Про виконання плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
Мінпаливенерго України; Наказ, План, Форма типового документа від 08.09.2006328
Документ v0328558-06, поточна редакція — Редакція від 24.02.2009, підстава - v0111558-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2006 N 328

Про виконання плану заходів на 2006-2010 роки
щодо реалізації Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики
N 111 ( v0111558-09 ) від 24.02.2009 }

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27 липня 2006 року N 436-р ( 436-2006-р )
"Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Міністерства палива та енергетики
України на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року (далі - План заходів) згідно
з додатком 1.
2. Керівникам структурних підрозділів Мінпаливенерго,
визначених відповідальними за виконання завдань, передбачених
Планом заходів:
2.1. Забезпечити виконання завдань згідно з Планом заходів.
2.2. Надавати на магнітних і паперових носіях щокварталу
до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК інформацію
про стан виконання Плану заходів, за формою, згідно з додатком 2.
3. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК Галузевому резервно-інвестиційного фонду розвитку
енергетики:
3.1. Забезпечити координацію, моніторинг та контроль
виконання Плану заходів.
3.2. Надавати щороку до 25 лютого Кабінету Міністрів України
інформацію про стан виконання Плану заходів.
4. Сектору взаємодії із засобами масової інформації
забезпечити:
4.1. Розміщення наказу та Плану заходів на web-сайті
Мінпаливенерго.
4.2. Щорічне інформування громадськості про хід виконання
Плану заходів через центральні, галузеві засоби масової інформації
та web-сайт Мінпаливенерго.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко

Додаток 1
до наказу Мінпаливенерго
України
08.09.2006 N 328

ПЛАН
заходів Міністерства палива та енергетики
України на 2006-2010 роки щодо реалізації
Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року
( 145а-2006-р )

I. Показники енергетичного балансу
--------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування заходу |Строк |Органи виконавчої|Структурні підрозділи| |п/п| |вико- |влади та |Мінпаливенерго та | | | |нання,|підприємства ПЕК,|підприємства ПЕК, | | | |роки |відповідальні за |відповідальні за | | | | |виконання заходу |виконання заходу | |-------------------------------------------------------------------------------| | Електроенергетична галузь | |-------------------------------------------------------------------------------| | 1.|Забезпечення |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |виробництва |2010 |НАК "Енергетична |електроенергетики | | |електроенергії (у тому | |компанія України"|Департамент ядерної | | |числі атомними | |державне |енергетики та атомної| | |електростанціями), | |підприємство |промисловості | | |млрд. кВт*г.: | |"НАЕК |НАК "Енергетична | | |у 2006 році - 185,7 (91) | |"Енергоатом" |компанія України" | | |у 2007 році - 192 (98,6) | |енергогенеруючі |державне підприємство| | |у 2008 році - 196,5 (99,7) | |компанії |"НАЕК "Енергоатом" | | |у 2009 році - 202,4 (100,3) | | | | | |у 2010 році - 210,2 (101,2) | | | | | |Разом - 986,8 млрд. кВт*г. | | | | | |(490,8 млрд. кВт*г.) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Нафтогазовий комплекс | |-------------------------------------------------------------------------------| | 2.|Забезпечення |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |задоволення потреби у |2010 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |природному газі (у тому | |України" |нафтопереробної | | |числі за рахунок власного | | |промисловості | | |видобутку), | | |НАК "Нафтогаз | | |млрд. куб. метрів: | | |України" | | |у 2006 році - 77,7 (21) | | | | | |у 2007 році - 75,7 (21,5) | | | | | |у 2008 році - 74,4 (22,1) | | | | | |у 2009 році - 72,5 (22,7) | | | | | |у 2010 році - 71,7 (23,2) | | | | | |Разом - 372,1 млрд. | | | | | |куб. метрів | | | | | |(110,5 млрд. куб. метрів) | | | | |---+----------------------------+------+-----------------+---------------------| | 3.|Забезпечення |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |задоволення потреби в |2010 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |нафті, включаючи газовий | |України" |нафтопереробної | | |конденсат (у тому числі за | | |промисловості | | |рахунок власного видобутку),| | |НАК "Нафтогаз | | |млн. тонн: | | |України" | | |у 2006 році - 17 (4,5) | | | | | |у 2007 році - 17,6 (4,5) | | | | | |у 2008 році - 18,5 (4,6) | | | | | |у 2009 році - 19 (4,9) | | | | | |у 2010 році - 19,5 (5,5) | | | | | |Разом - 91,6 млн. тонн | | | | | |(23,4 млн. тонн) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
II. Електроенергетична галузь
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Строк |Органи виконавчої | Обсяг | Структурні | |п/п | заходу |вико- | влади та | та джерела | підрозділи | | | |нання,|підприємства ПЕК, |фінансування**,| Мінпаливенерго | | | |роки | відповідальні за |млн. гривень |та підприємства | | | | | виконання заходу | | ПЕК, | | | | | | |відповідальні за| | | | | | |виконання заходу| |----------------------------------------------------------------------------------| | Зменшення питомих витрат енергоресурсів | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Зменшення витрат |2006- |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |електроенергії на |2010 |НАК "Енергетична | |питань | | |її транспортування| |компанія України"| |електро- | | |до нормативних | |державне | |енергетики | | | | |підприємство | |НАК "Енергетична| | | | |"НЕК "Укренерго" | |компанія | | | | |НКРЕ | |України" | | | | |НАЕР | |державне | | | | |енергопостачальні | |підприємство | | | | |компанії | |"НЕК "Укренерго"| |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 2. |Зменшення питомих |2006- |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |витрат умовного |2010 |НАК "Енергетична | |питань | | |палива на | |компанія України" | |електро- | | |виробництво | |енергогенеруючі | |енергетики | | |електроенергії на | |компанії | |НАК "Енергетична| | |теплових | | | |компанія | | |електростанціях | | | |України" | |----------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток електроенергетики | |----------------------------------------------------------------------------------| | 3. |Реконструкція |2006- |Мінпаливенерго |залучені кошти |Департамент | | |потужностей |2010 |НАК "Енергетична | |стратегічної | | |теплових | |компанія | |політики та | | |електростанцій: | |України" | |перспективного | | | | |енергогенеруючі | |розвитку ПЕК | | | | |компанії | |Департамент | | | | |Мінпромполітики | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.1.|енергоблока N 7 |2007- |Мінпаливенерго |650 |Департамент | | |Придніпровської |2010 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | | |ТЕС з | |компанія | |політики та | | |використанням | |України" | |перспективного | | |технології | |енергогенеруючі | |розвитку ПЕК | | |циркулюючого | |компанії | |Департамент | | |киплячого шару | |Мінпромполітики | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.2.|енергоблока N 11 |2009- | |250 | | | |Придніпровської |2010 | |залучені кошти | | | |ТЕС | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.3.|енергоблока N 6 |2008- | |120 | | | |Криворізької ТЕС |2010 | |залучені кошти | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.4.|енергоблока N 1 |2008- | |120 | | | |Запорізької ТЕС |2010 | |залучені кошти | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.5.|енергоблока N 3 |2008- | |120 | | | |Запорізької ТЕС |2009 | |залучені кошти | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.6.|енергоблока N 7 |2006- | |171 | | | |Старобешівської |2008 | |залучені кошти | | | |ТЕС | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.7.|енергоблока N 11 |2008- | |150 | | | |Старобешівської |2010 | |залучені кошти | | | |ТЕС | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.8.|першої черги |2006- | |364 | | | |Слов'янської ТЕС з|2009 | |залучені кошти | | | |будівництвом | | | | | | |дубль-блока | | | | | | |потужністю | | | | | | |125 МВт, | | | | | | |оснащеного котлами| | | | | | |з циркулюючим | | | | | | |киплячим шаром | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |3.9.|енергоблока N 7 |2006- |Мінпаливенерго |130 |Департамент | | |Слов'янської ТЕС |2007 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | | | | |компанія України" | |політики та | | | | |енергогенеруючі | |перспективного | | | | |компанії | |розвитку | | | | |Мінпромполітики | |ПЕК Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 4. |Завершення |2006- |Мінпаливенерго |709 |Департамент | | |будівництва |2008 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | | |маневреного | |компанія України" | |політики та | | |енергоблока N 9 | |енергогенеруючі | |перспективного | | |Добротвірської | |компанії | |розвитку | | |ТЕС-2 потужністю | |Мінпромполітики | |ПЕК Департамент | | |225 МВт з | | | |з питань | | |установкою | | | |електро- | | |сіркоочистки | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 5. |Реконструкція: | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |5.1.|енергоблока N 8 |2007- |Мінпаливенерго |117 |Департамент | | |Добротвірської ТЕС|2008 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | |----+------------------+------|компанія України" |---------------|політики та | |5.2.|енергоблока N 1 |2007- |енергогенеруючі |60 |перспективного | | |Зміївської ТЕС |2008 |компанії |залучені кошти |розвитку ПЕК | |----+------------------+------|Мінпромполітики |---------------|Департамент | |5.3.|енергоблока N 9 |2006- | |520 |з питань | | |Зміївської ТЕС з |2008 | |залучені кошти |електро- | | |будівництвом | | | |енергетики | | |установки | | | |НАК "Енергетична| | |сіркоочистки для | | | |компанія | | |енергоблоків | | | |України" | | |N 8 і 9 | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |5.4.|енергоблока N 2 |2007- |Мінпаливенерго |582 |Департамент | | |Трипільської ТЕС з|2008 |НАК "Енергетична |у тому числі |стратегічної | | |будівництвом | |компанія України" |32 - кошти |політики та | | |установки | |енергогенеруючі |державного |перспективного | | |сіркоочистки для | |компанії |бюджету, |розвитку ПЕК | | |енергоблоків | |Мінпромполітики |550 - |Департамент | | |N 1 і 2 | | |залучені кошти |з питань | |----+------------------+------| |---------------|електро- | |5.5.|енергоблока N 3 |2006- | |582 |енергетики | | |Трипільської ТЕС з|2007 | |у тому числі |НАК "Енергетична| | |будівництвом | | |32 - кошти |компанія | | |системи | | |державного |України" | | |сіркоочистки для | | |бюджету, |ТОВ "Східенерго"| | |енергоблоків | | |550 - | | | |N 3 і 4 | | |залучені кошти | | |----+------------------+------| |---------------| | |5.6.|енергоблока N 4 |2008- | |424 | | | |Трипільської ТЕС |2009 | |залучені кошти | | |----+------------------+------| |---------------| | |5.7.|енергоблоків |2006- | |117 | | | |N 5 і 7 |2007 | |117 | | | |Курахівської ТЕС |2008- | |залучені | | | | |2009 | |кошти | | |----+------------------+------| |---------------| | |5.8.|енергоблоків |2006- | |94,5 | | | |N 2 і 3 |2007 | |90 | | | |Зуївської ТЕС |2009- | |залучені кошти | | | | |2010 | | | | |----+------------------+------| |---------------| | |5.9.|енергоблока N 8 |2008- | |650 | | | |Луганської ТЕС з |2010 | |87 | | | |використанням |2008- | |91 | | | |технології |2010 | |залучені | | | |циркулюючого |2009- | |кошти | | | |киплячого шару |2010 | | | | | |енергоблоків | | | | | | |N 10 і 13 | | | | | | |Луганської ТЕС | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 6. |Добудова: | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |6.1.|енергоблока N 1 |2006- |Мінпаливенерго |579 |Департамент | | |Миронівської ТЕС з|2008 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | | |котлоагрегатом з | |компанія України" | |політики та | | |циркулюючим | |Мінпромполітики | |перспективного | | |киплячим шаром | | | |розвитку ПЕК | |----+------------------+------| |---------------|Департамент | |6.2.|енергоблока N 3 |2006- | |200 |з питань | | |Київської ТЕЦ-6 |2008 | |залучені кошти,|електро- | | |потужністю 250 МВт| | |власні кошти |енергетики | |----+------------------+------| |---------------|НАК "Енергетична| |6.3.|котельні житлового|2006 | |58,35 |компанія | | |масиву Позняки | | |у тому числі |України" | | |м. Києва | | |0,25 - власні | | | | | | |кошти | | | | | | |49 - залучені | | | | | | |кошти | | | | | | |9,1 - кошти | | | | | | |міського | | | | | | |бюджету | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 7. |Реконструкція |2006- |Мінпаливенерго |1195,7 |Департамент | | |ГЕС ВАТ |2010 |НАК "Енергетична |власні кошти |стратегічної | | |"Укргідроенерго" | |компанія України" |419 - |політики та | | | | |Мінпромполітики |залучені кошти |перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК | | | | | | |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 8. |Добудова першої |2006- |Мінпаливенерго НАК|3440 |Департамент | | |черги |2010 |"Енергетична |кошти |стратегічної | | |Дністровської ГАЕС| |компанія України" |державного |політики та | | |у складі трьох | |Мінпромполітики |бюджету |перспективного | | |гідроагрегатів | | |кошти, |розвитку ПЕК | | | | | |передбачені |Департамент | | | | | |у складі |з питань | | | | | |тарифу |електро- | | | | | |на електро- |енергетики | | | | | |енергію |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| | 9. |Будівництво |2006- |Мінпаливенерго |1723 |Департамент | | |Канівської ГАЕС |2013 |НАК "Енергетична |залучені кошти |стратегічної | | | | |компанія України" | |політики та | | | | |Мінпромполітики | |перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК | | | | | | |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток магістральних електричних мереж | |----------------------------------------------------------------------------------| |10. |Будівництво |2006- |Мінпаливенерго |196,6 |Департамент | | |заходів повітряної|2008 |державне |власні кошти |стратегічної | | |лінії 330 кВ | |підприємство | |політики та | | |Мелітополь - | |"НЕК "Укренерго" | |перспективного | | |Сімферополь - | |НКРЕ | |розвитку ПЕК | | |Севастополь | |Мінпромполітики | |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |"НЕК | | | | | | |"Укренерго" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |11. |Будівництво |2006- |Мінпаливенерго |150 - |Департамент | | |підстанції 750 кВ |2007 |державне |кошти |стратегічної | | |"Київська" | |підприємство |державного |політики та | | | | |"НЕК "Укренерго" |бюджету |перспективного | | | | |НКРЕ |589,4 - |розвитку ПЕК | | | | |Мінпромполітики |власні кошти |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |"НЕК | | | | | | |"Укренерго" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |12. |Будівництво |2006- | |1650 | | | |повітряної лінії |2007 | |власні кошти | | | |750 кВ Рівненська | | | | | | |АЕС - підстанція | | | | | | |"Київська" | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |13. |Будівництво |2007 | |орієнтовно | | | |повітряної лінії | | |130 | | | |330 кВ | | |власні кошти | | | |Дністровська | | | | | | |ГАЕС - Бар | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |14. |Реконструкція |2006- | |орієнтовно | | | |підстанції 330 кВ |2009 | |27,9 | | | |"Північна" | | |власні кошти | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |15. |Будівництво |2009 | |орієнтовно | | | |підстанції 330 кВ | | |100 | | | |"Західна" | | |власні кошти | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |16. |Будівництво другої|2007- | |орієнтовно | | | |повітряної лінії |2008 | |12 | | | |330 кВ для | | |власні кошти | | | |живлення | | | | | | |підстанції 330 кВ | | | | | | |"Мирна" | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |17. |Будівництво |2008- |Мінпаливенерго |орієнтовно |Департамент | | |повітряної лінії |2009 |державне |200 |стратегічної | | |330 кВ Луцьк - | |підприємство "НЕК"|власні кошти |політики та | | |Північна - | | | |перспективного | | |Тернопіль | | | |розвитку ПЕК | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |18. |Будівництво |до |"Укренерго" |орієнтовно |Департамент з | | |підстанції 220 кВ |2010 |НКРЕ |30 |питань електро- | | |"Хуст" та | |Мінпромполітики |власні кошти |енергетики | | |повітряної лінії | | | |державне | | |220 кВ Мукачеве - | | | |підприємство | | |Хуст | | | |"НЕК | | | | | | |"Укренерго" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |19. |Будівництво |2007- | |орієнтовно | | | |повітряної лінії |2008 | |90 | | | |330 кВ Західно- | | |власні кошти | | | |українська - | | | | | | |Богородчани | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |20. |Добудова |до | |орієнтовно | | | |підстанції 330 кВ |2010 | |52 | | | |"Дорогобич" та | | |власні кошти | | | |повітряної лінії | | | | | | |330 кВ Дорогобич -| | | | | | |Західноукраїнська | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |21. |Будівництво |до | |орієнтовно | | | |повітряної лінії |2010 | |900 | | | |750 кВ Запорізька | | |власні кошти | | | |АЕС - Каховська | | | | | | |з підстанцією | | | | | | |750/330 кВ | | | | | | |"Каховська" | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |22. |Приєднання |до |Мінпаливенерго |орієнтовно |Департамент | | |підстанції 500 кВ |2010 |державне |60 |стратегічної | | |"Новодонбаська" до| |підприємство "НЕК"|власні кошти |політики та | | |мережі | | | |перспективного | | |500-220-110 кВ | | | |розвитку ПЕК | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |23. |Будівництво другої|2006- |"Укренерго" |169,5 |Департамент з | | |повітряної лінії |2007 |НКРЕ |власні кошти |питань електро- | | |330 кВ Аджалик - | |Мінпромполітики | |енергетики | | |Усатове | | | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |"НЕК | | | | | | |"Укренерго" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |24. |Розширення |2006 | |45 | | | |підстанції 330 кВ | | |власні кошти | | | |"Арциз" | | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |25. |Будівництво |2007 | |265 | | | |повітряної лінії | | |власні кошти | | | |330 кВ | | | | | | |Новоодеська - | | | | | | |Арциз з кабельним | | | | | | |переходом через | | | | | | |Дністровський | | | | | | |лиман | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток розподільних електричних мереж | |----------------------------------------------------------------------------------| |26. |Реконструкція, |2006- |Мінпаливенерго |власні кошти |Департамент | | |модернізація та |2010 |НАК "Енергетична | |стратегічної | | |будівництво | |компанія України" | |політики та | | |розподільних | |НКРЕ | |перспективного | | |електричних мереж | | | |розвитку ПЕК | | |0,4-150 кВ | | | |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----------------------------------------------------------------------------------| | Підвищення експортного потенціалу | |----------------------------------------------------------------------------------| |27. |Реконструкція |2006- |Мінпаливенерго |кошти, |Департамент | | |п'яти енергоблоків|2010 |НАК "Енергетична |передбачені |стратегічної | | |Бурштинської ТЕС | |компанія України" |у складі тарифу|політики та | | |загальною | |ВАТ "Західенерго" |на електро- |перспективного | | |потужністю | |Мінпромполітики |енергію |розвитку ПЕК | | |955 МВт: | | | |Департамент з | | |------------------+------| |---------------|питань електро- | | |енергоблока N 9 |2006 | |88 |енергетики | | |------------------+------| |---------------|НАК "Енергетична| | |енергоблока N 7 |2006- | |160 |компанія | | | |2007 | | |України" | | |------------------+------| |---------------| | | |енергоблока N 5 з |2007- | |200 | | | |установкою системи|2008 | | | | | |сіркоочистки | | | | | | |------------------+------| |---------------| | | |енергоблока N 1 |2008- | |750 | | | | |2009 | | | | | |------------------+------| |---------------| | | |енергоблока N 2 |2008- | |750 | | | | |2010 | | | | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |28. |Реконструкція |2006- |Мінпаливенерго |180 |Департамент | | |Теребля-Ріцької |2009 |НАК "Енергетична |власні кошти, |стратегічної | | |ГЕС потужністю | |компанія України" |інші кошти |політики та | | |30 МВт | |ВАТ | |перспективного | | | | |"Укргідроенерго" | |розвитку | | | | |НКРЕ | |ПЕК Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |Департамент | | | | | | |майнових | | | | | | |відносин та | | | | | | |реформування | | | | | | |власності | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |29. |Реконструкція |2008- |Мінпаливенерго |70 |Департамент | | |Калуської ТЕЦ |2010 | |залучені кошти |стратегічної | | | | | | |політики та | | | | | | |перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань електро- | | | | | | |енергетики | | | | | | |Департамент | | | | | | |майнових | | | | | | |відносин та | | | | | | |реформування | | | | | | |власності | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |30. |Розроблення плану |що- |Мінпаливенерго |залучені |Департамент | | |дій щодо |року |НКРЕ |кошти |євроінтеграції | | |інтеграції | |державні |кошти, |та міжнародного | | |об'єднаної | |підприємства: |передбачені |співробітництва | | |енергетичної | |"Енергоринок", |у складі |Департамент з | | |системи України з | |"НЕК "Укренерго", |тарифу на |питань електро- | | |європейською | |"НАЕК |електро- |енергетики | | |енергосистемою | |"Енергоатом" |енергію |державне | | | | |НАК "Енергетична | |підприємство | | | | |компанія України" | |"НЕК "Укренерго"| | | | | | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |"НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----+------------------+------+------------------+---------------+----------------| |31. |Розроблення |2007 |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |проекту Кодексу | |НКРЕ | |питань електро- | | |електричних мереж | |державні | |енергетики | | |України | |підприємства: | |Департамент | | | | |"Енергоринок", | |юридичного | | | | |"НЕК "Укренерго", | |забезпечення | | | | |"НАЕК | |ГРІФРЕ | | | | |"Енергоатом" | |державне | | | | |НАК "Енергетична | |підприємство | | | | |компанія України" | |"НЕК "Укренерго"| | | | |Мін'юст | |державне | | | | | | |підприємство | | | | | | |"НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | | | | | | |НАК "Енергетична| | | | | | |компанія | | | | | | |України" | |----------------------------------------------------------------------------------| | Цінова і тарифна політика | |----------------------------------------------------------------------------------| |32. |Поетапне |кожне |НКРЕ | |Фінансово- | | |приведення |пів- |Мінекономіки | |економічний | | |роздрібних тарифів|річчя |Мінпаливенерго | |департамент | | |на електричну | |НАК "Нафтогаз | |Департамент | | |енергію та | |України" | |з питань | | |природний газ до | |Мінфін | |електро- | | |економічно | |Мінпраці | |енергетики | | |обгрунтованого | | | |Департамент | | |рівня витрат на їх| | | |з питань | | |виробництво і | | | |нафтової, | | |транспортування | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | | | | | | |НАК "Нафтогаз" | ------------------------------------------------------------------------------------
III. Ядерна енергетика
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п |N п/п| Найменування заходу | Строк |Органи виконавчої влади|Структурні підрозділи| | за | за | |виконання,| та інші державні | Мінпаливенерго та | |наказом|актом| | роки |установи відповідальні | підприємства ПЕК, | | МПЕ | КМУ | | | за виконання заходу | відповідальні за | | | | | | | виконання заходу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Законодавче та нормативно-правове забезпечення | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | 1. |Розроблення | | | | | | |законопроектів: | 2008 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |щодо внесення змін до | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |Закону України "Про | |Мінфін, Мінекономіки, |промисловості, | | | |порядок прийняття рішення | |МНС, Національна |Департамент | | | |про розміщення, | |академія наук |юридичного | | | |проектування, будівництво | | |забезпечення, | | | |ядерних установок і | | |ДП "НАЕК | | | |об'єктів, призначених для | | |"Енергоатом" | | | |поводження з | | | | | | |радіоактивними відходами, | | | | | | |які мають | | | | | | |загальнодержавне | | | | | | |значення" ( 2861-15 ) в | | | | | | |частині визначення меж | | | | | | |територій, на яких | | | | | | |проводиться дорадче | | | | | | |опитування громадян, | | | | | | |встановлення чіткого | | | | | | |порядку прийняття рішення | | | | | | |щодо продовження строку | | | | | | |експлуатації енергоблоків | | | | | | |атомних електростанцій та | | | | | | |спорудження ядерних | | | | | | |установок | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.1 | 1.1 |щодо внесення змін до | 2009 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |Закону України "Про | | |енергетики та атомної| | | |електроенергетику" | | |промисловості, | | | |( 575/97-ВР ) стосовно | | |Департамент з питань | | | |продажу на оптовому ринку | | |електроенергетики, | | | |всієї електричної енергії,| | |Фінансово- | | | |виробленої | | |економічний | | | |електростанціями, за | | |департамент, | | | |винятком тієї, що спожита | | |Департамент | | | |для власних потреб | | |юридичного | | | | | | |забезпечення | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.2 | 1.2 |з питань будівництва |IV квартал|Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |енергоблоків N 3 і 4 | 2009 |Мінекономіки, Мінфін, |енергетики та атомної| | | |Хмельницької АЕС | |Держатомрегулювання, |промисловості, | | | | | |Мінрегіонбуд |Департамент | | | | | | |стратегічної політики| | | | | | |та перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.3 | 1.3 |про внесення змін до |2009-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Земельного кодексу | |Мінекономіки, |енергетики та атомної| | | |України ( 2768-14 ) з | |Мінприроди, МНС, |промисловості, | | | |метою резервування | |Мінтрансзв'язку, МКТ, |Департамент з питань | | | |земельних ділянок під | |Мінпраці, МОЗ, |електроенергетики, | | | |будівництво ядерних | |Міноборони, |Департамент | | | |енергоблоків на існуючих | |Мінпромполітики, |стратегічної політики| | | |та нових майданчиках | |Мінагрополітики, |та перспективного | | | |атомних електростанцій | |Мінрегіонбуд, Мін'юст, |розвитку ПЕК, | | | | | |Держкомзем |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.4 | 1.4 |про внесення змін до | 2008 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |законодавства стосовно | |Мінекономіки, Мінфін, |енергетики та атомної| | | |надання соціально- | |МНС, |промисловості, | | | |економічної компенсації | |Держатомрегулювання, |Департамент | | | |ризику населенню, що | |НКРЕ, НАНУ |юридичного | | | |проживає на території, де | | |забезпечення, | | | |розташовані об'єкти | | |ДП "НАЕК | | | |ядерно-енергетичного | | |"Енергоатом" | | | |комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.5 | 1.5 |з питань розміщення, |IV квартал|Мінпаливенерго, МНС, |Департамент ядерної | | | |проектування та | 2008 |Мінекономіки, |енергетики та атомної| | | |будівництва | |Мінрегіонбуд, |промисловості, | | | |централізованого сховища | |Держатомрегулювання, |Департамент | | | |відпрацьованого ядерного | |Національна академія |стратегічної політики| | | |палива | |наук |та перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.6 | 1.6 |про внесення змін до | 2008 |Мінпаливенерго, ДП |Департамент ядерної | | | |Закону України "Про | |"Енергоринок", НКРЕ |енергетики та атомної| | | |заходи, спрямовані на | | |промисловості, | | | |забезпечення сталого | | |Фінансово- | | | |функціонування підприємств| | |економічний | | | |паливно-енергетичного | | |департамент, | | | |комплексу" ( 2711-15 ) та | | |Департамент | | | |деяких інших законодавчих | | |юридичного | | | |актів з метою | | |забезпечення, | | | |запровадження економічних | | |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |стимулів для проведення | | | | | | |розрахунків за борговими | | | | | | |зобов'язаннями з оплати | | | | | | |споживачами енергоносіїв | | | | | | |за минулі роки | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.7 | 1.7 |з питань розміщення заводу| 2009 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |з виробництва | |Мінекономіки, Мінфін, |енергетики та атомної| | | |тепловидільних збірок | |Мінприроди, |промисловості, | | | | | |Мінрегіонбуд, |Департамент | | | | | |Держатомрегулювання, |стратегічної політики| | | | | |НАНУ |та перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК, | | | | | | |Департамент | | | | | | |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |ДК "Ядерне паливо" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.8 | 1.8 |про внесення змін до | 2008 |Держатомрегулювання, |Департамент ядерної | | | |Закону України "Про | |Мінпаливенерго, МНС |енергетики та атомної| | | |дозвільну діяльність у | | |промисловості, | | | |сфері використання ядерної| | |ДП "НАЕК | | | |енергії" ( 1370-14 ) в | | |"Енергоатом" | | | |частині визначення | | | | | | |документів дозвільного | | | | | | |характеру та усунення | | | | | | |недоліків у процесі | | | | | | |здійснення дозвільних | | | | | | |процедур | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.9 | 1.9 |з питань будівництва |2009-2010 |Національна академія |Департамент ядерної | | | |нового дослідницького | |наук, Мінпаливенерго |енергетики та атомної| | | |реактора Національної | | |промисловості | | | |академії наук | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 1.10 |1.10 |про внесення змін до |II квартал|Мінпаливенерго, |Департамент майнових | | | |Закону України "Про | 2009 |Мінекономіки, Мінфін |відносин та | | | |перелік об'єктів права | | |реформування | | | |державної власності, що не| | |власності, | | | |підлягають приватизації" | | |Департамент ядерної | | | |( 847-14 ) щодо надання | | |енергетики та атомної| | | |підприємствам ядерно- | | |промисловості, | | | |паливного циклу статусу | | |Департамент | | | |таких, що можуть бути | | |юридичного | | | |корпоратизовані | | |забезпечення, | | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | | |"Енергоатом", | | | | | | |ДК "Ядерне паливо" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 2. | 2. |Складення кадастру |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |майданчиків (можливих | |Мінекономіки, МНС, |енергетики та атомної| | | |пунктів розміщення), на | |МОЗ, Мінприроди, |промисловості, | | | |яких може бути побудовано | |Мінтрансзв'язку, |Департамент | | | |нові атомні | |Міністерство культури |стратегічної політики| | | |електростанції | |та туризму, Мінпраці, |та перспективного | | | | | |Міноборони, |розвитку ПЕК, | | | | | |Мінпромполітики, |Департамент | | | | | |Мінагрополітики, |юридичного | | | | | |Мінрегіонбуд, Мін'юст, |забезпечення, | | | | | |НАНУ, |ДП "НАЕК | | | | | |Держатомрегулювання |"Енергоатом", | | | | | | |ВАТ КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 3. | 3. |Розроблення проектів |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |нормативно-правових актів | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |з питань поводження з | |МНС, Мінфін, |промисловості, | | | |відпрацьованим ядерним | |Мінекономіки, |ДП "НАЕК "Енергоатом"| | | |паливом та радіоактивними | |Національна академія | | | | |відходами з визначенням | |наук | | | | |процедури підготовки і | | | | | | |передачі для захоронення | | | | | | |радіоактивних відходів | | | | | | |підприємств ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 4. | 4. |Розроблення проекту | - " - |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Ядерного кодексу України | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | | | |МНС, МОЗ, |промисловості, | | | | | |Національна академія |Департамент | | | | | |наук |юридичного | | | | | | |забезпечення, | | | | | | |ДП "НАЕК | | | | | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 5. | 5. |Розроблення проекту |I квартал |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |постанови Кабінету | 2009 |Національна академія |енергетики та атомної| | | |Міністрів України "Про | |наук |промисловості, | | | |створення системи науково-| | |Департамент | | | |технічної та проектно- | | |юридичного | | | |конструкторської підтримки| | |забезпечення, | | | |розвитку ядерно- | | |ДП "НАЕК | | | |енергетичного комплексу" | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6. | 6. |Удосконалення нормативної | | | | | | |бази з питань забезпечення| | | | | | |функціонування і розвитку | | | | | | |ядерної енергетики та | | | | | | |атомної промисловості, | | | | | | |зокрема: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6.1 | 6.1 |проведення аналізу стану | 2008 - |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |нормативного забезпечення |I квартал | |енергетики та