Документ v0332500-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2015, підстава - v0615500-15
( Остання подія — Редакція, відбудеться 07.02.2019, підстава - v0013500-19. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.05.2015  № 332

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 615 від 17.09.2015}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 47, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Підпункт 6 пункту 12.2 глави 12 розділу II Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), після слів "пов'язаних з банком осіб" доповнити словами "невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком".

2. Унести до пункту 4.7 розділу IV Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за № 1054/19792 (зі змінами), такі зміни:

1) після підпункту "г" доповнити пункт новим підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

2) в абзаці сьомому слово та літери "підпунктів "а", "в", "г" замінити відповідно словом та літерами "підпунктів "а", "в", "г", "ґ".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 615 від 17.09.2015}

4. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

О.В. Писаруквгору