданих сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання
відповідності), підготувати проект відповідного Протоколу між
Держспоживстандартом та Держмитслужбою; - прискорити розгляд та підписання Протоколу погодження
реквізитів та способу обміну інформацією на виконання п. 11 Плану
забезпечення реалізації Указу Президента України "Про Програму
боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008 - 2009
роки", затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України
Турчиновим О.В. 13.03.2008, в частині створення та запровадження
органами державної митної служби та іншими органами державної
влади комплексної системи електронного документообігу дозвільних
документів на здійснення зовнішньоекономічних операцій, який
передбачає щоденне надання інформації. Проект даного документу був
опрацьований у робочому порядку з представниками
Держспоживстандарту (Укр-СЕПРО) у червні цього року. Крім того,
щодо наведеної у листі Асоціації підприємств побутової техніки та
електроніки від 20.08.2009 N 01-04/08 роздруківки екранної форми
ЄАІС Держмитслужби, у який замість опису продукції до електронної
колії сертифікату занесене "*** СВ", повідомляємо, що
Держспоживстандартом (УкрСЕПРО) протягом 2008 - 2009 років були
надані 2198 таких сертифікатів, але до набуття чинності постановою
Кабінету Міністрів від 05.08.2009 N 815 ( 815-2009-п ) жодного
звернення митниць до РІМ з цього питання не було. Після отримання
від Держспоживстандарту (УкрСЕПРО) 26.08.2009 виправленні
електронні копії сертифікатів занесені до ЄАІС Держмитслужби.
38. Департамент декларування та митних режимів
Удосконалити та скоротити перелік документів необхідних для
декларування товарів в режимі імпорту та експорту.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 521
( 521-2009-п ) "Про внесення зміни до переліку документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" було викладено у новій редакції пункт 3 Переліку
( 80-2006-п ): "Зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший
документ, що використовується в міжнародній практиці замість
договору (контракту)". Держмитслужбою України листом від
14.07.2009 p. N 11/1-10.10/6714-ЕП ( v6714342-09 ) митним органам
було надане роз'яснення щодо зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) та інших документів, що використовуються в
міжнародній практиці замість договору (контракту), у яких
зафіксовано зміст правочину або інші установлені законодавством
підстави для переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон України та які можуть бути прийняті митними органами
замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за умови
наявності в них відомостей, достатніх для заповнення ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ).
39. Департамент митно-тарифного регулювання
Пропозиція встановити єдині одиниці виміру товарів для усіх
вантажних митниць України (напр. Одеса - в кг. Хмельницький - в
шт.)
Законом України від 05.04.2001 N 2371-III ( 2371-14,
2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про Митний тариф
України" (зі змінами та доповненнями) передбачено, що основною
одиницею виміру та обліку кількості товарів в Українській
класифікації товарі в зовнішньоекономічної діяльності є одиниця
маси - кілограм. У разі потреби для цілей тарифного та нетарифного регулювання
(ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних
даних застосовуються додаткові одиниці виміру. У третій графі
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) наведено
додаткові одиниці виміру; знак "-" означає, що додаткової одиниці
виміру немає, тобто використовується основна одиниця виміру -
кілограм. Заповнення вантажної митної декларації здійснюється у
відповідності до Інструкції про порядок заповнення ВМД,
затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ) (зі змінами). Згідно з інструкцією додаткові одиниці виміру зазначаються у
графі 41 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ). Якщо для класифікаційної
позиції за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
товару, опис якого наведено в графі 31 ВМД, передбачено додаткову
одиницю виміру, то в графі 41 ВМД зазначаються код цієї одиниці
виміру згідно із загальнодержавним Класифікатором системи
позначень одиниць вимірювання та обліку, через знак "/" -
кількість цього товару в додатковій одиниці виміру. При
декларуванні останньої партії складових комплектного об'єкта в
графі зазначається код додаткової одиниці виміру, якщо така
одиниця виміру передбачена для товару, код якого зазначений у
графі 33 ВМД, через знак "/" зазначається цифра "1". При
оформленні всіх попередніх партій складових комплектного об'єкта,
крім останньої, графа не заповнюється. Графа не заповнюється: якщо для товару, заявленого в графі 31
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), застосовується основна одиниця
виміру або в графі 33 ВМД зазначається код товару на рівні менше
10 знаків за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
при заповненні окремої митної декларації. Крім цього, наказом Держмитслужби України від 27.02.2009
N 159 ( v0159342-09 ) "Про внесення змін до наказу Держмитслужби
від 12.12.2007 N 1048" затверджено Класифікатор окремих товарів,
при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру в 31
графі ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ). Враховуючи викладене, питання встановлення єдиних одиниць
виміру товарів для всіх митних органів врегульоване чинним
законодавством.