атомної| | | |науково-технічної, | 2009 | |промисловості, | | | |проектно-конструкторської | | |ДП "НАЕК | | | |та будівельно-монтажної | | |"Енергоатом", ВАТ | | | |діяльності в галузі | | |КІЕП | | | |ядерної енергетики і | | | | | | |складення переліку | | | | | | |галузевих документів, що | | | | | | |підлягають розробленню або| | | | | | |перегляду | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6.2 | 6.2 |розроблення та |I квартал | - " - | - " - | | | |затвердження галузевого | 2009 | | | | | |нормативного документа, що| | | | | | |визначає вимоги до | | | | | | |генерального підрядника та| | | | | | |субпідрядників будівництва| | | | | | |нових енергоблоків атомних| | | | | | |електростанцій | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6.3 | 6.3 |розроблення стандарту | - " - | - " - | - " - | | | |підприємства "Оцінка | | | | | | |підприємств на предмет | | | | | | |виконання будівельно- | | | | | | |монтажних робіт на | | | | | | |промислових об'єктах | | | | | | |атомних електростанцій" | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6.4 | 6.4 |розроблення технічних | - " - | - " - | - " - | | | |вимог до кваліфікації | | | | | | |будівельно-монтажних | | | | | | |підприємств за такими | | | | | | |напрямами: | | | | | | |- інженерне забезпечення і| | | | | | |координація будівельно- | | | | | | |монтажних робіт | | | | | | |- загальнобудівельні | | | | | | |роботи, включаючи | | | | | | |виготовлення і монтаж | | | | | | |спеціальних будівельних | | | | | | |конструкцій | | | | | | |- тепломонтажні роботи, | | | | | | |включаючи монтаж систем | | | | | | |вентиляції та | | | | | | |кондиціювання | | | | | | |- електромонтажні роботи, | | | | | | |в тому числі в системах | | | | | | |пожежної сигналізації та | | | | | | |пожежогасіння | | | | | | |- забезпечення спеціальним| | | | | | |обладнанням для проведення| | | | | | |складних будівельно- | | | | | | |монтажних робіт | | | | | | |- соціальне забезпечення | | | | | | |працівників | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 6.5 | 6.5 |удосконалення системи |2008-2010 |Мінпаливенерго, Мінфін,|Департамент ядерної | | | |утворення цін на роботи, | |Мінекономіки, НКРЕ |енергетики та атомної| | | |які виконуються | | |промисловості, | | | |науковими, проектно- | | |Департамент | | | |конструкторськими та | | |юридичного | | | |будівельно-монтажними | | |забезпечення, | | | |організаціями для цілей | | |ДП НАЕК"Енергоатом" | | | |ядерно-енергетичного | | | | | | |комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 7. | 7. |Розроблення пропозицій про|I квартал |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |внесення змін до постанови| 2009 |Держгірпромнагляд |енергетики та атомної| | | |Кабінету Міністрів України| | |промисловості, | | | |від 27 січня 1995 р. N 59 | | |ДП "Східний гірничо- | | | |( 59-95-п ) "Про | | |збагачувальний | | | |затвердження Положення про| | |комбінат" | | | |порядок надання гірничих | | | | | | |відводів" щодо | | | | | | |встановлення строку | | | | | | |розгляду відповідними | | | | | | |органами місцевого | | | | | | |самоврядування заявок | | | | | | |підприємств на погодження | | | | | | |надання гірничих відводів | | | | | | |та визначення порядку | | | | | | |подальшого розгляду | | | | | | |питання надання гірничих | | | | | | |відводів у разі відмови | | | | | | |відповідними органами | | | | | | |місцевого самоврядування у| | | | | | |наданні такого погодження | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 8. | 10. |Розроблення проектів | | | | | | |нормативно-правових | | | | | | |актів: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 8.1 |10.1 |з питань забезпечення |2009-2010 |Держатомрегулювання, | | | | |ядерної та радіаційної | |Мінпаливенерго | | | | |безпеки під час | | | | | | |виробництва ядерного | | | | | | |палива | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 8.2 |10.2 |з питань культури ядерної |2008-2010 |Держатомрегулювання, | | | | |безпеки | |Мінпаливенерго | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Експлуатація діючих енергоблоків атомних електростанцій, продовження строку їх експлуатації | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. | 11. |Забезпечення реалізації | |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Концепції підвищення | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |безпеки діючих | |Національна академія |промисловості, | | | |енергоблоків атомних | |наук |ДП "НАЕК | | | |електростанцій, схваленої | | |"Енергоатом" | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 13 грудня 2005 р. | | | | | | |N 515 ( 515-2005-р ), | | | | | | |зокрема з упровадженням | | | | | | |пілотних проектів на | | | | | | |енергоблоках атомних | | | | | | |електростанцій(**): | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 9.1 |11.1 |попередньо визначених |2008-2009 | - " - | - " - | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 9.2 |11.2 |всіх інших |2008-2010 | - " - | - " - | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 10. | 12. |Забезпечення виконання | |Мінпаливенерго, | | | | |Комплексної програми робіт| |Держатомрегулювання | | | | |з продовження строку | | | | | | |експлуатації діючих | | | | | | |енергоблоків атомних | | | | | | |електростанцій, схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 29 квітня 2004 р. | | | | | | |N 263 ( 263-2004-р ), у | | | | | | |тому числі загальних | | | | | | |планів-графіків підготовки| | | | | | |до продовження | | | | | | |експлуатації понад | | | | | | |проектний строк | | | | | | |енергоблоків N 1 і 2 | | | | | | |Рівненської АЕС, | | | | | | |N 1 Южно-Української АЕС, | | | | | | |N 1 Запорізької АЕС: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 10.1 |12.1 |здійснення заходів з |2008-2010 |Мінпаливенерго, |ДП "НАЕК | | | |модернізації енергоблоків | |Держатомрегулювання |"Енергоатом", | | | |та їх підготовки до | | |Департамент ядерної | | | |продовження експлуатації | | |енергетики та атомної| | | |понад проектний строк | | |промисловості | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 10.2 |12.2 |виконання програми | | | | | | |управління старінням | | | | | | |енергоблоків Рівненської | | | | | | |АЕС: | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- N 1 | II кв. | - " - | - " - | | | |- N 2 | 2009 | | | | | | | II кв. | | | | | | | 2010 | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 10.3 |12.3 |розроблення техніко- | | | | | | |економічного обґрунтування| | | | | | |продовження експлуатації | | | | | | |енергоблоків: | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- N 1 Рівненської АЕС | II кв. | - " - | - " - | | | | | 2009 | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- N 2 Рівненської АЕС | II кв. | - " - | - " - | | | | | 2010 | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- N 1 Южно-Української АЕС| III кв. | - " - | - " - | | | | | 2010 | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 10.4 |12.4 |виконання плану | IV кв. | - " - | - " - | | | |ліцензування та робіт з | 2010 | | | | | |продовження строку | | | | | | |експлуатації енергоблоку | | | | | | |N 1 Рівненської АЕС понад | | | | | | |проектний строк | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 11. | 13. |Виконання робіт з |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |переоцінки безпеки та | |Держатомрегулювання |енергетики та атомної| | | |поглиблення аналізу | | |промисловості, | | | |безпеки енергоблоків | | |ДП "НАЕК | | | |атомних електростанцій (з | | |"Енергоатом" | | | |продовженням робіт після | | | | | | |2010 року) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 12. | 14. |Забезпечення перегляду | 2009 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Комплексної програми робіт| |Держатомрегулювання |енергетики та атомної| | | |з продовження строку | | |промисловості, | | | |експлуатації діючих | | |ДП "НАЕК | | | |енергоблоків атомних | | |"Енергоатом" | | | |електростанцій, схваленої | | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 29 квітня 2004 р. | | | | | | |N 263 ( 263-2004-р ), за | | | | | | |результатами її виконання | | | | | | |у 2004-2008 роках | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 13. | 15. |Дослідження питань | | | | | | |можливості роботи у | | | | | | |маневровому режимі | | | | | | |енергоблоку N 2 | | | | | | |Хмельницької АЕС: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 13.1 |15.1 |розроблення | I кв. |Мінпаливенерго, |ДП "НАЕК | | | |концептуального рішення | 2009 |Держатомрегулювання |"Енергоатом", | | | |щодо можливості | | |ДП "НЕК "Укренерго", | | | |впровадження маневрового | | |Департамент ядерної | | | |режиму на енергоблоці N 2 | | |енергетики та атомної| | | |Хмельницької АЕС | | |промисловості | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 13.2 |15.2 |розроблення програми робіт| III кв. |Мінпаливенерго |ДП "НАЕК | | | |з обґрунтування та | 2009 | |"Енергоатом", | | | |впровадження маневрового | | |Департамент ядерної | | | |режиму на енергоблоках | | |енергетики та атомної| | | |атомних електростанцій | | |промисловості | | | |типу ВВЕР-1000 | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 13.3 |15.3 |забезпечення виконання |2009-2010 | - " - | - " - | | | |програми робіт з | | | | | | |обґрунтування та | | | | | | |впровадження в | | | | | | |експлуатацію маневрового | | | | | | |режиму на енергоблоках | | | | | | |атомних електростанцій | | | | | | |типу ВВЕР-1000 | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 14. | 16. |Обґрунтування можливості |2008-2010 | - " - | - " - | | | |підвищення потужності | | | | | | |реакторних установок | | | | | | |енергоблоків типу | | | | | | |ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 15. | 17. |Будівництво бризкальних | - " - | - " - | - " - | | | |басейнів системи | | | | | | |технічного водопостачання | | | | | | |енергоблоків Южно- | | | | | | |Української АЕС | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 16. | 18. |Створення на ДП "НАЕК | - " - |Мінпаливенерго, | - " - | | | |"Енергоатом" інтегрованої | |Держатомрегулювання | | | | |системи менеджменту | | | | | | |відповідно до стандарту | | | | | | |МАГАТЕ GS-R-3 "Система | | | | | | |керування для експлуатації| | | | | | |та управління", а також | | | | | | |стандартів ISO 9001, 14001| | | | | | |з подальшою сертифікацією | | | | | | |системи менеджменту | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 17. | 19. |Створення резерву ядерного|2009-2010 |Мінпаливенерго | - " - | | | |палива та ядерних | | | | | | |матеріалів | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 18. | 20. |Розроблення та здійснення | - " - |Держатомрегулювання, | - " - | | | |заходів з підвищення рівня| |Мінпаливенерго | | | | |культури ядерної безпеки | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Створення нових енергетичних потужностей | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19. | 21. |Розроблення та |2008-2009 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |затвердження схеми | |Мінфін, Мінекономіки, |енергетики та атомної| | | |фінансування робіт із | |НАНУ |промисловості, | | | |спорудження нових | | |Фінансово- | | | |потужностей | | |економічний | | | | | | |департамент, ДП "НАЕК| | | | | | |"Енергоатом" | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 20. | 22. |Розроблення плану заходів |IV квартал|Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |з підготовки до початку | 2008 | |енергетики та атомної| | | |будівництва енергоблоків | | |промисловості, ДП | | | |N 3 і 4 Хмельницької | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |АЕС (*) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21. | 23. |Виконання плану заходів з | | |ДП "НАЕК | | | |підготовки до початку | | |"Енергоатом", | | | |будівництва енергоблоків | | |Департамент ядерної | | | |N 3 і 4 Хмельницької АЕС, | | |енергетики та атомної| | | |у тому числі: | | |промисловості, | | | | | | |Департамент | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.1 |23.1 |проведення конкурсу з |I квартал |Мінпаливенерго, |стратегічної політики| | | |вибору типу реакторної | 2009 |Держатомрегулювання |та перспективного | | | |установки для будівництва | | |розвитку ПЕК, ВАТ | | | |енергоблоків, прийняття | | |КІЕП | | | |рішення щодо типу | | | | | | |реакторної установки | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.2 |23.2 |проведення тендеру на | - " - | - " - | - " - | | | |закупівлю обладнання | | | | | | |обраного типу реакторної | | | | | | |установки | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.3 |23.3 |проведення конкурсів з | - " - | - " - | - " - | | | |вибору типу турбінного та | | | | | | |допоміжного обладнання для| | | | | | |енергоблоків | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.4 |23.4 |проведення тендерів на | - " - | - " - | - " - | | | |закупівлю турбінного та | | | | | | |допоміжного обладнання | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.5 |23.5 |проведення тендеру на | - " - | - " - | - " - | | | |закупівлю послуг | | | | | | |генпідрядної та провідних | | | | | | |монтажних, | | | | | | |налагоджувальних | | | | | | |організацій | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.6 |23.6 |розроблення звіту з оцінки|II квартал|Мінпаливенерго, НАНУ | - " - | | | |впливу на навколишнє | 2009 | | | | | |середовище роботи | | | | | | |енергоблоків | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.7 |23.7 |проведення консультацій з | III |Мінпаливенерго | - " - | | | |громадськістю щодо оцінки | квартал | | | | | |впливу роботи енергоблоків| 2009 | | | | | |на навколишнє середовище | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.8 |23.8 |проведення державної | - " - |Мінпаливенерго, | - " - | | | |екологічної експертизи | |Мінприроди | | | | |техніко-економічного | | | | | | |обґрунтування будівництва | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 21.9 |23.9 |узгодження питання |IV квартал|Мінпаливенерго | - " - | | | |розміщення енергоблоків з | 2009 | | | | | |місцевими органами | | | | | | |виконавчої влади та | | | | | | |органами місцевого | | | | | | |самоврядування, проведення| | | | | | |дорадчого опитування | | | | | | |громадян (консультативного| | | | | | |референдуму) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| |21.10 |23.10|розроблення техніко- |IV квартал|Мінпаливенерго | - " - | | | |економічного обґрунтування| 2009 | | | | | |будівництва | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| |21.11 |23.11|підготовка проекту рішення|2009-2011 |Мінпаливенерго | - " - | | | |Кабінету Міністрів України| | | | | | |щодо затвердження техніко-| | | | | | |економічного обґрунтування| | | | | | |будівництва | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| |21.12 |23.12|розроблення проекту | - " - |Мінпаливенерго, | - " - | | | |будівництва та проведення | |Мінрегіонбуд, МОЗ, | | | | |його комплексної | |Мінприроди, | | | | |експертизи | |Держатомрегулювання | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 22. | 24. |Визначення можливості для | 2009 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |розміщення нових | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |енергоблоків на | |Мінрегіонбуд, НАНУ |промисловості, | | | |майданчиках атомних | | |Департамент | | | |електростанцій | | |стратегічної політики| | | | | | |та перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК, ДП | | | | | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | | | | |ВАТ КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23. | 25. |Розроблення та | | | | | | |започаткування робіт з | | | | | | |виконання плану | | | | | | |підготовчих заходів до | | | |
