Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету
Державне казначейство, Мінфін України; Наказ, Інформація, Порядок від 11.08.2008327
Документ v0327506-08, попередня редакція — Редакція від 07.09.2011, підстава - v0024840-11
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2008 N 327

Про затвердження Порядку відображення
у бухгалтерському обліку операцій
по виконанню державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008
N 546 ( v0546506-08 ) від 23.12.2008
N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009
N 496 ( v0496506-09 ) від 07.12.2009
N 330 ( v0330506-09 ) від 14.08.2009
N 230 ( v0230506-10 ) від 08.07.2010
N 291 ( v0291506-10 ) від 13.08.2010
N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010
Наказом Державної казначейської служби
N 24 ( v0024840-11 ) від 07.09.2011 }

З метою систематизації нормативних документів щодо
відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню
державного бюджету та на виконання наказу Державного казначейства
України від 09.02.2008 року N 51 "Про результати інвентаризації
наказів Державного казначейства України за 1995-2007 роки"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок).
2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухглтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до самостійних структурних підрозділів Державного казначейства
України та Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Органам Державного казначейства України та самостійним
структурним підрозділам Державного казначейства України
забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по
виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного
казначейства України від 28.12.2000 N 142 "Про затвердження
Порядків відображення у бухгалтерському обліку операцій по
виконанню державного бюджету", від 30.08.2001 N 151 "Про
затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку
операцій по боргових зобов'язаннях державного бюджету" та від
20.12.2004 N 219 ( v0219506-04 ) "Про затвердження Порядку
відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету
операцій по річному заключенню рахунків".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
Голова Т.Я.Слюз

Додаток
до Порядку відображення
у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню
державного бюджету

ІНФОРМАЦІЯ
про суми доходів, видатків, кредитування
за вирахуванням погашення загального
та спеціального фондів державного бюджету,
на які проведено заключення рахунків

________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)
---------------------------------------------------------------------- | N | Код органу |Назва органу| N |Назва рахунку|Сума (коп.) | |з/п| Державного | Державного |балансового| |------------| | |казначейства|казначейства| рахунку | |Дебет|Кредит| | | України | України | | | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 1 | | | 6111 |Доходи | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 2 | | | 6112 |Доходи | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету, які | | | | | | | |направляються| | | | | | | |на спеціальні| | | | | | | |видатки | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 3 | | | 6114 |Власні кошти | | | | | | | |розпорядників| | | | | | | |коштів | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 4 | | | 7111 |Видатки | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 5 | | | 7121 |Видатки | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 6 | | | 7131 |Кредитування | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 7 | | | 7132 |Кредитування | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | |---+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 8 | | | 5112 |Результат | | | | | | | |виконання | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | ----------------------------------------------------------------------
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc
(формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління
Державного казначейства України у форматі Національного банку
України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного
казначейства України у Тернопільській області) з наданням
підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Дата
надання форм буде повідомлена додатково. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного
управління
Головний бухгалтер
М.П.

Додаток
до наказу Державного
казначейства України
11.08.2008 N 327

ПОРЯДОК
відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню державного бюджету

Розділ I. Облік операцій
за плановими показниками
Глава 1. Загальний фонд
1. У Державному казначействі України
1.1. Ведення зведених показників річного розпису призначень
(підстава - річний розпис державного бюджету): 1) за доходами державного бюджету:
Дебет 9313 Затверджені планові показники за доходами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9311 Поточні планові показники за доходами загального
фонду державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9283 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9081 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9083 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9713 Затверджений розпис фінансування загального
фонду державного бюджету за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Примітка (1): поточні планові показники за доходами
загального фонду державного бюджету не вводяться. { Підпункт 1.1 пункту 1 глави 1 розділу I доповнено приміткою (1)
згідно з Наказом Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від
23.12.2008 }
1.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за
помісячним розписом (підстава - помісячний розпис державного
бюджету): 1) за доходами державного бюджету:
Дебет 9333 Затверджені планові показники за помісячним
розписом доходів загального фонду
державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9331 Поточні планові показники за помісячним
розписом доходів загального фонду
державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9286 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9264 Затверджені зведені бюджетні призначення
з загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9263 Зведені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним
розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9085 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9086 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету за помісячним
розписом асигнувань
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9722 Затверджений помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
{ Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу I в редакції Наказу
Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Примітка(2). Поточні планові показники за доходами загального
фонду державного бюджету не вводяться. { Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу I доповнено приміткою(2)
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
1.3. Введення показників зведеного кошторису (підстава -
зведений кошторис, отриманий від головного розпорядника бюджетних
коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9153 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
1.4. Введення показників за зведеним планом асигнувань та
зведеним планом надання кредитів (підстава - зведений план
асигнувань із загального фонду бюджету та зведений план надання
кредитів із загального фонду бюджету до зведеного кошторису
головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9156 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9134 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Примітка(3). при збільшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за
вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними
проведеннями.
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі проведення
зазначених операцій на центральному рівні)
2.1. Ведення зведених показників річного розпису призначень
(підстава - річний розпис державного бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9283 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за
помісячним розписом (підстава - помісячний розпис державного
бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9286 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9264 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
2.3. Введення показників зведеного кошторису (підстава -
зведений кошторис, отриманий від головного розпорядника бюджетних
коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого
належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9153 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
2.4. Введення показників за зведеним планом асигнувань та
зведеним планом надання кредитів (підстава - зведений план
асигнувань із загального фонду бюджету та зведений план надання
кредитів із загального фонду бюджету до зведеного кошторису
головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого
рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники
нижчого рівня):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9156 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9134 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень
(підстава - річний розпис асигнувань та розпис повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету
головних розпорядників бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9281 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9215 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень
за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис асигнувань
загального фонду бюджету та помісячний розпис повернення кредитів
до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із
загального фонду державного бюджету головних розпорядників
бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9285 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9262 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
2.7. Введення показників індивідуального кошторису та плану
використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий
головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, та
план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних
коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9151 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
2.8. Введення показників за планом асигнувань (підстава -
план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду
державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису
головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів,
індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих
навчальних закладів та наукових установ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9155 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9133 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Примітка(4). при збільшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за
вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними
проведеннями.
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Державному казначействі України
1.1. Ведення зведених показників річного розпису призначень
(підстава - річний розпис державного бюджету): 1) за доходами державного бюджету:
Дебет 9314 Затверджені планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9312 Поточні планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9284 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9082 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9084 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9011 Річний розпис витрат спеціального фонду
державного бюджету з розподілом за видами
надходжень
3) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9714 Затверджений розпис фінансування спеціального
фонду державного бюджету за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Примітка(1). Поточні планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету не вводяться.
{ Підпункт 1.1 пункту 1 глави 2 розділу I доповнено приміткою (1)
згідно з Наказом Державного казначейства N 546 ( v0546506-08 ) від
23.12.2008; в редакції Наказу Державного казначейства N 468
( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
1.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за
помісячним розписом (підстава - помісячний розпис державного
бюджету): 1) за доходами державного бюджету:
Дебет 9334 Затверджені планові показники за помісячним
розписом доходів спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9332 Поточні планові показники за помісячним
розписом доходів спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
2) за видатками та кредитуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9288 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9268 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань,
з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним
розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9087 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
за помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9088 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9012 Помісячний розпис витрат спеціального фонду
державного бюджету за винятком власних
надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків
2) за фінансуванням державного бюджету:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9724 Затверджений помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за
типом боргового зобов'язання
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за
типом боргового зобов'язання
{ Підпункт 1.2 пункту 1 глави 2 розділу I в редакції Наказу
Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Примітка(2). Поточні планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету не вводяться. { Підпункт 1.2 пункту 1 глави 2 розділу I доповнено приміткою (2)
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
1.3. Введення показників зведеного кошторису (підстава -
зведення показників спеціального фонду кошторису, отримані від
головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9154 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
1.4. Введення показників за зведеним планом асигнувань та
зведеним планом надання кредитів (підстава - зведений план
асигнувань із загального фонду бюджету та зведений план надання
кредитів із загального фонду бюджету до зведеного кошторису
головного розпорядника бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9158 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9138 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Примітка(3). при збільшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за
вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними
проведеннями.
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі проведення
зазначених операцій на центральному рівні)
2.1. Ведення зведених показників річного розпису призначень
(підстава - річний розпис державного бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9284 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
2.2. Введення зведених показників бюджетних призначень за
помісячним розписом (підстава - помісячний розпис державного
бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9288 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9268 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
2.3. Введення показників зведеного кошторису (підстава -
зведений кошторис, отриманий від головного розпорядника бюджетних
коштів або розпорядника нижчого рівня, до сфери управління якого
належать інші розпорядники нижчого рівня):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9154 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
2.4. Введення показників за зведеним планом асигнувань та
зведеним планом надання кредитів (підстава - зведений план
асигнувань із загального фонду бюджету та зведений план надання
кредитів із загального фонду бюджету до зведеного кошторису
головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника нижчого
рівня, до сфери управління якого належать інші розпорядники
нижчого рівня):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9158 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9138 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2.5. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень
(підстава - річний розпис асигнувань та розпис повернення кредитів
до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету
головних розпорядників бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9282 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9216 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
2.6. Введення індивідуальних показників бюджетних призначень
за помісячним розписом (підстава - помісячний розпис асигнувань
загального фонду бюджету та помісячний розпис повернення кредитів
до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із
загального фонду державного бюджету головних розпорядників
бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9287 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9266 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
2.7. Введення показників індивідуального кошторису та плану
використання бюджетних коштів (підстава - кошторис, наданий
головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних коштів, та
план використання бюджетних коштів, наданий одержувачем бюджетних
коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9152 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
2.8. Введення показників за планом асигнувань (підстава -
план асигнувань та план надання кредитів із загального фонду
державного бюджету як додаток до індивідуального кошторису
головного розпорядника та/або розпорядника бюджетних коштів,
індивідуальний помісячний план використання бюджетних коштів вищих
навчальних закладів та наукових установ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9157 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9137 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
а також:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Примітка(4). при збільшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються за
вищенаведеними проведеннями.
Відповідно при зменшенні планових показників у
бухгалтерському обліку зазначені зміни відображаються зворотними
проведеннями. Операції, проведені у Головному управлінні Державного
казначейства України, які призводять до зміни ЄКР, у Державному
казначействі України відображаються шляхом дебетування чи
кредитування рахунку 1111 у кореспонденції з рахунком 3911.
Розділ II. Облік операцій за доходами
Глава 1. Загальний фонд
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1.1. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету у
національній валюті (підстава - платіжні доручення платників
податків, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на
додану вартість платникам, у разі достатності поточних надходжень
за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади,
якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету
податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні
документи органів Державного казначейства України):
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на
додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності
поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу
виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право
стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших
надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства
України): 1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України:
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на
додану вартість платникам:
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи органу Державного казначейства України):
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
1.5. Відраховано дотацію місцевим бюджетам згідно з
нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік (підстава - меморіальні документи
органу Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3141(**) Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів
одночасно:
Дебет 8511 Розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету, передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
--------------- (**) бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків з
виконання місцевих бюджетів здійснюються у загальновстановленому
порядку.
Примітка. на суму відрахованих дотацій органи Державного
казначейства засобами програмного забезпечення формують Реєстри на
відкриття асигнувань за формою додатка N 30 до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, у двох
форматах dbf та текстовому, які надсилають до Державного
казначейства України. А також на підставі цих реєстрів відкривають
асигнування та відображають перерахування дотацій місцевим
бюджетам в порядку, визначеному у пункті 2 глави 1 розділу VII
цього Порядку.
1.6. Перераховано у регламентованому режимі кошти Державному
казначейству України (підстава - меморіальні документи органу
Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 8211 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2. У Державному казначействі України
2.1. Надано підкріплення коштами для здійснення повернення
помилково або надмірно зарахованих до бюджету платежів та
відшкодування податку на додану вартість за зверненнями Головних
управлінь Державного казначейства України:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
одночасно:
Дебет 8215 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2.2. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних
управлінь Державного казначейства України, зараховано до
державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8121 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані
2.3. На суму відрахованої дотації місцевим бюджетам
(підстава - меморіальні документи органу Державного казначейства
України сформовані на підставі реєстрів на відкриття асигнувань та
інформації про відрахування дотації місцевим бюджетам):
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8421 Розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету, отримані
2.4. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів та відшкодування податку на
додану вартість платникам, у разі відсутності або недостатності
поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу
виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право
стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших
надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства
України): 1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів та відшкодовано податок на
додану вартість платникам:
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.5. Надійшли доходи загального фонду державного бюджету в
іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного
рахунку, відкритого в банку на ім'я Державного казначейства
України):
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
2.6. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі
достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Державного
казначейства України):
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.7. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі
відсутності або недостатності поточних надходжень за день
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в
банку на ім'я Державного казначейства України): 1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8215 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
2) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
загального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.8. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
2.9. Перераховано у регламентованому режимі кошти до
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8211 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8121 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1.1. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету
(підстава - платіжні доручення платників податків, файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів
до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі
достатності поточних надходжень за день (підстава - висновок
(довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону
надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів
та інших надходжень, та платіжні документи органів Державного
казначейства України, звірені з виписками банків):
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів
до спеціального фонду державного бюджету платникам, у разі
відсутності або недостатності поточних надходжень за день
(підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому
відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і
обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи
органів Державного казначейства України, звірені з виписками
банків): 1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України:
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих
платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам:
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи органу Державного казначейства України):
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
1.5. Перераховано у регламентованому режимі кошти Державному
казначейству України (підстава - меморіальні документи органу
Державного казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2. У Державному казначействі України
2.1. Надано підкріплення коштами для здійснення повернення
помилково або надмірно зарахованих платежів до державного бюджету
платникам за зверненнями Головних управлінь Державного
казначейства України:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
одночасно:
Дебет 8216 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2.2. Кошти спеціального фонду, що надійшли від Головних
управлінь Державного казначейства України, зараховано до
державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані
2.3. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального
фонду державного бюджету за відомчою ознакою (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
2.4. Повернення помилково або надмірно зарахованих платежів
до державного бюджету платникам, у разі відсутності або
недостатності поточних надходжень за день (підстава - висновок
(довідка) органу виконавчої влади, якому відповідно до закону
надано право стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів
та інших надходжень, та платіжні документи органів Державного
казначейства України, звірені з виписками банків): 1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих
платежів до спеціального фонду державного бюджету платникам:
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.5. Надійшли доходи спеціального фонду державного бюджету в
іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі виписки з валютного
рахунку, відкритого в банку на ім'я Державного казначейства
України):
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
2.6. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі
достатності поточних надходжень за день (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
виписки з валютного рахунку, відкритого в банку на ім'я Державного
казначейства України):
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.7. Повернення помилково або надмірно зарахованих до
спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті, у разі
відсутності або недостатності поточних надходжень за день
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі виписки з валютного рахунку, відкритого в
банку на ім'я Державного казначейства України): 1) зараховано кошти підкріплення:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8216 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
2) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
спеціального фонду бюджету платежів в іноземній валюті:
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2.8. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
2.9. Перераховано у регламентованому режимі кошти до
спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані
2.10. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
за відомчою ознакою (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
Глава 3. Доходи, що розподіляються
між загальним і спеціальним
фондами державного бюджету
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між загальним
та спеціальним фондами державного бюджету (підстава - платіжні
доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3131 Надходження коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету, у разі достатності поточних надходжень
за день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади,
якому відповідно до закону надано право стягнення до бюджету
податків і обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні
документи органів Державного казначейства України, звірені з
виписками банків):
Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного
бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, які підлягали розподілу між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету, у разі відсутності або недостатності
поточних надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу
виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право
стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших
надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства
України, звірені з виписками банків): 1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України:
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3131 Надходження коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного
бюджету
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
бюджету платежів, які підлягали розподілу між загальним та
спеціальним фондами державного бюджету:
Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного
бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.4. Проведено розподіл коштів між загальним та спеціальним
фондами державного бюджету (підстава - меморіальний документ з
урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет 3131 Надходження коштів, що розподіляються між
загальним та спеціальним фондами державного
бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Примітка. облік операцій із проведення акумулювання коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також
перерахування їх Державному казначейству України здійснюється у
загальновстановленому порядку.
2. У Державному казначействі України
Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету
та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У
Державному казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за
виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Державному казначействі
України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу II. Облік операцій за
доходами цього Порядку.
Глава 4. Доходи, що підлягають
розподілу між державним
та місцевими бюджетами
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1. Надійшли кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами (підстава - платіжні доручення платників
податків, звірені з виписками банків, або файл початкових платежів
від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6211 Доходи, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими
бюджетами, у разі достатності поточних надходжень за день
(підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому
відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і
обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи
органів Державного казначейства України):
Дебет 3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6211 Доходи, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, які підлягали розподілу між державним і місцевими
бюджетами, у разі відсутності або недостатності поточних
надходжень за день (підстава - висновок (довідка) органу
виконавчої влади, якому відповідно до закону надано право
стягнення до бюджету податків і обов'язкових платежів та інших
надходжень, та платіжні документи органів Державного казначейства
України): 1) зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України:
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Примітка(1). операції з проведення підкріплення коштами
місцевого бюджету здійснюються у загальновстановленому порядку. 2) перераховано кошти підкріплення на відповідний рахунок для
зарахування надходжень:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
3) здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих до
бюджету платежів, які підлягали розподілу між державним і
місцевими бюджетами:
Дебет 3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6211 Доходи, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.4. Проведено розподіл коштів між державним і місцевими
бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази
бюджетного процесу):
Дебет 3311 Кошти, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
або: 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
або: 3141 Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів
або: 3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
або: 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
або: 6121 Доходи загального фонду місцевого бюджету
або: 6122 Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Примітка(2). облік операцій із проведення акумулювання коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також
перерахування їх Державному казначейству України здійснюється у
загальновстановленому порядку.
2. У Державному казначействі України
Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету
та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У
Державному казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за
виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Державному казначействі
України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу II. Облік операцій за
доходами цього Порядку.
Глава 5. Здійснення операцій
за коштами, тимчасово віднесеними
на доходи державного бюджету
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1 Надійшли платежі, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу (підстава - платіжні
доручення платників податків, звірені з виписками банків або файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що
підлягають розподілу, у разі достатності поточних надходжень за
день (підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому
відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків і
обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи
органів Державного казначейства України, звірені з виписками
банків):
Дебет 3411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом
дебетування рахунку 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету, що підлягають розподілу " у кореспонденції з
відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на
рахунках 6 класу Плану рахунків, за умови, якщо кошти після
розподілу зараховуються на рахунки, які відкриті в органах
Державного казначейства, або з технічними рахунками органів
Державного казначейства за умови, якщо кошти після розподілу
перераховуються на рахунки відкриті в установах банків.
Глава 6. Здійснення операцій
за іншими коштами, тимчасово віднесеними
на доходи державного бюджету
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1.1. Надійшли інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету (підстава - платіжні доручення платників
податків, звірені з виписками банків, або файл початкових платежів
від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
1.2. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету
платежів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету
(підстава - висновок (довідка) органу виконавчої влади, якому
відповідно до закону надано право стягнення до бюджету податків, і
обов'язкових платежів та інших надходжень, та платіжні документи
органів Державного казначейства України, звірені з виписками
банків):
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.3. Розподілено інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету, відповідно до призначення (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України з
урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду
державного бюджету
або: 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
або: 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно(**):
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
або: 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
--------------- (**) проведення складаються до рахунків 3 класу Плану
рахунків.
Примітка. облік операцій із проведення акумулювання коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також
перерахування їх Державному казначейству України здійснюється у
загальновстановленому порядку.
2. У Державному казначействі України
Операції з проведення підкріплення коштами державного бюджету
та зарахування коштів здійснюються відповідно до пункту 2 "У
Державному казначействі України" глави 1 "Загальний фонд" (за
виключенням підпункту 2.3) та пункту 2 "У Державному казначействі
України" глави 2 "Спеціальний фонд" розділу II. Облік операцій за
доходами цього Порядку.
Розділ III. Облік операцій за власними надходженнями
бюджетних установ та їх використанням у Головному управлінні Державного казначейства України
та у Державному казначействі України (уразі проведення зазначених операцій на центральному рівні*)
Глава 1. Власні надходження бюджетних установ
та їх використання у грошовій формі
1. Надійшли кошти у національній валюті, які відносяться до
власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до
законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету(підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+------+-------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | |-------+------+-------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
2. Проведено у регламентованому режимі перерахування
(списання) власних надходжень бюджетних установ у національній
валюті на реєстраційний рахунок розпорядника бюджетних коштів
відповідно до умов договору про розрахунково-касове
обслуговування (підстава - меморіальні документи органу Державного
казначейства України):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
3. Повернуто кошти у національній валюті, помилково або
надмірно зараховані на рахунки з обліку власних надходжень
бюджетних установ (підстава - платіжні доручення розпорядників
бюджетних коштів):
3.1. Перераховано кошти на відповідний рахунок для здійснення
повернення:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
3.2. Здійснено повернення помилково або надмірно зарахованих
на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ коштів:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |--------+------+------------------------------------------------| |Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |--------+------+------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ------------------------------------------------------------------
4. На суму операцій, що проводилися із залишками коштів за
власними надходженнями (отримання залишку та перерахування
залишку), які склались на початок бюджетного року, і вплинули на
результат виконання державного бюджету (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України):
4.1. Отримано залишок:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+------+-------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | |-------+------+-------------------------------------------------| |Кредит |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |5112 |Результат виконання спеціального фонду державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
4.2. Перераховано залишок:
------------------------------------------------------------------ |Дебет | 3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-------+------------------------------------------------| |Кредит | 1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+-------+------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | |-------+-------+------------------------------------------------| |або: |3111** |Надходження до загального фонду державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |5112 |Результат виконання спеціального фонду державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ------------------------------------------------------------------
_______________
** у разі перерахування залишків коштів в загальний фонд як
таких, що втратили своє цільове призначення;
бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
здійснюються у загальновстановленому порядку
5. Проведено оплату рахунків розпорядників у національній
валюті(підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників
бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |--------+------+------------------------------------------------| |Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |--------+------+------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | |---------+------+-----------------------------------------------| |Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового| | | |обліку | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |9414 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | | |коштів за коштами спеціального фонду державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового| | | |обліку | ------------------------------------------------------------------
6. Надійшли кошти у іноземній валюті, які відносяться до
власних надходжень бюджетних установ, та відповідно до
законодавства є джерелом формування спеціального фонду державного
бюджету (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції
в іноземній валюті):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |1224 |Рахунки установ та організацій, які утримуються за| | | |рахунок державного бюджету, відкриті в установах | | | |банків за коштами спеціального фонду | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4611 |Позиція Державного казначейства щодо іноземної | | | |валюти | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4612 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | | |казначейства щодо іноземної валюти | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3612 |Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, | | | |відкриті в установах банків, за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
7. Повернуто кошти у іноземній валюті, помилково або надмірно
зараховані на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних
установ(підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України, сформовані на підставі Довідки про операції
в іноземній валюті ( z0670-01 )):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3612 |Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, | | | |відкриті в установах банків, за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4612 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | | |казначейства щодо іноземної валюти | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4611 |Позиція Державного казначейства щодо іноземної | | | |валюти | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |1224 |Рахунки установ та організацій, які утримуються за| | | |рахунок державного бюджету, відкриті в установах | | | |банків за коштами спеціального фонду | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ------------------------------------------------------------------
8. Проведено оплату рахунків розпорядників у іноземній валюті
(підстава-меморіальні документи органів Державного казначейства
України, сформовані на підставі Довідки про операції в іноземній
валюті ( z0670-01 )):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | |---------+------+-----------------------------------------------| |Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового| | | |обліку | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |9414 |Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних | | | |коштів за коштами спеціального фонду державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового| | | |обліку | ------------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3612 |Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, | | | |відкриті в установах банків, за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4612 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | | |казначейства щодо іноземної валюти | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4611 |Позиція Державного казначейства щодо іноземної | | | |валюти | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |1224 |Рахунки установ та організацій, які утримуються за| | | |рахунок державного бюджету, відкриті в установах | | | |банків за коштами спеціального фонду | ------------------------------------------------------------------
9. Перераховано кошти на рахунок в банку для придбання
іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів (підстава-платіжні
та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+------+-------------------------------------------------| |Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+------+-------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | ------------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |1224 |Рахунки установ та організацій, які утримуються за| | | |рахунок державного бюджету, відкриті в установах | | | |банків за коштами спеціального фонду | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4611 |Позиція Державного казначейства щодо іноземної | | | |валюти | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4612 |(контррахунок) Еквівалент позиції Державного | | | |казначейства щодо іноземної валюти | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3612 |Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, | | | |відкриті в установах банків, за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
Примітка: операції, пов'язані з відображенням у
бухгалтерському обліку сум курсової різниці, здійснюються
відповідно до пунктів 6, 7 цієї глави.

