Про введення в дію рішення науково-технічної ради від 26.02.2003 р.
Мінтранс України; Наказ, План від 30.04.2003332
Документ v0332361-03, поточна редакція — Прийняття від 30.04.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2003 N 332

Про введення в дію рішення
науково-технічної ради від 26.02.2003 р.

З метою виконання рішення науково-технічної ради Міністерства
транспорту України від 26.02.2003 р. "Про хід виконання
науково-дослідних робіт Мінтрансу в 2002 р. та проект плану на
2003 р.", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план науково-дослідних робіт, що фінансуються з
коштів Державного бюджету України на 2003 р. за підрозділами:
1.1 Державні науково-технічні програми та наукові частини
державних цільових програм у сфері розвитку національної
транспортної мережі (код 3101030):
1.2 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної
системи (код 3101020);
1.3 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері
транспортного комплексу (код 3101040).
2. Затвердити плани науково-дослідних робіт на 2003 р.
Державного департаменту авіаційного транспорту, Державного
департаменту автомобільного транспорту та Державного департаменту
морського і річкового транспорту.
3. Департаменту розвитку та координації транспортних систем
(Легенький Г.М.) в тижневий термін довести затверджений план
науково-дослідних робіт до визначених виконавців.
4. Департаменту розвитку та координації транспортних систем
(Легенький Г.М.), Державним департаментам авіаційного транспорту
(Максимов В.О.), морського і річкового транспорту (Скворцов Г.П.)
на виконання Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 27.09.2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про
організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" організувати проведення тендерів по визначенню
виконавців науково-дослідних робіт, вартість яких перевищує 2
тисячі євро (на день проведення тендерів), а також укладання
договорів.
5. Департаменту розвитку та координації транспортних систем
(Легенький Г.М.), Управлінню бухгалтерського обліку, бюджетного
фінансування і звітності (Содель М.В.) в установленому порядку
протягом року здійснювати розрахунки з виконавцями
науково-дослідних робіт за кодами програмної класифікації видатків
бюджету 3101020, 3101030, 3101040. Державним департаментам авіаційного транспорту
(Максимов В.О.), морського і річкового транспорту (Скворцов Г.П.)
згідно з планами науково-дослідних робіт протягом року здійснювати
в установленому порядку розрахунки з виконавцями науково-дослідних
робіт.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря С. Симоненка.
Державний секретар Е.Абдуллаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
30.04.2003 N 332

ПЛАН
реалізації "Програми створення та функціонування
національної мережі міжнародних транспортних
коридорів в Україні" ( 346-98-п )
на 2003 р.

Науково-дослідні роботи, розділи 1-4
------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Тема |Орієнтовна | Строки |Орієнтовна | Замовник | | | |організація- | |вартість, | | | | |виконавець | |тис. грн. | | | | | | |--------------| | | | | | |повна |2003 р.| | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 1. |Визначення вантажо- і | | | | | | | |пасажиропотоків на | | | | | | | |транспортних коридорах | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 1.1 |Провести дослідження | | | | | | | |існуючого стану і | | | | | | | |зробити прогноз | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |міжрегіональних | | | | | | | |економічних зв'язків в | | | | | | | |Україні, | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | |зв'язків, а також | | | | | | | |оцінити обсяги | | | | | | | |внутрішньодержавних та | | | | | | | |експортно-імпортних | | | | | | | |перевезень на | | | | | | | |перспективний період | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| |1.1.1|Провести дослідження | Укрдіпродор | 2001 - | 160 | 100 | ДРКТС | | |обсягу автомобільних | | 2003 | | |Укравтодор| | |вантажо- і | |(перехідна)| | | | | |пасажироперевезень та | | | | | | | |інтенсивності руху за | | | | | | | |напрямками транспортних| | | | | | | |коридорів з визначенням| | | | | | | |черговості розбудови | | | | | | | |транспортної | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 1.2 |Дослідити міжнародні | | | | | | | |економічні зв'язки і | | | | | | | |напрямки та обсяги | | | | | | | |транспортних потоків у | | | | | | | |міжнародній торгівлі; | | | | | | | |підготувати пропозиції | | | | | | | |щодо їх залучення до | | | | | | | |транспортних коридорів | | | | | | | |в Україні | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| |1.2.1|Проаналізувати стан та |Державтотранс-| 2002 - | 100 | 35 | ДРКТС | | |тенденції розвитку |НДІпроект | 2005 | | | | | |зовнішньої торгівлі і | | | | | | | |транспортних зв'язків | | | | | | | |та підготувати | | | | | | | |пропозиції щодо | | | | | | | |розширення участі ТДК | | | | | | | |України в освоєнні | | | | | | | |перспективних | | | | | | | |вантажопотоків | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 2 |Законодавча та | | | | | | | |нормативно-правова база| | | | | | | |розбудови транспортних | | | | | | | |коридорів | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 2.1 |Розглянути міжнародні | | | | | | | |документи (конвенції, | | | | | | | |угоди та інші | | | | | | | |нормативні акти) з | | | | | | | |питань розвитку та | | | | | | | |функціонування | | | | | | | |транспорту, прийняті | | | | | | | |Європейською | | | | | | | |економічною комісією | | | | | | | |ООН та Європейським | | | | | | | |співтовариством. | | | | | | | |Розробити пропозиції | | | | | | | |щодо приєднання України| | | | | | | |до виконання вимог | | | | | | | |зазначених документів | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| |2.1.1|Проаналізувати стан та |Державтотранс-| 2001 - | 150 |50,0 |ДРКТС ДЗЗ | | |розробити Концепцію і |НДІпроект | 2003 | | | | | |ТЕО поетапного | |(перехідна)| | | | | |приєднання України до | | | | | | | |міжнародних конвенцій | | | | | | | |та багатосторонніх угод| | | | | | | |в галузі транспорту та | | | | | | | |вступу до міжнародних | | | | | | | |транспортних | | | | | | | |організацій | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3 |Організація і | | | | | | | |технологія роботи | | | | | | | |транспортних систем | | | | | | | |(оптимізація | | | | | | | |транспортних процесів) | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.1 |Проаналізувати розвиток| тендер | 2001 - | 150 |25,0 | ДРКТС | | |та організацію роботи | | 2005 | | | | | |міжнародних | |(перехідна)| | | | | |нагромаджувально- | | | | | | | |розподільних | | | | | | | |(торгівельних) | | | | | | | |транспортно-складських | | | | | | | |центрів та підготувати | | | | | | | |нормативні положення | | | | | | | |щодо їх формування та | | | | | | | |розвитку в межах | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | |транспортних коридорів | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.2 |Провести дослідження та| тендер | 2001 - | 47,0 |23,5 | ДРКТС | | |розробити проект ЗУ | | 2003 | | | | | |"Про комбіновані | |(перехідна)| | | | | |перевезення" та | | | | | | | |пропозиції по внесенню | | | | | | | |відповідних змін в | | | | | | | |діюче законодавство | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.3 |Розробити та | тендер | 2003 | 15 | 15 | ДРКТС | | |підготувати до | | | | | | | |затвердження "Положення| | | | | | | |про користування | | | | | | | |контейнерами при | | | | | | | |перевезенні | | | | | | | |експортно-імпортних | | | | | | | |вантажів за участю | | | | | | | |водного транспорту" | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.4 |Розробити заходи по | тендер | 2003 | 32 | 32 | ДРКТС | | |забезпеченню | | | | | | | |екологічної безпеки | | | | | | | |державних автомобільних| | | | | | | |доріг по напрямках | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | |транспортних коридорів | | | | | | | |відповідно | | | | | | | |загальноєвропейських | | | | | | | |вимог і нормативів | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.5 |Провести дослідження | ДП | 2003 | 120 | 120 |Укравтодор| | |технічного стану та |"Укрголовмосто| | | | | | |підготувати пропозиції |-експертиза" | | | | | | |щодо мостових споруд, | | | | | | | |що розташовані на | | | | | | | |транспортних коридорах,| | | | | | | |доведення основних | | | | | | | |параметрів до вимог | | | | | | | |руху сучасного | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | |транспорту | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 3.6 |Розробити Концепцію | | | | | | | |створення і розвитку | | | | | | | |інформаційної системи | | | | | | | |транспортних коридорів | | | | | | | |на базі обчислювальних | | | | | | | |мереж видів транспорту | | | | | | | |і дорожнього | | | | | | | |господарства | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 4.1 |Пропуск транспорту в | | | | | | | |пунктах пропуску на | | | | | | | |державному кордоні | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | 4.1 |Проаналізувати | | | | | | | |пропускну спроможність | | | | | | | |пунктів пропуску на | | | | | | | |державному кордоні у | | | | | | | |межах транспортних | | | | | | | |коридорів, рівень | | | | | | | |обслуговування під час | | | | | | | |перетину державного | | | | | | | |кордону та розробити | | | | | | | |нормативні вимоги до | | | | | | | |них | | | | | | |-----+-----------------------+--------------+-----------+------+-------+----------| | | | | Всього: | 874 |400,5 | | ------------------------------------------------------------------------------------
ПРОЕКТ
плану науково-дослідних робіт
по Міждержавній радіонавігаційній
програмі на 2003 р.
