Документ v0320207-96, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 19.09.2005, підстава - v0280202-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.1996 N 320
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 280 ( v0280202-05 ) від 19.09.2005 )
Про затвердження форм державної статистичної
звітності для органів прокуратури

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 406 ( v0406202-00 ) від 22.12.2000 )
1. За поданням Генеральної прокуратури України затвердити і
ввести в дію, починаючи зі звіту за 1996 рік, форми державної
статистичної звітності:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N П "Звіт про
роботу прокурора" згідно з Наказом Держкомстату N 406
( v0406202-00 ) від 22.12.2000 ) - N П "Звіт про роботу
прокурора", піврічна, річна;
- додаток до форми N П "Звіт про роботу прокурора", піврічна,
річна.
2. Розповсюдити вказану форму звітності на Генеральну
прокуратуру України, прокурорів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, міських, районних, а також
прирівняних до них.
3. Встановити, що затвердження інструкції по складанню звіту
за формою N П, забезпечення бланками підзвітних одиниць, збір та
розробка зведеної інформації здійснюється Генеральною прокуратурою
України.
4. Визнати такими, що втратили чинність з 31 грудня 1996
року: - наказ Мінстату України від 14.04.94 р. N 69 про
затвердження форми N П "Звіт про роботу прокурора"; - наказ від 24.05.93 р. N 94 в частині затвердження додатку
до форми N П "Звіт про роботу прокурора".
Міністр О.Г.Осауленко

( Форма N П "Звіт про роботу прокурора" втратила чинність на
підставі Наказу Держкомстату N 406 ( v0406202-00 ) від
22.12.2000 )

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Куди направляється _______ ----------------------------------------------------- Область __________________ | КОДИ | |---------------------------------------------------| |---------+-----------+-----------+--------+--------| |форми |організації|прокуратура| | | |документа|складача за|області і | | | |за УКУД |ЄДРПОУ |регіону | | | |---------+-----------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------
Додаток Додаток до звіту про роботу прокурора до звіту форми N П _____________________________
за ___________________ 199_ р. Поштова - піврічна
(за I півріччя і рік)
Затверджена
наказом Мінстату України
від 29.10.96 р. N 320
Направляється прокурорами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, військовими прокурорами
регіонів, ЧФ і ВМС України в Генеральну прокуратуру України до 15
числа після звітного періоду
Розділ 7. Перегляд справ про реабілітацію
----------------------------------------------------------------------------------------------------- |У гр. 1, 2 сума чисел у ряд.| |Всього|Число| |У гр. 2 сума чисел у ряд. | |Всього|Число | |2, 3, 14 дорівнює числу в | | |осіб | |4, 17, 21 дорівнює числу | | |осіб | |ряд. 1 у відповідних графах | | | | |в ряд. 23 гр. 2 | | | | |У гр. 1, 2 сума чисел у ряд.| | | | | | | | | |4, 5, 6, 10 дорівнює числу | | | | | | | | | |в ряд. 14 у відповідних | | | | | | | | | |графах | | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| | а | б | 1 | 2 | | а | б | 1 | 2 | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| |Перевірено справ | 1 | | | |Всього вирішено справ | 14 | | | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| |Відновлено справ у зв'язку | | | | |Розглянуто судом протестів| 15 | | | |з нововиявленими обставинами| 2 | | | | | | | | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| |Повернуто справ у органи | | | | |з них|задоволено | 16 | | | |служби безпеки для | | | | | |--------------------+-----+------+------| |проведення перевірок | 3 | | | | |у т. ч. з | | | | |----------------------------+-----+------+-----| | |реабілітацією | | | | |Складено висновків про | | | | | |(з ряд. 7 і 9) | 17 | | | |реабілітацію жертв | | | | | |--------------------+-----+------+------| |політичних репресій | 4 | | | | |відхилено | 18 | | | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| |Складено висновків про | | | | |Розглянуто судом | | | | |відмову в реабілітації | 5 | | | |висновків | 19 | | | |----------------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| |Принесено протестів | 6 | | | |з них|задоволено | 20 | | | |----------------------------+-----+------+-----| | |--------------------+-----+------+------| |З них|про скасування | | | | | |відхилено з | | | | | |вироку | 7 | | | | |реабілітацією | 21 | | | | |----------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| | |про зміну | | | | |Залишок справ на кінець | | | | | |вироку | 8 | | | |звітного періоду | 22 | | | | |----------------------+-----+------+-----| |--------------------------+-----+------+------| | |у т. ч. з | | | | |Всього реабілітовано | | | | | |реабілітацією | | | | |осіб | 23 | 0 | | | |за політичні | | | | |--------------------------+-----+------+------| | |злочини з | | | | |у т. ч.|іноземних | | | | | |зниженням | | | | | |громадян і осіб | | | | | |покарання | 9 | | | | |без | | | | |----------------------------+-----+------+-----| | |громадянства | 24 | 0 | | |Внесено подань прокурору | | | | |--------------------------+-----+------+------| |вищого рівня | 10 | | | |Видано довідок про | | | | |----------------------------+-----+------+-----| |реабілітацію | 25 | 0 | | |З них|про відмову в | | | | |--------------------------+-----+------+------| | |реабілітації | 11 | | | |у т. ч.|особисто | | | | | |----------------------+-----+------+-----| | |реабілітованим | 26 | 0 | | | |про скасування | | | | | | | | | | | |вироку | 12 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------+-----| | | | | | | | |про зміну вироку | 13 | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 8. Розгляд скарг (звернень) з питань
реабілітації
------------------------------------------------------------------- | | |Всього | |---------------------------------------------------+-----+-------| | а | б | 1 | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Вирішено скарг (звернень) | 1 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |з них надійшли від:|Народних депутатів України | 2 | | | |-------------------------------+-----+-------| | |Депутатів рад | 3 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Задоволено (з вирішених) | 4 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |з них надійшли від:|Народних депутатів України | 5 | | | |-------------------------------+-----+-------| | |Депутатів рад | 6 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Відхилено (з вирішених) | 7 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Задоволено повторних скарг (звернень) (з ряд. 4) | 8 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Вирішено скарг (звернень) понад установлений термін| 9 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Приєднано скарг (звернень) до слідчих справ | 10 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Повернуто скарг (звернень) заявникам | 11 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Направлено скарг (звернень) в інші відомства | 12 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Всього (1 + 10 + 11 + 12) | 13 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Направлено підпорядкованим прокурорам | 14 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Залишок на кінець звітного періоду | 15 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |Прийнято громадян на особистому прийомі | | | |з питань реабілітації | 16 | | |---------------------------------------------------+-----+-------| |у т. ч. особисто прокурорами | 17 | | -------------------------------------------------------------------
Розділ 9. Направлення до суду справ,
розслідуваних слідчими служби безпеки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | |Всього|Державна|Шпигунство|Посягання |Диверсія|Заклики до |Контрабанда|Незаконне |Інші | | | | |зрада | |на життя | |насильницьких| |перетинання|злочини | | | | | | |державного| |повалення чи | |державного | | | | | | | |діяча | |зміни кон- | |кордону | | | | | | | | | |ституційного | | | | | | | | | | | |ладу або | | | | | | | | | | | |порушення | | | | | | | | | | | |тери- | | | | | | | | | | | |торіальної | | | | | | | | | | | |цілісності | | | | | | | | | | | |України | | | | |------------------------------+---+------+--------+----------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+--------| | а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------------+---+------+--------+----------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+--------| |Направлено|З | | | | | | | | | | | |до суду |обвинувальним | | | | | | | | | | | |справ |висновком | 1 | | | | | | | | | | | |-------------------+---+------+--------+----------+----------+--------+-------------+-----------+-----------+--------| | |Число | | | | | | | | | | | | |обвинувачених | 2 | | | | | | | | | | | |-------------------+---+------+--------------------------------------------------------------------------------------- | |З |справи| 3 | | | |постановами |------+---+------| | |про |особи | 4 | | | |застосування| | | | | |примусових | | | | | |заходів | | | | | |медичного | | | | | |характеру | | | | |------------------------------+---+------| |Повернуто |прокурором | 5 | | |справ на |----------------+---+------| |додаткове |судом | 6 | | |розслідування| | | | |------------------------------+---+------| |Число осіб, звільнених | | | |прокурором від кримінальної | | | |відповідальності за | | | |нереабілітуючих підстав | 7 | | -------------------------------------------
Звіт складено в ________________ примірниках
прим. N 1 ______________________
прим. N 2 ______________________
Вихідн. N ______________________
"__" ____________ 199 _ р. ПРОКУРОР ______________________ _______________________________
Звіт перевірив ____________________________
(прізвище та номер телефону)
Замовлення на 1996 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Генерального
прокурора України

ІНСТРУКЦІЯ
до статистичної звітності за формою П
про роботу прокурора

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Статистичний звіт за формою П передбачає відображення
статистичних даних про результати роботи органів прокуратури. Звіт побудовано відповідно до Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), а також наказів Генерального прокурора
України за напрямами діяльності прокуратури. Статистична звітність
за формою П орієнтована на відображення кінцевих результатів
роботи прокурора. Форма П звіту про роботу прокурора затверджена наказом
Мінстату України від жовтня 1996 року N ___. Статистична звітність як додаток до звіту форми П також
затверджена наказом Мінстату України від 29 жовтня 1996 року
N 320. Звіт за формою П з додатком є державною формою статистичної
звітності. Наказом Генерального прокурора України статистичний
звіт за формою П про роботу прокурора з додатком введено в дію,
починаючи зі звіту за весь 1996 рік. Структура звіту про роботу прокурора сформована відповідно за
галузями прокурорського нагляду. Звіт за формою П складається з шести розділів, у яких
містяться показники роботи прокурора про здійснення прокурорського
нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів органами
виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого
самоврядування, підприємствами установами і організаціями
незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами;
за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із
злочинністю; про участь прокурора в розгляді кримінальних справ у
судах, у цивільному і арбітражному судочинстві; про нагляд за
додержанням законів у місцях застосування заходів примусового
характеру, а також про розгляд скарг і прийом громадян. У додатку до звіту за формою П про роботу прокурора
передбачено розділи цього звіту 7, 8 і 9, в яких відображають
показники перегляду справ і розгляду скарг про реабілітацію, а
також дані про направлення прокурором до суду справ, розслідуваних
слідчими служби безпеки. За достовірність і своєчасність подання статистичного звіту
відповідає прокурор, який підписав звіт. Органам прокуратури на місцях забороняється вводити додаткову
звітність про роботу прокурора і змінювати передбачений цією
Інструкцією порядок обліку даних та представлення звітів.
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗВІТУ
2. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя, міські, районні, міжрайонні, а також інші
прирівняні до них прокурори подають статистичний звіт за формою П
відповідно за підпорядкованістю два рази на рік - за перше
півріччя і за весь рік. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва,
Севастополя, а також прирівняні до них прокурори, крім зведених
звітів по регіону подають до Генеральної прокуратури України звіт
за формою П по апарату відповідної прокуратури. Додаток до звіту за формою П про роботу прокурора подають до
Генеральної прокуратури України два рази на рік - за перше
півріччя і за весь рік - прокурори Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, а також військові прокурори
регіонів, ЧФ і ВМС України.
3. Звіти про роботу прокурора складають особисто міські,
районні, міжрайонні, а також прирівняні до них прокурори на
підставі документів і матеріалів первинного обліку, передбачених
Інструкцією, про порядок ведення первинного обліку роботи
прокурорів і слідчих від 19 жовтня 1993 р. N 27 ( v0027900-93 ). В апаратах прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва, Севастополя та прирівняних до них прокуратур, а також
у прокуратурах міст з районним поділом звіти складають начальники
управлінь і відділів (старші помічники та помічники прокурорів) в
обсязі своїх розділів. Звіти по управлінню і відділу підписують
особисто начальники структурних підрозділів і подають їх у
визначені терміни старшому помічнику прокурора з питань статистики
для складання зведеного звіту по апарату прокуратури. Старший помічник прокурора з питань статистики зобов'язаний
перед складанням зведеного звіту по апарату прокуратури області чи
відповідного регіону перевірити за книгами обліку достовірність
показників поданого звіту управління чи відділу. Такий же порядок
подання звітів поширюється на управління і відділи Генеральної
прокуратури України.
4. Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори
перед поданням звіту до прокуратури вищого рівня зобов'язані
перевірити достовірність і повноту всіх показників, відображених у
звіті.
5. Звіт за формою П про роботу прокурора складається в 2-х
примірниках і підписується особисто прокурором, який відповідає за
достовірність і повноту відображених у звіті показників. Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори
подають звіт за формою П у відповідні структурні підрозділи
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва,
Севастополя та прирівняних до них прокуратур для перевірки разом
із книгами обліку виконаної роботи.
6. Звіт подається без супровідного листа за винятком, коли у
супровідному листі потрібно дати необхідні пояснення.
7. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя, а також інші прирівняні до них прокурори
зобов'язані організувати у відділах та управліннях перевірку
достовірності відображення у звітах показників та правильність їх
заповнення. Кожний перевірений і завізований в управліннях і
відділах звіт передається старшому помічнику прокурора з питань
статистики, який зобов'язаний перевірити контрольні і логічні
рівності показників звіту. Старші помічники прокурорів з питань статистики на підставі
звітів підпорядкованих прокуратур складають зведені звіти по
області чи відповідному регіону. У ці звіти вони включають дані
звіту по апарату.
8. Зведені звіти перед їх підписанням візують начальники
відділів і управлінь (помічники, старші помічники прокурорів), які
відповідають за певну галузь роботи. Начальники управлінь і відділів (помічники, старші помічники
прокурорів) зобов'язані контролювати достовірність звітних даних у
підвідомчих галузях діяльності, вживати заходів щодо усунення
викривлень звітності і несуть за це відповідальність.
9. Зведені звіти про роботу прокурора по області та
відповідному регіону підписують особисто прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також інші
прирівняні до них прокурори. Після підписання зведеного звіту в
Генеральній прокуратурі України звіти не коригуються.
10. Звіти складаються тільки на встановлених Генеральною
прокуратурою України бланках. Якщо показник звітності відсутній, то у відповідній
графоклітці проставляється "0" - нуль або робиться прочерк. При складанні звіту необхідно дотримуватись контрольних
рівностей чисел, наведених на бланках форми звіту та у цій
Інструкції. Якщо у звіті допущено відхилення від рекомендованих
контрольних рівностей показників, то це необхідно пояснити на
полях звіту чи в окремій довідці.
11. Транспортні прокурори подають свої звіти за формою П
прокурору вищого рівня у строки, встановлені відповідно для
районних і обласних прокуратур. Транспортні прокурори, що діють на правах обласних, у зведені
звіти включають показники про роботу апарату і представляють їх до
Генеральної прокуратури України.