Глава 2. Перерахування коштів вищим
та підвідомчим бюджетним установам
згідно з вимогами нормативно-правових актів
1. Перераховано кошти установою вищого рівня установі нижчого
рівня та зараховано на рахунки установи нижчого рівня або
перераховано кошти установою нижчого рівня установі вищого рівня
та зараховано на рахунки установи вищого рівня згідно з вимогами
нормативно-правових актів у порядку та терміни, визначені
додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України):
1.1. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами
Державного казначейства України, які мають один код банку:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно по бюджетній установі, яка передає кошти:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ------------------------------------------------------------------
одночасно по бюджетній установі, яка отримує кошти:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
1.2. У разі, якщо бюджетні установи обслуговуються органами
Державного казначейства України, які мають різні коди
банку (підстава-меморіальні документи органів Державного
казначейства України): а) по бюджетній установі, яка передає кошти:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+------+-------------------------------------------------| |Кредит |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+------+-------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ------------------------------------------------------------------
б) по бюджетній установі, яка отримує кошти:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |1711 |Субрахунки єдиного казначейського рахунку | |-------+------+-------------------------------------------------| |або: |1111* |Єдиний казначейський рахунок | |-------+------+-------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
Примітка: перерахування (списання) власних надходжень
бюджетних установ у національній валюті з рахунку 3125 "Рахунок
для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних
надходжень бюджетних установ" на рахунок 3522 "Реєстраційні
рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного
бюджету", згідно з умовами договору про розрахунково-касове
обслуговування, в обліку відображається відповідно до пункту 2
глави 1 цього розділу; повернення коштів помилково або надмірно зарахованих на
рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ в обліку
відображаються відповідно до пункту 3 глави 1 цього розділу.
Глава 3. Власні надходження бюджетних установ та їх
використання у натуральній формі
1. На суму надходжень(підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України, сформовані на підставі
Довідки про надходження у натуральній формі):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | | |бюджету | ------------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3125 |Рахунок для зарахування до спеціального фонду | | | |державного бюджету власних надходжень бюджетних | | | |установ | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
2. На суму проведених видатків (підстава - меморіальні
документи органів Державного казначейства України, сформовані на
підставі Довідки про надходження у натуральній формі):
------------------------------------------------------------------ |Дебет |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |4456 |Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду | | | |державного бюджету | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | |---------+------+-----------------------------------------------| |Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ------------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ |Дебет |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | | |спеціального фонду державного бюджету | |-------+-----+--------------------------------------------------| |Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового| | | |обліку | ------------------------------------------------------------------
{ Розділ III в редакції Наказу Державного казначейства N 330
( v0330506-09 ) від 14.08.2009 }
Розділ IV. Облік операцій
з обліку зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів у Головному управлінні
Державного казначейства України
та у Державному казначействі України
(у разі проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1. Загальний фонд
1.1. На суму зобов'язання, взятого головним розпорядником
бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем
бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету
(підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру
зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та
оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому
порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9411 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду державного бюджету
1.2. На суму фінансового зобов'язання, взятого головним
розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або
одержувачем бюджетних коштів за коштами загального фонду
державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані
на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх
копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт
узяття фінансового зобов'язання):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
та одночасно:
Дебет 9411 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2. Спеціальний фонд
Органи Державного казначейства здійснюють облік зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів за спеціальним фондом державного
бюджету у розрізі складових спеціального фонду. Рахунки для обліку
зобов'язань відкриваються на рахунках позабалансового обліку,
окремо для кожної складової спеціального фонду, відповідно до
зведення показників спеціального фонду.
2.1. На суму зобов'язання, взятого головним розпорядником
бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або одержувачем
бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету
(підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру
зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та
оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому
порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9412 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду державного бюджету
2.2. На суму фінансового зобов'язання, взятого головним
розпорядником бюджетних коштів, розпорядником бюджетних коштів або
одержувачем бюджетних коштів за коштами спеціального фонду
державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані
на виконання реєстру фінансових зобов'язань розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів та оригіналів документів або їх
копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт
узяття фінансового зобов'язання):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
та одночасно:
Дебет 9412 Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Розділ V. Облік операцій
за відкритими асигнуваннями
та видатками державного бюджету,
у тому числі із надання кредитів
Глава 1. Загальний фонд
1. У Державному казначействі України
1.1. На суму відкритих асигнувань із загального фонду
державного бюджету головним розпорядникам: відповідно до затверджених пропозицій щодо відкриття
асигнувань із загального фонду державного бюджету по видатках, які
не віднесено до захищених, у тому числі із надання кредитів
(підстава - меморіальні документи, сформовані з урахуванням
пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду
державного бюджету, затверджені Міністром фінансів України): відповідно до помісячного розпису по видатках, які віднесено
до захищених (підстава - меморіальні документи, сформовані з
урахуванням сум, затверджених у помісячному розписі загального
фонду державного бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9091 Пропозиції про виділення асигнувань загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9083 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9086 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.2. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного
бюджету головним розпорядникам, відповідно до затверджених
пропозицій (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядження щодо
зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань
загального фонду державного бюджету головним розпорядникам коштів
бюджету): відповідно до помісячного розпису по видатках, які віднесено
до захищених (підстава - меморіальні документи, сформовані з
урахуванням сум, затверджених у помісячному розписі загального
фонду державного бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9091 Пропозиції про виділення асигнувань загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка(1). при здійсненні операцій за видатками, які
віднесено до захищених, бухгалтерські проведення зазначені у
підпунктах 1.1 та 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу здійснюються
одночасно.
1.3. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
загального фонду державного бюджету та сформованого реєстру на
відкриття асигнувань розпорядникам нижчого рівня (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства, сформовані на
підставі розподілу відкритих асигнувань):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8221 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
1.4. Проведено підкріплення коштами Головні управління
Державного казначейства України (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
2.1. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного
бюджету розпорядникам згідно реєстру на відкриття асигнувань
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства,
сформовані на підставі реєстру на відкриття асигнувань, отриманого
від Державного казначейства):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.2. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
загального фонду державного бюджету відповідно до кошторису
(зведеного кошторису) розпорядника бюджетних коштів: 1) підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі розподілу вищестоящого
розпорядника:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі реєстру:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.3. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів для здійснення платежу та проведено оплату рахунків
розпорядників або одержувачів бюджетних коштів (підстава -
платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів
бюджетних коштів):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.4. Зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
2.5. Проведено поновлення запозичених коштів із субрахунку
єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
2.6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ ( v0604201-01 ) (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2.7. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових
видатків (КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у поточному році,
проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників
або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у минулих бюджетних
періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 3111(**) Надходження до загального фонду державного
бюджету
--------------- (**) бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
здійснюються у загальновстановленому порядку.
2.9. Перераховано кошти на рахунок, відкритий в установі
банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам
бюджетних коштів (підстава - зведення заявок на видачу готівки та
перерахування коштів на вкладні рахунки):
Дебет 1241 Дебіторська заборгованість за операціями з
готівкою
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
2.10. Зараховано кошти на рахунок Державного казначейства
України, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів
розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів (підстава - виписка
з рахунку в банку):
Дебет 1223 Рахунки Державного казначейства в установах
банків для виплати готівкових коштів
Кредит 1241 Дебіторська заборгованість за операціями з
готівкою
2.11. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки
Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових
коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками
(підстава - заявка на видачу готівки та перерахування коштів на
вкладні рахунки):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1223 Рахунки Державного казначейства в установах
банків для виплати готівкових коштів
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.12. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів та проведено платіж із надання кредитів позичальникам у
національній валюті (підстава - платіжні та підтвердні документи
розпорядників або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.13. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунок
розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі
банку, на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та
підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
2.14. На суму проведеної оплати рахунків розпорядників або
одержувачів бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в
іноземній валюті ( z0670-01 ), виписка з рахунку в банку):
Дебет 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.15. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного
рахунку, відкритого на ім'я Державного казначейства, та зараховано
на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий
в установі банку (підстава - платіжні документи, сформовані на
підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних
коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з
валютного рахунку казначейства):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
а також:
Дебет 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
2.16. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або
одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої
валюти (підстава - платіжні документи розпорядників або
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
Примітка(2). операції, проведені розпорядником бюджетних
коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту
2.14 пункту 2 глави 1 цього розділу.
Примітка(3). операції щодо списання з реєстраційного рахунку
розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого
еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної
валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку,
відкритого на ім'я Державного казначейства, на рахунок
розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі
банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.15 - 2.16 (без
урахування примітки(2)) пункту 2 глави 1 цього розділу.
2.17. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або
одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам
(підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
одночасно:
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.18. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких
проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного
бюджету (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів
України):
Дебет 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
{ Пункт 2 глави 1 розділу V доповнено підпунктом 2.18 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
2.19. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
або:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
одночасно:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
{ Підпункт 2.19 пункту 2 глави 1 розділу V в редакції Наказу
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
Примітка(4). операції щодо відкликання асигнувань загального
фонду державного бюджету у бухгалтерському обліку відображаються
відповідно до розділу 13 цього Порядку.
2.20. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до
законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами
загального фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
одночасно:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання
бюджету
{ Главу 1 пункту 2 розділу V доповнено підпунктом згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Державному казначействі України
1.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду
державного бюджету головним розпорядникам, відповідно до розпису
та надходжень на відповідні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3124 "Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою". При цьому, на суму
відкритих асигнувань кошти з рахунку 3124 "Кошти спеціального
фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою
ознакою" списуються та зараховуються на рахунок 3122 "Кошти
спеціального фонду державного бюджету, які направляються на
спеціальні видатки" (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядження про
відкриті асигнування за узагальненими показниками спеціального
фонду державного бюджету головним розпорядникам коштів бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9072 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9084 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9088 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.2. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету та сформованого реєстру на
відкриття асигнувань розпорядникам нижчого рівня (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства, сформовані на
підставі розподілу відкритих асигнувань):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9072 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8222 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
1.3. Проведено підкріплення коштами Головні управління
Державного казначейства України (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
2.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядникам згідно реєстру на відкриття
асигнування (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі реєстру на відкриття
асигнувань, отриманого від Державного казначейства):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.2. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету відповідно до кошторису
(зведеного кошторису) розпорядника бюджетних коштів: 1) підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі розподілу вищестоящого
розпорядника:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі реєстру:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.3. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів
бюджетних коштів для здійснення платежу та проведено оплату
рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів
(підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників або
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.4. Зараховано кошти підкріплення, отриманого від Державного
казначейства України (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
2.5. Проведено поновлення запозичених коштів із субрахунку
єдиного казначейського рахунку (підстава - меморіальні документи
органу Державного казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
2.6. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ ( v0604201-01 ) (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або:
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8114 Кошти спеціального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2.7. За рахунок коштів, що надійшли на відновлення касових
видатків (КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у поточному році,
проведено оплату рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів (підстава - платіжні та підтвердні документи розпорядників
або одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.8. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у минулих бюджетних
періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету, крім
спеціального фонду у частині власних надходжень бюджетних установ
(підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
або: спеціального фонду державного бюджету
3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 3111(**) Надходження до загального фонду державного
бюджету
--------------- (**) бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
здійснюються у загальновстановленому порядку.
Примітка(1). операції щодо перерахування коштів з рахунків
спеціального фонду на рахунок казначейства, відкритий в установі
банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам
бюджетних коштів здійснюються відповідно до підпунктів 2.9 - 2.10
пункту 2 глави 1 цього розділу.
2.9. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунки
Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових
коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів за чеками
(підстава - заявка на видачу готівки та перерахування коштів на
вкладні рахунки):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1223 Рахунки Державного казначейства в установах
банків для виплати готівкових коштів
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.10. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів
бюджетних коштів та проведено платіж із надання кредитів
позичальникам у національній валюті (у грошовій формі) (підстава -
платіжні та підтвердні документи розпорядників або одержувачів
бюджетних коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
або: 4423(***) Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають у
результаті визнання боргу, реструктуризації
боргових зобов'язань
одночасно:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
--------------- (***) при наданні позик з державного бюджету на впровадження
інвестиційних проектів за рахунок залучених державою на ці потреби
позик.
2.11. Відображено в обліку виконання державного бюджету
проведених видатків спеціального фонду державного бюджету із
надання позик на впровадження інвестиційних проектів (у не
грошовій формі) (підстава - Довідка про операції в іноземній
валюті) ( z0670-01 ):
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
а також:
Дебет 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
одночасно:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.12. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів
бюджетних коштів, які надійшли від повернення кредитів, що у
попередні роки надавались за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету, та проведено платіж із надання кредитів
позичальникам, як рекредитування (підстава - платіжні та
підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.13. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на реєстраційні рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів для здійснення платежу та перераховано кошти на рахунок
розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі
банку, на придбання іноземної валюти (підстава - платіжні та
підтвердні документи розпорядників або одержувачів бюджетних
коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
а також:
Дебет 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
2.14. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або
одержувачем бюджетних коштів (підстава - Довідка про операції в
іноземній валюті ( z0670-01 ), виписка з рахунку в банку):
Дебет 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.15. Перераховано кошти іноземної валюти з валютного
рахунку, відкритого на ім'я Державного казначейства, та зараховано
на рахунок розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий
в установі банку (підстава - платіжні документи, сформовані на
підставі заявки-доручення розпорядника або одержувача бюджетних
коштів на здійснення видатків в іноземній валюті та виписка з
валютного рахунку казначейства):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
а також:
Дебет 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
2.16. Списано з реєстраційного рахунку розпорядника або
одержувача бюджетних коштів гривневий еквівалент перерахованої
валюти (підстава - платіжні документи розпорядників або
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
або: 3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Примітка(2). операції, проведені розпорядником бюджетних
коштів в іноземній валюті відображаються відповідно до підпункту
2.14 пункту 2 глави 2 цього розділу.
Примітка(3). операції щодо списання з реєстраційного рахунку
розпорядника або одержувача бюджетних коштів гривневого
еквіваленту перерахованої валюти та перерахування коштів іноземної
валюти для надання кредитів позичальникам з валютного рахунку,
відкритого на ім'я Державного казначейства, на рахунок
розпорядника або одержувача бюджетних коштів, відкритий в установі
банку, здійснюються відповідно до підпунктів 2.15 - 2.16 (без
урахування примітки(2)) пункту 2 глави 2 цього розділу.
2.17. Проведено операції в іноземній валюті розпорядником або
одержувачем бюджетних коштів із надання кредитів позичальникам
(підстава - Довідка про операції в іноземній валюті) ( z0670-01 ):
Дебет 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
або: 4423(***) Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають
у результаті визнання боргу, реструктуризації
боргових зобов'язань
одночасно:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9414 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.18. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких
проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, за кредитами, наданими з державного
бюджету (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України, сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів
України):
Дебет 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
{ Пункт 2 глави 2 розділу V доповнено підпунктом 2.18 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
2.19. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними
особами - позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними
особами - позичальниками
Кредит 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
або: 4423(***) Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають
у результаті визнання боргу,
реструктуризації боргових зобов'язань
одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
або:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
або: 4423(***) Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають
у результаті визнання боргу, реструктуризації
боргових зобов'язань
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними
особами - позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними
особами - позичальниками
одночасно:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання
бюджету
{ Підпункт 2.19 пункту 2 глави 2 розділу V в редакції Наказу
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
Примітка(4). операції щодо відкликання асигнувань
спеціального фонду державного бюджету бухгалтерському обліку
відображаються відповідно до розділу 13 цього Порядку.
2.20. На суму пільги за кредитом, наданої відповідно до
законодавства позичальнику (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
одночасно:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання
бюджету
{ Главу 2 пункту 2 розділу V доповнено підпунктом згідно з
Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
Розділ VI. Облік операцій із управління
єдиним казначейським рахунком
Глава 1. Лімітування (обнулення)
субрахунку єдиного казначейського
рахунку Головних управлінь Державного
казначейства України
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1. Проведено перерахування залишків коштів субрахунку
єдиного казначейського рахунку, що перевищують встановлену лімітом
суму (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження
Головного управління Державного казначейства України):
Дебет 1673 Зобов'язання інших органів Державного
казначейства за іншими коштами
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
1.2. Проведено поновлення коштів субрахунку єдиного
казначейського рахунку, з урахуванням встановленого ліміту
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
Кредит 1673 Зобов'язання інших органів Державного
казначейства за іншими коштами
2. У Державному казначействі України
2.1. Зараховано кошти субрахунку єдиного казначейського
рахунку, що перевищують встановлену лімітом суму, відповідного
Головного управління Державного казначейства України (підстава -
меморіальні документи органів Державного казначейства України):
Дебет 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Кредит 2433 Зобов'язання перед іншими органами Державного
казначейства за іншими коштами
2.2. Перераховано кошти для поновлення субрахунку єдиного
казначейського рахунку, з урахуванням встановленого ліміту,
відповідного Головного управління Державного казначейства України
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження Управління фінансових
ресурсів Державного казначейства України):
Дебет 2433 Зобов'язання перед іншими органами Державного
казначейства за іншими коштами
Кредит 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Глава 2. Операції по управлінню
коштами єдиного казначейського
рахунку у Державному казначействі України
1. Загальний фонд
1.1. Проведено запозичення коштів єдиного казначейського
рахунку до загального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі Розпорядження Державного казначейства України):
Дебет 1681 Інші зобов'язання органів Державного
казначейства за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
1.2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного
казначейського рахунку до загального фонду державного (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1681 Інші зобов'язання органів Державного
казначейства за коштами загального фонду
державного бюджету
2. Спеціальний фонд
2.1. Проведено запозичення коштів єдиного казначейського
рахунку до спеціального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі розпорядження Державного казначейства України,
складеного відповідно до закону України про державний бюджет
України на відповідний рік або рішення Уряду):
Дебет 1682 Інші зобов'язання органів Державного
казначейства за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
2.2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного
казначейського рахунку до спеціального фонду державного
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 1682 Інші зобов'язання органів Державного
казначейства за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Глава 3. Операції із надання
короткострокових позичок Пенсійному
фонду України на покриття
тимчасових касових розривів
1. Зараховано кошти, запозичені із єдиного казначейського
рахунку, на рахунки Пенсійного фонду України, (підстава -
меморіальні документи, сформовані на підставі розпорядження
Державного казначейства України):
Дебет 1545 Короткострокові позички, надані за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку іншим
клієнтам
Кредит 3717 Рахунки державних позабюджетних фондів
2. Проведено поновлення коштів, запозичених із єдиного
казначейського рахунку на рахунки Пенсійного фонду України,
(підстава - меморіальні документи органів Державного казначейства
України):
Дебет 3717 Рахунки державних позабюджетних фондів
Кредит 1545 Короткострокові позички, надані за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку іншим
клієнтам
3. Списано заборгованість Пенсійного фонду України за
позиками, наданими з єдиного казначейського рахунка, на суму
списаної заборгованості вугле- та торфодобувним підприємствам,
шляхом віднесення на взаємні розрахунки з державним бюджетом,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2010
N 484 ( 484-2010-п ) (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі доручення
Міністерства фінансів України та акта-звірення заборгованості
Пенсійного фонду України за позиками, наданими з єдиного
казначейського рахунка):
Дебет 1623 Активи державного бюджету за взаємними
розрахунками з Пенсійним фондом України
Кредит 1545 Короткострокові позички, надані за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку іншим
клієнтам
{ Главу 3 розділу VI доповнено пунктом 3 згідно з Наказом
Державного казначейства N 291 ( v0291506-10 ) від 13.08.2010 }
4. Погашено взаємні розрахунки Пенсійного фонду України перед
державним бюджетом шляхом відновлення єдиного казначейського
рахунку (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України, сформовані на підставі розпорядження Державного
казначейства України та розпорядчого документа Міністерства
фінансів України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1623 Активи державного бюджету за взаємними
розрахунками з Пенсійним фондом України
{ Главу 3 розділу VI доповнено пунктом 4 згідно з Наказом
Державного казначейства N 291 ( v0291506-10 ) від 13.08.2010 }
Глава 4. Операції із надання короткострокових позик
головним розпорядникам коштів державного бюджету
на покриття тимчасових касових розривів
1. Зараховано кошти позики, наданої за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку, на рахунок головного розпорядника коштів
державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані
на підставі розпорядження Державної казначейської служби України,
складеного відповідно до договору та рішення Державної
казначейської служби України, прийнятого на виконання закону про
Державний бюджет України або рішення Уряду):
Дебет 1546 Короткострокові позики, надані за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку головним
розпорядникам коштів державного бюджету
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету
для здійснення видатків за відомчою ознакою
2. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального
фонду державного бюджету за відомчою ознакою відповідно
до встановлених пропорцій (у відсотках) (підстава - меморіальні
документи Державної казначейської служби України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету
для здійснення видатків за відомчою ознакою
3. Проведено погашення позики, наданої головним розпорядникам
бюджетних коштів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку,
поновлення коштів (підстава - меморіальні документи Державної
казначейської служби України):
Дебет 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету
для здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит 1546 Короткострокові позики, надані за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку головним
розпорядникам коштів державного бюджету.
{ Розділ VI доповнено главою 4 згідно з Наказом Державної
казначейської служби N 24 ( v0024840-11 ) від 07.09.2011 }