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування роботи |Пропонуємі |Термін | Вартість | | п/п| |виконавці |виконання |(тис. грн.) | | | | |(роки) | | |----+--------------------+-----------+-----------+--------------| | 1 |Натурні | | | | | |випробування | | | | | |опорної станції | | | | | |ГЛОНАСС/GPS | | | | | |"Бірюза - ОС" |тендер | 2003 | 39,7 | |----+--------------------+-----------+-----------+--------------| | |Всього | | | 39,7 | ------------------------------------------------------------------

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються
із коштів державного бюджету Міністерством
фінансів України, на 2003 р.
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Назва НДР, науковий | Підстава для | Строки | Обсяг | Очікувані результати в | |з/п | керівник | виконання | виконання |фінансування | поточному році | | | | | | на рік | | | | | | |орієнтовано в | | | | | | | тис. грн. | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 1 |Розробка ходових |Рішення | 01.2000 - | 23,6 |Обгрунтування теоретично і | | |частин вантажних |експертної | 12.2003 | |експериментально загального| | |вагонів для |ради Мінтрансу| | |підходу до конструкції | | |експлуатації в |і Укрзалізниці| | |швидкісного візка. | | |транспортних |(протокол від | | |Виконання розрахунку сил | | |коридорах |26.10.99 р.) | | |динамічної дії нового візка| | |Д.т.н., | | | |на залізничну колію (рейки,| | |проф. Савчук О.М. | | | |шпали, баласт, земляне | | |33.02.00.03 | | | |полотно). Проведення | | | | | | |оптимального проектування | | | | | | |основних конструктивних | | | | | | |елементів візка. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 2 |Теоретичні та |Рішення | 01.2000 - | 13,1 |Обладнання діючого рухомого| | |експериментальні |експерт. ради | 12.2003 | |складу розробленими | | |дослідження |Мінтрансу і | | |уніфікованими реле. | | |уніфікації релейної |Укрзалізниці | | |Проведення випробувань в | | |апаратури на рухомому|(протокол від | | |експлуатації | | |складі залізниць |26.10.99 р.) | | |експериментальних | | |Д.т.н., | | | |уніфікованих реле. | | |проф. Дубинець Л.В. | | | | | | |24.03.00.03 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 3 |Динамічне |Рішення | 01.2000 - | 15,7 |Розробка методики | | |проектування екіпажів|експерт. ради | 12.2003 | |розрахунку | | |транспорту на основі |Мінтрансу і | | |напружено-деформованого | | |обчислювального |Укрзалізниці | | |стану залізничного колеса | | |експерименту |(протокол від | | |під впливом експлуатаційних| | |Д.т.н., |26.10.99 р.) | | |навантажень. Розрахунок | | |проф. Кравець В.В. | | | |динамічних якостей вагонів | | |58.02.00.03 | | | |на основі обчислювального | | | | | | |експерименту. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 4 |Дослідження процесів |Рішення | 01.2001 - | 13.1 |Проведення теоретичних та | | |електротермічного |експерт. ради | 12.2004 | |експериментальних | | |руйнування |Мінтрансу і | | |досліджень впливу густоти | | |гідрогрязевих плівок |Укрзалізниці | | |струму в контакті колесо - | | |в контакті колесо - |(протокол від | | |рейка на зчіпні якості | | |рейка з метою |08.11.2000 р.)| | |тягового рухомого складу. | | |підвищення тягових | | | |За результатами досліджень | | |властивостей | | | |будуть сформульовані | | |локомотивів | | | |основні напрямки покращання| | |К.т.н., | | | |тягово-зчіпних властивостей| | |доц. Гетьман Г.К. | | | |локомотивів. | | |22.03.01.04 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 5 |Визначення критеріїв |Рішення | 01.2001 - | 31,4 |Визначення характеру зміни | | |техніко-економічного |експерт. ради | 12.2004 | |конфігурації поверхні | | |обгрунтування вибору |Мінтрансу і | | |котіння, технологічного | | |раціонального профілю|Укрзалізниці | | |зносу, особливостей ремонту| | |коліс рухомого складу|(протокол від | | |з точки зору ресурсу коліс.| | |залізниць |08.11.2000 р.)| | |Визначення економічних | | |Д.т.н., | | | |витрат за період миттєвого | | |проф. Коротенко М.Л. | | | |циклу коліс для різних | | |98.03.01.04 | | | |видів вибору раціонального | | | | | | |профілю коліс. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 6 |Розробка |Рішення | 01.2001 - | 13,1 |Розробка та виготовлення | | |автоматизованої |експерт. ради | 12.2003 | |дослідного взірця лінійного| | |системи |Мінтрансу і | | |та станційного пристрою | | |диспетчерського |Укрзалізниці | | |системи диспетчерського | | |контролю та |(протокол від | | |керування. | | |діагностування |08.11.2000 р.)| | | | | |пристроїв залізничної| | | | | | |автоматики | | | | | | |Д.ф.-м.н., | | | | | | |проф. Гаврилюк В.І. | | | | | | |46.02.01.03 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 7 |Дослідження |Рішення | 01.2001 - | 11,8 |Розробка методів одержання | | |властивостей |експерт. ради | 12.2003 | |модифікаторів еластомерів, | | |модифікованих |Мінтрансу і | | |оцінка їх якостей. | | |еластомерів для |Укрзалізниці | | |Рекомендації щодо | | |поглинаючих апаратів |(протокол від | | |можливості застосування | | |при транспортуванні |08.11.2000 р.)| | |модифікованих еластомерів у| | |екологічно | | | |реальних поглинаючих | | |небезпечних вантажів | | | |апаратах, застосування яких| | |Д.хім.н., проф. | | | |значно зменшить ризик | | |Плахотник В.М. | | | |аварій при перевезенні | | |51.05.01.03 | | | |небезпечних вантажів. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 8 |Вибір системи |Рішення | 01.2001 - | 13,1 |Остаточне визначення | | |критеріїв при |експерт. ради | 12.2003 | |критеріїв для визначення | | |визначенні надійності|Мінтрансу і | | |нормативних величин | | |та довговічності |Укрзалізниці | | |надійності та довговічності| | |залізобетонних |(протокол від | | |залізобетонних прогінних | | |прогінних будівель |08.11.2000 р.)| | |будівель залізничних мостів| | |залізничних мостів з | | | |з ненапруженою арматурою, | | |напруженою арматурою | | | |доопрацювання методики і | | |Д.т.н. проф. | | | |розробка математичної | | |Казакевич М.І. | | | |моделі надійності. | | |провід.н.с., к.т.н. | | | | | | |Борщов В.І. | | | | | | |18.05.01.03 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 9 |Аналіз технічного |Рішення | 01.2001 - | 11,8 |Підвищення надійності в | | |стану локомотивів |експерт. ради | 12.2003 | |експлуатації, якості | | |після продовження |Мінтрансу і | | |ремонту та скорочення | | |ресурсу і розробка |Укрзалізниці | | |витрат на утримання | | |методів їх |(протокол від | | |тягового рухомого складу | | |раціонального |08.11.2000 р.)| | |залізниць. | | |утримання та ремонтів| | | | | | |Д.т.н., проф. | | | | | | |Боднар Б.Є., д.т.н. | | | | | | |проф. Босов А.А. | | | | | | |32.00.01.03 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 10 |Аналіз технічного |Рішення | 01.2002 - | 13,1 |Будуть виконані обстеження | | |стану енергетичного |експерт. Ради | 12.2004 | |стану енергетичної бази | | |господарства депо і |Мінтрансу і | | |двох депо (по рекомендації | | |розробка технічних |Укрзалізниці | | |"Укрзалізниці"). Розроблені| | |пропозицій з |(протокол від | | |пропозиції з покращання | | |раціонального |09.11.2001 р.)| | |енергетичної ефективності | | |використання | | | |діяльності депо. | | |енергоресурсів | | | | | | |Д.т.н., проф | | | | | | |Кравець В.В. | | | | | | |34.01.02.04 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 11 |Обгрунтування |Рішення | 01.2002 - | 23,6 |Визначення співвідношень | | |технологічних |експерт. ради | 12.2004 | |фізико-механічних | | |характеристик |Мінтрансу і | | |характеристик бетонів | | |ремонтних складів та |Укрзалізниці | | |штучних споруд, що | | |розробка технології |(протокол від | | |ремонтуються, та ремонтних | | |ремонту локальних |09.11.2001 р.)| | |бетонів і розчинів при | | |пошкоджень штучних | | | |різних площі та товщині | | |споруд (мостів, | | | |ремонтного шару. | | |шляхопроводів) | | | | | | |Проф. Пшінько О.