12. Відділ статистики Генеральної прокуратури України на
підставі звітів прокурорів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва, Севастополя, а також інших прирівняних до них
прокурорів складає зведений звіт за формою П про роботу прокурора
в цілому по Україні, включаючи до нього показники звіту по апарату
Генеральної прокуратури України. Копія зведеного звіту
надсилається Мінстату України для відома. Крім того, відділ статистики складає окремо зведений звіт про
роботу транспортних прокурорів.
13. Звіти про роботу прокурора за формою П з додатком
реєструються, копіюються, надсилаються та зберігаються відповідно
до чинних правил діловодства.
ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
14. Звіти повинні подаватися до встановленого терміну. Датою
подання звіту вважається дата надходження його прокурору вищого
рівня. Відповідальність за своєчасне подання звітності покладається
особисто на прокурорів, які підписали статистичні звіти.
15. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міста
Севастополя, транспортні прокурори (на правах обласних) за
відсутністю можливості своєчасно подати зведений звіт за формою П
про роботу прокурора з додатком та звіт за формою П по апарату
надсилають їх до Генеральної прокуратури України у визначений
термін фельдзв'язком.
16. Звіти за формою П прокурору вищого рівня подають після
звітного періоду до таких чисел: міські, районні, міжрайонні, а
також інші прирівняні до них прокурори, які не мають
підпорядкованих органів - до 5 числа; прокурори міст, які мають
підпорядковані органи - до 7 числа; прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також інші
прирівняні до них прокурори - до 15 числа.
17. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя, а також прирівняні до них прокурори разом із
зведеним звітом про роботу прокурора подають до Генеральної
прокуратури України звіт за формою П по апарату.
18. Додаток до звіту за формою П про роботу прокурора
надсилають до Генеральної прокуратури України прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також
військові прокурори регіонів, ЧФ і ВМС України до 15 числа після
звітного періоду.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНИЙ НАГЛЯД
19. Розділ 1 містить показники роботи прокурорів з питань
нагляду за додержанням законів про соціально-економічні, політичні
права і свободи громадян, міжнаціональні відносини, а також
законів, що регулюють економічні відносини, про охорону
навколишнього природного середовища, про адміністративні
правопорушення, про відповідальність за порушення митних правил і
контрабанду, про державний кордон, з питань нагляду за додержанням
законів на транспорті, про охорону прав неповнолітніх та з інших
галузей законодавства.
20. Роботу з питань нагляду за додержанням і правильним
застосуванням законів органами виконавчої влади, представницькими
органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форм власності,
посадовими особами та громадянами вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ) та чинного законодавства відображають в цьому
розділі звіту за її кінцевим результатом, тобто після одержання
повідомлення про розгляд протестів, приписів і подань з вжиттям
заходів до усунення правопорушень, про притягнення до
відповідальності винних осіб, винесення постанови про порушення
кримінальної справи. Розділ 1 "Загальний нагляд" сформовано таким чином, що в
рядку 1 показуються всі дані про роботу прокурора з питань нагляду
за додержанням законів і про прийняті заходи щодо усунення
виявлених правопорушень. Ці дані розшифровуються таким чином: у таблиці А - за галузями законодавства; у таблиці Б - за органами, організаціями та підприємствами; у таблиці В - за видами транспорту; у таблиці Г - за органами, які здійснюють соціальний захист і
профілактику правопорушень серед неповнолітніх; у таблиці Д - за окремими сферами економіки; у таблиці Е вміщені дані про нагляд за виконанням Закону
України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).
21. У таблицях А і Б повністю розшифровуються загальні дані
про виконану роботу в порядку загального нагляду, які містяться у
рядку 1, а тому сума чисел у рядках 2, 7, 8, 15 - 18, 20, 21 у
таблиці А повинна дорівнювати числам першого рядка. Сума чисел у
рядках 22 - 28, 30 - 33 у таблиці Б також повинна дорівнювати
числам у рядку 1 таблиці А. У таблиці В виділяються показники роботи прокурора з питань
нагляду за додержанням законів за видами транспорту. Сума чисел у рядках 34 - 38 таблиці В не вимагає рівності
числам у рядку 1 таблиці А, але ця сума чисел не повинна
перевищувати чисел у рядку 1, а також суми даних у рядках 22 - 28,
30 - 33 таблиці Б.
22. У графах 1 - 7 враховуються виявлені порушення закону і
форми прокурорського реагування на них.
23. У графі 1 відображається кількість виявлених при
перевірках порушень закону. За галузями законодавства виявлені порушення відображають
незалежно від теми, за якою проводилась перевірка. При цьому не
повинно допускатись як звуженого, так і розширеного тлумачення
кількості правопорушень. За загальним правилом кількість виявлених
прокурором порушень закону визначається числом порушених статей
нормативного акта. Але коли встановлено неправомірне притягнення
декількох громадян до адміністративної відповідальності, однотипне
порушення інших законних прав громадян, то кількість облікованих
порушень законодавства має дорівнювати числу осіб, стосовно яких
допущені ці порушення. Якщо порушення закону допущено стосовно всього колективу, то
таке порушення враховується як одне. Якщо при повторній перевірці
будуть встановлені ті ж самі порушення, то вони відображаються у
звіті як самостійні. При виявленні правопорушення, що триває (про власність, про
підприємництво, про приватизацію і т. ін.), у кожному конкретному
випадку враховують одне порушення відповідного законодавства.
24. У графі 2 відображається кількість задоволених протестів
у звітному періоді, тобто ті протести, за якими незаконні правові
акти були скасовані або приведені у відповідність до закону. У графі 3 слід вказувати кількість відхилених і залишених без
розгляду протестів. Заяви прокурора до суду за відхиленими чи
залишеними без розгляду протестами повинні відображатися у розділі
4 таблиці В у рядках 11 і 13.
25. У графу 4 включають дані тільки за розглянутими приписами
і поданнями, за якими вжиті заходи до усунення порушень закону.
26. У графі 5 відображається кількість осіб, яких притягнуто
за постановами народних суддів до адміністративної
відповідальності за нерозгляд приписів і подань чи невжиття по них
заходів (ст. 185-6 АК України ( 80731-10 ).
27. У графі 6 враховують кількість осіб, яких за вимогами
прокурора притягнуто до дисциплінарної, адміністративної та
матеріальної відповідальності за виявленими прокурором
правопорушеннями. Показники цієї графи повинні підтверджуватися
відповідними документами (копіями наказів, постанов, розпоряджень
тощо).
28. У графі 7 вказують кількість порушених прокурором
кримінальних справ за матеріалами перевірок з питань загального
нагляду. У цій графі враховують тільки справи за злочинами, щодо
яких складено документи первинного обліку злочинів і вони
поставлені на облік в обліково-реєстраційних підрозділах органів
внутрішніх справ.
29. Якщо за наслідками однієї перевірки використані різні
форми прокурорського реагування, то вони всі повинні бути
враховані у відповідних графах. Якщо в одному поданні вказано декілька різних за характером
порушень закону, які виявлені прокурором, то подання
відображається у графі 4 в одному з рядків з основного питання, а
всі виявлені порушення розносяться у відповідних рядках у графі 1.
Таблиця А. За галузями законодавства
30. У рядку 1 відображаються всі дані про роботу прокурора з
питань загального нагляду. Ці показники розшифровуються у наступних рядках.
31. У рядок 2 вносяться цифрові показники роботи прокурора
щодо здійснення нагляду за додержанням законів про конституційні
права і свободи громадян. Зокрема, в цьому рядку відображаються дані нагляду за
додержанням законів про працю та зайнятість населення, охорону
здоров'я і соціальний захист громадян, житло та соціальні,
політичні і особисті права громадян. З цього рядка виділяються в рядках 3 - 6 показники роботи
прокурора з питань нагляду за додержанням законів про найважливіші
конституційні права і свободи громадян. Перелічені в рядках 3 - 6
конституційні права і свободи громадян не є вичерпними. Тому у
всіх графах сума даних у рядках 3 - 6 не повинна перевищувати
відповідних даних у рядку 2.
32. У рядку 3 відображаються показники щодо нагляду за
додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. У рядку 4 показуються дані про проведену роботу та її
результати з питань нагляду за додержанням законів, спрямованих на
охорону здоров'я, пенсійне забезпечення, статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, соціальний захист інвалідів, попередження захворювання
на СНІД і соціальний захист населення від нього.
33. У рядку 5 враховують роботу з питань нагляду за
додержанням вимог Житлового кодексу України ( 5464-10 ).
34. У рядку 6 слід відображати роботу, яка стосується нагляду
за додержанням законів, що регламентують політичні права і свободи
громадян (свободу совісті, слова, друку, зборів, мітингів,
вуличних походів, демонстрацій, об'єднання в політичні партії,
профспілкові та інші громадські організації).
35. У рядку 7 відображаються показники роботи прокурора з
питань нагляду за додержанням закону про міжнаціональні відносини,
міграцію і культи, зокрема Законів України "Про національні
меншини" ( 2494-12 ), "Про свободу совісті та релігійні
організації" ( 987-12 ), "Про біженців" ( 3818-12 ), "Про правовий
статус іноземців" ( 3929-12 ) та інших.
36. У рядку 8 враховуються цифрові показники роботи та її
результати, що стосуються здійснення нагляду за додержанням
законів у сфері економічних відносин. Цей рядок містить
узагальнені дані про виконану роботу з питань нагляду за
додержанням законів про власність, підприємництво, податки,
фінанси і ціноутворення, зовнішньоекономічну діяльність, аграрну
реформу та інших. Показники рядків 9 - 14 є складовими показників у рядку 8 і
несуть у собі інформацію про конкретні напрями прокурорського
нагляду за додержанням законів у сфері економічних відносин. У
всіх графах сума чисел у рядках 9 - 14 не повинна перевищувати
відповідних чисел у рядку 8.
37. У рядку 9 відображають результати роботи з питань нагляду
за додержанням законів про державну власність. У цьому рядку транспортні прокурори також враховують
результати роботи щодо нагляду за додержанням законодавства з
питань власності.
38. У рядку 10 показується робота щодо нагляду за додержанням
законів про підприємництво, підприємства, оренду, господарські
товариства, про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, про
цінні папери біржі та про кооперацію.
39. У рядку 11 враховується робота з питань нагляду за
додержанням законів про систему оподаткування, податки з громадян
і осіб без громадянства, про акцизний збір, податок на добавлену
вартість, про оподаткування доходів підприємств та організацій,
державну податкову службу.
40. У рядку 12 відображається робота щодо нагляду за
додержанням законів про банки і банківську діяльність, ціни та
ціноутворення.
41. У рядку 13 відображають роботу з питань нагляду за
додержанням законів про зовнішньоекономічну діяльність.
42. У рядку 14 вказуються дані про роботу, яка стосується
нагляду за додержанням законів про пріоритетність соціального
розвитку села та агропромислового комплексу, про селянське
(фермерське) господарство, про колективне сільськогосподарське
підприємство та з питань землекористування.
43. У рядку 15 відображаються результати роботи прокурора з
питань нагляду за додержанням Законів "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), "Про охорону атмосферного
повітря" ( 2707-12 ), Земельного кодексу України ( 561-12 ),
Лісового кодексу України ( 3852-12 ) та інших.
44. У рядку 16 вказуються дані про роботу прокурора з питань
нагляду за додержанням законодавства про відповідальність за
порушення митних правил і контрабанду. У рядку 17 відображають показники роботи щодо здійснення
нагляду за виконанням Закону України "Про державний кордон
України" ( 1777-12 ).
45. У рядку 18 вказуються дані про виконану прокурором роботу
щодо здійснення нагляду за додержанням законів про охорону прав
неповнолітніх, а з них у рядку 19 - з питань нагляду за
додержанням законів про опіку і піклування. У рядку 20 відображаються показники про безпеку руху та
експлуатацію транспорту, наприклад, за додержанням Законів "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ), а також Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та
інших законодавчих актів із вказаного питання.
46. У рядку 21 відображаються результати роботи прокурора
щодо нагляду за додержанням законів з усіх інших галузей
законодавства, не перелічених у попередніх рядках. Зокрема,
нагляду за додержанням законодавства про адміністративні
правопорушення.
Таблиця Б. За органами, організаціями та підприємствами
47. У таблиці Б показники роботи прокурора з питань
загального нагляду розшифровуються за органами, організаціями та
підприємствами. При цьому дані про результати прокурорського
реагування відмічаються у відповідних рядках за тими органами, де
ці порушення були виявлені. Графи 5, 6 і 7 заповнюються із врахуванням органу, в якому
працює особа, притягнута до відповідальності, чи в яких органах
виявлені порушення закону, у зв'язку з чим прокурором порушено
кримінальну справу.
48. У рядку 22 показуються результати прокурорського
реагування за виявленими порушеннями закону в діяльності
центральних органів виконавчої влади, зокрема Кабінеті Міністрів
України, міністерствах, державних комітетах, відомствах, а в рядку
23 - виявлених у Верховній Раді та Уряді Автономної Республіки
Крим.
49. У рядку 24 відображаються показники, що відносяться до
нагляду за законністю рішень та розпоряджень, прийнятих обласними
радами, їх постійними комісіями та посадовими особами.
50. У рядку 25 відображаються показники про результати
нагляду за законністю рішень і розпоряджень, прийнятих міськими,
районними, сільськими і селищними радами та їх виконкомами.
51. У рядку 26 відображаються показники нагляду за законністю
рішень і розпоряджень, прийнятих головами місцевих державних
адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, районах,
районах міст Києва, Севастополя, а також іншими органами місцевої
державної адміністрації.
52. У рядку 27 враховуються результати роботи з питань
нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів у
діяльності органів позавідомчого контролю. При цьому мають на
увазі такі органи позавідомчого контролю, як органи Міністерства
фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони
здоров'я, Міністерства сільського господарства і продовольства,
Міністерства лісового господарства, Міністерства статистики,
Державного митного комітету, Держстандарту, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища і радіаційної безпеки та інші. Крім того, в цьому рядку враховуються також відомості про
результати проведеної прокурорами роботи з питань нагляду за
виконанням законів органами і посадовими особами, які здійснюють
контроль за додержанням законодавства про адміністративні
правопорушення. Якщо порушення законів про адміністративні
правопорушення виявлені прокурором безпосередньо в діяльності
осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні
правопорушення, в органах або в діях службових осіб, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення (ст. 213, 255
Кодексу про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), то
результати такої роботи необхідно показувати в рядку 28. Перелік посадових осіб, які мають право розглядати справи про
відповідні адміністративні правопорушення і накладати стягнення,
указано у статті 222 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ). У рядку 29 виділяються з рядка 28 дані про виявлені
правопорушення в діяльності посадових осіб органів внутрішніх
справ, які уповноважені складати протоколи та розглядати справи
про адміністративні правопорушення.