Розділ VII. Облік операцій
за відкритими асигнуваннями та проведеними
загальнодержавними видатками
Глава 1. Загальний фонд
1. У Державному казначействі України
1.1. Операції за відкритими асигнуваннями на рівні Державного
казначейства України здійснюються відповідно до підпунктів 1.1 -
1.4 пункту 1 глави 1 розділу V цього Порядку. При цьому пропозиції
щодо відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами із
загального фонду державного бюджету затверджуються також і за
видатками, які відносяться до захищених.
1.2. На суму відрахованих дотацій місцевим бюджетам
відкриваються асигнування в порядку, визначеному у підпункті 1.1 -
1.3 пункту глави 1 розділу V цього Порядку одночасно без
затвердження пропозицій (підстава - реєстри на відкриття
асигнувань, надані (у двох форматах dbf та текстовому) органами
Державного казначейства України за формою додатка N 30 до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
2.1. На суму відкритих асигнувань загального фонду державного
бюджету розпорядникам (підстава - меморіальні документи органів
Державного казначейства, сформовані на підставі: реєстру на
відкриття асигнувань, отриманого від Державного казначейства; на
суму відрахованих дотацій місцевим бюджетам - реєстрів на
відкриття асигнувань, сформованих органами Державного казначейства
України за формою додатка N 30 до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.2. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
рахунок розпорядника для здійснення платежу та перераховано
загальнодержавні видатки на рахунки місцевих бюджетів (підстава -
платіжні та підтвердні документи розпорядників бюджетних коштів;
на суму відрахованих дотацій місцевим бюджетам - реєстрів на
відкриття асигнувань, сформованих органами Державного казначейства
України за формою додатка N 30 до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315:
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3525 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3525 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 3141 Надходження до загального фонду місцевих
бюджетів
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
4451(**) Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 8311 Кошти, передані органами Державного казначейства
з загального фонду державного бюджету місцевим
бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та
Севастополя
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
--------------- (**) при відрахуванні дотації місцевим бюджетам згідно з
нормативами, встановленими Законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік.
2.3. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000), проведених у поточному році, у випадках їх можливого
відновлення відповідно до чинного законодавства, зараховано на
відповідний КЕКВ ( v0604201-01 ) (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3141 Надходження до загального фонду місцевих
або: бюджетів
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3525 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
2.4. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у минулих бюджетних
періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3525 Рахунки для обліку операцій по
загальнодержавних видатках за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 3111(***) Надходження до загального фонду державного
бюджету
--------------- (***) бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
здійснюються у загальновстановленому порядку.
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Державному казначействі України
Операції за відкритими асигнуваннями на рівні Державного
казначейства України здійснюються відповідно до підпунктів 1.1 -
1.3 пункту 1 глави 2 розділу V цього Порядку.
2. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
2.1. На суму відкритих асигнувань спеціального фонду
державного бюджету розпорядникам згідно реєстру на відкриття
асигнувань (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі реєстру на відкриття
асигнувань, отриманого від Державного казначейства):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.2. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету по загальнодержавних
видатках (підстава - меморіальні документи органів Державного
казначейства, сформовані на підставі розподілу вищестоящого
розпорядника):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.3. Зараховано кошти спеціального фонду державного бюджету
на рахунок розпорядника для здійснення платежу та проведення
загальнодержавних видатків (підстава - платіжні та підтвердні
документи розпорядників бюджетних коштів):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3526 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3526 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 8312 Кошти, передані органами Державного казначейства
з спеціального фонду державного бюджету місцевим
бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та
Севастополя
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2.4. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у поточному році, у
випадках їх можливого відновлення відповідно до чинного
законодавства, зараховано на відповідний КЕКВ (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3151 Надходження коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки
1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3526 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8114 Кошти спеціального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
2.5. Кошти, що надійшли на відновлення касових видатків
(КЕКВ 0000) ( v0604201-01 ), проведених у минулих бюджетних
періодах, спрямовуються у дохід державного бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3526 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3111(*) Надходження до загального фонду державного
бюджету
--------------- (*) бухгалтерські проведення за рахунками Плану рахунків
здійснюються у загальновстановленому порядку.
Розділ VIII. Облік операцій
за відкритими асигнуваннями розпорядникам,
які обслуговуються транзитними
управліннями через базові управління
Державного казначейства України
1. Загальний фонд
1.1. У базовому управлінні на суму відкритих асигнувань на
виконання програм державного бюджету відповідно до кошторису
розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейств та реєстри на відкриття асигнувань,
сформовані відповідно до розподілу вищестоящого розпорядника
коштів):
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8241 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету, що обслуговуються базовими управліннями
Державного казначейства
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2. Спеціальний фонд
2.1. У базовому управлінні на суму відкритих асигнувань на
виконання програм державного бюджету відповідно до кошторису
розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи
органів Державного казначейства, сформовані на підставі реєстру
відповідно до розподілу вищестоящого розпорядника):
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8242 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету, що обслуговуються базовими
управліннями Державного казначейства
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Примітка. оплата рахунків розпорядника бюджетних коштів та
операції щодо відкриття асигнувань та проведення видатків у
транзитних управліннях здійснюються відповідно до пункту 2 глав 1
та 2 розділу V цього Порядку.
Розділ IX. Облік операцій у Державному
казначействі України за окремими
видатками розпорядників бюджетних
коштів, рахунки яким відкриті
в установах банків
1. Загальний фонд
1.1. Операції за відкритими асигнуваннями за загальним фондом
державного бюджету на рівні Державного казначейства України
здійснюються відповідно підпунктів 1.1 - 1.3 пункту 1 глави 1
розділу V цього Порядку.
1.2. Перераховано кошти загального фонду державного бюджету з
рахунків, відкритих у Державному казначействі України, на рахунки,
відкриті в установах банків (підстава - розпорядження на
перерахування коштів з рахунку Державного казначейства):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
Кредит 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.3. Відображено в обліку виконання державного бюджету
проведені видатки загального фонду державного фонду розпорядників
бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи, сформовані на
підставі інформації розпорядників бюджетних коштів про проведені
видатки, що подається в останній робочий день місяця):
Дебет 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.4. Відображено в обліку виконання державного бюджету
операції по відновленню касових видатків загального фонду
державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава -
меморіальні документи, сформовані на підставі інформації
розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається
в останній робочий день місяця):
Дебет 1221 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами загального фонду
Кредит 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2. Спеціальний фонд
2.1. Операції за відкритими асигнуваннями у частині інших
надходжень спеціального фонду державного бюджету на рівні
Державного казначейства України здійснюються відповідно
підпунктів 1.1 - 1.2 пункту 1 глави 2 розділу V цього Порядку.
2.2. Перераховано кошти спеціального фонду державного бюджету
з рахунків, відкритих у Державному казначействі України, на
рахунки, відкриті в установах банків (підстава - розпорядження на
перерахування коштів з рахунку Державного казначейства):
Дебет 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.3. Відображено в обліку виконання державного бюджету
проведені видатки спеціального фонду державного фонду
розпорядників бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи,
сформовані на підставі інформації розпорядників бюджетних коштів
про проведені видатки, що подається в останній робочий день
місяця):
Дебет 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.4. Відображено в обліку виконання державного бюджету
операції по відновленню касових видатків спеціального фонду
державного фонду розпорядників бюджетних коштів (підстава -
меморіальні документи, сформовані на підставі інформації
розпорядників бюджетних коштів про проведені видатки, що подається
в останній робочий день місяця):
Дебет 1224 Рахунки установ та організацій, які утримуються
за рахунок державного бюджету, відкриті в
установах банків за коштами спеціального фонду
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8114 Кошти спеціального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Розділ X. Облік операцій у Державному
казначействі України за коштами,
отриманими за вчинення консульських
дій за межами України
Глава 1. Облік операцій за коштами
загального фонду державного бюджету,
отриманими за вчинення консульських
дій за межами України
1.1. Відображено як надходження до загального фонду
державного бюджету суму коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України (підстава - меморіальний документ,
сформований на підставі розпорядження відповідно до Дозволу згідно
з наказом Міністерства фінансів України та Міністерства
закордонних справ України від 25.11.2002 N 994/238)
( v0994201-02 ):
Дебет 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
1.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
1.3. Зараховано кошти до загального фонду державного бюджету
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8211 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8121 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані
одночасно:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
1.4. На суму зарахованих до загального фонду державного
бюджету доходів відкрито асигнування загального фонду державного
бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі
розпорядження щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки
відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету за
узагальненими показниками загального фонду державного бюджету
асигнувань та Дозволу згідно з наказом Міністерства фінансів
України та Міністерства закордонних справ України від 25.11.2002
N 994/238) ( v0994201-02 ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9083 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.5. На суму відкритих асигнувань на виконання програ
загального фонду державного бюджету та сформованого реєстру на
відкриття асигнувань розпорядникам нижчого рівня (підстава -
меморіальні документи, сформовані на підставі розподілу відкритих
асигнувань та Дозволу згідно з наказом Міністерства фінансів
України та Міністерства закордонних справ України від 25.11.2002
N 994/238) ( v0994201-02 ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8221 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
1.6. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
загального фонду державного бюджету відповідно до кошторису
розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України, сформовані на підставі реєстру на
відкриття асигнувань):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.7. Відображення в обліку виконання державного бюджету
проведених видатків загального фонду державного фонду розпорядника
бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
Кредит 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3611 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка. надходження коштів, що належать до доходів
загального фонду державного бюджету, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, та перерахованих на валютний
рахунок Державного казначейства України, в обліку відображаються
відповідно до підпунктів 2.5 - 2.9 пункту 2 глави 1 розділу II
цього Порядку; операції за відкритими асигнуваннями із загального фонду
державного бюджету та видатками загального фонду державного
бюджету, проведеними в іноземній валюті, за рахунок надходження
коштів, що належать до доходів загального фонду державного
бюджету, отриманих за вчинення консульських дій за межами України
та перерахованих на валютний рахунок Державного казначейства
України, в обліку відображаються відповідно до глави 1 розділу V
цього Порядку.
Глава 2. Облік операцій за коштами
спеціального фонду державного бюджету,
отриманими за вчинення консульських
дій за межами України
2.1. Відображено як надходження до спеціального фонду
державного бюджету суму коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України (підстава - меморіальний документ,
сформований на підставі розпорядження відповідно до Повідомлення
Міністерства закордонних справ України згідно з наказом
Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ
України від 25.11.2002 N 994/238) ( v0994201-02 ):
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
2.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи органу Державного казначейства України):
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
2.3. Зараховано кошти до спеціального фонду державного
бюджету (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані
2.4. Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального
фонду державного бюджету за відомчою ознакою (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
а також:
Дебет 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
2.5. На суму зарахованих до спеціального фонду державного
бюджету доходів відкрито асигнування спеціального фонду державного
бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на підставі
розпорядження про відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного бюджету та Повідомлення
Міністерства закордонних справ України згідно з наказом
Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ
України від 25.11.2002 N 994/238) ( v0994201-02 ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9072 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9084 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.6. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету та сформованого реєстру на
відкриття асигнувань розпорядникам нижчого рівня (підстава -
меморіальні документи, сформовані на підставі розподілу та
Повідомлення Міністерства закордонних справ України згідно з
наказом Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних
справ України від 25.11.2002 N 994/238) ( v0994201-02 ):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9072 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8222 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
2.7. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету відповідно до кошторису
розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України, сформовані на підставі реєстру):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.8. Відображення в обліку виконання державного бюджету
проведених видатків спеціального фонду державного фонду
розпорядника бюджетних коштів (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3612 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету,
відкриті в установах банків, за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка. надходження коштів, що належать до доходів
спеціального фонду державного бюджету, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, та перерахованих на валютний
рахунок Державного казначейства України, в обліку відображаються
відповідно до підпунктів 2.5 - 2.9 пункту 2 глави 2 розділу II
цього Порядку; операції за відкритими асигнуваннями із спеціального фонду
державного бюджету та видатками спеціального фонду державного
бюджету, проведеними в іноземній валюті, за рахунок надходження
коштів, що належать до доходів спеціального фонду державного
бюджету, отриманих за вчинення консульських дій за межами України
та перерахованих на валютний рахунок Державного казначейства
України, в обліку відображаються відповідно до глави 2 розділу V
цього Порядку.
Розділ XI. Облік операцій із повернення
бюджетних кредитів
Глава 1. Загальний фонд
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
1.1. На суму нарахованих відсотків за користування кредитом
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі інформації Міністерства фінансів України):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9621 Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету
1.2. На суму нарахованих штрафних санкцій (пені) (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі інформації Міністерства фінансів України):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
наданими з державного бюджету
1.3. На суму кредиту, повернутого на рахунок державного
бюджету (за умови, якщо законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами
встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до загального
фонду державного бюджету) (підстава - платіжні доручення, файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
або: 4423(**) Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
--------------- { Зноску підпункту 1.3 пункту 1 глави 1 розділу XI вилучено
на підставі Наказу Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 )
від 25.11.2010 }
1.4. На суму сплачених до бюджету відсотків за користування
кредитом та/або штрафних санкцій (пені) (за умови, якщо законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік або іншими
нормативно-правовими актами встановлено, що дані кошти повинні
зараховуватись до загального фонду державного бюджету) (підстава -
платіжні доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9621 Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
наданими з державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду державного бюджету та перераховано (списано)
кошти кредиту і відсотки за користування кредитом та/або штрафні
санкції в дохід загального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду
державного бюджету
або: 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
1.6. Перераховано кошти Державному казначейству України
(підстава - меморіальні документи органу Державного казначейства
України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 8211 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
1.7. Списано заборгованість перед державою за бюджетними
кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на
поворотній основі (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого
документу Міністерства фінансів України):
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
або: 4423(**) Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають у
результаті визнання боргу, реструктуризації
боргових зобов'язань
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
одночасно:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
_______________
(**) при поверненні позик, наданих для фінансування проектів
розвитку за рахунок коштів, залучених державою на фінансування
проектів розвитку.
{ Пункт 1 глави 1 розділу XI доповнено пунктом 1.7 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
1.8. Списано заборгованість за нарахованими відсотками за
користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою
допомогою (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого
документу Міністерства фінансів України):
Дебет 9621 Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Пункт 1 глави 1 розділу XI доповнено пунктом 1.8 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
1.9. Списано заборгованість за нарахованими штрафними
санкціями (пенею) (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого
документу Міністерства фінансів України):
Дебет 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими
з державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Пункт 1 глави 1 розділу XI доповнено пунктом 1.9 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
2. У Державному казначействі України
2.1. Кошти загального фонду, що надійшли від Головних
управлінь Державного казначейства України, зараховано до
державного бюджету (підстава - файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8121 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані
Примітка(1). Операції з надання фінансової допомоги на умовах
повернення за кодом 4000 "Кредитування" та її повернення
відображаються в бухгалтерському обліку в аналогічному порядку.
Примітка(2). відображення в бухгалтерському обліку операцій з
погашення позичальниками кредитів отриманих за проектами розвитку
та реструктурованими зобов'язаннями зазначено у главі 6, 7
розділу 12 цього Порядку відповідно; відображення в бухгалтерському обліку операцій з: а) нарахування та погашення відсотків за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії і штрафних санкції
(пені) за кредитами, залученими державою та під державні гарантії
і курсовою різницею за нарахуваннями; б) відшкодування коштів, витрачених державою на виконання
гарантійних зобов'язань, що надійшли від позичальників кредитів,
отриманих під державні гарантії до загального державного бюджету -
зазначено у главі 8 розділу 12 цього Порядку.
Глава 2. Спеціальний фонд
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України та у Державному
казначействі України (у разі
проведення зазначених операцій
на центральному рівні(*))
Нарахування відсотків за користування кредитом та штрафних
санкцій (пені) здійснюється у відповідності до підпунктів 1.1 -
1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу.
1.1. На суму кредиту, повернутого на рахунок державного
бюджету (за умови, якщо законом України про Державний бюджет
України на відповідний рік або іншими нормативно-правовими актами
встановлено, що дані кошти повинні зараховуватись до спеціального
фонду державного бюджету) (підстава - платіжні доручення, файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
одночасно:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.2. На суму нарахованих та сплачених до бюджету відсотків за
користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені) (за умови,
якщо законом України про Державний бюджет України на відповідний
рік або іншими нормативно-правовими актами встановлено, що дані
кошти повинні зараховуватись до спеціального фонду державного
бюджету (підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів
від СЕП НБУ):
Дебет 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 9621 Нараховані відсотки за кредитами, наданими з
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
наданими з державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.3. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
спеціального фонду державного бюджету та перераховано (списано)
кошти кредиту і відсотки за користування кредитом та/або штрафні
санкції в дохід спеціального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи органу Державного казначейства України):
Дебет 3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
або: 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
1.4. Перераховано кошти Державному казначейству України
(підстава - платіжні доручення, файл початкових платежів від
СЕП НБУ):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 1711 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
одночасно:
Дебет 8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Примітка(1). відображення в бухгалтерському обліку операцій з
відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних
зобов'язань, що надійшли від позичальників кредитів, отриманих під
державні гарантії до спеціального фонду державного бюджету
зазначено у пункті 8.11 глави 8 розділу 12 цього Порядку.
При поверненні кредитів до спеціального фонду державного
бюджету, джерелом надання яких були асигнування загального фонду
державного бюджету, зобов'язання перед бюджетом не зменшуються і
операції на рахунках першого та четвертого класів Плану рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів
не відображаються.
1.5. Списано заборгованість перед державою за бюджетними
кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на
поворотній основі (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядчого
документу Міністерства фінансів України):
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1513 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
або: 1514 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету, за ліквідованими юридичними особами -
позичальниками
одночасно:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Примітка (2): відображення у бухгалтерському обліку операцій
по списанню заборгованості за нарахованими відсотками за
користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою
допомогою та штрафних санкцій (пені) здійснюється відповідно до
проведень, зазначених у підпунктах 1.8 та 1.9 пункту 1 глави 1
розділу XI цього Порядку.
{ Пункт 1 глави 2 розділу XI доповнено підпунктом 1.5 згідно з
Наказом Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
2. У Державному казначействі України
2.1. Кошти, що надійшли від Головних управлінь Державного
казначейства України, зараховано до державного бюджету (підстава -
файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 3911 Технічні рахунки управлінь Державного
казначейства
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані
2.2. У регламентованому режимі зараховано кошти спеціального
фонду державного бюджету на рахунки за відомчою ознакою
(підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
одночасно:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету для
здійснення видатків за відомчою ознакою
Примітка(2). операції із надання фінансової допомоги на
умовах повернення за кодом 4000 "Кредитування" та її повернення
відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно порядку
відображення операцій по наданню і поверненню кредитів.
Розділ XII. Облік у Державному казначействі України
активних операцій та операцій, пов'язаних
із державним боргом
{ Назва розділу XII в редакції Наказу Державного казначейства
N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 1. Операції з обліку внутрішніх
державних цінних паперів
1.1. Проведено емісію цінних паперів (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 9831 Емітовані короткострокові облігації державного
бюджету
або: 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
або: 9833 Емітовані довгострокові облігації державного
бюджету
або: 9834 Емітовані інші цінні папери державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
1.2. Розміщено облігації державного бюджету для реалізації
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 8711 Розміщені короткострокові облігації державного
бюджету
або: 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
або: 8713 Розміщені довгострокові облігації державного
бюджету
або: 8714 Розміщені інші цінні папери державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9831 Емітовані короткострокові облігації державного
бюджету
або: 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
або: 9833 Емітовані довгострокові облігації державного
бюджету
або: 9834 Емітовані інші цінні папери державного бюджету
1.3. Надійшли до державного бюджету кошти від розміщення
облігацій та/або інших цінних паперів (на суму надходжень)
(підстава: у грошовій формі - файл початкових платежів від СЕП
НБУ; у негрошовій формі - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядження
Міністерства фінансів України*):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
або: 4455* Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення { Абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу XII в редакції Наказу
Державного казначейства N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008 }
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8721 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
одночасно, на підставі інформації про розміщення цінних
паперів (по номінальній вартості):
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8711 Розміщені короткострокові облігації державного