40. Департамент декларування та митних режимів
Спростити процедуру отримання відкріплення в регіональних
митницях.
Повідомляємо, що з метою уникнення безпідставних затримок
митного оформлення товарів за листами про погодження відповідно до
статті 71 Митного кодексу України ( 92-15 ), Порядку визначення
місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через
митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.04.2003 N 584 ( 584-2003-п ), Порядку прийняття
митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного
оформлення товарів, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 09.11.2004 N 801 ( z1522-04 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1522/10121,
Держмитслужбою України листом від 17.03.2009 р.
N 11/1-10.10/2314-ЕП ( v2314342-09 ) було встановлено вимогу
митним органам щодо забезпечення розгляду та надання погоджень на
здійснення митного оформлення за листами про погодження або
відмови у наданні відповідних погоджень (за наявності
обґрунтованих підстав) у термін, що не перевищує 6 робочих годин.
41. Департамент аналітичної роботи,
управління ризиками та аудиту
Не закривати очі на митниці, які працюють за "сірими" схемами
(Одеса, Київ).
1. Термін "працювати за сірими схемами" не визначений
нормативними документами. Існування такого поняття пов'язане з
проведенням оформлення у митному відношенні товарів під час якого
суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності намагається ухилитися від
сплати обов'язкових платежів у повному обсязі. Слід зазначити, що
нарахування податків регулюється відповідними Законами України,
нормативними актами та рішеннями судів. Базою для оподаткування
перш за все є вартість товару яка вказана у платіжному документі
(інвойсі, рахунку тощо). При цьому ціна товару залежить від низки
чинників, а саме, розміру партії товару, умов поставки, фінансових
взаємовідносин між продавцем та покупцем інше. У зв'язку з чим,
іноді виникає дуже велика різниця між ціною товару, що придбаний
громадянином за кордоном у роздрібної мережі та ціною на такий
товар, що продається згідно із зовнішньоекономічним контрактом на
суму в мільйони доларів США. Така ситуація притаманна не тільки
митницям розташованих у Києві та Одесі, але у всьому світі.
2. Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність, у разі надання митними органами відмови у оформлені
товарів за низькими цінами, звертаються до судів та, як правило,
отримують рішення на свою користь. Митні органи, відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), проводять митне оформлення
товарів за такими рішеннями.
3. Щодо митниць, які розташовані у містах Києві та Одесі,
слід зазначити, що протягом 8 місяців цього року Держмитслужбою
України в зонах їх діяльності проведено низку
контрольно-перевірочних заходів щодо дотримання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності законодавства України з питань
митної справи, а саме, більш ніж 80 перевірок правильності
нарахування платежів за результатами яких до Державного бюджету
України донараховано більш 1 мільйона гривень додаткових коштів.
Також за період з 01.01.2009 по 31.08.2009 вказаними митницями
складено 1620 адміністративних матеріалів загальна вартість
предметів правопорушення за якими склала 205 млн. гривень та
порушено 41 кримінальну справу про контрабанду на суму 64 млн.
гривень. Вказане вище свідчить про те, що Держмитслужбою України
вживаються заходи щодо недопущення та припинення незаконного
переміщення через митний кордон України товарів та транспортних
засобів. Окрім цього, Державною митною службою України на постійній
основі здійснюються заходи, спрямовані на попередження, виявлення
та припинення можливих порушень митного законодавства, у тому
числі викриття незаконних схем ухилення від сплати обов'язкових
митних платежів окремими суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності. Вище викладе не свідчить проте, що митними органами України
проводиться належна робота із забезпечення режиму законності при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності як у Київському та
Одеському регіонах, так і на всій митній території України.
42. Департамент організаційно-інспекційної
діяльності митних органів
Щодо залучення до перевірок митниць підприємців різних
регіонів, які мають досвід співпраці з митними органами.
Безпосереднє здійснення контролю за дотриманням законодавства
посадовими особами митних органів суб'єктами підприємництва
законодавством України не передбачено. В той же час відповідно до Інструкції про порядок проведення
комплексних й тематичних перевірок митних органів з питань
оперативно-службової діяльності, затвердженої наказом
Держмитслужби України від 06.08.2003 N 526, до участі у перевірках
можуть залучатися на договірних засадах експерти з різних питань.