53. У рядку 30 відображаються показники роботи з питань
нагляду за додержанням законів у діяльності політичних партій,
рухів, добровільних товариств, профспілкових організацій, інших
громадських формувань.
54. У рядку 31 показуються дані з питань нагляду за
додержанням законів у діяльності спільних підприємств, якими є
підприємства, засновані на базі об'єднання майна різних власників
(змішана форма власності) і спільні підприємства за участю
суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, які зареєстровані в Україні і мають
постійне місце знаходження на її території. У рядку 32 відображається стан прокурорського нагляду на
об'єктах, залучених до виконання оборонних програм.
55. У рядку 33 відображаються показники роботи з питань
нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів у
діяльності інших органів, організацій, установ та підприємств,
тобто не обумовлених в рядках 22 - 28, 30 - 32.
Таблиця В. На транспорті
56. У рядках 34 - 37 відображаються результати роботи щодо
здійснення нагляду за додержанням законів на підприємствах і в
організаціях залізничного, водного (річкового, морського),
повітряного та автомобільного транспорту. У рядку 38 враховують
дані про роботу з питань нагляду за додержанням законів на
підприємствах і в організаціях, які експлуатують трубопровідний
транспорт. Сума чисел у рядках 34 - 38 у графах 1 - 7 не повинна
перевищувати число в рядку 1 у відповідних графах таблиці А.
57. У цій же таблиці враховуються всі порушення закону і
вжиті заходи прокурорського реагування з питань додержання та
правильного застосування законодавства про адміністративні
правопорушення в зазначених сферах нагляду.
Таблиця Г. В органах, які здійснюють соціальний
захист і профілактику правопорушень
серед неповнолітніх
58. У рядках 39 - 41 відображаються дані про роботу прокурора
з питань нагляду за додержанням законів про охорону прав
неповнолітніх безпосередньо в органах: служби у справах
неповнолітніх (рядок 39); кримінальній міліції у справах
неповнолітніх (рядок 40); в органах освіти (рядок 41), у тому
числі у спеціальних навчально-виховних закладах Міністерства
освіти України - загальноосвітніх школах (спецшколах), професійних
училищах соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які
потребують особистих умов виховання. Сума чисел у рядках 39 - 41
таблиці Г не може перевищувати чисел у рядку 18 таблиці А у
відповідних графах, оскільки в рядку 18 відображаються всі
прокурорські дії з питань нагляду за додержанням законодавства про
охорону прав неповнолітніх. Відомості у таблиці Г відображаються
тільки в тих випадках, коли порушення законів і заходи реагування
відносились до законодавства щодо неповнолітніх.
Таблиця Д. У окремих сферах економіки
59. У таблиці Д у рядках 43 - 46 відображаються показники
роботи прокурора з питань нагляду за додержанням і правильним
застосуванням законів у окремих сферах економіки. У рядку 43 відображаються показники роботи з питань нагляду
за додержанням банківського та кредитно-фінансового законодавства
центральними, регіональними, місцевими органами, організаціями та
іншими установами Міністерства фінансів України, на які покладено
обов'язки щодо формування і виконання державного та місцевих
бюджетів, а також кредитними спілками та їх відділеннями,
страховими компаніями, незалежно від форм власності, організаціями
та установами національних і міжнародних комерційних банків,
включаючи їх структурні підрозділи (розрахункові центри, обмінні
пункти тощо). У рядку 44 вказуються результати роботи з питань нагляду за
додержанням законів у сфері приватизації, зокрема у Фонді
державного майна України, його регіональних відділеннях і
представництвах, підприємствах і організаціях, що приватизуються,
а також в організаціях - посередниках, які займаються організацією
конкурсів та аукціонів і забезпечують обіг приватизаційних
паперів. У рядку 45 відображаються дані роботи щодо нагляду за
додержанням законів у аграрно-промисловому комплексі, зокрема на
підприємствах, в установах, організаціях, фермерських
господарствах та громадянами-підприємцями, незалежно від форм
власності, що займаються виробництвом і переробкою
сільськогосподарської продукції, а також забезпеченням сільських
товаровиробників сільськогосподарською технологією, технікою й
устаткуванням, добривами та засобами захисту рослин і підвищенням
врожайності сільськогосподарських культур. У рядку 46 показуються дані про роботу прокурора з питань
нагляду за додержанням законів у паливно-енергетичному комплексі,
зокрема на підприємствах системи Держкомнафтогазу, Міністерств
вугільної промисловості, енергетики і електрифікації та в інших
структурах, незалежно від форм власності, діяльність яких
пов'язана із закупівлею, переробкою, зберіганням та реалізацією
паливно-енергетичних ресурсів.
Таблиця Е. З питань нагляду за виконанням Закону
України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР )
60. У таблиці Е в рядках 47 - 49 відображається робота
прокурора з питань нагляду за виконанням законів у сфері боротьби
з корупцією.
Таблиця Ж. Результати розслідування кримінальних справ, порушених за матеріалами перевірок загального нагляду
61. У таблиці Ж у рядках 50 - 52, 56 - 61 відображаються
результати розслідування, тобто направлення до суду або закриття
відповідними органами прокуратури, внутрішніх справ, служби
безпеки кримінальних справ, які були порушені органами прокуратури
за матеріалами загальнонаглядових перевірок. У рядках 53 - 55 показується кількість обвинувачених за
направленими до суду справами, які були порушені органами
прокуратури за матеріалами перевірок при здійсненні загального
нагляду і розслідуваних відповідно органами прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки.
62. У графі 1 цієї таблиці відображається загальна кількість
розслідуваних у звітному періоді кримінальних справ, які були
порушені органами прокуратури за матеріалами перевірок загального
нагляду як у поточному році, так і в минулі роки. У графі 2, виділяються з графи 1, дані про результати
розслідування таких кримінальних справ, які були порушені тільки у
звітному періоді, тобто в поточному році (з рядка 1 графи 7
таблиці А).
Таблиця З. Відшкодування матеріальних збитків
63. У рядках 62, 64 відображаються реально відшкодовані за
наслідками перевірок, здійснених у порядку загального нагляду,
матеріальні збитки, завдані державним органам, підприємствам,
установам та організаціям. У рядку 62 у гривнях (гроші країн СНД
переводяться у гривні по курсу на момент прийняття рішення), а в
рядку 63 - в іноземній валюті (долари США, німецькі марки та ін.). У рядках 63 і 65 виділяються суми відповідно у гривнях і в
іноземній валюті, відшкодованих збитків, заподіяних корупційними
діями, тобто збитки, заподіяні державі, підприємству, установі,
організації незаконним використанням приміщень, засобів транспорту
і зв'язку, іншого державного майна або коштів (ст. 13 Закону
України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ). У рядках 62 - 65 суми відшкодувань можуть відображатись лише
на підставі відповідних документів (копій прибуткових ордерів,
квитанцій, рахунків, довідок тощо), які підтверджують факт
реального відшкодування збитків. У цій таблиці не враховуються
суми збитків, відшкодовані за позовами прокурорів. У рядках цієї таблиці також не повинні відображатися суми,
які добровільно відшкодовані відповідачами за позовами прокурорів,
у зв'язку з чим справа була закрита судом. Суми збитків, які
відшкодовані за позовами прокурорів, у тому числі добровільно,
відображаються лише у розділі 4 цього звіту.
Таблиця I. Протести на постанови суддів у справах
про адміністративні правопорушення
64. У таблиці 1 у рядках 66 і 67 враховують відповідно
задоволені чи відхилені судом протести прокурора, які були внесені
на постанови суддів у справах про адміністративні правопорушення.
Ці показники не повинні дублюватись в інших таблицях розділу 1,
зокрема в рядках 1 і 28.
Розділ 2. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ,
ЩО ВЕДУТЬ БОРОТЬБУ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ
65. Розділ 2 складається з трьох таблиць, у яких
відображаються основні дані нагляду за додержанням законів
органами дізнання і попереднього слідства. Указані в таблицях
показники містять інформацію про ефективність і результативність
прокурорського нагляду, стан законності при провадженні дізнання
та слідства. У самостійній таблиці виділені показники про нагляд за
додержанням законності в діяльності органів внутрішніх справ,
служби безпеки, митних установ та прикордонних військ у стадії
слідства та дізнання. Показники розділу 2 про порушення кримінальних справ,
скасування безпідставних постанов за кримінальними справами,
внесення подань і інші дії прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів органами, що ведуть боротьбу із злочинністю,
враховуються у звіті прокурора того рівня, який прийняв указані
рішення. Якщо прокурор прийняв рішення, яке обліковується
статистичними картками обліку злочинів і результатів їх
розслідування, то у цьому випадку прокурор зобов'язаний заповнити
та підписати необхідні обліково-реєстраційні документи і направити
їх для обліку.
Таблиця А. Нагляд за законністю порушення, закриття
справ, зупинення слідства і дізнання
66. У таблиці А передбачено 8 граф. Графа 1 є підсумковою. У
графах 2 - 7 враховуються показники щодо вжитих прокурором заходів
реагування за справами слідчих прокуратури, органів внутрішніх
справ, органів дізнання МВС, а також органів служби безпеки,
митних установ і прикордонних військ. З графи 1 виділяються у
графі 8 дані у справах щодо неповнолітніх. У рядках 1 - 16 сума
чисел у графах 2 - 7 повинна дорівнювати числам у графі 1.
67. У рядку 1 відображаються дані про порушені прокурором у
звітному періоді кримінальні справи. У цей рядок включаються також
справи, які були порушені прокурором за результатами проведених у
порядку загального нагляду перевірок. У графі 1 відображається загальна кількість порушених
прокурором кримінальних справ. Ці справи розподіляються у графах 2
- 7 залежно від того, якому органу направив прокурор порушену
кримінальну справу для провадження попереднього слідства чи
дізнання. Якщо прокурор порушив кримінальну справу і прийняв її до
свого провадження, то таку справу необхідно показати у графі 2. Кримінальні справи, порушені слідчими прокуратури, повинні
відображатися тільки у звіті про роботу органів слідства та
дізнання (ф. N 1СЛ).
68. У рядку 2 відображається кількість перевірених матеріалів
про відмову в порушенні кримінальної справи.
69. У рядку 3 відображаються показники про кількість
порушених прокурором кримінальних справ за ст. 100 КПК України
( 1002-05 ), тобто після скасування безпідставних постанов
слідчого або органу дізнання про відмову в порушенні справи. Ці
справи враховуються у тому звітному періоді, в якому прокурор
скасував постанову про відмову в порушенні справи з одночасним
порушенням кримінальної справи. Дані рядка 3 показуються з рядка
2. У рядку 3 графи 1 показується загальна кількість скасованих
постанов про відмову в порушенні кримінальної справи з одночасним
її порушенням, а у графах 2 - 7 ці справи розподіляються залежно
від того, який орган безпідставно відмовив у порушенні
кримінальної справи. У графі 1 число в рядку 3 не повинно
перевищувати число в рядку 1. Показники про кількість скасованих прокурором постанов про
відмову в порушенні справи з одночасним порушенням кримінальної
справи не можуть бути меншими порівняно з одноіменними показниками
у звітності про розгляд заяв і повідомлень про злочини. Це
пояснюється тим, що у даному розділі необхідно вказувати порушені
прокурором кримінальні справи за всіма скасованими постановами про
відмову в їх порушенні, а у звітності за формою N 2Є - тільки
скасування безпідставних постанов по заявах і повідомленнях про
злочини. Якщо кримінальну справу порушив чи скасував постанову про
відмову в порушенні справи з одночасним порушенням кримінальної
справи прокурор вищого рівня, то він включає ці дані у звіт по
апарату прокуратури республіки, області чи відповідного регіону.
Статистичну картку на виявлений злочин за формою N 1 зобов'язаний
заповнити, підписати і направити у відповідний район для обліку
прокурор, який порушив кримінальну справу. У рядках 4 і 5 відповідно вказуються з рядка 3 дані про
кількість направлених до суду справ або закритих у звітному
періоді за відсутністю події або складу злочину з числа тих справ,
які були порушені з одночасним скасуванням постанов про відмову в
їх порушенні.
70. У рядку 6 відображається кількість скасованих прокурором
постанов про порушення кримінальних справ, які були винесені
слідчими прокуратури (графа 2), слідчими МВС (графа 3), органами
дізнання МВС (графа 4), органами служби безпеки (графа 5),
органами митних установ (графа 6), прикордонних військ (графа 7),
а в рядку 7 кількість закритих прокурорами справ, порушених без
законних приводів і підстав, якщо по них були проведені слідчі
дії. Показники у рядках 6 і 7 можуть розглядатися як свідчення про
кількість безпідставно порушених кримінальних справ.
71. У рядку 8 графи 1 обліковується загальна кількість
скасованих прокурором постанов про закриття кримінальних справ та
відновлення по них провадження з розподілом їх у графах 2 - 7
залежно від органів, за справами яких прийнято це рішення.
72. У рядку 9 відображається кількість скасованих постанов
про зупинення кримінальних справ та поновлення по них провадження. Дані у рядках 8 і 9 вказуються незалежно від повторності
перевірки одних і тих же справ та скасування по них відповідних
постанов.
73. У рядку 10 відображається кількість справ, по яких
прокурором продовжено строк попереднього слідства відповідно до
ст. 120 КПК України ( 1002-05 ), а у рядку 11 виділяються справи,
по яких строк попереднього слідства продовжено районним, міським
та прирівняним до них прокурором.
74. У рядку 12 вказується кількість справ, по яких прокурором
при здійсненні нагляду в процесі дізнання чи попереднього слідства
дані письмові вказівки в порядку, передбаченому статтями 227, 229
КПК України ( 1002-05 ). Підставою для відображення даного
показника в таблиці А у рядку 12 є копія письмових вказівок, яка
приєднана до наглядового провадження у справі. Кожна така справа,
незалежно від кількості даних по ній прокурором письмових
вказівок, вказується тільки один раз. Вказівки, які є у постановах
прокурорів про скасування постанов про закриття кримінальних справ
та зупинення попереднього слідства і дізнання (рядки 8, 9), не
можуть включатися в число письмових вказівок, які обліковуються у
рядку 12. Дані в рядках 6 - 9 у графах 2 - 7 відображають залежно
від того, постанову якого органу скасував прокурор, у рядках 10,
11 і 12 у графах 2 - 7 залежно від того, який орган розслідував
справу, по якій прокурор продовжив строки попереднього слідства чи
дав письмову вказівку.