бюджету
або: 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
або: 8713 Розміщені довгострокові облігації державного
бюджету
або: 8714 Розміщені інші цінні папери державного бюджету
та одночасно, на підставі інформації про розміщення цінних
паперів (по номінальній вартості):
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Кредит 2121 Короткострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2122 Середньострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2123 Довгострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2131 Інші цінні папери державного бюджету
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка(1). у випадку, коли цінні папери випускаються у
вигляді записів на відповідних електронних рахунках у депозитарії
Національного банку, бухгалтерські проведення зазначені у
пунктах 1.1 - 1.3 здійснюються одночасно.
1.4. На суми премій, отриманих при розміщенні цінних паперів
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8721 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
1.5. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів,
залучених до загального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
1.6. На суму нарахованих відсотків (доходу) за цінними
паперами держави (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядження
Міністерства фінансів України):
Дебет 9813 Нараховані доходи за цінними паперами держави
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
1.7. Відкрито асигнування загального фонду державного бюджету
на проведення видатків з обслуговування державного боргу (цінних
паперів, кредитів, позик та сум дисконту) (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі розпорядження щодо зарахування
асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального
фонду державного бюджету за узагальненими показниками загального
фонду державного бюджету):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9083 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.8. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
загального фонду державного бюджету та сформованого реєстру на
відкриття асигнувань (підстава - меморіальні документи, сформовані
на підставі розподілу відкритих асигнувань):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 8221 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
1.9. На суму відкритих асигнувань на виконання програм
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
реєстру на відкриття асигнувань):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.10. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення
платежу за обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх
погашенні (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.11. На суму проведених касових видатків в частині погашення
нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави, перед
закриттям операційного дня (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9813 Нараховані доходи за цінними паперами держави
1.12. Виділено кошти загального фонду державного бюджету в
національній валюті на погашення цінних паперів (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
1.13. На суму погашених цінних паперів (на суму залучення)
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно (по номінальній вартості):
Дебет 2121 Короткострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2122 Середньострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2123 Довгострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2131 Інші цінні папери державного бюджету
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8731 Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.14. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на
придбання цінних паперів (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України, сформовані на підставі
розпорядження Міністерства фінансів України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення { Главу 1 розділу XII доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом
Державного казначейства N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008 }
1.15. Перераховано кошти державного бюджету на придбання
цінних паперів (підстава: у грошовій формі - меморіальні документи
Державного казначейства України, сформовані на підставі
розпорядження Міністерства фінансів України; у негрошовій формі -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі розпорядження Міністерства фінансів України*):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
або: 4455* Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8731 Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків управлінського
обліку
одночасно (по коду придбання):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду придбання):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку { Главу 1 розділу XII доповнено пунктом 1.15 згідно з Наказом
Державного казначейства N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008 }
1.16. Надійшли кошти до державного бюджету від пред'явлення
цінних паперів (підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Кредит 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку
Кредит 8721 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
одночасно (по коду пред'явлення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду пред'явлення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку { Главу 1 розділу XII доповнено пунктом 1.16 згідно з Наказом
Державного казначейства N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008 }
1.17. Проведено у регламентованому режимі акумулювання
коштів, що надійшли до загального фонду державного бюджету
від пред'явлення цінних паперів (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
Примітка(2): дивіденди, нараховані за акціями, що
обліковуються в активі бюджету, зараховуються до доходів
загального фонду державного бюджету у загальновстановленому
порядку.
Операції із формування та/або збільшення статутних капіталів
банків шляхом придбання або обміну цінних паперів (акцій) на
державні облігації України у бухгалтерському обліку виконання
державного бюджету відображаються за проведеннями, наведеними у
цій главі. { Главу 1 розділу XII доповнено пунктом 1.17 згідно з Наказом
Державного казначейства N 509 ( v0509506-08 ) від 09.12.2008 }
Глава 2. Операції з обліку облігацій
зовнішньої державної позики
2.1. Проведено емісію цінних паперів (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 9831 Емітовані короткострокові облігації державного
бюджету
або: 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
або: 9833 Емітовані довгострокові облігації державного
бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
2.2. Розміщено облігації державного бюджету для реалізації
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 8711 Розміщені короткострокові облігації державного
бюджету
або: 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
або: 8713 Розміщені довгострокові облігації державного
бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9831 Емітовані короткострокові облігації державного
бюджету
або: 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
або: 9833 Емітовані довгострокові облігації державного
бюджету
2.3. Надійшли до державного бюджету кошти від розміщення
облігацій (на суму надходжень) (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8721 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
одночасно, на підставі інформації про розміщення цінних
паперів (по номінальній вартості):
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8711 Розміщені короткострокові облігації державного
бюджету
або: 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
або: 8713 Розміщені довгострокові облігації державного
бюджету
та одночасно, на підставі інформації про розміщення цінних
паперів (по номінальній вартості):
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Кредит 2171 Короткострокові облігації зовнішньої державної
позики
або: 2172 Середньострокові облігації зовнішньої державної
позики
або: 2173 Довгострокові облігації зовнішньої державної
позики
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка(1). у випадку, коли цінні папери випускаються у
вигляді записів на відповідних електронних рахунках у депозитарії
Національного банку, бухгалтерські проведення зазначені у
пунктах 2.1 - 2.3 здійснюються одночасно.
Суми премії відображаються відповідно до пункту 1.4 глави 1
цього розділу.
2.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів,
залучених до загального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
2.5. На суму нарахованих відсотків (доходу) за цінними
паперами держави (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі розпорядження
Міністерства фінансів України):
Дебет 9813 Нараховані доходи за цінними паперами держави
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Примітка(2). операції за відкритими асигнуваннями на
обслуговування цінних паперів здійснюються відповідно до
пунктів 1.7 - 1.9 глави 1 цього розділу.
2.6. Зараховано кошти загального фонду державного бюджету на
реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення
супутніх витрат по обслуговуванню зовнішнього державного боргу у
національній валюті та списано гривневий еквівалент перерахованої
іноземної валюти за обслуговування зовнішнього державного боргу
(цінних паперів, кредитів, позик та сум дисконту) (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
або: 1111(*) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
--------------- (*) у разі здійснення супутніх витрат по обслуговуванню
зовнішнього державного боргу у національній валюті.
2.7. На суму коштів загального фонду державного бюджету в
іноземній валюті, перерахованих за обслуговування цінних паперів,
гривневий еквівалент яких списано з реєстраційного рахунку у
порядку, визначеному пунктом 2.6 цієї глави (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
2.8. На суму проведених касових видатків в частині погашення
нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави, перед
закриттям операційного дня (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9813 Нараховані доходи за цінними паперами держави
2.9. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на
погашення цінних паперів в іноземній валюті (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
2.10. На суму погашених цінних паперів (на суму залучення)
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі розпорядження):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно (по номінальній вартості):
Дебет 2171 Короткострокові облігації зовнішньої державної
позики
або: 2172 Середньострокові облігації зовнішньої державної
позики
або: 2173 Довгострокові облігації зовнішньої державної
позики
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8731 Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2.11. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального
фонду державного бюджету
Кредит 2171 Короткострокові облігації зовнішньої
державної позики
або: 2172 Середньострокові облігації зовнішньої
державної позики
або: 2173 Довгострокові облігації зовнішньої державної
позики
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 2171 Короткострокові облігації зовнішньої
державної позики
або: 2172 Середньострокові облігації зовнішньої
державної позики
або: 2173 Довгострокові облігації зовнішньої державної
позики
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
{ Пункт 2.11 глави 2 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 3. Операції по обліку
заборгованості за кредитами, одержаними
в Національному банку України в минулих
роках на покриття дефіциту бюджету
та їх обслуговування
На момент запровадження цього Порядку у бухгалтерському
обліку виконання державного бюджету на суму заборгованості за
кредитами, одержаними в Національному банку на покриття дефіциту
бюджету повинно бути кредитове сальдо на рахунку 2211 в
кореспонденції з рахунком 4421 та на суму нарахованих відсотків за
цими кредитами дебетове сальдо на рахунку 9814 Плану рахунків. Операції, пов'язані з обслуговуванням кредитів, проведені у
національній валюті здійснюються відповідно до пункту 1.7 - 1.10
глави 1 цього розділу. Операції, пов'язані з обслуговуванням кредитів, проведені у
іноземній валюті, здійснюються відповідно до пунктів 2.6 - 2.7
глави 2 цього розділу.
3.1. На суму проведених касових видатків в частині погашення
нарахованих сум за обслуговування кредитів, перед закриттям
операційного дня (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9814 Нараховані суми за обслуговування кредитів
3.2. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на
погашення кредитів (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3221 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету кредитів, отриманих у
Національному банку України, та коштів, що
направлені на їх погашення
3.3. На суму погашених кредитів в національній валюті
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3221 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету кредитів, отриманих у
Національному банку України, та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 2211 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду повернення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду повернення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3.4. На суму погашених кредитів у іноземній валюті
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3221 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету кредитів, отриманих у
Національному банку України, та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
одночасно:
Дебет 2211 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3.5. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами
загального фонду державного бюджету
Кредит 2211 Кредити, не віднесені до інших категорій
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 2211 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами
загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
{ Пункт 3.5 глави 3 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 4. Операції по обліку векселів,
виданих Державним казначейством України
4.1. Проведено емісію цінних паперів (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 9834 Емітовані інші цінні папери державного бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
4.2. На суму векселів, оформлених в рахунок погашення
заборгованості за облігаціями внутрішньої державної позики та
нарахованого доходу за цінними паперами (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Кредит 2111 Казначейські векселі видані
одночасно (по коду випуску векселів):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду випуску векселів):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9834 Емітовані інші цінні папери державного бюджету
4.3. Відображено погашення заборгованості за облігаціями
внутрішньої державної позики на суму, яка оформлена векселями
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 2121 Короткострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2122 Середньострокові облігації внутрішньої державної
позики
або: 2123 Довгострокові облігації внутрішньої державної
позики
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
одночасно (по коду погашення облігацій внутрішньої державної
позики):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення облігацій внутрішньої державної
позики):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4.4. Відображено погашення заборгованості з нарахованих
доходів за облігаціями внутрішньої державної позики на суму, яка
оформлена векселями (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9813 Нараховані доходи за цінними паперами держави
4.5. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на
погашення векселів, оформлених на суму заборгованості за
облігаціями внутрішньої державної позики (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
4.6. На суму погашених векселів, оформлених на суму основного
боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі Розпорядження):
Дебет 3211 Кошти, залучені до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
одночасно:
Дебет 2111 Казначейські векселі видані
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8731 Кошти направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Примітка(1). відкриття асигнувань та погашення заборгованості
з нарахованих доходів за цінними паперами, яка була оформлена
векселями відображається відповідно до пунктів 1.7 - 1.10 глави 1
цього розділу.
4.7. Відображено погашення векселів, оформлених на
заборгованість з нарахованих доходів за облігаціями внутрішньої
державної позики а векселями (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 2111 Казначейські векселі видані
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Глава 5. Операції по обліку одержаних
позик на фінансування бюджету,
їх обслуговування та погашення
за загальним фондом в іноземній валюті
5.1 На суму позик, одержаних на фінансування бюджету
(підстава - виписка банку):
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8727 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
5.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів,
одержаних позик на фінансування бюджету до загального фонду
державного бюджету (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
5.3. На суму нарахованих сум за обслуговування позик,
одержаних на фінансування бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 9814 Нараховані суми за обслуговування кредитів
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Примітка. операції, пов'язані з обслуговуванням позик,
проведені у іноземній валюті, здійснюються відповідно до
пунктів 2.6 - 2.7 глави 2 цього розділу.
5.4. На суму проведених касових видатків з погашення
нарахованих сум за обслуговування іноземних позик, перед закриттям
операційного дня (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9814 Нараховані суми за обслуговування кредитів
5.5. Виділено кошти загального фонду державного бюджету на
погашення основної суми боргу за позиками на фінансування бюджету
в іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
5.6. На суму погашення за позиками на фінансування бюджету в
іноземній валюті (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
5.7. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами
загального фонду державного бюджету
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами
загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
{ Пункт 5.7 глави 5 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 6. Операції по обліку
позик на фінансування проектів
розвитку та позик, що виникають
в результаті визнання боргу,
їх обслуговування та погашення
6.1. На суму боргових зобов'язань держави за позиками на
фінансування проектів розвитку та позиками, що виникають в
результаті визнання боргу (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України, сформовані на підставі
Розпорядження): 6.1.1 у грошовій формі:
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8728 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
6.1.2 у натуральній формі:
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8728 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
6.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів,
залучених до спеціального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України): 6.2.1 у грошовій формі:
Дебет 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
6.2.2 у натуральній формі
Дебет 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Примітка. нарахування сум за обслуговування кредитів та
відображення в обліку їх погашення здійснюється відповідно до
пунктів 5.3 - 5.4 глави 5 цього розділу з урахуванням примітки.
6.3. Виділено в іноземній валюті кошти загального фонду
державного бюджету на погашення основної суми боргу за позиками на
фінансування проектів розвитку та позиками, що виникають в
результаті визнання (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
6.4. На суму погашення в іноземній валюті основної суми боргу
за позиками на фінансування проектів розвитку та позиками, що
виникають в результаті визнання боргу (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
Розпорядження):
Дебет 3222 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
одночасно:
Дебет 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
одночасно:
Дебет 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
6.5. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 4423 Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають
у результаті визнання боргу,
реструктуризації боргових зобов'язань
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4423 Розрахунки за операціями з кредитування
проектів розвитку та позиками, що виникають
у результаті визнання боргу,
реструктуризації боргових зобов'язань
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
{ Пункт 6.5 глави 6 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 7. Відображення операцій
при реструктуризації боргових зобов'язань,
їх обслуговування та погашення
7.1. На суму зобов'язань, що виникають в результаті
реструктуризації боргових зобов'язань і відображаються як
одержання позик до спеціального фонду (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
Розпорядження):
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
одночасно:
Дебет 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
Кредит 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8728 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
7.2. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів,
залучених до спеціального фонду державного бюджету (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України):
Дебет 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
7.3. На суму коштів спеціального фонду державного бюджету в
іноземній валюті, направлених (виділених) на погашення основної
суми боргу за іноземними позиками, що підлягають реструктуризації
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
7.4. На суму погашення основної суми боргу за іноземними
позиками в іноземній валюті, що підлягають реструктуризації
(відображаються у спеціальному фонді державного бюджету в розділі
"Фінансування") (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 3224 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету інших кредитів та коштів, що
направлені на їх погашення
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 2221 Кредити, не віднесені до інших категорій
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
та/або: 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
та/або: 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
одночасно:
Дебет 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду погашення):
Дебет 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
7.5. На суму платежів з обслуговування боргу, включених до
зобов'язань, що підлягають реструктуризації (відображаються у
спеціальному фонді державного бюджету у видатковій частині)
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження):
Дебет 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
одночасно:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
7.6. На суму реструктуризованих платежів з обслуговування
боргу (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9814 Нараховані суми за обслуговування кредитів
7.7. На суму заборгованості позичальників за основною сумою
позик, наданих із загального фонду, а також із спеціального - для
фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених
державою і, які були реструктуризовані (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
Розпорядження):
Дебет 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
або: 1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Кредит 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
одночасно:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
або: 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
або: бюджету
1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
Примітка(1). операції із надання позик відображаються
відповідно до розділу V цього Порядку.
7.8. На суму коштів, які надійшли від позичальників в рахунок
повернення основної суми позик, наданих для фінансування проектів
розвитку за рахунок коштів, залучених державою і, які були
реструктуризовані (підстава - платіжні доручення, файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3113 Рахунок для зарахування до загального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
одночасно:
Дебет 4423 Розрахунки за операціями з кредитування проектів
розвитку та позиками, що виникають у результаті
визнання боргу, реструктуризації боргових
зобов'язань
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
або бюджету
1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Примітка(2). нарахування сум за обслуговування зобов'язань,
що виникли в результаті реструктуризації та відображення в обліку
їх погашення здійснюється відповідно до пунктів 5.3 - 5.4 глави 5
цього розділу з урахуванням примітки; операції, пов'язані з погашенням зобов'язань, що виникли в
результаті реструктуризації, здійснюються відповідно до
пунктів 6.3 - 6.4 глави 6 цього розділу; відображення в обліку курсової різниці здійснюється
відповідно до проведення 6.5 глави 6 цього розділу.
Глава 8. Операції з оформлення
заборгованості боржників перед державою
за позиками, наданими за рахунок кредитів,
залучених державою або під державні гарантії
8.1. На суму наданої державою гарантії позичальникам
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі Розпорядження): а) за внутрішніми кредитами:
Дебет 9811 Гарантії, що надані державою
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
б) за іноземними кредитами:
Дебет 9815 Гарантії, що надані державою позичальникам
іноземних кредитів
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
а також на суму нарахованої плати за надання гарантій за
іноземними кредитами:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
8.2. На суму коштів, що надійшли в рахунок оплати наданих
гарантій за іноземними кредитами (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
8.3. На суму коштів загального фонду державного бюджету в
іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні
гарантії, гривневий еквівалент яких списано з рахунку у порядку,
визначеному пунктом 8.4 цієї глави (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України. сформовані на підставі
Розпорядження):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України
щодо іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1222 Інші рахунки Державного казначейства в установах
банків
8.4. На суму оформленої вимоги держави до позичальників за
результатами вступу в силу державних гарантій (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі Розпорядження):
Дебет 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
Кредит 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
одночасно:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
або: 3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 3112(*) Загальний фонд державного бюджету
або: 1111(**) Єдиний казначейський рахунок
одночасно:
Дебет 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
одночасно:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (крім одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9413 Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних
коштів за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
--------------- (*) у разі списання гривневого еквіваленту на виконання
гарантійних зобов'язань за позичальників за іноземними кредитами
(**) у разі здійснення витрат на виконання гарантійних
зобов'язань за позичальників за внутрішніми кредитами та витрат,
пов'язаних із закупівлею та конвертацією іноземної валюти
8.5. На суму коштів, перерахованих на виконання гарантійних
зобов'язань за позичальників, за результатами вступу в силу
державних гарантій до закриття операційного дня (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України сформовані
на підставі Розпорядження): а) за внутрішніми кредитами:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9811 Гарантії, що надані державою
б) за іноземними кредитами:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9815 Гарантії, що надані державою позичальникам
іноземних кредитів
8.6. Нараховано відсотки за кредитами, залученими державою та
під державні гарантії (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
8.7. Нараховано штрафні санкції (пеню) за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі інформації Міністерства фінансів України):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими
з державного бюджету
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.7 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.8. На суму відшкодування коштів, витрачених державою на
виконання гарантійних зобов'язань, що надійшли від позичальників
кредитів, отриманих під державні гарантії до: а) загального фонду державного бюджету (підстава - платіжні
доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
або гарантійні зобов'язання
1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
б) спеціального фонду державного бюджету (підстава - платіжні
доручення, файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
одночасно:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
або гарантійні зобов'язання
1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
одночасно:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
8.9. На суму коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків
за користування іноземними кредитами (підстава - файл початкових
платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку

{ Пункт 8.10 глави 8 розділу XII вилучено на підставі Наказу
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.10. Перенесено заборгованість позичальників, стосовно яких
проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, за кредитами, наданими під гарантійні
зобов'язання (підстава - меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі інформації
Міністерства фінансів України):
Дебет 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.10 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.11. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки): а) за кредитами, що надавались під гарантійні зобов'язання та
розрахунками за операціями з кредитами загального фонду державного
бюджету:
Дебет 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
Кредит 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
або:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
б) за кредитами, що надавались під гарантійні зобов'язання та
розрахунками за операціями з кредитами спеціального фонду
державного бюджету:
Дебет 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
Кредит 4422 Розрахунки за операціями з кредитами спеціального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду державного
бюджету
або:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з спеціального
загального фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
а також:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
в) за нарахованими відсотками за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
або:
Дебет 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
г) за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними
кредитами:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
або:
Дебет 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
д) за гарантіями, що надані державою позичальникам іноземних
кредитів:
Дебет 9815 Гарантії, що надані державою позичальникам
іноземних кредитів
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
або:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9815 Гарантії, що надані державою позичальникам
іноземних кредитів
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.11 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.12. Списано заборгованість суб'єктів господарювання перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України, сформовані на підставі розпорядчого документу
Міністерства фінансів України): а) загального фонду державного бюджету:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
одночасно:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
б) спеціального фонду державного бюджету:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
або: 1533 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
або: 1534 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання, за ліквідованими
юридичними особами - позичальниками
одночасно:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.12 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.13. Списано прострочену заборгованість суб'єктів
господарювання перед державою за нарахованими відсотками за
кредитами, залученими державою та під державні гарантії
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства
фінансів України):
Дебет 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.13 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.14. Списано заборгованість суб'єктів господарювання перед
державою за нарахованими штрафними санкціями (пенею) за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії (підстава -
меморіальні документи Державного казначейства України, сформовані
на підставі розпорядчого документу Міністерства фінансів України):
Дебет 9632 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.14 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
8.15. Списано заборгованість суб'єктів господарювання перед
державою за нарахованою платою за надані державою гарантії
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі розпорядчого документу Міністерства
фінансів України):
Дебет 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Главу 8 розділу XII доповнено пунктом 8.15 згідно з Наказом
Державного казначейства N 439 ( v0439506-10 ) від 25.11.2010 }
Глава 9. Операції з оформлення
заборгованості боржників перед
державою за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою
допомогою, наданою на поворотній основі,
векселями за загальним фондом
9.1. На суму основного боргу, нарахованих відсотків та плати
за надання гарантій оформлена заборгованість боржників перед
державою як заборгованість за векселями (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
письмового повідомлення Міністерства фінансів України):
Дебет 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
9.2. На суму оформлених векселів зменшено заборгованість
боржників перед державою (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України): а) за кредитами:
Дебет 4421 Розрахунки за операціями з кредитами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
б) за нарахованими відсотками за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії:
Дебет 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
в) за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними
кредитами:
Дебет 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
9.3. Списано суми пені, нарахованої на оформлену векселями
суму заборгованості за кредитами (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
наданими з державного бюджету
або: 9632 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
9.4. Надійшли кошти від продажу прав вимоги (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
9.5. Розподілено кошти, що надійшли від продажу прав вимоги,
та зменшено суми прав вимоги (підстава - меморіальний ордер,
сформований на підставі письмового повідомлення Мінфіну про
результати продажу прав вимоги): а) на суму кредиту:
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 3113 Рахунок для зарахування повернення бюджетних
кредитів, наданих за рахунок загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
б) на суму нарахованих відсотків за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії та нарахованої плати за надання
гарантій за іноземними кредитами за відповідними кодами доходів:
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 3111 Надходження до загального фонду державного
бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
9.6. Зменшено суми прав вимоги на суму продажу та зниження
ціни їх продажу (підстава - меморіальний ордер, сформований на
підставі письмового повідомлення Міністерства фінансів України про
результати продажу прав вимоги):
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального фонду
державного бюджету
Кредит 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Примітка. операції з надходження коштів до державного бюджету
в рахунок погашення заборгованості за непроданими на аукціонах
векселями відображаються відповідно до пунктів 9.4 та 9.5 цієї
глави.
9.7. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Кредит 4311 Розрахунки за цінними паперами загального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
або:
Дебет 4311 Розрахунки за цінними паперами загального
фонду державного бюджету
Кредит 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання
бюджету
{ Пункт 9.7 глави 9 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 10. Операції з оформлення
заборгованості боржників перед державою
за кредитами, залученими державою
або під державні гарантії, бюджетними
позичками та фінансовою допомогою,
наданою на поворотній основі,
векселями за спеціальним фондом
10.1. На суму основного боргу, нарахованих відсотків та плати
за надання гарантій оформлена заборгованість боржників перед
державою як заборгованість за векселями (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
письмового повідомлення Міністерства фінансів України):
Дебет 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Кредит 4312 Розрахунки за цінними паперами спеціального
фонду державного бюджету
10.2. На суму оформлених векселів зменшено заборгованість
боржників перед державою (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України): а) за кредитами:
Дебет 4422 Розрахунки за операціями з кредитами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 1511 Короткострокові кредити, надані з державного
бюджету
1512 Довгострокові кредити, надані з державного
бюджету
1531 Короткострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
1532 Довгострокові кредити, що надавались під
гарантійні зобов'язання
б) за нарахованими відсотками за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії:
Дебет 9622 Нараховані відсотки за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
в) за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними
кредитами:
Дебет 9623 Нарахована плата за надання гарантій за
іноземними кредитами
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
10.3. Списано суми пені, нарахованої на оформлену векселями
суму заборгованості за кредитами (підстава - меморіальні документи
Державного казначейства України):
Дебет 9631 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
наданими з державного бюджету
або: 9632 Нараховані штрафні санкції за кредитами,
залученими державою та під державні гарантії
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
10.4. Надійшли кошти від продажу прав вимоги (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
10.5. Розподілено кошти, що надійшли від продажу прав вимоги,
та зменшено суми прав вимоги (підстава - меморіальний ордер,
сформований на підставі письмового повідомлення Мінфіну про
результати продажу прав вимоги): а) на суму кредиту:
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 3123 Рахунок для зарахування до спеціального фонду
державного бюджету повернення бюджетних кредитів
одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
б) на суму нарахованих відсотків за кредитами, залученими
державою та під державні гарантії та нарахованої плати за надання
гарантій за іноземними кредитами за відповідними кодами доходів:
Дебет 3412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
10.6. Зменшено суми прав вимоги на суму продажу та зниження
ціни їх продажу (підстава - меморіальний ордер, сформований на
підставі письмового повідомлення Міністерства фінансів України про
результати продажу прав вимоги):
Дебет 4312 Розрахунки за цінними паперами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Примітка. операції з надходження коштів до державного бюджету
в рахунок погашення заборгованості за непроданими на аукціонах
векселями відображаються відповідно до пунктів 10.4 та 10.5 цієї
глави.
10.7. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи, сформовані на підставі довідки):
Дебет 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
Кредит 4312 Розрахунки за цінними паперами спеціального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
або:
Дебет 4312 Розрахунки за цінними паперами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 1411 Цінні папери в активі державного бюджету
а також:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання
бюджету
{ Пункт 10.7 глави 10 розділу XII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 11. Операції з розміщення на депозит коштів
загального фонду державного бюджету
11.1. Направлено кошти загального фонду державного бюджету у
національній валюті для розміщення на депозит
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 3271 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту
11.2. Перераховано кошти загального фонду державного бюджету
у національній валюті для розміщення на депозит
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3271 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту
Кредит 1111 Єдиний казначейський рахунок
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в
установах банків
одночасно:
Дебет 1321 Інші короткострокові депозити державного
бюджету
Кредит 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8781 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
одночасно (по коду розміщення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду розміщення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
11.3. Повернено кошти загального фонду державного бюджету у
національній валюті, що були розміщені на депозит (підстава - файл
початкових платежів від СЕП НБУ, меморіальні документи Державного
казначейства України, сформовані на підставі виписки банку):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в
установах банків
Кредит 3271 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту
одночасно:
Дебет 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
Кредит 1321 Інші короткострокові депозити державного
бюджету
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8761 Кошти, отримані до загального фонду
державного бюджету від повернення з депозиту
одночасно (по коду повернення):
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду повернення):
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
11.4. Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів
загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3271 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит та
повернені з депозиту
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
Примітка(1). Операції із розміщення коштів загального фонду
державного бюджету у іноземній валюті на депозит у бухгалтерському
обліку відображаються відповідно до пунктів 11.1-11.4 цієї глави.
При цьому, у зв'язку з тим, що позиція державного казначейства
України щодо іноземної валюти не змінюється, операції на рахунках
461 "Позиція Державного казначейства України щодо іноземної
валюти" групи Плану рахунків ( v0001506-00 ) не відображаються.
11.5. На суму курсової різниці (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України, сформовані на підставі
виписки банку):
Дебет 1321 Інші короткострокові депозити державного
бюджету
Кредит 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
або:
Дебет 4455 Інші розрахунки по виконанню загального фонду
державного бюджету
Кредит 1321 Інші короткострокові депозити державного
бюджету
а також:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Примітка(2). Кошти, які надійшли в рахунок сплати відсотків
установою банку, зараховуються до загального фонду державного
бюджету. У бухгалтерському обліку виконання державного бюджету
зазначені операції відображаються відповідно до підпункту 2.5
пункту 2 глави 1 розділу II Порядку.
{ Розділ XII доповнено главою 11 згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 12. Операції з продажу іноземної валюти
12.1. На суму коштів у іноземній валюті, перерахованих для
продажу Державним казначейством України на рахунок в установах
банків (підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 4612 (контррахунок) Еквівалент позиції Державного
казначейства України щодо іноземної валюти
державного бюджету
одночасно:
Дебет 4611 Позиція Державного казначейства України щодо
іноземної валюти державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в
установах банків
а також:
Дебет 1242 Інша дебіторська заборгованість за операціями
з банками
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
12.2. На суму зарахованих на рахунок Державного казначейства
України коштів у національній валюті від продажу іноземної валюти
(підстава - файл початкових платежів від СЕП НБУ):
Дебет 1111 Єдиний казначейський рахунок
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
12.3. На суму дебіторської заборгованості, яка виникла за
операціями з продажу іноземної валюти (підстава - меморіальні
документи Державного казначейства України):
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1242 Інша дебіторська заборгованість за операціями
з банками.
{ Розділ XII доповнено главою 12 згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 13. Операції, які проводились із залишками
коштів державного бюджету та вплинули на результат
виконання державного бюджету
13.1. На суму курсової різниці скориговано результат
виконання загального фонду державного бюджету
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства України,
сформовані на підставі виписки банку):
Дебет 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в
установах банків
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
або:
Дебет 3112 Загальний фонд державного бюджету
Кредит 1122 Інші рахунки Державного казначейства в НБУ
або: 1222 Інші рахунки Державного казначейства в
установах банків
одночасно:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
13.2. Перераховано до загального фонду залишки коштів
спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення
(підстава - меморіальні документи Державного казначейства
України):
Дебет 3124 Кошти спеціального фонду державного бюджету
для здійснення видатків за відомчою ознакою
Кредит 3112 Загальний фонд державного бюджету
одночасно:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
а також:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду
державного бюджету.
{ Розділ XII доповнено главою 13 згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
Глава 14. Операції із випуску та обігу облігацій
внутрішньої державної позики, випущених для
відшкодування сум податку на додану вартість
1.1. Проведено емісію та розміщення облігацій внутрішньої
державної позики та відшкодовано суми податку на додану вартість: на суму емісії середньострокових облігацій внутрішньої
державної позики (підстава - меморіальний документ Державного
казначейства України, сформований на підставі виписки
Національного банку України з рахунку Державного казначейства
України у цінних паперах та розпорядження Міністерства фінансів
України):
Дебет 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
Кредит 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
одночасно на суму розміщених середньострокових облігацій
внутрішньої державної позики (підстава - меморіальний документ
Державного казначейства України, сформований на підставі виписки
Національного банку України з рахунку Державного казначейства
України у цінних паперах та розпорядження Міністерства фінансів
України):
Дебет 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
Кредит 8911 Контррахунок для активних рахунків управлінського
обліку
одночасно:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9832 Емітовані середньострокові облігації державного
бюджету
одночасно на суму запозичень до державного бюджету та
відшкодованих сум податку на додану вартість, оформлених
облігаціями внутрішньої державної позики (підстава - меморіальний
документ Державного казначейства України, сформований на підставі
виписки Національного банку України з рахунку Державного
казначейства України у цінних паперах та розпорядження
Міністерства фінансів України):
Дебет 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 3212 Кошти, залучені до спеціального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
одночасно:
Дебет 8921 Контррахунок для пасивних рахунків управлінського
обліку
Кредит 8722 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
одночасно (по номінальній вартості):
Дебет 4312 Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 2122 Середньострокові облігації внутрішньої державної
позики
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно (по коду залучення):
Дебет 9722 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
одночасно:
Дебет 3212 Кошти, залучені до спеціального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів та
направлені на їх погашення
Кредит 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 3122 Кошти спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
одночасно:
Дебет 3121 Надходження коштів спеціального фонду державного
бюджету, які направляються на спеціальні видатки
Кредит 4456 Інші розрахунки по виконанню спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету, які
направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Примітка: операції щодо нарахування та сплати доходів за
облігаціями внутрішньої державної позики їх власникам у
бухгалтерському обліку виконання державного бюджету відображаються
відповідно до пунктів 1.6-1.11 глави 1 цього розділу; операції щодо погашення облігацій внутрішньої державної
позики у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету
відображається відповідно до пунктів 1.12 та 1.13 глави 1 цього
розділу XII. { Розділ XII доповнено главою 14 згідно з Наказом Державного
казначейства N 230 ( v0230506-10 ) від 08.07.2010 }
Розділ XIII. Відображення операцій
по річному заключенню рахунків
Для підведення результату виконання державного бюджету по
завершенню бюджетного року органами Державного казначейства
України проводяться операції по закриттю рахунків. Закриття
рахунків здійснюється після закінчення останнього операційного дня
бюджетного року. Результат виконання державного бюджету
визначається Державним казначейством України (на центральному
рівні). Обов'язковою умовою виконання органами Державного
казначейства України операцій по закриттю рахунків є відсутність у
розпорядників та/або одержувачів коштів державного бюджету
залишків на рахунках розділу 35 Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів. За умови наявності цих залишків бюджетних коштів вони повинні
бути перераховані залежно від причини їх утворення, а саме: кошти, що надійшли за КЕКВ 0000 ( v0604201-01 ),
спрямовуються у дохід державного бюджету, якщо це касові видатки,
проведені у минулих бюджетних періодах; кошти, що надійшли за КЕКВ 0000 ( v0604201-01 ),
зараховуються на відповідний КЕКВ, за яким проводились видатки в
поточному році, з одночасним відображенням інформації на рахунках
907 групи. Операції по річному закриттю рахунків відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями.
Глава 1. Списання залишків коштів
з рахунків розпорядників (одержувачів)
коштів державного бюджету
Кошти, що надійшли на реєстраційні та спеціальні реєстраційні
рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як
повернення раніше перерахованих з цих рахунків коштів, на момент
закриття рахунків повинні бути перераховані в залежності від суті
їх виникнення. При цьому у Державному казначействі України (за
умови обслуговування головного розпорядника бюджетних коштів за
індивідуальним кошторисом) та у Головному управлінні Державного
казначейства України зазначені операції відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями:
1. Списання залишків коштів з реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів
державного бюджету, що утворились за рахунок повернення коштів,
проведених як касові видатки у минулих бюджетних періодах:
1.1. Загальний фонд
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 3111(*) Надходження до загального фонду державного
бюджету
1.2. Спеціальний фонд
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 3111(*) Надходження до загального фонду державного
бюджету
--------------- (*) бухгалтерські проведення за рахунками бюджетного та
позабалансового обліку здійснюються у загальновстановленому
порядку.
2. Списання залишків коштів з реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів
державного бюджету, які утворились за рахунок відновлення касових
видатків, здійснених відповідно до відкритих асигнувань поточного
року:
2.1. Загальний фонд
Дебет 3521 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
3523 Рахунки одержувачів коштів за коштами загального
фонду державного бюджету
3525 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами загального фонду державного
бюджету
Кредит 4451 Інші розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках та
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
2.2. Спеціальний фонд
Дебет 3522 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
3524 Рахунки одержувачів коштів за коштами
спеціального фонду державного бюджету
3526 Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних
видатках за коштами спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 4452 Інші розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету
одночасно:
Дебет 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
одночасно:
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках та
одержувачів бюджетних коштів):
Дебет 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Глава 2. Операції по заключенню
рахунків загального фонду
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1. Проведено операції по заключенню рахунків бюджетного
обліку: 1) на суму доходів державного бюджету:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2) на суму видатків державного бюджету:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
3) на суму кредитів, що надавались з державного бюджету:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
4) на суму повернутих кредитів, що надавались з державного
бюджету:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
1.2. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, переданих Державному
казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8211 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані
2) на суму розрахунків за коштами державного бюджету,
переданих Державному казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8511 Розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету, передані
3) на суму коштів державного бюджету, отриманих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8111 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8411 Розрахунки за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
5) на суму коштів, переданих органами Державного казначейства
з державного бюджету місцевим бюджетам:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8311 Кошти, передані органами Державного казначейства
з загального фонду державного бюджету місцевим
бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та
Севастополя
6) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8221 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету
7) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються
базовими Головними управліннями Державного казначейства України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8241 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету, що обслуговуються базовими управліннями
Державного казначейства
8) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8521 Розрахунки за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, передані розпорядниками
коштів державного бюджету
9) на суму коштів, отриманих як підкріплення для здійснення
повернення надходжень:
Дебет 8126 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
10) на суму відновлених касових видатків:
Дебет 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
1.3. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку: 1) на суму затверджених планових показників:
Дебет 9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9151 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9153 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9155 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9156 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9134 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9133 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9281 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9283 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9285 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9286 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9264 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9215 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9262 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3) на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Підпункт 1.3 пункту 1 глави 2 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
2. У Державному казначействі України
2.1. Проведено операції по заключенню рахунків бюджетного
обліку: 1) на суму доходів державного бюджету (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі Головних
управлінь:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
2) на суму доходів державного бюджету, віднесених на
результат виконання державного бюджету:
Дебет 6111 Доходи загального фонду державного бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
та одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
3) на суму видатків державного бюджету (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі Головних
управлінь:
Дебет 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
4) на суму видатків державного бюджету, у тому числі і коштів
резервного фонду Кабінету Міністрів України, які виділялись на
здійснення видатків і не передбачалось їх повернення, віднесених
на результат виконання державного бюджету:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 7111 Видатки загального фонду державного бюджету
та одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