М. | | | | | | |62.08.02.04 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 12 |Розробка |Рішення | 01.2002 - | 11,8 |Розробка класифікаторів | | |інформаційної системи|експерт. ради | 12.2004 | |відмов вузлів локомотивів | | |аналізу показників |Мінтрансу і | | |та причини відмов. | | |надійності |Укрзалізниці | | |Затвердження загального по | | |локомотивів Д.т.н., |(протокол від | | |залізницям класифікатора, | | |проф. Боднар Б.Є. |09.11.2001 р.)| | |що дасть можливість | | |32.01.02.04 | | | |автоматизувати накопичення | | | | | | |та обробку статистичної | | | | | | |інформації про відмови | | | | | | |локомотивів. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 13 |Розробка методу |Рішення | 01.2002 - | 13,1 |Розробка методики | | |діагностики та |експерт. ради | 12.2004 | |діагностики стану земляного| | |критеріїв оцінки |Мінтрансу і | | |полотна залізничної колії | | |стану земляного |Укрзалізниці | | |на основі критеріїв, які | | |полотна залізничної |(протокол від | | |враховують | | |колії для підготовки |09.11.2001 р.)| | |інженерно-геологічні умови,| | |визначення видів і | | | |швидкості руху поїздів, | | |термінів ремонтних | | | |циклічність навантаження | | |робіт з використанням| | | |полотна, діючі | | |комп'ютеризованої | | | |навантаження. | | |системи Д.т.н., | | | | | | |проф. Петренко В.Д. | | | | | | |19.02.02.04 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 14 |Створення технології |Рішення | 01.2002 - | 11,8 |Визначення впливу | | |демінералізації води |експерт. ради | 12.2005 | |синтетичних миючих засобів | | |для локомотивного |Мінтрансу і | | |на об'ємну ємність іонітів,| | |господарства в умовах|Укрзалізниці | | |дозволить надати | | |антропогенного |(протокол від | | |рекомендації з технології | | |забруднення джерел |09.11.2001 р.)| | |демінералізації води для | | |водопостачання | | | |потреб локомотивного | | |Д.х.н., | | | |господарства. | | |проф. Плахотник В.М. | | | | | | |51.06.01.05 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 15 |Розробка технології |Рішення | 01.2002 - | 15,7 |Теоретичне обгрунтування | | |отримання нових |експерт. ради | 12.2004 | |вибору матеріалів, які б | | |зносостійких |Мінтрансу і | | |володіли високою міцністю, | | |матеріалів з |Укрзалізниці | | |зносостійкістю і достатньо | | |покращеними |(протокол від | | |високою електропровідністю.| | |електричними |09.11.2001 р.)| | |На основі цього | | |характеристиками, які| | | |запропонувати технологію | | |застосовуються в | | | |отримання вищевказаних | | |контактних елементах | | | |матеріалів. Розробити та | | |Д.т.н., проф. | | | |виготовити лабораторне | | |Заблудовський В.О. | | | |джерело програмованого | | |57.00.02.04 | | | |імпульсного струму, який | | | | | | |забезпечує необхідні умови | | | | | | |осадження. | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 16 |Підвищення |Рішення | 10.2001 - | 13,1 |Підвищення енергетичної | | |енергетичної |експерт. ради | 12.2005 | |ефективності процесу | | |ефективності та |Мінтрансу і | | |перевезень завдяки введенню| | |економічності роботи |Укрзалізниці | | |в дію нових систем | | |електротягових систем|(протокол від | | |енергопостачання з | | |Д.т.н., проф. |09.11.2001 р.)| | |екрануючим та підсилюючим | | |Доманський В.Т. | | | |проводами. | | |23.03.02.05 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | 17 |Дослідження та |Рішення | 01.2002 - | 13,1 |Розроблення методики | | |розробка засобів |експерт. ради | 12.2004 | |дистанційного навчання та | | |дистанційного |Мінтрансу і | | |показано її використання на| | |навчання для |Укрзалізниці | | |прикладі однієї з | | |підготовки, |(протокол від | | |профілюючих дисциплін | | |перепідготовки та |09.11.2001 р.)| | |кафедри ЕОМ. Буде виконано | | |підвищення | | | |вибір та інсталяцію | | |кваліфікації | | | |спеціального програмного | | |високопрофесійних | | | |забезпечення для системи | | |кадрів для залізниць | | | |дистанційного навчання | | |України на основі | | | |(СДН). | | |сучасних | | | | | | |інформаційних та | | | | | | |телекомунікаційних | | | | | | |технологій | | | | | | |Д.т.н., проф. | | | | | | |Жуковицький І.В. | | | | | | |99.04.02.04 | | | | | |----+---------------------+--------------+-------------+--------------+---------------------------| | |Всього | | | 262,0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього обсяг фінансування на 2003 р. - 262 тис. грн.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних та проектно-конструкторських
робіт Укрморрічфлоту на 2003 р.
1. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження
робіт з безпеки судноплавства.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість, |У т.ч. на |Відповідальний | |з/п | |договору | виконання | виконання, |тис. грн. | поточний | виконавець, | | | | | |початок- | усього | рік по | куратор від | | | | | |закінчення | |КЕКВ 1170 |Укрморрічфлоту | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 1 |Розробка | 23 |План НДДКР |2002-2003 | 30,0 | 10,0 |Річтранспроект | | |"Інструкції по | |Укрморрічфлоту | | | |Ганічев В.О. | | |боротьбі за | |на 2002 р., | | | | | | |живучість на | |затверджений | | | | | | |суднах | |12.02.2002 р. | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |плавання" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 2 |Розробка | 8833 |СОЛАС-74, нова |2002-2003 | 100,0 | 80,0 |УкрНДІМФ | | |нормативно- | |глава V, | | | |Ганічев В.О. | | |правової | |Положення про | | | | | | |документації | |МТУ (Указ ПУ від| | | | | | |щодо | |11 травня | | | | | | |імплементації | |2000 р. | | | | | | |глави V | |N 678/2000) | | | | | | |SOLAS-74 | |( 678/2000 ) | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 3 |Розробка | |Рішення Колегії | 2003 | 25,0 | 25,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення з | |Мінтрансу від | | | | | | |організації і | |18.03.2002 р. | | | | | | |проведення | |N 17, наказ МТУ | | | | | | |контролю на | |від | | | | | | |безпеку в МТП і| |22.03.2002 р. | | | | | | |на морських | |N 194, | | | | | | |вокзалах" | |Міжнародний | | | | | | | | |кодекс з захисту| | | | | | | | |суден і портових| | | | | | | | |споруд 2002 р. | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 4 |Підготовка | |Наказ МТУ від |2003-2004 | 15,0 | 7,0 |Ганічев В.О. | | |нормативно- | |10.09.2002 р. | | | | | | |правових актів | |N 644 | | | | | | |щодо визначення| |( v0644361-02 ) | | | | | | |поняття | | | | | | | | |"маломірне | | | | | | | | |судно" та | | | | | | | | |внесення | | | | | | | | |відповідних | | | | | | | | |змін до | | | | | | | | |постанов КМ | | | | | | | | |України з | | | | | | | | |питань безпеки | | | | | | | | |судноплавства | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 5 |Розробка | |Державна | 2003 | 31,0 | 31,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |програма | | | | | | |перевірку | |удосконалення | | | | | | |судноплавних | |функціонування | | | | | | |компаній та | |Державної | | | | | | |суден, що | |системи | | | | | | |плавають під | |забезпечення | | | | | | |прапором | |судноплавства за| | | | | | |України, на | |пріоритетними | | | | | | |відповідність | |напрямами на | | | | | | |МКУБ" | |2003-2006 рр. | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 6 |Розробка | |Державна | 2003 | 31,0 | 31,6 |Тіменко Ю.І. | | |"Положення щодо| |програма | | | | | | |регламентації | |удосконалення | | | | | | |ліцензування | |функціонування | | | | | | |судноплавних | |Державної | | | | | | |компаній з | |системи | | | | | | |урахуванням | |забезпечення | | | | | | |забезпечення | |судноплавства за| | | | | | |вимог безпечної| |пріоритетними | | | | | | |експлуатації | |напрямами на | | | | | | |суден" | |2003-2006 роки | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 7 |Роботи з | 8602 |Постанова КМУ | щорічно | 37,0 | 37,0 |УкрНДІМФ | | |адаптації | |від 12.06.98 р. | | | |Логінова Л.