75. У рядку 13 відображається кількість обвинувачених, яких
згідно зі статтею 205 КПК України ( 1002-05 ) з санкції прокурора
чи його заступника поміщено у відповідну медичну установу для
провадження стаціонарної судово-медичної чи судово-психіатричної
експертиз. У рядку 14 вказується кількість обвинувачених, яких згідно зі
статтею 147 КПК України ( 1002-05 ) з санкції прокурора чи його
заступника відсторонено від посади. У рядку 15 відображається кількість даних прокурором санкцій
на обшук. Ці дані розподіляються відповідно у графах 2 - 7 залежно
від того, у провадженні якого органу перебувала кримінальна справа
на момент, коли прокурором дана санкція на обшук. У рядках 13 - 15 обліковуються не справи, а кількість даних
прокурором санкцій. У рядку 16 показується кількість обшуків, зроблених без
санкції прокурора, але з наступним повідомленням прокурора про
зроблений обшук та його результати (ч. 4 ст. 177 КПК ( 1002-05 ).
76. У рядку 17 в графі 1 показується загальна кількість
матеріалів, за якими прокурором, заступником, помічниками
прокурорів, слідчими прокуратури при перевірці матеріалів винесені
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. У рядку 18
враховується кількість матеріалів, за якими слідчими прокуратури
відмовлено в порушенні кримінальної справи. Число в рядку 18 не
може перевищувати числа в рядку 17.
Таблиця Б. Нагляд за додержанням законності
в діяльності органів внутрішніх справ, служби
безпеки, митних установ, прикордонних військ
у стадії слідства та дізнання
77. У таблиці Б враховують виконану прокурором роботу з
питань нагляду за додержанням законності в діяльності органів
внутрішніх справ, служби безпеки, митних установ, прикордонних
військ у стадії слідства та дізнання. Таблиця Б складається з 7
граф. У графі 1 показується загальна кількість актів прокурорського
реагування на виявлені порушення законів у діяльності органів
внутрішніх справ, служби безпеки, митних установ, прикордонних
військ. У кожному рядку сума даних у графах 2, 4, 5 не повинна
перевищувати чисел у графі 1.
78. У графі 2 відображаються результати реагування прокурора
на виявлені порушення законів при провадженні слідства та
дізнання, а в графі 3 показуються, у тому числі, у зв'язку з
застосуванням незаконних методів розслідування. У графі 4
враховуються дані про акти прокурорського реагування на порушення
законності при обліку злочинів. У графі 5 відображаються показники про заходи реагування
прокурора на порушення закону при проведенні оперативно-розшукових
заходів. З цієї графи виділяються у графі 6 показники про
реагування на порушення закону при застосуванні технічних засобів.
При обліку показників у графах 5 і 6 слід керуватися Законом
України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) від
18.02.92 р.
79. У рядках 1 - 4 відображається кількість розглянутих
подань з числа внесених прокурором з вжиттям заходів до усунення
порушень законів у діяльності відповідних органів у стадії
дізнання і попереднього слідства.
80. У рядках 5 - 8 відображається кількість працівників
відповідних органів, які за постановами та поданнями прокурора
притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення
законності. У цих рядках враховуються тільки ті працівники відповідних
органів, щодо яких видані накази про притягнення їх за порушення
законності до дисциплінарної відповідальності.
81. У рядках 9 - 12 відображається кількість співробітників
органів внутрішніх справ, служби безпеки, митних установ,
прикордонних військ, притягнутих до кримінальної відповідальності
за злочини по службі за направленими до суду кримінальними
справами за статтями Кримінального кодексу ( 2001-05, 2002-05 ) як
про посадові злочини, так і за злочини, пов'язані з виконанням
службових обов'язків чи використанням службових повноважень. При цьому, в рядках 5 - 12 не повинні враховуватись
співробітники вказаних органів, які покарані в дисциплінарному
порядку або притягнуті за направленими до суду справами до
кримінальної відповідальності за порушення законності у слідчих
ізоляторах, ВТК і тюрмах, виховно-трудових колоніях, інспекціях
виправних робіт, ЛТП, психіатричних лікарнях з суворим та
посиленим наглядом, ізоляторах тимчасового утримання прикордонних
військ, спеціальних приміщеннях прикордонних військ, у
приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, оскільки такі
співробітники органів повинні обліковуватись окремо у відповідних
рядках таблиці А розділу 5 цього звіту. У рядках 9 - 12 не повинні враховуватись випадки притягнення
працівників указаних органів до кримінальної відповідальності за
злочини, які безпосередньо не пов'язані з виконанням ними своїх
службових обов'язків, наприклад, скоєння ДТП та інші.
82. У рядку 13 у графі 1 відображають кількість виявлених при
перевірках, а також під час розслідування кримінальних справ і
поставлених на облік раніше відомих, але не зареєстрованих
органами внутрішніх справ злочинів. Поставленим на облік визнається злочин після реєстрації його
в журналі обліку, направлення до обліково-реєстраційного
підрозділу органів внутрішніх справ статистичної картки за формою
N 1 на зареєстрований злочин і обліку цієї картки в інформаційному
бюро. Під поняттям "раніше відомі злочини" слід мати на увазі ті
злочини, про які стало відомо органам внутрішніх справ (надходили
заяви, повідомлення чи сигнали), але самі злочини з різних причин
залишились незареєстрованими у зв'язку з необгрунтованою відмовою
в порушенні кримінальної справи, безпідставним закриттям справи за
відсутністю події чи складу злочину, коли облікова картка за
формою N 1 не була направлена до інформаційного бюро або щодо
заяви чи повідомлення про злочин не прийнято рішення і т. ін. Ці обставини у свою чергу можуть бути результатом
неправильної оцінки події, недбалості або свідомої діяльності,
направленої на укриття злочину від реєстрації та обліку. Тому, в
рядку 13 відображають дані про всі виявлені та поставлені на облік
злочини, які з вищезгаданих причин раніше не були зареєстровані та
поставлені на облік органами внутрішніх справ. Однак ці дані не
можуть однозначно розглядатися як дані про умисне укриття від
обліку злочинів. З метою з'ясування конкретних причин, з яких ці
злочини своєчасно не були поставлені на облік, необхідні
спеціальні перевірки. Якщо враховані в рядку 13 злочини в подальшому (у межах
звітного періоду) будуть зняті з обліку в інформаційному бюро у
зв'язку з закриттям кримінальної справи за відсутністю події чи
складу злочину, то в таких випадках необхідно внести відповідні
коригування в дані, відображені в цьому рядку.
Таблиця В. Нагляд за законністю арештів
і затримань осіб
83. У таблиці В дані про санкції прокурора на арешти,
затримання, а також показники про звільнення осіб показують у
трьох графах: всього (графа 1), у тому числі за справами органів
служби безпеки (графа 2) і у тому числі з графи 1 щодо
неповнолітніх (графа 3).
84. У рядку 1 відображається кількість обвинувачених та
підозрюваних, стосовно яких прокурором дана санкція про взяття їх
під варту згідно зі статтями 155, 148 КПК України ( 1002-05 ) як
запобіжний захід за кримінальною справою, яка перебуває у
провадженні слідчого чи органу дізнання, а в рядку 2 - зокрема
стосовно обвинувачених згідно зі статтею 138 КПК України при
оголошенні їх розшуку. У рядку 2 показують кількість осіб, які у
звітному періоді не були ще затримані. Якщо обвинуваченого за
звітний період було розшукано і затримано, то у цьому випадку його
показують тільки в рядку 1. У рядках 1 і 2 не враховуються санкції військових прокурорів
за справами, підслідних військовим слідчим, а також стосовно
засуджених, що вчинили новий злочин у місцях позбавлення волі при
відбутті покарання за вироком суду. У рядку 3 обліковуються з рядка 1 у тому числі санкції
прокурора про взяття під варту за вчинення корупційних діянь. Ці
дані необхідно відображати з врахуванням положень Закону України
"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), зокрема статті 2 цього
Закону про те, що суб'єктами корупційних діянь є: а) державні
службовці; б) народні депутати України, народні депутати
Автономної Республіки Крим, депутати та голови місцевих рад
народних депутатів.
85. У рядку 4 вказують кількість осіб, стосовно яких
прокурором відмовлено в дачі санкції на арешт. У рядку 5 відображають кількість осіб, яких було звільнено
з-під варти у зв'язку із зміною запобіжного заходу на попередньому
слідстві.
86. У рядку 6 відображається загальна кількість осіб,
звільнених з-під варти у стадії попереднього слідства та судами,
але не з моменту їх фактичного звільнення, а з моменту остаточного
прийняття процесуального рішення у справі стосовно підозрюваного,
обвинуваченого чи підсудного (закриття справи в процесі слідства
чи судом, виправдання згідно з вироком суду або засудження до міри
покарання, не пов'язаної з позбавленням волі). Це означає, що коли
особа в процесі попереднього слідства чи судового розгляду була
звільнена з-під варти за зміною міри запобіжного заходу, а потім
справу стосовно неї закрито або винесено виправдувальний вирок,
або визначена міра покарання, яка не пов'язана з позбавленням
волі, чи з відстрочкою виконання вироку, то ця особа враховується
у звіті так: у рядку 5 - з моменту звільнення із зміною міри
запобіжного заходу, а у рядку 6 - з моменту прийняття остаточного
рішення та за мотивом цього рішення. Тут також повинні враховуватись особи, які звільнені з-під
варти, котрим міра запобіжного заходу у вигляді утримання під
вартою була обрана як підозрюваним до пред'явлення обвинувачення. Введення такого порядку обліку звільнення з-під варти має на
меті, по-перше, облікувати число осіб, яких було звільнено з-під
варти у зв'язку із зміною міри запобіжного заходу і, по-друге,
отримання повної інформації про остаточні мотиви звільнення з-під
варти, які свідчать про законність арештів. У рядку 6 не показують осіб, звільнених з-під варти за
закриттям стосовно них справ за ухвалами чи постановами суддів у
порядку нагляду.
87. У рядку 7 відображають кількість осіб, звільнених з-під
варти у зв'язку з закриттям дізнання чи слідства за всіма
підставами, що вказані в законі (ст. 6, 7, 72, 8, 9, 10 і 213 п. 2
КПК України ( 1001-05, 1002-05 ), а в рядку 8 - у тому числі,
звільнених з-під варти за реабілітуючих підстав (ст. 6 п. 1, 2,
ст. 213 п. 2 КПК України). У рядку 9 відображають кількість звільнених з-під варти осіб,
стосовно яких у стадії попереднього слідства були закриті справи
на підставі ст. 6 п. 2 КПК України ( 1001-05 ) за відсутністю
складу злочину в зв'язку із зміною законодавства
(декриміналізацією), а в рядку 13 - за виправданням або закриттям
справи судом відповідно до вказаної вище підстави. У рядку 10 відображають кількість осіб, звільнених з-під
варти за закриттям справи у зв'язку з актом амністії, а в рядку 14
- за виправданням або закриттям справи судом відповідно до
вказаної вище підстави.
88. У рядку 11 відображають кількість звільнених з-під варти
осіб, стосовно яких у звітному періоді вступили в законну силу
виправдувальні вироки або рішення суду першої чи касаційної
інстанцій про закриття справи, а у рядку 12 - у тому числі,
звільнених з-під варти за невстановленням події або в діях
підсудного складу злочину чи за недоведеністю участі підсудного у
вчиненні злочину. Кількість звільнених з-під варти осіб необхідно
відображати у звіті незалежно від опротестування прокурором у
порядку нагляду виправдувального вироку чи рішення суду першої чи
касаційної інстанцій про закриття справи.
89. У рядку 15 показується кількість звільнених з-під варти
осіб у разі призначення за вироками (ухвалами) судів першої і
касаційної інстанцій умовної міри покарання або міри покарання, не
пов'язаної з позбавленням волі (без урахування засуджених умовно
до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці в місцях,
що визначаються органами, які відають виконанням вироку (ст. 25-1
КК ( 2001-05 ), або засуджених до позбавлення волі з відстрочкою
виконання вироку (ст. 46-1 КК). У рядку 16 відображають кількість звільнених з-під варти осіб
за вироками (ухвалами) з відстрочкою винесення вироку (ст. 46-1
КК ( 2001-05 ). У таблиці В сума даних у рядках 7, 11, 15 і 16 повинна
дорівнювати даним у рядку 6.
90. Коли звільнення з-під варти осіб, визнаних у
встановленому порядку неосудними, проводиться за закриттям справи
в стадії розслідування, а також судами першої і касаційної
інстанцій за підставами, вказаними в п. 1 і 2 ст. 213 КПК України
( 1002-05 ), зокрема за відсутністю події, складу злочину і
недоведеністю участі обвинуваченого у скоєнні злочину, то такі
особи підлягають обов'язковому відображенню відповідно в рядках 6
- 8, 11, 12 таблиці В. Якщо вчинення суспільно небезпечних дій встановлено, але
особа, яка їх вчинила, звільнена з-під варти у зв'язку із
застосуванням судом примусових заходів медичного характеру або
коли суд визнає непотрібним застосовувати до цієї особи примусові
заходи медичного характеру (ст. 421 КПК ( 1003-05 ), то такі особи
зовсім не повинні враховуватись у рядках 6 - 8, 11, 12.
91. У таблиці В відображаються дані про звільнення з-під
варти лише тих осіб, які були взяті під варту з санкції прокурора
цього регіону, а в подальшому ця особа звільнена з-під варти
слідчими органами чи судом іншого регіону, то така особа повинна
бути врахована у звіті прокурора, який дав санкцію. У рядках 6, 7, 11, 15 і 16 не враховують як звільнених осіб,
котрі були взяті під варту за вироками і ухвалами суду. Тут
враховують тільки тих осіб, стосовно яких санкції про взяття під
варту як запобіжний захід давав прокурор.
92. У рядку 17 вказують кількість осіб, звільнених з-під
варти у зв'язку з тим, що у звітному періоді суд скасував санкцію
прокурора на арешт (ст. 236-4 КПК України ( 1002-05 ), але з цього
рядка необхідно виключати осіб, які в цьому ж звітному періоді за
тим самим обвинуваченням були засуджені судом до позбавлення волі. Якщо стосовно осіб, які були звільнені з-під варти у зв'язку
зі скасуванням судом санкції на арешт, у подальшому справи були
закриті в стадії слідства чи судом або винесені судом
виправдувальні вироки, а також обвинувальні вироки про засудження
умовно або до міри покарання, не зв'язаної з позбавленням волі, то
число таких осіб необхідно показувати відповідно до мотиву
прийнятого рішення у рядках 6 - 16 у звіті того періоду, в якому
прийнято остаточне рішення у справі.