5) на суму бюджетних кредитів, наданих з державного бюджету
(на підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в
розрізі Головних управлінь:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
6) на суму наданих бюджетних кредитів, віднесених на
результат виконання державного бюджету:
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
та одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
7) на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з бюджету
(на підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в
розрізі Головних управлінь:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
8) на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету, віднесених на результат виконання державного
бюджету:
Дебет 7131 Кредитування загального фонду державного бюджету
за вирахуванням погашення
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
та одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
9) на суму коштів державного бюджету, віднесених на
результат виконання бюджету (на підставі інформації Головних
управлінь Державного казначейства України):
Дебет 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5111 Результат виконання загального фонду державного
бюджету. { Підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 розділу XIII доповнено проведенням
згідно з Наказом Державного казначейства N 496 ( v0496506-09 ) від
07.12.2009 }
Примітка(1). Рахунок 7131 "Кредитування загального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на
суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану
рахунків ( v0119506-00 ). { Підпункт 2.1 пункту 2 глави 2 розділу XIII доповнено
приміткою(1) згідно з Наказом Державного казначейства N 468
( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
2.2. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, отриманих від Головних
управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8121 Кошти загального фонду державного бюджету,
отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
2) на суму розрахунків за коштами державного бюджету,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8421 Розрахунки за коштами загального фонду
державного бюджету, отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
3) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8221 Асигнування загального фонду державного бюджету,
передані розпорядниками коштів державного
бюджету
4) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8521 Розрахунки за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, передані розпорядниками
коштів державного бюджету
5) на суму коштів, переданих як підкріплення для здійснення
повернення надходжень:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8215 Кошти загального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
6) на суму відновлених касових видатків:
Дебет 8113 Кошти загального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
2.3. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку: 1) на суму затверджених планових показників:
Дебет 9081 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9085 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
загального фонду державного бюджету помісячним
розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9117 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9151 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9153 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9155 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9156 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9134 Затверджені зведені призначення з загального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9115 Затверджені кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9133 Затверджені призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9281 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9283 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9285 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9286 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9217 Затверджені зведені бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9264 Затверджені зведені бюджетні призначення з
загального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9215 Затверджені бюджетні призначення по загальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9262 Затверджені бюджетні призначення з загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
Дебет 9083 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9086 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами загального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9113 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9132 Зведені поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9111 Поточні кошторисні призначення за коштами
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9131 Поточні призначення з загального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9213 Зведені поточні бюджетні призначення по
загальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9263 Зведені бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9211 Поточні бюджетні призначення по загальному фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9261 Бюджетні призначення з загального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3) на суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9313 Затверджені планові показники за доходами
загального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9333 Затверджені планові показники за помісячним
розписом доходів загального фонду державного
бюджету
4) на суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9311 Поточні планові показники за доходами загального
фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9331 Поточні планові показники за помісячним
розписом доходів загального фонду
державного бюджету
Примітка(2). Проведення здійснюються за умови відкриття
рахунків для обліку поточних планових показників за доходами.
5) на суму залишків на рахунках для обліку відкритих
асигнувань:
Дебет 9071 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9073 Відкриті асигнування на виконання програм
загального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9075 Відкриті асигнування загального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
6) на суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань:
Дебет 9091 Пропозиції про виділення асигнувань загального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Підпункт 2.3 пункту 2 глави 2 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
Глава 3. Операції по заключенню
рахунків спеціального фонду
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1. Проведено операції по заключенню рахунків бюджетного
обліку: 1) на суму власних коштів розпорядників:
Дебет 6114 Власні кошти розпорядників коштів державного
бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2) на суму доходів державного бюджету:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
3) на суму видатків державного бюджету:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
4) на суму кредитів, що надавались з державного бюджету:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
5) на суму повернутих кредитів, що надавались з державного
бюджету:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
6) на суму кредитових залишків на рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
7) на суму дебетових залишків на рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
1.2. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, переданих Державному
казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8212 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані
2) на суму розрахунків за коштами державного бюджету,
переданих Державному казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8512 Розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету, передані
3) на суму коштів державного бюджету, отриманих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8112 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного
бюджету на здійснення видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8412 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
5) на суму коштів, переданих органами Державного казначейства
з державного бюджету місцевим бюджетам:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8312 Кошти, передані органами Державного казначейства
з спеціального фонду державного бюджету місцевим
бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та
Севастополя
6) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8222 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету
7) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються
базовими Головними управліннями Державного казначейства України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8242 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету, що обслуговуються базовими
управліннями Державного казначейства
8) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8522 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, передані розпорядниками
коштів державного бюджету
9) на суму коштів, отриманих як підкріплення для здійснення
повернення надходжень:
Дебет 8127 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
10) на суму відновлених касових видатків:
Дебет 8114 Кошти спеціального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
1.3. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку: 1) на суму затверджених планових показників:
Дебет 9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9152 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9154 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9157 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9158 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9138 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9137 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9216 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9282 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9284 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9287 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9288 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9268 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9266 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3) на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
{ Підпункт 1.3 пункту 1 глави 3 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
2. У Державному казначействі України
2.1. Проведено операції по заключенню рахунків бюджетного
обліку: 1) на суму доходів державного бюджету (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі Головних
управлінь:
Дебет 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
Кредит 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
6114 Власні кошти розпорядників коштів державного
бюджету
2) на суму доходів державного бюджету, віднесених на
результат виконання державного бюджету:
Дебет 6112 Доходи спеціального фонду державного бюджету,
які направляються на спеціальні видатки
6114 Власні кошти розпорядників коштів державного
бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
та одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
3) на суму видатків державного бюджету (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь) у розрізі Головних
управлінь:
Дебет 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
Кредит 7911 Контррахунок за видатковими операціями
4) на суму видатків державного бюджету, віднесених на
результат виконання державного бюджету:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 7121 Видатки спеціального фонду державного бюджету
та одночасно:
Дебет 7911 Контррахунок за видатковими операціями
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
5) на суму наданих бюджетних кредитів (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь), у розрізі Головних
управлінь:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
6) на суму наданих бюджетних кредитів, віднесених на
результат виконання державного бюджету:
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
та одночасно:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
7) на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету (на підставі інформації, отриманої від Головних
управлінь) у розрізі Головних управлінь:
Дебет 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
Кредит 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
8) на суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету, віднесених на результат виконання державного
бюджету:
Дебет 7132 Кредитування спеціального фонду державного
бюджету за вирахуванням погашення
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
та одночасно:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 7921 Контррахунок за операціями з кредитуванням за
вирахуванням погашення
9) на суму коштів державного бюджету, віднесених на результат
виконання бюджету (на підставі інформації Головних управлінь
Державного казначейства України):
Дебет 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
або:
Дебет 5911 Контррахунок за результатом виконання бюджету
Кредит 5112 Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету
Примітка(1). Рахунок 7132 "Кредитування спеціального фонду
державного бюджету за вирахуванням погашення" заключається лише на
суму, яка не відображена на рахунках 15 розділу рахунків Плану
рахунків ( v0119506-00 ). { Підпункт 2.1 пункту 2 глави 3 розділу XIII доповнено
приміткою(1) згідно з Наказом Державного казначейства N 468
( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
2.2. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, отриманих від Головних
управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8122 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
2) на суму розрахунків за коштами державного бюджету,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8422 Розрахунки за коштами спеціального фонду
державного бюджету, отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
3) на суму асигнувань державного бюджету, переданих
розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8222 Асигнування спеціального фонду державного
бюджету, передані розпорядниками коштів
державного бюджету
4) на суму розрахунків за асигнуваннями державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8522 Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, передані розпорядниками
коштів державного бюджету
5) на суму коштів, переданих як підкріплення для здійснення
повернення надходжень:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8216 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
передані як підкріплення для здійснення
повернення надходжень
6) на суму відновлених касових видатків:
Дебет 8114 Кошти спеціального фонду державного бюджету, що
надійшли на відновлення касових видатків
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
2.3. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку: 1) на суму затверджених планових показників:
Дебет 9082 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9087 Затверджені узагальнені зведені бюджетні
призначення головних розпорядників за коштами
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9118 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9152 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9154 Затверджені зведені кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9157 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9158 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9138 Затверджені зведені призначення з спеціального
фонду державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9116 Затверджені кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9137 Затверджені призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9282 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9284 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9287 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9288 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9218 Затверджені зведені бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету, з
урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9268 Затверджені зведені бюджетні призначення з
спеціального фонду державного бюджету за
помісячним розписом асигнувань, з урахуванням
змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9216 Затверджені бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9266 Затверджені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
Дебет 9084 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9088 Узагальнені зведені бюджетні призначення
головних розпорядників за коштами спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9114 Зведені поточні кошторисні призначення за
коштами спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9112 Поточні кошторисні призначення за коштами
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9136 Зведені поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9135 Поточні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за планом асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9214 Зведені поточні бюджетні призначення по
спеціальному фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9267 Зведені бюджетні призначення з спеціального
фонду державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9212 Поточні бюджетні призначення по спеціальному
фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9265 Бюджетні призначення з спеціального фонду
державного бюджету за помісячним розписом
асигнувань
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
3) на суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9314 Затверджені планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9334 Затверджені планові показники за помісячним
розписом доходів спеціального фонду
державного бюджету
4) на суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9312 Поточні планові показники за доходами
спеціального фонду державного бюджету
а також:
Дебет 9911 Контррахунок для активних рахунків
позабалансового обліку
Кредит 9332 Поточні планові показники за помісячним
розписом доходів спеціального фонду
державного бюджету
Примітка(2). Проведення здійснюються за умови відкриття
рахунків для обліку поточних планових показників за доходами.
5) на суму залишків на рахунках для обліку відкритих
асигнувань:
Дебет 9072 Відкриті асигнування за узагальненими
показниками спеціального фонду державного
бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9074 Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9076 Відкриті асигнування спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
6) на суму бюджетних призначень спеціального фонду державного
бюджету:
Дебет 9011 Річний розпис витрат спеціального фонду
державного бюджету з розподілом за видами
надходжень
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9012 Помісячний розпис витрат спеціального фонду
державного бюджету за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку.
{ Підпункт 2.3 пункту 2 глави 3 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
Глава 4. Операції по заключенню
рахунків за іншими операціями
1. У Головному управлінні Державного
казначейства України
1.1. Проведено операції по заключенню рахунків бюджетного
обліку: 1) на суму доходів державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами:
Дебет 6113 Доходи державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
2) на суму доходів, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами:
Дебет 6211 Доходи, які підлягають розподілу між Державним і
місцевими бюджетами
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
3) на суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу:
Дебет 6411 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
4) на суму інших коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету:
Дебет 6412 Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
державного бюджету
Кредит 6911 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів
1.2. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, що підлягають розподілу
між загальним і спеціальним фондом, переданих Державному
казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8213 Кошти державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним і спеціальним фондом,
передані
2) на суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, переданих Державному
казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8214 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, передані
3) на суму коштів, отриманих державними цільовими
(позабюджетними) фондами:
Дебет 8611 Кошти, отримані державними цільовими
(позабюджетними) фондами
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4) на суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
переданих Державному казначейству України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8651 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,
передані вищестоящим органам Державного
казначейства
5) на суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
отриманих від Державного казначейства України:
Дебет 8631 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,
отримані від вищестоящих органів Державного
казначейства
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
6) на суму коштів, направлених на здійснення видатків
державними цільовими (позабюджетними) фондами:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8621 Кошти, направлені на здійснення видатків
державними цільовими (позабюджетними) фондами
2. У Державному казначействі України
2.1. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму коштів державного бюджету, що підлягають розподілу
між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих
від Головних управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8123 Кошти державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним і спеціальним фондами
державного бюджету, отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
2) на суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, отриманих від Головних управлінь
Державного казначейства України:
Дебет 8124 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, отримані
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
3) на суму отриманих коштів спеціального фонду державного
бюджету не забезпечених плановими показниками:
Дебет 8125 Отримані кошти спеціального фонду державного
бюджету не забезпечені плановими показниками
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4) на суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
Дебет 8641 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,
отримані від нижчестоящих органів Державного
казначейства
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
5) на суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
переданих Головним управлінням Державного казначейства України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8661 Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,
передані нижчестоящим органам Державного
казначейства
Глава 5. Заключення рахунків по боргових
зобов'язаннях та активних операціях
{ Назва глави 5 розділу XIII в редакції Наказу Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }
1. У Державному казначействі України
1.1. Проведено операції по заключенню рахунків управлінського
обліку: 1) на суму розміщених цінних паперів:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8711 Розміщені короткострокові облігації державного
бюджету
а також:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8712 Розміщені середньострокові облігації державного
бюджету
а також:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8713 Розміщені довгострокові облігації державного
бюджету
а також:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8714 Розміщені інші цінні папери державного бюджету
2) на суму коштів, отриманих державним бюджетом від
розміщення цінних паперів:
Дебет 8721 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8722 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від розміщення цінних паперів
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
3) на суму інших коштів, отриманих до державного бюджету:
Дебет 8723 Інші кошти, отримані до загального фонду
державного бюджету
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8724 Інші кошти, отримані до спеціального фонду
державного бюджету
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
4) на суму коштів, отриманих від залучених кредитів:
Дебет 8725 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від залучених кредитів Національного
банку України
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8726 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від залучених кредитів Національного
банку України
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8727 Кошти, отримані до загального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8728 Кошти, отримані до спеціального фонду державного
бюджету від інших залучених кредитів
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
5) на суму коштів, отриманих до загального фонду державного
бюджету від повернення з депозиту:
Дебет 8761 Кошти, отримані до загального фонду
державного бюджету від повернення з депозиту
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку
а також:
Дебет 8762 Кошти, отримані до спеціального фонду
державного бюджету від повернення з депозиту
Кредит 8921 Контррахунок для пасивних рахунків
управлінського обліку.
6) на суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8731 Кошти, направлені на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави
7) на суму коштів, направлених на погашення кредитів
державного бюджету:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8732 Кошти, направлені на погашення кредитів
державного бюджету.
8) на суму коштів, направлених для розміщення на депозит:
"Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8781 Кошти загального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит
а також:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків
управлінського обліку
Кредит 8782 Кошти спеціального фонду державного бюджету,
направлені для розміщення на депозит.
{ Підпункт 1.1 пункту 1 глави 5 розділу XIII із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від
12.11.2009 }
1.2. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку за загальним фондом: 1) на суму затверджених планових показників по фінансуванню
державного бюджету:
Дебет 9713 Затверджений розпис фінансування загального
фонду державного бюджету за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9722 Затверджений помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних
показників по фінансуванню державного бюджету:
Дебет 9711 Поточний розпис фінансування загального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9721 Поточний помісячний розпис фінансування
загального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
1.3. Проведено операції по заключенню рахунків
позабалансового обліку за спеціальним фондом: 1) на суму затверджених планових показників по фінансуванню
державного бюджету:
Дебет 9714 Затверджений розпис фінансування спеціального
фонду державного бюджету за типом боргового
зобов'язання, з урахуванням змін
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9724 Затверджений помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
2) на суму залишків на рахунках для обліку поточних
показників по фінансуванню державного бюджету:
Дебет 9712 Поточний розпис фінансування спеціального фонду
державного бюджету за типом боргового
зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
а також:
Дебет 9723 Поточний помісячний розпис фінансування
спеціального фонду державного бюджету за типом
боргового зобов'язання
Кредит 9921 Контррахунок для пасивних рахунків
позабалансового обліку
На суми доходів, видатків, кредитування за вирахуванням
погашення загального та спеціального фондів державного бюджету, на
які проведено заключення рахунків Головними управліннями
Державного казначейства України подається інформація Державному
казначейству України за формою, що додається. Після проведення операцій по заключенню рахунків у Державному
казначействі України та Головних управліннях Державного
казначейства України закриваються всі рахунки, які були відкриті у
поточному році для проведення клірингових операцій. Кредитові залишки, які склалися на рахунках розділу 94
"Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" не закриваються, а
переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року.
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009, N 291
( v0291506-10 ) від 13.08.2010, N 439 ( v0439506-10 ) від
25.11.2010 }
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Порядку відображення
у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню
державного бюджету