| | |початку будівництва нових | | | | | | |енергоблоків, у тому | | | | | | |числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23.1 |25.1 |вибір типів реакторних |IV квартал|Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |установок для нових | 2009 |Держатомрегулювання |енергетики та атомної| | | |енергоблоків, підготовка | | |промисловості, | | | |та проведення тендеру на | | |Департамент | | | |обрання постачальника | | |стратегічної політики| | | |реакторної установки | | |та перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК,ДП"НАЕК | | | | | | |"Енергоатом", ВАТ | | | | | | |КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23.2 |25.2 |вибір типів турбінного та | - " - |Мінпаливенерго | - " - | | | |допоміжного обладнання, | | | | | | |підготовка та проведення | | | | | | |тендеру на обрання | | | | | | |постачальника | | | | | | |(постачальників) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23.3 |25.3 |розроблення, проведення |2009-2010 |Мінпаливенерго, | - " - | | | |експертизи та затвердження| |Держатомрегулювання, | | | | |техніко-економічних | |ДП | | | | |обґрунтувань будівництва | |"Укрдержбудекспертиза",| | | | |нових енергоблоків (у тому| |Мінприроди, | | | | |числі підготовка звіту з | |Мінрегіонбуд, | | | | |оцінки впливу на | |НАНУ | | | | |навколишнє природне | | | | | | |середовище), проведення | | | | | | |роботи з громадськістю | | | | | | |(завершення всіх заходів | | | | | | |після 2010 року) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23.4 |25.4 |узгодження питання |2009-2010 | - " - | - " - | | | |розміщення нових | | | | | | |енергоблоків з місцевими | | | | | | |органами виконавчої влади | | | | | | |та органами місцевого | | | | | | |самоврядування, в тому | | | | | | |числі проведення дорадчого| | | | | | |опитування громадян | | | | | | |(консультативного | | | | | | |референдуму) (завершення | | | | | | |після 2010 року) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 23.5 |25.5 |розроблення законопроектів| - " - | - " - | - " - | | | |з питань розміщення, | | | | | | |проектування та | | | | | | |будівництва нових | | | | | | |енергоблоків (завершення | | | | | | |після 2010 року) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 24. | 26. |Будівництво та введення в |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент | | | |експлуатацію гідроагрегату| |Національна академія |стратегічної політики| | | |N 3 Ташлицької ГАЕС | |наук |та перспективного | | | |(150 МВт); завершення | | |розвитку ПЕК, | | | |будівництва після | | |Департамент ядерної | | | |2010 року (гідроагрегати | | |енергетики та атомної| | | |N 4-6 загальною потужністю| | |промисловості, ДП | | | |450 МВт) | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 25. | 27. |Розроблення концепцій та | - " - |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |започаткування роботи з | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |розроблення проектів | |наук |промисловості, ДП | | | |зняття з експлуатації | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |енергоблоків атомних | | |ДНІЦ СКАР, ВАТ КІЕП | | | |електростанцій | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розвиток ядерно-паливного циклу та диверсифікація джерел постачання ядерного палива | | (На Державний концерн "Ядерне паливо" покладається забезпечення виконання завдань розвитку | | ядерно-паливного циклу. Одним із джерел фінансування розвитку ядерно-паливного циклу є | |встановлення цільової надбавки до тарифу на виробництво електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом"| | в розмірі до 250 млн.гривень на рік. Обсяги фінансування розраховані до 2010 року) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 26. | 28. |Створення Державного | 2008 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |концерну "Ядерне паливо" | | |енергетики та атомної| | | | | | |промисловості | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27. | 29. |Розвиток уранового | | | | | | |виробництва: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27.1 |29.1 |проведення робіт з |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |розвитку уранового | |МНС |енергетики та атомної| | | |виробництва на державному | | |промисловості, ДП | | | |підприємстві "Східний | | |СХІД ГЗК, | | | |гірничо-збагачувальний | | |УкрНДПРІтаП | | | |комбінат", у тому числі: | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- розкриття та | - " - | - " - | - " - | | | |відпрацювання запасів | | | | | | |Ватутінського родовища; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- розкриття та |2008-2009 | - " - | - " - | | | |відпрацювання запасів | | | | | | |Мічуринського родовища; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- розкриття та |2008-2010 | - " - | - " - | | | |відпрацювання запасів | | | | | | |Центрального родовища | | | | | | |(східна зона); | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- технічне переоснащення |2008-2009 | - " - | - " - | | | |Інгульської та Смолінської| | | | | | |шахт; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- реконструкція і технічне|2008-2013 |Мінпаливенерго, | - " - | | | |переоснащення | |МНС | | | | |гідрометалургійного заводу| | | | | | |для зниження енергоємності| | | | | | |виробництва і собівартості| | | | | | |продукції; реконструкція | | | | | | |хвостосховища | | | | | | |гідрометалургійного | | | | | | |заводу; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- початок освоєння таких |2008-2010 | - " - | - " - | | | |нових уранових родовищ, як| | | | | | |Северинське, | | | | | | |Підгайцівське, | | | | | | |Сафонівське, Садове, | | | | | | |Сурське, Михайлівське, | | | | | | |Новогуріївське | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27.2 |29.2 |освоєння | | |Департамент ядерної | | | |Новокостянтинівського | 2008 |Мінпаливенерго, МНС |енергетики та атомної| | | |родовища: | | |промисловості, ДП | | | |- будівництво пускового | | |"Дирекція | | | |комплексу; | | |підприємства, що | | | |--------------------------+----------+-----------------------|будується | | | |- започаткування робіт з | 2008 |Мінпаливенерго |на базі | | | |попутного видобутку | | |Новокостянтинівського| | | |урану; | | |родовища уранових | | | |--------------------------+----------+-----------------------|руд", УкрНДПРІтаП | | | |- досягнення потужності | 2010 | - " - | | | | |250 тис.тонн руди на рік; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- розроблення техніко- | 2008 | - " - | - " - | | | |економічного обґрунтування| | | | | | |будівництва | | | | | | |Новокостянтинівського | | | | | | |рудника з метою збільшення| | | | | | |обсягів видобування руди | | | | | | |до 2,5 млн.тонн на рік; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- початок будівництва | 2010 |Мінпаливенерго, МНС | - " - | | | |другої черги | | | | | | |Новокостянтинівського | | | | | | |рудника; | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- започаткування | 2010 | - " - | - " - | | | |будівництва | | | | | | |гідрометалургійного | | | | | | |заводу | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- оновлення проекту | 2008 | - " - | - " - | | | |будівництва газопроводу- | | | | | | |відводу м. Новомиргород - | | | | | | |м. Мала Виска | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- будівництво газопроводу-| 2009 | - " - | - " - | | | |відвод м. Новомиргород - | | | | | | |м. Мала Виска | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27.2 |29.3 |проведення |2008-2010 |Мінприроди, |Департамент ядерної | | | |геологорозвідувальних, | |Мінпаливенерго, МНС, |енергетики та атомної| | | |пошукових та оціночних | |казенне підприємство |промисловості, | | | |робіт: | |"Кіровгеологія |УкрНДПРІтаП | | | |- розроблення техніко- | | | | | | |економічного обґрунтування| | | | | | |для вибору варіантів | | | | | | |розвитку сировинної бази | | | | | | |урану | | | | | | |- проведення | | | | | | |геологорозвідувальних | | | | | | |робіт з пошуку урану, | | | | | | |пошук родовищ | | | | | | |- уточнення запасів діючих| | | | | | |та перспективних родовищ | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27.3 |29.4 |технічне переоснащення |2008-2010 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |основного виробництва | | |енерге-тики та | | | |іонообмінних смол | | |атомної | | | | | | |промисловості, ДП | | | | | | |"Смоли", УкрНДПРІтаП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 27.4 |29.5 |реконструкція допоміжного | - " - | - " - | - " - | | | |виробництва іонообмінних | | | | | | |смол | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 28. | 30. |Забезпечення розвитку | | | | | | |цирконієвого виробництва: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 28.1 |30.1 |підтримка виробничої | 2008 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |діяльності державного | |Мінекономіки |енергетики та атомної| | | |науково-виробничого | | |промисловості, ДНВП | | | |підприємства "Цирконій" на| | |"Цирконій", | | | |стадії санації та | | |УкрНДПРІтаП | | | |відновлення | | | | | | |платоспроможності; санація| | | | | | |підприємства; | | | | | | |реструктуризація | | | | | | |підприємства з виділенням | | | | | | |цирконієвого виробництва в| | | | | | |окрему структуру | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 28.2 |30.2 |створення виробництва з |2008-2009 |Мінпаливенерго, НАНУ |Департамент ядерної | | | |переробки цирконієвої | | |енергетики та атомної| | | |сировини з метою | | |промисловості, ДНВП | | | |використання кінцевого | | |"Цирконій", | | | |продукту для власного | | |УкрНДПРІтаП, ННЦ | | | |виробництва та його | | |ХФТІ | | | |експорту: | | | | | | |- підготовка технічних та | | | | | | |проектних рішень | | | | | | |- реалізація проектних | | | | | | |рішень | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 28.3 |30.3 |розроблення техніко- |2008-2010 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |економічного обґрунтування| | |енерге-тики та | | | |інвестицій у створення | | |атомної | | | |виробництва цирконію та | | |промисловості, ДНВП | | | |цирконієвого прокату | | |"Цирконій", | | | | | | |УкрНДПРІтаП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 28.4 |30.4 |розроблення та реалізація |завершення| - " - |Департамент ядерної | | | |проектних рішень щодо: | після | |енергетики та атомної| | | |- реконструкції дільниці | 2010 | |промисловості, | | | |переробки сировини | | |ДНВП "Цирконій" | | | |- будівництва дільниці | | | | | | |отримання зливка | | | | | | |- будівництва дільниці | | | | | | |прокату | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 29. | 31. |Започаткування робіт із | | | | | | |створення власного | | | | | | |виробництва ядерного | | | | | | |палива (будівництво першої| | | | | | |черги заводу - 2013 рік, | | | | | | |будівництво другої черги | | | | | | |заводу - 2019 рік; | | | | | | |загальна вартість | | | | | | |будівництва - | | | | | | |4,5 млрд.гривень), | | | | | | |у тому числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 29.1 |31.1 |розроблення техніко- |2008-2009 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |економічного обґрунтування| | |енергетики та атомної| | | |інвестицій у створення | | |промисловості, | | | |виробництва ядерного | | |УкрНДПРІтаП | | | |палива | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 29.2 |31.2 |розроблення та подання на | - " - |Мінпаливенерго, | - " - | | | |розгляд Кабінету Міністрів| |Національна академія | | | | |України проекту Державної | |наук | | | | |цільової економічної | | | | | | |програми "Ядерне паливо" | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 29.3 |31.3 |підготовка та проведення |2009-2010 |Мінпаливенерго | - " - | | | |тендеру на будівництво | | | | | | |підприємства з виробництва| | | | | | |ядерного палива | | | | | | |розроблення проекту | | | | | | |будівництва заводу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 30. | 32. |Забезпечення реалізації | 2009 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |українсько-американського | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |проекту кваліфікації | |НАНУ |промисловості, | | | |ядерного палива для | | |ДП "НАЕК | | | |України, в тому числі: | | |"Енергоатом", | | | | | | |ННЦ ХФТІ | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 30.1 |32.1 |дослідна експлуатація | - " - | - " - | - " - | | | |шістьох тепловидільних | | | | | | |збірок на енергоблоці N 3 | | | | | | |Южно-Української АЕС, | | | | | | |зокрема: | | | | | | |- підготовка та узгодження| | | | | | |з регулюючим органом | | | | | | |технічних рішень про склад| | | | | | |паливних завантажень та | | | | | | |експлуатацію ядерного | | | | | | |палива | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- дослідна експлуатація | - " - | - " - | - " - | | | |тепловидільних збірок; | | | | | | |збір та аналіз даних, | | | | | | |обстеження тепловидільних | | | | | | |збірок після завершення | | | | | | |паливної кампанії | | | | | | |--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | | |- підготовка остаточного | | | | | | |звіту щодо результатів | | | | | | |дослідної експлуатації | | | | | | |тепловидільних збірок | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 30.2 |32.2 |постачання та завантаження| - " - | - " - | - " - | | | |на енергоблоці N 3 Южно- | | | | | | |Української АЕС партії | | | | | | |ядерного палива у складі | | | | | | |сорока двох тепловидільних| | | | | | |збірок | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 31. | 33. |Забезпечення виконання |починаючи |МНС, Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Загальнодержавної цільової| з 2008 |Національна академія |енергетики та атомної| | | |екологічної програми | року |наук |промисловості, ДП | | | |поводження з | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |радіоактивними відходами | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 32. | 34. |Забезпечення виконання |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |програм поводження з | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |радіоактивними відходами | |наук |промисловості, ДП | | | |на етапі експлуатації | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |атомних електростанцій | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 33. | 35. |Створення сховища | |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |відпрацьованого ядерного | | |енергетики та атомної| | | |палива "сухого" типу для | | |промисловості, | | | |тимчасового зберігання | | |Департамент | | | |відпрацьованого ядерного | | |стратегічної політики| | | |палива Рівненської, | | |та перспективного | | | |Хмельницької та Южно- | | |розвитку ПЕК, ДП | | | |Української атомних | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |електростанцій (строк | | |ВАТ КІЕП | | | |введення в експлуатацію | | | | | | |пускового комплексу - | | | | | | |2012 рік), в тому числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 33.1 |35.1 |- завершення консультацій |IV квартал| - " - | - " - | | | |з громадськістю, | 2008 | | | | | |проведення експертизи, | | | | | | |узгодження та схвалення | | | | | | |техніко-економічного | | | | | | |обґрунтування будівництва | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 33.2 |35.2 |- проектування сховища | 2009 - | - " - | - " - | | | | |II квартал| | | | | | | 2010 | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 33.3 |35.3 |- започаткування робіт з |II квартал| - " - | - " - | | | |будівництва пускового | 2010 | | | | | |комплексу сховища (строк | | | | | | |введення в експлуатацію - | | | | | | |2012 рік) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 34. | 36. |Спорудження другої черги | 2009 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |пристанційного сховища | | |енергетики та атомної| | | |відпрацьованого ядерного | | |промисловості, ДП | | | |палива Запорізької АЕС | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | | | | |ВАТ КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 35. | 37. |Визначення критеріїв |2008-2010 |МНС, МОЗ, |Департамент ядерної | | | |передачі радіоактивних | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |відходів для | |Мінпаливенерго |промисловості, | | | |довгострокового | | |ДП"НАЕК"Енергоатом", | | | |зберігання/захоронення від| | |ВАТ КІЕП | | | |їх виробників до | | | | | | |спеціалізованих | | | | | | |підприємств | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 36. | 38. |Затвердження за |2008-2010 |Мінпаливенерго, МНС |Департамент ядерної | | | |погодженням з МНС, яке | | |енергетики та атомної| | | |відповідає за прийняття | | |промисловості, ДП | | | |для захоронення | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |радіоактивних відходів, | | |ВАТ КІЕП | | | |переліку контейнерів для | | | | | | |поводження з | | | | | | |радіоактивними відходами | | | | | | |на атомних електростанціях| | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 37. | 39. |Забезпечення атомних |2008-2017 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |електростанцій | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |контейнерами для різних | |наук |промисловості, ДП | | | |типів радіоактивних | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |відходів | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 38. | 40. |Створення системи | | | | | | |поводження з | | | | | | |високоактивними відходами | | | | | | |від переробки | | | | | | |відпрацьованого ядерного | | | | | | |палива, в тому числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 38.1 |40.1 |розроблення основних |2008-2013 |МНС, Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |технічних рішень щодо | |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |поводження і | |Національна академія |промисловості, ДП | | | |довгострокового зберігання| |наук |"НАЕК "Енергоатом", | | | |високоактивних відходів | | |ВАТ КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 38.1 |40.2 |розроблення документів, |2008-2010 |Мінпаливенерго, МНС, | - " - | | | |необхідних для | |Держатомрегулювання | | | | |забезпечення контролю | | | | | | |відправлення, прийняття і | | | | | | |поводження з | | | | | | |високоактивними відходами,| | | | | | |що повертаються з | | | | | | |Російської Федерації після| | | | | | |переробки відпрацьованого | | | | | | |ядерного палива | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 38.3 |40.3 |розроблення та здійснення |2009-2013 |МНС, Мінпаливенерго | - " - | | | |першочергових заходів із | | | | | | |забезпечення прийняття і | | | | | | |поводження з | | | | | | |високоактивними відходами,| | | | | | |що повертаються з | | | | | | |Російської Федерації | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 39. | 41. |Забезпечення виконання |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |Державної програми | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |приведення небезпечних | |наук |промисловості, | | | |об'єктів виробничого | | |ДП "Бар'єр" | | | |об'єднання | | | | | | |"Придніпровський хімічний | | | | | | |завод" в екологічно | | | | | | |безпечний стан і | | | | | | |забезпечення захисту | | | | | | |населення від шкідливого | | | | | | |впливу іонізуючого | | | | | | |випромінювання, | | | | | | |затвердженої постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів України| | | | | | |від 26 листопада 2003 р. | | | | | | |N 1846 ( 1846-2003-п ) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Промислове і технологічне забезпечення ядерно-енергетичного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 40. | 43. |Розроблення: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 40.1 |43.1 |координаційного плану дій |I квартал |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |із створення умов для | 2009 |Мінпромполітики |енергетики та атомної| | | |розроблення і постачання | | |промисловості, | | | |устатковання для ядерно- | | |ДП"НАЕК"Енергоатом", | | | |енергетичного комплексу | | |ВАТ КІЕП | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 40.2 |43.2 |організаційно-технічних | - " - | - " - | - " - | | | |заходів для виконання | | | | | | |координаційного плану дій | | | | | | |із створення умов для | | | | | | |розроблення і постачання | | | | | | |устатковання для ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 40.3 |43.3 |програми дій із |2008-2009 | - " - | - " - | | | |забезпечення ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | | | |устаткованням вітчизняного| | | | | | |виробництва | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 41. | 44. |Започаткування робіт з | 2010 | - " - | - " - | | | |виконання програми дій із | | | | | | |забезпечення ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | | | |устаткованням вітчизняного| | | | | | |виробництва | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Науково-технічна та проектно-конструкторська підтримка ядерно-енергетичного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 42. | 45. |Розроблення проектів: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 42.1 |45.1 |Концепції Державної |I квартал |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |цільової програми | 2009 |Національна академія |енергетики та атомної| | | |створення та | |наук |промисловості, ДП | | | |функціонування вітчизняної| | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |системи науково-технічної | | |ВАТ КІЕП | | | |та проектно- | | | | | | |конструкторської підтримки| | | | | | |ядерної енергетики | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 42.2 |45.2 |Державної цільової |II квартал|Мінпаливенерго, | - " - | | | |програми створення та | 2009 |Національна академія | | | | |функціонування вітчизняної| |наук | | | | |системи науково-технічної | | | | | | |та проектно- | | | | | | |конструкторської підтримки| | | | | | |ядерної енергетики | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 43. | 46. |Розроблення пропозицій |I квартал |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |щодо визначення правових | 2009 |Держатомрегулювання, |енергетики та атомної| | | |засад діяльності наукового| |Національна академія |промисловості, ДП | | | |керівника, генерального | |наук |"НАЕК "Енергоатом", | | | |проектувальника, провідної| | |ВАТ КІЕП | | | |конструкторсько- | | | | | | |технологічної організації,| | | | | | |провідних організацій з | | | | | | |пусконалагоджувальної, | | | | | | |інжинірингової та іншої | | | | | | |підтримки розвитку ядерно-| | | | | | |енергетичного комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 44. | 47. |Забезпечення виконання | | | | | | |Державної цільової | | | | | | |програми створення та | | | | | | |функціонування вітчизняної| | | | | | |системи науково-технічної | | | | | | |та проектно- | | | | | | |конструкторської підтримки| | | | | | |ядерної енергетики, а | | | | | | |саме: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 45.1 |47.1 |створення на базі наукових|2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |організацій системи | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |провідних конструкторсько-| |наук |промисловості, ДП | | | |технологічних, пуско- | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |налагоджувальних та | | |ВАТ КІЕП | | | |інжинірингових організацій| | | | | | |з проектування та | | | | | | |будівництва атомних | | | | | | |електростанцій | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 45.2 |47.2 |створення на базі | | | | | | |відокремлених підрозділів | - " - |Мінпаливенерго | - " - | | | |ДП "НАЕК "Енергоатом": | | | | | | |- провідної | | | | | | |конструкторсько- | | | | | | |технологічної організації | | | | | | |- провідної | | | | | | |пусконалагоджувальної, | | | | | | |інжинірингової | | | | | | |організації | | | | | | |- підрозділу з питань | | | | | | |створення та супроводження| | | | | | |архівів проектно- | | | | | | |конструкторської | | | | | | |документації | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 45.3 |47.3 |розвиток матеріально- |2009-2010 |Мінпаливенерго, | - " - | | | |технічної бази провідних | |Національна академія | | | | |організацій у рамках | |наук | | | | |Державної програми | | | | | | |(створення бібліотек, | | | | | | |оснащення сучасними | | | | | | |базами даних, модернізація| | | | | | |існуючих та створення | | | | | | |нових стендів, установок | | | | | | |тощо) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 45.4 |47.4 |створення науково- |2009-2010 |Національна академія | - " - | | | |дослідного центру з новим | |наук, Мінпаливенерго | | | | |дослідницьким реактором | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 45. | 48. |Забезпечення участі |2008-2010 |Мінпаливенерго, | - " - | | | |вітчизняних організацій у | |Національна академія | | | | |виконанні міжнародних | |наук | | | | |програм, пов'язаних з | | | | | | |проектуванням | | | | | | |перспективних реакторних | | | | | | |установок, ядерного палива| | | | | | |та паливних циклів | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 46. | 49. |Удосконалення науково- |2008-2010 |Держатомрегулювання, | | | | |технічної підтримки | |Національна академія | | | | |державного регулювання | |наук | | | | |ядерної та радіаційної | | | | | | |безпеки, в тому числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 46.1 |49.1 |адаптація та впровадження | - " - | - " - | | | | |в практику передових | | | | | | |методик оцінки рівня | | | | | | |безпеки | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 46.2 |49.2 |розроблення, освоєння та | - " - | - " - | | | | |верифікація сучасних | | | | | | |розрахункових кодів і | | | | | | |моделей оцінки рівня | | | | | | |безпеки | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 46.3 |49.3 |створення інформаційно- | - " - | - " - | | | | |аналітичних та довідкових | | | | | | |систем і баз даних | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 46.4 |49.4 |запровадження методів | - " - | - " - | | | | |імовірнісної підтримки | | | | | | |прийняття регулюючих | | | | | | |рішень | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кадрові питання розвитку ядерно-енергетичного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 47. | 51. |Створення системи |2008-2010 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |підготовки і підвищення | | |енергетики та атомної| | | |кваліфікації керівних | | |промисловості, | | | |кадрів на базі | | |ДП "НАЕК | | | |Севастопольського | | |"Енергоатом" | | | |національного університету| | | | | | |ядерної енергії та | | | | | | |промисловості | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48. | 52. |Удосконалення системи |2008-2010 |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | | |підготовки | | |енергетики та атомної| | | |експлуатаційного персоналу| | |промисловості, ДП | | | |атомних електростанцій, в | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |тому числі: | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48.1 |52.1 |модернізація | 2008 | - " - | - " - | | | |повномасштабного | | | | | | |тренажера | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48.2 |52.2 |завершення будівництва на |2008-2010 | - " - | - " - | | | |майданчику Запорізької АЕС| | | | | | |регіонального центру | | | | | | |підготовки ремонтного | | | | | | |персоналу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48.3 |52.3 |створення двох | - " - | - " - | - " - | | | |повномасштабних тренажерів| | | | | | |для енергоблоків N 2 | | | | | | |Хмельницької та N 4 | | | | | | |Рівненської АЕС | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48.4 |52.4 |виконання програми | - " - | - " - | - " - | | | |вдосконалення підготовки | | | | | | |ремонтного персоналу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 48.5 |52.5 |виконання комплексної | - " - | - " - | - " - | | | |програми розвитку | | | | | | |навчально-тренувального | | | | | | |центру та підготовки | | | | | | |персоналу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 49. | 53. |Удосконалення системи | - " - |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |підготовки кадрів, | |МОН, Національна |енергетики та атомної| | | |включаючи науково- | |академія наук |промисловості, ДП | | | |технічне супроводження, | | |"НАЕК "Енергоатом", | | | |проектування, | | |ВАТ КІЕП | | | |експлуатацію, | | | | | | |інжинірингову діяльність | | | | | | |для ядерної енергетики та | | | | | | |атомно-промислового | | | | | | |комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 50. | 54. |Розроблення та здійснення |2008-2010 |Мінпаливенерго | - " - | | | |організаційно-технічних | | | | | | |заходів для забезпечення | | | | | | |підготовки будівельно- | | | | | | |монтажних кадрів | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 51. | 55. |Створення системи |2008-2010 |Мінпаливенерго, |Департамент ядерної | | | |заохочення та мотивації | |Національна академія |енергетики та атомної| | | |для залучення молодих | |наук |промисловості, ДП | | | |висококваліфікованих | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |кадрів для роботи на | | | | | | |об'єктах ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу та| | | | | | |в установах науково- | | | | | | |технічної, проектно- | | | | | | |конструкторської підтримки| | | | | | |і будівельно-монтажного | | | | | | |забезпечення | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 52. | 56. |Розроблення та виконання |2008-2012 |Мінпаливенерго | - " - | | | |комплексної програми | | | | | | |соціального розвитку ДП | | | | | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 53. | 57. |Забезпечення житлом |2008-2015 |Мінпаливенерго, | - " - | | | |працівників, у тому числі | |Держінвестицій, | | | | |за програмами іпотечного | |Держатомрегулювання | | | | |кредитування(**) | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 54. | 58. |Створення на ДП "НАЕК | 2009 |Мінпаливенерго | - " - | | | |"Енергоатом" системи | | | | | | |недержавного пенсійного | | | | | | |страхування | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 55. | 59. |Створення системи | 2009 |ДП "НАЕК"Енергоатом" | - " - | | | |готовності спеціалізованих| |спеціалізовані медико- | | | | |медичних закладів до | |санітарні частини | | | | |надання невідкладної | |N 1-5 | | | | |допомоги у разі виникнення| | | | | | |аварій та/або надзвичайних| | | | | | |ситуацій на атомних | | | | | | |електростанціях | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Соціальний розвиток регіонів, на території яких розташовані атомні електростанції | | та інші об'єкти ядерно-енергетичного комплексу | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 56. | 60. |Створення системи |2008-2010 |Держатомрегулювання, |Департамент ядерної | | | |підготовки кадрів для | |МОН, Мінпаливенерго |енергетики та атомної| | | |органу регулювання ядерної| | |промисловості, ДП | | | |та радіаційної безпеки, | | |"НАЕК "Енергоатом" | | | |підтримання та підвищення | | | | | | |кваліфікації кадрів | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 57. | 61. |Створення умов для |2008-2010 |облдержадміністрації, | - " - | | | |розвитку виробництва у | |Мінекономіки, | | | | |містах - супутниках | |Мінпаливенерго | | | | |атомних електростанцій і | | | | | | |регіонах, де розташовані | | | | | | |об'єкти ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу з | | | | | | |метою розв'язання | | | | | | |соціально-економічних | | | | | | |проблем | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 58. | 62. |Підтримка житлового | - " - |Мінпаливенерго | - " - | | | |будівництва, покращення | | | | | | |стану комунально-побутових| | | | | | |мереж у містах - | | | | | | |супутниках атомних | | | | | | |електростанцій і містах та| | | | | | |регіонах, де розташовані | | | | | | |об'єкти ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 59. | 63. |Забезпечення розвитку | - " - |облдержадміністрації, | - " - | | | |мережі навчальних, | |Мінекономіки, | | | | |культурно-побутових і | |Мінпаливенерго | | | | |спортивних закладів у | | | | | | |містах і регіонах, де | | | | | | |розташовані об'єкти | | | | | | |ядерно-енергетичного | | | | | | |комплексу | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 60. | 64. |Удосконалення програм | - " - |Мінпаливенерго | - " - | | | |медичного і пенсійного | | | | | | |страхування працівників | | | | | | |галузі | | | | |-------+-----+--------------------------+----------+-----------------------+---------------------| | 61. | 65. |Підвищення ефективності | - " - |облдержадміністрації, | - " - | | | |молодіжної політики у | |Мінекономіки, | | | | |містах - супутниках | |Мінпаливенерго | | | | |атомних електростанцій і | | | | | | |регіонах, де розташовані | | | | | | |об'єкти ядерно- | | | | | | |енергетичного комплексу | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
(*) Обсяги капітальних інвестицій (бюджетні кошти виділяються
в обсязі, передбаченому органу виконавчої влади згідно із Законом
про Державний бюджет України ( 835-17 ) на відповідний рік; обсяги
фінансування за рахунок коштів державного підприємства "НАЕК
"Енергоатом" погоджуються з НКРЕ. Додаткове фінансування можливе
за рахунок залучення міжнародних кредитів під державні гарантії та
за рахунок міжнародної технічної допомоги). (**) Цим пунктом вносяться зміни до Концепції підвищення
безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 р.
N 515 ( 515-2005-р ), у частині продовження строків реалізації
пілотних проектів без зміни строків виконання Концепції в цілому.
(***) Джерела покриття витрат та необхідний обсяг
фінансування визначаються під час розроблення проекту
нормативно-правового акта".