93. У рядку 18 відображається кількість осіб, стосовно яких
порушено кримінальну справу і прокурор прийняв рішення про
заборону такій особі виїжджати за межі України до завершення
попереднього розслідування (ст. 98-1 КПК ( 1002-05 ).
94. У рядках 19 - 23 обліковується кількість осіб, щодо яких
прокурором дано санкції: - у рядку 19 на затримання осіб у
приймальниках-розподільниках; - у рядку 20 на адміністративне затримання до 10 діб осіб,
які порушили режим державного кордону України, прикордонний режим
або режим у пунктах пропуску через державний кордон України (ст. 7
Закону України "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ); - у рядку 21 на доставлення осіб для медогляду на СНІД згідно
із статтею 13 Закону України від 12 грудня 1991 року "Про
запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення"
( 1972-12 ). Крім того, з указаної кількості цих осіб у рядку 22
виділяється число іноземців, щодо яких була дана санкція на
доставлення їх для медогляду на СНІД; - у рядку 23 на затримання і видворення іноземних громадян
або осіб без громадянства, тобто осіб, які не є громадянами
України. Згідно зі статтею 27 Закону України від 5 листопада 1991 року
"Про прокуратуру" ( 1789-12 ) прокурор за наявністю передбачених
законом підстав дає санкцію на затримання і видворення у
примусовому порядку іноземних громадян або осіб без громадянства
за межі України. Право на дачу санкції у таких випадках належить
Генеральному прокурору України, заступникам Генерального прокурора
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей і міста
Києва.
95. У рядку 24 відображається кількість осіб, які
утримувались у приймальниках-розподільниках за мотивами вчинення
адміністративного порушення, але у зв'язку з незаконністю доставки
і затримання вони були звільнені за приписом чи протестом
прокурора. У рядку 25 враховують звільнених прокурором осіб з числа
доставлених до відділів міліції.
Розділ 3. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В РОЗГЛЯДІ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДАХ
96. Розділ складається з двох таблиць, у яких відображаються
дані про підтримання прокурором державного обвинувачення по
кримінальних справах, внесення касаційних і окремих подань та
принесення протестів.
Таблиця А
Таблицю А заповнюють прокурори, які фактично брали участь у
розгляді кримінальних справ у судах незалежно від місця
знаходження суду. Транспортні прокурори і прокурори з питань
нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства і
інші прокурори за правилами, що і територіальні прокурори,
відображають свою роботу про участь у розгляді кримінальних справ
у судах. Слід мати на увазі, що дані про роботу судів з питань
розгляду кримінальних справ, обліковуються в судовій статистиці, а
у таблиці А звіту прокурора відображають тільки показники про
участь прокурора в розгляді кримінальних справ у судах. При аналізі даних про участь прокурора в розгляді
кримінальних справ у судах показники таблиці А звіту прокурора
можуть порівнюватися з відповідними даними судової статистики. У рядках 1 - 16 графи 1 таблиці А відображаються загальні
дані про участь прокурора в розгляді кримінальних справ у судах, а
в графі 2 виділяються з них дані за справами, що розслідувались
органами служби безпеки. У таблиці А не повинні відображатися: а) справи приватного обвинувачення, якщо по них не
провадилось попереднє розслідування; б) справи, розглянуті військовими судами.
97. У рядку 1 відображається кількість кримінальних справ,
розглянутих судом у розпорядчому засіданні з участю прокурора.
98. У рядку 2 враховується загальна кількість справ,
розглянутих судом першої інстанції з участю прокурора. У цьому
рядку не вказуються справи про умовно-дострокове звільнення від
покарання та інші справи, пов'язані з виконанням вироку.
99. У рядку 3 відображається кількість розглянутих судом з
участю прокурора справ, за якими були постановлені вироки, при
цьому не тільки обвинувальні, а й виправдувальні. З цього рядка виділяються в рядку 4 справи про тяжкі злочини
(ст. 7-1 КК України ( 2001-05 ), які розглянуті судом за участю
прокурора з постановленням вироку. Справи про тяжкі злочини
відображаються залежно від кваліфікації злочину за вироком. У цій
таблиці обліковуються дані про участь прокурора в судовому
розгляді з постановленням вироку: у справах щодо неповнолітніх
(рядок 5); у справах щодо організованих злочинних груп (рядок 6);
у справах про корупційні діяння (рядок 7); у справах щодо осіб,
які перебувають під вартою (рядок 8). Дані про участь прокурора в розгляді судом справ щодо
організованих злочинних груп показують за вироком. Дані щодо
участі прокурора в розгляді судом справ про корупційні діяння
необхідно відображати з врахуванням положень Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).
100. У рядку 9 вказується кількість осіб, щодо яких судом при
розгляді кримінальних справ за участю прокурора постановлені
виправдувальні вироки. У рядку 10 виділяється кількість осіб, щодо
яких судом постановлені виправдувальні вироки згідно з пропозицією
прокурора.
101. У рядку 11 відображається кількість справ, у яких взяв
участь прокурор при їх розгляді в обласному та інших прирівняних
до них судах. У виняткових випадках, коли за дорученням у обласних і
Київському міському та прирівняних до них судах беруть участь у
розгляді кримінальних справ прокурори нижчого рівня, то вони
відображають дані про цю роботу відповідно у своєму звіті.
102. У рядку 12 обліковується участь прокурора в розгляді
кримінальних справ у суді касаційної інстанції. Якщо в розгляді кримінальних справ у суді касаційної
інстанції брали участь транспортні прокурори (згідно з п. 2.2
наказу Генерального прокурора України від 04.04.96 N 5
( v0005900-96 ), то в рядку 12 дані про вказану роботу
відображають у своїх звітах транспортні прокурори.
103. У рядку 13 слід відображати кримінальні справи, в яких
брав участь прокурор при розгляді судом питань, пов'язаних з
виконанням вироку: - відстрочки виконання вироку (ст. 405 КПК ( 1003-05 ); - розстрочення чи відстрочку сплати штрафу (ст. 409 КПК
( 1003-05 ); - неприведення до виконання вироку у випадках, передбачених
частиною 3 статті 49 КК України ( 2001-05 ); - про умовно-дострокове та дострокове звільнення засуджених,
а також про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким (ст.
407 КПК ( 1003-05 ); - звільнення від відбуття покарання засудженого, який
захворів на тяжку хворобу (ст. 408 КПК ( 1003-05 ) чи у зв'язку з
його інвалідністю (ст. 408-1 КПК), - заміна призначеного засудженому виду виправно-трудової
установи (ст. 410 КПК ( 1003-05 ); - інші питання, які передбачені в главі 33 "Виконання вироку"
КПК України ( 1003-05 ).
104. У рядку 14 відображається кількість розглянутих судом з
участю прокурора справ про застосування до осіб, що вчинили
суспільно небезпечні діяння, примусових заходів медичного
характеру. Згідно із статтею 419 КПК України ( 1003-05 ) розгляд
зазначених справ провадиться у судовому засіданні з обов'язковою
участю прокурора.
105. У рядку 15 відображаються дані про участь прокурора в
розгляді судом питань про скасування чи зміну примусових заходів
медичного характеру (ст. 422 КПК ( 1003-05 ), а також відновлення
кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові
заходи медичного характеру (ст. 423 КПК). У рядку 16 відображаються показники про участь прокурора в
розгляді судом справ про застосування до неповнолітніх примусових
заходів виховного характеру (ч. 3 ст. 447 КПК України
( 1003-05 ).
106. У рядках 17 і 19 показуються відповідно дані про
особисту участь прокурорів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва, Севастополя та міських, районних, міжрайонних, а також
інших прирівняних до них прокурорів у підтриманні державного
обвинувачення в судах. У рядку 18 відображаються дані про особисту участь
заступників прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя та заступників транспортних прокурорів (на
правах обласних). Якщо прокурор вищого рівня підтримував державне обвинувачення
у районному суді, то дані про участь у розгляді кримінальних справ
у суді відображаються у звіті по апарату прокуратури міста,
області, республіки.
Таблиця Б. Подання та протести прокурора
у кримінальних справах (за кількістю осіб)

107. У таблиці Б відображаються розглянуті судами у звітному
періоді окремі і касаційні подання та протести прокурора по
кримінальних справах (за кількістю осіб). Дані цієї таблиці
заповнюються у звітах тих прокурорів, які забезпечують участь у
розгляді кримінальних справ у касаційному порядку, а також
приносять протести. Транспортні прокурори (на правах обласних) у своїх звітах
заповнюють дані про результати розгляду окремих чи касаційних
подань тільки у випадках, коли вони брали участь у розгляді судом
вказаних подань у касаційному порядку. Дані про розгляд протестів заповнюють ті прокурори, які їх
принесли. Протести, які були принесені прокурорами вищого рівня,
відображаються у звіті цих прокурорів, а не в звіті прокурора, що
підтримав у порядку доручення протест у суді наглядової інстанції. Якщо подання або протест внесені за декількома підставами, то
в звіті необхідно показувати найбільш суттєві з них.
108. Якщо подання або протест відхилено, але суд з інших
підстав скасував або змінив вирок, то в звіті слід показати, що
документ прокурорського реагування відхилено.
109. Результати розгляду касаційного подання або протесту,
внесених на вирок в частині режиму виправно-трудової установи,
цивільного позову, виключення із вироку визнання засудженого
особливо небезпечним рецидивістом, виключення окремих епізодів
обвинувачення без зміни кваліфікації злочину і міри покарання, а
також з інших питань, які суттєво не змінюють вирок, необхідно
відображати лише в рядку 1 "Всього" таблиці Б. У графах 1, 2 таблиці Б сума чисел, відображених у рядках 2,
9 не повинна перевищувати числа, показаного в рядку 1. У графах 3, 4 таблиці Б сума чисел, відображених у рядках 2,
9, 12 і 14, не перевищує числа в рядку 1.
110. У рядку 2 відображається кількість осіб, стосовно яких
було задоволено або відхилено касаційні подання чи протести
прокурора в порядку нагляду про скасування вироку. У всіх графах показники в рядку 2 про скасування вироку
повністю розподіляються в трьох рядках. З них, у рядку 3 у зв'язку
з направленням справи на нове розслідування, у рядку 4 - з
направленням справи на новий судовий розгляд і в рядку 7 - із
закриттям справи. У кожній графі сума чисел, відображених у рядках
3, 4 і 7, має дорівнювати числу, показаному в рядку 2. Це правило
випливає з вимог статей 364 і 393 КПК України ( 1003-05 ), згідно
з якими при скасуванні вироку суд касаційної чи наглядової
інстанцій може направити справу на нове розслідування чи новий
судовий розгляд або закрити справу.
111. У рядку 9 враховується число осіб, щодо яких були
задоволені або відхилені касаційні подання чи протести прокурора
про зміну вироку. У всіх графах показники в рядку 9 про зміну
вироку необхідно повністю розподілити в двох рядках. З них у рядку
10 - у зв'язку із зміною кваліфікації, а в рядку 11 - з
пом'якшенням покарання. У кожній графі сума чисел, відображених у рядках 10, 11, має
дорівнювати числу, відображеному в рядку 9. Якщо в поданні чи
протесті прокурора одночасно поставлено питання про зміну
кваліфікації і пом'якшення засудженому покарання, то у звіті
відображаються дані в рядках 9 і в тому числі в рядку 10 про зміну
вироку у зв'язку зі зміною кваліфікації.
112. У рядку 12 у графах 1 і 2 відображаються дані про
результати розгляду окремих подань про скасування ухвал суду чи
постанов суддів. У рядку 13 виділяються дані щодо результатів розгляду окремих
подань і протестів на судові рішення про направлення справ на нове
розслідування. Якщо в протесті прокурора (гр. 3, 4) ставилося питання про
скасування тільки касаційної ухвали і направлення справи на новий
касаційний розгляд, то ці дані необхідно враховувати тільки в
рядку 1 і 12, а якщо ставилося питання про скасування касаційної
ухвали про направлення справи на нове розслідування, то дані
необхідно також відобразити ще і в рядку 13. У рядку 14 у графах 1, 2 відображаються дані щодо розгляду
окремих подань про зміну ухвал суду та постанов суддів. Коли в окремому поданні чи протесті ставилося питання про
скасування судового рішення, але суд касаційної чи наглядової
інстанцій лише частково погодився з доводами подання чи протесту і
змінив судові рішення, то дані про такі результати показуються
прокурором у рядку 14.
113. У рядках 15 і 16 показується відповідно число осіб, щодо
яких за касаційними скаргами (гр. 1) або касаційними поданнями
(гр. 2) були скасовані або змінені вироки у справах, розглянутих
судом за участю прокурорів. Дані цих рядків з усіх справ
заповнюють у своїх звітах прокурори Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя. У випадках, коли кримінальні
справи були розглянуті судом першої інстанції за участю
транспортних прокурорів, то дані в рядках 15 і 16 також заповнюють
територіальні прокурори, але дані про такі справи необхідно
відмітити на чистому полі бланку звіту чи в окремій довідці. Показники рядків 15 і 16 доцільно використовувати при аналізі
якості підтримання прокурорами державного обвинувачення.
Розділ 4. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ
І АРБІТРАЖНОМУ СУДОЧИНСТВІ
114. Розділ 4 складається з чотирьох таблиць (А, Б, В, Г). У
цих таблицях відображаються показники про участь прокурора в
розгляді справ судом, розгляд подань і протестів прокурора, а
також дані щодо пред'явлення і розгляду позовів (заяв) прокурора у
цивільному і арбітражному судочинстві.
Таблиця А. Участь прокурора в розгляді справ судом
115. У таблиці А показуються дані про участь прокурора в
судових засіданнях по цивільних справах (як за позовами прокурора,
так і інших), у рядку 2 - у суді касаційної інстанції, а в рядку 3
- у засіданнях арбітражного суду. Якщо справи, в розгляді яких брав участь прокурор, були
закриті або залишені судами без розгляду, то вони у звіт не
включаються. Таблиця А заповнюється тим прокурором, який брав участь у
розгляді справи в суді, незалежно від місця знаходження суду.
Таблиця Б. Подання і протести прокурора
116. У таблиці Б враховуються розглянуті судами подання і
протести прокурора. У рядках 1 і 2 показується у відповідних графах кількість
задоволених і відхилених окремих і касаційних подань. Ці дані
відображаються прокурором, який брав участь у засіданні касаційної
інстанції.
117. У рядку 3 у відповідних графах відображаються задоволені
або відхилені протести прокурора на рішення, внесені в порядку
нагляду суду по цивільних справах. Показники цього рядка
заповнюються тим прокурором, який приніс протест.
118. У рядку 4 у відповідних графах вказується кількість
задоволених або відхилених протестів на рішення арбітражного суду.