ІНФОРМАЦІЯ
про суми доходів, видатків, кредитування
за вирахуванням погашення загального
та спеціального фондів державного бюджету,
на які проведено заключення рахунків
________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства України)

----------------------------------------------------------------------- | N | Код органу |Назва органу| N |Назва рахунку| Сума (грн. | |з/п | Державного | Державного |балансового| | коп.) | | |казначейства|казначейства| рахунку | |------------| | | України | України | | |Дебет|Кредит| |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |1. | | | 6111 |Доходи | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |2. | | | 6112 |Доходи | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету, які | | | | | | | |направляються| | | | | | | |на спеціальні| | | | | | | |видатки | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |3. | | | 6114 |Власні кошти | | | | | | | |розпорядників| | | | | | | |коштів | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |4. | | | 7111 |Видатки | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |5. | | | 7121 |Видатки | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |6. | | | 7131* |Кредитування | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |7. | | | 7132* |Кредитування | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |8. | | | 5111 |Результат | | | | | | | |виконання | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | |----+------------+------------+-----------+-------------+-----+------| |9. | | | 5112 |Результат | | | | | | | |виконання | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | -----------------------------------------------------------------------
-------------- * за вказаними рахунками окремо проставляється сума
дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період,
яка не відображена на рахунках 15 розділу Плану рахунків.
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc
(формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління
Державного казначейства України у форматі Національного банку
України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного
казначейства України у Тернопільській області) з наданням
підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Наказів Державного казначейства N 468
( v0468506-09 ) від 12.11.2009, N 496 ( v0496506-09 ) від
07.12.2009 }