{ Розділ III в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 111 ( v0111558-09 ) від 24.02.2009 }

IV. Нафтогазовий комплекс
---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк |Органи виконавчої |Обсяг |Структурні | | п/п | заходу |вико- |влади та |та джерела |підрозділи | | | |нання,|підприємства ПЕК, |фінансування**, |Мінпаливенерго | | | |роки |відповідальні за |млн. гривень |та підприємства | | | | |виконання заходу | |ПЕК, | | | | | | |відповідальні за| | | | | | |виконання заходу| |--------------------------------------------------------------------------------------| | Газова промисловість | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Облаштування на |2006- |НАК "Нафтогаз |2006 - 43,2 |НАК "Нафтогаз | | |території України |2008 |України" |2007 - 43,2 |України" | | |вхідних станцій | |дочірня компанія |2008 - 12,9 | | | |контролю обсягів | |"Укртрансгаз" | | | | |імпортованого та | | | | | | |транзитного | | | | | | |природного газу | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 2. |Реконструкція та |2006- | |(разом - | | | |переоснащення |2008 | |99,3) | | | |прикордонних | | |власні та | | | |вихідних | | |залучені | | | |газовимірювальних | | |кошти | | | |станцій | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 3. |Оснащення |2006 | | | | | |газоперека- | | | | | | |чувальних | | | | | | |агрегатів | | | | | | |компресорних | | | | | | |станцій приладами | | | | | | |поагрегатного | | | | | | |обліку паливного | | | | | | |газу | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 4. |Облаштування на |2006- | | | | | |вхідних шлейфах |2008 | | | | | |лінійних | | | | | | |компресорних | | | | | | |станцій | | | | | | |контрольних | | | | | | |пунктів | | | | | | |вимірювання витрат| | | | | | |газу | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 5. |Проведення |2006- |НАК "Нафтогаз |2006 - 60 |НАК "Нафтогаз | | |комплексу режимно-|2010 |України" дочірня |2007 - 60 |України" | | |технологічних та | |компанія |2008 - 60 | | | |організаційно- | |"Укртрансгаз" |2009 - 60 | | | |технічних | |Мінпромполітики |2010 - 60 | | | |енергозберігаючих | | | | | | |робіт (за окремими| | | | | | |щорічними | | | | | | |програмами | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України") | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 6. |Впровадження трьох|2006- |НАК "Нафтогаз |(разом - 300) |НАК "Нафтогаз | | |когенераційних |2010 |України" |власні та |України" | | |установок на | |дочірня компанія |залучені кошти | | | |компресорних | |"Укртрансгаз" | | | | |станціях та 54-х | |Мінпромполітики | | | | |турбодетандерних | | | | | | |установок на | | | | | | |газорозподільних | | | | | | |станціях | | | | | | |дочірньої | | | | | | |компанії | | | | | | |"Укртрансгаз" | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 7. |Проведення ремонту|2006- | | | | | |газоперека- |2010 | | | | | |чувальних | | | | | | |агрегатів на | | | | | | |компресорних | | | | | | |станціях | | | | | | |(70 агрегатів | | | | | | |на рік) | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 8. |Введення в |2006- | | | | | |експлуатацію |2010 | | | | | |електропровідних | | | | | | |газоперека- | | | | | | |чувальних | | | | | | |агрегатів | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| | 9. |Впровадження |2007- | | | | | |чотирьох установок|2010 | | | | | |типу ГПУ-16 К | | | | | | |"Водолій" | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |10. |Зменшення на 10 |2006 |Мінпаливенерго, |2006 - 636,5 |Департамент з | | |відсотків обсягів | |НАК "Нафтогаз |2007 - 105,3 |питань нафтової,| | |споживання | |України" |2008 - 105,3 |газової та | | |природного газу | | |2009 - 105,3 |нафтопереробної | | |для власних потреб| | |2010 - 105,3 |промисловості | | |під час його | | | |НАК "Нафтогаз | | |видобування, | | | |України" | | |транспортування, | | | | | | |зберігання та | | | | | | |розподілу | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |11. |Завершення |2006- |Мінпаливенерго |(разом - 1057,7) |Департамент з | | |оснащення |2010 |НАК "Нафтогаз |власні та |питань нафтової,| | |лічильниками газу | |України" |залучені кошти |газової та | | |житлового фонду, | |НКРЕ | |нафтопереробної | | |де газ | | | |промисловості | | |використовується | | | |НАК "Нафтогаз | | |для опалення | | | |України" | | |(660 тис. | | | | | | |лічильників) | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |12. |Заміна застарілих |2006- | | | | | |побутових |2010 | | | | | |лічильників та | | | | | | |вузлів обліку газу| | | | | | |на промислових | | | | | | |підприємствах і | | | | | | |підприємствах | | | | | | |комунальної | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | |сучасними засобами| | | | | | |вимірювання | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |13. |Запровадження |2006- |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |побудинкового |2010 |НАК "Нафтогаз | |питань нафтової,| | |обліку газу у | |України" | |газової та | | |багатоквартирних | |НКРЕ | |нафтопереробної | | |будинках | | | |промисловості | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |14. |Заміна у приватних|2006- |НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | | |будинках побутових|2010 |України" | |України" | | |опалювальних | | | | | | |котлів з низьким | | | | | | |коефіцієнтом | | | | | | |корисної дії на | | | | | | |сучасні | | | | | | |високоефективні | | | | | | |газові опалювальні| | | | | | |прилади (700 тис. | | | | | | |котлів) | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |15. |Установлення |2006- |НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | | |дублюючих приладів|2010 |України" | |України" | | |обліку газу на | | | | | | |газорозподільних | | | | | | |станціях II та III| | | | | | |категорії | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |16. |Розроблення і |2006 |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |подання до | |НАК "Нафтогаз | |питань нафтової,| | |Кабінету Міністрів| |України" | |газової та | | |України проектів: | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |16.1.|постанов Кабінету | |НКРЕ | |НАК "Нафтогаз | | |Міністрів України:| |Антимонопольний | |України" | | |про оснащення | |комітет | | | | |газифікованого | | | | | | |житлового фонду | | | | | | |лічильниками газу;| | | | | | |про внесення змін | | | | | | |до Правил надання | | | | | | |населенню послуг з| | | | | | |газопостачання | | | | | | |( 2246-99-п ), | | | | | | |затверджених | | | | | | |постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |14 квітня 2004 р. | | | | | | |N 476 | | | | | | |( 476-2004-п ); | | | | | | |про внесення змін | | | | | | |до постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |8 червня 1996 р. | | | | | | |N 619 ( 619-96-п )| | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |норм споживання | | | | | | |природного газу | | | | | | |населенням у разі | | | | | | |відсутності | | | | | | |газових | | | | | | |лічильників" | | | | | | |стосовно | | | | | | |оптимізації норм | | | | | | |споживання газу в | | | | | | |разі використання | | | | | | |проточних | | | | | | |водонагрівачів; | | | | | | |про внесення змін | | | | | | |до Положення про | | | | | | |порядок | | | | | | |пооб'єктного | | | | | | |припинення | | | | | | |газопостачання | | | | | | |споживачам, крім | | | | | | |населення, які не | | | | | | |здійснюють плату | | | | | | |за спожитий | | | | | | |природний газ, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20 квітня 1998 р. | | | | | | |N 506 | | | | | | |( 506-98-п ), | | | | | | |стосовно | | | | | | |недопущення | | | | | | |безлімітного | | | | | | |споживання | | | | | | |природного газу; | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |16.2.|розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України про | | | | | | |здійснення заходів| | | | | | |щодо забезпечення | | | | | | |введення в | | | | | | |експлуатацію | | | | | | |другої та третьої | | | | | | |черги будівництва | | | | | | |Метрологічного | | | | | | |центру | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |16.3.|Програми переходу | | | | | | |до розрахунків за | | | | | | |природний газ із | | | | | | |споживачами з | | | | | | |урахуванням його | | | | | | |енергетичної | | | | | | |цінності | | | | | | |(калорійності); | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |16.4.|Програми | | | | | | |встановлення | | | | | | |будинкових | | | | | | |лічильників газу | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |17. |Розроблення |2006 |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |державних | |НАК "Нафтогаз | |питань нафтової,| | |стандартів: | |України" | |газової та | |-----+------------------+------|НКРЕ |------------------|нафтопереробної | |17.1.|ДСТУ (EN 1359) | | |0,25 |промисловості | | |"Лічильники газу | | | |НАК "Нафтогаз | | |мембранні. | | | |України" | | |Загальні технічні | | | | | | |умови" | | | | | |-----+------------------+------| |------------------| | |17.2.|ДСТУ (EN 12480) | | |0,25 | | | |"Лічильники газу | | | | | | |роторні. Загальні | | | | | | |технічні умови" | | | | | |-----+------------------+------| |------------------| | |17.3.|ДСТУ (EN 12480) | | |0,25 | | | |"Лічильники газу | | | | | | |роторні. Загальні | | | | | | |технічні умови" | | | | | |-----+------------------+------| |------------------| | |17.4.|ДСТУ (EN 12405) | | |0,25 | | | |"Електронні | | |кошти | | | |коректори до | | |НАК Нафтогаз | | | |лічильників газу. | | |України" | | | |Загальні технічні | | | | | | |умови" | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |18. |Розроблення |2006 |Мінприроди | |Департамент з | | |проекту закону про| |Мінфін | |питань нафтової,| | |внесення змін до | |Мінпаливенерго | |газової та | | |Кодексу України | |НАК "Нафтогаз | |нафтопереробної | | |про надра | |України" | |промисловості | | |( 132/94-ВР ) | | | |НАК "Нафтогаз | | |в частині | | | |України" | | |запровадження | | | | | | |інвестиційно | | | | | | |привабливого | | | | | | |механізму видачі | | | | | | |ліцензій на | | | | | | |надрокористування | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |19. |Розроблення |2006 |Мінприроди | |Департамент з | | |проекту постанови | |Мінфін | |питань нафтової,| | |Кабінету Міністрів| |Мінпаливенерго | |газової та | | |України про | |НАК "Нафтогаз | |нафтопереробної | | |внесення змін до | |України" | |промисловості | | |Порядку надання у | | | |НАК "Нафтогаз | | |2006 році | | | |України" | | |спеціальних | | | | | | |дозволів на | | | | | | |користування | | | | | | |надрами, | | | | | | |затвердженого | | | | | | |постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20 лютого 2006 р. | | | | | | |N 168 | | | | | | |( 168-2006-п ), | | | | | | |стосовно надання | | | | | | |таких дозволів без| | | | | | |проведення | | | | | | |аукціонів | | | | | | |надрокористувачам,| | | | | | |які за власні | | | | | | |кошти провели | | | | | | |геологічне | | | | | | |вивчення родовищ | | | | | | |і виконали | | | | | | |підрахунок запасів| | | | | | |у Державній | | | | | | |комісії | | | | | | |по запасах | | | | | | |корисних | | | | | | |копалин, та | | | | | | |надрокористувачам,| | | | | | |які реалізують | | | | | | |природний газ | | | | | | |відповідно до | | | | | | |постанови Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 27 грудня | | | | | | |2001 р. N 1729 | | | | | | |( 1729-2001-п ) | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |20. |Залучення |2006- |НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | | |іноземних |2010 |України" | |України" | | |інвесторів для | | | | | | |участі в освоєнні | | | | | | |нафтогазових | | | | | | |ресурсів України | | | | | | |на суходолі та у | | | | | | |глибоководній | | | | | | |(понад 80 метрів) | | | | | | |частині Чорного | | | | | | |моря | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Диверсифікація джерел постачання газу та нафти | |--------------------------------------------------------------------------------------| |21. |Підготовка до |2006 |Мінпаливенерго | |Департамент | | |підписання | |НАК "Нафтогаз | |євроінтеграції | | |Генеральної угоди | |України" | |та міжнародного | | |між Україною та | |МЗС | |співробітництва | | |Азербайджанською | |Мінекономіки | |Департамент з | | |Республікою про | |НКРЕ | |питань нафтової,| | |співробітництво у | | | |газової та | | |нафтовій та | | | |нафтопереробної | | |газовій сфері | | | |промисловості | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |22. |Започаткування |2006 |Мінпаливенерго | |Департамент | | |переговорного | |НАК "Нафтогаз | |євроінтеграції | | |процесу щодо | |України" | |та міжнародного | | |участі України | |МЗС | |співробітництва | | | (НАК "Нафтогаз | |НКРЕ | |Департамент з | | |України") у | | | |питань нафтової,| | |реалізації проекту| | | |газової та | | |будівництва | | | |нафтопереробної | | |газопроводу | | | |промисловості | | |"Nabucco" | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Закріплення провідної ролі України у процесі транзиту вуглеводнів | |--------------------------------------------------------------------------------------| |23. |Підготовка |2006 |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |проектів | |НАК "Нафтогаз | |питань нафтової,| | |нормативно- | |України" | |газової та | | |правових актів, | |МЗС | |нафтопереробної | | |спрямованих на | |Мінекономіки | |промисловості | | |виконання Угоди | |Мінфін | |НАК "Нафтогаз | | |між Кабінетом | |Державна | |України" | | |Міністрів України | |податкова | | | | |та Урядом | |адміністрація | | | | |Російської | |Мін'юст | | | | |Федерації про | | | | | | |заходи щодо | | | | | | |забезпечення | | | | | | |стратегічного | | | | | | |співробітництва | | | | | | |в газовій галузі | | | | | | |( 643_283 ), | | | | | | |підписаної | | | | | | |у м. Сочі | | | | | | |18 серпня | | | | | | |2004 року | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |24. |Будівництво | |НАК "Нафтогаз |2903,5 |НАК "Нафтогаз | | |газопроводу | |України" |включаючи податок |України" | | |Богородчани - | | |на додану | | | |Ужгород | | |вартість, у тому | | | | | | |числі на першому | | | | | | |етапі - 725,06, | | | | | | |з яких 70-80 | | | | | | |відсотків - | | | | | | |залучені кошти, | | | | | | |20-30 відсотків - | | | | | | |інші джерела | | | | | | |(кошти | | | | | | |Міжнародного | | | | | | |консорціуму з | | | | | | |управління та | | | | | | |розвитку | | | | | | |газотранспортної | | | | | | |системи України) | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Нафтова і нафтопереробна промисловість | |--------------------------------------------------------------------------------------| |25. |Модернізація та |2006- |нафтові компанії -|3300 |Департамент з | | |реконструкція |2010 |власники пакетів |кошти нафтових |питань нафтової,| | |нафтопереробних | |акцій |компаній - |газової та | | |підприємств з | |нафтопереробних |власників пакетів |нафтопереробної | | |метою завершення | |підприємств |акцій |промисловості | | |циклу глибокої | |Мінпаливенерго |нафтопереробних |НАК "Нафтогаз | | |переробки нафти, | |НАК "Нафтогаз |підприємств |України" | | |зокрема | |України" | | | | |будівництво | |Українське | | | | |установок | |об'єднання | | | | |каталітичного | |"Укрнафто- | | | | |крекінгу, | |хімпереробка" | | | | |ізомеризації та | |державне | | | | |алкілування, | |підприємство | | | | |гідрокрекінгу, | |"УкрНДІНП | | | | |висбрекінга і | |"МАСМА" | | | | |гідроочищення | |Мінприроди | | | | |палива, коксування| | | | | | |та виробництва | | | | | | |бітуму (до 2015 | | | | | | |року), | | | | | | |модернізація | | | | | | |установок | | | | | | |гідроочищення та | | | | | | |каталітичного | | | | | | |риформінгу нафти | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |26. |Будівництво нових |2006- |Мінпаливенерго |3300 |Департамент з | | |потужностей |2010 |НАК "Нафтогаз |залучені |питань нафтової,| | |нафтопереробних | |України" |кошти |газової та | | |заводів із | | | |нафтопереробної | | |застосуванням | | | |промисловості | | |сучасних | | | |НАК "Нафтогаз | | |технологій та | | | |України" | | |обладнання | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |27. |Розроблення |2006 |Мінпаливенерго |0,6 |Департамент з | | |проекту Концепції | |Мінекономіки | |питань нафтової,| | |та Програми | |Мінфін | |газової та | | |створення | |Міноборони | |нафтопереробної | | |стратегічного | |Держкомрезерв | |промисловості | | |запасу нафти і | |НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | | |нафтопродуктів | |України" | |України" | | | | |ВАТ | | | | | | |"Укртранснафта" | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |28. |Формування |2006- |Мінпаливенерго |обсяги та джерела |Департамент з | | |інфраструктури |2010 |Мінекономіки |фінансування |питань нафтової,| | |збереження та | |Мінфін |визначаються після|газової та | | |створення | |Міноборони |затвердження |нафтопереробної | | |стратегічних | |Держкомрезерв |Програми створення|промисловості | | |запасів нафти і | |НАК "Нафтогаз |стратегічного |НАК "Нафтогаз | | |нафтопродуктів | |України" |запасу нафти і |України" | | | | |ВАТ "Укр- |нафтопродуктів | | | | | |транснафта" | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |29. |Запровадження |2006- |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |нових стандартів |2007 |НАК "Нафтогаз | |питань нафтової,| | |оцінювання якості | |України" | |газової та | | |і вимірювання | |ВАТ "Укртранснафта| |нафтопереробної | | |кількості нафти | | | |промисловості | | |(нафтопродуктів) з| | | |НАК "Нафтогаз | | |урахуванням правил| | | |України" | | |і вимог ЄС | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |30. |Розроблення |2006- |Мінпаливенерго |0,25 |Департамент з | | |національних |2007 |Держспоживстандарт|кошти |питань нафтової,| | |стандартів на | |державне |державного |газової та | | |моторні палива | |підприємство |бюджету |нафтопереробної | | |(бензин, дизельне | |"УкрНДІНП "МАСМА" |та власні |промисловості | | |паливо, зріджений | |державне |кошти | | | |нафтовий газ), | |підприємство | | | | |призначені для | |"Державто- | | | | |колісних | |трансНДІпроект" | | | | |транспортних | |НАЕР | | | | |засобів, які | | | | | | |відповідають | | | | | | |міжнародним | | | | | | |екологічним нормам| | | | | | |ЄВРО-1 - ЄВРО-4 | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |31. |Будівництво |2006- |НАК "Нафтогаз |відповідно до |НАК "Нафтогаз | | |відрізку |2008 |України" |затвердженого |України" | | |нафтопроводу | |ВАТ |техніко- | | | |Броди - Плоцьк | |"Укртранснафта" |економічного | | | |(після укладення | | |обгрунтування | | | |Угоди між | | |власні та | | | |Кабінетом | | |залучені кошти | | | |Міністрів України | | | | | | |та Урядом | | | | | | |Республіки Польща | | | | | | |щодо реалізації | | | | | | |проекту Одеса - | | | | | | |Броди - Плоцьк) | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |32. |Підготовка проекту|2006 |Мінпаливенерго | |Департамент з | | |протоколу про | |МЗС | |питань нафтової,| | |внесення змін до | |Мінекономіки | |газової та | | |Угоди між | |Мін'юст | |нафтопереробної | | |Кабінетом | |НАК "Нафтогаз | |промисловості | | |Міністрів України | |України" | |Департамент | | |та Урядом | | | |євроінтеграції | | |Республіки | | | |та міжнародного | | |Казахстан про | | | |співробітництва | | |співробітництво | | | |НАК "Нафтогаз | | |щодо поставок | | | |України" | | |казахстанської | | | | | | |нафти в Україну та| | | | | | |її транзиту | | | | | | |територією України| | | | | | |від 1 червня 2004 | | | | | | |року | | | | | |-----+------------------+------+------------------+------------------+----------------| |33. |Забезпечення |2006- |НАК "Нафтогаз | |НАК "Нафтогаз | | |участі в |2010 |України" | |України" | | |реалізації | | | | | | |міжнародних | | | | | | |проектів освоєння | | | | | | |перспективних | | | | | | |нафтогазових | | | | | | |об'єктів у | | | | | | |Російській | | | | | | |Федерації, Лівії, | | | | | | |Єгипті та | | | | | | |Об'єднаних | | | | | | |Арабських Еміратах| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
V. Житлово-комунальне господарство та будівельний комплекс
------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування заходу |Строк |Органи |Обсяг та |Структурні | |п/п | |вико- |виконавчої влади|джерела |підрозділи | | | |нання,|та підприємства |фінансу- |Мінпаливенерго та| | | |роки |ПЕК, |вання**, |підприємства ПЕК,| | | | |відповідальні за|млн. |відповідальні за | | | | |виконання заходу|гривень |виконання заходу | |----+------------------------+------+----------------+----------+-----------------| | 1. |Розроблення проекту |2006- |Мінбуд інші |кошти |Департамент | | |Закону України "Про |2008 |центральні |державного|майнових відносин| | |внесення змін до Закону | |органи |бюджету |та реформування | | |України "Про | |виконавчої влади| |власності | | |приватизацію державного | | | |Департамент | | |майна" в частині зняття | | | |з питань | | |заборони на приватизацію| | | |електроенергетики| | |об'єктів генерації | | | |НАК "Енергетична | | |теплової енергії | | | |компанія України"| |----+------------------------+------+----------------+----------+-----------------| | 2. |Розроблення проектів |2006- |Мінбуд інші |кошти |Департамент з | | |нормативно-правових |2007 |центральні |державного|питань | | |актів у сфері | |органи |бюджету |електроенергетики| | |комунальної | |виконавчої влади| |НАК "Енергетична | | |теплоенергетики | | | |компанія України"| | |щодо: | | | | | | |удосконалення | | | | | | |правил постачання | | | | | | |теплової енергії і | | | | | | |користування | | | | | | |нею; ліцензування | | | | | | |господарської діяльності| | | | | | |з виробництва, | | | | | | |транспортування та | | | | | | |постачання теплової | | | | | | |енергії | | | | | |----+------------------------+------+----------------+----------+-----------------| | 3. |Розроблення проектів |2006- |Мінбуд |кошти |Департамент з | | |нормативно-правових |2007 |Мінекономіки |державного|питань | | |актів у сфері | |Мінфін |бюджету |електроенергетики| | |водопостачання та | |Антимонопольний | | | | |водовідведення щодо | |комітет | | | | |встановлення правил | |інші центральні | | | | |користування системами | |органи | | | | |комунального | |виконавчої | | | | |водопостачання та | |влади | | | | |водовідведення | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
VI. Підвищення енергоефективності та розвиток нетрадиційних,
відновлюваних і альтернативних джерел енергії
------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк |Органи |Обсяг |Структурні | |п/п | заходу |вико- |виконавчої |та джерела |підрозділи | | | |нання,|влади та |фінансу- |Мінпаливенерго та| | | |роки |підрозділи ПЕК,|вання**, |підприємства ПЕК,| | | | |відповідальні |млн. гривень|відповідальні за | | | | |за виконання | |виконання заходу | | | | |заходу | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Нормативно-правове забезпечення | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1. |Розроблення | | | | | | |проектів Законів | | | | | | |України: | | | | | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |1.1.|Про внесення змін |2006- |НАЕР |кошти |Фінансово- | | |до Закону України |2008 |Мінфін |державного |економічний | | |"Про оподаткування| |Мінекономіки |бюджету |департамент | | |прибутку | |Мін'юст | | | | |підприємств" | |інші | | | | |( 334/94-ВР ) | |центральні | | | | |у частині заборони| |органи | | | | |віднесення на | |виконавчої | | | | |валові витрати | |влади | | | | |енергоресурсів, | | | | | | |спожитих понад | | | | | | |норми питомих | | | | | | |витрат, що | | | | | | |встановлені | | | | | | |відповідно до | | | | | | |законодавства | | | | | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |1.2.|Про Комплексну | | | |Департамент | | |державну програму | | | |стратегічної | | |з енерго- | | | |політики та | | |ефективності | | | |перспективного | | | | | | |розвитку ПЕК | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань | | | | | | |електроенергетики| | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань нафтової, | | | | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | | |компанія | | | | | | |України" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |1.3.|Про |2006- |НАЕР |кошти |Департамент | | |енергоефективність|2008 |Мінфін |державного |стратегічної | | | | |Мінекономіки |бюджету |політики та | | | | |Мін'юст | |перспективного | | | | |інші | |розвитку ПЕК | | | | |центральні | |Департамент з | | | | |органи | |питань | | | | |виконавчої | |електроенергетики| | | | |влади | |Департамент з | | | | | | |питань нафтової, | | | | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | | |компанія | | | | | | |України" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |1.4.|Про комерційний | | | |Департамент з | | |облік ресурсів, | | | |питань | | |передача яких | | | |електро- | | |здійснюється | | | |енергетики | | |мережами | | | |Фінансово- | | | | | | |економічний | | | | | | |департамент | | | | | | |Департамент з | | | | | | |питань нафтової, | | | | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |1.5.|Про використання | | | |Департамент з | | |горючих газів як | | | |питань нафтової, | | |моторного палива | | | |газової та | | | | | | |нафтопереробної | | | | | | |промисловості | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| | 2. |Розроблення | | | | | | |проектів постанов | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України: | | | | | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |2.1.|про систему |2006- |НАЕР |кошти |Департамент з | | |нормування |2008 |Мінфін |державного |питань | | |паливно- | |Мінекономіки |бюджету |електроенергетики| | |енергетичних | |Мін'юст | |Департамент з | | |ресурсів у | |інші | |питань нафтової, | | |суспільному | |центральні | |газової та | | |виробництві | |органи | |нафтопереробної | | | | |виконавчої | |промисловості | | | | |влади | | | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |2.2.|про внесення змін |2006- |НАЕР |кошти |Департамент | | |до Програми |2008 |Мінфін |державного |стратегічної | | |державної | |Мінекономіки |бюджету |політики та | | |підтримки розвитку| |Мін'юст | |перспективного | | |нетрадиційних та | |інші | |розвитку ПЕК | | |відновлюваних | |центральні | |Департамент з | | |джерел енергії та | |органи | |питань | | |малої гідро- і | |виконавчої | |електроенергетики| | |теплоенергетики, | |влади | |Департамент з | | |схваленої | | | |питань нафтової, | | |постановою | | | |газової та | | |Кабінету Міністрів| | | |нафтопереробної | | |України від | | | |промисловості | | |31 грудня 1997 р. | | | |НАК "Енергетична | | |N 1505 | | | |компанія | | |( 1505-97-п ) | | | |України" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| |2.3.|про порядок | | | |Департамент з | | |проведення | | | |питань нафтової, | | |кваліфікації | | | |газової та | | |когенераційних | | | |нафтопереробної | | |установок | | | |промисловості | | | | | | |Департамент | | | | | | |з питань | | | | | | |електроенергетики| |----+------------------+------+---------------+------------+-----------------| | 3. |Розроблення |2006- |центральні |кошти |Департамент з | | |галузевих і |2008 |органи |державного |питань | | |регіональних | |виконавчої |бюджету |електроенергетики| | |програм підвищення| |влади | |Департамент | | |енергоефективності| |Рада міністрів | |стратегічної | | | | |Автономної | |політики та | | | | |Республіки | |перспективного | | | | |Крим, | |розвитку ПЕК | | | | |обласні, | |Департамент з | | | | |Київська та | |питань нафтової, | | | | |Севастопольська| |газової та | | | | |міські | |нафтопереробної | | | | |держадміні- | |промисловості | | | | |страції | |НАК "Енергетична | | | | |НАЕР | |компанія | | | | | | |України" | | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | -------------------------------------------------------------------------------
--------------- ** Обсяг та джерела фінансування уточнюються за результатами
тендерів і передбачаються у проектно-кошторисній документації.
VII. Розроблення проектів програмних та інших документів,
спрямованих на забезпечення реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року ( 145а-2006-р )
----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Строк |Органи виконавчої |Структурні підрозділи | |п/п| заходу |вико- |влади та |Мінпаливенерго та | | | |нання,|підрозділи ПЕК, |підприємства ПЕК, | | | |роки |відповідальні за |відповідальні за | | | | |виконання заходу |виконання заходу | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 1.|Про внесення змін |2006- |НАЕР |Департамент стратегічної | | |до Комплексної |2008 |Мінпаливенерго |політики та перспективного| | |державної програми| |Мінвуглепром |розвитку ПЕК | | |енергозбереження | |Мінекономіки |Департамент з питань | | | | |Мінфін |електроенергетики | | | | |Мінпромполітики |Департамент з питань | | | | |Мінагрополітики |нафтової, газової та | | | | |Мінтрансзв'язку |нафтопереробної | | | | |Мінбуд |промисловості | | | | |МОН |НАК "Енергетична компанія | | | | |Національна |України" | | | | |академія наук |НАК "Нафтогаз України" | | | | |Мін'юст | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 2.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент стратегічної | | |теплових |2008 |Мінекономіки |політики та перспективного| | |електростанцій та | |Мінфін |розвитку ПЕК | | |теплоелектро- | |Мінпромполітики |Департамент з питань | | |централей | |Мінбуд |електроенергетики | | |(будівництво, | |НКРЕ |НАК "Енергетична компанія | | |реконструкція, | |Національна |України" | | |модернізація) | |академія наук |ГРІФРЕ | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |ВАТ "Київський | | | | | |науково-дослідний | | | | | |та проектно- | | | | | |конструкторський | | | | | |інститут | | | | | |"Енергопроект" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 3.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент стратегічної | | |гідроенергетики |2008 |Мінекономіки |політики та перспективного| | |(будівництво, | |Мінфін |розвитку ПЕК | | |реконструкція та | |НКРЕ |Департамент з питань | | |модернізація) | |Мінпромполітики |електроенергетики | | | | |НАК "Енергетична |НАК "Енергетична компанія | | | | |компанія України" |України" | | | | |державне |ГРІФРЕ | | | | |підприємство | | | | | |"НАЕК "Енергоатом"| | | | | |ВАТ "Гідропроект" | | | | | |ВАТ "Укргідро- | | | | | |проект" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 4.|Комплексна |2006- |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | |програма |2010 |Держатом- |енергетики та атомної | | |підвищення безпеки| |регулювання |промисловості державне | | |енергоблоків | |державне |підприємство | | |атомних | |підприємство |"НАЕК "Енергоатом" | | |електростанцій | |"НАЕК "Енергоатом"|ГРІФРЕ | | | | |НКРЕ Національна | | | | | |академія наук | | | | | | | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 5.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | |будівництва |2008 |Мінприроди |енергетики та атомної | | |атомних | |державне |промисловості державне | | |електростанцій | |підприємство |підприємство | | | | |"НАЕК "Енергоатом"|"НАЕК "Енергоатом" | | | | |Держатом- | | | | | |регулювання | | | | | |НКРЕ | | | | | |Національна | | | | | |академія наук | | | | | |Мінпромполітики | | | | | |ВАТ "Київський | | | | | |науково-дослідний | | | | | |та проектно- | | | | | |конструкторський | | | | | |інститут | | | | | |"Енергопроект" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 6.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент стратегічної | | |магістральних та |2008 |Мінекономіки |політики та перспективного| | |міждержавних | |Мінфін |розвитку ПЕК | | |електричних мереж | |НКРЕ |Департамент з питань | | |напругою | |державне |електроенергетики | | |220-750 кВ | |підприємство |державне підприємство | | | | |"НЕК "Укренерго" |"НЕК "Укренерго" | | | | |НАК "Енергетична |НАК "Енергетична | | | | |компанія України" |компанія України" | | | | |державний |ГРІФРЕ | | | | |проектно- | | | | | |вишукувальний | | | | | |та науково- | | | | | |дослідний | | | | | |інститут | | | | | |"Укренерго- | | | | | |мережпроект" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 7.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |розподільних |2008 |Мінекономіки |електроенергетики | | |електричних мереж | |Мінфін |НАК "Енергетична | | |напругою | |Мінбуд |компанія України" | | |0,4-110 кВ | |НКРЕ |ГРІФРЕ | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України" | | | | | |енергопостачальні | | | | | |компанії | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 8.