М. | | |національного | |N 852 | | | | | | |законодавства | |( 852-98-п ) | | | | | | |до | |"Про | | | | | | |законодавства | |запровадження | | | | | | |ЄС з питань | |механізму | | | | | | |безпеки | |адаптації | | | | | | |судноплавства | |законодавства" | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 8 |Розробка | |Наказ МТУ від | 2003 | 30,0 | 30,0 |Ганічев В.О. | | |"Інструкції про| |10.09.2002 р. | | | | | | |реєстрацію | |N 644 | | | | | | |маломірних | |( v0644361-02 ) | | | | | | |суден" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 9 |Розробка | |Наказ МТУ від |2003-2004 | 30,0 | 15,0 |Ганічев В.О. | | |"Правил | |10.09.2002 р. | | | | | | |безпечної | |N 644 | | | | | | |експлуатації | |( v0644361-02 ) | | | | | | |баз для стоянок| | | | | | | | |маломірних | | | | | | | | |суден" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 10 |Розробка | |Наказ МТУ від |2003-2004 | 18,0 | 10,0 |Ганічев В.О. | | |"Інструкції | |10.09.2002 р. | | | | | | |щодо огляду баз| |N 644 | | | | | | |для стоянок | |( v0644361-02 ) | | | | | | |маломірних | | | | | | | | |суден з метою | | | | | | | | |їх безпечної | | | | | | | | |експлуатації" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 11 |Концепція | |Окреме доручення| 2003 | 50,0 | 50,0 |Ганічев В.О. | | |створення | |Державного | | | | | | |державної | |секретаря | | | | | | |інтегрованої | |Мінтрансу | | | | | | |інформаційної | |Абдуллаєва Е.Ф. | | | | | | |системи | |від | | | | | | |забезпечення | |24.01.2003 р. | | | | | | |управління | |N 2134 | | | | | | |рухомими | | | | | | | | |об'єктами на | | | | | | | | |морському і | | | | | | | | |річковому | | | | | | | | |транспорті | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 12 |Розробка | |IMO STCW. 6/Cire| 2003 | 30,0 | 30,0 |Ганічев В.О. | | |комплексної | |3 Керівництво по| | | | | | |системи | |запобіганню | | | | | | |наркологічного | |зловживання | | | | | | |контролю на | |наркотиками і | | | | | | |робочому місці | |спиртним від | | | | | | |у осіб | |20.05.98 р. | | | | | | |плавскладу | | | | | | | |----+---------------+---------+-----------------------------+----------+----------+---------------| | | | | Всього за I розділом: | 427,0 | 356,0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Розробка нормативно-правових
і нормативно-технічних документів
та науково-технічне супроводження
робіт з удосконалення тарифної
політики та економічних відносин

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість,|У т.ч. на | Відповідальний | |з/п| |договору | виконання |виконання, | тис. | поточний | виконавець, | | | | | | початок- | грн., | рік по | куратор від | | | | | |закінчення | усього |КЕКВ 1170 | Укрморрічфлоту | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 1 |Розробка | 8803 |Наказ |2002-2004 | 68,0 | 20,0 |УкрНДІМФ | | |"Збірника | |Укрморрічфлоту | | | |Волощук С.С. | | |галузевих норм | |від | | | | | | |часу (виробітку) | |05.12.2001 р. | | | | | | |на | |N 255 | | | | | | |вантажно- | | | | | | | | |розвантажувальні | | | | | | | | |роботи у | | | | | | | | |морських портах" | | | | | | | | |(Перша частина) | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 2 |Розробка та | 8776 |Постанова | 2003 | 64,0 | 64,0 |УкрНДІМФ | | |реалізація | |Кабінету | | | |Тіменко Ю.І. | | |основних положень| |Міністрів | | | | | | |системи | |України від | | | | | | |енергозбереження | |19.01.98 р. | | | | | | |на базі | |N 48; | | | | | | |впровадження | |( 48-98-п ) | | | | | | |прогресивних | |Постанова | | | | | | |технологій, | |Кабінету | | | | | | |розрахунково- | |Міністрів | | | | | | |обгрунтованих | |України від | | | | | | |витрат ПЕР, норм | |27.06.2000 р. | | | | | | |вдосконалення | |N 1040; | | | | | | |наукового, | |( 1040-2000-п )| | | | | | |інформаційно- | |наказ | | | | | | |методичного | |Міністерства | | | | | | |забезпечення, | |транспорту | | | | | | |аналізу | |України від | | | | | | |статистичної | |10.06.97 р. | | | | | | |звітності та | |N 207; наказ | | | | | | |прогнозування | |Міністерства | | | | | | |потреби в ПЕР на | |транспорту | | | | | | |підприємствах, | |України від | | | | | | |підвідомчих | |27.08.2000 р. | | | | | | |Укрморрічфлоту | |N 464 | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 3 |Положення про | 8912 |Окреме | 2003 | 16,5 | 16,5 |УкрНДІМФ | | |порядок | |доручення | | | |Волощук С.С. | | |нарахування, | |директора | | | | | | |обліку та | |Укрморрічфлоту | | | | | | |використання | |від | | | | | | |коштів, отриманих| |11.02.2003 р. | | | | | | |від | |N 108 | | | | | | |адміністративного| | | | | | | | |збору в морських | | | | | | | | |портах України | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 4 |Підвищення | 1-Т |Рішення Колегії|2002-2003 | 149,225 | 62,775 |СП "Тікон" | | |ефективності | |Мінтрансу | | | |Волощук С.С. | | |використання | |України від | | | | | | |інвестиційних | |19.04.2002 р. | | | | | | |ресурсів в | |N 25 | | | | | | |дорожньо- | |( v0025361-02 )| | | | | | |транспортному | | | | | | | | |комплексі | | | | | | | | |шляхом розробки | | | | | | | | |положень та | | | | | | | | |інструкцій | | | | | | | | |переінвестиційних| | | | | | | | |стадій на базі | | | | | | | | |сучасного | | | | | | | | |методичного | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 5 |Розробка переліку| 8837 |Рішення Колегії|2002-2003 | 100,0 | 40,0 |УкрНДІМФ | | |робіт та послуг, | |Мінтрансу | | | |Волощук С.С. | | |що надаються | |України від | | | | | | |судно- та | |23.10.2001 р. | | | | | | |вантажовласникам | |N 57 | | | | | | |у морських портах| |( v0057361-01 )| | | | | | |та сплачуються за| | | | | | | | |місцевими | | | | | | | | |тарифами і | | | | | | | | |методичні | | | | | | | | |рекомендації щодо| | | | | | | | |розрахунку їх | | | | | | | | |рівня | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 6 |Розробка методики| 8849 |Рішення Колегії|2002-2003 | 30,0 | 21,0 |УкрНДІМФ | | |формування та | |Мінтрансу | | | |Волошук С.С. | | |розрахунку | |України від | | | | | | |наскрізних | |23.10.2001 р. | | | | | | |тарифів на | |N 57 | | | | | | |експортно- | |( v0057361-01 )| | | | | | |імпортні | | | | | | | | |та транзитні | | | | | | | | |вантажні | | | | | | | | |перевезення за | | | | | | | | |участю різних | | | | | | | | |видів транспорту | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 7 |Розробка методики| |Комплексна | 2003 | 50,0 | 50,0 |Волощук С.С. | | |техніко- | |програма | | | | | | |економічних | |утвердження | | | | | | |розрахунків | |України як | | | | | | |вартості | |транзитної | | | | | | |комбінованих | |держави у 2002-| | | | | | |перевезень | |2010 рр., | | | | | | |вантажів в | |Закон України | | | | | | |Україні | |від | | | | | | | | |07.02.2002 р., | | | | | | | | |N 3022-III | | | | | | | | |( 3022-14 ) | | | | | |---+-----------------+---------+---------------------------+---------+----------+-----------------| | | | | Всього за II | 477,725 | 274,275 | | | | | | розділом: | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Розробка нормативно-правових
і нормативно-технічних документів
та науково-технічне супроводження
робіт з координації роботи