Показники цього рядка заповнюються прокурором, який приніс
протест.
119. У рядку 5 вказується кількість скасованих за касаційними
скаргами рішень по цивільних справах, розглянутих судом першої
інстанції за участю прокурора. Ці дані формуються в прокуратурі
області.
Таблиця В. Позови (заяви) прокурора до суду
120. У таблиці В відображаються позови (заяви), пред'явлені
прокурором і розглянуті у цивільному та кримінальному судочинстві,
а також результати їх розгляду. У цій таблиці всі позови та
відомості про їх розгляд, які містяться у графах 1 - 5, у тому
числі про кількість пред'явлених позовів (заяв), розглянутих
судом, задоволених і сумах, на яку вони задоволені, вказуються тим
прокурором, який пред'явив позов, незалежно від того, яким судом
вони розглянуті. Транспортні та інші прокурори, які пред'явили
позови до суду, також заповнюють усі графи цієї таблиці.
121. У графі 1 показується кількість пред'явлених прокурором
до суду позовів (заяв). У разі повернення судом прокурору позову
(заяви), такий позов у звіті не відображається, якщо прокурор
повторно не направив цей позов до суду. Якщо суд повернув позов (заяву) після звітного періоду за
I-ше півріччя, то в цьому випадку при умові ненаправлення позову
(заяви) повторно до суду, він не показується у річному звіті. Якщо такі випадки мали місце після складання звіту за рік, то
коригування річного звіту не допускається.
122. У графі 2 вказується кількість розглянутих судом позовів
(заяв) прокурора з винесенням по них рішень, у графі 3 - кількість
задоволених судом позовів (заяв), у графі 4 - сума в гривнях, на
яку задоволено позови (з графи 3), у графі 5 - сума (в гривнях),
яка добровільно відшкодована відповідачами по закритих справах (за
позовами прокурора). Дані в графі 5 відображають тільки в разі закриття справи
судом за позовом прокурора у зв'язку з добровільним відшкодуванням
відповідачем суми збитків. Якщо сума збитків добровільно
відшкодована без пред'явлення позову прокурором, то в цьому
випадку дані в графі 5 не відображають. Позови, по яких справи закриті судом у зв'язку з добровільним
відшкодуванням відповідачем збитків, у графі 2 не враховуються.
123. У рядку 1 відображаються загальні дані по кожній із граф
1 - 5. Із загальної кількості позовів (заяв) у рядку 2 виділяються
позови прокурора, пред'явлені до посадових осіб про відшкодування
за їх рахунок заподіяних збитків, а в рядку 3 - про відшкодування
збитків, заподіяних корупційними діяннями. Ці дані необхідно
облікувати з врахуванням положень Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
124. У кожній із граф 1 - 5 у рядках 4 - 9 виділяються позови
прокурора, пред'явлені в інтересах державних органів, державних
підприємств та організацій. При необхідності ці дані можна
підсумовувати. У кожній із граф сума чисел у рядках 4 - 9 не
повинна перевищувати чисел у рядку 1. У рядках 4 - 8 вказується не вичерпний характер позовів
(заяв), а тільки деякі з них, тому всі інші позовні вимоги в
інтересах державних органів, державних підприємств та організацій
повинні відображатись у рядку 9 у відповідних графах.
125. У рядку 10 вказуються позови (заяви) прокурора в
інтересах громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних
причин не можуть захистити свої права (ст. 33 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ).
126. У рядку 11 (графи 1 - 3) відображаються заяви,
направлені до суду, про визнання недійсними актів у зв'язку з
відхиленням протестів прокурора чи залишенням їх без розгляду. З
цього рядка виділяються заяви прокурора до суду в зв'язку з
відхиленням протестів місцевими державними адміністраціями (рядок
12). У рядку 13 вказуються заяви прокурора до суду в зв'язку з
відхиленням протестів про скасування неправомірних актів та
рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь.
127. Дані рядків 10, 11 вказуються з рядка 1 у відповідних
графах. Тому в графах 1, 2, 3 сума чисел у рядках 4 - 11 не
повинна перевищувати числа в рядку 1.
Таблиця Г. Позови (заяви) прокурора до арбітражного
суду в інтересах державних підприємств
та організацій
128. У таблиці Г відображаються позови (заяви) прокурора,
подані до арбітражного суду в інтересах державних органів,
державних підприємств та організацій. У цій таблиці всі дані про
позови (заяви) показує той прокурор, який подав ці позови (заяви)
незалежно від того, в якому арбітражному суді вони розглянуті.
Транспортні та інші прокурори, які подали позови (заяви) до
арбітражного суду, також заповнюють усі графи цієї таблиці.
129. У графі 1 вказується кількість поданих позовів (заяв)
прокурором до арбітражного суду в інтересах державних органів,
державних підприємств та організацій. У випадку, коли поданий прокурором позов (заяву) було
повернуто на дооформлення, то такий позов не показується у
звітності, якщо прокурор повторно не направив цей позов (заяву) до
арбітражного суду. Якщо арбітражний суд повернув позов (заяву) після звітного
періоду за I-ше півріччя, то в цьому випадку при умові, коли
прокурор повторно не направив позов (заяву) до арбітражного суду,
він не відображається у річному звіті, але у річних звітах таке
коригування не допускається.
130. У графі 2 вказується кількість позовів (заяв),
розглянутих арбітражним судом з винесенням рішення, а у графі 3 -
кількість задоволених позовів (заяв) арбітражним судом.
131. У графі 4 відображається сума в гривнях, на яку
задоволено позови (заяви) прокурора. Гроші країн СНД переводяться
в гривні за курсом на момент прийняття рішення.
132. У графі 5 відображається сума, на яку задоволено позови
(заяви) прокурора у вільно конвертованій валюті (долари США,
німецькі марки та інші). У графі 6 обліковується сума в гривнях, яка була добровільно
відшкодована відповідачами за закритими арбітражним судом справами
за позовами (заявами) прокурора.
133. У рядку 1 відображається загальна кількість позовів
(заяв) прокурора до арбітражного суду. У рядку 2 враховуються позови (заяви) до відповідачів
суб'єктів недержавних форм власності (кооперативів, товариств з
обмеженою відповідальністю, малих підприємств, приватних фірм та
інших недержавних структур). Дані в рядку 2 показуються у тому
числі до базового рядка 1. У рядках 3 - 5 відображаються позови в залежності від
характеру порушення, від якого заподіяні збитки. У рядку 6 виділяються заяви прокурора до арбітражного суду
про визнання недійсними актів ненормативного характеру щодо
майнових відносин (наказів, розпоряджень, рішень). У всіх графах сума чисел в рядках 3, 4, 5, 6 не повинна
перевищувати відповідні дані в рядку 1.
Розділ 5. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У МІСЦЯХ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ,
ІЗОЛЯТОРАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ,
ПРИЙМАЛЬНИКАХ-РОЗПОДІЛЬНИКАХ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
134. Прокурори з питань нагляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства свої звіти представляють у
порядку та строки, встановлені для районних прокурорів. Прокурори вищого рівня дані цих звітів включають у зведені
звіти.
Таблиця А
135. У рядку 1 відображаються показники роботи прокурора з
питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого
законодавства в слідчих ізоляторах МВС, а також тюрмах, коли вони
є місцем попереднього ув'язнення і якщо при цьому перевіряється
законність обраного запобіжного заходу чи строки утримання під
вартою. Дані щодо неповнолітніх у цьому рядку не показуються. У рядку 2 вказуються дані про додержання законодавства щодо
неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС.
136. У рядку 3 відображаються показники роботи прокурора з
питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого
законодавства у слідчих ізоляторах органів служби безпеки.
137. У рядку 4 виділяються дані про роботу прокурора з питань
нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства у
виправно-трудових колоніях та тюрмах як місцях відбування
покарання.
138. У рядку 5 відображаються показники роботи прокурора з
питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого
законодавства у виховно-трудових колоніях.
139. У рядках 6 - 8 у кожній графі відображаються показники
роботи прокурора з питань нагляду за додержанням законодавства в
інспекції виправних робіт (рядок 6), у лікувально-трудових
профілакторіях для примусового лікування осіб, хворих хронічним
алкоголізмом і наркоманією (рядок 7), у психіатричних лікарнях з
суворим і посиленим наглядом (рядок 8).
140. У рядку 9 вказуються дані про роботу прокурора за
здійсненням нагляду в ізоляторах тимчасового утримання, а в рядку
10 - в спеціальних приміщеннях прикордонних військ.
141. У рядку 11 показуються дані про нагляд прокурора за
додержанням законів у приймальниках-розподільниках для
неповнолітніх.
142. У графі 1 відображаються всі види перевірок додержання
законності в перелічених установах. У графі 2 враховується кількість виявлених при перевірках
порушень вимог закону про режим утримання, трудове використання
тощо.
143. У графі 3 у рядках 1 - 5, 7 - 11 показуються лише особи,
яких звільнено за постановами прокурорів згідно ст. 44 п. 3 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) із слідчих ізоляторів,
виправно-трудових установ і тюрем, виховно-трудових колоній,
лікувально-трудових профілакторіїв, психіатричних лікарень з
суворим і посиленим наглядом, з ізоляторів тимчасового утримання і
спеціальних приміщень прикордонних військ, з
приймальників-розподільників для неповнолітніх, а в рядку 6 -
знятих за пропозицією прокурора з обліку в інспекціях виправних
робіт, як незаконно поставлених у них на облік. Тут не повинні враховуватись звільнені прокурором незаконно
утримувані з карцерів, штрафних і дисциплінарних ізоляторів,
приміщень камерного типу, одиночних камер, тобто з приміщень,
призначених для відбування дисциплінарних стягнень. Дані про осіб,
звільнених із зазначених приміщень, повинні бути обліковані в
таблиці Б.
144. У графі 4 показується кількість внесених прокурором
вказівок про усунення порушень закону.
145. У графах 5 і 6 відображаються дані про розгляд протестів
прокурора.
146. У графі 7 відображається кількість розглянутих приписів
і подань прокурора, за якими вжито заходів до усунення порушень
закону.
147. У графі 8 відображається число працівників установ,
перелічених у рядках 1 - 11, яких за поданнями, постановами
прокурора притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
148. У графі 9 показується число притягнутих до кримінальної
відповідальності (за направленими до суду справами) працівників
слідчих ізоляторів, виправно-трудових установ і тюрем, інспекцій
виправних робіт, лікувально-трудових профілакторіїв, психіатричних
лікарень з суворим та посиленим наглядом, ізоляторів тимчасового
утримання і спеціальних приміщень прикордонних військ,
приймальників-розподільників для неповнолітніх за порушення
працівниками виправних установ законодавства щодо осіб,
утримуваних чи перебуваючих на обліку в цих установах. У випадках, коли за наслідками однієї перевірки прокурором
використані різні форми реагування, кожна з них обліковується
самостійно у відповідних графах таблиці А.
149. У таблиці Б у рядках 5 і 6 відображається сума вилучених
та переданих у прибуток держави грошей у гривнях чи в іноземній
валюті за постановами адміністрації, які санкціоновані прокурором.
150. Крім того, прокурори з питань нагляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства повинні відображати свою
роботу в розділах 2, 3, 4 і 6 звіту у тій частині, в якій вони
виконують вказані в цих розділах функції. Що стосується показників роботи з питань загального нагляду,
то вони відображаються тільки в розділі 5 звіту. Показувати ці
дані додатково в таблицях розділу 1 "Загальний нагляд" не
потрібно.
151. Розділ 5 звіту заповнюється також старшими помічниками
прокурорів Автономної Республіки Крим і областей з питань нагляду
за додержанням кримінально-виконавчого законодавства, нагляду за
додержанням законів про національну безпеку, додержанням законів
про права неповнолітніх, а також відповідними відділами та
управліннями Генеральної прокуратури України.
Розділ 6. РОЗГЛЯД СКАРГ (ЗВЕРНЕНЬ)
Таблиця А
152. У таблиці А враховуються всі скарги, заяви, листи і інші
звернення громадян, депутатів і посадових осіб, пов'язані з
порушеннями закону, які надійшли до прокуратури. У подальшому
скарги, заяви, листи громадян і звернення депутатів, а також
посадових осіб іменуються скаргами. Організація роботи із скаргами в органах прокуратури
визначена наказом Генерального прокурора України від 04.04.92
N 16 ( v0016900-92 ).
153. У таблиці А не враховуються: а) заяви та повідомлення громадян про злочини, які
відображаються у звіті про розгляд заяв і повідомлень про злочини
(форма N 2 Є); б) офіційні звернення в прокуратуру установ, підприємств,
посадових осіб; в) скарги з питань реабілітації, які включені в розділ 8
додатку до звіту форми П; г) скарги, які підлягають обліку в статистичному звіті
військового прокурора (за винятком Головного управління військових
прокуратур Генеральної прокуратури).
154. У числі вирішених скарг не враховуються дублікати (копії
скарг від однієї і тієї ж особи з однаковим текстом).
155. У графі 1 у рядках 1 - 16 відображаються загальні
показники про розгляд скарг в органах прокуратури.
156. У рядку 1 відображається загальна кількість прийнятих до
провадження і вирішених у прокуратурі скарг. Під вирішеною скаргою
слід вважати задоволену, відхилену, а також іншу скаргу, в якій
прокурором дано роз'яснення або прийнято інше рішення по суті. З
даних рядка 1 у рядках 2, 3 виділяються скарги (звернення), які
надійшли від депутатів. У рядку 4, з рядка 1 виділяються вирішені скарги про охорону
прав неповнолітніх.
157. У рядку 5 враховуються задоволені скарги (з числа
вирішених), тобто скарги, по яких прокурором вжито заходів до
поновлення порушених прав або задоволення законних інтересів
громадян: внесено подання чи принесено протест на вирок (рішення)
суду; принесено протест на правовий акт, наказ чи дію керівника
підприємства, інших посадових осіб; пред'явлений прокурором позов
(заява); скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи або скасовано постанову про порушення кримінальної справи,
про закриття кримінальної справи та інші дії по суті скарги
(задоволення, прохання про прийом заявника не може розглядатися як
задоволена скарга). У цьому рядку враховуються задоволені скарги
також без дублікатів. Число, яке відображено в рядку 5, є
складовою частиною числа, вказаного в рядку 1. З загальної
кількості задоволених скарг у рядках 6, 7 враховуються скарги
(звернення), які надійшли від депутатів. У рядку 8 виділяється з рядка 5 кількість задоволених скарг
про охорону прав неповнолітніх.
158. У рядку 9 відображається кількість задоволених повторних
скарг (з рядка 5). Під повторними слід розуміти скарги, які надійшли в дану
прокуратуру на відмову в задоволенні раніше поданих скарг, рішення
по яких приймалось цією ж прокуратурою.
