Про Політику Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації
Держстат України, Держкомстат України; Наказ від 30.11.2011326
Документ v0326832-11, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2011

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2011 N 326

Про Політику Держкомстату
у сфері захисту конфіденційної
статистичної інформації

На виконання Стратегії розвитку державної статистики на
період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 року N 1413-р ( 1413-2008-р ), та з
метою реалізації Концепції захисту конфіденційної статистичної
інформації, затвердженої наказом Держкомстату від 29.12.2010
N 534, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалену Комісією з питань захисту
конфіденційної статистичної інформації та Комісією з питань
удосконалення методології та звітної документації Політику
Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної
інформації, що додається.
2. Департаменту зведеної інформації (Павленко Н.П.)
розмістити затверджену пунктом 1 цього наказу Політику
Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної
інформації на офіційному сайті Держкомстату.
3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників
самостійних структурних підрозділів Держкомстату, територіальних
та функціональних органів державної статистики.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови В.О.Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
30.11.2011 N 326

Політика Держкомстату у сфері
захисту конфіденційної
статистичної інформації

Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної
статистичної інформації визначається відповідно до Основних
принципів офіційної статистики, схвалених Європейською економічною
комісією ООН у 1992 році, Регламенту (ЄС) N 223/2009 Європейського
парламенту та Ради Європи від 11 березня 2009 року щодо
Європейської статистики, Декларації професійної етики, прийнятої
Міжнародним статистичним інститутом у 2010 році, Законів України
"Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про інформацію"
( 2657-12 ), "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) і
"Про захист персональних даних" ( 2297-17 ) та Принципів
діяльності органів державної статистики, гармонізованих з Кодексом
діяльності європейської статистики.
Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної
статистичної інформації полягає в забезпеченні встановлених
законодавством гарантій захисту первинних даних, отриманих
органами державної статистики від респондентів (як від юридичних,
так і від фізичних осіб) у ході проведення державних статистичних
спостережень, статистичної інформації, на підставі якої можна
визначити інформацію щодо конкретного респондента, і
адміністративних даних щодо респондентів, які використовуються для
статистичних цілей. Ці дані є конфіденційною інформацією, яка
охороняється законом.
Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної
статистичної інформації ґрунтується на системно узгоджених
принципах, які визначають засади державної статистичної діяльності
у зазначеній сфері: законність і верховенство права; відкритість і прозорість діяльності; партнерство у відносинах з респондентами та користувачами
статистичної інформації; відповідальність працівників органів державної статистики у
сфері захисту конфіденційної статистичної інформації.
Держкомстат реалізує політику захисту конфіденційної
статистичної інформації шляхом: розроблення відповідних нормативно-правових актів і сприяння
їхньому прийняттю, а також безумовного дотримання норм
законодавства, що регулюють відносини у цій сфері; розроблення й оприлюднення методологічної та методичної
документації щодо захисту конфіденційної статистичної інформації; використання сучасних інформаційних технологій, технічних і
програмних засобів для комплексної системи захисту інформації; формування корпоративної етики та культури працівників
органів державної статистики, вжиття необхідних організаційних
заходів, які забезпечують захист конфіденційної статистичної
інформації; навчання працівників органів державної статистики методам і
процедурам захисту конфіденційної статистичної інформації; установлення правових зобов'язань працівників органів
державної статистики щодо захисту конфіденційної статистичної
інформації та контролю дотримання ними процедур доступу до такої
інформації; проведення роз'яснювальної роботи з респондентами державних
статистичних спостережень та користувачами даних щодо захисту
конфіденційної статистичної інформації; упровадження міжнародних стандартів та використання
найкращого досвіду статистичних служб інших країн у сфері захисту
конфіденційної статистичної інформації.
Держкомстат має право, за необхідності, вносити зміни та
доповнення до політики захисту конфіденційної статистичної
інформації.вгору