берегових підприємств.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість,|У т.ч. на|Відповідальний | |з/п | |договору | виконання | виконання, |тис. |поточний | виконавець, | | | | | | початок- |грн., |рік по | куратор від | | | | | | закінчення |усього |КЕКВ 1170|Укрморрічфлоту | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 1 |Розробка | 8555 |Постанова КМУ | 2003 | 35,0 | 35,0 |УкрНДІМФ | | |"Інструкції про | |(видається в | | | |Тіменко Ю.І. | | |підготовку | |березні п.р.) | | | | | | |підприємств, | |Наказ | | | | | | |установ та | |Міністерства | | | | | | |організацій | |транспорту | | | | | | |морського і | |України | | | | | | |річкового | |(видається в | | | | | | |транспорту | |квітні п.р.) | | | | | | |України до сталої| |Наказ | | | | | | |роботи в | |Укрморрічфлоту | | | | | | |осінньо-зимовий | |(видається в | | | | | | |період" і | |квітні п.р.) | | | | | | |впровадження | |Рішення Колегії | | | | | | |організаційно- | |Мінтрансу | | | | | | |технічних заходів| |України від | | | | | | |щодо стабілізації| |30.09.2002 р. | | | | | | |роботи | |N 41 | | | | | | |підприємств | |( v0041361-02 ) | | | | | | |морського | |п. 2.10 | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |України в | | | | | | | | |осінньо-зимовий | | | | | | | | |період 2003- | | | | | | | | |2004 рр. | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 2 |Аналіз сучасного | 25 |Програма |2002-2003 | 50,0 | 25,0 |Річтранспроект,| | |стану річкових | |стабілізації і | | | |Тіменко Ю.І. | | |портів України і | |розвитку | | | | | | |прогноз їх | |морського і | | | | | | |розвитку на | |річкового | | | | | | |перспективу до | |транспорту | | | | | | |2010 р. в умовах | |України до | | | | | | |функціонування | |2005 р. | | | | | | |транспортних | | | | | | | | |коридорів | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 3 |Розробка "Правил | 27 |Тематичний план |2002-2003 | 80,0 | 40,0 |Річтранспроект,| | |технічної | |НДДКР | | | |Держфлот- | | |експлуатації | |Укрморрічфлоту | | | |інспекція | | |гідротехнічних | |на 2002 р. | | | |(Щіпцов А.А.), | | |споруд річкових | | | | | |Регістр | | |портів" | | | | | |судноплавства | | | | | | | | |України | | | | | | | | |Ганічев В.О. | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 4 |Розробка "Правил |614-144/2|Наказ Мінтрансу |2002-2003 | 80,0 | 40,0 |ЧорноморНДІ- | | |технічної | |України від | | | |проект, Регістр| | |експлуатації | |17.09.2001 р. | | | |судноплавства | | |морських портових| |N 617 | | | |України | | |гідротехнічних | |( v0617361-01 ) | | | |Ганічев В.О. | | |споруд" | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 5 |Розробка | |Доручення КМУ | 2003 | 57,0 | 57,0 |Ситник С.Г. | | |"Концепції про | |від | | | |Ганічев В.О. | | |державну морську | |28.09.2002 р. | | | | | | |політику" | |до 8767/97 | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 6 |Супроводження | |Рішення Колегії | 2003 | 40,0 | 40,0 |УкрНДМФ | | |(аналіз) | |Укрморрічфлоту | | | |ЧорноморНДІ- | | |виконання | |від | | | |проект | | |"Комплексного | |31.10.2002 р. | | | |Тіменко Ю.І. | | |плану розвитку | |N 17 | | | | | | |колійного | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |морських портів | | | | | | | | |та залізничних | | | | | | | | |станцій, що їх | | | | | | | | |обслуговують, на | | | | | | | | |2002-2007 рр." | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 7 |Розробка | |Доручення МТУ | 2003 | 8,0 | 8,0 |Ганічев В.О. | | |"Типового | |від | | | | | | |положення про | |18.12.2002 р. | | | | | | |проведення | |Доручення | | | | | | |вантажних | |Укрморрічфлоту | | | | | | |операцій на | |від | | | | | | |внутрішніх та | |24.12.2002 р. | | | | | | |зовнішніх | |N 570 | | | | | | |рейдових | | | | | | | | |стоянках" | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 8 |Розробка | |Стаття 78 | 2003 | 20,0 | 20,0 |Ганічев В.О. | | |Положення про | |Кодексу | | | | | | |порядок видання і| |торговельного | | | | | | |узгодження | |мореплавства | | | | | | |обов'язкових | |України | | | | | | |постанов морських| |( 176/95-ВР ) | | | | | | |і річкових портів| | | | | | | | |України | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 9 |Розробка НД | 8813 |Кодекс |2002-2003 | 28,0 | 4,2 |УкрНДМФ | | |"Правила розшуку | |торговельного | | | |Кожушко В.В. | | |недоставлених | |мореплавства, | | | | | | |вантажів і багажу| |ст. 381-387 | | | | | | |при перевезеннях | |( 176/95-ВР ) | | | | | | |морським | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 10 |Розробка НД | 8814 |Кодекс |2002-2003 | 32,0 | 4,8 |УкрНДМФ | | |"Правила | |торговельного | | | |Кожушко В.В. | | |складання актів | |мореплавства, | | | | | | |при перевезеннях | |ст. 381 | | | | | | |морським | |( 176/95-ВР ) | | | | | | |транспортом" | | | | | | | |----+-----------------+---------+----------------+------------+---------+---------+---------------| | 11 |Розробка "Правил | 8834 |Кодекс |2002-2003 | 32,0 | 4,8 |УкрНДМФ | | |оформлення | |торговельного | | | |Кожушко В.В. | | |вантажних | |мореплавства, | | | | | | |перевізних | |ст. 133-135, | | | | | | |документів при | |137 | | | | | | |перевезеннях | |( 176/95-ВР ) | | | | | | |морським | | | | | | | | |транспортом" | | | | | | | |----+-----------------+---------+-----------------------------+---------+---------+---------------| | | | | Всього за III | 462,0 | 278,8 | | | | | | розділом: | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Розробка нормативно-правових
і нормативно-технічних документів
та науково-технічне супроводження
робіт з цивільної оборони,
аварійно-рятувальної служби
та запобігання забрудненню
навколишнього середовища.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість,| У т.ч. | Відповідальний | |з/п| |договору | виконання |виконання, | тис. | на |виконавець, куратор | | | | | | початок - | грн., |поточний | від Укрморрічфлоту | | | | | |закінчення | усього | рік по | | | | | | | | |КЕКВ 1170| | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 1 |Розробка | 2-МС |План заходів |2002-2003 | 40,0 | 20,0 |ДП "МАРС" | | |"Положення про | |Укрморрічфлоту | | | |Ганічев В.О. | | |атестацію | |щодо постанови | | | | | | |аварійно- | |КМУ від | | | | | | |рятувальних | |07.02.2001 | | | | | | |служб і | |N 122 | | | | | | |рятівників на | |( 122-2001-п ) | | | | | | |об'єктах | | | | | | | | |морського і | | | | | | | | |річкового | | | | | | | | |транспорту" | | | | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 2 |Розробка | |Постанова КМ | 2003 | 30,0 | 30,0 |Ганічев В.О. | | |"Правил безпеки| |України від | | | | | | |при проведенні | |28.01.2002 р. | | | | | | |водолазних | |N 96 | | | | | | |спусків та | |( 96-2002-п ) | | | | | | |робіт" | |Наказ МТУ від | | | | | | | | |10.09.2002 р. | | | | | | | | |N 643 | | | | | | | | |( v0643361-02 )| | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 3 |Розробка | |Постанова КМ | 2003 | 20,0 | 20,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |України від | | | | | | |криголамне | |28.01.2002 р. | | | | | | |проведення | |N 96 | | | | | | |суден" | |( 96-2002-п ) | | | | | | | | |Наказ МТУ від | | | | | | | | |10.09.2002 р. | | | | | | | | |N 643 | | | | | | | | |( v0643361-02 )| | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 4 |КНД "Робоча | |Закон України | 2003 | 35,0 | 35,0 |Літвін Д.К. | | |конструкторська| |"Про | | | | | | |документація | |функціонування | | | | | | |спеціальних | |єдиної | | | | | | |проектів і | |транспортної | | | | | | |проектів | |системи України| | | | | | |захисту | |в особливий | | | | | | |цивільних | |період" | | | | | | |суден. Правила | |( 194-14 ) | | | | | | |позначення" | | | | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 5 |КНД "Основні | |Закон України | 2003 | 35,0 | 35,0 |Літвін Д.К. | | |тактико- | |"Про | | | | | | |технічні | |функціонування | | | | | | |вимоги по | |єдиної | | | | | | |розміщенню | |транспортної | | | | | | |спеціального | |системи України| | | | | | |обладнання на | |в особливий | | | | | | |цивільних | |період" | | | | | | |суднах" | |( 194-14 ) | | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 6 |Розробка | |Державна | 2003 | 15,0 | 15,0 |Ганічев В.О. | | |"Інструкції | |програма | | | | | | |щодо процедур | |забезпечення | | | | | | |прийому та | |безпеки | | | | | | |скидання | |судноплавства | | | | | | |водяного | |за | | | | | | |баласту на | |пріоритетними | | | | | | |акваторії ВВШ | |напрямами на | | | | | | |України" | |2003-2006 рр., | | | | | | | | |п. 5.9 | | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 7 |Розробка | 3-МС |Вимоги IAMSAR |2002-2003 | 33,0 | 16,0 |ДП "МАРС" | | |"Табелю | | | | | |Ганічев В.О. | | |оснащеності | | | | | | | | |морських | | | | | | | | |аварійних | | | | | | | | |спецпідрозділів| | | | | | | | |засобами | | | | | | | | |ліквідації | | | | | | | | |розлиття нафти | | | | | | | | |у відкритому | | | | | | | | |морі" | | | | | | | |---+---------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+--------------------| | 8 |Розробка | |Постанова КМУ | 2003 | 118,6 | 118,6 |"ЧорноморНДІпроект" | | |нормативно- | |N 758-024 від | | | |Літвін Д.К. | | |технічної | |22.07.96 р., | | | | | | |документації по| |N 414 | | | | | | |мобілізаційній | |( 414-94-п ) | | | | | | |підготовці | |від 15.06.94 р.| | | | | | |цивільної | | | | | | | | |оборони | | | | | | | |---+---------------+---------+---------------------------+---------+---------+--------------------| | | | |Всього за IV розділом | 326,6 | 289,6 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Розробка нормативно-правових і науково-технічних