Крім того, при Держмитслужбі, регіональних митницях та митницях
створені громадські ради. Відповідно до положень про Громадську
раду при Державній митній службі України та Громадську раду при
регіональній митниці, митниці, затверджених наказом Держмитслужби
України від 27.10.2006 N 946 ( v0946342-06 ), одним з основних
завдань цих консультативно-дорадчих органів є, зокрема,
забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки й
організації виконання рішень Держмитслужби України. Правління
громадської ради уповноважене, зокрема, подавати аналітичну
інформацію та консультативну допомогу митному органу, при якому
створена громадська рада, з питань реалізації політики в галузі
митної справи. Одним з таких питань є забезпечення законності у
роботі митних органів. Слід зазначити, що громадські ради при митних органах
формуються за добровільним принципом, із числа суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів, декларантів,
власників митних ліцензійних складів, експедиторів, перевізників,
представників підприємств і громадян, яких цікавить митна справа
України, а також представників громадських організацій,
професійних спілок та інших об'єднань громадян, засобів масової
інформації. Таким чином, суб'єкти підприємництва можуть залучатися до
перевірок оперативно-службової діяльності митних органів або у
якості експертів з різних питань (за наявності повноважень на
здійснення експертної роботи), або шляхом участі у роботі
громадських рад при митних органах за вищезгаданим напрямком.
44. Департамент декларування та митних режимів
Пропозиція удосконалити систему розмитнення вантажів за
місцем знаходження підприємства, чим дати загрузку регіональним
митницям.
Відповідно до ч. 3 ст. 71 Митного кодексу України ( 92-15 )
митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України резидентами (крім громадян), крім
випадків переміщення товарів і транспортних засобів через
територію України у режимі транзиту, здійснюється митними
органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У
випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, митне оформлення
в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим
погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні
діяльності якого розташований відповідний резидент. З метою урегулювання питання визначення місця здійснення
митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються резидентами та нерезидентами (крім громадян) через
митний кордон України, постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.2003 N 584 ( 584-2003-п ) затверджено Порядок визначення
місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через
митний кордон України.
45. Департамент організації митного контролю
Стосовно відміни бар'єрів для доступу регіональних
перевізників в Одеський та Іллічівський порти.
Питання стосовно допущення регіональних перевізників на
територію Одеського та Іллічівського морських торговельних портів
не належить до митних органів, оскільки це питання пов'язане
компетенції із існуванням конкуренції між перевізниками, що
працюють безпосередньо в морських торговельних портах і тими
вантажоодержувачами на адресу яких надходять товари у контейнерах,
і які намагаються вивозити ці товари власними транспортними
засобами без залучення будь-яких посередників.
48. Департамент декларування та митних режимів
Пропозиція дозволити представникам брокерських підприємств
вказаних у договорах на обслуговування проводити оформлення
вантажів та викликати декларанта, вказаного у ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) лише при виникненні критичних ситуацій.
Державною митною службою України на постійній основі
проводяться заходи щодо обговорення з громадськістю проблемних
питань, у тому числі тих, що виникають під час митного оформлення
товарів та транспортних засобів.
49. Департамент організації митного контролю
Пропозиція стосовно надання дозволу співробітникам
брокерських підприємств, які не є декларантами певної ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), супроводжувати проходження ВМД на
етапах митного контролю та митного оформлення.
Згідно з Митним кодексом України ( 92-15 ) декларант
зобов'язаний: здійснити декларування товарів і транспортних засобів
відповідно до порядку, встановленого Митним кодексом України
( 92-15 ); на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні
засоби для митного контролю і митного оформлення; надати митному органу передбачені законодавством документи і
відомості, необхідні для виконання митних процедур; сплатити
податки і збори. Відповідно Кодексу декларант виконує всі обов'язки і несе у
повному обсязі відповідальність, передбачену Митним кодексом
України ( 92-15 ), незалежно від того, чи він є власником товарів
і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон
України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою. Відповідно
до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ), декларант подає документи митному органу та одержує
оформлені документи особисто. Присутність декларанта при
проведенні митного огляду обов'язкова. З моменту прийняття ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) до оформлення декларант несе юридичну
відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД. З огляду на зазначене вище, з метою уникнення випадків
притягнення до відповідальності інших осіб, вважаємо, що інтереси
суб'єктів ЗЕД у митних органах повинні представляти особи, які
саме і здійснюють декларування товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України (декларанти).
50. Юридичний департамент
Щодо місця проведення митних процедур товарів, що ввозяться
на митну територію України через пункти пропуску для морського
сполучення у зоні діяльності Південної митниці.