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |електроопалення в |2007 |Мінбуд |електроенергетики | | |населених пунктах | |НКРЕ |ГРІФРЕ | | | | |Мінпромполітики |НАК "Енергетична | | | | |Мінфін |компанія України" | | | | |Мінагрополітики | | | | | |Мінекономіки | | | | | |Рада міністрів | | | | | |Автономної | | | | | |Республіки Крим, | | | | | |обласні, | | | | | |Київська та | | | | | |Севастопольська | | | | | |міські | | | | | |держадміні- | | | | | |страції | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| | 9.|Комплексна |2006- |Мінбуд |Департамент з питань | | |державна програма |2007 |Мінпаливенерго |електроенергетики | | |модернізації | |Національна | | | |комунальної | |академія наук | | | |теплоенергетики | |Мінпромполітики | | | | | |МОН | | | | | |Мін'юст | | | | | |НКРЕ | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |10.|План дій щодо |2006- |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | |розвитку уранового|2008 |державне |енергетики та атомної | | |та цирконієвого | |підприємство |промисловості | | |виробництва та | |"СхідГЗК" | | | |виробництва | |державне | | | |ядерного палива | |науково- | | | |для атомних | |виробниче | | | |електростанцій | |підприємство | | | | | |"Цирконій" | | | | | |Український | | | | | |науково- | | | | | |дослідний і | | | | | |проектно- | | | | | |розшукувальний | | | | | |інститут | | | | | |промислової | | | | | |технології | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |11.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент стратегічної | | |використання |2007 |Мінвуглепром |політики та перспективного| | |низькосортного і | |Мінекономіки |розвитку ПЕК | | |бурого вугілля на | |Мінфін |Департамент з питань | | |теплових | |НАК "Енергетична |електроенергетики | | |електростанціях за| |компанія України" |ГРІФРЕ | | |сучасними | |Національна | | | |технологіями та у | |академія наук | | | |виробництві | |НАЕР | | | |синтетичного | | | | | |палива, у тому | | | | | |числі рідкого | | | | | |моторного палива | | | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |12.|Програма видобутку|2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |нафти і газу в |2007 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової | | |акваторіях | |України" |та нафтопереробної | | |Азовського та | |дочірня компанія |промисловості | | |Чорного морів | |"Укртрансгаз" |НАК "Нафтогаз України" | | | | |ВАТ "Укртранс- | | | | | |нафта" | | | | | |державне | | | | | |акціонерне | | | | | |товариство | | | | | |"Чорноморнафтогаз"| | | | | |Національна | | | | | |академія наук | | | | | |Мінприроди | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |13.|Програма робіт з |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |розвідки та |2008 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової | | |видобутку нафти і | |України" |та нафтопереробної | | |газу за межами | |дочірня компанія |промисловості | | |України | |"Укртрансгаз" |НАК "Нафтогаз України" | | | | |ВАТ "Укртранс- | | | | | |нафта" | | | | | |державне | | | | | |акціонерне | | | | | |товариство | | | | | |"Чорноморнафтогаз"| | | | | |Національна | | | | | |академія наук | | | | | |Мінприроди | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |14.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |реконструкції, |2008 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |модернізації та | |України" |нафтопереробної | | |розвитку | |дочірня компанія |промисловості | | |газотранспортної | |"Укртрансгаз" |НАК "Нафтогаз України" | | |системи | |Мінпромполітики | | | | | |МЗС | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |15.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |реконструкції, |2008 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |модернізації та | |України" |нафтопереробної | | |розвитку | |ВАТ "Укртранс- |промисловості | | |нафтотранспортної | |нафта" |НАК "Нафтогаз України" | | |системи | |МЗС | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |16.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |реконструкції, |2008 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |модернізації та | |України" |нафтопереробної | | |розвитку | |дочірня компанія |промисловості | | |газорозподільних | |"Укртрансгаз" |НАК "Нафтогаз України" | | |систем | |Мінпромполітики | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |17.|Комплексна |2006- |НАЕР |Департамент з питань | | |програма |2008 |Мінекономіки |нафтової, газової та | | |скорочення обсягів| |Мінпаливенерго |нафтопереробної | | |споживання | |Мінпромполітики |промисловості | | |природного газу в | |Мінфін |Департамент з питань | | |економіці та | |Мінагрополітики |електроенергетики | | |соціальній сфері | |Мінбуд |Департамент стратегічної | | | | |Національна |політики та перспективного| | | | |академія наук |розвитку ПЕК | | | | |НАК "Нафтогаз |НАК "Енергетична компанія | | | | |України" |України" | | | | |НКРЕ |НАК "Нафтогаз України" | | | | |Мін'юст | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |18.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |нафтопереробної |2008 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |галузі | |України" |нафтопереробної | | | | |Укрнафтохім- |промисловості | | | | |переробка |НАК "Нафтогаз України" | | | | |державне | | | | | |підприємство | | | | | |"УкрНДІНП | | | | | |"Масма" | | | | | |Мінприроди | | | | | |Мінпромполітики | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |19.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |диверсифікації |2007 |НАК "Нафтогаз |нафтової, газової та | | |джерел постачання | |України" |нафтопереробної | | |нафти і газу | |дочірня компанія |промисловості | | | | |"Укртрансгаз" |НАК "Нафтогаз України" | | | | |ВАТ "Укртранс- | | | | | |нафта" | | | | | |МЗС | | | | | |Національна | | | | | |академія наук | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |20.|Програма створення|2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |стратегічного |2007 |Мінекономіки |нафтової, газової та | | |запасу нафти та | |Мінфін |нафтопереробної | | |нафтопродуктів | |Міноборони |промисловості | | | | |Держкомрезерв |НАК "Нафтогаз України" | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | | | |ВАТ "Укртранс- | | | | | |нафта" | | | | | |Антимонопольний | | | | | |комітет | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |21.|Програма |2007- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |реконструкції, |2008 |Національна |нафтової, газової та | | |модернізації та | |академія наук |нафтопереробної | | |розвитку мережі | |Мінтрансзв'язку |промисловості | | |автомобільних | |Мінекономіки |НАК "Нафтогаз України" | | |газонаповнювальних| |Мінфін | | | |компресорних | |НАК "Нафтогаз | | | |станцій з | |України" | | | |урахуванням | |дочірня компанія | | | |можливого | |"Укртрансгаз" | | | |дооснащення | |державне | | | |блоками зрідження | |підприємство | | | |природного газу | |"Державто- | | | | | |трансНДІпроект" | | | | | |ВАТ "ІПП | | | | | |ВНІПІтрансгаз" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |22.|Програма |2007- |Мінтрансзв'язку |Департамент з питань | | |забезпечення |2008 |Мінпаливенерго |нафтової, газової та | | |міжнародних | |Мінекономіки |нафтопереробної | | |транспортних | |Мінфін |промисловості | | |коридорів України | |державні | | | |безсірчаними та | |підприємства: | | | |малосірчаними | |"Державто- | | | |моторними паливами| |трансНДІпроект" | | | | | |"УкрНДІНП | | | | | |"Масма" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |23.|Програма розвитку |2006- |Мінпаливенерго |Департамент євроінтеграції| | |експортного |2008 |Мінпромполітики |та міжнародного | | |потенціалу | |Мінекономіки |співробітництва | | |українського | |Мінфін |Департамент з питань | | |паливно- | |МЗС |електроенергетики | | |енергетичного | |НАК "Енергетична |Департамент з питань | | |комплексу | |компанія |нафтової, газової та | | |(виробництво | |України" |нафтопереробної | | |електроенергії, | |державне |промисловості | | |видобуток нафти | |підприємство |Департамент стратегічної | | |і газу за | |"НЕК "Укренерго" |політики та перспективного| | |межами України, | |НАК "Нафтогаз |розвитку ПЕК | | |надання послуг | |України" |НАК "Енергетична компанія | | |з будівництва | |Мін'юст |України" | | |енергооб'єктів) | | |НАК "Нафтогаз України" | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |24.|Програма розвитку |2006- |НАЕР |Департамент стратегічної | | |відновлюваних та |2008 |Мінпаливенерго |політики та перспективного| | |нетрадиційних | |Мінпромполітики |розвитку ПЕК | | |джерел енергії | |Мінекономіки |Департамент з питань | | | | |Мінфін |електроенергетики | | | | |НКРЕ |Департамент з питань | | | | |Національна |нафтової, газової та | | | | |академія наук |нафтопереробної | | | | |Мінагрополітики |промисловості | | | | |Мінтрансзв'язку |НАК "Енергетична компанія | | | | |дочірня компанія |України" | | | | |"Укрспирт" |НАК "Нафтогаз України" | | | | |державне | | | | | |підприємство | | | | | |"УкрНДІНП "Масма" | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |25.|Програма |2006- |НКРЕ |Фінансово-економічний | | |ціноутворення та |2010 |Мінпаливенерго |департамент | | |тарифної політики | |Мінекономіки |Департамент з питань | | |на енергетичних | |Мінфін |електроенергетики | | |ринках | |Національна |Департамент з питань | | | | |академія наук |нафтової, газової та | | | | |Антимонопольний |нафтопереробної | | | | |комітет |промисловості | | | | | |Департамент ядерної | | | | | |енергетики та атомної | | | | | |промисловості | | | | | |НАК "Енергетична компанія | | | | | |України" | | | | | |НАК "Нафтогаз України" | | | | | |державне підприємство | | | | | |НАЕК "Енергоатом" | | | | | |ГРІФРЕ | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |26.|Нормативно- |2008- |НКРЕ |Фінансово-економічний | | |правовий акт про |2010 |Мінпаливенерго |департамент | | |затвердження плану| |Мінекономіки |Департамент з питань | | |заходів щодо | |Мінфін |електроенергетики | | |реалізації | |державне |Департамент ядерної | | |положень Концепції| |підприємство |енергетики та атомної | | |функціонування та | |"Енергоринок" |промисловості | | |розвитку ринку | |Антимонопольний |ГРІФРЕ | | |електроенергії | |комітет | | | |України, | |Мін'юст | | | |затвердженої | | | | | |постановою | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | |України | | | | | |від 16 листопада | | | | | |2005 р. N 1739 | | | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |27.|Закон України "Про|2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |засади |2007 |НКРЕ |нафтової, газової та | | |функціонування | |НАК "Нафтогаз |нафтопереробної | | |ринку природного | |України" |промисловості | | |газу України" | |Антимонопольний |Фінансово-економічний | | | | |комітет |департамент | | | | |Мінфін |НАК "Нафтогаз України" | | | | |Мінекономіки |ГРІФРЕ | | | | |Мін'юст | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |28.|Програма |2006- |Мінпаливенерго |Департамент стратегічної | | |науково-технічного|2008 |Мінвуглепром |політики та перспективного| | |забезпечення | |Національна |розвитку ПЕК | | | | |академія наук |Департамент з питань | | | | |Мінпромполітики |електроенергетики | | | | |Мінекономіки |Департамент з питань | | | | |Мінфін |нафтової, газової та | | | | |Мінбуд |нафтопереробної | | | | |Мінприроди |промисловості | | | | |НКРЕ |Департамент ядерної | | | | | |енергетики та атомної | | | | | |промисловості | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |29.|Програма адаптації|2006- |Мінпаливенерго |Департамент юридичного | | |енергетичного |2010 |Мін'юст |забезпечення | | |законодавства | |МЗС |Департамент з питань | | |України до | |НКРЕ |електроенергетики | | |законодавства | |державне |Департамент з питань | | |Європейського | |підприємство |нафтової, газової та | | |Союзу | |"НЕК "Укренерго" |нафтопереробної | | | | | |промисловості | | | | | |Департамент ядерної | | | | | |енергетики та атомної | | | | | |промисловості | | | | | |Департамент євроінтеграції| | | | | |та міжнародного | | | | | |співробітництва | | | | | |Департамент стратегічної | | | | | |політики та перспективного| | | | | |розвитку ПЕК | | | | | |ГРІФРЕ | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |30.|План кодифікації |2006- |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |та систематизації |2010 |Мін'юст |електроенергетики | | |енергетичного | |НКРЕ |Департамент юридичного | | |законодавства та | |Мінфін |забезпечення | | |розроблення | |НАК "Нафтогаз |Департамент з питань | | |рамкового | |України" |нафтової, газової та | | |(базового) закону | |Антимонопольний |нафтопереробної | | |про енергетику | |комітет |промисловості | | | | |Держпідпри- |Департамент ядерної | | | | |ємництво |енергетики та атомної | | | | | |промисловості | | | | | |Департамент стратегічної | | | | | |політики та | | | | | |перспективного | | | | | |розвитку ПЕК | | | | | |ГРІФРЕ | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |31.|Закон України щодо|2006- |Мінпаливенерго |Департамент майнових | | |забезпечення |2007 |Мін'юст |відносин та реформування | | |створення та | |Мінекономіки |власності | | |функціонування | |Мінфін |Департамент юридичного | | |публічних компаній| |Фонд державного |забезпечення | | |в енергетиці | |майна |Департамент з питань | | | | |Антимонопольний |електроенергетики | | | | |комітет |Департамент з питань | | | | | |нафтової, газової та | | | | | |нафтопереробної | | | | | |промисловості | | | | | |Департамент ядерної | | | | | |енергетики та атомної | | | | | |промисловості | | | | | |ГРІФРЕ | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |32.|План реформування |2006- |Мінпаливенерго |Департамент майнових | | |відносин власності|2007 |Мінфін |відносин та реформування | | |в енергетиці | |Мінекономіки |власності | | | | |Мін'юст | | | | | |Фонд державного | | | | | |майна | | | | | |НКРЕ | | | | | |Антимонопольний | | | | | |комітет | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |33.|Нормативно-правові|2006- |Мінекономіки |Фінансово-економічний | | |акти щодо |2008 |Держкомстат |департамент | | |формування | |Мінпаливенерго |Департамент з питань | | |енергетичного | |Мінфін |електроенергетики | | |балансу держави | |Мінбуд |Департамент з питань | | | | |Мінвуглепром |нафтової, газової та | | | | |Мінпромполітики |нафтопереробної | | | | |НАЕР |промисловості | | | | |НКРЕ |Департамент ядерної | | | | |Національна |енергетики та атомної | | | | |академія наук |промисловості | | | | |державні |НАК "Енергетична компанія | | | | |підприємства: |України" | | | | |"Енергоринок" |НАК "Нафтогаз України" | | | | |"НЕК "Укренерго" |державне підприємство | | | | |"НАЕК |НАЕК "Енергоатом" | | | | |"Енергоатом" |державне підприємство | | | | |Національний |"НЕК "Укренерго" | | | | |інститут проблем | | | | | |міжнародної | | | | | |безпеки при Раді | | | | | |національної | | | | | |безпеки і оборони | | | | | |України | | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | |України" | | | | | |НАК "Енергетична | | | | | |компанія України | | |---+------------------+------+------------------+--------------------------| |34.|Створення системи |2006- |Мінпаливенерго |Департамент ядерної | | |стратегічного |2010 |Мінекономіки |енергетики та атомної | | |планування у | | |промисловості | | |паливно-енергетич-| | | | | |ному комплексі | | | | | |України на основі | | | | | |його математичної | | | | | |моделі для | | | | | |забезпечення | | | | | |належної підтримки| | | | | |прийняття | | | | | |управлінських | | | | | |рішень в умовах | | | | | |невизначеності | | | | | |варіантів розвитку| | | | | |енергетики, | | | | | |зумовленої | | | | | |ускладненням | | | | | |геостратегічних | | | | | |процесів, | | | | | |можливого широкого| | | | | |впровадження | | | | | |принципово нових | | | | | |джерел, методів та| | | | | |шляхів | | | | | |використання | | | | | |енергоресурсів | | | | ----------------------------------------------------------------------------- { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 111 ( v0111558-09 ) від 24.02.2009 }

Додаток 2
до наказу Мінпаливенерго
України
08.09.2006 N 328

ЗВІТ
про стан виконання Плану заходів
на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року
____________________________________
(назва структурного підрозділу)
у ____ кварталі 200_ року

------------------------------------------------------------------ |N п/п| Зміст заходу | Стан виконання | |-----+-----------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------
Підпис керівника
структурного
підрозділу __________________вгору