документів та науково-технічне супроводження
робіт по охороні праці.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість, |У т.ч. на |Відповідальний | |з/п | |договору | виконання | виконання, |тис. грн.,| поточний | виконавець, | | | | | | початок - | усього | рік по | куратор від | | | | | | закінчення | |КЕКВ 1170 |Укрморрічфлоту | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 1 |Розробка | 26 |Програма |2002-2003 | 30,0 | 15,0 |Річтранспроект | | |"Положення про | |стабілізації та | | | |Орєхов В.І. | | |організацію | |розвитку | | | | | | |роботи по | |морського та | | | | | | |охороні праці, | |річкового | | | | | | |промсанітарії, | |транспорту | | | | | | |техніці безпеки| |України | | | | | | |та її | |до 2005 р., | | | | | | |нормативно- | |п. 3.5.3 | | | | | | |методичному | | | | | | | | |забезпеченню на| | | | | | | | |суднах і | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | |річкового | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |України" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 2 |Розробка | 22 |Тематичний план |2001-2003 | 55,0 | 35,0 |Річтранспроект | | |"Правил безпеки| |НДДКР | | | |Ганічев В.О. | | |праці на суднах| |Укрморрічфлоту | | | | | | |річкового | |на 2002 р. | | | | | | |флоту" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 3 |Розробка | 51 |Тематичний план |2002-2003 | 30,0 | 10,0 |Річтранспроект | | |"Правил безпеки| |НДДКР | | | |Орєхов В.І. | | |праці при | |Укрморрічфлоту | | | | | | |обслуговуванні | |на 2002 р. | | | | | | |судноплавної | | | | | | | | |обстановки на | | | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |водних шляхах | | | | | | | | |України" | | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 4 |Розробка | 3 |Тематичний план |2002-2003 | 72,0 | 18,0 |Річтранспроект | | |"Правил безпеки| |НДДКР | | | |Орєхов В.І. | | |праці при | |Укрморрічфлоту | | | | | | |експлуатації | |на 2002 р. | | | | | | |судноплавних | | | | | | | | |гідротехнічних | | | | | | | | |споруд України"| | | | | | | |----+---------------+---------+----------------+------------+----------+----------+---------------| | 5 |Розробка | 8635 |Тематичний план |2002-2003 | 20,0 | 10,0 |УкрНДІМФ | | |"Правил | |НДДКР | | | |Орєхов В.І. | | |пожежної | |Укрморрічфлоту | | | | | | |безпеки на | |на 2002 р. | | | | | | |морських суднах| | | | | | | | |України" | | | | | | | |----+---------------+---------+-----------------------------+----------+----------+---------------| | | | | Всього за V розділом: | 207,0 | 88,0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження робіт з перевезення вантажів морським і річковим транспортом
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість,| У т.ч. | Відповідальний | |з/п| |договору | виконання |виконання, | тис. | на | виконавець, | | | | | | початок - | грн., |поточний | куратор від | | | | | |закінчення | усього | рік по | Укрморрічфлоту | | | | | | | |КЕКВ 1170| | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+------------------| | 1 |Переробка | 8809 |Постанова КМУ | 2003 | 70,5 | 70,5 |УкрНДІМФ | | |збірника 4М | |від 20.03.98 р.| | | |Тіменко Ю.І. | | |"Загальні і | |N 346 | | | | | | |спеціальні | |( 346-98-п ), | | | | | | |правила морського| |завдання | | | | | | |перевезення | |2.1 Програми | | | | | | |вантажів" з метою| |створення та | | | | | | |приведення його | |функціонування | | | | | | |до відповідності | |національної | | | | | | |із Законами та | |мережі | | | | | | |міжнародними | |міжнародних | | | | | | |угодами України | |транспортних | | | | | |---+-----------------| |коридорів в | |---------+---------| | | |КНД 31.1.002-94 | |Україні | | 23,5 | 23,5 | | | |"Правила | |( 346-98-п ) | | | | | | |розміщення та | | | | | | | | |кріплення | | | | | | | | |вантажів у | | | | | | | | |засобах | | | | | | | | |укрупнення | | | | | | | | |(контейнери)" | | | | | | | |---+-----------------| | | |---------+---------| | | |НД "Правила | | | | 47,0 | 47,0 | | | |безпеки морського| | | | | | | | |перевезення | | | | | | | | |рухомої техніки" | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+------------------| | 2 |Розробка норм | |Постанова КМУ | 2003 | 37,0 | 37,0 |Тіменко Ю.І. | | |природної втрати | |від | | | |Логінова Л.М. | | |вантажів при | |28.01.2002 р. | | | | | | |перевезеннях, | |N 96 | | | | | | |вантажно- | |( 96-2002-п ) | | | | | | |розвантажувальних| | | | | | | | |роботах | | | | | | | | |і зберіганні | | | | | | | | |вантажу у МТП | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------+-----------+---------+---------+------------------| | 3 |Вдосконалення | 066ГБ |Тематичний план|2002-2003 | 35,0 | 17.5 |УкрНДІМФ | | |системи | |НДДКР | | | |Ганічев В.О. | | |забезпечення | |Укрморрічфлоту | | | | | | |безпеки | |на 2002 р. | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | | |вантажів | | | | | | | |---+-----------------+---------+---------------------------+---------+---------+------------------| | | | | Всього за VI розділом: | 142,5 | 125,0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження робіт
стосовно внутрішніх водних шляхів.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер |Підстава для | Термін |Вартість,|У т.ч. на| Відповідальний | |з/п| |договору | виконання |виконання,| тис. | поточний|виконавець, куратор | | | | | | початок -| грн., | рік по | від Укрморрічфлоту | | | | | |закінчення| усього |КЕКВ 1170| | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 1 |Розробка | |Постанова КМ |2003-2004 | 40,0 | 20,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |України від | | | | | | |відомчу охорону | |28.01.2002 р. | | | | | | |судноплавних | |N 96 | | | | | | |гідротехнічних | |( 96-2002-п ) | | | | | | |споруд України | | | | | | | | |(шлюзів)" | | | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 2 |Здійснення | |Наказ | 2003 | 70,0 | 70,0 |Ганічев В.О . | | |обстеження | |Мінтрансу від | | | | | | |існуючого | |08.07.2002 р. | | | | | | |технічного стану| |N 449 План | | | | | | |мереж зв'язку на| |заходів по | | | | | | |р. Дніпро та | |відновленню | | | | | | |розробка | |зв'язку між | | | | | | |рекомендацій | |суднами та | | | | | | |щодо | |береговими | | | | | | |використання на | |об'єктами на | | | | | | |р. Дніпро | |ВВШ | | | | | | |альтернативних | | | | | | | | |систем зв'язку | | | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 3 |Розробка | |Постанова КМ | 2003 | 12,0 | 12,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |України від | | | | | | |берегову | |28.01.2002 р. | | | | | | |радіостанцію | |N 96 | | | | | | |ГМЗЛБ" | |( 96-2002-п ) | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 4 |Розробка проекту| |Пункт 3 | 2003 | 50,0 | 50,0 |Логінова Л.М. | | |Закону України | |розділу 10 | | | | | | |"Про внутрішній | |Плану роботи | | | | | | |водний | |з адаптації | | | | | | |транспорт" | |законодавства | | | | | | | | |України до | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | |ЄС | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 5 |Розробка проекту| |План роботи з | 2003 | 50,0 | 50,0 |Логінова Л.М. | | |Закону України | |адаптації | | | | | | |"Про приєднання | |законодавства | | | | | | |до Європейської | |України до | | | | | | |Конвенції | |законодавства | | | | | | |"О важнейших | |ЄС | | | | | | |внутренних | | | | | | | | |водных путях | | | | | | | | |международного | | | | | | | | |значения" | | | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 6 |Розробка проекту| |Постанова КМУ | 2003 | 50,0 | 50,0 |Логінова Л.