З метою реалізації ст. ст. 41, 42, 71 Митного кодексу України
( 92-15 ), п. 12 Порядку визначення місця здійснення митного
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються
резидентами та нерезидентами через митний кордон України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003
N 584 ( 584-2003-п ), та п. 4.2 Положення про порядок здійснення
контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771
( z0042-99 ), пункт 1 розпорядження керівника Південної митниці
від 24.06.2009 N 53/-р викладено в новій редакції. Проблемне
питання, щодо обов'язкового митного оформлення товарів, що
ввозяться на митну територію України з метою вільного використання
за ордерними коносаментами, за місцем увезення, знято.
51. Управління заходів торговельної політики
Щодо необхідності подання довідки про те, що товар не
підлягає сертифікації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 492
( 492-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку митного оформлення
товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні" (далі - Постанова),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008
N 446 ( 446-2008-п ), визначено, що контрольовані товари - товари,
що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, назва (опис) та
код класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) яких збігаються з назвою продукції та кодом УКТЗЕД,
зазначеними в Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту
від 01.01.2005 N 28 (далі - Перелік). В разі коли збігається лише
назва або код, товар вважається таким, що не підлягає обов'язковій
сертифікації. Про те, відповідно до існуючих нормативно-правових актів
Держспоживстандарту, деякі товари опис та код згідно із УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) яких співпадає з описом
та кодом продукції, включеної до Переліку, не відносяться до
контрольованих. Наприклад, в розділі 21 "ДОРОЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЇХ
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ" Переліку визначено транспортні
засоби, зокрема, легкові, вантажні автомобілі, сідельні тягачі із
зазначенням десятизначних кодів згідно УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ). Разом з тим, згідно із Правилами обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ), їх складових та
приладдя, затвердженими наказом Держспоживстандарту від 17.01.97
N 23 ( z0029-97 ) (із доповненнями), не підлягають сертифікації: - тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує
25 км/г; - ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для
використання яких на дорогах загального користування існують
спеціальні правила. Таким чином, митні органи при здійсненні митного оформлення
транспортних засобів, зазначених у Переліку, повинні вимагати від
суб'єктів сертифікати відповідності або свідоцтва про визнання
відповідності, оскільки і назва продукції, і код згідно УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) співпадатимуть з назвою
продукції і кодом згідно УКТЗЕД, зазначеним у Переліку. Визначення
безпосередньо митними органами категорій транспортних засобів, що
не підлягають обов'язковій сертифікації, наприклад, для
використання яких на дорогах загального користування існують
спеціальні правила, потребують спеціальних фахових знань з боку
органів сертифікації. А органи сертифікації, з урахуванням положень
нормативно-правових актів Держспоживстандарту, не будуть видавати
сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності),
незважаючи на те, що опис та код товару згідно із УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) співпадає з описом та
кодом товару, включеного до Переліку. У зв'язку з цим Держмитслужба України звернулася до Кабінету
Міністрів України з пропозицією щодо використання рішення
(довідки, листа-роз'яснення) органу із сертифікації у разі, якщо
назва товару і код згідно УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) співпадатимуть з назвою продукції і кодом згідно
УКТЗЕД, зазначеним у Переліку. На даний момент, Кабінет Міністрів
України дорученням від 28.10.2009 N 51560/5/1-09 зобов'язав
Держспоживстандарт України вдосконалити Перелік продукції, шляхом
деталізації опису товарів.
52. Юридичний департамент
Пропозиції щодо внесення змін до Митного кодексу України
( 92-15 ).
Пропозиції ТОВ фірма "Конекс, ЛТД" щодо внесення змін до
Митного кодексу України ( 92-15 ), в частині юридичної
відповідальності посадових осіб митних органів за злочини, є
недоцільними і не належать до сфери правового регулювання цього
Кодексу. Злочинні діяння, а також відповідальність за їх вчинення та
інші кримінально-правові наслідки, визначаються тільки
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ). Зокрема,
відповідальність за злочини у сфері службової діяльності є
предметом регулювання розділу XVII Кримінального кодексу України. Крім цього, підстави, в тому числі набрання законної сили
обвинувальним вироком суду, за якими посадова особа митної служби
може бути звільнена, зазначені у пункті 28 Дисциплінарного статуту
митної служби України ( 2805-15 ). Одночасно повідомляємо, що
проект Закону України "Про приєднання України до Конвенції про
спрощення формальностей у торгівлі товарами" є передчасним. Згідно зі статтею 11 Конвенції про спрощення формальностей у
торгівлі товарами ( 987_012 ), Об'єднаний комітет ухвалює рішення
про запрошення третіх країн приєднатися до цієї Конвенції. На
сьогодні Україна такого запрошення не отримала.вгору