159. У рядку 10 враховуються скарги, які вирішені понад
установлений термін. Згідно зі статтею 20 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) та п. 3 наказу Генерального прокурора України від
04.04.92 N 16 ( v0016900-92 ) "Про організацію роботи із заявами і
скаргами в органах прокуратури" скарги повинні вирішуватися в
органах прокуратури у термін не більше одного місяця з дня їх
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення і
перевірки - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх
отримання. Скарги на дії органів дізнання та слідства у зв'язку з
провадженням попереднього розслідування повинні бути вирішені в
установлений КПК України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) строк.
160. Термін вирішення скарги обчислюється з дня її
надходження в прокуратуру (а не в певний відділ) по день
направлення повідомлення заявнику про наслідки вирішення скарги.
Якщо закінчення терміну випадає на неробочий день, то останнім
днем терміну вважається перший наступний за ним робочий день.
161. Скарги, по яких термін вирішення продовжено прокурором
або його заступником, також повинні обліковуватися у рядку 10, як
вирішені понад установлений термін.
162. По задоволених скаргах, за якими прокурором принесені
протести, термін вирішення скарги визначається з дня її
надходження у прокуратуру по день направлення протесту для
розгляду і повідомлення про це заявнику. Провадження по скарзі у цих випадках залишається на контролі
до розгляду протесту і повідомлення заявнику результатів.
163. Якщо по скарзі внесено подання прокурору вищого рівня
про принесення протесту, то результат вирішення скарги
враховується тим прокурором, який прийняв рішення щодо подання. У
цих випадках прокурор, який вніс подання, виключає цю скаргу із
свого звіту.
164. У рядку 11 показується кількість скарг, які приєднано до
слідчих справ, у рядку 12 - направлено в інші відомства для
вирішення, у рядку 13 - повернуто заявникам.
165. У рядку 15 враховуються скарги, які направлено для
вирішення підпорядкованим прокурорам, незалежно від того, взяті ці
скарги на контроль прокурором вищого рівня чи ні. Якщо прокуратура
вищого рівня не погоджується з результатом вирішення скарги і
приймає її до свого провадження, то остання виключає цю скаргу з
числа направлених підпорядкованим прокурорам (рядок 15) і враховує
наслідки вирішення скарги у своєму звіті. Прокурор, який надіслав підпорядкованому прокурору скаргу для
перевірки з наступним поверненням скарги і представленням
інформації про наслідки її перевірки, не враховує цю скаргу у
рядку 15. Наслідки її вирішення повинні бути відображені у
відповідних рядках тільки після прийняття щодо неї остаточного
рішення. Щоб уникнути подвійного обліку однієї і тієї ж скарги,
прокурор, який виконує доручення прокурора вищого рівня по
перевірці скарги і підготовленню інформації про наслідки її
перевірки, цю скаргу у своєму звіті не враховує.
166. У рядку 16 показується залишок не вирішених скарг на
кінець звітного періоду. У їх число не включаються скарги,
направлені для вирішення підпорядкованим прокурорам і взяті на
контроль. Від цих скарг слід відрізняти скарги, прийняті до провадження
у даній прокуратурі, по яких направлені доручення підпорядкованим
прокурорам про перевірку і представлення довідки з поверненням
скарги. Такі скарги, що перебувають на контролі і не вирішені по
суті, повинні включатися в залишок скарг, які ще не вирішені.
167. Загальна кількість розглянутих і вирішених скарг
складається: а) в органах прокуратури, які не мають підпорядкованих
органів, із скарг, вказаних у рядку 14; б) в апаратах прокуратури Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, а також інших прирівняних до
них прокуратур, у Генеральній прокуратурі України - із скарг,
вказаних у рядках 14 і 15; в) загалом по органах прокуратури області чи України із
скарг: вирішених, приєднаних до слідчих справ, направлених в інші
відомства і повернутих заявникам (рядок 14). Скарги, які вказані у
рядку 15 (направлені підпорядкованим прокуратурам), при цьому не
підсумовуються, щоб уникнути подвійного обліку одних і тих самих
скарг, які пересилаються з однієї прокуратури в іншу.
168. У рядках 17, 18 відображається кількість громадян,
прийнятих на особистому прийомі.
169. Із даних рядка 17 в рядку 18 відображається число
громадян, прийнятих особисто Генеральним прокурором України,
прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва,
Севастополя, міськими, районними, міжрайонними, а також іншими
прирівняними до них прокурорами. Письмові скарги, прийняті на особистому прийомі, враховуються
в загальному порядку у відповідних рядках розділу 6. У рядках 17, 18 враховуються також особи, які були на
особистому прийомі прокурора в місцях застосування заходів
примусового характеру.
Таблиця Б
170. У таблиці Б відображається характер усіх вирішених скарг
без дублікатів за їх видами. Із загального числа вирішених скарг,
показаних у графі 2, виділяються в графі 3 задоволені скарги за
винятком дублікатів.
171. Таблиця побудована таким чином, що по кожній галузі
прокурорської діяльності є рядок про загальну кількість вирішених
і задоволених скарг. Скарги про охорону прав неповнолітніх
відображаються в рядках 4 і 8 у графі 1 таблиці А.
172. У рядку 19 показуються всі скарги, вирішені з питань
загального нагляду. Із їх кількості у рядках 20 - 25 виділяються
скарги про порушення трудового законодавства, житлового
законодавства, законів з питань соціального захисту громадян,
законів про аграрну реформу, законів про приватизацію,
законодавства з питань застосування адміністративних стягнень.
173. У рядку 26 враховуються вирішені скарги з питань
слідства та дізнання, у тому числі і у справах неповнолітніх.
Серед них у рядках 27 - 29 виділяються окремо скарги на дії і
рішення слідчих прокуратури, слідчих органів МВС, органів дізнання
МВС. У рядку 30 повинні відображатися скарги на застосування
незаконних методів розслідування слідчими прокуратури, МВС або
органами дізнання з числа врахованих у рядку 26.
174. У рядку 31 обліковуються вирішені скарги з питань
додержання законів про національну безпеку. З них виділяються у
рядках 32 - 34 вирішені прокурором скарги (без дублікатів) на дії
і рішення органів служби безпеки (рядок 32), митних установ (рядок
33), прикордонних військ (рядок 34). У рядку 35 відображаються скарги з питань вирішення справ про
контрабанду (дані з рядків 32, 33). У графах 2 і 3 числа в рядку
35 не повинні перевищувати суми чисел у рядках 32 і 33. У рядку 36
відображаються скарги з питань міжнаціональних відносин, міграції
і культів, тому вони не повинні включатися до рядка 31.
175. У рядку 37 враховуються вирішені скарги з питань
законності вироків та інших судових рішень у кримінальних справах
(у тому числі про охорону прав неповнолітніх).
176. У рядку 38 відображається кількість вирішених скарг з
питань законності судових рішень у цивільних справах.
177. У рядку 39 вказується кількість скарг (заяв) з питань
законності рішень арбітражного суду. Задоволеними скаргами на
рішення арбітражних судів є ті, на підставі яких було принесено
протест.
178. У рядку 40 відображається кількість скарг з питань
нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства, а з
них у рядку 41 - скарги на недозволені заходи впливу адміністрації
місць, застосування заходів примусового характеру.
179. У рядку 42 враховуються скарги, які вирішені відділами
кадрів органів прокуратури. У число скарг не слід включати заяви
(листи) про прийняття на роботу та переміщення по роботі.
180. Інші вирішені скарги, які не пов'язані з питаннями
загального нагляду, слідства та дізнання, на дії і рішення служби
безпеки та митних установ, прикордонних військ, міжнаціональних
відносин, а також з питань законності вироків та інших судових
рішень у кримінальних справах, законності судових рішень у
цивільних і арбітражних справах, нагляду за додержанням
кримінально-виконавчого законодавства і кадрових питань повинні
відображатися лише у графі 1 таблиці А. Сума чисел у рядках 19,
26, 31, 36 - 40, 42 у графі 1 таблиці Б не повинна перевищувати
число в рядку 1 у графі 1 таблиці А. Сума чисел у рядках 19, 26,
31, 36 - 40, 42 у графі 2 таблиці Б не повинна перевищувати число
в рядку 5 в графі 1 таблиці А.
181. Документом первинного обліку роботи прокурора з питань
розгляду та вирішення скарг в органах прокуратури є статистична
картка на скаргу.
Таблиця В. Інформація про стан законності
роз'яснення законодавства
182. У рядку 1 відображаються дані про кількість письмової
інформації, направленої до Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям, місцевим органам міністерств та державних
комітетів, в обласні, районні, міські, сільські, селищні ради та
їх виконавчі органи про стан законності, правопорядку та захисту
прав людини. У цей рядок також включається усна інформація із
зазначених питань, оголошена прокурорами на сесіях, засіданнях та
нарадах відповідних органів державної влади, регіонального та
місцевого самоврядування.
183. У рядок 2 включаються всі виступи прокурорів, їх
заступників і помічників, слідчих прокуратури в пресі, по радіо та
телебаченню. Дані рядка 2 розподіляються у подальших рядках 3, 4,
5 залежно від видів засобів масової інформації, а тому сума чисел
у рядках 3 - 5 дорівнює числу в рядку 2.
ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ФОРМИ П
184. Додаток до звіту форми П про роботу прокурора
затверджено Мінстатом України _____ 1996 р. N ___ як
поштово-піврічну звітність для органів прокуратури. Додаток є продовженням звіту форми П. У додатку міститься три
самостійні розділи: розділ 7 "Перегляд справ про реабілітацію",
розділ 8 "Розгляд скарг (звернень) з питань реабілітації" і розділ
9 "Направлення до суду справ, розслідуваних слідчими служби
безпеки". Додаток до звіту форми П складають прокурори Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, а також
військові прокурори регіонів, ЧФ і ВМС України.
Розділ 7. ПЕРЕГЛЯД СПРАВ ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ
185. У розділі 7 відображаються всі дані про перегляд справ
про реабілітацію. У графі 1 цього розділу показується кількість
справ, а в графі 2 - число осіб.
186. У рядку 1 в графі 1 показується кількість перевірених
справ про реабілітацію, а в графі 2 - число осіб по цих справах. У
графах 1 і 2 дані, вказані в рядку 1, розподіляються в рядках: 2 -
відновлено справ у зв'язку з нововиявленими обставинами, 3 -
повернуто справ у органи служби безпеки для проведення перевірок,
14 - всього вирішено справ. Сума чисел, відображених у рядках 2, 3
і 14, дорівнює числу в рядку 1 у відповідних графах.
187. У рядку 4 в графі 1 враховується кількість складених
висновків відповідно до ст. 1 Закону України "Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), у графі 2 -
число осіб. У рядку 5 в графі 1 вказується кількість складених прокурором
висновків про відмову в реабілітації, у графі 2 - число осіб, яким
відмовлено в реабілітації.
188. У рядку 6 в графі 1 відображається кількість принесених
прокурором протестів, у графі 2 - число осіб, щодо яких були
принесені протести. У рядках 7 і 8 відповідно виділяються дані
щодо протестів про скасування вироку і про зміну вироку. У рядку 9 виділяється з рядка 8 кількість принесених
протестів про зміну вироку з реабілітацією за політичні злочини із
зниженням покарання.
189. У рядку 10 в графі 1 враховується загальна кількість
внесених прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя, військовими прокурорами регіонів, ЧФ і ВМС
України до Генеральної прокуратури України подань з питань
реабілітації, а в графі 2 - число осіб. У рядках 11 - 13 у графі 1 розшифровуються подання, які було
внесено до Генеральної прокуратури України: рядок 11 - про відмову
в реабілітації; рядок 12 - про скасування вироку; рядок 13 - про
зміну вироку, а в графі 2 показується число осіб за вказаними
поданнями.
190. У рядку 14 відображається загальна кількість усіх
вирішених у прокуратурах архівних кримінальних справ з питань
реабілітації, а в графі 2 - число осіб.
191. У рядку 15 в графі 1 обліковуються розглянуті судом
протести прокурора, з них у рядку 16 - кількість задоволених
протестів, у рядку 18 - відхилених, у графі 2 - число осіб. З
рядка 16 виділяються у рядку 17 показники про задоволені судом
протести прокурора з реабілітацією осіб.
192. У рядку 19 в графі 1 вказується кількість розглянутих
судом висновків прокурора, з них у рядку 20 - задоволених, у рядку
21 - відхилених з реабілітацією (у випадках, коли прокурор
направляє висновок до суду про обгрунтованість засудження, а суд
не погоджується з ним і реабілітує засудженого).
193. У рядку 22 в графі 1 обліковується залишок архівних
кримінальних справ з питань реабілітації на кінець звітного
періоду в прокуратурі, а в графі 2 - на число осіб.
194. У рядку 23 в графі 2 враховується число реабілітованих
осіб, з них у рядку 24 іноземних громадян і осіб без громадянства.
Сума чисел у рядках 4, 17, 21 повинна дорівнювати числу в рядку 23
графи 2.
195. У рядку 25 в графі 2 відображається число осіб, яким
видано довідки про реабілітацію, з них у рядку 26 - особисто
реабілітованим.
Розділ 8. РОЗГЛЯД СКАРГ (ЗВЕРНЕНЬ) З ПИТАНЬ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
196. У розділі 8 враховуються всі скарги (звернення) з питань
реабілітації, які надійшли до прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва, Севастополя, військових прокуратур
регіонів, ЧФ і ВМС України. Скарги з питань реабілітації до розділу 6 не включаються,
оскільки вони обліковуються тільки у розділі 8.
197. У рядку 1 відображається загальна кількість прийнятих до
провадження і вирішених у прокуратурі скарг з питань реабілітації.
У числі вирішених скарг не враховуються дублікати. З даних рядка 1
у рядках 2, 3 виділяються вирішені скарги, які надійшли від
депутатів. Під вирішеною скаргою слід вважати задоволену, відхилену, а
також іншу скаргу, по якій прокурором дано роз'яснення або
прийнято інше рішення по суті.
198. У рядку 4 враховуються задоволені скарги, по яких
прокурором прийнято рішення про реабілітацію осіб (складення
висновку про реабілітацію, принесення протесту та інше). Із
загальної кількості задоволених скарг у рядках 5 і 6 показуються
скарги, які надійшли від депутатів.
199. У рядку 7 показуються відхилені скарги з питань
реабілітації.
200. У рядку 8 з кількості задоволених скарг (рядок 4)
відображаються задоволені повторні скарги. Під повторними слід розуміти скарги, які надійшли в дану
прокуратуру на відмову в задоволенні раніше поданої скарги,
рішення по якій приймалося тією ж прокуратурою.