М. | | |Закону України | |від | | | | | | |"Про приєднання | |09.07.2002 р. | | | | | | |до Європейської | |N 945 | | | | | | |Угоди про | |( 945-2002-п ) | | | | | | |міжнародні | | | | | | | | |перевезення | | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | | |вантажів | | | | | | | | |внутрішніми | | | | | | | | |водними шляхами | | | | | | | | |2000 р." | | | | | | | |---+----------------+---------+---------------+----------+---------+---------+--------------------| | 7 |Інструментальне | 29/02 |Окреме |2002-2003 | 361,8 | 253,26 |ВАТ | | |обстеження | |доручення | | | |"Запоріжгідросталь" | | |механічного | |заступника | | | | | | |обладнання | |Державного | | | | | | |судноплавних | |секретаря | | | | | | |шлюзів | |Мінтрансу | | | | | | |Дніпровського | |України | | | | | | |каскаду | |Симоненка С.В. | | | | | |---+----------------+---------+--------------------------+---------+---------+--------------------| | | | | Всього за VII розділом: | 633,8 | 505,26 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження робіт
з удосконалення управління галуззю.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість,|У т.ч. на | Відповідальний | |з/п| |договору | виконання |виконання, | тис. | поточний | виконавець, | | | | | | початок - | грн., | рік по | куратор від | | | | | |закінчення | усього |КЕКВ 1170 | Укрморрічфлоту | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 1 |Розробка | |Наказ МТУ від | 2003 | 25,0 | 25,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |14.10.2002 р. | | | | | | |Національне | |N 728 | | | | | | |агентство з | |( v0728361-02 ) | | | | | | |морської безпеки| |Програма | | | | | | |України" | |морської | | | | | | | | |безпеки. Кодекс | | | | | | | | |ISPS-2002 р. | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 2 |Розробка | |Наказ МТУ від | 2003 | 20,0 | 20,0 |Ганічев В.О. | | |"Типового | |14.10.2002 р. | | | | | | |положення про | |N 728 | | | | | | |служби морської | |( v0728361-02 ) | | | | | | |безпеки | |Програма | | | | | | |Міністерства | |морської | | | | | | |(відомства)" | |безпеки. Кодекс | | | | | | | | |ISPS-2002 р. | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 3 |Розробка "Табеля| |Наказ МТУ від | 2003 | 12,0 | 12,0 |Ганічев В.О. | | |оснащення служб | |14.10.2002 р. | | | | | | |морської | |N 728 | | | | | | |безпеки" | |( v0728361-02 ) | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |морської | | | | | | | | |безпеки. Кодекс | | | | | | | | |ISPS-2002 р. | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 4 |Розробка | |Наказ МТУ від | 2003 | 25,0 | 25,0 |Ганічев В.О. | | |"Програми | |14.10.2002 р. | | | | | | |підготовки | |N 728 | | | | | | |фахівців служб | |( v0728361-02 ) | | | | | | |морської | |Програма | | | | | | |безпеки" | |морської | | | | | | | | |безпеки. Кодекс | | | | | | | | |ISPS-2002 р. | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 5 |Наукове | 8693 |Наказ | щорічно | 31,0 | 31,0 |Тіменко Ю.І. | | |супроводження | |Укрморрічфлоту | | | | | | |"Програми | |від | | | | | | |стабілізації і | |18.07.2000 р. | | | | | | |розвитку | |N 48 | | | | | | |морського і | | | | | | | | |річкового | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | |України до | | | | | | | | |2005 р." | | | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 6 |Розробка системи| |Створення | 2003 | 50,0 | 50,0 |Волощук С.С. | | |аналізу та | |інформаційної | | | |Тіменко Ю.І. | | |аналіз | |бази щодо | | | | | | |виробничої | |виконання | | | | | | |діяльності та | |Контрольних | | | | | | |ефективності | |доручень | | | | | | |роботи | |керівництва | | | | | | |підприємств | |Мінтрансу, | | | | | | |Укрморрічфлоту | |Укрморрічфлоту | | | | | | | | |(Наказ ДМРТУ від| | | | | | | | |02.07.2002 р. | | | | | | | | |N 148) | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 7 |Розробка "Правил| |План заходів | 2003 | 47,0 | 47,0 |Ганічев В.О. | | |експлуатації | |Міністерства | | | | | | |суден" | |транспорту з | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | |Державної | | | | | | | | |програми | | | | | | | | |удосконалення | | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |державної | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |безпеки | | | | | | | | |судноплавства за| | | | | | | | |пріоритетними | | | | | | | | |напрямами на | | | | | | | | |2003-2006 рр., | | | | | | | | |п. 53.23, КТМ | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 8 |Розробка | |Наказ Мінтрансу | 2003 | 15,0 | 15,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |від | | | | | | |систему | |11.03.2003 р. | | | | | | |управління | |N 185 | | | | | | |безпекою на | |( v0185361-03 ) | | | | | | |морському | | | | | | | | |транспорті" | | | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| | 9 |Науково-технічне| 8537 |Положення про | 2003 | 70,0 | 70,0 |УкрНДІМФ | | |забезпечення | |Укрморрічфлот | | | |Горобець І.А. | | |завдань | |(Постанова КМУ | | | | | | |Укрморрічфлоту | |від | | | | | | | | |30.03.2000 р. | | | | | | | | |N 584) | | | | | | | | |( 584-2000-п ) | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| |10 |Аналіз форм | | | 2003 | 54,0 | 54,0 |Волощук С.С. | | |фінансової | | | | | | | | |звітності | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |підгалузі з | | | | | | | | |метою створення | | | | | | | | |автоматизованої | | | | | | | | |обробки | | | | | | | | |інформації | | | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| |11 |Розробка | | | 2003 | 47,0 | 47,0 |Волощук С.С. | | |автоматизованої | | | | | | | | |фінансової | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | | | |---+----------------+---------+----------------+-----------+---------+----------+-----------------| |12 |Розробка "Правил| |Постанова КМУ | 2003 | 15,0 | 15,0 |Ганічев В.О. | | |плавання у | |від | | | | | | |територіальному | |28.01.2002 р. | | | | | | |морі України" | |N 96 | | | | | | | | |( 96-2002-п ), | | | | | | | | |КТМ | | | | | |---+----------------+---------+----------------------------+---------+----------+-----------------| | | | | Всього за VIII розділом: | 411,0 | 411,0 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження робіт
із стандартизації та сертифікації на морському
і річковому транспорті
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість, | У т.ч. на |Відповідальний| |з/п | |договору| виконання |виконання, |тис. грн.,|поточний рік|виконавець, | | | | | | початок - | усього |по КЕКВ 1170|куратор від | | | | | |закінчення | | |Укрморрічфлоту| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 1 |Розробка | 3-Р |Положення про |2002-2003 | 98,0 | 57,4 |Регістр | | |національних | |МТУ (Указ ПУ | | | |судноплавства | | |правил системного| |від | | | |України | | |підходу до | |11.05.2000 р. | | | |Ганічев В.О. | | |здійснення | |N 678/2000, | | | | | | |конвенційного | |( 678/2000 ) | | | | | | |нагляду за | |Закон України | | | | | | |суднами | |"Про | | | | | | | | |стандар- | | | | | | | | |тизацію") | | | | | | | | |( 2408-14 ) | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 2 |Розробка "Правил | |Закон України | 2003 | 45,0 | 45,0 |Ганічев В.О | | |класифікації та | |"Про | | | | | | |побудови суден | |стандартизацію"| | | | | | |внутрішнього | |( 2408-14 ) | | | | | | |плавання для | | | | | | | | |перевезення | | | | | | | | |небезпечних | | | | | | | | |вантажів (для | | | | | | | | |Дунайського та | | | | | | | | |Дніпровського | | | | | | | | |басейнів)" | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 3 |Розроблення ДСТУ | 2.02-А |Виконання |2002-2003 | 35,0 | 17,5 |НІЦ "Анпрел" | | |"Морська | |міжнародних | | | |Ганічев В.О. | | |навігація та | |зобов'язань | | | | | | |навігаційне | |України у сфері| | | | | | |обладнання суден.