Додаток 2
до Порядку
відображення
у бухгалтерському
обліку операцій
по виконанню
державного бюджету

РОЗШИФРОВКА ОПЕРАЦІЙ
по кредитуванню державного бюджету

________________________________________________________ (найменування органу Державного казначейства України)
------------------------------------------------------------------ | N | N | Назва рахунку | Сума | |з/п |балансового| | (грн.коп.) | | | рахунку | |-----------------------------| | | | | Загальний | Спеціальний | | | | | фонд | фонд | | | | |--------------+--------------| | | | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |1. | 1511 |Короткострокові | | | | | | | |кредити, надані з| | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |2. | 1512 |Довгострокові | | | | | | | |кредити, надані з| | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |3. | 1513 |Короткострокові | | | | | | | |кредити, надані з| | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету, за | | | | | | | |ліквідованими | | | | | | | |юридичними | | | | | | | |особами- | | | | | | | |позичальниками | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |4. | 1514 |Довгострокові | | | | | | | |кредити, надані з| | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету, за | | | | | | | |ліквідованими | | | | | | | |юридичними | | | | | | | |особами- | | | | | | | |позичальниками | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |5. | 1531 |Короткострокові | | | | | | | |кредити, що | | | | | | | |надавались під | | | | | | | |гарантійні | | | | | | | |зобов'язання | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |6. | 1532 |Довгострокові | | | | | | | |кредити, що | | | | | | | |надавались під | | | | | | | |гарантійні | | | | | | | |зобов'язання | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |7. | 1533 |Короткострокові | | | | | | | |кредити, що | | | | | | | |надавались під | | | | | | | |гарантійні | | | | | | | |зобов'язання, за | | | | | | | |ліквідованими | | | | | | | |юридичними | | | | | | | |особами- | | | | | | | |позичальниками | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |8. | 1534 |Довгострокові | | | | | | | |кредити, що | | | | | | | |надавались під | | | | | | | |гарантійні | | | | | | | |зобов'язання, за | | | | | | | |ліквідованими | | | | | | | |юридичними | | | | | | | |особами- | | | | | | | |позичальниками | | | | | |----+-----------------------------+------+-------+------+-------| |9. |Всього: | | | | | |----+-----------------------------+------+-------+------+-------| |10. | 7131 |Кредитування | | | | | | | |загального фонду | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | | | |----+-----------+-----------------+------+-------+------+-------| |11. | 7132 |Кредитування | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |фонду державного | | | | | | | |бюджету за | | | | | | | |вирахуванням | | | | | | | |погашення | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. За вказаними рахунками проставляється сума
дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період.
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету у вигляді файла
NNNN.doc (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного
управління Державного казначейства України у форматі Національного
банку України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління
Державного казначейства України у Тернопільській області) з
наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М.П.
{ Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Державного
казначейства N 468 ( v0468506-09 ) від 12.11.2009 }вгору