Щодо затвердження нормативів відрахування до фонду дивідендів
Фонд державного майна; Наказ, Нормативи від 17.02.2006321
Документ v0321224-06, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2006

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.02.2006 N 321

Щодо затвердження нормативів
відрахування до фонду дивідендів

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" ( 3235-15 ), керуючись положеннями Концепції
корпоративно-дивідендної політики ( v1262224-02 ), п. 6 доручення
Прем'єр-міністра України від 30.12.2005 року N 68730/1/1-05,
дорученням Прем'єр-міністра України від 30.01.2006 року
N 68730/132/1-05, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити базові нормативи відрахування частини прибутку,
що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності господарських товариств у
2005 році, погоджені Кабінетом Міністрів України, що додаються.
2. Директору Департаменту фінансового аналізу О.Поліщуку
довести зазначені нормативи для обов'язкового виконання органами
виконавчої влади, що здійснюють функції з управління державними
корпоративними правами господарських товариств.
3. Щомісячно до 4 числа місяця, наступного за звітним,
органам виконавчої влади, що здійснюють функції з управління
державними корпоративними правами господарських товариств,
надавати Міністерству фінансів України та Фонду державного майна
України узагальнену інформацію щодо нарахування та перерахування у
2006 році дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2005 році окремо за кожним господарським товариством.
4. Наказ Фонду державного майна України від 28.01.2005 року
N 163 ( v0163224-05 ) вважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Фонду В.Петров

Додаток
до наказу ФДМУ
17.02.2006 N 321

БАЗОВІ НОРМАТИВИ
відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності
господарських товариств у 2005 році
згідно їх галузевої належності

------------------------------------------------------------------ |Міністерство промислової політики України | 35,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство палива та енергетики України | 40,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство вугільної промисловості України | 40,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство транспорту та зв'язку України | | |----------------------------------------------+-----------------| | підприємства транспорту | 30,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| | підприємства зв'язку | 40,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Національне космічне агентство України | 35,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство охорони здоров'я України | 30,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Українська державна будівельна корпорація | 30,0 % | |"Укрбуд" | | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство будівництва, архітектури та | 30,0 % | |житлово-комунального господарства України | | |----------------------------------------------+-----------------| |Міністерство аграрної політики України | | |----------------------------------------------+-----------------| | змішане сільське господарство | 40,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| | м'ясне та молочне скотарство, птахівництво | 35,0 % | |----------------------------------------------+-----------------| |Інші | 25,0 % | ------------------------------------------------------------------вгору