| |безпеки | | | | | | |Умовні позначення| |мореплавства та| | | | | | |і скорочення | |вимог SOLAC | | | | | | |величин" | |74/78, ПКМУ | | | | | | | | |N 474 | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 4 |Розроблення ДСТУ | 2.03-А |Виконання |2002-2003 | 35,0 | 17,5 |НІЦ "Анпрел" | | |"Морська | |міжнародних | | | |Корякін А.В. | | |гідрографія. | |зобов'язань | | | | | | |Умовні позначки і| |України у сфері| | | | | | |скорочення | |безпеки | | | | | | |величин" | |мореплавства та| | | | | | | | |вимог SOLAC | | | | | | | | |74/78, ПКМУ | | | | | | | | |N 474 | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 5 |Розробка | |Закони України | | | |Логінова Л.М. | | |технічних | |"Про | | | | | | |регламентів з | |підтвердження | | | | | | |підтвердження | |відповідності",| | | | | | |відповідності на | |( 2406-14 ) | | | | | | |базі Європейських| |"Про | | | | | | |директив: | |стандартизацію"| | | | | |----+-----------------| |( 2408-14 ) |-----------+----------+------------| | | |96/98/ЄС "По | | | 2003 | 20,0 | 20,0 | | | |морському | | | | | | | | |обладнанню" | | | | | | | |----+-----------------| | |-----------+----------+------------| | | |94/25/ЄС | | | 2003 | 10,0 | 10,0 | | | |"Прогулянкові | | | | | | | | |судна" | | | | | | | |----+-----------------| | |-----------+----------+------------| | | |98/18/ЄС "Правила| | |2003-2004 | 40,0 | 20,0 | | | |безпеки та | | | | | | | | |стандарти для | | | | | | | | |пасажирських | | | | | | | | |суден" | | | | | | | |----+-----------------| | |-----------+----------+------------| | | |82/714/ЄС | | |2003-2004 | 30,0 | 15,0 | | | |"Встановлення | | | | | | | | |технічних вимог | | | | | | | | |для суден | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |плавання" | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 6 |Розробка | 8828 |Доручення КМУ | 04.2002 - | 62,0 | 42,0 |УкрНДІМФ | | |технічних | |від | 12.2003 | | |Логінова Л.М. | | |регламентів з | |25.06.2001 р. | | | | | | |підтвердження | |N 7652/3; | | | | | | |відповідності | |Лист Мінтрансу | | | | | | |згідно з Законом | |від | | | | | | |України від | |17.05.2001 р. | | | | | | |17.05.2001 р. | |N 2/10-72-1168;| | | | | | |N 2406 | |Лист Мінтрансу | | | | | | |( 2406-14 ) | |від | | | | | | |"Про | |13.08.2001 р. | | | | | | |підтвердження | |N 10-742-501 | | | | | | |відповідності". | |(протокол | | | | | | |Етап 7. Виконання| |наради у | | | | | | |плану-графіка | |Мінтрансі від | | | | | | |розробок | |06.08.2001 р.; | | | | | | |технічних | |Лист | | | | | | |регламентів (у | |Укрморрічфлоту | | | | | | |порядку | |від | | | | | | |черговості за | |01.04.2002 р. | | | | | | |визначеними | |N 3/5-580 | | | | | | |пріоритетами) | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 7 |Розробка | |Постанова КМУ | 2003 | 19,0 | 19,0 |Тіменко Ю.І. | | |"Покажчика | |від | | | | | | |нормативних | |03.01.2002 р. | | | | | | |документів (ОСТ, | |N 2 | | | | | | |ГСТУ, ТУ, РД 31, | |( 2-2002-п ) | | | | | | |КНД 31) морського| |"Про | | | | | | |транспорту" | |порядок та | | | | | | | | |терміни дії | | | | | | | | |галузевих | | | | | | | | |стандартів і | | | | | | | | |прирівняних до | | | | | | | | |них інших | | | | | | | | |нормативних | | | | | | | | |документів | | | | | | | | |колишнього | | | | | | | | |СРСР" | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 8 |Розробка ДСТУ | |Закон України | 2003 | 30,0 | 30,0 |УкрНДІМФ | | |"Небезпечні | |"Про | | | |Ганічев В.О. | | |вантажі. | |перевезення | | | | | | |Класифікація і | |небезпечних | | | | | | |маркування" | |вантажів", | | | | | | | | |( 1644-14 ), | | | | | | | | |ст. 2, 6 | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 9 |Розробка ДСТУ | |Закон України |2003-2004 | 20,0 | 20,0 |УкрНДІМФ | | |"Небезпечні | |"Про | | | |Ганічев В.О. | | |вантажі. | |перевезення | | | | | | |Пакування" | |небезпечних | | | | | | | | |вантажів" | | | | | | | | |( 1644-14 ), | | | | | | | | |ст. 2, 6 | | | | | |----+-----------------+--------+---------------+-----------+----------+------------+--------------| | 10 |Розробка | 8790 |Тематичний план|2002-2003 | 24,0 | 3,5 |УкрНДІМФ | | |Положення про | |Укрморрічфорту | | | |Логінова Л.М. | | |патентно- | |на 2002 рік | | | | | | |ліцензійну, | | | | | | | | |винахідницьку | | | | | | | | |та | | | | | | | | |раціоналізатор- | | | | | | | | |ську роботу на | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | | | |----+-----------------+--------+---------------------------+----------+------------+--------------| | | | | Всього за IX розділом | 468,0 | 316,9 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Розробка нормативно-правових і нормативно-технічних
документів та науково-технічне супроводження робіт
з кадрової роботи на підприємствах галузі
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва роботи | Номер | Підстава для | Термін |Вартість, |У т.ч. на |Відповідальний | |з/п | |договору | виконання | виконання, |тис. грн.,| поточний | виконавець, | | | | | | початок - | усього | рік по | куратор від | | | | | | закінчення | |КЕКВ 1170 |Укрморрічфлоту | |----+----------------+---------+---------------+------------+----------+----------+---------------| | 1 |Розробка | |Розпорядження | 2003 | 20,0 | 20,0 |Волощук С.С. | | |кваліфікаційних | |КМУ від | | | | | | |характеристик | |21.08.2001 р. | | | | | | |професій | |N 380 | | | | | | |працівників | |( 380-2001-р ) | | | | | | |морського | | | | | | | | |транспорту, які | | | | | | | | |увійдуть в | | | | | | | | |"Доповнення та | | | | | | | | |зміни до ДКХП" | | | | | | | |----+----------------+---------+---------------+------------+----------+----------+---------------| | 2 |Розробка | |Законодавчі | 2003 | 15,0 | 15,0 |Горобець І.А. | | |"Положення про | |акти ЄС, ДК | | | | | | |дипломування | | | | | | | | |командного | | | | | | | | |складу суден | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |плавання і його | | | | | | | | |гармонізація з | | | | | | | | |вимогами ЄЕК | | | | | | | | |ООН" | | | | | | | |----+----------------+---------+---------------+------------+----------+----------+---------------| | 3 |Розробка | |Наказ МТУ від | 2003 | 20,0 | 20,0 |Ганічев В.О. | | |"Положення про | |10.09.2002 р. | | | | | | |державні | |N 644 | | | | | | |кваліфікаційні | |( v0644361-02 )| | | | | | |комісії | | | | | | | | |командного | | | | | | | | |складу річкових | | | | | | | | |суден та | | | | | | | | |атестації | | | | | | | | |судноводіїв | | | | | | | | |маломірних | | | | | | | | |суден" | | | | | | | |----+----------------+---------+---------------+------------+----------+----------+---------------| | 4 |Розробка | 1-ОДМА | |2002-2003 | 49,8 | 49,8 |ОДМА | | |"Положення про | | | | | |Горобець І.А. | | |порядок | | | | | | | | |підтвердження | | | | | | | | |відповідності | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | |членів екіпажів | | | | | | | | |морських, | | | | | | | | |риболовецьких | | | | | | | | |суден" | | | | | | | |----+----------------+---------+---------------+------------+----------+----------+---------------| | 5 |Вивчити та | |Концепція | 2003 | 30,0 | 0,0 | | | |систематизувати | |адаптації | | | | | | |діяльність | |законодавства | | | | | | |учбових закладів| |України до | | | | | | |і наукових | |законодавства | | | | | | |установ, що | |Європейського | | | | | | |займаються | |Союзу | | | | | | |проблемами | |( 1496-99-п ) | | | | | | |транспорту. | | | | | | | | |Розробити | | | | | | | | |пропозиції щодо | | | | | | | | |їх реорганізації| | | | | | | | |в контексті | | | | | | | | |євроадаптації | | | | | | | | |транспортного | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | |України | | | | | | | |----+----------------+---------+----------------------------+----------+----------+---------------| | | | | Всього за X розділом: | 134,8 | 134,8 | | |----+----------------+---------+----------------------------+----------+----------+---------------| | | | | Всього за розділами: | 3690,425 | 2779,635 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------вгору