201. У рядку 9 враховуються скарги, вирішені понад
установлений термін. Згідно зі статтею 20 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) та пункту 3 наказу Генерального прокурора України
від 04.04.92 N 16 ( v0016900-92 ) "Про організацію роботи із
заявами і скаргами в органах прокуратури" скарги повинні
вирішуватись в органах прокуратури у термін не більше одного
місяця з дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
вивчення і перевірки - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня
їх отримання. Термін вирішення скарги обчислюється з дня її надходження до
прокуратури (а не в певний відділ) по день направлення
повідомлення заявнику про наслідки вирішення скарги. Скарги, по яких прокурор або його заступник продовжив термін
вирішення, також повинні обліковуватись у рядку 9, як вирішені
понад установлений термін.
202. Щодо задоволених скарг, за якими прокурором принесено
протести, термін вирішення скарги визначається з дня її
надходження до прокуратури по день направлення протесту і скарги
на розгляд суду та повідомлення про це заявнику. Провадження за скаргою у цих випадках залишається на контролі
до розгляду протесту і повідомлення заявнику результатів. По задоволених скаргах, за якими прокурором складено висновки
про реабілітацію осіб, термін вирішення скарги визначається з дня
її надходження до прокуратури по день затвердження висновку і
повідомлення про це заявнику. Якщо по скарзі внесено подання до Генеральної прокуратури
України про принесення протесту, то результат вирішення скарги
враховується у звіті апарату Генеральної прокуратури України. У
цих випадках прокурор, який вніс подання, виключає цю скаргу зі
свого звіту.
203. У рядку 10 показується кількість скарг, які приєднані до
слідчих справ. У рядку 11 відображається кількість повернутих заявникам
скарг, які підлягають розгляду в органах прокуратури. У рядку 12 показується кількість скарг, направлених в інші
відомства для розгляду і вирішення.
204. У рядку 13 показується загальна кількість розглянутих і
вирішених скарг, тобто сума чисел рядків 1, 10, 11, 12. Загальна кількість розглянутих і вирішених скарг в апараті
Генеральної прокуратури України складається з суми даних рядків 13
і 14.
205. У рядку 14 враховуються скарги, направлені Генеральною
прокуратурою України підпорядкованим прокурорам, незалежно від
того, взяті ці скарги на контроль чи ні. Якщо Генеральна
прокуратура України не згодна з результатом вирішення скарги і
приймає її до свого переведення, вона виключає цю скаргу з даних
рядка 14 і враховує результати й вирішення у своєму звіті. Прокурор, який направив підпорядкованому прокурору скаргу для
перевірки і дачі висновку (з поверненням скарги і надсиланням
висновку), не враховує цю скаргу в рядку 14. Результати її
вирішення повинні відображатись у відповідних рядках тільки після
прийняття по ній остаточного рішення. Прокурор, який виконував доручення прокурора вищого рівня
(проводив перевірку, давав висновок), щоб уникнути повторного
обліку однієї і тієї ж скарги, в своєму звіті її не враховує.
206. У рядку 15 обліковується залишок невирішених скарг на
кінець звітного періоду. У їх число не включаються скарги,
направлені для вирішення підпорядкованим прокурорам і взяті на
контроль. Водночас у залишок необхідно включати скарги, які були
прийняті до провадження в цій прокуратурі, але по них дані
доручення підпорядкованим прокурорам про перевірку та направлення
висновку з поверненням скарг, оскільки ці скарги перебувають на
контролі і наприкінці звітного періоду залишились невирішеними.
207. У рядку 16 враховується число громадян, які були на
особистому прийомі з питань реабілітації, а з них у рядку 17
виділяється число громадян, прийнятих особисто Генеральним
прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, а також військовими
прокурорами регіонів, ЧФ і ВМС України. Дані рядків 16 і 17 не включаються в загальне число громадян,
облікованих у рядках 17 і 18 розділу 6.
Розділ 9. НАПРАВЛЕННЯ ДО СУДУ СПРАВ, РОЗСЛІДУВАНИХ
СЛІДЧИМИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ
208. У рядку 1 враховується кількість направлених прокурором
до суду справ з обвинувальним висновком. Тут не враховуються
справи, повторно направлені до суду після повернення на додаткове
розслідування, а також повторно закриті після відновлення по них
провадження. Якщо внаслідок додаткового розслідування у справі
була змінена кваліфікація злочину, то в наступних звітах повинна
бути зменшена кількість справ, направлених до суду у одній графі і
збільшено в іншій. Якщо до суду направлена справа про злочини, кваліфіковані
декількома статтями Кримінального кодексу ( 2001-05, 2002-05 ),
вона вказується за статтею, яка передбачає тяжче покарання. У рядку 2 відображається число обвинувачених за справами,
направленими прокурором до суду. У рядку 3 обліковується кількість справ, направлених
прокурором до суду з постановами про застосування примусових
заходів медичного характеру (ст. 418 КПК ( 1003-05 ), в рядку 4 -
число осіб.
209. У рядках 5 і 6 показуються всі випадки, зокрема і
повторного повернення прокурором та судами всіх інстанцій справ на
додаткове розслідування слідчим служби безпеки. Облік усіх
повернутих на додаткове розслідування справ ведеться не з моменту
повернення, а з моменту прийняття таких справ слідчими до
провадження.
210. У рядку 7 відображається число осіб, звільнених
прокурором від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими
підставами (ст. 7, 72, 8, 9, 10, п. 3, 4, 8 ст. 6 КПК України
( 1001-05 ).
Відділ статистики
Генеральної прокуратури України

Додаток
до Інструкції до
статистичної звітності
форми П про роботу
прокурора

ПЕРЕЛІК
контрольних рівностей показників у звіті
форми П про роботу прокурора

Розділ 1. Загальний нагляд
Таблиця А
У кожній графі: - сума чисел у рядках 2, 7, 8, 15 - 18, 20, 21 дорівнює числу
в рядку 1; - сума чисел у рядках 3 - 6 не перевищує число в рядку 2; - сума чисел у рядках 9 - 14 не перевищує число в рядку 8; - число у рядку 19 не перевищує число в рядку 18.
Таблиця Б
Сума чисел у рядках 22 - 28, 30 - 33 у графах 1 - 7 дорівнює
числам у рядку 1 у відповідних графах таблиці А. У кожній графі число в рядку 29 не перевищує число в рядку
28.
Таблиця В
Сума чисел у рядках 34 - 38 у графах 1 - 7 не перевищує число
в рядку 1 у відповідних графах таблиці А.
Таблиця Г
Сума чисел у рядках 39 - 41 графах 1 - 7 таблиці Г не
перевищує число в рядку 18 таблиці А у відповідних графах. Числа в
рядку 42 не перевищують чисел у рядку 41.
Таблиця Е
Числа в рядку 47 графах 1 - 6 не перевищують чисел у рядку 1
таблиці А у відповідних графах: - число в рядку 48 дорівнює або більше числа в рядку 49.
Таблиця Ж
Числа в рядках 50 - 61 графи 2 не перевищують чисел у цих же
рядках графи 1. У графах 1 і 2: - число в рядку 53 дорівнює або більше числа в рядку 50; - число в рядку 54 дорівнює або більше числа в рядку 51; - число в рядку 55 дорівнює або більше числа в рядку 52; - число в рядку 59 не перевищує число в рядку 56; - число в рядку 60 не перевищує число в рядку 57; - число в рядку 61 не перевищує число в рядку 58. У графі 2 сума чисел у рядках 50 - 52, 56 - 58 не перевищує
число в рядку 1 графи 7 таблиці А розділу 1.
Таблиця З
Число в рядку 63 не перевищує число в рядку 62, а в рядку 65
не перевищує число в рядку 64.
Розділ 2. Нагляд за додержанням законів органами,
що ведуть боротьбу із злочинністю
Таблиця А
У графі 1 число в рядку 3 не перевищує число в рядку 1: - число в рядку 1 графи 1 розділу 2 дорівнює або більше числа
в рядку 1 графи 7 таблиці А розділу 1. У кожній графі: - числа в рядку 3 не перевищують чисел у рядку 2; - сума чисел у рядках 4 і 5 не перевищує чисел у рядку 3; - числа в рядку 11 не перевищують чисел у рядку 10. Число в рядку 18 графи 1 не перевищує число в рядку 17 в
графі 1. У рядках 1 - 16 числа в графі 8 не перевищують чисел у графі
1. У кожному рядку 1 - 16 сума чисел у графах 2 - 7 дорівнює
числу в графі 1.
Таблиця Б
У кожному з рядків 1 - 12 сума чисел у графах 2, 4, 5 не
перевищує число в графі 1. У кожному з рядків 1 - 12 число в графі 3 не перевищує число
в графі 2. У кожному з рядків 1 - 12 число в графі 6 не перевищує число
в графі 5. У кожному рядку 1 - 12 числа в графі 7 не перевищують чисел у
графі 1. Число в рядку 14 графи 1 не перевищує число в рядку 13.
Таблиця В
У кожній графі: - сума чисел у рядках 7, 11, 15, 16 дорівнює числу в рядку 6; - сума чисел у рядках 8 - 10 не перевищує чисел у рядку 7; - сума чисел у рядках 12 - 14 не перевищує чисел у рядку 11. У кожному з рядків 1 - 23: - число в графі 2 не перевищує число в графі 1; - число в графі 3 не перевищує число в графі 1. У графах 1 - 3: - числа в рядку 22 не перевищують чисел у рядку 21; - числа в рядку 2 не перевищують чисел у рядку 1; - числа в рядку 3 не перевищують чисел у рядку 1.
Розділ 3. Участь прокурора в розгляді
кримінальних справ у судах
Таблиця А
У графах 1 - 2: - кожне з чисел у рядках 4, 5, 6, 7, 8 не перевищує число в
рядку 3; - число в рядку 10 не перевищує число в рядку 9; - число в рядку 11 не перевищує число в рядку 3. Числа в рядках 1 - 15 у графі 2 не перевищують чисел у графі
1.
Таблиця Б
У графах 1 і 2 сума чисел у рядках 2, 9 не перевищує число в
рядку 1. У графах 3 і 4 сума чисел у рядках 2, 9, 12 і 14 не перевищує
число в рядку 1. У кожній графі: - сума чисел у рядках 3, 4, 7 дорівнює числу в рядку 2; - сума чисел у рядках 10, 11 дорівнює числу в рядку 9; - сума чисел у рядках 5, 6 не перевищує число в рядку 4; - число в рядку 8 не перевищує число в рядку 7; - число в рядку 13 не перевищує число в рядку 12.
Розділ 4. Участь прокурора у цивільному
і арбітражному судочинстві
Таблиця В
У графах 1, 2, 3 сума чисел у рядках 4 - 11 не перевищує
число в рядку 1. У графах 1 - 5 числа в рядку 2 не перевищують чисел у рядку
1, а в рядку 3 не перевищують чисел у рядку 1 у відповідних
графах. У кожному з рядків 4 - 13 числа в графі 3 не перевищують
чисел у графі 2. У графах 1 - 5 сума чисел у рядках 4 - 9 не перевищують чисел
у рядку 1 у відповідних графах. У графах 1 - 3 число в рядку 12 не перевищує число в рядку
11, а в рядку 13 не перевищує число в рядку 11 у відповідних
графах.
Таблиця Д
У кожній графі числа в рядку 2 не перевищують чисел у рядку
1. У графах 1 - 3 сума чисел у рядках 3 - 6 не перевищує число в
рядку 1. У всіх графах сума чисел у рядках 3 - 5 не перевищує число в
рядку 1. У рядках 1 - 6 числа в графі 3 не перевищують чисел у графі
2.
Розділ 6. Розгляд скарг (звернень)
Таблиця А
У графі 1: - сума чисел у рядках 2 і 3 не перевищує число в рядку 1; - число в рядку 4 не перевищує число в рядку 1; - сума чисел у рядках 6 і 7 не перевищує число в рядку 5; - число в рядку 8 не перевищує число в рядку 5; - сума чисел у рядках 1, 11, 12, 13 дорівнює числу в рядку
14; - число в рядку 18 не перевищує число в рядку 17.
Таблиця Б
Сума чисел у рядках 19, 26, 31, 36 - 40, 42 у графі 1 не
перевищує число в рядку 1 в графі 1 таблиці А. Сума чисел у рядках 19, 26, 31, 36 - 40, 42 у графі 2 не
перевищує число в рядку 5 в графі 1 таблиці А. У графах 1 і 2: - сума чисел у рядках 20 - 25 не перевищує чисел у рядку 19; - сума чисел в рядках 27 - 29 не перевищує чисел у рядку 26; - числа в рядку 41 не перевищують чисел у рядку 40; - числа в рядку 35 не перевищують суми чисел у рядках 32, 33. - сума чисел у рядках 32 - 34 не перевищує чисел у рядку 31.
Таблиця В. Інформація про стан законності
Сума чисел у рядках 3 - 5 дорівнює числу в рядку 2.
Розділ 7. Перегляд справ про реабілітацію
У графах 1 і 2: - сума чисел у рядках 2, 3, 14 дорівнює числу в рядку 1; - сума чисел у рядках 4, 5, 6, 10 дорівнює числу в рядку 14; - сума чисел у рядках 7, 8 не перевищує чисел у рядку 6; - число в рядку 9 не перевищує число в рядку 8; - сума чисел у рядках 11 - 13 не перевищує чисел у рядку 10; - сума чисел у рядку 16 і 18 не перевищує число в рядку 15; - число в рядку 17 не перевищує число в рядку 16; - сума чисел у рядках 20 і 21 не перевищує чисел у рядку 19. У графі 2: - число в рядку 24 графи 2 не перевищує число в рядку 23; - число в рядку 26 графи 2 не перевищує число в рядку 25; - сума чисел у рядках 4, 17 і 21 дорівнює числу в рядку 23.
Розділ 8. Розгляд скарг (звернень) з питань
реабілітації
У графі 1: - сума чисел у рядках 2 і 3 не перевищує число в рядку 1; - сума чисел у рядках 4 і 7 не перевищує число в рядку 1; - сума чисел у рядках 5 і 6 не перевищує число в рядку 4; - число в рядку 8 не перевищує число у рядку 4; - сума чисел у рядках 1, 10, 11, 12 дорівнює числу в рядку
13; - число в рядку 17 не перевищує число в рядку 16.
Розділ 9. Направлення до суду справ, розслідуваних
слідчими служби безпеки
У рядках 1 і 2 сума чисел у графах 2 - 9 дорівнює числу в
графі 1. У графі 1 число в рядку 4 дорівнює або більше числа в рядку
3.
Відділ статистики
Генеральної прокуратури Українивгору